Dijken en Nederland

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Nederland kent een meer dan 850-jarige traditie van strijd tegen binnendringende zee vanuit het westen via de Noordzee en vanuit het oosten en zuiden via de Zuiderzee. Dijkenbouw werd georganiseerd eerst door monniken. Dit leidde al spoedig tot professionele organisaties die heden ten dage nog steeds bestaan waaronder het Hoogheemraadschap van Rijnland de oudste en één van mijn vroegere werkgevers waar ik met genoegen aan terugdenk. In die beginjaren teisterden overstromingen ons land waarop adaptatie het enige antwoord was. Niemand had toen kennis van klimaatmodellen.

Ik vraag mij af of hier substantiële verandering in is gekomen sindsdien. Ik denk van niet, omdat de voorspellende kennis van het klimaat berust op de niet onderbouwde stelling van de dominante invloed van menselijke CO2-emissie en het kennelijk ontbreken van relevante kennis van de natuurlijke invloeden, dan wel ontkennen hiervan.
Inderdaad, deze laatste worden buiten de beschouwingen gelaten. Het moge duidelijk zijn dat deze, overigens door de media met verve uitgedragen eenzijdigheid, geen relevante bijdrage vormt aan een objectief beleid.

Nu dan, dit geconstateerd hebbende richten wij de blik op dijkbeheer in Nijmegen waarover deze verzuchting ontstond:

Destijds was volgens de deskundigen de oorzaak van het hoge water gewoon puur toeval. Allereerst was er een vorstperiode waardoor de bodem in bovenste stroomgebied van de Rijn was bevroren, daarna was er een sneeuwdek en toen kwam er flinke dooi met heel veel regen. De bevroren bodem kon het water niet opnemen en hierdoor had de Rijn een piek te verwerken. Het record van de hoogste stand van het water bij Nijmegen is nog altijd 1925!. Geleidelijk heb ik de argumentatie vóór de dijkteruglegging zien verschuiven naar een aanpassing als gevolg van klimaatverandering. Dit wordt echter zelfs door het IPCC niet ondersteund.

no significant general climate‑related trend in extreme high river flows that induce floods has yet been detected 

Er is verder na 1995 nooit meer hoog water geweest dat ook maar een beetje in de buurt kwam. Dus ik kan dat hier vanuit mijn eigen waarnemingen onderschrijven. De gemeente Nijmegen als Green Capital 2018 maakt in diverse brochures, internetfilmpjes, lezingen gewag van dat de “dijkteruglegging gedaan is vanwege klimaatverandering”.  Lees hier.

Bovendien doen ze nu ook eens voorkomen alsof het allemaal vanuit Nijmegen is geïnitieerd / bedacht. Terwijl dit voor 100% een project was van Rijkswaterstaat.

Inderdaad word je als gewone burger stelselmatig onwetend en onmondig gehouden door de politieke elite. Deze elite bestaat vooral uit ambtenaren en politici die zich geïntimideerd hebben geschikt naar de luimen van de milieubeweging die uit existentieel eigenbelang als gewelddadige beschermordedienst de ideologie van het Eco Industrieel Complex verdedigt. Met wetenschap heeft dit niets te maken, maar alles met het meest lucratieve verdienmodel uit de menselijke geschiedenis sinds het optreden van Al Gore.

Het valt te betreuren dat velen van onze bestuurders zich kennelijk niet hebben gerealiseerd hoezeer zij bij de neus werden, en worden, genomen door deze gemanipuleerde voorstelling van zaken. Het valt nog meer te betreuren dat kennelijk niemand van deze bestuurders de moeite heeft genomen zich af te vragen of dit allemaal wel juist was. De tekst van het hierboven genoemde blog spreekt boekdelen:

Hoofdoorzaak van de laatste watervloed 1995 was de slechte retentie van de bodem in het stroomgebied Moezel Rijn en Main in combinatie van kanalisatie van beken. Dit zorgde voor een te snelle afvoer van het regenwater waardoor er een piek ontstond. Met klimaatverandering heeft het allemaal niets van doen. Hoog water is van alle tijden en niet iets van de laatste jaren als gevolg van klimaatverandering. In 1342 stond het water in de kathedraal van Mainz anderhalve meter hoog. “Since the beginning of regular gauge observations more than 170 years ago, the water of the River Rhine has never inundated this cathedral, although the river bed has not been eroded at this point.“ [The flood events of 1993/1994 and 1995 in the Rhine River basin (pdf)]  En om wat dichter bij huis te blijven, op 7 februari 1799 werd het dorp Doornik tussen Lent en Bemmel verzwolgen door het water waarbij 17 mensen verdronken. Als het volgens velen zo hard gaat met die klimaatverandering dan hadden we inmiddels wel vaker het water tegen de dijkrand moeten zien klotsen.

Nu dan, als wij die Nijmeegse volgelingen van Groen Nijmegen mogen geloven zou dit (zie hier) nooit hebben kunnen bestaan, omdat de huidige waterstanden en stormvloeden kennelijk uniek zijn in de Nederlandse geschiedenis vanwege de AGW-hypothese. Ik vraag mij af hoe je als weldenkend bestuurder met verantwoordelijkheden tegenover de kiezer nog langer bereid kunt zijn om deze onzin te geloven.

In Nijmegen, en in heel dit land, is men kennelijk bevangen door de toverspreuken duurzaam en groen. Vast staat dat ze al het zicht op de realiteit vertekenen: Groene kolder die behalve onbetaalbaar en nutteloos ook ontzettend duurzaam is, lees: onuitroeibare kolder.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacybeleid.
I Accept

Bron hier.

 

Door |2018-01-10T12:08:04+00:0010 januari 2018|40 Reacties

40 Comments

 1. David 10 januari 2018 om 09:54 - Antwoorden

  Begin februari bezoek ik IPON , de nationale onderwijsvakbeurs, alwaar ik mij heb ingeschreven voor een workshop “ontwikkeling kritische denkvaardigheden” .

 2. Bart Vreeken 10 januari 2018 om 09:58 - Antwoorden

  De gedachte dat we door klimaatverandering vaker hoog water krijgen is helemaal niet vreemd. Immers warmere lucht kan meer waterdamp bevatten, en dus meer neerslag produceren. Op veel plaatsen zien we dan ook over langere tijd genomen een toename van de neerslag, zo ook in Nederland
  http://www.logboekweer.nl/Neerslagoverschot/DeBilt_NOV.pdf

  en in Duitsland vooral in de wintermaanden:
  http://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/Klima%C3%A4nderungen_in_Deutschland

  Maar neerslag is enorm grillig, zowel ruimtelijk als in de tijd. Je moet dus over langere tijd meten om iets over trends en kansen te kunnen zeggen.

  Voor de kans op hoogwater spelen nog andere dingen mee. Wat gebeurt er in het stroomgebied (landgebruik), met de bedding, en wat is de invloed van sneeuw en ijs. In het verleden leverden ijsdammen op de rivieren het grootste risico op. Daar achter kon een stuwmeer ontstaan, totdat de dam het begaf. Ik neem aan dat de kans op ijsdammen door de opwarming een stuk kleiner is geworden, en als ze wel ontstaan kunnen ze waarschijnlijk wel worden opgeruimd.

  Sterk verhoogde afvoer ontstaat ook als er tegelijk veel regen valt, en een flink sneeuwdek smelt. Dan is het nog van belang of de bodem bevroren is, zodat het water er niet in kan wegzakken. De kans op bevroren bodems zal afgenomen zijn, de kans op een dik sneeuwdek is lastiger te bepalen. In Duitsland is juist in de wintermaanden een toename van de neerslag en in het heuvelland valt die makkelijk als sneeuw.

  Dus: lastig verhaal door de grote grilligheid. Het uitblijven van grote overstromingen in de afgelopen jaren zegt niet direct iets over de kans daarop.

  • Boels 10 januari 2018 om 13:46 - Antwoorden

   De klassieke individuele meetstations geven nu niet aannemelijk aan dat er van een toename van precipitatie sprake is; het zou ook kunnen liggen aan veranderingen in de meetmethode.
   Er is volgens mij de laatste jaren een netwerk van aparte neerslagmeters in gebruik genomen; daarmee is nog niets te zeggen over toename/afname t.o.v. de historische waarden van de klassieke meetstation.
   Een beetje vlees/vis vergelijking.

   Ik zou overigens liever niet spreken over “de kans daarop”, want kansen in een geconditioneerde omgeving bestaan niet.
   Het is een conclusie: als het meer regent dan is er eerder sprake van wateroverlast.

   • Bart Vreeken 10 januari 2018 om 20:48 - Antwoorden

    @Boels
    “Er is volgens mij de laatste jaren een netwerk van aparte neerslagmeters in gebruik genomen; daarmee is nog niets te zeggen over toename/afname t.o.v. de historische waarden van de klassieke meetstation.
    Een beetje vlees/vis vergelijking.”

    Nee, het ligt anders. Het netwerk van neerslagmeters in Nederland bestaat al meer dan 100 jaar. Dit wordt gebruikt voor de officiële statistiek, en hieruit is de toename van de neerslag af te leiden. Dat is het gemiddelde van 10 neerslagstations.
    Daarnaast wordt er ook neerslag gemeten met automatische regenmeters. Die leveren direct meetgegevens, maar die zijn wat minder nauwkeurig. Gemiddeld meten ze ook wat minder neerslag. In het verleden werden de gegevens van de automatische meters gecorrigeerd op basis van de klassieke regenmeters. Daar is men mee gestopt.
    In de figuur van de Bilt (deze:)
    http://www.logboekweer.nl/Neerslagoverschot/DeBilt_NOV.pdf
    staan de gegevens van de automatische regenmeters. De officiële gegevens van de neerslagstations zijn nog niet beschikbaar. Deze laten een nog sterkere stijging van de neerslag zien (scheelt tot 50 mm)

  • André Bijkerk 10 januari 2018 om 13:56 - Antwoorden

   Beste Bart,

   Dat is nu weer zo’n aardige:

   Immers warmere lucht kan meer waterdamp bevatten, en dus meer neerslag produceren.

   Klopt zeker (de Clausius Clapeyron relatie). Er is echter een probleempje, om meer waterdamp te hebben om uit te regenen moet je ook meer water verdampen om overal de fluxen gelijk te houden. Ik heb ooit eens -lang geleden- ergens berekend dat wanneer de relatieve vochtigheid constant wil houden – zoals de positive feedback van de waterdamp loop wil- dan kost je de extra verdamping veel meer aan energie dan dat de toegenomen back radiation oplevert.

   Gaat dus ook al niet.

   Ik zal de sommetjes opnieuw maken want ik zie ze zo gauw niet.

  • Hetzler 10 januari 2018 om 17:14 - Antwoorden

   @Bart Dat is inderdaad mogelijk

 3. Kees Deelstra 10 januari 2018 om 13:59 - Antwoorden

  Elke vorm van extreem weer wordt gezien als een gevolg van “global warming”. Hoogwater, laagwater alles wat maar een beetje afwijkt van “normaal” is “global warming”. Zo wist klimaatpaus Al Gore vorige week nog te melden dat de extreme lage temperaturen “‘exactly what we should expect from the climate crisis” en kwam zijn kompaan Michael Mann te hulp met een totaal onzinnige onderbouwing.
  https://www.washingtontimes.com/news/2018/jan/7/al-gore-under-fire-climate-change-claim-bomb-cyclo/
  Gore altijd heeft lopen schreeuwen dat er juist minder sneeuw zou zijn als gevolg van global warming. Gore wordt in VS allang niet meer serieus genomen en dat blijkt ook wel uit het gegeven dat zijn film “An Inconvenient Sequel: Truth to Power” ondanks een hoog reclamebudget gewoon is geflopt.
  https://www.washingtontimes.com/news/2017/dec/28/global-warming-films-flop-box-office-2017/
  en ook het boek van Roy Spencer (uitgave eigen beheer) wordt beter verkocht dan het boek van Gore
  https://www.washingtontimes.com/news/2017/aug/25/climate-skeptics-rebuttal-book-outselling-al-gores/

 4. Erik 10 januari 2018 om 15:11 - Antwoorden

  Kees,

  helaas zijn er erg veel pseudo wetenschappers die zich met klimaat bezig houden. Daardoor al die grillige voorspellingen. Het kan vriezen dan wel dooien. Een ding is zeker het komt door klimaatverandering. Alles komt door klimaatverandering, al miljarden jaren. Dus de pseudo wetenschappers hebben gelijk? Of zouden ze dit niet bedoelen?

 5. Anoniet Anonine 10 januari 2018 om 15:30 - Antwoorden

  Geweldig!

  Klimatologie in de notendop: ,,’t Ken vriesn; ’t ken dooin! Al miljarden jaren..”

  BisBisBis!!!

 6. Erik 10 januari 2018 om 15:43 - Antwoorden

  Het klimaat is nooit ‘niet veranderd’. De pseudo wetenschap heeft kennelijk een belachelijke term uitgevonden, omdat ze in alle omstandigheden het gelijk aan hun zijde willen hebben.
  Dus wateroverlast, droogte, koude, warmte, veel sneeuw, weinig sneeuw, zachte winters, strenge winters enz enz. Het maakt niet uit wat. Het komt door klimaatverandering, dus de klimaat wetenschap heeft gelijk. Hoera voor de wetenschap.

  • David 10 januari 2018 om 17:48 - Antwoorden

   Het gaat om de niet vermelde toevoeging: “en dat is onze schuld”

 7. Anoniet Anonine 10 januari 2018 om 16:29 - Antwoorden

  Hoera! Hoera!! Hoera!!!

 8. Michiel de Pooter 10 januari 2018 om 16:45 - Antwoorden

  Volgens mij was het Anthony Watts die zei: “Nothing on this earth stands still stupid, everthing moves”.

 9. bart 10 januari 2018 om 17:37 - Antwoorden

  en wie zei ook al weer:…t heelal en de menselijke domheid zijn onbegrensd…alleen t eerste heb ik nog mn twijfel over….mvg…bart..

 10. 10 januari 2018 om 19:22 - Antwoorden

  Niets is zo veranderlijk als het weer.

  Houd het simpel.

 11. Scheffer 10 januari 2018 om 19:46 - Antwoorden

  Overstromingen waren de norm tot rivieren bedijkt werden. Daar hebben we in NL 1500.jaar ervaring mee door alle klimaatverandering heen. Wat fout ging was dat rivieren gekanaliseerd werden de laatste 200 jaar waardoor de stroomsnelheid toenam en versmallingen en slecht dijk onderhoud tot onboorspelbare overstromingen leidden. De laatste 50 jaar is er meer onderhoud aan dijken en aan uitstroomverbredingen, achterstand ingehaald. Huidige reden de “menselijk veroorzaakte klimaatverandering” is het zoveelste groene politieke spookverhaal. Ik lees nu het wetenschappelijke “Spiegelzee” van Salomon Kroonenberg met vele nieuwe inzichten in onze water historie, allemaal dus gevolg van natuurlijke klimaatverandering.

 12. Tjipke Tasma 10 januari 2018 om 19:58 - Antwoorden

  Erg vreemd dat heer Hetzler zich verlaat op een blogje in plaats van de beschikbare wetenschappelijke documenten te raadplegen. De onwetende burger vindt met een beetje googlen heel wat documenten.

  De dijkverzwaringen zijn gebaseerd op de klimaatscenario’s van het KNMI en een groep van (inter)nationale deskundigen (onder andere) uit het IPCC-circuit. Verder heeft men het veiligheidsniveau van de rivierdijken met een factor 10 verhoogd en zijn de plannen gebaseerd op een probabilistisch ontwerp.

  Heer Hetzler heeft een stokpaardje in het KNMI te bashen, maar het KNMI doet echt veel meer dan alleen het opstellen van een weersverwachting. In mijn vakgebied moet ik ook rekening houden met de gegevens die door het KNMI zijn opgesteld.

  • Kees Deelstra 10 januari 2018 om 21:21 - Antwoorden

   Wat is de predictieve validiteit van de destijds gebruikte KNMI klimaatscenario’s? Ik woon aan de Waal, sinds 1995 geen enkele keer (extreem) hoogwater gehad dat ook maar enigszins in de buurt kwam van 1995. We zitten nu 2018 dus 23 jaar later!

  • Hetzler 10 januari 2018 om 22:14 - Antwoorden

   @ Tasma De vraag is nu juist in hoeverre het KNMI het bij het rechte eind heeft. Immers het KNMI is deel van het systeem dat het Eco Industrieel Complex heet.

   • Tjipke Tasma 11 januari 2018 om 20:39 - Antwoorden

    Een beetje meer respect voor het KNMI zou heer Hetzler niet misstaan.

  • Jan Dijk 11 januari 2018 om 07:19 - Antwoorden

   @Tasma:

   De onwetende burger kan in ieder geval niet LEZEN.

   Dhr. Hetzler stelt terecht het feit aan de kaak dat de Gemeente Nijmegen de credits claimt voor dijkverzwaring, betaal er ook dan voor zou ik zeggen.

   Dit is niks minder dan “kijk ons eens “groen” zijn” propaganda.

   Net zo zinloos als het voor de rechter slepen van oliemaatschappijen door de stad New York.

   Een rechter moet dus de wet gaan toetsen aan IPCC computermodellen.

   Kans van slagen is alleen als de rechter op de stoel van de klimaatalarmisten gaat zitten, zoals in Nederland met de “”””klimaatzaak””””.

   De benoemingen van Trump van lagere rechters die niets van de wet weten maar wel jong, blank, rechts en conservatief zijn zou dit zelfs in de kaart kunnen spelen.

 13. Boels 10 januari 2018 om 20:11 - Antwoorden

  ” en zijn de plannen gebaseerd op een probabilistisch ontwerp.”

  Dat is problematisch.

 14. Tjipke Tasma 10 januari 2018 om 20:40 - Antwoorden

  @Boels Als een probabilistisch ontwerp problematisch is dan hebben we pas echt een probleem in Nederland.

  • Boels 11 januari 2018 om 21:18 - Antwoorden

   @Tjipke Tasma

   Dat probeer ik te duiden.
   Ik ben namelijk nog geen enkel voorbeeld tegengekomen van een probabilistisch ontwerp voor decennia dat is uitgekomen.
   Tips uiteraard welkom..

 15. Scheffer 10 januari 2018 om 21:08 - Antwoorden

  KNMI zit volledig op de gepolitiseerde klimaatalarmistische lijn van het IPCC, dat is problematisch genoeg!

 16. Kees Deelstra 10 januari 2018 om 21:39 - Antwoorden

  “Er is in de reeks van hoogwaters geen trend zichtbaar dat het er de laatste tijd meer worden, eerder minder. De decade met de meeste van dergelijke grote hoogwaters was de periode tussen 1941 en 1950, toen waren het er 7; gevolgd door de periode 1991 – 2000 met 6. De afgelopen 10 jaar waren het er tot nu toe maar 2. Dezelfde ontwikkeling zien we ook bij de wat kleinere hoogwaters, vanaf 5000 m3/s, daarvan zijn er de afgelopen tijd ook opvallend weinig.”
  http://www.waterpeilen.nl/

  • Bart Vreeken 10 januari 2018 om 22:06 - Antwoorden

   @Kees Deelstra “Er is in de reeks van hoogwaters geen trend zichtbaar dat het er de laatste tijd meer worden, eerder minder.”

   Dat is een interessant gegeven uit een degelijke bron. Interessant om na te gaan hoe dat kan, het lijkt in tegenspraak met de neerslaggegevens. Mogelijk spelen mee:

   – door de betere afvloeiing in Nederland (nevengeulen etc) komt de waterstand minder hoog;
   – in de periode tussen 1941 en 1950 waren veel strenge winters. Het smelten van de sneeuwlaag kan een belangrijke bijdrage hebben geleverd. Ook kon het smeltwater niet in de bevroren bodem wegzakken.

   • Kees Deelstra 10 januari 2018 om 22:48 - Antwoorden

    @bart door de betere afvloeiing in Nederland (nevengeulen etc) komt de waterstand minder hoog.

    De maatregelen in het kader van ruimte voor de rivier gaan pas het werk doen bij een doorvoer van 16000 m3/s . Dat is extreem hoog.
    sinds 1995 nog niet geweest. http://www.waterpeilen.nl/

    Als strenge winters de kans op extreem hoogwater vergroot, snap ik de opmerking niet dat “De dijkverzwaringen zijn gebaseerd op de klimaatscenario’s van het KNMI”. En als ik zo de literatuur hierover lees is niet de hoeveelheid neerslag de grootste factor maar met name de retentiegraad van de bodem.

    • Bart Vreeken 10 januari 2018 om 23:07 - Antwoorden

     @Kees Deelstra
     “Als strenge winters de kans op extreem hoogwater vergroot, snap ik de opmerking niet dat “De dijkverzwaringen zijn gebaseerd op de klimaatscenario’s van het KNMI”. En als ik zo de literatuur hierover lees is niet de hoeveelheid neerslag de grootste factor maar met name de retentiegraad van de bodem.”

     Daar heb je misschien een punt. Kans op veel neerslag neemt toe, kans op bevroren bodems neemt af.

  • Boels 10 januari 2018 om 22:34 - Antwoorden

   Ruwe data neerslag De Bilt, periode 1954-01-01 t/m 207-12-31.
   Lopende Trend, periode 28 jaar

   Periode 1982 tot 1998: van 2,11 mm/dag naar 1,83 mm/dag (redelijk lineair); 771 mm/jaar naar 668 mm/jaar.
   Periode 1998 tot 2017 van 1,83 mm/dag naar 2,09 mm/dag (nauwelijks lineair); 668 mm/jaar naar 763 mm/jaar.

   • Bart Vreeken 10 januari 2018 om 22:51 - Antwoorden

    Ik weet niet wat je uit hebt zitten rekenen, Boels. Je zou veel hoger uit moeten komen. En zoals gezegd, je moet de gegevens van het neerslagstation hebben, niet die van het normale (synoptische) station. De gegevens van neerslagstation zijn nog niet beschikbaar (loopt tot 10 december). Als je die er bij wilt hebben voor 2017 dan zul je een aanname moeten doen. Ik heb voor 2017 aangenomen: 950 mm. Dat levert de volgende figuur op:

    http://www.logboekweer.nl/Actueel/NeerslagtotaalDeBilt.PNG

    Het gemiddelde over 15 jaar is toegenomen van ca 790 mm/jaar voor 1960 to ca 910 mm/jaar nu. Een forse toename dus.

   • Boels 10 januari 2018 om 23:25 - Antwoorden

    Ik kom niet verder dan dit op basis van de ruwe gegevens van De Bilt:(cdn.knmi.nl/knmi/map/page/klimatologie/gegevens/uurgegevens/uurgeg_260_2011-2020.zip)

    http://boels069.nl/2018/Neerslag.png

    • Bart Vreeken 11 januari 2018 om 08:07 - Antwoorden

     Aha, dan is het duidelijk. In de uurgegevens komen waardes ‘-1’ voor, dat betekent minder dan 0,1 mm in het voorgaande uur. Die moet je niet meetellen. Waarom niet gewoon de etmaalgegevens gebruiken, of nog beter: de gegevens van het neerslagstation.

 17. Boels 11 januari 2018 om 10:25 - Antwoorden

  @Bart Vreeken:
  Ik heb een database die nu eenmaal gebaseerd is op de uurgegevens 😉
  De correctie:
  http://boels069.nl/2018/NeerslagGT0.png

  • Bart Vreeken 11 januari 2018 om 10:46 - Antwoorden

   Ja, zo klopt het wel 🙂
   Er wordt nu een toename van de neerslag zichtbaar. Dat was nog wat meer geweest als je de lijn met het 20-jarig gemiddelde meer naar links had laten beginnen. En het was nog meer geweest als je gebruik had gemaakt van de gegevens van het neerslagstation De Bilt.
   De gegevens die je nu gebruikt zijn verzameld met een automatische regenmeter die per kleine tijdseenheid (ik geloof 10 minuten) de gevallen neerslag meet. Leuk voor het meten van hoge neerslagintensiteiten, maar er blijkt iets bij verloren te gaan. Het totaal is daardoor te laag. Tot ca. 1990 is daarvoor een correctie toegepast, daarna niet meer. De reeks is dus niet homogeen. Vandaar dat de gegevens van de klassieke regenmeters (2x per dag met de hand geleegd) beter zijn. Daar is ook de langste meetreeks van.

   • Boels 11 januari 2018 om 12:27 - Antwoorden

    “de lijn met het 20-jarig gemiddelde meer naar links had laten beginnen.”

    Het is een 28-jarig gemiddelde 😉
    De periodelengte komt redelijk in de buurt van de gangbare lengte van 30 jaar voor klimaatdoeleinden.
    Het gemiddelde bepaal ik vanaf het laatste meetpunt tot 28 jaar eerder; zo zie je beter (nou ja, intuitieve extrapolatie) waar het naar toe zou kunnen gaan.

Geef een reactie

Solve : *
8 + 4 =


Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK