Een bijdrage van Ap Cloosterman.

Iedereen weet, dat bij de verbranding van aardolieproducten en aardgas er naast CO2 ook waterdamp ontstaat. Bij verbranding van kolen ontstaat voornamelijk CO en CO2 met daarnaast ook gevaarlijke nevenproducten. Bij de winning en raffinage van fossiele aardolie komen ook milieuonvriendelijke en voor de gezondheid gevaarlijke stoffen vrij.

Als er gekozen moet worden tussen het gebruik van fossiele brandstoffen (met namen aardolie) en duurzame energie dan kies ik voor duurzame energie. Bewaar de olie voor aanmaak van medicijnen, kunststoffen, smeeroliën en brandstof voor ver afgelegen gebieden. Er zijn inmiddels vele artikelen verschenen waarin duidelijk is gemaakt, dat meer CO2 geen rol speelt bij het proces “opwarming van de Aarde”. Het vrijkomen van CO2 is dus niet bepalend voor mijn keuze.

Het gebruik van (buitenlands) aardgas voor centrales en industrie zou ik willen promoten, waarbij huishoudens nog kunnen worden voorzien van Gronings of ander Nederlands gas. Er is dan meer tijd om zich voor te bereiden op efficiëntere energie bronnen zoals de gesmolten zout reactor (MSR) op basis van Thorium.

Tot nu toe lag mijn focus op de ongewenste gevaarlijke afvalstoffen. Een mogelijk schadelijk effect van vrijkomende waterdamp met vervolgens neerslag in de vorm van regen of sneeuw is nooit bij mij opgekomen. Ik wilde mijn nieuwsgierigheid bevredigen en ben op het internet gaan zoeken naar informatie hierover. Immers, als er sprake zou zijn van grote hoeveelheden vrijkomende waterdamp dan zou dat ook mogelijk invloed kunnen hebben op het zeespiegelniveau. Op het internet heb ik niets kunnen vinden, dus ben ik zelf maar aan het rekenen geslagen:

Allereerst wilde ik weten hoeveel water er wereldwijd nodig is om de gemiddelde zeespiegel met 1 mm te laten stijgen.

Wereldwijd is de zeespiegel in de afgelopen 130 jaar met 20 cm gestegen. Dit is een stijging van 1,53 mm. per jaar. Bron hier.

Een bekend gegeven is, dat als al het ijs van de Groenlandse ijskap en dit is 2,8 miljoen km³ ijs smelt, de gemiddelde wereldwijde zeespiegel met 7,2 m zal stijgen. Dit betekent dat een toevoeging van 4 x 10^11 m³ water een zeespiegel verhoging veroorzaakt van 1 mm.

Vervolgens moeten we het wereldwijd jaarlijks verbruik aan aardolie en aardgas weten:

Aardolie: 5000 Megaton per jaar.
Aardgas: 2000 Megaton per jaar.

Aardolie bestaat uit een mengsel van vele alkanen en daarmee worden de verschillende brandstoffen geproduceerd. We kiezen benzine als gemiddelde en benzine bestaat voornamelijk uit octaan (Eicosan).

De verbranding verloopt dan als volgt:

2 C20H42 + 61 O2 -> 42 H2O + 40 CO2

Moleculair gewicht C
20H42 = 282 en Moleculair gewicht H2O = 18

Bij verbranding van 5000 Megaton octaan ontstaat:

5000 x 10^6/282×2 (x 42 x 18) = 6,7 x 10^9 m³ water.

Dit is maar liefst 6700.000.000.000
liter water!

4 x 10^11 m³ water veroorzaakt 1 mm stijging van de zeespiegel. Het vrijkomende water bij de verbranding van 5000 Megaton aardolie veroorzaakt een zeespiegelstijging van

6,7 x (10^9/4 x 10^11) = 0,01675 mm per jaar.

Aardgas bestaat voornamelijk uit methaan en de verbranding verloopt als volgt:

CH4 + 2O2 -> 2H2O + CO2

Moleculair gewicht CH
4 = 16 en Moleculair gewicht H2O = 18

Bij verbranding van 2000 Megaton aardgas ontstaat:

2000 x 10^6/16 x (2 x 18) = 4,5 x 10^11 m³ water.

4 x 10^11 m³ water veroorzaakt 1 mm stijging van de zeespiegel. Het vrijkomende water bij de verbranding van 2000 Megaton aardgas veroorzaakt een zeespiegelstijging van 4,5 x (10^9/4 x 10^11) = 0,011 mm per jaar.

Resultaat: Door de jaarlijkse verbranding van aardolie en aardgas wordt er een hoeveelheid water geproduceerd, die overeenkomt met een zeespiegelstijging van 0,02775 mm per jaar. Al met al niet veel, maar alle beetjes tellen! Over de afgelopen 100 jaar is dat 2,775 mm

Natuurlijk vindt er ook afkoppeling (bezinken) naar de bodem plaats. Echter, dit is moeilijk te berekenen, omdat dit sterk afhankelijk is van de bodemsoort, bebouwing en bestrating.      

Naschrift

Dit is een verbeterde versie van een artikel dat eerder werd geplaatst op de website. Wegens technische moeilijkheden bij de opmaak, zijn de formules niet goed overgekomen. Daarop werd de oorspronkelijke versie verwijderd. Inmiddels is de opmaak gecorrigeerd. Onze excuses voor het ongemak.