Het duurste bedrog uit de wereldgeschiedenis

Icarus.

Zoals trouwe lezers weten, is kritiek op het klimaatopwarmingsdogma misschien wel een van de grootste taboes van de moderne tijd. Vele media weigeren dan ook stelselmatig opvattingen te publiceren die in strijd zijn met dat dogma.

Dat overkwam onlangs ook Cornelis van den Berg, theoloog, voormalig docent kerkgeschiedenis en predikant. Wij geven hem graag podium.

Een gastbijdrage van Cornelis van den Berg.

Wie de feiten van het altijd veranderende klimaat kent, ik bedoel de wetenschappelijke, die weet ook dat het alarmistische verhaal over CO2 enz. van A tot Z onwaar is, gefabriceerd voor en door de grote geldmakers in onze wereld. Het is het nieuwe lucratieve verdienmodel van de industriële grootmachten voor nu en voor de komende decennia, waarvan de gewone burgers de rekening moeten betalen.

Vele mensen zijn bezweken onder het continue klimaat-bombardement van de media. Bang gemaakt geloven ze in deze commerciële hoax of denken dat je voor de zekerheid toch maar beter die miljarden moet uitgeven. Maar willen zij dat na enig nadenken echt een prijs betalen voor niets, behalve voor winst van de bazen, aandeelhouders, werknemers, adviseurs enz. van de groene industrie?

Het is een lastig onderwerp, waarover eindeloos wordt gediscussieerd en waarbij gesmeten wordt met losse argumenten en contra-argumenten. Verspilling van energie. Maar sinds kort is een Duitse video (met Nederlandse ondertiteling) beschikbaar waarin het verhaal over de klimaatverandering zo wordt verteld dat gewone mensen dat goed kunnen begrijpen. Dit gebeurt aan de hand van bekende feiten, zonder de misleidende verpakking door beleidsmakers en zonder geknoei met modellen en daaraan gekoppelde waarschuwingen en dreigementen.

Kijk en trek zelf de conclusies, waarvan de belangrijkste is dat het klimaatalarmisme helemaal geen resultaat is van wetenschap maar een product is van politiek en commercie, het duurste bedrog uit de wereldgeschiedenis. Ga naar hier. Bent u verknocht aan het klimaatalarmisme dan kunt u beter niet kijken.

Aan een doel gegeven geld kan niet aan ander doel worden besteed. De miljarden die voor deze hoax uitgegeven worden – men spreekt over minimaal 2.500 miljard voor de komende decennia – kunnen niet gebruikt worden voor urgente zaken als het afremmen van de groei van de wereldbevolking of het vinden van remedies tegen verschrikkelijke ziektes als kanker. Dat is de pijnlijke achterkant van het alarmistische theater.

En dan komt daar nog bij de arrogantie dat de mensen zoveel inzicht in het klimaat hebben dat ze de ontwikkeling daarvan kunnen voorspellen en de macht hebben die bij te sturen, terwijl het weer voorspellen voor de korte termijn al niet goed lukt en onmogelijk is voor de lange termijn. Hybris zouden de oude Grieken zeggen. Zijn jullie het verhaal over Icarus vergeten?

Hoe komen we van het klimaatalarmisme af? Het lijkt soms een hopeloze zaak, maar dat is maar tijdelijke schijn. Vergeet bij het mobiliseren van de tegenkrachten de mensen die er dik aan verdienen en zich openlijk gecommitteerd hebben, politici, journalisten, voorlichters, adviseurs enz. Mensen als Nijpels, Klaver, Rotmans, Hiemstra piekeren er niet over vrijwillig op het schavot met boven hun hoofd het bordje “ik heb mij vergist” te gaan staan. Gun hun de lol van hun tijdelijke gelijk en bespaar je zelf de moeite om te proberen die tot een andere opvatting te bewegen. En bespaar jezelf de ergernis van het naar hen luisteren en kijken.

Ook van het grootste deel van de hoogopgeleiden hoef je in dit opzicht niets te verwachten. Die willen niet uit de toon vallen en durven in hun kennissenkring en op hun werk niet met opvattingen te komen die niet bon ton zijn. In dit opzicht blijven zij eeuwige studenten, die unisono of contra hun blatende docenten mekkeren en kuddegewijs van de ene in de andere mode stappen.

Studie en opleiding op intellectueel niveau resulteren bij heel wat mensen in ideologische verstikking van de intuïtie die aangeboren is, te vergelijken met het instinct bij dieren. Verstikking van die intuïtie heeft als gevolg dat het intellectuele kompas niet goed meer werkt. Maar lang niet alle mensen krijgen daar last van. Er is een grote groep, veelal gewone mensen bij wie je het wantrouwen ziet dat wijst op een intact gebleven intuïtie. Het wantrouwen dat scherp ziet en dus ook ziet naar wie de miljarden van het klimaatalarmisme toegaan. Het wantrouwen dat door de ervaring gevoed is dat als de elite en de overheid ergens voor kiezen, je op je hoede moet zijn. Het wantrouwen dat de vraag stelt: wie wordt daar beter van?

Cornelis van den Berg

Dat wantrouwen alleen is niet genoeg om het klimaatalarmisme te stuiten. Maar dat wordt anders wanneer het begint door te dringen dat de voorspelde catastrofes uitblijven en dat CO2 geen boosdoener is maar de aarde alleen maar groener maakt. En wanneer mensen dan ook oog krijgen voor de bodemloze financiële put waarin hun geld verdwijnt en meer en meer de financiële pijn gaan voelen, dan zullen nieuwe leiders hun kans schoon zien om die mensen aan te spreken en achter zich te krijgen met een verhaal over andere zorgen dan die van het klimaatalarmisme. Daarna kan het snel gaan en belandt het klimaatalarmisme in de afvalbak van de geschiedenis op het stapeltje met inmiddels vergeten soortgelijke problemen als nieuwe ijstijd en zure regen.

Aldus Cornelis van den Berg.

Door |2018-02-20T15:40:57+00:0013 januari 2018|112 Reacties

112 Comments

 1. Gerard 13 januari 2018 om 08:18 - Antwoorden

  Zo denk ik er ook ongeveer over, ik kan het alleen niet zo goed verwoorden, dank dus!
  Macht corrumpeert en absolute macht corrumpeert absoluut. Mensen die niet ingebed zijn tussen hun soortgenoten maar denken erboven te staan zijn in mijn visie ziek, psychopaten, de diepere verbinding met anderen is er niet (meer) en dan breekt de hel los voor de slachtoffers van de psychopaten. Ze hebben er belang bij dat we bang zijn en maken gebruik van mechanismen die in elk mens aanwezig zijn. Angst is de belangrijkste factor om mensen te manipuleren en dat wordt toegepast op vele gebieden. Verdeel en heers, hou het volk arm en dom.

  • J van der Heijden 13 januari 2018 om 10:35 - Antwoorden

   Als je dat denkt hoor je bij de 80% van David

 2. David 13 januari 2018 om 09:55 - Antwoorden

  De geschiedenis is één aaneenschakeling van elites die het volk uitknijpen. Vroeger werd daar openlijk de zweep voor gehanteerd. Die is nu vervangen door virtuele dreigingen. 80% van de mensen denkt tot de slimste 20% te behoren. Vele hoog (langdurig) opgeleiden wanen zich de nieuwe elite. Die durven het klimaatalarmisme niet in twijfel te trekken. Want in een wereld die het moet hebben van de energie van licht en lucht zal alleen bij de elite het licht branden en de warmtepompen draaien.

  • J van der Heijden 13 januari 2018 om 10:34 - Antwoorden

   David,

   Jij hoort duidelijk tot de 80%

   • Jos 14 januari 2018 om 18:17 - Antwoorden

    En jij behoort dan kennelijk tot de elite?
    Zelden ben ik iemand tegen gekomen die zo rechtlijnig in zij leer is.
    Stupiditeit, kokerblikveld en onozelheid. Niets meer niets minder.
    Begin eens na te denken, lees je eens echt in en doe niet alsof jij de waarheid in pacht hebt.. Je bent niks meer dan een zielige karikatuur van jezelf.
    Eigenlijk ben je gewoon een triest figuur waar je diep medelijden mee moet hebben.

    • J van der Heijden 14 januari 2018 om 18:24 - Antwoorden

     Jos zodra als ik een inhoudelijk argument van je zie zal ik er inhoudelijk op reageren

     Jammer genoeg laat David keer op keer zien dat hij geen verstand heeft van klimaatwetenschap en blijft leuteren over geloof en zo

     • Jos 14 januari 2018 om 18:32

      Met dit antwoord van jou , bevestig je jou eigen karikatuur.
      Ik heb echt medelijden met jou.

     • J van der Heijden 14 januari 2018 om 18:40

      En dat maakt het natuurlijk lekker makkelijk Jos

      David weigert keer op keer zijn mening te onderbouwen maar geeft iedereen met een andere mening de titel gelovige

      Geeft niet maar ik vind het een beetje jammer van iemand die zo’n grote broek aan trekt iedere keer

 3. Scheffer 13 januari 2018 om 10:00 - Antwoorden

  Ik zie meer positief effect in de bevrijdingstheologie (tegen de groene geldwisselaars en “duurzame” farizeeers van het sektarische klimaatalarmistische) dan de moderne theologie van verlossing door het lijdzaam verloop van de tijd. In bevrijdingstheologie staat de bevrijding van en strijd tegen de dogma’s, de fraude en verkwistende “duurzame” geldstromen centraal door actie tegen de intolerantie vanuit de onderdrukkers.

 4. Ap Cloosterman 13 januari 2018 om 10:44 - Antwoorden

  Chapeau voor Cornelis van den Berg !

  • J van der Heijden 13 januari 2018 om 10:47 - Antwoorden

   Waarvoor? Dat hij zich heeft laten misleiden door een paar kinderachtige filmpjes ?

   • Boels 13 januari 2018 om 11:02 - Antwoorden

    Nee.

    Aflaat => kosten van futiel “hernieuwbaar”
    Inquisitie => groene fanaten
    Excommunicatie => Slimmemeter

 5. André Bijkerk 13 januari 2018 om 11:07 - Antwoorden

  Ik kan me goed vinden in de analyse van Cornelis. Er zijn echter meer elementen. In veel analyses staat “verdienmodel”. En deze staat zeker hoog in de prioriteit van narcistische psychopaten, maar waarschijnlijk belangrijker zijn macht, roem en aanbidding. Een slimme psychopaat weet ook hoe dat kan worden bereikt. Het volk de stuipen op het lijf jagen met denkbeeldige bedreigingen en maar ook beloven om het gevaar af te wenden mits men daarvoor de nodige offers wil brengen.

  Gutmenschen zijn niet geïnteresseerd in verdienmodellen. Ze willen alleen een oppassend voorbeeldig lid zijn van de samenleving, die alleen maar willen geven en zich willen opofferen voor de groep als onderdeel van de terror management. Bij hen vallen de bedreigingen dan ook in zeer vruchtbare aarde. Een nieuw levensdoel, een buitenkans bij uitstek om hun gutmenschschap uit te oefenen. En daarin schuilt de grootste tragiek. Niemand wil zijn levensdoel zien worden afgenomen omdat er wat doorslaggevende technische bedenkingen tegen bij de juistheid van de bedreiging. Daarom zijn sceptici gewoon de nieuwe vijanden. Een catch22 die heel lang kan voortduren.

  • J van der Heijden 13 januari 2018 om 11:30 - Antwoorden

   André,

   Zou toegeven dat je er naast zit niet gewoon toegeven zijn dat je jouw levensdoel moet opgeven?

   Zou dat niet tragisch zijn?

  • David 13 januari 2018 om 12:20 - Antwoorden

   @A.Bijkerk Het is exploitatie van angst. Vnl de angst voor gebrek. Daarom ook altijd de nadruk op het welzijn van ons nageslacht.
   Grondstoffen zijn eindig. Dat is nooit anders geweest. Innovatie heeft ons steeds gered maar garanties zijn en waren er nooit. Dit besef dient door te dringen zodat het roer niet wordt overgenomen door valse profeten. Alleen research en innovatie kan ons redden, windmolens en zonnepanelen nooit.

 6. kees deelstra 13 januari 2018 om 11:22 - Antwoorden

  “The science is settled” Al Gore en later nog eens herhaald door Obama “The debate is over” zijn uitspraken die volledig in strijd zijn met de grondbeginselen van wetenschapsbeoefening. Een attitude die zo lijkt het inmiddels het leidend principe geworden is van een wetenschappelijk instituut als het KNMI.
  Lees eens ”over vrijheid” van John Stuart wiens ideeen volledig zijn opgenomen in ons rechtsysteem.
  “Als men weigert naar een opvatting te luisteren, omdat men ervan overtuigd is dat zij niet waar is, betekent dit dat men de eigen zekerheid gelijkstelt met absolute zekerheid. Elk stilleggen van een discussie is een aanmatiging van onfeilbaarheid”
  http://deidioot.nl/john-stuart-mill-belang-vrijheid-meningsuiting/
  Waar zijn nu onze huidige wetenschapsfilosofen en (natuur)wetenschappers? Ik hoor ze niet, ja alleen gepensioneerde wetenschappers die vrij van sociale druk zoals Kees de Lange nog tegengas levert.
  https://opiniez.com/2017/12/03/wat-natuurwetenschap-is-en-waarom-klimatologie-dat-niet-is/
  De huidige klimatologie is niets anders dan een pseudowetenschap en verworden tot een verkondiger van de “ene juiste waarheid”, die geen ruimte biedt aan andere opinies, een religie met een eigen inquisitie en Torquemada’s.
  https://www.youtube.com/watch?v=qdTlXuTwvEQ

  • Hetzler 13 januari 2018 om 17:58 - Antwoorden

   @deelstra Mee eens. Onzekerheid is de motor van wetenschappelijke ontwikkeling. Science is settled benadrukt dat klimatologie in de Hiemstra-vorm pseudowetenschap is. En inderdaad: in dienst van een verdienmodel.

  • J van der Heijden 13 januari 2018 om 18:08 - Antwoorden

   Nee hoor ik hoef niet naar klimaat “sceptici” te luisteren en al helemaal niet serieus te nemen

   Ze verkopen namelijk al lang weerlegde onzin.

   Dat mag, maar dan hoef ik ze ook niet serieus te nemen.

   Er is wel ruimte voor discussie maar niet met idioten

   Dus creationisten, platte aarde aanhangers en klimaat sceptici kunnen samen met de de anti vaxers gewoon lekker schreeuwen, maar serieus kunnen we ze niet nemen

   • Hugo 13 januari 2018 om 20:37 - Antwoorden

    JvdH
    Wat doe je hier nog?
    Wat is jouw voordeel om hier onzin te verkopen?

   • Cyril 28 februari 2018 om 08:47 - Antwoorden

    @ JvdH.
    Inderdaad, je HOEFT niet te luisteren naar “sceptici”. We leven (nog) in een (deels) vrij land.
    Belangrijker is je eigen intellectuele integriteit. Ben je een waarheidszoeker?
    De klimaatdiscussie is van dien aard dat je altijd een slag kunt maken door even snel een zogenaamde “debunk” op te zoeken en dan opgelucht adem te halen en te concluderen dat sceptici niet serieus genomen hoeven worden. Het is zelfs zo dat er “in die kringen” zo af en toe onjuiste argumenten worden aangedragen of zelf klinkklare onzin wordt verkondigd.
    Maar uiteindelijk gaat het om integriteit. Hoe objectief, intellectueel autonoom, ben je en kun je zijn als het vuur van de hedendaagse “Gutmensch” eenmaal is ontstoken en intact kan blijven in een van de vele bubbels van uniforme onnadenkendheid.
    Dan terug naar je reden om hier te komen grasduinen en commentaar te leveren. Dat is een interessante psychologische en wellicht ook psycho-epistemologische vraagstelling waar je zelf via introspectie wat duidelijkheid kan verschaffen!

    • J van der Heijden 28 februari 2018 om 10:22 - Antwoorden

     Ben je een waarheidszoeker?

     ja dat ben ik, en nee de waarheid wordt je niet verteld hier op climategate.nl en dat kan je vrij makkelijk controleren, maar je kunt altijd vragen naar de wetenschappelijke onderbouwing van de verschillende auteurs, die komt namelijk nooit.

     “Maar uiteindelijk gaat het om integriteit. “,

     Inderdaad wat is de integriteit van mensen die wel denken om het beter te wetens dan de vele wetenschappers die op een gebied werkzaam zijn, maar zelf niet wetenschappelijk op dat gebied publiceren? En die keer op keer worden gewezen op hun fouten, maar nooit hun mening aanpassen?

 7. kees deelstra 13 januari 2018 om 11:25 - Antwoorden

  ik bedoel ”over vrijheid” van John Stuart MILL.

 8. Frits Popma 13 januari 2018 om 11:31 - Antwoorden

  De opmerkingen van Baudet maakt plotseling heel veel los. De discussie is begonnen, mensen worden murw geslagen met de ondergang van de aarde. En dat is allemaal onze eigen schuld. Werd je vroeger geradbraakt als je het bestaan van God ter discussie stelden. Nu wordt je voor idioot uitgemaakt wanneer je jezelf terecht afvraagt is dit nu wel allemaal waar. 40 jaar geleden luisterden we naar Hans de Jong en Jan Pelleboer. Die hadden het over het weekend weer. Nu zijn er allerlei apps, websites, wetenschappelijk onderzoek vanuit de huiskamer beschikbaar. Dit wil niet zeggen dat je dan ook een wetenschapper bent, of de juiste verbanden kan leggen. Maar kritische vragen stellen mag en dan ben je nog geen idioot. Je hoeft ook geen doctorandus te zijn om te concluderen, wanneer ik uit mijn raam kijk, dat het wederom niet waait dat het alweer een paar dagen geleden is dat de zon scheen. Ben ik daarom een ontkenner of volstrekt idioot om te vragen waarom ons uitzicht verpest wordt door stilstaande windmolens maar dat mijn energierekening weer hoger is geworden ? Zijn windmolens de oplossing ? Ja, zegt de boer in de polder, inderdaad hij beurt veel geld voor zijn windmolen. wind of geen wind het zal hem een zorg zijn. Inmiddels is een gedeelte van de vruchtbare grond veranderd in een betonnen weg.

 9. David 13 januari 2018 om 12:14 - Antwoorden

  Inquisitie is inderdaad een juiste benaming. Ga maar na: het is beoordelen van de medemens op grond van geloof, zogenaamd de wil van een opperwezen of moeder aarde. Maar alleen mensen oordelen, zodat deze praktijken neerkomen op onderdrukking.

  • J van der Heijden 13 januari 2018 om 12:26 - Antwoorden

   David,

   we veroordelen Thierry Bauedett en alle ” sceptici” op basis van hun geloof, aangezien ze geen wetenschappelijke basis hebben.

   David je hebt een geloof en dat mag best, maar verwacht niet dat mensen je serieus nemen op basis van jouw geloof.

   En als je dat inquisitie noemt dan zal je wel een punt hebben

   • Boels 13 januari 2018 om 13:22 - Antwoorden

    @J van der Heijden:

    Je hebt helemaal niets met wetenschap, je zou het niet herkenen als je er over struikelt.
    Behalve dat minieme onvoltooide stukje van de IPCC-klimatologie dat in je kraam van pas komt.
    In dat minieme onvoltooide stukje geloof je heilig.

    • J van der Heijden 13 januari 2018 om 13:33 - Antwoorden

     Nou nou Boels, probeer het eens uit!

     Onderbouw je mening eens met een wetenschappelijke wijze in plaats van iedere keer wat te roepen zonder verdere onderbouwing.

     Ik wacht met spanning af!

     (Maar mijn verwachtingen zijn laag gespannen, Boels heb ik daar al vaker om gevraagd)

     • Cornelia 13 januari 2018 om 15:08

      Nee, meneer van der Heijden, komt u nou eens met een wetenschappelijke onderbouwing, het liefst een beetje bij de les, weerlegt u de feiten uit deze filmpjes eens.
      Ik zie u enkel op de persoon spelen, en er is u blijkbaar nogal wat aan gelegen, u bent zelfs vaste gast.

 10. Frans Galjee 13 januari 2018 om 12:24 - Antwoorden

  Ja Cornelis goed artikel en natuurlijk mee eens mede omdat alles wat er in staat al vele keren is langsgekomen op dit forum. Het is daarmee dus een herhaling van zetten en we komen er eigenlijk niet verder mee. Het doorbreken van een omarmd verdienmodel is bijkans onmogelijk en als het wel gaat lukken zal dit verdienmodel worden ingewisseld voor een ander dat ook niet effectief zal blijken te zijn. Domheid en hebzucht winnen altijd vrees ik.

 11. Cathrien Stroink 13 januari 2018 om 13:16 - Antwoorden

  Marcel Crok vertelt hieronder o.a. dat FvD een paar dagen heeft gediscusiëerd over het klimaat, met sprekers ook.

  https://www.nporadio1.nl/dit-is-de-dag/onderwerpen/440578-valt-het-allemaal-wel-mee-met-de-opwarming-van-de-aarde

  • DWK 13 januari 2018 om 14:16 - Antwoorden

   Dit soort discussies zijn gewoon te kort. En de journalist van dienst weer eens te lui. Als Marcel Crok niet de gelegenheid krijgt het zevenennegentigprocentsmantra door te prikken en de boortorenkraker dat vervolgens drie, vier, vijf keer als argument aanvoert … leert niemand hier iets van.

   • Scheffer 14 januari 2018 om 23:11 - Antwoorden

    GroenePies > Faiza Oulahsen: zeer “ervaren” klimaatwtenschapper; 🙂 ; Expertise on climate, energy, trade issues, sustainability, climate negotiations. Leading campaigns, developing strategy, political lobby, social change, networking and engagement with corporations, government, political parties and NGO’s. Project management, leading teams on national and international campaigns. Spokesperson, extensive media experience with national and international outlets and public speaking.
    https://www.ad.nl/buitenland/activiste-faiza-oulahsen-deze-actie-doe-ik-echt-nooit-meer~a47c0291/

 12. Tjipke Tasma 13 januari 2018 om 13:21 - Antwoorden

  Naast een hogepriester heeft Climategate nu ook nog een predikant om het Calimero groepsgevoel te prediken.
  Niet 97 maar 100% prietpraat.

  • Boels 13 januari 2018 om 13:24 - Antwoorden

   Zegt een onheilsprofeet tegen de predikant.

   • Tjipke Tasma 13 januari 2018 om 13:45 - Antwoorden

    Welke voorspelling heb ik gedaan?
    Heer Boels u zit gevangen in uw eigen vooroordelen en het groepsdenken van deze site.

    Kom gewoon met wetenschappelijke onderbouwingen, totaal geen probleem mee.

    • Boels 13 januari 2018 om 14:39 - Antwoorden

     @Tjipke Tasma:
     Een aanhanger van angstprofetieën van een deel van de klimaatwetenschap is medeprofeet.
     Denk zelf na, bijvoorbeeld over “hernieuwbaar” dat de planeet zou moeten redden en over wat wetenschap bedrijven feitelijk inhoudt afgezet tegen de stelligheden die klimaatologen van stand dagelijks spuien.

     Over welke soort wetenschap zou dat moeten gaan?
     Toch niet over wetenschap dat zich te buiten gaat aan profetieën met een problematisch statistisch luchtje?

     Ik zou zeggen, laat men die methoden maar eens los op seizoensvoorspellingen en niet op nu nooit te controleren voorspellingen over 20 of 100 jaar.

     • Tjipke Tasma 13 januari 2018 om 15:03

      Hoe komt @Boels er bij dat ik een aanhanger van angstprofetieën ben?

     • Cyril 28 februari 2018 om 08:56

      @Tjipke Tasma:
      Lijkt me vrij duidelijk: “….100% prietpraat” zeg je niet omdat je gegronde twijfels hebt jegens klimaatalarmisme.

 13. DWK 13 januari 2018 om 13:26 - Antwoorden

  Ja OK verdienmodel; klopt natuurlijk. Maar het extraatje schuilt natuurlijk in het gratis geld. Zoek maar eens naar een artikel waarin de aandelenportefeuille van ene Al Gore tegen het licht wordt gehouden. Die bevat(te) slechts “groene” fondsen zolang de subsidie rijkelijk vloeit (vloeide). Van gratis geld worden mensen gewoon slechter dan ze van nature al zijn. Gore had een makkie want die werd uitstekend op de hoogte gehouden door Clintons en Obama’s.
  Verder een prima stuk dit; alleen je moet het toch wel in je hebben. Ik heb het met de paplepel ingegoten gekregen en heb dus makkelijk praten. Als iedereen plotseling iets vind en dat met veel gedoe van de daken schreeuwt weet je bijna zeker dat de waarheid geheel andere koek is én …. ÉN de booswichten uit zijn op je geld zei mijn vader zaliger altijd.

  Overigens vind ik het knap dat een dominee zo’n stukje schrijft zonder dat het woord “aflaat” valt; of heb ik weer te snel gelezen?

  P.s. Janos heeft weekenddienst zie ik.

 14. Twan Hendriks 13 januari 2018 om 13:29 - Antwoorden

  Goed omschreven en ik ben het er helemaal mee eens. Nou niet helemaal. Ik moet eerlijk gezegd dat ik een beetje genoeg begin te krijgen van dat gemekker over hoogopgeleiden. Het is namelijk helemaal niet waar dat een groot deel van de hoogopgeleiden in AGW geloofd. Dat ik echt een misconceptie. Wel is het waar dat de mensen die we op tv zien en het klimaatalarmisme aanhangen allemaal hoogopgeleid zijn. Maar is dat gek? De mensen die hierover aan het woord komen zitten over het algemeen in de top van het bedrijfsleven en organisaties. Daar vind je geen laagopgeleiden. Die staan in de fabrieken en vegen de straat. Hogeropgeleiden komen dus automatisch aan het woord wanneer er beleidsvragen zijn. Dat zegt niets over de groep.

  Zijn deze mensen opportunistisch? Jazeker. Ze spelden u iets op de mouw. Maar is dat zo exceptioneel? We leven in een consumptiemaatschappij en we worden continu voorgelogen en verleid om producten te kopen die we niet nodig hebben en helemaal niet werken. Denk aan mode en cosmetica. Is dat slecht van hen? We leven gelukkig in een kapitalistische samenleving. Die heeft ons veel welvaart gebracht. Ik wil dat niet ruilen voor collectief socialisme. Niemand dwingt u hun producten te kopen. Niemand dwingt u op partijen te stemmen die het groene kapitalisme aanhangen. Wanneer we er een eind willen maken moeten wij zelf onze keuzes maken. De mensen die momenteel rijk worden van het groene kapitalisme zullen dan en andere maner zoeken om aan u te verdienen.Zo zit de wereld in elkaar.

  En ja het zijn inderdaad vaak hogeropgeleide mensen die zonnecellen op hun dak hebben. Zij kunnen die dingen betalen. Waarom zou je een dief zijn van je eigen portemonnee? Met de subsidie is het wel degelijk goed voor je huishoudboekje. Als hoge opgeleide betaal je toch al het grootste deel van de verzorgingsstaat. Is het dan zo erg dat er eindelijk eens een regeling is waar hogeropgeleiden van profiteren? Dat ze niet alleen betaler in Nederland zijn maar dat ze ook eens ergens mogen ontvangen?

  Is geld uitgegeven aan groene “klimaat reddende zaken” weggegooid geld? Jazeker. Maar dat is geld uitgegeven aan overbodige luxe artikelen ook. Geld uitgegeven aan nieuwe schoenen terwijl de oude niet versleten zijn is ook geld weggooien. Geven luxe artikelen je een goed gevoel? Is het dus geen weggegooid geld? Veel mensen krijgen een goed gevoel van de fictie dat ze de wereld aan het redden zijn. Is het dan weggegooid?

  Geld dat we besteden aan klimaat kunnen we niet gebruiken voor kankeronderzoek. Klopt als een zwerende vinger. Geld dat we uitgeven om naar een voetbalwedstrijd te gaan ook niet. Geld dat een overheid uitgeeft aan wijkverfraaiing ook niet.

  De gevaarlijke dogmatische mensen vind je bij Greenpeace, PvdA, GL en PvdD. Maar dat is een andere categorie mensen. Dat zijn de groene gekkies. De meeste andere mensen willen gewoon aan u verdienen. Zo is onze wereld nu eenmaal. Mensen zijn nu eenmaal opportunistisch. U kunt het zelf stoppen.

  • DWK 13 januari 2018 om 13:51 - Antwoorden

   Voor een ECHT kapitalitische samenleving is er naar mijn smaak iets te veel gratis geld (subsidie) in omloop. Dat verstoort de markt enorm.
   Verder wordt de keuzevrijheid steeds beperkter; als ik tank, tank ik noodgedwongen telkens een scheutje biobrandstof en mijn stroomrekening bestaat voor het leeuwendeel uit groene opslag.
   En wat die hoogopgeleiden betreft; inderdaad dat moet zijn de hoogopgeleiden die er handig (misbruik) gebruik van maken. Maar ik neem het ze niet kwalijk. Als een Franse boer z’n zonnebloemen gewoon kan laten verrotten of uitdrogen en aldus meer verdient aan de subsidie dan aan moeilijk doen met wortels of aardbeien … die zit natuurlijk ook liever in de bistro. En dat doet ie dan ook vaak. Idem de Duitse en Nederlandse stroomboeren. Energiewirt i.p.v. Landwirt) alleen zitten die dan weer niet in de kroeg maar rijden rondjes in hun Ferrari’s. Ook leuk.
   Oh en geld dat je uitgeeft aan klimaat wordt gewoon bij de mensen opgehaald. Er is bij mijn weten nog geen heffing waarmee ontwikkelingen in de biotech worden gefinancierd.

 15. Tjipke Tasma 13 januari 2018 om 14:05 - Antwoorden

  @DWK

  ‘stroomrekening bestaat voor het leeuwendeel uit groene opslag’

  Kun je dit cijfermatig onderbouwen? Tip vergeet de vermindering energiebelasting niet.

  • Boels 13 januari 2018 om 14:50 - Antwoorden

   @Tjipke Tasma:
   ” Tip vergeet de vermindering energiebelasting niet.”

   Die is per woning éénmalig aftrekbaar (op elektriciteit òf gas), wordt (langzaam) afgebouwd en is BTW-belast..
   Een energiebelastingvrijevoet zou wenselijk zijn (in kWh of m3).

   • Tjipke Tasma 13 januari 2018 om 15:37 - Antwoorden

    @Boels Belastingvermindering is per elektriciteitsaansluiting voor woningen en geldt niet voor gas.
    Of het wordt het afgebouwd is niet van belang voor het sommetje. Ik ben benieuwd.

    Bij negatieve energiebelasting is ook de BTW negatief.

    https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/milieubelastingen/energiebelasting

    • Boels 13 januari 2018 om 20:14 - Antwoorden

     2017, verbruik 2200 kWh, kosten € 685 incl BTW (52% belasting en heffingen, 33% netbeheer en 15% verbruik)

     Belastingvermindering €373, blijft over € 312 en daarvan nog steeds 52% belasting en heffingen, 33% netbeheer en 15% verbruik.

     • Tjipke Tasma 14 januari 2018 om 02:07

      @Boels

      Met circa 11 cent/kWh (exc. btw) aan groene belasting =242 euro betaalt heer Boels dus helemaal geen groene belasting op elektriciteit.

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK