Samenzweerders

Cornelis Cornelisz van Haarlem: Zondaars voor de zondvloed.

Een gastbijdrage van leonardo da gioiella.

Is het vreemd dat vastgesteld is dat AGW-protagonisten in samenzweringen geloven – samenzweringen zoals daar zijn: de CIA vermoordde Kennedy, princess Di is door de Royal Family in de afgrond gestort, Bush was the great inventor achter eleven September en er komt een nieuwe wereldorde.

Nee, dat is niet vreemd. Dat begon al bij Noah. Die is een groot schip aan het bouwen, om weg te varen, op een plek waar niet genoeg water is voor zo’n schip om te varen. Door zijn buren gevraagd naar wat hij in ’s hemels naam aan het doen is, zegt ie dat de wereld zal vergaan. En alhoewel er inmiddels een reeks natuurlijke verschijnselen zijn geweest als aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en inslaande kometen, zal dat gebeuren door een verschrikkelijk grote regenbui die zijn weerga niet kent. Vandaar dat het liedje zingt: een wijs man bouwt zijn boot op het zand.

Niemand gelooft hem natuurlijk, vooral omdat hij niet meer dan bijgeloof heeft over wie en waarom.

Wel, een Nederlandse schilder geloofde hem, en zoomde in op het motief. Cornelis Cornelisz van Haarlem heeft het geschilderd: Zondaars voor de zondvloed. Terwijl de aanleiding van die boze plannen, de oorzaak van het samenspannen van de natuur tegen de mens, op de voorgrond is geschilderd – de mensen genieten volop van muziek en wijn en de lusten die daar vandaan komen – zie je op de achtergrond door een vader met zijn zoons een gevaarte opgetrokken worden, waarvan niet duidelijk wordt hoe dat dan die aangekondigde natuurverschijnselen moet overleven.

En zo is het heden ten dage, anno 2018, nog steeds. Sommige mensen denken dat binnenkort de wereld zal vergaan, als we niet oppassen. Of daar het overgeven aan de genietingen van muziek en wijn, en de lusten die daar vandaan komen de reden van is, is nog niet direct duidelijk – dat zal over een paar duizend jaar zo geschilderd worden – maar het zijn misdragingen van de mens dat het samenspannen van verschillende natuurverschijnselen oproept, uitmondend in één grote kladderadatsch en allerlei bijverschijnselen, de één nog minder controleerbaar dan de ander – behalve dan dat het allemaal in kleine handige computertjes met geinige schermpjes zichtbaar gemaakt kan worden.

Daar houdt de samenzweringstheorie niet op. Er zijn geleerden – die hadden ze in de tijd van Noah nog niet – die zeggen dat je dat niet zomaar kunt zeggen: die worden betaald door machtige en rijke ontkenners. Dus het Heartland Institute, aldus gefinancierd, doet mee aan de samenzwering. Er is de GWP Foundation, waarin eigenaren van kolenmijnen zijn verenigd. In de woorden van de onderzoeker van het hier beschreven verschijnsel, en één van de AGW-protagonisten: vested interests have managed to reshape the conservative identity with “ignorance-building strategies”.

In Australië hebben ze godbetert zelfs het uitbrengen van een boek gefinancierd CLIMATE CHANGE: THE FACTS 2017 waarin fake news als facts worden verkocht, feiten die haaks staan op wat die geinige computerschermpjes laten zien.

Het is één en al samenzwering.

Is het dus vreemd dat er onderzoek is gedaan naar de gevoeligheid voor complottheorieën onder AGW-protagonisten en naar hun geestelijke gesteldheid vanwege een buitenproportionele gevoeligheid voor onheilsboodschappen?

Nee, dat zou niet vreemd moeten zijn. Behalve dan dat het vreemde is: dat onderzoek is niet gedaan.

En wat nog vreemder is: dat soort onderzoek is wel gedaan, maar dan naar de mindsetting van hen die niet zo gevoelig zijn voor al die paniekverhalen. Onder de verdenking dat deze mensen don’t spontaneously feel the need to reject climate science; they only do so when they are taking their cues from conservative elites.

Dus is aan een heleboel mensen op de wereld gevraagd wat ze vinden van de bovengenoemde complottheorieën, waarna ze de vraag is voorgelegd om aan te geven wat ze dachten van de oorzaken van climate change: helemaal man made of helemaal niet man made, met daar tussenin een paar overstapjes.

Opdat duidelijk zou worden dat het ontkennen van klimaatproblemen en het geloven in complotten samen zou gaan – ook zo’n verhaal dat op die geinige computerschermpjes af te lezen valt.

Wat bleek: die veronderstelde samenhang is ook al grote flauwekul. En die flauwekul heeft onze wetenschapper, Matthew Hornsey, besmet met het virus van het AGW-protagonisme, willen detecteren met nog grotere flauwekul: hij heeft een Papoea de vraag voorgelegd, 20 jaar na dato: wat vindt U van de dood van Princess Di. Wat een gotspe!

De resultaten van het onderzoek zijn een kleine maand geleden gepubliceerd.

Waarom hebben ze dat onderzocht?

Wel, ooit hebben twee broers, de Hoofnagles, die ook wat gestudeerd hadden en besmet zijn met het AGW-virus, wat criteria opgesteld om denialism te herkennen. Belangrijkste kenmerk: gevoelig voor samenzweringsverhalen. Twee anderen, Diethelm en McKee, ook gestudeerd, ook besmet met het AGW-virus, hebben die opvatting, via een publicatie in European Journal of Public Health, cachet proberen te geven.

Het hielp niet veel dat ene Andy West, antecedenten mij onbekend, daarover een zeer kritische beschouwing heeft geschreven op het blog van Judith Curry: de wijze waarop hij die kritiek heeft opgebouwd en verwoord spreekt mij zeer aan – maar het was kennelijk paarlen voor de zwijnen van de AGW-bollebozen die zich op aanpalende wetenschappelijke terreinen manifesteren, zoals sociologie en psychologie.

Ik ben nu met mijn milde verontwaardiging bezig. Je kunt er om lachen. Maar er is toch wel één ding dat een belangrijke vraag en grote boosheid oproept.

Ruim een week geleden, zaterdag 9 juni, schreef Robbert Dijkgraaf in de NRC over de groeiende ongelijkheid bij de verdeling van een ander soort inkomen: geld dat ter beschikking wordt gesteld om onderzoek te doen. Toponderzoekers van topinstituten krijgen steeds meer geld om onderzoek te doen en de eenvoudige onderzoeker aan het niet zo bekende instituut moet het doen met de kruimkens van ’s Heeren tafel.

Wel, er is hier geen sprake van een toponderzoeker. Wèl is hier sprake van een duur onderzoek: researchers zijn de wereld rondgestuurd.

Waarom heeft deze man geld gekregen om een zeer subjectief gevoelde, door vooroordelen gedreven stelling te onderzoeken? Vested interests have managed to reshape the world?

leonardo da gioiella.

Mag ik van deze gelegenheid gebruik maken om één keertje, één keertje maar, iets heel lelijks te zeggen over de vested interests van een paar dames en heren, die zich liberaal en progressief noemen, feeding the need to spontaneously feel the reason to believe in climate change bij een hele grote groep, een prominente groep believers.

Daar komt Al Gore om de hoek. Als senator, Vice President en presidentskandidaat kende hij een paar gevaren die de wereld daadwerkelijk bedreigen. Hij kende ze vanuit dossiers die op zijn bureau terecht kwamen, hij kende ze vanuit officiële beraadslagingen waarin die zaken aan de orde kwamen, én hij kende ze vanuit brieven die hij kreeg van mensen die zich zorgen maken. Grote gevaren voor de wereld, en ook voor Amerikanen in het bijzonder:
– het militair industrieel complex;
– als de Amerikanen iedereen op de aarde zouden gunnen, en daartoe de gelegenheid zouden geven, om te leven zoals de Amerikanen dat zelf doen, hebben we 10 aardes nodig;
– Israël dat toestemming krijgt van de Verenigde Staten, niet alleen van Trump maar ook van Obama en Hillary Clinton, om zich naar believen te gedragen in het Midden Oosten, dat daarmee steeds op het randje van een ontploffing zit.

En wat heeft deze man ons gebracht: the climate wars!

Onze onderzoeker, professor Hornsey: In the US people advertise their climate scepticism like they’re advertising their political gang colours. Nou ja, kan het nog zouter! Deze AGW-protagonist probeert ons het climate scepticism te verkopen als kuddegedrag van conservatieven.

Die hele grote en belangrijke groep van AGW-protagonisten, de USA liberals, die kleedt zich in de kleuren van haar political gang, aangevoerd door Al Gore. Uit mijn regelmatige omgang met Democraten weet ik dat they only do so because they are taking their cues from progressive elites.

Liberated? Helemaal niet. Believers zijn het. En de ouderlingen die daarmee uitgezet zijn, de zeloten … dat zijn de ergste.

Door |2018-06-21T09:43:03+00:0022 juni 2018|50 Reacties

50 Comments

 1. Jan 22 juni 2018 om 08:44 - Antwoorden

  Obama en Clinton stonden niet onder invloed van Christen Zeloten die vanuit conservative evangelical oogpunt Israël alle ruimte geven om demonstranten die met stenen gooien met sluipschutters te vermoorden.

  Ook zou ik oppassen met de term “fake news”, ook dit heeft een hoog Christen conservative evangelical Fox News gehalte, mensen die, omdat ze de hersencapaciteit niet hebben om de werkelijkheid te begrijpen (of die vanwege voornoemde aandoeningen ontkennen) en daarom de IQ 70 president blindelings geloven met zijn eigen “fake news” waanwereld.

  Ik ben geheel voor democratie maar het is duidelijk geworden dat men met hun Facebook analyses inzake de racistische rancuneuze aard van deze mensen een doelgroep hebben aangeboord die mijns inziens ver van een stemhok gehouden zouden moeten worden, het type dat nog steeds denkt Clinton en Comey en Mueller te kunnen opsluiten alleen omdat die het lef hadden hun grote megalomane idiot in chief tegen te spreken. En zelfs politici van de eigen partij van de man willen opsluiten louter en alleen omdat ze wel stemmen maar niet begrijpen dat een parlement er is om het staatshoofd ter verantwoording te roepen.

  • David 22 juni 2018 om 11:19 - Antwoorden

   [Ik ben geheel voor democratie ] Lees eens “de burgeroorlogen” van Romeins historicus Appianus.(eeuwen voor Chr.)
   Conclusie: een en al misleiding van de massa’s, permanente strijd om de macht en moordpartijen.
   Zijn conclusie: een keizer is veel beter.
   Zo zie je maar weer….
   Het gaat natuurlijk om een politiek systeem dat de meeste kans geeft op goede beslissingen. Goed is dan: in het algemeen belang.
   Belangrijk is dan het zelfreinigend vermogen: elke land heeft een bepaald percentage criminelen, idioten en de kunst is om die geen invloed te verschaffen. De Weimar republiek is dat niet gelukt.
   Wat wij nu zien (klimaatwet, alarmisme) is een ontwikkeling waartegen democratie ons niet beschermt. Misleiding van de bevolking leidt tot irrationele besluiten. Onthutsend: de wetenschap helpt ons hier niet. Integendeel: het alarmisme ontleent zijn angst aan wetenschappelijke modellen.
   Wetenschappelijke instituten als ons ECN prediken flauwekul.

   • Boels 22 juni 2018 om 11:45 - Antwoorden

    De democratische afkalving is te zien aan de invloed van NGO’s.
    Zelfs als er NGO’s zijn waar nog een democratische luchtje aan zit, dan nog zijn de bepalende leden onderdeel van het kiezersvolk.
    Het is ondemocratisch om een deel van de kiezers een grotere bek toe te kennen.

    • David 22 juni 2018 om 12:11 - Antwoorden

     20 uur nieuws gisteren: de milieu organisaties zijn niet tot een accoord gekomen met het bedrijfsleven over CO2 reductie.
     Laat dat even tot u doordringen. Wie is er nu #@%!!! de baas in dit land?
     Medewerkster van Greenpeace nadrukkelijk aan het woord.
     Wij zijn op energiegebied een theocratie geworden.

     • F.W.Popma 22 juni 2018 om 13:08

      @David. men heeft niet door dat wanneer dit akkoord er door komt Nederland praktisch failliet gaat. De smoes van Samson dat er leningen komen om te isoleren en te investeren kan ik niet geloven en wel hierom. Ben met de bank in onderhandeling voor een lening voor het opknappen van ons huis. Eerste vraag, meneer wat is uw pensioen inkomen terwijl wij nog werken. Hoe gaan ouderen dit terug betalen ? En er zijn heel veel ouderen met een klein pensioen. Bij de eerste de beste verkiezingen wordt de partij van Wilders de grootste. Niet dat ik dit toejuich.

     • David 22 juni 2018 om 13:13

      @F.W.Popma: FvD stemmen kan ook.

     • Erik 22 juni 2018 om 16:14

      Hup met PVV en Forum VD. Alles is beter dan het huidige nepparlement. Nederland wordt bestuurd, dwz in chaos gedompeld, door extreem linkse actie groepen. VVD en CDA kijken toe en doen niks. Waar blijft de Nederlandse Trump?

 2. Scheffer 22 juni 2018 om 09:18 - Antwoorden

  Wat leuk een lezenswaardig verhaal vanochtend, Leonardo! Spooknieuws is voor media commercieel zéér interessant en van alle tijden, maar tegenwoordig is er het WWW en dan is het klimaatalarmisme van GreenPeace / KNMI / IPCC / Urgenda zo achterhaald en blijkt het slechts geruis op een al eeuwen bestaande natuurlijke oscillerende klimaatvariatie.

  Op de tennisvereniging was een bevriende vrouwelijke collega die mooie vakkundige surrealistische schilderijen verkoopt (met veel koud blauw zoals bij Karel Willink) van historische kerkgebouwen, die in het 4 meter hoge water staan. Niet alleen mooi architectonisch, het verkoopt als een gek, maar ze was op de tenen getrapt toen ik het als vooral prachtig geschilderd GreenPeace-klimaatpopulisme noemde, want het was een héél serieus wereldprobleem, zo vond ze.

  Zo bemerk ik, dat (vooral bij vrouwengroepen?) het klimaatalarmisme door jarenlange gesubsidieerde propaganda vanuit gesubsidieerde NGO’s er echt is ingestampt.

  • Ineke 22 juni 2018 om 10:24 - Antwoorden

   Ik woon in Oostenrijk en hoe vaak ik niet het volgende te horen krijg : “al die Hollanders komen hier naar toe om te wonen, omdat over een paar jaar Nederland onder water staat”. En ze menen het nog serieus ook……

  • leonardo 22 juni 2018 om 14:14 - Antwoorden

   dank voor je compliment, Scheffer

 3. J. van der Heijden 22 juni 2018 om 09:21 - Antwoorden

  ” Er zijn geleerden – die hadden ze in de tijd van Noah nog niet – die zeggen dat je dat niet zomaar kunt zeggen: ”

  Nou kom maar met wetenschappelijke bronnen (dus geen boekjes door mensen die nog nooit iets hebben gepubliceerd op klimaat gebied) waarin die geleerden hun mening wetenschappelijk onderbouwen, met metingen en zo.

  heel je mening staat of valt bij het aantonen dat klimaat “scepcis”een wetenschappelijke basis heeft

  (Met klimaat “sepcis” bedoel ik natuurlijk het standpunt dat ver afwijkt van het standpunt van het IPCC zonder dat het wordt onderbouwd door een fatsoenlijke wetenschappelijke publicatie)

  En dat heb je nog iets dat single publication bias heet en daarom is het misschien wel beter om er voor elk standpunt 2 wetenschappelijke publicaties aan te dragen

  • Scheffer 22 juni 2018 om 09:42 - Antwoorden

   Daar is ie weer…………………….., wanneer erken je eindelijk eens dat de klimaat-“science is NOT settled”, Heyden, en kom met hard bewijs van de (C-)AGW? We wachten al zo lang……………………

   • Heyden 22 juni 2018 om 10:24 - Antwoorden

    Scheffer,

    het probleem is natuurlijk dat je niet aan geeft wat, volgens jou nog onvoldoende bewezen is

    We beginnen maar weer eens opnieuw

    CO2 is een broeikad gas en de verdubbeling van het CO2 nivo heeft een opwarmend effect (zonder terugkoppelingen) van 1.1C

    Voldoende bewezen ja of nee.

    Oh en de naam is van der Heijden en geen Heyden. Maar goed zoveel beleefdheid kan je waarschijnlijk niet opbrengen

    • Jeroen 22 juni 2018 om 13:21 - Antwoorden

     Je bent nu echt grappig, met ‘Heyden’ boven je tegeltje.

     • J. van der Heijden 22 juni 2018 om 13:27

      Jeroen,

      Scheffer heeft altijd gelijk!

      Maar even serieus

      kan jij antwoord geven op de stelling

      CO2 is een broeikas gas en de verdubbeling van het CO2 nivo heeft een opwarmend effect (zonder terugkoppelingen) van 1.1C

      Ja of Nee

      Wel of niet voldoende onderbouwt?

    • Dirk Visser 22 juni 2018 om 16:02 - Antwoorden

     J. Van der Heijden,
     Een verdubbeling van CO2 gehalte leidt tot een stralingsforcering van 3.7 W/ m2. Als je dit omrekent mbv de Stefan Boltzmann relatie kom je inderdaad op een temperatuurverhoging van ~1 gr C. Echter een deel van die forcering wordt afgevoerd als latente warmte (extra verdamping van water) zodat je misschien wel uitkomt op ~ 0.5 gr C per verdubbeling CO2. Ja, ik weet dat modellen tot een positieve terugkoppeling concluderen tot wel 4.5 gr C per verdubbeling maar vooralsnog wordt dat niet gestaafd door waarnemingen.
     Hier valt of staat de gehele AGW hypothese mee.

     • Erik 22 juni 2018 om 16:18

      Dirk, geldt die relatie ook bij het achterlopen van CO2 op de temperatuur?

     • Dirk Visser 22 juni 2018 om 21:30

      Erik,
      De CO2 oceaan/atmosfeer flux van 90 GtC per jaar van de tropen naar de polen reageert op temperatuurschommelingen, responstijd ~1 uur voor de atmosferische grenslaag tot ~1 maand voor de troposfeer (Bohle), menging in de 100 m toplaag.
      Voor temperatuurfluctuaties op lange tijdschaal (glaciaal-interglaciaal) speelt de responstijd van de Grote Oceaan een rol: ~1000 jaar.
      Op de langere tijdschalen kan men spreken van een globale evenwichtssituatie, dan geldt de wet van Henry: 16 ppm/K, dwz evenwicht blijft bewaard als voor 1 graad temperatuurstijging de CO2 concentratie met 16 ppm toeneemt.

    • J van der Heijden 26 juni 2018 om 12:40 - Antwoorden

     En Scheffer kan (of wil) geen antwoord geven op een vrij simpele vraag

     Maar zo kom je natuurlijk nooit verder in een discussie.

     Kok op Scheffer een simpel ja of nee antwoord!

     • J. van der Heijden 27 juni 2018 om 14:35

      Scheffer, niet voor stommetje spelen, dat staat je niet!

 4. David 22 juni 2018 om 10:48 - Antwoorden

  Van de week schoof ik weer eens aan in Pakhuis de Zwijger (“we make the city”) alwaar klimaatverandering regelmatig werd genoemd om actie te bewerkstelligen. Kwam in gesprek met student klimaatwetenschap die mijn scepsis beantwoordde met verwijzing naar de 97% consensus en het IPCC. Had nog nooit gehoord van klimaatmodellen die slechts paar tienden graden opwarming voorspellen. Een gehersenspoelde dus.

  Complotten:
  Ik geloof daar niet in, de wereld is daar te complex voor.
  Mensen zijn opportunisten, als iets voordelig is dan doen we dat. Ga dus na wie er voordeel hebben van het klimaatalarmisme.
  Niet alleen financieel maar ook wat betreft macht en aanzien.
  De sterkste emotie is angst.
  In een democratie beslist de meerderheid.
  De bevolking angst aanjagen is dus een succesrijke aanpak.
  Door dreiging en eindeloze herhaling wordt alles waarheid: mensen zijn religieuze beesten.
  Wij wanen ons binnen onze democratie beschermd. Ten onrechte.
  Uitvoering van de klimaatwetten stort de samenleving in de afgrond tenzij een volksopstand eerder uitbreekt.
  Er is dringend een nieuw schoolvak nodig: “zegeningen tellen” en dan vooral die van de fossiele brandstoffen.

  • J. van der Heijden 22 juni 2018 om 11:43 - Antwoorden

   ” Had nog nooit gehoord van klimaatmodellen die slechts paar tienden graden opwarming voorspellen.”

   Ik ook niet! Vertel waar zijn ze gepubliceerd?

   Of kan je geen linkje sturen

   • J van der Heijden 26 juni 2018 om 12:37 - Antwoorden

    David,

    kan je die modellen nog vinden of bestaan ze gewoon niet ? (en is het dus ook niet vreemd dat de student klimaatwetenschap ze niet kent)

    Gehersenspoeld David? Of behoor je gewoon bij de 80% die denkt dat ze slimmer zijn dan gemiddeld?

  • Hetzler 22 juni 2018 om 17:49 - Antwoorden

   @David Mee eens. Er bestaan wel complotdenkers. Zie het gelijknamige aardige boek van Reijnders. Wel kunnen belangen conveniërend samenvallen zoals het geval van Shell en Greenpeace over kolencentrales. Helaas is het ook zo dat de burgers grootschalig de hoest op wordt gejaagd met uit de lucht geplukt doemdenken over klimaat en energiebronnen die bijna op zouden zijn. Democratie is zo onderhand volledig uitgehold doordat met name de Staatsomroep NPO zich beijvert om de ‘besluitvorming’ bij de kiezer eenzijdig te beïnvloeden ten gunste van het Eco Industrieel Complex.
   Het is met deze planeet nog nooit zo goed gegaan. En dit wordt, wat het Westen betreft, met verve, mede dankzij de NPO, naar de knoppen geholpen. De voorgenomen Klimaatwet is dan ook een Teken aan de Wand.

   • Scheffer 22 juni 2018 om 20:40 - Antwoorden

    Complottheorieën : Huidige klimaat-dogma heeft tot (complot) doel tot het slopen van de middenklasse door de enorme opgelegde eco-lasten, en tot doel het terugbrengen van de wereldbevolking tot 0,8 miljard. Alleen de bevoorrechte klimaat-apparatchiks / rijke “groene” ideologen en de 100% off-gridders zullen na de full-“duurzame”-blackout-apocalyps overleven, omdat beiden niet afhankelijk zullen zijn van de door klimaatdiictatuur strikt gedistribueerde fossiele brandstoffen na de full-“duurzame”-blackout. Je bent natuurlijk vrij in je klimaatreligie, maar ook (C-)AGW-complottheorieën bestaan en zijn niet slechts science-fiction meer.

    https://www.climategate.nl/?s=complot

    en even een kijkje in:

    edition.cnn.com/style/article/doomsday-luxury-bunkers/index.html

   • David 22 juni 2018 om 21:25 - Antwoorden

    Het 20 uur journaal van vandaag vermeldt dat 1 op de 15 jongeren psychische (depressieve) klachten heeft.
    Nu is overdrijving normaal in dit soort berichtgeving maar toch…..
    Jongeren moet je een positief wereldbeeld voorzetten zodat ze zin hebben de schouders eronder te zetten.
    Studeren is immers zwaar werk.
    Met doemdenken verpesten we de geest van onze jeugd.
    Historisch pedagoge Dr. Lea Dasberg waarschuwde daar in 1980 al tegen.

    • Frans Galjee 22 juni 2018 om 22:23 - Antwoorden

     David,

     “Met doemdenken verpesten we de geest van onze jeugd.”

     Denk je nu echt dat daar de oorzaak ligt van de depressieve klachten van de jeugd?

     • David 23 juni 2018 om 23:03

      Een oorzaak? Zou toch kunnen.

   • Boels 23 juni 2018 om 11:17 - Antwoorden

    @Hetzler 22 juni 2018 om 17:49

    Het complotdenken lijkt mij te veel op klimatologie 😉

    Isoleer “tekenen aan de wand” (welke tekenen en welke wanden maakt niet uit), maak een globale selectie en zoek verbanden met de moderne gesel van verkeerd toegepaste statistische methoden (bij voorkeur die gebaseerd zijn op Bayes; daar is alles mee aannemelijk te maken).

 5. André Bijkerk 22 juni 2018 om 13:58 - Antwoorden

  Een probleem met ‘geloof’ in samenzweringen is de generalisatie. Kennelijk moet een deel van de mensheid geloven dat alles een samenzwering is (ook chemtrails en aliens etc) en een ander deel moet er van overtuigd zijn dat er geen samenzweringen bestaan en dat iedereen die erin gelooft zichzelf automatisch diskwalificeerd conform het groepdenk mechanisme.

  Een speciale vorm van samenzwering is de “false flag” operatie, die de bevolking de indruk moet geven dat ze wordt aangevallen en dat ze zich eendrachtig massaal achter de leider moet scharen om die rampspoed te bezweren (hier zijn er een paar: thirdworldtraveler.com/Terrorism/10_False_Flag_Operations.html). Een buitengewoon aantrekkelijk concept voor leiders en Hermann Göring heeft dat wel eens aan Gilbert uitgelegd:

  “Naturally the common people don’t want war. But after all, it is the leaders of a country who determine the policy, and it’s always a simple matter to drag people along whether it is a democracy or a fascist dictatorship, or a parliament, or a communist dictatorship. Voice or no voice, the people can always be brought to the bidding of the leaders. This is easy. All you have to do is tell them they are being attacked, and denounce the pacifists for lack of patriotism and for exposing the country to danger. It works the same in every country.”

  En dus ging de Reichstag in de hens om de vijand aan te wijzen. en.wikipedia.org/wiki/Reichstag_fire

  Amerikanen doen zoiets niet denkt u? Lees “Operatie Northwoods” eens zorgvuldig door. Een gedeclassifieerd document in verband met de JFK aanslag, dat nooit gedeclassificeerd had mogen worden. De bedoeling was om de de Amerikanen op te zetten tegen het verse Cuba van Castro door een serie in scene gezette aanslagen die aan de rebellen van Castro werd toegeschreven. Kennedy verbood de operatie echter. Zou elke andere president dat ook hebben gedaan? nl.wikipedia.org/wiki/Operation_Northwoods Dit is het sterkste bewijs dat samenzweringen bestaan.

  Voor het geval iemand doorziet dat Operatie Northwoods een blauwdruk is voor operatie 911, dan zou ik niet weten hoe ik hem/haar dat uit het hoofd zou moeten praten.

  Bij dit soort decepties is AGW maar een kinderspelletje. AGW is geen samenzwering maar de krachtigste morele paniek ooit.
  nl.wikipedia.org/wiki/Morele_paniek

  • leonardo 22 juni 2018 om 14:57 - Antwoorden

   André;

   Ik weet niet of ik je goed versta, maar voor de zekerheid.

   Ik zeg niet dat AGW een samenzwering is.
   Ik zeg dat AGW’ers samenzweringen zien. En ik zeg dat ook alleen maar omdat niet-AGW’ers gezien worden als gevoelig voor samenzweringstheorieën.

 6. leonardo 22 juni 2018 om 14:38 - Antwoorden

  Het nu volgende is volkomen off topic.

  Vanmorgen op NOS teletekst:


  Bijna de helft van de Nederlandse kinderen beweegt te weinig. Volgens cijfers van het CBS voldoet 45% van alle kinderen tussen de 4 en 12 jaar niet aan de beweegrichtlijnen.

  Ze zouden iedere dag minstens een uur matig intensieve inspanning moeten leveren, zoals fietsen, wandelen of zwemmen. Drie keer week (sic) moeten daar spier- en botversterkende activiteiten bij komen zoals springen, dansen of krachttraining.

  Bijna alle kinderen doen genoeg spier- en botversterkende oefeningen, maar bij de dagelijkse beweging doet maar iets meer dan de helft, 55%, genoeg.

  Sorry, ik zei off topic.
  Maar mijn associatieve geest verbiedt mij om dit off topic te noemen. Dit is tekenend voor iedere actiegroep/verbeteringswijsneuzigheid/overheidsopvoedingsdrang die zich wil bemoeien met levensstijl van welke orde dan ook.

  Dit is Klimaatverandering.nl, en alle andere climate-change-profeten ten voeten uit.
  Had ik dit gisteren geweten, ik zou het in mijn post van vandaag verwerkt hebben.

  • David 22 juni 2018 om 15:09 - Antwoorden

   Informatie is toch prima?
   Kwalijk wordt het pas als de overheid dwang uitoefent.
   De koters verplicht in een tredmolen laat lopen (om energie op te wekken 🙂

   • leonardo 22 juni 2018 om 16:08 - Antwoorden

    Ijzersterk, David, je hebt het energieprobleem opgelost!

   • Scheffer 22 juni 2018 om 17:34 - Antwoorden

    Je kan je burgers ze ook klimaatgeld uitpersen, gebaseerd op een wettelijk opgelegde klimaatreligie.

  • Cathrien stroink 22 juni 2018 om 16:19 - Antwoorden

   Alternatieve energie ligt hier dus feitelijk voor het oprapen:

   Fietsen ter opwekking van energie. Verplicht, nieuw schoolvak. Gymnastiek nieuwe stijl. Praktische bijdrage om schuldgevoel van het verwoesten van de aarde te compenseren cq.tegen te houden.

   Dat noem ik pas innovatie.

   • David 22 juni 2018 om 21:20 - Antwoorden

    Eén tractor vervangt 2000 landarbeiders. Nog maar enkele generaties terug werkte 70% van de bevolking op het land.
    Wie spierkracht levert hoeft niet naar school.
    Ons brede opleidingssysteem kost heel veel energie: jonge mensen worden 15 jaar of langer aan het arbeidsproces onttrokken.
    Best een opmerkelijke prestatie.
    Energieschaarste zal de deelname aan onderwijs beperken en ongelijke kansen opleveren.
    Grote maatschappelijke ongelijkheid ligt dan op de loer.

 7. Visser 22 juni 2018 om 16:17 - Antwoorden

  Of er wel of geen complotten bestaan is niet de grote vraag. We mogen rustig aannemen dat ze bestaan simpelweg omdat ze altijd al hebben bestaan. De huidige technologisch ontwikkelde samenleving is niet hoogstaander dan decennia of eeuwen geleden. Misschien zelfs wel lager.
  Er zijn actuele vragen die we zeker vanuit een zeer kritisch standpunt mogen bekijken zoals de cumulatieve schuldenlasten van landen aan private banken en ondernemingen, of “waarom Westerse landen ineens miljoenenstromen (moslim) immigranten toelaten die – tot nu toe – niet overtuigend bijdragen aan de Westerse samenleving en ook niet massaal de wens koesteren in die Westese samenlevingen te integreren.

  Er wordt gesproken over false flags. Het internet wemelt ervan. Je ziet door de bomen het bos niet meer. De meest fantastische veronderstellingen worden gelanceerd. Dat maakt het natuurlijk erg verwarrend. Misschien is dat ook wel de bedoeling.
  De politieke- en economische ontwikkeling waarin onze Westerse samenleving zich beweegt is totaal onlogisch. Hoe komt dat? M.i. is het logischer om niet de huidige- maar juist de historische complottheorieen te staven aan de huidige ontwikkelingen. Dan pas kunnen we inschatten of de extrapolaties die 100 a 150 jaar geleden werden gemaakt juist waren. En dan pas valt ons plotseling op dat er toch aanknopingspunten bestaan die wijzen op een doelgerichte aansturing naar een cosmopolitische wereldorde omdat men de beschikbare gegevens toen al juist analyseerde. Hierbij doel ik op het constant ondemocratisch manipuleren met als vooropgesteld einddoel een wereldomvattende vermenging van rassen, religies en samengevoegde Staten. De oude studies verklaren in ieder geval de huidige politieke- en economische onlogica omdat ze dit wensdenken al lang geleden signaleerden. Wij zien het nu in werking treden.

  https://archive.org/stream/VanHeidendomTotPaganismeJac.P.VanTerm1925/Van%20Heidendom%20tot%20Paganisme%20-%20Jac.%20P.%20van%20Term%20%281925%29#page/n585/mode/2up

  https://archive.org/details/proofsofconspira00robi

  Dat “het klimaatverzinsel’ hierin als een rode draad doorheen loopt is eigenlijk volkomen logisch. Bangmakerij in een wereld die straks “moet overleven” zal de laatste weerstand tegen een cosmopolitische wereldorde wegnemen, want de wereld is immers “voor en van iedereen”. We zien straks het communistische principe weer tevoorschijn ploppen: alle landen en alle arbeiders verenigt u! Alle arbeiders zijn gelijk! (mits ze de Staat gehoorzamen en met als gevolg dat iedereen even arm zal zijn). Boven de arbeidersklasse zetelen de insiders, de partijbonzen, de welgestelde elite met hun vazallen die de lakens uitdelen.

  De vrijheid van meningsuiting bestaat nu alleen ook nog maar zolang men zich beweegt in de politieke richting van deze Orde. Indien men er tegenin gaat moet men vrezen voor smaad, verdrukking of zelfs moord. Bijvoorbeeld als men (de goede) nationalistische gevoelens nog openlijk durft te koesteren. Liefde voor je vaderland is vandaag de dag verdacht gemaakt en is tot een smet verlaagd en alle stromingen die dit nog aanhangen zijn automatisch populisten, rechts extreem en nazi’s. Hoe komt het dat de voormalige communisten – wat nu Groen Links heet – overal doorbreken?
  Het grote wachten is op dat moment dat ieder mens zich zal (moeten) laten chippen. Daarin zullen onze persoonlijke financiën, ID, gezondheid, heden en verleden gekoppeld worden. Dan klapt de val dicht en is er geen weg terug. Diegenen die dan de ‘knoppen’ beheren zullen absolute heersers zijn.

  • David 22 juni 2018 om 21:13 - Antwoorden

   [want de wereld is immers “voor en van iedereen”.]
   In werkelijkheid is er soms weinig verschil tussen “alles” of “niets”
   Als u 1000 vrienden heeft op Facebook dan heeft u geen vrienden.
   Als iedereen overal over kan beslissen (democratie) dan heeft niemand invloed.
   Als iedereen van alles eigenaar is (communisme) dan heeft niemand wat.
   Lees “why nations fail,” (origins of wealth and poverty) en zie dat de historie een aaneenschakeling is van elites die de bevolking uitzuigen.
   De laatste paar eeuwen is dat wat minder goed gelukt, maar met het klimaatalarmisme in de hand dreigen oude feodale verhoudingen te worden hersteld.
   Want het waren de fossiele brandstoffen die macht ontkoppelden van land (energie) bezit en daarmee vrijheid en gelijkheid mogelijk maakten.
   Voor die fossiele brandstoffen is nog lang geen vervanging.

   • Frans Galjee 24 juni 2018 om 17:27 - Antwoorden

    David,

    Sterke reactie en zeker iets om over na te denken.
    Mvg

   • Bert Pijnse van der Aa 24 juni 2018 om 19:30 - Antwoorden

    @ David , ik ben het met je eens dat het feodole tijdperk mede ten einde kwam door de enorme technologische sprongen die werden gemaakt. De eerste decennia van de industriële revolutie staan beschreven in de zwartste bladzijden van de geschiedenis : werken in de fabrieken was een hel . Niet alleen werden mensen tot op het bot uitgebuit, maar ze werden ook gedwongen tot verplichte winkelnering. Dát is een ontwikkeling die we nu weer terugzien, maar verpakt in verleidelijke reclames en PR . Toen ontstonden de coöperaties en de vakbonden die de bazen in het gareel dwongen zodat inderdaad die de egalitaire samenleving ontstond. ( bazen waren van de arbeiders afhankelijk , nu niet meer ) Tot voor kort , want , doordat het productieproces steeds kapitaalsintensiever werd , verloren de vakbonden hun macht weer aan de ‘ bazen’ en zzijn we weer terug bij af, althans voor de arbeider. Ironisch is nu ; dat vooral linkse partijen de rode loper uitleggen voor het eco industrieel complex in haar wens een betere wereld te creëren, maar daarbij haar eigen achterban verloochenend , want energietransitie is vooral kapitaalsintensief : zo zijn ze nu de slippendragers van het grootkapitaal dat die met miljarden subsidies realiseert . Alles is erop gericht de dure factor ‘ arbeid ‘ verder uit te bannen en de macht weer terug te brengen bij de elite. Dat gaat nu veel verder dan in de tijd voorafgaand aan de industriële revolutie omdat productie globaal werd en het internet zijn intrede deed. Alle mensen van de wereld zijn en worden in snel tempo vastgeklonken aan de producten en diensten die zij leveren.
    Wij allen zijn onderschikt geworden aan het globale economische systeem. Probeer je maar’s voor te stellen wat je zonder bedrijven moet die het internet mogelijk maken ( cisco ? )

    Voorzover er geen samenzweringen zouden bestaan, ben ik er wel van overtuigd dat er plannen worden gemaakt die heel erg veel impact zullen hebben op de economie van de toekomst . Ik noem als voorbeeld het Verdrag van Chicago (1948) waarin werd vastgesteld dat nooit belasting zou worden geheven op kerosine in een tijd dat de commerciele luchtvaart nog zeker 10 jaar op zich zou laten wachten, maar zou aanleiding zijn voor wat later de vrije tijds – industrie zou worden, waarin biljarden zouden omgaan ; de kapitaal gedreven economie zou ervoor zorgen dat mensen steeds meer vrije tijd zouden krijgen en dat zag men aankomen .
    https://bertpijnsevanderaa.nl/2015/05/15/arbeid-en-kapitaal/

 8. Bertjo 22 juni 2018 om 16:25 - Antwoorden

  Het liedje is niet juist; moet zijn, een wijs man bouwt zijn huis op een rots… volkomen anders en behorend bij een heel ander verhaal uit de bijbel. Heb dus ook niet verder gelezen….

 9. Hetzler 22 juni 2018 om 20:36 - Antwoorden

  Beslist de moeite waard is dit artikel van Martin Sommer van de VK: https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/kijk-uit-voor-politici-die-de-feiten-in-pacht-hebben~b9b726c3/

  ‘Tocqueville had uitgevonden dat de publieke opinie noodzakelijk leidt tot wat wij nu politieke correctheid noemen. Voorheen was iemand met een ander idee een tegenstander, nu bedrijft hij feitenvrije politiek en wordt hij geëxcommuniceerd.’ En:
  ‘Maar ik zie ook de morele paniek over aardgas, en ik zie dat men zich laat meeslepen door de professionele urgentiemakers van Greenpeace. En ik zie dezelfde politici die het land economisch hebben gered, op grond van levensbedreigende noodzaak pleiten voor maatregelen die uitzinnig veel geld kosten en ditmaal geen merkbaar verschil zullen opleveren.

  Als journalist is het je geraden je hiervan bewust te zijn. In Nederland wordt de cirkel van Tocqueville strakker getrokken, juist omdat hier de gelijkheid zo’n geloofsartikel is. Wij zijn in het toelaten van dissidente meningen, anders dan we denken, beslist geen tolerant volkje.’
  Dit lijken mij behartenswaardige woorden

  • cathrien 23 juni 2018 om 14:10 - Antwoorden

   Martin Sommer gaf een lezing bij de KNAW, gebaserd op zijn collumn in de Volkskrant, volgens Marcel Crok (op twitter.)

   Hopelijk straks ook te horen online?

 10. Ronald 22 juni 2018 om 21:16 - Antwoorden

  Leonardo: “Nou ja, kan het nog zouter! Deze AGW-protagonist probeert ons het climate scepticism te verkopen als kuddegedrag van conservatieven.”

  Nou, dat wordt hier wel bevestigd met de geëtaleerde politieke voorkeuren voor FvD en PVV.

  Daarbovenop een aantal ontslagenen en de groep van boze witte mannen is compleet.

  • Boels 23 juni 2018 om 11:07 - Antwoorden

   “Daarbovenop een aantal ontslagenen en de groep van boze witte mannen is compleet.”

   Waar slaat dat op?

   De door AGW-propagandisten geinspireerde energiepolitiek is voornamelijk funest voor vriendelijke, gekleurde mannen en vrouwen.
   En ook nog voor het achtergestelde deel van de blanke bevolking.

   NPO-Nieuwsuur van gisteren gaf een goed beeld van de staat van de gemeentedemocratie: vergiftigd door te lang en verkeerd opgeleide alfa’s en ambtenaren.
   Nog geen 2% van de NL-ers is lid van een politieke partij; uit die deelverzameling worden politici geselecteerd, merendeel met maatschappelijk onnutte opleidingen.

 11. Frans Galjee 22 juni 2018 om 22:15 - Antwoorden

  Hallo Leonardo goed weer iets van je te mogen lezen.

  Als (ook) in deze tijd van misleiding, corruptie, wanbeleid en ongegeneerd getoonde onkunde men niet vanzelf in complotten gaat denken moet men hulp gaan zoeken. Dit nu op te schrijven bedenk ik dat misschien ook dat de bedoeling van een mij nog onbekend complot. Door zo te moeten leven is lastig en daarom heb ik besloten als eenling (groepen zijn mi gevoeliger voor complotten) slechts op mijn eigen verstand te vertrouwen. Oké misschien beperkt maar wel te vertrouwen zeker omdat ik constant mijzelf check op ongewenste beïnvloeding (complot of media) van signalen die mijn brein willen infiltreren.
  Maar goed complotten bestaan gewoon het is wel zaak je daar niet te veel door te laten belemmeren of te laten afleiden.

  Tot slot als aan AGW antagonisten complotdenken wordt toegedacht kan dat even goed opgaan voor de AGW protagonisten. Daarover in discussie gaan leidt af van het streven naar een soort van waarheid.

  • leonardo 23 juni 2018 om 08:29 - Antwoorden

   Frans,

   Dat zijn wat mij betreft heldere observaties, zeer invoelbaar.

   Over wie wel of niet complotgevoelig is, daarover wil ik ook niet discussiëren. Ik heb alleen verslag gedaan van een niet zo verkwikkelijke zaak: aan gindse zijde van het universum zijn oordelen gevormd over deze zijde, zonder dat er een fatsoenlijk observatorium in de buurt was.
   Alle (Engelse) citaten komen uit het artikel waarin de resultaten van dit onderzoek bekend zijn gemaakt. Ik doe dus niet veel meer dan meneer Hornsey, en zijn adepten – de believers en de ouderlingen die zich ook in NL, ook hier, in ruime getale manifesteren – een spiegel voorhouden.

   Voor alles eerst: die Hornsey is zo bevooroordeeld als maar mogelijk is. Als onderzoeker dan. (Dat hij als mens een opvatting heeft, soit.)

   Want, hoe je als onderzoeker kunt vaststellen dat vested interests have managed to reshape the conservative identity with “ignorance-building strategies” is mij een raadsel – tenzij je “weet” dat het Heartland instituut heel erg fout is, én tenzij je weet dat iedereen die niet jouw mening is toegedaan ignorant is, én tenzij je weet dat Leon de Winter (zie nieuwe post hier) zich heeft laten betalen om op te schrijven wat hij hier heeft opgeschreven, zoals die ook in opdracht een boekenweekgeschenk zou kunnen schrijven.

   Want, hoe je als onderzoeker kunt vaststellen dat mensen don’t spontaneously feel the need to reject climate science; they only do so when they are taking their cues from conservative elites – om dan niet vergelijkbaar te controleren wat je dan aan gindse zijde, je eigen deel universum kunt waarnemen met de vested interests van Gore en de liberalen die die op sleeptouw neemt … opnieuw; het is mij een raadsel.

   En zo laat meneer in het e-mail interview nog een paar opvattingen zien … brrrr. (Neem bijv. zijn zeer suggestieve opmerking over de Tony Abbott era.)

   Van die dingen Frans. Overigens, het genoegen is geheel wederzijds.

 12. Hugo van der Molen 24 juni 2018 om 20:36 - Antwoorden

  Beste Leonardo,
  ik lees je artikelen, zoals deze, altijd graag. Je milde sarcasme voelt vaak weldadig aan in een dikwijls wat verzuurd debat.

  Je verwijzing naar het – denkbeeldige -liedje “een wijs man bouwt zijn boot op het strand” riep herinneringen op aan mijn wekelijkse bezoeken aan de zondagsschool in het Drentse plaatsje Norg, al weer zo’n 60 jaar geleden. We hadden een boekje met liedjes, waaronder die van een wijs man, die zijn huis op een rots bouwde, die symbool stond voor “geloven in de Here Jezus”. En dus vooral niet op het strand, symbool voor niet geloven in de Heer. Je kunt het liedje hier vinden in tekst:
  http://www.oke4kids.nl/index.php?ajax=webshop_products&view=view_part&theme=default&part_id=899
  en nog mooier in video gezongen met fraaie illustraties:
  https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=qY5hVONDonc

  Na afloop van dat liedjes zingen knikkerden we op de brink, naast de 13e eeuwse NH kerk, met vele leerlingen. Toen nog met zgn. pottebakkers, knikkers van klei, die we gooiden in een opening in het zand (allemaal nog heel duurzaam en milieuvriendelijk !) . Een beetje de kinder-variant van het fraaie schilderij van Cornelis Cornelisz. van Haarlem: “Zondaars voor de zondvloed”. Want waar mijn moeder had gewoond, ergens op de Veluwe, was knikkeren op zondag beslist wel een reden om te vrezen voor hel en verdoemenis.

  Maar of het zo wijs is je boot op het strand te bouwen ? Dat deed me denken aan een schilderij van H.W. Mesdag dat ik onlangs zag in het Haagse Museum Mesdag: “Boten op het strand na de verschrikkelijke storm van 1894”. 25 van de 10 boten werden totaal vernietigd en de rest was zwaar beschadigd. Vele schippers gingen failliet. Je kunt het hier zien en nalezen:
  http://www.scheveningen1813-2013.nl/strandschilders/18001900MZ/mesdag/40-49/mesdag44/index.html
  Maar het was niet wijs of dom om schepen op het strand te bouwen en op te slaan voor de winter. Scheveningen had destijds gewoon geen haven.
  De weerkundigen dachten aan een “zeebeving”, die de verwoesting had veroorzaakt. Ik vermoed dat de nieuwslezer vandaag aan de dag zou zeggen dat het een gevolg van de klimaatverandering was en dat we – om die reden – in de naaste toekomst wel meer van dat soort heftige stormen kunnen verwachten. Daarom raad ik die nieuwslezers, weermannen en “klimatologen” aan eerst eens het fraaie en (576 p.) dikke boek “Extreem weer !” te lezen, van Jan Buisman (2011), “een canon van” – meer dan 1000 jaar – “weergaloze winters & zinderende zomers, hagel & hozen, stormen & watersnoden”. ISBN 978 905 194 35 80.

  • leonardo 25 juni 2018 om 07:45 - Antwoorden

   Hugo,
   dankjewel voor je aardige woorden.

   Ja, ik weet dat dat het liedje is, ook ik heb die zondagschool gedaan, en gezongen: en de regen viel neer en de vloed kwam op.
   In Zeeland. Jij mocht knikkeren na afloop. Ik wilde naar de zee, om te zwemmen. Ik mocht wel naar de dijk, om te wandelen. Maar op zondag mochten we niet het water in.

   Van wie dat niet mocht? Van God niet, wisten de ouderlingen te vertellen.
   Niemand had ooit God gezien.
   Tegenwoordig mogen we een heleboel niet om andere redenen.
   Waarom die dingen niet mogen? Omdat – zeggen de ouderlingen van vandaag – het slecht is voor de aardsystemen.
   Niemand heeft ooit een aardsysteem “gezien”. Van de oceanen “kennen” we misschien het minuscuulste deeltje.
   Terwijl onze aarde zo’n vier en een half miljard jaar oud is, komen wij, figuurlijk gesproken, net kijken, en kunnen we, letterlijk, nog maar net zien.

   Wel Hugo, hopelijk nemen die nieuwslezers, weermannen en “klimatologen” je raad ter harte, en gaan dat mooie boek van je lezen. Maar of dat lezen wat zal helpen?
   Want ze “lezen” nu ook: de landmassa’s, de watermassa’s, de ijsmassa’s, de luchtmassa’s, dat wat zich op die landmassa’s en in de watermassa’s en in die luchtmassa’s beweegt Ze lezen ook dingen van vroeger – dat heet dan proxies.
   Ze lezen dat het een lieve lust is. En gaan dan met hun vingertje wijzen – terwijl lezen eigenlijk vooral bedoeld is om te weten dat je je wijsvingertjes maar beter tegen je borst gedrukt kunt houden, of diep weggestopt in je broekzakken.

   Maar, misschien dat een goeie vraag zou zijn aan die nieuwslezers, weermannen en “klimatologen”: verstaat gij wat gij leest?

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK