Bij het surfen op internet kwam ik nog een video uit de oude doos tegen, die in mijn herinnering was weggezakt. Het is een voordracht die ik in mei 2012 tijdens de jaarlijkse Heartland-klimaatconferentie, dit keer in Chicago, heb gehouden, getiteld: ‘Climate Change: Political, Economic and Social Implications’.

Hierin leg ik uit waarom economen geïnteresseerd zijn in klimaat en klimaatbeleid. De implicaties daarvan voor de economie zijn immers enorm.

 

 

Om daar een indruk van te geven, komen twee eenvoudige scenario’s aan de orde:

  1. Een Alleingang van Europa.
  2. Een wereldomvattend klimaatverdrag.

Het eerste scenario leidt tot hoge kosten en schade voor de Europese economie. Omdat het aandeel van Europa in de mondiale uitstoot van CO2 beperkt is, zal het effect daarvan nihil zijn.

Dit scenario is dus zinloos. Nochtans lijkt Europa (Merkel, Macron) op dit moment op deze weg voort te willen gaan. Maar het is toch weinig waarschijnlijk dat Europa dit beleid kán en zál blijven volhouden. Op een gegeven moment zal daaraan een einde komen. Maar het is op dit moment nog niet duidelijk hoe en wanneer.

Het tweede scenario leidt tot een overdracht van nationale soevereiniteit naar een supranationaal orgaan, die zonder precedent is in de wereldgeschiedenis. Dat zal dus niet gebeuren.

Na al die jaren heb ik het gevoel dat de overwegingen die ik in mijn voordracht heb aangevoerd nog niet zijn ingezonken in het collectieve bewustzijn en dat daarmee in het beleid geen rekening wordt gehouden. Vandaar dat ik er nog maar weer eens de aandacht op vestig.

Dit artikel verscheen het eerst op Climategate.nl. Maak kennis met onze auteurs, en bekijk de filmpjes van climategateTV.