Planeet gered, welvaart weg, vrijheid kwijt

We leven in tijden waarin hypocrisie voor het oprapen ligt. Er is een hoop heisa rond de dividendbelasting waarbij het lobbyen door enkele multinationale bedrijven gehekeld wordt als onethisch. Het argument voor deze afschaffing zou zijn de dreiging met verplaatsing van de hoofdzetel hetgeen banenverlies zou opleveren. Men kan hier over denken hoe men wilt, maar ik stel wel dat er bij het zoeken naar een optimaal verdienmodel niets mis is zo lang men zich binnen de wet houdt.

Het woord ‘eerlijk’ wordt mij dan ook iets te nadrukkelijk door links in de mond genomen alsof links het alleenrecht heeft te bepalen wat wel en niet eerlijk is. Stemmingmakerij dus. Links heeft ook de gewoonte zich op te werpen als moreel verheven hoeder van ook deze planeet. Links meent iedereen de maat te kunnen nemen. Toenemende, niet zelden overtrokken regelgeving gebaseerd op slechte statistiek, opportunisme en bangmakerij van de zijde van links, beknot de persoonlijke (keuze)vrijheid stap voor stap richting een maatschappij naar communistisch model. Zie hier de instemming met dit politieke systeem:

United Nations climate chief Christiana Figueres said that democracy is a poor political system for fighting global warming. Communist China, she says, is the best model.

Wel erkent zij dat er een andere intentie achter zit:

“They actually want to breathe air that they don’t have to look at,” she said. “They’re not doing this because they want to save the planet. They’re doing it because it’s in their national interest.”

Luchtvervuiling is wel heel iets anders dan de veronderstelde door mensen veroorzaakte opwarming, maar Figueres veegt het op één hoop. Vast staat dat men ook in ons land niet terugdeinst voor dwang. Immers, in de uitingen van Nijpels verschijnt het woord ‘moeten’ overvloedig. Dat onze welvaart en onze (keuze)vrijheid dus in de knel komen, schijnt links echter niet te deren; sterker, dit lijkt eerder het doel van links. Onder links versta ik niet alleen de betreffende politieke partijen, maar ook de milieubeweging, en hun propagandaorganen met name het NOS-journaal en Zembla.

Er zit een eigenaardig trekje aan de hoog oplopende morele verontwaardiging over die dividendbelasting. Het gaat hier namelijk om een bedrag van ten hoogste € 1,4 miljard minder belastinginkomsten. Hoewel inhoudelijk niet vergelijkbaar, hebben we wel te maken met een andere lobby, namelijk de klimaatlobby, het Eco Industieel Complex, goed voor tenminste € 73 miljard belastingheffing, nog afgescheiden van de extra ca. € 130 miljard die in de politieke pijplijn zitten.

Deze lobby versterkt al tientallen jaren zijn verdienmodel door een conveniërende samenloop van belangen met de milieubeweging en de media. Deze beide laatste vormen de propagandistische tak van dat Eco Industrieel Complex door zich toe te leggen op het bang maken, onjuist informeren van de burger/belastingbetaler en het gedwee demoniseren van diverse links onwelgevallige takken van industrie. We moeten hierbij o.a. denken aan kernenergie en kolen, beide concurrenten van bijvoorbeeld Shell.

Het is dus interessant waar te nemen dat Greenpeace o.a. bij het Nationale Energieakkoord goede zaken deed met Shell inzake kolencentrales. Pecunia non olet, geld stinkt niet, behalve dan naar de uiensoep in Asterix en de koperen ketel van de collaborateur van de Romeinse belastinggaarder.

Zo vinden de linkse ideologie van een planeconomie, gedweeë, onwetende (wegkijkende?) politici en de industrie elkaar met als winnaars de industrie en de milieubeweging, en als verliezer de belastingbetaler. Niets meer of minder dan meten met twee maten: heilige verontwaardiging over die € 1,4 miljard minder belastinginkomsten voor de armsten onder ons vanwege een ideologie; tegelijkertijd het afpakken van ongeveer € 200 miljard in de komende jaren van diezelfde armsten vanwege diezelfde ideologie. Planeet redden maakt meer kapot dan je lief is.

Thans vergadert deze lobby in Bonn weer bij het jaarlijkse klimaatritueel om de morele verhevenheid van de redders van deze planeet te etaleren. Wij weten thans evenwel dat er geen gegronde reden is om aan te nemen dat (menselijke) CO2 iets relevants van doen heeft met klimaatverandering, laat staan unieke catastrofale opwarming. Deze twee rapporten benadrukken dit nogmaals, naast de andere eerdere weerleggingen van de AGW-hypothese (Anthropogenic Global Warming; door de mens veroorzaakte unieke catastrofale opwarming): Hier

The United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) claims human emissions raised the carbon dioxide level from 280 ppm to 410 ppm, or 130 ppm. Physics proves this claim is impossible.

