Een bijdrage van David Dirkse.

De afgelopen jaren heb ik vele discussies bijgewoond waarin de Shell werd aangevallen. Mijn wat provocerende inbreng is dan dat de Shell “vrijheid” verkoopt, een redenering die als volgt verloopt: 1 liter benzine kost ca € 1,50 en daar laten we een motor op draaien. Om handmatig evenveel energie op te wekken moet een mens twee volle dagen hard werken. Dus voor slechts € 1,50 kan ik twee dagen iets leukers of nuttigers doen dan mezelf afbeulen.

De standaardreactie hierop is dat deze vrijheid ten koste gaat van de bevolking van Nigeria waar bij de oliewinning ernstige verontreiniging optreedt. Dat is tekenend voor discussies betreffende milieu of klimaat: het op één hoop gooien van verschillende problemen.

De verontreiniging in Nigeria is het gevolg van piraterij die het gevolg is van corruptie door lokale politici die de bevolking niet in de olie-opbrengsten laat delen.

Een ander punt van verwarring is CO2 en milieuvervuiling. Het ziet er naar uit dat niet CO2 maar waterdamp het broeikasgas is dat onze planeet op temperatuur houdt.

CO2 is wel de bouwsteen van het leven op aarde en die vervuiling noemen is tamelijk bizar.

Fossiele brandstoffen leveren dan wel onze vrijheid maar het feit blijft dat verbrandingsmotoren lawaai maken en stinken. Het probleem daarbij is niet de CO2 die het verbrandingsproces oplevert maar de z.g. NOx-verbindingen, de stikstofoxiden en ook de niet volledig verbrande koolwaterstoffen. Die NOx-verbindingen ontstaan alleen bij hoge temperaturen wat de reden is dat dieselmotoren er meer van produceren dan benzinemotoren.

Elektrisch rijden heeft bovenstaande nadelen niet, aangenomen dat de stroom schoon in centrales wordt opgewekt. Bovendien zijn elektrische voertuigen efficiënter in hun energieverbruik, een elektromotor heeft een rendement van 90% tegen een benzinemotor 20%. Ook de versnellingsbak ontbreekt in elektrische auto’s, wat het aantal bewegende delen sterk reduceert en de levensduur van de auto verdubbelt. Het grote nadeel van elektrisch rijden is echter de energieopslag en de laadtijd. Een Tesla (aanschafwaarde € 120.000) heeft een accupakket ter waarde van € 35.000 voor slechts 55 KWh.

Een tank benzine van 50 liter levert bij 20% rendement 100 KWh waarbij de afvalwarmte het interieur kan verwarmen. Benzine tanken is een kwestie van minuten, een Tesla heeft aan het stopcontact 37 uur nodig om zijn accu’s op te laden.

Thans zijn er bij elektrische voertuigen twee brandstofrichtingen:

  1. accu’s’;
  2. waterstof en brandstofcellen.

In geval 2. komt er schoon water uit de uitlaat.

Omdat CO2 ten onrechte als verontreiniging en klimaatverstorend wordt aangemerkt blijft een voor de hand liggende oplossing om in onze steden de luchtkwaliteit te verbeteren buiten beeld: koolwaterstoffen in brandstofcellen omzetten in stroom om elektromotoren aan te drijven.

Door de lage temperaturen wordt dan alleen zuiver H2O en CO2 gevormd. Het ontbreken van ontploffingen handhaaft tevens de rust.

Autofabrikant Nissan gebruikt methanol brandstofcellen voor de aandrijving van interne transportwagentjes:

Als eerste autoproducent ter wereld gebruikt Nissan North America commercieel ontwikkelde brandstofcellen voor de energievoorziening van het interne transport. De assemblagefaciliteit in Smyrna, Tennessee, telt 60 bagagewagens die de duizenden auto-onderdelen over het 500.000 m2 grote fabriekcomplex transporteren. De energie hiervoor komt nu van methanol-brandstofcellen van Oorja Protonics, waardoor de CO2-uitstoot door de fabriek afneemt.

Bij de RG-Nathalie sportwagen die door 4 elektromotoren wordt aangedreven zorgt een methanol brandstofcell voor een verhoogde actieradius van 1000 km. Volgens de producent Gumpert is een methanol-brandstofcel veel handiger dan een waterstof-brandstofcel omdat je methanol gewoon in vloeibare vorm in een tank kan gooien. Uit het methaan wordt vervolgens waterstof gewonnen (CH4 + 2 H2O → katalysator → CO2 + 4 H2) en verder geschiedt het opwekken van elektriciteit hetzelfde als bij de waterstofcel. Per honderd kilometer wordt hierbij zo’n 30 gram CO2 uitgestoten.

Kortom: de CO2-hysterie voorkomt dat ons verkeer schoner wordt zonder de nadelen van langdurig opladen, geringe actieradius en zwaardere stroomnetten of waterstofproductie.

Dit lijkt mij een prima markt voor de Shell.

Zie hier en hier.