Het duurste bedrog uit de wereldgeschiedenis

Icarus.

Zoals trouwe lezers weten, is kritiek op het klimaatopwarmingsdogma misschien wel een van de grootste taboes van de moderne tijd. Vele media weigeren dan ook stelselmatig opvattingen te publiceren die in strijd zijn met dat dogma.

Dat overkwam onlangs ook Cornelis van den Berg, theoloog, voormalig docent kerkgeschiedenis en predikant. Wij geven hem graag podium.

Een gastbijdrage van Cornelis van den Berg.

Wie de feiten van het altijd veranderende klimaat kent, ik bedoel de wetenschappelijke, die weet ook dat het alarmistische verhaal over CO2 enz. van A tot Z onwaar is, gefabriceerd voor en door de grote geldmakers in onze wereld. Het is het nieuwe lucratieve verdienmodel van de industriële grootmachten voor nu en voor de komende decennia, waarvan de gewone burgers de rekening moeten betalen.

Vele mensen zijn bezweken onder het continue klimaat-bombardement van de media. Bang gemaakt geloven ze in deze commerciële hoax of denken dat je voor de zekerheid toch maar beter die miljarden moet uitgeven. Maar willen zij dat na enig nadenken echt een prijs betalen voor niets, behalve voor winst van de bazen, aandeelhouders, werknemers, adviseurs enz. van de groene industrie?

Het is een lastig onderwerp, waarover eindeloos wordt gediscussieerd en waarbij gesmeten wordt met losse argumenten en contra-argumenten. Verspilling van energie. Maar sinds kort is een Duitse video (met Nederlandse ondertiteling) beschikbaar waarin het verhaal over de klimaatverandering zo wordt verteld dat gewone mensen dat goed kunnen begrijpen. Dit gebeurt aan de hand van bekende feiten, zonder de misleidende verpakking door beleidsmakers en zonder geknoei met modellen en daaraan gekoppelde waarschuwingen en dreigementen.

Kijk en trek zelf de conclusies, waarvan de belangrijkste is dat het klimaatalarmisme helemaal geen resultaat is van wetenschap maar een product is van politiek en commercie, het duurste bedrog uit de wereldgeschiedenis. Ga naar hier. Bent u verknocht aan het klimaatalarmisme dan kunt u beter niet kijken.

Aan een doel gegeven geld kan niet aan ander doel worden besteed. De miljarden die voor deze hoax uitgegeven worden – men spreekt over minimaal 2.500 miljard voor de komende decennia – kunnen niet gebruikt worden voor urgente zaken als het afremmen van de groei van de wereldbevolking of het vinden van remedies tegen verschrikkelijke ziektes als kanker. Dat is de pijnlijke achterkant van het alarmistische theater.

En dan komt daar nog bij de arrogantie dat de mensen zoveel inzicht in het klimaat hebben dat ze de ontwikkeling daarvan kunnen voorspellen en de macht hebben die bij te sturen, terwijl het weer voorspellen voor de korte termijn al niet goed lukt en onmogelijk is voor de lange termijn. Hybris zouden de oude Grieken zeggen. Zijn jullie het verhaal over Icarus vergeten?

Hoe komen we van het klimaatalarmisme af? Het lijkt soms een hopeloze zaak, maar dat is maar tijdelijke schijn. Vergeet bij het mobiliseren van de tegenkrachten de mensen die er dik aan verdienen en zich openlijk gecommitteerd hebben, politici, journalisten, voorlichters, adviseurs enz. Mensen als Nijpels, Klaver, Rotmans, Hiemstra piekeren er niet over vrijwillig op het schavot met boven hun hoofd het bordje “ik heb mij vergist” te gaan staan. Gun hun de lol van hun tijdelijke gelijk en bespaar je zelf de moeite om te proberen die tot een andere opvatting te bewegen. En bespaar jezelf de ergernis van het naar hen luisteren en kijken.

Ook van het grootste deel van de hoogopgeleiden hoef je in dit opzicht niets te verwachten. Die willen niet uit de toon vallen en durven in hun kennissenkring en op hun werk niet met opvattingen te komen die niet bon ton zijn. In dit opzicht blijven zij eeuwige studenten, die unisono of contra hun blatende docenten mekkeren en kuddegewijs van de ene in de andere mode stappen.

Studie en opleiding op intellectueel niveau resulteren bij heel wat mensen in ideologische verstikking van de intuïtie die aangeboren is, te vergelijken met het instinct bij dieren. Verstikking van die intuïtie heeft als gevolg dat het intellectuele kompas niet goed meer werkt. Maar lang niet alle mensen krijgen daar last van. Er is een grote groep, veelal gewone mensen bij wie je het wantrouwen ziet dat wijst op een intact gebleven intuïtie. Het wantrouwen dat scherp ziet en dus ook ziet naar wie de miljarden van het klimaatalarmisme toegaan. Het wantrouwen dat door de ervaring gevoed is dat als de elite en de overheid ergens voor kiezen, je op je hoede moet zijn. Het wantrouwen dat de vraag stelt: wie wordt daar beter van?

Cornelis van den Berg

Dat wantrouwen alleen is niet genoeg om het klimaatalarmisme te stuiten. Maar dat wordt anders wanneer het begint door te dringen dat de voorspelde catastrofes uitblijven en dat CO2 geen boosdoener is maar de aarde alleen maar groener maakt. En wanneer mensen dan ook oog krijgen voor de bodemloze financiële put waarin hun geld verdwijnt en meer en meer de financiële pijn gaan voelen, dan zullen nieuwe leiders hun kans schoon zien om die mensen aan te spreken en achter zich te krijgen met een verhaal over andere zorgen dan die van het klimaatalarmisme. Daarna kan het snel gaan en belandt het klimaatalarmisme in de afvalbak van de geschiedenis op het stapeltje met inmiddels vergeten soortgelijke problemen als nieuwe ijstijd en zure regen.

Aldus Cornelis van den Berg.

Door |2018-02-20T15:40:57+00:0013 januari 2018|107 Reacties

107 Comments

 1. Gerard 13 januari 2018 om 08:18 - Antwoorden

  Zo denk ik er ook ongeveer over, ik kan het alleen niet zo goed verwoorden, dank dus!
  Macht corrumpeert en absolute macht corrumpeert absoluut. Mensen die niet ingebed zijn tussen hun soortgenoten maar denken erboven te staan zijn in mijn visie ziek, psychopaten, de diepere verbinding met anderen is er niet (meer) en dan breekt de hel los voor de slachtoffers van de psychopaten. Ze hebben er belang bij dat we bang zijn en maken gebruik van mechanismen die in elk mens aanwezig zijn. Angst is de belangrijkste factor om mensen te manipuleren en dat wordt toegepast op vele gebieden. Verdeel en heers, hou het volk arm en dom.

  • J van der Heijden 13 januari 2018 om 10:35 - Antwoorden

   Als je dat denkt hoor je bij de 80% van David

 2. David 13 januari 2018 om 09:55 - Antwoorden

  De geschiedenis is één aaneenschakeling van elites die het volk uitknijpen. Vroeger werd daar openlijk de zweep voor gehanteerd. Die is nu vervangen door virtuele dreigingen. 80% van de mensen denkt tot de slimste 20% te behoren. Vele hoog (langdurig) opgeleiden wanen zich de nieuwe elite. Die durven het klimaatalarmisme niet in twijfel te trekken. Want in een wereld die het moet hebben van de energie van licht en lucht zal alleen bij de elite het licht branden en de warmtepompen draaien.

  • J van der Heijden 13 januari 2018 om 10:34 - Antwoorden

   David,

   Jij hoort duidelijk tot de 80%

   • Jos 14 januari 2018 om 18:17 - Antwoorden

    En jij behoort dan kennelijk tot de elite?
    Zelden ben ik iemand tegen gekomen die zo rechtlijnig in zij leer is.
    Stupiditeit, kokerblikveld en onozelheid. Niets meer niets minder.
    Begin eens na te denken, lees je eens echt in en doe niet alsof jij de waarheid in pacht hebt.. Je bent niks meer dan een zielige karikatuur van jezelf.
    Eigenlijk ben je gewoon een triest figuur waar je diep medelijden mee moet hebben.

    • J van der Heijden 14 januari 2018 om 18:24 - Antwoorden

     Jos zodra als ik een inhoudelijk argument van je zie zal ik er inhoudelijk op reageren

     Jammer genoeg laat David keer op keer zien dat hij geen verstand heeft van klimaatwetenschap en blijft leuteren over geloof en zo

     • Jos 14 januari 2018 om 18:32

      Met dit antwoord van jou , bevestig je jou eigen karikatuur.
      Ik heb echt medelijden met jou.

     • J van der Heijden 14 januari 2018 om 18:40

      En dat maakt het natuurlijk lekker makkelijk Jos

      David weigert keer op keer zijn mening te onderbouwen maar geeft iedereen met een andere mening de titel gelovige

      Geeft niet maar ik vind het een beetje jammer van iemand die zo’n grote broek aan trekt iedere keer

 3. Scheffer 13 januari 2018 om 10:00 - Antwoorden

  Ik zie meer positief effect in de bevrijdingstheologie (tegen de groene geldwisselaars en “duurzame” farizeeers van het sektarische klimaatalarmistische) dan de moderne theologie van verlossing door het lijdzaam verloop van de tijd. In bevrijdingstheologie staat de bevrijding van en strijd tegen de dogma’s, de fraude en verkwistende “duurzame” geldstromen centraal door actie tegen de intolerantie vanuit de onderdrukkers.

 4. Ap Cloosterman 13 januari 2018 om 10:44 - Antwoorden

  Chapeau voor Cornelis van den Berg !

  • J van der Heijden 13 januari 2018 om 10:47 - Antwoorden

   Waarvoor? Dat hij zich heeft laten misleiden door een paar kinderachtige filmpjes ?

   • Boels 13 januari 2018 om 11:02 - Antwoorden

    Nee.

    Aflaat => kosten van futiel “hernieuwbaar”
    Inquisitie => groene fanaten
    Excommunicatie => Slimmemeter

 5. André Bijkerk 13 januari 2018 om 11:07 - Antwoorden

  Ik kan me goed vinden in de analyse van Cornelis. Er zijn echter meer elementen. In veel analyses staat “verdienmodel”. En deze staat zeker hoog in de prioriteit van narcistische psychopaten, maar waarschijnlijk belangrijker zijn macht, roem en aanbidding. Een slimme psychopaat weet ook hoe dat kan worden bereikt. Het volk de stuipen op het lijf jagen met denkbeeldige bedreigingen en maar ook beloven om het gevaar af te wenden mits men daarvoor de nodige offers wil brengen.

  Gutmenschen zijn niet geïnteresseerd in verdienmodellen. Ze willen alleen een oppassend voorbeeldig lid zijn van de samenleving, die alleen maar willen geven en zich willen opofferen voor de groep als onderdeel van de terror management. Bij hen vallen de bedreigingen dan ook in zeer vruchtbare aarde. Een nieuw levensdoel, een buitenkans bij uitstek om hun gutmenschschap uit te oefenen. En daarin schuilt de grootste tragiek. Niemand wil zijn levensdoel zien worden afgenomen omdat er wat doorslaggevende technische bedenkingen tegen bij de juistheid van de bedreiging. Daarom zijn sceptici gewoon de nieuwe vijanden. Een catch22 die heel lang kan voortduren.

  • J van der Heijden 13 januari 2018 om 11:30 - Antwoorden

   André,

   Zou toegeven dat je er naast zit niet gewoon toegeven zijn dat je jouw levensdoel moet opgeven?

   Zou dat niet tragisch zijn?

  • David 13 januari 2018 om 12:20 - Antwoorden

   @A.Bijkerk Het is exploitatie van angst. Vnl de angst voor gebrek. Daarom ook altijd de nadruk op het welzijn van ons nageslacht.
   Grondstoffen zijn eindig. Dat is nooit anders geweest. Innovatie heeft ons steeds gered maar garanties zijn en waren er nooit. Dit besef dient door te dringen zodat het roer niet wordt overgenomen door valse profeten. Alleen research en innovatie kan ons redden, windmolens en zonnepanelen nooit.

 6. kees deelstra 13 januari 2018 om 11:22 - Antwoorden

  “The science is settled” Al Gore en later nog eens herhaald door Obama “The debate is over” zijn uitspraken die volledig in strijd zijn met de grondbeginselen van wetenschapsbeoefening. Een attitude die zo lijkt het inmiddels het leidend principe geworden is van een wetenschappelijk instituut als het KNMI.
  Lees eens ”over vrijheid” van John Stuart wiens ideeen volledig zijn opgenomen in ons rechtsysteem.
  “Als men weigert naar een opvatting te luisteren, omdat men ervan overtuigd is dat zij niet waar is, betekent dit dat men de eigen zekerheid gelijkstelt met absolute zekerheid. Elk stilleggen van een discussie is een aanmatiging van onfeilbaarheid”
  http://deidioot.nl/john-stuart-mill-belang-vrijheid-meningsuiting/
  Waar zijn nu onze huidige wetenschapsfilosofen en (natuur)wetenschappers? Ik hoor ze niet, ja alleen gepensioneerde wetenschappers die vrij van sociale druk zoals Kees de Lange nog tegengas levert.
  https://opiniez.com/2017/12/03/wat-natuurwetenschap-is-en-waarom-klimatologie-dat-niet-is/
  De huidige klimatologie is niets anders dan een pseudowetenschap en verworden tot een verkondiger van de “ene juiste waarheid”, die geen ruimte biedt aan andere opinies, een religie met een eigen inquisitie en Torquemada’s.
  https://www.youtube.com/watch?v=qdTlXuTwvEQ

  • Hetzler 13 januari 2018 om 17:58 - Antwoorden

   @deelstra Mee eens. Onzekerheid is de motor van wetenschappelijke ontwikkeling. Science is settled benadrukt dat klimatologie in de Hiemstra-vorm pseudowetenschap is. En inderdaad: in dienst van een verdienmodel.

  • J van der Heijden 13 januari 2018 om 18:08 - Antwoorden

   Nee hoor ik hoef niet naar klimaat “sceptici” te luisteren en al helemaal niet serieus te nemen

   Ze verkopen namelijk al lang weerlegde onzin.

   Dat mag, maar dan hoef ik ze ook niet serieus te nemen.

   Er is wel ruimte voor discussie maar niet met idioten

   Dus creationisten, platte aarde aanhangers en klimaat sceptici kunnen samen met de de anti vaxers gewoon lekker schreeuwen, maar serieus kunnen we ze niet nemen

   • Hugo 13 januari 2018 om 20:37 - Antwoorden

    JvdH
    Wat doe je hier nog?
    Wat is jouw voordeel om hier onzin te verkopen?

   • Cyril 28 februari 2018 om 08:47 - Antwoorden

    @ JvdH.
    Inderdaad, je HOEFT niet te luisteren naar “sceptici”. We leven (nog) in een (deels) vrij land.
    Belangrijker is je eigen intellectuele integriteit. Ben je een waarheidszoeker?
    De klimaatdiscussie is van dien aard dat je altijd een slag kunt maken door even snel een zogenaamde “debunk” op te zoeken en dan opgelucht adem te halen en te concluderen dat sceptici niet serieus genomen hoeven worden. Het is zelfs zo dat er “in die kringen” zo af en toe onjuiste argumenten worden aangedragen of zelf klinkklare onzin wordt verkondigd.
    Maar uiteindelijk gaat het om integriteit. Hoe objectief, intellectueel autonoom, ben je en kun je zijn als het vuur van de hedendaagse “Gutmensch” eenmaal is ontstoken en intact kan blijven in een van de vele bubbels van uniforme onnadenkendheid.
    Dan terug naar je reden om hier te komen grasduinen en commentaar te leveren. Dat is een interessante psychologische en wellicht ook psycho-epistemologische vraagstelling waar je zelf via introspectie wat duidelijkheid kan verschaffen!

    • J van der Heijden 28 februari 2018 om 10:22 - Antwoorden

     Ben je een waarheidszoeker?

     ja dat ben ik, en nee de waarheid wordt je niet verteld hier op climategate.nl en dat kan je vrij makkelijk controleren, maar je kunt altijd vragen naar de wetenschappelijke onderbouwing van de verschillende auteurs, die komt namelijk nooit.

     “Maar uiteindelijk gaat het om integriteit. “,

     Inderdaad wat is de integriteit van mensen die wel denken om het beter te wetens dan de vele wetenschappers die op een gebied werkzaam zijn, maar zelf niet wetenschappelijk op dat gebied publiceren? En die keer op keer worden gewezen op hun fouten, maar nooit hun mening aanpassen?

 7. kees deelstra 13 januari 2018 om 11:25 - Antwoorden

  ik bedoel ”over vrijheid” van John Stuart MILL.

 8. Frits Popma 13 januari 2018 om 11:31 - Antwoorden

  De opmerkingen van Baudet maakt plotseling heel veel los. De discussie is begonnen, mensen worden murw geslagen met de ondergang van de aarde. En dat is allemaal onze eigen schuld. Werd je vroeger geradbraakt als je het bestaan van God ter discussie stelden. Nu wordt je voor idioot uitgemaakt wanneer je jezelf terecht afvraagt is dit nu wel allemaal waar. 40 jaar geleden luisterden we naar Hans de Jong en Jan Pelleboer. Die hadden het over het weekend weer. Nu zijn er allerlei apps, websites, wetenschappelijk onderzoek vanuit de huiskamer beschikbaar. Dit wil niet zeggen dat je dan ook een wetenschapper bent, of de juiste verbanden kan leggen. Maar kritische vragen stellen mag en dan ben je nog geen idioot. Je hoeft ook geen doctorandus te zijn om te concluderen, wanneer ik uit mijn raam kijk, dat het wederom niet waait dat het alweer een paar dagen geleden is dat de zon scheen. Ben ik daarom een ontkenner of volstrekt idioot om te vragen waarom ons uitzicht verpest wordt door stilstaande windmolens maar dat mijn energierekening weer hoger is geworden ? Zijn windmolens de oplossing ? Ja, zegt de boer in de polder, inderdaad hij beurt veel geld voor zijn windmolen. wind of geen wind het zal hem een zorg zijn. Inmiddels is een gedeelte van de vruchtbare grond veranderd in een betonnen weg.

 9. David 13 januari 2018 om 12:14 - Antwoorden

  Inquisitie is inderdaad een juiste benaming. Ga maar na: het is beoordelen van de medemens op grond van geloof, zogenaamd de wil van een opperwezen of moeder aarde. Maar alleen mensen oordelen, zodat deze praktijken neerkomen op onderdrukking.

  • J van der Heijden 13 januari 2018 om 12:26 - Antwoorden

   David,

   we veroordelen Thierry Bauedett en alle ” sceptici” op basis van hun geloof, aangezien ze geen wetenschappelijke basis hebben.

   David je hebt een geloof en dat mag best, maar verwacht niet dat mensen je serieus nemen op basis van jouw geloof.

   En als je dat inquisitie noemt dan zal je wel een punt hebben

   • Boels 13 januari 2018 om 13:22 - Antwoorden

    @J van der Heijden:

    Je hebt helemaal niets met wetenschap, je zou het niet herkenen als je er over struikelt.
    Behalve dat minieme onvoltooide stukje van de IPCC-klimatologie dat in je kraam van pas komt.
    In dat minieme onvoltooide stukje geloof je heilig.

    • J van der Heijden 13 januari 2018 om 13:33 - Antwoorden

     Nou nou Boels, probeer het eens uit!

     Onderbouw je mening eens met een wetenschappelijke wijze in plaats van iedere keer wat te roepen zonder verdere onderbouwing.

     Ik wacht met spanning af!

     (Maar mijn verwachtingen zijn laag gespannen, Boels heb ik daar al vaker om gevraagd)

     • Cornelia 13 januari 2018 om 15:08

      Nee, meneer van der Heijden, komt u nou eens met een wetenschappelijke onderbouwing, het liefst een beetje bij de les, weerlegt u de feiten uit deze filmpjes eens.
      Ik zie u enkel op de persoon spelen, en er is u blijkbaar nogal wat aan gelegen, u bent zelfs vaste gast.

 10. Frans Galjee 13 januari 2018 om 12:24 - Antwoorden

  Ja Cornelis goed artikel en natuurlijk mee eens mede omdat alles wat er in staat al vele keren is langsgekomen op dit forum. Het is daarmee dus een herhaling van zetten en we komen er eigenlijk niet verder mee. Het doorbreken van een omarmd verdienmodel is bijkans onmogelijk en als het wel gaat lukken zal dit verdienmodel worden ingewisseld voor een ander dat ook niet effectief zal blijken te zijn. Domheid en hebzucht winnen altijd vrees ik.

 11. Cathrien Stroink 13 januari 2018 om 13:16 - Antwoorden

  Marcel Crok vertelt hieronder o.a. dat FvD een paar dagen heeft gediscusiëerd over het klimaat, met sprekers ook.

  https://www.nporadio1.nl/dit-is-de-dag/onderwerpen/440578-valt-het-allemaal-wel-mee-met-de-opwarming-van-de-aarde

  • DWK 13 januari 2018 om 14:16 - Antwoorden

   Dit soort discussies zijn gewoon te kort. En de journalist van dienst weer eens te lui. Als Marcel Crok niet de gelegenheid krijgt het zevenennegentigprocentsmantra door te prikken en de boortorenkraker dat vervolgens drie, vier, vijf keer als argument aanvoert … leert niemand hier iets van.

   • Scheffer 14 januari 2018 om 23:11 - Antwoorden

    GroenePies > Faiza Oulahsen: zeer “ervaren” klimaatwtenschapper; 🙂 ; Expertise on climate, energy, trade issues, sustainability, climate negotiations. Leading campaigns, developing strategy, political lobby, social change, networking and engagement with corporations, government, political parties and NGO’s. Project management, leading teams on national and international campaigns. Spokesperson, extensive media experience with national and international outlets and public speaking.
    https://www.ad.nl/buitenland/activiste-faiza-oulahsen-deze-actie-doe-ik-echt-nooit-meer~a47c0291/

 12. Tjipke Tasma 13 januari 2018 om 13:21 - Antwoorden

  Naast een hogepriester heeft Climategate nu ook nog een predikant om het Calimero groepsgevoel te prediken.
  Niet 97 maar 100% prietpraat.

  • Boels 13 januari 2018 om 13:24 - Antwoorden

   Zegt een onheilsprofeet tegen de predikant.

   • Tjipke Tasma 13 januari 2018 om 13:45 - Antwoorden

    Welke voorspelling heb ik gedaan?
    Heer Boels u zit gevangen in uw eigen vooroordelen en het groepsdenken van deze site.

    Kom gewoon met wetenschappelijke onderbouwingen, totaal geen probleem mee.

    • Boels 13 januari 2018 om 14:39 - Antwoorden

     @Tjipke Tasma:
     Een aanhanger van angstprofetieën van een deel van de klimaatwetenschap is medeprofeet.
     Denk zelf na, bijvoorbeeld over “hernieuwbaar” dat de planeet zou moeten redden en over wat wetenschap bedrijven feitelijk inhoudt afgezet tegen de stelligheden die klimaatologen van stand dagelijks spuien.

     Over welke soort wetenschap zou dat moeten gaan?
     Toch niet over wetenschap dat zich te buiten gaat aan profetieën met een problematisch statistisch luchtje?

     Ik zou zeggen, laat men die methoden maar eens los op seizoensvoorspellingen en niet op nu nooit te controleren voorspellingen over 20 of 100 jaar.

     • Tjipke Tasma 13 januari 2018 om 15:03

      Hoe komt @Boels er bij dat ik een aanhanger van angstprofetieën ben?

     • Cyril 28 februari 2018 om 08:56

      @Tjipke Tasma:
      Lijkt me vrij duidelijk: “….100% prietpraat” zeg je niet omdat je gegronde twijfels hebt jegens klimaatalarmisme.

 13. DWK 13 januari 2018 om 13:26 - Antwoorden

  Ja OK verdienmodel; klopt natuurlijk. Maar het extraatje schuilt natuurlijk in het gratis geld. Zoek maar eens naar een artikel waarin de aandelenportefeuille van ene Al Gore tegen het licht wordt gehouden. Die bevat(te) slechts “groene” fondsen zolang de subsidie rijkelijk vloeit (vloeide). Van gratis geld worden mensen gewoon slechter dan ze van nature al zijn. Gore had een makkie want die werd uitstekend op de hoogte gehouden door Clintons en Obama’s.
  Verder een prima stuk dit; alleen je moet het toch wel in je hebben. Ik heb het met de paplepel ingegoten gekregen en heb dus makkelijk praten. Als iedereen plotseling iets vind en dat met veel gedoe van de daken schreeuwt weet je bijna zeker dat de waarheid geheel andere koek is én …. ÉN de booswichten uit zijn op je geld zei mijn vader zaliger altijd.

  Overigens vind ik het knap dat een dominee zo’n stukje schrijft zonder dat het woord “aflaat” valt; of heb ik weer te snel gelezen?

  P.s. Janos heeft weekenddienst zie ik.

 14. Twan Hendriks 13 januari 2018 om 13:29 - Antwoorden

  Goed omschreven en ik ben het er helemaal mee eens. Nou niet helemaal. Ik moet eerlijk gezegd dat ik een beetje genoeg begin te krijgen van dat gemekker over hoogopgeleiden. Het is namelijk helemaal niet waar dat een groot deel van de hoogopgeleiden in AGW geloofd. Dat ik echt een misconceptie. Wel is het waar dat de mensen die we op tv zien en het klimaatalarmisme aanhangen allemaal hoogopgeleid zijn. Maar is dat gek? De mensen die hierover aan het woord komen zitten over het algemeen in de top van het bedrijfsleven en organisaties. Daar vind je geen laagopgeleiden. Die staan in de fabrieken en vegen de straat. Hogeropgeleiden komen dus automatisch aan het woord wanneer er beleidsvragen zijn. Dat zegt niets over de groep.

  Zijn deze mensen opportunistisch? Jazeker. Ze spelden u iets op de mouw. Maar is dat zo exceptioneel? We leven in een consumptiemaatschappij en we worden continu voorgelogen en verleid om producten te kopen die we niet nodig hebben en helemaal niet werken. Denk aan mode en cosmetica. Is dat slecht van hen? We leven gelukkig in een kapitalistische samenleving. Die heeft ons veel welvaart gebracht. Ik wil dat niet ruilen voor collectief socialisme. Niemand dwingt u hun producten te kopen. Niemand dwingt u op partijen te stemmen die het groene kapitalisme aanhangen. Wanneer we er een eind willen maken moeten wij zelf onze keuzes maken. De mensen die momenteel rijk worden van het groene kapitalisme zullen dan en andere maner zoeken om aan u te verdienen.Zo zit de wereld in elkaar.

  En ja het zijn inderdaad vaak hogeropgeleide mensen die zonnecellen op hun dak hebben. Zij kunnen die dingen betalen. Waarom zou je een dief zijn van je eigen portemonnee? Met de subsidie is het wel degelijk goed voor je huishoudboekje. Als hoge opgeleide betaal je toch al het grootste deel van de verzorgingsstaat. Is het dan zo erg dat er eindelijk eens een regeling is waar hogeropgeleiden van profiteren? Dat ze niet alleen betaler in Nederland zijn maar dat ze ook eens ergens mogen ontvangen?

  Is geld uitgegeven aan groene “klimaat reddende zaken” weggegooid geld? Jazeker. Maar dat is geld uitgegeven aan overbodige luxe artikelen ook. Geld uitgegeven aan nieuwe schoenen terwijl de oude niet versleten zijn is ook geld weggooien. Geven luxe artikelen je een goed gevoel? Is het dus geen weggegooid geld? Veel mensen krijgen een goed gevoel van de fictie dat ze de wereld aan het redden zijn. Is het dan weggegooid?

  Geld dat we besteden aan klimaat kunnen we niet gebruiken voor kankeronderzoek. Klopt als een zwerende vinger. Geld dat we uitgeven om naar een voetbalwedstrijd te gaan ook niet. Geld dat een overheid uitgeeft aan wijkverfraaiing ook niet.

  De gevaarlijke dogmatische mensen vind je bij Greenpeace, PvdA, GL en PvdD. Maar dat is een andere categorie mensen. Dat zijn de groene gekkies. De meeste andere mensen willen gewoon aan u verdienen. Zo is onze wereld nu eenmaal. Mensen zijn nu eenmaal opportunistisch. U kunt het zelf stoppen.

  • DWK 13 januari 2018 om 13:51 - Antwoorden

   Voor een ECHT kapitalitische samenleving is er naar mijn smaak iets te veel gratis geld (subsidie) in omloop. Dat verstoort de markt enorm.
   Verder wordt de keuzevrijheid steeds beperkter; als ik tank, tank ik noodgedwongen telkens een scheutje biobrandstof en mijn stroomrekening bestaat voor het leeuwendeel uit groene opslag.
   En wat die hoogopgeleiden betreft; inderdaad dat moet zijn de hoogopgeleiden die er handig (misbruik) gebruik van maken. Maar ik neem het ze niet kwalijk. Als een Franse boer z’n zonnebloemen gewoon kan laten verrotten of uitdrogen en aldus meer verdient aan de subsidie dan aan moeilijk doen met wortels of aardbeien … die zit natuurlijk ook liever in de bistro. En dat doet ie dan ook vaak. Idem de Duitse en Nederlandse stroomboeren. Energiewirt i.p.v. Landwirt) alleen zitten die dan weer niet in de kroeg maar rijden rondjes in hun Ferrari’s. Ook leuk.
   Oh en geld dat je uitgeeft aan klimaat wordt gewoon bij de mensen opgehaald. Er is bij mijn weten nog geen heffing waarmee ontwikkelingen in de biotech worden gefinancierd.

 15. Tjipke Tasma 13 januari 2018 om 14:05 - Antwoorden

  @DWK

  ‘stroomrekening bestaat voor het leeuwendeel uit groene opslag’

  Kun je dit cijfermatig onderbouwen? Tip vergeet de vermindering energiebelasting niet.

  • Boels 13 januari 2018 om 14:50 - Antwoorden

   @Tjipke Tasma:
   ” Tip vergeet de vermindering energiebelasting niet.”

   Die is per woning éénmalig aftrekbaar (op elektriciteit òf gas), wordt (langzaam) afgebouwd en is BTW-belast..
   Een energiebelastingvrijevoet zou wenselijk zijn (in kWh of m3).

   • Tjipke Tasma 13 januari 2018 om 15:37 - Antwoorden

    @Boels Belastingvermindering is per elektriciteitsaansluiting voor woningen en geldt niet voor gas.
    Of het wordt het afgebouwd is niet van belang voor het sommetje. Ik ben benieuwd.

    Bij negatieve energiebelasting is ook de BTW negatief.

    https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/milieubelastingen/energiebelasting

    • Boels 13 januari 2018 om 20:14 - Antwoorden

     2017, verbruik 2200 kWh, kosten € 685 incl BTW (52% belasting en heffingen, 33% netbeheer en 15% verbruik)

     Belastingvermindering €373, blijft over € 312 en daarvan nog steeds 52% belasting en heffingen, 33% netbeheer en 15% verbruik.

     • Tjipke Tasma 14 januari 2018 om 02:07

      @Boels

      Met circa 11 cent/kWh (exc. btw) aan groene belasting =242 euro betaalt heer Boels dus helemaal geen groene belasting op elektriciteit.

 16. David 13 januari 2018 om 14:13 - Antwoorden

  @F.Galjee Als ik minister was zou ik inzetten op kerncentrales zg als backup van zon en wind.
  Zodra die centrales operationeel zijn zijn die windmolens en zonneparken op slag overbodig.
  Wel triest dat we straks die reactortjes van China of Rusland moeten kopen.

  • Frans Galjee 13 januari 2018 om 14:35 - Antwoorden

   @ David Op grond van de voorziene stijgende vraag naar energie voor komende jaren zou ondanks de bezwaren die men aan kernenergie zou kunnen toekennen men er toch niet omheen kunnen. Immers ter vervanging van fossiel (of dat zo snel moet als men nu denkt) volstaan de bekende ‘oplossingen’ van wind en zon dus niet. Wil men om bv reden dat verbranding van steenkool vuil is er van af prima maar doe dat dan door vervanging via kernenergie en idd bij juist gebruik van centrales met meer intrinsieke veiligheid op veilige locaties zal blijken dat grootschalig gebruik van zon en windenergie niet meer nodig zal zijn. Vooral windenergie is dan snel overbodig en het voordeel is wel dat deze ondingen ook weer snel kunnen worden gerecycled.
   Het bijna gelijktijdig uitfaseren van fossiele energie en kernenergie is een enorme fout.

 17. DWK 13 januari 2018 om 14:33 - Antwoorden

  Google maar even op “Strompreis Zusammensetzung” (u raadt het al; ik woon in de Deutsche Dekarbonisierende Republik) en je hebt gelijk niet alles wat niet de kale stroomprijs betreft zijn groene heffingen, maar bedenk dat ook deze niet-groene heffingen door groen beleid zijn gestegen en nog stijgen.
  Dus 1-0 voor Tjepke; maar tegelijk ook niet want dit is weer typisch zo’n voorbeeld: Ik slipte hier van mijn tongue in een ander verband en als we de Tjepkes en de Bepkes en Janossen hun gang laten gaan zit iedereen hier over een half uur met z’n stroomrekeningen van de afgelopen 20 jaar op tafel te lullen tot we een ons wegen en als dan de nieuwe rekening op de mat valt blijkt die weer zoveel procent te zijn gestegen.

  • Frans Galjee 13 januari 2018 om 14:48 - Antwoorden

   Bij ons heet dat ODE ( Opslag Duurzame Energie) en deze belasting zal komende jaren hard verder gaan stijgen en een steeds groter deel worden van onze energierekening. Daarbij verwacht ik stijging van brandstofprijzen waardoor rekening nog verder zal oplopen. Beide stijgingen zijn te koppelen aan ontbreken visie en verkeerde maatregelen op grond van vermeend ernstig probleem (AGW)

 18. DWK 13 januari 2018 om 14:43 - Antwoorden

  Nog eentje dan en dan weer door met m’n eigen gedoe:

  https://www.geenstijl.nl/5140258/immens-dom-kutidee-prepaid-energie/#comments

  Ben douchemuntjes halen; het is weekend!

  P.s. GS vergeet wel een belangrijk punt, vindt u ook niet?

  • Albert Stienstra 13 januari 2018 om 23:04 - Antwoorden

   Jazeker: “Aardgasvrij”

 19. Erik 13 januari 2018 om 15:45 - Antwoorden

  En al dit gedoe op basis van een mondiale temperatuurstijging van een halve graad per eeuw. De alarmisten zijn helemaal gek geworden.
  Die halve graad per eeuw is dan ook nog eens nauwelijks aan CO2 te wijten. Zelfs ipcc en janvdheijden beamen dat.
  We hebben te maken met een milde temperatuurstijging na de koude van de kleine ijstijd. De hoeveelheid CO2 neemt daardoor wat toe, en wij mensen voegen ook nog iets toe. We praten dan over parts per million, stelt niet veel voor. Daar kunje de opwarming niet mee verklaren. CO2 zorgt voor vergroening en is dus geen vervuilende stof, maar een levensvoorwaarde voor onze voedsel voorziening. Stoken maar om straks 11 miljard monden te voeden.

 20. Scheffer 13 januari 2018 om 15:47 - Antwoorden

  Nieuwe woord werd geaccepteerd in het prettig luisterende “Taalstaat” op NPO-Radio1 vanmiddag, bij Frits Spits. Hiemstra heeft namelijk het meme “Klimaatkwakzalver” aldaar gemunt na zijn serie klimaatalarmistische tweets gericht tegen Baudet’s kritische tweets aangaande het eenzijdig gepolitiseerde klimaatalarmisme.

  “Klimaatkwakzalver” was de kwalificatie die Hiemstra debiteerde in antwoord op de tweet van IPCC-criticus en wetenschapsjournalist Simon Rozendaal, die Thierry Baudet (m.u.v. Hiemstra’s ontslag advies) gelijk gaf, en Hiemstra ongelijk gaf, omtrent Baudet’s zijn terechte diskwalificaties van het groen en links gepolitiseerde klimaatalarmisme.

  Het lijkt mij goed Frits Spits in de “Taalstaat” ook op de hoogte brengen van ander meer gebruikte meme’s voor religieuze dogmatische klimaat”wetenschappers , zoals Hiemstra.

  * Klimaatfarizeërs: eenzijdig gestreng de leer van het CO2-klimaatalarmisme toepassend voor eigen geldgewin.

  * Klimaatzeloten: Ideologisch het einde van de wereld predikend door de schuld van de perfide mens die met zijn CO2-uitstoot de aarde vervuilt.

  * Eco-fascisten: Extreme politieke en dictatoriale stroming, die kritische klimaatwetenschappers op het IPCC en Al Gore willen opsluiten in concentratiekampen en hun geestgesteldheid gedwongen willen onderzoeken en deprogrammeren.

  • J van der Heijden 13 januari 2018 om 16:13 - Antwoorden

   En natuurlijk domoren dat zijn de mensen die alles geloven als het maar ABCD is

   Ook wel klimaat “sceptici” genoemd

   • DWK 13 januari 2018 om 18:33 - Antwoorden

    Hahaha Van der Janos:
    ABCD
    da’s dus een kaasstolp, een gasfles en een thermometer.

  • David 13 januari 2018 om 16:35 - Antwoorden

   Kwakzalvers verkopen schijnzekerheden ter geruststelling van bange mensen.
   Echte wetenschappers vermelden aannames en onzekerheden in hun theorieën.

   Windmolens en zonnepanelen verkopen om een virtueel klimaatprobleem op te lossen is een duidelijk voorbeeld van kwakzalverij.
   Onze voorouders bouwden kapelletjes langs de weg met heiligenbeelden en een vaasje verse bloemen.
   Het klimaat hoort in handen van het Vaticaan.

   • J van der Heijden 13 januari 2018 om 17:58 - Antwoorden

    David,

    Gebruik je cursus kritisch nadenken en lees eens origineel onderzoek in plaats van persberichten en blogjes dan zal je de onzekerheden ook lezen

    • Cyril 28 februari 2018 om 09:27 - Antwoorden

     JvdH
     Dit is een goede om je eigen kritisch vermogen even te testen en ontwikkelen. Bestudeer de opgegeven onzekerheden en vraag jezelf af of deze de juiste zijn. Immers, een beetje zichzelf respecterende pseudo-wetenschappelijke publicatie geeft wel iets op van een onzekerheid. Maar is dit de juiste?
     Neem klimaatmodellen. Zelden wordt daar aandacht besteed aan fout-propagatie. Maar als je dat wel zou doen en het eindantwoord over een 30 jaar durende periode dan moet zijn +1 ±15, wat kan je dan concluderen? Je MOET concluderen dat het resultaat naar zijn aard onbruikbaar is voor predicties in de orde van de uitkomst.
     Tip: Begin bijvoorbeeld met het werk van Dr. Patrick Frank (Stanford University).
     En dan hebben we het nog niet eens gehad over de aannames en de methodologie. Dat dan voor een andere keer.

     • J van der Heijden 28 februari 2018 om 10:13

      Het enige wat ik moet concluderen dat Cyril leuk leutert zonder onderbouwing en David nog steeds alleen maar blogjes leest en goedgelovig de only tricks zone als betrouwbaar blijft beschouwen

   • Scheffer 13 januari 2018 om 20:54 - Antwoorden
  • j,e,reinders@planet .nl 13 januari 2018 om 16:37 - Antwoorden

   De hr. Hiemstra valt dus ook prima onder de definitie van kwakzalver.
   Moddergooien noem ik dat.

   • J van der Heijden 13 januari 2018 om 17:57 - Antwoorden

    Inderdaad Gerrit Hiemstra een kwakzalver noemen is inderdaad moddergooien

    Het enige wat hij gedaan heeft is een politicus terecht gewezen

  • Hans Erren 13 januari 2018 om 23:28 - Antwoorden

   Klimaatjehova’s: verkondigers van een eindtijdscenario dat telkens wordt gefalsifieerd en vervolgens doodleuk verder in de toekomst wordt geschoven

 21. Pieter 13 januari 2018 om 15:50 - Antwoorden

  Dat de MSM hun taak verzaken om objectieve informatie te geven, wordt steeds duidelijker. Niet meehuilen met de alarmisten betekent grosso modo doodgezwegen te worden. Zelf maak ik dat ook mee. Het Parool publiceert met de regelmaat van de klok een paniekstuk over global warming. Ik reageer daar altijd op. Helaas, de redactie wil geen tegengeluid horen, dus wordt zoiets nooit gepubliceerd. Echte info vind je ook niet meer in de reguliere media, die moet je elders vandaan halen. Triest maar waar.

  • J van der Heijden 13 januari 2018 om 16:14 - Antwoorden

   Slim van het parool om niet onderbouwde onzin te negeren !

   • DWK 13 januari 2018 om 18:49 - Antwoorden

    Hoe voelt dat nou Janos?

    Op een website waar uitsluitend stukken worden geplaatst waar jij het niet mee eens bent, voortdurend, zonder deugdelijke onderbouwing mogen roepen dat het allemaal onzin is (en als de eenzaamheid je teveel wordt; iedereen voor dom verslijten) en tegelijk de vlag uithangen voor een krant die afwijkende meningen niet publiceert.

    • J van der Heijden 13 januari 2018 om 18:57 - Antwoorden

     Ja DWK het is hard werken, maar ik kan het gewoon niet helpen, ik kan er gewoon niet tegen dat mensen zulke onzin verspreiden

     Maar kom maar op als je nog eens iets inhoudelijk hebt

     • Chemical 13 januari 2018 om 19:03

      Kameraad Janos is ervaringsdeskundige op het gebied van onzin verspreiden, dus hij kan het weten.

     • DWK 13 januari 2018 om 20:42

      Janos duikt voor mijn punt. Hij bekent zich tot een wereld waarin bepaalde zaken niet meer gezegd mogen worden of en althans beter niet zomaar met het grote publiek gedeeld.
      Hij staat daarin niet alleen. Ook de olieplatformkraakster van Greenpeace in gesprek met Marcel Crok in het linkje hier ergens boven is die mening toegedaan.
      De verhalen van Crok moet je bij de mensen weghouden. Die mensen mogen niet aan het woord komen.
      En dat is geheel in de lijn met de ideeën van D66 minister “Kafka Orwellogren” (koppieraait GS) zij het nu nog even in ander verband.

      Ik denk er het mijne van.

     • Hugo 13 januari 2018 om 21:07

      JvdH
      Hard werken. Wie betaalt je daarvoor?

     • Anoniet Anonine 14 januari 2018 om 00:02

      Die is nog emotioneel verslaafder dan mij die!

      Haha.. hier waar ze het ‘idee’ hebben allemaal wat wetenschappelijker te zijn, zet ik er bij mezelf dus ook maar gewoon Anonine achter.. daarmee hopend dat mensen de verwijzing naar onze neurotransmitters niet voor lief nemen.. dat is geen toeval hoor!

      😉

      Bij wat beschouwelijker sites hoeft dat er niet bij denk ik.. maar hier, als de mensen maar niet gaan denken dat ik hier kom omdat het nou allemaal zo wetenschappelijk is ofzo.. ik kom hier nagenoeg alleen om intrinsieke motieven, ik hou mij niet voor de gek.. daar is de externe mozaïek ondertussen veel te groot voor geworden hoor! Die past op wel zoveel verschillende manieren realistisch in elkaar.. al die idioten die over elkaar rollen omdat hun nu eenmaal de puzzel anders leggen.. hahaha, en dan elke keer die JvdH weer er tussendoor en overheen rollen.. wat een show joh! Sta-puluuuuh!! Die weet hem ook wel te stelen hoor! Hij zou zichzelf eens moeten zien zeg,.. is mij ook gelukt.. 😛

      Je hoeft niet gelijk helemaal nooit meer terug te komen hier,..
      Als je het nou gewoon eens langzaam terugbrengt naar, zeg wat? Twintig procent? Qua reactieaantallen? En wanneer je dan ook gewoon wat vaker zinnige dingen weergeeft en aantoont, in tegenstelling tot zo Janmaat Dwangmaat overal op te reageren met een of wat losse pogingen tot een vorm van negatieve sociale opmerkzaamheid die je ook helemaal niet machtig lijkt.. echt beledigen is nogal een kunst en volgens mij is dat dan toch ook weer niet helemaal je doel en bewuste bedoeling, echt mensen te beledigen, dus ligt je hart en wil daar ook helemaal niet in en blijf je maar een beetje aanstuntelen.. met wat losse negatief vormgegeven opmerkingen die lezen als mislukkende pogingen tot beledigen? Bevrijd jezelf van die ellende die je voor jezelf schept! Werkelijk waar!

      Stel nou dat die achterlijke Henkie van die theoliegt echt bestaat.. en Hij met een hoofdletter vraagt jou wat je hier hebt gedaan terwijl je weet dat Hij alles al weet.. dan ga je toch zeker niet zeggen dat je voor het klimaat hebt gestreden op climategte.nl hè!? Tegen die Infidels!

      Ik zou zeggen; ik bent’er nie achter gekomen joh! Vervelend ventje!
      En dan zou ik, maar laat me dat maar achterwege houden voor jullie gewone stervelingen..

      😛 Hahaaaa!!! Klinkt toch fantastisch zo?

      Alhoewel dit blog hier van een theoloog wel symbool staat voor de hele klimaatdiscussie.. als je het zelf maar gelooft.. bij mij preekt hij toch tegen de verkeerde hoor! Blabla wereldgeschiednis, blabla, overbevolking afremmen, blabla kanker genezen, blabla, gun die werknemers zelfs niks, blabla Icarus vergeten, blabla hogeropgeleid is dieper afgeleid, blabla intellectuïtie kapot, blabla zure ijstijd, blabla nieuwe regen, blabla blauwe reiger! Toch stoer dat hij na zijn pensioen wel tot inzicht heeft durven komen dat blabla blatende docenten mekkeren.. wauw man blauw man! En je ontvangt er nog geld voor, ga eens bij jezelf te rade!

      En als JvdH er betaald voor krijgt in externe valuta in tegenstelling tot interne neurotransmitters, doet hij in ieder geval wel waar zijn hart ligt,.. want dan maakt hij uren als een malle, vrijwillig erbij in de avondjes.. hart voor de zaak! Dan, maar ik denk dat het gewoon zijn vurende neurotransmitters zijn die meer dan alleen zijn digitaal gedrag voorschrijven.. lekker shottuh jonguh!

      Net als die theoloog.. lekker shotuh jonguh! Als je het zelf maar gelooft! De voorstander, de tegenstander,.. de omstander, moi, toi, tout, wat je met de informatie moet.. of niet dus.. blabla jij gelooft me niet.. blabla jij noemt mij leugenaar, blabla..

      Oersoepgebruis, ook zo lekker aan het bubbelen?

      Hou het luchtig!

     • Chris Schoneveld 14 januari 2018 om 09:57

      Jouw stopwoordje is “onderbouwing”. Wel dan, welk bewijs kun je ons leveren dat menselijke uitstoot van CO2 ons klimaat beïnvloedt. Echt bewijs, niet geloof, geen modellen, niet schermen met uitspraken van zogenaamde autoriteiten. Ik neem genoegen met één wetenschappelijk artikel dat dat bewijs levert.

 22. Hetzler 13 januari 2018 om 18:41 - Antwoorden

  @Tasma Kunt het bewijs leveren dat door menselijke CO2-emissie het klimaat fataal opwarmt in afwijking van bijvoorbeeld de Minoïsche, Romeinse en Middeleeuwse opwarming? Kunt u ook het bewijs leveren dat van de ca. 6 miljoen wetenschappers op deze wereld er 5,8 miljoen overtuigd zijn van het in de eerste zin gestelde? Komt de gedachte dan niet op dat beide “bewijzen” niet alleen wetenschappelijk feitelijke grond missen maar ook in strijd zijn met de logica? Alarmisten immers doen het voorkomen dat de menselijke oorzaak in dezen een logisch noodzakelijke waarheid is. Zij schakelen echter onzekerheid uit, iets wat nu juist de conditie is van wetenschappelijke vooruitgang. Vandaar het debat: onzekerheid vs. geloof in een onjuist als logisch onontkoombare voorgestelde waarheid. Wie dit onderscheid niet begrijpt, of niet begrijpen wil, zal uiteindelijk het pleidooi verliezen.

  • J van der Heijden 13 januari 2018 om 19:04 - Antwoorden

   Jeroen,

   ” Kunt het bewijs leveren dat door menselijke CO2-emissie het klimaat fataal opwarmt in afwijking van bijvoorbeeld de Minoïsche, Romeinse en Middeleeuwse opwarming?”

   Natuurlijk kan dat en als je eens je best doet en onderzoek doet voordat je weer eens wat uit le nek kletst dan had je dat ook al heel lang gevonden kunnen hebben

   http://science.sciencemag.org/content/339/6124/1198

   ” Kunt u ook het bewijs leveren dat van de ca. 6 miljoen wetenschappers op deze wereld er 5,8 miljoen overtuigd zijn van het in de eerste zin gestelde?”

   Nee natuurlijk niet want dat stelt ook helemaal niemand (mooie stropop) en als je ook maar een klein beetje je best had gedaan en natuurlijk gewoon eens het inhoudelijke commentaar op je onzin zou lezen (ik weet dat het moeilijk is om iemand anders zijn mening te lezen)

   Maar inderdaad 100% prietpraat is helemaal van toepassing op de columnisten van deze site

   De 97% consensus gaat natuurlijk over publicerende klimaatwetenschappers en niet over de hoogleraren middeleeuwse Perzische dichtkunst of Wageningse bosbouweconomen

   En natuurlijk als je eens wetenschappelijk onderzoek zou lezen (in plaats van vage blogjes) dan zou je ook gelezen hebben dat wetenschappers de onzekerheden niet uitsluiten.

   Maar inderdaad de ” sceptici” verkopen vooral een geloof en dat heeft absoluut niets met wetenschap te maken

   • Chris Schoneveld 14 januari 2018 om 10:36 - Antwoorden

    Meneer van der Heijden, dat Science artikel waar u naar verwijst levert dat bewijs helemaal niet. Het is een reconstructie van Holoceen temperaturen. Maar misschien weet u het verschil niet tussen een reconstructie en een bewijs. Zelfs als deze reconstructie onomstotelijk zou aantonen dat de huidige temperatuur een record vertegenwoordigt dan nog is dat geen bewijs voor de oorzaak van die stijging. De snelle temperatuurstijging tussen 1910 en 1945 kwam tot stand zonder noemenswaardige toename van het CO2 gehalte. Dus temperatuurstijging is niet noodzakelijkerwijs gekoppeld aan CO2 toename in de atmosfeer. Het is heel wel mogelijk dat de temperatuurstijging na 1975 toevallig samenvalt met de toename van menselijke uitstoot van CO2. Deze laatste drie zinnen zijn een voldoende onderbouwing voor “onze” scepsis. Zoek (en vraag) niet verder om onderbouwing.

    • J van der Heijden 14 januari 2018 om 13:26 - Antwoorden

     Chris,

     wat veroorzaakte de opwarming? En uiteraard heb ik al regelmatig links gegeven naar atribution studies waaruit blijkt wat waarvoor verantwoordelijk is. Maar allemaal lastig natuurlijk

     nature.com/articles/s41598-017-14828-5

     en natuurlijk is er goede onderbouwing voor het feit dat CO2 zorgt voor opwarming

     skepticalscience.com/empirical-evidence-for-co2-enhanced-greenhouse-effect-advanced.htm

     Hier wordt verwezen aar een paar studies dus als je ooit eens toekomt aan een antwoord (de verwachtingen zijn laag gespannen) dan graag met wetenschappelijke verwijzingen

     • Chris Schoneveld 14 januari 2018 om 15:00

      Meneer van der Heijden, Dit is een ontwijkend antwoord. U geeft een link waar ik op reageer. Die link gaf u als bewijs, dan wel een onderbouwing, dat menselijke CO2-emissie het klimaat fataal opwarmt. U negeert mijn kritiek volledig en komt met nieuwe links. Laten we het nu eerst over die eerste link hebben daarna wil ik best over de volgende twee links van u van gedachten wisselen. De vraag is dus: zegt die temperatuurreconstructie iets over de oorzaak van de opwarming?

     • J van der Heijden 14 januari 2018 om 15:14

      Chris,

      De Hetzler vraagt naar de MWP en andere ik geef een reconstructie en dan zie je dat de huidige opwarming afwijkt van al die periodes die Jeroen Hetzler uit zijn dikke duim zuigt.

      Nu weer verder met het vargen naar de bekende weg van de ” sceptici”

      Want oh oh oh wat zijn ze sceptisch! ze onderzoeken alles en twijfelen aan alles en lezen dan ook alles om meer te weten te komen over het onderwerp! Behalve natuurlijk als ze de mening bevestigen die ze al hebben dan is een blogje zonder enige onderbouwing meer dan voldoende!

      Chris, je blijft maar klagen en zeuren, maar neemt nooit de moeite om je eigen standpunt eens wetenschappelijk te onderbouwen of ook maar te proberen iets van de staat van de klimaatwetenschap

     • Chris Schoneveld 14 januari 2018 om 17:00

      U ontwijkt nogmaals een antwoord op mijn vraag. Het is zinloos om nog verder te reageren.

     • J van der Heijden 14 januari 2018 om 17:05

      Kachels de eerste link zei niets over de oorzaak van de opwarming de andere 2 wel

      Maar je wil het niet begrijpen

      Niemand zo doof als diegene die het niet wil horen

      Duidelijk dat je jezelf buiten spel zet als serieuze discussie partner

      Maar goed dat ik je net zo serieus neem als Jeroen Hetzler

  • Tjipke Tasma 14 januari 2018 om 01:07 - Antwoorden

   @Hetzler
   Kunt het bewijs leveren dat door menselijke CO2-emissie het klimaat fataal opwarmt in afwijking van bijvoorbeeld de Minoïsche, Romeinse en Middeleeuwse opwarming?

   Nee, heer Hetzler, heb ik mij hier overigens over uitgelaten? Ik ben slechts een eenvoudig ingenieurtje die zich wijselijk beperkt tot zijn vakgebied..
   CO2 emissie beperken heeft wel grote voordelen, omdat er zelden zuivere CO2 vrij komt, maar vaak te paard gaat met luchtverontreiniging.

   Kunt u ook het bewijs leveren dat van de ca. 6 miljoen wetenschappers op deze wereld er 5,8 miljoen overtuigd zijn van het in de eerste zin gestelde?

   Nee, zie de vorige vraag.

   Komt de gedachte dan niet op dat beide “bewijzen” niet alleen wetenschappelijk feitelijke grond missen maar ook in strijd zijn met de logica?
   Nee, zie de vorige vraag.

   Nu mijn vragen betreffende de prietpreek van de dominee.

   Welke expertise heeft onze schrijver Cornelis van den Berg op het gebied van klimaatwetenschap, dat hem hier een podium wordt gegeven? Ik kan mij best voorstellen dat zijn geschriftjes bij de serieuze media geen gehoor vinden.
   Heer van den Berg heeft als eenvoudige predikant de bewijzen van het tegendeel kennelijk wel rond, maar vergeet ze te vermelden. Komt wel met flinke beschuldigingen, maar onderbouwen ho maar.

   Het bekende riedeltje van vermoedens over het lucratieve verdienmodel van de industriële grootmachten en de gewone man die het moet betalen wordt niet onderbouwd.

   Geknoei met modellen? Geen bewijs wordt geleverd. Heeft onze dominee zelf wel enige ervaring met modellen?

   Waarom gaat de dominee ervanuit dat mensen als Nijpels, Klaver, Rotmans, Hiemstra zich vergist hebben?

   Wantrouwen dat door de ervaring gevoed vindt de dominee voldoende basis voor zijn beschuldigen, elke onderbouwing ontbreekt.

   Welk gewin heeft onze dominee er persoonlijk mee zich met het klimaat te bemoeien?

   Tot slot, misschien heeft u nog tijd voor een simpel sommetje om even de geest te scherpen (kwam ergens bij de reacties hier langs)?

   Woning met alleen elektriciteitsaansluiting verbruik 1800 en 3500 kWh.
   Hoeveel procent groene elektriciteitsbelasting (exc. btw) wordt er betaald in beide gevallen?

   • David 14 januari 2018 om 11:31 - Antwoorden

    maar zelfs “eenvoudige ingenieurtjes” weten toch wel wat een nulhypothese is?

    • Tjipke Tasma 14 januari 2018 om 12:19 - Antwoorden

     Kun je daarmee het prietpraat van onze dominee als de enige waarheid vaststellen?

   • Hetzler 14 januari 2018 om 21:59 - Antwoorden

    @Tasma U heeft kennelijk het verschil niet begrepen. U zult uw vragen overigens aan de auteur zelf moeten stellen. Ik ben niet zijn tong.

 23. Hetzler 13 januari 2018 om 19:41 - Antwoorden

  @JvdH bent u de tong geworden van Tasma? Ik stelde de vragen aan hem.

  • J van der Heijden 13 januari 2018 om 19:54 - Antwoorden

   Nee hoor, maar jou met je neus in de waarheid drukken is een hobby van me.

   En aangezien je nooit in gaat op de inhoud en niets hebt om je mening te onderbouwen probeer ik je iedere keer weer belachelijk te maken en je stropoppen aan te wijzen

   Want daar ben je wel heel goed in het bouwen van stropoppen.

   Wil je dat ik je ook maar enigszins serieus neem? Lees eens wetenschappelijk onderzoek en stop met het bouwen van stropoppen

   • Hetzler 13 januari 2018 om 22:28 - Antwoorden

    @Janos Ik ben niet geïnteresseerd om door u serieus genomen te worden, want uw bluf is kenmerkend voor het loze alarmisme. Uw standpunt is hoogst aanvechtbaar.

    • J van der Heijden 14 januari 2018 om 00:21 - Antwoorden

     Nou Jeroen, kom met inhoudelijk commentaar in plaats van met loze kreten!

  • Chemical 13 januari 2018 om 22:14 - Antwoorden

   Kameraad Janos lijdt aan een meervoudige persoonlijkheidsstoornis. Hij maakt soms ook ruzie met een van zijn andere ikken. Zielig, beter niet op reageren.

 24. Ben Celis 13 januari 2018 om 20:40 - Antwoorden

  Het extremistische en schandaliserende soort à la J. van der Heijden, was in 1550 ook aan de macht toen Galileï aangaf dat de zon niet rond de aarde draaide maar dat het omgekeerde waar was (heliocentrisme). Slechts enkelen durfden hem te volgen, maar dat bekwam hun slecht, want een aantal van hen werd geroosterd op de brandstapel. Galileï werd gedwongen om te ontkennen en kreeg huisarrest. De J. van der Heijdens en consoorten zijn de moderne versie van de inquisiteurs van criticasters op hun dogma’s. Een echte wetenschapper denkt niet in dogma’s, maar blijft kritisch voor zijn eigen bevindingen, is steeds bescheiden en heeft respectvol begrip voor zij die een andere mening zijn toegedaan.

 25. c.w. schoneveld 13 januari 2018 om 22:29 - Antwoorden

  ik moet toch even kwijt dat niet het opwarmingsdogma taboe is, zoals in de eerste zin staat, maar elke kritiek daarop is taboe!!

  • Hans Labohm (Hoofdredacteur)
   Hans Labohm (Hoofdredacteur) 13 januari 2018 om 22:59 - Antwoorden

   C.W. Schoneveld,

   Je schrijft: ‘ik moet toch even kwijt dat niet het opwarmingsdogma taboe is, zoals in de eerste zin staat, maar elke kritiek daarop is taboe!!’

   Ja zeker! … zoals in de eerste zin staat.

Geef een reactie

Solve : *
13 − 12 =


Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK