Gebroeders Grimm

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Zoals bekend verondersteld, zijn deze broers befaamd vanwege hun sprookjes. Zie hier. Sprookjes bergen doorgaans een levensles, een vermaning of een opvoedkundige betekenis, dit alles in positieve zin. Zie hier. Zo lezen wij over het nut van sprookjes:

Immers, een sprookje deelt geen uiterlijke feiten mee, poneert geen theorie die aanvaard moet worden, maar het suggereert een bepaalde waarheid. Het kind zelf echter moet die waarheid ontdekken; het moet er zelf iets voor doen.

De eerste zin is intrigerend:

een sprookje deelt geen uiterlijke feiten mee, poneert geen theorie …

Als wij kijken naar de CAGW-hypothese (Anthropogenic Global Warming; door de mens veroorzaakte catastrofale opwarming), dan komen wij op grond van de klimaathistorie en van hedendaagse observaties tot bijna dezelfde bevinding: geen uiterlijke feiten, maar wel een hypothese. Wij weten inmiddels evenwel dat deze hypothese afdoende is weerlegd door falende klimaatmodellen, het bedrog van de hockeystick-grafiek, het bedrog van de 97% consensus en nog zowat leuke dingetjes, ten bate van het verdienmodel van het Eco Industrieel Complex. Derhalve rest:

Het kind zelf echter moet die waarheid ontdekken ..

‘Het kind’ moet hier vervangen worden door de burger/belastingbetaler die er verstandig aan zou doen om te achterhalen hoe het echt zit, anders dan wat deze door de media wordt voorgehouden. Ik vrees echter dat de pedagogische waarde van het ontdekken van de waarheid achter de sprookjes van Grimm groter is dan die van het CAGW-sprookje. Tendentieuze klimaatpropaganda door, met name het NOS-journaal en dagblad Trouw, belemmert immers de zoektocht naar de waarheid achter het CAGW-sprookje.

Intrigerend is dat met name GroenLinks en D66 zich zo beijveren om dat CAGW-sprookje in stand te houden en te vertalen in beleid. Ik kan dit beleid moeilijk anders kwalificeren dan ideologisch, maar onverantwoordelijk ten opzichte van de huidige en komende generatie. In elk geval niet op wetenschappelijk inzicht, wat toch minimaal vereist is.

Svante Arrhenius.

Het CAGW-sprookje is gebaseerd op een door hemzelf in 1906 herroepen onbewezen hypothetische berekening, namelijk chemicus, geen klimaatwetenschapper dus!!, Arrhenius in 1896. Het beste dat men sindsdien bij het IPCC heeft kunnen bedenken zijn de klimaatmodellen die datgene voorspellen waarmee deze ideologisch gedreven verdienmodellen, pardon klimaatmodellen, zijn gevoed. Rotzooi in, rotzooi uit. Meer niet, want zelfs het verleden kunnen die modellen niet ‘voorspellen’. Het is dan ook geen wonder dat deze modellen veel te hoog prognosticeren ten opzichte van de observaties. Het zijn dan ook scenario’s, geen natuurkundig onderbouwde feiten. Ongeschikt voor rationeel beleid.

Ik moet dan ook de wenkbrauwen optrekken bij de pogingen om te ‘bewijzen’ dat de observaties in de pas zouden lopen met de modellen zoals AR5 beweert. Als het niet lukt dan passen we homogenisatie toe. Of nog erger: het IPCC rekt het zelf gecreëerde quasi ‘betrouwbaarheidsinterval’ op. In werkelijkheid is het nep statistiek zonder onderliggende berekening zoals wel het geval bij de ontdekking van het Higgs-deeltje. Zie hier.

Het is een armzalige poging om het falen van een inmiddels weerlegde CAGW-hypothese tegen beter weten in in de lucht te houden ten behoeve van de lobbycratie. Met behulp van de media lukt dit, hetgeen weliswaar niet in strijd is met het recht op persvrijheid, maar zeker wel het recht van de burger/belastingbetaler op objectieve informatievoorziening. Het eenzijdig berichten door de media om de lobbycratie van het klimaatverdienmodel ter wille te zijn is even verwerpelijk als het belemmeren van persvrijheid in dictaturen.

Het zou wenselijk zijn als vooral de media tot bezinning zouden komen over hun maatschappelijke verantwoordelijkheden. Immers, het hedendaagse klimaatalarmisme berust niet op natuurkunde, maar op emotie en psychologische factoren die bijvoorbeeld economische modellen en beurskoersen een doorgaans kortstondige levensduur geven.

De klimaatmodellen pretenderen daarentegen een betrouwbaarheid van maar liefst een eeuw. Dit veronderstelt een wetenschappelijk inzicht in een echter nog nauwelijks doorgrond chaotisch systeem met non-lineaire vergelijkingen. Deze veronderstelling is daarom ongegrond, alleen al doordat de aarde geen laboratorium is waar diverse hypothesen kunnen worden getest. De toegedichte dominante catastrofale rol van menselijke CO2 is op grond van observaties dan ook weerlegd, hetgeen het klimaatbeleid tot een hersenspinsel maakt dat weergaloos is in de menselijke geschiedenis. Sterker kan deze terugval naar de donkere middeleeuwen in contrast met de Verlichting niet zijn.

Het zou wenselijk zijn als de media zich dit zouden realiseren en aandacht zouden geven aan het wetenschappelijk verantwoord gehalte van hun berichtgeving in dezen.

De koude kermis wacht. Elk weldenkend mens bijvoorbeeld kan zich voorstellen dat het binnen luttele jaren terugbrengen van de kosten van windmolens op zee met 40% verdacht is. Immers, windmolens hebben hun grens bereikt vanwege de Wet van Betz. Windmolens zijn uitontwikkeld en dit was al het geval met Gemini in 2017. Zie hier.

Het bewijs voor subsidievrije windmolens op zee is (nog) niet voorhanden.

Hernieuwbaar kan na 30 jaar nog niet zonder subsidies. Zegeningen van gratis hernieuwbare energie na 30 jaar gemodder? Niets van gemerkt, behalve een explosief stijgende energierekening en haperende stroomlevering.

Ik prijs mij gelukkig een mens te zijn die in de geest van de Verlichting is opgevoed i.p.v. het middeleeuws klimaatalarmisme. Interessant zijn dan ook al die ‘bewijzen’ voor dat alarmisme. Ehrlich met zijn sneue hongersnoden in de jaren 70 en 80, Al Gore met zijn verzonnen ijsvrije Noordpool in 2013, Bernice Notenboom met haar duimzuig ijsvrije polen in 2017, 50 miljoen klimaatvluchtelingen in 2010 die niet kwamen opdagen etc. Zie voor de volledige lijst van alarmistische onzin ook.

Klimaatalarmisten maken zich ongeloofwaardig. Het gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing van alarmisten is recht evenredig met hun uitspraken over berechting wegens misdaden tegen de mensheid e.d.

De relatie met natuurwetenschappelijke wetmatigheden, die wel aan verwachtingen voldoen, is aantoonbaar afwezig. Dit toont de kloof tussen waarachtige wetenschap en de subsidieafhankelijke klimaat’pseudowetenschap’ die geobsedeerd is door angstzaaien teneinde te voldoen aan de wensen van de lobbycratische broodheren ter zekering van hun inkomen/onderzoeksgelden.

Christiana Figueres.

Er zijn mensen die geloven in kabouters. Ik zou niet weten waarin dit geloof verschilt van het geloof in de CAGW-hypothese. Laten we wel vaststellen dat het CAGW-sprookje onze maatschappij terug zal brengen naar de middeleeuwen, maar dan onder een Noord Koreaans geschoeide planeconomische dictatuur. Dit lijkt mij een omineus vooruitzicht, het doel van wijlen Strong en mw. Figueres:

 

 

Democracy is a poor political system for fighting global warming. Communist China, she says, is the best model.

Geen wetenschap, wel ideologie. Het klimaatsprookje kan heel grimmig zijn … en exceptioneel kostbaar.

Bron hier.

 

Door |2018-05-07T14:33:01+00:008 mei 2018|39 Reacties

39 Comments

 1. J. van der Heijden 8 mei 2018 om 08:23 - Antwoorden

  Het sprookje van Jeroen H.

  Dat kunnen we wel concluderen

  Er bestaat inderdaad geen “CAGW-hypothese” wel de AGW theorie

  Verder een prima propaganda stukje, maar natuurlijk zonder enige onderbouwing van de mening van Jeroen.

  De klimaatmodellen doen het prima
  Al Gore heeft “may” gezegt en gaan “will”
  Het werk van Mann wordt keer op keer bevestigd

  Jeroen blijft fabeltjes verkopen zonder enige wetenschappelijke onderbouwing en blijft zijn gebrek aan kennis etaleren.

  Jammer dat hij te weinig zelfkennis heeft om dat te zien

  Dunnink & Kruger in actie!

  • Scheffer 8 mei 2018 om 08:58 - Antwoorden

   Hetzler brengt het probleem van het wereldwijd gepolitiseerde en gesubsidieerde klimaatalarmisme nog eens voor het voetlicht en dat blijkt nodig! De klimaatwetenschap die afhankelijk is van het klimaat-industrieel-complex, gesteund door selectieve en gemanipuleerde dataseries, invalide proxies ingepast, ontoelaatbaar toegepaste statistical smoothing en geparametriseerde klimaatcomputermodellen. Dat is de basis van de AGW-theorie, ook wel als klimaatsprookjes aangeduid. Daar passen de namen van Al Gore, Pachauri, Notenboom, Harvey, Minnesma en van vele anderen bij. Het is een miljarden industrie geheel op kosten van de belastingbetaler, zonder enig klimaateffect. Dat herhaaldelijk te ontkennen en de kritische auteur persoonlijk vervolgens aan te vallen is te duiden als een opmerkelijke eigenheid, naast de kwaal van je dagelijkse ad homini, Heyden. Vraag eens om advies……. misschien kan iemand je helpen.

   • J. van der Heijden 8 mei 2018 om 09:34 - Antwoorden

    Nou Schever,

    help me eens! Doe je best!

    Lever eens een stukje fatsoenlijke onderbouwing van je mening.

    Laten we makkelijk beginnen

    Wanneer zei Al Gore dat de noordpool ijsvrij zal zijn (dus “will”of “shall” in plaats van “may”)

    Help me nu eens door een fatsoenlijke onderbouwde mening te geven !

    Marcos,

    Heb je nog een inhoudelijke mening of blijft het bij “Don’t feed the trolls !!” wie zijn de “trolls” en waarom eigenlijk ?

    • Niek 8 mei 2018 om 10:31 - Antwoorden

     We moeten je ook werkelijk alles vertellen he van der Heijden, maar ja met slechts anderhalve hersencel verbaasd mij dat niets.

     https://nl.wikipedia.org/wiki/Trol_(internet)

     • J van der Heijden 8 mei 2018 om 11:17

      Niek

      Wat een trol is wist ik al

      Als je goed gelezen had vroeg ik naar “wie” en belangrijker “waarom”

      Maar goed ik neem aan dat ook jij langdurig bent opgeleid en dat begrijpend lezen en het onderbouwen van je mening er een beetje bij ingeschoten zijn

    • hje 8 mei 2018 om 15:48 - Antwoorden

     J van der Heijden
     beweer je nu dat je geen trol bent?
     niets tegen trollen verder, maar een stukje zelf-kennis is nooit weg. Bij de meesten.

    • Henk dJ 8 mei 2018 om 22:48 - Antwoorden

     Is JvdH een trol?
     Volgens de wikipedia omschrijving resulteren de post van een trol “voorspelbare emotionele reacties (bijvoorbeeld woede, irritatie, verdriet, of scheldpartijen”
     De reacties op een post van JvdH zijn voorspelbaar: duimpjes-omlaag, op de man af hem aanvallen, emotioneel, scheldpartijen,…
     Ook voorspelbaar: nooit een degelijke weerlegging, nooit een degelijke onderbouwing,…altijd maar sprookjes

     Misschien is hij dan wel een trol, maar hij is ook één van de weinigen hier die vraagt naar feiten en onderbouwingen. Wat men van hem vindt en hoe men op hem reageert, zegt dus meer over het algemene niveau van de ‘discussies’ hier dan over hem. In mijn ogen is hij dan ook geen trol.

     Gaat er iemand nog zijn vraag beantwoorden: “Wanneer zei Al Gore dat de noordpool ijsvrij zal zijn (dus “will”of “shall” in plaats van “may”) ” Oh nee, dat zou pas echt onvoorspelbaar zijn! 🙂

   • David 8 mei 2018 om 10:26 - Antwoorden

    Precies, het is ieders taak , als de natuur, het menselijk welzijn en de vrijheid je lief is, hier met gestrekt been in te gaan.
    Het gaat goed met de planeet, wij gunnen iedere wereldburger welvaart. Op machtsgrepen van demagogen zitten we niet te wachten. Valse profeten horen in hun hok. Vrijheid moet worden verdedigd.
    Wel wordt hier een zwakke plek in ons immuunsysteem blootgelegd nl. niet kunnen omgaan met onzekerheid,

    • J. van der Heijden 8 mei 2018 om 10:32 - Antwoorden

     Inderdaad David,

     Als mensen lopen te liegen en te bedriegen en sprookjes vertellen zonder enige onderbouwing ga ik er met een gestrekt been in!

     Jammer dat de meeste hier dat niet weten te waarderen!

     Ben blij eindelijk een “sceptische” medestander te hebben die me bijvalt als Jeroen H zijn verder niet onderbouwde verhaaltjes afdraagt en me mee gaat helpen Jeroen H te dwingen zijn bronnen te geven in plaats van zomaar wat lettertjes te typen!

     Geloof heeft geen plaats in een debat over wetenschap! Fatsoenlijke onderbouwing daar gaat het om !

  • Marcos 8 mei 2018 om 09:01 - Antwoorden

   Don’t feed the trolls !!

 2. Bart Vreeken 8 mei 2018 om 08:54 - Antwoorden

  Je gaat weer lekker los, Jeroen Hetzler!

  Vertel ons nog even wanneer je stroomlevering haperde door de inzet van hernieuwbare energie.

   • Bart Vreeken 8 mei 2018 om 10:51 - Antwoorden

    Dank, Niek! Deze verwachtte ik al.

    Maar mijn vraag was gesteld aan Jeroen Hetzler. Die heeft kennelijks niks te melden over haperende stroomlevering in zijn eigen stopcontact.

    Over het bericht van de NOS. Inderdaad blijkt hieruit dat verschillen tussen vraag en aanbod kunnen leiden tot (ernstige) problemen in de stroomvoorziening. Dat mag niet gebeuren, dus deze situatie moet goed geëvalueerd worden.

    Maar wat was er precies aan de hand? Sommige energiebedrijven bleken onvoldoende stroom ingekocht te hebben. Andere, zoals Nuon, Essen en Eneco hadden wel voldoende ingekocht. Kennelijk stellen de stroomproducenten hun productie af op wat de energiebedrijven inkopen, en niet op wat hun eigen inschatting is. Dat laatste zou veel beter zijn. Zo onverwacht kwam het tegenvallende weer ook weer niet, er was op te anticiperen geweest.

    Vernieuwbare energie gebruiken in de stroomproductie kan best, alleen in combinatie met de ver doorgevoerde privatisering blijkt het tot problemen te leiden. De minder verantwoorde stroomleveranciers maken er een casino van.

    Neemt niet weg dat er wel ergens een optimum zal zijn in de productie van hernieuwbare energie, om het geheel stabiel te houden. Ik heb ook het idee dat er nu veel te hoog ingezet wordt. CO2 uitstoot verminderen kun je beter doen door energie te besparen.

    • Boels 8 mei 2018 om 20:13 - Antwoorden

     “Kennelijk stellen de stroomproducenten hun productie af op wat de energiebedrijven inkopen, en niet op wat hun eigen inschatting is.”

     Men vaart blind op modellen die niet (altijd) deugen.
     Juist het tekort (mankement aam de modellen) aan “hernieuwbaar” zorgde voor de paniek.

   • Scheffer 8 mei 2018 om 12:00 - Antwoorden

    Niek, dat is de groene plaag veroorzaakt door steeds meer weersafhankelijke “duurzame” energie, die totaal niet duurzaam is. Het kan alleen maar erger worden, zoals al in Duitsland bij Tennet in 2017 bewijst, die een miljard € aan extra kosten moest uitgeven om het Duitse netwerk te kunnen balanceren:

    “Das Stromnetz hält mit den Ausbau erneuerbarer Energien nicht Schritt. Weil große Nord-Süd-Trassen noch im Bau sind, müssen die Netzbetreiber stabilisierend eingreifen. Allein Tennet kostete das 2017 eine Milliarde Euro – am Ende zahlen die Stromkunden.”

    https://www.tagesschau.de/wirtschaft/tennet-stromnetz-101.html

 3. David 8 mei 2018 om 10:16 - Antwoorden

  Mijn ochtendblad vermeldt dat het wereldwijde toerisme tot aantasting van het milieu leidt . Daarmee blijkt, even doorlezend, uitsluitend de CO2 productie ten gevolge van vliegverkeer te worden bedoeld.
  Mijn appelbomen hebben nog nooit zo overvloedig gebloeid, wilde bijen komen er massaal op af.
  Gisteren heb ik een middag gefietst door de polders rond mijn dorpje.
  De wegbermen staan prachtig in bloei met fluitenkruid, boterbloemen en koolzaad.
  Mazzelaars zijn wij, met dit klimaatoptimum.
  De natuur heeft intussen het meest te vrezen van klimaatbeleid.

 4. j,e,reinders 8 mei 2018 om 11:29 - Antwoorden

  Ik kan mij niet druk maken over de stijging van het co2 gehalte. Of de eventuele klimaat gevolgen.
  Ondanks allerlei klimaatconferenties/afspraken neemt het co2 gehalte jaarlijks toe. DAT is de werkelijkheid.
  Ik beschouw de co2 uitstoot van de groeiend wereld wijde economie en bevolking dan ook als een natuurverschijnsel.
  Er zijn erg veel mensen die meer welvaart willen.
  De mensheid zal de gevolgen (goed of slecht) moeten aanvaarden.
  Waar ik moeite mee heb is de invloed van het bedrijfsleven op de regering om subsidies voor allerlei projecten.
  Windmolens, energie eiland op de doggersbank, isolatie, warmtepompen , zonne panelen., co2 opslag etc.
  Voor beperking van vliegvakanties ziet het bedrijfsleven niets, daar kun je geen subsidie mee vangen.

 5. Marc 8 mei 2018 om 12:21 - Antwoorden

  Jeroen Hetzler wil maar niet snappen hoe de wet van Betz te interpreteren. De Wet van Betz zegt alleen wat over de maximale energie die uit een oppervlak met een bepaalde windsnelheid of vloeistofsnelheid gehaald wordt. Dat is max 59,3%. Bij 100% zou het na de rotor windstil zijn. Ontwikkelingen van windmolens richting zich op het groter maken van het rotoroppervlak, het onderhoudsarm maken van de windmolen en het reduceren van wrijving e.d. in de transmissie. Dat vertaalt zich allemaal in de TCO van een windmolen.

  Voor gasturbines is er bijvoorbeeld de Braytoncyclus die de maximale efficiëntie bepaald. Van Jeroen zal je nooit horen dat gasturbines uitontwikkeld zijn vanwege de Braytoncyclus.

  Voor stoomturbines is er de Rankinecyclus die in de verste verte niet de maximale efficiëncy van de Carnotcyclus van 63,8% haalt.

  Maar Jeroen legt onterecht een relatie tussen kosten van een windmolen met de natuurwet, de wet van Betz terwijl die relatie, hoe stom die ook is, niet gelegd wordt bij gas- en stoomturbines die ook beperkt worden in efficiëntie door natuurwetten.
  Maakt mij verder niet uit hoor maar het komt zo knullig over om in ieder artikel de wet van Betz te noemen om daarmee te impliceren dat windmolens niet efficiënt kunnen zijn terwijl de zelfde redenatie dan voor gas- en stoomturbines zou gelden.

  Dat er geen bewijs is voor “subsidievrije” windenergie is natuurlijk ook niet heel sterk. Dat Chinook (Vattenfall) gewonnen heeft, er 4 inschrijvingen waren, dat in Duitsland ook al subsidievrije windenergietenders zijn, dat België ook subsidievrije windenergietenders gaat houden, is voor Jeroen geen sterk bewijs. Heel de wereld switch over naar subsidieloze windenergietenders maar Jeroen denkt dat de hele markt gek is, niet kan rekenen en er geen stroom geleverd gaat worden omdat iedereen vooraf afhaakt vanwege kosten. Hoe waarschijnlijk is dat?

  • Scheffer 8 mei 2018 om 13:05 - Antwoorden

   Marc, voor het klimaat hoeft het al zeker niet, de windmolens en “duurzaam”, er is nog voor een paar eeuwen fossiel, tot de veilige en onuitputtelijk Thorium-MSR-energie er is. De portee van je verhaal is een ondienstig “intelligent” pleit voor iets dat geheel niet nodig is. Het is het streven naar het paard achter de groene wagen te kunnen binden! Is de Wet van Betz ook van toepassing op al die energie besteed aan pleiten voor nutteloos “duurzame” energie, dat bovendien verder effectloos voor klimaatbeheersing blijkt?

  • Michiel de Pooter 8 mei 2018 om 13:33 - Antwoorden

   Marc,
   Vergelijken van vermogens en kostprijzen van wind met fossiel is erg dwaas en onbetekenend. Het dient alleen een ideologisch of politiek doel. Wind is 100% afhankelijk van fossiele technologieën en structuren. Andersom niet. De productiefactor “fossiel” wordt altijd weggelaten bij kostprijsberekeningen van wind; De (disruptieve) pricetag van de productiefactor “wind” bij fossiel mogen we nooit weten. Nergens ter wereld zijn er neutrale, gezaghebbende gremia of kennisinstituten die methodieken voorschrijven, hoe je integere kostprijzen van wind moet berekenen. Iedereen lult maar lekker wat uit zijn nekhaar. Wel weten we, dat landen/staten met de grootse smoel over subsidievrije windenergie, de hoogste stroomtarieven hebben. Dat geeft te denken.

   • J. van der Heijden 8 mei 2018 om 13:52 - Antwoorden

    nok weten we dat de landen met de hoogste penetratie van windenergie tot de stabielste ter wereld behoren !

    cleanenergywire.org/factsheets/germanys-electricity-grid-stable-amid-energy-transition

    Dat geeft te denken!

    “Nergens ter wereld zijn er neutrale, gezaghebbende gremia of kennisinstituten die methodieken voorschrijven, hoe je integere kostprijzen van wind moet berekenen. Iedereen lult maar lekker wat uit zijn nekhaar. ”

    Dat vat inderdaad wel ongeveer samen wat het niveau is van de respondenten van climutgeet.nl

  • Bert Pijnse van der Aa 8 mei 2018 om 13:57 - Antwoorden

   Dat iemand, die zo goed ingevoerd is in de materie zulke idiote oplossingen kan geven. (Of gewoon een beetje zit te kinnesinne.)

   Stel: Ik ga een geheel nieuw land beginnen en vraag heer Marc een ontwerp te maken voor een efficiënt netwerk dat gebouwd is op een toekomst waar de vraag naar elektriciteit exponentieel zal stijgen als gevolg van technologische ontwikkelingen. De kosten per eenheid moeten zo laag mogelijk worden gehouden voor particulieren en bedrijven, zodat respectievelijk hun koopkracht en concurrentievermogen overeind blijven; de betrouwbaarheid 100 % moet zijn alsook de leveringszekerheid , het laatste om te voorkomen dat er megaclaims komen van bedrijven indien de stroom uitvalt .

   Het advies zal luiden om het gehele land vol te zetten met windturbines en landbouwgrond – want voedsel halen we ergens anders – vol te leggen met zonnepanelen en iedereen te verp[lichten een tesla te kopen waarmee de warmtepomp kan worden aangedreven als de windmolens en zonnepanelen het niet doen . Door de wet van Betsy bijvoorbeeld.

   De Koningin van het land heet Minnesma.

   • Marc 8 mei 2018 om 16:01 - Antwoorden

    Bert, leer eens lezen. Ik geef helemaal geen oplossing. De rest is allemaal invulling door jou. Als je mijn reacties vaker gelezen hebt heb ik nooit gepleit voor 100% hernieuwbare energie. Wel heb ik gezegd dat in 30 jaar tijd 80% haalbaar is. Maar het gaat jou waarschijnlijk niet om de inhoud maar slechts om mij aan te vallen omdat ik wel eens inhoudelijk kritiek geef die je niet kan pareren dus maken we Marc maar belachelijk. Beetje sneu vindt je niet?

    • Bert Pijnse van der Aa 8 mei 2018 om 18:31 - Antwoorden

     Marc, ik ben net zo overtuigd van mijn gelijk als jij en geen van ons beiden beschikken we over een glazen bol maar wat we wel weten is dat :
     1 ) hernieuwbare energie niet bestaat : alle energie komt van de zon, linksom of rechtsom incluis Windenergie en PV . Die leveren maximaal 20 % . Nooit meer, ook niet in 2050. Omdat de wind 20 % van de tijd waait en de zon 11,4 % van de tijd voldoende schijnt . http://www.bureaulesswatts.nl
     2) opslag van elektrische energie is de achilles- hiel. Dat probleem hadden ze moeten oplossen vóórdat ze begonnen met het land volpleuren met bedrijfsmiddelen met een rendement van 59 % , die asyncroon leveren en een productiefactor hebben van resp 25 en 30 % hebben. Geen enkele fabrieksdirecteur zou dergelijke productiemiddelen aanschaffen, want dan is ie binnen een jaar failliet. En natuurlijk zou geen bank een lening verstrekken. Naarmate er meer wordt gebouwd worden de problemen en kosten hoger. kwestie van simpel rekenwerk. Dat is hier al ongeveer een miljard keer gezegd. ( Hetzler, van Ulzen )
     3) directe zonne- energie oogsten in de vorm van ‘biomassa’ , die dan processen , transporteren en verbranden een eroei heeft < 1 , ook over 100 jaar. Maw: de aarde wordt ontdaan van houtopstanden, net als in de middeleeuwen en de periode voordat kunsstoffen hun intrede deden.
     4) De meest elementaire vorm van bruikbare energie warmte is. Die wordt verkregen door het verbranden van een brandstof. Je weet wel Clausius, de Tweede wet van de thermodynamica, Carnot en omzetting in arbeid : de stoommachiene van Newcomben (1710 ) . Niet logisch om dan eerst met zo'n 'warmtemachine' – turbine of motor – eerst elektrische energie op te wekken en dan weer in een ander apparaat om te zetten in warmte. Valt de stroom uit , zit je in de kou in je NOM huis en kan je niet koken. juist als ineens die winter was ingevallen waarvan we dachten dat ie nooit meer zou komen . want ja , de aarde warmt op hè ! ( hoef je dus ook je huis niet meer te isoleren :- )
     5 ) Als jij zo veel weet van natuurkunde en de wetten van de Thermodynamica, dan ben ik niet degene die jou belachelijk maakt ; dan maak je jezelf belachelijk en vooral ook ongeloofwaardig.

  • Marc 8 mei 2018 om 15:49 - Antwoorden

   Mooi weer, ik geef een reactie waar ik de onzinnige argumentatie van Jeroen Hetzler aan de kaak stel, vervolgens krijg ik alleen maar reacties terug over hoe fout windenergie wel niet is. Ik pleit in mijn reactie nergens voor, nog heb ik me uitgelaten over de nadelen van het integreren van een groot vermogen windstroom in het net. De standaard afleidingsriedel om maar bij de inhoud weg te blijven ken ik met gemak wel. Ik zou pas verrast zijn als een tegenstander van windenergie zou zeggen, Marc, goed punt, het klopt wat je zegt, laten we vooral die fouten niet meer maken want het komt zo knullig over.

   Als jullie echt allemaal zo tegen windenergie zijn dan zou ik, als ik jullie was, niet blij zijn met een ambassadeur als Jeroen. Dat is alleen leuk voor de kritiekloze climategatefans. In de echte wereld valt Jeroen, argumentatietechnisch en inhoudelijk door de mand. En het erge is, de knulligheid is nog opzet ook want het is niet de eerste keer dat Jeroen met die wet van Betz aan komt zetten.

   • Hetzler 8 mei 2018 om 17:36 - Antwoorden

    Die Wet van Betz is een argument om eens goed na te denken over het streven naar een elektriciteitsvoorziening dat goeddeels gedragen zal moeten worden door windmolens zoals nu het streven is (los van biomassa). Zonnepanelen zouden veel meer toekomst kunnen hebben omdat die lang niet zijn uitontwikkeld. Ik weet dus donders goed waar ik het over heb en weet ook de beperkingen van fossiel gestookte en kerncentrales (ook deze laatste hebben evenwel goede mogelijkheden voor rendementsverhoging). De leveringszekerheid van fossiele en kerncentrales is 3 tot 4 maal hoger dan die van fossiel gestookte en kerncentrales. Ook al heeft een windmolen een vermogen van 8 MW, als het niet waait levert het ding 0 MWh. Daarom alleen al zijn windmolens, meer nog dan zonnepanelen inferieure technologie. Het is niet mogelijk om je dit duidelijk te maken. Dit kun je niet door blufkakelen verdoezelen.
    Ik zwijg nog over de astronomische kosten van netverzwaring, balancering van het net etc. Kosten om een niet bestaand probleem het hoofd te bieden. Kosten allemaal die de burger worden afgetroggeld en in de diepe zakken van lieden als Gore en andere Deugmensprofiteurs verdwijnen. Nijpels kakelt ook steeds over een feest voor de portemonnee, ja ja die van die Deugmensprofiteurs dus. Dit is wat ik ook meeweeg. De Wet van Betz is hier maar een klein deel van als bijdrage aan de inferioriteit van windmolens ten opzichte van de klassieke energiebronnen. Beetje breder leren kijken Marc.

    • David 8 mei 2018 om 19:44 - Antwoorden

     Je kunt met wind niet meer opwekken dan de energie die in de wind zit (krap 60% dus max.) Maar wat telt zijn alleen de kosten, niet het rendement.
     Zonnepanelen mogen dan niet uitontwikkeld zijn, per m2 is hun opbrengst ook beperkt en tel daar bij de beroerde productie factor van krap 10%.. Daar geldt nog meer dan bij wind het opslagprobleem nl over de seizoenen heen. Op landelijke schaal heb je dus niks aan zon- en windenergie. Mijn voorstel: zet die energietransitie in de wacht en ga pas verder als is aangetoond dat onze samenleving op zon en wind kan draaien. Dus: mijnbouw, staal- en betonproductie, steenbakkerijen op zonne energie….. Maar de realiteit is dat met zon en wind het internet nog niet eens in de lucht is te houden.

     • Boels 8 mei 2018 om 20:01

      Internet?

      Every Google search results in CO2 emissions. This real-time data viz shows how much
      qz.com/1267709/every-google-search-results-in-co2-emissions-this-real-time-dataviz-shows-how-much/

      Het mondiale vliegverkeer is er mee vergelijkbaar.

 6. Hans Erren 8 mei 2018 om 19:35 - Antwoorden

  Het CAGW-sprookje is gebaseerd op een door hemzelf in 1906 herroepen onbewezen hypothetische berekening, namelijk chemicus, geen klimaatwetenschapper dus!!, Arrhenius in 1896.
  Nee, Arrhenius was – net als ik – een luke-warmer die alleen naar positieve effekten van het broeikaseffect zag, namelijk het afwenden van een verschrikkelijke ijstijd. In1906 heeft Arrhenius zijn climate sensitivity teruggebracht naar waarden die ook door klimaatscepticus Nir Shaviv worden gebruikt. CAGW is bedacht in de jaren zeventig door de rus Budyko – met een ruw klimaatmodel dat een climate sensitivity van maar liefst zes graden had – en opgepikt door de alarmist James Hansen.

  • Henk dJ 8 mei 2018 om 21:13 - Antwoorden

   Ach ja, je weet wel hoe die AGW-negationisten zijn: die herinterpreteren en verdraaien de feiten, totdat ze in hun kraam passen.

 7. Scheffer 8 mei 2018 om 19:50 - Antwoorden

  eenvandaag van de AvroTros meldt vandaag het probleem van omvangrijke batterij opslag in smart-storage-comtainers als wildgroei en “vervuiling” in nieuwe woonwijken met zonnepanelen. De brandweer slaat alarm over het toenemende aantal smart-storage-containers volgestouwd met lithium-ion batterijen voor zonne-energie opslag in nieuwbouwwijken.

  De brandweer meldt geen inzicht te hebben in de vele nieuwe geplaatste locaties en in de brandgevaarlijkheid van deze grote concentraties lithium-ion batterijen. Lithium-ion batterijen (o.a. in mobieltjes) staan ook bekend om zelfontbranding en explosiegevaar.

  eenvandaag.avrotros.nl/item/brandweer-bezorgd-over-wildgroei-buurtbatterij/

  Lood en lithium vervuiling door de stijgende vraag naar batterijen bij wisselvallige-energie begint een wereldwijd groot milieu-probleem te worden als gevolg van toenemende keuze voor zogenaamde “duurzame” stroom.

  Maar “who cares”, het klimaat moet worden gered…………………….

 8. Fokke Woelf 8 mei 2018 om 20:13 - Antwoorden

  Better:

  Don’t Read the Trolls!

 9. Henk dJ 8 mei 2018 om 20:34 - Antwoorden

  “een sprookje deelt geen uiterlijke feiten mee, poneert geen theorie die aanvaard moet worden, maar het suggereert een bepaalde waarheid”, de burger moet er zelf achter komen.
  Wat kan die burger dan concluderen na het lezen van dit sprookje hier?
  “het verdienmodel van de klimaatmodellen”: het sprookje dat de klimaatmodellen dienen om verdienmodellen te verantwoorden
  “deze modellen veel te hoog prognosticeren ten opzichte van de observaties”: ook weer een sprookje. Check the facts! Zoals gewoonlijk geeft Hetzler geen links om zijn sprookjes te onderbouwen!
  “inmiddels weerlegde CAGW-hypothese”
  “Het gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing” en “De relatie met natuurwetenschappelijke wetmatigheden, …, is aantoonbaar afwezig.”: behalve dan dat zo goed als alle wetenschappelijke studies aantonen dat de stijging in CO2 resulteren in een opwarming van het klimaat. Zelfs posterboys van de AGW-negationisten publiceren dergelijke studies!

  Samengevat, Hetzler probeert hier gewoon een dubbel-bluf. Hij pretendeert dat het klimaatbeleid gebaseerd is op een sprookje, maar in relaiteit is zijn visie één groot sprookje: zijn “sprookje deelt geen uiterlijke feiten mee, poneert geen theorie die aanvaard moet worden, maar het suggereert een bepaalde waarheid”.

  Een verstandig burger moet wel doorhebben dat Hetzler hier allerlei beweringen en beschuldigingen uit, maar ze (zoals gewoonlijk) helemaal niet onderbouwt.

 10. Hetzler 9 mei 2018 om 19:21 - Antwoorden

  @Hdj Iets minder blufkakelen is wel op zijn plaats. De bewijzen dat er van die CAGW-hypothese niets klopt zijn overweldigend. En hoe die CO2-flauwekul begonnen is, staat ook hier: https://www.climategate.nl/2016/09/59435/
  Ook deze is interessant: https://www.climategate.nl/2018/01/oude-doos-ontstaansgeschiedenis-opwarmingshype/
  Dat die modellen overschatten is hier te vinden: http://www.nlslash.nl/climategate/151029_NNV_presentatie_Crok.pdf
  Dat de observaties veel lager uitpakken dan de modellen is inmiddels dermate bekend dat je die informatie gemakkelijk zelf kunt vinden, ook in verklaringen voor de Senaat. Ik zou dus zeggen: droom lekker door over een blije wereld waar de mens het klimaat naar eigen goeddunken kan regelen met windmolens en zonnepanelen. Nu nog een internationale afspraak maken over wat het ideale klimaat is. Kan nog lastig worden net als die idiote atoomdeal van klimaatalarmist Obama.

  • Henk dJ 9 mei 2018 om 20:32 - Antwoorden

   Hetzler: wat een absurde redenering, dat ” bewijzen dat er van die CAGW-hypothese niets klopt zijn overweldigend” en dan verwijzen naar oude artikeltjes op climategate.Kijk gewoon even naar de reacties die daar werdne gepost, en je ziet direct dat ook toen al de berwering van jou, Hans L, André B enz werden doorprikt. het is hiermee gewoon bewezen dat jullie al jaren alles negeren wat niet in jullie kraam past, en enkel zo deze website draaiende kunnen blijven houden,

   En omdat je geen degelijk bewijs kunt presenteren, kom je dan ook met het schaamtelijke excuus dat “inmiddels dermate bekend dat je die informatie gemakkelijk zelf kunt vinden,”. Hahaha, denk je nu echt dat ik dat niet doorzie: je kunt het zelf niet vinden (omdat het niet bestaat), maar je gaat dan maar wat “blufkakelen” dat het overal staat. Tja, zo’n beweringen staan wellicht in de propaganda die jij zo graag leest, maar echt bewijs, daarvan kun je geen link geven.

   Ik herhaal dus nog maar eens: waar is het bewijs dat klimaatmodellen dienen om verdienmodellen te verantwoorden? War is het bewijs dat modellen veel te hoog prognosticeren? Waar is het bewijs van de weerlegging van AGW? En klopt het dat zo goed als alle wetenschappelijke studies aantonen dat de stijging in CO2 resulteren in een opwarming van het klimaat?

   Komop, antwoord eens op de vragen, met de nodige onderbouwing!

   Of klopt het wat ik schreef: “Een verstandig burger moet wel doorhebben dat Hetzler hier allerlei beweringen en beschuldigingen uit, maar ze (zoals gewoonlijk) helemaal niet onderbouwt.”

   • André Bijkerk 9 mei 2018 om 21:56 - Antwoorden

    En daar ga je weer. Mooi woord blufkakelen Waar blijft je weerlegging van werk van Olavi Kärner over dominante negatieve feedback in de atmosfeer? Zonder dat geen global warming.

    • Henk dJ 10 mei 2018 om 08:19 - Antwoorden

     Zucht, hier is André weer, met de bewering dat ik niet ben ingegaan op een commentaar van hem. Laten we even de feiten checken, waar hij het recent over Olavi Kärner had in een reactie aan mij: http://www.climategate.nl/2018/04/mundus-vult-decipi-ergo-decipiatur-2/

     Wat heb ik daar in reactie op geschreven?
     “ANdré […] Moet ik voor de vierde keer mijn vragen herhalen die je maar blijft negeren? Geldt de kritiek alleen maar voor“ze” en “anderen”? Of gaat het ook over ‘ik’ en ‘wij’? ”

     Dus ANdré, geef eerst daar een antwoord op, en dan zal ik wel eens ingaan op Kärner. In een discussie moet het van twee kanten komen. Jij kan niet zelf blijven zaken negeren en dan tegelijk verwachten dat anderen steeds ingaan op jou beweringen. Maar ik besef het: antwoorden op die vraag zou impliceren dat jij eerlijk moet zijn, en dat je moet aangeven dat je de zaken nogal eenzijdig bekijkt!

     Trouwens, Guido heeft je al degelijk, inhoudelijk, van antwoord gediend over Kärner:
     https://www.climategate.nl/2017/12/olavi-karner-weerlegging-agw-hypothese/
     https://www.climategate.nl/2017/09/mijmeringen-klimaatdiscussies-mailtjes-vrienden/

     Maar jij blijkt de essentie van zijn argumentaties niet te vatten, niet te willen vatten, te begrijpen, of gewoon te negeren.
     Dus stop maar met blufkakelen, en geef zelf eerste het goede voorbeeld. Negeer niet tot 4x toe een expliciet gestelde vraag

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK