Na de euforie van ‘Parijs’ … de kater

De hamerslag waarmee de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Laurent Fabius, in december 2015 de klimaatconferentie in Parijs bezegelde en tot succes verklaarde, bracht een golf van zelfgenoegzame euforie teweeg. Er volgde een staande ovatie. Deelnemers omhelsden elkaar en dansten op stoelen en banken. Alom sprak men van een historische overeenkomst. De planeet zou worden gered van die verschrikkelijke opwarming als gevolg van – vooral – menselijke uitstoot van CO2.

Thans is het stof van Parijs neergedaald en is het tijd voor een nuchterder oordeel.

Het blijft zorgwekkend hoe de goed opgeleide en intelligente crème de la crème van de internationale politiek in de eigen gecreëerde sprookjes gelooft. Even verbazingwekkend is dat de reguliere media daar kritiekloos in meegingen. De triomf van onnozelheid! Immers alleen al de tekst van de overeenkomst gaf daar in het geheel geen aanleiding toe.

Want ‘Parijs’ is niet meer dan een verzameling intentieverklaringen van landen om hun CO2-uitstoot te verminderen. Er staan geen sancties op niet–nakoming. En grote CO2-emittenten, zoals China, India, verplichtten zich voor de komende 15 jaar tot niets.

Bovendien, volgens de (onvolkomen) klimaatmodellen zal er 0,16 graden C minder opwarming zijn in 2100 indien alle landen zich aan hun beloften houden. Dit is zó weinig dat het niet waarneembaar zal zijn op thermometers

Bij de wisseling van de politieke wacht in de VS verklaarde de regering Trump uit de overeenkomst van Parijs te zullen treden. Dit was een breuk met het beleid van zijn voorganger, Obama. Het bracht een schok teweeg bij de – voornamelijk ontwikkelde – landen, die de overeenkomst van Parijs als ‘redding van de planeet’ zagen.

Nog geen anderhalf jaar later verklaarde Bondskanselier Merkel op de G–20 Top in Hamburg omfloerst met een van onheil bezwangerd gelaat over de Amerikaanse koerswending: ‘Wij weten allen dat we met grote mondiale uitdagingen worden geconfronteerd en we weten dat de tijd dringt. Oplossingen kunnen alleen worden gevonden als we tot compromis bereid zijn en toenadering tot elkaar zoeken, maar zonder – en ik zeg dit met nadruk – te veel te buigen, want we kunnen natuurlijk ook duidelijk erkennen wanneer er verschillen van opvatting zijn.’ Aldus Merkel.

Het heeft niet mogen baten. Het Westelijke kamp bleef verdeeld.

En hoe zit het met de mondiale CO2-uitstoot na ‘Parijs’?

Bron: IEA.

Die zijn de laatste tijd licht gestegen. Kortom, de intentieverklaringen van de klimaatovereenkomst van Parijs blijken slechts van beperkte waarde – om niet te zeggen: het papier niet waard waarop zij zijn geschreven. Dit is natuurlijk voorpaginanieuws (grapje!)

Maar – verrassing! verrassing! – tegelijkertijd is de gemiddelde wereldtemperatuur de laatste tijd niet toegenomen, maar (fors) afgenomen met ~ 0,65 graden C! Dit is natuurlijk eveneens voorpaginanieuws (opnieuw grapje!). De beloofde opwarmingscatastrofe laat dus nog even op zich wachten (geen grapje!).

Bron: Roy Spencer.

Kortom de realiteit laat zich niets gelegen liggen aan de AGW–hypothese (AGW = ‘Anthropogenic Global Warming’) en het (verbale) klimaatbeleid.

Richard Feynman zei het al:

It doesn’t matter how beautiful your theory is, it doesn’t matter how smart you are. If it doesn’t agree with experiment, it’s wrong.

Ondanks het feit dat de wereldwijde CO2-emissies blijven stijgen en de gemiddelde temperatuur blijft dalen, blijven landen als Nederland hardnekkig volhouden dat er een klimaatprobleem is, aan de oplossing waarvan zij een substantiële bijdrage dienen te leveren. Dit zal echter geen aantoonbaar effect hebben op de gemiddelde wereldtemperatuur.

Het wordt daarentegen wèl duidelijk dat dit een forse financiële aderlating betekent voor de samenleving en in het bijzonder de minst draagkrachtigen. Het is de grootste denivelleringsoperatie in de moderne geschiedenis.

Na zich vele jaren als felle evangelist van de menselijke broeikashypothese en lobbyist van een stringent klimaatbeleid te hebben geprofileerd, is zelfs de Volkskrant er achter gekomen dat het huidige beleid wel heel erg veel pijn gaat veroorzaken, getuige een recent artikel van Koen Haegens: ‘Groene revolutie begint pijn te doen: wie betaalt de rekening van het klimaatbeleid?

Enkele passages:

De eensgezindheid rond de Nederlandse klimaatrevolutie deed het afgelopen jaar denken aan een EO-jongerendag, of een eindeloze NLdoet. Zij aan zij steken goedwillende burgers de handen uit de mouwen om zonnepanelen aan te leggen of een week vleesloos te koken. Afgezien van wat kniezende klimaatontkenners langs de zijlijn – Baudet, Wilders – lijkt het groene bedoelingen troef. Van links tot rechts, van vakbonden tot multinationals.

Deze week bleek hoe broos dat groene eenheidsfront is. Een brede coalitie bepleitte de euthanasie van de CV–ketel. Vanaf 2021 zouden huishoudens volledig moeten overgaan op warmtepompen en hybride systemen. Die stoten minder CO2 uit. Bovendien maken ze Nederland minder afhankelijk van het gas.

Toch zijn lang niet alle reacties positief. Zo waarschuwt de Vereniging Eigen Huis voor een ‘kakofonie van geluid’, als gevolg van de bij de warmtepompen horende ventilatoren. Maar vooral het prijskaartje doet mensen schrikken. Een CV–ketel kost hooguit 2.000 euro. Warmtepompen zijn, inclusief installatie, al snel vier tot vijf keer zo duur. …

Het onverwachte kabinetsbesluit van donderdag om de Groningse gaskraan helemaal dicht te draaien, dreunt mogelijk nog langer na. Nu overheerst opluchting. De bewoners in het aardbevingsgebied kunnen over enkele jaren weer rustig slapen. Maar straks valt de rekening op de deurmat – en volgen de ruzies over wie die moet betalen. Dan komt de groene revolutie ineens wel erg dichtbij.

Beetje bij beetje sluipt zo het venijn in het klimaatdebat. Een totale verrassing is dat niet. De win–winsituatie waarvan enthousiaste verduurzamingsadviseurs graag spreken, was van begin af aan een sprookje. De afgelopen jaren werden plaatselijk verhitte conflicten uitgevochten over windmolens in weilanden, of anders wel de houtkachel van de buren. Maar de komende maanden wordt het echt menens.

Het kabinet wil nog voor de zomer een nieuw klimaatakkoord op hoofdlijnen afsluiten. Verspreid over vijf onderhandelingstafels stelt de Nederlandse polder plannen op om uiterlijk in 2030 maar liefst 49 procent minder CO2 uit te stoten dan in 1990. ‘Dit is geen politiek’, stelde minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat hierover, ‘dit is uitvoering.’

Klimaatbeleid als technocratische invuloefening? Verstandiger lijken de woorden die Wiebes deze week na ‘Groningen’ sprak: ‘Liefde gaat door de maag, maar draagvlak door de portemonnee.’ Zo bezien staat zijn kabinet voor een zware opgave. In totaal schat de minister de jaarlijkse kosten op 1 tot 3 procent van het bruto binnenlands product. Volgens voorzichtige ramingen van het ministerie van Financiën zal alleen al de energiebelasting voor een gemiddeld huishouden in 2021 138 euro per jaar hoger zijn dan nu. …

Hoe die klimaatpijn te verdelen? Dat kan wel eens dé politieke kwestie van 2018 worden. Het is een miljardendans waarbij de gebruikelijke plussen en minnen in de koopkrachtplaatjes in het niet vallen. De rijksten trekken vooralsnog aan het langste eind in deze verdelingsstrijd. Zij zijn de morele én financiële winnaars van de groene revolutie. Wie geld heeft en handig is, strijkt belastingvoordeel op door groen te beleggen. Hij verdient aan de zonnepanelen op het (uitgestrekte) dak en kan pronken met zijn gesubsidieerde Tesla.

Wie daarentegen huurt, geen geld op de plank heeft voor milieuvriendelijke investeringen of gewoon verdwaalt in het woud van subsidieregelingen, heeft het nakijken. In 2021 zijn de meest welgestelden slechts 1,2 procent van hun besteedbaar inkomen kwijt aan klimaatbeleid. De laagste inkomens betalen 4,2 procent, blijkt uit onderzoek van CE Delft in opdracht van Milieudefensie. …

Aldus Koen Haegens in de Volkskrant.

Lees verder hier.

En waar doen we dit allemaal voor? Het huidige klimaatbeleid zal geen aantoonbare invloed hebben op de Nederlandse CO2–uitstoot, zoals op dit blog reeds vele malen is betoogd en berekend. Het zal geen aantoonbare invloed hebben op het klimaat – zeker niet indien de rest van de wereld niet meedoet. Het enige dat valt te bedenken is dat het bevrediging schenkt aan de deugmens die in velen van ons schuilt.

Maar het is twijfelachtig of dit voordeel de komende politieke strijd over de lastenverdeling zal overleven.

Hoe het ook zij, het is hoog tijd dat het partijkartel uit zijn slaapstand inzake klimaat wordt gewekt.

Door |2018-03-31T16:46:35+00:001 april 2018|47 Reacties

47 Comments

 1. Bert Pijnse van der Aa 1 april 2018 om 09:05 - Antwoorden

  Het venijn van het artikel van Koen Haegens en andere artikelen aangaande het onderwerp groen ( maar ook andere onderwerpen ) zit’ m in deze regel :

  “Afgezien van wat kniezende klimaatontkenners langs de zijlijn – Baudet, Wilders –( Climate Gate aanhangers dus ) lijkt het groene bedoelingen troef. Van links tot rechts, van vakbonden tot multinationals “.
  De Volkskrant lezer is tevreden en zegt na lezing : ” nou, dan moet het maar wat kosten “.

  Fijne Pasen

  • Hans Erren 1 april 2018 om 10:28 - Antwoorden

   En kosten zal het, Groningengasveld dicht = geen aardgasbaten.
   En 1GW wind op zee
   https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/03/27/kabinet-maakt-plannen-bekend-voor-windparken-op-zee-2024-2030

  • Scheffer 1 april 2018 om 16:34 - Antwoorden

   “kniezende klimaatontkenners langs de zijlijn – Baudet, Wilders”, op zijn minst schandelijk badinerend, als je zelf als klimaat-religieuze verblind bent door het verzonnen catastrofale opwarmingsdogma en het voor de komende decennia beloofde grote klimaat-subsidie-geld.

   Het is een schande, dat kritiek op ‘groen’ en kritiek op huidige klimaatdoelstellingen wordt overgelaten aan kritische splinterpartijtjes, terwijl de mainstreampolitiek zich subsidie-dronken aan de klimaatbandwagon laaft op de kosten van de consument.

   10.000 extra groene banen (FTE’s) bij vrienden van het VNO-NCW (de multinationals) impliceert een verlies 22.000 banen (FTE’s) minder bij het MKB. Deze factor van verlies 2,2 FTE’s is gebaseerd op Spaanse ervaringen met hun groene economie, die ze dus spoedig verlaten hadden.

   Ook in de USA is er kritiek op “groen”:
   http://humanevents.com/2009/05/07/how-much-does-a-green-job-cost/

   • J van der Heijden 1 april 2018 om 18:54 - Antwoorden

    Ik bind het wel een treffende zin, je miet wel enorm dom zijn om niet invité zien dat wilders en baudet de feiten ontkennen als het gaat om de klimaat wetenschap

    En feiten ontkennen is dom, goed dat de Volkskrant zich hier duidelijk tegen uitspreekt

    Dat jij de feiten niet geloofd is een probleem van jouw ideologische overtuiging, maar geloof hoort achter de voordeur thuis en niet in de wetenschap of in de krant als nieuws

    Als je meent een goede wetenschappelijke onderbouwing te hebben voor je opinie dan graag een linkje

    3000 blogs op Climategate.nl zijn echt niet voldoende om ook maar iemand van hetvtehendeel te overtuigen.

    Dus stop met trillen en ga eens beginnen te proberen een inhoudelijk punt te formuleren

    Oh en die Spaanse studie ……

    Al lang weerlegd als een stukje politieke propaganda

    http://greeneconomypost.com/debunk-spanish-study-green-jobs-1582.htm

    • Scheffer 1 april 2018 om 20:24 - Antwoorden

     Klimaareligieuze, de Spaanse casus is feitelijk, ze stopte met de jarenlange groene geldverkwisting in zonne- en windenergie. BTW: Waar is de wetenschappelijke onderbouwing dat een gesubsidieede Groene economie rendeert? Niet in jouw dubieuze linkje dus, bijeengeraapte dogmatische “duurzame” defensive pleidooien. Niet aankomen dus met het “peer-reviewed” argument, dat de olieindustrie ook wordt gesubsidieerd. De 10.000 groene banen van RutteIII is een groenrode stropop, terwijl de MKB en de consument de lasten zullen dragen van deze politek dwaalrichting. Dat kost werkgelegenheid in de echte economie. You can’t change historic facts.

    • Marcos 2 april 2018 om 11:20 - Antwoorden

     Do not feed the trolls ! (en ga eerst eens Nederlands leren voor je weer van je laat horen)

 2. j,e,[email protected] .nl 1 april 2018 om 14:03 - Antwoorden

  Het enige dat men bij het klimaat akkoord te Parijs HAD kunnen afspreken was het beteugelen van de wereldwijde Co2 uitstoot.
  Verder niets. En men was ook zo arrogant om daar klimaatbeheersing aan te koppelen.
  Slechts 100.000 jaar geleden was de zee spiegel 6 meter hoger dan nu , 40.000 jaar geleden 100 meter lager dan nu.
  Dat is door geologen afdoende bewezen.
  Dat had met klimaat verandering te maken.
  Laten we als mens niet denken het klimaat te kunnen beheersen.

 3. David 1 april 2018 om 14:30 - Antwoorden

  Mooi artikel, met veel plezier gelezen !
  [En waar doen we dit allemaal voor?]
  Ik constateer ideologische verblinding.
  Want wat is er groen aan windmolenparken waarmee natuur in industriegebied verandert?
  Wat is er groen aan het kappen van bossen om die te verbranden?
  Men beweert dat de tijd dringt, maar het gekapte bos heeft wel 50 jaar nodig om te herstellen….Tegenspraak.
  En dan de basisvraag: “is het mogelijk met zon en wind voldoende energie op te wekken om de welvaart voor iedereen te handhaven”?
  Kan de infrastructuur in stand worden gehouden die de productie van zonnepanelen en windmolens mogelijk maakt?
  Zo nee, dan zwemmen we met de energietransitie in een fuik.

 4. Erik 1 april 2018 om 19:31 - Antwoorden

  http://woodfortrees.org/plot/wti/from:2001/to:2012/trend/plot/wti/from:1987/to:1997/trend/plot/wti/from:1978/to:1988/trend/plot/wti/from:2014.9/to:2019/trend/plot/wti/plot/esrl-co2/from:1978/normalise/offset:0.4/mean:12

  Gemiddelde van 4 temperatuur reeksen, 2 satelliet en 2 oppervlakte. 4 hiatussen tussen El Ninos van 1982, 1987, 1998, 2010 en 2016. ook zichtbaar is het rustig stijgende CO2 . Een ieder kan zelf zijn conclusies trekken.

  • J van der Heijden 1 april 2018 om 19:55 - Antwoorden

   http://woodfortrees.org/plot/wti/from:2001/to:2012/trend/plot/wti/from:1987/to:1997/trend/plot/wti/from:1978/to:1988/trend/plot/wti/from:2014.9/to:2019/trend/plot/wti/plot/esrl-co2/from:1978/normalise/offset:0.4/mean:12/plot/pmod/from:1979/trend/normalise

   Ik heb even de activiteit van de zon er bij gezet de conclusie is nu duidelijk! Hoe minder energie van de zon we ontvangen hoe warmer het wordt !

   Dank voor het inzicht! Laten we samen naar Oslo gaan om een Nobelprijs op te halen!

   • Erik 1 april 2018 om 23:55 - Antwoorden

    maar de science is settled gelukkig.

    • Guido 2 april 2018 om 16:21 - Antwoorden

     Ga er eens inhoudelijk op in Erik. Meerdere factoren die tegelijk werken, je weet het vast nog wel. Er zijn zelfs grafieken voor je gemaakt om het wat te duiden!

    • Ronald 4 april 2018 om 21:52 - Antwoorden

     Ik wil nog graag iets opmerken over de uitspraak: “the science is settled”. Dat wordt op climategate te pas en te onpas gebruikt om een inhoudelijke discussie te omzeilen.

     “the science is settled” slaat op het hoge percentage wetenschappers dat overtuigt is dat menselijke invloed medeveroorzaker is van de stijging van de temperatuur op aarde die sinds de pre-industriële periode wordt waargenomen. Verschillende studies/enquêtes zijn gedaan onder literatuur/wetenschappers, waarvan de resultaten consistent zijn; zo rond de 95% is overtuigd van menselijke invloed op het klimaat; de studie van Cook et al. met 97% is de meest bekende en aangehaalde.

     Als de “science is settled” hoe kan het dan dat wereldwijd nog duizenden wetenschappers bezig zijn met klimaatonderzoek? Dat is omdat er nog altijd onzekerheden zitten in deelgebieden die klimaatgerelateerd zijn. Zo bestond er lange tijd een discrepantie tussen indirecte (retrievals op basis van ‘radiative transfer’ modellen) temperatuur metingen van satellieten in de onderste lagen van de atmosfeer en die van directe temperatuurmetingen op het land en radiosondes die de gehele troposfeer bemeten. Die discrepantie is na 20 jaar(!) nu min of meer opgelost en de uitkomsten van deze drie datasets zijn nu consistent. Een onzekerheid weggenomen dus.

     Ander voorbeeld van een klimaatgerelateerd deelgebied: klimaatmodellen. Er wordt al decennialang hard gewerkt aan klimaatmodellen om deze dusdanig verder te ontwikkelen dat ze betrouwbare voorspellingen kunnen leveren voor o.a. de temperatuur (maar ook neerslag, windpatronen, enz., enz.) ontwikkeling op aarde voor de komende decennia, uitgaande van bepaalde aannames over menselijke uitstoot van broeikasgassen, fijnstof, etc. De waaier van modeluitkomsten van de temperatuur op aarde geeft aan dat de onderlinge modellen nog verre van uitontwikkeld zijn. Echter, de trend van de waaier is wel consistent met temperatuur metingen. Daarmee is de onzekerheid van de voorspellende waarde van klimaatmodellen afgenomen.

     Zijn we dan klaar met klimaatonderzoek? Nee zeker niet. De satelliet retrievals van UAH en RSS tonen nog altijd substantiële verschillen. Daar is nog werk aan de winkel. De waaier aan uitkomsten van klimaatmodellen is nog altijd substantieel. Ook daar is werk aan de winkel. Maar wat decennia aan onderzoek op alle deelgebieden, gerelateerd aan klimaatonderzoek, laat zien is dat de discrepanties tussen de verschillende deelgebieden op z’n minst kleiner worden of zijn opgelost. Dat alles bij elkaar levert een steeds consistenter beeld. En juist daarom zeggen zoveel (en steeds meer) wetenschappers overtuigt te zijn van de menselijke invloed op de waargenomen temperatuurstijging. Dat “is settled”.

     Zelfs ontkenners op deze site zullen constateren dat erkende AGW ontkenners steeds minder stellig worden.
     “I’ve always cautioned fellow skeptics that it’s dangerous to claim no warming. There has been warming. The question is how much warming there’s been and how does that compare to what’s expected and what’s predicted.”
     Aldus Spencer in https://thinkprogress.org/climate-deniers-favorite-temperature-dataset-just-confirmed-global-warming-838eb198e246/. Spencer’s vragen zijn terecht en daarom is er nog steeds klimaatonderzoek nodig, want op deelgebieden is “the science not settled at all”, maar het grote plaatje is wel steeds meer “settled”. En dat verklaart de uitkomsten van de verschillende enquêtes onder (klimaat)wetenschappers.

     • Noud Vermeulen 4 april 2018 om 22:10

      Ronald schreef over modellen….’ uitgaande van bepaalde aannames over menselijke uitstoot van broeikasgassen, fijnstof, etc……..
      Als dat het uitgangspunt is kan ik de uitkomst wel raden.

     • Ronald 4 april 2018 om 22:31

      Noud, als jij exact kunt aangeven hoe de toekomstige uitstoot van broeikasgassen, fijnstof, vulkanische activiteit en zonneactiviteit eruit ziet dan horen we dat graag. Dan kunnen we dat inbouwen in de klimaatmodellen.

 5. Hetzler 1 april 2018 om 20:27 - Antwoorden

  @Scheffer Het Gemini windpark maakt het helemaal bont. Krijgt € 300 miljoen/jaar voor de exploitatie. Het aantal FTE in de exploitatie is 100. Derhalve € 3 mio/FTE = equivalent aan 60 gemiddelde FTE in de zorgsector.
  Ook andere studies komen op jouw cijfer van rond de 2. Dit kan ook niet anders, aangezien windmolens, zonnepanelen en biomassa een inferieure vermogensdichtheid hebben t.o.v. de overige energiebronnen. Er is dus sprake van structurele negatieve economische transitie i.t.t. die van de afgelopen 250 jaar (kolen, olie, gas en uraan). Dit allemaal nog los van de strikt genomen 0% leveringszekerheid door die ‘duurzame’ inferieure energiebronnen. We zien het aan de feiten: CO2 steeds hoger, portemonnee steeds leger.

  • Scheffer 1 april 2018 om 21:00 - Antwoorden

   Dit is de argumenatie waar trol Heyden natuurlijk op zoek naar was, maar per vergissing een verkeerd linkje stuurde.

  • Frans Galjee 1 april 2018 om 21:56 - Antwoorden

   @ Jeroen,

   “Dit kan ook niet anders, aangezien windmolens, zonnepanelen en biomassa een inferieure vermogensdichtheid hebben t.o.v. de overige energiebronnen. “

   Zou het niet eens goed zijn een artikel te besteden aan begrip Vermogensdichtheid zodat dit inzicht geeft over de grote verschillen tussen de zogenaamde alternatieven en de fossiele technieken die deze moeten gaan vervangen.

   Misschien kan de volgende omschrijving dienen als uitgangspunt.

   Vermogensdichtheid
   De vermogensdichtheid van een energiebron is de hoeveelheid vermogen die ze per vierkante meter landoppervlak of zeeoppervlak kan leveren (in watt per m2). De variabele duidt niet alleen op het landgebruik of zeegebruik van de energiecentrale zelf, maar ook op het plaatsgebruik van alle activiteiten die daarbij horen.

   • Hetzler 2 april 2018 om 18:14 - Antwoorden

    @Galjee Goed idee, want die tabel heb ik en is onderdeel van mijn lezing die ik in den lande geef.

 6. Ronald 2 april 2018 om 13:04 - Antwoorden

  Beste Hans, je zegt: “Maar – verrassing! verrassing! – tegelijkertijd is de gemiddelde wereldtemperatuur de laatste tijd niet toegenomen, maar (fors) afgenomen met ~ 0,65 graden C!”. een mooi staaltje van cherry-picking. Je pakt de maximale waarde in de curve (0.85) en vergelijkt dat met de huidige waarde (0.2). Als je het goed wilt doen, pak je de rode lijn (of beter nog een lopend gemiddelde over 30 jaar om natuurlijke variatie (afkoeling door Pinatubo rond 1993 om maar een voorbeeld te noemen). Realiseer je ook dat de figuur t.o.v. het gemiddelde over de periode 1981-2010 is (zie linker as). En die is al 0.45 graden hoger dan het pre-industriële niveau, dus dat getal moet je optellen bij de curves als je pre-industrieel als referentie neemt.

  Je weet waarschijnlijk ook wel dat satellieten niet direct de temperatuur meten, maar radianties die middels een ‘radiative transfer’ model (RTTOV) worden omgezet naar temperatuur. Een complexe calculatie. Bovendien worden deze modellen nog steeds verbeterd. Daarnaast worden tijdseries geconstrueerd door metingen van verschillende satellieten (met alle hun eigen eigenaardigheden) aan elkaar te knopen. Het resultaat van deze complexe operatie is dat verschillende instituten tot verschillende oplossingen komen. Een lastige dataset al met al om alleen daarop een conclusie te baseren, zoals je in het artikel doet, opgeleukt met wat misplaatst cynisme. Cherry-picking, nogmaals.

  Direct gemeten temperatuur data boven land hebben bovenstaande problemen niet. Die hebben weer andere problemen, zoals verstedelijking rondom temperatuursensoren. Maar daarvoor zijn procedures ontwikkeld om netjes voor te corrigeren.

  • Leo Bokkum 2 april 2018 om 15:59 - Antwoorden

   …. Het resultaat van deze complexe operatie is dat verschillende instituten tot verschillende oplossingen komen.

   Geven die verschillende oplossingen tevens verschillende uitkomsten in temperatuur(reeksen) Ronald?

   • Guido 2 april 2018 om 16:14 - Antwoorden

    Ronald, Hans weet dat allemaal drommels goed. Het is hem al vaker verteld door verschillende mensen. Dat is voor mij ook de reden geweest om wat minder frequent te reageren, het is -om met de woorden van Marc te spreken- moeilijk discussiëren met dogmatische mensen. De opmerking van Leo is ook veelzeggend, altijd weer een zijweg inslaan waardoor je hier makkelijk met allemaal onzin verkondigen wegkomt, zolang het maar in het climategate.nl straatje past.

    Ondertussen dendert de groene trein door en als je werkelijk invloed wil uitoefenen en zo nu en dan wat wissels wilt verzetten zal je geloofwaardig moeten zijn.

    • Hans Labohm (Hoofdredacteur)

     Guido en Ronald,

     Ja, Guido heeft gelijk. Ik weet dat drommels goed. Maar is mijn opvatting dogmatisch en doe ik aan ‘cherry picking’?

     Daarover verschillen Guido en ik van mening.

     Als je het temperatuurverloop over de laatste jaren bekijkt, moet je wel heel ver in de klimatologie hebben doorgestudeerd om te kunnen concluderen dat CO2 een belangrijke invloed heeft op de temperatuur. Maar AGW’ers zeggen dan dat men het temperatuurverloop over langere perioden moet beschouwen. OK! Maar die periode mag dan weer niet te lang zijn. Die mag bijvoorbeeld niet bij de Romeinse Warmteperiode beginnen, want dat is ook ‘cherry picking’. Die periode dient zodanig te worden gekozen dat deze niet in strijd is met de AGW-hypothese. Dat is dan natuurlijk geen ‘cherry picking’.

     Het lijkt mij dat men legitiem van mening kan verschillen over dit soort zaken en andersdenkenden niet van dogmatisme hoeft te betichten.

     • Guido 2 april 2018 om 20:47

      Hans, als je het weet dat het niet klopt of geen argument is waarom schrijf je het dan toch op?

     • Hans Labohm (Hoofdredacteur)
      Hans Labohm (Hoofdredacteur) 2 april 2018 om 21:02

      Guido,
      Wat ik opschrijf klopt en is m.i. een belangrijk argument. En ik ben niet de enige die daar zo over denkt. Onze (jouw en mijn) interpretatie van de metingen is alleen verschillend. Dat moet kunnen in een discussie, zonder dat daar meteen verkeerde motieven, onkunde etc. achter worden gezocht.

     • Guido 3 april 2018 om 10:21

      Hans, toen twee jaar geleden de temperatuur sterk omhoog ging was jij er als de kippen bij om te zeggen dat dat het El Niño effect was. Terecht! Nu is dat effect uitgewerkt en hebben we zelfs lichte La Niña condities. In plaats van dat dan ook zo -consequent- te benoemen gebruik jij de dalende temperatuur om de indruk te wekken dat CO2 geen effect heeft. Voorheen dacht ik nog dat dat onkunde kon zijn maar dit is je vaker uitgelegd, vandaar mijn conclusie dat er meer aan de hand is.

      Leo – in aanvulling van Ronald’s informatie, de satellieten meten de temperatuur van de onderste lagen van de atmosfeer en die is veel gevoeliger voor El Nino en La Nina dan het oppervlak waardoor de schommelingen in die datasets veel groter zijn.

     • Guido 3 april 2018 om 14:37

      Hans, laten we eerst de lopende discussie even afsluiten voordat we een andere ingaan. Jij houdt vol dat de temperatuurafname sinds de piek van de sterke El Nino naar de huidige zwakke La Nina waardes “een belangrijk argument” is tegen AGW. Dat klopt dus niet en volgens mij weet je dat aangezien je eerder aangaf dat de temperatuurstijging naar een El Nino toe een natuurlijke oorzaak heeft.

     • Hans Labohm (Hoofdredacteur)
      Hans Labohm (Hoofdredacteur) 3 april 2018 om 15:24

      Guido,
      Er is meer. Ook die sterke temperatuurschommelingen lijken mij in strijd met de hypothese dat CO2 een dominante invloed heeft.

     • Guido 3 april 2018 om 16:09

      Weer en klimaat Hans, er is niemand die roept dat die schommelingen door CO2 komen. Maar waarom is de stijging van de temperatuur tijdens een El Nino grotendeels natuurlijk maar de daling een argument tegen AGW? Sorry dat ik blijf doordrammen, maar ik zou daar toch graag een antwoord op hebben.

     • Hans Labohm (Hoofdredacteur)
      Hans Labohm (Hoofdredacteur) 3 april 2018 om 16:32

      Guido,
      De stijging van El Nino is natuurlijk. De daling van La Nina ook – althans neemt men algemeen aan. Ze onderstrepen de invloed van natuurverschijnselen. Zijn die dominant? En speelt CO2 slechts een ondergeschikte rol? Die discussie woedt nog voort en is wat mij betreft nog lang niet beslist/afgelopen.

     • Guido 3 april 2018 om 17:19

      Het ENSO (combinatie El Nino en La Nina) signaal is dominant op tijdschalen tot een paar jaar. Hetzelfde geldt voor vulkaanuitbarstingen. Bijzonder goed verband met temperatuur, en de mechanismes zijn goed begrepen. Die zeggen niks over AGW vandaar dat Ronald en ik erover vallen als jij beweert dat dat wel zo is.

      Als je bovenstaande factoren wegpoetst blijft een signaal over die je dan moet verklaren met de overgebleven factoren zoals de zon, broeikasgassen, AMO, PDO, veranderingen in fijnstofconcentratie, etc. Zeg maar het ontleden van het plaatje rechtsonder in andere factoren die allemaal op een andere tijdschaal werken. Die discussie is in de wetenschap al lang beslecht maar woedt inderdaad in de blogosfeer nog voort.

     • Hans Labohm (Hoofdredacteur)
      Hans Labohm (Hoofdredacteur) 3 april 2018 om 17:35

      Guido,

      Opnieuw dank voor de uitleg.

      Je schrijft: ‘Die discussie is in de wetenschap al lang beslecht maar woedt inderdaad in de blogosfeer nog voort.’

      Niet alleen in de blogosfeer, maar ook onder serieuze wetenschappers.

     • Ronald 3 april 2018 om 19:16

      Hans, Guido stelt: “Als je bovenstaande factoren wegpoetst blijft een signaal over”. Bent je het eens dat je bovenstaande factoren kunt wegpoetsen uit de temperatuurreeks? En zo ja, hoe ziet het opgepoetste signaal er dan uit volgens jou?

     • Hans Labohm (Hoofdredacteur)
      Hans Labohm (Hoofdredacteur) 3 april 2018 om 19:22

      Ronald,
      Het gaat hier om attributie. Die is m.i. met grote onzekerheid omgeven.

     • Ronald 3 april 2018 om 19:31

      Dat is geen antwoord op mijn vragen. Probeer het gewoon eens. Of kun je de factoren niet wegpoetsen uit de temperatuurreeks?

     • Hans Labohm (Hoofdredacteur)
      Hans Labohm (Hoofdredacteur) 4 april 2018 om 09:54

      Ronald,

      Ik vrees toch dat je het met mijn antwoord moet doen.

     • Guido 3 april 2018 om 22:06

      Hans, serieuze wetenschappers publiceren hun bevindingen. Een overzicht van die bevindingen heb ik ooit al mogen publiceren op je site. Er is inderdaad discussie over hoeveel de bijdrage van CO2 nu aan de opwarming is, en consensus over dat die bijdrage substantieel is.

    • Leo Bokkum 2 april 2018 om 18:12 - Antwoorden

     De opmerking van Leo is ook veelzeggend, altijd weer een zijweg inslaan waardoor je hier makkelijk met allemaal onzin verkondigen wegkomt, zolang het maar in het climategate.nl straatje past.

     “Geven de verschillende oplossingen ook verschillende temperatuur-uitkomsten?” was een gewone belangstellende vraag van een leek Guido.

     Ik ben hier één van de weinigen die zich vanwege een gebrek aan kunde niet met de verschillende temperatuur discussies bemoeit. Als je bij deze simpele vraag al een zijweg dan wel dogma vermoedt zit dat meer in je eigen kop dan in mijn bedoelingen.

    • Ronald 2 april 2018 om 22:13 - Antwoorden

     Ja Guido dat is me inmiddels ook wel duidelijk. Er wordt hier vooral een achterhoede gevecht geleverd. De uitkomst daarvan is duidelijk. Slechts met cherry-picking kan men het eigen geloof overeind houden. En de middeleeuwen mogen best meedoen hoor, dat verandert niets aan het plaatje.

     Mensen die zich verlagen tot cherry-picking hangen een geloof aan. Wetenschappers combineren vele bronnen en zijn daarom in staat op objectieve wijze het complete plaatje te construeren. In die aanpak heb ik veel meer vertrouwen. Het enige dat klopt aan bovenstaand artikel is dat de CO2 uitstoot sinds Parijs is toegenomen en het plaatje van Roy Spencer. Alle tekst eromheen kan men vergeten. Het artikeltje voegt daarmee niets toe aan wat al bekend was.

   • Ronald 2 april 2018 om 21:52 - Antwoorden

    Jazeker Leo, maar in grote lijnen is het plaatje gelijk, alleen komt de één tot een stijging van 0.12 graden/decennium en de ander tot 0.17 graden per decennium. Zie bijvoorbeeld het plaatje op https://www.carbonbrief.org/major-correction-to-satellite-data-shows-140-faster-warming-since-1998, met titel “large difference between groups”.

    • Leo Bokkum 2 april 2018 om 23:40 - Antwoorden

     Bedankt Ronald.
     Ik heb die hele link even gelezen en da’s interessant leesvoer.
     Ik dacht altijd dat de bandbreedte van sat-metingen veel kleiner was. Begrijp nu een klein beetje waarom dat niet het geval is.
     Weer wat geleerd.

 7. Cornelia 2 april 2018 om 14:08 - Antwoorden

  Voor sommigen onder ons valt de waarheid hard.
  Maakt niet uit, het is sowieso onhaalbaar dus de klimaatgekkies komen vanzelf van de koude kermis thuis zeg maar.
  Probleem is echter dat de multinationals -waar links en die klimaatgekkies zo tegen zijn- er honderden miljarden aan over houden.
  De gewone burger -waar die klimaatgekkies ook toe behoren- zullen in hun welvaart zwaar belemmerd worden terwijl de elite = de multinationals en de uitvoerende macht baden in weelde.
  Marxisme maakt meer kapot dan u lief is.
  De klimaatgekte is het ultieme middel om de burger te degraderen tot een eindgebruiker -lees slaaf- door de meest elementaire levensbehoefte zodanig te gaan belasten dat men geen fatsoenlijk leven meer kan opbouwen.
  Ondertussen worden er elke dag verhalen in de krant geschreven dat het beter gaat, meer zonnepanelen, energie wordt gratis, weer veel meer elektrische auto’s verkocht, opslag wordt steeds goedkoper, net als wind en zonne-energie en noem het maar op.
  Maar wie de door Europa voorgeschreven propaganda niet meer leest en zich op zijn eigen omgeving baseert moet toch eerlijkheidshalve bekennen dat er nog steeds meer een handjevol mensen zonnepanelen hebben en dat de elektrische auto zeldzaam is.
  De meeste laadpalen staan leeg zonder auto en wie ziet er langs de rijkswegen wel eens een elektrische auto staan onder het mislukte project van de familie Lubbers Fastned?
  Ik mag hopen dat er een paar winters komen met een weekje 25 graden vorst. Ben ik benieuwd hoe als die zelfingenomen groene huizenbezitters de tent warm houden.

  • Pim 2 april 2018 om 15:14 - Antwoorden

   En de volgende complotdenker dient zich aan. Het begint hier een plaag te worden. Cornelia, volgens mij is men hier niet zo van de complotters. Misschien is wanttoknow.nl een optie voor je. Daar zul je zeker graag gehoord worden.

   • Cornelia 2 april 2018 om 16:31 - Antwoorden

    Volgens mij ziet u spoken. Waar heb ik het over een complot? Er is volgens mij geen woord van gelogen.

 8. Guido 4 april 2018 om 17:29 - Antwoorden

  Hans, je maakt je je er toch wel makkelijk van af in onderstaande discussie. Twee jaar geleden weet je de snelle stijging in temperatuur nog aan El Niño -terecht- en nu die afgelopen is en we naar een La Niña gaan is de daling in temperatuur opeens in strijd met AGW. Ben a.u.b. consequent. Het zou je ook sieren om je opmerking dat “er een serieuze discussie is in de literatuur gaande is” over de bijdrage van de mens aan de opwarming te onderbouwen. Buiten de blogosfeer zie ik die niet en ik heb serieus gezocht toen ik een overzicht voor je site mocht maken.

  • Ronald 4 april 2018 om 20:12 - Antwoorden

   Het antwoord (of beter: het gebrek aan antwoord) van Hans getuigt inderdaad van lafheid. In een zinvolle discussie probeer je mee te denken in elkaars redenatie en sta je ruimte toe je eigen mening bij te stellen. Dat durft hij blijkbaar niet aan. Ter afronding daarom bijgevoegd filmpje dat wellicht wat duidelijkheid verschaft.
   https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=CE1yQz_VJHc

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK