Catastrofale opwarming?

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Ons wordt onophoudelijk voorgespiegeld dat we afstevenen op een catastrofale opwarming. Nederland een Sahara of zoiets? Er wordt immers ook gedreigd met droogtes. Nou ja, of wat dan ook eigenlijk: kan vriezen, kan dooien zoals mijn goede vader altijd zei.

Volgens het KNMI zullen we worden overstroomd door regen. Waar dit op is gebaseerd blijft weinig overtuigend: warmere lucht -> meer vochtigheid -> meer neerslag. Waar komen dan die droogtes vandaan in nog warmere streken zoals in de Sahara? Kortom, hier wordt maar een halfslachtig verhaal verteld om te verhullen dat het klimaat aanmerkelijk complexer is dan wordt voorgespiegeld.

Deze selectieve vaagheid is kenmerkend voor de doemscenario’s die ons dagelijks door de media worden voorgespiegeld als zijnde feiten, maar in werkelijkheid speculaties zijn. Interessant is de recente aanvaring van Baudet met Hiemstra, de klimaatapostel van het NOS-journaal. Zie hier.

Dit is in lijn met wat Trump vindt over de ons voorgespiegelde ‘hoax’ van de AGW-hypothese. Het wordt inderdaad tijd voor meer gezond verstand dan adoratie voor een op een ideologie gebaseerd verdienmodel met het IPCC als zetbaas en wereldwijd apostelen waaronder Hiemstra.

Hoe objectief zijn onze media? Hierover bestaan grote twijfels. Zie hier over een heel ander off topic onderwerp dan klimaat, maar wel kenschetsend voor de rol van de NPO waar het om objectiviteit gaat. En zie hier over het klimaat en de rol van de NPO.

Linksom of rechtsom worden wij er door de media voortdurend aan herinnerd dat we met zijn allen naar de ratsmodee gaan. Geregeld wordt er wel een warmterecord uit de toverdoos gehaald, al is het maar in welk dorp dan ook, alsof dit staat voor de wereldtemperatuur. Zoals in Noord Korea de propagandamachine onafgebroken draait, zo draait die hier via de media en de talloze, meer en minder toegewijde, apostelen waaronder Hiemstra.

Aardig is daarom de weerstatistieken van het KNMI er eens bij te halen. Ieder jaar schijnt weer een nieuw warmterecord te breken, maar interessant is ook elke maand van 2017 apart eens te bekijken. Over 2017 op maandbasis zien we dan dit sinds 1901:

januari: plaats 81
februari: plaats 20
maart: plaats 2
april: plaats 54
mei: plaats 3
juni: plaats 1
juli: plaats 28
augustus: plaats 34
september: plaats 72
oktober: plaats 4
november: plaats 21
december: plaats 28

Of dit in- of exclusief de discutabele homogenisatie (vroeger maten wij veel te hoog, al is niet aangetoond waarom) is, laat ik in het midden. Als ik dit lijstje overzie, bekruipt mij niet het beeld van een Nederland dat geteisterd wordt door een catastrofale opwarming.

De katjes bloeien wat eerder. Nou en? Wel is het makkelijk scoren omdat nu eenmaal de temperatuur na de Kleine IJstijd is opgelopen om overigens na 1998 sterk af te vlakken. Zie voor verdere uitleg hier. Er is geen afdoende verklaring van alarmisten voor die afvlakking na 1998 noch voor de slechte resultaten van hindcasting van de klimaatmodellen noch voor de klimaatschommelingen in het verdere verleden die veel heftiger waren zoals de Middeleeuwse Opwarming, noch voor alle onheilsvoorspellingen die niet zijn uitgekomen. De Kleine IJstijd kwam kennelijk zomaar uit de lucht vallen? Michael Mann deed nog een, inmiddels weerlegde, poging deze 2 laatste klimaatschommelingen weg te moffelen.

Mijn conclusie is dat de alarmisten het zelf niet meer overzien, nu de feiten een heel ander beeld tonen. Systematisch vinden die rampen altijd plaats in landen met de hoogste zieligheidsscore, al kan niemand van de alarmisten een indicatie geven van de exacte locaties.

Ondertussen past het wel zich bewust te zijn van de eigen morele verantwoordelijkheid in het verdienmodel van HIVOS, OxfamNovib en Greenpeace. Opmerkelijk is dat de natuur niet meewerkt, maar een heel andere ontwikkeling, vergroening, laat zien.

De genoemde milieubewegingen zijn wat kort van memorie waar het neerkomt op de historie van de afgelopen 40 jaar en derhalve selectief in hun uitingen. Vanzelfsprekend gaat het om het verdienmodel en partijzetels en niet om wetenschappelijke feiten, laat staan het belang van het voortbestaan van onze maatschappij.

De kiezer als nuttig stemvee om die vervolgens uit te persen omwille van een hersenschim en macht, lijkt thans het credo van de politieke gevestigde orde in innige samenwerking met de milieubeweging en multinationals. Laat vooral de burger en kritische rekenaars buiten het besluitvormingsproces, want zij verstoren alleen maar onze moreel verheven plannen om de aarde te redden van … ja van wat eigenlijk?

Bron hier.

Door |2018-01-06T09:39:11+00:006 januari 2018|76 Reacties

76 Comments

 1. Hetzler 6 januari 2018 om 18:41 - Antwoorden

  @Tije Precies. Wat het KNMI doet, of onze weermannen, is een enkel detail uit de cijferbrij lichten als dat detail gebruikt kan worden om het alarmisme levend te houden. Afgelopen week betrof dat één meetstation in Limburg waar de hoogste temperatuur voor, ik meen, 28 december was gemeten. Dit kwam uitvoerig in het radionieuws en werd impliciet gesteld als representatief voor de mondiale opwarming. December als geheel kwam op plaats 28. Dus wat is dat alarmistisch bericht dan waard? Aldus kun je dus vaststellen dat details niet veel zeggen zoals diverse reacties laten zien. Maandgemiddelden ook niet, maar ook jaargemiddelden niet, omdat de betreffende periode klimatologisch gezien te kort is om er falsifieerbare hypotheses op los te laten. Voor CO2-temperatuur geldt een periode van 18 jaar (1980-1998). Hier heb je natuurlijk ook niets aan. Kortom, dat strooien met records toont eerder aan dat men (Weermannen en het NOS-journaal) hier met pseudo wetenschap bezig is.

  • Lars 6 januari 2018 om 23:13 - Antwoorden

   Tja…en de door u zo gewaardeerde Trump doet dit natuurlijk noooiiit…ow wacht…bij een recente winteruitbraak over noordelijke VS stond Trump als eerste klaar om te stellen dat we “nu wel wat opwarming konden gebruiken”.

   • André Bijkerk 6 januari 2018 om 23:46 - Antwoorden

    Tja, maar dan niet van Mann of Gore, want volgens hen dat is precies wat we kunnen verwachten van de klimaatcrisis.

    climatechangedispatch.com/this-bitter-cold-is-what-global-warming-looks-like-explains-al-gore/

    It’s bitter cold in parts of the US, but climate scientist Dr. Michael Mann explains that’s exactly what we should expect from the climate crisis.

    Nog nooit heeft Al Gore zo’n gelijk gehad.

    • Lars 7 januari 2018 om 00:00 - Antwoorden

     Mijn punt was dat gebruik van anekdotisch bewijs aan beide kanten gebeurt. Ik ben daar ook geen fan van. Pseudowetenschap komt aan beide kanten voor en vervuilt naast het wetenschappelijke ook het het publieke debat doordat Jan Modaal op gegeven moment niet meer weet wat en welke bron te geloven. En dan gaat het niet meer om feiten maar om de stroming met de grootste publiciteitsmachine.

     • Peter 7 januari 2018 om 12:50

      Lars.
      Hier heeft u 100% gelijk.

     • Frans Galjee 7 januari 2018 om 13:52

      @ Lars, mee eens het is ook mijn zorg dat we in het bestrijden van die blinde vlek bij de AGW aanhangers niet dezelfde fout maken ons een eigen blinde vlek aan te meten. Het gebeurt en idd verminkt dat elke discussie. Milieu moet de zorg zijn van nu en daar is veel mis mee.

   • Hetzler 7 januari 2018 om 19:14 - Antwoorden

    @Lars Mee eens. Die oprisping van koude als weerlegging van de AGW-hypothese gebruiken is onzinnig. Alleen, is het wel zo dat dit laatste geweten wordt aan het weer en het andere steevast aan klimaatopwarming. Immers, waarom in hemelsnaam moet dat ene meetstation in het nieuws gebracht worden?

 2. Antoon Huisintveld 6 januari 2018 om 19:24 - Antwoorden

  En dan nog even dit. De klimaatalarmisten gedragen zich steeds meer als secteleden van de “groene kerk” Puur de CO2 kwestie ( waarvan het PPM percentage nu juist laag is historisch gezien) schijnt er nog toe te doen. Alsof de aarde een gesloten systeem betreft. Zij maakt deel uit van het zonnesteltsel die sterk beinvloed wordt door…de zon. De gehele cyclus van zonnevlekken minima en maxima, en bijbehorend fluctuerend aardmagnetisch veld wordt buiten beschouwing gelaten. De sterkste invloed op alle leven op aarde ligt in het aardmagnetisch veld verscholen.
  Iedere levende cel op aarde bevat elektrische spanning en wordt er door beinvloed. De gehele natuurlijke CO2 cyclus is er aan gerelateerd.
  Dit zeer gecompliceerd samenspel wordt volledig uit zijn verband gerukt, en als religieuze leiders gaan de klimaatalarmisten tekeer om hun gelijk te halen!

  https://www.trouw.nl/groen/-invloed-van-zon-veel-groter-dan-klimaatpanel-ons-wil-doen-geloven-~a4fddecc/

 3. Scheffer 6 januari 2018 om 20:20 - Antwoorden

  @ HL: Ik heb Nepperus zelf gesproken in VVD-verkiezing-promotie-stand te Voorschoten in de aanloop van de Rute1 kabinet verkiezingen in 2010. In een informeel gesprek tussen de vlaggetjes en foldertjes met haar, kan ik mij toen verheugd herinneren, was Nepperus stevig kritisch over de groene en linkse IPCC klimaathoax. Wat ik haar vervolgens kwalijk neem is dat ze volledig ingebed in de officiele stilte door de VVD opgelegd bleef, tijdens de ophef en zijn opvolgende demise over Rene Leegte zijn kritiek op het vooringenomen en alarmistische rijks-KNMI wiens functie, wat Leegte betrof, beter kon worden uitbesteed aan een politiek en ministerieel onafhankelijke marktpartij. Ik ben dat overigens nog steeds van mening!

  https://www.climategate.nl/2010/07/nos-nieuws-helma-nepperus-blijft-kritisch-over-ipcc-na-pbl-rapport/

 4. André Bijkerk 7 januari 2018 om 00:12 - Antwoorden

  en daar gaan we hier over, de toepassing van de wetenschappelijke methode. Je kan nooit bewijzen dat iets waar is, maar je kunt wel bewijzen dat een hypothese/theorie niet waar is.

  Een paar voorbeelden.

  • Scheffer 7 januari 2018 om 10:38 - Antwoorden

   “Je kan nooit bewijzen dat iets waar is“ ? IPCC overdrijft met gepolitiseerd klimaatalarmisme ! , dat is toch wel zeer feitelijk onderbouwd: https://www.climategate.nl/?s=IPCC

   • André Bijkerk 7 januari 2018 om 12:20 - Antwoorden

    Tja, waar “iets” staat, werd bedoeld: “een hypothese voor de uitleg/verklaring van natuurlijk fenomenen”.

 5. Ton Kuijper 7 januari 2018 om 12:43 - Antwoorden

  Natuurlijk treedt Hiemstra naar buiten als een klimaat alarmist. Een andere opstelling zou hem onmiddellijk brodeloos maken. Logisch dat hij niet hetzelfde lot wil ondergaan als indertijd Henk Tennekes, voormalig directeur van het KNMI. Die wilde niet meedoen om veel onderzoekgeld binnen te halen door ongefundeerd alarmisme en is volledig in de vernieling geholpen door zijn vroegere collega’s en zogenaamde wetenschappers.

 6. Scheffer 7 januari 2018 om 16:17 - Antwoorden

  Hiemstra versus Baudet op Twitter.

  https://www.telegraaf.nl/nieuws/1500828/thierry-baudet-wil-dat-nos-weerman-gerrit-hiemstra-wordt-ontslagen

  Baudet debiteerde op twitter wat alhier ruim onderbouwd wordt al jaren over de IPPC / KNMI / MeteoVista en de NPO “opwarmings”-bandwaggon en hun gepolitiseerd klimaatalarmisme.

  Hiemstra dacht daar wat alarmistische bulk wetenschap documenten tegenover te stellen. Baudet’s zwakte was, dat hij vergat te repliceren door te refereren aan climategate.nl en Marcel Crok artikelen met hun kritisch klimaatwetenschappelijke referenties.

  Hiemstra, klimaatalarmist, beweert dat huidige “opwarming” binnen de foutmarge van de IPCC voorspellingen liggen. Met zo’n brede 85% voorspelling foutmarge kan je alles binnen de IPCC klimaatvoorspelling krijgen en ook tevens een hiatus-onkenner zijn. Feit is dat de voorspelde catastofale opwarming in geen velden of wegen te bekennen is. Bovendien melden de satellietmetingen nog steeds de echte temperaturen en wijzen de alarmistische voorspellingen door het IPCC naar de prullenbak.

  Ik vind dat Baudet overdrijft met Hiemstra’s ontslag (bij de NPO/NOS) en te kort schiet in zijn reactie. Voortaan climategate.nl dagelijks lezen! Overigens staat de NPO/NOS bekend om hun groen en linkse klimaatalarmisme adhesie in hun dagelijkse nieuws selecties.

  • J van der Heijden 7 januari 2018 om 16:25 - Antwoorden

   Inderdaad en waar je ook al jaren op WAO’ers gewezen dat je ongelijk hebt

   Mar goed “ sceptici” zijn dol op autoritaire mannetjes die hun mening bevestigen en dan is een “berufsverbot” natuurlijk gewoon een middel wat gewon gebruikt kan worden

   Daarom zijn weldenkende mensen dan ook links en niet rechts

   Facta have a liberal bias zoals ze in Amerika zeggen en dat is natuurlijk lastig om toe te geven

   • Boels 7 januari 2018 om 16:34 - Antwoorden

    Waarbij “liberal” als groenlinks vertaald moet worden.

    • J van der Heijden 7 januari 2018 om 17:29 - Antwoorden

     Waarbij het er vooral om gaat dat de feiten “links” zijn en “rechts” het moet hebben van verzinseltjes

     • Peter 7 januari 2018 om 17:34

      Nou kijk eens aan: J. van der Heijden is links, dus links heeft de wijsheid in pacht, begrepen!!

     • J van der Heijden 7 januari 2018 om 17:56

      Nee Peter de feiten zijn links en daarom ben ik noodgedwongen ook min of meer links

      Moeilijk dat begrijpend lezen

     • Peter 7 januari 2018 om 18:07

      Vindt u begrijpend lezen moeilijk?
      Ja, dat had ik al in de gaten.

    • Boels 7 januari 2018 om 19:31 - Antwoorden

     “de feiten zijn links ”

     Je moet maar durven om flauwekul als argument te gebruiken om de arbeidersklasse te verarmen..
     Klimaatlinks graait historisch gretig.

   • Hans Erren 7 januari 2018 om 16:38 - Antwoorden

    Grappig is dat liberaal in de VS links is en in Nedeland rechts, ik ben een liberaal democraat.

    • Scheffer 7 januari 2018 om 22:35 - Antwoorden

     Hier in NL zijn de liberale partijen de VVD (rechts?) en D66 (midden?) linkser dan de in de USA de Democratische Partij. Alleen Baudet zou als half rechts kunnen doorgaan, omdat hij nadrukkelijk nationalistisch maar tevens ook voor behoud van de verzorgingsstaat is. En in NL heeft de PVV vooral een nationale en socialistische signatuur, net als de SP en zijn dus beide linkse nationale partijen. Er is dus geen rechts en zeker geen ultra rechts (meer) in NL, in tegenstelling tot het te dikwijls valselijk beweerde. Utra Links en Ultra rechts voor zover ze bestaan in NL komen nog voor in criminele anti-overheidskringen. IPCC critici / sceptici (ook alhier bloggend) zijn vooral oppassende verstandige gezagsgetrouwe burgers, beetje moeilijk voor Heijden om dat te begrijpen vanuit zijn oogkleppende dogma’s.

     Matt Ridley had een sterke observatie in zijn “Rationale Optimist”: Blauw is tegen cultuurverandering, Rood is tegen economische verandering, Groen is tegen technologische verandering.

     • J van der Heijden 7 januari 2018 om 22:54

      Behalve natuurlijk nat de PVV rechts is en niet links, of eigenlijk meer nationalistisch en dat is zeker niet links

      De sp is natuurlijk wel links maar niet nationalistisch

      IPCC “critici” zijn vooral goedgelovig en niet goed oppassend

      Maar goed Scheffer heeft niet alleen oogkleppen maar ook een enorme plaat voor zijn kop.

     • Scheffer 7 januari 2018 om 22:59

      SP is geen voorstander van EU en aanhoudend primair voor eigen NL-volk sinds hun oprichting. Ken je klassiekers Heijden.

 7. André Bijkerk 7 januari 2018 om 18:27 - Antwoorden

  Daarentegen ben ik een abstinent hedonist

 8. Marc 7 januari 2018 om 18:55 - Antwoorden

  Als iedereen wat meer hedonist zou zijn zou het leven stukken aangenamer zijn 😀

 9. Erik 7 januari 2018 om 19:51 - Antwoorden

  Volgens aanhangers van de CO2 opwarming hypothese is door de mensen uitgestoten CO2 verantwoordelijk voor opwarming. Ik zie dit verband echter niet wanneer ik naar de veranderingen van de temperatuur en CO2 kijk.
  De zee oppervlakte temperatuur verandert duidelijk eerst, gevolgd door een verandering in CO2. Erg duidelijk te zien rond 1998. Wat is oorzaak, wat is gevolg. Kom er maar in Guido.

  http://woodfortrees.org/plot/hadsst3gl/derivative/mean:12/scale:8/from:1990/to:2010/plot/esrl-co2/derivative/mean:12/from:1990/to:2010

  • J van der Heijden 7 januari 2018 om 21:46 - Antwoorden

   Eerst CO2 dan temperatuur (en de CO2 is antropogeen)

   Probeer eens een wetenschappelijke publicatie te vinden voor dat je domme vragen gaat stellen

   En nee het feit dat het tijdens de interglacialen anders was op Antarctica betekend niet dat het nu niet zo is of dat CO2 niet kan zorgen voor opwarming

   • Peter 7 januari 2018 om 21:53 - Antwoorden

    Domme vragen bestaan niet, alleen domme antwoorden.

    • J van der Heijden 7 januari 2018 om 22:02 - Antwoorden

     Ja hoor Peter er bestaan wel domme vragen

     Namelijk als je iedere keer weer hetzelfde vraagt zonder dat je de de antwoorden leest of probeert te begrijpe;

     • Peter 8 januari 2018 om 12:30

      Als er hier iemand is die nooit de antwoorden op zijn vragen leest bent U het wel.

     • J van der Heijden 8 januari 2018 om 12:59

      Je wel hoor Peter ik lees alle antwoorden en reageer meestal ook nog, op een gegeven moment ontbreekt gewoon de onderbouwing van de argumentatie…..

     • Peter 8 januari 2018 om 13:28

      O,nu leest u plotseling alle antwoorden,terwijl u in dec. dit beweerde:

      J van der Heijden 15 december 2017 om 13:25

      Peter,.

      en weglopen van een discussie 2 topics geleden? Lastig bij houden hier waar nog gereageerd wordt.

     • J van der Heijden 8 januari 2018 om 13:54

      Je Peter

      er zijn maar 7 oude reacties te zien hier rechts dus af en toe mis je wel eens een postje. En aangezien er hier niet op topic wordt gesorteerd kan je eeuwig dezelfde discussie blijven houden.

      Maar ik geef toe ik mis wel eens een antwoord, heel goed, wat natuurlijk wat anders is dan NOOIT (wat ene Peter beweerde)

   • Erik 7 januari 2018 om 23:46 - Antwoorden

    Ik heb het niet over antarctica, maar over de zee opp temperatuur. Het zee oppervlak (70% vh totale oppervlak) bepaalt de globale temperatuur.
    Ik kan er ook niets aan doen dat de temperatuur verandering vooraf gaat aan de CO2 verandering. Wat is er fout aan de gegeven figuur?
    Jammer dat dit strijdig is met je wereldbeeld.
    Let er wel op dat de hoeveelheid CO2 niet gelijk is aan de verandering ervan.

    • Guido 8 januari 2018 om 09:29 - Antwoorden

     Erik, we hebben deze discussie ieder jaar wel een keer. Nou ja, discussie. Jij stelt een vraag, je krijgt antwoord+onderbouwing, en een jaar later stel je dezelfde vraag. De variaties in groeisnelheden van zowel CO2 als temperatuur komen door ENSO, dat weten we sinds de jaren ’70.

     Dus tijdens een El Niño gaat de concentratie CO2 iets harder omhoog dan normaal, en stijgt de temperatuur ook iets harder dan normaal. Tijdens een La Niña stijgt de CO2 concentratie minder dan normaal en daalt de temperatuur meestal. De natuurlijke koolstofcyclus die voor die variatie zorgt reageert op de oceaantemperatuur, vandaar de vertraging.

     Voor onderliggende oorzaken zie dit gastblog op Marcel Crok’s site.

     • Erik 8 januari 2018 om 11:17

      Guido,

      als je uah6 op dezelfde manier erbij zet krijg je weer een andere piek, er tussen in. Het lijkr erop dat eerst de zeeoppervlakte temperatuur verandert, daarna de atmosfeer en tenslotte CO2. Lijkt me ook een logische volgorde. De door de zon opgewarmde oceaan verwarmt de atmosfeer en daarna gaat CO2 de oceaan uit. En we zien dit als je goed kijkt echt niet alleen bij el nino.
      Dus eerst deltaToceaan, dan deltaTuha en tenslotte deltaCO2.
      Ik kan hier geen opwarming door CO2 uit concluderen.

     • Guido 8 januari 2018 om 11:37

      Ik ook niet Erik. Vaak wordt deze manier van kijken op een andere manier gebruikt: de CO2 gaat harder omhoog nadat het warm was DUS is de CO2 toename in het algemeen niet antropogeen. Blij dat je daar niet meer intrapt. Overigens zijn de oceanen hoogstwaarschijnlijk niet de bron van de extra CO2, zie nogmaals bovenstaande link.

     • J van der Heijden 8 januari 2018 om 13:02

      Erik,

      een warme oceaan neemt minder CO2 op.

      Er is niets mis met de figuur, alleen met je conclusies.

      Probeer eens wetenschappelijk onderzoek, probeer eens op zoek te gaan naar onderbowing voordat je een conclusie verbind aan je ” waarnemingen”

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK