Klimaatkosten

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Het is kennelijk heel hard nodig om het klimaat te redden vanwege een of andere ongedefinieerde nakende catastrofe. Ik heb geen idee welke catastrofe dit zou moeten zijn, maar goed, het moet heel erg zijn als ik Al Gore, de Club van Rome, de milieubeweging en de rest van het Eco Industriële Complex moet geloven.

Deze planeet gaat naar de knoppen en miljoenen klimaatvluchtelingen zullen de aarde overspoelen, als ik dat moet geloven. Het is natuurlijk allemaal gebaseerd op wensdenken, dan wel doemdenken. De gemeenschappelijke factor is dat geen van beide op werkelijkheid berust en dan ook door objectieve observatie wordt weerlegd. Zie hier o.a.

Het fameuze doemscenario, een der vele, dat de eigenschap heeft om zich niet voor te doen. Veel emotie allemaal, maar feitelijkheid is ver te zoeken. Dit laatste is daarom ook niet waar het onze sociaal liberale Overheid, de media, de milieubeweging, kortom het Eco Industriële Complex om te doen is. Het verdienmodel en het bestaansrecht van NGO’s komen op de eerste plaats bij deze sociaal liberale elite. De belastingbetaler dokt toch wel om dit te financieren, want die heeft geen enkele keus.

Het is onbetwistbaar dat de belastingbetaler door de boven ons gestelde Overheid maar wat op de mouw wordt gespeld. Zie deze berekeningen van Overheidszijde:

Overheid over kosten Nationale Energieakkoord, alleen windplannen

 • September 2013: € 3,7 miljard (rekenfout ECN)
 • Oktober 2013: € 18 miljard (correctie, maar betreft alleen kosten tot 2020 voor wind op zee)
 • Kamp oktober 2013: 40% kostenreductie op investeringen te verwachten
 • Eind 2016: die 40% zijn o.a. via TenneT naar u doorgeschoven: Netbeheer

Werkelijke kosten alleen windplannen

 • Juli 2013 diverse ingenieurs: € 98 miljard
 • Algemene Rekenkamer april 2015: € 72 miljard

Leidend zijn deze cijfers. Zie hier. We lezen o.a. over de kosten:

(In miljarden euro’s)

 • Betuwelijn                      5
 • JSF                                4,5
 • Oosterscheldedam         4
 • HSL                               3,5
 • Noord-Zuidlijn                3,0
 • Deltawerken                  1,0
 • Fyra                              0,5
 • Totaal                           21,5

Vergelijk: 55 tot 98 miljard voor windenergie in het energieakkoord.

Nu is het interessant te weten dat al die projecten aanmerkelijk duurder uitpakten dan begroot, geregeld met een factor 2 of meer. Dit is vanzelfsprekende regel om de aanbesteding binnen te halen, want daarna is er geen weg meer terug.

Zo gaat het niet anders bij de immense investeringen van windmolens op zee waar eenieder goede sier probeert te maken om maar te laten zien dat het eigenlijk allemaal best wel meevalt en vooral hoe gewetensvol men bezig is om deze planeet en de generatie na ons te redden. Ik krijg er haast tranen van in mijn ogen. En bovendien is dit ook nog eens voor ons eigen bestwil. Hoe paternalistisch kun je het hebben!

Subsidieloze windparken, erg gemakkelijk als allerlei kosten bij de investeerder worden weggehaald en via TenneT, energiebedrijven en andere bedrijven aan de belastingbetaler worden doorberekend, hetzij via verborgen meerkosten als kosten netbeheer op de energierekening. Het is een schimmig samenspel tussen bedrijven en de milieubeweging.

Nu dan, in dit kader kwamen de exponenten van de Overheid en MSM, die je (ten onrechte) als zeer betrouwbaar en volstrekt onbevooroordeeld zou moeten aannemen, met deze sussende cijfers op de proppen. Rond 2030 is een huishouden ca. € 50 per maand kwijt aan gratis energie. Zie hier. U meent het.

Laten we eens kijken naar de kosten van gratis windenergie in het Energieakkoord. Die belopen volgens de Algemene Rekenkamer € 72 miljard voor de komende periode met 15 jaar levensduur van windmolens. Die bijdrage van wind beloopt 3% van het energiegebruik in NL en kost dus € 50 per maand per huishouden. Mijn boerenverstand zegt dan, gezien de klimaatdoelen en de onrechtmatige uitspraak van de rechter in de Urgenda-zaak (in 2023 bevolen 25% CO2-reductie). zie hier en vooral het commentaar van een advocaat, dat de kosten per maand heel wat hoger zullen uitpakken, ca. 8 x zoveel.

Hoe dachten de Overheid en de NOS met dit getal om te gaan? Wordt het niet eens tijd dat het als vanouds gestelde door God gegeven gezag zich bewust wordt van de hieraan gekoppelde morele verplichting om feitelijk juiste informatie te geven i.p.v. conveniërende praatjes.

Jinek formuleerde het zo bij een uitzending met Jan Roos: ik pretendeer niet objectief te zijn. Dit is de kern van het probleem: objectiviteit is secundair verklaard, waar dit primair moet zijn. Postmoderne gevoelens en ‘framen’ hebben het speelveld betreden en objectieve wetenschapsbeoefening gemarginaliseerd, ten behoeve van een vooropgestelde uitkomst die van de werkelijkheid afwijkt. Het schandaal rond de lastercampagne tegen Susan Crockford, ijsbeer-expert, is exemplarisch voor de subjectieve wijze waarop men alsnog zijn gelijk probeert te halen. Wij weten thans hoe verschrikkelijk mis de heren zaten. Zie hier, hier en hier

Tot slot het volgende over de productie van ‘schone energie’. Mij lijkt hier wel enige nuance op zijn plaats. Zie deze schokkende beelden. Ook moge deze bekend zijn over dezelfde schokkende misstanden in China bij de productie van de veelgeroemde ‘schone’ energie: Zie hier.

Bron hier.

Door |2017-12-24T14:33:18+00:0027 december 2017|65 Reacties

65 Comments

 1. Hetzler 28 december 2017 om 18:01 - Antwoorden

  @Marc De cijfers van Wolters gebruiken dit als basis: Volgens energiemaatschappijen, consistent met SDE+ regeling :
  Off shore wind (incl. aansluiting): 21 ct/kWu

  Het cijfer van de GRK is gebaseerd op de offerteprijs Borssele die dus aanzienlijk lager is. Wat moet worden afgewacht is of die lagere offerteprijs kan worden waargemaakt.
  Grotere windmolens doen niets af aan het nut fectiviteit ervan, want er is nog steeds sprake van aanbodgestuurde productie. Zo konden we geregeld juichende berichten lezen dat wel een kwartier lang alle Duitse stroombehoefte gedekt werd door wind. Dat dit door toeval kwam stond er dan weer niet bij. Wat onze industrie o.a. groot heeft gemaakt, is de cruciale efficiëntieverbetering die aan windmolens ontbreekt (Betz). Dus grotere windmolens zullen iets in bouw- en plaatsingskosten schelen, maar voor de prestaties maakt het niets uit. Die grote reuzen liggen bovendien nog maar net op de tekentafel schrijft het FD. Ook die reuzen lossen de vraagvolgendheid ook niet op. Concluderend ben ik dus niet geïmponeerd door de ‘prachtige’ aanbestedingen waarvan een belangrijk deel langs andere kanalen op de belastingbetaler worden afgewenteld.

  • Marc 28 december 2017 om 18:47 - Antwoorden

   “Wat moet worden afgewacht is of die lagere offerteprijs kan worden waargemaakt.”

   En nu een stap dieper, wanneer is er sprake van het niet waarmaken van de offerteprijs en wat is de consequentie?

   Simpel, als er geen kWh geproduceerd wordt gaat er geen euro SDE+ subsidie naar het windmolenpark. Ook is het zomaar verhogen van de SDE+ subsidie een optie wanneer een windpark verlies draait. Verliezen zijn voor rekening van de consortium deelnemers die hebben ingeschreven op de aanbesteding. Ze krijgen daarmee het recht om stroom aan te bieden tegen een vooraf overeengekomen garantieprijs die je een concessie zou kunnen noemen. Het financiële risico voor het bouwen en onderhouden van de windparken ligt daarbij niet op het bordje van de belastingbetaler.

   M.a.w., de offerteprijs wordt altijd waargemaakt maar de vraag is hoe lucratief de investering voor de concessiehouder is. Worst case gaat het windpark failliet, wordt er geen onderhoud meer gepleegd en stopt de stroomlevering en tegelijkertijd de SDE+ subsidie. In de praktijk zal er een doorstart komen want het windpark vertegenwoordigd een economische waarde en de oorspronkelijke financierders moeten verlies nemen.

   Over Betz, is de ICE ook afgeschreven omdat er een theoretisch maximum rendement is genoemd de carnot of otto cyclus? Zijn stuwmeren niet interessant om dat de valversnelling maximaal 9,8 m/s2 is, moeten we ook maar twijfelen aan fossiele centrales omdat deze ook op fysica gebaseerde maximum efficiëntie hebben? M.a.w, de Betz limiet is een niet zo handig argument om windenergie af te serveren want de fysica staat bol van theoretische maximum rendementen.

   De rest van het commentaar is vooral emotie en daar heb ik niks mee en reageer ik ook niet op.

 2. André Bijkerk 28 december 2017 om 20:41 - Antwoorden

  Beste Marc, toen in begin zeventiger jaren van de vorige eeuw kiele kiele Koeweit de oliekraan dichtdraaide, kregen we op de academie het project. “alternatieve energie”; onderzoek de feasibility van moderne windmolens. Wat is nieuw?

  Na weken discussie en rekenen het oordeel: nooit aan beginnen. Lage energie dichtheid, enorme infrastructuur investering, vraag en aanbod afstemmen: een ramp, driefase problematiek, vermoeidheidschade voor zware belasting van roterende elementen, lagers, beperkte levensduur. etc.

  Ik kijk nog even terug naar dat lijstje. Twee vragen. Zie je ergens financien staan? en zijn al die problemen nu opgelost en kunnen we daar feasibility studies over raadplegen?

  • Marc 28 december 2017 om 21:14 - Antwoorden

   Je doet nu net of ik de grote mastermind achter windmolens bent en je mij moet overtuigen hoe fout windmolens zijn. Vermoedelijk omdat ik objectiviteit t.a.v. de informatievoorziening nastreef.

   Ik ga niet mee doen aan de strijd tegen windmolens en beschouw de komst van meer windmolens als een gegeven.
   Zie verder mijn vorige antwoord over waar het commerciële risico ligt waardoor je i.i.g. lage energie dichtheid, vermoeidheidschade voor zware belasting van roterende elementen, lagers, beperkte levensduur niet mijn en jouw problemen zijn. Gegeven het feit dat er inschrijvingen liggen voor de subsidieloze wind tender betekent ook dat die problemen niet zo heel groot zijn. De andere problemen die je noemt zijn infra problemen en je weet welk prijskaartje er aan hangt (zie de link naar Tennet). Het enige wat ik daar van vind is dat het overdrijven van de kosten niet eerlijk is.

   Dus in plaats van dat climategate auteurs met z’n allen mij met een shit load aan informatie overstelpen om mij te bekeren stel ik voor dat jullie die energie beter kunnen steken in de betrouwbaarheid van de gegeven informatie in de artikelen en daarbij in ogenschouw te nemen de inhoudelijke kritiek die ik wel eens lever.

   Of nog beter, accepteer de real world en ga schrijven over de technologische aspecten van de energietransitie behorende bij 30% en 50% hernieuwbaar i.p.v. 100% zodat we niet iedere keer die onzindiscussies krijgen dat het gehele volatiele gedrag van hernieuwbaar over perioden van weken gebufferd hoeft te worden. Maar dat zal wel niet gebeuren want van het 100% scenario, waar ik zelf ook nog moet zien of dat lukt, is natuurlijk veel eenvoudiger om de financiële onmogelijkheid van aan te tonen. Maar het extrapoleren van het 100% scenario naar het heden is een valse voorstelling van zaken en noem ik propaganda.

   • Hans Erren 28 december 2017 om 22:27 - Antwoorden

    Waarom zou ik moeten accepteren dat een ruimteslurpende, wisselvallige, aanbodgestuurde elektriciteitsopwekking de ideale vervanging zou moeten zijn van stabiele gecentraliseerde 24/7 vraaggestuurde elektriciteisopwekking?

  • J van der Heijden 29 december 2017 om 09:43 - Antwoorden

   Inderdaad

   sinds begin jaren 70 is er niets veranderd!

 3. Pieter van der Loo 28 december 2017 om 21:32 - Antwoorden

  Ok laten we feitelijk blijven.
  Ik ben geen principieel tegenstander van wind op zee.
  Maar bij de laatste subsidieloze Tender voor Hollandse kust Zuid I en II lijken er 2 inzendingen te zijn van een Zweeds en Noors staatsbedrijf. Ik vraag me nu af of de kosten dan voor een deel bij de zweedse of noorse belastinbetaler terecht komen. Is er iemand hier die daar feitelijke helderheid in kan geven ? .

 4. André Bijkerk 28 december 2017 om 21:35 - Antwoorden

  Beste Marc,

  lage energie dichtheid, vermoeidheidschade voor zware belasting van roterende elementen, lagers, beperkte levensduur zijn wel ons probleem. We hadden dat al in 1974 voorzien en we kunnen nu al aan zien komen dat de hele zaak in zal storten en we zien dat bij onze oosterburen nu ook gebeuren. Misschien hoeven we dat niet in de energieprijzen te ondervinden maar pensioenfondsen hebben geen idee van beta wetmatigheden en hoe de natuurkunde erachter onverbiddelijk is. Het omvallen van de molens over zoveel jaar gaat ons onze pensioenen kosten, Misschien mogen we daar best wel een beetje ongerust over zijn en zelfs een beetje gepikeerd? Waarom heeft er niemand van de hemelbestormers willen luisteren naar de sommetjes hierover?

  • Marc 28 december 2017 om 21:50 - Antwoorden

   Dit is winst, je bent het blijkbaar eens dat genoemde problemen verdisconteert zijn in de kWh prijzen maar nu maak je je zorgen dat eigenaren van de windparken niet een fatsoenlijke businesscase kunnen maken en geen weet hebben van die problemen ondanks dat het miljarden investeringen zijn. En omdat je bang bent dat er pensioenfondsen geïnvesteerd hebben in die bedrijven waarvan je vermoed dat ze onvoldoende kennis hebben om een goede investeringsbeslissing te maken, en dat gevolgen voor de rendementen van pensioenen heeft.

   Ik vind het wat ver gezocht en kan mij werkelijk waar niet voorstellen dat er niet een heel vliegtuig met ter zake doende deskundigen wordt ingevlogen om een fatsoenlijke inschrijving te doen. Zelf bij aanbestedingen (mijn werk) met een contractwaarde van tientallen miljoenen krijg ik al te horen dat zich soms wel 100 mensen bezig gehouden hebben om een offerte op te stellen. Dus je maakt mij niet wijs dat een stel nobody’s zonder kennis en kunde en zonder het toepassen van risico management, verantwoordelijk zijn voor miljarden investeringen.

   • André Bijkerk 28 december 2017 om 22:08 - Antwoorden

    Beste Marc,

    Vertrouw nooit op vliegtuigen vol terzake kundigen en zeker niet bij pecuniaire complicaties. kijk liever naar de praktijk. Australië bijvoorbeeld:

    theaustralian.com.au/national-affairs/state-politics/sa-blackouts-wind-farm-turbines-key-to-power-outages-report-finds/news-story/97967948bbd3f7644451ee02d61b14bf?nk=0dbfbdd7b3f9d82e4fe3182fbbb071a3-1514495069

    Het gaat erom te beseffen dat we op een doodlopende weg zitten en beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald,

    • Marc 28 december 2017 om 22:38 - Antwoorden

     Ik vind Australië een slecht voorbeeld want daar werden door een technische setting op het gebied van netbeheer de windparken automatisch afgesloten van het net m.a.g. een black-out. Dan zouden we ieder ICT probleem t.g.v. foute settings kunnen aanvoeren als teken dat ICT een doodlopende weg is.

     Dus jij hebt mij geenszins overtuigd van de door jou geïnsinueerde afwezigheid van terzake doende deskundigen bij het opstellen van offertes voor windparken en de relatie met jouw pensioenvoorziening.

     En hier laat ik het bij.

     • Scheffer 28 december 2017 om 23:22

      ICT-problemen? Huidige internet (un-)security wordt als ongebreideld kankergezwel ook wel als het einde van de weg voor de digitale toekomst genoemd. In de Russische geheime dienst is de schrijfmachine voor alle top-secret documenten reeds verplicht gesteld.

 5. Theo Haffmans 28 december 2017 om 21:43 - Antwoorden

  Ik heb even, los van de lopende discussies, gekeken of de ODE bijdragen voldoende zijn om de SDE+ subsidies te dekken.
  Welnu, de ODE bedraagt voor komend jaar zo’n 100 euro per modaal gezin. In totaal levert dat ongeveer 1 miljard op in 2018. Voeg daarbij een vergelijkbaar bedrag uit het bedrijfsleven, dan kom je aan 2 miljard.
  Maar de SDE+ subsidies zullen dit jaar wel (net als vorig jaar) op 12 miljard uitkomen.
  Wie past het verschil aan? Nou, dat doet niemand, maar de 12 miljard dat zijn ook geen uitgeven maar toezeggingen voor langlopende projecten. Dat betekent dat, als we zulke toezeggingen blijven uitgeven, de ODE bijdrage binnenkort ook naar 12 miljard per jaar moet, dus het zesvoudige van nu: 600 euro/jaar voor een modaal gezin.
  Als we nu ophouden met die enorme toezeggingen dan kan het bedrag op den duur wel weer omlaag. Maar daar ziet het niet naar uit want Eric Wiebes wil juist met een nieuw Energieakkoord ‘een tandje bijzetten’.

  Wie o wie weet een uitweg uit deze heilloze gang van zaken?

 6. Pieter van der Loo 28 december 2017 om 23:03 - Antwoorden

  Waarom zou ik moeten accepteren dat een ruimteslurpende, wisselvallige, aanbodgestuurde elektriciteitsopwekking de ideale vervanging zou moeten zijn van stabiele gecentraliseerde 24/7 vraaggestuurde elektriciteisopwekking?

  Omdat het co2-arm is ?

  • Hans Erren 29 december 2017 om 11:02 - Antwoorden

   Dat is kernenergie ook, chemisch afval heeft geen halfwaardetijd dat blijft eeuwig giftig, daar hoor ik Greenpeace nooit over. We hebben zoveel windmolens dankzij de anti- kernenergielobby. Belgie is al 50% co2-vrij dankzij kernenergie.

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK