Dijken en Nederland

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Nederland kent een meer dan 850-jarige traditie van strijd tegen binnendringende zee vanuit het westen via de Noordzee en vanuit het oosten en zuiden via de Zuiderzee. Dijkenbouw werd georganiseerd eerst door monniken. Dit leidde al spoedig tot professionele organisaties die heden ten dage nog steeds bestaan waaronder het Hoogheemraadschap van Rijnland de oudste en één van mijn vroegere werkgevers waar ik met genoegen aan terugdenk. In die beginjaren teisterden overstromingen ons land waarop adaptatie het enige antwoord was. Niemand had toen kennis van klimaatmodellen.

Ik vraag mij af of hier substantiële verandering in is gekomen sindsdien. Ik denk van niet, omdat de voorspellende kennis van het klimaat berust op de niet onderbouwde stelling van de dominante invloed van menselijke CO2-emissie en het kennelijk ontbreken van relevante kennis van de natuurlijke invloeden, dan wel ontkennen hiervan.
Inderdaad, deze laatste worden buiten de beschouwingen gelaten. Het moge duidelijk zijn dat deze, overigens door de media met verve uitgedragen eenzijdigheid, geen relevante bijdrage vormt aan een objectief beleid.

Nu dan, dit geconstateerd hebbende richten wij de blik op dijkbeheer in Nijmegen waarover deze verzuchting ontstond:

Destijds was volgens de deskundigen de oorzaak van het hoge water gewoon puur toeval. Allereerst was er een vorstperiode waardoor de bodem in bovenste stroomgebied van de Rijn was bevroren, daarna was er een sneeuwdek en toen kwam er flinke dooi met heel veel regen. De bevroren bodem kon het water niet opnemen en hierdoor had de Rijn een piek te verwerken. Het record van de hoogste stand van het water bij Nijmegen is nog altijd 1925!. Geleidelijk heb ik de argumentatie vóór de dijkteruglegging zien verschuiven naar een aanpassing als gevolg van klimaatverandering. Dit wordt echter zelfs door het IPCC niet ondersteund.

no significant general climate‑related trend in extreme high river flows that induce floods has yet been detected 

Er is verder na 1995 nooit meer hoog water geweest dat ook maar een beetje in de buurt kwam. Dus ik kan dat hier vanuit mijn eigen waarnemingen onderschrijven. De gemeente Nijmegen als Green Capital 2018 maakt in diverse brochures, internetfilmpjes, lezingen gewag van dat de “dijkteruglegging gedaan is vanwege klimaatverandering”.  Lees hier.

Bovendien doen ze nu ook eens voorkomen alsof het allemaal vanuit Nijmegen is geïnitieerd / bedacht. Terwijl dit voor 100% een project was van Rijkswaterstaat.

Inderdaad word je als gewone burger stelselmatig onwetend en onmondig gehouden door de politieke elite. Deze elite bestaat vooral uit ambtenaren en politici die zich geïntimideerd hebben geschikt naar de luimen van de milieubeweging die uit existentieel eigenbelang als gewelddadige beschermordedienst de ideologie van het Eco Industrieel Complex verdedigt. Met wetenschap heeft dit niets te maken, maar alles met het meest lucratieve verdienmodel uit de menselijke geschiedenis sinds het optreden van Al Gore.

Het valt te betreuren dat velen van onze bestuurders zich kennelijk niet hebben gerealiseerd hoezeer zij bij de neus werden, en worden, genomen door deze gemanipuleerde voorstelling van zaken. Het valt nog meer te betreuren dat kennelijk niemand van deze bestuurders de moeite heeft genomen zich af te vragen of dit allemaal wel juist was. De tekst van het hierboven genoemde blog spreekt boekdelen:

Hoofdoorzaak van de laatste watervloed 1995 was de slechte retentie van de bodem in het stroomgebied Moezel Rijn en Main in combinatie van kanalisatie van beken. Dit zorgde voor een te snelle afvoer van het regenwater waardoor er een piek ontstond. Met klimaatverandering heeft het allemaal niets van doen. Hoog water is van alle tijden en niet iets van de laatste jaren als gevolg van klimaatverandering. In 1342 stond het water in de kathedraal van Mainz anderhalve meter hoog. “Since the beginning of regular gauge observations more than 170 years ago, the water of the River Rhine has never inundated this cathedral, although the river bed has not been eroded at this point.“ [The flood events of 1993/1994 and 1995 in the Rhine River basin (pdf)]  En om wat dichter bij huis te blijven, op 7 februari 1799 werd het dorp Doornik tussen Lent en Bemmel verzwolgen door het water waarbij 17 mensen verdronken. Als het volgens velen zo hard gaat met die klimaatverandering dan hadden we inmiddels wel vaker het water tegen de dijkrand moeten zien klotsen.

Nu dan, als wij die Nijmeegse volgelingen van Groen Nijmegen mogen geloven zou dit (zie hier) nooit hebben kunnen bestaan, omdat de huidige waterstanden en stormvloeden kennelijk uniek zijn in de Nederlandse geschiedenis vanwege de AGW-hypothese. Ik vraag mij af hoe je als weldenkend bestuurder met verantwoordelijkheden tegenover de kiezer nog langer bereid kunt zijn om deze onzin te geloven.

In Nijmegen, en in heel dit land, is men kennelijk bevangen door de toverspreuken duurzaam en groen. Vast staat dat ze al het zicht op de realiteit vertekenen: Groene kolder die behalve onbetaalbaar en nutteloos ook ontzettend duurzaam is, lees: onuitroeibare kolder.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacybeleid.
I Accept

Bron hier.

 

Door |2018-01-10T12:08:04+00:0010 januari 2018|40 Reacties

40 Comments

 1. Kees Deelstra 10 januari 2018 om 21:39 - Antwoorden

  “Er is in de reeks van hoogwaters geen trend zichtbaar dat het er de laatste tijd meer worden, eerder minder. De decade met de meeste van dergelijke grote hoogwaters was de periode tussen 1941 en 1950, toen waren het er 7; gevolgd door de periode 1991 – 2000 met 6. De afgelopen 10 jaar waren het er tot nu toe maar 2. Dezelfde ontwikkeling zien we ook bij de wat kleinere hoogwaters, vanaf 5000 m3/s, daarvan zijn er de afgelopen tijd ook opvallend weinig.”
  http://www.waterpeilen.nl/

  • Bart Vreeken 10 januari 2018 om 22:06 - Antwoorden

   @Kees Deelstra “Er is in de reeks van hoogwaters geen trend zichtbaar dat het er de laatste tijd meer worden, eerder minder.”

   Dat is een interessant gegeven uit een degelijke bron. Interessant om na te gaan hoe dat kan, het lijkt in tegenspraak met de neerslaggegevens. Mogelijk spelen mee:

   – door de betere afvloeiing in Nederland (nevengeulen etc) komt de waterstand minder hoog;
   – in de periode tussen 1941 en 1950 waren veel strenge winters. Het smelten van de sneeuwlaag kan een belangrijke bijdrage hebben geleverd. Ook kon het smeltwater niet in de bevroren bodem wegzakken.

   • Kees Deelstra 10 januari 2018 om 22:48 - Antwoorden

    @bart door de betere afvloeiing in Nederland (nevengeulen etc) komt de waterstand minder hoog.

    De maatregelen in het kader van ruimte voor de rivier gaan pas het werk doen bij een doorvoer van 16000 m3/s . Dat is extreem hoog.
    sinds 1995 nog niet geweest. http://www.waterpeilen.nl/

    Als strenge winters de kans op extreem hoogwater vergroot, snap ik de opmerking niet dat “De dijkverzwaringen zijn gebaseerd op de klimaatscenario’s van het KNMI”. En als ik zo de literatuur hierover lees is niet de hoeveelheid neerslag de grootste factor maar met name de retentiegraad van de bodem.

    • Bart Vreeken 10 januari 2018 om 23:07 - Antwoorden

     @Kees Deelstra
     “Als strenge winters de kans op extreem hoogwater vergroot, snap ik de opmerking niet dat “De dijkverzwaringen zijn gebaseerd op de klimaatscenario’s van het KNMI”. En als ik zo de literatuur hierover lees is niet de hoeveelheid neerslag de grootste factor maar met name de retentiegraad van de bodem.”

     Daar heb je misschien een punt. Kans op veel neerslag neemt toe, kans op bevroren bodems neemt af.

  • Boels 10 januari 2018 om 22:34 - Antwoorden

   Ruwe data neerslag De Bilt, periode 1954-01-01 t/m 207-12-31.
   Lopende Trend, periode 28 jaar

   Periode 1982 tot 1998: van 2,11 mm/dag naar 1,83 mm/dag (redelijk lineair); 771 mm/jaar naar 668 mm/jaar.
   Periode 1998 tot 2017 van 1,83 mm/dag naar 2,09 mm/dag (nauwelijks lineair); 668 mm/jaar naar 763 mm/jaar.

   • Bart Vreeken 10 januari 2018 om 22:51 - Antwoorden

    Ik weet niet wat je uit hebt zitten rekenen, Boels. Je zou veel hoger uit moeten komen. En zoals gezegd, je moet de gegevens van het neerslagstation hebben, niet die van het normale (synoptische) station. De gegevens van neerslagstation zijn nog niet beschikbaar (loopt tot 10 december). Als je die er bij wilt hebben voor 2017 dan zul je een aanname moeten doen. Ik heb voor 2017 aangenomen: 950 mm. Dat levert de volgende figuur op:

    http://www.logboekweer.nl/Actueel/NeerslagtotaalDeBilt.PNG

    Het gemiddelde over 15 jaar is toegenomen van ca 790 mm/jaar voor 1960 to ca 910 mm/jaar nu. Een forse toename dus.

   • Boels 10 januari 2018 om 23:25 - Antwoorden

    Ik kom niet verder dan dit op basis van de ruwe gegevens van De Bilt:(cdn.knmi.nl/knmi/map/page/klimatologie/gegevens/uurgegevens/uurgeg_260_2011-2020.zip)

    http://boels069.nl/2018/Neerslag.png

    • Bart Vreeken 11 januari 2018 om 08:07 - Antwoorden

     Aha, dan is het duidelijk. In de uurgegevens komen waardes ‘-1’ voor, dat betekent minder dan 0,1 mm in het voorgaande uur. Die moet je niet meetellen. Waarom niet gewoon de etmaalgegevens gebruiken, of nog beter: de gegevens van het neerslagstation.

 2. Boels 11 januari 2018 om 10:25 - Antwoorden

  @Bart Vreeken:
  Ik heb een database die nu eenmaal gebaseerd is op de uurgegevens 😉
  De correctie:
  http://boels069.nl/2018/NeerslagGT0.png

  • Bart Vreeken 11 januari 2018 om 10:46 - Antwoorden

   Ja, zo klopt het wel 🙂
   Er wordt nu een toename van de neerslag zichtbaar. Dat was nog wat meer geweest als je de lijn met het 20-jarig gemiddelde meer naar links had laten beginnen. En het was nog meer geweest als je gebruik had gemaakt van de gegevens van het neerslagstation De Bilt.
   De gegevens die je nu gebruikt zijn verzameld met een automatische regenmeter die per kleine tijdseenheid (ik geloof 10 minuten) de gevallen neerslag meet. Leuk voor het meten van hoge neerslagintensiteiten, maar er blijkt iets bij verloren te gaan. Het totaal is daardoor te laag. Tot ca. 1990 is daarvoor een correctie toegepast, daarna niet meer. De reeks is dus niet homogeen. Vandaar dat de gegevens van de klassieke regenmeters (2x per dag met de hand geleegd) beter zijn. Daar is ook de langste meetreeks van.

   • Boels 11 januari 2018 om 12:27 - Antwoorden

    “de lijn met het 20-jarig gemiddelde meer naar links had laten beginnen.”

    Het is een 28-jarig gemiddelde 😉
    De periodelengte komt redelijk in de buurt van de gangbare lengte van 30 jaar voor klimaatdoeleinden.
    Het gemiddelde bepaal ik vanaf het laatste meetpunt tot 28 jaar eerder; zo zie je beter (nou ja, intuitieve extrapolatie) waar het naar toe zou kunnen gaan.

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK