Klimaatkosten

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Het is kennelijk heel hard nodig om het klimaat te redden vanwege een of andere ongedefinieerde nakende catastrofe. Ik heb geen idee welke catastrofe dit zou moeten zijn, maar goed, het moet heel erg zijn als ik Al Gore, de Club van Rome, de milieubeweging en de rest van het Eco Industriële Complex moet geloven.

Deze planeet gaat naar de knoppen en miljoenen klimaatvluchtelingen zullen de aarde overspoelen, als ik dat moet geloven. Het is natuurlijk allemaal gebaseerd op wensdenken, dan wel doemdenken. De gemeenschappelijke factor is dat geen van beide op werkelijkheid berust en dan ook door objectieve observatie wordt weerlegd. Zie hier o.a.

Het fameuze doemscenario, een der vele, dat de eigenschap heeft om zich niet voor te doen. Veel emotie allemaal, maar feitelijkheid is ver te zoeken. Dit laatste is daarom ook niet waar het onze sociaal liberale Overheid, de media, de milieubeweging, kortom het Eco Industriële Complex om te doen is. Het verdienmodel en het bestaansrecht van NGO’s komen op de eerste plaats bij deze sociaal liberale elite. De belastingbetaler dokt toch wel om dit te financieren, want die heeft geen enkele keus.

Het is onbetwistbaar dat de belastingbetaler door de boven ons gestelde Overheid maar wat op de mouw wordt gespeld. Zie deze berekeningen van Overheidszijde:

Overheid over kosten Nationale Energieakkoord, alleen windplannen

 • September 2013: € 3,7 miljard (rekenfout ECN)
 • Oktober 2013: € 18 miljard (correctie, maar betreft alleen kosten tot 2020 voor wind op zee)
 • Kamp oktober 2013: 40% kostenreductie op investeringen te verwachten
 • Eind 2016: die 40% zijn o.a. via TenneT naar u doorgeschoven: Netbeheer

Werkelijke kosten alleen windplannen

 • Juli 2013 diverse ingenieurs: € 98 miljard
 • Algemene Rekenkamer april 2015: € 72 miljard

Leidend zijn deze cijfers. Zie hier. We lezen o.a. over de kosten:

(In miljarden euro’s)

 • Betuwelijn                      5
 • JSF                                4,5
 • Oosterscheldedam         4
 • HSL                               3,5
 • Noord-Zuidlijn                3,0
 • Deltawerken                  1,0
 • Fyra                              0,5
 • Totaal                           21,5

Vergelijk: 55 tot 98 miljard voor windenergie in het energieakkoord.

Nu is het interessant te weten dat al die projecten aanmerkelijk duurder uitpakten dan begroot, geregeld met een factor 2 of meer. Dit is vanzelfsprekende regel om de aanbesteding binnen te halen, want daarna is er geen weg meer terug.

Zo gaat het niet anders bij de immense investeringen van windmolens op zee waar eenieder goede sier probeert te maken om maar te laten zien dat het eigenlijk allemaal best wel meevalt en vooral hoe gewetensvol men bezig is om deze planeet en de generatie na ons te redden. Ik krijg er haast tranen van in mijn ogen. En bovendien is dit ook nog eens voor ons eigen bestwil. Hoe paternalistisch kun je het hebben!

Subsidieloze windparken, erg gemakkelijk als allerlei kosten bij de investeerder worden weggehaald en via TenneT, energiebedrijven en andere bedrijven aan de belastingbetaler worden doorberekend, hetzij via verborgen meerkosten als kosten netbeheer op de energierekening. Het is een schimmig samenspel tussen bedrijven en de milieubeweging.

Nu dan, in dit kader kwamen de exponenten van de Overheid en MSM, die je (ten onrechte) als zeer betrouwbaar en volstrekt onbevooroordeeld zou moeten aannemen, met deze sussende cijfers op de proppen. Rond 2030 is een huishouden ca. € 50 per maand kwijt aan gratis energie. Zie hier. U meent het.

Laten we eens kijken naar de kosten van gratis windenergie in het Energieakkoord. Die belopen volgens de Algemene Rekenkamer € 72 miljard voor de komende periode met 15 jaar levensduur van windmolens. Die bijdrage van wind beloopt 3% van het energiegebruik in NL en kost dus € 50 per maand per huishouden. Mijn boerenverstand zegt dan, gezien de klimaatdoelen en de onrechtmatige uitspraak van de rechter in de Urgenda-zaak (in 2023 bevolen 25% CO2-reductie). zie hier en vooral het commentaar van een advocaat, dat de kosten per maand heel wat hoger zullen uitpakken, ca. 8 x zoveel.

Hoe dachten de Overheid en de NOS met dit getal om te gaan? Wordt het niet eens tijd dat het als vanouds gestelde door God gegeven gezag zich bewust wordt van de hieraan gekoppelde morele verplichting om feitelijk juiste informatie te geven i.p.v. conveniërende praatjes.

Jinek formuleerde het zo bij een uitzending met Jan Roos: ik pretendeer niet objectief te zijn. Dit is de kern van het probleem: objectiviteit is secundair verklaard, waar dit primair moet zijn. Postmoderne gevoelens en ‘framen’ hebben het speelveld betreden en objectieve wetenschapsbeoefening gemarginaliseerd, ten behoeve van een vooropgestelde uitkomst die van de werkelijkheid afwijkt. Het schandaal rond de lastercampagne tegen Susan Crockford, ijsbeer-expert, is exemplarisch voor de subjectieve wijze waarop men alsnog zijn gelijk probeert te halen. Wij weten thans hoe verschrikkelijk mis de heren zaten. Zie hier, hier en hier

Tot slot het volgende over de productie van ‘schone energie’. Mij lijkt hier wel enige nuance op zijn plaats. Zie deze schokkende beelden. Ook moge deze bekend zijn over dezelfde schokkende misstanden in China bij de productie van de veelgeroemde ‘schone’ energie: Zie hier.

Bron hier.

Door |2017-12-24T14:33:18+00:0027 december 2017|65 Reacties

65 Comments

 1. Gerard 27 december 2017 om 08:58 - Antwoorden

  Simpel: Om de kosten te dekken moet er harder gewerkt worden, meer winst gemaakt en dat kost heel veel extra energie. Om die “behoefte” te dekken moet er nog harder gewerkt worden aan het produceren van energie, olie en gas mag dan niet meer dus windmolens op mars met een verlengsnoertje. Ik zou die wereldredders maar aanmoedigen, des te eerder vallen ze in hun zelf gegraven graf, is dat ook weer opgelost.

 2. Marc 27 december 2017 om 10:12 - Antwoorden

  Er is meer communicatie geweest van de Rijksoverheid over de kosten van windenergie op zee dus ik ben zo vrij geweest om het lijstje aan te vullen.

  Overheid over kosten Nationale Energieakkoord, alleen windplannen
  September 2013: € 3,7 miljard (rekenfout ECN)
  Oktober 2013: € 18 miljard (correctie, maar betreft alleen kosten tot 2020 voor wind op zee)
  Kamp oktober 2013: 40% kostenreductie op investeringen te verwachten
  Eind 2016: die 40% zijn o.a. via TenneT naar u doorgeschoven: Netbeheer

  – aanvulling –

  Juli 2016: Het windpark Borssele wordt naar verwachting voor 2,7 miljard euro minder subsidie gebouwd dan waarmee eerder rekening is gehouden. Het Deense bedrijf Dong Energy bracht het laagste bod uit met gemiddeld 7,27 cent per kilowattuur, exclusief aansluitingskosten voor TenneT van 1,4 cent per kilowattuur. Dit is 5,1 cent subsidie minder dan van te voren begroot.

  December 2016: Het tweede windpark Borssele kan naar verwachting met slechts 0,3 miljard euro subsidie worden aangelegd en geëxploiteerd. Er was gerekend op een bedrag van 5 miljard euro. Het windpark op zee zal worden aangelegd door een consortium van Shell, Van Oord, Eneco en Mitsubishi/DGE. Het nu winnende consortium vraagt 5,45 cent per kilowattuur.
  Met het tweede windpark Borssele wordt nog meer subsidie bespaard dan bij het eerste windpark Borssele, dat op dat moment al het goedkoopste nog aan te leggen windpark op zee ter wereld was. Bovendien zal bij de huidige prognose van de elektriciteitsprijs het tweede windpark Borssele na 7,5 jaar geen subsidie meer nodig hebben.

  Kamp Juni 2017: In het Energieakkoord is afgesproken dat de overheid 18 miljard euro beschikbaar stelt voor windmolenparken op zee. Maar de totale kosten voor de overheid komen naar verwachting uit op slechts 6 miljard euro.

  Tennet December 2017: Verwachte investeringen komende 10 jaar voor uitbreiding en vervanging Nederlandse hoogspanningsnet op land tussen de EUR 3,5 – EUR 4,5 miljard en op zee circa EUR 2 miljard.

  Wiebes december 2017: Minister Wiebes (EZK) stuurt de Kamer een brief over aanvragen bij vergunningsverleningsprocedure kavel I en II windenergiegebied Hollandse Kust zuid. “Het doet mij genoegen uw Kamer te melden dat een aantal aanvragen voor een
  vergunning zonder subsidie is ingediend.”

 3. Bert pijnse van der Aa 27 december 2017 om 11:30 - Antwoorden

  Dit artikel van sluit m.i naadloos aan bij mijn stelling van gisteren in reactie op het artikel over de ontwikkelingen in Duitsland, die natuurlijk exact hetzelfde pad hadden gevolgd. De perceptie over ‘hernieuwbare’ bronnen- windmolens en zonnepanelen- was in een relatief korte periode 180 graden gedraaid en had zich genesteld tot in de haarvaten van de samenleving. Zelfs de Minister President, die daarvóór altijd duidelijk had laten weten dat windmolens op subsidie draaien, was om.
  Duidelijk is dat er andere en grotere krachten waren die ervoor hadden gezorgd dat ze er wél kwamen, en – nota bene- rasechte VVD-‘s er met buit vandoor gingen die de naïve wereldverbeteraars hadden vergaard. ( zoals altijd ) Zo was het in Duitsland natuurlijk niet gegaan, vond men: daar kun je politici vertrouwen op hun woord als ze zeggen dat ze toen niet hadden geweten dat de wind maar 2000 uur per jaar waait en de zon 1000 uur schijnt.

  Het artikel geeft ook een voorbeeld van hoe het ‘de energietransitie’ zou kunnen worden teruggedraaid of gestopt : De fyra. Die werd afgeschreven, na een periode van dodelijke ‘framing’ die ervoor had gezorgd dat het ganse volk en de politiek, ervan overtuigd was geraakt dat het hier ging om een moordwapen in plaats van een trein. Elke poging, van welke expert dan ook, om uit te leggen dat het echt een goed product was, dat voldeed aan de internationale normen, was bij voorbaat gedoemd te mislukken en er bleef geen andere optie open dan haar op te geven.

 4. Werff 27 december 2017 om 11:54 - Antwoorden

  @Hetzler: rond 2030 is een huishouden rond € 50 per maand EXTRA kwijt aan gratis energie.
  @Marc: waarom steeds bakkeleien over zoveel miljard meer of minder voor windenergie? Dat het de burgers klauwen vol geld gaat kosten staat als een paal boven water. En wie / wat wordt er beter van ? Het klimaat in ieder geval niet!! En daar was het zogenaamd toch om te doen ? Stop je energie eens in die vraag.

  • Marc 27 december 2017 om 12:12 - Antwoorden

   “@Marc: waarom steeds bakkeleien over zoveel miljard meer of minder voor windenergie?”
   Omdat door het bewust weglaten van deze relevante nieuwsfeiten die bekend waren toen het stukje op 23 december 2017 geschreven werd, er een verkeerd beeld wordt neergezet dat je kwalificeren als fake news of propaganda.
   Ik hecht waarde aan het zo objectief weergeven van cijfers zodat ik zelf een mening kan vormen in plaats van dat die mening voor mij gevormd wordt door maar het halve verhaal te vertellen. Aangezien dat stelselmatig gebeurd blijf ik die gegevens aanvullen. Als dat vervelend over komt dan ben je niet op zoek naar waarheidsvinding maar naar een bevestiging van iets wat je al denkt of je bent van mening dat het doel hoger is dan het middel en accepteer je propaganda. Wanneer je tegelijkertijd gruwelt van alarmistisch klimaatnieuws maar tegelijkertijd wel het selectief shoppen in gegevens over windmolens accepteert dan kan je op z’n minst zeggen dat er sprake is van enige mate van hypocrisie.

   • Boels 27 december 2017 om 12:39 - Antwoorden

    @Marc:

    Objectiviteit is broodnodig.
    Vragen om gegevens heeft dan ook niets te maken met “whatsaboutism”, hooguit is het vragen naar de bekende weg, want het standaardantwoord is: “die gegevens zijn niet voorhanden”.

    Energieproducenten mogen niet omvallen, de Staat staat borg voor de schulden van energieproducenten.
    Daarom is het lenen op de kapitaalmarkt qua rente gunstig en het faciliteren en investeren door staatsbedrijf Tennet nog gunstiger (drukt wel op de staatsschuld, niet op het EMU-saldo).
    Dat is geen subsidie, toch aardig dat zo’n constructie bestaat.

    • Marc 27 december 2017 om 13:02 - Antwoorden

     @Boels
     Ik voeg gegevens toe die reeds bekend waren toen het artikel werd geschreven en relevant zijn.
     Jouw reactie:
     *Ja maar ik kan de gegevens niet vinden want geen boswachter
     *Ja maar die boeren dan, die verdienen op windenergie
     *Ja maar Tennet kan goedkoop lenen.

     Stuk voor stuk argumenten die niks met mijn reactie, het aanvullen van achterwege gelaten relevante gegevens, te maken hebben. Ik kan daar alleen maar uit op maken dat mijn aanvulling door jou niet op prijs wordt gesteld en je dat verbloemd door de focus te verleggen op compleet iets anders. Argumentatietechnisch is dat zwak en ik noemde dat #whataboutsim.

     • Boels 27 december 2017 om 13:43

      @Marc:

      Ik ken de kamerstukken, aanbestedingen , enz.
      Die hebben betrekking op voornemens en dergelijke.
      Ik wil harde cijfers zien en geen politiek gedoe.
      Wiebes heeft als enige cijfers genoemd: “1% tot 3% (of meer) van het BBP per jaar”.

      Mijn focus is nog steeds “herniewbaar” en of dat in werkelijkheid bijdraagt aan het hoofdbieden van de klimaatdreiging.
      Alleen harde cijfers kunnen dat aantonen of niet.

      Jouw focus is het aandragen van op zich nietszeggende documenten.
      Ooit zal er wel een document komen van de Rekenkamer als een terugblik; dan kan het te laat zijn.
      Of een parlementaire enquête, idem.

   • Werff 27 december 2017 om 13:45 - Antwoorden

    @Marc: als je mijn paar regeltjes goed had gelezen dan had je direct begrepen dat mijn vraag was: waarom verkwisten we miljarden aan een inferieure vorm van energie-opwekking, waarvan het klimaat niet verbetert (wat z.g. de bedoeling was), en burgers op onnodige kosten jaagt. Plus nog een waslijst aan nadelen. Wie of wat wordt er beter van? Steek daar je energie eens in. Verwijt mij geen hypocrisie, want mijn opvatting is dat iedere euro die we spenderen aan windenergie een vorm van verspilling is.

  • Boels 27 december 2017 om 12:14 - Antwoorden

   Volgens Wiebes: 1% tot 3% (of hoger) van het BBP per jaar.
   BBP2016 is 1320 miljard, dus 13 to 40 miljard per jaar (of meer) dat niet voor andere zaken beschikbaar is.

 5. Scheffer 27 december 2017 om 12:12 - Antwoorden

  Heyden’s reactie is een gotspe. Hij kan niet anders.

 6. Hugo 27 december 2017 om 12:34 - Antwoorden

  Marc.
  Fake nieuws?
  Marc
  Je geeft aan dat het nu winnende consortium 5,45 cent per kilowattuur zal gaan ontvangen. En veel mensen denken dan dat er geen subsidie meer nodig is.
  Als er echter het aandeel weer afhankelijke stroom op het net toeneemt dan daalt de stroomprijs bij het toenemen van de windsnelheid en zoals we nu regelmatig in Duitsland zien zelfs af en toe naar negatief. https://www.fluxenergie.nl/26010-2/
  Hoe dat komt kun je hier vinden: https://www.epexspot.com/en/company-info/basics_of_the_power_market/negative_prices

  Terug naar de prijs van 5,45 cent.
  Als we zo doorgaan met het bouwen van nog meer weer afhankelijke niet regelbare bronnen op het net dan zal het vaker voorkomen dat bij veel wind de prijs op de stroommarkt onderuit gaat. En als de prijs per kWu onder de 5,45 cent daalt dan zal het verschil als subsidie betaald moeten worden.
  Dat betekent in de praktijk dat in deze situatie dat bij het toenemen van het aantal windparken de prijs bij veel wind nog meer omlaag duikt met als bijkomend effect dat het per kWu bij te betalen bedrag bij alle bestaande gesubsidieerde windmolens zal gaan toenemen.

  Geen fijne gedachte maar wat erger is wind kan niet op ons vraaggestuurde netwerk zonder balancering door fossiele centrales.
  Door deze gemiddelde prijsdaling op de stroommarkt als gevolg van het toenemen van niet regelbare gesubsidieerde stroom op de vraaggestuurde markt is het verdienmodel van de bestaande centrales onderuit gegaan en dan wordt het gevaarlijk op dit moment zijn er leveranciers die het noodzakelijke grote onderhoud van gascentrales uitstellen en dat betekent dat ze tussen nu en enkele jaren als gevolg van een technische noodzaak stilgezet moeten worden. Ook zijn centrales gesloten en ontmanteld.
  Het gevolg is dat het aandeel kolenstroom de afgelopen jaren is toegenomen ten koste van gas.
  https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/26/elektriciteitsproductie-uit-steenkool-opnieuw-hoger
  Het gevolg was dat de CO2 uitstoot per kWu van alle bronnen op het net samen steeg.

  En zo zorgde de toename van windstroom indirect voor een toename van de CO2 uitstoot aan de fossiele kant van het net.

  Wat veel mensen ook niet door hebben is het feit dat windstroom best gemist kan worden de bijdrage ia marginaal .
  In 2016 kwam niet meer dan 29,95 PJ van onze gebruikte energie uit wind. Totaal gebruikten we 3040 PJ aan energiedragers.
  Niet voor niets is de overheid nu gaan rekenen in het totale finale energiegebruik wat neerkomt op 2119PJ in 2016.
  De bijdrage van windenergie zat dan ook rond de 1%
  Na invoering van het energieakkoord in 2020 zal iets meer dan 3% uit wind moeten komen dat lijkt weinig maar op het elektriciteitsnet zal dit nog veel ellende gaan betekenen.
  Nu is dat energieakkoord toch een grote misser, het aandeel hernieuwbaar moet 14% zijn in 2020 daarvan is gepland dat ongeveer 9% uit het verstoken van biomassa ( o.a. bosverbranding) moet gaan komen. haal je dat er af dan blijft net 5% over waarvan wind iets meer dan 3% zal moeten gaan leveren en dat is al die ellende niet waard. Zeker niet als je ziet dat naarmate er meer windstroom op het net gebracht wordt de bijdrage per molen door de inpassingsverliezen uiteindelijk zal afnemen en zelfs negatief zal gaan worden omdat dan de verliezen groter worden als de CO2 winst.

  Maar nu hebben we het gevonden een nieuwe politiek we gaan alles elektrificeren dat kan alleen maar betekenen dat het aandeel stroom zal moeten toenemen ten koste van gas maar die stroom moet wel worden opgewekt en dat haal je niet met weinig energie intensieve bronnen zoal;s wind en zon. Dat blijkt ook uit het nieuwste windpark Gemini daarvan is de bijdrage niet meer dan 22 % van totale energiegebruik en dan zijn er mensen die windenergie een onuitputtelijke bron noemen.

  En als we kolen sluiten en de stroomvraag gaat toenemen is er meer gas nodig om stroom te produceren.
  Het gevolg zal zijn dat het totaal rendement afneemt je kunt gas beter in een CV ketel verstoken en de auto op benzine laten rijden als in een centrale extra stroom gaan produceren en dat weer omzetten in warmte en transport energie.

  • Marc 27 december 2017 om 13:23 - Antwoorden

   Ja fake news of propaganda omdat bewust algemeen bekende informatie wordt weggelaten en de indruk wordt gewekt dat de 40% besparing geheel teniet gedaan wordt door de extra kosten van Tennet die maar 2 miljard bedragen voor het aansluiten van de wind op zee parken.

   De rest van jouw reactie ken ik want die heb je al vaker gegeven, dat wil zeggen, alles erbij halen om het onwenselijke nieuws dat windstroom goedkoper is geworden te verbloemen met biomassa, Gemini, aandeel windenergie op het totaal, enz enz. Zie verder #whataboutism. Al vind ik het wel opmerkelijk dat je selectief in de CBS gegevens shopt en verzuimt te melden dat in de meest recente CBS gegevens het kolenverbruik weer daalt en aardgasgebruik weer stijgt. Zie https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/10/minder-steenkool-verbruikt-bij-productie-elektriciteit

 7. Leen 27 december 2017 om 13:58 - Antwoorden

  Wind levert de boer meer op dan worteltjes en daarmee is het een andere vorm van landbouwsubsidie: en dan mag het.
  Idem met CO2 neutraal vliegen: je stopt kerosine in een vliegtuig, verbrandt het tijdens de vlucht, stapt uit en je hebt, met bomen die blijkbaar gelijktijdig zo snel kunnen groeien, de uitgestoten CO2 in hout gebonden. Vervolgens verdwijnt de boom in een biomassa-centrale: en dan is het goed.

  Het 6500 ton wegende transport- en installatieschip Aeolus verbruikt bij de installatie van het windpark Gemini een hoeveelheid energie waarvoor het windpark al een paar maanden moet draaien om dat op te wekken.
  Dan houden we geen rekening met de bouw van dit schip en de andere betrokken schepen, als ook niet de materialen van de windmolens.
  Vergeet dan ook maar de twee 110km hoogspanningskabels en de aanleg daarvan, het plaatsen van het stopcontactje en alle apparatuur daarvoor, en oei, zouden we ook de uitbreidingen in het landnetwerk bijna vergeten.
  Het project kost daarom miljarden euro’s, waarvan enkele nog verborgen blijven.
  En de partijen die inschrijven willen er aan verdienen, of het milieu het wat oplevert is voor hen bijzaak, hooguit ‘marketing’. Kijk die NS en Shell eens, goed bezig voor ’t milieu.
  Je kunt van het geld ook 100 miljoen MWh kopen, net zo veel als Gemini in 50 jaar produceert, mits het 50 jaar meegaat en geen onderhoud nodig heeft = 2x nee.

  Waarom wordt elektriciteit van wind-op-zee niet door de leverancier vanaf de bron tot op het land afgeleverd? Het demarkatiepunt van Tennet ligt gewoon op land, ook al haal je elektriciteit van de maan. Simpel en einde discussie over kostenplaatsen.
  De kosten die Tennet maakt om de onbalans op te heffen, onbekend hoe hoog nu (WOBje), worden zonder twijfel doorberekend aan de eindgebruiker.
  En als de kosten van de onbalans niet hoeven te worden betaald door de onbalansveroorzakers, dan is dat probleem ook vakkundig afgewenteld, helemaal fout!
  De kosten van onbedoelde extra verbruik en apparatuur die defect raakt a.g.v. een hogere netspanning zijn onbekend, maar zijn in elk geval voor rekening van de eindgebruiker.

  Wind-op-zee is ‘subsidieloos’ zolang er minimaal 5,4 cent per kWh voor wordt betaald en hierboven genoemde lasten door andere partijen worden gedragen.
  De volgende stap is de MWh-prijs kunstmatig te verhogen, terwijl we een concurrerende markt zouden moeten hebben.
  Dat kan eenvoudig door een flinke opslag CO2/ton te introduceren en flink te marchanderen met de bespaarde CO2-berekeningen, die maar ordegrootte van procenten zijn en nog lager worden naarmate er meer windenergie in het netwerk komt.

  Helaas vormen dit soort projecten ook voor vele ambtenaren een aardige (on)zinvolle dagbesteding, wat je ook wel in sociale werkplaatsen en geestelijke verzorgingsinstellingen ziet.
  Ook nuttig, want anders lopen nog meer mensen doelloos en verward rond.
  Zo wordt het ene na de andere ‘subsidieloos’ wind-op-zee-park, feitelijk vanaf dag 1 kansloos, met ambtelijke hulp, desnoods met gelegaliseerde oplichting en vooropgezette schimmigheid, door de burgerlijke strot geduwd.
  Tot over 20 jaar, als de geërodeerde bende op zee moet worden gesloopt.
  De middenklasse is dan vakkundig financieel gesloopt en niet meer in staat noch bereid, nog een keer miljarden neer te leggen.
  En dan komt er een parlementaire enquête, hoe het zo heeft kunnen gebeuren.

 8. Hugo 27 december 2017 om 16:10 - Antwoorden

  Marc
  Inhoudelijk reageren we hebben het over een stuk techniek
  1e Heeft het aandeel windstroom in grotere hoeveelheden invloed op de stroomprijs op de markt?
  2e Is die invloed op de stroommarkt zodanig dat het voorkomt dat de prijs op de Duitse markt op dit moment zelfs negatief kan zijn?
  3e Waarom denk je dat dij ons de stroomprijs op de markt niet zal dalen bij een groot aanbod wind op het net?
  4e Als de stroomprijs op de markt richting 0 daalt krijgt dan dit windpark nog de gegarandeerde prijs?
  5e En als dat zo is is er dan geen sprake van subsidie?

  En vervolgens kijk eens naar je link.
  Er zijn kolencentrales gesloten dat betekent dat het aandeel gas nu weer wat kan toenemen maar als je naar de grafiek kijkt zie je dat dat maar een klein deel is. In 2010 was het aandeel gas 100 PJ meer.
  Gezien de huidige gasprijs en de overvoerde stroommarkt door o.a. gesubsidieerde wind en zonne stroom kan dan niet uit

  en stoppen centrales met het grote onderhoud en dan is het een kwestie van tijd voor ze er uit liggen. Ook krijg je de centrales die zijn stilgelegd zonder een goed verdienmodel echt niet

  • Marc 27 december 2017 om 17:23 - Antwoorden

   @Hugo, jij verplaatst iedere keer de doelpalen. Het enige wat ik gedaan heb ik gemeld dat belangrijke informatie achtergehouden werd en de presentatie daardoor gekleurd was. Gezien de overdaad aan bekende informatie die je nou mijn kant op gooit wek je de indruk dat transparantie t.a.v. het goedkoper worden van windstroom ongewenst is.

   Nu moet ik van jou ineens allemaal vragen gaan beantwoorden die helemaal niets afdoen aan de door mij extra verstrekte informatie maar de gedachte zal wel zijn om mij als foute boodschapper in de hoek te zetten want iemand die alleen maar meldt dat windenergie goedkoper wordt moet wel fout zijn en nergens wat van begrijpen. Een normale reactie zou zijn geweest, dank voor de aanvullingen, we nemen het mee.

   Maar ik ben de beroerdste niet dus vooruit dan maar weer:
   1) Natuurlijk, er is sprake van vraag/aanbod dus alles (wind, pv, fossiel, kern) wat meer of minder stroom levert bij ongewijzigde vraag heeft invloed op de marktprijzen.

   2) Hier bestaat geen kort antwoord. Dat er in Duitsland negatieve prijzen zijn heeft mede te maken met het gebrek aan interconnectiecapaciteit. Een ander probleem is het hoge aandeel kolencentrales in Duitsland die niet snel stilgezet worden gezien de lange opstarttijden waardoor er eerder overschotsituaties ontstaan. De Suedlink moet overschotsituaties beperken.
   Ondertussen neemt de interconnectiecapaciteit met omringende landen in Nederland ook toe. Ontwikkelingen op het gebied van aanbodsturing, voorspelbaarheid windstroom en toename buffercapaciteit reduceren de kans op overschotsituaties. De verdere afname van kolencentrales en het vele hogere aandeel gascentrales binnen het Nederlandse net duiden er verder op dat je de Nederlandse situatie niet 1 op 1 kan vergelijken met Duitsland. Kortom, de gevoeligheid voor overschotsituaties en daarmee negatieve stroomprijzen is in Nederland lager dan in Duitsland. Of het nooit kan voorkomen zeg ik niet maar het aantal uren dat de stroomprijs op de spotmarkt negatief is zal niet erg schokkend zijn. Dus aan jou de vervolgvraag, gegeven bovenstaande, hoeveel uren per jaar denk je dat er sprake is van negatieve prijzen en wat is het effect op de gemiddelde prijs?

   3) Ik heb daar nooit een uitspraak over gedaan.

   4) Bij de SDE+ regeling wordt volgens mij uitgegaan van een vergoeding gebaseerd op een vaste basisprijs en het subsidiebedrag. Dipjes in de stroomprijs door overschotsituaties hebben geen effect op de omvang van de subsidie per kWh en zijn voor rekening van de eigenaar van het windpark. Voor de subsidievrije parken idem dito. Ondanks het risico dat er perioden zijn met prijzen lager dan de basisprijs is de markt nog steeds geïnteresseerd in het bouwen van windparken.
   Verder is het spotmarkt verhaal natuurlijk een stuk afleiding omdat het merendeel van de stroom verkocht wordt via contracten met een vooraf overeengekomen prijs.

   5) zie 4.

   Maar ik snap niet waarom ik die vragen moet beantwoorden terwijl ik zou verwachten dat jij die kennis zelf hebt gezien de legio verhalen die jij over windenergie schrijft. Kan je de vragen zelf wel beantwoorden?

   • Boels 27 december 2017 om 17:56 - Antwoorden

    “Dat er in Duitsland negatieve prijzen zijn heeft mede te maken met het gebrek aan interconnectiecapaciteit.”

    Vast wel, en dus gaat men die capaciteit vergroten in EU-verband.
    Het is een schijnoplossing omdat er EU-breed op wind en zon wordt ingezet, nog groter wisselend aanbod.
    Het betekent dat zonneparken in Italië en Spanje bij tijden worden ontkoppeld om de duuropgewekte windenergie uit de BRD en NL daar te verkopen tegen een lagere prijs dan die van de zonneparken (want anders willen ze het niet).
    Of denk je dat Zuid-Europa de noorderburen gaat “subsidiëren”?

 9. Hugo 27 december 2017 om 16:35 - Antwoorden

  En dan deze reactie beste marc

  Al vind ik het wel opmerkelijk dat je selectief in de CBS gegevens shopt en verzuimt te melden dat in de meest recente CBS gegevens het kolenverbruik weer daalt en aardgasgebruik weer stijgt. Zie https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/10/minder-steenkool-verbruikt-bij-productie-elektriciteit
  Dan is het wel zaak om te kijken wat er aan de hand is. Dit is geen echte trendbreuk maar een tijdelijke opleving van het gasgebruik. Wil je dit voortzetten dan moet je meer centrales gaan inzetten maar dat kun je wel vergeten.

  Laten we je link eens volgen:
  Dan kun je zien dat in 2010 het aandeel aardgas 324 PJ was en sinds die tijd is het tot 2015 teruggelopen tot 175 PJ.
  Nu is er een kleine opleving tot 226 PJ in 216.
  De oorzaak:
  “Na vijf jaar daling steeg het verbruik van aardgas in elektriciteitscentrales in 2016 met bijna 30 procent. Naast het stilzetten van kolencentrales speelde ook mee dat in 2016 de prijs van aardgas met 30 tot 40 procent is gedaald.΅
  Een zwaluw maakt nog geen zomer het verdienmodel van gascentrales is nog steeds negatief mede door een overschot aan weer afhankelijke stroom.
  https://www.beleggen.nl/financieel_nieuws/640988_Engie_stopt_groot_onderhoud_gascentrales

  Engie stopt groot onderhoud gascentrales
  “Het Franse energiebedrijf Engie staakt het groot onderhoud aan zijn gascentrales in België en Nederland. Dat zei de verantwoordelijk Engie-bestuurder van de centrales, Philip Pouillie, in een interview in het Financieele Dagblad. Ook heeft Engie volgens hem afspraken gemaakt met leveranciers om langer van machines gebruik te maken en het niet meer aanvullen van reserve-onderdelen.

  ,,Je kunt niet verwachten dat we nu voor 20 miljoen euro onderhoud gaan doen als we met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid weten dat we dat geld nooit meer gaan terugverdienen”, aldus de bestuurder in de krant.”

  Beste Marc
  De conclusie:
  In mijn tekst gaf ik de informatie over de afgelopen 8 jaar.
  Op dit moment zie je een kentering in 2016 en jij neemt dan kennelijk gelijk aan dat die ook zo doorzet.
  Dat kan niet omdat het aandeel draaiende gascentrales beperkt is en er nog steeds capaciteit verloren zal gaan door het stoppen van het onderhoud.
  Dat betekent dat afhankelijk van de technische staat er nog even kan worden doorgedraaid en dan is het wat uitbreiding van gas betreft over.
  Nu zie je in de 2e kamer een trend ontstaan om ook de nieuwste kolencentrales te gaan sluiten en dan beste Marc is het gedaan met onze betrouwbare energieproductie.

  Wat selectief shoppen betreft om een trend aan te geven heb je meerdere jaren nodig en 2016 was niet representatief omdat het een korte opleving van gas betreft en de centrales uitgaande van de huidige volledig verstoorde stroom markt echt niet uit de mottenballen komen.

 10. Hetzler 27 december 2017 om 17:55 - Antwoorden

  @Marc Jouw aanvullende gegevens berusten op wensdenken en beloftes waarvan nog maar moet worden afgewacht of die ooit zullen worden waargemaakt. De Wet van Betz kan immers niet worden omzeild. Ik ben dus niet bijster geïmponeerd door die mooie voorstelling van zaken. Ook het FD had hier twijfels over. In elk geval is nog nooit een project van ook maar enige substantiële omvang zomaar in kosten gedaald. Verder vergroot de kloof door overproductie tussen productiekosten en de marktprijs. Veel van dat wensdenken berust echter op de aanname dat de prijzen van energie elektriciteit zullen stijgen. Dit is al eerder gebeurd, maar het tegengestelde bleek. Verder wijs ik op dit artikel: http://www.groenerekenkamer.nl/5955/sommetje-borssele/
  Heel veel kosten siepelen langs andere kanalen door naar de belastingbetaler, een ander woord voor window dressing is dus die aanbestedingsprijs. Niet te ontkennen zijn de hoge energierekeningen in Duitsland en Denemarken. En die zijn toch echt in strijd met de wonderen die ons thans worden voorgehouden teneinde de belastingbetaler zoet te houden.
  Laat ik het zo stellen: jaren geleden werd hernieuwbare energie aan de man gebracht als zijnde gratis energie. Ook dit was een valse belofte. Deze zijn de zoveelste. Eerst zien dan geloven zegt mijn rationele verstand, maar objectiviteit schijnt een vies woord geworden.

  • Marc 27 december 2017 om 20:03 - Antwoorden

   Dat is al de tweede keer dat je over de wet van Betz begint. De wet van Betz zegt dat het theoretisch maximum vermogen uit wind 59,3% is. De enige relevantie hiervan is is dat er bij een windturbine bij gelijkblijvende diameter niet veel efficientiewinsten te behalen zijn.
   Maar het mechanisme onder windparken op zee is afrekening per geproduceerde kWh. Windenergie wordt goedkoper door gebruik te maken van grotere diameters, verlaging van de onderhoudskosten, lage staalprijzen. Maar als je dat negeert kan je inderdaad stug volhouden dat je niet gelooft dat de kosten zomaar dalen.

   Verder begrijp je niet zoveel van aanbesteden , de aangegane verplichtingen en de SDE+ regeling want anders had je mijn aanvullingen geen wensdenken genoemd maar had je hooguit kunnen zeggen dat je twijfelt aan de risicoanalyses van de consortia die hebben aangeboden op de windpercelen. Verder had je moeten aangeven wie het risico loopt en in hoeverre het risico de belastingbetaler raakt.
   De belastingbetaler is alleen at risk wanneer de basisprijzen verder zakken want dan neemt de subsidie toe. Aangezien maar een fractie van de energie hernieuwbaar is zal het netto effect op de economie positief zijn want alle grijze stroom wordt dan ook goedkoper. M.a.w., je maakt het risico groter dan nodig en overdrijft de nadelige effecten van dalende basisprijzen.

   Dat jij nu schermt met objectiviteit vind ik dan wel weer grappig.

   Maar het meest grappige is wel dat je in jouw groene rekenkamer artikel beschrijft dat de kosten 12 cent per kWh zijn terwijl in het eerdere groene rekenkamer artikel de kosten 21 cent waren (https://www.climategate.nl/2013/10/astronomische-kosten-energieakkoord-verzwegen/ = link uit jouw artikel)
   Ondertussen val je mij aan omdat ik kritiek heb op het weglaten van rijksinformatie over de prijzen van windenergie terwijl uit jouw eigen artikelen blijkt dat de prijs inderdaad gedaald is. Dus ondanks dat ik nooit ontkend heb dat er meer kosten zijn dan alleen de SDE+ prijs en transport en slechts wijs op een daling van de prijzen, heb ik het allemaal gedaan en wordt er van alles bijgehaald.

   • Hans Erren 28 december 2017 om 15:38 - Antwoorden

    Ook een groot windpark op zee heeft een capaciteitsfactor van maar 40%

    • Marc 28 december 2017 om 16:02 - Antwoorden

     Ja, en wie beweert anders dan? Capaciteitsfactor != Betz limiet. Capaciteitsfactor heeft met gemiddelde opbrengst t.o.v. het opgestelde vermogen te maken. Betz limiet zegt alleen wat over de maximale energie die uit de kinetische energie van wind te halen is. Wanneer het over de verbrandingsmotor hebben dan zeuren we ook niet over de maximale efficiëntie van de carnot of otto cyclus.

     • Hans Erren 29 december 2017 om 10:55

      Het waait niet altijd, er is geen leveringsgarantie, hoeveel windparken je ook op zee zet. Een verbrandingsmotor zet je aan als jij hem nodig hebt. Wat is de bouwprijs per MW opgesteld vermogen inclusief leidingen en hoe vergelijkt dat met gas kolen en kern die centraal op land staan? Hoeveel km2 windpark is er nodig om de klimaatdoelen te halen? En hoeveel kerncentrales?

     • J van der Heijden 29 december 2017 om 10:57

      Hans,

      inderdaad die verbrandingsmotor draait, behalve als

      Hij stuk is
      Hij in onderhoud is
      de transformation uit brand
      er een hoogspanningsmast om waait
      De koelwater temperatuur te hoog oploopt
      er heel veel kwallen in het koelwater zitten waardoor je geen koelwater kan innemen

 11. Hetzler 27 december 2017 om 18:10 - Antwoorden

  @Marc Ik had bovendien je mening vernomen over de toestanden in Congo en China. Dit lijkt mij relevanter dan wat wazige beloftes over een gouden toekomst dankzij hernieuwbare energie.

  • Marc 27 december 2017 om 20:05 - Antwoorden

   Als je wilt dat het over Congo en China gaat moet je er niet zoveel bijslepen en wat nauwkeuriger en vollediger zijn in jouw formuleringen.

 12. Guus Derksen 27 december 2017 om 18:57 - Antwoorden

  23 januari is het al weer 2 jaar geleden dat ik in een soortgelijke discussie het installeren van ‘faseschuivers’ aan de Duits-Poolse grens aan de orde stelde en dat die dingen ook in Nederland zouden komen. Ook de Tsjechen zouden er mee bezig zijn. Op mijn toenmalige vraag of iemand iets wist over faseschuivers in Nederland is m.i. Nooit antwoord gekomen.
  Vandaag breng toevallig ook Fritz Vahrenholt in Eike deze schuivers nog even ter sprake.
  ‘N opmerking en opnieuw de vraag: In bovenstaande discussie mis ik de rol van de faseschuivers, namelijk tegenhouden van de Duitse ‘ellende’ .
  Weet iemand of en zo ja hoeveel faseschuivers reeds aan de Nederland-Duitse grens zijn gebouwd?

 13. Hetzler 27 december 2017 om 19:27 - Antwoorden

  @Marc Ik denk dat hier een aardig voorbeeld is van al dat wensdenken: http://www.dailymail.co.uk/news/article-5213733/Activists-withdraw-advert-making-false-claim-wind-farms.html
  Zullen we daarom er niet beter aan doen de feiten voor zich te laten spreken i.p.v. al dat emotionele cultuurmarxistische geleuter waar ook Greenpeace onderdeel van is? Het wordt zo langzamerhand tijd dat deze en dergelijke NGO’s gedwongen worden het veld te ruimen voordat zij onze maatschappij verzieken met hun ongefundeerde prietpraat. Na 50 jaar van hun onzin lijkt het mij tijd voor een Renaissance van de rede en het gezond verstand i.p.v. aan de leiband te blijven lopen al die cultuurmarxistische doempredikers.

  • J van der Heijden 28 december 2017 om 12:02 - Antwoorden

   Jeroen,

   ” It said the campaign relied on prices quoted for the cost of wind energy in 2022 – £57.50 per megawatt hour, down from £117.14 in 2015. ”

   Nou dat lijkt me wel de helft ongeveer en we weten dat het intussen in Nederland nog goedkoper kan.

   Maar goed in een wereld waar 7,27 ct meer is dan 11 ct zijn cijfers natuurlijk niet zo belangrijk als ze je ideologie niet ondersteunen

   Inderdaad laten we leidraad volgen van gezond verstand.

   1. Kernenergie is duurder dan wind op zee
   2. AGW is een reeel probleem

   • Boels 28 december 2017 om 12:35 - Antwoorden

    @JvdH:
    “1. Kernenergie is duurder dan wind op zee”

    Misschien, zonder bijkomende netwerkkosten
    Want met kernenergie haal je de stekker uit een fossiele centrale en stopt die in een kerncentrale.
    Netwerkaanpassingen overbodig.

    2. AGW is een reeel probleem
    Nee, zolang er ingezet wordt op “hernieuwbaar” is het probleem kennelijk niet urgent.

    • J van der Heijden 28 december 2017 om 12:57 - Antwoorden

     Ja ja Boels

     AGW is geen probleem want de dure langzame oplossing die Boels graag wil wordt niet gebruikt

     • Boels 28 december 2017 om 14:07

      @JvdH:
      Niet verdraaien, “kennelijk niet urgent” is wat anders dan “geen probleem”.

      Òf AGW is een sprookje en dan valt er niets te bestrjden en is het doel van “hernieuwbaar” het verarmen van de armen.
      Òf AGW is feitelijk en dan schiet je met “hernieuwbaar” als een mug op een olifant en is het doel van “hernieuwbaar” het verarmen van de armen.

      In beide gevallen is het een ordinaire strooptocht.

      De ontwerptekeningen van de Tjsernobyl-kerncentrale kan je zo lenen van je vriendjes en binnen 10 jaar staat er tenminste één die meer CO2 uitspaart dan alle onzin van “hernieuwbaar” tot 2050.
      Niet bemannen met operators die kunnen internetten in de baas z’n tijd want dan krijg je vuurwerk.

  • Ivo 28 december 2017 om 12:14 - Antwoorden

   Ik heb toch de indruk dat Marc geen recht gedaan wordt. Los van wat hij al dan niet gelooft, hij draagt feitelijke gegevens aan die het verhaal kunnen completeren. Reacties krijgen steeds meer de vorm van elkaar de maat nemen in plaats van samen op zoek naar een zo volledig mogelijk beeld. Zullen we samenwerken op het gebied van feiten en debatteren over meningen?

   • Marc 28 december 2017 om 14:33 - Antwoorden

    Klopt. Het gaat ook bijna nooit over wat ik schrijf want in no time worden er 10 niet gerelateerde zaken bijgehaald. Maar het mooie is, de reaguurders geven zich dan enorm bloot waardoor al snel duidelijk wordt dat het helemaal niet om de inhoud gaat maar om genoeg ruis te creëren om de energietransitie te stoppen.

    Over wat ik geloof gaat het verder ook niet. De klimaatdiscussie kan me gestolen worden en heb ik het zelden over. Ik geloof op dit moment ook niet in 100% duurzaam in 2050 maar weet wel dat de politieke krachten zo groot zijn dat we voorlopig nog wel even doorgaan met de transitie ongeacht wat ik vind. Maar die erkenning dat de transitie plaatsvindt is voldoende om in de ogen van menigeen op climategate een paria te zijn.

    • Hans Erren 28 december 2017 om 15:32 - Antwoorden

     O ik erken heus wel dat die transitie plaatsvindt en dat die nodig is omdat het aardgas opraakt, alleen is aanbodgestuurde energieopwekking aangevuld met bosverbranding niet de beste methode daarvoor.

     • Marc 28 december 2017 om 15:53

      Gelukkig heb ik nog nooit wat positiefs over biomassa gezegd.

      Wel over de verschuiving naar meer aanbodsturing om beter om te gaan met volatiele stroomopwekking maar dan krijg je dat mensen dat niet snappen en bang zijn in vrijheden aangetast te worden terwijl de meeste aanbodsturing straks gewoon geruisloos via slimmere apparaten wordt opgelost waaronder EV-laders. Maar ook dan is er een percentage mensen dat altijd een volle accu wil hebben en daarmee de hele aanbodsturing belachelijk vinden, niet realiserende dat er genoeg anderen zijn die het prima vinden om geruisloos op de goedkoopste momenten stroom af te nemen. Zelf denk ik dat er een categorie mensen is die overal tegen is als het met transitie te maken heeft en dan gelden inhoudelijke argumenten niet.

 14. Hans Erren 27 december 2017 om 20:36 - Antwoorden

  Is er een overzicht van de bouwprijs per geïnstalleerde megawatt van windstroom van alle tot dusver gebouwde projecten, inclusief aansluiting? En kan dit vergeleken worden met de bouwprijs per megawatt voor gas, kolen en kern?

  • Boels 28 december 2017 om 08:53 - Antwoorden

   Dat is ook wat ik bedoel 😉
   Laat groen maar zien hoeveel gratis zon en wind wel kost.

   Misschien een glorend lichtpuntje: links begint zich zorgen te maken over de meerkosten van “hernieuwbaar”.
   De gemeenteraadsverkiezingen komen er aan (maart 2018) en gemor onder de kiezers lijkt toe te nemen.

  • Scheffer 28 december 2017 om 09:56 - Antwoorden

   Ik heb gespeurd met google op internet. Overzicht / inzicht wordt vervuild door informatie (= voornamelijke marketing / propaganda) van milieuclubs, CBS, overheid, energie leveranciers, alle dus “duurzaam” onbetrouwbaar en beinvloed door subsidies. Ik dacht bij Richard Tol iets te kunnen vinden. Dat leverde tot nu toe niet veel op. “Zo blijken kerncentrales altijd 10x duurder dan ooit voorheen en windmolens nu reeds zonder subsidies te kunnen draaien”

   Verder vind ik dat “lifecycle costs” een moeilijker maar eerlijker vergelijkingsmaatstaf zou zijn dan bouwprijs / investeringskosten.

   Ik zoek verder.

 15. Kees Deelsrtra 28 december 2017 om 17:17 - Antwoorden

  NOS….
  geen truffels, bla bla bla , droogte, bla bla bla , allemaal heel erg, bla bla bla. wordt nog veel erger zeggen experts. bla bla.
  want klimaatverandering.
  https://nos.nl/artikel/2209361-italiaanse-truffelzoekers-hebben-het-moeilijk-de-lol-is-ervan-af.html

 16. Hetzler 28 december 2017 om 18:01 - Antwoorden

  @Marc De cijfers van Wolters gebruiken dit als basis: Volgens energiemaatschappijen, consistent met SDE+ regeling :
  Off shore wind (incl. aansluiting): 21 ct/kWu

  Het cijfer van de GRK is gebaseerd op de offerteprijs Borssele die dus aanzienlijk lager is. Wat moet worden afgewacht is of die lagere offerteprijs kan worden waargemaakt.
  Grotere windmolens doen niets af aan het nut fectiviteit ervan, want er is nog steeds sprake van aanbodgestuurde productie. Zo konden we geregeld juichende berichten lezen dat wel een kwartier lang alle Duitse stroombehoefte gedekt werd door wind. Dat dit door toeval kwam stond er dan weer niet bij. Wat onze industrie o.a. groot heeft gemaakt, is de cruciale efficiëntieverbetering die aan windmolens ontbreekt (Betz). Dus grotere windmolens zullen iets in bouw- en plaatsingskosten schelen, maar voor de prestaties maakt het niets uit. Die grote reuzen liggen bovendien nog maar net op de tekentafel schrijft het FD. Ook die reuzen lossen de vraagvolgendheid ook niet op. Concluderend ben ik dus niet geïmponeerd door de ‘prachtige’ aanbestedingen waarvan een belangrijk deel langs andere kanalen op de belastingbetaler worden afgewenteld.

  • Marc 28 december 2017 om 18:47 - Antwoorden

   “Wat moet worden afgewacht is of die lagere offerteprijs kan worden waargemaakt.”

   En nu een stap dieper, wanneer is er sprake van het niet waarmaken van de offerteprijs en wat is de consequentie?

   Simpel, als er geen kWh geproduceerd wordt gaat er geen euro SDE+ subsidie naar het windmolenpark. Ook is het zomaar verhogen van de SDE+ subsidie een optie wanneer een windpark verlies draait. Verliezen zijn voor rekening van de consortium deelnemers die hebben ingeschreven op de aanbesteding. Ze krijgen daarmee het recht om stroom aan te bieden tegen een vooraf overeengekomen garantieprijs die je een concessie zou kunnen noemen. Het financiële risico voor het bouwen en onderhouden van de windparken ligt daarbij niet op het bordje van de belastingbetaler.

   M.a.w., de offerteprijs wordt altijd waargemaakt maar de vraag is hoe lucratief de investering voor de concessiehouder is. Worst case gaat het windpark failliet, wordt er geen onderhoud meer gepleegd en stopt de stroomlevering en tegelijkertijd de SDE+ subsidie. In de praktijk zal er een doorstart komen want het windpark vertegenwoordigd een economische waarde en de oorspronkelijke financierders moeten verlies nemen.

   Over Betz, is de ICE ook afgeschreven omdat er een theoretisch maximum rendement is genoemd de carnot of otto cyclus? Zijn stuwmeren niet interessant om dat de valversnelling maximaal 9,8 m/s2 is, moeten we ook maar twijfelen aan fossiele centrales omdat deze ook op fysica gebaseerde maximum efficiëntie hebben? M.a.w, de Betz limiet is een niet zo handig argument om windenergie af te serveren want de fysica staat bol van theoretische maximum rendementen.

   De rest van het commentaar is vooral emotie en daar heb ik niks mee en reageer ik ook niet op.

 17. André Bijkerk 28 december 2017 om 20:41 - Antwoorden

  Beste Marc, toen in begin zeventiger jaren van de vorige eeuw kiele kiele Koeweit de oliekraan dichtdraaide, kregen we op de academie het project. “alternatieve energie”; onderzoek de feasibility van moderne windmolens. Wat is nieuw?

  Na weken discussie en rekenen het oordeel: nooit aan beginnen. Lage energie dichtheid, enorme infrastructuur investering, vraag en aanbod afstemmen: een ramp, driefase problematiek, vermoeidheidschade voor zware belasting van roterende elementen, lagers, beperkte levensduur. etc.

  Ik kijk nog even terug naar dat lijstje. Twee vragen. Zie je ergens financien staan? en zijn al die problemen nu opgelost en kunnen we daar feasibility studies over raadplegen?

  • Marc 28 december 2017 om 21:14 - Antwoorden

   Je doet nu net of ik de grote mastermind achter windmolens bent en je mij moet overtuigen hoe fout windmolens zijn. Vermoedelijk omdat ik objectiviteit t.a.v. de informatievoorziening nastreef.

   Ik ga niet mee doen aan de strijd tegen windmolens en beschouw de komst van meer windmolens als een gegeven.
   Zie verder mijn vorige antwoord over waar het commerciële risico ligt waardoor je i.i.g. lage energie dichtheid, vermoeidheidschade voor zware belasting van roterende elementen, lagers, beperkte levensduur niet mijn en jouw problemen zijn. Gegeven het feit dat er inschrijvingen liggen voor de subsidieloze wind tender betekent ook dat die problemen niet zo heel groot zijn. De andere problemen die je noemt zijn infra problemen en je weet welk prijskaartje er aan hangt (zie de link naar Tennet). Het enige wat ik daar van vind is dat het overdrijven van de kosten niet eerlijk is.

   Dus in plaats van dat climategate auteurs met z’n allen mij met een shit load aan informatie overstelpen om mij te bekeren stel ik voor dat jullie die energie beter kunnen steken in de betrouwbaarheid van de gegeven informatie in de artikelen en daarbij in ogenschouw te nemen de inhoudelijke kritiek die ik wel eens lever.

   Of nog beter, accepteer de real world en ga schrijven over de technologische aspecten van de energietransitie behorende bij 30% en 50% hernieuwbaar i.p.v. 100% zodat we niet iedere keer die onzindiscussies krijgen dat het gehele volatiele gedrag van hernieuwbaar over perioden van weken gebufferd hoeft te worden. Maar dat zal wel niet gebeuren want van het 100% scenario, waar ik zelf ook nog moet zien of dat lukt, is natuurlijk veel eenvoudiger om de financiële onmogelijkheid van aan te tonen. Maar het extrapoleren van het 100% scenario naar het heden is een valse voorstelling van zaken en noem ik propaganda.

   • Hans Erren 28 december 2017 om 22:27 - Antwoorden

    Waarom zou ik moeten accepteren dat een ruimteslurpende, wisselvallige, aanbodgestuurde elektriciteitsopwekking de ideale vervanging zou moeten zijn van stabiele gecentraliseerde 24/7 vraaggestuurde elektriciteisopwekking?

  • J van der Heijden 29 december 2017 om 09:43 - Antwoorden

   Inderdaad

   sinds begin jaren 70 is er niets veranderd!

 18. Pieter van der Loo 28 december 2017 om 21:32 - Antwoorden

  Ok laten we feitelijk blijven.
  Ik ben geen principieel tegenstander van wind op zee.
  Maar bij de laatste subsidieloze Tender voor Hollandse kust Zuid I en II lijken er 2 inzendingen te zijn van een Zweeds en Noors staatsbedrijf. Ik vraag me nu af of de kosten dan voor een deel bij de zweedse of noorse belastinbetaler terecht komen. Is er iemand hier die daar feitelijke helderheid in kan geven ? .

 19. André Bijkerk 28 december 2017 om 21:35 - Antwoorden

  Beste Marc,

  lage energie dichtheid, vermoeidheidschade voor zware belasting van roterende elementen, lagers, beperkte levensduur zijn wel ons probleem. We hadden dat al in 1974 voorzien en we kunnen nu al aan zien komen dat de hele zaak in zal storten en we zien dat bij onze oosterburen nu ook gebeuren. Misschien hoeven we dat niet in de energieprijzen te ondervinden maar pensioenfondsen hebben geen idee van beta wetmatigheden en hoe de natuurkunde erachter onverbiddelijk is. Het omvallen van de molens over zoveel jaar gaat ons onze pensioenen kosten, Misschien mogen we daar best wel een beetje ongerust over zijn en zelfs een beetje gepikeerd? Waarom heeft er niemand van de hemelbestormers willen luisteren naar de sommetjes hierover?

  • Marc 28 december 2017 om 21:50 - Antwoorden

   Dit is winst, je bent het blijkbaar eens dat genoemde problemen verdisconteert zijn in de kWh prijzen maar nu maak je je zorgen dat eigenaren van de windparken niet een fatsoenlijke businesscase kunnen maken en geen weet hebben van die problemen ondanks dat het miljarden investeringen zijn. En omdat je bang bent dat er pensioenfondsen geïnvesteerd hebben in die bedrijven waarvan je vermoed dat ze onvoldoende kennis hebben om een goede investeringsbeslissing te maken, en dat gevolgen voor de rendementen van pensioenen heeft.

   Ik vind het wat ver gezocht en kan mij werkelijk waar niet voorstellen dat er niet een heel vliegtuig met ter zake doende deskundigen wordt ingevlogen om een fatsoenlijke inschrijving te doen. Zelf bij aanbestedingen (mijn werk) met een contractwaarde van tientallen miljoenen krijg ik al te horen dat zich soms wel 100 mensen bezig gehouden hebben om een offerte op te stellen. Dus je maakt mij niet wijs dat een stel nobody’s zonder kennis en kunde en zonder het toepassen van risico management, verantwoordelijk zijn voor miljarden investeringen.

   • André Bijkerk 28 december 2017 om 22:08 - Antwoorden

    Beste Marc,

    Vertrouw nooit op vliegtuigen vol terzake kundigen en zeker niet bij pecuniaire complicaties. kijk liever naar de praktijk. Australië bijvoorbeeld:

    theaustralian.com.au/national-affairs/state-politics/sa-blackouts-wind-farm-turbines-key-to-power-outages-report-finds/news-story/97967948bbd3f7644451ee02d61b14bf?nk=0dbfbdd7b3f9d82e4fe3182fbbb071a3-1514495069

    Het gaat erom te beseffen dat we op een doodlopende weg zitten en beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald,

    • Marc 28 december 2017 om 22:38 - Antwoorden

     Ik vind Australië een slecht voorbeeld want daar werden door een technische setting op het gebied van netbeheer de windparken automatisch afgesloten van het net m.a.g. een black-out. Dan zouden we ieder ICT probleem t.g.v. foute settings kunnen aanvoeren als teken dat ICT een doodlopende weg is.

     Dus jij hebt mij geenszins overtuigd van de door jou geïnsinueerde afwezigheid van terzake doende deskundigen bij het opstellen van offertes voor windparken en de relatie met jouw pensioenvoorziening.

     En hier laat ik het bij.

     • Scheffer 28 december 2017 om 23:22

      ICT-problemen? Huidige internet (un-)security wordt als ongebreideld kankergezwel ook wel als het einde van de weg voor de digitale toekomst genoemd. In de Russische geheime dienst is de schrijfmachine voor alle top-secret documenten reeds verplicht gesteld.

 20. Theo Haffmans 28 december 2017 om 21:43 - Antwoorden

  Ik heb even, los van de lopende discussies, gekeken of de ODE bijdragen voldoende zijn om de SDE+ subsidies te dekken.
  Welnu, de ODE bedraagt voor komend jaar zo’n 100 euro per modaal gezin. In totaal levert dat ongeveer 1 miljard op in 2018. Voeg daarbij een vergelijkbaar bedrag uit het bedrijfsleven, dan kom je aan 2 miljard.
  Maar de SDE+ subsidies zullen dit jaar wel (net als vorig jaar) op 12 miljard uitkomen.
  Wie past het verschil aan? Nou, dat doet niemand, maar de 12 miljard dat zijn ook geen uitgeven maar toezeggingen voor langlopende projecten. Dat betekent dat, als we zulke toezeggingen blijven uitgeven, de ODE bijdrage binnenkort ook naar 12 miljard per jaar moet, dus het zesvoudige van nu: 600 euro/jaar voor een modaal gezin.
  Als we nu ophouden met die enorme toezeggingen dan kan het bedrag op den duur wel weer omlaag. Maar daar ziet het niet naar uit want Eric Wiebes wil juist met een nieuw Energieakkoord ‘een tandje bijzetten’.

  Wie o wie weet een uitweg uit deze heilloze gang van zaken?

 21. Pieter van der Loo 28 december 2017 om 23:03 - Antwoorden

  Waarom zou ik moeten accepteren dat een ruimteslurpende, wisselvallige, aanbodgestuurde elektriciteitsopwekking de ideale vervanging zou moeten zijn van stabiele gecentraliseerde 24/7 vraaggestuurde elektriciteisopwekking?

  Omdat het co2-arm is ?

  • Hans Erren 29 december 2017 om 11:02 - Antwoorden

   Dat is kernenergie ook, chemisch afval heeft geen halfwaardetijd dat blijft eeuwig giftig, daar hoor ik Greenpeace nooit over. We hebben zoveel windmolens dankzij de anti- kernenergielobby. Belgie is al 50% co2-vrij dankzij kernenergie.

Geef een reactie

Solve : *
8 × 20 =


Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK