Nee, het was dit keer niet de AfD (‘Alternative für Deutschland) die van leer trok tegen de Energiewende, maar Sandra Weeser van de Duitse liberalen!

In haar ‘maiden speech’, die talrijke keren door applaus werd onderbroken, passeerden vele bezwaren tegen de Energiewende die al tig malen op de website van EIKE (‘Europäisches Institut für Klima und Energie’) en andere klimaatsceptische websites, waaronder Climategate.nl, uitvoerig aan de orde zijn gesteld. Het is verheugend dat deze geluiden nu tot de Duitse Bondsdag zijn doorgedrongen. Laten we hopen dat dit ook naar Nederland mag overwaaien. We zijn ten slotte naaste buren.

Ik pik een aantal krenten uit haar betoog.

Het aandeel hernieuwbare energie in Duitsland stijgt weliswaar, maar de daarmee verbonden klimaatdoelstelling, namelijk de vermindering van de CO2—uitstoot, komt niet dichterbij. De stroomproductie sluit niet aan op de vraag. We hebben soms te veel, soms te weinig. Dat brengt de leveringszekerheid in gevaar. In 2017 bereikten de noodingrepen aan het stroomnet een record. Dat kostte bijna 1 miljard euro. Alleen al tijdens kerst en oud en nieuw 2017 moesten de burgers 30 miljoen betalen voor de afvoer van het overschot aan elektriciteit.

In de voorliggende voorstellen wordt een aantal zaken genegeerd.

In de eerste plaats de acceptatie van de gemeenschap. In de regio’s waar het landschap door windenergie wordt gedomineerd is de pijngrens al overschreden. En de reactie daarop kan niet zijn: op die manier verder en liefst nog sneller. [Applaus.]

Wij dienen de bezwaren van de bevolking serieus te nemen en daarnaar te luisteren. Het is interessant te constateren dat het vaak ook de groenen zijn die niet willen dat er nog meer installaties worden geplaatst. Deze mensen erkennen door hun dagelijkse ervaring dat dat wat als ecostroom wordt verkocht, helemaal niets meer met eco heeft te maken. [Applaus.]

Er worden industriële installaties in de bossen geplaatst. Ik vraag mij af hoe een groene partij bij deze ingrepen in de natuur de andere kant op kan blijven kijken. [Applaus.] Wij liberalen willen de natuur voor mensen behouden.

In de tweede plaats mis ik een technisch totaalconcept. Bij de Energiewende liggen ambities en werkelijkheid mijlenver uit elkaar. [Applaus.] Het grote probleem is dat de windenergie in geen verhouding tot de infrastructuur staat. Maar zelfs een perfect elektriciteitsnet kan het probleem van grillig aanbod niet oplossen. Hernieuwbare energie is niet in staat de basislastelektriciteit te garanderen. [Applaus.] Er is altijd capaciteit van conventionele centrales nodig. [Applaus.] Wanneer er geen wind is staan de windmolens over het gehele land stil. [Applaus.] Zolang we stroom niet kunnen opslaan is een verdere uitbreiding van windenergie niet verdedigbaar. Netuitbouw en opslag dienen dus absolute prioriteit te hebben. [Applaus.]

Het derde punt dat wordt verzwegen, is het prijsverloop op de energiemarkt. Op basis daarvan wordt beweerd dat windenergie de goedkoopste energiebron is. Maar wanneer dat waar is, waarom moeten we die stroom nog subsidiëren? [Applaus.] Hoe komt het dan dat we sinds vele jaren 20 miljard euro voor de EEG-stroom [EEG = Erneuerbare-Energien-Gesetz] moeten betalen? [Applaus.]

Beste collega’s van de groene partij, wiens belangen vertegenwoordigt u dan eigenlijk hier? [Applaus.]

En dan is er nog een vierde punt, misschien het belangrijkste. Een versnelde uitbreiding van windenergie heeft geen positieve invloed op de Klimaschutz. [De Duitsers spreken merkwaardigerwijs van Klimaschutz = klimaatbescherming. In andere landen is deze benaming niet overgenomen.] De Raad van Deskundigen, de Monopoliecommissie, de Deskundigencommissie van de Bondsdag en ook de ‘Monitoring’ Commissie, hebben herhaaldelijk verklaard dat het door de regering voorgestelde beleid niet tot meer klimaatbescherming leidt, maar deze slechts waanzinnig duur maakt.

De liberalen steunen de klimaatdoelstellingen. Maar we willen geen klimaatnationalisme. We moeten het probleem internationaal oplossen. Er moet een prijs voor CO2 komen. Wie CO2 produceert, moet in de toekomst betalen. Laten we toch eindelijke een eerlijke concurrentie voor efficiënte oplossingen tot stand brengen. De politiek dient verstandige randvoorwaarden daartoe te creëren. En de techniek dient aan ingenieurs te worden overgelaten. [Applaus.]

Het volledige betoog is hier te vinden.

Afgezien van het pleidooi voor een CO2-heffing, is dit wat klimaatsceptici al vele jaren lang bepleiten. Het is dus een stap in de goede richting.

Daarmee is de kloof tussen de Duitse liberalen en hun Nederlandse geestverwanten, de VVD, wel erg groot geworden.

Zouden we nog ooit een soortgelijk betoog van een VVD–woordvoerdster in de Kamer mogen meemaken?