Van God en gas los

Jeroen Hetzler.

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Dit is de situatie waarin Nederland in hoog tempo begint terecht te komen, nu Wiebes de gaswinning naar 12 miljard kuub/jaar wil terugschroeven. Voor een strenge winter is zeker 27 miljard kuub nodig. Bovendien is er geen garantie dat een degelijke strenge winter definitief tot het verleden behoort. De klimaatmodellen van het KNMI bijvoorbeeld kunnen deze zekerheid evenmin bieden zodat ze per saldo niet meer zekerheid kunnen bieden dan die van de Romeinse augur (vogelwichelaar) of de middeleeuwse piskijker ondanks imponerende input en rekenwerk.

Er komt niet meer uit dan er in wordt gestopt en zo lang eenzijdig CO2 als dominante factor wordt ingevoerd en zo lang geen rekening wordt gehouden met het verre verleden, zal de prognosticerende waarde van die modellen aanvechtbaar blijven (het verleden voorspellen kunnen ze al niet). Immers, de AGW-hypothese (‘Anthropogenic Global Warming’: door de mens veroorzaakte catastrofale opwarming) is verworpen. Dan blijft het de vraag wat onze overheid, en Wiebes persoonlijk, beweegt om toch strak en stijf vast te houden aan het Akkoord van Parijs? Is er geen ruimte meer voor het eigen gezonde verstand en de moed van Trump die doorzag dat de nieuwe kleren van de keizer niet bestaan? Zijn onze politici dan zo behekst door de milieubeweging?

Ik denk het niet, want daar is immers het Eco Industrieel Complex met immense industriële economische belangen bij de mythe van de CAGW-hypothese. Rypke Zeilmaker schreef er onlangs in Elsevier een uitstekend artikel over (mogelijk achter een betaalmuur): hier. Of als Engelse alternatief: hier.

Laat ik uit deze artikelen vaststellen dat de overheid het de milieuclubs wel erg gerieflijk maakt met royale subsidies, zoals Zeilmaker ook constateert. Door de maatregelen van de overheid op instigatie van de milieubeweging wordt bovendien doelbewust alle concurrentie uitgeschakeld, hetgeen het aldus exclusief bevoordeelde bedrijfsleven uitstekend van pas komt. Tja, een mens zou er achterdochtig van worden wat betreft persoonlijke belangen en lucratieve onderonsjes tussen politici en het bedrijfsleven. We hebben het appartement van Pechtold nog vers in het geheugen.

Een mens kan niet achterdochtig genoeg zijn bij al die miljarden vleespotten op kosten van de belastingbetaler. De moraalpredikers van vandaag kunnen zomaar de zondaars van morgen worden. Eén ding staat als een paal boven water. Het hele circus rond het redden van de planeet bestaat vooral uit door de milieubeweging misleide burgers, lees: gemuilkorfde kiezers, en bevoordeelde industrieën, die deze onwetend gehouden burger/kiezer voor honderden miljarden leegzuigen onder het welwillend oog van onze onverantwoord handelende overheid.

Dit nu wreekt zich nadat decennialang de overheid zich heeft laten overbluffen door de milieubeweging met praatjes over de, al lang weerlegde, CAGW-hypothese, de onzin over de niet bestaande 97% consensus en de gratis hernieuwbare energie die met gemak fossiel en kern zou vervangen. Dit om nog maar te zwijgen over de overheid die zo dom is geweest om zich te laten imponeren door de demonisering van kernenergie door de milieubeweging.

Met dit in het achterhoofd moet worden vastgesteld dat het thans versnelde beleid hopeloos achter de feiten aanloopt. Er is geen redden meer aan nu Wiebes in een fuik is gezwommen. Gas kan niet, maar zonder gas kan dit land niet. Kernenergie mag niet. Toch moet alles over op elektriciteit. Waar moet die stroom dan vandaan komen?

Windmolentjes en zonnepaneeltjes zijn slechts Spielerei die minder dan 3% aan onze totale energievoorziening bijdragen en niets te betekenen hebben tot in de verre toekomst. Dit hadden de heren en dames al vele jaren kunnen zien aankomen. De conclusie is dan ook onvermijdelijk: dit land heeft te maken met incompetente, onnadenkende en door ideologie gedreven bestuursverantwoordelijken die hun elementaire taken niet kunnen waarmaken. Immers, zij zijn deel van het elitaire kartel dat gedwee alles doet wat het Eco Industrieel Complex decreteert, en tegelijkertijd ten onrechte meent moreel verheven te zijn boven alles wat niet links is en wat niet strookt met de klimaatideologie. De burger telt niet.

Die claim op morele verhevenheid door links zal een fatale premisse blijken, omdat die claim berust op bedrog, leugenachtigheid en pseudowetenschap. Ook op het gebied van klimaat zal de wal het schip keren, omdat er geen schijn van kans is op een houdbaar maatschappelijk draagvlak gegeven de kosten hieronder gegeven.

Zie om te beginnen hier. Het gaat om € 18.500 gemiddeld per huishouden voor ombouw naar gasloos. Dit is overigens een veel te optimistische schatting, maar zelfs een modaal huishouden kan dit al niet opbrengen. Dan vraag ik mij toch af: alle heil zou toch van gratis hernieuwbaar komen? Kan iemand van u hernieuwbaar adepten mij uit de doeken doen waarom dat alles zulke exorbitante bedragen kost?

Marjan Minnesma, Urgenda

Windmolens, zonnepanelen en biomassa en de klus is geklaard, zo was de belofte en nog steeds als ik Urgenda moet geloven. Niets aan de hand dus zou ik zeggen als ik onze bevlogen klimaatredders moet geloven. Sluit het gas maar af en sluit alle energiecentrales, want hernieuwbaar redt het wel. ‘Het kan’, kraaiden Minnesma van Urgenda en Rotmans nog recentelijk. We kantelen wat af en vanaf nu met een beetje pech een onverwarmd huis.

Hoe komt het dan dat er nu iets niet klopt en Nederland in de kou kan komen te zitten? Zou het, ik stel het maar heel voorzichtig om ons duurzame volksdeel niet te kwetsen, kunnen zijn dat wensdenken en werkelijkheid enige wrijving ondervinden? Zou het kunnen dat er iets te veel vertrouwen is gesteld in ideologisch gedreven organisaties als het IPCC? Zou het kunnen zijn dat er iets te veel gebrek is aan gezond verstand, kennis van zaken en ruggengraat bij onze politici? Ik heb zo mijn vermoedens en een akelig gevoel bij de komende jaren.

Laat ik iets meer zeggen over de potentiële kosten van ombouw naar gas. Hier is een voorbeeld dat uitgaat van € 60.000 per woning. Het feit dat dit genoemd wordt geeft te denken. Isolatie, netverzwaring, ombouw meterkast, warmtepomp, elektrisch koken, het kost bakken geld. De overheid betaalt? Onzin, want dit komt dan uit extra belastingen aan de burger opgelegd. Zeg dus maar gedag tegen de lastenverlichting na 2019.

Liesbeth van Tongeren, Groen Links.

Dit scenario wordt nu onvermijdelijk. Geen probleem, want onze gratis energie vangt het allemaal keurig op als ik mevrouw van Tongeren van GroenLinks moet geloven. Bij haar, en haar partij, is het lot van de burger in goede handen evenals bij D66. Zij laten u niet in de kou zitten en in het donker. ‘U kunt gerust gaan slapen’ (Colijn 1936 bij de bezetting van Rijnland) als aanloop naar de oorlog. In 2030 betalen we niets meer voor onze energie dankzij hernieuwbare energie en leven wij nog lang en gelukkig.

Kiezersbedrog? Ik noem maar voorzichtig iets in de hoop onze planeetredders niet te kwetsen bij hun nobele taak ons armzaligen van geest te behoeden voor hebzuchtige misstappen als verlangen naar welvaart, warmte en licht.

Laten wij tot slot enige cijfers oplepelen. Er circuleert namelijk ook het cijfer van €60.000 per woning voor volledige ombouw en isolatie. Dit cijfer duikt op in publicaties van de overheid. Zie o.a. hier.

We lezen bij hoofdtukje 9:

De totale projectkosten moeten in dat geval € 60.000 per woning zijn.

Daarom duikt dit cijfer van € 60.000 ook op bij Kamervragen aan de Minister. Zie hier vraag 2. Opvallend is dat de Minister niet protesteert bij zijn antwoord hetgeen te denken geeft. Laten we tenslotte kijken wat Rutte stelt (zie hier.):

Volgens het kabinet Rutte wordt hiermee een eerste stap gezet op weg naar een verduurzaming van 200.000 huizen per jaar, een tempo dat nodig is om tot 2050 de hele voorraad van 6 miljoen woningen te verduurzamen.

Dus 6 miljoen woningen tegen 60.000/huis = € 360 miljard, dit bovenop de overige doorstijgende energielasten. Intrigerend blijft dat hernieuwbare energie toch echt gratis zou zijn en ons onafhankelijk zou maken van Russisch gas. Wat kan mevrouw van Tongeren hier precies over zeggen? Vanwaar deze astronomische kosten? Is de burger mogelijk bedot door het irrealisme van planeetredders als mevrouw van Tongeren? Ik wil natuurlijk niemand op zijn of haar tere klimaatziel trappen, want anders hebben we naast xenofoob ook de politiek correcte term klimatofoob.

Mogelijk is het bijgaande een interessante illustratie van onrealistisch denken. Zie hier.

Let wel: hier is erg optimistisch gerekend met een productfactor van 50% voor wind en 36% voor zon.

Het is een verademing om naast al dat wensdenkende gemodder met hernieuwbaar dit te lezen over thorium.

Dit laatste illustreert de kloof tussen wetenschappelijke energie-innovatie en het hedendaagse pseudowetenschappelijke klimaatgerelateerde hernieuwbare terug naar de middeleeuwen energiebeleid, dat thans na de uitspraken van Wiebes bovendien het karakter krijgt van een open inrichting waarin de overheid volledig van God los, lees: echte morele energieverantwoordelijkheid, is geraakt bij haar van-gas-losbeleid.

 

Bron hier.

Door |2018-02-06T12:13:36+00:007 februari 2018|92 Reacties

92 Comments

 1. Jan 7 februari 2018 om 08:57 - Antwoorden

  Iets met spijker en kop!!

  • J van der Heijden 7 februari 2018 om 13:20 - Antwoorden

   En Jeroen mept er, zoals gewoonlijk, compleet naast ! (nog niet in dezelfde ruimte)

 2. jan van friesland 7 februari 2018 om 09:01 - Antwoorden

  De energiepolitiek van de laatste decennia vraagt in een democratie als de onze om een parlementaire enquête.

  • Boels 7 februari 2018 om 09:49 - Antwoorden

   Dat zou je denken.
   Maar als je de levensloop van parlementariërs bekijkt zijn velen gewoon pionnen van ondemocratische milieuclubs.
   Pokon helpt een democratie niet om te functioneren.

  • J van der Heijden 7 februari 2018 om 13:20 - Antwoorden

   Inderdaad, hoe komt het dat we er zo lang over doen terwijl het IPCC al bijna 30 jaar waarschuwt

   • Jeroen 7 februari 2018 om 17:10 - Antwoorden

    @Janos Lol! Dat is net zo iets als bidden voor regen. Als het niet gaat regenen dan moet je langer bidden.
    Als het maar niet wil opwarmen zoals voorspeld (2 graden in 20 jaar volgens Hansen in 1986), moet je langer waarschuwen.

    • J van der Heijden 7 februari 2018 om 17:37 - Antwoorden

     2 graden in 20 jaar! Nou nou waar is die voorspelling van Hanssen ?

     Of komt deze uit de dikke duim van Jeroen ?

     • Jeroen 7 februari 2018 om 19:15

      Ja, sorry, de voorspelling kwam inderdaad uit een dikke duim… van Hansen.

      Janos, dit zou je toch moeten weten gezien je claim dat het IPCC al dertig jaar waarschuwt. Maar je weet het kennelijk niet en je komt wederom weer met suggesties niet niet gefundeerd zijn.

      Hansen heeft dit in 1986 voor het Amerikaanse congres verklaard. Feit van algemene bekendheid.

      Maar je kunt natuurlijk ook Google gebruiken (hint: Sen. John H. Chafee, 10 juni 1986).

     • J van der Heijden 7 februari 2018 om 21:41

      De dikke duim van Jeroen dus !

      Ga eens lezen wat de voorspelling was, kijk dan naar het scenario, dan naar wat er echt gebeurd is en vergelijk dan hoe de modellen van Hanssen presteerden.

      Uiteraard zie je dan dat Hanssen het erg goed gedaan heeft.

      Nu gaan we eens kijken naar de globaal cooling scenario’s die Hans Labohm je al 10 jaar probeert te verkopen…….

      Hint : de opwarming gaat gestaag door en de afkoeling begint steeds op een hoger niveau

     • Jeroen 7 februari 2018 om 22:01

      @Janos

      Nope, het was niet twee graden warmer in 2006.

    • Henk dJ 7 februari 2018 om 20:18 - Antwoorden

     Jeroen: wees ook eens eerlijk en geef de hele waarheid, niet selectief hetgeen in jouw kaam past. Hansen gaf om te beginnen 3 scenario’s, en jij verwijst enkel naar het meest extreme scenario. Het scenario dat Hansen zelf extreem vond. Hij schatte de opwarming eerder op 0,5-1,0°C.

     En nog een “feit van algemene bekendheid”: de afgelopen 3 jaar waren ook de warmste jaren ooit. Ook jij kunt natuurlijk ook gewoon Google gebruiken en eens naar de grafieken kijken die je vindt met “global warming 2017 graph”. De inschatting van Hanssen bleek spot-on te zijn!

     • Jeroen 7 februari 2018 om 22:04

      Het was het scenario waarop het congres de opvolgende jaren zijn wetgeving afstemde. Het was het scenario dat bewust in de media werd gebracht. En de afgelopen drie jaar waren niet binnen 20 jaar vanaf 1986.

      Zoals ik zei: als je maar lang genoeg bidt…

     • Henk dJ 8 februari 2018 om 18:34

      Jeroen, de media (maar ook blogs, lobbygroepen, enz) rapporteert altijd liefst het meest extreme scenario, dus je moet niet doen alsof dat hier een doelbewuste strategie was. En de scenario’s van Hanssen liepen over 30 jaar, dus 2015 en 2016 vallen daar wel in.

  • David 7 februari 2018 om 18:51 - Antwoorden

   Of zien we in de energiepolitiek het falen van ons democratische systeem? De bedoeling is toch uiteindelijk om de juiste beslissingen te nemen en immuun te zijn voor kwakzalvers en valse profeten. Nu stevent de westerse wereld af op energie armoede, wat de wortels van ons bestaan aantast.

 3. Marleen 7 februari 2018 om 10:15 - Antwoorden

  Ik begrijp niet goed wat rechts en links hiermee te maken hebben. Rutte zit daar toch al zo’n 7 jaar. Had hij dat niet wat beter aan kunnen pakken?

  • Scheffer 7 februari 2018 om 10:54 - Antwoorden

   Voor Links is het ideologie / dogma / geloof bijdragend aan de gewenste vergroting van de staatsbemoeienis en inperking van de persoonlijke vrijheden. Voor Rechts ideologen is het puur een verdienmodel voor beleggers en multinationals in “nieuwe” energie, waarbij speculerende rijken rijker worden en de “het gelach” betalende consumenten armer.

   • J van der Heijden 7 februari 2018 om 10:59 - Antwoorden

    En natuurlijk sluit rechts de ogen voor de feiten als het gaat over klimaatverandering

 4. bert Pijnse van der Aa 7 februari 2018 om 10:19 - Antwoorden

  Bij ronkende geluiden over de warmtepomp verwijs ik altijd gaarne naar het dossier Teuge. In dit geval de duurzame wijk van Zutphen, waarbij de warmtepompen waren aangesloten op een bron die door netbeheerder Alliander was verzorgd. Wellicht dat men zich nog eens bezint, vooral omdat binnen het inmiddels standaard BENG model ( sinds kort ) wordt uitgegaan van lucht- water warmtepompen, die lagere COP en SPF ( seasonal performance factor ) hebben. na jaren procederen gingen de, vast wel godsvruchtige bewoners in die contreien, weer terug aan het gas, zeg maar en kregen ze hun vertrouwde CV keteltje weer terug . gebleken was dat ze torenhoge rekeningen kregen en de karakteristieken van een statisch verwarmingssysteem anders waren dan een adaptief systeem. http://deteuge2.nl
  Voor de rest zijn de plannen om 6 mil woningen energieneutraal (?) te maken niet meer dan een fata morgana natuurlijk, want het grootste gedeelte van het woningbestand kan nooit voldoen aan de basis-eis van een lage warmtevraag . De elektrische energie x de COP = warmtevraag. Een woningen met een ‘passief huis’- standaard van 15 kWu/m2/jr van 106,6 m2 heeft dan een theoretische warmtevraag van 1600 kWu /jaar. Voor een (water water ) warmtepomp met een COP van 4 moet dan 400 kWu elektrische energie van het net worden afgenomen. Een gebouw, zoals het hoofdkantoor van Groen Links aan de Oude Gracht te Utrecht en het grootste gedeelte van het woningbestand in NL. zal echter een warmtevraag hebben van tussen de 75 en 150 kWu/m2/jaar.
  De rekening voor verwarming en vooral warmwater ook, zou de pan uitrijzen! Afgezien daarvan zou het gehele pand ongeveer afgebroken moeten worden en weer opgebouwd om de technische installaties aan te brengen . In de meeste gevallen geldt ; dat slopen en opnieuw opbouwen de beste optie zou zijn . Dan sloop je toch gewoon alle binnensteden ? .
  Tenslotte zal de netbeheerder ze waarschijnlijk niet vertellen over het verschil tussen de kosten voor vastrecht voor de benodigde zwaardere aansluiting . Binnen de energietransitie is het de bedoeling dat de: “quote” Lot Hooijdonk , wethouder van Utrecht; “macht van de netbeheerder wordt vergroot’ bij de uitrol van een ‘all electric’ energievoorziening, eea om te waarborgen dat ze een business case houden als ze geen gas meer hoeven vervoeren straks.
  jammer dat ze nog niet in de gaten heben dat we ze dan niet meer nodig hebben omdat off grid dan rendabel wordt . ( wordt al over geschreven )

  • Cornelia 8 februari 2018 om 15:54 - Antwoorden

   Men loopt wel kans dat een allesbrander en een dak met zonnepanelen, wat accu’s en een klein aggregaat voor de donkere maanden voordeliger gaat worden met al die extra belasting en dat men de nutsbedrijven niet meer nodig heeft.
   Nog even iets meer milieu/klimaat/opcenten/energie/vervuilingsbelasting en het wordt voordeliger om zelf op te wekken.

 5. J van der Heijden 7 februari 2018 om 10:28 - Antwoorden

  “Immers, de AGW-hypothese (‘Anthropogenic Global Warming’: door de mens veroorzaakte catastrofale opwarming) is verworpen.”

  Uhm nee dat is het niet, er is namelijk geen betere verklaring voor de opwarming van de aarde en natuurlijk is daar ook wetenschappelijke consensus over (er zijn namelijk geen andere verklaringen voor)

  Jammer dat Jeroen dat niet schijnt te begrijpen en denkt dat als je het maar vaak genoeg herhaald dat het vanzelf waar wordt

  Wel goed nieuws van het zonneenergie front

  ” ACWA Power was awarded the project at a record-low tariff of 8.782 halala per kilowatt-hour (kWh), or around 2.34 US-cents/kWh.”

  cleantechnica.com/2018/02/06/acwa-power-develop-first-ever-utility-scale-renewable-project-saudi-arabia-record-breaking-tariff/

  Ook de wind doet het steeds beter en goedkoper

  cleantechnica.com/2018/01/11/wind-solar-storage-prices-smash-records/

  Oh Jeroen je hebt het altijd wel over het “eco industrieel complex” waarom besteed je niet een keertje aandacht aan de enorme macht van de fosiele industrie (die net bijvoorbeeld EUR 500.000 heeft betaald aan Paul Ryan en natuurlijk 1,4 MLD vrijstelling krijgt in Nederland)

  • Boels 7 februari 2018 om 11:37 - Antwoorden

   Groen kost ons honderden miljarden, dus waar praat je over.

   • J van der Heijden 7 februari 2018 om 11:46 - Antwoorden

    Gelukkig is fossiele brandstof helemaal gratis en ook een kerncentrale wordt voor niets neer gezet. Daar spelen ook geen politieke belangen

    /sarc

    Laten we eens gaan beginnen bij de basis –> Jeroen Hetzler verkoopt de grootste onzin als hij beweert dat “de AGW hypothese is weerlegd”

    Tot die tijd kunnen we niet praten over praktische oplossingen.

    En ik blijf er bij een stevige belasting op CO2 is de makkelijkste en snelste methode om de CO2 uitstoot te verminderen, waarbij de overheid geen winnaars en verliezers aan wijst (zoals nu wel het geval is)

    En als er dan een kerncentrale gebouwd gaat worden (kosten elektriciteit 0,10 kWh of wondmolens 0,07 kWh) is dan de volgende vraag maar dat laten we dan wel aan de markt over.

    Goedkoopste is natuurlijk energie besparen dat gaat heel snel en levert direct geld op

    • Hans van Dalen 7 februari 2018 om 14:04 - Antwoorden

     “wondmolens”. Humor Janos…

   • Scheffer 7 februari 2018 om 13:02 - Antwoorden

    Groene fata morgana: “Goedkoopste is natuurlijk energie besparen dat gaat heel snel en levert direct geld op”. Hahahahahahahah!

    Mijn D-energie-label tussenhuis kost investering 34.000€ ( 2400 p/j kosten, lening 3%, 20 jaar vast!) om A-energie-label te worden.

    Mijn huis is dan na oplevering 10.000 € méér waard, volgens makelaarsland.

    Rijkssubsidie 2018 is max. 3000€. Energiebesparing is 800 € per jaar.

    Terugverdientijd is dan meer dan 30 jaar.

    Weinig calculerende huiseigenaren van type huizen uit de jaren ’70 zullen een dergelijk investering overwegen.

    • J van der Heijden 7 februari 2018 om 13:15 - Antwoorden

     Ja Ja want de enige mogelijkheid om te investeren is om te verbouwen!

     Lampjes vervangen door LED of een nieuwe koelkast of een nieuwe wasdroger of gewoon de kachel graadje lager, of minder lampen aan, of zonnepanelen of een zuinigere auto kopen, of een auto minder zijn allemaal niet mogelijk!

     /sarc

     • Scheffer 7 februari 2018 om 13:30

      Heb je al berekend hoeveel dat er nog eens bij kost / oplevert, Heyden? Zeer waarschijnlijk dus niet!

      Kachel graadje lager, dikke trui en extra dekentje er op bij slapen gaan, dat is werkelijk een TOP-idee van jou, Heyden.

      Dat verwacht men niet van een klimaatalarmist op de “duurzame” bandwagon.

      Dat kunnen vele mensen inderdaad goedkoop doen, maar dat lees je niet als beste advies op het rijksgesubsidieerde “duurzame” Milieucentraal.

     • Scheffer 7 februari 2018 om 13:58

      Kortom alle gesubsidieerde “duurzame” optimistische politieke bakerpraatjes ten spijt zal de “duurzame” transitie NIET snel gaan, maar zeker wel tot zo’n 30 jaren gaan duren, want de consument draait voor de immer stijgende “duurzame” rekening op.

     • Hans van Dalen 7 februari 2018 om 14:06

      Ja Janos, we flikkeren alle goed werkende spullen gewoon weg en vervangen ze door nieuwe. Want het milieu interesseert ons geen zier; alleen klimaat is heilig.

  • Alex Borstlap 8 februari 2018 om 08:31 - Antwoorden

   Nou van der Heijden, schrijf jij dat blog een zelf over die half miljoen Euri naar Paul Ryan en die andere 1,4 miljoen en plaats dat hier. Werk er eens zelf voor, ik weet zeker dat de beheerders hier je stuk zullen plaatsen, ze gunnen de lezers wel iets om om te lachen.

 6. Michiel de Pooter 7 februari 2018 om 10:32 - Antwoorden

  Jeroen,

  Aansluitend met jouw onderwerp, trof ik onlangs dit verhaal aan in het Tijdschrift Milieu (jaja) van Arie en Martin Kroon, over de aardgasvrij hype.
  Er zijn kennelijk toch nog meer mensen die af en toe normaal doen.
  Het is alleen triest, dat je zulke verhalen met een zaklampje moet zoeken.

  De link staat in het artikel op de website van vvm.

  https://www.vvm.info/nieuws/aardgasvrij-hype-zet-nederland-op-verkeerde-spoor

  • Hetzler 7 februari 2018 om 17:07 - Antwoorden

   @Michiel Dank voor de link

 7. Bob Fleumer 7 februari 2018 om 11:08 - Antwoorden

  Wat gek dat er geen plan B is, we weten toch al jaren dat het gas van Nederland opraakt? We kunnen toch gas importeren en prachtige Thorium centrales bouwen van de miljarden die nu worden verspild aan al die windparken? Het lijkt wel of de regering niet wil dat mensen een beetje gelukkig kunnen leven. Er wordt voortdurend schaarste gecreëerd in van alles, er is geen water genoeg terwijl er geen druppel van de aarde verdwijnt, schone lucht wordt schaars terwijl bijna elke dag de gehele lucht boven Nederland wordt ververst door de overwegend westen winden. Vroeger waren het de pastoor en de dominee die ons schuldgevoel in stand hielden en nu zijn het de milieu clubs en de regering die hetzelfde doen ik word er misselijk van. De natuur biedt ons de mogelijkheid van kernenergie waarom gebruiken we dat niet, aan alles in het leven kleven risico’s zonder risico’s is er geen groei en voortgang.

  • J van der Heijden 7 februari 2018 om 11:13 - Antwoorden

   ” We kunnen toch gas importeren” Doen we al, vooral rusland (Northstream) en natuurlijk LNG

   “prachtige Thorium centrales” Die bestaan dus (nog) niet

   • Boels 7 februari 2018 om 11:20 - Antwoorden

    “Hernieuwbaar” bestaat ook niet in bruikbare vorm,
    En toch gaan we er honderden miljarden in steken.

    Groen heeft nooit een plan (== weloverwogen) gehad en met een groen plan “B” worden we N-Korea aan de Noordzee.

 8. Roel Meijer 7 februari 2018 om 12:18 - Antwoorden

  Tja, de eeuwige vraag blijft toch bestaan, wat als de wind het niet doet en het is nacht…
  Het schijnt wel eens voor te komen…. en dan?

  • J van der Heijden 7 februari 2018 om 12:46 - Antwoorden

   Kun je elektriciteit importeren
   Groen gas
   Blauwe energie
   Aardwarmte

  • J van der Heijden 7 februari 2018 om 12:46 - Antwoorden

   Demand side management

 9. Aad Vermeulen 7 februari 2018 om 14:50 - Antwoorden

  In de link die verwijst naar de kamervragen over hoe dat allemaal moet met gasloos verwarmen, kom ik de naam Hengstdal tegen. Dit is een oude wijk in Nijmegen, waar ik lang geleden nog gewoond heb, die over een jaar of 15 helemaal gasloos moet zijn. Kosten door de gemeente geraamd zo’n 60.000 Euro per woning. Bij vooroorlogse woningen volstaat het niet om even een warmtepomp te plaatsen. Je moet ook denken aan isolatie, installatie van laag-temperatuur-verwarming, aanpassing elektriciteit e.d. Dat betekent in de praktijk dat je een half huis moet afbreken en her-opbouwen. Die kosten ga je nooit meer terugverdienen ook niet bij verkoop.
  Het is ook nog de vraag wat het met je energierekening gaat doen. Het verhaal over de Teuge in Zutphen doet op zijn minst vermoeden dat dat nog geen uitgemaakte zaak is.

  Waar gaan we trouwens al die elektriciteit vandaan halen om al die warmtepompen te laten draaien? Misschien dat Arjen Lubach over een paar jaar zijn sommetje voor groene stroom op 3,3% kan laten uitkomen?

  Een goede oplossing is al lang geleden uitgevonden door de Bruine Beer. Volgevreten duikt ie in de herfst een hol in. Bij de eerste lentezonnestralen steekt ie zijn neus weer naar buiten. Heeft wel een winterseizoen flink kunnen besparen op zijn verwarmingskosten.

 10. j,e,[email protected] .nl 7 februari 2018 om 15:34 - Antwoorden

  Het elektriciteit verbruik voor een nieuwbouw woning voor verwarming en tapwater doormiddel van een warmtepomp kan gemiddeld gesteld worden op 3000 kilowatt uur per jaar. Het elektrisch vermogen dat die warmte pomp maximaal vraagt is dan 5 kilowatt, b.v. in december als de familie opstaat, de verwarming aanzet en warm water verbruikt.
  Als dit voor 5.000.000 huizen geldt dan is het verbruik voor warmte pompen op die koude decembermorgen zonder wind of zon 25.000 megawatt.
  Onze huidige centrales kunnen een piek belasting van 18.000 megawatt leveren. De huidige opwek capaciteit zou dan voor een paar wintermaanden meer dan verdubbeld moeten worden. Dus opwekcapaciteit die 9 maanden per jaar werkeloos staat. Zou er een ondernemer te vinden zijn die dit zonder subsidie kan/wil ?

 11. Chemical 7 februari 2018 om 15:52 - Antwoorden

  De oplossing: Groen gas, Blauwe energie, Aardwarmte en niet te vergeten (roffel…..): Demand Side Management.

  • Boels 7 februari 2018 om 19:15 - Antwoorden

   DSM?
   Aanbodgestuurd gaat niet lukken, ook niet met die vorm van kunstmatige intelligentie waarvan groengevooisten menen te denken dat het aanvullend is op de beperkte intelligentie van voorstanders van “hernieuwbaar”.

 12. Ap Cloosterman 7 februari 2018 om 16:00 - Antwoorden

  Iedereen vergeet kennelijk, dat we moeten voorkomen dat onze landgenoten (de Groningers) nog langer door aardbevingen worden geteisterd.
  Wiebes zal dus kranen moeten dicht draaien. Uit een recent bericht blijkt dat Frankrijk en België veel meer gas afnemen dan ze zelf nodig hebben.
  Dus afknijpen!
  Als wij niet aan het Russische gas willen dan zullen we het met tankschepen moeten importeren evenals Japan dit doet.
  Waarom geen Russisch gas? Als we de grote bedrijven, kassen in het Westland en centrales hiermee voorzien dan kunnen we met de dichtgedraaide kranen de huishoudens blijven voorzien van Gronings gas. De ombouwkosten komen dan voor rekening van de grootste afnemers (die uiteindelijk toch wel met de burger verrekend worden).
  Ik ben het helemaal eens dat de voorziening met windturbines een duurbetaalde farce is.

  • Boels 7 februari 2018 om 19:23 - Antwoorden

   Een toekomstig alternatief:
   “Israel, European states advance plans for world’s longest underwater gas pipeline ”
   jpost.com/Business-and-Innovation/Energy-ministers-eye-2025-for-completion-of-Israel-Europe-gas-pipeline-485953

  • Scheffer 7 februari 2018 om 21:15 - Antwoorden

   Niet de huishoudens maar de de grootse Groningse aardgasafnemers zijn de industrieën die zich bevinden in de Botlek, Delfzijl, IJmuiden, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Eindhoven regio’s. Gronings aardgas is niet essentieel voor deze industriële grootgasgebruikers, die met LNG met zo’n 4 jaar gegunde omschakeltijd goed aan de slag kunnen. Dat gaat wel geld kosten voor de consument/belastingbetaler in de kostprijs der dingen. Het was Wiebes eerste beleidsuitspraak deze grootgebruikers van het Gronings aardgas af te gaan koppelen.

   https://nos.nl/artikel/2213299-wiebes-in-brief-bedrijven-moeten-versneld-stoppen-met-groningengas.html

  • Leo Bokkum 7 februari 2018 om 21:30 - Antwoorden

   Ben ik nou de enige die aan Noordzee-gas denkt? Ons continentale plat is nog lang niet leeg en er woont niemand op de zeebodem. Noordzeegas hoeft niet aangepast te worden want is al laag-calorisch.

   Dichtdraaien van de Groningse kraan heeft weinig nut. De bevingen zullen daardoor niet voorlopig nog niet stoppen. Is gewoon weer de zoveelste nep-oplossing om het volk van de hooivorken weg te houden.
   Ik zou zeggen: Hou de Groningse kraan open en gebruik een ruim deel van de opbrengsten om dat gebied aardbevingsbestendig te maken óf op zijn minst een ruimhartige schadeloosstelling voor de getroffen bewoners.

   • Scheffer 7 februari 2018 om 22:07 - Antwoorden

    Bokkum, dan gaan onze kostbare windturbines in de Noordzee schudden, scheuren en verzakken! 🙂

    • Leo Bokkum 7 februari 2018 om 22:30 - Antwoorden

     Dat verzakken gaat niet zo snel Scheffer. Met een beetje geluk pas over een jaar of 10 á 15. net als in Groningen.
     Dat komt dan heel mooi uit, flikkeren die krengen aan het eind van hun levensduur vanzelf om en hoeven we ze niet meer weg te halen. Worden het kunstmatige riffen, da’s vast wel goed voor 1 of ander beestje.

     Ik ga op deze briljante gedachte meteen subsidie aanvragen, want nader onderzoek is natuurlijk gewenst…

 13. Erik 7 februari 2018 om 16:39 - Antwoorden

  Wanbeleid van de regering op energie gebied. Straks zitten we allen in de kou, uitgezonderd de agw profiteurs. Laten we dat niet accepteren.
  Waarom nu vh gas af, terwijl er nog geen alternatief is. Regering doe nu eindelijk eens waar jullie voor ingehuurd zijn. De Groningers ontzien en dus op grote schaal gas uit Rusland importeren, zolang we nog geen veilige kernenergie hebben. De overheid dient de ontwikkeling van veilige thorium energie aan te jagen met grote subsidies. Halveer daarvoor andere subsidies die op termijn niet duurzaam en houdbaar zijn als windenergie.
  Onze toekomst hangt ervan af. Energie is te belangrijk om over te laten aan actiegroepen en groene roeptoeters. Leg ook energiemaatschappijen aan banden, tot we voldoende veilige kernenergie hebben.

  • J van der Heijden 7 februari 2018 om 18:08 - Antwoorden

   Ja ja

   Het moet thorium worden want ….. Erik zegt het

   Met grote subsidies zelfs ja ja

   Erik heeft er niets op tegen als de overheid subsidieert als het maar subsidie is voor de projecten waarschijnlijk in geloofd

   • Boels 7 februari 2018 om 19:25 - Antwoorden

    Jij je zin: kerncentrales van het type Tsjernobyl, blauwdrukken zijn waarschijnlijk gratis.
    Goed gemanaged kunnen ze 50 jaar mee, zie Bulgarije en Roemenië.

  • David 7 februari 2018 om 19:03 - Antwoorden

   Inderdaad: alleen nucleaire technologie kan op termijn voldoende leveren om onze welvaart in stand te houden. Dat hier geen noemenswaardige research wordt bedreven is een grote schande en getuigt van ongekende stupiditeit.

 14. Chris van Dalen 7 februari 2018 om 17:37 - Antwoorden

  Zoals eerder hier vermeld, met knipoog naar Hans Labohm, is onze woning na 10 jaar energiebesparende maatregelen zuinig genoeg om met een warmtepomp te verwarmen. Ons verbruik is momenteel zo’n 30 kWh/m²a, zeg 2x passiefhuis maar slechts éénvijfde van het gebruik van de gemiddelde NL-woning. Die lucht/water-warmtepomp met een benodigd vermogen van 6 kW kan hier zo geplaatst worden: alle radiatoren zijn al vervangen door vloer- en wandverwarming en voor SWW is al een flinke boiler geplaatst.

  Desondanks ga ik binnenkort mijn 30 kW Nefit gasketel vervangen door een goedkopere Intergas 24 HReco ketel met 15 jaar -eat your heart out Nefit- garantie op de warmtewisselaar omdat die warmtepompen eenvoudig te duur zijn.

  Met een prijs van 6K zijn die krengen 6x zo duur als een gemiddelde gasketel, het prijsverschil kan nooit terugverdiend worden. Bovendien wordt je volledig afhankelijk van stroom en de betrouwbaarheid daarvan kan met de geplande uitbreiding van wind- en zonnestroom een groot probleem worden.

  Doe mij dus maar een gasketel zelfs al zou ik met gemak een warmtepomp kunnen plaatsen.

  • Hugo 7 februari 2018 om 21:41 - Antwoorden

   Chris
   Een goede keuze.
   De salderingsregeling is onhoudbaar als alle zonnepanelen midden in de zomer pieken dan daalt de stroomprijs naar bijna 0 en waait het ook nog een beetje dan krijgen we de overtollige stroom uit Duitsland tegen een negatieve prijs over de grens.
   Dan is de stroom van je dak bijna afvalstroom.
   In de winter moet je warmtepomp draaien op centrales. Dat wordt voor de 0 op de meter woningen na 2020 een erg dure zaak.

 15. jan-47 7 februari 2018 om 18:10 - Antwoorden

  KNMI vertrouw ik nie
  Heb meer vertrouwen in deze site
  https://www.youtube.com/watch?v=LDbLpwqGF7U

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK