Zijn klimaatmodellen zinvol?

Peter van Toorn.

Een gastbijdrage van Peter van Toorn.

De wetenschappelijk onderbouwing van de Parijse klimaatakkoorden is gebaseerd op de klimaatprojecties gepubliceerd door het IPCC. Er zijn primair twee factoren, waarop die verwachtingen van temperatuur zijn gebaseerd, nl. de grote invloed van CO2, en de ondersteuning van het geheel door klimaatmodellen.

De politiek hecht een grote waarde aan de klimaatmodellen. Deze modellen laten een stijging van de temperatuur zien, en de politiek denkt niet alleen daar wat aan te moeten doen, maar weet ook wat eraan te kunnen doen.

De vorige minister van economische zaken had geen boodschap aan het feit, dat metingen niet geheel de modellen ondersteunden. Hij ging alleen uit van de modellen. Ik krijg niet de indruk dat de huidige minister daar anders over denkt.

Natuurkundig is de temperatuurverandering een maat voor de (statistische) verandering van de energie van de atmosfeer. Ik zeg met name de atmosfeer, daar met behulp van de metingen van weerstations sinds 1900 en de laatste 30 jaar met satellietwaarnemingen, alleen de veranderingen in de atmosfeer wordt gemeten. Deze metingen liggen ten grondslag aan de politieke paniek, die we zien in akkoorden van Parijs en het klimaatbeleid in ons eigen land en elders in de EU.

Die waargenomen temperatuurverandering wordt in de huidige dogma’s van de klimaatwetenschap vrijwel volledig toegeschreven aan toename van broeikasgas CO2, ontstaan door verbranding van fossiele energie, en versterkt door klimaatgevoeligheid.

Broeikasgassen en klimaatgevoeligheid

Er moet een evenwichtstemperatuur zijn tussen enerzijds de ingestraalde zonne–energie en uitgestraalde energie. Die temperatuur is veel lager dan de gemeten temperatuur van de atmosfeer.

Het verschil wordt het broeikaseffect genoemd en wordt volledig toegeschreven aan de invloed van “broeikasgassen”. Daar valt overigens wel wat op af te dingen, maar het gaat te ver om hier verder op in te gaan.

Broeikasgassen als CO2 en waterdamp hebben een fysische eigenschap om een lichtdeeltje (foton) in te vangen, om te zetten in een vibratie (trilling) van het molecuul, en daarna een soortgelijk foton weer uit te zenden. Met vertraging wordt energie getransporteerd, maar effectief blijft energie hangen in met name de waterdamp. Concentratie waterdamp in de atmosfeer kan overigens sterk fluctueren tussen bijna 0 en maximaal 4 %.

De fysische redenering achter klimaatgevoeligheid voor CO2 is een kromme redenering. De temperatuur stijgt licht door het broeikaseffect van CO2, waardoor gemiddeld meer waterdamp opgenomen kan worden in de atmosfeer. Waterdamp is relatief het sterkste broeikasgas. Je krijgt in dit proces een sterke meekoppeling (versterking), waardoor de temperatuur uit de hand loopt. Hierbij wordt voorbij gegaan aan het feit dat meekoppeling, zover die bestaat, vrijwel ogenblikkelijk teniet wordt gedaan door negatieve terugkoppeling (terug naar een neutrale toestand). De ironie is, dat die negatieve terugkoppeling met name bestaat uit de invloed van water, waaronder neerslag, ijsvorming, wolken, en transport van energie naar grote hoogte in de atmosfeer (onweer).

De waterhuishouding is een van de belangrijkste sleutels in het begrijpen van energiebalans van de aardse atmosfeer.

Je zou de toename van CO2 door verbranding van fossiele brandstoffen een “externe” factor kunnen noemen, die de temperatuur van atmosfeer beïnvloedt. Andere externe factoren kunnen via natuurlijke wisselwerking de temperatuur beïnvloeden: zoals ijskappen, zeestromingen, wolken, en verandering in (magnetische) gedrag van zon. Desnoods andere menselijke activiteiten als bebouwing, ontbossing, of een sterke toename van windparken en (zwart gekleurde) zonneparken kunnen een factor zijn. Er is in wezen geen direct causaal verband tussen een eventueel aanwezig klimaatgevoeligheid en toename CO2, zonder de aanname, dat andere factoren verwaarloosbaar zijn. Klimaatgevoeligheid wordt niet ondersteund door duidelijke waarnemingen, en al zou het worden waargenomen, dan zegt het nog niets over de eenduidige relatie met alleen CO2.

Vaak wordt gesteld dat de invloed van klimaatgevoeligheid van CO2 duidelijk wordt, door de algemene circulatiemodellen door te rekenen, waarbij ook rekening gehouden wordt met sommige aspecten van de waterhuishouding zoals oceanen.

Klimaatmodellen

Klimaatmodellen lijden aan een groot manco: De schaal waarop gemodelleerd kan worden is vele malen groter dan noodzakelijk is op fysische gronden. De grid/sampling afstanden zijn op een schaal van vele kilometers. De algemene circulatiemodellen zijn in principe een numerieke benadering van de Navier Stokes (NS) vergelijkingen. De grote complexiteit van de vergelijkingen enerzijds, en de noodzakelijke verfijning van het numerieke model om fysisch relevant te zijn, botst met de beperkte reken– en het geheugencapaciteit van supercomputers.

De numerieke oplossing van de NS vergelijkingen zijn ook de basis voor weersvoorspellingen. Als de “pluim”van de voorspellingen getoond wordt tijdens de uitzendingen van de weersverwachting, ziet iedereen de toenemende onzekerheid van de voorspellingen. Dit wordt nog veel erger met klimaatmodellen, daar er alleen maar op een nog grovere schaal (middeling) gekeken kan worden, om geheugen en rekentijd in de hand te houden, maar ook, omdat andere factoren dan NS vergelijkingen meegenomen moet worden.

Christopher Essex heeft enige jaren geleden een voortreffelijke presentatie gegeven om deze numerieke problemen te duiden (YouTube presentatie [1]), met name de discrepantie tussen de relevante fysische schaal van een paar millimeter en de grove schaal van modellen. Zie ook deze studie van relevantie van klimaatmodellen [2].

Er zijn zelfs studies waar de nauwkeurigheid van de computeradressen (en daarmee hardware afhankelijk) een rol gaat spelen door de accumulatie van onnauwkeurigheden en numerieke afrondingen [3][4].

Vaak wordt door bloggers op deze site gesteld, dat de temperatuurverandering achter loopt bij de verwachte sterke stijging volgens de modellen. “De sterke temperatuurstijging die maar niet wil komen”. Dat is naar mijn mening een aanvechtbare uitspraak, daar de modellen niet betrouwbaar zijn om enige serieuze falsificatie op te baseren.

De resultaten van de modellen die de basis zijn van grote maatschappelijke beslissingen moeten we met een zware korrel zout nemen. De onbetrouwbaarheid van de uitkomsten van de modellen kunnen de financiële impact van de politieke beslissingen niet rechtvaardigen.

We weten het gewoon niet, en we zullen het ook nooit op deze manier te weten komen.

No physics without uncertainty, but with too much uncertainty no physics either.

 

Referenties en links

[1] (Essex) https://www.youtube.com/watch?v=19q1i-wAUpY&t=1821s

[2] A. Bakker, The robustness of the climate modelling paradigm, Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam (2015), 200 blz.

[3] Song-You Hong, Myung-Seo Koo,Jihyeon Jang, Jung-Eun Esther Kim, Hoon Park, Min-Su Joh, Ji-Hoon Kang, and Tae-Jin Oh Monthly Weather Review 2013 ; e-View, doi: http://dx.doi.org/10.1175/MWR-D-12-00352.1

[4] https://wattsupwiththat.com/2013/07/27/another-uncertainty-for-climate-models-different-results-on-different-computers-using-the-same-code/

Door |2018-05-17T17:39:14+00:0017 mei 2018|58 Reacties

58 Comments

 1. Ap Cloosterman 17 mei 2018 om 08:29 - Antwoorden

  Van de infrarood straling, die de Aarde uitzendt worden bepaalde golflengtes ingevangen door CO2. Het CO2 molecuul raakt hierdoor in trilling. Er wordt arbeid verricht. Vervolgens zendt het CO2 molecuul opnieuw infrarood straling uit. Er is energie door arbeid verloren gegaan.
  De golflengte(s)v van de nieuw uit te zenden straling zal dus hoger zijn.
  De vraag is dan of deze straling nog compatible is met het invangvermogen van CO2.

  • Peter van Toorn 17 mei 2018 om 12:17 - Antwoorden

   Ab

   Je geeft naar mijn mening een nogal klassiek natuurkundig beeld. Na uitzenden van het foton, blijft er niet een resttrilling achter.
   De trilling is te beschrijven met en harmonische oscillator (Quantum mechanisch). Hogere harmonische trillingen zijn wel mogelijk denk ik, maar dat vereist extra ingevangen fotonen zover ik weet.

  • Erik 17 mei 2018 om 13:36 - Antwoorden

   Ap

   atomen en ook moleculen hebben discrete energie niveau’s. Min of meer stabiele niveaus die bereikt kunnen worden door invangen van fotonen of uitzenden van fotonen. Er is geen energie verloren, de golflengte verandert niet bij opnieuw uitzenden van een foton. Dit omdat de golflengte door het verschil in 2 discrete energie niveau’s bepaald wordt, verhogen bij invangen, verlagen bij uitzenden.

 2. David 17 mei 2018 om 09:37 - Antwoorden

  [We weten het gewoon niet]
  Dat is steevast waar je op uitkomt.
  De remedie voor het klimaatalarmisme is leren leven met onzekerheid, zodat valse profeten en verkopers van schijnzekerheden geen kans krijgen. Traditioneel gaf de kerk antwoord op vragen over het onbekende, dat stokje is overgenomen door de milieubewegingen sinds God is vervangen door Moeder Aarde.
  Vooruitgang is verbeteren van het heden. Niemand kent de toekomst.

  • J. van der Heijden 17 mei 2018 om 09:45 - Antwoorden

   David,

   dat jij het niet weet wil nog niet zeggen dat wetenschappers die er dagelijks mee bezig zijn het niet weten.

   Maar goed jij verwacht dat jouw God de eigenschappen van CO2 aanpast zodat jij lekker kan doorleven

   • Tije 17 mei 2018 om 09:58 - Antwoorden

    Jan de vogeltjesman,

    dat jij blind vertrouwen hebt in onheilsprofeten, als martelaar gewetenloos mensen aanvalt die daar tegen in gaan, wil nog niet zeggen dat de menselijke wereld daadwerkelijk ten onder gaat aan antropogeen CO2.

    Maar goed, jij blijft in je eigen angst geloven.

   • Aad 17 mei 2018 om 12:25 - Antwoorden

    J. van der Heijden. Ik volg uw berichten nu een tijdje. Werkelijk elk tegenargument op de door u gekoesterde AGW hypothese brandt u stelselmatig af. Het lijkt op domweg schreeuwen tegen een ieder die een andere mening heeft. Blijkbaar bent u van mening dat u met ieder weerwoord, hoe ongefundeerd ook, uw eigen mening kan versterken. Uw woorden klinken hol.

    • J. van der Heijden 17 mei 2018 om 13:05 - Antwoorden

     Aad,

     “Werkelijk elk tegenargument op de door u gekoesterde AGW hypothese brandt u stelselmatig af”

     1. AGW is een theorie en geen hypothese

     2. Tegenargumenten zijn het wetenschappelijke argument van 1 + 1 = 5, dat kan je 100 keer herhalen het blijft gewoon fout en de 101e keer wordt het niet een beetje goed, ook het argument dat je er echt goed over hebt nagedacht is onzin, je kunt het allemaal geloven, maar met wetenschap heeft het niets te maken.

     • Erik 17 mei 2018 om 13:27

      Jan,

      AGW is zelfs minder dan een hypothese. Er zit domweg te weinig CO2 in de atmosfeer om effect te hebben. Natuurlijk ben ik op de hoogte van de mooie correlaties tussen het stijgende CO2 en de temperatuur, maar dat zegt nog niks.
      Waarom was er 1000 jaar geleden een soortgelijke opwarming als nu naar een hoogte vd temperatuur dat er zelfs landbouw op Groenland bedreven kon worden?
      Zo ver zijn we nu nog niet, het zal dus nog wel iets verder opwarmen, voordat het weer naar beneden gaat naar de volgende kleine ijstijd.
      Bovendien heb ik je een tijdje geleden laten zien dat je de huidige opwarming in de satellietperiode grotendeels kunt beschrijven mbv El Niño’s, geen CO2 nodig zoals ik al verwachtte.

     • Aad 17 mei 2018 om 14:23

      Echo, echo, echo, echo …….

  • Hetzler 17 mei 2018 om 17:56 - Antwoorden

   @David Gisteravond tijdens mijn lezing ontstond een soortgelijke discussie. Er is behendig ingehaakt op de diep menselijke instelling van schuld en boete waardoor pasgeborenen aan goden werden geofferd. Idem geldt voor onze monotheïstische religies is het Westen heeft die plaatsgemaakt voor de AGW-hypothese. De grondslagen zijn onveranderlijk gelijk gebleven. Zie Pascal Bruckner Tha fanatisism of the apocalyps. De mens blijft gevoelig voor beïnvloeding op dit punt.

   • Tije 17 mei 2018 om 21:09 - Antwoorden

    Helemaal mee eens Hetzler!
    Ik was vorige week in Jeruzalem. De tempelberg is zo’n beetje de voornaamste plek, daar waar Abraham genegen was zijn eigen zoon te offeren. Tekenend voor de bereidwilligheid van mensen Godsbeelden te plezieren. Al is er in het geval van Abraham en Isaak twijfel of er daadwerkelijk sprake zou zijn van een brandoffer. https://petersteffens.nl/artikel/de-binding-van-izaak/

 3. Scheffer 17 mei 2018 om 10:17 - Antwoorden

  De politiek weet het geheel niet, als ze al verstand van “duurzaam” zouden hebben.

  Een onwetenschappelijk en emotioneel politiek papieren Parijs klimaatakkoord als basis, waarbij boekhoudkundig “klimaatbeheersing” mag worden geboekt in Europa, als politieke “groene” klimaatwinst, terwijl zogenaamd duurzame biomassa-energie, windenergie en zonne-energie effectief geen CO2-uitstoot vermindering tot gevolg heeft.

  Het enige dat “werkt” is het politiek alarmistisch academisch-klimaat-milieu-industrieel-complex dat de extra eco-kosten / eco-lasten van ineffectieve en zinloze klimaatbeheersing bij de consument dumpt.

  Dat is de golflengte waar de huidige “duurzaam” benevelde politiek op communiceert, met beide vingers in de oren gestopt, oorverdovend doof voor wetenschappelijke kritiek.

 4. Gert Visser 17 mei 2018 om 10:18 - Antwoorden

  Het wordt langzaamaan wel duidelijk dat het AGW-verhaal slecht op wankele vermoedens is gebaseerd en dat metingen de eertijds gedane voorspellingen niet bevestigen.
  Toch is de huidige paniek-om-niets misschien wel nuttig: met grote gedrevenheid tracht men nu over te schakelen van fossiele- naar andere energievormen. Vroeg of laat had dat toch gemoeten, willen we tenminste met miljarden individuen hier comfortabel blijven leven.
  Helaas gaat het echt weer zoals we van overheden gewend zijn: slechte investeringen (in molens en zonnepanelen) die niet doen wat je zou willen. Uiteindelijk zal men het licht wel zien (in de vorm van de MSR bijvoorbeeld) maar net als bij alles wat de Overheid initieert wordt er weer ontzettend veel geld verspild door verkeerde keuzes dat je er treurig van word.

  • André Bijkerk 17 mei 2018 om 10:34 - Antwoorden

   Nee Gert, het is helemaal niet nuttig. Ik blijf er op hameren dat je goede beslissingen alleen kunt nemen op basis van een zo’n correct mogelijke perceptie van de werkelijkheid. Wat je nu ziet is de realisatie van een nachtmerrie ten gevolge van imaginaire angstbeelden en idealen. Het kan nog erger, wanneer men zou besluiten tot geo-engineering en allerlei troep de atmosfeer en de ruimte in wil schieten om maar die fictieve AGW te bestrijden.

   Zonder al die ellende en moral panics en met een goede perceptie van de werkelijkheid zou de mensheid tot heel andere beslissingen komen voor de instandhouding van de planeet en de beschaving.

  • David 17 mei 2018 om 10:44 - Antwoorden

   Ik tref een kaart van Stedin op de mat en lees op hun website:
   “WAAROM KRIJG IK EEN SLIMME METER?
   Op 6 september 2013 heeft Nederland het Energieakkoord voor duurzame groei getekend. Ruim veertig organisaties, waaronder de overheid, werkgevers, vakbeweging, natuur- en milieuorganisaties, maatschappelijke organisaties en financiële instellingen, hebben zich aan de afspraken vanuit het Energieakkoord verbonden. De afspraken gaan over energiebesparing, meer duurzame energie en extra werkgelegenheid.”

   Wat hebben die milieu organisaties in Godsnaam met mijn energie te maken?
   De EUSSR komt naderbij.

   • Michiel de Pooter 17 mei 2018 om 11:28 - Antwoorden

    David,
    Elluk nadeel hep ze voordeel. Slimme meters bedreigen de salderingsregeling met zonnepanelen (als ze al terug kunnen tellen). Dat Gratis Bierfeest kan natuurlijk nooit lang meer blijven duren. Slimme meters kunnen mogelijk in de toekomst gediversificeerd gaan salderen en de terugverdientijd van pv’s gaan bezwaren. Dat is natuurlijk winst voor de belastingbetaler.

    • Boels 17 mei 2018 om 12:33 - Antwoorden

     Ik heb liever dat de groene bedillers automatisch worden afgesloten worden als “hernieuwbaar” het laat afweten.
     Dat kan met de slimmemeter al voor wanbetalers, kleine ingreep.

     Voor de zelfde groep zou publicatie van dagelijkse verbruikscijfers ook verhelderend kunnen werken; moderne versie van de schandpaal.

   • John 17 mei 2018 om 11:58 - Antwoorden

    Gewoon weigeren.. artikel 10 grondwet.
    Inbreuk in de privesfeer door dat spionage ding.

   • Hetzler 17 mei 2018 om 17:50 - Antwoorden

    @David Ik begin het idee te krijgen de thans het klimaatbeleid geheel gedirigeerd wordt door met name Greenpeace en Milieudefensie samen met de belanghebbende industrie. Onze Overheid lijkt geheel te zijn ingekapseld door deze kongsi.

 5. Matthijs 17 mei 2018 om 10:55 - Antwoorden

  Waar komt de extra energie vandaan?

  Stel de zon geeft ons 100 en via ‘feedback’ komen we op 200, waar komt die extra 100 vandaan?

  • Erik 17 mei 2018 om 13:14 - Antwoorden

   Van de zon Matthijs, een andere bron is er niet.

 6. David 17 mei 2018 om 11:08 - Antwoorden

  Nog even terugkomend op de titel: “zijn klimaatmodellen zinvol”
  Lijkt mij wel.
  Het argument dat het weer slechts enkele dagen vooruit is te voorspellen en het klimaat dus in het geheel niet lijkt mij onjuist.
  Het weer betreft namelijk fluctuaties om een gemiddelde met als hoofdoorzaak de draaiing van de aarde. Het klimaat gaat over de andere oorzaken als omloopbaan excentriciteit, oceaanstromingen, albedo, planetenstanden en zonnevlekken.
  Met als onzekere factor vulkanische activiteit.

  • Peter van Toorn 17 mei 2018 om 11:58 - Antwoorden

   David,
   Zowel jij als ik noemen andere factoren belangrijk voor het klimaat, zoals zeestromingen, albedo, onweer, waarbij je terecht vulkanisme noemt.

   Hoewel dit een flauwe opmerking van mij is, moet dat ook gelden voor het weer, daar klimaat niet meer is dan een 30 jarig gemiddelde. Alhoewel, als er een vulkaan uitbarsting is in Ijsland, wordt het wel meegenomen in weersvoorspellingen afhankelijk van wind e.d.

   Echter:
   Mijn punt is dat zowel weer als klimaat primair gebaseerd zijn op de numerieke oplossing van de NS vergelijkingen. In klimaatmodellen kun je eigenlijk onweersbuien al niet meenemen, daar de schaal te grof is (tientallen km). Via parametrisatie van componenten en vooral van start- en rand waarden van de vergelijkingen en modellen, zal wel een uitkomst worden afgedwongen.
   Ogenschijnlijk een stabiele uitkomst, maar realistisch?
   Iets wat in principe op een schaal van enkele mm plaatsvindt kun je niet goed modellen op een grove schaal over een tijdvak van tientallen jaren.
   Denk ook aan het ‘vlindereffect” in chaos theorie van Lorentz. De vleugelslag van een vlinder die een storm kan ontketenen.
   Turbulentie in lucht is al op een schaal van een paar mm.

   Als met goede beginwaarden (actuele weer) je modellering begint, kan je wel wat voorspellen voor de komende dagen, maar de komende tientallen jaren?

   • David 17 mei 2018 om 12:47 - Antwoorden

    Weersvoorspelling vindt plaats aan de hand van de huidige meteorologische omstandigheden = verstoring van een gemiddelde.
    Daar zijn modellen voor met een voorspellende periode van enkele dagen vooruit.
    Met deze modellen klimaatverandering voorspellen gaat niet omdat er voor de langere termijn andere oorzaken zijn.
    Omgekeerd: natuurlijk is het klimaat het langjarige gemiddelde van het weer.
    Klimaatwetenschap is dus iets anders dan meteorologie.
    Ik acht het niet uitgesloten dat er eens een klimaatmodel zal komen dat redelijk goede voorspellingen doet.
    Maar dan heerst nog steeds de onzekerheid over optredende stormen , overstromingen of droogtes.
    Als ik mijn fietsbanden oppomp is de druk precies te berekenen bij bekend zijnde toevoeging van lucht.
    Maar van de beweging van een enkel atoom van die lucht is geen voorspelling te doen.

   • Ronald 17 mei 2018 om 13:37 - Antwoorden

    Peter,
    “Als met goede beginwaarden (actuele weer) je modellering begint, kan je wel wat voorspellen voor de komende dagen, maar de komende tientallen jaren?”

    Ja hoor, dat gaat ook prima. Een klimaatmodel kan prima voorspellen dat het in juni gemiddeld warmer is dan in januari. Een klimaatmodel moet iets meer doen dan doet maar niet zo heel veel meer.

    • Boels 17 mei 2018 om 15:00 - Antwoorden

     Weervoorspellingen zijn eenvoudig achteraf te controleren: na een dag of vijf is het over en uit.
     Klimaatvoorspellingen betreft het “globale klimaat”, vrijwel niemand kan dat controleren in CE2100.

     Voorspellen is eenvoudig, opdraaien voor de gevolgen van verkeerde voorspellingen is er niet bij.

     De hierboven gegeven link naar de dissertatie van Bakker laat geen twijfel over de gerede twijfel over klimaatmodellen.

     • Ronald 17 mei 2018 om 16:01

      “Voorspellen is eenvoudig, opdraaien voor de gevolgen van verkeerde voorspellingen is er niet bij”

      Hoeveel mensen maken dagelijks geen gebruik van weersverwachtingen via tv, app, radio, etc.? Als de voorspellingen BS zouden zijn, zouden weerbureaus dan niet voor de gevolgen worden afgerekend?

     • Boels 17 mei 2018 om 18:56

      @Ronald 17 mei 2018 om 16:01

      Jammer, maar men bekijkt de vrijwel real-time temperatuur, enz.
      En de verwachtingen voor de komende paar uur.
      Buienradar.

      Opdraaien voor de gevolgen van onjuiste klimatologische voorspellingen is er niet bij.
      Klimatologen moeten welhaast een zwaardere psychische druk ervaren dan de behandelaars van heftige TBS-gevallen.

     • Ronald 17 mei 2018 om 19:39

      Boels,
      Men kijkt ook al naar het Pinksterweekend hoor.

      “onjuiste klimatologische voorspellingen”. Lijkt me wat voorbarig, deze voorspelling van jouw kant. En draai jij op voor de gevolgen van jouw voorspelling, mocht die niet uitkomen?

     • Boels 17 mei 2018 om 20:52

      @Ronald 17 mei 2018 om 19:39

      De voorspellende meteorologie heeft nogal wat veranderingen door gemaakt.
      Weerpatronen ziet men nu op ons afkomen dankzij ruimteopnamen.
      Ik zeg niet dat heden een kind de was kan doen, maar het is veel eenvoudiger geworden.

      Ik heb geen klimaatvoorspelling, ik ben een beta-achtige 😉

      Ik ben gewoon benieuwd hoe men de stelligheid (want anders overtuig je politici niet) kan verdedigen.

      Ik refereer maar aan economische modellen die op langere termijn dan ~5 jaar geen stand houden.
      Vergelijkbare technieken worden in de voorspellende klmatologie gebruikt, inclusief handigheidjes van beursgoeroe’s.
      Bayes methodieken zonder prior leiden tot niets en met prior tot alles en nog wat.

      Ik heb onlangs in de laatste aflevering “Het is de zon” een schatting van de invloed van verstedelijking laten zien.
      Niets bijzonders, maar wel een duiding dat er wel wat moet gebeuren aan data-correctie.

     • Ronald 17 mei 2018 om 21:43

      Boels, wat betreft “stelligheid”. De meteorologie heeft grote stappen gemaakt de afgelopen decennia. Weersverwachtingen worden beter, de voorspel termijn langer. Dat geeft vertrouwen, zowel bij de burger als bij de politicus, dat men goed bezig is. En dat vertrouwen (bij de politicus) vertaalt zich naar voorstellen voor te voeren beleid. Voor klimaat geldt een soortgelijk verhaal.

      Overigens is één van de redenen dat weersverwachtingen sterk verbeterd zijn de beschikbaarheid van (veel) meer waarnemingen waardoor atmosferische processen beter begrepen worden en daarmee beter gemodelleerd. Een tweede grote verbetering is de initialisatie van de verwachting. Data assimilatie op basis van variationele technieken leidt tot grote verbetering van de initiële toestand. Overigens zijn deze technieken gebaseerd op de regel van Bayes, met de first-guess (die alle informatie van oudere waarnemingen vertegenwoordigd) als prior, en dat werkt dus prima.

      Kortom, door het laten zien van een continue toename van kennis van atmosferische processen kweek je vertrouwen. En daarmee overtuig je politici. Best knap, want een politicus zal niet snel zijn nek uitsteken, want als geen ander weet hij dat het nekkie er zonder pardon wordt afgehakt bij een verkeerde beslissing.

     • Boels 18 mei 2018 om 07:57

      @Ronald 17 mei 2018 om 21:43

      Misverstand?

      De stelligheid waar ik op doel heeft betrekking op klimatologie, niet op de meteorologie 😉

     • Ronald 18 mei 2018 om 08:05

      Ik ook Boels, zie de laatste regel van mijn eerste alinea

    • bart 17 mei 2018 om 20:30 - Antwoorden

     .dat t in juni warmer is dan in januari beb ik geen model voor nodig…is mijn 69 jarig leven nooit anders geweest..mvg…bart

     • Ronald 17 mei 2018 om 20:44

      Heel goed Bart, onderdelen van toekomstig klimaat zijn dus heel goed voorspelbaar. Ik hoop dat je mijn punt begrepen hebt?

 7. Anton Bakker 17 mei 2018 om 11:08 - Antwoorden

  We weten het gewoon niet, met andere woorden: klimaatwetenschap is nog echt in haar embryonale stadium. Dat is de enige reden om geen 100-en miljarden en meer uit te geven per jaar! Met 0,04% CO2 (400 moleculen op 1 miljoen) in de lucht en per jaar 0,0002 % CO2 (2 moleculen op 1 miljoen) er bij is het natuurlijk totaal ridicuul dat er een probleem zou zijn. Bijvoorbeeld dit artikel vandaag geeft de totale absurditeit weer: http://notrickszone.com/2018/05/16/europes-top-climate-scientist-loses-it-claims-mankind-now-undergoing-climate-related-collective-suicide-attempt-rapid-mass-extinction-mass-extinction-event/#sthash.Z1mDYQ3y.dpbs . Water, H2O, is ook een broeikasgas, maar het IPCC neemt dat niet mee in de modellen. Dus per definitie slaan de uitkomsten van de modellen op 0. Als klap op de vuurpijl kan verder met 100% zekerheid gesteld worden dat het klimaat niet in modellen te voorspellen is, doordat het klimaat een totaal chaotisch systeem is, zoals ook het dagelijkse weer. Daar is een voorspelling van enkele dagen al een probleem, laat staan decennia voor het klimaat. Het onderwerp is totaal gepolitiseerd, waardoor het per definitie ten dode is opgeschreven, zoals ook het Ozongat of de Zure Regen. Het Ozongat heeft altijd bestaan en de Zure Regen heeft nooit bestaan. Het klimaat is altijd aan het veranderen, Climate Change, en de mens heeft totaal geen enkele invloed. Alleen hoe maak je dit wijs aan Jan en Alleman, die niets maar dan ook niets weten over het klimaat of waar de zuurstof, O2, vandaan komt!

 8. M. Woerlee 17 mei 2018 om 11:39 - Antwoorden

  Het kan heel kort worden geformuleerd: Met de statistiek van tijdreeksanalyse het gedrag van een enorm groot niet-lineair teruggekoppeld (klimaat)systeem met ruisbronnen begrijpen en voorspellen is onmogelijk.
  Bovendien wordt gebruik gemaakt van niet te controleren (herhaalbaarheid) historische tijdreeksen van meetwaarden.
  Elke systeem-/regeltechnicus weet dat te vertellen.

  • Peter van Toorn 17 mei 2018 om 15:17 - Antwoorden

   Sterke extra argumenten. Dank!

  • Ronald 17 mei 2018 om 17:37 - Antwoorden

   Woerlee,
   Het zegt mij vooral dat een systeem/regeltechnischs niets afweet van klimaatmodellen.

   “begrijpen en voorspellen is onmogelijk.” een klimaatmodel kan prima voorspellen dat het in 2100 in juni warmer zal zijn dan in januari. Onbekende toekomstige vulkaanuitbarstingen en onbekende verandering van de zoninstraling de komende decennia gaat dat niet veranderen. Het gaat erom wat je verwacht van een klimaatmodel en die zijn anders dan van een weermodel. Begin daar eens mee zou ik zeggen.

 9. Scheffer 17 mei 2018 om 12:26 - Antwoorden

  Ik probeer af te wegen welke tegenargumenten tegen het gepolitiseerde klimaatalarmisme en tegen zinloze en effectloze “duurzame” klimaatbeheersing meer / beter tegeneffect gaan hebben in Nederland om de huidige politieke “duurzame” dwalingen te stuiten.

  Ik geloof in de wetenschappelijke debunking via de fysica van de atmosfeer, van de CO2-(C-)AGW en via echte actuele temperatuurmetingen via satellieten, tegen de inmiddels hilarische klimaatprojecties van het IPCC, die desondanks de politiek alsmaar in de ban blijft houden.

  Echter, ……………………de echte effectieve argumenten tegen de transitie “geheel van het gas af”, tegen de gepolitiseerde “klimaat”-hype van het Parijs-akkoord en tegen de huidige frauduleuze EU-CO2-reductie-boekhouding blijken toch de te verwachten exorbitante stijgingen van de eco-kosten en eco-lasten te zijn (vooral voor de lagere en middenklasse) en tegen de hype van (last-but-not-least) veel te kostbare warmtepompen-, die ook bepaald niet overal toepasbaar blijken.

  Het wordt in m.o. de maatschappij en de sociale energie-kosten-kloof die het tij van de “duurzame” politieke dwaling uiteindelijk zal keren.

 10. Pieter 17 mei 2018 om 14:10 - Antwoorden

  Klimaatmodellen kunnen nuttig zijn. Ook in de economie wordt er veelvuldig gebruik van gemaakt. Iedere statisticus kent de beperkingen echter van modellen. Bij politici ligt dat totaal anders. Die doen voorkomen dat modellen een 100% zuivere weergave van de werkelijkheid zijn, zonder enige relativering. Zo doen politici voorkomen dat het CPB bv tot op eentiende procent nauwkeurig de inflatie kan voorspellen. Het is voor politici ook heerlijk je te kunnen verschuilen achter de uitkomsten van modellen. Dat zie je ook bij de klimaatmodellen. De Parijse klimaatdoelstellingen worden niet gehaald, huilen de alarmisten en in hun kielzog linkse politici, tenzij er nog meer onzinnige maatregelen worden genomen. De uitkomsten van modellen moet je continu checken met de werkelijkheid. Zo bestaat de veronderstelde modelrelatie tussen CO2 en temperatuur in werkelijkheid niet. Ipv dan je beleid aan te passen, blijven politici en pressiegroepen hangen aan modellen, zolang dat hen goed uitkomt. Op en top opportunisme. En de Tweede Kamer die zou moeten controleren, slaapt rustig verder, want het model heeft toch gesproken en zelf begrijpen ze er geen jota van. En ook de MSM willen geen kritische rol spelen. Dus we blijven miljarden verspillen. De burger betaalt wel.

 11. Aad 17 mei 2018 om 14:23 - Antwoorden

  Echo, echo, echo, echo …….

 12. j,e,reinders 17 mei 2018 om 17:55 - Antwoorden

  Zolang die 97 % wetenschappers niet onderzocht en verklaard hebben waarom 100.000 jaar geleden de zeespiegel 6 meter hoger was dan nu, waarom
  900 jaar geleden de Vikingen in Groenland veeteelt konden bedrijven waar het nu niet meer kan , en waarom er een kleine ijstijd was, zijn die 97 % wetenschappers met hun voorspellingen niet geloofwaardig.
  Terug kijken in de geschiedenis is toch eenvoudiger dan waarzeggerij ?

  • Hetzler 17 mei 2018 om 19:38 - Antwoorden

   @Reinders Die 97% bestaat zelfs niet eens. Is het resultaat van ordinaire manipulatie.
   Die haalt op zijn best 2,4%.

   • Ronald 17 mei 2018 om 19:43 - Antwoorden

    Vervang die 97% in 2.4% in de reactie van reinders en dan wordt die reactie ineens heel treurig. Niet zo aardig van je Hetzler.

   • Henk dJ 20 mei 2018 om 06:46 - Antwoorden

    Hetzler, het is gekend dat jij helemaal niet met cijfers omkan, en dat jij nooit enige onderbouwing geeft voor je getallen en beweringen
    https://www.climategate.nl/2018/05/groensters/#comment-2203870

    Dus mensen, hecht gewoon geen geloof aan die 2,4% van Hetzler. Het is weer uit zijn duim gezogen
    Die 97%, dat is een percentage die uit één studie komt en aangeeft hoeveel klimaatwetenschappers als achter de theorie van AGW staan. Er zijn meerdere studies die dat hebben onderzocht, en ze stellen allemaal vast dat de overgrote meerderheid van oordeel zijn dat die theorie ten gronde bewezen is.

 13. bart 17 mei 2018 om 20:36 - Antwoorden

  ..reclame…arla biologische yoghurt nu in duurzame verpakking…34% minder co2…dus nog 2 pakken extra en t hele probleem opgelost…mvg..bart..

  • Gerard 17 mei 2018 om 22:10 - Antwoorden

   Ja, ze doen allemaal mee. Maar de volle melk van Arla (biologisch) is wel opvallend lekker.

 14. Anton Bakker 17 mei 2018 om 21:11 - Antwoorden

  Toevallig een nieuw artikel over modellen, die Zero zijn: http://notrickszone.com/2018/05/17/6-new-papers-climate-models-are-literally-worth-zero-even-water-vapor-feedback-does-not-exist/#sthash.KkP0PxDS.dpbs . Natuurlijk weer heel interessant, maar wie leest dat? Geen politicus dus.

  • Henk dJ 20 mei 2018 om 06:39 - Antwoorden

   Anton,
   Die zes publicaties zijn weer typisch van hoe trickszone in zijn werk gaat: Die studies gaan in hoofdzaak over één aspect dat niet goed tot uiting komt in de modellen. De auteurs erkennen wel dat die modellen goed werken op globaal niveau, maar dat er in een bepaald gebied of ander aspect, de voorspelling nog niet optimaal is. Geen enkele van die studies suggereert dat die modellen waardeloos zouden zijn. Geen enkele van die studies suggereert dat klimaatopwarming niet reëel is.

   Maar trickzone misbruikt dat dan om haar propaganda te verdedigen. Trickzone suggereert hiermee dat er een “abysmal track record” is van modeleringen.en zelfs “lacking scientific merit”. Maar dat is eigenlijk een flagrante leugen. Als je zo’n zaken gelooft, dan ben je gevallen voor het populisme, dat omwille van eigen blinde overtuigingen zich afzet tegen de kennis-maatschappij.

 15. Gerard 17 mei 2018 om 22:15 - Antwoorden

  Klimaat is de zoveelste religie. Er is niet echt een godje aan te wijzen, Gore Al is ook al weer wat op de achtergrond geraakt, maar als je kijkt hoe ermee omgegaan wordt, dan heeft het alle kenmerken van religie, met name het collecteren en het bouwen van gods-torens.

 16. Henk dJ 20 mei 2018 om 10:53 - Antwoorden

  De statisticus George Box schreef in 1987: “all models are wrong, some are useful”.

  AGW-negationisten houden zich vast aan het eerste deel van die zin. Ze beweren graag dat het klimaatonderzoek “maar” modellen zijn, daarom niet correct, in hun ogen volledig fout en daarom volledig te negeren. Dat past dan mooi in hun blinde overtuigingen. Ze kunnen gewoon blijven denken dat er niets aan de hand is.

  Maar de AGW-negationisten negeren het tweede deel van die zin! Het klopt dat geen enkel model de waarheid volledig kan vatten. Daarom is het juist een model. Het is een vereenvoudiging (alhoewel klimaatmodellen nog steeds zeer ingewikkeld zijn!), maar met het pragmatische doel om een beeld te bekomen van de complexe werkelijkheid. Geen enkele klimaatwetenschapper zal beweren dan zijn model correct is. Geen enkele zal het als een “religie” beschouwen. Elk model zal een aantal fouten bevatten. De ene zal de temperatuur in de poolgebieden overschatten, de ander zal de bewolking in de tropen onderschatten, enz. Maar allemaal wijzen ze wel de grote lijnen aan: CO2 en GHG zijn ondubbelzinnig de oorzaak van klimaatopwarming. Die opwarming gaat (bij ongebreideld verder gebruik van fossiele brandstoffen en afhankelijk van welk model) van ernstig naar catastrofaal.

  De statisticus Steel heeft daar ook nog aan toegevoegd: “If I say that a map is wrong, it means that a building is misnamed, or the direction of a one-way street is mislabeled. I never expected my map to recreate all of physical reality, and I only feel ripped off if my map does not correctly answer the questions that it claims to answer. My maps of Philadelphia are useful. Moreover, except for a few that are out-of-date, they are not wrong.”

  Wees dus niet simplistisch. Negeer modellen niet. Erken zoals ieder weldenkend mens dat ze beperkingen hebben, maar aanvaard dat ze ook belangrijke voorspellingen kunnen maken.

  • Peter van Toorn 20 mei 2018 om 14:34 - Antwoorden

   Henk

   Alle natuurkundigen werken met modellen; fysici zullen deze nooit kunnen negeren, ze maken modellen.

   Zover ik me herinner was George Box onder andere bezig met analyse van tijdreeksen (regressie). Tijdreeksen worden gebruikt om de verandering van de temperatuur te beschrijven. Nu kan ik wel de nodige kanttekingen plaatsen bij de statische analyse en vooral bij het statisch berekenen van de temperatuurreeksen, maar dat was niet het onderwerp van mijn stuk. Niet alle modellen zijn overigens statistisch.

   Mijn kritiek slaat op de betrouwbaarheid van algemene circulatiemodellen. De kern van de modellen is het probleem om gekoppelde, niet-lineaire, partiële differentiaalvergelijkingen op te lossen (Navier Stokes). Dat is een heel andere tak van sport dan tijdreeksen, of statische data analyse.

   Niet alleen de techniek van eindige elementen, die gebruikt wordt ,kent zijn beperkingen door de benadering van de werkelijkheid, ook de accumulatie van computer afrondingsfouten, en vooral de grove benadering van de relevante fysische schaal (tientallen km’s, ipv enkele mm’s en tijdstappen van 30-60 minuten ipv seconden).

   Ik geef toe dat ik niet geloof in in klimaatgevoeligheid van CO2 van enig betekenis, en dat de veranderingen in het klimaat natuurlijke oorzaken hebben. Echter, de uitkomsten van circulatiemodellen zijn zo onbetrouwbaar, dat je niet kunt vaststellen of CO2 van belang is, of niet.

   • Ronald 20 mei 2018 om 15:38 - Antwoorden

    Peter,
    Het is zeker zo dat het niet-analytisch kunnen oplossen van de Navier Stokes (NS) vergelijkingen fouten met zich meebrengt, maar de conclusie die je hieruit trekt dat uitkomsten van circulatiemodellen om die reden onbetrouwbaar zouden zijn, is uiteraard veel te kort door de bocht.

    Modellen gebruikt voor weersververwachtingen zijn gebaseerd op NS vergelijkingen en hebben bewezen skill t.o.v. klimatologie en persistentie. Ook klimaatmodellen hebben bewezen skill en voldoen prima aan de waarnemingen, onder de voorwaarde dat die vergelijking op de juiste manier wordt gedaan (en daar gaat het meestal fout bij skeptici) (https://www.oneworld.nl/duurzaamheid/overschatten-klimaatmodellen-opwarming/). En dat het logisch is CO2 serieus te nemen, zie dit overzicht op klimaatverandering.wordpress.com/2018/03/28/de-relatie-tussen-co2-en-temperatuur/

  • Henk dJ 20 mei 2018 om 15:22 - Antwoorden

   Peter, je negeert de kern van het citaat: alhoewel modellen hun beperkingen hebben, kunnen ons ook veel leren.
   Je gebruikt als excuus dat Box in in een ander wiskundig domein werkte, en dat het probleem van een (wiskundige) oplossing voor Navier Stokes.Je verwijst naar beperkingen.

   Maar je negeert dat niettegenstaande zo’n beperkingen, we ook veel kunnen leren uit modelleringen. Maar dat komt je goed uit, want zo kun je vasthouden aan “[geloof ik niet] in klimaatgevoeligheid van CO2 van enig betekenis”. En zo kun je jezelf dan blijkbaar overtuigen dat je het beter weet dan zo goed als alle kimaatwetenschappers.

   • Peter van Toorn 20 mei 2018 om 15:42 - Antwoorden

    Henk
    De onbetrouwbaarheid van de modellering is zo groot, dat ik ervan leer, dat ik fysisch niets te weten bent gekomen. Het is maar de vraag wie hierbij “een geloof” aanhangt.

    • hen 21 mei 2018 om 08:49 - Antwoorden

     Peter, jij verkondigde zelf wat je geloofde…

Geef een reactie

Solve : *
1 × 10 =


Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK