Klimaatemotie

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Onze maatschappij lijkt bezeten geraakt door emotie. Emotie, en voor de media sensatie, hebben de rol van objectieve waarheidsbevinding naar de achtergrond geduwd. Na de Verlichting en de stormachtige ontwikkelingen van de Industriële en Groene Revolutie lijkt zich een postmoderne bekering tot emotie te hebben plaatsgevonden.

Sensatie is alles wat nog telt. Slechte statistiek en slordige onderzoeken zijn de norm geworden voor onophoudelijke paniekverhalen in de media over bijvoorbeeld kankerverwekkende slablaadjes die zelfs hormoonbeïnvloedende stoffen bevatten, uiteraard door de chemische industrie. Zure regen en uitstervende bossen waren ook zo’n hype.

Jaffe Vink rekent afdoende af met de feitelijke onzin waarmee belanghebbende partijen zoals de milieubeweging hun raison d’être proberen te verstevigen. Met wetenschap heeft het niets van doen, slechts met sensatiezoekende emotie. Hierin vinden de milieubeweging een gretige partner, want de raison d’être van de media is evenzeer gedegenereerd tot sensatiezucht in plaats van objectiviteit.

Sid Lukassen probeert in zijn nieuwste boek Levenslust en Doodsdrift licht te laten schijnen over het fenomeen van het cultuurmarxisme dat aan het bovenbeschrevene ten grondslag ligt. ‘Levenslust, optimisme en vertrouwen in de toekomst zouden deze maatschappij moeten leiden. Echter, pessimisme en doemscenario’s lijken onze maatschappij en ons denken te beheersen.’

Zo schrijft hij ook: ‘niettemin heeft cultuurmarxisme invloed. Dat heeft alles te maken met de inbedding van dit gedachtegoed in het maatschappelijke middenveld en in de cultuur. Als mensen makkelijk te manipuleren zijn met zielige beelden van een verdronken peuter, om een voorbeeld te nemen, spinnen NGO’s die zich inzetten voor vluchtelingen, hier garen bij. Idem voor het thema van “klimaatvluchtelingen”. Cultuurmarxistische beginselen beantwoorden enerzijds aan een individuele tot profileren: ik zet mij in voor zwakkeren en minderbedeelden, en sluiten anderzijds goed aan op een protestantse. De koloniale geschiedenis staat hier voor een zondeval, waarbij men dorst naar boetedoening, naar boetedoening.’

Ik lees o.a. “klimaatvluchtelingen”. Dit woord roept associaties op met menselijke schuld aan fatale opwarming. Bovendien roept dit woord associatie op met profiterende NGO’s en redders van deze planeet met boetedoening die door anderen moet worden voldaan. En boete zullen wij moeten doen! Honderden miljarden aan koopkracht zullen afgedwongen verdwijnen in de zakken van multinationals. Hoe objectief is dit alles? Hierover meer.

Opmerkelijk is de uitspraak van Jinek in een botsing met Jan Roos die haar aansprak op objectiviteit: ik pretendeer ook geen objectiviteit. Met permissie, maar wat is dan het doel van haar talk show? Sensatie? Bevestiging van haar rol in het sociaal-liberale groepsdenken dat ook de media beheerst binnen het krachtenveld van onderstaande verdeling van het speelveld door links en rechts.

‘Links en rechts verdelen het speelveld. Ten eerste heeft rechts het cultureel-conservatieve thema laten vallen voor het economisch liberale thema. …Tegelijk heeft links het economische thema van klassenmobiliteit losgelaten voor het cultureel-progressieve thema. … links kreeg de hegemonie op cultuurgebied (JH; de Pietendiscussie o.a.) terwijl rechts hegemoniaal is op economisch vlak. Links en rechts aanvaarden deze modus vivendi …’ [JH: tot wederzijds voordeel waar de auteur diverse voorbeelden van geeft]

Treffend in dit licht is de uitspraak van Maurice Strong (de voorvechter van het VN-overkoepelende mondiaal bindende klimaat- en energiebeleid (IPCC). Zie hier: ‘I am a socialist in ideology, a capitalist in methodology’ (lees: verdienmodel).

En verder lezen we het volgende commentaar (zie Tim Ball The deliberate Corruption of Climate science blz 41: ‘What’s truely alarming about Maurice Strong is his actual record. His persistent calls for an international mobilization to combat environmental calamities, even when they are exaggerated (population growth) or scientifically unproven (global warming, have set the world’s environmental agenda)’

Aldus verkeren wij in een maatschappij waar rationaliteit geen rol meer speelt, maar wel ideologie, onwetenschappelijkheid, subjectiviteit, emotie, Gutmensch-gevoel, maar ook keiharde zakelijkheid binnen het krachtigste verdienmodel uit de menselijke geschiedenis. Het is een giftige cocktail die elke relatie met duurzaamheid ontbeert.

Wat de auteur Lukassen hierover verder schrijft: ‘De middenklasse wordt verpulverd tussen beide kampen maar moet wel belasting blijven betalen. Als zij tegensputteren krijgen ze te horen: u bent fascistisch. … Multinationals hebben de regie overgenomen’.

Wij kennen deze retoriek van antifa.

Hoe komt het dat ondanks dat dit alles niets, of met slechte, wetenschap te maken heeft, maar toch zo’n dominante invloed heeft? Hierover biedt de auteur Yoval Noah Harari (zie hier) een interessante invalshoek over het zogeheten web van betekenis. Hij schrijft er dit over: ‘Mensen hebben vaak moeite met het idee van imaginaire ordes omdat ze aannemen dat er maar twee soorten werkelijkheden bestaan: objectieve (zwaartekracht) en subjectieve (geloof) realiteiten. … Er is echter nog een derde realiteitsniveau, namelijk het intersubjectieve niveau. Intersubjectieve verschijnselen zijn afhankelijk van communicatie tussen grote groepen van mensen en niet van geloof of gevoelens van individuen. … Geld heeft geen objectieve waarde. … maar zo lang miljarden mensen in de waarde ervan geloven heeft geld betekenis’.

Men kan dan bijvoorbeeld ook stellen dat de waarde van CO2-emissierechten slechts bestaat bij de gratie van geloof in dit web van betekenis. Verder, het ogenschijnlijk samenbindende intersubjectieve web van betekenis geplakt aan de menselijke schuld aan fatale opwarming, en vooral hoe dit door lieden als Strong, Al Gore met extreem PR-geweld en continue door spindoctors en lobbyisten van het Eco Industrieel Complex wordt uitgedragen, demonstreert de gevangenschap in dit web van betekenis zonder dat men, althans de followers, zich hiervan bewust is. Vrij gênant is immers bijvoorbeeld de 2 gradendoelstelling die berust op een fictief getal. Zie hier.

Wie zich het derde intersubjectieve niveau niet realiseert, zal dan ook geneigd kunnen zijn de onwelgevallige objectieve werkelijkheid om te buigen naar de eigen subjectieve werkelijkheid. Dit is wat wij o.a. zien in de gênante campagne tegen Susan Crockford. Zie hier. Hierin wordt zij beschuldigd van incompetentie, maar wel op grond van slonzige ontoereikende statistiek.

Mijn conclusies zijn dat:

 1. Het klimaat- en energiebeleid gedomineerd wordt door een verstandshuwelijk tussen cultuurmarxistische ideologie en economisch-liberale kapitalisme, dat berust op een symbiose.
 2. Het klimaat- en energiebeleid ogenschijnlijk berust op wetenschap, maar dit niet het geval is.
 3. Het klimaat- en energiebeleid desondanks wordt opgelegd door het ondemocratisch buiten spel zetten van de belastingbetaler.
 4. Het klimaat- en energiebeleid berust op het intersubjectieve niveau dat bestaat bij de gratie van enerzijds blind geloof, anderzijds angst voor excommunicatie. Ergo: follow the followers. Het is een machtsspel dat zo oud is als de mensheid.
Door |2017-12-30T12:44:39+00:0030 december 2017|71 Reacties

71 Comments

 1. Pieter 30 december 2017 om 14:32 - Antwoorden

  Blijft het feit dat als mensen hun stem kunnen laten horen, bv tijdens verkiezingen, ze toch blijven stemmen op basis van waarschijnlijk gewoonte. Een ieder, die een beetje kan nadenken, ziet hoe Rutte ons al twee kabinetten lang uitkleedt en dat “bezuinigingen” noemt. Hoe dom moet je dan zijn om toch op zo’n ***** te stemmen. Hij verliest weliswaar, maar blijft de grootste partij. En de plannen van Rutte lll zijn ronduit stuitend. Ik noem slechts de verhoging van de lage BTW en het energiebeleid, met daarbij behorende lastenverzwaring. Er is geen enkele economische noodzaak voor een miljarden kosten energietransitie. En ook andere redenen zijn er niet. Immers CO2 doet de aarde niet opwarmen en er is zeker nog voor 200-300 jaar bewezen reserves aan fossiele brandstof.
  Dat mensen op zo’n ***** blijven stemmen, is mij een raadsel.
  Dat de Tweede Kamer totaal niets met echte volksvertegenwoordiging heeft te maken, blijkt keer op keer. Het omvolkingsbeleid wil de echte Nederlander niet, maar je hoort dat op geen enkele manier terug in de TK. We laten ons als makke schapen naar de slachtbank voeren.

 2. gerard d'Olivat 30 december 2017 om 15:32 - Antwoorden

  Beste Jeroen,probeer het eens over een andere boeg te gooien.

  Je beschrijft een aantal ‘ideologische paradigma’s’, maar je hebt er zelf ook één die er nog bovenuit gaat en waar al die conclusies van jou ondergeschikt zijn en er zelfs gedeeltelijk door geïncorporeerd worden zoals ‘transitie en economische groei sluiten elkaar niet uit en meer van dat soort drog redeneringen over klimaatfascisten enzo!.
  Die vermeng je dan met wat psychologistische sausjes uit allerlei studies over massa/angst en weet ik veel wat.
  .
  Je gelooft heilig in het paradigma van het marktreguleerde denken en handelen die ons automatisch zal leiden naar het welvaartsparadijs….en en dat is nog veel belangrijker dat het fossieletijdperk nog lang niet ten einde is en voor ieder Malthusiaans aberratie een oplossing is.

  Stap nou eens af van al die ronkende teksten en leg me nou eens in je eigen woorden uit hoe de toekomst van de mensheid eruit gaat zien als we volgens jouw paradigma’s opgeruimd de toekomst in gaan.
  Leg me eens uit hoe we bijvoorbeeld al die economische vluchtelingen onderleiding van Weah aan het werk krijgen en hoe we ‘ze’ overal ter wereld van voldoende ‘energieslaven’ kunnen voorzien om een welvarende toekomst te creëren.

  Waar jij en ik het vast over eens zijn is dat alleen maar kan bij voldoende aanwezigheid van goedkope energie. Dat geldt in de Eu maar zeker ook elders op de wereld. En inderdaad die transitie-economie zal er niet een van’groei! zijn. Maar de jouwe fossiel en kernenergetisch aangestuurd ook al niet!! daarvoor zijn ook daar de energie prijzen veel te hoog en de rendabele voorraden te beperkt.
  Het draait om het begrip goedkoop en overvloedig Jeroen.
  Maar wat is nou goedkoop? en waar komt dan al die energie en andere grondstoffen (commodities) zoals water en bv bouwzand dan wel vandaan?
  Bereken het eens op basis van het gemiddeld verbruik van commodities in de EU en vergroot het eens uit naar die 10 miljard mensen!
  Je bent toch geen Mathusianist!, dus voor jou moet zo’n berekening een fluitje van een cent zijn.

  Jarenlang rekenen jullie je op deze site volledig suf tot ver achter de komma en gooien er ook nog eens een neocons politieke dressing overheen, maar een behoorlijk analyse over energie en economische groei heb ik hier nog nooit gelezen.
  Heb je bijvoorbeeld wel eens afgevraagd of er wellicht een relatie bestaat tussen de skyrocket sijgende energieprijzen in 2005/2006 tot 130 dollar per barrel en de economische crisis die er direct op volgde,of heb je die link nog nooit gelegd?

  En als die die link dan nog nooit gelegd hebt dan zou ik me ook maar niet zo druk maken over de kosten van de zgn ‘transitie economie’, die er inderdaad wat paniekerig ‘groei moet’ drogredeneringen op na houden.
  Dezelfde drogredenen zie je oa terug komen in de schaliegas boom en andere takken van energie sport zoals kernenergie….allemaal veel te duur om wereldwijd werkelijke groei te kunnen garanderen.
  Kijk maar eens naar de economische modellen en verschillen van het afgelopen decennium tussen olie/gas producerende naties en importerende naties zoals de EU.
  Mijn vraag is eigenlijk schrijf eens een dragend stuk over dit soort problemen in plaats van aldoor maar weer dat gehak op die liberaal/groene kerk.
  Jullie zijn allemaal afsplitsingen van dezelfde ‘groei moet’ moederkerk zonder dat iemand me noch van de ene afspltising noch van de andere sektarische genootschappen me ook maar een zinnig stukje produceert om nou eens werkelijk verder te komen dan het Thorium koor in allerlei toonaarden….
  Het enige wat jullie doen is elkaar de beeldenstorm whatsover verwijten. Jaffe Vink blijft in zijn boekje ook erg hangen in het tegenover elkaar stellen van nauwelijks relevante door hem bedachte ‘tegenstellingen’

  • Hans Erren 30 december 2017 om 18:39 - Antwoorden

   “Heb je bijvoorbeeld wel eens afgevraagd of er wellicht een relatie bestaat tussen de skyrocket sijgende energieprijzen in 2005/2006 tot 130 dollar per barrel en de economische crisis die er direct op volgde,of heb je die link nog nooit gelegd?”
   Is het je opgevallen dat de oliekraan van Saoedie-Arabie de olieprijs bepaalt? Dus dat het puur kortetermijn productiespeculatie is wat de olieprijs bepaalt en niet de lange termijnreserves?

   • gerard d'Olivat 30 december 2017 om 19:35 - Antwoorden

    @Hans Erren Nou waar we het over eens zijn is dat de ‘shareholders’ maatschappij zo snel mogelijk moet verdwijnen. Verder raad ik je aan eens je wat meer te verdiepen in de ‘olietermijn’ markt, depletie, de verwachtingen van het verschillende gerenommeerde buro’s en oliemaatschappijen zelf over te verwachte te korten zo rond 2020. Winbare lange termijns reserves spelen daarbij een sleutelrol zowel in de shale markt als de ‘echte’ fossiele markt.
    Bovendien stel ik jou dezelfde vraag….wat is volgens jou de relatie tussen de energieprijs en economische groei?

    • Hans Erren 31 december 2017 om 23:04 - Antwoorden

     Hoge energieprijs is schadelijk voor de economie dus kunstmatig opblazen met belastingen is geen goed idee, gek genoeg was de bodemprijs van een tijdje geleden dat ook. Kernenergie is trouwens niet afhankelijk van de brandstofprijs maar puur de afschrijving van de investering. Dus wat zou jij kiezen?

    • Frans Galjee 1 januari 2018 om 15:31 - Antwoorden

     @Gerard

     ..” Wat is volgens jou de relatie tussen de energieprijs en economische groei?“

     Je stelt hier een zeer belangrijke vraag. Dan wel niet aan mij maar toch.
     Misschien is de vraag uit te breiden door deze relatie te beschouwen onder invloed van de AGW hypothese en de hieruit voortvloeiende genomen maatregelen in verband met de energie transitie.

  • Frans Galjee 30 december 2017 om 19:59 - Antwoorden

   Oei hard maar wel waar.

   Ook ik zie steeds een optimisme gebaseerd op groei. Groei want huidig economisch systeem kan niet zonder. Dat is waar maar zoals ik al zo vaak heb geschreven loopt groei aan tegen schaarste en gaat het systeem steeds meer haperen. Je zou zelfs kunnen denken dat die aandacht voor AGW het echte probleem met ons economisch systeem moet verhullen. Daarbij zijn maatregelen genomen vanuit die AGW angst ook nog eens slecht voor de continuering van groei of mogelijkheden tot groei. Zelfs in die dus op foute gronden (AGW) maatregelen zoals de energietransmissie stuiten we op het begrip schaarste. Schaarste naar effectiviteit en efficiëntie van veronderstelde alternatieven voor energie-opwekking alsmede schaarste aan grondstoffen voor die reddende technieken.
   AGW en energietransmissie en onze economie zijn zeer met elkaar verbonden.
   Uiteindelijk kun je op grond van te weinig kennis en meetgegevens de AWG hypothese als nog onbewezen afwijzen en al je aandacht daarop richten. Alsmede kun je alle pijlen richten op al die technieken als onderdeel van de energietransmissie. Als je dat doet zonder hierbij de economie cq het economisch systeem en de invloed ervan op onze maatschappij mee te wegen dan ga je voorbij aan de bovenliggende oorzaak van veel ellende in onze wereld.
   De rol van prijs van olie in dit verhaal tov de achter ons liggende crises (meervoud dus) is ingewikkelder dan hier wordt voorgesteld of uit reactie hierop blijkt.

   • Hans Erren 31 december 2017 om 13:59 - Antwoorden

    Frans ik kan je de rational optimist van Ridley van harte aanbevelen om de pessimisme betreffende economische groei te temperen. Vrije handel is de motor van economische groei en de oplossing voor armoede in de wereld. Monopolistisch kapitalisme is trouwens geen vrijhandel.

    • Frans Galjee 31 december 2017 om 14:30 - Antwoorden

     @ Hans Erren,

     …” Vrije handel is de motor van economische groei en de oplossing voor armoede in de wereld. “

     Ja dat was het in het nog niet zo verre verleden toen gebrek aan grondstoffen zich nog niet liet gelden.
     Inmiddels is dat steeds vaker wel het geval en is economische groei er nog voor de rijken ten koste van een steeds grotere groep minderbedeelden.
     Als er ergens een grond is voor de destabilisatie van onze maatschappij dan is het wel de groeiende kloof tussen de rijk en arm.
     Als je een effect van groeiende schaarste niet ziet of wilt zien even goede vrienden.
     Let wel schaarste is iets anders dan een tijdelijk laag aanbod en prijsregulering via mechanisme van vraag en aanbod een essentieel onderdeel van het economisch systeem wordt hierdoor verstoord.

     • Hans Erren 31 december 2017 om 14:45

      Nee frans economische groei is ook de marktkoopman in Laos en Gabon en de internetwinkel in Paraguay.

     • Hetzler 1 januari 2018 om 02:50

      @Frans Bestaat die kloof wel of is dit een verzinsel van Piketty? En dan nog, wat zou dit doen?

     • Frans Galjee 1 januari 2018 om 15:19

      @ Hetzier ja die kloof bestaat en wordt zelfs groter. En wat dat doet staat in mijn reactie nl “ Als er ergens een grond is voor de destabilisatie van onze maatschappij dan is het wel de groeiende kloof tussen de rijk en arm.“ Destabilisatie dus met alle mogelijke gevolgen als ook bekend uit de geschiedenis. Daar mag je je eigen fantasie op loslaten te beginnen met groeiende sociale onrust op veel plaatsen in de wereld. Misschien ook moet worden gekeken naar al die economische vluchtelingen uit Afrika wat ervan de oorzaak is en wat de gevolgen zijn voor bijvoorbeeld de EU.
      Maar goed hoor ik zal het mis hebben.

 3. Frans Galjee 30 december 2017 om 16:02 - Antwoorden

  “ Onze maatschappij lijkt bezeten geraakt door emotie. Emotie, en voor de media sensatie, hebben de rol van objectieve waarheidsbevinding naar de achtergrond geduwd. Na de Verlichting en de stormachtige ontwikkelingen van de Industriële en Groene Revolutie lijkt zich een postmoderne bekering tot emotie te hebben plaatsgevonden. “

  Onze huidige maatschappij wordt gekenmerkt door voornamelijk angst. Angst is natuurlijk een emotie maar dan meer specifiek. De media staat onder druk en in strijd om kijkcijfers en oplagecijfers probeert men het hoofd boven water te houden door deze angst te voeden. Objectieve waarheidsbevinding is al lang niet meer aan de orde niet in de media en niet in de uitgeklede vorm van huidige wetenschap (PNS). Deze ontwikkeling heeft niets met een bekering te maken, omdat dat uiteindelijk een doordachte keuze is, maar heeft alles te maken met de chaos die ontstaat vanuit angst, onkunde, onbegrip, totaal gebrek aan visie en geen vat meer te hebben op situatie die terecht als beangstigend kan worden gezien of ervaren.

  Bij AGW aanhangers (is dit correct Paai ?) is er de angst voor een door menselijk handelen vervelend opwarmen van onze planeet.
  Bij AGW sceptici de angst dat tzt men vanuit te weinig kennis over processen die klimaatverandering sturen er via geo-engineering op gaat willen ingrijpen.
  Daarvoor is er dan de angst of zorg dat eea veel geld kost bijvoorbeeld via de energietransitie waarvoor gewoon de technieken nog niet beschikbaar zijn.

  Het is al lang mijn observatie dat er voor het ontstaan van deze chaosperiode er een gemeenschappelijke oorzaak moet zijn. Angst is er altijd al geweest en vaak ook gestuurd. Angst voor de hel, voor het gele gevaar, voor het communisme enz enz steeds waren er slimmeriken die er hun geld aan verdienden. Dat dat zo is of was wil natuurlijk niet zeggen dat elke angst in feite niet bestaat omdat deze zou zijn gestuurd door slimme lieden.

  Huidige polarisatie over misstanden of gevoelens van angst vindt ook juist zijn oorsprong in die angst. De verharding is dan een feit en het doorbreken van die spiraal polarisatie-angst is nodig om uit deze chaossituatie te komen.
  Wanneer we blijven vinden dat lieden uit het andere kamp er per definitie altijd naast zitten dan is dat dom. Wanneer we denken dat lieden uit ons eigen kamp het altijd juist hebben dan is dat net zo dom. Wanneer beide kampen denken dat ik er altijd naast zit is dat helemaal dom. /grap

  Tot slot over dat wat hier wordt aangegeven als cultuurmarxisme het volgende.
  Ik heb in mijn poging de rode draad achter in mijn ogen verkeerde ontwikkelingen in onze maatschappij niet zo gek lang geleden genoemd de links verstandelijke beperking. Als dat waar is en bewust gestuurd (complot denken) dan zou het begrip cultuurmarxisme de lading kunnen dekken.

  Persoonlijk denk ik niet dat achter de huidige vorm van chaos vormen er een intelligent plan aan ten grondslag ligt. /sarc

  • Noud Vermeulen 30 december 2017 om 22:07 - Antwoorden

   Angst is een handige emotie voor handelaren in angst. Zoals priesters, terroristen en politici. De AGW-adepten hebben zelfs de aanpak van de christelijken 1:1 gekopieerd. Wij zijn niet alleen zondig, er is ook verlossing mogelijk.
   Tweeduizend jaar christendom laat meer sporen na dan je denkt; meer dan 500 jaar Verlichting.

  • David 31 december 2017 om 11:56 - Antwoorden

   Religie is (oa) een firewall tegen angst. Die angst is een vervelend bijverschijnsel van ons bewustzijn.
   Met de ontkerkelijking is de firewall bezweken en daar maakt Greenpeace gretig gebruik van.
   Elites houden het volk arm uit angst voor gebrek aan grondstoffen en energie. ( Met zonnepanelen en windmolens gaat dat zeker lukken)
   Mensen bezuipen zich om hun angst te onderdrukken. Rampenfilms zijn populair omdat anderen de rampspoed overkomt.
   Een goede religie of levensovertuiging kanaliseert angst (dmv rituelen) en geeft vertrouwen in de toekomst.
   Greenpeace, Urgenda… zijn zeer slechte zielenherders (de duivel?).
   In het oude geloof werkte de mens “voor de glorie van God” maar “de toekomst lag in Zijn Hand” . Vertaling: wij doen ons best, kennen de toekomst niet en zijn er dus ook niet verantwoordelijk voor maar hebben vertrouwen in het menselijk vernuft (“Hij heeft zijn schepselen lief”)

 4. Tjipke Tasma 30 december 2017 om 16:44 - Antwoorden

  “Het klimaat- en energiebeleid desondanks wordt opgelegd door het ondemocratisch buiten spel zetten van de belastingbetaler.”

  De belastingbetaler heeft het parlement gekozen, zo gaat dat in een democratie. En de eerste en tweede kamer heeft met overweldigende meerderheid het akkoord van Parijs geratificeerd.

  Tja, heer Hetzler staat nu te stampvoeten, omdat hij zijn mening / geloof niet kan door drammen. Erg ondemocratisch. En hoe democratisch is heer Hetzler zelf met zijn club de Groene Rekenkamer?

  • Scheffer 30 december 2017 om 17:12 - Antwoorden

   De belastingbetaler kan je geen collectieve wijsheid toedichten, is eerder het slachtoffer van collectieve groen religieuze zinsbegoocheling.

  • John 30 december 2017 om 17:39 - Antwoorden

   Eh, wat we gekozen hebben zit nu niet in de regering.
   De verwarde mannen die er nu zitten zijn er door handjeklap er gekomen.

  • David 30 december 2017 om 22:49 - Antwoorden

   Het gaat er natuurlijk om de juiste of optimale beslissingen te nemen. We zien hier een geval waar de democratie ons niet behoedt voor uitglijders. De burger kan op twee momenten oordelen: vooraf of achteraf. Vooraf vereist kennis of paranormale begaafdheid. Achteraf is beoordeling simpeler: werd het doel bereikt? De vraag is dus: “wie bepaalt het beleid”? Dat zijn nu activisten die het publiek angst aanjagen.
   Wij kennen de toekomst niet en onze voorouders ook nooit. De historie is een aaneenschakeling van niet duurzame leefwijzen, maar innovatie heeft ons tot nog toe gered,sterker: meer mensen dan ooit een ongekende welvaartstoename gebracht. Op een keer moeten we van de fossiele brandstoffen af. Dat wordt breed geroepen maar vreemd genoeg is er nauwelijks research op dit terrein. Het huidige beleid is terugkeer naar een statische leefwijze en voorbije eeuwen, een soort capitulatie en ontkenning van het menselijk vernuft. Er is maar weinig kwade wil voor nodig om er een machtsgreep in te zien van een nieuwe elite.

 5. Hetzler 30 december 2017 om 19:00 - Antwoorden

  @Tasma Er is een belangrijk verschil tussen de verkiezingsuitslagen en wat er daarna volgt. In dit laatste geval is zelfs de tweede grootste partij bijna unaniem geëxcommuniceerd. Democratie? Ik vrees dat u er al te naïeve opvattingen op na houdt waar het om het vereiste functioneren van een natiestaat gaat. Thans dient de kiezer is stemvee, waarbij de burger op het gebied van klimaat en energie een volledig onjuist beeld krijgt voorgespiegeld, dat aantoonbaar afwijkt van de objectieve werkelijkheid. Het gebruikmaken van deze verkeerde informatieverstrekking is een vorm van kiezersbedrog. Hoe dit in zijn werk gaat laat het artikel zien.

  • J van der Heijden 31 december 2017 om 01:23 - Antwoorden

   Uiteraard wordt de PVV uitgesloten.

   Ondemocratische domkoppen moet je uitsluiten

   Daar heeft 80 % van de kiezers voor gekozen. Ik en vele anderen hebben bewust gekozen voor een partij de de PVV uitsluit

   Oh en dat het stemvee een verkeerde elf krijgt voorgeschoteld op het gebied van klimaatmoet je aantonen, want wie wat beweertmoet het aantonen, toch?

 6. Scheffer 30 december 2017 om 19:13 - Antwoorden

  Ook vooral onwetenschappelijk koffiedik vooruitkijken met de “kennis/verwachting van nu”, maar wel interessant te lezen:

  Crude-oil forecasting 2017 ~ 2050.

  In ieder geval wordt de onbetrouwbaarheidsfactor wel onderstreept in dit rapport, iets wat het gepolitiseerde VN-IPCC ambtelijke rapporteurs altijd hebben nagelaten in hun alarmistische klimaatprojecties en conclusies/adviezen aan de policy makers.

  https://www.eia.gov/outlooks/aeo/pdf/0383(2017).pdf

 7. Roel Meijer 30 december 2017 om 20:26 - Antwoorden

  Frappant… op het moment dat het echt niet meer te weerleggen is wat hier wordt geschreven doet onze vriend J van der Heijden niet meer mee…
  Of gaat hij nu snel iets “realistisch commentaar” in elkaar schroeven…?

  • J van der Heijden 31 december 2017 om 01:24 - Antwoorden

   Roel,

   Op de complot theorieën van Jeroen Hetzler is geen inhoudelijk commentaar te leveren.

   Niet onderbouwde woorden diarree dat is heten niets anders

 8. Frans Galjee 30 december 2017 om 20:32 - Antwoorden

  Mijn reactie op conclusies:

  1. Een verstandshuwelijk tussen twee zo verschillende ideologieën lijkt mij onmogelijk hoogstens houden deze elkaar in een verwurging. Een situatie waar slimmeriken dankbaar misbruik van maken.
  2. Dat klopt maar is een open deur.
  3. Mee oneens het belazeren van de burgers kan ook prima via het huidig democratisch proces al staat ook dat natuurlijk onder druk van steeds meer chaos. Te vergelijken met een dreigende crisis als bv oorlog wordt de democratie ook direct (tijdelijk) opgeheven.
  4. Geen mening alles lijkt al te zijn aangegeven in 1,2 en 3.

 9. David 30 december 2017 om 22:00 - Antwoorden

  T.Tasma: [democratie] zegt niets over de kwaliteit of waarheid , democratie is slechts een manier van besluiten. Wetenschap is niet democratisch.

  • J van der Heijden 31 december 2017 om 01:19 - Antwoorden

   En de niet democratische wetenschap heeft de conclusie getrokken dat de opwarming voor het grootste gedeelte wordt veroorzaakt door menselijk handelen

   Jammer hè David

   • Gerard 31 december 2017 om 07:00 - Antwoorden

    Je hebt het over een soort wetenschap die alles behalve wetenschappelijk is. Ja, er bestaat echte wetenschap, je moet het alleen met een lantaarn zien te vinden want ze is nauwelijks meer zichtbaar.

   • Dirk Visser 1 januari 2018 om 15:51 - Antwoorden

    Wetenschappers trekken een andere conclusie dan JvdH suggereert.

    Zie het volgende onderzoek:
    Verheggen, Bart, et al. “Scientists’ views about attribution of global warming.” Environmental science & technology 48.16 (2014): 8963-8971.
    http://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/es501998e

    En bekijk figuur 2 in dat artikel.

    6500 klimaat wetenschappers werden gevraagd, 29% gaf antwoord.
    66% daarvan dacht dat anthropogene GHGs voor meer dan de helft bijdroegen aan de opwarming. Slechts 17% ondersteunden het IPCC standpunt dat anthropogene GHGs verantwoordelijk zijn voor >100% van de waargenomen opwarming.

    Gezien de professionele druk die op klimaat wetenschappers wordt uitgeoefend is het veelzeggend dat slechts 2/3 van hen anthropogene GHGs een belangrijke rol toeschrijven in de waargenomen opwarming.

 10. David 30 december 2017 om 22:09 - Antwoorden

  Wetenschap is een misleidend begrip. Sommige zaken weten we goed zoals energie , mechanica, elektronica. Op andere terreinen is slechts sprake van voortschrijdend inzicht. Wetenschap is wat onderzocht en gekwantificeerd kan worden. Onze spijsvertering en het klimaat zijn voorbeelden van beperkte, onvolwassen wetenschap. Daarom bereiken ons elke 20 jaar weer nieuwe voedingsadviezen.
  Thans wordt miljarden kostend beleid gebaseerd op gammele wetenschap. Eerlijke wetenschappers vermelden aannames en onzekerheden. Alleen kwakzalvers verkopen zekerheid waar die niet is.

 11. Scheffer 31 december 2017 om 00:19 - Antwoorden
 12. Tjipke Tasma 31 december 2017 om 00:51 - Antwoorden

  @Hetzler De tweede partij van Nederland, een partij zonder leden, met een leider die schuldig bevonden is aan groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie van Marokkanen. Of dit nu het schoolvoorbeeld moet zijn voor onze democratie?

  De kiezer en belastingbetaler is niet bedrogen; de standpunten zijn na de verkiezingen niet gewijzigd.
  Heer Hetzler ik kan u adviseren wat minder in de complottheorie sprookjesboeken te geloven. U zult de voor u harde politieke realiteit moeten accepteren, bij de volgende verkiezingen heeft u nieuwe kansen. U toont zich nu een slechte verliezer.

  • Boels 31 december 2017 om 09:50 - Antwoorden

   Beetje vreemd om de kwaliteit/oprechtheid van de politiek te toetsen aan dat van de PVV.
   Draaien met standpunten (in de volksmond heet dat liegen en bedriegen) is helaas ook een kenmerk van de politiek.
   Kritiek op het beleid is juist nodig nu er nauwelijks een verstandig woord van de journalistiek te bespeuren is.
   Alleen in landen als Noord-Korea is de harde politieke realiteit aanwezig.
   Standpunten met een dictatoriaal luchtje verdienen het om geschoffeld te worden.

   • J van der Heijden 31 december 2017 om 10:37 - Antwoorden

    Inderdaad de standpunten van de verschillende klimaat “sceptici” verdienen het om onder geschoffeld te worden.

    Net als het ridicule standpunt dat klimaatbeleid geen zin heeft omdat er geen kerncentrales worden gebouwd

    • Boels 31 december 2017 om 10:50 - Antwoorden

     Beleid dat stuurt op “hernieuwbaar” is wanbeleid.
     Zelfs de SP en GL beginnen zich af te vragen of de baten de kosten wel dekken.

     Met kernenergie is het veronderstelde probleem uit de wereld.

     • j,e,reinders@planet .nl 31 december 2017 om 13:44

      Er zijn landen in de wereld die kerncentrales als toekomst zien en deze ook ontwikkelen en bouwen.
      Door het gedram over kernenergie zal Nederland op energie gebied een lijdende rol spelen.
      En zeker geen leidende rol.

  • Frans Galjee 31 december 2017 om 12:28 - Antwoorden

   “De tweede partij van Nederland, een partij zonder leden, met een leider die schuldig bevonden is aan groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie van Marokkanen. Of dit nu het schoolvoorbeeld moet zijn voor onze democratie?”

   Die tweede partij heeft dus toch veel kiezers die nu niet meer worden gehoord. Dat is een democratie onwaardig!
   Die aanklacht over het minder minder geval is te idioot om op te reageren. Er is niets gezegd dat niet door de beugel kon. Alleen een bewust gekozen valse linkse interpretatie van deze uitspraken is groepsbelediging en aanzetten tot demonisering van nee niet de Marokkanen maar van de ongeruste of boze burgers in ons land die waarnemen dat al onze culturele waarden ons worden ontnomen. Maar tot zover deze opmerking over het smerige spel van politiek bedrijven. Ik walg daarvan.
   Onze huidige ‘democratie’ is vervallen tot een dictatuur van het onbenul.
   Je stelt eea echter als een vraag dus misschien wil je er nog eens goed over na denken.

   • David 31 december 2017 om 14:30 - Antwoorden

    Ooit werd de politicus H.Janmaat veroordeeld tot een boete van Fl. 2000 wegens o.a. de uitspraak “vol is vol” .
    Nu Wilders voor “minder, minder” .
    De rechtbank veroordeelde in beide gevallen de “geest achter de uitspraken” .
    In de Urgenda rechtszaak tegen de staat oordeelde de rechtbank dat de staat zijn beloftes inzake CO2 reductie niet nakomt.
    Daar werd dus in het geheel niet “in de geest” recht gesproken. Want dan zou geconcludeerd moeten worden dat er geen wetenschappelijke grond bestaat voor CO2 reductie (meer is waarschijnlijk beter) en Urgenda’s acties meer politiek activisme betreffen dan zorg voor ons milieu.
    Tja……

    • Hetzler 1 januari 2018 om 18:43 - Antwoorden

     @David Over die Urgenda-zaak, zie dit commentaar van een advocaat op dit artikel http://www.groenerekenkamer.nl/4623/urgenda-en-wetenschap/ dat ook op Climategate is verschenen.
     Dit is een goede bijdrage. Nu ben ik werkzaam in de advocatuur dus ik ben óók een alfa. Toch ben ik goed bekend met de wetenschappelijke werken van Popper en Kuhn. Helaas zie ik dat veel rechters en ook veel advocaten deze basale kennis niet hebben.
     Zowel vanuit juridisch als vanuit wetenschappelijk perspectief klopt de uitspraak van geen kant. Ik heb dit elders op deze manier toegelicht:
     Door het al dan niet falen van overheidsbeleid — dus niet van handelen — en dit te koppelen aan een onrechtmatige daad (art. 6:162 lid 1 BW) moet de rechter wel verder ingaan op de materie. Een onrechtmatige (overheids)daad spitst zich toe op het onrechtmatig handelen in een specifiek geval. Denk aan het niet repareren van een brug, waardoor je in het water fietst. De overheid laat na de brug naar behoren te repareren, daardoor fiets je in het water, is je fiets verdwenen en heb je dus schade. Via deze civiele route kan de rechter dan de overheid aansprakelijk gesteld worden.
     In dit geval is het repareren van de brug het ‘repareren’ van het klimaat. Maar, waarbij de reparatie van een brug een duidelijk afbakenbare gebeurtenis is, waaraan je de andere vereisten voor onrechtmatig overheidshandelen kunt koppelen (zoals toerekenbaarheid, causaliteit en schade), wordt dat in het geval van klimaatreparatie toch echt anders. Er is namelijk niet sprake van een duidelijk af te bakenen gebeurtenis, maar van het gevolg van langdurig beleid van de overheid. En juist beleidsvrijheid hoort specifiek toe aan de uitvoerende macht. De rechter hoort daar al niets over te zeggen.
     Een ander vereiste voor een onrechtmatige daad is die van de schade. Het is nog maar de vraag of deze bestaat. Vooralsnog blijft het bij voorspellingen, die keer op keer te maken krijgen met een weerbarstige realiteit. In dit geval gaat de rechter mee met de massa en gebruikt hij het argument van de vermeende consensus in de wetenschap. Ik heb al betoogd, dat dit argument mank gaat. Het is het jammerlijke gevolg van het politiseren van wetenschap. Duidelijk is, dat de schade -voor zover deze überhaupt meetbaar is- zowel in positieve als negatieve zin geïnterpreteerd kan worden. Ik kom dan bij een volgend vereiste van een onrechtmatige daad: De causaliteit. Want, zou deze er niet zijn, dan zouden alle windmolenparken, zonnepanelen en andere maatregelen schade vormen voor de mensen die een andere opvatting over antropogene klimaatverandering hebben.
     Waarschijnlijk het belangrijkste vereiste is, zoals gezegd, is die van de causaliteit. Het is in het beantwoorden van deze vraag dat de rechter voluit op de stoel van de wetenschap gaat zitten en daarbij ook nog eens de verkeerde criteria aanlegt. Hij bepaalt, aan de hand van het consensus-argument, wat wetenschappelijke waarheid is en wat niet. Het vonnis gaat daar zeer uitgebreid op in. Om de causaliteit aan te kunnen tonen, moet de rechter wel op de stoel van de wetenschap gaan zitten, want zonder oorzaak is er immers geen gevolg. Een hele merkwaardige, niet-academische en verwerpelijke benadering.
     Maar terugkerend naar mijn belangrijkste pointe. Zolang dit vonnis overeind blijft, bestaat er de mogelijkheid om de overheid op nog veel meer zaken aansprakelijk te stellen, puur en alleen op beleidsfalen. Wat als de doelstellingen uit het regeerakkoord niet gehaald worden? Mag een ondernemer de overheid aansprakelijk stellen voor winstderving? Mag een werkloze het loon vorderen dat hij verdiend zou hebben, als de overheid ervoor had gezorgd dat er minder werkloosheid in zijn vakgebied was ontstaan? Dit zet de rechter op de stoel van de uitvoerende macht en daar hoort hij niet.
     In feite is het hele probleem in Nederland ondervangen met het prachtige leerstuk van de marginale toetsing. In de bestuursrechtspraak komt dit er op neer dat een bestuursrechter allen mag kijken of de overheid zich aan de geldende regels heeft gehouden en of de resultaten van het overheidsbesluit wel voldoende gemotiveerd is. Inhoudelijk mag een rechter niets toetsen. Dat heeft te maken met de machtenscheiding. Inhoudelijk gaat het bestuursrecht immers over hetgeen de uitvoerende macht doet en daar hoort de rechter zich niet mee in te laten.
     Nu gaat het hier -juridisch gezien- om een civiele zaak, want de onrechtmatige daad is te vinden in het Burgerlijk Wetboek. Strikt gezien geldt hier een ander regime dan in de bestuursrechtspraak, maar desalniettemin zou ook hier de rechter marginaal moeten toetsen.
     De rechter had zich dus ook via deze civiele weg terughoudend moeten opstellen. Daar faalt hij jammerlijk in. Het oprekken van jarenlang beleid, gestoeld op een democratisch mandaat, kun je moeilijk als een enkele daad zien. En zou je dit wel doen, dan kun je inderdaad allerlei beleidszaken aan de rechter voorleggen, hetgeen inhoudt dat je de rechter tot finale beslisser maakt en de uitvoerende macht bij hem neerlegt.
     Het vonnis is behoorlijk uitgebreid en de rechter gaat ook diep op de materie in. Ik heb -heel eerlijk gezegd- het gevoel dat dit een activistisch vonnis is. De rechter velt geen oordeel op de wettelijke criteria, maar lijkt het persoonlijk en inhoudelijk met Urgenda eens te zijn. Op mij komt het over dat hij een idealistisch punt heeft willen maken.
     Overigens geloof ik niet dat er hier sprake is van een complot of het onder één hoedje spelen. We mogen vinden van verschillende elites in Nederland wat wij willen, maar dat lijkt me wel erg ver gezocht. Wat ik wel zorgelijk vind, is dat juist op het hoogste niveau zowel bestuurders als de magistratuur zich slecht bewust lijken te zijn van de beginselen van onze rechtsstaat.

     • J van der Heijden 1 januari 2018 om 19:28

      Ja de beperkte mening van Jeroen, totaal niet ter zaken doende en hij laat duidelijk zien dat hij er nites van begrijpt al is het allen maar omdat de Nederlandse regering en Urgenda het er over eens zijn dat de CO2 uitstoot zo snel mogelijk beperkt moet worden (ie de brug moet gerepareerd worden)

     • David 1 januari 2018 om 22:14

      Urgenda wijst de overheid op haar zorgplicht door te eisen een goed werkende betrouwbare energievoorziening af te breken, natuur in industrieterrein te veranderen en bossen op te stoken. Nogmaals: tja ?

     • Tjipke Tasma 2 januari 2018 om 14:56

      Heer @Hetzler De uitspraak in de Urgenda-zaak is vooralsnog niet onrechtmatig en moet gewoon worden uitgevoerd. Dat u een andere mening heeft maakt de uitspraak niet onrechtmatig.

     • Hans Labohm (Hoofdredacteur)
      Hans Labohm (Hoofdredacteur) 2 januari 2018 om 15:11

      Tjipke,

      Ik dacht dat de staat in hoger beroep was gegaan.

     • Tjipke Tasma 2 januari 2018 om 15:37

      @Hans Labohm Klopt, maar als ik het goed heb is de uitspraak nog niet geweest en moet de de uitspraak van de rechter gewoon worden uitgevoerd.

     • Hans Labohm (Hoofdredacteur)
      Hans Labohm (Hoofdredacteur) 2 januari 2018 om 15:48

      Tjipke,

      Is dat zo? Moet niet worden gewacht op de uitspraak in hoger beroep?

      Voorts, heb je er een idee van hoe de gewraakte uitspraak dient te worden uitgevoerd?

     • Tjipke Tasma 2 januari 2018 om 17:23

      @Hans Labohm

      Bezwaar, beroep en hoger beroep hebben geen schorsende werking. De oorspronkelijke beslissing blijft van kracht, ook als iemand bezwaar maakt, beroep aantekent of in hoger beroep gaat. Wel kan gevraagd worden om een voorlopige voorziening
      (https://zakelijk.infonu.nl/juridisch/76727-bezwaar-beroep-hoger-beroep.html)

      Het is jammer dat onze prille advocaat Hetzler niet bij de feiten blijft.

      Ik zou het mooi vinden dat Urgenda in het gelijk wordt gesteld, maar laat het verder graag over aan de rechter en zal de uitspraak verder ook respecteren.

     • Hans Labohm (Hoofdredacteur)
      Hans Labohm (Hoofdredacteur) 2 januari 2018 om 17:41

      Tjipke,

      Ik ben geen jurist. Ik kan mij vergissen. Maar het gaat in de link om beslissingen van bestuursorganen. Dat is dus een andere categorie dan de uitspraak in de Urgenda-zaak.

      Als ik mij vergis, hoor ik dat graag van je.

     • Tjipke Tasma 2 januari 2018 om 18:31

      @Hans Labohm

      Hier misschien een betere link.
      https://advocaathogerberoep.com/2013/04/25/schorsende-werking-hoger-beroep/

      De uitspraak in het Urgenda zaak was “uitvoerbaar bij voorraad”.

     • Hans Labohm (Hoofdredacteur)
      Hans Labohm (Hoofdredacteur) 2 januari 2018 om 19:12

      Tjipke,

      Het lijkt mij dat je opnieuw naar een categorie zaken hebt verwezen die niet vergelijkbaar is met de Urgenda-zaak. Maar ik zou graag daarover het oordeel van een professioneel jurist willen vernemen.

      De Urgenda-zaak blijft boeiend. Volgens mij is deze in strijd met de trias politica (machtenscheiding), waarbij de rechter niet op de stoel van de regering mag gaan zitten. En wat gaat er gebeuren als de regering geen uitvoering geeft dan wel kan geven aan de uitspraak? Immers, de regering heeft dat alles niet in eigen hand. Gaan er dan bewindslieden naar de gevangenis? Of wordt de regering dan beboet? Aan wie moet de regering dan die boete betalen? Aan zichzelf?

      Kortom, ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat de Urgenda-zaak een hoog Alice-in-Wonderland-gehalte heeft.

     • Tjipke Tasma 2 januari 2018 om 19:41

      @Hans Labohm

      Een beter link kan ik niet vinden (via de site van Urgenda):
      https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2015/09/01/kabinetsreactie-vonnis-urgenda-staat-d-d-24-juni-jl/kabinetsreactie-vonnis-urgenda-staat-d-d-24-juni-jl.pdf

      Ik denk dat het beter is om af te wachten wat de rechter er van zegt er is al genoeg gespeculeerd.
      Met het verdraaien van feiten zoals heer Hetzler doet (onrechtmatige uitspraak van de rechter in de Urgenda-zaak) schieten we niks op.

   • bart 31 december 2017 om 22:35 - Antwoorden

    beste frans …het is de toon die de muziek maakt….ik ervoer minder minder als demagogisch…met slechte herinneringen….en ik niet alleen…mvg….bart

   • Hetzler 1 januari 2018 om 03:10 - Antwoorden

    @Frans Het principe van de werking van democratie ontgaat je klaarblijkelijk, want in de conclusie weegt een eigen oordeel mee. Ik probeer nu juist de feitelijkheid en het eigen oordeel te scheiden.
    Niet voor niets werd de inbreng van de burger/belastingbetaler (en de rekenende ingenieurs) buitengesloten bij het Nationale Energieakkoord in 2013. Een goed geïnformeerde burger had een heel andere toon aangeslagen, laat staan de sommetjes van de ingenieurs.

    • Hugo 1 januari 2018 om 07:53 - Antwoorden

     Jeroen.
     Als ik naar het jaaroverzicht van de ingenieur kijk kom ik de volgende tekst tegen.
     “Wat bracht 2017 ons op het gebied van techniek? De grote techbedrijven zijn niet langer het lievelingetje van de wereld, en in bouw en water gooiden ongelukken en rampen roet in het eten.

     Maar er is ook veel goed nieuws: duurzame energie werd steeds goedkoper en het nieuwe kabinet lijkt snel werk te willen maken van een groener Nederland.”

     Als ik dit lees dan heb ik de indruk dat een deel van de ingenieurs gestopt is met het maken van berekeningen en/of blijft uitgaan van de rapporten van ingenieurs als Dr Ummels.

    • Frans Galjee 1 januari 2018 om 19:32 - Antwoorden

     Beste Hetzier zelfs na enkele keren lezen begrijp ik je reactie niet. Jouw artikel geeft veel mogelijkheden om er vanuit verschillende benaderingen over te discusseren en natuurlijk van mening te verschillen. Vrg

 13. Anoniet Anonine 31 december 2017 om 01:06 - Antwoorden

  gloveg kaazroO omgedraaid?

  Ik geloof, want ik weet het echt niet hoor, dat het juist andere belangen in de ‘maatschappij’ zijn die de wetenschap (of het gebrek eraan, of de hiaten erin) ‘misbruiken’ om juist de wetenschappelijke waarheidsvinding naar de achtergrond te duwen, desintegreren, te overschaduwen, waardoor in de samenleving vooral de emotie op de voorgrond geraakt.. en de media,.. tsja,.. er staat niet voor niks bijna nooit bij; Niet Commercieel.. Zoals hier onderaan zeg maar wel staat.

  Wetenschap is net als de oliebollentijd rond oud en nieuw; we komen schalen tekort..

 14. Eddy 31 december 2017 om 14:35 - Antwoorden

  Jeroen,
  Sensatie en slecht nieuws is wat indruk maakt, helaas.
  Zoals ik in een recente reaktie ook heb aangegeven; Ik ben zelf altijd positief ingesteld, als je wilt kun je ook veel lezen over positieve ontwikkelingen in de wereld (bijv. http://www.diamandis.com/data).
  Ik heb een aantal jaar geleden een mooi artikel gelezen waarin de conclusie werd getrokken dat al ’t alarmisme over naderend onheil niets meer is dan de zoveelste versie van het verhaal van het einde der tijden wat steeds terug komt in allerlei vormen.
  Waar de politiek en de media mee bezig zijn is onbegrijpelijk voor een groot deel is ’t waarschijnlijk toch gebaseerd op het grote aantal aanhangers van het geloof in de klimaat hype. Dit geloof hoeft slechts door een heel klein aantal “predikers” van dat geloof te worden aangewakkerd, de geschiedenis leert ons dat het kuddevolk gedwee volgt, ik ken zeer hoog gekwalificeerde mensen die nog altijd het geloof aanhangen dat de aarde door God in 7 dagen (of 6) is geschapen terwijl ze weten dat dat niet zo is.

 15. Scheffer 31 december 2017 om 15:08 - Antwoorden

  Op de laatste dag van het jaar hakt Christopher Booker van The telegraph in op de gezamenlijke leugens van GreenPeace en van “groene” energie leveranciers:

  No, wind power is not our cheapest form of energy

  CHRISTOPHER BOOKER

  A weird propaganda blitz, widely publicised again last week, is trying to persuade us that the cost of power from wind farms has been “tumbling” so fast that wind has now replaced coal as our “cheapest” source of electricity.

  This began in October when Greenpeace and various wind companies plastered Westminster Underground station, the one most used by MPs, with posters claiming that the cost of offshore wind had halved in the past five years. This was so laughably untrue that the Global Warming Policy Forum (GWPF) complained to the Advertising Standards Authority (ASA) that the claim was based only on figures that include “tentative future wind projects” that might not even be built.

  Last week, the ASA emailed the GWPF to say that Greenpeace has now agreed not to repeat its claim; which means that the ASA does not now have to issue a formal ruling that this boast was bogus. In fact, official… (pay wall)

  Vervolgens toont Booker aan dat voldoende enenergie voor huishoudens en industrie in de huidige koude periode in deze december slechts maar net door de fossiele centrales kon worden geleverd, terwijl door de GreenPeace ideologie alle fossiele centrales zullen moeten sluiten of reeds zijn gesloten.

 16. Erik 1 januari 2018 om 02:53 - Antwoorden

  Alle discussianten, een zeer gelukkig nieuwjaar. Vooral ook mijn gewaardeerde tegenstander Janos/HenkJan. Dat hij dit jaar ook maar het licht moge zien.

 17. Hetzler 1 januari 2018 om 03:01 - Antwoorden

  @JvdH @Tasma Uw antwoord is het meest misplaatste en bevestigt wat ik in mijn artikel stel: de subjectieve morele vooringenomenheid van het sociaal liberalisme dat vanaf de Olympische Godenzetel der morele verhevenheid meent te kunnen beoordelen wie wel en niet aan de politieke besluitvorming mag meedoen. Het wordt tijd om door een andere bril naar de realiteit te kijken.

  • J van der Heijden 1 januari 2018 om 19:31 - Antwoorden

   Jeroen,

   Het is gewoon een feit dat de PVV het niet zou nauw neemt met de feiten (of eigenlijk ze liegen dat ze barsten) als het gaat om ” islamisering” ” immigratie” en klimaat, dat de rest van de mensen dat zien heeft niets te maken met “ubjectieve morele vooringenomenheid” maar met realisme.

   Jammer dat jij niet gevoelig bent voor feiten.

   • Peter 2 januari 2018 om 13:19 - Antwoorden

    Gelukkig liegen de andere partijen nooit dat ze barsten,nemen ze de burger zeer serieus,en blijken ze oprecht voor de burger in de bres te springen.lol
    Ok ,van der Heijden,nu je pyama weer snel aan zodat je naar je favoriete tv programma kan kijken:de fabeltjeskrant
    Welterusten

  • Tjipke Tasma 1 januari 2018 om 23:18 - Antwoorden

   Heer @Hetzler heeft de Olympische Godenzetel iets met Bacchus te maken of komt het uit uw objectieve zweverige boeken. Misschien is het beter dat u zich beperkt tot de cijfertjes, dat lijkt mij al een hele opgave.

 18. Bert Pijnse van der Aa 1 januari 2018 om 11:41 - Antwoorden

  Gelukkig valt er soms ook nog wat te lachen met deBelgische cabaretier Michael van Peel

  vanaf ca. 50:00 over de klimaatzone van Antwerpen .
  https://www.youtube.com/embed/O_5HfMhkiUs?start=50

  Beste wensen in de strijd tegen groene buzzwoorden . ( trouw hedenochtend )

 19. David 1 januari 2018 om 13:08 - Antwoorden

  Kopie van Notrickszone:
  Fear and fraud

  Kirstein also believes that climate scientists are irresponsibly using climate science to spread fear and panic among the population, and says that Potsdam Institute Director Hans-Joachim Schellnhuber “ought to be happy he does not reside in Switzerland” because there falsely spreading fear among the public is punishable with up to 3 years in prison.

  Media, scientists propagating fear

  The long outspoken German professor also characterizes the notion of “climate protection” as a superstition, a concept that makes no sense. He showed the packed audience a variety of ways of how alarmist scientists and media have used a variety of bogus claims to propagate fear among the public, such as those relating to glacier retreat, polar bear population, unexpected heavy snowfalls, polar sea ice, cold winters, desertification and sea level rise.

  Kijk dat is nuttig: 3 jaar de bak in als je angst zaait voor eigen gewin. Nuchter volk die Zwitsers.

 20. Bert Pijnse van der Aa 1 januari 2018 om 19:40 - Antwoorden
 21. Erik 2 januari 2018 om 01:32 - Antwoorden

  De mensen zijn bang gemaakt door predikers van een gevaarlijke opwarming. Die (gevaarlijke) mening heeft behoorlijk veel aanhang gekregen en kun je denk ik niet bestrijden met wetenschap.

  Als je er iets aan wil doen moet je dezelfde methode volgen. De mens bang maken voor de nakende ijstijd. Koud is veel gevaarlijker dan warm.
  Waar zijn we nou banger voor, voor een opwarming van 1 of 2 graden of voor een temperatuurdaling van circa 10 graden.
  Laten we CO2 bekijken, het heeft een opwarmende werking zegt men. Het is dus goed om met voldoende co2 de gevolgen van invallende ijstijd kou iets te verzachten en daarnaast is het ook goed voor de plantjes.
  Ook kan extra CO2 misschien verhinderen dat het CO2 gehalte onder de voor het leven noodzakelijke minimum van 150 ppm komt. In de afgelopen ijstijd was een periode waar we daar niet ver vanaf zaten.
  Conclusie, zorgen voor betrouwbare energie, die het ook in ijstijden zal doen. En zorgen voor voldoende CO2 om ons te behoeden voor extreme kou en om onze voedselvoorziening op peil te houden.

 22. Hetzler 2 januari 2018 om 18:03 - Antwoorden

  @Tasma Uitsluitend cijfers aandragen werkt niet op dit terrein. Een gelovige kan immers nu eenmaal niet met natuur- en wiskunde bijvoorbeeld ‘bekeerd’ worden. Dit moge uit de talloze discussies blijken. Auteurs als Lukassen, Kahn, Yuval en andere scherpzinnige denkers ontrafelen de structuren van dergelijke maatschappelijke verschijnselen. Dergelijke lieden zweverig noemen zegt alleen iets over degene die deze kwalificatie bezigt.

  • Tjipke Tasma 2 januari 2018 om 19:05 - Antwoorden

   @Hetzler Uw geloof in auteurs als Lukassen, Kahn, Yuval en andere scherpzinnige denkers geeft u een vrijbrief om iedereen de les te lezen, met een hoog Calimero gehalte, zonder dat u enige bewijs kunt of wilt aanleveren.

 23. Tjipke Tasma 3 januari 2018 om 21:30 - Antwoorden

  @Hetlzer Toch Sid Lukkassen maar eens gegoogeld (met twee k’s). Blijkt zelfs VVD raadslid te zijn en is dus mede verantwoordelijk voor het opleggen van de (hoge) belastingen. Verder komen de windmolens echt niet van links maar van rechts..

Geef een reactie

Solve : *
9 + 29 =


Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK