Klimaatbeleid kost veel geld, héél veel geld. Het doel is een vermindering van de door de mens veroorzaakte CO2–uitstoot, die verantwoordelijk zou zijn voor een verhoging van de gemiddelde wereldtemperatuur. Maar lukt het wel die CO2–uitstoot te verminderen? En trekt Moeder Natuur zich er wat van aan?

Het is bij grootse beleidsvoornemens – in dit geval die van het klimaatbeleid – altijd goed even naar de feiten te kijken. Want die blijken nogal eens af te wijken van de ambities. Zie Eurostat hier.

Welnu, het wordt hoe langer hoe duidelijker dat de klimaatovereenkomst van Parijs, waarin de EU een voortrekkersrol speelde, niet meer dan een stukje politiek theater was.

Immers van 2016 op 2017 steeg de EU–uitstoot met 1,8%!

Ondanks het feit dat de VS zich heeft gedistantieerd van de klimaatovereenkomst van Parijs – waar Europa zo veel kritiek op had – is de Amerikaanse CO2–uitstoot echter met 2% verminderd, voornamelijk dank zij de overschakeling op gas. Zie hier.

En hoe doet Nederland het? Plus 2,3%!

Vergelijk dat eens met de doelstellingen van dit kabinet: 49 % vermindering van de CO2–uitstoot in 2030!

En hoe ontwikkelt zich de temperatuur bij de groei van de CO2–uitstoot?

Die verschrikkelijke opwarming wil maar steeds niet komen.

In welk parallel universum leeft men in politiek Den Haag?