The IPCC agrees today’s annual human carbon dioxide emissions are 4.5 ppm per year and nature’s carbon dioxide emissions are 98 ppm per year. Yet, the IPCC claims human emissions have caused all the increase in carbon dioxide since 1750, which is 30 percent.

How can human carbon dioxide, which is only 5 percent of natural carbon dioxide, add 30 percent to the level of atmospheric carbon dioxide? It can’t.

en Hier.

A recent study has revealed that the Earth’s natural atmospheric greenhouse effect is around 90 K or about 2.7 times stronger than assumed for the past 40 years. A thermal enhancement of such a magnitude cannot be explained with the observed amount of outgoing infrared long-wave radiation absorbed by the atmosphere (i.e. ≈ 158 W m-2), thus requiring a re-examination of the underlying Greenhouse theory. We present here a new investigation into the physical nature of the atmospheric thermal effect using a novel empirical approach toward predicting the Global Mean Annual near-surface equilibrium Temperature (GMAT) of rocky planets with diverse atmospheres. Our method utilizes Dimensional Analysis (DA) applied to a vetted set of observed data from six celestial bodies representing a broad range of physical environments in our Solar System, i.e. Venus, Earth, the Moon, Mars, Titan (a moon of Saturn), and Triton (a moon of Neptune). Twelve relationships (models) suggested by DA are explored via non-linear regression analyses that involve dimensionless products comprised of solar irradiance, greenhouse-gas partial pressure/density and total atmospheric pressure/density as forcing variables, and two temperature ratios as dependent variables. One non-linear regression model is found to statistically outperform the rest by a wide margin. Our analysis revealed that GMATs of rocky planets with tangible atmospheres and a negligible geothermal surface heating can accurately be predicted over a broad range of conditions using only two forcing variables: top-of-the-atmosphere solar irradiance and total surface atmospheric pressure.

Hier wordt zelfs gesteld dat alleen de afstand tot de zon en de atmosferische druk de temperatuur kunnen verklaren. Het broeikaseffect verslechterde zelfs het resultaat. Niet oninteressant.

Er blijkt hieruit, naast het uitblijven van significante opwarming na 1998, ondanks gestegen CO2 in de atmosfeer, opstapelend bewijs dat pleit tegen de stelling van de dominante invloed van CO2 op temperatuur zoals Arrhenius stelde in 1906 en het IPCC nu nog steeds.

Wat moeten wij hier nu allemaal mee? Aan de eenzijdige klimaatmodellen van het IPCC hebben we geen houvast, want die kunnen zoals te verwachten was ook het verleden niet verklaren. Politieke aanbevelingen voor de toekomst in de samenvattingen zijn daarom hoogst onbetrouwbaar. Onbegrijpelijk dat politici zich hierdoor laten leiden. Groepsdenken en tunnelvisie, vrees ik.

Ter bevestiging: geen der rampscenario’s van de afgelopen 40 jaar is uitgekomen en al 40 jaar wordt geroepen dat het 5 voor 12 is. Zeker Urgenda bezondigt zich aan deze stemmingmakerij. Het kostte verder weliswaar een duit, maar dan heb je ook wel een excursie met mevrouw Bernice Notenboom, de “expert” van de polen. Zie hier. Nou ja, expert of de zoveelste alarmist? Zie hier. De beide polen in 2017 ijsvrij zoals ze 1 jaar geleden met veel aplomb stelde bij DWDD? Klinkklare onzin dus, zo blijkt uit de observaties.

Dergelijke schering en inslag zijnde theatrale dramatiek wordt dan ook ongeloofwaardig. Al met al drijft het vermeende ‘klimaatprobleem’ op incorrecte/achterhaalde wetenschap en misplaatste emotie aangewakkerd door propaganda in woord, beeld en geluid. Heel langzaam en schoorvoetend begint dit besef tot de wereld door te dringen.

Dit brengt mij weer op voornoemde afschaffing van de dividendbelasting die € 1,4 miljard kost. De parlementair ongehinderde plannen van de jaarlijkse borrels van de klimaat-, lees: wind- en zonlobby, kosten de belastingbetaler uiteindelijk vele honderden miljarden tot boven de € 1.000 miljard op mondiaal niveau. Zie hier.

Lomborg toont hier aan dat al die miljarden geen groter effect hebben dan 0,17°C minder temperatuurstijging in 2100. Eigenaardig is dat zelfs de NRC-fact-checker tegen de analoge berekening in de Volkskrant geen bezwaar kon maken. Ergo: CO2 speelt geen significante rol. Verder kan worden vastgesteld dat de klimaatdoelstelling van 2°C slechts een gelegenheidsgetal blijkt dat geen wetenschappelijke grond heeft. Zie hier. Interessant in dit artikel is de opmerking:

Plato was tegenstander van de democratie. In zijn opvatting diende de ideale staat te worden geleid door geleerden met een filosoof–koning aan het hoofd. Vele eeuwen later verzette Popper zich tegen gedachte, die volgens hem tot totalitarisme zou leiden.

Met de val van het communisme dachten velen dat dit soort politieke denkbeelden nu wel definitief op de schroothoop van de geschiedenis waren beland. Maar de zorg om het milieu en het klimaat hebben ze nieuw leven ingeblazen.

Dit lijkt mij een waar woord. Immers alle benzine- en dieselvoertuigen moeten verboden worden, de slimme meter wordt ons opgedrongen, voertuigen worden uit binnensteden geweerd, kolen- en kerncentrales moeten gesloten worden. Windmolens op land moeten worden opgedrongen.

Democratie? Ik dacht van niet. Zo onderhand wordt deze maatschappij verstikt door alle ge- en verboden die door het Eco Industrieel Complex, met als spreekbuis het NOS-journaal en Zembla, worden opgelegd. Milieuwetgeving zoals FSC, MFS (het handeltje van Greenpeace zoals Rypke Zeilmaker onomstotelijk stelt), uitstoot auto’s et cetera onder druk van de milieubeweging dringt onze keuzevrijheid stapsgewijs terug zonder dat het nut van die regelgeving is aangetoond. Zie het fiasco van de elektrische auto. Toch wordt die opgedrongen op kosten natuurlijk weer van de belastingbetaler.

Hoe het anders moet, vertelt dit artikel: Hier. Er is geen woord Chinees bij. De conclusie luidt dat inzet op wat thans duurzaam heet, geen oplossing biedt voor de toekomstige energievoorziening en zeker niet het voortbestaan van onze maatschappij. Elk weldenkend mens kan dit begrijpen, maar (politieke) tunnelvisie domineert.

Hoe ongeloofwaardig bijvoorbeeld kan de voorzitter van de klimaatconferentie in Bonn zichzelf immers maken door Fiji te vertegenwoordigen en te beweren dat Fiji door de zeespiegelstijging verzwolgen dreigt te worden. Laten voor de volledigheid eens kijken naar die vreselijke bedreiging Zie hier.

Het resultaat is deze grafiek:

Door tunnelvisie blijft Fiji imaginair bedreigd. Zo geldt dit ook voor het imaginaire klimaatprobleem en het even imaginaire energieprobleem. Wat een fijne maatschappij is dit toch gedomineerd door de heilloze kongsi van planeetreddende belangenverstrengelde onwetenschappelijke hysterie, linkse ideologie en kapitalistische roofzucht.

Laat ik u gewaardeerde lezer, tot slot, dit niet onthouden. Deze lijken mij wijze en ware woorden:

The public prefers to listen to scientists who give confident answers to questions and make confident predictions of what will happen as a result of human activities. So it happens that the experts who talk publicly about politically contentious questions tend to speak more clearly than they think. They make confident predictions about the future, and end up believing their own predictions. Their predictions become dogmas which they do not question. The public is led to believe that the fashionable scientific dogmas are true, and it may sometimes happen that they are wrong. That is why heretics who question the dogmas are needed.

Klimaatketters aller landen, verenigt u.

Bron hier.

Door |2017-11-13T20:43:00+00:0014 november 2017|53 Reacties

53 Comments

 1. Boels 14 november 2017 om 09:45 - Antwoorden

  Planeet gered?
  Met “hernieuwbare energie” als groene versie van haarlemmerolie gaat dat niet lukken….

 2. Scheffer 14 november 2017 om 10:32 - Antwoorden

  Laten we de aarde redden door vergroening…………….door meer CO2-uitstoot. Het wetenschappelijke NASA adviseert ons en levert het bewijs erbij!

  https://www.nasa.gov/feature/goddard/2016/carbon-dioxide-fertilization-greening-earth

 3. David 14 november 2017 om 10:48 - Antwoorden

  zie het boek: “Blauwe planeet in groene kluisters” van Václav Klaus.
  De oorsprong van veel handelen is angst. Angst mn voor gebrek aan energie en grondstoffen. Voorbeelden zijn Malthus, het communisme, de Club van Rome en thans het klimaatalarmisme onder aanvoering van de VN. Steeds wordt daarbij voorbijgegaan aan het menselijk vernuft dat tot nu toe voor oplossingen zorgde.
  De geschiedenis toont een reeks van elites, die een onderklasse uitzuigen. Slavernij en horigheid was tot voor kort de norm.
  Bij elke klimaatalarmistische discussie waar ik aanschoof werd beweerd dat technologie alleen niet de oplossing kan leveren voor de klimaat en energie problemen, nee, mentaliteitsverandering is de hoofdzaak. De angst voor gebrek en gering vertrouwen in de toekomst bepleit de onderdrukking van de bevolking en bestrijdt de vrije markt. Zonnepanelen en windmolens zijn in dat perspectief opeens wel rationele keuzes: ze knijpen de energie af en creëren daarmee een nieuwe onderklasse. Kernreactoren, die de natuur maximaal sparen, worden afgewezen omdat ze genoeg energie kunnen leveren voor iedereen. Het klimaatalarmisme is de opstand van een nieuwe elite.

  • Cees 14 november 2017 om 11:30 - Antwoorden

   “Het klimaatalarmisme is de opstand van een nieuwe elite.”

   En daar voor wakker worden is zo verdomd lastig en ongemakkelijk…laat staan de toon vinden om mensen hier op alert te maken of om er überhaupt over in gesprek te komen, voelt als een soort van “coming out”…verstoting is je deel..kost je je huwelijk..
   Overigens zijn er in mijn beleving nog wel een paar zaken die niet kloppen en die de elite gebruikt om grip op de zaak te houden,
   het loopt ook tussen de verhalen door en de reacties op climategate..sommigen reageren puur inhoudelijk op de fysische aspecten van wat er in de atmosfeer gebeurt, anderen laten weer meer dit geluid horen, jij doet allebei David, dat vind ik zo mooi van jouw reacties
   Je zegt “De geschiedenis toont een reeks van elites, die een onderklasse uitzuigen. Slavernij en horigheid was tot voor kort de norm.” Is dat niet nog steeds zo? In verkapte vorm, waarin we nog de illusie houden dat we vrij zijn, en ons mogen vermaken met brood en spelen, en mogen stemmen? Of zijn we toch weer bezig om ons er aan te worstelen en wordt met alle macht geprobeerd dat tegen te gaan? Mijn bereidheid om er tegenin te gaan groeit met de dag..

   • David 14 november 2017 om 12:34 - Antwoorden

    lees: “why nations fail” (the origins of power, prosperity and poverty)
    tip: niet lezen vlak voor het slapengaan.

  • J van der Heijden 14 november 2017 om 11:50 - Antwoorden

   David,

   Ik ben het met je eens klimaat”scepsis” wordt gedreven door angst! Goed dat je dat in ziet

   Nu nog je gedag en houding veranderen

   • Arthur Rörsch 14 november 2017 om 13:22 - Antwoorden

    JvdH 14-11-2017 11.50
    Of je angst bedwingen, op rationele gronden, is een andere optie. (Men lijdt het meest door het lijden dat men vreest).
    Andre 14-11-2017 11.50
    Inderdaad goede vraag: Elite? Wat is de definitie daarvan? Is dat niet een groepering die een zekere kwaliteit aan de dag legt?. Hebben we het over een bestuurlijke elite (die Popper in Plato’s ‘Republiek’ verafschuwde)? Of over een wetenschappelijke elite? Die neerkijkt op AGW critici. Die de kunst van zelfverheffing bedrijft. Verdient die dan uit het oogpunt van kwaliteit de titel elite? Is er in de kring van de ‘geleerden’ die AGW verkondigen iemand die daarbuiten breed wetenschappelijk respect heeft weten af te dwingen? Zie ik iemand na Buys Ballot (1850 en eventueel Lorenz (1960) in de klimatologie over het hoofd?
    De nadruk op een mogelijk heersende kuddegeest in de hierna volgende bijdragen spreekt mij niet erg aan. (Zie nogmaals Popper). Vreemde sektes zoals scientology zullen altijd wel blijven bestaan.

    • J van der Heijden 14 november 2017 om 14:17 - Antwoorden

     Arthur,

     Ik weet niet hoe je David zijn angst voor allles wat “groen” of “links” is kan bedwingen ?

     Heb jij een idee ?

     • Arthur Rörsch 14 november 2017 om 14:36

      Is David bang? Eerder teleurgesteld lijkt me dat een sekte (Urgenda) de media zo goed weet te bespelen met een modieuze trend. Zie mijn volgende bijdragen aan deze discussie

     • David 14 november 2017 om 15:11

      @A.Rörsch
      “Angst” zie ik vrij breed. Ook onzekerheid en twijfel reken ik tot “existentiële” angst die het gevolg is van ons bewustzijn. Gevolg van het besef dat wij het universum niet begrijpen. Ons bewustzijn bombardeert ons met vragen , altijd vragen wij ons af wat er was gebeurd als….. De kerk rekende traditioneel met die angst af. Zingeving: de mens arbeid tot Glorie van God (we doen ons best) maar de “toekomst is in zijn Hand” dwz. wij kennen de toekomst niet en zijn er dus ook niet verantwoordelijk voor. God heeft zijn schepselen lief luidt dan vertaald voor atheïsten” wij hebben vertrouwen in het menselijk vernuft. Vergelijk religie met Urgenda: de laatste buit existentiële angst uit als business model. Trieste zielenherders.

     • David 14 november 2017 om 17:54

      Motiveer eens de tijd die u besteedt aan het becommentariëren van klimaatrealisten.
      Mijn “angst” betreft de teloorgang van vrijheid als de groene dictatortjes hun zin doordrijven.

     • J van der Heijden 14 november 2017 om 20:44

      David,

      Ik becommentarieer geen realisten, ik geef commentaar op de alshoedjes brigade die bang zijn voor “links” en “groen” en uitblinken in geloven, maar nooit hun opinie wetenschappelijk onderbouwen.

      De vrijheid komt in gevaar door steeds langer maatregelen voor het verminderen van de CO2 uitstoot te vertragen

      Dus als je bang bent voor “groene dictatortjes” probeer dan eens constructief mee te denken om de uitstoot van CO2 te verminderen

     • Boels 14 november 2017 om 21:33

      @J van der Heijden:
      Je weet toch dat de CO2-uitstoot door landen in ontwikkeling gigantisch gaat stijgen?
      Dus alles wat riekt naar “hernieuwbaar” in de westerse landen ontmantelen en verschepen naar ontwikkelingslanden.
      Dat helpt daar de mensen en hier moeten we als de bliksem thoriumcentrales ontwikkelen en bouwen.
      En de sluiting van bestaande kerncentrales (ook in de BRD) uitstellen tot thoriumcentrales in bedrijf zijn.

    • David 14 november 2017 om 17:56 - Antwoorden

     Is “elite” misschien bekendheid?

  • André Bijkerk 14 november 2017 om 11:53 - Antwoorden

   Over diezelfde zinsnede.

   Het klimaatalarmisme is de opstand van een nieuwe elite.

   Ik geloof het niet. Klimaatalarmisme is zoals alle groepdenk het product van kuddegedrag maal machiavelliaans, psychopatisch narcisme . De kudde wil zich veilig en saamhorig voelen. Saamhorigheid heb je niet nodig als er geen bedreiging is. Machiavelliaanse psychopatische narcisten willen alleen maar rijk en beroemd worden, door iedereen aanbeden, de grote leider en verlosser. En ze hebben ontdekt dat angst daarvoor het beste middel is. Jaag de kudde de stuipen op het lijf en je kunt ze leiden als makke schapen (moral panic). Zo ontstaan wellicht alle oorlogen, kruistochten, heksenjachten, genocides en alarmistische hypes.

   • Cees 14 november 2017 om 12:26 - Antwoorden

    Dat de elite bestaat uit machevelliaanse, narcistische psychopaten is wel helder ja..;-)

   • David 14 november 2017 om 12:56 - Antwoorden

    zo te lezen zijn we het wel eens. Greenpeace en Urgenda etc jagen de bevolking de stuipen op het lijf om vervolgens hun activistische agenda’s door te voeren. Dankzij ons bewustzijn zijn ons virtuele dreigingen aan te praten. (bewustzijn = virtual reality)
    Godsdienst fungeerde als firewall tegen angst. Zodat klimaatalarmisme mogelijk is geworden door ontkerkelijking.
    Een belangrijk punt is ook het “moeder aarde” idee. Wie daarin gelooft leeft automatisch in zonde want leven is alleen mogelijk door de aarde te exploiteren. Behalve de stuipen wordt tevens een schuldgevoel aangepraat. Dit succesvolle business model wordt thans overal nagevolgd, alles moet opeens duurzaam zijn.
    Ik beweer niet dat het klimaatalarmisme een complot is. Daarvoor is de werkelijkheid te onvoorspelbaar. Maar mensen zijn inventief en opportunisten. Als controle ontbreekt door ideologische verblinding of angst de ratio onderdrukt dan ontspoort de boel. Als energie schaars wordt ontstaat vanzelf een onderklasse, de nieuwe paria’s die zich niet meer kunnen permitteren regelmatig in het bad te gaan dus aan hun lichaamsgeur herkenbaar zijn.

   • Scheffer 14 november 2017 om 16:08 - Antwoorden

    Complot is een naar woord (vaak onterecht als te ongeloofwaardig / te bedreigend afgewezen), kongsi bekt beter, maar doet/is het zelfde!

    Zeilmaker heeft hier op climategate.nl diverse blogs gewijd aan de puissant rijke elites grootaandeelhouders in diverse multinationals en hun donaties aan sektarische / religieuze milieu-actiegroepen die in de ’70 jaren de grondslag voor de Club van Rome vormden. Deze hebben de angst voor oorlog, honger en massale vluchtelingenmigraties gemunt voor verdere uitrol, zo zelfs dat de CIA diverse scenario’s ontwikkelden.

    Via de ondemocratische Bilderberg conferentie is ook het sektarische GreenPeace aangegroeid met dubieuze figuren en zelfde angst-ideologieën, na het failliet eind jaren ’80 van de internationale socialistische wereldconferentie, voortbordurend op herstel van de macht buiten de democratische kader om. Zo ontstonden wereldwijd talloze niet-gekozen NGO’s om de “aarde te vergroenen” die met subsidiegeld angstpropaganda ondemocratisch konden verspreiden en grote multinationals konden chanteren met blokkade-acties, zoals eerder bij kerncentrales was geschied.

    Het huidige economie/welvaart aantastende eco-industrieel-complex vervolgens ontstond door hoge aanhoudende overheidssubsidies. Dat omvat tot op heden wereldwijd jaarlijks biljoenen zinloos bestede dollars om het klimaat te redden, klimaat dat niet warm of koud wordt door sektarische bevlogenheid en biljoenen. Nu SHELL inmiddels haar focus / aandelen 100% op gaswinning en gasdistributie heeft gericht voor de komende 30 jaar kunnen ze in een kongsi met de GreenPeace de concurrerende kolencentrales gaan sluiten.

    De beste vergroening van de wereld is door meer CO2-uitstoot. Cruijff: Je bent blind als je het niet ziet!

    https://www.climategate.nl/?s=Bilderberg

 4. Bert Pijnse van der Aa 14 november 2017 om 12:19 - Antwoorden

  @ David, wij hadden het onlangs op Linked in over de ‘ onzichtbare hand van het kapitalisme’ Adam Smith schreef dat het streven van het individu naar meer rijkdom, uiteindelijk leidt tot welvaart voor de hele natie . ( An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776). bron wikipedia )
  Ik denk dat dat principe ook van toepassing is op de eco industriele samenleving en dat een voorwaarde is dat alle neuzen dezelfde kant opstaan; dat er een ideologie aan ten grondslag ligt en dat niemand eraan kan ontsnappen.
  Ikzelf probeer al jaren ertegin te gaan met mijn plannen om zelfredzaam te worden, maar niemand is geïnteresseerd . De krachten zijn zo groot dat uiteindelijk iedereen netjes in het paadje blijft lopen op straffe van uitsluiting en eenzaamheid, incluis wij allemaal. ( angst voor de vrijheid , Erich Fromm ) . Gisteravond een mooi uitgebalanceerde uitzending over het ‘gas van Groningen’ die eindigde met een scene over een stel, dat had besloten uit de maatschappij te stappen omdat ze de overheid niet meer konden vertrouwen, al klappertandend bij een vuurtje. Nee, misschien was het voor hen toch handiger geweest gewoon met de optocht mee te lopen, zoals iedereen deed. Hadden ze een lekker warm NOM huisje van Hans Alders gekregen met zonnepanelen op het dak.

  • David 14 november 2017 om 13:00 - Antwoorden

   die zelfredzaamheid is maar betrekkelijk. Onze welvaart komt oa van de staalindustrie, de chemie… Niemand kan zelf een TV, zonnepaneel etc fabriceren of repareren.
   Zelfredzaamheid daar moet je voor bij de Amish zijn. Ik weet niet of die mobile telefoontjes gebruiken 🙂

   • ducdorleans 15 november 2017 om 08:40 - Antwoorden

    David, je hebt de twijfelachtige eer de eerste te zijn waarvan ik een kort geschriftje deel met al mijn volgers op Twitter …

    dat zijn er momenteel 1

    🙂

  • Ivo 15 november 2017 om 09:26 - Antwoorden

   Adam Smith heeft het over het dienen van het welbegrepen eigenbelang. Dat is niet altijd meer rijkdom, dat is een subjectieve invulling. In een dorp vol bakkers wordt de 15e zoon van de bakker liever slager omdat daar in de gemeenschap wel behoefte aan is, bakkers zijn er al te veel. Dat eigen belang ligt binnen de context van dat mensen sociale wezens zijn. De theorie van Wealth of Nations is een vervolg op The theory of moral sentiments waar de morele en ethische basis is gelegd voor het latere werk.
   In Wealth of nations wordt ook aangegeven dat dit alleen werk als de markt (overheid) strenge regels stelt en handhaaft om oneerlijke concurrentie zoals kennisvoorsprong / monopolie te voorkomen.

 5. Bert Pijnse van der Aa 14 november 2017 om 13:15 - Antwoorden

  Dat is dus wat er staat @ David Derhalve dus dat iedereen netjes in het paadje blijft lopen en de vrijheid die hij/zij zegt na te streven daarvoor inlevert . Om aan te sluiten bij de kop van Hr . hetzler dus : Welvaart zal blijven zolang de planeet voorziet en vrijheid hadden we toch al niet.

  Geen vrijheid zonder onzekerheid.
  “ Wie van zijn angst wil worden verlost,
  moet zichzelf leren onzekerheid
  te waarderen. “

  Liesbeth Noordegraaf-Eelens, econome filosoof

  • David 14 november 2017 om 14:06 - Antwoorden

   Met Noordegraaf eens, dat zijn wijze woorden. Maar vrijheid lever ik niet in, integendeel. Wij genieten meer vrijheid dan ooit.

 6. David 14 november 2017 om 14:13 - Antwoorden

  “Planeet gered” Wie en wat wordt dan gered? 99% van de ooit levende beesten is uitgestorven.
  Kan je de rotsen redden, de oceanen? Er is een denkrichting die bepleit de natuur de “norm der dingen” te maken ipv de mens. Dat is een rare redenatie want wie zal dan bepalen wat de “natuur” wil? Die kan immers niet spreken. Ik zie dan een nieuwe inquisitie ontstaan. Die staat al te trappelen: juristen bepleiten ecocide als vijfde misdrijf tegen de menselijkheid te erkennen.

 7. Arthur Rörsch 14 november 2017 om 14:38 - Antwoorden

  Nogmaals Andre N 11-11-2017 11.50
  Zie hierboven mijn bijdrage te 13.22.
  De kuddegeest waarvan de Machiavelli elite gebruik zou maken om angst aan te jagen spreekt mij niet erg aan. Heel veel ‘gewone’ mensen in onze samenleving zijn niet zo dom meer. Ze laten zich niet van alles aanpraten
  In mijn familie zitten nogal wat allochtonen die zich goed in onze Nederlandse samenleving hebben aangepast. Hun algemene reactie op denigrerende opmerkingen is: je voelt je net zo gediscrimineerd als je zelf wilt. Ze kunnen over domme opmerkingen ook blijven lachen.
  In plaats van voor angst is iedereen nog steeds wel gevoelig voor wat modieus is. Het sleutelwoord is dan duurzaam. Wat ook de gesubsidieerde industrie gebruikt. Een rem op de vrije ondernemingsgeest

  • Cees 14 november 2017 om 15:02 - Antwoorden

   Heel veel “gewone” mensen zijn niet zo dom meer zeg je Arthur..ik begin wel eens te denken dat inderdaad vooral de gewone mensen minder dom worden en sceptischer tegenover de overheid, minder volgzaam, opstandiger en soms zich minder “sociaal correct” gedragend en roerend op internetfora, eigenlijk wel door hebben wat er aan de hand is, en zich gepiepeld voelen maar ook onmachtig zijn..in mijn eigen hoog opgeleide kringetje vol met groenlinksers waar ik vandaan zie ik juist heel weinig kritische geluiden (maar kan aan mij liggen) bijvoorbeeld m.b.t. het klimaatverhaal..en dat zijn natuurlijk ook weer de mensen die de hoge posities binnen de overheid, universiteiten en ook grote bedrijven bekleden en het is allemaal met elkaar verweven, en deze mensen hebben ook qua welvaartsniveau weinig te klagen, behalve af en toe een burn out op de koop toe nemen..misschien is het nooit anders geweest maar het begint me nu pas op te vallen geloof ik..tsja

  • André Bijkerk 14 november 2017 om 15:16 - Antwoorden

   Beste Arthur,

   Ik spreek slechts met H.L. Mencken:

   The whole aim of practical politics is to keep the populace alarmed (and hence clamorous to be led to safety) by menacing it with an endless series of hobgoblins, all of them imaginary.

   en

   The urge to save humanity is almost always only a false-face for the urge to rule it.

   nb. De quote wordt vaak onjuist gebracht met “false front” i.p.v. “false-face”.

   Ik meen dat dit mechanisme de rode draad is door de hele wereldgeschiedenis heen. Ik weet niet of de mensheid inderdaad slim genoeg aan het worden is om dit te doorzien. Het klimaatalarmisme suggereert toch anders en angst is de slechts mogelijke raadgever. Wie doorziet bijv 911?

  • David 14 november 2017 om 18:26 - Antwoorden

   @A.Rörsch [angst] Ik heb diverse bijeenkomsten van Urgenda meegemaakt. Daar worden op de wand van de zaal alleen beelden geprojecteerd van uitgedroogde meren, karkassen van dieren en dorre bomen. Jonge vrouwen vragen met verstikte stem aan Wouter van Dieren hoe ze hun kinderen kunnen uitleggen in wat voor vreselijke wereld ze zijn geboren. En let wel: de zaal telt een paar honderd man/vrouw maar Jan Modaal zit daar niet bij. Hier wordt het gehoor de klimaatverandering meedogenloos ingepeperd. Vluchtelingenstromen zijn onze schuld evenals de oorlogen in het Midden-Oosten. Droogtes hier overstromingen daar: het gevolg van onze schandalige leefwijze.

 8. Arthur Rörsch 14 november 2017 om 15:27 - Antwoorden

  Cees 14-11-2017 15.02
  Zo zie ik het ook wat betreft de ‘gewone’ mensen. Ze voelen zich soms wat machteloos. Doe ik ook als de bureaucratie in het stadsbouwhuis in Leiden weer eens een raar plan oppert over verkeer of ruimteordening. Die ‘gewone’ mensen verwachten dan echter ook dat we, als tot een intellectueel kringetje behorend, een initiatief nemen.
  Dat kringetje is ook een soort ‘elite’. Maar dat toon ik liever niet in discussies als daartoe behorend. Maar ja, de ‘professor’ spreekt wel eens. En onder dit soort hoog opgeleiden stel ik steeds ook aan de orde: doe nu ook maar ‘gewoon’ dan doe je al gek genoeg.

  • David 14 november 2017 om 18:05 - Antwoorden

   Zo meteen rep ik mij naar een bijeenkomst belegd door Groen Links en een plaatselijk energieclubje. Zij willen namelijk mijn dorpje “van het gas” halen. Wie zal dat betahaaalen?

 9. bart 14 november 2017 om 17:08 - Antwoorden

  het is niet het een of t ander…..t zijn corpsballen die elkaar de ballen toespelen…politici die door angst regeren…bedrijven die groene marketing zien slagen…gelukszoekers…rijken bang voor vermogensvermindering…sexueel gefrustreerde machtsmisbruikers……en ga zo maar door….enfin….alle zwakke eigenschappen van de soort mens zijn oorzaak dat dingen verkeerd kunnen lopen…ik geloof niet zo in complotten…mvg…bart

 10. gerard d'Olivat 14 november 2017 om 17:17 - Antwoorden

  …. Men kan hier over denken hoe men wilt, maar ik stel wel dat er bij het zoeken naar een optimaal verdienmodel niets mis is zo lang men zich binnen de wet houdt….

  Kijk @Jeroen da’s nou een statement waar we wat aan hebben en vervang ‘optimaal verdienmodel nou eens door ‘wettelijke afspraken mbt het klimaat, vervuiling enz. enz.

  Niks mis mee en wel binnen de wet. Kun je ook ophouden om je zo druk te maken iedere dag weer….!
  Over multinationals en dan niet alleen Shell en ‘angst’ gesproken ook daar kun je rustig je dezelfde ronkende tirades op loslaten, met iets andere voorbeelden wellicht maar toch. Misschien eens een keer proberen.

  Verandering van ‘spijs’ heet dat.

 11. Rien Boluijt 14 november 2017 om 18:03 - Antwoorden
  • David 14 november 2017 om 18:07 - Antwoorden

   Mensen zijn opportunisten. Parasitisme loont, dat zie je overal in de natuur.

 12. Hans Erren 14 november 2017 om 18:55 - Antwoorden

  Nog even de kanttekening dat er ook klimaatskeptici zijn die wel denken dat de toename van CO2 wordt veroorzaakt door de mens. En die zwaartekracht theorie ben ik het ook niet mee eens.

 13. Arthur Rörsch 14 november 2017 om 19:09 - Antwoorden

  Beste Hans,
  dat is denk ik heel goed begrepen. Of de zwaartekracht theorie van enige betekenis durf ik geen mening over te geven.

 14. bert Pijnse van der Aa 14 november 2017 om 20:41 - Antwoorden

  ‘ Vrijheid’ heeft verschillende connotaties, afhankelijk van de maatschappelijke en financiële positie van betrokkene. ‘Vrijheid’ echter is iets anders dan financieel onafhankelijk zijn. Daarom zijn kunstenaars arm. Die kijken naar ‘ den mensch daar beneden, waar ze niets van begrijpen, en proberen dat te vangen in een kunstwerk of satire. De bedoeling daarvan begrijpen we dan pas weer als de kunstenaar in kwestie al jaren dood is en gaan zijn werk bekijken in het museum.

  • David 15 november 2017 om 10:11 - Antwoorden

   @JvdH: meer CO2 vergroent de aarde, weldadig voor plant, mens en dier.

  • David 15 november 2017 om 10:18 - Antwoorden

   @Bert Pijnse van de Aa
   Er zijn mi allerlei soorten vrijheid bv
   – de vrijheid te verrekken zonder dat iemand zich om je bekommert
   – de vrijheid je eigen glazen in te gooien
   – vrijheid ontleend aan verzekeringen, beveiliging, wetten en regels
   – transportsystemen
   – productaanbod
   – spaargeld

   • Boels 15 november 2017 om 10:39 - Antwoorden

    @David:

    – de vrijheid om die te verkwanselen door ongeïnteresserden of te ondermijnen door groene fanaten

    • David 15 november 2017 om 11:02 - Antwoorden

     @Boels: andermans vrijheid beperken moet niet mogen. Democratie doet dat vaak wel trouwens. Vrijheid is er mi in graden. Op 1 staat dan de beschikking over zelf verdiend geld. Meningsuiting komt later, in de gevangenis heb je daar bijvoorbeeld niets aan.

     • Boels 15 november 2017 om 13:00

      @David:
      Dè wetenschap gaat prat op “peer revieuw”.
      Toch volgt de overheid welhaast blindelings publicaties van CPB, PBL, WNF, GP, enz.
      Zonder enige controle door externe terzakekundigen of publiek debat.
      Dat is feitelijk muilkorven, staatsdwang.
      Zelfs de ACM (Autoriteit Consument en Markt) kijkt niet vanuit het belang van de consument naar de gevolgen van het EnergieAkkoord, want dan zou blijken dat het “redden van de aarde” zo niet gaat lukken en de kosten geen baat hebben.

 15. bert Pijnse van der Aa 14 november 2017 om 20:58 - Antwoorden

  Daaruit volgt automatisch dat de elite ofwel; mensen met kapitaal/geld , ‘ vrij zijn’ en derhalve mensen zonder middelen, ondergeschikt kunnen maken.

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK