Is energietransitie duurzaam drama?

Een gastbijdrage van Jon van Diepen.

Het lijkt zo lekker te gaan met de energietransitie. Maar onder het oppervlak zien de cijfers er een stuk minder rooskleurig uit. Het aantal zonnepanelen en windmolens in Nederland groeit gestaag, de nieuwste bouwnormen voor woningen zijn grotendeels gebaseerd op het gegeven dat bewoners gemakkelijk alle stroom zelf kunnen produceren met zonnepanelen, en met mooie projecten als Stroomversnelling, Klimaatwet en Energie Akkoord 2.0 wordt Nederland klaargestoomd voor een fossielvrije samenleving.

Maar wanneer je dieper in de materie duikt, zien de cijfers er minder rooskleurig uit. Zo daalde de CO2-uitstoot van Nederland en Duitsland de afgelopen jaren niet of nauwelijks, ondanks de massale inzet van duurzame bronnen. Ook het aandeel zonne- en windenergie in het gehele energiegebruik is nog altijd zeer laag: in Nederland in 2017 2 procent en in Duitsland 4 procent.

Of deze percentages ooit flink zullen groeien, is zeer de vraag. Zonne- en windenergie zijn weersafhankelijk en de negatieve effecten van weersafhankelijke duurzame energie worden onderschat. Ter illustratie: in 2016 heeft de zonnigste dag vijftig keer meer zonnestroom opgeleverd dan de donkerste winterdag. En de stormachtigste dag in 2016 leverde zelfs tachtig keer meer windstroom op dan de meest windluwe dag. Deze door het grillige weer veroorzaakte pieken en dalen hebben hun weerslag op drie momenten.

Als eerste op het moment van pieken. Duitsland maakt al geregeld mee dat het stroompieken door zonne- of windenergie niet of nauwelijks kan verwerken in het elektriciteitsnet. Geregeld moet het daardoor zonne- en windstroom exporteren tegen lage of zelfs negatieve prijzen. Een uitweg is het stilzetten van windturbines, terwijl de fictieve stroomopwekking wel wordt vergoed. De kosten van dergelijke ‘fantoomstroom’ lopen al in de honderden miljoenen euro’s.

Een tweede moment is tijdens snel stijgende of snel dalende weersafhankelijke elektriciteitsproductie. Deze grote fluctuaties kunnen niet eenvoudig worden gecompenseerd door een flexibele vraag van elektriciteit of batterij-opslag.

In Nederland kunnen deze pieken en dalen alleen worden ‘opgevangen’ met flexibele gascentrales. Het nadeel van deze centrales is een beduidend lagere efficiëntie door het continue afremmen en opschroeven, met als gevolg hogere CO2-uitstoot.

Het derde moment is de situatie waarin er weinig of geen zonne- of windenergie wordt opgewekt. Bij zonne-energie geldt de 80/20 regel: 80 procent wordt opgewekt in 20 procent van de tijd en andersom. Bij wind is dit wel beter, maar het grootste deel van de tijd wordt maar weinig zonne- en windenergie geproduceerd.

Weersafhankelijke energiebronnen hebben op zich een toegevoegde waarde. Een energie-neutrale woning wekt met zonnepanelen de gehele stroomvraag zelf op. Althans op papier. In de praktijk wordt slechts een kwart tot eenderde zelf gebruikt en moet de rest worden geëxporteerd en gesaldeerd. Stel dat dit op nationaal niveau moet gebeuren?

Op macroniveau speelt nog iets anders, namelijk (systeem)integratie. Elektriciteit is een bijzonder product waarbij vraag en aanbod continu met elkaar in evenwicht moeten zijn. Anders kan het ernstige gevolgen hebben, zoals een algehele stroomuitval.

Zonne- en windenergie zullen door hun grillige karakter helaas niet meer dan een minimale rol kunnen spelen in de energietransitie: maximaal 5 procent van het totale energiegebruik. De integratie van deze energiebronnen is heel complex, riskant en kostbaar en waarschijnlijk contraproductief. Mijn zorg is dan ook dat de huidige verduurzaming van Nederland zal leiden tot een onbetrouwbaardere en duurdere energievoorziening plus een toenemende CO2-uitstoot. Een blik op Duitsland bewijst dat deze zorg niet ongegrond is.

Aldus Jon van Diepen, die De Groene Rekenkamer, samen met Elsevier, toestemming tot plaatsen van het artikel gaf.

Bron hier en hier.

 

Door |2018-02-23T12:57:28+00:0024 februari 2018|61 Reacties

61 Comments

 1. David 24 februari 2018 om 09:58 - Antwoorden

  Mijn dagblad besteedt vandaag pagina’s aan het afkoppelen van gas in onze woningen.
  Per woning zal dat zo’n 18.000 euro kosten. Meer dan de helft van de lezers, zo blijkt , voelt daar niets voor vooral ouderen niet.
  In al die verhalen mis ik waar straks de elektriciteit vandaan komt. Nog even een Tesla aanbieding bekeken: Om één windstil en bewolkt dagje door te komen moet ik voor 13.000 euro aan PowerWalls aanschaffen.
  Hier tekent zich een conflict af: aan de aanbodkant wordt stroomlevering problematischer door een hoger aandeel van zon en wind terwijl de vraag toeneemt door warmtepompen, warmtenetten en elektrisch rijden. Omdat zon en wind niet kunnen leveren zal de energie van biomassa moeten komen wat een aanslag betekent op de natuur.

 2. Michiel de Pooter 24 februari 2018 om 10:10 - Antwoorden

  Feitelijkheden als boven, doen al lang niet meer ter zake in de communicatie naar de grote massa’s van de energietransitie.
  Dat is veel te complex en dat duurt allemaal veel te lang voor de smartphone- en Facebook generatie.
  Daarom doe je dat door middel van reclamejargon, misleiding en woordspelletjes. Anders wordt het nooit wat.

 3. Scheffer 24 februari 2018 om 10:38 - Antwoorden

  Waardering voor Elsevier die als enig kritisch weekblad in Nederland de idiotie van huidige Nederlandse politiek-dogmatische, zinloze, ineffectieve en uiterst kostbare klimaat/duurzaam/energie-beleid regelmatig met actualiseringen aan de kaak stelt.

  Het klimaat haalt al 40 jaar zijn schouders op voor zoveel geforceerde politieke onnozelheid.

  • David 24 februari 2018 om 11:24 - Antwoorden

   Op meerdere terreinen constateer ik een rare tegenstellingen: enerzijds neemt onze kennis en kunde toe maar anderzijds slaat stupiditeit toe en verhinderen protocollen dat men nog zelf nadenkt. Onze informatiemaatschappij, de afgelopen decennia pas ontstaan, is tegelijk desinformatiemaatschappij waarin werkelijkheid en fantasie lastig zijn te scheiden.

   • Jan de Jong 25 februari 2018 om 11:41 - Antwoorden

    In het bijzonder is het verband tussen ‘wetenschapper’ en werkelijkheid haast verdwenen. En dat is een tragische ontwikkeling.

 4. Bob Fleumer 24 februari 2018 om 11:17 - Antwoorden

  Onze overheid is gek geworden en zijn slaaf van de groene maffia, alleen de CO2 onzin en het gevolg daarvan kan ons tot 2030 ca 50 miljard euro besparen. In die tijd kan de temperatuur misschien 0,03 graden hoger zijn dat is nauwelijks te meten!

 5. Peerke 24 februari 2018 om 12:01 - Antwoorden

  De kleine gemeente Hilvarenbeek heeft ook grote ambities:

  http://www.hilvarenbeek.nl/klimaattop

  Wellicht een mooie gelegenheid voor een discussie met Jan Rotmans.

  • Scheffer 24 februari 2018 om 14:19 - Antwoorden

   Rotmans vertrapt de echte kritische klimaat/duurzaam/energie-wetenschap met zijn onwetenschappelijke propagandistische mammoetstampers en transitie-onzinsprookjes. Wat een een grote schande is deze man voor de Nederlandse Universitaire wetenschappelijke wereld.

   • David 24 februari 2018 om 14:48 - Antwoorden

    In Pakhuis de Zwijger heb ik Rotmans voor een zaal met honderden groen-bevlogenen letterlijk horen verklaren dat hij de Shell graag eigenhandig de nek zou willen omdraaien. Dat kwam hem op applaus te staan.
    Dat wij allemaal dood gaan als de Shell de kraan dichtdraait toont de idioterie van het huidige geestelijke klimaat aan.
    Rotmans predikt zijn leven lang al transities en zet, net als milieubewegingen, in op burgerinitiatieven. Dat is een stevige vertekening van de realiteit want huishoudens zorgen niet voor welvaart, dat doet de industrie.

 6. Lodewijk Vis 24 februari 2018 om 12:40 - Antwoorden

  De geestdrift waarmee de gemeente Hilvarenbeek de transitie gaat aanpakken is ontroerend, maar het organiseren van een heuse klimaattop geeft te kennen dat de bestuurdels aldaar niet vrij zijn van megalomanie. De belangrijkste spreker op de top is de ‘bevlogen’ hoogleraar Rotmans. Dit zal de Hilvarenbekers niet helpen weer met beide benen op de grond te landen.

 7. Michiel de Pooter 24 februari 2018 om 12:44 - Antwoorden

  @ Peerke,

  Hoogoplopende klimaathysterie alom. Deze week in Zeeland wethouder Jaap Melse van Veere, i.v.m. met het energieneutraal maken van het gemeentehuis. In de stijl van zijn beroemde collega Hekking, staat hij op de foto met een gasmeter, als gold het een jachttrofee; Het onschadelijk maken van het ultieme kwaad, waaraan hij leiding geeft en waarvoor iedere Veerenaar natuurlijk zijn bult mag opgooien.
  Lekker toch ! We mogen alleen niet weten wat het kost.

  https://www.pzc.nl/walcheren/veere-zet-streep-door-gasgebruik-gemeentehuis~acc8c932/

 8. Erik 24 februari 2018 om 14:17 - Antwoorden

  Er is gelukkig geen klimaat probleem, maar wel een probleem van foute politici. Maar daar kunnen we bij volgende verkiezingen wat aan doen. Aan een klimaat probleem zouden we niets kunnen doen, maar gelukkig hoeft dit niet.

  • David 24 februari 2018 om 14:51 - Antwoorden

   In mijn gemeente is geen politieke partij te bekennen met enig klimaatrealisme.
   En op andere terreinen zeggen ze allemaal wel iets zinnigs.

   • J van der Heijden 24 februari 2018 om 18:36 - Antwoorden

    Je kunt alleen PVV en fvd stemmen ?

 9. Peerke 24 februari 2018 om 17:46 - Antwoorden

  De qua inwonertal kleine gemeente Hilvarenbeek beschikt over een groot grondgebied.

  Ze hebben dus al een lokatie voor hun windmolens op het oog die een kilometer of vijf van het dorp ligt.

  Dat deze lokatie maar een paar honderd meter van de bebouwing van buurgemeenten Tilburg en Goirle ligt lijkt van minder belang te zijn als je druk bezig bent met het redden van de planeet.

 10. Twan Hendriks 24 februari 2018 om 18:26 - Antwoorden

  [..]ondanks de massale inzet van duurzame bronnen. Ook het aandeel zonne- en windenergie in het gehele energiegebruik is nog altijd zeer laag: in Nederland in 2017 2 procent en in Duitsland 4 procent.[..]
  —-
  Massale inzet van duurzame bronnen….?
  Er is geen massale inzet van duurzame bronnen. Dat is een van de problemen. Wanneer je Nederland rondrijdt lijkt het heel wat met overal zonnecellen en windmolen. Maar dat is juist het drama. Die rommel staat en ligt al overal maar het levert geen zak op.
  Wanneer je bekijkt hoeveel wondmolens er al staan en met hoe weinig rendement dat is het gemakkelijk voor te stellen dat het 100% is een utopie. Zoveel ruimte is er niet ter beschikking.

  • Jan de Jong 25 februari 2018 om 11:45 - Antwoorden

   Ik zou het woord ‘duurzaam’ graag terugwillen. Het wordt nu op grote schaal leugenachtig gebruikt.

 11. Leo Bokkum 24 februari 2018 om 19:22 - Antwoorden

  Energietransitie in zijn huidige vorm is de achilleshiel van het alarmisme.
  Daarmee zitten ze totaal klem tussen hun niet werkende “oplossingen” en hun weigering om kernenergie in te zetten.

  Wanneer oplossingen slechter zijn dan de kwaal kun je daarmee zelfs de domste boer overtuigen. Het moet voor de massa namelijk simpel uit te leggen zijn willen ze iets geloven.
  Het zand in de ogen van de goedwillende burger bestaat momenteel uit de berekening in “huishoudens”.
  Haal dat zand weg en vervang het door die lullige paar procent welke nu al het hele platteland verpest met molens en panelen. Dan ziet zelfs een blinde dat de alarmisten liegen over de mogelijkheid tot energietransitie.
  Als je ze dan ook nog vertelt dat ze daar dik voor moeten betalen is de kans heel groot dat de veelgehoorde opmerking “we zijn niet tegen windmolens, maar…” verandert in “wij zijn tegen windmolens omdat ze duur en nutteloos zijn”.
  Met als bijwerking dat men misschien ook wat kritischer wordt over dat CO2 verhaal. Want als die alarmisten over het ene ronduit liegen, waarom zouden ze dan de waarheid spreken over dat andere?

  Imho win je hier meer mee dan jarenlang gesteggel over een chaotisch klimaat wat niemand begrijpt.

 12. Hetzler 24 februari 2018 om 19:24 - Antwoorden

  Goed artikel door al zijn rechtlijnige helderheid.
  Lubach toonde al het bedrog aan waarmee de propagandamachine draait https://www.vpro.nl/zondag-met-lubach/kijk/afleveringen/seizoen-8/aflevering-2.html vanaf minuut 15.
  Verder werd in de tv-uitzending van gisteren op NPO2 Icecream werd weer eens in verhulde termen de hockeystickgrafiek van Mann opgevoerd. Het is genoegzaam bekend dat deze grondig is weerlegd vanwege manipulatieve statistiek. Dit is later nog eens bevestigd bij een hoorzitting van de Amerikaans Senaat. Tezamen met het 97% consensusargument is deze grafiek het slechtst mogelijke wetenschappelijke argument. Het is geen wonder dat de kleine incestueuze kliek rond Mann op realclimate.org op welhaast aandoenlijke wijze de illusie van die grafiek in stand probeert te houden.

  • David 25 februari 2018 om 11:45 - Antwoorden

   En waarom 97% wat maar 73 klimaatwetenschappers betrof, niet noemen het Heidelberg appeal of de Oregon petition, die betreffen duizenden Ph.D’s.

   • J van der Heijden 26 februari 2018 om 17:54 - Antwoorden

    David,

    waarschijnlijk omdat 1 van de 73 wetenschappers meer publicaties op zijn naam heeft staan op het gebied van klimaatwetenschap dan de 31.000 ondertekenaars van de Oregon petitie?

    En waarom al die andere studies niet noemen die op een consensus uitkomen van > 95% gebaseerd op het tellen van relevant wetenschappelijk onderzoek?

 13. Leo Bokkum 24 februari 2018 om 19:59 - Antwoorden

  Lubach was leuk, maar is als een krant waar je de volgende dag de vis in verpakt: Vergeten en slechts door een enkeling gelezen.

  Misschien is er hier iemand met een kort lijntje naar Baudet & PVV?
  Die kunnen m.i. beter iets simpels & begrijpelijks zoals die onmogelijke transitie onderuit halen dan te roepen dat CO2 een hoax is. Iedere doorgezaagde stoelpoot is er 1 nietwaar?

  • Cathrien Stroink 24 februari 2018 om 23:29 - Antwoorden

   Ik verspreid regelmatig de artikelen van climategate op mijn facebook en stuurde net dit stukkie naar Baudet. Of ze er verstandig genoeg mee omgaan kan ik niet verzekeren.

 14. Pieter 24 februari 2018 om 20:06 - Antwoorden

  De meeste lezers van deze site weten dat wind- en zonne energie geen alternatief zijn voor fossiele bronnen. Echter zowel de politiek als de MSM blijven het groene evangelie verkondigen .Ze zijn willens en wetens blind en doof voor de werkelijkheid. Zo zal je in Het Parool nooit een kritisch artikel aantreffen. Ik probeer al jaren tevergeefs een tegengeluid te laten horen. En kijk hoe Rutte III blijft doorgang met klimaatleugens te verkondigen. Er rest ons niets anders dan doorgaan met de waarheid te vertellen. Hopelijk was de uitzending vaan Lubach het begin van een kentering. Het blijft een grof schandaal dat er zoveel geld verspild wordt.

  • Henk dJ 24 februari 2018 om 21:05 - Antwoorden

   Pieter blijkt eventjes de kluts kwijt te zijn. Eventjes met de woorden gespeeld en ze correct gezet:
   “De meeste lezers van deze site” “zijn willens en wetens blind en doof voor de werkelijkheid” “Zo zal je” “nooit een kritisch artikel aantreffen” en “deze site” “blijft doorgang met klimaatleugens te verkondigen”
   “Het blijft een grof schandaal dat” ze “verkondigen ” “dat wind- en zonne energie geen alternatief zijn voor fossiele bronnen”
   🙂

   Merk op dat mijn versie van de tekst even goed onderbouwd is als de nonsens van Pieter!

   • Leo Bokkum 24 februari 2018 om 21:52 - Antwoorden

    Met woorden spelen is wel je sterkste kant he Henk?
    Maar denk je dat je daarmee stompzinnigheid van de energietransitie kunt rechtzwetsen?

    Die wind en zonne energie is best wel een alternatief voor wat fossiele bronnen.
    Alleen kunnen wind en molens slechts tegen waanzinnige kosten een klein gedeelte van de totale energiebehoefte dekken.
    Leuk wanneer je terug wilt naar een primitief bestaan, maar je wilde voor je nageslacht toch een betere wereld? Gaat met zon en wind écht niet lukken.
    En dát weet je donders goed.

    • Henk dJ 25 februari 2018 om 09:21 - Antwoorden

     Leo, zoals gewoonlijk blijk je het punt van mijn reactie volledig te missen.Want die zit in de laatste zin: “Merk op dat mijn versie van de tekst even goed onderbouwd is als de nonsens van Pieter!”
     Door gewoon wat woorden bij elkaar te zetten, heb je nog helemaal niets bewezen. Pieter zet hier gewoon een reactie gebaseerd op zijn overtuiging, maar hij geeft geen enkele indicatie dat die overtuiging waar zou zijn.
     Net zoals de opmerking die jij nu geeft over “waanzinnige kosten” enkel gebaseerd is op jouw overtuiging en niet op data. Er bestaan heel wat kostenberekeningen. Afhankelijk van hoe je daarin omgaat met de onzekerheden, kom je andere bedragen uit. Maar het toont gewoon dat jij ook vastzit in een blinde overtuiging wanneer je dit alles gewoon afdoet als”waanzinnige kosten”.

     O ja, en als jij nu gaat reageren met een link naar één bron die jouw groot gelijk zou bewijzen, dan kan ik daarna afkomen met een andere bron. Probeer dus de discussie naar een hoger niveau te tillen!

     • Leo Bokkum 25 februari 2018 om 20:15

      En wederom draait onze Henk om de hete brij heen…
      Het punt is dat jij in je weken aanwezigheid wbt de energietransitie nog helemaal niéts hebt onderbouwd Henk.
      Je komt niet verder dan woordspelletjes, ad hominems en glibberige antwoorden.

      Nu ook weer. Je gaat niet in op datgene waar het wérkelijk om draait (de energietransitie), maar probeert me te verlokken om met jou te eindeloos gaan steggelen over een paar miljard meer of minder over een onderwerp wat je nog nooit hebt omschreven.
      Gaat je niet lukken m’n waarde. Ga eerst maar eens een fatsoenlijke en inhoudelijke discussie aan over hoe de alarmisten hun energietransitie in het vat willen gieten zodat de wereld in 2050 geheel op hernieuwbare energie kan draaien, zonder dat je nageslacht daar nadelige gevolgen van ondervindt. Eerst duidelijk de oorzaak omschrijven (hoe de transitie in de praktijk te brengen), dan de gevolgen (de kosten). In de normale wereld een normale gang van zaken.

      Lever maar één wetenschappelijke transitie-studie aan die volgens jou zonder enig economisch nadeel perfect gaat werken in 2050 en reageer slechts INHOUDELIJK ipv met je gewoonlijke ontwijkende woordenbrij. Een discussie op hoger niveau ligt dan in het vooruitzicht.

      Je medestander vdHeijden durfde het niet aan. Jij vermoedelijk ook niet, al zal je daar met (slechts in jouw ogen spitsvondig) gezwets wel weer een punt aan gaan breien.

  • Frans Galjee 24 februari 2018 om 21:43 - Antwoorden

   @ Pieter,

   Ja we blijven maar die heldere boodschap verkondigen maar schieten er helaas nauwelijks iets mee op. Het nieuwe verdienmodel is als die wapenlobby in de USA inmiddels te machtig en heeft de touwtjes in handen.
   Ik verwacht pas indaling van werkelijkheidsbesef of gezond verstand als de huidige energietransitie verder wordt uitgerold en er het falen van tot meer chaos gaat leiden. Tot die tijd hebben we veel geld nutteloos over de balk gegooid en zijn er weer de verkeerde mensen rijk mee geworden.

   • Henk dJ 25 februari 2018 om 09:24 - Antwoorden

    En ik verwacht pas “indaling van werkelijkheidsbesef of gezond verstand” wanneer in de volgende 20 jaar de temperatuur blijft stijgen.
    EN zelfs dan zullen er nog mensen blijven beweren dat AGW nonsens zou zijn…

 15. J van Diepen 24 februari 2018 om 20:47 - Antwoorden

  De auteur (ondergetekende) was opgetogen dat Elsevier dit artikel wilde publiceren. Ik had namelijk het eerst aan een landelijke krant aangeboden maar daar ‘sloot het niet aan bij de actualiteit’. En bij een andere landelijke krant vervolgens heb ik nooit response mogen ontvangen. En nu sta ik dan onverwacht op climategate…….

  • Frans Galjee 24 februari 2018 om 21:51 - Antwoorden

   @ Jon van Diepen goed artikel.

   De MSM is alleen maar bezig dat ‘nieuws’ te brengen waarvan zij denken er het meest aan te verdienen. Oplage en kijkcijfers bepalen het nieuws en wij als consumenten van dat nieuws bepalen hun succes en dus ook hun koers. Toch denk ik dat er een kentering aan zit te komen.

 16. Leo Bokkum 24 februari 2018 om 21:06 - Antwoorden

  Nou J van Diepen, welcome to Hell dan maar. 🙂

  Met het automatische stempel van “scepticus” achter je naam (wánt je bent niet blind vóór) krijg je op het gebied van “de heilige transitie” te maken met de grootste ezels die onze lieve heer heeft voortgebracht.

 17. Scheffer 24 februari 2018 om 22:06 - Antwoorden

  Ik merk toch, climategate.nl en Elsevier een aantal jaren overziend, dat klimaatalarmisten steeds minder wetenschappelijke argumenten voor hun gehypte alarmistische klimaatcasus kunnen aandragen. Het enige is, dat de politiek nog gesubsidieerd in hun sprookjes blijft geloven en een idiote zinloze klimaat/duurzaam/energie geldverspilling beleid nastreeft dat de economie en belastingbetaler tot zware financiële verplichtingen opzadelt.

  • Cathrien Stroink 24 februari 2018 om 23:17 - Antwoorden

   Het probleem dat je krijgt als klimaatalarmisten, en andere flut wetenschappers, steeds minder wetenschappelijke argumenten voor hun gehypte alarmistische (klimaat)casus kunnen aandragen is dat ze steeds dieper de hakken in het zand zullen steken. Behalve gezichtsverlies kost het nl. ook onnoemelijk veel baantjes.

  • Jan de Jong 25 februari 2018 om 11:50 - Antwoorden

   En zolang het van de EU ‘moet’ is men gedekt. Of e.e.a. nuttig of schadelijk is is helemaal niet aan de orde,

 18. c.w. schoneveld 25 februari 2018 om 10:00 - Antwoorden

  Mooi artkel van John Verdiepen.Echter hij haalt er 3x Co2 ten onrechte bij als een probleem. !!

 19. Eddy 25 februari 2018 om 10:01 - Antwoorden

  Henk DJ ben je aan ’t proberen net zo achterlijk over te komen als JvdH, dat lukt goed. Natuurlijk kun je allerlei berkenening maken en zit er groot verschil in afhankelijk waar je van uit gaat. Wat Lubach heeft laten zien was redelijk duidelijk toch ? Jammer dat de miljarden die dat allemaal kost niet werden genoemd en ook jammer dat ’t Lubach moet zijn en niet bijv. het NOS journaal.

 20. Hans Jansen 25 februari 2018 om 17:28 - Antwoorden

  T’is wat met die “wind- en zon renewables”: horizon vervuilend en nu ook goede akkerbouw land opslurpende initiatieven die alleen met veel SDE+ subsidie winstgevend zijn en nagenoeg niets toevoegen aan CO2 besparing. En dan hebben wij het nog niet eens gehad over het verstoken van -geïmporteerde- biomassa om de grote energieproducenten een groen randje te geven.

  Stel je eens voor dat er een “biomassa” is die elke dag opnieuw “gemaakt” wordt en dus in grote hoeveelheden elke dag beschikbaar is. Laat die “biomassa” nu eens bestaan en laat die “biomassa” nu ook nog eens een groot probleem vormen voor het milieu en de verhandeling daarvan ook nog eens bijzonder fraudegevoelig te zijn. Maar van die “biomassa” is er zoveel beschikbaar dat er per jaar maximaal 2 miljard m3 groen gas van gemaakt kan worden! Een stad als Groningen (>200.000 inwoners) gebruikt gemiddeld ongeveer 2.000 m3 gas per uur, dat is op jaarbasis grof weg 20 miljoen m3. Ik nodig iedereen uit om zelf even verder te rekenen..

  Het technisch noodzakelijke systeem om dit te kunnen gaan produceren zonder enige vorm van overlast, fraude, milieuvriendelijk, CO2 besparend en ook nog winstgevend zonder SDE+ subsidie bestaat en eind 2018 zal in Emmen de 1e fabriek gebouwd gaan worden. Oh, u wilt weten welke “biomassa”? dat is gewoon “stapelbare” mest -dus geen gier- en die wordt werkelijk elke dag vers gemaakt.. met vriendelijke groet, Hans Jansen

 21. bart 25 februari 2018 om 18:03 - Antwoorden

  ergens gelezen dat n franse wiskundelerares op n terrasje met hondje op haar schoot….vul maar in…katvangers inzette om emissierechten te verhandelen en de btw in heur zak te laten belanden…schijn je schathemelrijk mee te kunnen worden..in die virtuele wereld leven wij..nog peultjes???..mvg…bart…

 22. Hetzler 25 februari 2018 om 18:17 - Antwoorden

  @Hdj De AGW-hypothese is weerlegd. Zie dit voorbeeld: http://joannenova.com.au/2012/10/man-made-global-warming-disproved/
  Het probleem is alleen, dat je dit niet in de media zult vinden niet omdat het niet juist is, maar omdat deze uitkomst niet bevalt. Past niet bij het verdienmodel. Voorstanders van de AGW-hypothese klampen zich bovendien vast aan ofwel de weerlegde hockeystickgrafiek ofwel (of ook) de geflopte klimaatmodellen waarop het IPCC bovendien schijnstatistiek toepast door die fysische modellen de behandelen is puur statistische. Zo werd rekenen stelstelmatig vervangen door handopsteken.
  Mijn motto is: als je het niet weet, wat hier het geval is, probeer de wereld dan niet de beduvelen met quasi wetenschappelijke praatjes en manipulatie.

  • J van der Heijden 25 februari 2018 om 18:50 - Antwoorden

   Jammer dat de klimaatmodellen het prima doen ( dit natuurlijk in tegenstelling tot iedere sceptische voorspelling van afkoeling) en de hockeystick keer op keer wordt bevestigd.

   Maar ja feiten en Jeroen Hetzler dat gaat nu eenmaal niet samen.

   Oh en laat Joanne Nova maar weer zitten, ze komt met de hotspot, en de hotspot is een gevolg van de opwarming en geen hotspot zo een hoge klimaatgevoeligheid betekenen

   En het eerste puntje van de missing heat in de oceanen …..

   Kersenplukken van het zuiverste water.

   https://tamino.wordpress.com/2011/05/09/favorite-denier-tricks-or-how-to-hide-the-incline/

   Kom eens met een wetenschappelijke bron in plaats van iedere mening die jouw gelijk bevestigd kritiekloos en goed gelovig voor waar aan te nemen

   • Hans Erren 25 februari 2018 om 19:10 - Antwoorden

    Klimaatmodellen zijn te heet ook volgens het ipcc
    http://www.met.reading.ac.uk/~ed/bloguploads/UPDATED_11-25.png

   • henkie 26 februari 2018 om 00:57 - Antwoorden

    Beste Janos74,
    Tamino is ook niet wetenschappelijk verantwoord. Ga dus maar een wetenschappelijk relevante link zoeken. Hop, hop,aan het werk! met vriendelijke groet, gekke henkie

    • J van der Heijden 26 februari 2018 om 05:40 - Antwoorden

     Henkie,

     Zodra als Jeroen met een wetenschappelijke bron komt in plaats van met een blog vol onzin

     Kusje

     Oh en als je een keer inhoudelijk wil reageren dan mag dat!

  • J van der Heijden 25 februari 2018 om 18:52 - Antwoorden

   “Mijn motto is: als je het niet weet, wat hier het geval is, probeer de wereld dan niet de beduvelen met quasi wetenschappelijke praatjes en manipulatie.”

   Als je je daar nu zelf eens aan zou houden en gewoon je mond zou houden over dingen waar je absoluut geen verstand van hebt …..

   Dan zouden we je alleen nog mooie middeleeuwse Perzische gedichten horen voordragen

   Wat zou dat fantastisch zijn

   • Aad Vermeulen 25 februari 2018 om 21:10 - Antwoorden

    Wat is er zo wetenschappenlijk aan die Tamino-site?

  • Henk dJ 25 februari 2018 om 19:02 - Antwoorden

   Hetzler, “De AGW-hypothese is weerlegd.” “de geflopte klimaatmodellen”
   Als je terugkijkt naar wat er decennia geleden werd voorspeld en waar we nu zitten, dan blijkt dat de modellen die AGW voorspellen wel goed kloppen.
   https://www.carbonbrief.org/analysis-how-well-have-climate-models-projected-global-warming
   https://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2017/12/06/the-most-accurate-climate-change-models-predict-the-most-alarming-consequences-study-claims/?utm_term=.e9047f430ff5
   https://www.forbes.com/sites/startswithabang/2017/03/15/the-first-climate-model-turns-50-and-predicted-global-warming-almost-perfectly/#6af92b096614

   “Past niet bij het verdienmodel.” En wat zou dat dan wel zijn? Heb je ook maar enige onderbouwing dat er een verdienmodel zit achter wetenschappelijk onderzoek? ENig bewijs dat de klimaatwetenschappers moedwillig leugens verspreiden voor geldgewin?

   Hetzler, hou dje gewoon aan je eigen motto: “als je het niet weet, wat hier het geval is, probeer de wereld dan niet de beduvelen met quasi wetenschappelijke praatjes en manipulatie.”

   • henkie 26 februari 2018 om 01:10 - Antwoorden

    Beste HenkDj,
    heb je echt niks beters dan deze links? Wat zielig voor je. Ik zag ze onder een ander artikel ook al langskomen. Ga eens wat beter lezen in de wetenschappelijke literatuur en kom met wetenschappelijk verantwoorde links naar artikelen die je zelf volledig gelezen hebt en kunt begrijpen. Ik begin er genoeg van te krijgen om dingen te lezen waarvan de aangever zelf geen iota kan begrijpen, of ze niet eens kan lezen vanwege pay-wall. Ik wil graag leren van de kennis en ervaring van anderen,maar van jou kan ik helemaal niets opsteken: geen enkele toegevoegde waarde. met vriendelijke groet, gekke henkie

    • J van der Heijden 26 februari 2018 om 05:43 - Antwoorden

     Henkie,

     Ik zou zeggen verlang eens wat onderbouwing van de “ sceptici”

     En we weten allemaal dat jij gewoon lekker tegen bent en geen jota geeft om de inhoud.

     Wel ben ik altijd blij dat je me regelmatig wijst op mijn spelvauden.

 23. Eddy 25 februari 2018 om 21:24 - Antwoorden

  Henk Dj, JvdH, ik zie geen reaktie dat wat Lubach vertelde niet klopt en ook niet dat hij geen wetenschapper is en geen publicaties heeft. Zijn jullie het er mee eens dat het aandeeel wind en zonne energy minder dan 4% is, dat bio massa uit de US importeren geen positieve bijdrage leverd aan de beoogde redding van de aarde. Dat de energy gebruiker misleidt wordt als wordt gezegd dat men 100% groene energy geleverd krijgt enz… of hebben jullie gegevens om de info te weerleggen. Waarom komt de NPO niet met dergelijke gegevens, waarom wordt niet de minste poging gedaan om onafhankelijke informatie te verstrekken.

  • Leo Bokkum 26 februari 2018 om 17:46 - Antwoorden

   Eddy,
   hier krijg je echt geen reactie op.
   De heren weten donders goed dat de huidige uitvoering van de transitie een lachertje is. En dat dit nú al te bewijzen is.
   Vandaar dat ze er ook geen discussie over durven beginnen. Het is voor hun veel veiliger om wat te zwetsen over dingen die MISSCHIEN over 40 of 100 jaar gebeuren. Daar maken ze in hun kringen goede sier mee.
   Dat ze zijn waar ze anderen van beschuldigen (wegkijkers, ontkenners) vergeten ze voor het gemak even.

  • J van der Heijden 26 februari 2018 om 17:51 - Antwoorden

   Eddy,

   Het ging in dit stukje niet over Zondag met Lubach en ik heb geen enkele behoefte om feiten te ontkennen

   “ik zie geen reaktie dat wat Lubach vertelde niet klopt” en dat komt omdat het inderdaad in grote lijnen klopt

   Dus dan zijn we het daar over eens. Nu nog even een werkbaar alternatief

 24. Leo Bokkum 26 februari 2018 om 18:12 - Antwoorden

  Het werkbaar alternatief (kernenergie) wordt door je eigen achterban tegengewerkt vd Heijden.
  Ook dát weet je.
  Het is derhalve onzin om van sceptici een oplossing van jouw probleem te vragen.

  Je hebt een probleem, maar de oplossing ligt bij jezelf. Doe er wat aan ipv hier jouw en onze tijd te verdoen.

  • J van der Heijden 26 februari 2018 om 18:29 - Antwoorden

   Leo,

   Kerncentrales draaien op subsidie, rechtse mensen zijn tegen subsidie, linkse mensen tegen kernenergie.

   Ik heb geen achterban en ben niet tegen kernenergie, maar wel tegen oplossingen die 15 jaar duren om te realiseren tegen waanzinnig hoge kosten (veel hoger dan wind op zee bijvoorbeeld)

   • Hans Erren 26 februari 2018 om 18:35 - Antwoorden

    Kerncentrales draaien op bankgaranties

   • Leo Bokkum 26 februari 2018 om 19:22 - Antwoorden

    vdHeijden: Van die “waanzinnig hoge kosten (veel hoger dan wind op zee bijvoorbeeld)” heb je vast wel een wetenschappelijke onderbouwing?

    Gezien de link van Hans is kern & wind ongeveer even duur.
    Het verschil is dat kern 24/7 stroom levert en 100% van de energiebehoefte zou kunnen dekken, en molens/zon beide eigenschappen niét heeft.
    Daarnaast moeten molens/zon binnenkort nog een opslagmedium krijgen welke niet bij de prijs van Hans z’n link is inbegrepen.

    Waarom wil je liever vasthouden aan iets wat -volgens je eigen aangebrachte studie- nooit meer dan een kwart van de wereldenergie kan leveren (molens/zon/bio/beetje hydro)?
    Misschien komt het omdat ik technisch en dus praktisch denk, maar ik kan zo’n gedachtengang niet volgen.
    15 jaar prutsen met molens en zon (tegen enorm hoge kosten) haal je toch gemakkelijk in wanneer die kerncentrales er eenmaal staan?

Geef een reactie

Solve : *
25 − 15 =


Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK