Een bijdrage van Jan Jacobs (België).

Liberalen willen geld uitgeven dat er niet is.

Er is een energiepact en … het is geen energiepact, maar een energienota geworden. Jawel, dat is wat Vlaams minister Bart Tommelein kan voorleggen na een jaartje hard onderhandelen. Waarom is er geen energiepact? Eenvoudig en onthutsend tegelijkertijd, er is geen enkele deftige berekening hoe ons land verder moet na de sluiting van de kerncentrales. Coalitiepartner N-VA zag dit tijdig in en maakte terecht brandhout van het 23 pagina’s tellende sprookjesboek.

Geen elektrisch avontuur

Geen blanco cheque voor avonturen met onze levensbelangrijke elektriteitsbevoorrading. Want dat is wat Bart Tommelein en Open-Vld eigenlijk vragen. Je kan veel leren uit je eigen fouten, en nog meer uit de fouten die anderen maken. De groenestroomcertificaten en het roekeloze en gul gesubsidieerde windmolenbeleid van de socialisten, weegt nog steeds als een molensteen op onze economie en elektriciteitsrekening. Wie dacht, dit kan toch niet meer worden overtroffen, vergist zich. Open-Vld overtreft moeiteloos de rode vrienden.

Reeds jaren vraag ik aan de zogezegde experten van de Open-VLD de heren, Schiltz en Lachaert of ze mij hun berekeningen kunnen laten zien. Deze twee juristen zijn er tot op heden niet in geslaagd mij ook maar één cijfer of berekening voor te leggen. Voluntarisme, en je moet er in geloven. Dat lees en hoor ik wel vaak. Pang roepen ipv echte kogels gebruiken. Zoiets dus. Heb je wel vaker met kabinetten en parlementen die vol zitten met juristen, politieke en sociale wetenschappers, sociologen, communicatiespecialisten en psychologen. Exacte wetenschappers of ingenieurs kom je er niet zo vaak tegen. Ook niet op kabinetten waar over energiebeleid wordt gesproken.

De prijs van de kernuitstap

Dat die kernuitstap in de wet of het regeerakkoord is opgenomen is slechts één facet. De andere facetten zijn, bevoorradingszekerheid, betaalbare prijzen (nu al niet het geval) en duurzaamheid (lees: minder CO2-uitstoot).  Aan geen enkele van deze voorwaarden is voldaan, dus komt er geen kernuitstap tegen 2025. Dat is de wet, dat is het akkoord.

Geen kernuitstap is een rem op de ontwikkeling van hernieuwbare energie, riepen de kernenergietegenstanders. Schaf de schoenen af, want de klompenindustrie gaat anders niet ontwikkelen. Zo gaat hun kromme redenering. Schaf de concurrentie af, zodat wij vrij spel krijgen en de enigen zijn die overblijven, dat is wat ze echt bedoelen.

Tekstboek communisme en centraal aangestuurde planeconomie. We weten allemaal hoe goed dat werkt. In Venezuela zitten ze op de grootste olievoorraden van de wereld en verorberen ze ondertussen hun huisdieren en de beesten in de zoo. Wij hebben de wereldtop in nucleaire research en knowhow en die gaan we werkloos maken en vervangen door vogelvermorzelende zwaaipalen en zonnepanelen die ze voor een habbekrats in China produceren. Dat zijn die fameuze groene jobs waar sommige politici zo graag mee uitpakken.

Jongens en nucleaire wetenschap

De ontwikkelingen in de nucleaire sector zijn verbluffend dat kan u hier zien. Jonge wetenschappers en nucleaire-humanisten die werken aan een nucleaire renaissance. In de nieuwste generatie nucleaire reactoren kan in gesmolten zout en onder lage druk het huidige kernafval voor 98% worden herbruikt. Duurzame, veilige en hernieuwbare energie dus.

Deze jonge wetenschappers worden gesteund door de meest vooraanstaande milieuactivisten, klimaatwetenschappers en energiespecialisten, waaronder de peetvader van het klimaatalarmisme, James Hansen. Hansen neemt hierin geen blad voor de mond, milieuorganisaties zoals greenpeace, klimaatzaak,  etc. zijn antihumanistische bewegingen en vormen een directe bedreiging voor de welvaart van de mensheid, vanwege hun irrationele houding inzake nucleaire energie. Ook Obama was pronucleair trouwens. U zal de progressieve medemens er niet over horen.

Energiepact in studies

Studies zijn er nochtans genoeg, McKinsey Elia, Vito, Johan Albrecht bij Itninera, Energyville, het planbureau, allemaal hebben ze rapporten gemaakt. Albrecht is duidelijk. Een energiepact met volledige nucleaire uitstap en meer gascentrales, zal de CO2 uitstoot tot wel 78% doen toenemen en de prijzen zullen minstens 40% stijgen. Voor snel inzicht kan u echter deze blog lezen van een anonieme wetenschapper. Schrikken! Die batterij om elektriciteit te stockeren kosten 495 miljard euro … elke drie a vijf jaar te vervangen.

Ook ons parlement deed een onderzoek. Dat ging zo, laat enkel 22 gelijkgezinden opdraven en negeer de andere mening. Uw vertegenwoordiger in het parlement werd dus opzettelijk waardevolle informatie onthouden. Democratie in Vlaanderen 2.0.

In Nederland, waar ze een vergelijkbaar heilloos energiebeleid plannen, is minister Eric Wiebes tenminste eerlijk. De volledige groei van de economie zal opgaan aan de energietransitie. Invloed van de transitie op het klimaat is 0,0003 graden, tegen het einde van deze eeuw nog wel, dat moest ook de linkse krant het NRC na factcheck toegeven. Willen wij dat, zijn we daartoe bereid? In 2009 schreven bekende en gevierde economen nog dat die fantastische hernieuwbare energierevolutie de vergrijzing zou betalen. 8 jaar later zeggen dezelfde economen dat u langer zal mogen werken om de hernieuwbare revolutie te betalen. Van die boer geen eieren, toch!

Windmolens zonder subsidie

Nu berichten media al dat er windmolenparken gaan gebouwd worden zonder subsidies. Wat ze er niet bijvertellen is dat dit is op basis van zeer hoge elektriciteitsprijzen voor de eindgebruiker en dat de factuur gewoon op uw bord terecht komt via uw elektriciteitsrekening, als een soort van bijkomende belastingbrief. Van een taxshift gesproken.

Multinationale bedrijven dwingen echter uitzonderingen af, anders verplaatsen ze hun productie. De KMO en de burgers krijgen de volle rekening. Het grote voorbeeldland Duitsland wees de weg. In 1993, bedroeg het aandeel van bruinkool in hun elektriciteitsproductie 26%, vandaag is dat nog steeds 26%.  Duitsland heeft het dubbele aan CO2 uitstoot van nucleair Frankrijk, hun elektriciteitsprijzen zijn dubbel zo hoog als bij de Fransen. De windzwendel neemt er schrikwekkende vormen aan. De energiewende, nog iets wat mutti Merkel ging ‘schaffen’. Niet dus. Macron heeft onlangs wijselijk besloten om zijn verkiezingsbelofte de kerncentrales in Frankrijk te sluiten te herroepen.

Vernietigende klimaatpolitiek

Het huwelijk tussen klimaatpolitiek en het energiebeleid is er eentje van een alles overtreffende rampspoed. De milieuvernietiging, kinderarbeid en welvaartsvernietiging zijn zonder voorgaande in de moderne geschiedenis van de mensheid. Zonnepanelen produceren 300 maal meer afval dan nucleaire energie, de wieken van windmolens zijn niet recycleerbaar en moet men opstoken. In de kobaltmijnen in Kongo (kobalt is noodzakelijk voor batterijen) werken niet minder dan 40 000 kinderen in mensonterende omstandigheden. In de mijnen van China waar de grondstoffen gewonnen worden om in die windmolens en zonnepanelen te verwerken is de milieuverontreiniging onvoorstelbaar groot. De miljoenen vogels en vleermuizen die jaarlijks in deze hakselaars terecht komen, zijn geen groot probleem voor de windlobby. Zelfs beschermde diersoorten zoals het Nationaal symbool van de Verenigde Staten, de Amerikaanse arenden  worden weggemaaid, de ecologisten en antihumanisten zwijgen in alle talen.

Het geweten van de linkse liberaal

Voor onze Westerse onwetende verwende linkse liberaal blijkt dat allemaal geen probleem, die stort wat geld tijdens de warmste week en zijn geweten is gesust. Zolang zijn eigen habitat maar proper is, zijn fietspad goed ligt, zijn trein op tijd bolt en zijn Oxfam wereldwinkel de juiste bio producten verkoopt.

Het gaat dus niet goed met de Vlaamse liberalen. Hoe dat komt? Het korte antwoord, de Vlaamse liberalen hebben sinds 1999 en de start van de Verhofstadt jaren er alles aan gedaan om te vervellen tot een soort links/groen, vis-noch-vlees-achtig-liberalisme. Een partij die in overgrote meerderheid nog gedragen wordt door enkele politieke ons-kent-ons carrièristen aangevuld met wat blauwe adel en dynastievorming. Hun doel lijkt wel de economische destructie van het land te zijn geworden.

Dat was pijnlijk duidelijk vorige week, toen Vincent Van Quickenborne een tweet verstuurde waarin hij journalist Bart Eeckhout als rechts wegzette, omdat die terechte twijfel en bezorgdheid had geuit over de kernuitstap. Zover is het dus gekomen, dat vooraanstaande liberale politici van Open-Vld openlijk bekennen links te zijn en al wie anders durft te denken als een rechtse zak wegzetten. De 10% drempel is geen illusie meer voor die gewezen liberale partij.

De nagestreefde hernieuwbare energieomslag, is geld dat we niet hebben, weggooien naar een verzonnen probleem en met oplossingen die niets aan het klimaat zullen veranderen. Als burgers moeten we dus geen schrik hebben voor een verandering van het klimaat maar voor de klimaatpolitiek van crony capitalism en monopolisme.

Bron hier.