Peter Ridd.

Reeds vele jaren geleden wees ik op Lysenkoïstische tendenties binnen de klimaatwetenschap. Zie hier en hier en hier.

Trofim Denisovitsj Lysenko (1898 – 1976) was een bioloog en landbouwkundige in de voormalige Sovjet–Unie. Zijn ideeën over erfelijkheid, die goed aansloten bij het marxistische gedachtegoed, bezorgden hem na 1945 een zeer grote politieke invloed onder Stalin.

Lysenko deed de moderne (Mendeliaanse) genetica af als ‘reactionair’ en een ‘pseudowetenschap’. Zijn denkbeelden kregen de steun van het Centraal Comité van de Communistische Partij. Wetenschappers mochten niet afwijken van de officiële leer. Vele genetici, die het niet met de opvattingen van Lysenko eens waren, moesten het veld ruimen. Zij werden ontslagen, gearresteerd, gevangen genomen en/of geliquideerd.

Trofim Denisovich Lysenko.

Lysenko’s ideeën bleken echter onjuist. De wijze waarop afwijkingen van Lysenko’s ‘officiële’ leer werden onderdrukt, hebben het onderzoek naar genetica en de landbouwproductie in de Sovjet–Unie grote schade berokkend. In de jaren 60 nam zijn invloed sterk af en werd openlijk erkend dat zijn leer niet met de waarnemingen strookte.

Met Lysenkoïsme wordt tegenwoordig bedoeld de manipulatie of distorsie van het wetenschappelijk proces om een van tevoren bepaalde conclusie te bereiken, conform de heersende ideologie, in lijn met sociale of politieke doelstellingen.

Zie ook ‘Skepsis’ hier.

Thans worden we geconfronteerd met een nieuwe vorm van Lysenkoïsme, waarbij wetenschappers geacht worden het AGW–dogma (AGW = ‘Anthropogenic Global Warming’) kritiekloos te omarmen en unisono de lof te zingen van de zegeningen van duurzame energie om de planeet te redden. Zo niet, dan moeten zij vrezen voor hun broodwinning en kunnen zij hun veelbelovende wetenschappelijke carrière wel op hun buik schrijven.

Wat de klimatologie betreft is een aantal wetenschappers inmiddels ontslagen of voelde zich gedwongen ontslag te nemen omdat zij van de officiële AGW–partijlijn afweken.

Het nieuwste incident betreft het ontslag van Peter Ridd, hoogleraar aan de Australische Cook Universiteit, over wie ik al eerder schreef. Zie hier.

Het afsterven van koralen, in het bijzonder van het Australische ‘ Great Barrier Reef’ is een vast onderdeel van de litanie van klimaatangsten. De Australische natuurkundige Peter Ridd had de euvele moed om te beweren dat het allemaal wel meeviel en dat de methoden en uitkomsten van het onderzoek van zijn collega’s naar de staat van het rif nogal wat gebreken vertoonde. De Australische James Cook Universiteit, waaraan hij is verbonden, was niet blij met zijn kritiek en verweet hem oncollegiaal gedrag. De Universiteit verbood hem daarover verdere uitspraken te doen. Peter Ridd achtte zulks in strijd met de academische vrijheid en wetenschappelijk integriteit. Hij besloot de zaak aanhangig te maken bij het ‘Federal Court’. Zie verder hier. Maar de universiteit was niet gelukkig met zijn opstelling en heeft onlangs besloten hem te ontslaan.

Onder de titel, ‘Marine Science Rebel Peter Ridd Sacked By James Cook University’, schreef Graham Lloyd hierover voor ‘The Australian’.

Peter Ridd has been sacked by James Cook University for speaking to The Australian and breaking a gag order to expose disciplinary action being taken against him after he criticised the quality of Great Barrier Reef-science.

He was also found to have broken an order that he “not directly or indirectly trivialise, satirise or parody the university” after he sent an email to a former student with the subject line “for your amusement”.

Suspending him from duty last month, JCU deputy vice-chancellor Tricia Brand said Professor Ridd had engaged in serious misconduct, including denigrating the university and its employees.

Terminating his employment, Vice-Chancellor Sandra Harding said he had “engaged in a pattern of conduct that misrepresents the nature and conduct of the disciplinary process through publications online and in the media”.

“You have repeatedly and knowingly breached your obligations to maintain the confidentiality of disciplinary processes,” Professor Harding wrote in a letter to Professor Ridd. “You have repeatedly and wilfully denigrated the university and your colleagues, and in doing so damaged the reputation of the university.”

In taking the decision to sack him, Professor Harding said she had not been influenced by Federal Court proceedings taken by Professor Ridd against JCU.

Professor Ridd responded by lodging new legal documents with the Federal Court. He said he would fight the sacking alongside 25 charges behind JCU’s “final censure” of him last year.

After already raising $100,000 from international donors in one day, Professor Ridd has turned again to the public for support.

“JCU appears to be willing to spend their near unlimited legal resources fighting me,” he said.

Professor Ridd claims he had been censured because he had “questioned the reliability of science coming from some of our most prestigious organisations who are claiming that the GBR is badly damaged”.

“All I am saying is we need to check this ‘science’,” he said.

JCU told Professor Ridd the allegations against him did not relate to academic freedom or free speech. “The university has made it clear to you that it is not concerned that you have expressed a scientific view that is different to the view of the university or its stakeholders.

“The allegations relate to your alleged conduct which appears to demonstrate disregard and disrespect for the university, for its employees, your co-workers and appears to be contrary to lawful and reasonable directions provided to you by the university.”

For details of Ridd’s firing and his legal defense funding campaign see his website.

Lees verder hier, hier en hier.

De klimaathysterie maakt meer kapot dan je lief is.