Tegenintuïtief – meer windenergie vergt meer fossiele energie

Onder de titel, ‘New Papers: Intermittent Wind Power Preserves & Increases Need For Fossil Fuel Energy Generation‘, vestigde Kenneth Richard op de website ‘NoTricksZone’ de aandacht op enkele artikelen verschenen in de peer–reviewed literatuur, waarin werd geconcludeerd dat – in tegenstelling tot dat wat men zou denken – meer windenergie niet leidt tot minder, maar tot méér fossiele energie.

Ik pik er een aantal elementen uit.

Wind turbines cannot produce energy when the wind is not blowing. Consequently, wind power routinely needs to be backed up by reliable and immediately–available energy sources — which are often fossil fuels–based (gas, oil, coal).

So as wind power installation expands across the world, more fossil fuel plants will need to be built to back them up.

A new observational analysis using data from 10 European Union countries affirms the rather devastating conclusion that wind power installation “preserves fossil fuel dependency” because for every 1% increase in the installed capacity of wind power there is a concomitant ~0.25% increase in the need for more electricity generation from fossil fuels.

And, sure enough, the growth in natural gas production and consumption across the globe is expected to explode in the coming decades (EIA, 2016), nearly doubling in production (from 300 to nearly 600 billion cubic feet per day) between 2010 and 2040.

Currently, 1,600 new coal plants in 62 countries are planned or in the process of being constructed across the world, expanding the world’s coal-fired energy capacity by 43% in the coming years (New York Times, 2017).

There can be no long–term CO2 emissions reduction benefit to installing more and more wind power if the long–term net effect of doing so leads to the requisite construction of more fossil fuel energy plants.

Richard verwijst daarbij naar een artikel van Marques et al., getiteld: ‘Have fossil fuels been substituted by renewables? An empirical assessment for 10 European countries‘.

Enkele conclusies:

♦ “The installed capacity of wind power preserves fossil fuel dependency. … Electricity consumption intensity and its peaks have been satisfied by burning fossil fuels. … [A]s RES [renewable energy sources] increases, the expected decreasing tendency in the installed capacity of electricity generation from fossil fuels, has not been found. Despite the high share of RES in the electricity mix, RES, namely wind power and solar PV, are characterised by intermittent electricity generation. … The inability of RES-I [intermittent renewable energy sources like wind and solar] to satisfy high fluctuations in electricity consumption on its own constitutes one of the main obstacles to the deployment of renewables. This incapacity is due to both the intermittency of natural resource availability, and the difficulty or even impossibility of storing electricity on a large scale, to defer generation. As a consequence, RES [renewable energy sources] might not fully replace fossil sources.”

♦ “The literature proves the existence of a unidirectional causality running from RES [renewable energy sources] to NRES [non-renewable energy sources] (Almulali et al., 2014; Dogan, 2015; Salim et al., 2014). This unidirectional causality proves the need for countries to maintain or increase their installed capacity of fossil fuel generation, because of the characteristics of RES [renewable energy sources] production.”

….

♦ “[A]n increase of 1% in the installed capacity of wind power provokes an increase of 0.26%, and 0.22% in electricity generation from oil and natural gas, respectively in the long-run…. Natural gas plants are the most commonly used to manage the scarcity of RES electricity supply and the uncertainty of electricity demand. Indeed, the flexibility and storage facilities of natural gas plants allow the electricity production systems to effectively match the electricity demand with the electricity supply. Hence, this implies that the greater the electricity consumption peaks, the larger the capacity for generation from natural gas plants must be and, consequently, the longer and larger the capacity needed on stand-by status.”

Voorts verwijst Richard naar Blazques et al., ‘To Grow Renewables’ Market Share. More Fossil Fual Plants Are Needed’. Hij schrijft daarover:

In another new paper that lends support to the conclusions of Marques et al. (2018) above, Blazquez et al. (2018) (full paper available for download) find that renewable energy paradoxically becomes more and more costly to consumers the further it penetrates the market, and thus simultaneous growth in fossil fuel technologies is needed to keep the costs of renewable energy sustainable.

Moreover, Blazquez et al. (2018) conclude that “transition towards a full 100% renewable electricity sector is unattainable.”

Lees verder hier.

Op basis van hun modelberekeningen suggereert het PBL dat er besparing van de CO2–uitstoot zal plaatsvinden, naarmate het aandeel windenergie in de energy mix toeneemt.

Uit voorgaande literatuur, gebaseerd op de praktijk, blijkt dat de fossiel gestookte elektriciteitsproductie niet zal afnemen, maar zal toenemen! Voor de lezers van Climategate.nl komt dat waarschijnlijk niet als een verrassing. Maar voor alle anderen wellicht als een schok.

Alweer een illusie armer!

De recente waarschuwing van TenneT voor onbalans in het net, past in het hier geschetste beeld.

From/Van : TenneT TSO BV
Utrechtseweg 310
NL-6812 AR Arnhem
Netherlands
Date-time/Datum-Tijd : 30-apr-2018-11:22h
Betreft : Bedrijfstoestand: ALERT

Geachte heer/mevrouw,

TenneT roept de bedrijfstoestand ALERT af voor Systeembalans

De situatie is dat:

De systeemreserves zijn uitgeput

TenneT neemt contact op voor eventuele vervolgacties.

Hoogachtend,

TenneT TSO B.V.

Door |2018-05-03T15:33:46+00:004 mei 2018|72 Reacties

72 Comments

 1. Leen 4 mei 2018 om 08:41 - Antwoorden

  De elektriciteitsproducten in Nederland, Nuon, Essent als voorbeeld, moeten het verbruik van fossiele brandstoffen die zij in haar productieprocessen verbruiken, jaarlijks aan het CBS opgeven.
  Daarnaast beheert Tennet (overheid) de balans op het elektriciteitsnet en beschikt over alle realtime productie- en verbruikgegevens.

  Het CBS schrijft in een publicatie er “Elektriciteit in Nederland”:
  De gegevens over winning, omzetting en verbruik van elektriciteit worden door het CBS
  verzameld via maand-, kwartaal- en jaarenquêtes. Berichtgevers zijn zowel energiebedrijven
  met elektriciteitscentrales die leveren aan de hoogspanningsnetten van TenneT, als bedrijven
  in andere sectoren die veel elektriciteit verbruiken en/of zelf elektriciteit opwekken voor
  eigen verbruik. Elektriciteitsproducenten vullen daarnaast elk jaar een enquête in waarin ze per installatie de productie van elektriciteit en de daarvoor ingezette brandstoffen over het voorgaande
  jaar opgeven.

  De elektriciteitsbedrijven en Tennet hebben de meetapparatuur waarmee verbruik en productie van zowel de fossiele brandsstoffen als de opgewekte elektriciteit worden gemeten, realtime zelfs.

  Het resultaat van fossiele brandstofbesparing van de input van windparken wordt gemente en kan daarmee openbaar worden gemaakt.
  Aldoende kan de overheid een onderbouwing leveren voor haar klimaataanpak en overtuigen dat een windpark, op jaarbasis een brandstofbesparing van xx % realiseert.
  Desondanks publiceert geen enkele elektriciteitsproducent, noch Tennet, CBS, PBL of het team Nijpels dergelijke rapportages en lijkt ook geen enkele partij zoals gemeenten, de Consumentenbond, Vereniging eigen huis enzovoorts daarom te vragen.

  Het lijkt me evident dat eerst over de gerealiseerde windparken een uitputtende rapportage wordt opgeleverd en geëvalueerd, waarna met goedkeuring van de betalende burger, heel misschien een akkoord voor verder uitrol van windenergie kan worden opgehaald, want er zijn wellicht betere methoden om energie te beparen.

  En tot dat rapportage- en beslismoment heeft onze klimaatminister Wiebes geen enkel argument om Nederland met een nieuw windpark uit te breiden.

  • Boels 4 mei 2018 om 12:13 - Antwoorden

   Men wil geen transparantie en dat kan men ook niet met zo’n groen gespoten bord-voor-de-kop.
   Ik heb geen idee hoe je een einde kunt maken aan het flauwe-kult-denken.

 2. Michiel de Pooter 4 mei 2018 om 09:25 - Antwoorden

  Nog veel paradoxaler is, dat windmolens 100% afhankelijk zijn van fossiele structuren en supply lines. Het moet iedereen wel eens opgevallen zijn, dat Eskimo’s, Maori ’s en Toearegs geen windmolens bouwen en onderhouden. Alleen complexe, hyper-technologische, fossiel aangedreven, onduurzame beschavingen, met de hoogste CO2 emissies per capita, zijn in staat om windmolens te bouwen. Dat geeft te denken.

 3. Hugo 4 mei 2018 om 09:33 - Antwoorden

  Leen
  Jaarproductie gegevens van weerafhankelijke stroom zijn voor de planning van het aandeel van centrales minder relevant bij het wegvallen van wind energie zal de energievoorziening in time door centrales moeten worden opgevangen. Windmolens leveren gemiddeld de helft van de tijd minder dan 20% van het opgestelde vermogen en de rest van de tijd wisselende vermogens tussen de genoemde 20% en het opgestelde vermogen. Dat betekent dat windmolens door het jaar heen op het land gemiddeld 21% van het opgestelde vermogen leveren x het aantal uren per jaar en op zee ongeveer 35%.
  Toch moet je reserve capaciteit achter de hand houden waarmee je snel het totale opgestelde vermogen bij te hoge windkracht als de molens worden stilgezet kunt invullen
  Ook bij toenemende vraag bij afnemende wind moet je direct reserve capaciteit beschikbaar hebben.

 4. Scheffer 4 mei 2018 om 10:21 - Antwoorden

  Met alleen nog maar (zonder subsidie) zgn. “zelf bedruipende” windparken zullen de Tennet’s (overheid is aandeelhouder) huiverig maken voor verdere investeringen in “duurzaam”.

  Ook het landelijk netwerk wordt instabieler met meer afwisselende stroom, kans op black-outs stijgt navanant.

  Overflow aanbod wind- en zonne-stroom leidt tot afschakelen van weersafhankelijke stroom en zgn. “constraint compensaties” voor het stilstaan zullen worden afgeschaft (te kostbaar).

  Als de energieleveranciers en hun aandeelhouders niet de aanstaande realiteit durven uit te spreken is hun duurzaam omvallen te voorzien.

  Not CO2, it’s the sun and the oceans, stupid!

 5. J van der Heijden 4 mei 2018 om 10:48 - Antwoorden

  Ja als je het verschil niet weet tussen ” capaciteit” en opwekking of brandstof gebruik dan trek je al snel de verkeerde conclusies

  Maar goed lezen is en blijft lastig

  ” On the plus side, the study notes that an increase in natural gas capacity doesn’t necessarily correlate to an increase in fossils burned. Remember, you can build all the capacity you want, but in an integrated grid that new gas power plant is competing with wind, solar, hydropower and other renewables.”

  https://genesisnanotech.wordpress.com/2018/04/30/have-fossil-fuels-been-substituted-replaced-by-renewables-to-quote-the-great-john-wayne-not-hardly/

  • r.kif 4 mei 2018 om 13:05 - Antwoorden

   ja als je denk dat je in de toekomst kan kijken en dat je denkt te weten dat de aarde opwarmt kan je eindeloos mensen provoceren een irriteren maar dan ben jezelf degene die belachelijk is. Ik heb nog wel een paar kristallen ballen voor je liggen en wat ingewanden van een kip.

   • J. van der Heijden 4 mei 2018 om 15:09 - Antwoorden

    R.kif,

    Inderdaad er is altijd een kans dat de fysische eigenschappen van CO2 spontaan veranderen!

    Dat lijkt me inderdaad een goede om daar rekening mee te houden!

    En als ik de deur uit stap ben ik altijd goed op mijn hoede! Het kan zijn dat de zwaarte kracht plotseling op houd en voor je het weet vlieg je door de lucht!

    “In his theory, celestial bodies are able to teleport from one side of the planet to the other when they reach the horizon – just as the characters in the video game Pac-Man arrive on the right-hand side of the screen as they exit the left-hand side”

    https://www.theage.com.au/world/europe/flat-earth-conspiracy-theorists-convinced-the-idea-of-a-round-world-is-fake-news-20180430-p4zcgu.html?platform=hootsuite

    En deze persoon heeft er goed over nagedacht en een hele eigen interpretatie dus het moet wel waar zijn want het gaat in tegen de conventie

    • R.kif 4 mei 2018 om 15:42 - Antwoorden

     Lachen man proberen om je heen te slaan om je eigen lachwekkende bijgeloof te maskeren. Een ieder die beweert te weten hoe het over tachtig jaar de wereld eruit zal zien is een fantast of een zwendelaar. En u behoort tot de sukkels die deze leiden gelooft. Das pas grappig.

  • Henk dJ 4 mei 2018 om 20:44 - Antwoorden

   JvdH: “als je het verschil niet weet tussen ” capaciteit” en opwekking…”
   Ik ben er zeker van dat de auteurs van dat artikel maar al te goed dat verschil kenden, maar dat ze het doelbewust verdoezelden, om zo hun propaganda te kunnen schrijven 🙂

 6. Michiel de Pooter 4 mei 2018 om 10:56 - Antwoorden

  Very on topic: Windmolens leveren vandaag, nu (as we speak) om 10:50 1% van het maximale vermogen.

  https://windstats.nl/

  • Bart Vreeken 4 mei 2018 om 11:16 - Antwoorden

   @Michiel de Pooter
   Very on topic: Windmolens leveren vandaag, nu (as we speak) om 10:50 1% van het maximale vermogen

   Daar tegenover staat: de stroomproductie uit zonnepanelen gaat vandaag als een tierelier. We hebben een bijzonder zonnig jaar tot nu toe.

   • Michiel de Pooter 4 mei 2018 om 12:22 - Antwoorden

    Bart,
    Voordat je de polonaise gaat lopen; Op een wereldschaal bekeken, blijft de bijdrage van solar aan electriciteitsproductie erg onbetekenend. In 2017 nog steeds minder dan 2 %. Zolang de electriciteitsvraag 1 a 2 % per jaar blijft stijgen, zal daar niet veel verandering in komen. Net als bidkapelletjes en een bosje bloemen, levert solar wel een goed gevoel, merk ik aan jou, maar goed, daar blijft het licht niet van branden.

    • Bart Vreeken 4 mei 2018 om 12:35 - Antwoorden

     Bijna 2%, dat is meer dan ik dacht. 🙂 Toch een mooi resultaat.

     Inderdaad, de vraag naar energie stijgt sneller dan de productie van ‘groene stroom’. Dat is dweilen met de kraan open. Maar soms kun je toch maar beter blijven dweilen. Kun je met je andere hand de kraan een stukje proberen dicht te draaien.

     • Michiel de Pooter 4 mei 2018 om 15:48

      “Groene stroom”

      Een hond is geen paard en paard is geen hond. Het onderscheid tussen een hond en een paard is het gevolg van strak redeneren. Groene stroom is het gevolg van het tegengestelde. Het past perfect in de infantiele en naieve wereld van de klimaat- en energieacolyten, waar we nu mee opgescheept zitten. Veel plezier met je groene stroom.

     • H ter Beek 4 mei 2018 om 15:52

      Net als dat kleine meisje op de Titanic, die met een theelepeltje aan het hozen was. Alle kleine beetjes helpen tenslotte…

     • Bart Vreeken 4 mei 2018 om 17:09

      Ik geloof niet dat het zin heeft om met je in discussie te gaan, Michiel de Pooter. Dat is trekken aan een dood paard.
      Ik lees hier wel een nieuw woord: ‘energieacolyt’. Is dat een persoon of een chemische verbinding? Vroeger werden we hier geplaagd door zeloten. Maar wat is dan het verschil tussen een zeloot en een acolyt?

     • Michiel de Pooter 4 mei 2018 om 17:41

      Geen idee Bart. Acolyten zijn types, die zich onder meer bedienen van celebrale en rituele technieken om boodschappen over te brengen, meestal uit metafysische werkelijkheden. Ik geef het toe, het is ingewikkeld, maar jij begon over groene stroom. Verder begrijp ik niet dat het in discussie gaan met mij gelijk is aan het trekken aan een dood paard. Dat moet je echt toelichten.

     • Bart Vreeken 4 mei 2018 om 18:09

      Dank voor de toelichting, Michiel. Ik had die acolyten stiekem al even gegoogled.
      Terug naar het onderwerp. De ‘groene lobby’ mag dan misschien soms naïef zijn, de titel van het stuk van Hans is ronduit misleidend. Uit niet blijkt dat door het gebruik van windenergie er meer fossiele energie verbruikt wordt. Natuurlijk er moet voldoende backup-capaciteit zijn, maar die wordt alleen ingezet als het nodig is. Zo zweverig is dat niet.
      De tragiek is wel dat ondertussen de vraag naar energie alleen maar toeneemt. Deels voor onzinnige dingen, zoals de productie van bitcoins (dat vraagt evenveel stroom als het totale verbruik van Denemarken). Of door steeds meer vliegverkeer, gewoon omdat het zo goedkoop is.
      Moeten we dan maar niets doen? Ook niet goed. Klimaatverandering is reëel, al zijn er onzekerheden en weten we niet waar het uitkomt. Ook relatief kleine veranderingen kunnen toch grote problemen geven. Als het droog wordt op plekken waar het nat was, of andersom, hebben we zo;n probleem. Zie bijvoorbeeld Kaapstad, waar een milioenenstad na langdurige droogte niet meer weet waar het nog voldoende water vandaan kan halen.
      Ook moet er natuurlijk een alternatief gevonden worden voor het gas uit Groningen.
      Tegelijk denk ik dat de plannen van de regering veel te hoog ingezet zijn en gaan leiden tot ongewenste effecten.

     • Michiel de Pooter 4 mei 2018 om 19:45

      “Als het droog wordt op plekken waar het nat was, of andersom, hebben we zo;n probleem”.
      Wat een onzinnnige claim om te verwachten dat klimaten overal ter wereld stabiel blijven, ook op korte tijdschalen.
      Nog onzinniger is het om dergelijke evenementen te mitigeren met peperdure, inefficiente technologieën als windmolens, zonnepanelen en ccs. Droogteprobleem in Kaapstad is in de eerste plaats geen klimaatprobleem, maar een overbevolkingsprobleem. Droogtes op de Kaap zijn van alle tijden. In 1900 had Kaapstad nog 170.000 inwoners, is nu geexplodeerd naar bijna 4 miljoen inwoners, die soms 2x per dag douchen, een wasje draaien en zwembaden vullen. Inderdaad, daar is geen water voor aan te slepen.

     • Bart Vreeken 5 mei 2018 om 09:53

      Inderdaad de bevolking van Kaapstad is sterk toegenomen. Dat is een belangrijke verklaring voor het waterprobleem nu. Dat had ik beter moeten checken. Het is dus niet zo’n goed voorbeeld. Er is wel een trend dat er steeds minder neerslag valt. De combinatie leidt nu tot grote problemen.

      Ik ‘claim’ nergens dat er geen natuurlijke klimaatveranderingen zijn, op welke termijn dan ook. Je hebt kennelijk een rijke fantasie, of je kunt niet lezen. Maar bij klimaatveranderingen is meestal een oorzaak te vinden. We zien nu klimaatverandering waarbij een duidelijke natuurlijke oorzaak ontbreekt. Sterker nog, terwijl de zon minder actief wordt stijgt de wereldtemperatuur steeds verder.

     • Henk dJ 5 mei 2018 om 11:45

      Het probleem in Kaapstad is niet alleen de stijgende bevolking en de trend in minder neerslag. Het is ook omdat de overheid dit jarenlang zag aankomen, maar niets deed.

      En laat dit nu net hetzelfde zijn als wat de klimaat-sceptici willen: iedereen met degelijke kennis van het klimaat waarschuwt voor de gevolgen van AGW, maar de negationisten willen dat de overheid niets doet…

     • Hans Erren 5 mei 2018 om 13:18

      Nederland zag ook al jaren aankomen dat het Groningse aardgas een keer op zou zijn, en nu wordt er opeens paniekvoetbal gespeeld.

     • Michiel de Pooter 7 mei 2018 om 10:47

      @Bart Vreeken,

      “Natuurlijk er moet voldoende backup-capaciteit zijn, maar die wordt alleen ingezet als het nodig is. Zo zweverig is dat niet”

      Thermische centrales zijn geen knipperlichten, maar is supercomplexe technologie met input en output en efficientie optima. De meeste centrales kunnen niet op commando teruggeregeld worden richting 0 op het tempo van renewables. De meeste centrales kunnen om materiaaltechnische redenen, maar teruggeregeld worden naar 40% van hun ontwerpvermogen.

   • Bleeker 4 mei 2018 om 15:44 - Antwoorden

    @ Bart Vreeken. Fakenews. Een bijzonder zonnig jaar? Nou nee niet echt, van de vijf jaar dat mijn zonnepanelen op het dak liggen is de opbrengst dit jaar het slechtst in januari tot mei. Zo gaat dat met het weer vandaag is het mooi maar februari en maart waren slecht.

    • Bart Vreeken 4 mei 2018 om 16:23 - Antwoorden

     Gelijk maar even checken, Bleeker. Hier zie je de globale straling in De Bilt per maand, met daarbij de normalen over 30 jaar.

     http://www.logboekweer.nl/GlobaleStraling/DeBilt_Glob.pdf

     Je hebt gelijk, als we het met de laatste 5 jaar vergelijken dan is dit jaar niet bijzonder zonnig. Over de periode januari – april is het wel zonniger dan het lopend 30-jarig gemiddelde. En als je goed kijkt dan zie je dat het 30-jarig gemiddelde ook steeds hoger wordt. Nederland is kennelijk steeds zonniger geworden.
     Mei zit nog niet in de statistiek. De afgelopen dagen waren zeer zonnig, en de komende dagen zijn dat ook.

  • Scheffer 4 mei 2018 om 13:51 - Antwoorden

   Ik denk dat het bepaald géén wijsheid is om de fossiele- en kernenergie-centrales versneld af te schaffen, zoals de milieu-zeloten dat voorstaan, omdat we “duurzame” (wisselvallige) energie voorrang moeten geven. Het is eerder een GroenLinkse stupiditeit te noemen een dergelijk aanstaand maatschappelijke rampscenario te kunnen bedenken en te ideologiseren.

 7. TV01 4 mei 2018 om 15:07 - Antwoorden

  Er is een site, http://www.energieopwek.nl die continu de opgewekte duurzame energie online bijhoudt.
  Verder is er op http://www.en-tran-ce.org overzichten te vinden per dag, per maand en per jaar van de totale energiehoeveelheden.
  De moeite waard om daar eens te kijken

 8. Hetzler 4 mei 2018 om 17:35 - Antwoorden

  Prima verhaal, want het lid van de RvA van De Groene Rekenkamer geeft al jaren zijn lezing waarin hij laat zien dat hernieuwbare energie met zekerheid uitstoot van CO2 in stand houdt. Hernieuwbaar genereert dus haar eigen probleem.

  Verder zijn dit 2 interessante artikelen hieraan gerelateerd: https://www.deingenieur.nl/artikel/verweer-tegen-wind-op-zee

  https://www.ensoc.nl/nieuwsarchief/branchenieuws/-subsidieloze-windparken-op-zee-verliesgevend-/

  Zoals gebruikelijk hoor je hier nooit iets over op het NOS-journaal. Soms heeft de NOS kritiek op dictaturen en beknotting van de persvrijheid. Zelf opgelegde selectiviteit om politieke reden, zoals de NOS bedrijft, is even verwerpelijk.

 9. Fred Udo 4 mei 2018 om 17:37 - Antwoorden

  Het artikel verwart vermogen met productie. De vraaggestuurde centrales moeten in staat blijven om bij windstilte aan de volledige vraag te voldoen ook wanneer er een overkill aan windvermogen wordt opgesteld. Dit betekent niet dat zij veel bedrijfsuren maken.
  Zie het artikel van Geert-Jaap van Ulzen in Climategate.

 10. Henk dJ 4 mei 2018 om 19:06 - Antwoorden

  Wat een absurde kronkelredeneringen worden er hier gebruikt!
  Wanneer je windenergie of zonne-energie gebruikt, dan gebruik je op dat moment toch GEEN fossiele energie! Op dat moment staat de gascentrale geen gas te verbranden!

  Kijk bijvoorbeeld naar deze grafiek met gegevens over Duitsland: https://www.cleanenergywire.org/sites/default/files/styles/lightbox_image/public/images/factsheet/fig1-installed-net-power-generation-capacity-germany-2002-2017.png
  In Duitsland is er sinds 2002 voor zo’n 94GW aan zonne-en windenergie gebouwd. Maar de totale capaciteit van de fossiele- en kerncentrales is in diezelfde periode met zo’n 10% gezakt. En die oude fossiele- en kerncentrales produceren zo’n 30% minder energie dan in 2002, dus liggen vaker stil.

  Maar ja, ik blijf het herhalen: misinterpretaties en verdraaiingen zijn de standaard strategie van de negationisten.

  • Hans Erren 4 mei 2018 om 19:21 - Antwoorden

   Hoe harder het waait en hoe minder wolken, hoe lager de stroomprijs, dat is het fundamentele probleem van aanbodgestuurd produceren.

   • Bart Vreeken 4 mei 2018 om 21:29 - Antwoorden

    Tijd om je auto op te laden en de wasmachine aan te zetten.
    Iedereen blij.

   • Bart Vreeken 4 mei 2018 om 21:32 - Antwoorden

    Andere keren wordt er juist geklaagd dat het duurder wordt door de inzet van alternatieve energiebronnen.

    • Boels 6 mei 2018 om 20:58 - Antwoorden

     Het produkt bepaald de eindprijs niet, het zijn de bezorgkosten 😉

     Het idee dat je zonder kosten wiebelstroom kunt injecteren in het netwerk is achterhaald (zoals veel eerder is voorgekauwd).

  • André Bijkerk 4 mei 2018 om 19:40 - Antwoorden

   Wanneer je windenergie of zonne-energie gebruikt, dan gebruik je op dat moment toch GEEN fossiele energie! Op dat moment staat de gascentrale geen gas te verbranden!

   Toch wel. Als je een gas/olie/kool centrale moet opstarten wanneer de wind/zomn wegvalt, dan ben je gewoon te laat. De centrales draaien gewoon in “idle” mee, zodanig dat ze tijdig op vereiste vermogen kunnen accelereren.

   Het gelinkte artikel is gebaseerd op deze studie/rapporage:

   sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421518300983

   Een paar quotes:

   …Despite the high share of RES in the electricity mix, RES (renewable energy sources), namely wind power and solar PV, are characterised by intermittent electricity generation. The increase in the installed capacities of intermittent renewable energy sources (RES-I)
   can be compatible with effective generation, but it can also increase idle capacity. So, it should be highlighted that this notion of idle capacity is
   quite different from traditional excess capacity

   Specifically, the ECA results confirm the substitution effect (besparing) between the installed capacity of solar PV and
   fossil fuels. In contrast, installed wind power capacity has required all fossil fuels and hydropower to back up its intermittency in the long-run
   equilibrium. The EGA outcomes show that hydropower has been substituting electricity generation through NRES, but that other RES have needed the flexibility of natural gas plants, to back them up.

   In contrast, an increase of 1% in the installed capacity of wind power provokes an increase of 0.26%, and 0.22% in electricity generation from oil and natural gas, respectively in the long-run.

   • Henk dJ 4 mei 2018 om 20:36 - Antwoorden

    OK, André, de centrale wordt op een laag pitje gehouden en verbrandt een beetje gas. Maar hoe je het ook draait of keert, hij gebruikt minder gas omdat de meeste energie op dat moment door de windmolens of zonnepanelen wordt geproduceerd. Het is wel “installed base”, maar het is “idle” en produceert minimale CO2.De feiten zijn er, zoals ik al schreef (maar wat jij blijkbaar wenste te negeren): “En die oude fossiele- en kerncentrales produceren zo’n 30% minder energie dan in 2002.”

    • André Bijkerk 4 mei 2018 om 20:44 - Antwoorden

     Henk, don’t shoot the messenger. Hoe je het ook wendt of keert. In het rapport staat:

     In contrast, an increase of 1% in the installed capacity of wind power provokes an increase of 0.26%, and 0.22% in electricity generation from oil and natural gas, respectively in the long-run.

     • Henk dJ 4 mei 2018 om 21:29

      André, kijk nog eens naar de grafiek die ik heb getoond op 4 mei 2018 om 19:06. De “installed capacity of wind power” steeg van 13,3 GW naar 56,2 GW.
      Maar de “electricity generation from oil and natural gas”, plus steenkool en kernenergie, die zakte van >500 TWh naar <400 TWh.
      cleanenergywire.org/sites/default/files/styles/lightbox_image/public/images/factsheet/fig1-installed-net-power-generation-capacity-germany-2002-2017.png
      cleanenergywire.org/factsheets/germanys-energy-consumption-and-power-mix-charts

      Dus die ene zin die door notrickszone werd gecherrypicked uit dat artikel (achte en paywall), komt gewoon niet overeen met de feiten. De harde cijfers tonen gewoon geen stijging van de fossiele electiricteitsopwekking in Duitsland, terwijl wind- en zonne-energie wel stegen.

      "Don’t shoot the messenger". Maar vraag je gewoon af of notrickszone niet een tikkeltje bevooroordeeld was en nogal selectief heeft zitten citeren…

     • André Bijkerk 4 mei 2018 om 22:01

      Een kleine blik achter de betaalmuur:

      dropbox.com/s/pbdsbghmbk7811w/Knipsel.PNG?dl=0

      Waarom ga je niet in discussie met de auteurs?

    • Aad Vermeulen 4 mei 2018 om 23:25 - Antwoorden

     Henk, je komt steeds met grafieken over the installed power capacity in Germany. Ik weet ook wel dat het aandeel windenergie qua capaciteit enorm gegroeid is in Duitsland. Maar dat wil nog niet zeggen dat er ook een gelijk aandeel windenergiestroom is bijgekomen. Je mag dan wel 10 GW (als voorbeeld) extra opwekcapaciteit hebben, maar als dat in de praktijk maar 3 GW extra stroom oplevert omdat de wind niet altijd gunstig waait heb ik niks aan die cijfers over opgesteld vermogen. Je moet kijken wat die windmolens daadwerkelijk opleveren, niet wat hun vermogen is.

     • Henk dJ 4 mei 2018 om 23:43

      Aad , goed lezen: op 4 mei 2018 om 21:29 gaf ik ook een link naar de geproduceerde energie.

      En het artikel hierboven gaat wel degelijk over geïnstalleerde windenergie.

    • Henk dJ 5 mei 2018 om 09:05 - Antwoorden

     André, die “kleine blik” toont niet veel. Maar het bevestigt wel wat ik al schreeft: “Dus die ene zin die door notrickszone werd gecherrypicked uit dat artikel”. Het is wel al voldoende om te bevestigen dat de tricks-zone weer eens heel selectief is in wat ze wel en niet rapporteren. Ze beweren dat windenergie leidt tot meer gebruik van olie en gas. Maar ze NEGEREN volledig het zinnetje dat vaststelt dat zonne-energie leidt tot een vermindering.

     Maar zo één knipsel kan natuurlijk niets onderbouwen. Je moet het hele artikel tonen. Hier zijn enkele bedenkingen die ik graag beantwoord zou zien, gebaseerd op het gehele artikel (na het lezen van de abstract):
     Is een “autoregressive distributed lag model” een relevant model om te gebruiken?
     Waarom vermelden ze enkel olie en gas, maar geen steenkool?
     Waarom keken ze maar naar 10 Europese landen, en hoe werden die geselecteerd?
     Hebben ze een aanwijzing dat er een oorzakelijk verband is , of is het enkel een toevallige correlatie?

     O ja, en ik vraag me ook af: alhoewel AGW-negationisten altijd maar kritiek hebben op het gebruik van modellen door klimaatwetenschappers, waarom hebben ze nu geen kritiek op het gebruik van een “autoregressive distributed lag model”? 🙂

  • Hetzler 4 mei 2018 om 19:48 - Antwoorden

   @Hdj Vandaar dat in Duitsland de emissie is toegenomen. Wat beweegt jou toch tot geloof in de AGW-hypothese in weerwil van alle historische bewijzen die deze hypothese weerleggen? Laat eens zien hoe het nu echt in elkaar steekt, dat wij met zijn allen naar de knoppen gaan, de aarde in 2100 zal zijn als op de dag vóór de 1e scheppingsdag: woest en ledig. Laat eens zien dat Arrhenius het bij het rechte eind had en Al Gore dat de noordpool sinds 2013 ijsvrij is en dat de wereld dus door ‘negationisten’ sinds 2013 belazerd worden. Wij zijn nu al 30 jaar aan het modderen met zonnepanelen en windmolens. Hoe verklaar jij dat het resultaat niet meer is dan amper 1% van de wereldenergieproductie? Er wordt niets verdraaid, maar feitelijk vastgesteld. Nieuwe levensvatbare innovaties, zoals de auto, de pc, mobiele telefoon hebben luttele jaren nodig aleer zij gemeengoed worden. Hernieuwbaar bewijst na 30 jaar nog niet zonder subsidies te kunnen. Subsidieloze windparken op zee zijn een wensdroom zo lang het bewijs niet is geleverd dat het mogelijk is. Dat opeens in een paar jaar tijd dit wel mogelijk is, terwijl windmolens uitontwikkeld zijn, is uiterst ongeloofwaardig en lijkt eerder een PR-truc of een heel geraffineerde misleiding of banale bluf. Ik houd het op het laatste. Verdraaiing en misinterpretaties? Vooralsnog vinden wij die in de wereld van hernieuwbare energie.
   Feiten zijn van belang, geen wensdromen en bluf. Zegeningen van gratis hernieuwbaar na 30 gemodder? Niets van gemerkt, behalve een explosief stijgende energierekening en haperende stroomlevering. Goh, wat een succes die mythe van CO2-mitigatie. Alleen dit al laat zien dat CO2 geen rol van betekenis speelt. Ik ben blij een mens te zijn die in het tijdperk van Verlichting leeft.

   • Henk dJ 4 mei 2018 om 20:29 - Antwoorden

    En zoals gewoonlijk, klopt het weer niet wat Hetzler schrijft. De bewering dat “Vandaar dat in Duitsland de emissie is toegenomen.” is weerom een leugen.
    Je beweert weliswaar: “Er wordt niets verdraaid, maar feitelijk vastgesteld.” Maar kom dan eens met waar “feitelijk vastgesteld” wordt dat de emissie in Duitsland is toegenomen?

    KIjk alvast eens hier: https://www.cleanenergywire.org/factsheets/germanys-greenhouse-gas-emissions-and-climate-targets
    “Between 1990 and 2015, most major German sources of emissions achieved reductions (See Figure 1). In the energy-related sectors, which are responsible for the largest share of Germany’s greenhouse gas emissions (around 40 percent), emissions fell by around 21 percent between 1990 and 2015. Even bigger reductions were achieved by households (35 percent) and industry (36 percent), while emissions from agriculture fell by only 16 percent, and the transport sector only reduced its emissions by 2 percent. Emissions from waste fell by 71 percent”

    Wat beweegt jou toch tot geloof in de AGW-scepticisme in weerwil van alle historische bewijzen die deze hypothese weerleggen????

    Je blijf maar bluffen en leugens verspreiden over “feitelijk vaststellen” enzovoort. Steeds opniew wordt je er op gewezen dat je leugens verspreid, en telkens weer negeer je dat. Zo ook op https://www.climategate.nl/2018/04/paard-van-troje-en-de-hiel-van-de-griekse-held-achilles/ Je ‘berekeningen’ kregen bakken kritiek, je negeerde dit alles, ging op geen enkele reactie in, deed geen enkele verantwoording van wat je schreef. EN sindsdien heb je nog veschillende keren frappante leugens verkondigt. Je hebt geen enkel voortschrijdend inzicht, en blijft cognitief dissonant vasthouden aan de leugens die jou blinde overtuiging moeten verantwoorden.

    • Ronel 4 mei 2018 om 21:17 - Antwoorden

     waar “feitelijk vastgesteld” wordt dat de emissie in Duitsland is toegenomen?
     https://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilungen/klimagasemissionen-stiegen-im-jahr-2016-erneut-an

     • Henk dJ 4 mei 2018 om 21:35

      Ronel, er staat daar “2016 wurden in Deutschland insgesamt 909,4 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente ausgestoßen. Das sind 2,6 Millionen Tonnen mehr als 2015”
      Maar in 2017 was het weer gezakt, naar 905 MT CO2-equivalent. En in 1990 was het nog 1252 MT, dus reeds met meer dan een kwarrt gezakt.
      cleanenergywire.org/sites/default/files/styles/lightbox_image/public/images/factsheet/20180326-uba-german-greenhousegasemissions1990-2017.png

    • Hetzler 4 mei 2018 om 23:13 - Antwoorden

     @Hdj Ik zou hier eens naar kijken: https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.pdf

     De wonderen van hernieuwbaar blijven uit. Ik zou iets minder hoog van de toorn blazen om nog geloofwaardig te zijn.

     • Henk dJ 4 mei 2018 om 23:54

      En zoals gewoonlijk, negeert Hetzler weer alle kritiek en gaat hij gewoon over iets anders beginnen leuteren. Maar ik ga niet in op dat afleidingsmanoeuvre. Ik herhaal de vraag: “Maar kom dan eens met waar “feitelijk vastgesteld” wordt dat de emissie in Duitsland is toegenomen?” Of erken je dat ik toch gelijk heb? Waarom ga je niet in op de inhoud van hetgeen ik schreef op Henk dJ 4 mei 2018 om 20:29?

      En ik blijf dan nog maar eens herhalen dat “Je ‘berekeningen’ kregen bakken kritiek, je negeerde dit alles, ging op geen enkele reactie in, deed geen enkele verantwoording van wat je schreef.”

      Je blijft cognitief dissonant vasthouden aan de leugens die jou blinde overtuiging moeten verantwoorden. Wanneer er wordt aangetoond dat je het weer eens fout hebt, dan negeer je dat gewoon, draai je er van weg en begin je over iets anders.

   • J van der Heijden 5 mei 2018 om 06:51 - Antwoorden

    Jeroen,

    “Feiten zijn van belang,”

    Kan je de volgende keer een waarschuwing zetten boven je post als je zulke onzin gaat verspreiden

    Jij blijft leugens en verdraaiingen verspreiden, daarom houden we zo van je

    Zo ook over Al Gore

    climategate.nl/2015/10/invloed-van-vluchtige-organische-stoffen-vanuit-zee-op-het-klimaat/
    climategate.nl/2017/08/klimaat-hoax-circus/

    ” Ik ben blij een mens te zijn die in het tijdperk van Verlichting leeft”

    Je bedoelt dat je wetenschappelijk niet verder gekomen bent dan de 18e eeuw?

    wikipedia.org/wiki/Verlichting_(stroming)

    Oh en de eerste 1 % is de lastigste maar het groeit hard

    renewable-ei.org/activities/events/img/20171027/ChristineLins_20171027_EN.PDF

   • J van der Heijden 5 mei 2018 om 07:34 - Antwoorden

    Jeroen,

    ” Wat beweegt jou toch tot geloof in de AGW-hypothese in weerwil van alle historische bewijzen die deze hypothese weerleggen? ”

    Misschien het volgende?

    During 2013 and 2014, only 4 of 69,406 authors of peer-reviewed articles on global warming, 0.0058% or 1 in 17,352, rejected AGW. Thus, the consensus on AGW among publishing scientists is above 99.99%, verging on unanimity. The U.S. House of Representatives holds 40 times as many global warming rejecters as are found among the authors of scientific articles. The peer-reviewed literature contains no convincing evidence against AGW.

    http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0270467616634958

  • Hetzler 4 mei 2018 om 23:41 - Antwoorden

   @Hdj Waarom maak jij je toch zo druk over CO2 terwijl dit geen rol speelt.?

   • Henk dJ 4 mei 2018 om 23:56 - Antwoorden

    En zoals gewoonlijk, klopt het weer niet wat Hetzler schrijft. Ik kan gewoon weer dezelfde vraag stellen: ” Maar kom dan eens met waar “feitelijk vastgesteld” wordt dat” CO2 geen rol speelt?

    En ik herhaal ook nog maar eens: “Je blijft cognitief dissonant vasthouden aan de leugens die jou blinde overtuiging moeten verantwoorden. Wanneer er wordt aangetoond dat je het weer eens fout hebt, dan negeer je dat gewoon, draai je er van weg en begin je over iets anders.”

    • Henk dJ 5 mei 2018 om 00:20 - Antwoorden

     Wat Lewis en Curry bekomen: “Allowing for possible time-varying climate feedbacks increases the median ECS estimate to 1.76 K (5−95%: 1.2−3.1 K), using infilled temperature data.”
     Wat IPCC AR5 concludeerde: “Equilibrium climate sensitivity is likely in the range 1.5 °C to 4.5 °C (high confidence), extremely unlikely less than 1 °C (high confidence), and very unlikely greater than 6 °C (medium confidence)”

     Die 1,76 K zit toch in de “likely range”, niet? Dus waarom denken ze bij wattsupwiththat dat de brede consensus aan het eroderen is?

     En staar je nu toch ook maar niet blind op deze ene studie. Kijk gewoon eens naar een LANGE lijst van studies die al werden uitgevoerd om de ‘equilibrium climate sensitivity’ te bepalen, via allerlei strategieën:
     nature.com/articles/ngeo3017 (achter een paywall, maar de figuren zijn gratis, en die maken duidelijk hoeveel studies welke waarden hebben bekomen) De figuur staat ook op https://twitter.com/hausfath/status/953696919015976960

     • Anne 5 mei 2018 om 00:30

      Henk, ik kan de impact van deze studie niet beoordelen omdat ik in dat opzicht een leek ben.
      Ik draag het aan, Lewis en Curry zijn klimaatwetenschappers die hun onderzoek doen.
      Waarom zou ik me als leek van jou wat meer aantrekken dan van deze vooraanstaanden?
      Snap je wat het probleem is als wetenschap moet worden uitgelegd aan politici en andere idioten die denken hoe de vork in de steel zit en vervolgens de hele wereld in een modus hebben gebracht met hun alarmisme en verdienmodellen? Weet je wat het de wereld ondertussen gekost heeft, deze paniekzaaierij?
      Weet je ook wie er vooral beter van zijn geworden?

     • Boels 5 mei 2018 om 08:13

      @Henk dJ 5 mei 2018 om 00:20

      De gemeenschap van IPCC-klimaatwetenschappers komt in 3 decaden onderzoek niet verder dan de “likely range”.

      Gezien de complexiteit en het rommeltje aan gegevens op zich niet verwonderlijk.

      Ontstellend is wel dat er met feitelijkheden van “het kan vriezen of dooien” (want meer betekent die “likely range” niet) de maatschappij op de schop moet.
      Zou het misschien toch zo zijn dat IPCC-klimatologen in een politieke val zijn gelopen?

     • Henk dJ 5 mei 2018 om 08:34

      Boels, maar tot waar is de gemeenschap van klimaatsceptici geraakt in 3 decaden?
      Het negeren van hetgeen hen niet aanstaat. Het verdraaien van de feiten. Het verspreiden van leugens.Onstellend, al die propaganda.

      Zou het misschien toch zo zijn dat de klimaatsceptici in een val van de fossiele en libertaire lobby zijn gelopen?

     • Boels 5 mei 2018 om 09:40

      @Henk dJ 5 mei 2018 om 08:34

      Toch hangt de grootte van de “likely range” als een molensteen om de nek van IPCC-klimatologen.
      1,5K/2xCO2 is nog heel goed te behappen en is er tijd om bijdehande technologie te gebruiken of te ontwikkelen.
      Met 4,5K/2xCO2 helpt “hernieuwbaar” niet zo min als bij 0K/2xCO2.

      Er is geen tak van grootscheeps beoefende wetenschap die 30 jaar lang het zelfde valse liedje zingt.

   • Anne 5 mei 2018 om 00:23 - Antwoorden

    En dat geruzie maakt het niet meer aannemelijk Henk.
    Wie overtuigd wie, met wat en hoe?
    Wat is waar? Iedereen heeft kennelijk een eigen opvatting over de werkelijkheid.
    De werkelijkheid is NIET de wetenschappelijke literatuur.
    Wetenschap is voortschrijdend inzicht, voorlopig en nog steeds.

    • Dirk Visser 5 mei 2018 om 01:57 - Antwoorden

     Anne,
     Lewis en Curry baseren hun ECS op waarnemingen. Het IPCC gebruikt hiervoor klimaatmodellen, die aantoonbaar grote tekortkomingen hebben.

     Hierbij een link naar een lijst van studies die tot een lage waarde van ECS concluderen.
     http://notrickszone.com/50-papers-low-sensitivity/#sthash.uTyP8yLy.FMLo9Rkn.dpbs

     • Henk dJ 5 mei 2018 om 08:42

      Dirk, je verspreidt nonsens. Een model kan alleen maar resultaten geven als je er data insteekt – waarnemingen dus.
      Lewis en Curry gebruiken modellen, met waarnemingen.
      Het IPCC gebruikt modellen, met waarnemingen.
      De sterktes en tekortkomingen van elke studie hangen af van hoe je het model construeert, en welke waarnemingen je wel en niet mee opneemt.
      Kun jij een argument geven waarom de studie van Lewis en Curry beter is dan de andere studies? Of is het enkel omdat de conclusie in je kraam past, dat je deze studie wil geloven?

      En wat is het verschil tussen de link van tricks-zone en de link die ik gaf op mei 2018 om 00:20? Tricks-zone is selectief en NEGEERT hetgeen hen niet aanstaat. Ze geven geen enkel argument waarom die studies meer betrouwbaarder zouden zijn.

     • Dirk Visser 5 mei 2018 om 10:22

      Henk dJ,
      Er zijn vele redenen om de uitkomsten van de GCM’s te wantrouwen.
      Één daarvan:
      Modellen kunnen geen convectie en wolkvorming simuleren, dat wordt geparametriseerd. Modellen zien een sterke positieve koppeling tussen atmosferische CO2 gehalte en absolute luchtvochtigheid, resulterend in een ECS van 1.5-4.5. Waarnemingen laten een licht dalende absolute luchtvochtigheid zien, vandaar de lagere waarden van Lewis en Curry.
      Waar komt toch dat vertrouwen in de voorspellingen van klimaatmodellen vandaan, die keer op keer moeten worden bijgesteld om de waarnemingen te simuleren?

 11. Aad Vermeulen 4 mei 2018 om 19:16 - Antwoorden

  Als zon en/of wind tijdelijk in kracht toenemen moeten er steenkool- of gascentrales afgeregeld worden. Anders komt er te veel stroom op het hoogspanningsnet waardoor de boel door kan branden. Als zon of wind daarna weer afnemen in kracht moet je de conventionele centrales weer opregelen. Er zijn verschillende studies gedaan wat van dat regelen het effect is op het verbruik van brandstoffen. Ik kan de link niet meer zo snel vinden, maar ik meen dat Scheffer hier op climategate die link geplaatst heeft over een onderzoek in Colorado. In dat onderzoek is het effect op steenkoolcentrales nauwkeurig van uur tot uur bekeken. Bij wisselend aanbod van wind zijn die steenkoolcentrales steeds op- en afgeregeld. Wat blijkt? De CO2 vermindering door de extra windenergie wordt teniet gedaan door het regelen. De uitstoot van NO2 en SO2 neemt zelfs toe in vergelijking met een steenkoolcentrale die op konstante kracht draait. Het kan wel een dag duren voordat een steenkoolcentrale weer optimaal is ingeregeld, dus dat op- en afregelen moet je niet doen met een steenkoolcentrale.
  Gascentrales kunnen snel opgeregeld worden en hebben niet het probleem van die extra NO2 en SO2 uitstoot. Maar ook hier gaat de efficiency hard achteruit, waardoor er nauwelijks bespaard wordt op brandstof. Centrales moeten in geval van nood snel opgeregeld kunnen worden. Dat kan niet vanuit stilstand. Ze moeten dus warm lopen om voldoende snel op heet te kunnen overschakelen. Dat opregelen moet met een STEG/centrale binnen minuten kunnen gebeuren. Het snelle reservevermogen staat dus de hele dag op een laag pitje te draaien om snel inzetbaar te zijn.Daar gaat dus je winst aan brandstoffen.
  Ik ben het met Leen eens dat het goed mogelijk is om een overzicht te maken van wat die zon- en wind nu precies bespaart en hoeveel extra brandstof het standby houden en op- en afregelen van de conventionele centrales. Ik ben bang dat het saldo dichtbij 0 uitkomt, dus de overheid zit er niet om te springen om dit gewoon bekend te maken.

  • Bart Vreeken 4 mei 2018 om 21:25 - Antwoorden

   Je hebt het nu alleen over wisselend aanbod, maar wisselende vraag is er altijd al geweest. Daar moeten de centrales ook op in kunnen spelen.
   Wisselend aanbod hoeft niet als een verrassing te komen. Dit blijkt uit satellietwaarnemingen (bewolking), waarnemingen aan de grond en weerkundige modellen. Kwestie van informatie bundelen.

 12. Ap Cloosterman 4 mei 2018 om 20:39 - Antwoorden

  Wie dit onder mijn naam heeft gepubliceerd dient zich bekend te maken.
  Ik heb geen reactie ingestuurd!!

  • Frans Galjee 4 mei 2018 om 22:11 - Antwoorden

   Wat bedoel je, Ap?

   • Ap Cloosterman 5 mei 2018 om 14:55 - Antwoorden

    Antwoord aan Frans Galjee d.d. 4 mei 2018 22.11 uur:
    Er heeft iemand kans gezien een reactie onder mijn naam te publiceren. Ik had niets ingestuurd.
    Hans Labohm heeft inmiddels deze reactie verwijderd.

  • Scheffer 6 mei 2018 om 11:34 - Antwoorden

   HL moet het email-adres kunnen achterhalen en blokkeren. We hebben al te veel gepolitiseerde klimaat-trollen op deze site. Ze herhalen slechts de debunked myths van de alarmistische politieke profeten op basis van hun gesubsidieerde alarmistische IPCC-klimaatcomputermodellen en hockeystick-grafieken. De trollen brengen bovendien niets relevants te berde over de aanstaande afkoelingsperiode / Maunderminimum zoals ook op Ice-age-now wordt aangedragen. De Milankovitch cycles precession and obliquity wordt nog eens schools door Sal Khan uitgelegd speciaal voor de CO2-klimaatalarmisten. Er is natuurlijk een grote wens de CO2-klimaatalarmisten ongelijk te bewijzen en in te wrijven, maar ik heb toch liever hun opwarming.

   https://www.iceagenow.info/

 13. Hans Labohm 4 mei 2018 om 23:20 - Antwoorden

  steekproef

 14. j,e,reinders 6 mei 2018 om 17:25 - Antwoorden

  Elektriciteit productie van een windmolen.
  Uit de gegevens van energie opwek.nl blijkt het volgende.
  80 % van de productie van een molen wordt geleverd gedurende de tijd dat de molen de helft of minder levert dan de maximale capaciteit.
  Als van een bestaande molen de productie capaciteit tot de helft beperkt wordt met behoud van de originele wieken kunnen de generator en de vermogens omvormer en de transport kabels toe met helft van de capaciteit van het originele ontwerp.
  En dat met een verlies van 20 % ten opzichte van de maximale productie.
  Het voordeel van het verlies van die 20 % piek stroom is dat er nu minder netverstoring is en dat de molen en aansluiting nu minder investering vergt.

 15. Eddy 7 mei 2018 om 23:02 - Antwoorden

  JvdH en DJ jullie snappen er duidelijk helemaal niks van, leer eens jullie verstand te gebruiken.

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK