Klimaatemotie

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Onze maatschappij lijkt bezeten geraakt door emotie. Emotie, en voor de media sensatie, hebben de rol van objectieve waarheidsbevinding naar de achtergrond geduwd. Na de Verlichting en de stormachtige ontwikkelingen van de Industriële en Groene Revolutie lijkt zich een postmoderne bekering tot emotie te hebben plaatsgevonden.

Sensatie is alles wat nog telt. Slechte statistiek en slordige onderzoeken zijn de norm geworden voor onophoudelijke paniekverhalen in de media over bijvoorbeeld kankerverwekkende slablaadjes die zelfs hormoonbeïnvloedende stoffen bevatten, uiteraard door de chemische industrie. Zure regen en uitstervende bossen waren ook zo’n hype.

Jaffe Vink rekent afdoende af met de feitelijke onzin waarmee belanghebbende partijen zoals de milieubeweging hun raison d’être proberen te verstevigen. Met wetenschap heeft het niets van doen, slechts met sensatiezoekende emotie. Hierin vinden de milieubeweging een gretige partner, want de raison d’être van de media is evenzeer gedegenereerd tot sensatiezucht in plaats van objectiviteit.

Sid Lukassen probeert in zijn nieuwste boek Levenslust en Doodsdrift licht te laten schijnen over het fenomeen van het cultuurmarxisme dat aan het bovenbeschrevene ten grondslag ligt. ‘Levenslust, optimisme en vertrouwen in de toekomst zouden deze maatschappij moeten leiden. Echter, pessimisme en doemscenario’s lijken onze maatschappij en ons denken te beheersen.’

Zo schrijft hij ook: ‘niettemin heeft cultuurmarxisme invloed. Dat heeft alles te maken met de inbedding van dit gedachtegoed in het maatschappelijke middenveld en in de cultuur. Als mensen makkelijk te manipuleren zijn met zielige beelden van een verdronken peuter, om een voorbeeld te nemen, spinnen NGO’s die zich inzetten voor vluchtelingen, hier garen bij. Idem voor het thema van “klimaatvluchtelingen”. Cultuurmarxistische beginselen beantwoorden enerzijds aan een individuele tot profileren: ik zet mij in voor zwakkeren en minderbedeelden, en sluiten anderzijds goed aan op een protestantse. De koloniale geschiedenis staat hier voor een zondeval, waarbij men dorst naar boetedoening, naar boetedoening.’

Ik lees o.a. “klimaatvluchtelingen”. Dit woord roept associaties op met menselijke schuld aan fatale opwarming. Bovendien roept dit woord associatie op met profiterende NGO’s en redders van deze planeet met boetedoening die door anderen moet worden voldaan. En boete zullen wij moeten doen! Honderden miljarden aan koopkracht zullen afgedwongen verdwijnen in de zakken van multinationals. Hoe objectief is dit alles? Hierover meer.

Opmerkelijk is de uitspraak van Jinek in een botsing met Jan Roos die haar aansprak op objectiviteit: ik pretendeer ook geen objectiviteit. Met permissie, maar wat is dan het doel van haar talk show? Sensatie? Bevestiging van haar rol in het sociaal-liberale groepsdenken dat ook de media beheerst binnen het krachtenveld van onderstaande verdeling van het speelveld door links en rechts.

‘Links en rechts verdelen het speelveld. Ten eerste heeft rechts het cultureel-conservatieve thema laten vallen voor het economisch liberale thema. …Tegelijk heeft links het economische thema van klassenmobiliteit losgelaten voor het cultureel-progressieve thema. … links kreeg de hegemonie op cultuurgebied (JH; de Pietendiscussie o.a.) terwijl rechts hegemoniaal is op economisch vlak. Links en rechts aanvaarden deze modus vivendi …’ [JH: tot wederzijds voordeel waar de auteur diverse voorbeelden van geeft]

Treffend in dit licht is de uitspraak van Maurice Strong (de voorvechter van het VN-overkoepelende mondiaal bindende klimaat- en energiebeleid (IPCC). Zie hier: ‘I am a socialist in ideology, a capitalist in methodology’ (lees: verdienmodel).

En verder lezen we het volgende commentaar (zie Tim Ball The deliberate Corruption of Climate science blz 41: ‘What’s truely alarming about Maurice Strong is his actual record. His persistent calls for an international mobilization to combat environmental calamities, even when they are exaggerated (population growth) or scientifically unproven (global warming, have set the world’s environmental agenda)’

Aldus verkeren wij in een maatschappij waar rationaliteit geen rol meer speelt, maar wel ideologie, onwetenschappelijkheid, subjectiviteit, emotie, Gutmensch-gevoel, maar ook keiharde zakelijkheid binnen het krachtigste verdienmodel uit de menselijke geschiedenis. Het is een giftige cocktail die elke relatie met duurzaamheid ontbeert.

Wat de auteur Lukassen hierover verder schrijft: ‘De middenklasse wordt verpulverd tussen beide kampen maar moet wel belasting blijven betalen. Als zij tegensputteren krijgen ze te horen: u bent fascistisch. … Multinationals hebben de regie overgenomen’.

Wij kennen deze retoriek van antifa.

Hoe komt het dat ondanks dat dit alles niets, of met slechte, wetenschap te maken heeft, maar toch zo’n dominante invloed heeft? Hierover biedt de auteur Yoval Noah Harari (zie hier) een interessante invalshoek over het zogeheten web van betekenis. Hij schrijft er dit over: ‘Mensen hebben vaak moeite met het idee van imaginaire ordes omdat ze aannemen dat er maar twee soorten werkelijkheden bestaan: objectieve (zwaartekracht) en subjectieve (geloof) realiteiten. … Er is echter nog een derde realiteitsniveau, namelijk het intersubjectieve niveau. Intersubjectieve verschijnselen zijn afhankelijk van communicatie tussen grote groepen van mensen en niet van geloof of gevoelens van individuen. … Geld heeft geen objectieve waarde. … maar zo lang miljarden mensen in de waarde ervan geloven heeft geld betekenis’.

Men kan dan bijvoorbeeld ook stellen dat de waarde van CO2-emissierechten slechts bestaat bij de gratie van geloof in dit web van betekenis. Verder, het ogenschijnlijk samenbindende intersubjectieve web van betekenis geplakt aan de menselijke schuld aan fatale opwarming, en vooral hoe dit door lieden als Strong, Al Gore met extreem PR-geweld en continue door spindoctors en lobbyisten van het Eco Industrieel Complex wordt uitgedragen, demonstreert de gevangenschap in dit web van betekenis zonder dat men, althans de followers, zich hiervan bewust is. Vrij gênant is immers bijvoorbeeld de 2 gradendoelstelling die berust op een fictief getal. Zie hier.

Wie zich het derde intersubjectieve niveau niet realiseert, zal dan ook geneigd kunnen zijn de onwelgevallige objectieve werkelijkheid om te buigen naar de eigen subjectieve werkelijkheid. Dit is wat wij o.a. zien in de gênante campagne tegen Susan Crockford. Zie hier. Hierin wordt zij beschuldigd van incompetentie, maar wel op grond van slonzige ontoereikende statistiek.

Mijn conclusies zijn dat:

 1. Het klimaat- en energiebeleid gedomineerd wordt door een verstandshuwelijk tussen cultuurmarxistische ideologie en economisch-liberale kapitalisme, dat berust op een symbiose.
 2. Het klimaat- en energiebeleid ogenschijnlijk berust op wetenschap, maar dit niet het geval is.
 3. Het klimaat- en energiebeleid desondanks wordt opgelegd door het ondemocratisch buiten spel zetten van de belastingbetaler.
 4. Het klimaat- en energiebeleid berust op het intersubjectieve niveau dat bestaat bij de gratie van enerzijds blind geloof, anderzijds angst voor excommunicatie. Ergo: follow the followers. Het is een machtsspel dat zo oud is als de mensheid.
Door |2017-12-30T12:44:39+00:0030 december 2017|71 Reacties

71 Comments

 1. Erik 1 januari 2018 om 02:53 - Antwoorden

  Alle discussianten, een zeer gelukkig nieuwjaar. Vooral ook mijn gewaardeerde tegenstander Janos/HenkJan. Dat hij dit jaar ook maar het licht moge zien.

 2. Hetzler 1 januari 2018 om 03:01 - Antwoorden

  @JvdH @Tasma Uw antwoord is het meest misplaatste en bevestigt wat ik in mijn artikel stel: de subjectieve morele vooringenomenheid van het sociaal liberalisme dat vanaf de Olympische Godenzetel der morele verhevenheid meent te kunnen beoordelen wie wel en niet aan de politieke besluitvorming mag meedoen. Het wordt tijd om door een andere bril naar de realiteit te kijken.

  • J van der Heijden 1 januari 2018 om 19:31 - Antwoorden

   Jeroen,

   Het is gewoon een feit dat de PVV het niet zou nauw neemt met de feiten (of eigenlijk ze liegen dat ze barsten) als het gaat om ” islamisering” ” immigratie” en klimaat, dat de rest van de mensen dat zien heeft niets te maken met “ubjectieve morele vooringenomenheid” maar met realisme.

   Jammer dat jij niet gevoelig bent voor feiten.

   • Peter 2 januari 2018 om 13:19 - Antwoorden

    Gelukkig liegen de andere partijen nooit dat ze barsten,nemen ze de burger zeer serieus,en blijken ze oprecht voor de burger in de bres te springen.lol
    Ok ,van der Heijden,nu je pyama weer snel aan zodat je naar je favoriete tv programma kan kijken:de fabeltjeskrant
    Welterusten

  • Tjipke Tasma 1 januari 2018 om 23:18 - Antwoorden

   Heer @Hetzler heeft de Olympische Godenzetel iets met Bacchus te maken of komt het uit uw objectieve zweverige boeken. Misschien is het beter dat u zich beperkt tot de cijfertjes, dat lijkt mij al een hele opgave.

 3. Bert Pijnse van der Aa 1 januari 2018 om 11:41 - Antwoorden

  Gelukkig valt er soms ook nog wat te lachen met deBelgische cabaretier Michael van Peel

  vanaf ca. 50:00 over de klimaatzone van Antwerpen .
  https://www.youtube.com/embed/O_5HfMhkiUs?start=50

  Beste wensen in de strijd tegen groene buzzwoorden . ( trouw hedenochtend )

 4. David 1 januari 2018 om 13:08 - Antwoorden

  Kopie van Notrickszone:
  Fear and fraud

  Kirstein also believes that climate scientists are irresponsibly using climate science to spread fear and panic among the population, and says that Potsdam Institute Director Hans-Joachim Schellnhuber “ought to be happy he does not reside in Switzerland” because there falsely spreading fear among the public is punishable with up to 3 years in prison.

  Media, scientists propagating fear

  The long outspoken German professor also characterizes the notion of “climate protection” as a superstition, a concept that makes no sense. He showed the packed audience a variety of ways of how alarmist scientists and media have used a variety of bogus claims to propagate fear among the public, such as those relating to glacier retreat, polar bear population, unexpected heavy snowfalls, polar sea ice, cold winters, desertification and sea level rise.

  Kijk dat is nuttig: 3 jaar de bak in als je angst zaait voor eigen gewin. Nuchter volk die Zwitsers.

 5. Bert Pijnse van der Aa 1 januari 2018 om 19:40 - Antwoorden
 6. Erik 2 januari 2018 om 01:32 - Antwoorden

  De mensen zijn bang gemaakt door predikers van een gevaarlijke opwarming. Die (gevaarlijke) mening heeft behoorlijk veel aanhang gekregen en kun je denk ik niet bestrijden met wetenschap.

  Als je er iets aan wil doen moet je dezelfde methode volgen. De mens bang maken voor de nakende ijstijd. Koud is veel gevaarlijker dan warm.
  Waar zijn we nou banger voor, voor een opwarming van 1 of 2 graden of voor een temperatuurdaling van circa 10 graden.
  Laten we CO2 bekijken, het heeft een opwarmende werking zegt men. Het is dus goed om met voldoende co2 de gevolgen van invallende ijstijd kou iets te verzachten en daarnaast is het ook goed voor de plantjes.
  Ook kan extra CO2 misschien verhinderen dat het CO2 gehalte onder de voor het leven noodzakelijke minimum van 150 ppm komt. In de afgelopen ijstijd was een periode waar we daar niet ver vanaf zaten.
  Conclusie, zorgen voor betrouwbare energie, die het ook in ijstijden zal doen. En zorgen voor voldoende CO2 om ons te behoeden voor extreme kou en om onze voedselvoorziening op peil te houden.

 7. Hetzler 2 januari 2018 om 18:03 - Antwoorden

  @Tasma Uitsluitend cijfers aandragen werkt niet op dit terrein. Een gelovige kan immers nu eenmaal niet met natuur- en wiskunde bijvoorbeeld ‘bekeerd’ worden. Dit moge uit de talloze discussies blijken. Auteurs als Lukassen, Kahn, Yuval en andere scherpzinnige denkers ontrafelen de structuren van dergelijke maatschappelijke verschijnselen. Dergelijke lieden zweverig noemen zegt alleen iets over degene die deze kwalificatie bezigt.

  • Tjipke Tasma 2 januari 2018 om 19:05 - Antwoorden

   @Hetzler Uw geloof in auteurs als Lukassen, Kahn, Yuval en andere scherpzinnige denkers geeft u een vrijbrief om iedereen de les te lezen, met een hoog Calimero gehalte, zonder dat u enige bewijs kunt of wilt aanleveren.

 8. Tjipke Tasma 3 januari 2018 om 21:30 - Antwoorden

  @Hetlzer Toch Sid Lukkassen maar eens gegoogeld (met twee k’s). Blijkt zelfs VVD raadslid te zijn en is dus mede verantwoordelijk voor het opleggen van de (hoge) belastingen. Verder komen de windmolens echt niet van links maar van rechts..

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK