Paard van Troje en Achilleshiel

Jeroen Hetzler.

Lang verwacht luid geklaagd, nooit gedacht toch gekregen.

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Het huidige in versnelde stroming gebrachte klimaatbeleid door Minister Wiebes en de voorstellen van het VNO-NCW om massaal van het gas af te koppelen, laten vraagtekens achter. Dit na de nodige sommetjes die hierover gemaakt kunnen worden. Deze sommetjes hebben tot doel een indruk te geven van de orde van grootte van de kosten en effecten van die maatregelen en zijn beredeneerde schattingen. De conclusie luidt dat het vigerende beleid Nederland berooft van de belangrijkste bodemschatten, namelijk aard- en schaliegas, en de Nederlandse burger opscheept met astronomische kosten als verspilling door de inferieure energiebronnen zon, wind en biomassa die gelijk het toen verwelkomde Paard van Troje de ondergang van onze maatschappij zullen vormen.

Energie is immers de achilleshiel van elke beschaving: zonder energie geen leven. De inferieure energiebronnen, zon, wind en biomassa, kunnen onze moderne maatschappij niet in stand houden. Simpele natuurkunde bevestigt dit met als centraal begrip vermogensdichtheid. Nu dan als voorbeeld, wat moeten die van-het-gas-af-plannen kosten? De burger/belastingbetaler wordt door de Rijksoverheid zoals gebruikelijk in het ongewisse gelaten over de kosten. Nu dan, we hebben allereerst de € 72 miljard voor 10,5 GW windvermogen, althans volgens de Algemene Rekenkamervoor de windplannen van het Energieakkoord van 2013. Zie hier. Andere bronnen komen op € 100 miljard, een getal dat inmiddels vaker wordt gehanteerd ook door Weekblad Elsevier. Zie de berekening hier. Tevens kan men in bijlage 6 zien dat de bijdrage aan duurzaamheid 3% bedraagt.

Een extra € 44 miljard berust op het additioneel benodigd opgestelde elektrische vermogen vanwege de voorgestelde overstap door huishoudens van gas naar warmtepomp. Zie voor details hier. Er zou aldus 6,5 GW extra vermogen moeten worden opgesteld. Dus: 6,5/10,5 x €72 miljard = € 44 miljard.

Voorts moet de volledige infrastructuur van woningen worden aangepast aan afkoppeling, netverzwaring, ombouw, verwijdering en vervanging apparatuur. Kosten € 50.000/huishouden x 7,7 miljoen huishoudens = € 385 miljard. De Kamer hanteert € 60.000/hh. Zie hier. (sommige bronnen hanteren € 40.00/hh; andere tot € 70.000/hh). Ik laat nog de astronomische kosten van de verzwaring van de gehele landelijke elektrische infrastructuur als extra hoogspanningsleidingen, bekabeling etc. buiten beschouwing. Voorts kost een warmtepomp ca. €10.000 x 7,7 miljoen hh = afgerond € 80 miljard.

Het totaalbedrag wordt € 580 miljard conservatief en coulant gerekend. Wil een warmtepomp overigens goed kunnen werken, dan moet het huis goed geïsoleerd zijn. Kosten tenminste € 6.000. Dubbel glas kost tenminste € 2.500. Je komt al snel aan € 10.000/woning. In 2012 was ca.70% van de woningen voldoende geïsoleerd. Zie hier. Dus nog te isoleren: 7,7 hh x 30% x € 10.000 = € 23 miljard bovenop die €580 miljard = afgerond € 600 miljard.

Bespaard op gas wordt er niet, want gascentrales blijven nodig als achtervang. Bovendien zullen er gascentrales moeten worden bijgebouwd om de bijgeplaatste tenminste 6,5 GW windmolens te kunnen opvangen, en de geplande uitfasering van kolencentrales. In Duitsland worden bruinkoolcentrales bijgebouwd en stijgt de CO2-emissie. De PR-stunt: meer molens en zonnepanelen betekenen minder fossiel energiegebruik, en dus CO2-emissie, is dan ook onzin. Gas voor verwarming bovendien lever je aan een huishouden die het dan verbrandt. Een elektrisch gedreven warmtepomp is onvermijdelijk een stap ertussen met extra rendementsverlies. Deze extra stap kan dus nooit een voordeel bieden boven rechtstreekse verbranding van gas. Windmolens, zonnepanelen en biomassa kunnen dit niet opvangen.

Een wel zinnig alternatief is kernenergie. Helaas echter, net zoals nu met de gasrekening gebeurt, werden in Europa de kosten kunstmatig ad absurdum opgedreven vanwege onrealistische veiligheidsmaatregelen. Thoriumcentrales blijven een ondergeschoven kindje. In Azië denkt men realistischer en zijn de kosten van een kerncentrale aanmerkelijk lager en de kansen voor thorium veel hoger.

Wat draagt de illusoire ‘uitfasering’ van huishoudelijk gas uiteindelijk bij aan de klimaatdoelen? Zoals de berekening van bovengenoemde 3% voor windmolens, zo kan die ook voor gas worden berekend. Deze is 735/3155 PJ = 23% van alle energie. Zie onderaan dit stroomdiagram. Het verbruik door huishoudens is 51%. Zie hier:

Het grootste deel van het aardgas wordt in Nederland verbruikt in de gebouwde omgeving (voornamelijk kleinverbruik); zo’n 51%. De industrie in Nederland verbruikt momenteel rond de 32%, waarvan de variatie grotendeels te verklaren is door de economische conjunctuur. Het gasverbruik in elektriciteitscentrales is in 2013 15%

Derhalve 23 x 51% = 11,7%. Totaal: wind 3% + extra uit 6,5 GW 1,8% + gas 11,7% = 16,5%. Deze toch al geringe bijdrage wordt door toegenomen, duurder, importgas op kosten van de huishoudens, teniet gedaan. Opslag is immers wensdenken.

Deze geringe winst en de hoge kosten zijn niet verwonderlijk. Immers, windenergie is qua vermogensdichtheid inferieur t.o.v. fossiele, laat staan kernenergie. Deze natuurkundige wet kan niet omzeild worden door demonisering van de twee laatstgenoemde energiebronnen. Bovendien zijn wind- en zonenergie stochastisch weersafhankelijk en hebben om hierdoor een praktische leveringszekerheid van 0%. Gas- en kerncentrales hebben een leveringszekerheid van 98% en een technische levensduur van tenminste 40 jaar tegenover 15 en 25 jaar voor resp. windmolens en zonnepanelen. Het is dus al met al onlogisch om te denken dat onze moderne maatschappij het welvaartsniveau zou kunnen handhaven met behulp van uitsluitend energiebronnen als zon, wind en biomassa.

Conclusies

Duurzaam geachte energiebronnen zijn onbetaalbaar, kunnen door hun natuurkundige inferioriteit nooit aan de eisen van onze moderne maatschappij voldoen, dragen dientengevolge niet bij aan de, inmiddels weerlegde onderbouwing van, wat thans als klimaatdoelen worden nagestreefd en betekenen door de huidige plannen de teloorgang van de Nederlandse welvaartsmaatschappij.

Het is aan de Rijksoverheid en vooral de lokale overheden om een realistisch beleid te voeren. Het zou toe te juichen zijn als deze overheden zich zouden losmaken van wensdenken, partijideologie en demonisering. De burger/belastingbetaler zou er heel erg bij gebaat zijn. Ik blijf optimist tot in de kist.

Door |2018-04-17T09:40:33+00:0017 april 2018|97 Reacties

97 Comments

 1. Hugo 17 april 2018 om 08:08 - Antwoorden

  Jeroen nieuws van vandaag:
  Het is zover de subsidiegekte gaat echt problemen geven.
  De zonnepieken van de te zwaar gesubsidieerde zonne-industrie (vernietigen het landschap, gaat ten koste van de voedselvoorziening) zijn een enorm risisco voor de leveringszekerheid.
  http://www.dvhn.nl/drenthe/Toename-zonneparken-zorgt-voor-probleem-elektriciteitsnet-overbelast-23097073.html

  • Aad Vermeulen 17 april 2018 om 13:11 - Antwoorden

   http://www.ecofys.com/files/files/ecofys-2016-waarde-van-congestiemanagement.pdf

   Dit is wat leesvoer voor degene die zich wat wil verdiepen in toekomstscenarios in elektriciteitsopwekking en -verbruik en wat dat voor gevolgen heeft voor het netwerk. Er worden berekeningen gemaakt als je congestiemanagement toepast en/of netverzwaring. Congestiemanagement houdt in dat je door bijv. slim laden en slimme toepassingen in de industrie de piekvragen kunt afvlakken, waardoor je netverzwaring kunt uitstellen.
   Het voorbeeld van Hugo laat zien dat er niet goed is nagedacht over plaatsing van zonneparken ivm de plaatselijke netwerkcapaciteit. Aangezien netwerkverzwaring een aantal jaren kost betekent dit dat de geplande zonneparken voorlopig niet op het net aangesloten kunnen worden. Dat is letterlijk de subsidie in het gras planten om te kijken of het wil groeien.

  • Erik 17 april 2018 om 13:51 - Antwoorden

   Het wordt tijd dat we dat rare akkoord van Parijs opzeggen. De huidige regering is op weg om onze samenleving te vernietigen. Regeringen zijn daartoe in staat, kijk maar bv naar Zimbabwe, Venezuela, Syrie, Irak enz.
   Laten we maar hopen dat ze snel vallen en dat normale mensen het bewind overnemen.
   Wat is de oorzaak, een nauwelijks opwarmende atmosfeer, eigenlijk een klimaat verbetering. Meer groen, iets aangenamere temperaturen.
   Er is bij mijn weten nooit onderzocht wat de optimale temperatuur voor ons mensen is. Of de ideale hoeveelheid CO2. Groei daarvan is aantoonbaar beter voor de plantengroei, maar misschien ook wel beter voor mensen. We weten dat we zullen sterven bij minder CO2 dan 150 ppm en meer dan 80000 ppm. We zitten gevaarlijk dicht bij de ondergrens.
   In het verre verleden hadden we uitbundig plantaardig en dierlijk leven bij 5000 ppm.
   Dus doe onderzoek naar de optimale temperatuur en CO2 en slik niet alles wat uit Parijs komt. Dat is maar een mening van niet gekozen activisten.

   • David 17 april 2018 om 14:25 - Antwoorden

    [optimale temperatuur]
    waar het warm is en nat vind je leven. Hoe kouder hoe minder leven.

    • Erik 17 april 2018 om 23:01 - Antwoorden

     David,

     mee eens. Maar hoe zit het dan met CO2 ? Is 600 ppm beter of slechter voor ons dan 300 ppm?

 2. J. van der Heijden 17 april 2018 om 08:37 - Antwoorden

  Ja ja

  385 miljard van de kosten zijn dus gebaseerd op de raming van de kosten van het gasvrij maken van 1 hele wijk vol met huizen uit het begin van de vorige eeuw. Of de warmtepomp erin zit is onduidelijk (natuurlijk wel een voorwaarde voor gasloos worden)

  Besparingen als gevolg van minder warmte verlies worden niet meegenomen

  ” Wil een warmtepomp overigens goed kunnen werken, dan moet het huis goed geïsoleerd zijn. ” Ja en dat zit dus al in de 60.000

  “Bespaard op gas wordt er niet, want gascentrales blijven nodig als achtervang”

  We gaan minder verwarmen, maar de gascentrale blijft volop draaien, weer zo’n belachelijke veronderstelling

  Jeroen Hetzler rekent het nog een keertje dubbel

  “In Duitsland worden bruinkoolcentrales bijgebouwd” ja ja , zonder onderbouwing moet ik de autoriteit van de Jeroen Hetzler maar vertrouwen

  Conclusie: Jeroen Hetzler zuigt wat cijfers uit zijn duim, en pretendeert dat dit voldoende onderbouwing is voor de kritische lezer. Wat een droefheid.

  • Scheffer 17 april 2018 om 08:49 - Antwoorden

   Kom even met jouw “valide” herberekening, Heyden. We wachten al zolang op een zinnige bijdrage door jou.

   • J. van der Heijden 17 april 2018 om 09:25 - Antwoorden

    Scheffer,

    Ik claim niet dat ik weet wat het kost, Jeroen Hetzler wel, ik kijk het na en zeg dat het gebaseerd is op zeer beperkte input en dat er zaken dubbel en drie dubbel worden geclaimd en dat de onderbouwing, zoals gewoonlijk, weer schittert door afwezigheid.

    En als jij nog geen zinnige bijdrage van mij hebt gelezen, dan heb jij nog nooit een bijdrage van mij gelezen.

    Maar ik neem dat jij meent dat het wijzen op de gevaarlijke wereldwijde socialistische / crypto communistische dwaalleer en hun greep naar wereld dominantie / “wereldvrede” een zinnige bijdrage is aan iedere discussie

    • Scheffer 17 april 2018 om 09:53 - Antwoorden

     Is dit je beste poging? Ook van politieke historie heb je dus geen verstand van. Als je het niet weet kan je het beter voor je houden, Heyden.

 3. Dirk van der Galiën 17 april 2018 om 09:55 - Antwoorden

  @ J van der Heijden: Jeroen Hetzler, en veel anderen die op deze site hun bijdrage leveren, komen tenminste met een berekening. Dat daar gaten in te schieten is te verwachten, maar geeft mij als bezorgde burger enig inzicht in de te verwachten kosten. U hebt daar niks tegenover gezet, kan ook haast niet, u volgt Langneus Wiebes die het ook niet weet. Ik vertrouw op ramingen die mij hier worden voorgeschoteld, ik kan de logica volgen, logica heb ik van de overheid nog niet gezien.

  • J. van der Heijden 17 april 2018 om 10:24 - Antwoorden

   Dus jij vind ramingen gebaseerd op 1 voorbeeld voldoende, vind het logisch dat zaken 3 keer worden opgevoerd in dezelfde berekening?

   Ik vind dat uitermate amateuristisch en absoluut niet vertrouwenwekkend (eerder compleet belachelijk)

   Ik heb meer vertrouwen in het PBL

   pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2017-nationale-kosten-energietransitie-in-2030-2888.pdf

   Veel meer detail, veel meer opties

   Kijk dat geeft mij nou vertrouwen dat er iemand over heeft nagedacht.

   Kosten 1-3% BBP

   jaspervis.wordpress.com/2017/12/28/de-volkskrant-sloeg-de-plank-mis-over-kosten-energietransitie/

   • Scheffer 17 april 2018 om 10:36 - Antwoorden

    Het PBL heeft een rijke historie van “wetenschap” (bedrog) op bestelling, Heyden:

    climategate.nl/2015/11/keimpe-wieringa-pbl-bekent-bedrog-maar-geen-schuld/

    climategate.nl/2015/08/pbl-laat-miljoen-hectare-nederland-en-daar-levende-diersoorten-in-1900-verdampen/

    climategate.nl/2015/05/wetenschap-op-bestelling-planbureau-voor-de-leefomgeving-pbl-over-visserij-en-noordzee-1/

 4. paul 17 april 2018 om 10:01 - Antwoorden

  Ik ben maar een gewone burger, met weinig achtergrond kennis en zo. Maar wat ik wel zie is dat de hele opwarming van de aarde ons door de strot geduwd wordt, en niet zachtzinnig. Neem nu het aardgas, opeens duiken de sites op met leugens over hoe voordelig we wel ons huis geschikt kunnen maken, hoe we heerlijk verder kunnen leven zonder aardgas maar met een warmtepomp en zonnepanelen. Dan vul je toch gewoon je spouwmuur met isloatie? Hoe dom kan je zijn….. De enigste referentie is dat ik ooit eens een PHPP berekening heb opgezet voor een passiefhuis, Daar zat dan wel 30cm piepschuim tegen ter isolatie, en geen spouwmuur! Zonnewoningen met een voorraadboiler van 40.000 liter om de warmte van de zon in zomer en najaar te op te slaan, zodat je de maanden december, januari tm april nog warm water en verwarming hebt. Het bestaat, maar nederland zo ombouwen is grote klink klare onzin. De huidige bouwvoorschirften zijn bij lange, totaal niet toereikend.

  • David 17 april 2018 om 12:14 - Antwoorden

   Een IKEK presentatie (EIKE, Düsseldorf) ging over isolatietechnieken en hoe die in sommige gevallen vette schimmelculturen opleverden. Wat een smerigheid !

 5. johan den haag 17 april 2018 om 10:02 - Antwoorden

  Dingen die afhangen van subsidie gaan meestal fout!

  -Visserij
  -Scheepsbouw
  -Landbouw
  -Ruimtevaart
  -Communisme
  -Overeind houden failliete banken van een failliet kapitalistisch systeem
  .
  .
  -Windmolens

  Als je naar de moderne geschiedenis kijkt, dan komt vooruitgang door (uit)vindingen.

  – Het wiel
  – Metalen
  – Steenkool
  – Machines
  – Elektriciteit
  – Olie

  Een wereld die daarop gebaseerd is kun je niet in een geringe tijd met een gesubsidieerd debacle gebaseerd op wetenschap die niet door iedereen gedeeld wordt anders en nog belangrijker “goed” krijgen.

  Er moet marktwerking zijn.

  Wat wel kan is wereldwijd afspreken dat machines zuiniger en schoner moeten worden.
  Daarnaast zijn er schone technieken met Thorium Kernfusie -centrales.
  Nieuwe accu technieken Nano technieken etc.

  De overheid moet als subsidiekneus hiervan afblijven en met wetgevingen wat duwtjes in de goede richting doen.
  Bijvoorbeeld aan een schoner milieu wordt niet echt gewerkt hoor. ik heb het ministerie gemaild, waarom de regering niet gereageerd heeft op de 2doc de beerput

  http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/415951/2doc.html

  Geen reactie toen en niet nu.

  Het klimaatmonster is een spel tussen bedrijven die hier geld in zien en de politieke subsidiekneuzen ( links of rechts maakt tegenwoordig niet meer uit). De burger krijgt uiteraard de rekening en heeft 0 invloed

  P.S.
  Wij leven in een democratie in de VS en Eu de rest ( Rusland China , Islamtische wereld ) is slecht…..hahaha
  kon het even niet laten

 6. J.vd.Heiden 17 april 2018 om 10:42 - Antwoorden

  Zo mijn 3 reacties voor vandaag zitten er weer op. Van Hans Laboom mag ik maar drie X reageren per blog, dus nou kan ik gewoon weer verder gaan onder mijn psuedonim “Henk”. Er is toch niemand die merkt dat ik het ben. Hahahaha. En als toch iemand het in de gaten heeft verzint ik toch gewoon weer een ander naam waar mee ik kan trollen. De reaguurders hier trappen er toch steeds weer in en blijven maar happen op mijn reakties. En ik lach mijn broek aan flarden. hahahaha
  Met vriendelijke groet,
  Janos de Trol

  • johan den haag 17 april 2018 om 13:11 - Antwoorden

   Deze mail zou je als inleiding bij al je mails moeten schrijven.
   Wel aardig dat je het nu eens volledig toegeeft. Nu GroenLinks nog.
   Ik ga je liken voor dit 🙂

  • Henk dJ 17 april 2018 om 18:51 - Antwoorden

   JvdH, doorgaans vind ik jouw reacties hier vrij goed, en ben ik het vaak met je eens, alhoewel je soms ook meegesleurd wordt in het heen-en-weer geroep en beledigen. Of zoals deze reactie, die helemaal niet constructief is en helemaal niet ten goede komt om jouw standpunt hier te blijven verdedigen.
   Ik vind het bovendien spijtig dat je hier suggereert dat je soms onder het pseudoniem “Henk” berichten post. Wellicht heb je die naam in het verleden al eens als pseudoniem gebruikt, maar je doet dat dan toch niet meer sinds ik hier enkele maanden geleden geregeld reageer.

   Bij deze wil ik dus duidelijk maken dat ik niet dezelfde persoon ben als JvdH, J.vd.Heiden, Janos, J. van der Heyden,…

   • J van der Heijden 17 april 2018 om 19:03 - Antwoorden

    Henk,

    Ik ben het dan ook niet

    Een kinderachtig persoon (ik heb wel een vermoeden) denkt grappig te zijn

    Uiteraard draagt zo iets bij tot een constructieve discussie hier op Climategate.nl

    Net als dat ik inderdaad maar 3 keer mag reageren

    Uiteraard weet ik dat jij en ik niet dezelfde zijn

 7. Ronald 17 april 2018 om 11:36 - Antwoorden

  Guido zei het gisteren terecht: “geloof nooit een enkele studie of wetenschapper”. Hetzelfde geldt dus voor bovenstaande berekening. Er zijn immers ook andere berekeningen, zie (J. van der Heijden 17 april 2018 om 10:24). Wat je ook van Heijden vindt (zijn stijl is ook niet de mijne), deze input is wel relevant. Alternatieven op bovenstaande berekening wegzetten met verwijzingen naar linkjes (Scheffer 17 april 2018 om 10:36) is veel te gemakkelijk.

  Mensen die veel linkjes gebruiken zijn in mijn ogen weinig kritisch op zichzelf. Ze hebben een vooringenomen mening en vinden er wel een linkje bij om dat bevestigd te zien. Linkjes zat immers. Het internet is schier oneindig. Veel interessanter vind ik originele reacties die inhoudelijk ingaan op de materie zonder linkjes. Waarom de berekeningen van Jeroen Hetzler niet eens gelegd naast die van PBL of Jasper Vis of ……. en zoek de overeenkomsten en verschillen en analyseer ze. Veel werk ja, maar fitte gepensioneerden genoeg hier. Zo’n analyse levert mogelijk een meer volledig en betrouwbaar beeld van de transitiekosten. Daar is de meelezer mee gediend. Elkaar respectloos afserveren, nu de mores, daar wordt niemand wijzer van.

  • Scheffer 17 april 2018 om 13:17 - Antwoorden

   Goed lezen Ronald, als je verwijten maakt! Mijn linkjes op 17 april 2018 om 10:36 gingen over “wetenschap” (bedrog) op bestelling door het PBL (waar Heyden zo van onder de indruk is) en niet over de altijd ontbrekende “valide” (her-)berekeningen van Hetzler’s artikel door Heyden.

   • Ronald 17 april 2018 om 20:37 - Antwoorden

    zie (Arthur Rörsch 17 april 2018 om 14:03)

 8. j,e,[email protected] .nl 17 april 2018 om 13:23 - Antwoorden

  Mr. Hetzler.
  U schrijft in uw blog dat een elektrisch gedreven warmte pomp een tussenstap is tussen het rechtstreeks verstoken van gas in een huishouden en daarom rendement verlies veroorzaakt. Dit is onjuist!! Er kleven wel andere wel bekende nadelen aan een warmte pomp.

  Stel een gas centrale werkt met een rendement van 50 %. Van de calorische verbranding waarde van het gas gaat de helft verloren. Van de 100 % verbranding waarde van het gas komt de helft aan in de vorm van elektriciteit bij de warmte pomp. Die warmte pomp koelt b.v. buitenlucht af. Die afkoeling van de buitenlucht wordt veroorzaakt door verdamping van het medium in een verdamper in de buitenlucht en het gas met de daarin opgeslagen warmte wordt samengeperst in de compressor.

  De som van de compressor arbeid + de opgenomen warmte uit de verdamper kan nu condenseren in de condensor bij een hogere temperatuur dan het gas in de verdamper omdat de compressor de druk van het gas heeft opgevoerd. Bij een COP waarde van 4 is de warmte inhoud van het samengeperst gas 4 x zo groot als die van de verbruikte elektriciteit.

  Dus de warmte inhoud van het in de centrale verstookte gas is nu verdubbeld voor verbruik in het huis.

  • Scheffer 17 april 2018 om 14:11 - Antwoorden

   Nadelen van een warmtepomp moeten ook gepubliceerd / onderstreept worden voor de goede balans in de informatievoorziening aan de “duurzaam” gebrainwashte burgers:

   Waarom komt een warmtepomp niet uit boven de 15grC bij huisverwarming van niet geïsoleerde woningen, Reynders?

   https://www.warmtepomp-info.nl/warmtepomp-nadelen/

   * De kostprijs van een warmtepomp
   * Goed geïsoleerde woning is essentieel
   * Vergunning soms noodzakelijk
   * Niet alle systemen overal toepasbaar
   * warmtepompen werken op lagere temperaturen

   Het warmtepompen is in 2018 92% afhankelijk van (continue) fossiele energie.

   • j,e,[email protected] .nl 17 april 2018 om 16:33 - Antwoorden

    Mr.Scheffer.
    Een warmte pomp heeft vanwege de lage water temperatuur(b.v. 30 graden) een groot opp. nodig om de warmte aan het huis te leveren.
    Veelal vloer verwarming dus. Dus door middel van warm water leidingen in de vloer De hele betonnen vloer wordt warm, zowel aan de kamerzijde alsook aan de kruipruimte zijde. Een soort radiator eigenlijk. Als de kamer temperatuur 20 graden is en de kruipruimte 0 graden dan is de warmte afgifte naar de kruipruimte 3 x zo groot als die naar de kamer .Zo heeft de warmtepomp weinig zin.
    Dus de vloer dient aan de onderzijde goed geïsoleerd te worden.
    Zelfs dan is het mogelijk dat bij een verder slecht geïsoleerd huis de vloer oppervlakte te klein is om het huis goed te verwarmen wegens de kleine delta tussen de vloer en de luchttemperatuur in de kamer.

    • Scheffer 17 april 2018 om 20:21 - Antwoorden

     Het geloof in het slechtste “duurzame” alternatief (=warmtepompen) blijft hardnekkig, ondanks alle genoemde en voorziene nadelen, hoge kosten en lage rendementen. Voor het klimaat hoeft het al helemaal niet, dat trekt zich niks aan van de Parijse doelstellingen en onzalige SER++ ambities van RutteIII, die beide niks bijdragen aan klimaatbeheersing. Het is tot 2030 puur 580 miljard € belastinggeldverspilling en hoge energielasten en eco-kosten voor de consument annex “duurzaam” gebrainwashte burger.

 9. Arthur Rörsch 17 april 2018 om 14:03 - Antwoorden

  Scheffer 17-4-2018 10.36
  Ga je niet wat kort door de bocht door in het geval van de berekeningen van de transitiekosten het PBL ‘bedrog’ toe te schrijven? Men houdt nogal wat slagen om de arm. Ik heb het advies van Ronald gevolgd en de studie doorgenomen en lees o.a.
  pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2017-nationale-kosten-energietransitie-in-2030-2888.pdf
  In de inleiding:
  Deze notitie is in korte tijd tot stand gekomen op basis van beschikbaar materiaal.
  Het is dan ook een eerste ruwe inschatting van de kosten van de transitie en geen uitgebreide, geïntegreerde doorrekening op basis van nieuwe analyses.
  Zo zal bijvoorbeeld een subsidie tot hogere overheidsuitgaven leiden, terwijl bij bijvoorbeeld een energiebesparingsverplichting de kosten zowel neer kunnen slaan bij verbruikers als bij de overheid (als gevolg van lagere opbrengsten voor de overheid uit de energiebelasting of de Opslag Duurzame Energie). En een energieheffing zal verbruikers stimuleren om meer te besparen, wat voor hen kosten voor maatregelen en besparingen op energieuitgaven met zich mee kan brengen, terwijl het voor de overheid inkomsten genereert. Binnen deze studie maken we geen keuzes voor nieuwe beleidsinstrumenten en daarom brengen we de gevolgen voor de overheidsuitgaven van nieuw beleid niet in kaart
  In de samenvatting worden vijf kanttekeningen geplaatst o.a
  Als er veel windmolens en zonnepanelen staan, moet er gezorgd worden voor opslagsystemen of back -up capaciteit om perioden zonder wind en zon te overbruggen.
  Ten vierde wordt verondersteld dat in de ons omringende landen een vergelijkbaar beleid wordt gevoerd, zodat we geen emissies exporteren door hier bijvoorbeeld centrales te sluiten die in een buurland dan des te harder gaan draaien.
  In deze analyse is verondersteld dat sluiting van kolencentrales volledig wordt opgevangen door gascentrales in Nederland, terwijl het in de huidige elektriciteitsmarkt waarschijnlijker is dat de elektriciteitsproductie van Nederlandse kolencentrales deels wordt overgenomen door elektriciteitscentrales in het buitenland, waaronder ook een aanzienlijk deel kolen centrales
  [Einde aanhalingen]
  Dit lijken mij punten waarop Jeroen nu juist wel ingaat.
  Ronald, meerdere studies lezen zeg je. Vind je dit een adequate berekening? JvdH 10.24 uur?

  • Boels 17 april 2018 om 15:13 - Antwoorden

   @Arthur Rörsch 17 april 2018:

   “energiebesparingsverplichting”

   Voor de consument wordt het veel minder interessant om op energie te besparen omdat het verbruiksdeel van de energierekening richting 10% gaat; 90% gaat dan op aan heffingen, netwerkkosten en belasting.

   • David 17 april 2018 om 19:15 - Antwoorden

    Aangezien wind en zon “geen rekening sturen” (Greenpeace) zijn de variabele kosten van hernieuwbare energie gelijk aan nul. Je hoeft dus ook het licht nooit meer achter je uit te doen. Zoals het ook zinloos is de waterkraan dicht te draaien als dat water uit een bergbeek komt.

  • Scheffer 17 april 2018 om 15:31 - Antwoorden

   Nee, dat is helaas de ervaring met het PBL. Als het PBL iets roept dan is plaats en tijd altijd zeer opvallend en is vooral kritische waakzaamheid geboden. Het PBL levert “wetenschap” op politieke bestelling. Het PBL is niet onafhankelijk, maar worden 100% aangestuurd door de vigerende politiek, de maatschappelijke “duurzame” brainwash en de gesubsidieerde propaganda waar ze onderdeel van uitmaken. Als je begrip hebt van vermogensdichtheid kan je Hetzler nauwelijks kritiseren in dit artikel. Warmte pompen is het slechts denkbare energie-alternatief in het “duurzame” arsenaal. Daarmee worden de Parijse doelstellingen al helemaal niet mee gehaald, laat staan de RutteIII doelstellingen van boekhoudkundig 14% “duurzaam” in 2020.

  • Ronald 17 april 2018 om 17:11 - Antwoorden

   Ach Arthur, lees alle reacties hier maar. Velen hebben een mening over de gemaakte sommetjes. Er zou geen barst van kloppen. Van Hetzler niet, van PBL niet, maar een gedegen analyse van de hier aanwezigen waarin de zaken netjes op een rijtje worden gezet (over welke getallen is men het over het algemeen wel eens en welke niet, en wat verklaart die hiaten?), lees ik niets.

   Arthur, ik moet bekennen dat ik het PBL rapport niet heb bestudeerd (ik vermoed zomaar dat jij een van de weinigen bent) en ook de sommen van Hetzler niet heb nagerekend. Het is mijn specialiteit niet. In het PBL rapport zie ik in ieder geval foutenmarges en scenario’s. Bij Hetzler zie ik alleen harde getallen: “afgerond € 600 miljard.” Een zichzelf respecterend analyticus bediscussieerd de aannames, de onzekerheden daarin, de mogelijke scenario’s en zet alles op een rijtje, voors en tegens, inclusief een kostenraming. Dat alles mis ik in bovenstaand artikel van Jeroen Hetzler; 600 miljard dat wordt het en niets anders om te concluderen : “….. en betekenen door de huidige plannen de teloorgang van de Nederlandse welvaartsmaatschappij.” Ik kan dat niet serieus nemen. Evenzo de reacties van velen hier.

   Ik denk dat de geïnteresseerde meelezer weinig wijzer is geworden. Simpelweg te weinig expertise op climategate. De meelezer zal op zoek moeten naar een meer informatieve bron of anders maar zelf moeten proberen de sommetjes te maken.

   • Anne 18 april 2018 om 01:44 - Antwoorden

    Begroten is vakwerk. Sommetjes binnen de natuurkunde zijn repetitie. Repetitie kan begroot worden als de consequenties van onderzoek zichtbaar worden. Ik stel voor dat wetenschappers zelf hun bevindingen gaan rapporteren mét begroting…

   • Anne 18 april 2018 om 01:55 - Antwoorden

    Daarnaast moet duidelijk worden of wetenschappers nog wetenschap mogen en moeten bedrijven zonder opgeknoopt te worden aan discussies zoals die plaatsvinden omtrent de mogelijke gevolgen van hun bevindingen en de consequenties.
    Dus moet de wetenschap hun mond houden en domweg onderzoek doen; of moet men in interactie?
    Wordt daarmee dan tevens geweld aangedaan wat betreft de wetenschappelijke autonomie?
    Wat moeten we willen?

 10. Marc 17 april 2018 om 14:19 - Antwoorden

  Mooi om te zien dat kritische reactie op het 580 miljard artikel volkomen terecht is gezien dit artikel.

  De zogenaamde officiële bron betreft de wijk Hengstdal met 2500 jaren 20 – 50 woningen. De 60k betreft het gasloos maken en is dus inclusief de post warmtepomp/warmtenet die in het oorspronkelijke artikel dubbel geteld wordt.

  Die 60k + 10k werd keer 7,7 miljoen gedaan terwijl nu in de onderbouwing staat dat 70% van de woningen voldoende geïsoleerd is.

  Vervolgens gooit Jeroen Hetzler er nog een verdubbeling van de kosten in door voor 30% van de woningen extra isolatiemaatregelen te begroten die ook al in die 60k zaten. Dus wat is het nu?

  We kunnen nu dus officieel vaststellen dat de post 385 miljard onjuist is, dubbelingen bevat en gebaseerd is op 7,7 miljoen jaren 20-50 woningen.

  De post 44 miljard voor extra opgesteld vermogen is komisch. Het rekenkamer rapport komt uit 2013. Inmiddels is bekend dat de MIA,SDE/SDE+ verplichtingen minder groot zijn dan de rekenkamer prognosticeerde omdat de windmolens minder SDE+ subsidie nodig had dan gedacht (tegenwoordig zelfs geen SDE+ subsidie nodig voor het meest recente windpark). De 44 miljard is een extrapolatie van dat rekenkamer rapport. Op basis hiervan is met aan zekerheid grenzende waarschijnlijk vast te stellen dat het extra opgestelde aantal windmolens voor de warmtepompstroom geen 44 miljard kost. De transportkosten zullen wel wat stijgen naarmate windparken verder op zee worden opgesteld.

  Dat er niet bespaard zou worden op gas is vreemd. De 44 miljard voor extra opgesteld vermogen is gebaseerd op windmolens. Verder blijkt uit de linkjes dat er uitgegaan wordt van een COP van 4. Rekening houdend met een 42% rendement van gascentrale naar stopcontact en een COP van 4 en ook nog eens extra isolatiemaatregelen kan je onmogelijk beweren dat de gasconsumptie niet omlaag gaat.

  Kortom, zoveel tegenstrijdigheden in één bericht dat ik maar stop met analyseren. Eén ding is zeker, 580 miljard kan op basis van dit bericht bestempeld worden als fake news.

  • Boels 17 april 2018 om 15:03 - Antwoorden

   @Marc:

   Wiebes liet zich ontvallen dat de kosten jaarlijks ergens tussen de 1% en 3% van het bbp zouden zijn; hoger dan zou er probleem geven voor het maatschappelijke draagvlak.

   Met een bbp van 800 miljard kom je per jaar op 8 tot 24 miljard; voor 30 jaar is dat ergens tussen 240 en 720 miljard.

   Ik denk dat alle hedendaagse schattingen van de kosten en de schattingen in de komende 20 jaar als “fake news” kunnen worden betiteld.
   Over 21 jaar 😉

   Geen enkele instantie heeft het op een rijtje en men zou moeten waken voor wensdenken over prijs- en technische ontwikkelingen in de toekomst die altijd over 5 jaar begint.
   Hanteer het prijspeil van nu en gebruik de huidige technisch bewezen mogelijkheden.
   Bijstellen indien nodig en mogelijk.

   • Marc 17 april 2018 om 15:11 - Antwoorden

    De 580 miljard ging over kosten t/m 2030 oftewel ca. 50 miljard per jaar.

    Iedere andere instanties gebruikt ruime marges en veel mitsen en maren. Dus ik vind het niet chique dat je nu climategate verdedigd door te zeggen dat andere instanties ook fake news zouden produceren. Is het nou zo moeilijk om te zeggen dat de heren van climategate hier wel heel erg fout zitten i.p.v. iedere keer weer naar anderen te wijzen?

    Dit artikel is gewoon angst propaganda waar het WNF en Greenpeace jaloers op zouden zijn.

    • Boels 17 april 2018 om 15:20 - Antwoorden

     @Marc:
     Ik schreef: geen enkele instantie heeft het op een rijtje.
     Ik verdedig daar echt niets of iemand mee; dus ook climategate niet.

     Het is als zicht op een blinde muur in dichte mist.
     Lijkt wel een politiek spelletje.

 11. Pieter 17 april 2018 om 14:35 - Antwoorden

  Mensen weigeren in te zien dat die klauwenkostende en zg noodzakelijke energietransitie onderdeel is van Agenda 21 cq 30, met als doel de burgers volledig kaal te plukken en afhankelijk te maken. Wat dat betreft doet Rutte het prima. Word wakker en pik het niet langer.

 12. bart 17 april 2018 om 17:46 - Antwoorden

  idd de meeste doden dit jaar door de late koudegolf…the beast from the east…of siberisch beertje….what are we talking about?..mvg…bart..

 13. bart 17 april 2018 om 17:49 - Antwoorden

  laat de hitte maar komen en investeer in airco!…mvg…bart..

 14. Henk dJ 17 april 2018 om 19:21 - Antwoorden

  Het verschil tussen hetgeen Jeroen hier post en wat Hans Labohm vorige week hier postte, is dat Jeroen zijn beweringen probeert te onderbouwen met verwijzingen naar waarop hij zich baseert. Hans deed dat niet, en hij negeerde de vragen van verschillende personen voor zo’n onderbouwing.

  Jeroen doet het nu wel. Betekent dat dat we nu die ‘580 miljard’ nu wel moeten geloven? Daarvoor moet je eerst eens goed nagaan of hij betrouwbare bronnen heeft gebruikt, en zijn bronnen ook correct heeft gebruikt. En daar gaat het dan helemaal mis…

  Voor de afkoppeling hanteert hij “€ 50.000/huishouden”, om zo te berekenen dat de kosten nationaal €385 miljard zal zijn. Hij geeft keurig een bron. Maar wat staat er in die bron? Dat er niet alleen kosten zijn, maar ook veel besparingen. Bijvoorbeeld, in het huidige proefproject wordt “over ongeveer tien jaar de noodzakelijke vervanging van de oude gasinfrastructuur vermeden”. Verder zal dit ook resulteren in “een structureel lagere energierekening voor de bewoners”. Men kan vandaag nog niet goed inschatten hoe groot de besparingen zullen zijn, en dat is natuurlijk de reden waarom dit proefproject wordt opgestart.

  Maar dit Je komt al snel aan € 10.000/woning straal negeren en beweren dat het de afkoppeling “€385 miljard” gaat kosten, dat is gewoon populistische propaganda. Maar zo proberen de alarmisten mensen angst aan te jagen door onrealistisch hoge en uit de lucht gegrepen bedragen te verspreiden.

  Voor de kost voor isolatie gaat Jeroen ook weer kort door de bocht: “Je komt al snel aan € 10.000/woning”. Van de verschillende bedragen die op de geciteerde website staan, wordt dit getal op dubieuze wijze bekomen. Dat doet hij bovendien met de wiskundige blunder van 6,000 + 2,500 = 10,000. O ja, en beweert dan ook dat “70% van de woningen voldoende geïsoleerd” is, maar op de website die hij aanhaalt staat toch dat al “In 2012 was in 86% van de woningen dubbel glas aanwezig”. EN ondertussen zijn we ook weeral 6 jaar verder! En ook het terugverdieneffect van die investeringen worden ook weer volledig genegeerd in zijn alarmistische berekeningen.

  Het is dus duidelijk dat Jeroen zo de volledig niet inderbouwde “580 miljard” van Hans Labohm probeert te verdedigen door eenzijdig en alarmistisch de kosten op te blazen en de besparingen straal te negeren. Zoals ik enkele dagen geleden al schreef: “Ik verwacht immers dat in de toekomst hij nog wel eens naar zijn “580 miljard” zal willen verwijzen, dus het is beter om hem vanaf het begin erop te wijzen dat het op drijfzand is gebouwd en “fake news” is, voordat dit zijn eigen leven begint te leiden!”

  • Hans Labohm (Hoofdredacteur)

   Henk,

   Je schreef: ‘Het verschil tussen hetgeen Jeroen hier post en wat Hans Labohm vorige week hier postte, is dat Jeroen zijn beweringen probeert te onderbouwen met verwijzingen naar waarop hij zich baseert. Hans deed dat niet, en hij negeerde de vragen van verschillende personen voor zo’n onderbouwing.’

   Nee Henk. Ik heb die vragen niet genegeerd.

   Ik schreef eerder: ‘In antwoord op Ronald.

   Ronald,
   Een beetje geduld zou je sieren. De reactie zit in de pijplijn. Dinsdag!

   • Henk dJ 17 april 2018 om 20:55 - Antwoorden

    Hans, ik ben niet geïntreseerd in gewoon een “reactie”. Er moet een degelijke onderbouwing zijn. En die zie ik vandaag -dinsdag- dus niet.

    • Marc 17 april 2018 om 21:51 - Antwoorden

     Het is een onderbouwing waaruit blijkt dat er maar weinig van klopt. Nu weet iedereen in ieder geval dat we beter niet kunnen geloven wat er hier geschreven wordt.

 15. Arthur Rörsch 17 april 2018 om 19:56 - Antwoorden

  Marc 17-4-2018 14.19
  Het betoog van Jeroen is geen fake news, Zelfs geen nieuws. Het is een opinie die uit zijn eigen berekeningen volgt. A priori wil ik best van je aannemen dat Jeroen (met mogelijke dubbeltellingen) 50% overdrijft. Maar kan dat niet beoordelen. (Zit niet in dit ‘vak’). Maar kan dat ook niet met de waarde die we zouden moeten hechten aan de kanttekeningen die je plaatst. Dat blijft voor mij dan ook fake news.
  Zo moeten we een serieuze discussie op climategate.nl niet willen voortzetten.
  Als je Jeroen’s opinie wilt bestrijden, kom dan zelf met een kostenplaatje.
  PBL deed een poging, maar hield ook veel slagen om de arm. Besteedt daar dan ook enige aandacht aan.
  Mogelijk kom je dan op 200 miljard uit. Dat is nog veel. Maar ik ben er inmiddels op gewezen dat Jeroen’s berekeningen gebaseerd zijn op (slechts) 15 % vermindering van de CO2 uitstoot. Is dat überhaupt mogelijk? En nodig?
  Laten we de laatste vraag maar even buiten beschouwing laten.
  Wat ik voor mij zie is het beeld van een huidig regeringsbeleid dat nogal trots is op het huidige herstel van de economische groei. Die verder zou moeten doorzetten. Of we dat moeten willen, is een derde prealabele vraag. Ik heb er geen antwoord op. Jij wel? Mijn vraag is dus, als we verdere economische groei niet onwenselijk achten, die lijkt mij noodzakelijk gepaard gaat met hogere energievoorziening, hoe effectief kunnen de onderscheidene energiebronnen aan die toenemende behoefte voorzien?
  Het gaat niet alleen om vervanging van de ene door de andere energiebron. Maar om de vraag welke bron het meest effectief kan bijdragen aan het streven naar economische groei, dwz toename van welvaart en welzijn (gezondheid- en ouderdomszorg).
  Ik sleep mij maandelijks (op mijn leeftijd, 85) naar het academisch ziekenhuis in Leiden.(LUMC) Sta iedere keer weer verbaasd (sinds ik van die faculteit afscheid nam, 20 jaar geleden) hoe enorm de medische techniek vooruit is gegaan. Maar vraag me wel steeds af, welk kostenplaatje daarmee gepaard is gegaan. Een vraag om een kostenplaatje, waar het geld wordt verdiend om in die zorg te voorzien en een ander kostenplaatje, hoeveel toename dit in de energieproductie vergt. Mag ik vragen om een plaatje, waarbij we niet alleen kijken naar de 7 miljoen huishoudens, maar ook naar de kosten waarmee mijn leeftijdsgenoten de gemeenschap opzadelen?
  Ik ben best wel bereid om afscheid van het leven te nemen, (euthanasie) vanwege de kosten en onder het motto van Els Borst, ‘wat is een voltooid leven’? Maar daar verzet zich het huidige regeringsbeleid ook weer tegen.
  Wat moeten we met deze tegenstrijdigheden?

  • Marc 17 april 2018 om 21:44 - Antwoorden

   Beste Arthur,

   Op climategate wordt een berekening geponeerd van 580 miljard zonder bronnen. Na inhoudelijke kritiek en gezeur om bronnen blijkt inderdaad dat er helemaal niks van klopt.

   Of dat soort artikelen moeten leiden tot serieuze discussie betwijfel ik. Ik vind de fouten dermate ernstig dat ik opzet vermoed en er daarom helemaal geen behoefte is aan discussie. Discussie zou moeten leiden tot verbeterde inzichten en correcties op eerdere artikelen. Niets van dat alles. Jeroen reageert niet, fouten worden hier zelden toegegeven. In plaats van dat krijg je meestal een informatie overload met zaken die helemaal niet gerelateerd zijn aan de fout. Afleiding dus.

   Ik voel me derhalve geenszins geroepen om zelf een serieuze berekening te geven want dat doe je niet op een middag en daar heb je heel veel bronnen voor nodig en moet je heel veel aannames doen. Bovendien betreft het hier een niet bestaand scenario, iedereen voor 2030 van het gas af. Een fopscenario net zoals de vele opslagscenario’s bij 100% wind/zonnestroom die hier reeds de revue zijn gepasseerd. Louter bedoeld als propaganda tegen de energietransitie die al lang begonnen is.

   Verder zit ik hier alleen maar om anderen te laten zien hoe ze voor de gek worden gehouden en hoe hypocriet menigeen is. De hele buitenwereld is volgens velen hier één groot complot, het PBL deugd niet volgens Scheffer, het KNMI mag temperatuurdata niet normaliseren, alle CO2 gevoeligheidsstudies niet van een scepticus zijn fout maar er is nog steeds een rotsvast vertrouwen in de informatie die climategate verstrekt.
   Voor een publiek dat zo eenzijdig kritisch is wens ik geen uitgebreide berekeningen te maken want ik weet nu als wat de reactie is. Ik heb reeds velen berekeningen in de comments gedropt en er is nooit wat mee gedaan of aangetoond dat ik fouten zou maken. Wensdenker, onderdeel van het eco-industriele complex, ik zou het niet snappen, enz enz., die reacties krijg ik maar nooit deugdelijk inhoudelijk beargumenteerd. Dat is de sfeer die hier heerst. Ik heb er nul vertrouwen in dat er mensen met een open mind zijn en argumenten laten regeren.

   Dus nee ik pas. Mijn bijdragen worden toch niet gewaardeerd en ik heb grote twijfel over de oprechtheid van alle columnisten die over energietransitie schrijven. Ik voorspel je nu al, er wordt geen woord teruggenomen van deze artikelen en ze gaan gewoon andere kostenposten boven water toveren om maar aan die 580 miljard te blijven vasthouden. Zie de 600 miljard poging.

   • Guido 17 april 2018 om 22:22 - Antwoorden

    Het grote manco van climategate.nl is dat de respondenten met minder tijd en minder expertise het toch beter denken te weten dan de mensen die hier iedere dag mee bezig zijn. Dat kan gewoon niet en dat zie je ook. Als er dan een inhoudelijke discussie mogelijk was dan zou het nog enige zin hebben maar op simpele vragen wordt niet ingegaan en zelfs als dat wel het geval is dan wordt dezelfde onzin een paar weken later weer herhaald.

    Wat mij betreft getuigt het allemaal van een onvoorstelbare arrogantie en vooringenomenheid en ik begin te vermoeden dat de meeste reageerders dat ook wel weten maar dat het in stand houden van hun wereldbeeld belangrijker is dan een rustige op feiten gebaseerde discussie dat mogelijk deels indruist tegen dat wereldbeeld.

   • Ronald 17 april 2018 om 22:58 - Antwoorden

    Volledig mee eens Marc, waarbij moet worden aangetekend dat ik blijkbaar geluk heb gehad toch wat aardige discussies gevoerd te hebben met Erik en Ries recentelijk. Ik mag m’n handen dichtknijpen. De rest reageert niet op commentaren en gestelde vragen en heeft dus blijkbaar helemaal geen behoefte aan een inhoudelijke discussie. De eigen mening staat als een huis. Geen speld tussen te krijgen. Het moet een heerlijk gevoel zijn om zo overtuigd te zijn van zichzelf.

   • Anne 18 april 2018 om 01:08 - Antwoorden

    Marc, begrotingen worden altijd overschreden; dat is een zekerheid waar klimaatwetenschappers jaloers op zouden kunnen zijn.
    Laat onverlet dat op basis van dezelfde onzekerheidsprincipes ook economen een veronderstelling maken (in dit geval heet het een begroting) zoals klimaatwetenschappers een veronderstelling maken omtrent de opwarming.

   • Anne 18 april 2018 om 01:21 - Antwoorden

    Ronald, ik denk dat jij redelijk open minded bent en mensen de gelegenheid geeft om te reageren, mede door open vragen te stellen. Uiteindelijk is een menselijk perspectief in interactie van belang. Ik word er wijzer van als meelezende leek, dus mijn dank daarvoor.

    • Ronald 18 april 2018 om 22:09 - Antwoorden

     Dank Anne en heel graag gedaan.

   • Hetzler 18 april 2018 om 21:05 - Antwoorden

    @Marc c.s. Door persoonlijke omstandigheden kon ik niet eerder reageren.
    Dat de uitkomsten aan de hand van de geleverde bronnen niet in de pul vallen, is iets anders dan dat deze onjuist zijn. Er zijn dus geen dubbeltellingen. Zie o.a. https://www.destentor.nl/zwolle/40-000-woningen-in-regio-van-gas-af~a2ea9eeb/
    Verder kan men op een andere manier het benaderen. Als het € 100 miljard kost om slechts 3% van het klimaatdoel te bereiken, hoeveel kost dan 15%. Schaalvoordelen? Onzin, want wind is uitontwikkeld. Subsidievrije windmolens op zee? Onzin, want er is alleen sprake van verschuiving van investeringskosten via netbeheer naar de belastingbetaler. Er is dus sprake van window dressing om de belastingbetaler een rad voor ogen te draaien en deze te behouden als stemvee voor een groene doctrine. Het valt mij tegen dat jullie dit groene massale kiezersbedrog blijven steunen door bluf en onjuiste informatie. Meer zit er kennelijk niet in kan ik constateren.
    Het is bovendien met enig gezond verstand en basaal begrip van natuurkunde te begrijpen dat dergelijke inferieure energiebronnen zo weinig effect sorteren. Elk weldenkend mens met enig objectief rekenvermogen kan dit vaststellen. Het zijn juist groene fantasten die een paradijs beloven dat op een illusie berust. Maatschappelijk gezien, zeker voor de volgende generatie en de Ontwikkelingslanden, een onverantwoordelijk standpunt.

    • Marc 19 april 2018 om 08:13 - Antwoorden

     Zucht. Jij stelt dat t/m 2030 7,7 miljoen woningen van het gas afgaan en voor 70k gerenoveerd worden.

     Rutte 3 wil 30k – 50k woningen per jaar van het gas af. Dat is 360k-600k woningen in 2030! (staat in jouw eigen bron)

     Snap jij nou echt niet dat 7,7 miljoen x 70k een enorme fout is die helemaal niks met de realiteit te maken heeft?

     En waarom durf je niet punt voor punt de kritiek te behandelen. Er zijn meerdere fouten aangetoond en op geen enkele ga je in. Je blijft alleen maar volharden dat er woningen zijn die voor 70k gerenoveerd moeten worden wat ik best wil aannemen maar het is een gotspe dat er 7,7 miljoen woningen voor dat bedrag gerenoveerd moeten worden. Zie jij nou echt niet de impact van de fout?

     Weldenkende mensen met een objectief rekenvermogen zouden dat moeten snappen. Bij jou bespeur ik alleen een subjectief rekenvermogen.

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK