Mundus vult decipi, ergo decipiatur

Al Gore.

Deze Latijnse spreuk, die toegeschreven wordt aan Petronius, luidt: ‘De wereld wil bedrogen worden, dus wordt zij bedrogen.’ Dit is een waarheid als een koe en vindt thans op ongekende schaal plaats namelijk door het klimaatbeleid.

Opgelicht is de titel van een leerzaam tv-programma over kleine en grote oplichters. Er zijn patronen te herkennen in die oplichterspraktijken. Zo kennen wij allereerst de naïeve goedgelovige burger die zich laat bepraten gedreven door ofwel hebzucht ofwel aangeprate angst. Ook kennen wij de gladde prater, de bluffer met imponerende praatjes die feitelijk onzin zijn, maar gericht op financieel eigenbelang ten koste van hun slachtoffers. Soms is hij, meestal een hij, een pathologische leugenaar die behept is met de aandoening pseudologica fantastica. Deze persoon heeft alleen maar praatjes die iedereen in verwarring brengen en niemand iets opleveren. Maar de meesten zijn uit op persoonlijk gewin en status.

Interessant is dan ook de gladde prater die er op uit is om zijn slachtoffers geld uit de zak te kloppen. Hij is bijvoorbeeld iemand die anderen geld aftroggelt voor ‘zeer winstgevende’ investeringen in diamantmijnen in Nubië. Echt gebeurd in Nederland! Natuurlijk blijven de fantastische winsten uit. ‘Volgende week heb ik het geld binnen’, horen de slachtoffers week in week uit. Maar de betaling komt er nooit. Een lucratief verdienmodel is het wel.

Paul Ehrlich.

Een ander lucratief verdienmodel is apocalyptische angst inboezemen. Wij kennen bijvoorbeeld Paul Ehrlich, de man die ons al decennialang hongersnoden belooft. Ze hebben de onhebbelijkheid uit te blijven. Serieus kan geen weldenkend mens hem nog noemen, maar toch blijven zijn boeken met die onzin prima verkopen.

Verlies niet uit het oog dat oplichters vaak doortrapte pathologische leugenaars zijn, lieden die bovendien hunkeren naar aandacht en erkenning. Onze maatschappij wemelt van dergelijke onheilspredikers die hieraan grof geld verdienen. Het bekendste voorbeeld is Al Gore.

Een tweede goede is het Eco Industrieel Complex dat uit is op dergelijk platvloers financieel gewin zijnde de grootste geldklopperij uit de menselijke geschiedenis: klimaatbeleid. Een derde goede is het IPCC dat zich als gedienstig instrument heeft opgeworpen van de wensen van mondiale grootverdieners.

Met wetenschapsbeoefening heeft het IPCC evenwel niets te maken. Het is zwendel.

Bernice Notenboom.

Er kan moeilijk anders worden vastgesteld dan dat de burger dag in dag uit door talloze media wordt bezwendeld, omdat dat verdienmodel objectieve journalistiek heeft verdrongen. Sterker nog, de burger wordt zelfs geen keuze is gelaten om de gladde praatjes van de klimaatoplichters af te wijzen. De burger wordt immers gedwongen op te draaien voor de kosten van de klimaathoax waarin veruit de meesten van onze politici geloven wegens wetenschappelijk ongeletterdheid. Deze naïviteit valt hen kwalijk te nemen.

 

Marjan Minnesma.

Ook Minnesma van Urgenda en Bernice Notenboom gaan niet vrijuit gegeven hun persistent falende ‘boodschappen’ en hun wetenschappelijke ongeletterdheid. Oplichters hebben met hen dan ook gemeen dat het grote geld (de rampen) steeds weer uitgesteld binnenkomt (zich echt zullen voordoen), maar nooit binnenkomt (zich nooit blijken voor te doen). De rampzalige opwarming bijvoorbeeld blijkt geen haast te maken. Eender geldt voor zeespiegelstijging, koraalriffen, droogtes, overstromingen, miljoenen klimaatvluchtelingen en ga zo maar door. Wie dus zo dom is om zich desondanks iets te laten aanpraten door dergelijke oplichters en de geldbuidel trekt, doet er verstandig aan om zijn of haar intellectuele, lees: kritische, vermogens eens goed onder de loep te nemen. Immers, er speelt ook een religieuze factor mee.

Ik beschouw Klimatisme als een vorm van religie – een te verwerpen hoax. Het is een religie zonder godheid, maar verder gedomineerd door alle overige aan religie klevende ingrediënten, zoals dogma’s, hier de AGW-hypothese en vermeende onfeilbaarheid waaraan al ons beleid is onderworpen, de erfzonde van de menselijke schuld, beloning en straf, aflaten, een priesterkaste (IPCC, Maurice Strong, Holdren, Al Gore, Soros c.s) en bovenal de aanspraak op exclusief hoogstaand moreel gedrag, namelijk planeet redden. Niets nieuws onder de zon dus.

Net als bij alle andere religies is hier geen sprake van morele autonomie oftewel zelfstandig nadenken over de morele consequenties van het centrale dogma en dus scepsis, maar van morele heteronomie: het centrale klimaatdogma is verheven boven de individuele moraal en is derhalve leidend.

Als voorbeeld kan gelden Abraham die op bevel van god bereid was zijn eniggeboren zoon te offeren. Dit is moreel de meest verwerpelijke gruweldaad denkbaar. Abraham koos voor onderworpenheid boven eigen moreel besef en wees derhalve scepsis af.

Deze keuze is terug te vinden in de onderworpenheid bij alle monotheïstische religies. Helaas, maar niet onverwacht; denk immers o.a. aan CU, Trouw en CDA, ook het Klimatisme. We kunnen stellen dat de afkoop van vermeende klimaatzonden slechts berust op banale berekening, namelijk het krijgen van een planeetreddend goed gevoel, angst voor verlies van een baan, leerstoel of onderzoeksgeld. Hoe banaal is dit alles waarin iedereen zich deel heeft laten maken van het AGW-theocratische systeem?

Sceptici daarentegen handelen en denken vanuit morele autonomie volgens het categorisch imperatief van Immanuel Kant en storen zich niet aan bluf, intimidatie en valse dogma’s als dat van de vermeende 97% consensus. Volgens Kant is een handeling alleen ethisch verantwoord als deze universaliseerbaar is, dus geldend voor iedereen en onder alle omstandigheden. Bij welke religie dan ook is hier geen sprake van. Ook Klimatisme niet.

De hartenkreet van die student op CG enige tijd dagen geleden getuigde van prijzenswaardige morele autonomie. Deze student legde ook bloot welke dwang er uitgaat van religieuze onderwerping. In diverse reacties op dit artikel manifesteerden zich de dwingende morele heteronomie daadwerkelijk.

De hartenkreet van deze student legt de dwang van de klimaat-ayatolla’s bloot. Mij bekoren dan ook niet apostelen als mevrouw Notenboom en Minnesma, omdat zij lukraak wat beweren zonder enige wetenschappelijke grond. Het podium dat zij krijgen bij de NPO zegt boekdelen over hoe ook de NPO zich deel heeft gemaakt van het systeem en gespeend is van elke vorm van kritische wetenschapsbeoefening (morele autonomie).

De banaliteit van het kwaad is hier zeker van toepassing. De krampachtige en feitelijk onjuiste pogingen van de NOS-journaalredactie om mee te lopen in het circuit van oplichtende doemprofeten en –profetessen begint groteske vormen aan te nemen.

Mundus vult decipi, ergo decipiatur. Het NOS-journaal is het meest exemplarisch. Wat wij kunnen vaststellen is dat over de komende 20 jaar de burger honderden miljarden worden afgetroggeld door een ideologisch georganiseerde groep planeetredders, lees: oplichtersbende, profiterende meelopers en wetenschappelijk ongeletterde politici.

Morele autonomie is ver te zoeken, want die wordt onderdrukt. Dit voegt een dimensie toe aan de uitspraak van Petronius: de burger wordt gedwongen voor het bedrog te betalen.

Bron hier.

Door |2018-04-24T13:56:47+00:0025 april 2018|65 Reacties

65 Comments

 1. Marcos 25 april 2018 om 09:04 - Antwoorden

  Goed artikel en geen speld tussen te krijgen. En de idioterie gaat maar door; vandaag een schrijver op de radio die openlijk zegt de indoctrinatie van kinderen over klimaat op te voeren en zo vroeg mogelijk op school te starten en daarvoor een boek heeft geschreven. En mevrouw Minnesma die samen met een AKZO directeur een opinie stuk in NRC Next plempt met een oproep het tempo van CO2 reductie op te voeren, want rustig nadenken of een kosten baten analyse hebben ze blijkbaar nog nooit van gehoord. Geen enkele kritische opmerking of de vraag: hebben we eigenlijk wel een probleem met CO2? Het goede nieuws is dan weer dat er op regeringsniveau blijkbaar twijfels zijn, want het in april toegezegde klimaat plan lijkt controversieel te zijn, want is er nog niet.

  • J. van der Heijden 25 april 2018 om 09:18 - Antwoorden

   Marcos.,

   “Geen enkele kritische opmerking of de vraag: hebben we eigenlijk wel een probleem met CO2? ”

   Die kritische opmerking of vraag is in de loop van 180 jaar wetenschap duidelijk beantwoord met JA. Dus hem nogmaals stellen is dom en je wordt geen directeur bij AKZO of de Nederlandse bank als je dom bent en iedere keer weer dezelfde vragen stelt.

   “een oproep het tempo van CO2 reductie op te voeren, want rustig nadenken of een kosten baten analyse hebben ze blijkbaar nog nooit van gehoor”

   Inderdaad het is gewoon noodzakelijk zie ook 1]

   Het was inderdaad een mooi propaganda stukje van Jeroen, goedgelovigen zullen er snel intrappen.

   Ik heb nog steeds die Nigeriaanse prins die me lastig valt, zal ik jou de email doorsturen ?

   • Marcos 25 april 2018 om 10:13 - Antwoorden

    Don’t feed the trolls !!

    • bart 25 april 2018 om 14:23 - Antwoorden

     .scroll the troll!…mvg…bart

   • Gerard 26 april 2018 om 08:09 - Antwoorden

    Roep maar “wetenschappelijk” en ineens staat het vast. Echte wetenschap echter staat open voor nieuwe inzichten en legt de oude voortdurend onder de loupe. Conclusies in de wetenschap horen te zijn: dit is wat we op dit moment denken dat het is. Wetenschap is niet de dogmatische zekerheid waar we als mens zo graag achteraan lopen.

    Dit is voorlopig hoe ik het zie.

  • David 25 april 2018 om 12:22 - Antwoorden

   Zie de Volkskrant met artikel van DerkJan Eppink over de energietransitie.
   https://www.volkskrant.nl/opinie/de-klimaatlobby-kreeg-een-flinke-klap-van-de-wind-molen-en-maakt-van-klimaat-religie~a4595681/
   dat is andere kost. Goed van de Volkskrant !

 2. Scheffer 25 april 2018 om 09:06 - Antwoorden

  Ik ben bijna door het boek Ecomodernisme heen. Het is een aanrader! In één klap is de milieubeweging en klimaatalarmisten een ouderwetse dogmatische sekte van doempredikers, die de groei en voortgang van de techniek en verbetering van de welstand/welvaart als gevaar zien van bronnen van verdere overbevolking, die de voetafdruk van de mens vergroot. Het alarmisme in klimaat en milieu blijkt allemaal religie en géén wetenschap en deels gebaseerd op wat als fascistisch denken kan worden beschouwd.

  Ecomodernisme : Er zijn geen grenzen aan de groei. De aarde kan gemakkelijk 10 miljard mensen aan. Zonnepanelen en windmolens zijn een kostbare misstap, kernenergie heeft de toekomst. Biologische landbouw zal de wereld niet voeden, intensieve landbouw wel. De aanhangers van het zogeheten ecomodernisme, een nieuwe beweging van groene denkers en doeners, zijn uitgesproken optimistisch over de toekomst. Zij geloven in economische groei, niet in matiging. Ze bekijken de wereld nuchter en breken met romantische ideeën over leven in harmonie met de natuur. Ecomodernisten komen dan ook met een verrassende agenda om te zorgen voor meer natuur en een schoner milieu.

  https://www.bol.com/nl/p/ecomodernisme/9200000071290369/?suggestionType=typedsearch&bltgh=iUJ-KGLUZpqRMRWISo5LKw.1.2.ProductImage

  • Frans Galjee 25 april 2018 om 13:26 - Antwoorden

   Met ecomodernisme wordt de ene bestreden religie gewoon vervangen door een andere.

   Ik vind boek eng optimistisch. Maar goed, laat ik hier een andere reactie aanhalen.

   * CoZ123 13 februari 2018

   “ Het boek is zeer teleurstellend. Je verwacht nieuwe inzichten en visies, maar het blijkt een vasthouden zijn aan marktdenken en oneindige groei. De schrijvers zeggen zich te baseren op wetenschap en vrij van emoties te zijn. Na het eerste hoofdstuk is al duidelijk dat ze weinig weten van klimaatwetenschap en de implicaties van klimaatverandering. De ecomodernisten hebben veelal een achtergrond in de milieubeweging, maar hebben deze teleurgesteld verlaten. Vergelijkbaar met ex-religieuze-fanatici verfoeien ze nu de milieubeweging en zetten deze weg als fascisten en fundamentalisten, door eigen emoties niet in staat om een genuanceerder beeld te presenteren. Het enige positieve aan het boek is de erkenning dat verduurzaming van de wereld kernenergie niet mag uitsluiten, dit is dan wellicht ook het enige moderne inzicht in het boek. “

   Wellicht is enige terughoudendheid op zijn plaats.

   • David 25 april 2018 om 13:48 - Antwoorden

    Het eco-modernisme bepleit technisch-wetenschappelijke oplossingen van problemen. Is bv niet tegen gentechnologie en inderdaad: ook niet tegen kernenergie. Logisch, de mens is een tropisch beest dat zeker op deze breedtegraad alleen met technologie kan overleven. Met marktdenken is niks mis, wij stemmen de hele dag met onze portemonnee. Binnen een liberale samenleving zijn nog steeds sociale verbanden mogelijk maar het verschil is dat die nu vrijwillig worden aangegaan. De Groene kerk wenst echter zijn dogma’s aan iedereen verplicht op te leggen. Dat is eco-fascisme. Fascisme kent weliswaar ondernemersgewijze productie maar de staat bepaalt wat geproduceerd wordt, er is geen vrije keus of marktwerking.
    Fundamentalisme is fout zelfs als het liberalisme betreft. Sommige zaken zoals transport of nutsvoorzieningen kunnen het best collectief worden geregeld. Niemand zal ook uit concurrentiemotieven een parallel metronet onder een stad aanleggen.

    • J. van der Heijden 25 april 2018 om 14:33 - Antwoorden

     “De Groene kerk wenst echter zijn dogma’s aan iedereen verplicht op te leggen. Dat is eco-fascisme. ”

     Nee de eco modernisten komen niet met een haalbare oplossing voor het verminderen van de CO2 uitstoot, het is dus gewoon wetenschapsontkenning in een nieuw jasje met een nieuw plakkertje er op.

     klinkt leuk, maar het is gewoon marketing.

     klimaatverandering.wordpress.com/2017/05/02/hoe-modern-is-ecomodernisme/

     Maar goed voor een goed marketing verhaal zijn de lezertjes hier natuurlijk heel bevattelijk. Een wetenschappelijke publicatie is zo lastig lezen

     • Gerard 26 april 2018 om 08:03

      Als CO2 al een aanmerkelijk aandeel zou hebben in de veronderstelde opwarming van de aarde, is dan wel eens onderzocht of de opname van extra CO2 door de vegetatie die vegetatie niet zoveel sneller laat groeten dat dit de CO2 opname weer teniet doet? Duurzaam bijstoken van bossen zou dan een slecht idee zijn, maar we zijn van CO2-opname meer afhankelijk van de plantjes in de oceanen, wat in massa gezien nogal veel meer is dan er op het land aanwezig is. Het werkt wel trager dan landbegroeiing omdat er een tussenstap in zit van CO2-opname en vermenging in het zeewater.

   • Scheffer 25 april 2018 om 16:33 - Antwoorden

    Goed zo Galjee!

    Ik heb het boek Eco-modernisme ook gelezen en kan van de ervaring spreken van heldere inzichten en feitelijkheden van nieuwe (kern-)energie, via nieuwe (industriële) landbouw en veeteelt tot mislukken gedoemde klimaatbeheersing van 0,17 grC in 2100 als iedereen zich tenminste aan de Parijse afspraken houdt, en dat is valse hoop, bewezen de huidige effectloze uiterst kostbare verspilling aan “duurzame” ontwikkelingen.

    Verschil is alleen bij Eco-modernisme, dat logisch denken voorop staat en geen sektarische kenmerken heeft zoals de huidige klimaat-milieu-religie. En over catastrofistisch klimaatalarmisme (dat alleen in gemanipuleerde computermodellen bestaat) wordt schrijft Crok een hoofdstuk, dat lijkt me voldoende aandacht voor de gesubsidieerde-IPCC-klimaat-hype.

  • Henk dJ 26 april 2018 om 06:30 - Antwoorden

   “Ecomodernisme”, de nieuwe Bijbel van een nieuwe religie?
   Geloof hetgeen erin staat, indien je een gelovige bent?

   Mijn voorkeur: blijf kritisch, want dit is ook maar één opinie van mensen met een duidelijke overtuiging, die ze op jou willen overdragen!

 3. Tije 25 april 2018 om 09:42 - Antwoorden

  Mooi artikel, mijn complimenten!
  In de nabije toekomst hoop ik ook bijdragen te kunnen leveren aan climategate.nl. Momenteel ben ik druk bezig afstudeerscriptie af te ronden, naast fulltime baan en gezin en zo.
  Waar ik over wil schrijven is hoe de gezondheidstoestand van groene mensen bijdraagt aan het angstbeeld dat ze aanhangen. Dit betreft bijvoorbeeld de link tussen een vegetarisch/veganistisch dieet en angst /depressie. Erg veel over te schrijven en zeker nog onderbelicht op deze site!

  • Tije 25 april 2018 om 10:04 - Antwoorden

   Kom net een mooi voorbeeld tegen op Twitter:
   “Lifestyles characterized by little or no Intermittent Metabolic Switching (three meals per day plus snacks and negligible exercise) result in suboptimal brain functionality and increase the risk of major neurodegenerative and psychiatric disorders.”
   https://www.nature.com/articles/nrn.2017.156

 4. David 25 april 2018 om 11:23 - Antwoorden

  Gisteravond woonde ik bij Spui25 te Amsterdam deze lezing bij:

  Practivisme. Vind de rebel in jezelf!
  50 jaar na de opstanden van 1968 verschijnt Eva Rovers’ ‘Practivisme. Een handboek voor heimelijke rebellen’: tégen machteloosheid en vóór mensen die de wereld een stukje beter willen maken.
  In Practivisme. …bindt Rovers de strijd aan met de verlammende machteloosheid die iedereen wel eens ervaart. We leven in een tijd …waarin politici meer naar bedrijven luisteren dan naar burgers, in een wereld die bedreigd wordt door vervuiling en overbevolking. … Rovers geeft met Practivisme tips aan iedereen die de wereld wil veranderen, maar niet precies weet hoe.

  Wie wil weten wat Rovers bedoelt met die tips surft eenvoudig naar de website van Urgenda.
  Maar het meest verbazingwekkende is wel dat deze mensen geloven dat ze onafhankelijke denkers zijn in plaats van gehersenspoelden. Usefull idiots.

  • Scheffer 25 april 2018 om 12:01 - Antwoorden

   Ook de VN-beweging van vrouwen tegen (hoofdzakelijke natuurlijke) klimaatverandering is niet anders dan nuttige adaptatie met verbeterde landbouwproducten, -techniek en -bemesting, alles voor hogere opbrengsten en hogere welvaart/welzijn en levensverwachting. Heeft niks met COP23 te maken, maar met eco-modernisme! http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/climate-change

   Eco-modernisme dus! Dat gaat de goede kant op! “Just dig it!”

   Klimaat vrouwenpraatgroepen, vrouwen veganistenclubjes, vrouwen voor biologische landbouw, het is net zo zinloos en sektarisch als de Bagwan, Lou de Palingboer of Jomanda van het klimaat (Rozenboom).

 5. Anoniet Anonine 25 april 2018 om 12:03 - Antwoorden

  Mundus vult decipi, ergo decipiatur!?

  O werkelijk!?

  Tsja,.. wie dat schrijft heeft daar uiteraard volledig gelijk in..!

 6. Paul Bouwmeester 25 april 2018 om 12:49 - Antwoorden

  Evolutionair is van belang, dat een volk/groep/soort voor 95% uit meelopers bestaat. Bij gevaar moet je gewoon doen wat de leider (of je limbisch systeem) op grond van ervaring zegt. Goed voor de overleving. Maar bij veranderende omstandigheden moeten er een paar dwarsliggers/out-of-the-box-denkers bestaan die iets nieuws kunnen bedenken.
  Vandaar dat een volk voor 95% uit gelovigen bestaat. Dat moet vast liggen in de genen. Intelligentie, opvoeding en opleiding kunnen daar in individuele gevallen iets aan veranderen, maar doen dat meestal niet. Consensus dus. Ik kan het weten, want ik ben als gelovige geboren – heb gelukkig een vriend leren kennen, die als dwarsligger geboren is (ook dat gaat niet over).
  Wat die overige 5% doen? Tja, dat kan alle kanten op.

  • J. van der Heijden 25 april 2018 om 13:47 - Antwoorden

   Gelukkig voor Jeroen Hetzler bestaat her publiek op climategate.nl vooral uit volgers en niet uit zelfstandige denkers, anders zou hij iedere keer uitgelachen worden

   Dat er 97% consensus is over de basis van de AGW theorie (en dat is theorie in de wetenschappelijke zin van het woord) is omdat het bewijs maar 1 kant op wijst en dat er geen serieuze wetenschappelijke publicaties van het tegendeel zijn. Die consensus wordt dus bereikt doordat zelfstandige denkers, zelfstandig allemaal tot dezelfde conclusie komen.

   Daarom worden er ook zo weinig wetenschappelijke publicaties besproken op climategate.nl en heeft Jeroen Hetzler geloof ik nog nooit 1 wetenschappelijke publicatie op het gebied van klimaatverandering besproken in een van zijn vele stukjes

   • Henk dJ 26 april 2018 om 06:22 - Antwoorden

    Correct JvdH. Climategate.nl gaat over “95% van meelopers” die zich niet stoelen op wetenschappelijke publicaties. Het zijn de mensen die zich baseren op wat het ‘reptielenbrein’ in elk van ons hen aanreikt. En dat zegt maar al te vaak: verzet je tegen verandering. Verzet je tegen nieuwe inzichten. Hou vast aan je geloof.

    De klimaatwetenschap e nde daaruit voortvloeiende (internationale) beleidsbeslissingen daarentegen zijn gebaseerd op “97%” die hun ‘cognitieve brein’ gebruiken, de feiten hebben bestudeerd en daaruit dan maar één conclusie kunnen trekken.

    (Dit gezegd zijnde, het getal “97%” vind ik ook een beetje een oversimplificatie, dat voer is voor kritiek door reptielenbreinen. Ik hou het liever bij “een overgrote meerderheid”)

   • Gerard 26 april 2018 om 07:40 - Antwoorden

    Je praat alsof je gewend bent aan die 95%, zo zeker lijk je van je eigen(?) beweringen. Je bent dezelfde, of je gedraagt je hetzelfde, als dergelijke “personen” die op andere fora ook zo bezig zijn. Dat zet mij meer aan het denken dan wat je allemaal beweert.

    • J. van der Heijden 26 april 2018 om 07:54 - Antwoorden

     99% van de mensen zegt dat de aarde een soort bol is, dus dat is niet waar! 0,99% denkt dat de aarde plat is, daar is beter over nagedacht maar ook dat is niet waar!

     Ik heb er zelf goed over nagedacht en de aarde is eigenlijk een soort dobbelsteen! En omdat ik er zelf over heb nagedacht en niemand anders dat vind is het waarschijnlijk waar!

     • Gerard 28 april 2018 om 07:03

      Dank voor het inkijkje in jouw persoonlijkheid.

 7. Wouter 25 april 2018 om 15:15 - Antwoorden

  Prachtig artikel, helemaal mee eens!

 8. Frans Galjee 25 april 2018 om 17:04 - Antwoorden

  @ Jeroen,

  “ Deze Latijnse spreuk, die toegeschreven wordt aan Petronius, luidt: ‘De wereld wil bedrogen worden, dus wordt zij bedrogen.’ Dit is een waarheid als een koe en vindt thans op ongekende schaal plaats namelijk door het klimaatbeleid.”

  Geheel met artikel eens maar ook direct zijn er dan twee vragen:

  1. Waarom wil de wereld (of haar burgers) bedrogen worden?
  2. En als dat zo is dan is er toch geen actie nodig om deze burgers tegen zichzelf te beschermen?

  De spreuk ( meer een uiting van frustratie) moet mi ook niet letterlijk worden genomen want uiteraard wil niemand bedrogen worden. De burgers worden alleen verkeerd voorgelicht. En dan rijst de belangrijkste vraag hoe gaan we die verkeerde voorlichting te lijf?
  En is verkeerde voorlichting een onderdeel van een campagne door wie bedacht en gestuurd en met welk ultiem doel kortom wie trekken er aan de touwtjes?
  Is het dan verstandig onze pijlen te richten op degenen die in hun onnozelheid in de campagne mogen flyeren cq in beeld worden gebracht om zoals hier enkele malen treffend aangeduid als ‘bruikbare idioten’ met hun kop in de media te mogen komen?
  Is het niet beter degenen aan te pakken die al deze waanzin sturen en hun in hun geldbuidel te treffen?
  Waarom niet een open brief richten aan bijvoorbeeld die bankiers of ondernemers die met B. Notenboom op snoepreisje meegaan?
  Waarom niet al die instanties boycotten die zich zo opzichtig laten misleiden en op die manier van die misleiding een belangrijk onderdeel worden?

  Kortom artikel schetst een juist beeld maar laat niet zien wat ertegen te doen is en juist dat is belangrijk.

  • André Bijkerk 25 april 2018 om 17:39 - Antwoorden

   Beste Frans,

   Uiteraard wil “de wereld” niet worden bedrogen. Ze wil slechts horen wat ze wil horen. Wie is trouwens “de wereld”? Is dat niet een forse generalisatie? Sommige mensen hechten aan een “zin van het leven” (terror management theory) en willen iets horen waardoor ze zin aan het leven kunnen geven om iets te doen aan de angst voor de vergankelijkheid:”Als ik er niet meer ben, wil ik nooit worden vergeten en daarom moet ik iets doen om daar voor te zorgen” . En het meest zinnige is om de wereld te redden. Dat zal zeker het nageslacht tot eeuwige dankbaarheid nopen en zo kan men een plaatsvervangende onsterfelijkheid verwerven.

   Anderen “hunkeren naar aandacht en erkenning” en tel daar ook maar gerust macht, roem en rijkdom bij op. Die twee samen leiden tot de enige natuurlijke positieve ‘feedback loop’. Wanneer de machthunkeraars en de wereldredders elkaar vinden. De machthunkeraars leren vanzelf hoe ze de wereldredders kunnen manipuleren, door hun angsten te voeden en daarbij de weg naar de redding te wijzen. Daarmee vergaren ze aandacht en erkenning. De wereldredders weten nu hoe ze de wereld moeten redden voor de eeuwige roem en wee degene die hen in de weg staat. En zo wil de wereld worden bedrogen.

   • Henk dJ 26 april 2018 om 06:11 - Antwoorden

    Deze pseudo-psychologie lijkt allemaal te kloppen, André. Maar je moet je ook afvragen: gaat het alleen maar over “ze” en “anderen”? Of gaat het ook over ‘ik’ en ‘wij’? De onderliggende teneur van het artikel hierboven is dat “ze” (“de klimaat-ayatolla’s”) het mis hebben, maar dat de ‘wij’ (AGW-negationisten en AGW-sceptici) het zoveel beter weten.

    Vraag je nu eens echt af: waarom geloven ‘ik’ en ‘wij’ de klimaatwetenschap niet? Waarom geloven ‘ik’ en ‘wij’ niet dat de AGW door CO2 een gevaar voor de maatschappij is? Waarom negeren ik’ en ”wij’ zoveel van de kritiek? Waarom zijn ik’ en ”wij’ zo selectief in onze argumentatie en verdraaien ‘wij’ de feiten en conclusies zo vaak? Waarom zijn ik’ en ”wij’ er van overtuigd het beter te weten dan de overgrote meerderheid van klimaatwetenschappers en beleidsmakers? Omdat ‘wij’ dan erkenning en “eeuwige roem” krijgen van ‘onze’ geloofsgenoten?

    Nog een citaat: “If most of us remain ignorant of ourselves, it is because self-knowledge is painful and we prefer the pleasures of illusion.”

    • André Bijkerk 26 april 2018 om 21:53 - Antwoorden

     Nice try, Henk,

     Een maand of wat geleden gaf ik deze conversatie weer:

     climategate.nl/2018/03/betekenis-van-arons-vragen-voor-de-publieke-discussie-en-de-daarop-volgende-besluitvorming/

     Opwarmgelovige: We gaan eraan. De wereld zal spoedig bakken en braden volgens de specialistische geleerden.

     Ontkenner: Ho ho, dat valt best wel mee. Hier zijn ook talrijke andere net zo specialistische geleerden die er een andere mening op nahouden.

     En nu, wat antwoordt de opwarmgelovige?

     A: Oh gelukkig, dat is een hele opluchting.

     B: Dank je, vriendelijk dat je me op wil beuren, maar hoe kan ik weten dat jouw geleerden het beter weten dan mijn geleerden? Kun je de argumenten en de logica laten zien?

     C: Jammer, maar ik heb me laten vertellen dat jouw geleerden allemaal doortrapte schurken zijn en dus hebben ze ongelijk.

     D: Dat haalt je de koekoek, onze mindguards hebben de karakters van jouw doortrapte schurken allemaal vermoord en omdat je probeert je aan je boetedoening te onttrekken ben je zelf ook een schobbejak.

     Wat zou het meest objectieve antwoord zijn geweest, dat geen subjectieve mechanismes verraadt? Dat is het enige antwoord dat ik nog nooit heb gehoord (B, A wel). Ik heb van jouw uitbundig het equivalent van D te horen gekregen. Ja ik was een schurk.

     Maar, hoe kun je nu zo vasthoudend zijn aan rampenvoorspellingen, die uitgebreid zijn weerlegd, als je er niet zo aan verknocht bent, dat iedereen die het ter discussie stelt, hoe dan ook thuis hoort in de categorie “volksduivel” (en.wikipedia.org/wiki/Folk_devil) uit het mechanisme van “moral panic” ofwel

     Stereotyping those who are opposed to the group as weak, evil, biased, spiteful, impotent, or stupid.

     uit het mechanisme van groupthink.

     Het is haast te makkelijk.

     • Anne 27 april 2018 om 00:12

      Het wordt tijd dat de implicaties van het IPCC weer opnieuw onder de loep wordt genomen wat betreft de uitleg naar het brede publiek, maar ook de onderliggende wetenschappelijke uitleg. De consensus moet maar eens weer opnieuw belicht worden want het stikt hier van de misveronderstellingen. Laat onverlet dat de goegemeente die aan de haal gaat met eea om Nederland te plunderen op basis van de klimaataccoorden ook eens onderwezen moeten worden. Waar zijn we mee bezig.. Misschien dat de artikelen op de site van Gerbrand Komen opnieuw bezien en belezen kunnen worden genomen, ter discussie en ter verbetering van de onderlinge communicatie. http://home.kpn.nl/g.j.komen/GerbrandKomenPublications.html

     • Anne 27 april 2018 om 00:32

      Het blijft namelijk constante repetitie, als ik Climategate doorloop is feitelijk alles al besproken, behoudens nieuwe inzichten…
      Hoe kan dit anders? En is het nodig om per dag een nieuw artikel te plaatsen zonder een voorgaand artikel uit te laten kristaliseren qua reacties? De omloopsnelheid bevorderd iig geen diepgang en daardoor ook geen inzicht.

     • Anne 27 april 2018 om 00:58

      De klimaatdiscussie is verworden tot een kermisattractie.

     • Frans Galjee 27 april 2018 om 04:24

      @ Anne 00:32

      Helemaal mee eens. Heb ik ook al eens onder aandacht gebracht.

     • Hans Erren 27 april 2018 om 07:24

      Ik kreeg laatst het verwijt dat ik niet meer reageerde, maar het is ontzettent moeilijk om je eigen reactie terug te vinden, of uberhaupt een discussie te volgen tussen de overdaad aan reacties hier, als je maar twee keer per dag op de site kunt kijken, (er zijn ook mensen die moeten werken namelijk). Niets mis met het debat hier hoor, maar het overzicht is zoek.

     • Paul Bouwmeester 27 april 2018 om 09:15

      @Hans Erren
      Het is niet zo moelijk om je reacties razendsnel terug te vinden. Met F3 (of Ctrl-F) even Erren invullen en je hopt van de ene naar de andere Erren. Het is wel handig als je nog weet in welk artikel je iets beweerd hebt. Maar als je naar een volgend artikel gaat, blijkt Erren nog steeds in de F3 te zitten en kan je weer doorhoppen.

     • Hans Erren 27 april 2018 om 10:57

      Een ipad heeft geen F3 ;-), Een phpbb forum is een veel overzichtelijkere manier om argumenten uit te wisselen, bovendien moet je je daar aanmelden dus zijn trollen veel gemakkelijker aan te pakken.
      Tip voor de redaktie: https://www.phpbb.com/

     • Henk dJ 27 april 2018 om 12:56

      André, je gaat helemaal niet in op mijn vraag: “Maar je moet je ook afvragen: gaat het alleen maar over “ze” en “anderen”? Of gaat het ook over ‘ik’ en ‘wij’? ” Je wil blijkbaar wel de splinter in andermans oog zien, maar niet de balk in je eigen oog!

      EN wat betreft “Dat is het enige antwoord dat ik nog nooit heb gehoord (B, A wel)”, dat is dan ook weer een mooi voorbeeld van negeren wat je niet aanstaat! Kijk gewoon eventjes naar de reactie van J. van der Heijden 26 april 2018 om 09:38 https://www.climategate.nl/2018/04/de-klimaatlobby-kreeg-een-flinke-klap-van-de-windmolen-en-maakt-van-klimaat-religie/ Blijkt dat “jouw” geleerde de zaken heel selectief voorstelt. En dat is natuurlijk niet de enige van “jouw” geleerden die de zaken verdraait of negeert. Crockford verdraait de gegevens over poolijs en ijsberen, Mörner negeert de gegevens van satellieten. En dan heb je nog al “jouw geleerden die weddenschappen hebben verloren http://www.theguardian.com/environment/climate-consensus-97-per-cent/2015/dec/08/betting-against-global-warming-is-a-sure-way-to-lose-money.

      Wat is dan “jullie” visie over “mijn” geleerden? Daar gaat het dan eerder over vage algemeenheden zoals “het zijn maar modellen”, “het is onmogelijk om te voorspellen”, “groupsthinking”,… Kortom “jullie” visie is dat “mijn” geleerden “allemaal doortrapte schurken zijn en dus hebben ze ongelijk ”

      Ikzelf, JvdH en anderen blijven vragen om degelijke onderbouwingen. Ook Anne vraagt in de reacties hier voor meer diepgaande discussies. Maar nee, dat komt er nooit. Het overstijgt hier zelden het niveau van zwartmakerij van de tegenpartij. Zodra er een beetje diepgang is, wordt het weer een stellingenoorlog zodner eens na te denken over de tegenargumenten

     • André Bijkerk 27 april 2018 om 15:15

      Henk

      Het gaat niet om onze balk of onze splinter. Het gaat er in de eerste instantie om of AGW waar is of niet. En dat is het niet. En al die onderbouwing daarvan waar jullie bij voortduring naar vragen, staat breed uitgemeten hier op CG met stapels referenties. Het is ongeveer net zo onomstotelijk weerlegd als de platte aarde.

      Okay Ik heb een stomme fout gemaakt in mijn laatste blog climategate.nl/2018/04/het-is-toch-de-zon/ die alleen Guido op wist te sporen, maar dat neemt niet weg dat de redenatie blijft staan. Alleen de zon kon voldoende extra energie aanleveren om de opwarming van de oceanen te verklaren. In de nieuwe versie komt deze illustratie daarvan.

      nl.tinypic.com/view.php?pic=34qtkbt&s=9#.WuMeociFNhE

      Het blauwe blok is representatief voor het overschot aan warmte in een periode van tien jaar, zeg 1995-2005. De groene driehoeken zijn representatief voor de beschikbare toename van energie resp A. door back radiation, B, door een hogere temperatuur in de atmosfeer en C voor de extra zonneschijn door vermindering van het wolkendek. Dit is de correcte uitkomst van dat blog. Iedereen kan er kennis van nemen.

      Maar zoiets dat wil je toch niet zien. Wel? Waarom dan niet? Dan komen de drogredenen voorbij. Je maakt altijd domme fouten, je bent een schurk, etc etc Alles behalve: okay dat zijn zuivere data afkomstig van neutrale bronnen, het kan dus niet geloofwaardig worden afgedaan met een drogreden, zelfs niet dat een compleet IPCC er dan naast zou moeten zitten.

      En als het dan onmogelijk blijkt om dat soort bewijsvoeringen door te laten dringen, ja dan ga je je afvragen wat daarvan de oorzaak is en die is heel simpel, AGW mag nooit worden gefalsificeerd, waarom niet? Omdat het het centrale levensdoel van zijn aanhangers frustreert.

     • Boels 27 april 2018 om 16:02

      @André Bijkerk 27 april 2018 om 15:15

      Wellicht zit er nog meer “verlichting” in het klimaatvat.

      Een recentie van “Uncertainty: The Soul of Modeling, Probability and Statistics” op de site van de Mathematical Association of America vermeldt dat de auteur ondermeer tot de conclusie komt:
      “..
      All probability is conditional.
      Probability itself is not a decision.
      ..
      Probability cannot determine a cause.
      Hypothesis tests should be forsaken, as should p-values and Bayes factors.
      Parameters (as in the parameters of a probability model) are usually unobservable and parameter estimation is useless.
      The notion of “statistical significance” should be banished.
      Verified probability models should be used only predictively
      ..”
      maa.org/press/maa-reviews/uncertainty-the-soul-of-modeling-probability-and-statistics

     • Henk dJ 27 april 2018 om 22:47

      André, goed dat je een eigen gout erkent.
      Maar je negeert ook weer wat je niet aanstaat. Je beweert dat alle onderbouwing op climategzte staat. Maar je negeert dat die “bewijzen meesgal doorprikt zijn. je negeert wat ik schreef:”
      Crockford verdraait de gegevens over poolijs en ijsberen, Mörner negeert de gegevens van satellieten. En dan heb je nog al “jouw geleerden die weddenschappen hebben verloren ”

      Blijf maar in cirkeltjes redeneren….

     • André Bijkerk 27 april 2018 om 23:12

      Quod Erat Demonstrandum. Je zult nooit zeggen: ‘Gelukkig, fijn dat dat AGW gevaar is afgewend’, nee integendeel. Als er een AGW-repudiërend artikeltje hier iemand niet aanstaat en iets terzake roept dan zijn gelijk “de bewijzen meestal doorgeprikt”.

      Misschien kun je aangeven wat hier precies is doorgeprikt?

      climategate.nl/2018/02/73367/
      climategate.nl/2018/01/feedback-en-hurst-exponent/
      climategate.nl/2017/04/bewijs-dominante-natuurlijke-variatie-klimaat/
      climategate.nl/2016/12/63447/
      climategate.nl/2016/02/52878/
      climategate.nl/2015/08/mijn-kijk-op-de-invloed-van-co2-op-het-klimaat-deel-een-geen-co2/

      Maar dat alles is niet eens nodig. Het beschikbare bewijs dat direct zonlicht de enige is met voldoende power om de oceanen op te warmen, overschaduwt alle speculaties.

     • Henk dJ 28 april 2018 om 10:16

      André, je vraag me “Misschien kun je aangeven wat hier precies is doorgeprikt?”
      Ik beperk met tot de eerste link die je opgeeft, met je eigen verzonnen ‘bewijs’: climategate.nl/2018/02/73367/. Daar lees ik de volgende zaken.

      “als je op jouw manier de output van een klimaatmodel analyseert (waarin TCR hoger is dan het CO2 effect alleen) dan kom je tot de conclusie dat TCR lager is dan het klimaateffect alleen. Daar gaat dus iets fout.”
      “Ik begrijp dat je niet kan zeggen dat ECS hoger is dan TCR want dan valt je redenatie in duigen, maar toch is het zo, anders was er geen stralingsonbalans”
      “Maandelijkse data is ruis, en met jouw methode classificeer je tijdseries waarvan je weet dat er een versterkingsmechanisme in zit alsof ze dat niet hebben. Als laatste, het klimaatsysteem gedraagt zich overall als iets met een negatieve feedback, daar zijn we het in ieder geval over eens.”
      “Gegeven al de haken en ogen – en ik ben niet de enige die je daarop hebt gewezen – zou het je sieren als je wat minder stellig bent.”

      “André, De snelheid van jouw reactie geeft aan dat je mijn opmerkingen helemaal niet serieus neemt, je wil zo snel mogelijk – meestal foutief – tegengas geven.”
      “de Hurst exponent is ontwikkeld naar aanleiding van het jaarlijkse peil van de Nijl, dat is signaal, GEEN ruis, ik heb geen idee waarom je denkt dat het om de ruis gaat…”
      “Ik ga dan onmiddellijk voor een “sanity check”: is het resultaat van positief + negatief gelijk aan negatief + positief, en tot mijn grote spijt moet ik melden: NEEN het is verschillend, maw er klopt iets niet met jouw berekeningen…”
      “ik zie een positieve feedback van 0.675 en een negatieve feedback van 0.5, volgens mijn definitie is dit dus een meegekoppeld en GEEN tegengekoppeld systeem.”

      En als het dan onmogelijk blijkt om dat soort bewijsvoeringen door te laten dringen, ja dan ga je je afvragen wat daarvan de oorzaak is. Mijn oordeel: cognitieve dissonantie

     • J van der Heijden 28 april 2018 om 10:29

      Andre,

      Jij verwijst vooral naar je zelf en positioneert dus jezelf als expert zonder dat je een duidelijke wetenschappleijke opleiding op dit gebied hebt. Je blijft amateur en geen wetenschapper.

      Ik las pas ergens iets wat je je ter harte zou moeten nemen

      ” The first principle is that you must not fool yourself—and you are the easiest person to fool. “

   • Gerard 26 april 2018 om 06:55 - Antwoorden

    De wereld wil wèl bedrogen worden: Stellen we eerst dat “de wereld” staat voor de mensen, meer specifiek nog: het menselijk denken, dus het menselijk brein. In het overlevingssysteem zit ingebakken dat we ons veilig willen voelen. Is die veiligheid er niet, dan worden we ongerust. Het brein kan een schijnveiligheid oproepen door middel van illusies. Net zo makkelijk kan het brein een schijnonzekerheid aangepraat worden met als gevolg dat daar iets aan gedaan moet worden. Wanneer dan de illusie van iets hogers wordt aangeboden dat het probleem op zal lossen wordt dit maar al te gemakkelijk aanvaard. We lopen hier aan tegen een mechanisme dat duizenden jaren redelijk werkte en nu ernstige gevolgen kan gaan hebben als er niet meer mensen, zoals de eerder genoemde student, wakker worden en zelf o onderzoek gaan. De mening van de massa beïnvloeden maakt gebruik van het in stand houden van de slaafse volgers.

   • Frans Galjee 26 april 2018 om 11:34 - Antwoorden

    Andre,

    Idd men wil vaak horen wat men wil horen omdat de mens maar ook de wetenschapper vaak bevestiging wil vinden van hetgeen al wordt vermoed. Dat geeft voldoening en stelt gerust. Maar ook niets is wat het lijkt. En we creëren ons een eigen beeld van een werkelijkheid die dus niet als algemeen geldende waarheid kan worden gezien. Daarom is twijfel bij alles wat we doen of vinden altijd nodig om verder te komen in inzicht of kennis. Het is een asymptotisch proces dat echter nimmer tot de ultieme waarheid zal leiden.

    Henk,

    Goede vragen al moet je kunnen erkennen dat met een beetje goede wil deze vragen ook gesteld kunnen worden aan de aanhangers van AGW. Geloven is trouwens een lastig onderwerp dat los moet staan van aantal ( geloven omdat zoveel anderen ook geloven dus..).
    En je citaat hoe juist maar waarom geldt dat slechts voor anderen?

    Gerard,

    “ De wereld wil wèl bedrogen worden “

    Het gaat hier natuurlijk over het begrip ‘wil’. Zoals ik Andre al antwoordde (hierboven) ligt het ons zelf misleiden altijd op de loer. Het is het intern menselijk proces in ons brein waar de wil vorm krijgt door maken van keuzes waar we nauwelijks bewust bij betrokken zijn of er invloed op kunnen uitoefenen. Treedt de wil naar buiten dan willen we niet bedrogen worden.
    Helaas is dit allemaal off-topic.

    • André Bijkerk 27 april 2018 om 23:38 - Antwoorden

     Beste Frans, dank

     Je hebt vast wel eens Richard Feynman’s ‘Cargo Cult Lecture’ gelezen. Die zegt vrijwel hetzelfde, zij het met een paar duizend woorden meer.

     calteches.library.caltech.edu/51/2/CargoCult.htm

     The first principle is that you must not fool yourself—and you are the easiest person to fool.

  • Hetzler 25 april 2018 om 17:40 - Antwoorden

   @Frans Helemaal met je eens. Ja, ik verwonder mij er voortdurend over hoe bevattelijk de doorsnee mens is voor gladde praatjes en zich zo makkelijk angst laat inboezemen. De omgekeerde weg laten bewandelen is veel lastiger. Met name die angst is zeer hardnekkig. Voer voor psychologen.

   • David 25 april 2018 om 18:27 - Antwoorden

    [omgekeerde weg] gelovigen zijn altijd in het voordeel want die hoeven (kunnen) hun stellingen niet bewijzen.
    Klimaatwetenschap staat in de kinderschoenen, gelovige alarmisten eisen actie en de sceptici kunnen daar geen zekerheid tegenover stellen. Zoals je ook nooit kunt bewijzen dat God niet bestaat.

   • Frans Galjee 25 april 2018 om 19:40 - Antwoorden

    @ Jeroen,

    “.. De omgekeerde weg laten bewandelen is veel lastiger. Met name die angst is zeer hardnekkig. Voer voor psychologen…”

    Een onterechte angst wegnemen is het werkgebied van de psychologen daar kunnen leken als wij weinig aan doen. Wat wij wel kunnen doen is de angst sturen richting een reële angst. Die reële angst is gelegen in de gevolgen van een energietransitie die onze maatschappij in al haar geledingen zwaar zal raken en waarbij op grond van het mattheus-effect de lasten oneerlijk zullen worden verdeeld. Dat daarbij die AGW basis voor de in paniek doorgedrukte energietransitie lijkt te ontbreken is mi een gepasseerd station. Terzijde kan dat in benoemen reële angst genoemd worden maar daar het accent op leggen lijkt mij contraproductief.

  • Hetzler 25 april 2018 om 17:53 - Antwoorden

   @Frans Wat ik persoonlijk doe is het geven van mijn lezing in den lande. Deze roept altijd verontwaardiging op over hoe men bezwendeld wordt. Of die mensen er daadwerkelijk ook iets me doen kan ik helaas niet vaststellen.

  • Bert Pijnse van der Aa 25 april 2018 om 18:30 - Antwoorden

   De metafoor van de mensen die dansen rond het Gouden Kalf vind ik beter. Abraham bleef te lang weg en toen kwam er een charlatan waar het volk naar luisterde en ze dansten rond het Gouden kalf toen Abraham van de berg naar beneden kwam met de wetten . Tegenwoordig heet dat marketing . Een van de meest belangrijke boeken die ik gelezen heb is van Erich Fromm : ‘Angst voor de eenzaamheid /vrijheid ” . In dat boek wordt beschreven, onder andere, het mechanisme waardoor, uiteindelijk, alle Duitsers zich achter Hitler schaarden, omdat ze anders werden uitgesloten; eenzaamheid is onverdraaglijk voor de mens en leidt tot de dood . De ‘ oplossing ‘ , zo kunnen we hieruit leren is het verhaal om te keren, zodat de ‘flock of birds ‘ ineens weer de ander kant opvliegt en dan roept . : hoe heeft dat nu kunnen gebeuren ? vandaar ook dat de uitspraak : ‘als het kalf verdonken is dempt men de put ‘, al heel oud is. Net zo oud als Abraham.

 9. Henk dJ 25 april 2018 om 21:13 - Antwoorden

  “Mundus vult decipi, ergo decipiatur”
  Dat is algemeen geweten. En de ‘klimaatsceptici’ maken daar dan ook handig gebruik van. Zo zijn er de “naïeve goedgelovige burger die zich laat bepraten” en alles op climategate.nl een ‘mooi artikel’ vinden zonder de holle beweringen door te hebben. Teksten afkomstig van een “blluffer met imponerende praatjes die feitelijk onzin zijn” of van “een pathologische leugenaar die behept is met de aandoening pseudologica fantastica” worden zomaar aanvaard. Critici worden weggezet als ‘trollen’.

  Durf zelf na te denken! Doorzie de “religie” van de anti-wetenschappelijke ptopaganda!

  • Scheffer 25 april 2018 om 22:27 - Antwoorden

   Zijn we het eindelijk een keer eens, dj: “ Durf zelf na te denken! Doorzie de “religie” van de anti-wetenschappelijke propaganda!”

   Het is wel de omgekeerde wereld, dj, dat je critici van het IPCC-alarmisme een religie aanleunt, terwijl je zelf uit het dogmatische alarmistische eco-groepsdenken voortkomt en denkt de aarde te kunnen redden door de mensheid als een kankergezwel van de catastrofale opwarming en aarde te bestempelen.

   Dus……..lieve mensen…….

   Geloof dj niet meer met de onwetenshappelijke sprookjes van de milieubeweging, de dogmatische politieke pressie GreenPeace en andere gesubsidieere politieke doempropaganda die uitsluitend leidt tot verspilling van schaarse grondstoffen en natuur in effectloze “duurzame” maatregelen voor milieu en klimaat.

   Lees het kritische boek “Ecomodernisme” en wees optimistisch over een steeds beter wordende wereld, de uitbreidende vergroening door CO2 en de hogere levensverwachting door technische, chemische en pharmaceutische vooruitgang.

   • Henk dJ 25 april 2018 om 22:38 - Antwoorden

    typisch Scheffer: selectief lezen en misinterpreteren….

    Ben je her echt eens met mij? Ook met de “naïeve goedgelovige burger die zich laat bepraten” en alles op climategate.nl een ‘mooi artikel’ vinden zonder de holle beweringen door te hebben.’?

  • Hetzler 26 april 2018 om 18:05 - Antwoorden

   @dj Ik mag hopen dat jij niet echt gelooft dat het IPCC serieus van mening is dat wij mensen de aarde naar de knoppen helpen met CO2. Of dat het in 1850 het ideale klimaat was en dat dit sinds enkele miljarden jaren al zo was, zoiets als de ‘steel’ van Mann’s hockeystick. Jammer dat jij al die bakerpraatjes blijkbaar ook gelooft. Let eens op de bluf van deze dame, niet bepaald de eerste de beste. Zij is feitelijk volkomen onzeker.
   https://www.youtube.com/watch?v=9RE8PJ2gjrY

   Zie hier een zo mogelijk nog gênanter staaltje van onzekerheid gebracht als bluf: https://www.youtube.com/watch?v=Sl9-tY1oZNw

   Het tenminste ontbreken van elk deugdelijk en overtuigend bewijs rechtvaardigt allerminst al die kostenverslindende paniekmaatregelen. Paniek? Nou nee: zie het artikel van Eppink

 10. André Bijkerk 28 april 2018 om 21:48 - Antwoorden

  Henk dJ (28 april 2018 om 10:16)

  De redenatie in die vingeroefeningen is dat een output signaal dat positieve feedback ondergaat bij het doorlopen van een systeem, persistent gedrag vertoont en een signaal dat negatieve feedback ondergaat in een systeem vertoont antipersistent gedrag. Je kunt dat gedrag meten door enerzijds de verhouding vast te stellen van het aantal meetpunten waarbij persistent dan wel antipersistent gedrag optreedt. Anderzijds kun je dat meting door de Hurst exponent te berekenen over een stationair gemaakte meetserie, dat laatste is een verbijzondering van de oorspronkelijke Hurst exponent berekeningen. en dat heb ik niet verzonnen, daarvoor moet je bij wijlen Olavi Kärner zijn, deze is trouwens ook gemeengoed in de financiële wereld om stabiel of onstabiel beursgedragingen te meten.

  Daarop zijn beide methodes uitgetest in een casino test met verschillende feedbacks en ze gedroegen zich zoals verwacht. Daarna zijn echte meteorologische data met dezelfde methodiek geanalyseerd met als uitkomst overduidelijk anti-persistent gedrag, hetgeen op negatieve feedback wijst.

  Waar nu precies in die discussies staat een overtuigende weerlegging met bewijsvoering van bovenstaande redenatie met als uitkomst
  -positieve feedback blijkt niet persistent te zijn?
  -negatieve feedback blijkt persistent te zijn?
  -meteorologische data vertonen persistent gedrag?

  Het moge duidelijk zijn dat deze discussies vallen onder…

  Als er een AGW-repudiërend artikeltje hier iemand niet aanstaat en iets terzake roept dan zijn gelijk “de bewijzen meestal doorgeprikt”.

  • Henk dJ 29 april 2018 om 09:57 - Antwoorden

   André, deze reactie van jou toont mooi aan wat J van der Heijden schreef 28 april 2018 om 10:29: “The first principle is that you must not fool yourself—and you are the easiest person to fool.“

   Je blijft maar je eigen ideeën promoten, en blijft de kritiek negeren. Je kreeg reeds uitgebreide kritiek (Henk dJ 28 april 2018 om 10:16 ), maar je blijft die naast je neerleggen of als niet relevant te beschouwen.

   En natuurlijk, je blijft alles waarop je geen antwoord kunt geven maar negeren. Ik herhaal maar eens (voor de derde keer):
   “André, je gaat helemaal niet in op mijn vraag: “Maar je moet je ook afvragen: gaat het alleen maar over “ze” en “anderen”? Of gaat het ook over ‘ik’ en ‘wij’? ” Je wil blijkbaar wel de splinter in andermans oog zien, maar niet de balk in je eigen oog!”

   “Blijkt dat “jouw” geleerde de zaken heel selectief voorstelt. En dat is natuurlijk niet de enige van “jouw” geleerden die de zaken verdraait of negeert. Crockford verdraait de gegevens over poolijs en ijsberen, Mörner negeert de gegevens van satellieten. En dan heb je nog al “jouw geleerden die weddenschappen hebben verloren.”

   • André Bijkerk 29 april 2018 om 10:40 - Antwoorden

    Jouw reactie toont daarentegen exact aan hoe het mindguard principe werkt in groupthink. Je krijgt een exacte onderbouwing van een stelling. Sommigen bediscusieren dat en dat mag, maar jij maakt daar meteen een grondige weerlegging van om zodoende jezelf en daarmee anderen te beschermen tegen de bedreiging van het centrale mantra in de groupthink/moral panic.

    Probeer het nog eens een keer. Nogmaals deze vingeroefeningen zijn direct gebaseerd op het werk van Olavi Kärner. Hieronder zijn een paar van zijn publicaties daarover. Als ik het dan zo fout heb, dan moet je toch zo maar heel makkelijk een aantal weerleggingen daarvan kunnen opsporen?

    Olavi Kärner, On non-stationarity and anti-persistency in global temperature series. J. Geophys. Res. 107, D20 (2002). (agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/2001JD002024)
    Olavi Kärner, Some examples of negative feedback in the Earth climate system. Central European J. of Physics vol 3 No 2, pp 190-208 (2005).
    Olavi Kärner and Ross McKitrick, Long-term persistence and nonstationarity in geophysical data. Critical Topics in Global Warming, Ed. by Ross McKitrick. The Fraser Institute (2009)

    • Henk dJ 29 april 2018 om 12:24 - Antwoorden

     André, je blijft maar volharden: negeren wat je niet aanstaat, doordrammen op je eigen visie en niet stilstaan bij “The first principle is that you must not fool yourself—and you are the easiest person to fool.“

     Moet ik voor de vierde keer mijn vragen herhalen die je maar blijft negeren? Geldt de kritiek alleen maar voor“ze” en “anderen”? Of gaat het ook over ‘ik’ en ‘wij’? EN het blijkt dat jouw “geleerden” zoals Crockford of Mörner de zaken verdraaien of zaken negeren. Waarom blijf je dat negeren?

     EN je blijft maar afkomen met dat afleidingsmanoeuvre van je eigen analyse. Je gaat verder en verwijst naar Kärner. Maar ook hier negeer je weer de kritiek die je daarover al hebt gekregen in december vorig jaar. https://www.climategate.nl/2017/12/olavi-karner-weerlegging-agw-hypothese/ Guido vatte het toen mooi samen: “André, ik denk dat we langs elkaar heen praten”

     Je hebt daar blijkbaar niets geleerd: ook vandaag praten we naast elkaar. IK begon met enkele opmerkingen, die je ondertussen al vier maal hebt genegeerd. Noem je dat een discussie?

     • Hans Erren 29 april 2018 om 12:36

      Hé daar is Henk weer die overal beren op de weg ziet.


      Een mens lijdt dikwijls ’t meest
      Door ’t lijden dat hij vreest
      Doch dat nooit op komt dagen.
      Zo heeft hij meer te dragen
      Dan God te dragen geeft.

     • Bart Vreeken 29 april 2018 om 12:58

      @Hans Erren
      “Hé daar is Henk weer die overal beren op de weg ziet.”

      Ik volg het niet meer. Climategate.nl ziet juist overal ijsberen, toch?

     • Hans Erren 29 april 2018 om 14:34

      Klopt, en daar gaat het heel goed mee.

     • André Bijkerk 29 april 2018 om 20:56

      Nee hoor, ik negeer niets, ik maak dankbaar gebruik van jouw genereuze aanbod van de broodjes aap, om deze aan de meer ontwikkelde lezers te duiden, zoals deze laatste ‘stereotyping’ van andere volksduivels die er niets mee te maken hebben.

      Overgens, enig idee waar Henk die uitspraak van Richard Feynman vandaan had? Leuke vogels, hè, die papagaaien.

      Voorts, denk je niet dat geloofwaardig er onder zou kunnen lijden, wanneer er in plaats van al die persoonlijke aanvallen, niet een ferme weerlegging komt van het werk van Kärner, waaruit bijvoorbeeld blijkt dat ‘positieve feedback’ niet zich niet persistent behoeft te gedragen, dan wel dat meteorologische dataseries wel persistentie vertonen. Want dan vervalt mijn werk ook.

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK