Requiem voor de ‘Energiewende’

Onder de titel, ‘Es wäre ehrlicher, sich von den Klimazielen völlig zu verabschieden’, schreef Daniel Wetzel voor ‘Welt’ over het fiasco van de Energiewende. Ik pik er een aantal elementen uit.

In de wereldwijde ranglijst van energietransities behoort Duitsland niet eens tot de toptien van Europa. … Energietransitie en klimaatbescherming behoren niet tot de prioriteiten van de regering. De klimaatdoelstellingen voor 2030 kunnen alleen worden bereikt als we onmiddellijk worden gedwongen om elke ketel, oven en motor uit te schakelen. Dat is geheel onvoorstelbaar. …

Ogenschijnlijk klopte alles: De Union en SPD hadden herhaaldelijk verzekerd dat de nieuwe regering niet op de oude voet zou doorgaan. Men nam zich voor om los te komen van traditionele patronen, om nieuwe dingen te riskeren – op alle beleidsterreinen. Er was goede reden om aan te nemen dat dit voornemen ook betrekking had op de energietransitie en het klimaatbeleid.

Bijna alle bekende milieu-economen en adviseurs van de regering hebben al verklaard dat de Duitse energietransitie structureel ten einde is en een systeemverandering nodig is. Wie al het verkeer, de warmteproductie en, voor zover mogelijk, alle industriële processen wil omschakelen op groene stroom, mag deze elektriciteit niet door nieuwe heffingen onbetaalbaar maken. …

Dat kleinere koerscorrecties niet langer zouden volstaan, wordt ook duidelijk uit de cijfers. Alle grafieken die de ontwikkeling van de decarbonisering van de economie tegen het jaar 2050 laten zien, hebben één ding gemeen: na een lange zijwaartse beweging buigen zij plots scherp in de richting van de nullijn. Dat geldt zowel voor de nog steeds toelaatbare CO2-emissies, de ontwikkeling van het energieverbruik, als de energie-intensiteit van de economie.

Dat het bij klimaatbescherming om een cultuurhistorische cesuur gaat, die vrijwel alle aspecten van het menselijk leven beïnvloedt, dringt langzaam door tot het collectieve bewustzijn. Maar politici in Duitsland hebben die uitdaging jarenlang gebagatelliseerd.

De Energiewende kan qua complexiteit worden vergeleken met de maanlanding, zo werd vaak gezegd. … Maar het Apollo-programma bestreek slechts elf jaar en kostte 120 miljard dollar. In vergelijking met de energietransitie is dat kinderspel. Alleen al in Duitsland kost de afschaffing van fossiele brandstoffen, volgens recente studies, minstens een biljoen euro, en waarschijnlijk eerder 2-3 biljoen.

De Energiewende is een “keerpunt van een historische dimensie”, te vergelijken met het model van de sociale wetgeving door Bismarck vanaf 1883. Het zou een minstens even grote inspanning vergen om “binnen een generatie het Duitse energiesysteem fundamenteel te veranderen.”

De politiek is niet bereid tot een metamorfose van een dergelijke historische dimensie – en de politieke wil daartoe zal ook niet tot stand komen …

Het schrappen van de nationale CO2-besparingsdoelstelling voor 2020 was de eerste grote schok die de geloofwaardigheid van het Duitse klimaatbeleid aantastte. Het regeerakkoord en de federale begroting van 2018 zijn funest voor de geloofwaardigheid van de rest: bondskanselier Angela Merkel (CDU) had Duitsland in 2007 met de Meseberger-resoluties een ‘geïntegreerd energie- en klimaatprogramma’ beloofd. Doel: 40 procent CO2-reductie tegen 2020.

De utopische veronderstellingen voor het bereiken van doelstellingen verdwenen echter jaar na jaar achter de horizon. Er was geen follow-up en geen controle. Gedurende een heel decennium was er geen herziening van de taakstelling, geen aanpassing van de premissen – een mislukking die niet kan worden geweten aan regeringswisselingen. Immers, het hoofd van de regering bleef in al die jaren dezelfde.

In de tussentijd zijn mensen zich ervan bewust dat Duitsland niet alleen zijn zelfopgelegde klimaatdoelen tegen 2020 niet zal halen, maar zelfs niet die van de Europese Unie. Wel, zand erover: maar we houden ons zeker aan de doelstellingen van 2030, belooft nu het regeerakkoord.

Wat betekent deze nieuwe belofte? Een vermindering van de Duitse uitstoot van broeikasgassen met 350 miljoen ton in ongeveer twaalf jaar tijd. Om dit te doen, zou men de CO2-uitstoot van al het Duitse verkeer naar nul moeten brengen en bovendien alle bruinkoolgestookte elektriciteitscentrales moeten uitschakelen, die vandaag nog steeds ongeveer 25 procent van onze elektriciteitsvraag dekken. En zelfs dát zou nog steeds niet genoeg zijn. Hoe geloofwaardig is deze doelstelling?

Daniel Wetzel.

Het is duidelijk dat de klimaatdoelstellingen voor 2030 alleen haalbaar zijn als de politiek stante pede bereid en in staat is om te besluiten tot de megabezuinigingen, verboden en miljardenuitgaven. Het gaat om elektriciteits- en benzineprijzen, heffingen en voorschriften van een geheel nieuwe dimensie. De politicus die bereid is om zich tegelijkertijd impopulair te maken bij automobilisten, frequente vliegreizigers, elektriciteitsverbruikers, huiseigenaren, huurders, industrie en commercie is echter nergens te bekennen. En die zal er ook nooit komen ….

Aldus Daniel Wetzel in ‘Welt’.

Lees verder hier.

Een ongemakkelijke vraag: zouden er misschien nog lessen zijn te trekken voor Nederland uit het fiasco van de Duitse Energiewende?

 

Nieuwe video’s op Climategate.nl TV

Er zijn twee nieuwe video’s op Climategate.nl TV geplaatst.

 • Eén video waarin de doopceel van Arthur Rörsch, een van de vaste auteurs op Climategate.nl, op speelse wijze wordt gelicht door Ivo de Wijs, lid van de voormalige, legendarische cabaretgroep ‘Don Quischocking’.
 • Eén ‘gesproken column‘ over de hallucinerende kosten voor de Nederlandse energietransitie tot 2030 om de opwarming van de aarde te beperken. Afgezien van het feit dat die verschrikkelijke opwarming maar steeds niet wil komen, zal dit astronomische bedrag, volgens de theoretische klimaatmodellen van de mainstream, geen meetbare vermindering van de vermeende opwarming opleveren.

 

 

Door |2018-05-12T16:12:34+00:0012 mei 2018|41 Reacties

41 Comments

 1. Bert Pijnse van der Aa 12 mei 2018 om 09:55 - Antwoorden

  “volgens een recente studie zou de afschaffing van fossiele brandstoffen 2 tot 3 biljoen KOSTEN ‘. Beter was het wellicht te stellen: dat de energiewende dat bedrag zal hebben OPGELEVERD . Voor fossiele bedrijven, zoals bijvoorbeeld Akzo Nobel, dat grondstoffen produceert voor de vervaardiging van wieken voor windmolens en dat daarom Marcel Galjee, directeur Energie, innige banden onderhoudt met Marianne Minnesma, want die gaat daarover en heeft machtige vriendjes bij de politiek.

  De Energiewende was de installatie van een nieuwe economische orde die de ingezakte wereldeconomie een oppeper moest geven. De invoering van het sociaal stelsel door Bismarck was van een geheel andere orde, maar de overeenkomst is wellicht wel: dat gebruik wordt gemaakt van dezelfde instrumenten ( wetgeving icm verplichting ) Afgelopen week zag ik een uitzending over pensioenen en besefte me, dat er grote overeenkomsten waren bij de invoering. Pensioenen werden voor vrijwel alle bedrijfstakken verplicht gesteld, zodat er een business case kon worden gemaakt voor de bedrijfstak die de uitvoering zou gaan verzorgen. In de uitzending konden we weer ’s een inkijkje krijgen in hoe dat in zijn werk gaat : hoe de werknemer lijdzaam mag toezien hoe zijn inleg verdwijnt in de krochten van de arrogante en onaantastbare haut finance. In het geval de werknemer de inleg op een bankrekening had gezet was er waarschijnlijk meer overgebleven. ( Amerikaanse pensioenfondsen hebben enorme tekorten )

  De energiewende gaat vast wel over, maar het eco industrieel complex gaat niet meer weg.

  • David 12 mei 2018 om 20:44 - Antwoorden

   In mijn leven al een millenniumwisseling meegemaakt, een beeldenstorm kan er ook nog wel bij.

 2. Scheffer 12 mei 2018 om 10:53 - Antwoorden

  De energiewende naar “duurzaam” in Duitsland (en de energietransitie in Nederland incluis) succesvol maken is als het trekken aan een dood paard. Gevolg : meer CO2 uitstoot bij elk extra geplaatste windmolen / zonne-paneel. Dat we de klimaatdoelen (ook in Nederland) niet gaan halen, moge duidelijk zijn, en is niet slechts een klimaatsceptische brainwave meer.

  De eco-lasten voor de consument worden als gevolg slechts hoger, de gehele economie aantastend. De stichting van een klimaat-milieu-“duurzaam”-industrie-complex heeft reeds honderden miljarden gekost en gaat nog een 10-voudig eco-kosten-record halen voor 2030, en zonder energie klimaatwinst.

  De winbare fossiele grondstofvoorraden worden ieder jaar omvangrijker en het klimaat wil maar niet catastrofaal opwarmen in tegenstelling van de gefabriceerde alarmgrafieken door de CAGW-IPCC-profeten.

  De klimaatgevoeligheid voor CO2 blijkt steeds lager, en de vergroening van de aarde door extra CO2-uitstoot gaat gestaag.

  De vraag over het waarom / oorzaak van de volledig ineffectieve energietransitie, die geen zichtbare invloed heeft op de klimaatbeheersing (= 0,0003 grC in 2100 voor Nederland, dat is alles), blijft onbeantwoord …………………..?

  Oorzaken voor dit economisch “duurzaam” rampscenario zijn:

  (1) Aangepraat (neo-koloniaal) schuldgevoel (2) een ideologische gewenst nieuwe (anti-kapitalistische) wereldorde, (3) op basis van een verzonnen (C-)AGW-theorie; (4) schuld aan het kapitalisme wijten (dat juist onze welvaart / welzijn / levensverwachting heeft verhoogd); (5) het Europese socialisme dat “harmonisatie” op werkelijk alle maatschappelijke onderwerpen wil bewerkstelligen; (6) de subsidiëring van ondemocratische Niet Gekozen Organisaties; (7) aanhoudend gesubsidieerd “duurzaam” propaganda; (8) politiek ingekapselde kritiekloze pers / media; (9) zwakke wetenschappelijke / academische oppositie tegen een transitie-potsenmaker zoals Jan Rotmans en tegen zogenaamd “duurzaam”.

  • Erik 13 mei 2018 om 17:05 - Antwoorden

   Veel ellende komt voort uit de modellen, die nog gemiddeld worden ook. (je kunt net zo goed 100 religies middelen).
   Volgens superalarmist Gavin Schmidt dienen modellen louter ter verbetering van inzicht in het effect van afzonderlijke grootheden. Ze mogen zeker niet gebruikt worden voorspellingen tot 2100. Maar dat gebeurt wel met grote schijnbare nauwkeurigheid, opwarmingen met vele cijfers achter de comma nauwkeurig.
   Modellen bewijzen niks, wat je erin stopt komt er ook wel weer uit. Soms moet je wel het ene erin stoppen om er iets anders uit te krijgen. Maar die technieken zijn bekend.

   • Ronald 13 mei 2018 om 18:00 - Antwoorden

    Erik, bespaar jezelf de schande. Je bijdragen verraden dat je niets weet van weer -en klimaatmodellen. Helemaal niet erg. Je bent in goed gezelschap op climategate. Wat wel erg is, is dat je helemaal niet openstaat om te leren hoe die modellen werken, hoe je ze moet gebruiken, wat hun sterke en zwakke punten zijn, enz. Maar daarentegen wel met drogen ogen durven beweren dat ze niet goed presteren. Dat een klimaatmodel niet kan werken. Per definitie niet. Wat een zwaktebod. Ga maar weer WFT cherry-picken. Van observaties ook al niet veel kaas gegeten. Snapt het doel niet van homogenisatie. Pfff.

    • Boels 13 mei 2018 om 19:50 - Antwoorden

     @Ronald 13 mei 2018 om 18:00

     Lekker bezig 😉

     Openstaande vraag: waarom worden alleen de temperatuurmetingen gehomogeniseerd?
     Luchrdruk, windrichting, windsterkte, inzolatie, bewolking, enz. zijn niet belangrijk?
     Toch wordt de temperatuur door die eigenschappen mede bepaald.

     Homogenisering heeft in ieder geval tot doel om onzekerheden te verhullen en aan te laten sluiten bij te verwachten uitkomsten van computermodellen.

     Waarom zou je het anders willen doen.
     Zelfs kriging is aanvechtbaar door te stellen dat temperaturen een onderlinge relatie hebben tot op afstanden van 1000km of meer.

     Ik zou zeggen: bepaal eerst maar eens het klimaat van Ukkel en De Bilt.
     Een grote broek krijg je wel als je groter wordt.

     • J van der Heijden 13 mei 2018 om 20:18

      Boels,

      ” Homogenisering heeft in ieder geval tot doel om onzekerheden te verhullen en aan te laten sluiten bij te verwachten uitkomsten van computermodellen.”

      En dat is weer eens ongefundeerde BS.

      Maar vertel, en voordat je een grote broek aantrekt ga eerst eens proberen duidelijk uit te leggen wat er veranderd is aan het waarnemen van de windrichting voordat we die gaan homogeniseren. Is het noorden verplaatst? Of gooi je maar wat termen in het rond om twijfel te zaaien?

      Oh en wanneer ga je nu eindelijk eens klagen over de ” statistiek” van Erik? Of bevestigd hij wat je wil horen en hoef je daarom er geen kritiek op te hebben?

      (die laatste vraag hoef je natuurlijk niet te beantwoorden, dat antwoord weten we al)

     • Ronald 13 mei 2018 om 20:58

      Boels,
      “Openstaande vraag: waarom worden alleen de temperatuurmetingen gehomogeniseerd?
      Luchtdruk, windrichting, windsterkte, inzolatie, bewolking, enz. zijn niet belangrijk?” Jazeker zijn die ook belangrijk, maar om te beginnen moet er wel een goede reden zijn om te homogeniseren. Heb je aanwijzingen dat er merkwaardige (niet van fysische oorsprong) sprongen zitten in de klimatologische meetreeksen, ten gevolge van een andere meettechniek?

      Voor temperatuur is dat wel duidelijk bij de overgang van pagode naar Stevensonhut bijvoorbeeld en ook dat je daarvoor MOET corrigeren, tenzij je net als Erik veel vertrouwen hebt in klimatologische meetreeksen met “rare” sprongen erin?

      En voor de rest zijn je argumenten inderdaad BS. Het neigt zelfs naar complotdenken.

     • Boels 13 mei 2018 om 21:54

      @J van der Heijden 13 mei 2018 om 20:18:

      “Maar vertel, en voordat je een grote broek aantrekt ga eerst eens proberen duidelijk uit te leggen wat er veranderd is aan het waarnemen van de windrichting voordat we die gaan homogeniseren. Is het noorden verplaatst? Of gooi je maar wat termen in het rond om twijfel te zaaien?”

      Huh?
      Mag ik vragen wat er veranderd is aan de temperatuur voordat die gehomogeniseerd wordt?

      Het houdt op als je niet weet dat de temperatuur kan veranderen als de wind draait en/of van kracht verandert.

      Strikt genomen mag je alleen homogeniseren (als je het al doet) als de windrichting op het referentiestation gelijk is aan de windrichtingen van de gerefereerde stations; praktisch dus alleen bij windstilte en dus onbepaalde windrichting.

      @Ronald 13 mei 2018 om 20:58:
      “Heb je aanwijzingen dat er merkwaardige (niet van fysische oorsprong) sprongen zitten in de klimatologische meetreeksen, ten gevolge van een andere meettechniek?”

      Hoe constateer je dat er systematische veranderingen zijn en sinds wanneer ze zijn opgetreden?

      projects.knmi.nl/klimatologie/metadata/debilt.html

      Over de veranderende omgeving van de meetplaatsen horen we niets; wat is toch de oorzaak van 20080925, 12.00 UT Instrumentverplaatsing, 200 m. ?

     • J van der Heijden 13 mei 2018 om 22:12

      Nou Boels voordat je een grote broek aantrekt zou je eerst jezelf eens moeten afvragen waarom er eigenlijk gehomogeniseerd wordt, want het is duidelijk dat je dat nog steeds niet begrijpt.

      ” As a consequence, the instruments used to measure temperature have changed, the screens to protect the sensors from the weather have changed and the surrounding of the stations has often been changed and stations have been moved in response. These non-climatic changes in temperature have to be removed as well as possible to make more accurate assessments of how much the world has warmed. ”

      variable-variability.blogspot.nl/p/homogenization.html

      En ja dan vraag je je af hoe ga je 2 meetreeksen vergelijken….

      Maar nu een de windrichting

      Man van het KNMI stapt naar buiten en kijkt naar de windvaan, de wind komt uit het zuid zuid westen.

      Nu kan het natuurlijk zo zijn dat de windvaan vervangen wordt, gaat hij dan een andere richting aanwijzen?

      ” Het houdt op als je niet weet dat de temperatuur kan veranderen als de wind draait en/of van kracht verandert.”

      Ja Boels, je loopt er al zo lang over te zeuren dat me dat intussen al duidelijk was geworden. Verder luister ik ook wel eens naar het weerbericht….. Maar als de wind uit het zuiden komt en de het bij ons lekker warm is, koelt het dan af in het zuiden of blijft het daar dan ook lekker warm.

      En als het daar dan lekker warm blijft is het dan ergens anders kouder (tenslotte komt die warme lucht uit Spanje dan ergens niet aan)

      Maar dat vraagt Boels zich natuurlijk niet af, hij blijft kijken naar de Bilt en denkt dat hij iets ziet wat wetenschappers die er hun hele loopbaan mee bezig zijn iets over het hoofd gezien hebben.

      Oh en natuurlijk voor de 83e keer

      Homogeniseren heeft gezorgd voor minder opwarming en niet voor meer opwarming.

      variable-variability.blogspot.nl/2015/02/homogenization-adjustments-reduce-global-warming.html

      Die alarmisten doen er ook alles aan om de opwarming te minimaliseren!

      Als je echt geïnteresseerd was geweest in homogeniseren had je je wel bij Victor Vennema op zijn blog gemeld (maar hij is Nederlander dus er is natuurlijk een taal barrière dat begrijp ik dan wel weer)

     • Ronald 13 mei 2018 om 22:24

      Dank voor je duidelijke antwoord Boels. Je hebt dus geen aanwijzingen voor sprongen in de klimatologische meetreeksen van de parameters die je noemt.

     • Erik 14 mei 2018 om 00:34

      jvdh

      Homogeniseren heeft gezorgd voor minder opwarming en niet voor meer opwarming.

      Juist, daardoor is de hiatus weg gehomogeniseerd.

     • Ronald 14 mei 2018 om 11:47

      Inderdaad lekker bezig Boels (@Boels 13 mei 2018 om 19:50). Erik ontkent het niet, dus het zal wel kloppen dan 😉

    • Boels 14 mei 2018 om 07:03 - Antwoorden

     @Ronald 13 mei 2018 om 22:24

     Je maakt je er wat al te makkelijk vanaf.
     De 20080925, 12.00 UT Instrumentverplaatsing was nodig omdat de temperatuurmeting op 1,5m ca. 0,2 graad te hoog was (geconstateerd door een naburig weerbureau).
     Kennelijk was een verplaatsing van 200m voldoende als correctie.
     “Iets” in de omgeving van het meetpunt moet zijn veranderd; wat was dat dan?

     Is het dan vreemd dat de vraag rijst wat de oorzaak was en hoe het dan zit met de kwaliteit van de metingen van de andere parameters?

     Het is eigenlijk nogal grof om van een medefinancier (via de belastingaanslag) te eisen met bewijzen te komen.

     • J. van der Heijden 14 mei 2018 om 09:12
     • Ronald 14 mei 2018 om 11:43

      Boels, wat dacht je van: herinrichting meetveld. Andere instrumenten zijn immers ook verplaatst. Je kunt het KNMI ook gewoon benaderen en je vraag daar neerleggen i.p.v. ongefundeerd je vertrouwen op te zeggen en valse beschuldigingen te uiten. Juist dat is nogal grof.
      https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/kwaliteit-temperatuurmeting-de-bilt-gewaarborgd (inderdaad van der Heijden).

      Je baseert je beschuldigingen dus op basis van halve informatie, een steeds terugkerend probleem op Climategate (cg). Een beetje meer zorgvuldigheid van cg kant zou veel Skepsis kunnen wegnemen.

     • Boels 14 mei 2018 om 12:28

      Die linkjes waren al lang bekend.

      “Concluderend is er dus absoluut geen sprake van dat er fout gemeten is op het KNMI-station De Bilt; de kwaliteit van de temperatuurmetingen is altijd gewaarborgd geweest.”

      Het gaat wel niet om de kwaliteit, het gaat erom dat een verplaatsing van meetpunten de lange tijdreeks onderbreekt en er begonnen wordt met een nieuwe reeks.

      “Landschapsontwikkelingen in De Bilt hebben ertoe geleid ..”
      Halve info, bomen, struiken, hoger energieverbruik, stadswarmte???

      En met een verwijzing naar CNT dat publiekelijk temperaturen met 5 cijfers achter de komma weergeeft en een product is van homogenisatie van alleen de temperatuur.
      Zijn we terug naar af.

      Waarom zijn er gelden (10 miljoen??) nodig voor onderzoek naar het NL-klimaat inclusief het opzetten van een nieuw en dus beter netwerk?

     • Ronald 14 mei 2018 om 12:58

      Nogmaals Boels, stuur ze een e-mail en ze zullen jou, als mede-financier van hun werk, graag de antwoorden geven op jouw vragen. Doe dat gewoon! En deel de antwoorden hier met de medelezers. Dat is veel informatiever dan lekker makkelijk vanuit de luie stoel valse beschuldigingen de wereld instrooien.

 3. Ed Dijkstra 12 mei 2018 om 10:56 - Antwoorden

  Ik zit regelmatig op climategate en wil jullie attenderen op een artikel/reportage in de Leeuwarder Courant van vrijdag 11 mei 2018.
  De aanhef is en ik citeer “Afgedankte molenwieken zorgen voor afvalprobleem”. Dit staat nota bene op de voorkant van deze krant en sla je de bladzijde om dan lees ik “Molenwieken draaien niet circulair”.
  “Het zijn smerige praktijken. In Friesland is heel veel aan de gang”
  Ik weet dat bij jullie dit probleem al eerder onder de aandacht werd gebracht.
  Lees deze reportages en vooral de sceptici onder u wil ik vragen hoe zij dit probleem zouden willen oplossen en hun energie besteden aan een oplossing voor dit probleem. Praten en discussie voeren is een ding maar professionals als jullie kunnen hier induiken en daadwerkelijk misschien “de rotzooi opruimen”.

  Mijn vraag als

  • Twan Hendriks 12 mei 2018 om 11:51 - Antwoorden

   Waarom zou ik dat probleem van de windturbines willen oplossen?
   Ik mag lijden dat iedereen die verantwoordelijk was voor de bouw van windturbines nu hoofdelijk aansprakelijk wordt voor het opruimen van de troep. Hopelijk gaan er velen failliet aan.

  • Michiel de Pooter 12 mei 2018 om 14:15 - Antwoorden

   @ Ed Dijkstra,

   De circulariteit van de superdarlings van de groene kerk, zonnepanelen, is nog veel problematischer. Het is ook niet de bedoeling dat daar al te pregnante vragen over worden gesteld. Je moet Google flink op zijn sodemieter geven, om daarover zinvolle informatie boven tafel te krijgen.

   “Hoe recycle ik afgedankte zonnepanelen na 15 jaar op een thermodynamisch verantwoorde wijze en zonder dat er te veel gif in het milieu komt ” is een erg dun boekje.

 4. Twan Hendriks 12 mei 2018 om 11:48 - Antwoorden

  Een ongemakkelijke vraag: zouden er misschien nog lessen zijn te trekken voor Nederland uit het fiasco van de Duitse Energiewende?
  —–
  Nee, de ervaring leert dat politici niet in staat zijn om te leren van fouten van anderen, als ze überhaupt al in staat om te leren.

  Wil er iets veranderen dan zullen eerst de politici die verantwoordelijk waren voor het huidige beleid moeten verdwijnen.

  Politici zijn een minderwaardige levensvorm. Vroeger werden ze intriganten genoemd.

 5. j,e,reinders 12 mei 2018 om 15:45 - Antwoorden

  Een sprankje hoop.
  De gemeente raad van Rotterdam wilde de overslag van die vieze kolen naar Duitsland afbouwen,
  om zodoende de wereld wat groener te maken.
  Echter Mr. Wiebes, minister van economische en klimaatzaken vindt dat geen goed idee.
  De Duitsers bepalen zelf wel of ze kolen gebruiken voor staalproductie en kolen centrales.
  En als de kolen niet langs Rotterdam gaan kunnen ze ook via Antwerpen/Hamburg.
  Die gemeenteraad lijkt echt verblind door een groene waas.

 6. Hetzler 12 mei 2018 om 18:59 - Antwoorden

  Wij mogen ons wel eens gaan afvragen of het woord DUURZAAM van toepassing is op al die klimaatfratsen. Duidelijk is immers dat je een complete beschaving terug slingert naar een niveau van 250 jaar geleden. Geheel in strijd met de VN-definitie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Brundtland-rapport En dat beleid heeft de brutaliteit zichzelf duurzaam te noemen. Wat een gotspe!. Het begint zo langzamerhand een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de Westerse beschaving te worden om onze hoogontwikkelde beschaving naar de knoppen te helpen en de Ontwikkelingslanden hierin mee te sleuren. Nee, ik koester geen enkele hoop dat ons huidige partijkartel onder de knoet van Greenpeace en Milieudefensie (GroenLinks en D66) enerzijds en groene graaiers (ook links trouwens: gevalletje Rosenmöller) anderzijds ooit tot een realistisch besef komt.

  • David 12 mei 2018 om 20:41 - Antwoorden

   Bij nieuwe industriële processen of geneesmiddelen wordt altijd uitgebreid onderzoek gedaan naar de effecten.
   In tegenstelling hiermee is de “energietransitie” of wat daarvoor doorgaat. Kern van die transitie is energieopslag maar betaalbare massaop slag is niet te bespeuren. Op enkele bijeenkomsten heb ik daar vragen over gesteld aan bestuurders en politici . Antwoord is al jaren dat die opslag er inderdaad nog niet is maar dat er hard aan wordt gewerkt. Gehalte dus van “gaat u maar rustig slapen” .
   Analogie: een auto bouwen terwijl het wiel nog niet is uitgevonden.
   Nogmaals: het energieaccoord is een encycliek: het is geloof, er is geen onderbouwing, niet financieel en niet technisch.

   • Boels 12 mei 2018 om 22:13 - Antwoorden

    @David 12 mei 2018 om 20:41

    Statistische technieken zijn nog wel eens soepeltjes toe te passen, zeker in de alfa-wereld waar steekproeven vaak iets hebben van het spelletje ezeltje_strekje 😉

    Met statistische methoden is zonne- en windenergie behapbaar gemaakt, gesteund door de ICT-mogelijkheden om artificiële intelligentie te gebruiken bij de distributie (aanbodgestuurd door de vraag te sturen).
    Dat het niet werkt zonder ingrijpende netwerkuitbreiding (en de veronderstelling dat AI via systeemanalisten en programmeurs beter is dan het boerenverstand) mag niet genoemd worden.

    Hett is verbijsterend.

  • David 12 mei 2018 om 21:01 - Antwoorden

   Ik kan geen plek noemen waar een moderne samenleving draait op de energie van zon en wind. Niet alleen huishoudens, maar industrie (mijnbouw, staal, chemie, beton, keramiek) transport en landbouw. Kortom: het is zeer de vraag of met windmolens en zonnepanelen de infrastructuur is te handhaven die ze produceerde. Zo niet dan zijn ze het tegendeel van duurzaam : collectieve zelfmoord.

 7. bart 14 mei 2018 om 12:52 - Antwoorden

  .ronald, jvdh en andere geloofsgenoten…waarom gaan jullie nooit in op de strekking van de artikelen mbt het falen van de Energiewende (professor Sin ) , biomassaverlakkerij (Lubach) en bovenhavig artikel?…mvg…bart

  • J van der Heijden 14 mei 2018 om 13:08 - Antwoorden

   Bart en andere goedgelovige

   Waarom spreken jullie je mede “sceptici” nooit aan op de koeien van fouten die ze maken ?

   Zo is er iemand die keihard beweert dat AGW is weerlegd (hij maakt er wel CAGW van)

   Uiteraard is dat zo vals als een briefje van EUR 7,50

   • bart 14 mei 2018 om 13:18 - Antwoorden

    ..je maakt je (on)faam meteen waar jvdh..dank….vg..bart..

   • J. van der Heijden 14 mei 2018 om 13:44 - Antwoorden

    Bart,

    Duits lezen is geen hobby van mij en ik vertrouw de vertaling van Hans niet dat is ook een reden.

    Het verhaal van Lubach was mij al lang bekend.

    Niemand heeft beweert dat de reductie van de CO2 uitstoot eenvoudig of anders ook maar goedkoop zou zijn. Wat wel zou helpen is

    1. Schouders er onder
    2. Een CO2 belasting invoeren in plaats van het ETS
    3. Goede en haalbare alternatieven aandragen (dus geen niet beschikbare Thorium MSR die nog niet bestaat als oplossing aandragen)
    4. On Topic blijven en afgesloten thema’s niet tot in het oneindige blijven herhalen

    Bart nu nog inhoudelijk commentaar van jullie zijde op alle onzin die hier gespuid wordt (ik weet het dat wordt lang wachten)

    Inhoudelijk op het stukje

    De problemen in Duitsland liggen vooral op het gebied van vervoer, duidelijk een zeer puntje wat met nieuwe elektrische auto’s opgelost kan worden en inderdaad Bruinkool (iets wat opgelost zou kunnen worden als Duitsland eens wat minder stroom zou exporteren)

    cleanenergywire.org/factsheets/germanys-greenhouse-gas-emissions-and-climate-targets
    cleanenergywire.org/factsheets/germanys-energy-consumption-and-power-mix-charts

    • bart 14 mei 2018 om 14:03 - Antwoorden

     .dat snap ik jvdh….want de duitse grammatica is nog lastiger dan de nederlandse…zeker voor wie de spelling al n probleem is…mvg…bart

     • J. van der Heijden 14 mei 2018 om 15:06

      Bart,

      Mijn Duits is prima (behalve het schrijven) maar alvast bedankt voor de interesse. Duits lezen is geen hobby, wel al 8 jaar in Duitsland gewerkt, maar ja dat is in mijn eigen vakgebied met mensen die willen communiceren, dat is iets heel wat anders.

      Dus nu nog dat inhoudelijke commentaar van jouw kant ?

      (ik weet het mijn grammatica is belangrijker dan de inhoudelijke kant van de discussie)

      Mijn gezond verstand verteld me dat ik naar de experts moet luisteren en dat ik moet twijfelen aan mijzelf als ik denk het beter te weten dan de experts

    • bart 14 mei 2018 om 14:05 - Antwoorden

     .snap ik jvdh…als je al moeite hebt met de spelling van je moedertaal…mvg..bart

  • Ronald 14 mei 2018 om 13:28 - Antwoorden

   Heel simpel Bart, daar ligt mijn expertise niet. Het zou een ieder hier sieren zich bij zijn/haar expertise te houden. Maar ja, dan wordt het weer zo stil hè ;-).

   • bart 14 mei 2018 om 13:51 - Antwoorden

    .het is mijn expertise ook niet ronald maar de feiten lijken me logisch..gezond verstand en eerlijkheid zijn mij meer waard dan expertjes in ivoren torentjes…mvg..bart..

    • Ronald 14 mei 2018 om 14:35 - Antwoorden

     Velen, die zichzelf gezond verstand en eerlijkheid toedichten, komen toch tot heel verschillende conclusies. Veelal omdat de informatie waaruit men put niet volledig is. Die kans is groter bij hobbyisten dan bij experts.

    • Henk dJ 14 mei 2018 om 16:58 - Antwoorden

     bart, gezond verstand zegt dat de Aarde plat is. Wetenschap toont aan dat ze rond is.

     • Erik 14 mei 2018 om 21:57

      Klimaat wetenschap zegt dat ze plat is Henk

 8. Eddy 14 mei 2018 om 21:21 - Antwoorden

  Het hele gebeuren om ons heen is zo gigantisch complex dat modelleren m.i. niet mogelijk is. Ook modellen die vraagstukken behandelen die vele vele malen eenvoudiger zijn zijn nog discutabel, dus maak niet de fout te beweren dat je weet hoe “klimaat” modellen moeten worden gemanipuleerd om geloofwaardige uitkomsten te genereren. Dat is niet slim.

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK