Climategate.nl krijgt regelmatig e-mails van lezers. Zo ontvingen wij onlangs onderstaande cri de coeur van een student aardrijkskunde.

Bij toeval kwam ik terecht op jullie website en het artikel “klimaatindoctrinatie op Nederlandse scholen” las.

Naar aanleiding van dit artikel wil ik graag mijn verhaal delen.

Ik ben een eerstejaars deeltijd student aan de lerarenopleiding Aardrijkskunde aan de HvA. Voordat ik met deze studie begon, ben ik jarenlang bezig geweest met klimaatverandering, voorheen ‘Global Warming’. Toen ik begon met mijn studie, had ik gehoopt dat er meer scepsis zou zijn binnen mijn onderwijsinstelling, was het niet bij mijn medestudenten, dan wel bij mijn docenten. Deze hoop kwam voort uit mijn eigen onderzoekende houding naar feiten en hoe deze geïnterpreteerd dienen te worden.

Helaas kwam ik er snel achter dat mijn medestudenten mij voor gek verklaarden, al dan niet bewust, dus verschoof mijn aandacht richting mijn docenten. Zij hebben tenslotte wetenschappelijk onderwijs gevolgd en zijn daardoor in staat een kritische houding te hebben en zouden verbanden moeten kunnen leggen.

Helaas liep ik bij meerdere docenten tegen hetzelfde probleem aan. Of zij zijn heilig overtuigd van antropogene klimaatverandering of zij zijn onderdeel van de propagandabrigade. Ik vind het jammer dat mijn docenten niet willen of kunnen schikken met het idee dat antropogene ‘global warming’ niet bestaat en dat een ‘global warming’, tegenwoordig klimaatverandering, snel kan overschakelen naar ‘global cooling’.

Tot op heden heb ik nog geen officiële reactie gekregen op mijn klacht over de klimaatcursus, waarbij ik bewijslast heb aangeleverd van Dr. Roy Spencer en zijn onderzoek naar antropogene klimaatverandering. Wel heb ik onofficieel feedback gekregen, helaas was dit gesprek te kort om er dieper op in te gaan. Maar waar het op neer kwam, was of het onderwijs wel iets voor mij was. Ik heb niet gevraagd waar deze mening vandaan kwam, helemaal omdat ik hier toen zelf ook over aan het nadenken was.

Daarnaast wordt er nog steeds gehamerd op een stijgende zeespiegel en hoe kwalijk deze tendens is voor onze toekomst. Vergeten te vermelden wordt dat verwarming zeer snel kan omdraaien en dat dit bewezen is op de geologische tijdschaal. Ik krijg niet het idee dat er iets met mijn informatie wordt gedaan.

Hoe kunnen wij, als toekomstig aardrijkskundedocenten, onze leerlingen een kritische houding aanleren als wijzelf niet genoeg leren over de verschillende standpunten, die ook vanuit de wetenschap aangetoond kunnen worden?

Ik vind het verschrikkelijk om mijzelf continu te moeten verdedigen en vind dit onnodige energieverspilling. Daarnaast vrees ik voor het leren van de leerlingen van mijn medestudenten die nooit zullen leren dat er ook ‘global cooling’ kan optreden, met dezelfde vaart als ‘global warming’ en dat dit niet door de mens veroorzaakt hoeft te worden. De bewijzen liggen op tafel, maar worden niet als zodanig gepresenteerd. Hoe zullen zij (middelbare scholieren) in staat zijn kritisch te zijn tegenover dit onderwerp? Om nog maar te zwijgen over de cognitieve dissonantie die nu al optreedt bij mijn medestudenten.

Ik vraag mij af of dit ooit binnen het hoger onderwijs zal veranderen. Ik heb mijn strijdbijl voorlopig begraven, maar ik vraag mij af wanneer ik weer genoodzaakt ben om mijzelf te verdedigen tegen deze propaganda.

Aldus de betrokken student.