Op dit blog is vaak de vraag gesteld of het nóg gekker kan met de klimaathysterie. Dat bleek steeds weer opnieuw het geval te zijn. Maar de laatste weken spannen de kroon. De klimaatgekte blijkt in ons land tot ongekende hoogten te zijn gestegen.

We zijn inmiddels afgestompt voor de waanzin van windmolens en zonnepanelen, die tegen aanmerkelijk hogere kosten dan conventionele elektriciteit, onbetrouwbare stroom leveren, terwijl zij geen of nauwelijks besparing van CO2-uitstoot opleveren. Maar net als Rupsje Nooitgenoeg willen klimaatbevlogenen méér. De duimschroeven dienen verder te worden aangedraaid.

Onlangs kopte de Volkskrant: ‘Koeien moeten weg om klimaatdoelen te halen.’

Pieter Hotse:

De Nederlandse veestapel zal de komende jaren fors moeten krimpen om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Het kabinet moet zo snel mogelijk maatregelen nemen om die reductie tot stand te brengen, bij voorkeur door de invoering van een CO2–plafond. Ook consumenten moeten een bijdrage leveren door minder vlees en zuivel te eten. De overheid moet dit stimuleren door de btw op deze producten te verhogen naar 21 procent.

Dat adviseert de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur dinsdag aan minister Carola Schouten van Landbouw. De Raad heeft het advies opgesteld in opdracht van het vorige kabinet. De adviseurs geven een heel duidelijke boodschap aan de minister: als ze de veehouderij op de huidige voet laat doorgaan, neemt die bedrijfstak in 2050 de totale toegestane broeikasuitstoot van heel Nederland voor haar rekening. Dat is ongeacht de CO2–uitstoot verminderende technologische ontwikkelingen die nog te verwachten zijn. Met name herkauwers (koeien, geiten en schapen) vormen een klimaatprobleem. Koeien produceren veel methaan, een veel krachtiger broeikasgas dan CO2.

Lees verder hier.

Daarnaast is er een brede campagne op gang gekomen om de vleesconsumptie te beperken. Waarom? De lezer raadt het al: klimaat!

Onder de titel, ‘Minder vlees broodnodig voor een beter milieu’, schreef Mac van Dinther in de Volkskrant:

Er staat een olifant in de kamer van het klimaatakkoord van het kabinet-Rutte III. Of liever een koe, een varken en een kip. Het kabinet dat als ‘groenste ooit’ de geschiedenis in wil gaan, zet alles op alles om het klimaatakkoord van Parijs (40 procent minder CO2–uitstoot in 2030) te halen.

Minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes heeft zes overlegtafels in het leven geroepen die zich moeten buigen over maatregelen om onze uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Er wordt onder meer gesproken over CO2–opslag onder de grond, slimmer landgebruik, elektrische auto’s, windparken op zee, sluiting van kolencentrales en zuiniger kantoren. Wat ontbreekt in dit rijtje? Vlees. …

Volgens de FAO, de landbouworganisatie van de Verenigde Naties, is de veehouderij verantwoordelijk voor 14,5 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, evenveel als alle transport bij elkaar. 70 procent van de landbouwgrond staat direct (weiden) of indirect in dienst van de vleesproductie; 30 tot 40 procent van de wereldgraanoogst wordt gevoerd aan de 50 miljard dieren die jaarlijks geslacht worden.

Wil Nederland zijn klimaatdoelstellingen halen, dan ontkomen we er niet aan de uitstoot van broeikasgassen door onze voedselconsumptie te beperken, stelde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vorig jaar al in het rapport ‘Wat ligt er op ons bord’?

Lees verder hier.

En dan zijn er plannen om Nederland aardgasvrij te maken. Daarbij moet de trouwe cv–ketel het veld ruimen.

Zo schreef Gerard van Reijn in de Volkskrant:

Brede coalitie dringt aan op verbod standaard cv–ketel vanaf 2021, want Nederland moet van het gas af.

Het uitsterven van de cv–ketel is op de agenda gezet: op donderdag 31 december 2020 wordt de allerlaatste in Nederland geplaatst. Per 2021, dus al over twee jaar en acht maanden, wordt de standaard cv–ketel verboden. Eenmaal aan het eind van zijn levensduur kan hij dan alleen nog worden vervangen door een warmtepomp, zonnewarmte, stadsverwarming of een hybride systeem (half cv–ketel, half warmtepomp).

Dat is althans het voorstel van een brede coalitie, waarin de organisatie van de installatiebranche Uneto–VNI, de fabrikanten van cv-ketels, milieuorganisaties (waaronder Greenpeace en Milieudefensie) en een groot deel van de energiesector (onder andere Gasunie, Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie) samenwerken.

Voor de consument zou dit betekenen dat de verwarming in huis vanaf 2021 veel duurder wordt. Een cv–ketel kost zelden meer dan 2.000 euro, een warmtepomp kost al gauw 9.000 euro en een hybride systeem rond de 6.000 euro. De coalitie van Terpstra mikt vooral op die laatste, iets goedkopere tussenoplossing: de hybride ketel. Dat is een warmtepomp met een klein cv–keteltje als hulp voor koude winterdagen. Voor zo’n apparaat hoeft de woning niet te worden aangepast. Maar het is wel circa drie keer zo duur als een cv-ketel.

De brede coalitie doet ook voorstellen hoe dat kostenprobleem op te lossen: met subsidies en met een nieuwe vorm van financiering: de gebouwgebonden lening.

Lees verder hier.

Zoals Heer Olivier B. Bommel tegen Tom Poes placht te zeggen: ‘Geld speelt geen rol jonge vriend.’

Daar is nu recentelijk een aanklacht tegen Shell bij gekomen. Heleen Ekker rapporteerde voor de NOS:

Rechtszaak tegen Shell: ‘investeringen in strijd met klimaatafspraken’

Shell wordt voor de rechter gedaagd voor de rol die het speelt in de oorzaak van het klimaatprobleem. Milieudefensie spant de rechtszaak aan en heeft daarvoor advocaat Roger Cox in de arm genomen. Cox won eerder samen met Urgenda de geruchtmakende klimaatzaak tegen de Nederlandse Staat.

Met de rechtszaak hoopt Milieudefensie vooral klimaatschade in de toekomst te voorkomen. Directeur Donald Pols: “We willen dat het klimaatprobleem voor toekomstige generaties wordt aangepakt. Daartoe willen we twee dingen: dat Shell stopt met het veroorzaken van klimaatschade èn dat hun handelen in overeenstemming is met het klimaatakkoord van Parijs.”

In het Parijse klimaatakkoord is afgesproken dat de opwarming van de aarde ruim onder de 2 graden moet blijven, liefst in de buurt van de anderhalve graad. Daartoe, zegt Pols, moet de uitstoot van CO2 in 2050 worden teruggebracht naar nul. “Maar de ambitie van Shell is dat de CO2 in 2050 met de helft naar beneden wordt gebracht, en dat is dus veel te weinig.”

Aldus Heleen Ekker voor de NOS.

Lees verder hier.

Nu de klimaatgekte zo langzamerhand de pijlers van de Nederlandse economie aan het slopen is, rijst de vraag waar onze samenleving in de toekomst haar brood mee zal moeten verdienen.

En die verschrikkelijke opwarming? Die wil nog maar steeds niet komen. En houden andere ondertekenaars van de klimaatovereenkomst van Parijs zich aan de afspraken? Nee, de wereldwijde uitstoot van CO2 is het laatste jaar weer licht gestegen.

Zijn wij nu gekke Henkie? Gaan wij nu de planeet redden?

De betrouwbare mannetjes zeiden het al:

Onheilroepers richten doorgaans meer schade aan dan dat waarvoor ze waarschuwen.

Volgens het internationaal recht kan een verdrag opgeschort of beëindigd worden, of een partij kan zich eruit terugtrekken, indien de omstandigheden veranderd zijn ten opzichte van het moment waarop het verdrag gesloten werd. Men beroept zich dan op rebus sic stantibus.

Het is hoog tijd dat Nederland daartoe overgaat.