De ijsbeer die een staartje kreeg

Susan Crockford.

Climategate.nl heeft onlangs een vermelding in de ‘New York Times’ (NYT) gehaald. Of we daarmee nu zo blij moeten zijn, is een tweede. Lees verder.

Eerder schreef ik over de lasterlijke aanval van een aantal wetenschappers onder leiding van de Wageningse hoogleraar, Jeff Harvey, op de wetenschappelijke integriteit van een collega–wetenschapper, Susan Crockford, die kritiek waagde te hebben op alarmistische verhalen over het uitsterven van de ijsbeer.

Van dat uitsterven is tot dusver niets te merken. De vergelijking met de voorplantingsdrift van konijnen is wellicht wat overtrokken, maar de ijsberenpopulatie is de laatste decennia fors toegenomen.

Recentelijk schreef Erica Goode een artikel in de NYT onder de titel ‘Climate Change Denialists Say Polar Bears Are Fine. Scientists Are Pushing Back’.

De titel geeft al aan uit welke hoek de wind waait. ‘Climate Change Denialists’? Ik ken niemand die klimaatverandering ontkent. Het is een etiket dat beoogt klimaatsceptici in een kwaad daglicht te stellen. Zij worden weer eens tegenover de ‘scientists’ geplaatst, alsof klimaatsceptici geen wetenschappers zijn.

Furry, button-nosed and dependent on sea ice for their survival, polar bears have long been poster animals for climate change.

But at a time when established climate science is being questioned at the highest levels of government, climate denialists are turning the charismatic bears to their own uses, capitalizing on their symbolic heft to spread doubts about the threat of global warming. …

… in the peer-reviewed journal BioScience, 14 prominent researchers argue that denialist blogs with wide followings are using the bears to spread misinformation about the causes and consequences of climate change.

The researchers also singled out Polar Bear Science, a blog run by Susan J. Crockford, a Canadian zoologist, as a primary source of dubious information about the status of polar bears. …

The publication of the article is likely to intensify a furor in contrarian circles that began four months ago after an “early view” version of the paper appeared on the BioScience website.

The reaction was swift and fierce. A post on Climate Audit, a blog popular with climate skeptics, called the article “a hit piece” and dismissed it as “yet another piece of propaganda to push a Climate Change agenda.” The Global Warming Policy Foundation, a pro-fossil fuel think tank in Britain that has published briefing papers by Dr. Crockford, chimed in with the headline, “14 Climate Bullies Attack Susan Crockford for Telling the Truth About Polar Bears.”

Dr. Crockford tweeted that the article amounted to “academic rape” and demanded that it be retracted. ….

The authors of the paper also came under fire. Freedom of information requests were filed at universities for three of the authors’ correspondence, with at least one request by Dr. Crockford. (Two of the requests have been turned down, while one, at the University of California, Davis, is still under review.) And Hans LaBohm [sic], editor of the blog ClimateGate.nl, wrote to the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences demanding that Jeffrey A. Harvey, an ecologist and the article’s lead author, be reprimanded for conduct “unworthy of serious scientists.”

De KNAW heeft geen actie op ons verzoek genomen, maar ons gesuggereerd contact op te nemen met het betrokken tijdschrift: BioScience. Teleurstellend, doch begrijpelijk!

Jeff Harvey, zoals hij zich op zijn website presenteert.

Dr. Harvey said the paper grew out of the increasing frustration he and other scientists felt about the spread of false information, the disregard of established evidence and the harassment of researchers that has in some cases accompanied the public debate on climate change.

“Every time these deniers make some outlandish claim in the media and we don’t respond to it, it’s like a soccer match and we’ve given them an open goal,” Dr. Harvey said.

Dat is een gotspe uit de mond van iemand die zich reeds meer dan tien jaar zowel nationaal als internationaal profileert als fanatieke klimaattorquemada. Bizar detail: Harvey is geen klimatoloog maar bioloog!

Scott Collins, BioScience’s editor in chief, said the journal took Dr. Crockford’s demand for retraction seriously but “determined that there was no grounds to do so.” The final version, Dr. Collins said, includes “corrections that slightly change two sentences,” in one case narrowing a statement about Dr. Crockford’s credentials to specify that her lack of expertise is in “the effects of sea ice on the population dynamics of polar bears.”

Deze redenering lijkt mij wat vergezocht om het werk van Susan Crockford te diskwalificeren. Zou zij als professionele zoöloge niet in staat zijn de betrouwbaarheid en waarschijnlijkheid van de data, de gebruikte correlaties en extrapolaties te beoordelen? Het is ten slotte geen rocket science.

Zie verder hier.

De indruk die men van deze onzalige altercatie overhoudt is dat de redders van onze planeet moreel zó hoog te paard zitten dat zij geen enkele kritiek kunnen verdragen. Zij wensen geen afstand te doen van de ijsbeer als icoon van die verschrikkelijke opwarming van de atmosfeer (die maar steeds niet wil komen). In elke wetenschap is discussie normaal en wordt die gewoonlijk op hoffelijke wijze gevoerd. Maar sommige klimaatbevlogen wetenschappers kunnen de kritiek nog steeds niet verkroppen. En om deze te pareren, nemen zij hun toevlucht tot bedenkelijke discussiemethoden, waarbij zij er niet voor terugdeinzen om hun collega’s te belasteren en te intimideren.

Triest!

Door |2018-04-11T20:25:01+00:0012 april 2018|98 Reacties

98 Comments

 1. Danny 16 april 2018 om 12:37 - Antwoorden

  @Ronald, 16 april 2018 om 00:02
  “Jij wilt maar niet inzien dat je met alleen sinussen met tijdschalen (frequenties) van 30 jaar of kleiner (de hogere harmonischen) geen lineaire trend kunt modelleren. Tsja, dan houdt het op.”

  Misschien is dit wel het uitgelezen moment om het hoofdstuk over Fourier transformatie nog eens ter hand te nemen…. Of wat te experimenteren met Woodfortrees….

  • Ronald 16 april 2018 om 13:10 - Antwoorden

   Danny, stuur maar even een formule met alleen harmonischen die een lineaire trend aangeeft. Dan is het meteen voor iedereen duidelijk.

   • Danny 16 april 2018 om 15:07 - Antwoorden

    Ronald,
    Ik dacht dat ik er mocht van uitgaan dat als een (zelfverklaard) multidisciplinair wetenschapper een forse (zwart-wit) uitspraak doet, hij dat dan niet doet op buikgevoel, maar wel degelijk gesteund op kennis. Als ik je er dan op wijs dat je uitspraak wel eens fout zou kunnen zijn, dan is een reactie als ‘kom maar op met een bewijs’ niet de juiste wetenschappelijke reflex. Je wordt verwacht je uitspraak te onderbouwen – wie zei er ook al weer ‘wie beweert, moet bewijzen’ – en niet iets in de trant van ‘zolang je mijn uitspraak niet onderuit kan halen, blijft ze waar’.

    Ik zal je alsnog een tip geven: elke grafiek die je in WFT door Fourier/Inverse Fourier (transformatie van het signaal in het tijdsdomein naar het frequentiedomein (sinussen!) en terug) stuurt, komt terug met de oorspronkelijke grafiek, een afrondingsfoutje daargelaten. Als het oorspronkelijke signaal dus een lineaire trend bevat/is, dan zullen de sinussen deze trend dus weergeven…

    • Ronald 16 april 2018 om 16:42 - Antwoorden

     Tja Danny, als jij mij wijst op een fout en ik vraag om een simpel voorbeeld waaruit die fout blijkt, en dan komt er niets, dat vind ik niet zo sterk. Als mijn fout zo overduidelijk is, dan is het toch niet te veel gevraagd de meelezer dat duidelijk uit te leggen met een voorbeeldje?

     Ik denk dat WFT net iets anders werkt dan jij stelt. Ik denk dat er op het input signaal eerst een detrending wordt toegepast, vervolgens wordt er aan het resulterende signaal (met dus trend=0) een harmonische gefit. Tenslotte wordt de trend opgeteld bij de berekende harmonische. Dus de sinussen in het eindresultaat hebben een trend=0.

    • Danny 16 april 2018 om 21:00 - Antwoorden

     Ronald,
     Het gaat om jouw fout, ik hoef de meelezer toch niet uit te leggen waar jij in de fout gaat… je hoort dat zelf te herstellen!

     We komen dus van “een combinatie van sinussen kan een lineaire trend niet ‘modelleren’*” naar “Ik denk dat WFT net iets anders werkt dan jij stelt”, wel dat is nu net het verschil tussen ons: jij stelt iets dat je niet hard kunt maken en dan veronderstel je dat wat ik denk niet correct is… Laat mij duidelijk zijn, ik weet maar al te goed hoe WFT een FT berekent en jouw uitermate zwakke poging om te proberen dit in jouw kraampje te laten passen, is gewoonweg belachelijk, je bewijst gewoon dat je niets begrijpt van een Fourier transformatie… (de source code van WFT is overigens vrij downloadbaar, dus… als je je geroepen voelt… ik hoor graag je verdict…)

     Maar om je te plezieren, hierbij dus mijn bewijs – zonder uitleg weliswaar, een echte wetenschapper heeft hierbij echt geen leidend handje nodig…
     http://www.woodfortrees.org/plot/sawtooth:10/to:1910/scale:-1/plot/sawtooth:10/to:1910/scale:-1/fourier/low-pass:1/high-pass:1/inverse-fourier/plot/sawtooth:10/to:1910/scale:-1/fourier/low-pass:2/high-pass:2/inverse-fourier/plot/sawtooth:10/to:1910/scale:-1/fourier/low-pass:3/high-pass:3/inverse-fourier/plot/sawtooth:10/to:1910/scale:-1/fourier/low-pass:3/inverse-fourier/plot/sawtooth:10/to:1910/scale:-1/fourier/low-pass:6/inverse-fourier/plot/sawtooth:10/to:1910/scale:-1/fourier/low-pass:20/inverse-fourier/plot/sawtooth:10/to:1910/scale:-1/fourier/low-pass:60/inverse-fourier

     Over en out!

     * ik heb vroeger al eens geprotesteerd tegen het feit dat Fourier curve fitting genoemd werd; net zozeer protesteer ik tegen jouw woordkeuze ‘modelleren’: Fourier is een foutvrije transformatie, is dus GEEN fitting, NOCH een model…

     • Ronald 16 april 2018 om 23:05

      Goed punt Danny, dank hiervoor. Ik heb het inderdaad slordig geformuleerd. Ries stelt in (Ries Verbeek 16 april 2018 om 14:27) echter voor een enkelvoudige sinus (die bij benadering lineair is in de buurt van de nul doorgang) te gebruiken in de fit aan de zeeijs data in (Ronald 12 april 2018 om 22:34). Hiermee wil hij aantonen dat de zeeijs afname is gestopt (Ries Verbeek 12 april 2018 om 23:46) of spoedig zal stoppen en mogelijk zelfs weer zal toenemen (Ries Verbeek 13 april 2018 om 23:23). Een lineaire trend plus daarbovenop een aantal lagere harmonischen is echter een beter model. Beter in de zin dat het beter past bij de gemeten data. En dat die lineaire trend te realiseren is ook met een groot aantal harmonischen doet daar verder niets aan af.

      Ik noem het toch een model, omdat mijn uiteindelijke curve de hogere harmonischen bewust filtert om seizoensinvloeden en korte-termijn variaties te filteren. Het resulterende model is daarmee een betere representatie van het zeeijs klimaat. En inderdaad, Ries, dit is niet het beste model om toekomstig zeeijs tot in lengte van jaren te voorspellen (heb ik ook nooit gezegd overigens), maar wel een betrouwbaar model voor een korte termijn voorspelling, meer betrouwbaar dan de enkelvoudige sinus die jij voorstelt. Naarmate meer data beschikbaar komen zal het model steeds beter worden. Dat is ook precies de reden dat weer -en klimaatmodellen steeds beter worden; nieuwe waarneemsystemen zijn beter in staat weerfenomenen te bemonsteren die we daardoor beter begrijpen en vervolgens beter kunnen modelleren.

     • Erik 17 april 2018 om 00:29

      Danny,

      Uitstekend bewijs. Met fourier kun je iedere functie/data met sinussen benaderen, en dus zeker de rechte lijn. Vreemd dat Ronald daar anders tegen aan kijkt/keek.
      Is er overigens een reden waarom je scale gebruikt?

     • Danny 17 april 2018 om 00:51

      Erik,
      Om het inputsignaal dalend te maken, meer moet je er niet achter zoeken…

     • Ries Verbeek 17 april 2018 om 15:03

      Ronald, ik wil je dringend verzoeken om niet mijn uitspraken te verdraaien. Mijn sinusfit is niet meer dan een voorbeeld van een alternatieve fitfunctie voor jouw lineaire fit, die meer dan gelijkwaardig is aan jouw fit, om te laten zien dat extrapolatie van een alternatieve fitfunctie geheel andere resultaten kan opleveren, en niet als een model om iets aan te tonen over de toekomstige ontwikkeling van het zeeijs. Extrapolatie van een fitfunctie is in het algemeen zeer onbetrouwbaar. Ik heb nergens voorspeld hoe het zeeijs zich in de toekomst zal ontwikkelen, ik heb alleen geconstateerd dat de afname van het jaarminimum in de laatste 10 jaar is gestopt en de afname van het jaargemiddelde in diezelfde periode sterk is vertraagd. Hoe de ontwikkeling verder gaat kan ik niet voorspellen en is zeker niet af te leiden uit de extrapolatie van een of andere fit van de dataset.

     • Ronald 17 april 2018 om 17:14

      Danny is handig met WFT. Misschien kan hij een harmonische fitten aan de ‘NSIDC NH (Artic) Sea Ice Index’, zodanig dat de kleinschalige fluctuaties worden weggefilterd en de grootschalige trend overblijft?

     • Erik 17 april 2018 om 19:57
     • Ronald 17 april 2018 om 21:33

      Nee Erik, dat bedoelde ik niet. Ik bedoelde meer zoiets

      http://woodfortrees.org/plot/nsidc-seaice-n/last:473/detrend:-2.2/fourier/low-pass:6/high-pass:1/inverse-fourier/detrend:2.2/offset:12.6092/plot/nsidc-seaice-n/last:473/mean:12

      Interessant dat in een groot deel van de hiatus periode de sterkste daling plaatsvond. De verloren warmte?

 2. Boels 26 juli 2018 om 20:52 - Antwoorden

  SHOCKER: National Geographic admits they were wrong about “starving polar bear” video
  Anthony Watts / 1 hour ago July 26, 2018

  wattsupwiththat.com/2018/07/26/shocker-national-geographic-admits-they-were-wrong-about-starving-polar-bear-video/

 3. cathrien 26 juli 2018 om 21:49 - Antwoorden

  Ruim ijsberen aanbod op Nat. Geag. Wild nu, tot ca 22.30

  https://www.tvgids.nl/wild-year-siberia/programma/48498041/

 4. cathrien 26 juli 2018 om 21:52 - Antwoorden

  Welliswaar in Siberië…..

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK