Peter Altmaier begint voorzichtig met puinruimen

Peter Altmaier, Duitse minister van economische zaken.

Langzaam, tergend langzaam, begint in Duitse regeringskringen het besef door te dringen dat men met de Energiewende op de verkeerde weg is. Aan Peter Altmaier, thans minister van economische zaken, voorheen minister voor milieu en een van de politiek hoofdverantwoordelijken voor het huidige beleid, de ondankbare taak om het puin te ruimen. Maar héél behoedzaam!

Zijn recente rede voor de ‘Berlin Energy Transition Dialogue’ is een keerpunt.

Onder de titel, ‘Altmaier akzeptiert den wahren Zustand der Energiewende’, bracht Daniel Wetzel voor ‘Welt’ hiervan verslag uit. Ik pik er een aantal elementen uit.

Ongeveer 40 ministers en staatssecretarissen hadden zich verzameld bij het ministerie van buitenlandse zaken om de kansen van een wereldwijde energietransitie te bespreken.

Hij had gemakkelijk applaus kunnen oogsten. Maar Altmaier vertelde nu eens niet het traditionele Duitse klimaatsprookje.

Als milieuminister was het Peter Altmaier al een paar jaar geleden gelukt – waarin daarvoor en daarna slechts een paar politici waren geslaagd – de milieu- en de klimaatbeschermingsscène voor het hoofd te stoten. Zulks vanwege zijn idee van een rem op de elektriciteitsprijzen en zijn waarschuwing dat de energietransitie biljoenen zou kosten. Dat viel verkeerd bij de ecostroomproducenten.

De spanning was navenant groot toen Altmaier aan het begin van de week opnieuw een rede over het energiebeleid zou houden: deze keer in zijn nieuwe functie als minister van economische zaken en energie. Was de milieuminister Altmaier al niet al niet zachtzinnig omgegaan met zijn clientèle, hoe zou Altmaier dat in zijn nieuwe rol van minister van economische zaken doen?

Bij zijn optreden voor de internationale Energiewende-conferentie in Berlijn werd al snel duidelijk dat de angstige verwachtingen van het groene stroombranche gerechtvaardigd waren.

Ongeveer 40 ministers en staatssecretarissen van over de hele wereld hadden zich verzameld in het ministerie van Buitenlandse Zaken in Berlijn om de kansen van een wereldwijde energietransitie te bespreken. In totaal verzamelden meer dan 2.000 managers, politici, ambassadeurs, milieu- en klimaatbeschermingsactivisten uit 90 landen zich voor de “Berlin Energy Transition Dialogue”.

Altmaier zou zeker applaus hebben geoogst als hij de wereldwijde voorbeeldfunctie van de Duitse energietransitie hier had geprezen, zoals in dergelijke gevallen gebruikelijk is. … Maar Altmaier deed dat niet. Hij vermeed elke verwijzing naar een Duitse voortrekkersrol of voorbeeldfunctie. Integendeel: “De energietransitie zal alleen overleven als deze wereldwijd wordt”, beklemtoonde hij. Het was “geen oplossing voor individuele landen.”

De energietransitie zal alleen overleven als deze wereldwijd wordt.

Aangezien er geen indicaties zijn dat dit zal gebeuren, impliceert dit logischerwijs een erkenning van de mislukking van de Energiewende.

Niettemin is de energietransitie een ‘wereldwijd fenomeen’ geworden, stelde Altmaier. “Veel landen ter wereld vertrouwen op hernieuwbare energie en een verbeterde energie-efficiëntie bij de fundamentele transformatie van hun energievoorziening.” Altmaier beweerde echter niet dat dit over klimaatbescherming ging. Dat zou gezien de rond tien jaar durende stagnatie van de Duitse CO2-uitstoot ook niet opportuun zijn geweest.

“Voor mij is het belangrijkste argument voor de energietransitie dat deze helpt om welvaart over de hele wereld te verspreiden.” Aldus Altmaier. …

Gezien de enorme uitbreiding van het aantal kolencentrales in onder andere China en India, wordt deze opvatting kennelijk niet overal gedeeld.

Alles bij elkaar verschilde de minister van economie Altmaier op de Berlijnse Energiewende-conferentie nauwelijks van de voormalige Duitse minister van milieu, Altmaier. Zes jaar zijn verstreken sinds de vertrouweling van Merkel deze functie bekleedde.

Klimaatbescherming kost ons 2.300 miljard euro.

In Duitsland moet tot 2.300 miljard euro extra worden geïnvesteerd om de 2050 langetermijndoelen voor klimaatbescherming te bereiken. Dit blijkt uit een recente studie van de federale verbond van de Duitse industrie.

Trouwe lezers zullen zich nog herinneren dat Climategate.nl onlangs een kostencijfer van € 580 miljard had uitgerekend voor de klimaatplannen van dit kabinet tot 2030. Vele respondenten waren van oordeel dat dit bedrag véél te hoog was. Maar rekening houdend met het verschil in perioden en de grotere bevolkingsomvang van Duitsland, lijkt deze orde van grootte toch enigszins vergelijkbaar met die van Duitsland. Het is onvoorstelbaar veel geld voor een onmeetbaar klein klimaateffect.

Ironisch is dat tegenover het gruwelscenario van die verschrikkelijke opwarming (die overigens maar steeds niet wil komen en alleen maar bestaat in de virtuele werkelijkheid van de klimaatmodellen), het gruwelscenario van de uit de pan rijzende kosten wordt gesteld. Nu eens niet vanuit klimaatsceptische hoek, maar door dezelfde overheid, die eerder met alle middelen de onzalige Energiewende heeft gepropageerd.

In het verleden had Altmaier de woede van de groene elektriciteitsindustrie op zijn hals gehaald met de publicatie van een griezelcijfer: de energietransitie zou een biljoen euro kosten. Tegenwoordig bevestigen studies van de Duitse Academie voor Ingenieurswetenschappen en de adviesbureaus Prognos en Boston Consulting dat Altmaier er niet zo ver naast zat met zijn biljoenen-rekening.

Zoals was te verwachten, bleef Altmaier, als minister van economie, bij deze opvatting. Op de conferentie in Berlijn noemde hij de Duitse wet inzake hernieuwbare energie het “meest genereuze subsidiestelsel ter wereld”, dat verantwoordelijk was voor de recente “ernstige crisis” van de Energiewende. Andere landen kunnen leren van deze “fouten uit het verleden”.

Daniel Wetzel, Welt.

De ontnuchterende boodschap van Altmaier aan de internationale groene elektriciteitsscène: een Energiewende is moeilijker dan je denkt, en het duurt langer dan velen denken. De ecologische transformatie is niets minder dan “een openhartoperatie van de economie” en bovendien een “langetermijnproject”.

Zo kondigde de nieuwe baas van de energietransitie de sector zelfs de spoedige beëindiging van overheidssubsidies aan. En verklaarde hij op deze conferentie van subsidie-verwende leveranciers van ecostroom als ultieme stemmingsbederver: “Ik neem aan dat hernieuwbare energie binnen afzienbare tijd beschikbaar zal zijn, dat wil zeggen: de komende vier tot vijf jaar volledig concurrerend zal zijn en dat we dan in staat zullen zijn om hernieuwbare energie zonder aanvullende subsidies te financieren.”

Aldus Altmaier.

Lees verder hier.

Al met al nog steeds veel wensdenken en cognitieve dissonantie, maar toch ook een pietsie gezond verstand. Voor pleitbezorgers en – vooral – producenten van hernieuwbare energie in Duitsland was het echter een koude douche, die waarschijnlijk niet bevorderlijk is voor het investeringsklimaat op dat terrein. Op die manier zou het probleem zich wel eens vanzelf kunnen oplossen.

Opmerkelijk is ook dat de Duitse mainstream media – in dit geval ‘Welt’ – kritischer geluiden laten horen over de Energiewende.

Aangezien Nederland, zij het op afstand, het Duitse voorbeeld volgt, kan dit Duitse muisje ook een gevoelig staartje voor ons land krijgen. Duimen maar!

 


							
Door |2018-04-26T22:06:05+00:0028 april 2018|37 Reacties

37 Comments

 1. Frans Galjee 28 april 2018 om 11:14 - Antwoorden

  Energietransitie

  Def. Overgang van energie opgewekt door gebruik fossiele bronnen als gas, steenkool en olie naar energie-opwekking met hernieuwbare bronnen.

  Def. Hernieuwbaar ( bestaat dit wel ?)

  Belangrijk. Het goede doen om juiste reden.(en op juiste wijze)

  Energietransitie zal op termijn nodig zijn.
  Juiste reden: Bestaande fossiel bronnen zijn eindig en resterende bronnen zullen beschikbaar moeten blijven voor andere doeleinden dan uitsluitend opwekking van energie.
  Foute reden: AGW met nadruk op A.

  Energietransitie zal op termijn nodig zijn.
  Op termijn. Gezien verband tussen essentiële economische groei binnen huidig economisch systeem en beschikbaarheid van betrouwbare liefst goedkope energie moet transitie behoedzaam worden uitgevoerd en zal vele (tientallen) jaren in beslag nemen.
  Vervangende technieken zullen naar werking of potentie ook echt vervangend moeten zijn en mogen nimmer uit nood of paniek geboren ‘schijnoplossingen’ zijn.

  Wanneer de zorg om menselijke beïnvloeding van het klimaat een rol blijft spelen zullen nieuwe technieken ook hierop moeten worden gewogen waarbij niet slechts gekeken moet worden naar CO2 maar ook naar lokale beïnvloeding van klimaat door grootschalig aftappen van energie uit processen die klimaat en klimaatverandering op onze aarde sturen. Te denken is aan invloed aftappen windenergie in invloed op lokaal klimaat als mede het veranderen van albedo door grootschalig gebruik zonnepanelen. Voor milieu en gevolgen voor functioneren economisch systeem zal het gebruik van grondstoffen benodigd voor bouw alternatieven moeten worden gewogen aan mate van beschikbaarheid van deze grondstoffen.
  Echter bij noodzaak tot energietransitie om opraken huidige fossiele bronnen moet de zorg over een eventuele beïnvloeding van het klimaat of op klimaatverandering niet een hoofdrol vervullen om 2 redenen:

  1. Kennis over processen die klimaatveranderingen sturen zijn nog onvoldoende bekend.
  2. Energievoorziening is in huidige wereld te belangrijk geworden.

  Onderbouwing.

  Er zal wel weer naar gevraagd worden maar levert niets op daar waar logica aan zet is.
  Daarbij vanuit de berg aan data en ontbreken van algemeen aanvaarde begrippen en definities zijn ondersteunende berekeningen voor elke mening te maken die deze mening zullen bevestigen.

  Huidige wind en zonne-energie opwekking zijn schijnoplossingen voor het op schaal kunnen vervangen van huidige fossiele voorzieningen. Ze kunnen slechts onder bijzondere omstandigheden een zeer geringe nuttige bijdrage leveren.
  Kernenergie is de enige alternatieve bron voor op schaal vervanging van fossiel. Daar hoef je niet blij mee te zijn maar het is niets anders.

 2. Scheffer 28 april 2018 om 12:59 - Antwoorden

  Het was weer kolderiek “duurzaam” in Groningen op het Koningsdag-defilé. Er was een fiets-hometrainer met dynamo verbonden aan een Scalextrix racebaan, zo eentje die mijn kinderen 30 jaar geleden kregen.

  De racekarretjes scheurden over het mini-circuit, tenminste als er maar hard gefietst werd. Deze variabele stroomopwekking is een oud principe in menig verzetsmuseum in Nederland te bewonderen, de fiets die de buizenradio Radio-oranje laat horen of een fietslamp laat flikkeren.

  Kolderiek was dat de dynamo van de fiest-hometrainer was aangesloten aan een mini-model-waterstof-fabriekje, dat weer aangesloten was op een mini-model-waterstof-cel die op haar beurt weer stroom leverde aan de scalextrix racebaan. Wat een omweg…………………..

  Het is een voorbeeldige “duurzame oplossing” hoe afwissende stroomopwekking (via fiets-hometrainer als referentie naar weersafhankelijke windenergie) onnodig extra duur kan worden gemaakt zonder toevoeging van extra energie en met hogere productiekosten via de waterstof-productie-route.

  Ook deze “duurzame oplossing” is kolderiek en doet helemaal niks voor de klimaatbeheersing, zelfs minder dan slechts windenergie als energiebron.

  • Guus Derksen 29 april 2018 om 10:14 - Antwoorden

   Iemand die hard fiets (of loopt of zich anderszins inspant) stoot extra CO2 uit en verbruikt uiteraard ook extra energie. Dit moet hoe dan ook ergens weer worden aangevuld. Een week of zo geleden schreef iemand hierover in VerenofLood.

 3. Henk dJ 28 april 2018 om 14:46 - Antwoorden

  Zucht, … weer een paniekverhaal, dat en volledige verdraaiing en misinterpretatie is van de speech van Altmaier.
  De speech is te beluisteren op http://www.youtube.com/watch?v=jcTPodOw-Vg
  Daar hoor je nergens dat hij “een erkenning van de mislukking van de Energiewende” aangeeft! Maar ja, de visie van Hans is: schrijf maar wat propaganda, want niemand hier gaat controleren of het waar is of niet!

  • Henk dJ 28 april 2018 om 14:47 - Antwoorden

   En Hans voelt zich weer geroepen om zijn “580 miljard”-leugen nog maar eens te herhalen, alhoewel overduidelijk is aangetoond dat die volledige nonsens is. Ik kan aleen maar herhalen wat ik 2 weken geleden al schreef: “Zoals ik enkele dagen geleden al schreef: “Ik verwacht immers dat in de toekomst hij nog wel eens naar zijn “580 miljard” zal willen verwijzen, dus het is beter om hem vanaf het begin erop te wijzen dat het op drijfzand is gebouwd en “fake news” is, voordat dit zijn eigen leven begint te leiden!””

   • Boels 28 april 2018 om 16:07 - Antwoorden

    Het is “highly likely” dat de energieommekeer in NL ergens tussen de 200 en 1000 miljard euro gaat kosten.
    Tenzij er een groene boekhouder te keer gaat en dan is het gratis 😉

   • Marc 28 april 2018 om 16:39 - Antwoorden

    Hans zegt: “Maar rekening houdend met het verschil in perioden en de grotere bevolkingsomvang van Duitsland, lijkt deze orde van grootte toch enigszins vergelijkbaar met die van Duitsland.”

    Duitsland heeft ongeveer 4,85 x zoveel inwoners en de periode is ca 2,67x zo lang (2018 – 2030 va 2018 – 2050). Die 2300 miljard zou je eigenlijk door 4,85×2,67 = 12,93 moeten delen om het enigszins vergelijkbaar te maken met die 580 miljard. Je komt dan uit op 178 miljard. Dat lijkt in de verste verte niet op 580 miljard. Scheelt maar 326%.

    Een 326% afwijking noemen we hier dus enigszins vergelijkbaar.

   • Hetzler 28 april 2018 om 19:19 - Antwoorden

    @Dj Ik zou dit nog maar eens beter bekijken: Hier is een praktijkvoorbeeld voor woningen, die tussen 1960 en 1980 zijn gebouwd, van de geraamde kosten: https://www.destentor.nl/zwolle/40-000-woningen-in-regio-van-gas-af~a2ea9eeb/
    Kosten € 2,7 miljard voor 40.000 woningen = € 67.000/woning inclusief warmtepomp en passende isolatie. In hoeverre netverzwaring buiten de woningen in deze kosten is inbegrepen, is onduidelijk, maar niet waarschijnlijk. Met deze gegevens kan deze schatting langs deze andere weg worden gemaakt: 7,7 miljoen huishoudens x € 67.000/hh = € 516 miljard. Dit is exclusief noodzakelijke bijplaatsing van elektrisch vermogen (ca. € 45 miljard), netverzwaring, hoogspanningsleidingen en andere miljarden kosten die niet meer voor rekening zijn van investeerders, maar van netbeheer die ze aan de huishoudens doorberekent. Ik noem dit nepbeleid als ander woord voor bedrog.

    • J van der Heijden 28 april 2018 om 19:38 - Antwoorden

     Behalve natuurlijk dat het niet duidelijk is wanneer de woningen gebouwd zijn

     En natuurlijk dat in je vorige rekenvoorbeeld je de kosten van extra isolatie etc dubbel berekende

     En natuurlijk vergeet je de baten van de hele operatie

     Jeroen ga nu een keertje je best dien in plaats van iedere keer je sprookjes te verkopen

     • Boels 30 april 2018 om 08:52

      @J van der Heijden 28 april 2018 om 19:38:
      “En natuurlijk vergeet je de baten van de hele operatie”

      Huh?
      Welke zijn dat?

      Tegenover het mindere energieverbruik zie ik alleen maar extra kosten.
      De grootste bedragen gaan de grens over, met name de loonkosten van buitenlandse bouwvakkers (omdat de overhedensukkels denken dat plannetjes achter een buro bedacht ook achter een buro verwezenlijkt worden).

    • Henk dJ 28 april 2018 om 19:39 - Antwoorden

     Hetzler, de redeneerfout: niet alle 7,7 miljoen woningen zijn van “tussen 1960 en 1980”

   • Hetzler 29 april 2018 om 21:51 - Antwoorden

    @Dj Iets te voorbarig en weer de bekende bluf. Waarschijnlijk kost het volgens u allemaal niks want wind en zo zijn immers gratis. Uw sommetjes, voor zover gegeven, raken echter kant noch wal. Dus is het van belang dit praktijkvoorbeeld te hanteren. Hier is een praktijkvoorbeeld voor woningen, die tussen 1958 en 1980 zijn gebouwd, van de geraamde kosten: https://www.destentor.nl/zwolle/40-000-woningen-in-regio-van-gas-af~a2ea9eeb/
    Kosten € 2,7 miljard voor 40.000 woningen = € 67.000/woning inclusief warmtepomp en passende isolatie. In hoeverre netverzwaring buiten de woningen in deze kosten is inbegrepen, is onduidelijk, maar niet waarschijnlijk. Met deze gegevens kan deze schatting langs deze andere weg worden gemaakt: 7,7 miljoen huishoudens x € 67.000/hh = € 516 miljard. Dit is exclusief noodzakelijke bijplaatsing van elektrisch vermogen. Deze kosten van € 44 miljard had ik eerder in mijn posting genoemd. Tevens zijn de miljardenkosten van landelijke hoogspanningsnetten en netverzwaring nog niet meegenomen.
    U kletst dus maar wat.

    • J van der Heijden 30 april 2018 om 05:59 - Antwoorden

     Jeroen

     Iets 2 keer herhalen maakt het nog niet waar

     1 er is geen leeftijd van de woningen genoemd in de Stentor

     2 je kunt de kosten voor het isoleren van woningen voor 1980 niet 1 op 1 vertalen naar de hele woningvoorraad

     Erik

     Wat blijft ontbreken in jouw verhaal

     1 hoe zorgt een el nino er voor dat de atmosfeer over langere termijn opwarmt

     2 de fysische verklaring voor je 60 jarige cyclus

     Zonder die 2 verklaringen ben je energie uit het niets aan het creeeren

  • Henk dJ 28 april 2018 om 14:47 - Antwoorden

   En dan natuurlijk is ook weer het AGW-negationisme van Hans dat de kop opsteekt: “opwarming die overigens maar steeds niet wil komen”. KIJk gewoon eventjes naar de waargenomen temperaturen: http://woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/mean:20. Hoe kun je ontkennen dat het niet warmer is aan het worden sinds 1980???

  • j,e,[email protected] .nl 28 april 2018 om 17:19 - Antwoorden

   Henk.d.j.
   In Venetie is de brug der 1000 zuchten. Eens heengaan???

 4. Scheffer 28 april 2018 om 21:14 - Antwoorden

  @ Hetzler: Het CBS geeft duidelijke cijfers van traditionele nieuwbouw tussen 1926 en 1980, in principe ongeschikt voor warmte pomp wegens ontbrekend voldoende isolatie. Totaal 3.786.525

  Van nieuwbouw vóór 1926 geeft het CBS geen gegevens, maar laten we die maar op 1.000.000 woningen afronden.

  http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82235NED&D1=1&D2=a&HDR=T&STB=G1&CHARTTYPE=3&VW=T

  Zullen er toch in totaal zo’n 4,5 miljoen woningen van voor 1980 moeten worden aangepast met isolatie.

  Over 50 jaar verdeeld zullen zo’n 90.000 woningen per jaar geïsoleerd moeten met Rc-waarde 4 of hoger voor die briljante “duurzame” warmtepomp.

  Thans in 2018 levert de bouw nieuwbouwwoningen nog gewoon op met CV-keteltjes en er is géén extra personeel in de bouw te krijgen.

  Gaat dus nog wel even duren het politiek dogmatische feest van “duurzaamheid” met warmtepompjes!

  • Michiel de Pooter 29 april 2018 om 00:18 - Antwoorden

   Scheffer,

   Je vergeet er nog bij te zeggen dat alle gestapelde bouw in NL (met individuele cv- en warm tapwatervoorziening) nog volop in een vervangingstraject zitten van VR- naar HR-ketels. Misschien ben je op de hoogte dat VR-ketels niet meer gemaakt mogen worden (Europese maatregel). VR en HR op een gezamenlijk afvoerkanaal kan niet. Daarom zijn er de laatste 2 jaar duizenden VR’s weggesmeten, die nog lang niet afgeschreven waren. Cijfers heb ik niet, maar je kan je er iets bij voorstellen. Lekker duurzaam en circulair ! Moeder waarom leven wij en in welke open inrichting zijn wij terechtgekomen ?

  • Scheffer 29 april 2018 om 08:45 - Antwoorden

   90.000 woningen isoleren per jaar is zo’n 300 stuks per dag………………………………

   Als men nu nog niet doorheeft dat men “duurzaam” belazerd wordt met warmtepompen…………………..als klimaatoplossing!

   De “duurzame” idiotie van warmtepompen en klasse Rc4 isolatie is het Hans de Boer / VNO-NCW-douceurtje voor het MKB, dat is afgevoerd als primaire belangengroep, nadat 1,4 miljard aan dividend belasting afschaffing aan het grootkapitaal / multinationals werd toebedeeld via RutteIII.

   En voor klimaatbeheersing is het al helemaal niet nodig, klimaat trekt zich niks aan van niemand en zeker niet van Hans de Boer.

   • Henk dJ 29 april 2018 om 09:46 - Antwoorden

    Scheffer, je gelooft blijkbaar niet dat er 90,000 woning per jaar kunnen geïsoleerd worden?
    Kijk even naar Vlaanderen (6 miljoen inwoners?), waar er al jarenlang premies worden gegeven voor isolatie, en die toch dergelijke cijfers kunnen halen: http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1135112

    Waar een wil is, is een weg!

    • Boels 29 april 2018 om 14:51 - Antwoorden

     Maar zonder gekwalificeerd personeel blijft het bij plannen.
     In NL is elke opleiding voor het aloude vakmanschap bewust achtergesteld.
     Wij in NL “moeten innoveren” 😉
     Zoals groen innoveren in de Oostvaardersplassen 😉

    • Boels 29 april 2018 om 19:11 - Antwoorden

     @Henk dJ 29 april 2018 om 09:46

     Volgens de link hebben Vlamingen voor:
     -Dakisolatie
     -HR glas ter vervanging
     -Muurisolatie
     -Vloer-/kelderisolatie bestaande woning

     gemiddeld uitgegeven in 2015:

     € 597
     € 286
     € 1069
     € 492
     Totaal
     € 2444

     Dat moet welhaast zonder arbeidsloon zijn 😉
     Voor het appartementencomplex waar ik woon is dat per appartement gemideld €17000

     • Henk dJ 29 april 2018 om 21:00

      “Dat moet welhaast zonder arbeidsloon zijn”
      Nou, Poolse arbeiders in het zwart kosten toch geen 17000 € 🙂

      Maar blijkbaar snap je het woord “premie” niet? Of kun je niet goed nadenken over wat er in een tabel staat? Dit is het geld dat de Vlaamse overheid uitgaf aan subsidie, niet het totale bedrag van de kosten.

     • Boels 30 april 2018 om 08:45

      @Henk dJ 29 april 2018 om 21:00:

      Je hebt gelijk!

      Vanuit mijn optiek wel begrijpelijk: premie (in NL subsidie) is een sigaar uit eigen, maar liever uit andermans doos.
      Mijn VVE (in NL verplichte Vereniging van Eigenaren) heeft de zaken op orde en kan de renovatie uit eigen middelen bekostigen.

  • Hetzler 29 april 2018 om 18:18 - Antwoorden

   @Scheffer Dank voor deze informatie.

 5. j,e,[email protected] .nl 29 april 2018 om 13:53 - Antwoorden

  Mr. Scheffer.
  U zegt dat een kleine 4 miljoen woningen wegens onvoldoende isolatie niet geschikt zijn voor toepassing van een warmte pomp. Waar men in het algemeen over spreekt is de 1 traps LT warmte pomp die verwarmings water van 30 graden C. levert.
  Daardoor moet er een groot verwarmings opp. zijn.(Vloerverwarming) en de woning goed geisoleerd, omdat anders die lage temperatuur verwarming niet voldoet. Dat klopt.

  Er zijn echter ook twee traps HT warmtepompen die verwarmings water tot 70 graden C. leveren. In dat geval kunnen de originele radiatoren blijven, vloerverwarming en isolatie is niet noodzakelijk bij vervanging van de ketel door de warmtepomp.
  De HT warmtepomp heeft een cop waarde van 2 , de helft van een cop waarde van 4 van een LT warmtepomp.
  Om dezelfde hoeveelheid warmte te produceren als 1 kuub aardgas heeft de HT warmtepomp 4 kilowatt uur nodig.
  Bij de huidige energie prijzen van stroom en gas voor de consument zal de energie rekening voor verwarming met 10 % stijgen.
  Maar wel zonder de ingrijpende verbouwing van isoleren, vloerverwarming en balans ventilatie met WTW systeem.

  • Scheffer 30 april 2018 om 23:40 - Antwoorden

   Waarom uberhaupt warmtepompen, terwijl een (electrische/gas) HR-CV hoger warmte rendement heeft dan elk type warmtepomp, Reinders? Ik ben tegen technische en economische achteruitgang door “duurzaam”, net zo in het evidente geval van windturbines en biomassa in kolencentrales.

  • Bleeker 2 mei 2018 om 12:48 - Antwoorden

   Als een HT warmtepomp 10% duurder is dan een HR CV ketel. Wanneer wordt dan de investering in de warmtepomp terugverdient?

 6. j,e,[email protected] .nl 1 mei 2018 om 17:50 - Antwoorden

  Mr. Scheffer.
  Het commentaar dat ik gaf over een twee traps warmte pomp (HT warmte pomp) laat enkel zien dat een dure isolatie ombouw van een woning niet absoluut nodig is als de woning gedwongen (door de overheid) van het gas af moet.
  Het rendement van een LT warmte pomp is beter dan een ketel in huis.
  Stel het rendement van een goede gascentrale is 50 %. Voor 1 kwuur verbruikt die centrale 0,25 kuub aardgas.Het sommetje laat ik even achterwege, maar ik ben een ex centrale/scheepswerktuigkundige, dus geloof dit maar.
  Die energie van 1 kwuur is voor het aandrijven van de warmte pomp. Bij een cop waarde van 4 haalt die warmte pomp 3 x 3600 k.joules via de verdamper uit de buiten lucht. Dit bovenop de elektrische kwuur van de motor 4 x 3600 kilo joules of 3600 kilo joules.
  Samen dus 4 x 3600 kilo joules = 14400 kilo joules, 2 x zoveel als de warmte inhoud van 0,25 kuub aardgas.

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK