Thierry Baudet versus Gerrit Hiemstra

Thierry Baudet.

Er is hier reeds verschillende keren bericht over de kritiek van Thierry Baudet op de klimaathype, waarbij hij vooral NOS-weerman Gerrit Hiemstra op de korrel nam en in een tweet zelfs op diens ontslag aandrong. Gelukkig heeft hij die tweet weer snel ingetrokken, want zo gaan we niet in dit land met elkaar om.

Niettemin mag niet worden vergeten dat Gerrit Hiemstra zich al vele jaren opwerpt als militante ‘mindguard’ van het opwarmingsdogma. Iedereen die daarop kritiek durft te hebben, wordt door hem scherp terecht gewezen. Ik heb dat zelf vele jaren geleden, eind 2009, aan den lijve mogen ondervinden. Zie mijn discussie met hem hier.

Hiemstra verwijt klimaatsceptici te goochelen met grafieken. Joop (VARA) deed er nog een schepje bovenop. Volgens Joop zijn klimaatsceptici fanatici en verspreiden zij leugens. Het zal je maar gezegd worden!

Gerrit Hiemstra

Citaat:

Gerrit Hiemstra waarschuwt voor leugens van klimaatsceptici

Moedwillig goochelen met klimaatmodellen

NOS-weerman Gerrit Hiemstra gaat vandaag de strijd aan met fanatici die de opwarming van de aarde ontkennen. Hij toont glashard aan dat klimaatsceptici moedwillig goochelen met wetenschappelijk onderzoek. Enz enz.

Bron hier.

Hiemstra gebruikt zijn positie als weerman van het NOS-journaal regelmatig om Nederland weer een brokje klimaatellende voor te schotelen. Daarmee is hij een van de invloedrijkste protagonisten van de klimaathysterie in ons land.

Onlangs heeft Thierry Baudet vier concrete voorbeelden bekritiseerd, die tot de litanie van de klimaatalarmisten behoren. Hij twitterde: „Die film van Gore slaat echt werkelijk helemaal nergens op. Er is geen toename in extreme weersomstandigheden. Het klimaat warmt veel minder op dan altijd voorspeld. Meer CO2 heeft geweldig positief effect op plantengroei. Smog in India heeft niets met CO2 te maken.”

Daarop kwam Hiemstra met een weerwoord.

Geen Stijl gaf hier een overzicht.

Voor verschillende commentatoren in de media was dit aanleiding om zich achter Hiemstra te scharen. Ook Urgenda-duurzaamheidsactivist Jan Rotmans mengde zich in de discussie. Maar in een ‘factcheck’ van Simon Rozendaal, de nestor van de Nederlandse wetenschapsjournalistiek, in de Volkskrant (!) kwam deze tot de conclusie dat Thierry Baudet grotendeels gelijk had. Ik pik een aantal elementen uit zijn betoog.

… de vier klimaat-statements kunnen aan een analyse worden onderworpen.

Te beginnen met de uitspraak dat er geen toename in extreme weersomstandigheden is. Het wetenschappelijke rapport van het IPCC (het VN-panel dat de afgelopen decennia de klimaatverontrusting regisseerde) houdt hier een slag om de arm. Op pagina 53 wordt geconstateerd dat er ‘weinig vertrouwen’ is dat er een aan opwarming toe te schrijven trend is in tropische cyclonen, wereldwijde overstromingen en droogte. Wel is er ‘vertrouwen’ dat er door opwarming meer zware regenval is en het is ‘waarschijnlijk’ dat er meer hittegolven zijn. Oftewel, Baudet heeft een beetje gelijk.

Dat het klimaat minder opwarmt dan voorspeld, is ook omstreden, maar hier heeft Baudet meer gelijk. Op pagina 43 erkent het IPCC dat voor de periode tussen 1998 en 2012 111 van de 114 klimaatmodellen een grotere opwarming voorspellen dan de observaties weergeven. In gewone taal: het klimaat warmt de laatste tijd (althans tot en met 2014, toen het IPCC-rapport werd geschreven) minder snel op dan gedacht. In 2015, 2016 en 2017 was het warmer, maar nog steeds zit de temperatuur helemaal onder in de waaier aan voorspellingen of valt er net buiten.

Dan nummer 3, CO2 en plantengroei. Dit is basale chemische kennis. Planten hebben CO2 nodig. Daarom pompen tuinders in het Westland koolzuurgas in hun kassen. Mede door de sterke stijging van het CO2-gehalte in de atmosfeer is de aarde de afgelopen dertig jaar 14 procent groener geworden, concludeerden onderzoekers op basis van satellietbeelden in 2014 in Nature Climate Change. Baudet heeft hier gelijk.

Idem voor punt 4. Alweer middelbare-schoolkennis. Het begrip smog slaat op een mengsel van zwaveldioxide, stikstofoxide en fijnstof, conventionele luchtvervuiling. CO2 is totaal anders, wij ademen het uit en het is de vraag of je het vervuiling mag noemen. Hoe dan ook, de enorme smog in India heeft niets met CO2 te maken.

Met andere woorden, de conclusie dringt zich op dat Rotmans een effectief klimaatactivist mag zijn maar slecht op de hoogte lijkt van de klimaatwetenschap.

Ten slotte Baudet. Zijn vier statements zijn provocerend maar grotendeels waar.

Aldus Simon Rozendaal.

Bron: Volkskrant hier.

 

 

 

 

Door | 2018-01-12T12:54:18+00:00 12 januari 2018|134 Reacties

134 Reacties

 1. Marcos 12 januari 2018 om 08:29 - Antwoorden

  Eindelijk een politicus die verstandige opmerkingen maakt over klimaat in plaats van blindelings na te papegaaien wat de media ons elke dag voorschotelen. En een laffe reactie van Gerrit Hiemstra die de uitdaging van Baudet om in inhoudelijke discussie te gaan net aanneemt.

 2. Kees Simons 12 januari 2018 om 09:54 - Antwoorden

  Een beetje laf van Hiemstra, als hij het gelijk aan zijn kant heeft is er toch geen enkele reden dit debat niet aan te gaan.

  • Cornelia 12 januari 2018 om 17:30 - Antwoorden

   De beste man heeft een goedlopend bedrijf dat ondernemers “helpt” bij de gevolgen van klimaatverandering.
   Eigenlijk zou er een onderzoek moeten komen naar de handel en wandel van deze meneer.

 3. David 12 januari 2018 om 10:05 - Antwoorden

  Alleen al deze actie van Baudet is een goede reden om lid te worden van het FvD.

 4. Bart Vreeken 12 januari 2018 om 10:27 - Antwoorden

  Al snel irritant dit soort twitter-ruzies. Er worden makkelijk dingen geroepen die te kort door de bocht zijn. Nog eens het lijstje:

  1. Extreme weersomstandigheden. Statistisch moeilijk om wat over te zeggen, juist omdat ze zeldzaam zijn. Een verband tussen opwarming en de major hurricanes in het Caribisch gebied (2017) en de extreme neerslag rond de Golf van Bengalen (2017) ligt wel voor de hand.

  2. De uitspraak van Baudet was dat het klimaat VEEL minder opwarmt dan voorspeld. Dat is duidelijk onjuist, het warmt een beetje minder op. Dat blijft binnen de onzekerheidsmarge. Wel reden om nog eens kritisch naar de modellen te kijken.

  3. CO2 is goed voor planten. Hierin heeft Baudet in principe gelijk. Maar of we er beter van worden? Het is wel goed voor de landbouw, zeker in droge gebieden. Maar of het goed is voor ecosystemen blijft de vraag. Overmaat is niet altijd gunstig, zie stikstofdepositie. Het kan leiden tot eenvormigheid. En extra plantengroei in droge gebieden (meer CO2 -> minder huidmondjes -> minder verdamping door planten) levert juist extra gevaar voor bosbranden.

  4. Smog in India heeft inderdaad niet veel met opwarming te maken, tenzij daardoor het stromingspatroon verandert.

  • Bart Vreeken 12 januari 2018 om 10:37 - Antwoorden

   Nog een aanvulling op punt 4. Smog in India is geen gevolg van klimaatverandering, maar het sterk gestegen gebruik van fossiele brandstoffen in India levert daaraan natuurlijk wel een belangrijke bijdrage.

  • Boels 12 januari 2018 om 11:15 - Antwoorden

   @Bart Vreeken:
   “Een verband tussen opwarming en de major hurricanes in het Caribisch gebied (2017) en de extreme neerslag rond de Golf van Bengalen (2017) ligt wel voor de hand.”

   En het in gebruik nemen van het windpark Gemini, ook in 2017 😉

  • Scheffer 12 januari 2018 om 11:26 - Antwoorden

   1) is pertinent onjuist, géén enkel wetenschappelijk verband, er zijn wereldwijd juist minder hurricanes al jaren afnemend, zelf een verband vermoeden is de verwerpelijke morele verhevenheid, dogmatisch politieke vooringenomenheid en wetenschappelijke fraude.

   2) Klopt is juist wat Baudet citeert (van Crok zijn recente IPCC/KNMI kritische analyses / publicaties). Blijft binnen de 85% onzekerheidsmarge die met 97% zekerheid wordt gepropagandeerd door het IPCC. 🙂

   3) Bosbranden argument is een gelegenheidsargument, niet terzake. Bosbranden zijn van alle tijden en bevruchten de aarde. Bosbranden nemen wel toe veroorzaakt door de mens (voor “DUURZAME” palmolieplantages en ook door pyromanen)

   4) Smog en roet in economisch snelgroeiend India zijn gevolg van nog steeds massale houtstook voor van alles (inclusief crematies) en als gevolg van de snelgroeiende mobiliteit met fossiele brandstoffen. Fossiel-CO2 speelt slechts een kleine rol, zoals iedereen inmiddels kan weten omtrent de veel geringe klimaatgevoeligheid door CO2 als door het IPCC en haarklimaatmodellen wordt beweerd.

 5. Hugo 12 januari 2018 om 10:52 - Antwoorden

  Bart je tekst: 1. “Extreme weersomstandigheden. Statistisch moeilijk om wat over te zeggen, juist omdat ze zeldzaam zijn. Een verband tussen opwarming en de major hurricanes in het Caribisch gebied (2017) en de extreme neerslag rond de Golf van Bengalen (2017) ligt wel voor de hand.”

  Is dit een wetenschappelijke benadering? Extreem weer zeldzaam maar een verband tussen opwarming en toevallige weersomstandigheden ligt dan kennelijk wel weer voor de hand.
  Van wie heb ik dit soort uitspraken ook al eens gelezen?

  Gerard van der Steenhoven zie Code oranje voor het klimaat. Daar wordt ook weer en klimaat door elkaar gehaald.
  https://www.climategate.nl/2015/11/48955/

  https://www.climategate.nl/2015/11/48955/

  • Bart Vreeken 12 januari 2018 om 12:26 - Antwoorden

   @Hugo, ik weet niet wat voor uitspraken je allemaal leest.

   De statistiek van extremen werkt anders dan de statistiek van het ‘gewone weer’. Zonder extremen kun je uitgaan van gemiddelde over 30 jaar. Maar extremen zijn daarvoor te zeldzaam. Anderzijds kan een extreme gebeurtenis de statistiek al belangrijk veranderen. Hier het verloop van het aantal major hurricanes in het Atlantisch gebied per jaar.

   http://www.logboekweer.nl/Actueel/MajorHurricanes.png

   Natuurlijk kunnen ze zonder klimaatverandering ook voorkomen. Maar het lijken er meer te worden, en ze lijken zwaarder te worden. Hier al eerder ter sprake geweest, maar dat blijft kennelijk niet hangen.

   • Chemical 12 januari 2018 om 13:26 - Antwoorden

    Ook het IPCC concludeert dat er geen toename in weersextremen detecteerbaar is. Lees ook eens de artikelen van Pielke jr, die heeft hier uitgebreid over geblogd. “Lijkt er meer te worden” is jouw eigen perceptie, want over langere termijn is er eerder sprake van een dalende trend dan van een stijgende trend. Baudet is gewoon beter op de hoogte dan Hiemstra, dat is de echte reden waarom hij niet in debat durft te gaan.

    • Bart Vreeken 12 januari 2018 om 13:44 - Antwoorden

     Het is niet alleen mijn eigen perceptie, Chemical. Op internet is veel te vinden over de meest recente trend. Bijvoorbeeld deze, uit een respectabel blad:

     https://www.scientificamerican.com/article/was-the-extreme-2017-hurricane-season-driven-by-climate-change/

     • Jan de Jong 12 januari 2018 om 14:37

      Al lang geen respectabel blad meer…

     • Scheffer 12 januari 2018 om 15:23

      Een vragende stelling is altijd zonder meer met NEE te beantwoorden! Dat is de regel!

     • Chemical 12 januari 2018 om 16:24

      Scientific American is vergelijkbaar met Natuur en Techniek, het publiceert geen origineel onderzoek. In de klimaatdiscussie heeft SA onvoorwaardelijk gekozen voor onverdund klimaatalarmisme. In dit geval bijvoorbeeld vonden ze het niet nodig Pielke jr om commentaar te vragen. Hij is expert op dit gebied en baseert op officiele IPCC literatuur, wat wil je nog meer. SA heeft het niet zo op een gebalanceerde verslaggeving en presenteert liever de mening ( meer is het niet) van een alarmist als een wetenschappelijk bewezen feit.

     • Cornelia 12 januari 2018 om 17:48

      U moet eens weten, de leugen van de klimaatverandering is zo groot geworden dat zelfs gerespecteerde wetenschappelijke bladen veel geld ontvangen voor het schrijven van stukken. In onze hele EU, onze kranten, door de overheid gecontroleerde journalisten, allemaal verplicht hetzelfde te schrijven. Controleert u dit gerust.
      Als regeringen deel gaan uitmaken van de leugen is het niet meer terug te draaien.
      De EU wordt geregeerd door de lobbyisten van de grote multinationals, die graag meer consumenten willen, en nieuwe verdienmodellen.
      Daarvoor is het klimaat bij uitstek geschikt, het is zeer complex, niemand kan het controleren en er worden gigantische bergen geld ingestoken.
      Tegenwoordig is “het klimaat” goed voor duizenden miljarden, duizenden miljarden waar die multinationals flink mee gaan verdienen.
      Ik daag u uit om zelf onderzoek te doen naar de “echtheid” van nieuws.
      Niet zelden zijn “wetenschappelijke” bladen van een (multinational) uitgever.
      Ze schrijven voor eigen parochie.
      Maar…. verreweg het grootste aantal wetenschappers gelooft de gegevens over klimaatverandering niet en komt met andere bewijzen.
      En dat heb ik het over échte wetenschappers en niet een gedragswetenschapper die een boek uitbrengt om de gevolgen van het veranderende klimaat op mensen te bespreken.

     • Hetzler 12 januari 2018 om 18:00

      @Bart SA lees ik al vele jaren en heb het zien veranderen naar een deel van het systeem dat beweert dat deze planeet naar de ratsmodee gaat net zoals Hiemstra deel van het systeem is geworden. Het uitblijven van toenemende weerssextremen bevestige Marcel Crok en Rob de Vos ook nog eens voor Nederland als tegenargument voor de beweringen van het KNMI (ook deel van het systeem).

   • Danny 12 januari 2018 om 15:13 - Antwoorden

    Bart,
    Heb je je al eens afgevraagd waarom je nergens een gelijkaardige figuur tegenkomt om jouw veronderstelling te ondersteunen? (Dit zou eigenlijk een alarmbelletje moeten doen rinkelen…)

    Hint: in ‘Dijken en Nederland’ heb je het nog recent gehad over homogene reeksen.

   • Hetzler 12 januari 2018 om 17:43 - Antwoorden

    Maar als je een veel langere peride neemt is er wel degelijk iets over te zeggen en dat heeft o.a. Pielke jr. gedaan .

   • Danny 12 januari 2018 om 23:18 - Antwoorden

    Beste Bart Vreeken,
    Ben best wel verbaasd, had nooit gedacht dat ik jou in het op één na onderste schuifje, bij Jan VdH, zou moeten stoppen… 🙁
    Het schuifje met opschrift: “Weigert communicatie/discussie als je hem/haar op een fout(je) wijst, misschien beter negeren”
    Ik zou zeggen: be a man and prove me wrong…

    • Bart Vreeken 12 januari 2018 om 23:44 - Antwoorden

     O goed dan, je wilt een reactie op je opmerking van 15:13.

     Allereerst: ik heb niet de illusie dat ik de enige ben die zo’n figuur maakt met de major hurricanes. Dat ligt erg voor de hand. Wat de homogeniteit betreft: natuurlijk is de reeks niet homogeen. Dat is al eens eerder ter sprake geweest. De kracht van orkanen wordt nu vastgesteld met vliegtuigen en satellieten, dat was in de eerste eeuw van de 20e eeuw nog niet het geval. Er moest dus op een andere manier een schatting gemaakt worden. Dat zal niet helemaal hetzelfde resultaat opgeleverd hebben. De sterkte van hurricanes kon bijvoorbeeld afgeleid worden van de omvang; er was voldoende scheepvaartverkeer om daar iets over te zeggen. Wanneer hurricanes over land trokken kon er ook iets gezegd worden op basis van de schade. Daarbij kan het ook zijn dat de kracht te hoog ingeschat werd. Mensen waren minder goed voorbereid en huizen waren misschien minder degelijk.
     Maar goed, we zullen het moeten doen met de data die nu beschikbaar zijn. De verschillen tussen voor en na 1950 zijn heel opvallend. Na 1950 zijn ook verschillen te zien. Een opvallende dip tussen 1965 en 1995. Maar de grootste aantallen zijn in recente tijd te vinden, en wat het 30-jarig gemiddelde betreft in de laatste 30 jaar.

    • Danny 13 januari 2018 om 00:07 - Antwoorden

     De vraag was: waarom zie je jouw figuur (of ene die daar sterk op lijkt) nergens opduiken?
     Omdat het geen homogene reeks is, maar ja… dat is waar we het moeten mee doen… en de trend bevestigt wat ik graag zou willen… Sorry Bart, zo werkt het niet, dit is een nepargument.
     Misschien toch maar eens serieuze bron raadplegen. Is NOAA betrouwbaar en respectabel genoeg?

     https://www.gfdl.noaa.gov/global-warming-and-hurricanes/

     • Bart Vreeken 13 januari 2018 om 11:17

      Danny, je stelt weer een retorische vraag. Natuurlijk is de NOAA betrouwbaar en respectabel. In het stuk stelt de NOAA dat het nog te vroeg is om trends vast te stellen in het optreden van major hurricanes, maar dat het waarschijnlijk is dat we dat effect wel gaan zien. Dat wijkt niet erg af van wat ik zeg. In feite zijn er twee uitspraken juist:
      A. Er is geen aantoonbare toename in het optreden van major hurricanes.
      B. Er is NOG geen aantoonbare toename in het optreden van major hurricanes.
      Welke uitspraak je gebruikt is een kwestie van smaak. Gezien de verwachting zou ik kiezen voor uitspraak B.

      Maar er zit bij het artikel een addertje onder het gras. Uit de inleiding van het stuk (december 2017): ‘In this review, we address these questions in the context of published research findings.’ Uit niets blijkt dat de NOAA de gegevens meegenomen heeft van het seizoen 2017. De meest recente literatuurverwijzing is van 2015. En juist in 2017 waren er opmerkelijke gebeurtenissen, zoals de extreme neerslag bij hurricane Harvey en de extreme kracht van Irma en Maria. Vooral de enorme hoeveelheid neerslag was statistisch een enorme uitbijter.

      Terug naar de uitspraak van Therry Baudet. Die was letterlijk:
      ‘Er is geen toename in extreme weersomstandigheden’

      Dat is gewoon onjuist, dat kun je helemaal niet zeggen. Het woord ‘aantoonbare’ ontbreekt. Dat had ook in een Twitterbericht er bij gemoeten. Twaalf tekens, de spatie meegerekend. Punt voor Gerrit Hiemstra.

     • Scheffer 13 januari 2018 om 11:40

      NOAA “natuurlijk” betrouwbaar en respectabel?

      https://realclimatescience.com/2016/11/noaa-september-temperature-fraud/

      NOAA claimed record heat in numerous locations is September, like these ones in Africa and the Middle East. This is a remarkable feat, given that they didn’t have any actual thermometer readings in those regions in September. In fact, NOAA didn’t have any thermometer readings on about half of the land surface. Satellite temperatures showed that September was close to normal in those regions which NOAA declared to be record hot.

     • Bart Vreeken 13 januari 2018 om 11:49

      @Scheffer
      NOAA “natuurlijk” betrouwbaar en respectabel?

      Ga dat maar met Danny uitvechten, Scheffer. Ik heb er wel weer genoeg tijd in gestoken.

     • J van der Heijden 13 januari 2018 om 11:49

      Ja Scheffer, NOAA is betrouwbaar. Dat jij de sprookjes geloofd van Tony heller, bekend nog niet dat weldenkende mensen hem moeten geloven

     • Bart Vreeken 15 januari 2018 om 11:30

      Op verzoek van Danny hier een figuur met de aantallen major hurricanes per jaar, zoals te vinden op het internet. Bron NOAA.

      http://www.aoml.noaa.gov/hrd/tcfaq/MH.jpg

      Meer hierover:
      http://www.aoml.noaa.gov/hrd/tcfaq/E11.html

      Maar wat blijkt? Er zijn verschillen tussen de figuur van de NOAA en mijn grafiek. Vooral het grote aantal major hurricanes in 1950 (8) valt op. In mijn gegevens, eerder gedownload en óók van de NOAA waren dat er 6. Als ik een vergelijking maak dan heeft de NOAA de aantallen van bijna alle jaren tussen 1946 en 1855 met 1 of 2 opgehoogd. De al zeer actieve periode rond 1950 komt er nu nog sterker uit. Wat is er gebeurd? Op grond waarvan deze veranderingen? Wikipedia vermeldt voor 1950 nog steeds een aantal van 6 major hurricanes.

     • Danny 15 januari 2018 om 15:40

      Bart,
      Wat een gespartel toch (tot vandaag zelfs gezien jouw posting van 11:30) en dan nog grotendeels naast de kwestie…
      Ik heb mij zelfs niet uitgesproken of er nu meer, minder, krachtiger, groter, langer, korter of wat dan ook aan de hand is met de major hurricanes. Ik vermoedde alleen dat iemand die zich de moeite getroost om data op een website te verzamelen en die dus ook ter beschikking van anderen te stellen, er in eerste instantie in geïnteresseerd zou zijn dat deze data zo correct mogelijk zijn en dat er op de juiste manier gebruik van wordt gemaakt.
      Vandaar mijn opmerking… en omdat ik niet een schoolmeester wil uithangen met een vingertje omhoog, heb ik het op een zodanige manier verwoord dat je er bij een eventuele volgende keer wel even zou bij stilstaan (het alarmbelletje…).
      Maar uit jouw reacties blijkt dat je vindt dat als het resultaat de “goede zaak” dient, dat dan de integriteit van de methode niet zo belangrijk is (in 1998 is er ook zo een studie gepubliceerd als ik mij niet vergis…). Het weze zo, ik kan enkel zeggen dat ik dat spijtig vind en dat jouw geloofwaardigheid geen goed beurt gemaakt heeft.

      De enige juiste actie van jou zou zijn om over je grafiek in duidelijk leesbare letters iets te schrijven in de zin van; “Bij nader inzien is deze reeks helemaal niet geschikt om trendlijnen te trekken. Gelieve geen conclusies te trekken op basis van de weergegeven trendlijnen. Met excuses voor mijn onzorgvuldigheid.”

     • Bart Vreeken 15 januari 2018 om 17:17

      Danny, ik vind je een ongelofelijke zeur. Je alarmbelletjes kunnen me gestolen worden.
      Het enige waar het me om gaat is dat we over zo goed mogelijke data beschikken. Als je denkt dat dat niet zo is, zeg het dan gewoon en ga geen verstoppertje lopen spelen.
      Natuurlijk zijn de data vanaf 1850 niet homogeen, dat is evident. Daarom heb ik er ook geen trendlijn door getrokken. Maar het ging me nu alleen om het laatste deel, wat wel van een goede kwaliteit zou moeten zijn.
      Maar zet me maar in het lijstje van mensen waar je niet meer op reageert, dan heb ik geen last meer van je.

 6. Scheffer 12 januari 2018 om 10:59 - Antwoorden

  De walgelijke morele verhevenheid al jaren in het klimaat “debat” van het beweerde “The science is settled” met zogenaamd 97% betrouwbaarheid en zogenaamd 97% “consensus” bij de KNMI, IPCC, IPCC-aanhangers, milieubeweging, politici, NPO, NOS en weermannen in dienst van de NPO (Hiemstra) is choquant.

  Hiemstra druipt af (als een hond met staart tussen de benen), weg van een publiekelijk klimaatwetenschappelijk discours.

  Kom op Hiemstra!

  Je zal niet afgaan in een debat, maar je zal uiteindelijk moeten bekennen dat de klimaatalarmistische vlag al jarenlang minder fier wappert op basis van de 20 jaar satellietmetingen van de temperaturen in de lage atmosfeer versus de landmetingen van/door IPCC/KNMI en hun computerprogramma’s / alarmistische grafieken / gepolitiseerde klimaatscenario’s!

  • J van der Heijden 12 januari 2018 om 11:06 - Antwoorden

   RSS 4.0 TLT sinds 1998 (wat natuurlijk kersenplukken is en dat is verboten in de wetenschap)

   0.142 ±0.175 °C/decade (2σ)

   Gisstemp

   0.191 ±0.105 °C/decade (2σ)

   Maar natuurlijk zijn dat de feiten die Scheffer liever ontkent.

   Trouwens vraagje, waarom zou ik een boekje moeten lezen van mensen die nog nooit 1 wetenschappelijke publicatie hebben gedaan op het gebied van het klimaat over het klimaat?

   En die 70 pagina’s met referenties heb je die nagetrokken en gecontroleerd of de primaire bron ook de conclusie van de schrijvers ondersteund?

   • Wouter 12 januari 2018 om 15:20 - Antwoorden

    Volgens jouw Gisstemp is er dus geen statistisch significante opwarming vanaf 1998. En als dat wel zo was dan bewijst dat nog niks over de man-made (AGW) hypothese.

    • J van der Heijden 12 januari 2018 om 15:29 - Antwoorden

     Volgens mijn Gistemp is de opwarming dus wel statistisch significant

     RSS niet, maar natuurlijk blijft 20 jaar veel te kort. Scheffer komt met de periode daar kan ik ook niets aan doen.

     Maar goed vertel, wat heeft dan wel de opwarming veroorzaakt? Want dat het opwarmt is natuurlijk wel gewoon een feit.

     En Wouter als het niet CO2 is wat is het dan wel?

     • Hetzler 12 januari 2018 om 17:55

      @JvdH Heb je ook het bewijs dat CO2 echt onomstotelijk de boosdoener is? Tot op heden bleef het bij handopsteken beperkt voor de opstelling van de Summary for Politicimakers.
      Als atheïst geloof ik niet de Bijbel als godsbewijs. Evenzo telt elke Assesment van het IPCC, omdat ook dit geen wetenschappelijk bewijs levert.

     • J van der Heijden 12 januari 2018 om 18:01

      Ja ja jeroen

      Jij geloofd alles wat je mening bevestigd, maar de rest negeer je.

      Uiteraard is er bewijs doe uiteindelijkers onderzoek in plaats van blogjes schrijven

      Onomstotelijk , als je het niet gelooft probeer zelf eens een wetenschappelijk onderzoek van het tegendeel

      Oh en weet je onomstotelijk zeker dat de zwaartekracht bestaat? Ik zou me maar vastbinden aan je stoel

     • Wouter 13 januari 2018 om 07:42

      Dus was één van de twee (RSS) niet significant. Je voorbeeld was dus weinig overtuigend.

      En waarom moet IK vertellen waardoor de opwarming komt als er statistisch geen significante opwarming kan worden aangetoond zoals obv. de RSS reeks?

      En als er wel opwarming zou zijn (wat ik niet uitsluit) dan moet je dat aan moeder natuur vragen, niet aan mij. Er zijn al eeuwen temperatuur cycli.

      En als jij denkt dat de opwarming door de mens/CO2 komt, dan moet JIJ dat dan maar eens statistisch aan tonen (hint: de IPCC simulaties deugen statistisch echt niet als bewijs).

   • Erik 13 januari 2018 om 18:07 - Antwoorden

    Sinds 1998 daling vd temperatuur tot 2016, tot 2018 lichte stijging door de grote el nino, niet door CO2

    http://www.woodfortrees.org/plot/uah6/from:1998/to:2016/trend/plot/uah6/from:2001/to:2016/trend/plot/uah6/from:1980/to:1998/trend/plot/uah6

    Time series (uah) from 1978.92 to 2017.92
    #Selected data from 1998
    #Selected data up to 2018
    #Least squares trend line; slope = 0.00746438 per year

    Dus stijging 0,7 graad per eeuw, geheel toe te schrijven aan de grote EN van 2016.

    • Bart Vreeken 13 januari 2018 om 18:19 - Antwoorden

     Nou ben je wel heel opzichtig bezig, Erik. Je neemt de El Nino van 1998 als uitgangspunt en dan mag de El Nino van 2015/2016 opeens niet meetellen?
     Hoe stel je je dat eigenlik voor, zo’n El Niño? Zet iemand even de onderwaterverwarming aan op zo’n moment? Het is alleen herverdeling van warmte die eerder is opgebouwd.

    • Erik 13 januari 2018 om 19:47 - Antwoorden

     Bart, ik doe hetzelfde als jvd om 11.03. Alleen neem ik een meer betrouwbare datareeks.
     Als we vanaf 1998 beginnen is de temp nog licht stijgend, maar vanaf 2001 daalt de temperatuur, beide tot 2014,5 , het einde van de unadjusted reeksen.
     Als we echter net als jvdh vanaf 1998 tot nu kijken is er wel opwarming, en vanaf 1998 tot 2014,5 niet. Ra, ra, dit kan alleen een nino effect zijn.

     • J van der Heijden 13 januari 2018 om 20:01

      Erik,

      ik neem aan dat je 11:06 bedoelt en niet 11:03

      En ik heb de periode van 20 jaar gekozen omdat Scheffer met die veel te korte periode kwam. Uiteraard is RSS veel betrouwbaarder dan UAH waar zwaar is gecorrigeerd is en die nauwelijks serieus te nemen is.

      Dus je doet weer aan kersenplukken zoals gewoonlijk en ben je weer bezig om een El Nino energie uit het niets te laten creëren, zoals je al vaker hebt gedaan.

      Dus in het vervolg

      1. neem een periode van minimaal 30 jaar
      2. zet geen knippen bij El Nino’s
      3. kies eens een betrouwbare reeks zoals RSS 4.0 of Gistemp in plaats van de zwaar aangepaste UAH 6.0 of HADCRUT 3

 7. Rien Boluijt 12 januari 2018 om 11:22 - Antwoorden

  Een mooie alarmistische oneliner in de Volkskrant,

  Zeespiegel is bij Nederlandse kust hoger dan ooit gemeten!
  Ten eerste is dat logisch bij mij wordt ook ieder jaar vast gesteld dat ik ouder ben dan ooit.
  Ten tweede komt in het artikel naar voren dat dit de hoogste stand is na het recordjaar 2007 dus 10 jaar geleden, waarna men ook memoreert dat elk jaar de zeespiegel 2 mm hoger wordt, wel 10 x 2 = 20 mm, dus niet zo verwonderlijk.

  https://www.volkskrant.nl/wetenschap/zeespiegel-is-bij-nederlandse-kust-hoger-dan-ooit-gemeten~a4556508/

  • Scheffer 12 januari 2018 om 11:38 - Antwoorden

   Dat is gepolitiseerde alarmistische kletsica door de Volkskrant, soort ijsberen-creperen-onzin!

   Als je alles wilt weten over de al vele eeuwen 18 cm per eeuw relatieve zeespiegelstijging in Nederland en zelfs dat was afnemend, lees dan “Spiegelzee” van Salomon Kronenberg..

   In de paleo-geologische Eemien periode (130.000 jaar geleden) lag “Amersfoort aan zee” en industriële CO2-uitstoot speelde daarbij geheel geen rol.

   • Scheffer 12 januari 2018 om 12:27 - Antwoorden
    • J van der Heijden 12 januari 2018 om 12:59 - Antwoorden

     Inderdaad want als je vrolijk gaat rekenen is de zeespiegelstijging de afgelopen 4000 jaar toch zeker wek 2 meter en dat is natuurlijk wel 0,5 mm / jaar dat is natuurlijk bijna hetzelfde als 1,9 mm per jaar !

     Ja Ja Scheffer kritiekloos aannemen wat Rypke verteld dat is pas wetenschappelijk!

     • Chemical 12 januari 2018 om 13:43

      In het Volkskrant artikel zegt de Imares onderzoeker dat sinds 1890 de stijging zo’n 2 mm/ jaar bedraagt, en dat er tot nu toe geen versnelling is gemeten. Rypke beweert in zijn artikel exact hetzelfde, dus wat leuter je nu eigenlijk, Janos?

     • Bart Vreeken 12 januari 2018 om 15:49

      Jan heeft gelijk, of bijna dan.
      Volgens de figuur is de zeespiegelstijging 2400 mm in 4000 jaar, dat is 0,6 mm/jaar. Er is dus ergens weer een versnelling opgetreden.

     • Chemical 12 januari 2018 om 16:40

      Bart, snap je het echt niet of probeer je doelbewust de discussie te vertroebelen? We hebben het hier toch over de door CO2 veroorzaakte stijging van de zeespiegel? Dan is toch alleen de laatste eeuw relevant? Volgens de onderzoekers stijgt de zeespiegel vanaf 1890 met gemiddeld 2 mm per jaar en is er GEEN versnelling meetbaar.

     • J van der Heijden 12 januari 2018 om 16:52

      Chemical wil je het nu echt niet snappen? Het is dan ook heel erg moeilijk maar ik zal het proberen voor je uit te spellen.

      1,. Scheffer linkt naar een blog van Rypke.
      2. In het blog van Rypke wordt een grafiek getoond die laat zien dat de afgelopen 4000 jaar de stijging iets van 0.6 mm per jaar was
      3. 1.9 mm jaar is versnelling tov 0,6 mm / jaar
      4. lokale zeespiegel stijging over 100 jaar zegt niets over de globale situatie waarbij er ook globaal sprake is van versnelling
      5. De oorzaak van de zeespiegel stijging zijn wel bekend namelijk opwarming van het zeewater (gemeten veroorzaakt door AGW) en smelten van gletsjers en ijskappen (ook al AGW)

     • Chemical 12 januari 2018 om 17:48

      Ik zal het nog eens proberen, maar ben bang dat het onbegonnen werk is dit aan iemand met een uitdaging uit te leggen.
      In de afgelopen eeuw is er GEEN VERSNELLING (dus: GEEN VERSNELLING) in de zeespiegelstijging opgetreden, dat staat in het Volkskrantartikel en dat staat in de blog van Rypke, waarnaar Scheffer volgens jou “kritiekloos” (uiteraard) refereerde. Wat er aan versnellingen tussen 2000 voor Cristus en 1900 hebben plaats gevonden is voor deze discussie niet relevant, tenzij natuurlijk de zeespiegel anticipeerde op de toekomstige opwarming. In klimaatwetenschap is teleconnectie tenslotte algemeen geaccepteerd, dus het zou zomaar kunnen dat je daar op doelde.

     • Bart Vreeken 12 januari 2018 om 18:11

      Chemical, volgens mij praten we langs elkaar heen. We reageren op de figuur in het stuk van Rypke Zeilmaker. Daar is te zien dat er ten opzichte van de periode vóór 1850 of zo een versnelling is opgetreden. Dat er in de periode daarna GEEN VERSNELLING, ik herhaal: GEEN VERSNELLING heeft plaatsgevonden daar kunnen we het over eens zijn, dat is simpelweg wat er gemeten wordt. Waar de versnelling rond 1850 door veroorzaakt wordt is dan niet duidelijk.

      Er zijn twee oorzaken aan te voeren daardoor de wereldwijde versnelling (die er wel degelijk lijkt te zijn) niet in Nederland merkbaar is:

      1. de bijdrage van Groenland telt hier niet of nauwelijks mee (gravitatie-effect)
      2. door verandering van de windpatronen is er minder opstuwing tegen de kust.

      allebei hier al eens ter sprake geweest.

      We krijgen pas echt een probleem als er op Antarctica substantieel wat begint te smelten. Of dat echt gebeurt is moeilijk voorspelbaar omdat er weer tegengestelde processen zijn:

      1. door vermindering van zeeijs kan er meer sneeuw gaan vallen
      2. door hogere zeewatertemperaturen is er meer afkalving van shelfijs waardoor gletchers sneller kunnen gaan stromen.

     • Scheffer 12 januari 2018 om 21:31

      Argumenten onder 2 x de 1 en 2 zijn alle suggestief alarmisme. De natuurlijke windpatronen zijn overigens altijd al veranderlijk geweest. Veronderstellingen zijn vooral de sterke kant van klimaatalarmisten. Zeilmaker stelt niet anders dan wat Salomon Kroonenberg in “Spiegelzee” bewijst.

     • Bart Vreeken 12 januari 2018 om 22:27

      @Scheffer, wat betreft windpatronen, een recent verschenen rapport zegt hierover:

      “Van Oldenborgh van het KNMI deed in 2001 onderzoek naar de rol van de veranderende overheersende circulatietypes. Er is sprake van dat in elk seizoen de windrichtingen zodanig veranderd zijn dat de temperatuur in Nederland toeneemt: meer zuidwestenwind in de winter, meer zuidoostenwind in de zomer, en meer zuidenwind in voor- en najaar.”

      Bij zuidenwind neemt niet alleen de temperatuur toe, het water uit de zuidelijke Noordzee wordt ook weggeblazen. Het patroon was ook na 2001 zichtbaar.

     • Scheffer 12 januari 2018 om 23:02

      Interessant. Echter dat is geen antwoord op de onbetwiste wetenschap, dat ook overheersende windpatronen periodiek en seizoensgebonden altijd al onverwachte chaotische veranderingen ondergingen. Er is geen enkel bewijs dat dat niet zo is. Windpatronen worden, zoals je zult weten, ook altijd sterk beïnvloed door de altijd CHAOTISCHE straalstromen. Ik mag met genoegen terugkijken op de fantastische weerman (en IPCC-criticus) Arman Pien van de BRT, die dat zo kundig kon expliqueren.

     • Chemical 13 januari 2018 om 14:13

      Bart,
      Met andere woorden, de briljante versnellingstheorie van kameraad Janos is volkomen irrelevant voor deze discussie. Kameraad was dus een beetje in zich zelf aan het mummelen.

  • Frits Popma 12 januari 2018 om 15:22 - Antwoorden

   Komt dit omdat de zee stijgt of het land daalt ? De Randstad wordt volgebouwd, waterpijl zakt dus de bodem klint in terwijl oostelijk Nederland omhoog gaat

  • Erik 12 januari 2018 om 16:04 - Antwoorden

   Rien,

   dus 2 mm per jaar, dat is toch precies 20 cm per eeuw? Dit beweren de sceptici al jaren. wat is de nieuwswaarde hiervan? Blij dat ik deze krant niet lees.

 8. Kees Deelstra 12 januari 2018 om 11:30 - Antwoorden

  Gerrit vindt “climate change” prima, meer “climate change” meer omzet.
  https://weatherimpact.com/about-us/leadership/

  met dank aan @DWK

  • Scheffer 12 januari 2018 om 15:12 - Antwoorden

   Hiemstra: Follow The Money (de politieke bandwagon van de klimaatsubsidies)

   Overigens NPO-radio1 NOS-nieuws van 15:00 uur papagaaide de perfide gepolitiseerde alarmistische “domheid” van de Volkskrant (2cm zeestijging) na.

 9. Léon 12 januari 2018 om 11:36 - Antwoorden

  Niet helemaal on topic, maar ook weer bedoeld om paniek te zaaien.
  Paniek, want de zeespiegel bij Nederland is nu twee centimeter hoger dan in 2007!
  “Hèhè”, dacht ik, “logisch als je weet dat de zeespiegel al sinds de kleine ijstijd stijgt met gemiddeld 1,8mm per jaar”.
  Dat wordt er alleen weer eens niet bij verteld, maar wel weer helemaal focussen op ijsafsmelting en temperatuurstijging, zonder verdere uitleg.

  https://www.trouw.nl/groen/nog-nooit-stond-de-zeespiegel-zo-hoog-als-in-2017~a2efa0f6/

 10. Erik 12 januari 2018 om 11:55 - Antwoorden

  ‘Hiemstra gebruikt zijn positie als weerman van het NOS-journaal regelmatig om Nederland weer een brokje klimaatellende voor te schotelen’

  Je bedoelt waarschijnlijk ‘misbruikt zijn positie’. Hij moet zijn mond houden over zaken waarvan hij kennelijk geen verstand heeft. We verwachten een voorspelling van het weer, en geen gebazel over onbewezen klimaat uitspraken, ‘schoenmaker blijf bij je leest’. Ook erg zwak dat hij als ‘deskundige’ het debat niet aandurft met een amateur als Baudet. Hij lijkt daarin op klimaat goeroes als Al Gore en Gavin Schmidt die niet met Lord Monckton durven discussieren. Waarschijnlijk omdat dan gehakt gemaakt zal worden van hun vage, onbewezen theorieën en hypothesen.

 11. Kees Deelstra 12 januari 2018 om 12:12 - Antwoorden

  @Hans , bij “Geen Stijl gaf hier een overzicht.” krijg ik een link naar “JOOP”

 12. Allard 12 januari 2018 om 14:06 - Antwoorden

  Geachte heren van de redactie.

  Ik speel even advocaat van de duivel, maar in antwoord op het artikel van dhr Rozendaal op de Elsevier website wordt gerefereerd aan een artikel van de correspondent. Is het mogelijk daar ook op te antwoorden? Het is wat héén en weer getennis, maar wel relevant denk ik.

  Bij voorbaat dank.

  https://decorrespondent.nl/7817/nee-thierry-baudet-heeft-geen-gelijk-over-het-klimaat/667084394416-79fda8a8

 13. Jan de Jong 12 januari 2018 om 14:49 - Antwoorden

  Eerlijk gezegd zou ik graag alle klimaatkatastrofepropagandisten ontslaan aan wiens hypotheekaflossing ik moet meebetalen. Dat betreft zowel mijnheer Hiemstra als zekere werknemers van het KNMI.

  • J van der Heijden 12 januari 2018 om 14:55 - Antwoorden

   Jan,

   Inderdaad iemand zegt iets wat jou niet bevalt en dan natuurlijk berufsverbot !

   het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat Gerrit Hiemstra het beter begrijpt dan Thierry Baudet.

   • Chemical 12 januari 2018 om 16:44 - Antwoorden

    We kunnen dat helaas niet controleren want Gerrit loopt weg van het debat. Hij roeptoetert liever veilig vanuit de treurbuis zijn boodschapjes aan het volk.

 14. Hugo 12 januari 2018 om 15:04 - Antwoorden

  Bart
  Dat is wel duidelijk, alleen als extreem weer sporadisch voorkomt is het niet mogelijk om dat dan ook specifiek aan opwarming te koppelen.
  Het weer is van veel variabelen afhankelijke en toeval is juist bij extreem weer niet uit te sluiten.
  Kijk eens naar de stormramp in 53 of de windhoos over Borculo in 1925.
  Hier kun je de beelden van de ramp bij Borculo zien goed om daar eens naar te kijken https://www.youtube.com/watch?v=8sSbqaQ2hlE
  Zou deze ramp nu plaats vinden dan riep iedereen waaronder jij dat “de opwarming”vrijwel zeker de oorzaak zou zijn.

  Kijken we naar een Hurricane seizoen dan zien we 2 variabelen die samen net maximaal moeten zijn om een seizoen een hogere orkaanactiviteit te gaan zien..
  1e een wat hogere temperatuur van het lokale oceaanwater.
  2e een toevallige zeer koude luchtstroom over de oceaan richting het warme water die door convectie boven het warme oceaanwater in stand gehouden wordt.
  Als vervolgens een orkaan tot stilstand komt bij de kust van Houston waar Harvey bleef hangen en vervolgens als een grote pomp waterdamp uit de oceaan opnam en dat boven land uitregende kun je lokaal extreem veel regen verwachten.
  Als dan ook de al in de jaren 60 geplande wateropvang capaciteit is volgebouwd dan lopen wijken onder.
  Dat is weer beste Bart en heeft weinig met “opwarming” te maken.

 15. Hugo 12 januari 2018 om 16:15 - Antwoorden

  Bart eens excuus daarvoor
  En als het KNMI wel een relatie ziet met opwarming laten ze dat dan eens heel duidelijke wetenschappelijk bewijzen

 16. Ibrahim 12 januari 2018 om 16:28 - Antwoorden
 17. Ibrahim 12 januari 2018 om 16:47 - Antwoorden

  Despite What You’ve Heard, Global Warming Isn’t Making Weather More Extreme

  https://www.investors.com/politics/editorials/despite-what-youve-heard-global-warming-isnt-making-weather-more-extreme/

 18. Tjipke Tasma 12 januari 2018 om 18:47 - Antwoorden

  Heer Rozendaal werd vooral bekend van de drie nooit verreden Elftentochten.

  https://cdn.prod.elseone.nl/uploads/2018/01/Elsevier-29-03-1997-De-broeikas-mythe.pdf

 19. Eddy 12 januari 2018 om 19:36 - Antwoorden

  Een tijdje terug werd in het NOS journaal bericht dat de zeespiegel voor de Nederlandse kust ipv met 1.5 m met 1.8 m zou kunnen stijgen. Als je googled vind je voorspellingen die varieren van 1.5 m tot 3 m tegen ’t eind van deze eeuw. Je kan ook informatie vinden op de site van de rijksoverheid. Daar staat dat gemeten vanaf 1880 de stijging ~ 30 cm is tot nu en er geen versnelling is. Die 1.5 tot 3 m kan ik alleen maar zien als puur alarmisme, paniekzaaierij en slechte wetenschap. Ik zeg niemand kan de toekomst voorspellen, ik zie geen reden tot paniek, ’t gaat goed met de mensheid en de kans dat ’t gaat afkoelen is ook reeel.

  • J van der Heijden 12 januari 2018 om 20:59 - Antwoorden

   Eddy

   Of je bent gewoon slecht geïnformeerd

   Dat zou natuurlijk ook kunnen

   Houd je daar rekening mee?

 20. Eddy 13 januari 2018 om 09:45 - Antwoorden

  Ik ben niet geinformeerd in de zin van dat ik me laat informeren door media ed. die het geloof verspreiden en daar blindelings aan vast houden. Ik heb zelf nagedacht, veel gelezen en probeer vooral te relativeren al meer dan 15 jaar, daarnaast ben ik positief ingesteld wat ook helpt. Ik snap die alarmisten niet die maar steeds de meest verschrikkelijke dingen VOORSPELLLEN en denken dat ze helderziend zijn. Heel illustratief is voor mij het alarmisme van de “wijzen” van de club van Rome uit 1980 ik zou zeggen kijk eens wat van hun voorspellingen is uitgekomen als je dat nog niet hebt gedaan. Als je dat wel al hebt gedaan en je hebt er niets van geleerd dan is voor mij de conclusie dat je een echte aanhanger van het klimaat alarmisme geloof bent en wil ik je waarschuwen dat aan blindelings geloof grote risico’s verbonden zijn en dat geloof vaak tot vervelende dingen leidt.

  • J van der Heijden 13 januari 2018 om 10:31 - Antwoorden

   Eddy,

   Graag je eigen geloof niet projecteren op anderen.

   De natuurkunde is duidelijk AGW is een wetenschappelijk feit (voor zover we dat kunnen zeggen)

  • Frans Galjee 13 januari 2018 om 12:03 - Antwoorden

   Eddy ook ik volg mijn eigen route in het zoeken naar informatie en het wegen van de juistheid ervan. Dat doe ik ook door te kijken naar bronnen die blijkbaar andere mening cq interpretatie van ‘feiten’ hebben. Dat doe ik al meer dan 50 jaar waarvan 34 jaar vanuit wetenschappelijk onderzoek (ECN). Mijn indruk is dat de volledige waarheid nooit ligt in een kamp.
   Het valt mij op dat op dit forum vaak de club van Rome bevindingen erbij worden gehaald als voorbeeld van dat voorspellingen niet zijn uitgekomen. Toch zal ieder nadenkend mens ook op dit forum tot een conclusie moeten komen dat groei per definitie niet kan blijven doorgaan in een situatie dat onze Aarde nu eenmaal niet meegroeit. Overbevolking en vooral overconsumptie hebben inmiddels wel degelijk een negatief effect op onze economie. Het gaat langszaam dus het valt misschien niet op. Om dit te zien of te vinden hebben we de club van Rome niet nodig. Zij hadden gelijk maar het was het gelijk van een open deur en dat bevindingen niet op juiste datum zijn uitgekomen komt door creativiteit van het mensdom problemen naar voren te schuiven. Daarmee lossen deze zichzelf niet op maar worden alleen maar groter.

 21. Eddy 13 januari 2018 om 11:47 - Antwoorden

  Beste J,
  Mijn geloof ? Ik heb geen geloof. Ik werk al ruim 35 jaar als researcher, tegenwoordige titel Lead Scientist. Ik zoek naar feitelijkheden, dat de mensenlijke activiteiten een invloed hebben op de omgeving en dus op het klimaat is een feit. Dat die invloed zeer beperkt is tov de grootsheid van onze aarde en de enorme invloed die onze zon en de rest van ons heelal heeft is voor mij ook een feit. Ik ben benieuwd naar een reaktie van jou op het rapport van de club van Rome, voor mij is het een feit dat zij de plank volledig mis hebben geslagen. Zoals ik al eerder heb gezegd, die hele klimaat hype is de zoveelste versie van het einde der tijden verhaal.

  • J van der Heijden 13 januari 2018 om 20:04 - Antwoorden

   ” Dat die invloed zeer beperkt is tov de grootsheid van onze aarde en de enorme invloed die onze zon en de rest van ons heelal heeft is voor mij ook een feit.”

   Nou dan heb je vast ook relevant wetenschappelijk onderzoek hier naar gedaan of komt het uit de onderbuik?

   Ik heb geen zin om in te gaan op het rapport van de club van Rome

 22. Eddy 13 januari 2018 om 17:58 - Antwoorden

  Beste Frans,

  Bedankt voor je reaktie.
  Precies voorspellen is natuurlijk niet mogelijk (koffiedik kijken) maar van de voorspellingen voor 2000 van de Club van Rome is ook 40 jaar later nog weinig van uitgekomen. Ja de wereld bevolking groeit maar zal zeer waarschijnlijk niet blijven groeien, ik doe geen voorspellingen want heb geen glazen bol. Aangezien zoals je zelf aangeeft de mens creatief is worden er altijd weer nieuwe oplossingen gevonden zo ook voor voedselvoorziening. Als je alle miljarden die worden verspild aan CO2 reductie zou spenderen aan ontwikkeling van landbouw zou er een overvloed zijn en ruim voldoende voor de bevolkingsgroei. Hoeze negatieve invloed op de economie, we leven in een wereld waar de economie nog steeds groeit en er geweldige dingen gaande zijn (zie Industrie 4.0). Als je wat verder kijkt dan wat om ons heen gebeurd met windmolens en zonnepanelen zul je vinden dat er enorme nieuwe productie faciliteiten worden gebouwd voor de verwerking van gas, olie en steenkool, gigantische chemie parken, like it or not. Ook worden er honderden steenkool centrales en tientallen kerncentrales gebouwd voor energy opwekking, dat is de realiteit.

 23. Erik 13 januari 2018 om 19:58 - Antwoorden

  OK Bart Vreeken. Ik start niet in 1998 maar in 2001 met de reeks wti, het gemiddelde van 2 opp reeksen en 2 satelliet reeksen. Van 2001 tot 2014 een lichte temperatuur daling, van 2001 tot 2018 een stijging.
  De stijging komt duidelijk door EN en niet door CO2.

  http://woodfortrees.org/plot/wti/from:2001.5/to:2014.5/trend/plot/wti/from:2001.5/trend/plot/wti/from:1997

  • J van der Heijden 13 januari 2018 om 20:02 - Antwoorden

   2001 is veel te kort en natuurlijk kan je niet stoppen in 2014 want dat is per definitie kersenplukken.

   neem nu eens een periode van minimaal 30 jaar en niet zo maar stoppen, je maakt jezelf compleet belachelijk

 24. Erik 13 januari 2018 om 20:09 - Antwoorden
 25. Pieter van der Loo 13 januari 2018 om 20:27 - Antwoorden

  Erik,

  Ik zie in jouw plaatje een stijgende temperatuurlijn tussen 1998 en 2018. Zo op het oog een stijging van 0,5 graden.
  Bedankt voor je plaatje overigens. Het bevestigt mijn beeld dat er een sterke correlatie is tussen C02 in de atmosfeer en de temperatuur.

  • Erik 14 januari 2018 om 01:13 - Antwoorden

   Pieter,

   ik probeer het opwarm mechanisme te achterhalen, door 2 (te korte perioden) te vergelijken. De kortste koelt af, de iets langere warmt flink op. Die opwarming wordt alleen in het laatste stuk gegenereerd.
   Ik zie bij CO2 geen verandering, kan bij CO2 niet eenzelfde figuur maken. CO2 blijft bij bijna elk interval langer dan een paar jaar netjes stijgen.

   • J van der Heijden 14 januari 2018 om 02:30 - Antwoorden

    Je moet dan ook geen lijntjes trekken maar attributie studies lezen als je wil weten wat heeft gezorgd voor de opwarming

  • Erik 14 januari 2018 om 01:24 - Antwoorden

   Pieter, zie het CO2 gedrag. Heel klein verschil in de el nino periode. Verschil met wti temperatuur gedrag is groot.

   http://woodfortrees.org/plot/esrl-co2/from:2001.5/plot/esrl-co2/from:2014.5/plot/esrl-co2/from:2014.5/trend/plot/esrl-co2/from:2001.5/trend

 26. Frans Galjee 13 januari 2018 om 21:48 - Antwoorden

  @ Pieter,

  “Het bevestigt mijn beeld dat er een sterke correlatie is tussen C02 in de atmosfeer en de temperatuur.”

  We zoeken vaak bevestiging van wat we al menen te weten. Dat heet soms tunnelvisie.
  Sterke correlatie is nog geen causaal verband.

 27. Twijfelaar 14 januari 2018 om 08:45 - Antwoorden

  Volgens velen mogen alleen klimaatdeskundigen over het klimaat spreken. Als je ziet, hoe deze geleerden met andere takken van wetenschap omgaan, houd je je hart vast! Hoe kan je in hemelsnaam met enige nauwkeurigheid gemiddelde temperaturen op aarde vaststellen, desnoods teruggaand tot de 19-e eeuw, en die temperaturen, na voortdurende correcties, gebruiken om dan op een tiende graad te voorspellen, hoe de gemiddelde temperatuur in het jaar 2100 zal zijn! Zelfs als je, zoals de IPCC heeft gedaan, de term voorspelling vervangt door projectie, dan blijft dit garbage in, garbage out in optima forma!

  (N.B.Dit stukje heb ik net bij Elsevier aangeboden; ik ben te lui om dit op deze zondagmorgen te herschrijven)

  • Frans Galjee 14 januari 2018 om 10:45 - Antwoorden

   @Twijfelaar
   “ Hoe kan je in hemelsnaam met enige nauwkeurigheid gemiddelde temperaturen op aarde vaststellen, desnoods teruggaand tot de 19-e eeuw, en die temperaturen, na voortdurende correcties, gebruiken om dan op een tiende graad te voorspellen, hoe de gemiddelde temperatuur in het jaar 2100 zal zijn! ”

   Dezelfde vraag maar dan over de zeespiegelstijging heb ik ter discussie gesteld op forum van BV( Bart Verheggen). Graden zijn dan natuurlijk mm of cm maar de vraag blijft waarop is die ‘gemeten’ dan wel berekende globale stijging van nu dan 3,2 mm per jaar nu gebaseerd.

   • J van der Heijden 14 januari 2018 om 11:10 - Antwoorden

    Ja Ja Frans,

    niet alleen een vraag gesteld, maar ook de antwoorden gekregen dat was wel heel erg daar op de site van Bart Verheggen !

    Maar niet zeggen dat je duidelijk antwoord hebt gekregen is natuurlijk ” normaal”

    Verder zou je nog eens kunnen bedenken dat je iets niet begrijpt omdat je geen specialist bent (ik weet het het is niet eenvoudig)

    • Frans Galjee 14 januari 2018 om 14:24 - Antwoorden

     JvdH ja ik heb antwoorden gekregen maar helaas hebben deze mij niet overtuigd. Misschien ben ik toch wel meer specialist op gebied van meten dan jij natuurlijk stelt. Maakt mij ook niet echt uit anderen moeten hierover oordelen. Dat ik zaken soms niet begrijp daar schaam ik mij niet voor, dan ga ik dus de vragen stellen die ik heb gesteld. Gelukkig ben jij er dan nog om eea grondig te gaan uitleggen hoe het precies in elkaar steekt. LOL

     • J van der Heijden 14 januari 2018 om 14:31

      Ja als je niet overtuigd wil worden gaat het lastig.

      Maar het geeft niet natuurlijk als je tegen bent ben je tegen.

      Ik ben nog wel even op zoek naar de wetenschappelijke publicaties van ene Frans Galjee op het gebied van zeespiegelstijging ……

      Maar ik wacht met spanning af! Want ondanks dat hij een leek is weet hij het neter dan de specialisten!

     • Tjipke Tasma 14 januari 2018 om 15:20

      Misschien kun je iets met de wetenschappelijke publicatie van de expert zeespiegelstijging van de Groene Rekenkamer.

      https://twitter.com/gjvu/status/825361239731761154

  • J van der Heijden 14 januari 2018 om 11:07 - Antwoorden

   Twijfelaar

   ” Hoe kan je in hemelsnaam met enige nauwkeurigheid gemiddelde temperaturen op aarde vaststellen,”

   Dat probeert dan ook niemand, en als je klimaatdeskundige was had je het niet gevraagd

   “gebruiken om dan op een tiende graad te voorspellen, hoe de gemiddelde temperatuur in het jaar 2100 zal zijn! ”

   En dat doet dan ook al helemaal niemand dat zal je zien als je serieus naar de projecties van het IPCC kijkt

   • Twijfelaar 14 januari 2018 om 13:49 - Antwoorden

    AR5.SPM sectie SPM2.2 fig. SPM.6 p11, wat wil je nog meer?

    • J van der Heijden 14 januari 2018 om 14:02 - Antwoorden

     Die ff een linkje naar een plaatje en een rapport hier kan een mens geen chocola van maken

    • J van der Heijden 14 januari 2018 om 14:16 - Antwoorden

     Ik neem aan dat dit rapport bedoelt wordt

     http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/AR5_SYR_FINAL_SPM.pdf

     En als je dan goed naar het plaatje kijkt ziet toch heel duidelijk een grote spreiding van de voorspellingen.

     En je moet natuurlijk niet alleen plaatjes kijken maar ook de tekst LEZEN

     ” The increase of global mean surface temperature by the end of the 21st century (2081–2100) relative to 1986–2005 is likely to be 0.3°C to 1.7°C under RCP2.6, 1.1°C to 2.6°C under RCP4.5, 1.4°C to 3.1°C under RCP6.0 and 2.6°C to 4.8°C under RCP8.59. The Arctic region will continue to warm more rapidly than the global mean (Figure SPM.6a, Figure SPM.7a). {2.2.1, Figure 2.1, Figure 2.2, Table 2.1}”

     Twijfelaar 0 en het IPCC heel veel

     • Twijfelaar 14 januari 2018 om 20:05

      Natuurlijk is er een grote spreiding van voorspellingen, want hoe meer scenario’s (projecties), hoe meer voorspellingen. Mijn opmerkingen slaan vanzelfsprekend over de grote foutmarge van ieder van die voorspellingen op zich, ten gevolge van de grote onnauwkeurigheden in de waarde van de variabelen in de gebruikte formules. Het maken van een effectief beleidsplan wordt daardoor natuurlijk een uiterst moeilijke zaak.

     • J van der Heijden 14 januari 2018 om 20:09

      Oh je bedoelde te zeggen dat toen je schreef

      ” “gebruiken om dan op een tiende graad te voorspellen, hoe de gemiddelde temperatuur in het jaar 2100 zal zijn! ”

      Dat er een te grote spreiding in zat en die tiende graad niet gehaald kon worden?

      Want ik snap je helmaal niet meer.

 28. Erik 14 januari 2018 om 11:34 - Antwoorden

  jan van der heijden 02.30

  http://woodfortrees.org/plot/wti/from:2001.5/to:2014.5/trend/plot/wti/from:2001.5/trend/plot/wti/from:1997/plot/esrl-co2/from:1997/scale:0.012/offset:-4/plot/esrl-co2/from:1997/to:2014.5/scale:0.012/offset:-4/plot/esrl-co2/from:2001.5/scale:0.012/offset:-4/trend/plot/esrl-co2/from:2001.5/to:2014.5/scale:0.012/offset:-4/trend

  stel je leeft in 2014 en kijkt terug naar 2001, dan was de temperatuur trend licht dalend over die periode. We leven vrolijk verder en kijken in 2018 nogmaals terug naar 2001. Dat is schrikken, het blijkt sterk opgewarmd. Maar tot 2014 was er geen opwarming, maar afkoeling. Dus die hoge positieve trend kan alleen als oorzaak het gedrag na 2014 hebben. En wat zien we, een el nino in 2016. Ligt het dan voor de hand dit te negeren, alleen over de hele periode vanaf 2001 tot heden te kijken en te claimen dat de opwarming voor 100% door CO2 komt?
  Het CO2 verloop in de fig met 2 analoge trends biedt daartoe weinig houvast.

  • J van der Heijden 14 januari 2018 om 12:05 - Antwoorden

   Nee dat ligt niet voor de hand eigenlijk is het enorm dom om dat te doen

   Lijntjes trekken zonder onderbouwing is dom

   En probeer nu eens gewoon lijntjes te trekken van 30 jaar on in ieder geval eens de trends die je tekens uitbreiding rekenen met de bijbehorende onzekerheden voordat je allerlei conclusies trekt

   • Erik 14 januari 2018 om 18:04 - Antwoorden

    Ga eens in op mijn argumenten.

    • J van der Heijden 14 januari 2018 om 18:14 - Antwoorden

     Erik

     Ga eens in op de mijne in plaats van tot in eeuwigheid jouw onzin te verspreiden

     Maar ik zal ingaan op je “argumenten”

     Je blijft naar het weer kijken jouw periodes zijn veel te kort om überhaupt iets te zeggen over klimaat, bij klimaat horen de el nino’s en de la nina’s er gewoon bij over de lange periodes middelen de oscillaties zich uit en is de invloed 0

    • Danny 15 januari 2018 om 16:40 - Antwoorden

     Jan,
     “bij klimaat horen de el nino’s en de la nina’s er gewoon bij over de lange periodes middelen de oscillaties zich uit en is de invloed 0”

     Aha, hoewel je niet wil ingaan op mijn uitnodiging tot discussie, hou je er toch gedeeltelijk rekening mee en druk je je nu toch al wat voorzichtiger uit. En hoewel je totaal niet kan bewijzen dat jouw quote inderdaad correct is – is ze niet hé, ENSO is GEEN perpetuum mobile – heb je mij bewust of eerder onbewust aan het denken gezet en ik heb Erik’s grafiek hier even “quick and dirty” overgedaan met jouw stelling in het achterhoofd.

     Dus laten we de temperatuurreeks een keer middelen over 60 jaar, dan zijn we verlost van die vervelende oscillaties (AMO, PDO, ENSO, zonnecycli, seizoenen, …) en houden we enkel de zuivere klimaatverandering over… We hebben nu nog maar een tijdsreeks van iets meer dan 100 jaar natuurlijk, de eerste 30 en de laatste 30 zijn we kwijt. Oei, lijkt vertrouwd veel op Lüdecke & Weiss 2016, maar dat is voor een andere keer.
     Voor CO2 hoeven we dergelijke draconische middelingsmaatregelen niet te nemen, dat is een zeeeer voorspelbare curve, maar voor alle zekerheid toch ook maar gemiddeld over 5 jaar. Nu zouden we dus de fameuze logaritmische functie moeten bovenhalen om de temperatuurstijging als gevolg van de gestegen CO2, maar dan moet je dat allemaal zitten downloaden en grafiekjes tekenen, laten we het “quick and dirty” doen, we schalen de CO2 grafiek met een waarde zodanig dat ze ongeveer de te verwachten stijging aangeeft bij een bepaalde (Transient) Climate Sensitivity. Heb dit dus gedaan voor de gevoeligheden 1.5, 3, 4.5 en 1 °C per CO2 verdubbeling, waarbij dus de CO2 gestegen is van ongeveer 316 ppm in 1960 naar 406 ppm nu. Ik vroeg mij ook af wat dat zou geven voor de eerste helft van vorige eeuw. Bij klimaatgek.nl vond ik dat het CO2 rond 1900 ongeveer 296 ppm was en ik heb dan ook een grafiek voor die periode toegevoegd met een TCS van 3° C per verdubbeling. Deze bruine curve moet je dus in gedachten naar links verschuiven zodanig dat ze begint in 1900.

     Als er iets duidelijk wordt, dan ziet het er niet goed uit voor de CO2 invloed: om het eerste zicht lijkt het erop dat de TCS dicht bij 1 gaat liggen, misschien iets hoger 1.5 bijv. Maar om de trend van 1900 tot 1960 te verklaren hebben we een gevoeligheid van ongeveer 3° nodig en dat zou betekenen dat we het 60-jarig temperatuuranomaliegemiddelde voor het jaar 2000 om en bij de 0.8 °C zou moeten uitkomen… de grafiek is niet logaritmisch, dus er hoort wat afvlakking in te zitten, dus laten we zeggen op 0.6 °C; ruw geschat is dat ongeveer de stijging die heeft plaatsgevonden tussen 1970 en 2000. We hebben dus een gelijkaardige stijging nodig tussen 2000 en 2030. Twijfelachtig, toch? El Nino zal overuren moeten kloppen…

     https://www.dropbox.com/s/k89e6f9f5to3y08/Temp%20and%20CO2.ppt?dl=0

     • J van der Heijden 15 januari 2018 om 17:40

      Danny,

      ik kan er geen chocola van maken, en inderdaad we verwachten ongeveer 0,2C stijging per 10 jaar dus 0,6C tot 2030 is zeer goed mogelijk. Het gebruik van HADCRUT3 is af te raden, HADCRUT4 is de opvolger

      En nee El Nino is geen perpetum mobile maar verklaar eens hoe een El Nino permanent de temperatuur van de atmosfeer kan verhogen? en wat is je verklaring voor de toename van OHC ?

      Niet stiekem energie uit het niets laten komen he !

     • Guido 15 januari 2018 om 20:10

      Iets minder quick and dirty. Temperatuur van HadCRUT4 en verwachtte temperatuurverloop op basis van bekende forceringen en verschillende overgangs-klimaatgevoeligheden. Uiteraard kan je spelen met waar op de y-as je moet beginnen.

     • Danny 15 januari 2018 om 21:47

      Guido,
      Dank voor uw bijdrage.
      Waar ik voor sommige onderwerpen het gevoel heb een thuismatch te spelen of op zijn minst op neutraal terrein, bevind ik mij nu zonder twijfel op (zeer) vreemde bodem. Dat is o.a. één van de redenen dat ik niet al te veel inspanningen wou leveren om data te downloaden en grafiekjes te maken in een spreadsheet.
      Interessant dus dat jij een aantal grafieken deelt. Op dit moment kan ik deze alleen beoordelen op een relatief hoog niveau: temperatuur is een functie van de logaritme van CO2 concentratie , maar ik zie geen enkel logaritmisch verloop in jouw grafieken… als je er dan toch één moet “kiezen”, dan is het nog de temperatuurgrafiek. Wat mis ik hier?
      Anderzijds zie ik wel enige gelijkenissen met mijn “quick and dirty” grafieken: ook in de jouwe lijkt de klimaatgevoeligheid 1900-1960 beduidend hoger te liggen dan die na 1960… (voor mij in elk geval) moeilijk te verklaren.
      Jij gebruikt HADCRUT4, dat is ok voor mij maar persoonlijk hou ik het voorlopig toch nog even op HADCRUT3. Ik heb zeker alle details niet uitgezocht, maar ik heb toch een rare smaak in de mond als ik volgende grafiek bekijk (ik heb jouw 7-jarig gemiddelde gebruikt): zo slecht kan versie 3 toch echt niet geweest zijn, toch… De 1900-1960 stijging lijkt overigens nog hoger in HADCRUT4 dan in HADCRUT3 😉

      http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/mean:84/plot/hadcrut3gl/mean:84

     • Guido 15 januari 2018 om 22:33

      Danny, het logaritmisch verband tussen CO2 concentratie en stralingsforcering wordt helaas ‘goedgemaakt’ door de groeiende uitstoot in CO2 waardoor de totale forcering eerder een exponentieel karakter heeft over deze periode. De relatie tussen concentratie en forcering voor andere broeikasgassen (die ik had meegenomen in mijn grafiek, negatieve forceringen zoals landgebruik en aerosolen ook) is wel min of meer lineair.

      Wat de verschillen tussen de datasets betreft kan ik je niet verder helpen. Meestal zijn er redenen om een nieuwe versie uit te brengen, en de onderliggende code en data is vrij beschikbaar.

     • Danny 16 januari 2018 om 16:20

      Guido,
      Inderdaad, als ik mijn XY-grafiek (Temperatuurstijging in functie van ln (CO2-stijging)) waarbij CO2 per jaar een constant percentage stijgt, vervang door een grafiek die de temperatuurstijging uitzet tegen de tijd dan wordt de grafiek inderdaad lineair… Een beetje te “quick” geweest dus…
      Er zit overigens nog een foutje in mijn berekeningen: voor de schaalfactor had ik de te verwachten temp-stijging gedeeld door het aantal jaren (58) terwijl het het aantal ppm (90) hoort te zijn.
      Aangepast op de nieuwe figuur en nu met rechte lijnen (via detrend in WFT). Zelfde link, pagina 2:

      https://www.dropbox.com/s/k89e6f9f5to3y08/Temp%20and%20CO2.ppt?dl=0

      Een aantal zaken vallen op en zijn overigens in overeenstemming met jouw figuur (we extrapoleren een beetje en bekijken 2 periodes van 60 jaar, nl. 1900-1960 en 1960-2020):
      1. de temperatuurstijging over periode 2 is het dubbele van die over periode 1
      2. de CO2 stijging is ongeveer 5x sterker (van 296 over 316 tot zowat 416 in 2020)
      3. indien CO2 verantwoordelijk zou zijn voor alle stijging, zou de TCR in periode 1 ongeveer 2.5 °C per verdubbeling moeten zijn en in periode 2 ongeveer de helft: 1.25 °C per verdubbeling

      Maar er is nog de natuurlijke component, dus laten we even voor de eenvoud aannemen dat in periode 2 de natuurlijke variatie over de periode een nuloperatie wordt, m.a.w. we gaan uit van een TCR van 1.25 °C/verdubbeling.
      Dit zou dan inhouden dat in de eerste periode de helft van de opwarming van de natuurlijke variatie gekomen is. Ik neem er dan de 3 sinussen van Lüdecke & Weiss bij en de vertraagde versie lijkt wel in overeenstemming hiermee (de amplitude overigens niet, zij zien immers geen CO2 invloed).

      Ik ga toch wat moeten downloaden en wat nauwkeurigere berekeningen maken om te zien of dit steek houdt…

     • Danny 16 januari 2018 om 16:22

      Jan,
      Hopelijk is de tweede versie iets duidelijker (zie mijn reactie aan Guido).
      En kunnen we dan toch de “energie”discussie opstarten.

      Maar je moet wel serieus blijven hé Jan, ik heb telkenmale aangegeven dat ik niet weet wat de energiebron van de oscillaties is. Dit is duidelijk Nobelprijsmaterie, dus neen ik weet het niet…
      Maar wat ik wel weet, is dat een oscillatie na verloop van tijd stilvalt als ze niet aangedreven wordt. En de reden waarom ze stilvalt, is omdat ze in het proces tijdens het oscilleren energie verliest aan de omgeving en aangezien in het geval van oceaanoscillaties de verloren energie nu niet langer “beweegt”, kan dit alleen maar in de vorm van warmte zijn… El Niño warmt de omgeving nog meer op, La Niña koelt de omgeving minder af.
      Overigens ik bevind mij in goed gezelschap van mensen die niet weten hoe de oscillaties gedreven worden. De manier waarop de oscillatiesignalen “gemeten” worden, komt wel heel dicht bij een cirkelredenering: de oscillaties beïnvloeden de temperatuur en we meten de oscillaties via… de temperatuur.

     • J van der Heijden 16 januari 2018 om 17:07

      “Maar je moet wel serieus blijven hé Jan, ik heb telkenmale aangegeven dat ik niet weet wat de energiebron van de oscillaties is. ”

      Danny,

      tijdens een El Nino neemt OHC minder snel toe en neemt de temperatuur van de atmosfeer toe. het wordt warmer en het is duidelijk waar de energie vandaan komt

      Tijdens een La Nina neemt de oceaan meer energie op en koelt de atmosfeer af

      UIteraard moet je ook rekening houden met de wet van Stefan Bolzman die verklaard waarom de atmosfeer zijn energie niet kan vast houden

      Als je nu zou willen verklaren dat een El Nino permanent de atmosfeer naar een hoger energie niveau kan tillen dan moet je ook aannemen dat er in toenemende mate energie vanuit de oceanen naar de atmosfeer verschuift, ondanks dat je duidelijk kan meten dat dat niet gebeurd (zie weer OHC)

      Dat er invloeden zijn buiten CO2 is gewoon een gegeven maar we kunnen niet de wet behoud van energie bij het oud vuil zetten omdat ons dat toevallig uitkomt.

      Mijn grootste probleem in deze is Erik die al jaren beweert dat er in 1998 wat gebeurt is waardoor een El Nino op raadselachtige wijze de temperatuur van de atmosfeer kan verhogen, nu hebben we weer een El Nino achter de rug en weer komt hij met een step change naar een hoger temperatuur niveau van de atmosfeer (waardoor er dus steeds meer energie wordt uitgestraald (Stefan Bolzman))

      Uiteraard komt de energie uiteindelijk van de zon, maar dat rare ding stuurt de afgelopen 60 jaar steeds minder energie naar de aarde.

      Ook ik weet niet in detail de drijvers van een El Nino het gaat dan ook niet om de energie bron van de oscilaties, het gaat om de overdracht van energie tussen de oceaan en de atmosfeer en hoe iets deze permanent kan vergroten terwijl dat niet gemeten wordt

     • Danny 16 januari 2018 om 20:57

      Jan,
      Uitstekend. We gaan eruit komen, denk ik.
      Laten we stap per stap gaan.
      Ik lees en ga helemaal akkoord:
      “tijdens een El Nino … neemt de temperatuur van de atmosfeer toe …”
      “Tijdens een La Nina … koelt de atmosfeer af”

      Dus laten we even naar het recente verleden kijken, de El Niño van 2015/16, laten we het punt bekijken dat de temperatuurstijging zowat maximaal is, ergens begin 2016.

      Je zegt dat we ook rekening moeten houden met “de wet van Stefan-Boltzmann”. Om eerlijk te zijn, ik begrijp dit niet zo goed. Stel even dat we die situatie van begin 2016 bevriezen voor 2 jaar. Wat is er dan veranderd onder invloed van de wet van SB als we begin 2018 het systeem terug zijn gang laten gaan?

      Onder de veronderstelling dat mijn volgende punt nog zinvol is na jouw antwoord op de vorige vraag, wil ik al wel de volgende stap inleiden. Er komt daarna een La Niña, in ons geval nogal een lichte, in de laatste maanden van 2016.
      Waarom zou de La Niña dan net evenveel energie uit de atmosfeer halen als de vorige El Niño eraan toegevoegd heeft?

     • Danny 17 januari 2018 om 21:57

      Jan,
      Je schittert weer eens door afwezigheid. Maar dat gaat mij deze keer niet beletten om mijn gedachtegang af te maken en ik ga je een plezier doen, ik ga jouw argumentatiepatroon volgen. Als ik het verkeerd begrepen heb, kom er maar in en corrigeer mij.

      We starten dus met mijn 2 vragen hierboven:
      1. Wat doet Stefan-Boltzmann als de oppervlaktetemperatuur van het aardoppervlak stijgt met bijv. 1 °C?
      Ik denk dat je dat nauwelijks ziet, dat het volledig in de ruis zit, maar JvdH stelt
      “UIteraard moet je ook rekening houden met de wet van Stefan Bolzman die verklaard waarom de atmosfeer zijn energie niet kan vast houden”…
      Ik ben graag bereid wat bij te leren, dus eenieder die hierin klaarheid kan scheppen, laat het mij/ons aub weten.
      2. Waarom haalt La Niña evenveel energie uit de atmosfeer als de vorige El Niño er aan toegevoegd heeft?
      Ik denk niet dat er iemand is die denkt dat dit inderdaad het geval is/moet zijn…

      OK, de volgende stap nu.
      JvdH schrijft: ”Als je nu zou willen verklaren dat een El Nino permanent de atmosfeer naar een hoger energie niveau kan tillen dan moet je ook aannemen dat er in toenemende mate energie vanuit de oceanen naar de atmosfeer verschuift, ondanks dat je duidelijk kan meten dat dat niet gebeurd (zie weer OHC)”

      De eerste vraag is: wat is permanent? Spreken we over miljoenen, duizenden, honderden, tientallen jaren of nog korter maanden, dagen? Ik zou zeggen de grote orde is tien jaar, maar ja het is JvdH die dit begrip heeft geïntroduceerd, het is dus aan hem om uit te klaren wat hij juist bedoelt…

      Uit het antwoord op vraag 2 hierboven, blijkt dus duidelijk dat de argumentatie van JvdH totaal naast de kwestie is. Als El Niño energie/warmte toevoegt aan de atmosfeer is het totaal onbelangrijk wat op hetzelfde moment gebeurt met de energieinhoud van de oceaan.

      De volgende paragraaf stelt dan: “… de wet behoud van energie bij het oud vuil zetten omdat ons dat toevallig uitkomt.”

      Het zal weer wel aan mij liggen maar wat heeft de wet van behoud van energie hier mee te maken? Deze wet geldt in een gesloten systeem en ik zie echt niet waar JvdH hier een gesloten systeem ziet…

      Ik ga het hierbij laten voor vandaag… anders moet JvdH op teveel “argumenten” reageren 😉
      De commentaar op de andere paragrafen volgt later…

     • J van der Heijden 18 januari 2018 om 07:39

      Danny,

      2. Waarom haalt La Niña evenveel energie uit de atmosfeer als de vorige El Niño er aan toegevoegd heeft?

      Dat zegt niemand en heb ik ook niet beweert

      Wat doet Stefan-Boltzmann?

      De uitstraling neemt toe met T^4 dus een kleine verhoging van de temperatuur heeft grote gevolgen voor de uitstraling van energie

      De eerste vraag is: wat is permanent?

      Nu volgens Erik na 1998 en nu ook weer na de El Nino van 2016 maar langer dan 1 ENSO cyclus

      An dan nu de dijenkletser

      Het zal weer wel aan mij liggen maar wat heeft de wet van behoud van energie hier mee te maken? Deze wet geldt in een gesloten systeem en ik zie echt niet waar JvdH hier een gesloten systeem ziet…

      nee hoor de wet behoud van energie geld altijd, maar leuk dat je het vraagt de grens van mijn systeem leg ik op TOA

      En daar komt een hoeveelheid zonneenergie binnen en er wordt een hoeveelheid energie uitgestraald, als de een meer is dan de ander neemt de energie inhoud van de aarde toe of af. Heel simpel.

      Nu komt natuurlijk het moeilijke punt voor de “sceptici” de hoeveelheid energie die we van de zon ontvangen neemt al sinds de jaren 50 af, en toch neemt de energie inhoud van de aarde toe………..

     • Danny 18 januari 2018 om 17:11

      Jan,
      OK de discussie is dus beslecht… El Niño voegt energie toe aan de atmosfeer en La Niña haalt er terug wat uit, maar niet zoveel als El Niño toegevoegd had. Resultaat er zit meer energie in de atmosfeer, m.a.w. het is warmer en het blijft dus warmer tot een volgend event.

      Maar jouw interpretatie van de wet van Stefan-Boltzmann verdient toch enig commentaar, nl. “een kleine verhoging van de temperatuur heeft grote gevolgen voor de uitstraling van energie”. Als je dit zoals jij blijkbaar dus toepast op de oppervlaktetemperatuur van de aarde tijdens een El Niño, dan zou dat betekenen dat er op dat moment meer energieverlies naar de ruimte is als tijdens de periodes dat er geen El Niño is. Gevolg de aarde heeft energie verloren t.o.v. de periode voor El Niño, dus na de El Niño stelt zich een nieuw evenwicht in en dat moet wegens het energieverlies dus op een lagere temperatuur liggen. Besluit: El Niño koelt de aarde af… Origineel is het wel, maar of je er echt applaus mee gaat oogsten, durf ik toch te betwijfelen.

      Ik raad je ook aan om de wet van behoud van energie nog eens na te lezen, Maar het is wel grappig dat je je systeem definieert (aarde + atmosfeer) en er al onmiddellijk een energieflux naar binnen of buiten bij vermeldt, dus weg behoud van energie…

      En dan nog je uitsmijter: de zon stuurt steeds minder warmte naar de aarde en de aarde houdt steeds meer warmte vast, mijn woorden maar ik heb jouw zin wel correct weergegeven denk ik. Ja, als je SB op jouw manier interpreteert, dan is dat natuurlijk niet mogelijk. Maar terwijl je de wet van behoud van energie aan het herlezen bent, kun je misschien ook even verder zoeken onder “reactietijd” en dan is jouw moeilijke punt zo van de baan…

     • J van der Heijden 18 januari 2018 om 17:45

      El Niño koelt de aarde af…

      Inderdaad Danny dat is de enige juiste conclusie en niemand die daar aan twijfelt. Nu is dan natuurlijk de vraag waarom gebeurt dat niet ?

      Ik raad je ook aan om de wet van behoud van energie nog eens na te lezen, Maar het is wel grappig dat je je systeem definieert (aarde + atmosfeer) en er al onmiddellijk een energieflux naar binnen of buiten bij vermeldt, dus weg behoud van energie…

      “De wet van behoud van energie is een natuurwet, of meer specifiek een behoudswet, die stelt dat de totale hoeveelheid energie in een geïsoleerd systeem te allen tijde constant blijft. Een direct gevolg hiervan is dat energie niet kan worden gecreëerd of vernietigd”

      https://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_van_behoud_van_energie

      En inderdaad energie kan je niet creëren en niet vernietigen.

      OK de discussie is dus beslecht… El Niño voegt energie toe aan de atmosfeer en La Niña haalt er terug wat uit, maar niet zoveel als El Niño toegevoegd had. Resultaat er zit meer energie in de atmosfeer, m.a.w. het is warmer en het blijft dus warmer tot een volgend event.

      Uhm nee dus, want als de energie in de atmosfeer blijft hangen dan zou OHC minder moeten zijn dan er voor en dat is aanwijzbaar niet waar OHC blijft stijgen

     • Danny 18 januari 2018 om 23:11

      Jan,
      Het is niet van mijn gewoonte, maar deze keer dan toch maar eens:
      “El Niño koelt de aarde af…
      Inderdaad Danny dat is de enige juiste conclusie en niemand die daar aan twijfelt.”
      Het kan dus niet zo moeilijk zijn om hier een pal reviewed document over te linken. Eigenlijk ben ik al tevreden met een blog-artikel in de (populaire) alarmistische of sceptische pers dat niet gedateerd is op 1 april…
      De wet van behoud van energie is blijkbaar een lastige, dus even wat uitleg. Ik verwarm mijn huis met stookolie en in mijn tank bevindt zich 2500l stookolie. De energie-inhoud hiervan is ongeveer 25 MWh bij een temperatuur van zeg maar 10 °C . Het is best koud deze dagen dus ik zet een stuk van deze energie om in warmte, laten we zeggen ik verbrand 25l om mijn huis te verwarmen… stookolie verbranden, water in de ketel opwarmen en dit door het huis sturen… wat zegt de wet van behoud van energie dan? Wel, er wordt geen energie vernietigd of gecreëerd (om jouw woorden te gebruiken), m.a.w. de oorspronkelijke 250 kWh wordt omgezet in uitlaatgassen, opwarming van de stookolieketel, overdracht op het water door het buizensysteem,… maar de totale energieoverdracht naar al die elementen is net gelijk aan de oorspronkelijke 250kWh. De energie die zich oorspronkelijk op een temperatuur van 10 °C bevond, is nu dus omgezet naar laten we zeggen 22° C in mijn huis, met inachtneming van het rendement van de omzetting, dus met wat (warmte)verliezen hier en daar. De temperatuur van het totale systeem (aarde + atmosfeer, ik blijf in jouw denkpatroon) is nu dus gestegen, misschien moeilijk meetbaar, maar wel gestegen…
      Dus in analogie, als de energieoverdracht van El Niño min La Niña naar de atmosfeer positief is, dan heeft het totaal geen belang wat er op hetzelfde moment met de energie-inhoud van de oceaan (OHC) gebeurt, de atmosfeer is opgewarmd en blijft dit voor een bepaalde tijd. Of tegelijkertijd ook OHC gestegen is, onder wat voor invloed dan ook, doet absoluut niet ter zake, het betekent gewoon dat er een energieoverdracht heeft plaatsgehad naar beide, maar oceaanwater + atmosfeertemperatuur is geen gesloten (geïsoleerd volgens de Wikipedia definitie) systeem en dus ja, de discussie is beslecht…

   • Erik 16 januari 2018 om 16:58 - Antwoorden

    Danny en Guido

    Interessante discussie, laat ik daarom ook maar een duit in het zakje doen. Bijgaand een figuur met CO2 tijd en hadcrut4 tijd, en met 3 berekende temperatuur-tijd curves. Ik heb de logaritmische formule gebruikt met klimaatgevoeligheden van 1, 3 en 1,9 graden. De laatste heb ik gefit om de HadCrut4 zo goed mogelijk te benaderen. Het lijkt me nodig om AMO (voor de multidecale cycli), en ruis (voor alle kleinere piekjes), nog toe te voegen.

    https://www.dropbox.com/s/arrpv6kqk81uoh5/Screenshot%202018-01-16%2016.49.21.png?dl=0

    • J van der Heijden 16 januari 2018 om 17:13 - Antwoorden

     Erik

     nu kom je ergens, houd er rekening mee dat je TCS benaderd en dat ECS 30 % hoger is of zo

     Resultaat …… je ben alarmist geworden ! (welkom in de club)

    • Erik 16 januari 2018 om 17:17 - Antwoorden

     in fig klimaatgevoeligheid 1,7 moet 1,9 zijn. 1,7 bleek iets te laag. De figuur is dus gemaakt met louter CO2 forcering. Het past redelijk bij 1,9 of 2.
     Maar ik ben een twijfelaar, omdat je het ook wel zonder CO2 kunt fitten, uitgaande van de bijna lineaire opwarming na de kleine ijstijd.
     Zie de volgende fig van datareeks Best, voorspeld door een lineaire opwarming na de Lia van 0,6 graad per eeuw en de AMO bij elkaar op te tellen.

     http://woodfortrees.org/plot/best/mean:12/plot/esrl-amo/last:1944/mean:12/offset:-0.6/detrend:-1.06

    • André Bijkerk 16 januari 2018 om 17:22 - Antwoorden

     Erik,

     Ik zou maar niet rekenen op een TCS/ECS > 1,2 K Daarvoor moet je positieve feedback hebben in het systeem en voorshands is er alleen maar negatieve feedback aangetoond.

     Als je goed kijkt naar de grafiek, dan zou je je kunnen voorstellen dat er in de midden jaren 70, zich een fundamentele verandering zou kunnen hebben voorgedaan. Trouwens, in die tijd begon de jumbojet echt populair te worden

     • Hans Erren 18 januari 2018 om 23:24

      ECS gaat er ook nog van uit dat co2 niet zal afnemen, want ECS is de laagfrequentierespons van het systeem, maar met de halfwaardetijd van 40 jaar voor CO2 in de atmosfeer wordt dat evenwicht nooit bereikt, zoveel steenkool is er niet, we bereiken tegen het einde van de eeuw vanzelf al peakco2. Doemscenario RCP8.5 is totaal onrealistisch.

    • Danny 16 januari 2018 om 19:38 - Antwoorden

     Erik,
     Ik zie hier een probleempje: de veronderstelling bij deze berekeningen betekent dat het enkel en alleen om CO2 draait. Het zou mij wel interesseren indien je dezelfde berekening zou doen op HADCRUT4 – jouw duizendjarige cyclus.

 29. Erik 14 januari 2018 om 19:29 - Antwoorden

  Oscillaties middelen misschien over heel lange tijd uit. Maar niet over 30 jarige perioden. Bovendien vergelijk ik 2 perioden die qua lengte weinig verschillend zijn om werkzame mechanismes te achterhalen. Dat heeft niets met weer of klimaat te maken. Alleen met vergelijken kun je kortdurende mechanismen ontdekken. Ik heb nu zo ontdekt dat de temperatuurtoename van 2001-2018 zeer waarschijnlijk aan El Nino van 2016 te wijten is.
  Jouw definitie van klimaat als 30 jarig weer speelt hierbij geen rol, is hiervoor niet geschikt, niet aan de orde.

  • J van der Heijden 14 januari 2018 om 19:57 - Antwoorden

   Erik,

   ja ik weet het jij verklaard de opwarming in sprongetjes door grote El Nino’s met pauzes er tussen.

   Maar hoe een El Nino het voor elkaar krijgt om langdurig de temperatuur te verhogen heb je nog steeds niet kunne verklaren.

   En ik weet jij neemt alleen maar war en je wil niets verklaren, maar de verklaring komt iedere keer maar weer, het is geen CO2.

   Dus een verklaring hoe een El Nino dat doet, en dan natuurlijk de 30/60 jarige oscillatie is natuurlijk totaal niet onderbouwd. Oh en je blijft natuurlijk nog met een ander klein probleempje, je 0,5C opwarming na de kleine ijstijd waar je nog steeds geen verklaring voor kan geven. Wat is de natuurkundige basis daarvoor.

   En dat zijn allemaal vragen die jou pas een keer of 100 gesteld zijn en waar maar geen antwoord of wetenschappelijke onderbouwing op komt.

 30. Erik 15 januari 2018 om 00:30 - Antwoorden

  Jan,

  tegenvraag. Verklaar jij eens met CO2 de opwarming tussen 2001 en 2018. En gaarne ook rekening ermee houden dat het van 2001 tot 2014 niet opwarmde.
  Kun je een figuur erbij leveren om het te verduidelijken.

 31. Erik 15 januari 2018 om 11:12 - Antwoorden

  Jan,

  je geeft geen antwoord op mijn vraag. Ik wil het mechanisme kennen. Dan kom je er niet uit met een beschouwing vanaf 1965. Neem dan maar een beschouwing vanaf 1850.
  Ik ontken niet dat het opwarmt sinds 1850, het begin van de globale reeksen. De vraag is waarom. Hoe werkt het, welk effect draagt ertoe bij?
  Als je de materie wil onderzoeken, neem je geen vergrootglas, maar een (elekronen)microscoop. Alleen kleine stukkken kunnen uitsluitsel geven over welk mechanisme werkzaam is.
  Dus jouw coclusie dat het opwarmde door CO2 is niet zichtbaar in het kleine stukje dat ik liet zien. De opwarming in dat stukje is duidelijk te danken aan de el nino.

 32. Erik 17 januari 2018 om 10:33 - Antwoorden

  Beste Danny, Guido en Jan

  Bijgaand de berekening van de temperatuur als gevolg van de forcering op basis van alleen CO2, met een klimaatgevoeligheid van 1,9 graad per 2xCO2. Daarnaast de temperatuur waaraan AMO is toegevoegd ivm de cycli en de ruis in het temperatuur signaal.

  https://www.dropbox.com/s/z8kgsgf5f5y2vds/Screenshot%202018-01-17%2010.20.33.png?dl=0

  Maar dit betekent niet dat ik alarmist geworden ben Jan. Er zijn daarvoor teveel twijfelachtige zaken.

 33. Bart Vreeken 18 januari 2018 om 10:59 - Antwoorden

  Fokke en Sukke sluiten aan op de actualiteit …

  https://weerwoord.be/uploads/5a605e4d65af7.JPG

Geef een reactie