De onwelgevallige feiten over windenergie die u nooit hoort …

Gert-Jaap van Ulzen.

Een gastbijdrage van Gert-Jaap van Ulzen.

Wind- & zonnestroom kúnnen geen fossiele centrales vervangen.

 

 

 

 

 

 

De windstroom productie over het jaar 2017 is inmiddels bekend en ziet er per dag als volgt uit:

Langs de Y-as vindt u het percentage geproduceerde windstroom ten opzichte van de stroom behoefte en langs de X-as de dag van het jaar. Bedenk daarbij dat stroom maar circa een vijfde is van de totale energiebehoefte. Gemiddeld over het jaar heeft windstroom 9,12% van de totale stroombehoefte voor haar rekening genomen (en dat is maar 1,82% van de energiebehoefte).  

U ziet pieken in de productie op bijvoorbeeld dag 53 (22 februari 2017), op dag 157 (7 juni), maar ook op de dagen 358 & 359 (de beide kerstdagen). Daartussen – zonder enige regelmaat – ook diepe dalen in de windstroom productie. De hoeveel windstroom is logischerwijze afhankelijk van het weer. Soms waait het, soms ook niet en soms zelfs te hard. 

Wanneer we werkelijke dagelijkse windstroom productie over 2017 sorteren van hoog naar laag, dan krijgen we de volgende grafiek – een zogenaamde duration curve (rood is de trendlijn).

 

Langs de Y-as vindt u nog steeds het percentage windstroom wat geproduceerd is ten opzichte van de stroombehoefte. Langs de X-as staat niet langer de datum, maar het aantal dagen per jaar. Uiterst links kunt u aflezen dat er circa twee dagen in 2017 waren waarop er genoeg windstroom werd geproduceerd om een kwart van de 100% stroom behoefte te kunnen leveren (11 sept. & 7 juni). Direct rechts daarvan vindt u een aantal dagen waarop er grofweg 23,5% van de energiebehoefte door windstroom werd geleverd (waaronder de beide kerstdagen). 

Op 26 dagen per jaar werd er genoeg windstroom geproduceerd om in 20% of meer van de totale stroombehoefte te kunnen voorzien (het linker deel van de grafiek). 148 Dagen per jaar meer dan 10%, op 217 dagen dus minder dan 10%. Op 116 dagen van 2017 zelfs minder dan 5% (het rechter deel van de grafiek). 

Het restant van de stroombehoefte moet dus op een andere wijze worden geproduceerd, in de regel middels kolen-, gas & kerncentrales. Zonnestroom kan gemiddeld wel iets doen – circa 2% – maar daarvoor geldt dat het ’s nachts gewoon donker is. 

Het percentage van de stroombehoefte kan logischerwijze wel verhoogd worden door meer windturbines te plaatsen. Maar zodra er meer dan 100% duurzame energie geproduceerd wordt, moet je met dat windstroom surplus wel ergens heen. Je kunt stroom niet of nauwelijks opslaan. 

Stel we verviervoudigen het aantal windturbines, waarbij we op geen enkele dag van het jaar meer dan 100% duurzame stroom willen produceren. Immers dat meerdere is – zonder opslag – gesubsidieerd afval en dat is kwalijk een duurzame business case te noemen. Dan ziet de duration curve over 2017 er als volgt uit:

De vorm van de grafiek verandert op geen enkele wijze, het is immers niet harder gaan waaien. Er zijn alleen meer turbines geplaatst. Het maximum percentage marktaandeel windstroom wat je kunt produceren zonder op ook maar één enkele dag per jaar windturbines te moeten afschakelen (wegens meer dan 100% productie), bedraagt dan 37,2%.  

Op 11 sept en 7 juni (de twee dagen uiterst links op de grafiek) zou dan 100% van de stroombehoefte kunnen worden gedekt door uitsluitend windstroom. Het restant (62,8%) moet nog altijd gedekt worden door kolen-, gas of kerncentrales. 

Met het verviervoudigen van het aantal windturbines mogen dus de ‘fossiele’ centrales gemiddeld – door het jaar heen – nog maar op 62,8% van hun capaciteit draaien. Immers blijven die centrales op een hogere capaciteit draaien, dan wordt er meer dan 100% van de vraag naar stroom geproduceerd. Wanneer wind- & fossiel meer stroom produceren dan de vraag, dan daalt logischerwijze de marktprijs voor stroom.  

En dat is dan ook precies wat er sinds 2008 is gebeurd. De marktprijs voor stroom (de opbrengst voor de producenten) is gedaald van circa €8 cent per kWh naar €3 cent per kWh. De producenten van windstroom krijgen dat – tot op zekere hoogte – middels subsidies gecompenseerd. De producenten van ‘fossiele’ stroom moeten die vermindering van de opbrengst zelf dragen. 

De ‘fossiele’ centrales worden dus geconfronteerd met lagere opbrengsten (dalende marktprijs) en teruglopend aandeel (minder kWh). Vandaar ook dat de fossiele producenten enorme bedragen hebben moeten afboeken en inmiddels groot onderhoud aan die centrales achterwege laten. Er is geen terugverdien model.  

Er is dus een reëel risico dat er mettertijd onvoldoende ‘fossiele’ capaciteit is om stroom te leveren wanneer het niet waait. Dan gaat het licht uit. Maar wat gebeurt er wanneer we het aantal windturbines niet verviervoudigen maar vertienvoudigen om zo de benodigde fossiele capaciteit te verkleinen? Dan ziet de grafiek er als volgt uit:

Wederom verandert de vorm van de grafiek niet. Op 11 sept en 7 juni 2017 zou er dan 150% te veel windstroom geproduceerd zijn. Gemiddeld door het jaar heen zou er dan 22% meer stroom zijn geproduceerd dan er vraag naar zou zijn. Van de 100% stroomvraag (de blauwe horizontale lijn) zou dan 69,3% door windstroom geleverd zijn en nog steeds zouden ‘fossiele’ centrales 30,7% van de vraag voor haar rekening moeten nemen. Wegens niet, onvoldoende of teveel wind. 

Die 22% moet wel ergens heen of de windparken moeten afgeschakeld worden. Export is zinloos, want wanneer het in Nederland waait, waait het in Duitsland en België echt ook. Die 22% windsurplus heeft – zonder opslag – geen economische waarde en is dus afval. Letterlijk. 

Verder kun je aan die turbines innoveren tot je een ons weegt, het gaat er niet harder van waaien. De vorm van de duration grafiek zal wellicht wel iets wijzigen, maar niet serieus veel. Het bijplaatsen van weersafhankelijk vermogen (zowel wind- als zonnestroom vermogen) is dan ook een zinloze en extreem kostbare exercitie. Wind- & zonnestroom kúnnen geen ‘fossiele’ centrales vervangen!

Voordat je meer windparken kunt bijplaatsen zonder dat het geld over de duurzame schutting van de wind exploitant verdwijnt, zul je eerst werk moeten maken van stroomopslag. En ook daarvan gaat de energienota niet omlaag. Alles behalve. 

 

Bron hier.

Door |2018-01-29T14:53:26+00:0030 januari 2018|53 Reacties

53 Comments

 1. Leen 30 januari 2018 om 08:36 - Antwoorden

  Er is altijd regelcapaciteit nodig om het elektriciteitsnet stabiel te houden. Bij een frequentieafwijking vanaf + en – 10ms (0,01 Hz van 50Hz standaard), gaan daarvoor aangewezen snel regelbare centrales het vermogen op-en afregelen om binnen de maximale afwijking van 200mHz te blijven. De baseloadcentrales draaien gewoon door. Bij meer dan 200mHz afwijking volgt afschakeling van delen van het elektriciteitsnet om zo andere delen in stand te kunnen houden.

  Op https://netzsin.us/ kun je dit proces live zien. Bij een afwijking van 100mHz, wat dagelijks wel voor komt, loopt het regelvermogen op tot + en – 1500 MW. Dus in enkele seconden kan een fors vermogen worden op-en afgeregeld om het net stabiel te houden, dat wil zeggen, vraag en aanbod in evenwicht houden.
  Het windenergieaanbod is dermate grillig dat een grootschalige inpassing van windenergie om die reden, het met de huidige technieken, niet in het net kan worden ingepast, omdat het een veelvoud van snel regelvermogen (=laag rendement) vergt. De beoogde CO2-besparingen zullen dan nog veel lager zijn, terwijl daar nog steeds geen duidelijk en openbaar rekenwerk over wordt gepubliceerd, noch door CBS, noch door het Energie-transitieteam o.l.v. Ed Nijpels.

  • Leen 5 februari 2018 om 08:21 - Antwoorden

   Stand na 1 week: 43 duimpjes omhoog en 6 omlaag zonder tegenargumenten….

 2. Michiel de Pooter 30 januari 2018 om 11:33 - Antwoorden

  Het verhaal van Leen is veel te technisch, realistisch en debunkend voor beleidsmakers en Kamerleden, met opleiding Toneelkunde, Communicatiewetenschappen en Franse taal, die bovendien superdruk zijn met de transitie en de omschakeling naar de groene economie. Er zit te weinig magie en belofte in. Daar moet je tegenwoordig niet mee aan komen schijten.
  Dus Leen, leuk verhaal, maar er is inmiddels een heel ander schip de haven uitgevaren dat op koers moet worden gehouden.

 3. Scheffer 30 januari 2018 om 12:10 - Antwoorden

  Dat schip is zo lek als een mandje.

 4. Michiel de Pooter 30 januari 2018 om 12:12 - Antwoorden

  Over belofte en magie gesproken; Kijk zo kan het ook ! Dit vond ik op de website van ECN:

  https://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/elektrificatie-industrie-van-gas-naar-duurzame-elektriciteit/

  Over nieuwe, groene technologie moet je natuurlijk nooit zeggen dat het parasiteert op bakken met fossiele energie, maar dan noem je dat gewoon “hybride”, “flexibel” of “slim”. Ingewikkeld engels jargon is ook niet verkeerd: Demand Response en PowerMatcher. Prima toch ?

  ECN is overigens een staatsgefinancierd onderzoekinstituut, dat onderzoeksopdrachten uitvoert van o.a. scheef opgeleide Tweede Kamerleden. Dus dat komt goed.

  • Boels 30 januari 2018 om 12:56 - Antwoorden

   PowerMatcher: als de natuurlijke intelligentie niet gebruikt wordt (vandaar “hernieuwbaar”) moet de kunstmatige intelligentie ingezet worden.

 5. Raymond Horstman 30 januari 2018 om 12:37 - Antwoorden

  Wind en zonne energie zijn nu eenmaal niet vervangend. Ze zijn slechts aanvullend. Daar dien je ze op te beoordelen. Hoeveel CO2-emissies hebben ze weten te vermijden. En hoe veel kost dit en wat zijn de alternatieven om CO2-emissies te beperken?

  • Michiel de Pooter 30 januari 2018 om 12:57 - Antwoorden

   Raymond,

   Je praat poep. Wind en zon zijn niet alleen aanvullend en CO2-emissies vermijdend, maar vooral ook disruptief en CO2-emissies verhogend t.a.v. traditionele, centrale stroomopwekkingstechnologie.
   De balans daarvan kennen we niet, door het achterhouden van productiedata, zoals door Leen al vernoemd.

   Het blijft kennelijk lastig voor een wind- en zonworshipper als jij, om een onwelgevallig en compleet verhaal te accepteren.

   • Marleen 30 januari 2018 om 15:54 - Antwoorden

    @Michiel de Pooter,

    Ik ben benieuwd naar de cijfers die de kosten en de opbrengsten van wind- en zonne-energie tegen elkaar afzetten, zodra deze bekend zullen worden.

    Je zou zeggen dat hoe meer duurzame energie er geproduceerd wordt, hoe meer de kosten van de productie van de molens en de panelen verhaald kunnen worden op diezelfde duurzame energie. Hoe meer zonnepanelen, hoe meer nieuwe zonnepanelen er met zonne-energie gemaakt kunnen worden.

    • Hetzler 30 januari 2018 om 17:41 - Antwoorden

     @Marleen Men is al 30 jaar bezig met windmolens zonder een sikkepit te zijn opgeschoten. De Wet van Betz stelt dat je niet meer dan 59% energie uit wind kunt oogsten. Wij zitten nu op 55% zodat windmolens uitontwikkeld zijn. Je kunt ze zwaarder maken met dus wel meer vermogen, maar dit maakt ze dus niet efficiënter, wel meer bijdrage aan de al aanwezige overproductie Als het windstil is staat bovendien alles gewoon stil, klein of groot. Zie verder: http://www.groenerekenkamer.nl/6715/subsidieloze-windstroom/
     en http://www.groenerekenkamer.nl/5955/sommetje-borssele/

     De kosten worden dus optisch ‘verlaagd’ door veel kosten over te hevelen van de investeerder via TenneT naar de post Netbeheer op de energierekening. In plaatsing op zee zijn wel enige efficiëntieverbeteringen bereikt, maar die vallen in het niet bij de kosten .
     Zonnepanelen zijn een ander verhaal, want die staan nog in de kinderschoenen. Toch zal het daar naar schatting zeker 15 jaar duren voordat een rendement van 60% behaald kan worden, Vooropgesteld dat het lukt. Zonnestroom daalt wel in opwekkingskosten van ca 30 cent naar nu 18 centt/kWh.

     • J van der Heijden 31 januari 2018 om 07:41

      Ja Jeroen, want het is onmogelijk dat de kosten omlaag gaan door de ontwikkeling van efficiëntere productieprocessen, materiaalontwikkeling, of andere normale R&D die in het bedrijfsleven plaats vind

      /sarc

      Weet je zeker dat je geen middeleeuwse Perzische dichtkunst hebt gestudeerd in plaats van iets met economie?

     • J van der Heijden 31 januari 2018 om 07:43

      Oh en natuurlijk zit zonnestroom in Dubai al < 0,03 in plaats van 0,18.

      Maar dat kleine verschil zal niet veel uitmaken voor Jeroen Hetzler die zijn hoofd heeft dicht gezet voor de feiten

    • Michiel de Pooter 30 januari 2018 om 21:23 - Antwoorden

     @ Marleen

     Zonnepanelen is een energietechnologie die zichzelf niet kan reproduceren. Dus je kan geen zonnepanelen maken met uitsluitend zonnestroom. Omdat ze gemaakt worden met een extreem hitte protocol, heb je altijd stroom nodig uit andere energiemixen. Vanwege die afhankelijkheid gedurende de hele lifecycle van andere energiebronnen, is de verdenking gerechtvaardigd dat zonnepanelen weinig net-energy leveren (input-output ratio). Er zijn ook tal van onderzoeken die in die richting wijzen. Je ziet dan ook geen zonnepanelen bij energiestofzuigers als Shell, Dow, Cargill en ArcelorMittal.

 6. Frans Galjee 30 januari 2018 om 13:24 - Antwoorden

  @ Raymond

  “ Wind en zonne energie zijn nu eenmaal niet vervangend. Ze zijn slechts aanvullend. “

  Onzin beide technieken worden ingezet om fossiel te kunnen vervangen.

  “ Daar dien je ze op te beoordelen.”

  Nu oordeel is dat ze dat niet of nauwelijks doen.

  “ Hoeveel CO2-emissies hebben ze weten te vermijden.”

  Goede vraag en antwoord is zeer weinig tot niets.

  “ En hoe veel kost dit en wat zijn de alternatieven om CO2-emissies te beperken?”

  Wat het kost zien we terug op onze energierekening of via de belastingen maar kost zo wie zo te veel omdat het een beoogd doel niet haalt. Los van vraag om welke reden je CO2 emissies wil beperken zijn alternatieven nog niet voorhanden of worden deze niet geaccepteerd (kernenergie).

 7. wim spaans 30 januari 2018 om 15:26 - Antwoorden

  Het schakelen is een precair proces, waar bij toenemende fluctuaties door haar complexiteit veel mis kan gaan. Gevolg dat delen van West Europa een complete black-out tegemoet zien. Wanneer, waar, hoe groot, dat weten we niet, wel dat het statistisch gezien gaat gebeuren.
  Zijn er analyses bekend waar omvang, schade, sociale onrust en verlies aan levende have en mensen zijn berekend? Bewuste risico’s omwille van een micro-graden fictieve temperatuurreductie berekend met rammelende modellen, door reductie van een meststof in een robuust klimaatsysteem.

 8. DWK 30 januari 2018 om 16:46 - Antwoorden

  Over onwelgevallige feiten gesproken.

  Brief van duurzaamheidsprofessional:

  . bedilzchtige overheid
  . onbetrouwbare overheid
  . markt (als iets een goed idee is …
  . groenlinks: feitenvrije roepmaarwats
  . hypocrisie
  Du tja https://tinyurl.com/ycby2ryy … vind je het gek ?

  Nou ja, gelukkig zijn ze wel hartstikke D.I.V.E.R.S: https://groenlinks.nl/mensen

 9. Hetzler 30 januari 2018 om 17:43 - Antwoorden

  @Pooter Ik meen dat de opvarenden van de groene schip zich bezig houden met klankschaaltherapie.

  • J van der Heijden 30 januari 2018 om 18:05 - Antwoorden

   Ik neem aan dat jij je vooral baseert op koffieprut en theeblaadjes als het gaat over klimaatbeleid en klimaatwetenschap.

   Ik zou je aanbevelen om in het vervolg je af te stemmen met de hoogleraren perzische dichtkunst op dit gebied, daar leer je waarschijnlijk nog wat van

 10. J van der Heijden 30 januari 2018 om 18:11 - Antwoorden

  1. bij de huidige hoeveelheid is opslag niet noodzakelijk, ook bij een het 3 voudige is opslag nog geen noodzaak
  2. Wind samen met opslag is nu al heel goedkoop https://cleantechnica.com/2018/01/11/wind-solar-storage-prices-smash-records/ en natuurlijk veel sneller te realiseren dan een nieuwe kerncentrale
  3. Wind en zon zijn niet de enige hernieuwbare bronnen
  4. Nederland is niet het enige land in Europa
  5. Gert Jaap van Ulzen heeft meer verstand van …. Geen idee maar niet van hernieuwbare energie

  • Boels 30 januari 2018 om 18:25 - Antwoorden

   Als het over “hernieuwbaar” gaat is een gezond boerenverstand meer dan voldoende.

  • GJ van Ulzen 31 januari 2018 om 01:20 - Antwoorden

   Eerwaarde J. van der Heijden, je mist blijkbaar de kern compleet. Ik toon aan dat – aan de hand van de werkelijke windproductie over 2017 – windstroom geen fossiele centrales kán vervangen zonder opslag. Zelfs mét opslag en een vertienvoudiging van de windstroom productie (en dus grofweg een verdertigvoudiging van het in 2017 opgesteld vermogen) kom je nog steeds stroom tekort. De cijfers spreken voor zich.

   Wat je met het verder verhogen van het aantal windparken wél bereikt, is een verdere daling van de marktprijs van stroom (en door de subsidies op windstroom dus een verdere stijging van de energienota).Verder kan hernieuwbare stroom voor de leveringszekerheid gratis parasiteren op de ‘fossiele’ infrastructuur.

   De kosten van het afschakelen van kolen- & gascentrales moeten economisch toegerekend worden aan de weersafhankelijke ‘hernieuwbare’ bronnen (wind & zon). Anders gesteld – zonder economisch rendabele stroom opslag [en dat kan in Nederland niet] – is windstroom extra stroom. Niet goedkoper of ter vervanging van. Daarmee kán windstroom op macro niveau per definitie nooit een rendabele businesscase opleveren.

   Je zult dus óf de kosten van leveringszekerheid (ergo opslag) moeten beprijzen óf weersafhankelijke stroom varianten leveringsplicht moeten opleggen. Ook wanneer het niet waait of donker is. Het enkele gegeven dat wind- & zonnestroom momenteel (nog) geen leveringsplicht hebben, is één van de systeemfouten.

   Ter uwer geruststelling heb ik beduidend meer verstand van hernieuwbare energie dan van verzekeren. Alvorens – eerwaarde – je weer tot ongefundeerde kwalificaties komt, zou ik mij eens verdiepen in de economische kant van de voorgenomen energietransitie. En de reden waarom van boven opgelegde transities nooit slagen én die transities waarna het leven goedkoper werd – ipv duurder – wél. Zo hebben we bijvoorbeeld ‘paard & wagen’ niet ingeruild voor de tractor/automobiel, omdat paarden per PK goedkoper waren …

   Maar ach … feiten ipv religie. Het blijft een keuze.

   • J van der Heijden 31 januari 2018 om 06:52 - Antwoorden

    Gert jaap

    Je bouwt een keurige stropop die je vervolgens heel knap afbreekt

    Goed gedaan!

    Ik zou niet graag naar je verzekeringsportefeuille kijken !

    • Chemical 31 januari 2018 om 08:28 - Antwoorden

     Kameraad Janos, graag een onderbouwing van je geblaat. Je weet wel, een redenering opzetten waarin je ingaat op de argumenten van Ulzen, wijst op fouten in zijn getallen, leemtes in zijn betoog etc. Van die dingen, dus geen knipselwerk en ook geen verwijzing naar linkjes. Kost tijd en inspanning, maar misschien kun je afkijken bij geleerde vriendjes. We horen graag van je.

     • J van der Heijden 31 januari 2018 om 08:41

      Chemical,

      Dan moet je even naar boven kijken en LEZEN (ik wete het het blijft lastig)

      Dan zie je dat hij een STROPOP heeft gebouwd

      En een stropop is natuurlijk een drogredenering

     • Chemical 31 januari 2018 om 13:43

      Kameraad Janos, voor iemand met zo’n groot denkraam als gij in uw bezit heeft, moet het toch een fluitje van een cent zijn om aan te tonen wat de drogredenering is. Nu blijft het zoals gewoonlijk bij wat loos gebral, dus alweer een ONFOLDOENDE.t

     • J van der Heijden 31 januari 2018 om 16:21

      Chemical

      Er is niemand die voorstelde om in Nederland alleen wind uit Nederland als hernieuwbare energie in te zetten

      Dus een droog reden

 11. J van der Heijden 30 januari 2018 om 18:35 - Antwoorden

  Inderdaad mij gezond boerenverstand zegt dat Gert Jaap van Ulzen, Jeroen Hetzler, Boels en anderen de ballen verstand er van hebben

  • Peter 30 januari 2018 om 18:53 - Antwoorden

   Ik geef het op!
   De ballen

  • Boels 30 januari 2018 om 20:02 - Antwoorden

   Janos, zoek hulp.
   Maar niet hier.

  • Henk 31 januari 2018 om 07:06 - Antwoorden

   Daaruit blijkt dan glashelder dat uw gezond boerenverstand een zeer beperkt denkvermogen heeft. Vertel eens wat meer over uzelf. Wat is uw achtergrond? Wellicht dat dan duidelijk wordt waarom het voor u zo moeilijk is harde feiten en de verbanden daartussen te begrijpen.

   • J van der Heijden 31 januari 2018 om 07:34 - Antwoorden

    En waaruit blijkt dat Henk?

    Ik meen te herinneren dat jouw inhoudelijk commentaar zich meestal beperkte tot het verbeteren van d/t fouten ?

    • Henk 31 januari 2018 om 17:58 - Antwoorden

     Dat blijkt uit het feit dat u niet in staat bent het glasheldere betoog van Gert Jaap van Ulzen te begrijpen, en het gewoon afdoet als onzin. Als het dan onzin is zou ik daar minstens onderbouwing verwachten. Die is er niet, en dat komt omdat wat Van Ulzen schrijft klopt. Harde feiten. En zelfs als die feiten nog niet bekend waren geweest had iemand met een gezond boerenverstand dit al kunnen bedenken. Goed dat het nu ook bevestigd wordt.

     • J van der Heijden 31 januari 2018 om 18:02

      Henk,

      GJ bouwt een STROPOP omdat niemand heeft beweert dat we met alleen windenergie uit Nederland de energei transitie gaat doen, om vervolgens te beweren dat het niet kan.

      Niks glashelder betoog, 1 grote stropop van begin tot einde

      Het feit dat jij dat niet begrijpt zegt veel over jouw boerenverstand en weinig over het mijne, goed dat dat bevestigd wordt

 12. Dirk Visser 30 januari 2018 om 19:14 - Antwoorden

  De windpieken zijn redelijk gelijkmatig verdeeld over het jaar.
  Als men zou besluiten om de windluwe perioden op te vangen met door accu’s opgeslagen capaciteit dan lijkt een overbruggingsperiode van een maand genoeg.
  Laten we eens bezien wat voor kosten daaraan verbonden zijn.
  Een 4 kWh accu kost €5000, veronderstel dat door schaalvergroting de prijs zakt tot €100/kWh.
  In één maand is ~10 mld kWh nodig, om dit op te slaan kost €1biljoen aan accu’s.
  Stel dat die accu’s 10 jaar mee gaan, dan zijn de kosten € 100 miljard per jaar.
  Dit komt neer op ~83 cent/ kWh.
  Ik veronderstel dat deze aanpak voorlopig nog niet in aanmerking zal komen.

  • Boels 30 januari 2018 om 21:12 - Antwoorden

   @Dirk Visser:
   Dat bedrag van €0,83 /kWh komt aardig in de buurt van de kosten van het experiment op het eilandje Hiero.
   Een wind-zon-stuwmeer combinatie is daar geprobeerd; volgens de Spaanse pers kost dat €0,80 /kWh.

  • Hetzler 31 januari 2018 om 16:13 - Antwoorden

   @Dirk Heb je rekening gehouden met het aantal laadcycli in die 10 jaar?
   http://www.groenerekenkamer.nl/5825/donkere-kant-zonnepanelen/

   • Dirk Visser 3 februari 2018 om 09:46 - Antwoorden

    Hetzler,
    Ik heb geen rekening gehouden met het aantal laadcycli.
    Ruwe schatting: ~1000 in 10 jaar. Dit is minder dan de door u gehanteerde waarde in het groenerekenkamer artikel.

 13. Jp de groot 30 januari 2018 om 20:10 - Antwoorden

  Door 10% windenergie is de marktprijs voor stroom met €5 cent per kWh gedaald.
  Dit levert jaarlijks een besparing op van circa €5 miljard, maar daar horen we Gert-Jaap niet over.

  • Boels 30 januari 2018 om 21:05 - Antwoorden

   @Jp de groot:

   Daar staat tegenover de subsidie aan “hernieuwbaar” (die het volk betaalt) en de hogere kosten van netbeheer.
   Eén stekkerdoos voor de aanlandplicht van windenergie kost zo’n 4 miljard en dat moet terugbetaald worden.
   Onder de streep betaalt een huishouden meer. Daar schrok het linkse deel van het Parlement van wakker.

   Er is geen reden meer om op energie te besparen (de beste manier om de gewenste CO2-vermindering te bereiken) omdat de verbruikskosten in kWh of Joule slechts rond 20% van de energierekening uit maakt.

  • Chemical 30 januari 2018 om 21:06 - Antwoorden

   De stroomprijzen zakken, maar de energienota gaat omhoog: daar horen we JP niet over.

  • Marinus 30 januari 2018 om 21:57 - Antwoorden

   De stroomprijs is vooral gedaald omdat Duitsland regelmatig aan buitenlandse afnemers (niet Denemarken, dat land zit in hetzelfde schuitje) geld betaald om stroom af te nemen. Dus veel windstroom in Duitsland is heel gunstig voor ons. Dat voordeel vervalt natuurlijk als wij zelf meer windstroom gaan produceren.

  • GJ van Ulzen 1 februari 2018 om 00:51 - Antwoorden

   De marktprijs voor stroom is sinds 2008 gedaald van €8 cent per kWh naar €3 cent, zoals ook vermeld staat. Die daling van de marktprijs heeft in zoverre te maken met wind- & zonnestroom, dat door het surplus daarvan het aanbod gestegen is terwijl de vraag min of meer gelijk is gebleven. Met logischerwijze een marktprijs daling als gevolg. Die lagere marktprijs (de opbrengst voor de (wind)stroom producenten wordt grotendeels door subsidies op windstroom gecompenseerd. Die subsidies vindt iedereen terug op zijn energienota, waardoor een lagere marktprijs leidt tot een hogere energienota.

   Een goed voorbeeld daarvan is Duitsland 2017. De Duitse stroomexport in 2017 bedroeg grofweg 60 TWh en bestaat op macro niveau volledig uit het wind- & zonnestroom surplus. De marktwaarde daarvan bedroeg circa €1,8 miljard, maar de Duitse stroom consument moest die wind- & zonnestroom productie wel eerst subsidiëren met circa €10,4 miljard. Of te wel – elk Duits gezin heeft in 2017 circa €300,- bovenop de energienota betaald om van die overtollige wind- & zonnestroom af te komen.

   Wanneer je moet betalen om er vanaf te komen, plegen we dat in goed Nederlands gewoon ‘afval’ te noemen. Duitsland moest in 2017 grosso modo van 10% van haar stroom productie af en heeft dat over de grens geduwd met netto circa €9 miljard aan belastinggeld. Ik vermoed dat zodra dat doordringt bij het Duits electoraat, het enthousiasme voor de #Energiewende drastisch zal afnemen …

   • J van der Heijden 3 februari 2018 om 12:09 - Antwoorden

    Behalve dat jij natuurlijk niet aan kan tonen dat het hernieuwbare elektriciteit is die wordt uitgevoerd.

    Wat een boefje het die GJ

    En natuurlijk betaalde het gemiddelde huishouden in Duitsland een EEG bijdrage van ongeveer 3500 kWh x 0,068 = EUR 238 per jaar

    Dat is dus alles wat het gemiddelde duitse huishouden betaald op zijn energie nota

    Aj Aj Aj GJ je verkoopt duidelijk aanwijsbare sprookjes.

    Iemand die logisch nadenkt kan geen VVD meer stemmen

 14. Guus Derksen 30 januari 2018 om 22:06 - Antwoorden

  Aan
  http://www.groenerekenkamer.nl/5800/parallelle-wereld-hernieuwbaar/
  Ontleen ik het volgende fragment:
  “Immers, wij moeten er dan rekening mee houden dat opslag voor een volle maand € 388.000 per jaar per huishouden zal kosten.”

 15. Boels 31 januari 2018 om 10:03 - Antwoorden
 16. j,e,[email protected] .nl 31 januari 2018 om 17:03 - Antwoorden

  @Leen.
  In Uw reactie noemt U snel regelvermogen (= laag rendement) als noodzakekijk om in enkele sec.1500 Mega watt op of af te regelen.

  Snel regelbare centrales zijn of STEG centrales (hoog rendement) of eenvoudige gasturbines met slecht rendement (30 %) waarbij echter de afvoergassen benut worden voor verwarming doeleinden en derhalve ook met een hoog rendement.(de wkc centrales)
  Kunt U mij vertellen welke centrales met een slecht rendement U bedoeld? En het vermogen van die centrales?
  Een lijst van energie centrales kunt U vinden op internet.

 17. Eddy 31 januari 2018 om 22:47 - Antwoorden

  JP hoeveel betaal jij nou minder, hoe doe je dat, ik wil ook minder betalen maar bij mij wordt het ondanks lager verbruik nog steeds meer. Help aub ook die mensen die hun energie rekening niet meer kunnen betalen met tips.

  • JP de Groot 1 februari 2018 om 19:12 - Antwoorden

   Eddy kijk hier even.

   http://www.clo.nl/en/node/25957

   • Boels 3 februari 2018 om 11:22 - Antwoorden

    CPI is zonder de subsidies voor zon en wind.
    clo.nl is niet onafhankelijk
    Kijk de eigen energierekeningen na.

    • Scheffer 3 februari 2018 om 11:34 - Antwoorden

     Dit soort eenzijdig selectieve nieuwsgaring op clo.nl zou niet op een politiek-onpartijdige Rijksoverheid website moeten kunnen staan, zelfs verboden moeten worden vanwege de dubieuze wetenschappelijke teneur. Het is het niveau van Urgenda! Vooral politiek gedreven, dus niet onafhankelijk en niet wetenschappelijk.

 18. Frans Galjee 1 februari 2018 om 10:53 - Antwoorden

  We zijn er (bijna) allemaal het er al over eens wind en zon als vervanging van fossiel werkt niet en gaat ook niet werken hoe lang we er over blijven schrijven.
  Dus mijn advies is niet steeds dit standpunt blijven herhalen anders gaat men misschien denken dat wij er ook nog niet uit zijn.

 19. Erik 3 februari 2018 om 12:59 - Antwoorden

  Frans,

  blijven herhalen, dan dringt het misschien ooit door. Doen ze in het onderwijs ook. De transitie naar een meer reële kijk vergt tijd. De 2e kamerleden zijn traag van begrip, dus gaat het heel geleidelijk.

  • J van der Heijden 3 februari 2018 om 13:02 - Antwoorden

   Erik,

   Ik blijf bij jou ook steeds maar herhalen, maar doordringen doet het niet echt …..

Geef een reactie

Solve : *
9 + 23 =


Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK