Van God en gas los

Jeroen Hetzler.

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Dit is de situatie waarin Nederland in hoog tempo begint terecht te komen, nu Wiebes de gaswinning naar 12 miljard kuub/jaar wil terugschroeven. Voor een strenge winter is zeker 27 miljard kuub nodig. Bovendien is er geen garantie dat een degelijke strenge winter definitief tot het verleden behoort. De klimaatmodellen van het KNMI bijvoorbeeld kunnen deze zekerheid evenmin bieden zodat ze per saldo niet meer zekerheid kunnen bieden dan die van de Romeinse augur (vogelwichelaar) of de middeleeuwse piskijker ondanks imponerende input en rekenwerk.

Er komt niet meer uit dan er in wordt gestopt en zo lang eenzijdig CO2 als dominante factor wordt ingevoerd en zo lang geen rekening wordt gehouden met het verre verleden, zal de prognosticerende waarde van die modellen aanvechtbaar blijven (het verleden voorspellen kunnen ze al niet). Immers, de AGW-hypothese (‘Anthropogenic Global Warming’: door de mens veroorzaakte catastrofale opwarming) is verworpen. Dan blijft het de vraag wat onze overheid, en Wiebes persoonlijk, beweegt om toch strak en stijf vast te houden aan het Akkoord van Parijs? Is er geen ruimte meer voor het eigen gezonde verstand en de moed van Trump die doorzag dat de nieuwe kleren van de keizer niet bestaan? Zijn onze politici dan zo behekst door de milieubeweging?

Ik denk het niet, want daar is immers het Eco Industrieel Complex met immense industriële economische belangen bij de mythe van de CAGW-hypothese. Rypke Zeilmaker schreef er onlangs in Elsevier een uitstekend artikel over (mogelijk achter een betaalmuur): hier. Of als Engelse alternatief: hier.

Laat ik uit deze artikelen vaststellen dat de overheid het de milieuclubs wel erg gerieflijk maakt met royale subsidies, zoals Zeilmaker ook constateert. Door de maatregelen van de overheid op instigatie van de milieubeweging wordt bovendien doelbewust alle concurrentie uitgeschakeld, hetgeen het aldus exclusief bevoordeelde bedrijfsleven uitstekend van pas komt. Tja, een mens zou er achterdochtig van worden wat betreft persoonlijke belangen en lucratieve onderonsjes tussen politici en het bedrijfsleven. We hebben het appartement van Pechtold nog vers in het geheugen.

Een mens kan niet achterdochtig genoeg zijn bij al die miljarden vleespotten op kosten van de belastingbetaler. De moraalpredikers van vandaag kunnen zomaar de zondaars van morgen worden. Eén ding staat als een paal boven water. Het hele circus rond het redden van de planeet bestaat vooral uit door de milieubeweging misleide burgers, lees: gemuilkorfde kiezers, en bevoordeelde industrieën, die deze onwetend gehouden burger/kiezer voor honderden miljarden leegzuigen onder het welwillend oog van onze onverantwoord handelende overheid.

Dit nu wreekt zich nadat decennialang de overheid zich heeft laten overbluffen door de milieubeweging met praatjes over de, al lang weerlegde, CAGW-hypothese, de onzin over de niet bestaande 97% consensus en de gratis hernieuwbare energie die met gemak fossiel en kern zou vervangen. Dit om nog maar te zwijgen over de overheid die zo dom is geweest om zich te laten imponeren door de demonisering van kernenergie door de milieubeweging.

Met dit in het achterhoofd moet worden vastgesteld dat het thans versnelde beleid hopeloos achter de feiten aanloopt. Er is geen redden meer aan nu Wiebes in een fuik is gezwommen. Gas kan niet, maar zonder gas kan dit land niet. Kernenergie mag niet. Toch moet alles over op elektriciteit. Waar moet die stroom dan vandaan komen?

Windmolentjes en zonnepaneeltjes zijn slechts Spielerei die minder dan 3% aan onze totale energievoorziening bijdragen en niets te betekenen hebben tot in de verre toekomst. Dit hadden de heren en dames al vele jaren kunnen zien aankomen. De conclusie is dan ook onvermijdelijk: dit land heeft te maken met incompetente, onnadenkende en door ideologie gedreven bestuursverantwoordelijken die hun elementaire taken niet kunnen waarmaken. Immers, zij zijn deel van het elitaire kartel dat gedwee alles doet wat het Eco Industrieel Complex decreteert, en tegelijkertijd ten onrechte meent moreel verheven te zijn boven alles wat niet links is en wat niet strookt met de klimaatideologie. De burger telt niet.

Die claim op morele verhevenheid door links zal een fatale premisse blijken, omdat die claim berust op bedrog, leugenachtigheid en pseudowetenschap. Ook op het gebied van klimaat zal de wal het schip keren, omdat er geen schijn van kans is op een houdbaar maatschappelijk draagvlak gegeven de kosten hieronder gegeven.

Zie om te beginnen hier. Het gaat om € 18.500 gemiddeld per huishouden voor ombouw naar gasloos. Dit is overigens een veel te optimistische schatting, maar zelfs een modaal huishouden kan dit al niet opbrengen. Dan vraag ik mij toch af: alle heil zou toch van gratis hernieuwbaar komen? Kan iemand van u hernieuwbaar adepten mij uit de doeken doen waarom dat alles zulke exorbitante bedragen kost?

Marjan Minnesma, Urgenda

Windmolens, zonnepanelen en biomassa en de klus is geklaard, zo was de belofte en nog steeds als ik Urgenda moet geloven. Niets aan de hand dus zou ik zeggen als ik onze bevlogen klimaatredders moet geloven. Sluit het gas maar af en sluit alle energiecentrales, want hernieuwbaar redt het wel. ‘Het kan’, kraaiden Minnesma van Urgenda en Rotmans nog recentelijk. We kantelen wat af en vanaf nu met een beetje pech een onverwarmd huis.

Hoe komt het dan dat er nu iets niet klopt en Nederland in de kou kan komen te zitten? Zou het, ik stel het maar heel voorzichtig om ons duurzame volksdeel niet te kwetsen, kunnen zijn dat wensdenken en werkelijkheid enige wrijving ondervinden? Zou het kunnen dat er iets te veel vertrouwen is gesteld in ideologisch gedreven organisaties als het IPCC? Zou het kunnen zijn dat er iets te veel gebrek is aan gezond verstand, kennis van zaken en ruggengraat bij onze politici? Ik heb zo mijn vermoedens en een akelig gevoel bij de komende jaren.

Laat ik iets meer zeggen over de potentiële kosten van ombouw naar gas. Hier is een voorbeeld dat uitgaat van € 60.000 per woning. Het feit dat dit genoemd wordt geeft te denken. Isolatie, netverzwaring, ombouw meterkast, warmtepomp, elektrisch koken, het kost bakken geld. De overheid betaalt? Onzin, want dit komt dan uit extra belastingen aan de burger opgelegd. Zeg dus maar gedag tegen de lastenverlichting na 2019.

Liesbeth van Tongeren, Groen Links.

Dit scenario wordt nu onvermijdelijk. Geen probleem, want onze gratis energie vangt het allemaal keurig op als ik mevrouw van Tongeren van GroenLinks moet geloven. Bij haar, en haar partij, is het lot van de burger in goede handen evenals bij D66. Zij laten u niet in de kou zitten en in het donker. ‘U kunt gerust gaan slapen’ (Colijn 1936 bij de bezetting van Rijnland) als aanloop naar de oorlog. In 2030 betalen we niets meer voor onze energie dankzij hernieuwbare energie en leven wij nog lang en gelukkig.

Kiezersbedrog? Ik noem maar voorzichtig iets in de hoop onze planeetredders niet te kwetsen bij hun nobele taak ons armzaligen van geest te behoeden voor hebzuchtige misstappen als verlangen naar welvaart, warmte en licht.

Laten wij tot slot enige cijfers oplepelen. Er circuleert namelijk ook het cijfer van €60.000 per woning voor volledige ombouw en isolatie. Dit cijfer duikt op in publicaties van de overheid. Zie o.a. hier.

We lezen bij hoofdtukje 9:

De totale projectkosten moeten in dat geval € 60.000 per woning zijn.

Daarom duikt dit cijfer van € 60.000 ook op bij Kamervragen aan de Minister. Zie hier vraag 2. Opvallend is dat de Minister niet protesteert bij zijn antwoord hetgeen te denken geeft. Laten we tenslotte kijken wat Rutte stelt (zie hier.):

Volgens het kabinet Rutte wordt hiermee een eerste stap gezet op weg naar een verduurzaming van 200.000 huizen per jaar, een tempo dat nodig is om tot 2050 de hele voorraad van 6 miljoen woningen te verduurzamen.

Dus 6 miljoen woningen tegen 60.000/huis = € 360 miljard, dit bovenop de overige doorstijgende energielasten. Intrigerend blijft dat hernieuwbare energie toch echt gratis zou zijn en ons onafhankelijk zou maken van Russisch gas. Wat kan mevrouw van Tongeren hier precies over zeggen? Vanwaar deze astronomische kosten? Is de burger mogelijk bedot door het irrealisme van planeetredders als mevrouw van Tongeren? Ik wil natuurlijk niemand op zijn of haar tere klimaatziel trappen, want anders hebben we naast xenofoob ook de politiek correcte term klimatofoob.

Mogelijk is het bijgaande een interessante illustratie van onrealistisch denken. Zie hier.

Let wel: hier is erg optimistisch gerekend met een productfactor van 50% voor wind en 36% voor zon.

Het is een verademing om naast al dat wensdenkende gemodder met hernieuwbaar dit te lezen over thorium.

Dit laatste illustreert de kloof tussen wetenschappelijke energie-innovatie en het hedendaagse pseudowetenschappelijke klimaatgerelateerde hernieuwbare terug naar de middeleeuwen energiebeleid, dat thans na de uitspraken van Wiebes bovendien het karakter krijgt van een open inrichting waarin de overheid volledig van God los, lees: echte morele energieverantwoordelijkheid, is geraakt bij haar van-gas-losbeleid.

 

Bron hier.

Door |2018-02-06T12:13:36+00:007 februari 2018|92 Reacties

92 Comments

 1. Jan 7 februari 2018 om 08:57 - Antwoorden

  Iets met spijker en kop!!

  • J van der Heijden 7 februari 2018 om 13:20 - Antwoorden

   En Jeroen mept er, zoals gewoonlijk, compleet naast ! (nog niet in dezelfde ruimte)

 2. jan van friesland 7 februari 2018 om 09:01 - Antwoorden

  De energiepolitiek van de laatste decennia vraagt in een democratie als de onze om een parlementaire enquête.

  • Boels 7 februari 2018 om 09:49 - Antwoorden

   Dat zou je denken.
   Maar als je de levensloop van parlementariërs bekijkt zijn velen gewoon pionnen van ondemocratische milieuclubs.
   Pokon helpt een democratie niet om te functioneren.

  • J van der Heijden 7 februari 2018 om 13:20 - Antwoorden

   Inderdaad, hoe komt het dat we er zo lang over doen terwijl het IPCC al bijna 30 jaar waarschuwt

   • Jeroen 7 februari 2018 om 17:10 - Antwoorden

    @Janos Lol! Dat is net zo iets als bidden voor regen. Als het niet gaat regenen dan moet je langer bidden.
    Als het maar niet wil opwarmen zoals voorspeld (2 graden in 20 jaar volgens Hansen in 1986), moet je langer waarschuwen.

    • J van der Heijden 7 februari 2018 om 17:37 - Antwoorden

     2 graden in 20 jaar! Nou nou waar is die voorspelling van Hanssen ?

     Of komt deze uit de dikke duim van Jeroen ?

     • Jeroen 7 februari 2018 om 19:15

      Ja, sorry, de voorspelling kwam inderdaad uit een dikke duim… van Hansen.

      Janos, dit zou je toch moeten weten gezien je claim dat het IPCC al dertig jaar waarschuwt. Maar je weet het kennelijk niet en je komt wederom weer met suggesties niet niet gefundeerd zijn.

      Hansen heeft dit in 1986 voor het Amerikaanse congres verklaard. Feit van algemene bekendheid.

      Maar je kunt natuurlijk ook Google gebruiken (hint: Sen. John H. Chafee, 10 juni 1986).

     • J van der Heijden 7 februari 2018 om 21:41

      De dikke duim van Jeroen dus !

      Ga eens lezen wat de voorspelling was, kijk dan naar het scenario, dan naar wat er echt gebeurd is en vergelijk dan hoe de modellen van Hanssen presteerden.

      Uiteraard zie je dan dat Hanssen het erg goed gedaan heeft.

      Nu gaan we eens kijken naar de globaal cooling scenario’s die Hans Labohm je al 10 jaar probeert te verkopen…….

      Hint : de opwarming gaat gestaag door en de afkoeling begint steeds op een hoger niveau

     • Jeroen 7 februari 2018 om 22:01

      @Janos

      Nope, het was niet twee graden warmer in 2006.

    • Henk dJ 7 februari 2018 om 20:18 - Antwoorden

     Jeroen: wees ook eens eerlijk en geef de hele waarheid, niet selectief hetgeen in jouw kaam past. Hansen gaf om te beginnen 3 scenario’s, en jij verwijst enkel naar het meest extreme scenario. Het scenario dat Hansen zelf extreem vond. Hij schatte de opwarming eerder op 0,5-1,0°C.

     En nog een “feit van algemene bekendheid”: de afgelopen 3 jaar waren ook de warmste jaren ooit. Ook jij kunt natuurlijk ook gewoon Google gebruiken en eens naar de grafieken kijken die je vindt met “global warming 2017 graph”. De inschatting van Hanssen bleek spot-on te zijn!

     • Jeroen 7 februari 2018 om 22:04

      Het was het scenario waarop het congres de opvolgende jaren zijn wetgeving afstemde. Het was het scenario dat bewust in de media werd gebracht. En de afgelopen drie jaar waren niet binnen 20 jaar vanaf 1986.

      Zoals ik zei: als je maar lang genoeg bidt…

     • Henk dJ 8 februari 2018 om 18:34

      Jeroen, de media (maar ook blogs, lobbygroepen, enz) rapporteert altijd liefst het meest extreme scenario, dus je moet niet doen alsof dat hier een doelbewuste strategie was. En de scenario’s van Hanssen liepen over 30 jaar, dus 2015 en 2016 vallen daar wel in.

  • David 7 februari 2018 om 18:51 - Antwoorden

   Of zien we in de energiepolitiek het falen van ons democratische systeem? De bedoeling is toch uiteindelijk om de juiste beslissingen te nemen en immuun te zijn voor kwakzalvers en valse profeten. Nu stevent de westerse wereld af op energie armoede, wat de wortels van ons bestaan aantast.

 3. Marleen 7 februari 2018 om 10:15 - Antwoorden

  Ik begrijp niet goed wat rechts en links hiermee te maken hebben. Rutte zit daar toch al zo’n 7 jaar. Had hij dat niet wat beter aan kunnen pakken?

  • Scheffer 7 februari 2018 om 10:54 - Antwoorden

   Voor Links is het ideologie / dogma / geloof bijdragend aan de gewenste vergroting van de staatsbemoeienis en inperking van de persoonlijke vrijheden. Voor Rechts ideologen is het puur een verdienmodel voor beleggers en multinationals in “nieuwe” energie, waarbij speculerende rijken rijker worden en de “het gelach” betalende consumenten armer.

   • J van der Heijden 7 februari 2018 om 10:59 - Antwoorden

    En natuurlijk sluit rechts de ogen voor de feiten als het gaat over klimaatverandering

 4. bert Pijnse van der Aa 7 februari 2018 om 10:19 - Antwoorden

  Bij ronkende geluiden over de warmtepomp verwijs ik altijd gaarne naar het dossier Teuge. In dit geval de duurzame wijk van Zutphen, waarbij de warmtepompen waren aangesloten op een bron die door netbeheerder Alliander was verzorgd. Wellicht dat men zich nog eens bezint, vooral omdat binnen het inmiddels standaard BENG model ( sinds kort ) wordt uitgegaan van lucht- water warmtepompen, die lagere COP en SPF ( seasonal performance factor ) hebben. na jaren procederen gingen de, vast wel godsvruchtige bewoners in die contreien, weer terug aan het gas, zeg maar en kregen ze hun vertrouwde CV keteltje weer terug . gebleken was dat ze torenhoge rekeningen kregen en de karakteristieken van een statisch verwarmingssysteem anders waren dan een adaptief systeem. http://deteuge2.nl
  Voor de rest zijn de plannen om 6 mil woningen energieneutraal (?) te maken niet meer dan een fata morgana natuurlijk, want het grootste gedeelte van het woningbestand kan nooit voldoen aan de basis-eis van een lage warmtevraag . De elektrische energie x de COP = warmtevraag. Een woningen met een ‘passief huis’- standaard van 15 kWu/m2/jr van 106,6 m2 heeft dan een theoretische warmtevraag van 1600 kWu /jaar. Voor een (water water ) warmtepomp met een COP van 4 moet dan 400 kWu elektrische energie van het net worden afgenomen. Een gebouw, zoals het hoofdkantoor van Groen Links aan de Oude Gracht te Utrecht en het grootste gedeelte van het woningbestand in NL. zal echter een warmtevraag hebben van tussen de 75 en 150 kWu/m2/jaar.
  De rekening voor verwarming en vooral warmwater ook, zou de pan uitrijzen! Afgezien daarvan zou het gehele pand ongeveer afgebroken moeten worden en weer opgebouwd om de technische installaties aan te brengen . In de meeste gevallen geldt ; dat slopen en opnieuw opbouwen de beste optie zou zijn . Dan sloop je toch gewoon alle binnensteden ? .
  Tenslotte zal de netbeheerder ze waarschijnlijk niet vertellen over het verschil tussen de kosten voor vastrecht voor de benodigde zwaardere aansluiting . Binnen de energietransitie is het de bedoeling dat de: “quote” Lot Hooijdonk , wethouder van Utrecht; “macht van de netbeheerder wordt vergroot’ bij de uitrol van een ‘all electric’ energievoorziening, eea om te waarborgen dat ze een business case houden als ze geen gas meer hoeven vervoeren straks.
  jammer dat ze nog niet in de gaten heben dat we ze dan niet meer nodig hebben omdat off grid dan rendabel wordt . ( wordt al over geschreven )

  • Cornelia 8 februari 2018 om 15:54 - Antwoorden

   Men loopt wel kans dat een allesbrander en een dak met zonnepanelen, wat accu’s en een klein aggregaat voor de donkere maanden voordeliger gaat worden met al die extra belasting en dat men de nutsbedrijven niet meer nodig heeft.
   Nog even iets meer milieu/klimaat/opcenten/energie/vervuilingsbelasting en het wordt voordeliger om zelf op te wekken.

 5. J van der Heijden 7 februari 2018 om 10:28 - Antwoorden

  “Immers, de AGW-hypothese (‘Anthropogenic Global Warming’: door de mens veroorzaakte catastrofale opwarming) is verworpen.”

  Uhm nee dat is het niet, er is namelijk geen betere verklaring voor de opwarming van de aarde en natuurlijk is daar ook wetenschappelijke consensus over (er zijn namelijk geen andere verklaringen voor)

  Jammer dat Jeroen dat niet schijnt te begrijpen en denkt dat als je het maar vaak genoeg herhaald dat het vanzelf waar wordt

  Wel goed nieuws van het zonneenergie front

  ” ACWA Power was awarded the project at a record-low tariff of 8.782 halala per kilowatt-hour (kWh), or around 2.34 US-cents/kWh.”

  cleantechnica.com/2018/02/06/acwa-power-develop-first-ever-utility-scale-renewable-project-saudi-arabia-record-breaking-tariff/

  Ook de wind doet het steeds beter en goedkoper

  cleantechnica.com/2018/01/11/wind-solar-storage-prices-smash-records/

  Oh Jeroen je hebt het altijd wel over het “eco industrieel complex” waarom besteed je niet een keertje aandacht aan de enorme macht van de fosiele industrie (die net bijvoorbeeld EUR 500.000 heeft betaald aan Paul Ryan en natuurlijk 1,4 MLD vrijstelling krijgt in Nederland)

  • Boels 7 februari 2018 om 11:37 - Antwoorden

   Groen kost ons honderden miljarden, dus waar praat je over.

   • J van der Heijden 7 februari 2018 om 11:46 - Antwoorden

    Gelukkig is fossiele brandstof helemaal gratis en ook een kerncentrale wordt voor niets neer gezet. Daar spelen ook geen politieke belangen

    /sarc

    Laten we eens gaan beginnen bij de basis –> Jeroen Hetzler verkoopt de grootste onzin als hij beweert dat “de AGW hypothese is weerlegd”

    Tot die tijd kunnen we niet praten over praktische oplossingen.

    En ik blijf er bij een stevige belasting op CO2 is de makkelijkste en snelste methode om de CO2 uitstoot te verminderen, waarbij de overheid geen winnaars en verliezers aan wijst (zoals nu wel het geval is)

    En als er dan een kerncentrale gebouwd gaat worden (kosten elektriciteit 0,10 kWh of wondmolens 0,07 kWh) is dan de volgende vraag maar dat laten we dan wel aan de markt over.

    Goedkoopste is natuurlijk energie besparen dat gaat heel snel en levert direct geld op

    • Hans van Dalen 7 februari 2018 om 14:04 - Antwoorden

     “wondmolens”. Humor Janos…

   • Scheffer 7 februari 2018 om 13:02 - Antwoorden

    Groene fata morgana: “Goedkoopste is natuurlijk energie besparen dat gaat heel snel en levert direct geld op”. Hahahahahahahah!

    Mijn D-energie-label tussenhuis kost investering 34.000€ ( 2400 p/j kosten, lening 3%, 20 jaar vast!) om A-energie-label te worden.

    Mijn huis is dan na oplevering 10.000 € méér waard, volgens makelaarsland.

    Rijkssubsidie 2018 is max. 3000€. Energiebesparing is 800 € per jaar.

    Terugverdientijd is dan meer dan 30 jaar.

    Weinig calculerende huiseigenaren van type huizen uit de jaren ’70 zullen een dergelijk investering overwegen.

    • J van der Heijden 7 februari 2018 om 13:15 - Antwoorden

     Ja Ja want de enige mogelijkheid om te investeren is om te verbouwen!

     Lampjes vervangen door LED of een nieuwe koelkast of een nieuwe wasdroger of gewoon de kachel graadje lager, of minder lampen aan, of zonnepanelen of een zuinigere auto kopen, of een auto minder zijn allemaal niet mogelijk!

     /sarc

     • Scheffer 7 februari 2018 om 13:30

      Heb je al berekend hoeveel dat er nog eens bij kost / oplevert, Heyden? Zeer waarschijnlijk dus niet!

      Kachel graadje lager, dikke trui en extra dekentje er op bij slapen gaan, dat is werkelijk een TOP-idee van jou, Heyden.

      Dat verwacht men niet van een klimaatalarmist op de “duurzame” bandwagon.

      Dat kunnen vele mensen inderdaad goedkoop doen, maar dat lees je niet als beste advies op het rijksgesubsidieerde “duurzame” Milieucentraal.

     • Scheffer 7 februari 2018 om 13:58

      Kortom alle gesubsidieerde “duurzame” optimistische politieke bakerpraatjes ten spijt zal de “duurzame” transitie NIET snel gaan, maar zeker wel tot zo’n 30 jaren gaan duren, want de consument draait voor de immer stijgende “duurzame” rekening op.

     • Hans van Dalen 7 februari 2018 om 14:06

      Ja Janos, we flikkeren alle goed werkende spullen gewoon weg en vervangen ze door nieuwe. Want het milieu interesseert ons geen zier; alleen klimaat is heilig.

  • Alex Borstlap 8 februari 2018 om 08:31 - Antwoorden

   Nou van der Heijden, schrijf jij dat blog een zelf over die half miljoen Euri naar Paul Ryan en die andere 1,4 miljoen en plaats dat hier. Werk er eens zelf voor, ik weet zeker dat de beheerders hier je stuk zullen plaatsen, ze gunnen de lezers wel iets om om te lachen.

 6. Michiel de Pooter 7 februari 2018 om 10:32 - Antwoorden

  Jeroen,

  Aansluitend met jouw onderwerp, trof ik onlangs dit verhaal aan in het Tijdschrift Milieu (jaja) van Arie en Martin Kroon, over de aardgasvrij hype.
  Er zijn kennelijk toch nog meer mensen die af en toe normaal doen.
  Het is alleen triest, dat je zulke verhalen met een zaklampje moet zoeken.

  De link staat in het artikel op de website van vvm.

  https://www.vvm.info/nieuws/aardgasvrij-hype-zet-nederland-op-verkeerde-spoor

  • Hetzler 7 februari 2018 om 17:07 - Antwoorden

   @Michiel Dank voor de link

 7. Bob Fleumer 7 februari 2018 om 11:08 - Antwoorden

  Wat gek dat er geen plan B is, we weten toch al jaren dat het gas van Nederland opraakt? We kunnen toch gas importeren en prachtige Thorium centrales bouwen van de miljarden die nu worden verspild aan al die windparken? Het lijkt wel of de regering niet wil dat mensen een beetje gelukkig kunnen leven. Er wordt voortdurend schaarste gecreëerd in van alles, er is geen water genoeg terwijl er geen druppel van de aarde verdwijnt, schone lucht wordt schaars terwijl bijna elke dag de gehele lucht boven Nederland wordt ververst door de overwegend westen winden. Vroeger waren het de pastoor en de dominee die ons schuldgevoel in stand hielden en nu zijn het de milieu clubs en de regering die hetzelfde doen ik word er misselijk van. De natuur biedt ons de mogelijkheid van kernenergie waarom gebruiken we dat niet, aan alles in het leven kleven risico’s zonder risico’s is er geen groei en voortgang.

  • J van der Heijden 7 februari 2018 om 11:13 - Antwoorden

   ” We kunnen toch gas importeren” Doen we al, vooral rusland (Northstream) en natuurlijk LNG

   “prachtige Thorium centrales” Die bestaan dus (nog) niet

   • Boels 7 februari 2018 om 11:20 - Antwoorden

    “Hernieuwbaar” bestaat ook niet in bruikbare vorm,
    En toch gaan we er honderden miljarden in steken.

    Groen heeft nooit een plan (== weloverwogen) gehad en met een groen plan “B” worden we N-Korea aan de Noordzee.

 8. Roel Meijer 7 februari 2018 om 12:18 - Antwoorden

  Tja, de eeuwige vraag blijft toch bestaan, wat als de wind het niet doet en het is nacht…
  Het schijnt wel eens voor te komen…. en dan?

  • J van der Heijden 7 februari 2018 om 12:46 - Antwoorden

   Kun je elektriciteit importeren
   Groen gas
   Blauwe energie
   Aardwarmte

  • J van der Heijden 7 februari 2018 om 12:46 - Antwoorden

   Demand side management

 9. Aad Vermeulen 7 februari 2018 om 14:50 - Antwoorden

  In de link die verwijst naar de kamervragen over hoe dat allemaal moet met gasloos verwarmen, kom ik de naam Hengstdal tegen. Dit is een oude wijk in Nijmegen, waar ik lang geleden nog gewoond heb, die over een jaar of 15 helemaal gasloos moet zijn. Kosten door de gemeente geraamd zo’n 60.000 Euro per woning. Bij vooroorlogse woningen volstaat het niet om even een warmtepomp te plaatsen. Je moet ook denken aan isolatie, installatie van laag-temperatuur-verwarming, aanpassing elektriciteit e.d. Dat betekent in de praktijk dat je een half huis moet afbreken en her-opbouwen. Die kosten ga je nooit meer terugverdienen ook niet bij verkoop.
  Het is ook nog de vraag wat het met je energierekening gaat doen. Het verhaal over de Teuge in Zutphen doet op zijn minst vermoeden dat dat nog geen uitgemaakte zaak is.

  Waar gaan we trouwens al die elektriciteit vandaan halen om al die warmtepompen te laten draaien? Misschien dat Arjen Lubach over een paar jaar zijn sommetje voor groene stroom op 3,3% kan laten uitkomen?

  Een goede oplossing is al lang geleden uitgevonden door de Bruine Beer. Volgevreten duikt ie in de herfst een hol in. Bij de eerste lentezonnestralen steekt ie zijn neus weer naar buiten. Heeft wel een winterseizoen flink kunnen besparen op zijn verwarmingskosten.

 10. j,e,reinders@planet .nl 7 februari 2018 om 15:34 - Antwoorden

  Het elektriciteit verbruik voor een nieuwbouw woning voor verwarming en tapwater doormiddel van een warmtepomp kan gemiddeld gesteld worden op 3000 kilowatt uur per jaar. Het elektrisch vermogen dat die warmte pomp maximaal vraagt is dan 5 kilowatt, b.v. in december als de familie opstaat, de verwarming aanzet en warm water verbruikt.
  Als dit voor 5.000.000 huizen geldt dan is het verbruik voor warmte pompen op die koude decembermorgen zonder wind of zon 25.000 megawatt.
  Onze huidige centrales kunnen een piek belasting van 18.000 megawatt leveren. De huidige opwek capaciteit zou dan voor een paar wintermaanden meer dan verdubbeld moeten worden. Dus opwekcapaciteit die 9 maanden per jaar werkeloos staat. Zou er een ondernemer te vinden zijn die dit zonder subsidie kan/wil ?

 11. Chemical 7 februari 2018 om 15:52 - Antwoorden

  De oplossing: Groen gas, Blauwe energie, Aardwarmte en niet te vergeten (roffel…..): Demand Side Management.

  • Boels 7 februari 2018 om 19:15 - Antwoorden

   DSM?
   Aanbodgestuurd gaat niet lukken, ook niet met die vorm van kunstmatige intelligentie waarvan groengevooisten menen te denken dat het aanvullend is op de beperkte intelligentie van voorstanders van “hernieuwbaar”.

 12. Ap Cloosterman 7 februari 2018 om 16:00 - Antwoorden

  Iedereen vergeet kennelijk, dat we moeten voorkomen dat onze landgenoten (de Groningers) nog langer door aardbevingen worden geteisterd.
  Wiebes zal dus kranen moeten dicht draaien. Uit een recent bericht blijkt dat Frankrijk en België veel meer gas afnemen dan ze zelf nodig hebben.
  Dus afknijpen!
  Als wij niet aan het Russische gas willen dan zullen we het met tankschepen moeten importeren evenals Japan dit doet.
  Waarom geen Russisch gas? Als we de grote bedrijven, kassen in het Westland en centrales hiermee voorzien dan kunnen we met de dichtgedraaide kranen de huishoudens blijven voorzien van Gronings gas. De ombouwkosten komen dan voor rekening van de grootste afnemers (die uiteindelijk toch wel met de burger verrekend worden).
  Ik ben het helemaal eens dat de voorziening met windturbines een duurbetaalde farce is.

  • Boels 7 februari 2018 om 19:23 - Antwoorden

   Een toekomstig alternatief:
   “Israel, European states advance plans for world’s longest underwater gas pipeline ”
   jpost.com/Business-and-Innovation/Energy-ministers-eye-2025-for-completion-of-Israel-Europe-gas-pipeline-485953

  • Scheffer 7 februari 2018 om 21:15 - Antwoorden

   Niet de huishoudens maar de de grootse Groningse aardgasafnemers zijn de industrieën die zich bevinden in de Botlek, Delfzijl, IJmuiden, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Eindhoven regio’s. Gronings aardgas is niet essentieel voor deze industriële grootgasgebruikers, die met LNG met zo’n 4 jaar gegunde omschakeltijd goed aan de slag kunnen. Dat gaat wel geld kosten voor de consument/belastingbetaler in de kostprijs der dingen. Het was Wiebes eerste beleidsuitspraak deze grootgebruikers van het Gronings aardgas af te gaan koppelen.

   https://nos.nl/artikel/2213299-wiebes-in-brief-bedrijven-moeten-versneld-stoppen-met-groningengas.html

  • Leo Bokkum 7 februari 2018 om 21:30 - Antwoorden

   Ben ik nou de enige die aan Noordzee-gas denkt? Ons continentale plat is nog lang niet leeg en er woont niemand op de zeebodem. Noordzeegas hoeft niet aangepast te worden want is al laag-calorisch.

   Dichtdraaien van de Groningse kraan heeft weinig nut. De bevingen zullen daardoor niet voorlopig nog niet stoppen. Is gewoon weer de zoveelste nep-oplossing om het volk van de hooivorken weg te houden.
   Ik zou zeggen: Hou de Groningse kraan open en gebruik een ruim deel van de opbrengsten om dat gebied aardbevingsbestendig te maken óf op zijn minst een ruimhartige schadeloosstelling voor de getroffen bewoners.

   • Scheffer 7 februari 2018 om 22:07 - Antwoorden

    Bokkum, dan gaan onze kostbare windturbines in de Noordzee schudden, scheuren en verzakken! 🙂

    • Leo Bokkum 7 februari 2018 om 22:30 - Antwoorden

     Dat verzakken gaat niet zo snel Scheffer. Met een beetje geluk pas over een jaar of 10 á 15. net als in Groningen.
     Dat komt dan heel mooi uit, flikkeren die krengen aan het eind van hun levensduur vanzelf om en hoeven we ze niet meer weg te halen. Worden het kunstmatige riffen, da’s vast wel goed voor 1 of ander beestje.

     Ik ga op deze briljante gedachte meteen subsidie aanvragen, want nader onderzoek is natuurlijk gewenst…

 13. Erik 7 februari 2018 om 16:39 - Antwoorden

  Wanbeleid van de regering op energie gebied. Straks zitten we allen in de kou, uitgezonderd de agw profiteurs. Laten we dat niet accepteren.
  Waarom nu vh gas af, terwijl er nog geen alternatief is. Regering doe nu eindelijk eens waar jullie voor ingehuurd zijn. De Groningers ontzien en dus op grote schaal gas uit Rusland importeren, zolang we nog geen veilige kernenergie hebben. De overheid dient de ontwikkeling van veilige thorium energie aan te jagen met grote subsidies. Halveer daarvoor andere subsidies die op termijn niet duurzaam en houdbaar zijn als windenergie.
  Onze toekomst hangt ervan af. Energie is te belangrijk om over te laten aan actiegroepen en groene roeptoeters. Leg ook energiemaatschappijen aan banden, tot we voldoende veilige kernenergie hebben.

  • J van der Heijden 7 februari 2018 om 18:08 - Antwoorden

   Ja ja

   Het moet thorium worden want ….. Erik zegt het

   Met grote subsidies zelfs ja ja

   Erik heeft er niets op tegen als de overheid subsidieert als het maar subsidie is voor de projecten waarschijnlijk in geloofd

   • Boels 7 februari 2018 om 19:25 - Antwoorden

    Jij je zin: kerncentrales van het type Tsjernobyl, blauwdrukken zijn waarschijnlijk gratis.
    Goed gemanaged kunnen ze 50 jaar mee, zie Bulgarije en Roemenië.

  • David 7 februari 2018 om 19:03 - Antwoorden

   Inderdaad: alleen nucleaire technologie kan op termijn voldoende leveren om onze welvaart in stand te houden. Dat hier geen noemenswaardige research wordt bedreven is een grote schande en getuigt van ongekende stupiditeit.

 14. Chris van Dalen 7 februari 2018 om 17:37 - Antwoorden

  Zoals eerder hier vermeld, met knipoog naar Hans Labohm, is onze woning na 10 jaar energiebesparende maatregelen zuinig genoeg om met een warmtepomp te verwarmen. Ons verbruik is momenteel zo’n 30 kWh/m²a, zeg 2x passiefhuis maar slechts éénvijfde van het gebruik van de gemiddelde NL-woning. Die lucht/water-warmtepomp met een benodigd vermogen van 6 kW kan hier zo geplaatst worden: alle radiatoren zijn al vervangen door vloer- en wandverwarming en voor SWW is al een flinke boiler geplaatst.

  Desondanks ga ik binnenkort mijn 30 kW Nefit gasketel vervangen door een goedkopere Intergas 24 HReco ketel met 15 jaar -eat your heart out Nefit- garantie op de warmtewisselaar omdat die warmtepompen eenvoudig te duur zijn.

  Met een prijs van 6K zijn die krengen 6x zo duur als een gemiddelde gasketel, het prijsverschil kan nooit terugverdiend worden. Bovendien wordt je volledig afhankelijk van stroom en de betrouwbaarheid daarvan kan met de geplande uitbreiding van wind- en zonnestroom een groot probleem worden.

  Doe mij dus maar een gasketel zelfs al zou ik met gemak een warmtepomp kunnen plaatsen.

  • Hugo 7 februari 2018 om 21:41 - Antwoorden

   Chris
   Een goede keuze.
   De salderingsregeling is onhoudbaar als alle zonnepanelen midden in de zomer pieken dan daalt de stroomprijs naar bijna 0 en waait het ook nog een beetje dan krijgen we de overtollige stroom uit Duitsland tegen een negatieve prijs over de grens.
   Dan is de stroom van je dak bijna afvalstroom.
   In de winter moet je warmtepomp draaien op centrales. Dat wordt voor de 0 op de meter woningen na 2020 een erg dure zaak.

 15. jan-47 7 februari 2018 om 18:10 - Antwoorden

  KNMI vertrouw ik nie
  Heb meer vertrouwen in deze site
  https://www.youtube.com/watch?v=LDbLpwqGF7U

 16. David 7 februari 2018 om 18:45 - Antwoorden

  Ook de heksenjacht is terug: Parijs wil oliemaatschappijen aanklagen voor de regenval en overstromingen.

 17. Henk dJ 7 februari 2018 om 19:35 - Antwoorden

  Dit artikel blijkt vol te staan met leugens en tendensiueze uitspraken. Een bloemlezing:

  “zo lang eenzijdig CO2 als dominante factor wordt ingevoerd … , zal de prognosticerende waarde van die modellen aanvechtbaar blijven”. Waar haal je het om CO2 als dominante factor (=input) te beschrijven? Het is gewoon één van de vele parameters die in de modellen worden gestoken. Dat het er uit komt (=output) als belangrijkste parameter om de klimaatopwarming te verklaren, is juist de les die we moeten leren. Je hanteert hier de “Retrorsum causa et effectus” drogreden.

  “zo lang geen rekening wordt gehouden met het verre verleden, zal de prognosticerende waarde van die modellen aanvechtbaar blijven” Over het lange verleden hebben we ook veel minder betrouwbare data, zeker als het gaat over hoeveelheid neerslag, wolkenbedekking, oceaantemperatuur. Als de input onbetrouwbaar is, dan is de output dat natuurlijk ook.

  “Eco Industrieel Complex met immense industriële economische belangen bij de mythe van de CAGW-hypothese.” Hier geef je een linkje naar 2 websites. Opmerkelijk is wel dat die Engelstalige van een uiters libertaire lobby-groep is. Dus als bewijswaarde is dat nul-komma-nul. Dat artikel staat ook weer vol met tendensieuze berichtgeving. Er is wel een kern van waarheid dat de milieubeweging en de industrie elkaar hebben gevonden, maar daaruit kun je dan nog helemaal niet concluderen dat het een “mythe” is. Dat is de klassieke “nonsequitur” drogreden.

  “met praatjes over de, al lang weerlegde, CAGW-hypothese, de onzin over de niet bestaande 97% consensus” Dit is geen drogreden – dit is gewoonweg een leugen. De QGW-hypothese is nooit weerlegd geweest. Over de jaren heen is de consensus steeds breder geworden, omdat alle studies (=testen van de hypothese) telkens weer aantonen dat de hypothese correct blijkt te zijn. Maar de basis van fake-news is: “”Make the lie big, make it simple, keep saying it, and eventually they will believe it.”

  “Windmolentjes en zonnepaneeltjes zijn slechts Spielerei die minder dan 3% aan onze totale energievoorziening bijdragen en niets te betekenen hebben tot in de verre toekomst.” Dit is weer absoluten stemmingmakerij (o.a. door dat woordgebruik “-tjes” en “Spielerei”) en negeert dan weer volledig dat landen zoals Duitsland of Denemarken pakken hoger zitten in herneiuwbare energie. Het klopt dus helemaal niet dat “[Nedeland] heeft te maken met incompetente, onnadenkende en door ideologie gedreven bestuursverantwoordelijken die […] dat gedwee alles doet wat het Eco Industrieel Complex decreteert,”. Als je met die andere landen vergelijkt, blijkt juist dat in de afgelopen jaren de Nederlandse beleidsmakers juist veel minder hernieuwbare energie hebben gepromoot. Maar ja, kritiek geven op de politiek scoort altijd goed bij bepaalde delen van de bevolking…

  De overstap naar hernieuwbare energie zal geen gemakkelijke oefening zijn. Maar het is essentieel, want AGW is een feit. Je kunt je kop in het zand steken, je kunt sloganeske teksten schrijven met propagandistische zinnen, drogredenen, en leugens. Je kunt selectief de duurste scenario’s presenteren om mensen af te schrikken. Maar in bvb Duitsland en Denemarken lukt het allemaal wel, zonder dat die landen economisch de verdoemenis in zijn gegaan.

  • Marinus 7 februari 2018 om 19:49 - Antwoorden

   Alleen jammer dan dat steeds meer Duitsers de stroomrekening niet meer zullen kunnen betalen en blackouts de norm worden tenzij ze toch maar de kerncentrales in bedrijf houden. Windstroom is geen oplossing tenzij frequente blackouts acceptabel zijn.

   • Henk dJ 7 februari 2018 om 20:22 - Antwoorden

    Daarom dat ik ook schreef “De overstap naar hernieuwbare energie zal geen gemakkelijke oefening zijn.”
    Ik wil gewoon niet mee verantwoordelijk zijn voor de klimaatchaos van mijn (achter-)achterkleinkinderen. Spanje een woestijn, Nederland overstroomd, klimaatvluchtelingen…

    • Chemical 7 februari 2018 om 20:44 - Antwoorden

     En ja hoor, daar zul je ze hebben: de achterachterkleinkinderen, de Sahara in Spanje, Amersfoort aan Zee, en de onvermijdelijke kers op de taart, hoort wie klopt daar kinderen, de onvermijdelijke klimaatvluchteling staat ook voor de deur.

     • Henk dJ 8 februari 2018 om 18:39

      Chemical, Zoals ik al aan Scheffer liet weten: Je kunt je kop in het zand steken, je kunt sloganeske teksten schrijven met propagandistische zinnen, drogredenen, en leugens. Of je kunt -zoals jij- met leuke beeldspraak komen. Maar de harde waarheid is: dit zal de werkelijkheid zijn indien we ongebreideld CO2 de lucht in blijven pompen.

    • Peter 7 februari 2018 om 21:21 - Antwoorden

     @ Henk dj
     U verwijt Scheffer (mi terecht)dat hij zijn kop in het zand steekt mbt de AGW, maar U doet exact hetzelfde met het energiebeleid:
     co2 nationaal en mondiaal weer gestegen, ondanks de vele miljarden.
     Cijfers Energiewende: kosten tot vorig jaar: 150 miljard maar geen reductie.
     En de kosten als men het doel wil halen: probeer de nullen te tellen zonder misselijk te worden!
     https://www.welt.de/wirtschaft/article158668152/Energiewende-kostet-die-Buerger-520-000-000-000-Euro-erstmal.html

     En hou aub een keer op met de drogreden (klein)kinderen,iemand die werkelijk zo begaan is met het klimaat heeft geen kinderen.

     • Peter 8 februari 2018 om 19:38

      En zoals ik al verwachtte heeft Henk overal antwoord op,behalve op de cijfers.
      Wederom veelzeggend.

    • Hugo 7 februari 2018 om 22:04 - Antwoorden

     Henk dj
     Het klimaatgeloof en rampenvoorspellingen zijn diep ingedaald ik hoop dat je voldoende geld hebt om de aflaten te betalen. De temperatuur is buiten de el nino la nina cyclus nauwelijks gestegen sinds 1998.
     Dit schrijft het KNMI in 2011.
     “De bovenlaag van de oceaan is tegen de verwachtingen in sinds 2003 niet meer warmer geworden ondanks de toename van broeikasgassen in de lucht..

     De oceaantemperatuur is 0,02 graden Celsius minder gestegen dan verwacht. Een fractie van een graad maar omgerekend is dit een grote hoeveelheid warmte. Als hiermee de lucht zou zijn opgewarmd, dan zou het de afgelopen acht jaar 5 graden warmer zijn geworden. Dat is niet gebeurd. Ook een warmere bodem of meer afsmelten van land- en zeeijs dan verwacht, is uitgebleven. Hoe komt het dat de bovenlaag van de oceaan acht jaar lang niet warmer is geworden, ondanks de toename van broeikasgassen?

     https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/verdwenen-warmte-in-oceaan-gevondenhttps://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/verdwenen-warmte-in-oceaan-gevonden

     • Henk dJ 8 februari 2018 om 18:58

      Hugo, lees de link die je zelf opgaf eens goed. Het is wel degelijk warmer geworden, maar de warmte is de afgelopen jaren eerder naar de diepe oceaanlagen gegaan dan in de atmosfeer. Als die diepere regionen blijven opwarmen, dan zal het klimaat uiteindelijk ook veranderen!

      AGW-negationisten gebruiken graag heel selectief bepaalde bronnen, en negeren alles wat hen niet aanstaat. Kijk misschien ook eens naar de meest recente nieuwsberichten van het KMNI:
      “De gletsjers op Spitsbergen trekken zich razendsnel terug. Dit heeft – uiteraard – te maken met de sterke opwarming van het noordpoolgebied” https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/sterke-afsmelting-gletsjers-op-spitsbergen

      “Trends in weerextremen wereldwijd.” https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/trends-in-weerextremen-wereldwijd

    • Hetzler 8 februari 2018 om 17:40 - Antwoorden

     @Henkdj Hoe komt het toch dat er altijd sprake is van rampscenario’s in jullie beschouwingen? Het zijn namelijk verzinsels om burgers op het verkeerde been te zetten. De Romeinse en Middeleeuwse Opwarming waren veel warmer en het was zeer weldadig in Europa met wijnbouw in Schotland, perziken in Vlaanderen en een bloeiende handels- en landbouwnederzetting in Groenland. Katwijk lag nog gewoon aan zee, niet Amersfoort. Thans is het landbouwbouwareaal in de zuidelijke Sahel met 14% toegenomen.
     Wat een verlossing zou het zijn als onze maatschappij gevrijwaard wordt van doempredikers die maar wat in het wilde weg rampen uit de duim zuigen.

     • J van der Heijden 8 februari 2018 om 19:49

      Nou nou Jeroen

      Nu even de wetenschappelijke onderbouwing dat de MWP en de RWP veel warmer waren

      We wachten in spanning af

      ( maar uiteraard zal Jeroen niet met een wetenschappelijke bron komen en dezelfde leugens over 2 maanden weer herhalen)

     • J van der Heijden 8 februari 2018 om 21:51

      Jeroen,

      En nu nog de onderbouwing ……

      Wij wachten ………

    • Niek 8 februari 2018 om 18:08 - Antwoorden

     Ach, wat heerlijk naief toch van Henk dj, alles geloven wat ons onverbloemd objectief NOS journaal c.s. dagblad Trouw uitstort over ons goedgelovig volk om de neuzen maar de juiste kant op te krijgen.

     • Henk dJ 8 februari 2018 om 19:03

      En toch heerlijk naïef van onze Niek, die blijkbaar alles wil geloven dat hij leest op alternatieve media, zelfs als het vol drogredeneringen er zelfs leugens staat, zolang het in zijn kraam past. Ik hoef niet naar NOS of Trouw te kijken om te weten dat er een breedgedragen wetenschappelijk onderbouwde consensus is over AGW. AGW is gewoon een feit. Dat ontkennen is negationisme.

  • Chemical 7 februari 2018 om 20:33 - Antwoorden

   “De overstap naar hernieuwbare energie zal geen makkelijke oefening zijn”.
   Maar, maar, maar.. hoe heb ik het nou? Nu het spannend wordt gaan we toch niet terugkrabbelen, HenkdJ? “Wind en zon zijn gratis” en “Niemand houdt van jullie, kolencentrales” is ons altijd voorgehouden. Zelf roep je dat Duurzaam in Duitsland en Denemarken helemaal jottem is. Dus als straks de schone, gratis energie uitbreekt, zijn de zorgen van de baan en gaat het feest pas echt beginnen… toch? We houden je aan je woord.

 18. bert Pijnse van der Aa 7 februari 2018 om 19:47 - Antwoorden

  even wat vergelijkende cijfertjes.
  Uitgansgpunt : 2 personen per gezin. ( zijn er officieel 2,3 geloof ik )

  Basaal metabolisme van een mens : ca 2 kWu per dag (vermogen hersenactiviteit ca 20 Watt. Zou meer mogen :- ) )
  Benodigde hoeveelheid energie uit voedsel per jaar 2 * 365 = 730 kWu per jaar.

  Energie benodigd voor een gemiddelde woning per gezin ca 18.000 kWu per jaar = 9000 kWu pp

  Energie voor de auto , 15000 km per auto per jaar ( CBS ) 1:15 = 1000 liter per gezin per jaar = ca 10.000 kWu per gezin = 5000 kWu pp

  Vliegen . Volgens de statistieken maakt inmiddels iedere Nederlander drie vliegreizen per jaar. Laten we aannemen naar Spanje = 6000 km vv. = 18000 km Vliegen is pp erg zuinig . Als het vliegtuig vol is pp 1 liter op 30 km . Dat maakt 600 liter pp per jaar = 6000 kWu .

  Volgens de wet van Jevons; de paradox van de besparing, ook wel het rebound effect genoemd, spenderen mensen de besparingen die ze maakten met hun woning , aan vliegreizen en andere zaken. Ze kunnen het ook op de bank zetten die het dan investeerd in aktiviteiten die rendement opleveren. Anders krijgen ze geen rente op hun geld . ( dat lukte niet zo goed meer . Daarom bedacht dragi helikoptergeld . bijvoorbeeld om te investeren in het ombouwen van woningen nar BENG standaard )

  Kortom , onder de streep zal de besparing op het gebruik van fossiele bandstoffen nul zijn op zijn minst . In de praktijk is er sprake van ontsparing. Dat was ook allemaal de bedoeling van overheden toen ze de ideeën van de geitenwollensokken -club , omzetten in échte economie, toen bleek dat ze mensen er echt konden doen geloven in hun ideeën.

  Zou een overheid werkelijk het energieverbruik van haar onderdanen willen terugbrengen dan moet ze haar lonen zodanig verlagen dat ze alleen nog voedsel kan kopen om het basale metabolisme in stand te houden. Een beetje zoals in Noord Korea.

 19. gerry 7 februari 2018 om 21:31 - Antwoorden

  Klimaat veranderingen?Al miljoenen jaren.Ken je de geschiedenis niet Janos. Je bent echt een verrijking op deze site.Echt onmisbaar.

  • J van der Heijden 7 februari 2018 om 21:43 - Antwoorden

   Ja Gerry het klimaat is erg gevoelig voor kleine veranderingen, bedankt dat je dat nog een keertje onder de aandacht brengt

   • Arthur Rörsch 8 februari 2018 om 16:20 - Antwoorden

    Bespaar ons je commentaar als dat niet inhoudelijk is en slechts berust op een napraten van een heersende trend onder main stream ‘klimaatwetenschappers’ en politici.

    • J van der Heijden 8 februari 2018 om 19:40 - Antwoorden

     Arthur

     Bespaar ons je gespeculeer en publiceer nu eindelijk eens je alternatieve hypothese

     Ik kan wel wat te lachen gebruiken

 20. Leo Bokkum 7 februari 2018 om 21:55 - Antwoorden

  Ik wordt een beetje moe van die schijnheilige groenen met hun “kindertjes en kleinkindertjes” gemekker.

  Ze zeggen te weten dat de mens de grootste oorzaak is van alle ellende, maar nog steeds planten zij & hun kinderen zich voort als konijnen.
  Ben je dan hypocriet, egoistisch of gewoon een dom ezel?

  • David 9 februari 2018 om 22:44 - Antwoorden

   @leo Bokkum [ “kindertjes en kleinkindertjes” gemekker.] = morele zelfverheffing.
   Dat het energiebeleid ons nageslacht juist met extra problemen opzadelt komt niet bij de groene apostelen op.

 21. Aad Vermeulen 7 februari 2018 om 23:59 - Antwoorden

  Wat ik helemaal niet snap is, of je nu gelooft in de AGW-hypothese of niet, er toch ingezet wordt op het Energieakkoord. De regering wil ons niet informeren, maar duidelijk is wel dat het 0,0 minder CO2-emissie als gevolg heeft. Het kost een kapitaal van minstens 100 miljard om straks op 5% “duurzame energie”uit te komen, nog los van de los-van-het-gas-gedachte die een veelvoud kost. En de CO2-uitstoot maar blijven stijgen. Duitsland en Denemarken zouden ons een spiegel voor moeten houden hoe het niet moet. Die hebben al honderden miljarden geinvesteerd in zinloze zon- en windenergie. Hun CO2 uitstoot is niet verminderd, ze hebben de hoogste energierekeningen ter wereld en het aantal blackouts neemt toe. De werkgelegenheid in de zonnepanelen is Duitsland ook kwijtgeraakt aan China.

  Wat gaat er nu gebeuren? Als je het aan de vrije markt overlaat zal de energie-transitie niet gaan gebeuren. Niemand gaat investeringen doen die in nog geen 30 jaar zijn terug te verdienen. Laat je het aan de overheid over? Gaan die mensen straks dwingen om zonnepanelen te plaatsen (Amsterdam, SP) of warmtepompen plaatsen in oude wijken?
  Ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar er zal een moment komen dat burgers geen dwingende maatregelen van de overheid gaan pikken als het om grote sommen geld gaat. Dan gaan er opstanden komen of we trekken ons net als bruine beer terug in onze holen.

  • Henk dJ 8 februari 2018 om 20:34 - Antwoorden

   Aad, het is niet “of je nu gelooft in de AGW-hypothese of niet”. Voor geloof moet jij bij de Kerk zijn. Het is ondertussen al overtuigend aangetoond dat die wetenschappelijke-hypothese wel degelijk klopt. Het is dus geen zaak van “geloven”. Enkel AGW-negationisten proberen nog twijfel te zaaien en te doen alsof er geen overtuigend bewijs is, maar zij doen dat omdat ze halsstarrig willen vasthouden aan hun overtuigingen.

   je hebt wel gelijk dat “Als je het aan de vrije markt overlaat zal de energie-transitie niet gaan gebeuren”. De volledig vrije markt, dat zijn de libertaire idealen. En als je nagaat wie de grootste negationisten zijn, dan zijn zij het wel. Of (zoals ik in reactie “Henk dJ 7 februari 2018 om 19:35” als schreef, zul je opmerken dan de reacties hier gebaseerd zijn op libertaire websites.

   De vraag is dus: willen we gewoon AGW aanvaarden, en de volgende generaties met de klimaatproblemen opzadelen, of willen we onze verantwoordelijkheid opnemen? En in het laatste geval, wat willen we daar financieel voor over hebben? En is de huidige aanpak de beste?

   • Peter 8 februari 2018 om 22:08 - Antwoorden

    Is de huidige aanpak de beste?

    In 2017 is de co2 nationaal en mondiaal weer gestegen,dus wat denkt U zelf?

 22. Boels 8 februari 2018 om 07:34 - Antwoorden

  “Wat ik helemaal niet snap is, of je nu gelooft in de AGW-hypothese of niet, er toch ingezet wordt op het Energieakkoord. ”

  Precies!
  Mogelijkheden:
  1. het probleemoplossend vermogen van de politiek is nul .
  2. het probleem bestaat niet.

 23. gerard d'Olivat 8 februari 2018 om 10:36 - Antwoorden

  Pijnse geeft een aardig inzicht..

  @Van der Heijden en die andere @Henk blijven maar door redeneren over het klimaat en de zorg voor hun kinderen en kleinkinderen.
  Ik word dan eigenlijks steeds nieuwsgieriger naar hun ‘energie’ afdruk en die van hun families.

  Hebben zij hun kinderen en kleinkinderen verboden om de wereld over te vliegen, beperken zij zich tot één auto per gezin enz. enz?
  Ik durf er bijna om te wedden dat dat allemaal niet het geval is en dat ze net als iedereen gewoon in het spoor van ons aller oom Jevons lopen.

  Misschien dat de beide heren eens inzicht kunnen geven in hun ‘reilen en zeilen’ mbt het (over)levensgeluk van hun zelf, hun kinderen en kleinkinderen.
  Goed voorbeeld doet goed volgen heren…!!wie weet ‘bekeert’ u hier op de site zelfs mij daarmee.

  Kom maar op met u CO2 arme leefwijze van u en uw familie, of moet zelfs dat ook in uw zorgelijke beschouwingen door ‘de politiek’ geregeld worden.

  • J van der Heijden 8 februari 2018 om 11:18 - Antwoorden

   Ja ja Gerard

   Dat heb ik al vaker gedaan hier

   Ziek het maar op

   Het blijft natuurlijk vooral vrijblijvend geleuter van Pijnse

   • Boels 8 februari 2018 om 12:24 - Antwoorden

    Nee, het is de kern van de zaak.
    Of je lost een problem op, of je doet het niet.
    Het probleemoplossend vermogen van groen is nul, nul, …
    En maar janken dat het zo erg is.

    • J van der Heijden 8 februari 2018 om 12:29 - Antwoorden

     Ja ja Boels

     Naar voorlopig blijft “rechts” vooral het proces verstoren door leugens te vertellen

     Wees er maar trots op

     • Boels 8 februari 2018 om 12:47

      Hoezo verstoren?
      Groen heeft een “hernieuwbaar” plannetje doorgedrukt.
      De zakkenvullers van rechts en links hebben elkaar gevonden.
      Ergo, de economie onder de groene zoden.
      Dat valt op en dat is de gemeenschap van ZZV-ers (Zelfstandige ZakkenVullers) onwelgevallig.
      En natuurlijk zijn de groene milieuclubs radeloos; redeloos was al het uitgangspunt.

     • J van der Heijden 8 februari 2018 om 15:37

      Boels

      Dan had je je kn moeten zetten voor klimaat beleid in plaats van je bij de fantasten van climutgeet aan te sluiten en te blijven zeuren over onmogelijkheden

      Maar ieder zijn keuze

    • Peter 8 februari 2018 om 13:12 - Antwoorden

     @Boels
     De hypocriete onheilsprofeten van Groen Links hoef je niet te vrezen.
     Zelfs de meest simpele mensen hebben het slecht geacteerde toneelspel van Trudeau-imitator Yasser Klaver na een tijdje wel door,en dan zakt het clubje weer af naar een plaatsje in de marge met een zeteltje of 8.

     • Boels 8 februari 2018 om 14:50

      @Peter:
      Er is geen links/rechts tegenstelling als het om groen gaat.
      In deze hebben de handige zakkenvullers en de politieke dommerikken elkaar gevonden.

      En dat is zeer alarmerend.

Geef een reactie

Solve : *
17 − 10 =


Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK