Cornelis Cornelisz van Haarlem: Zondaars voor de zondvloed.

Een gastbijdrage van leonardo da gioiella.

Is het vreemd dat vastgesteld is dat AGW-protagonisten in samenzweringen geloven – samenzweringen zoals daar zijn: de CIA vermoordde Kennedy, princess Di is door de Royal Family in de afgrond gestort, Bush was the great inventor achter eleven September en er komt een nieuwe wereldorde.

Nee, dat is niet vreemd. Dat begon al bij Noah. Die is een groot schip aan het bouwen, om weg te varen, op een plek waar niet genoeg water is voor zo’n schip om te varen. Door zijn buren gevraagd naar wat hij in ’s hemels naam aan het doen is, zegt ie dat de wereld zal vergaan. En alhoewel er inmiddels een reeks natuurlijke verschijnselen zijn geweest als aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en inslaande kometen, zal dat gebeuren door een verschrikkelijk grote regenbui die zijn weerga niet kent. Vandaar dat het liedje zingt: een wijs man bouwt zijn boot op het zand.

Niemand gelooft hem natuurlijk, vooral omdat hij niet meer dan bijgeloof heeft over wie en waarom.

Wel, een Nederlandse schilder geloofde hem, en zoomde in op het motief. Cornelis Cornelisz van Haarlem heeft het geschilderd: Zondaars voor de zondvloed. Terwijl de aanleiding van die boze plannen, de oorzaak van het samenspannen van de natuur tegen de mens, op de voorgrond is geschilderd – de mensen genieten volop van muziek en wijn en de lusten die daar vandaan komen – zie je op de achtergrond door een vader met zijn zoons een gevaarte opgetrokken worden, waarvan niet duidelijk wordt hoe dat dan die aangekondigde natuurverschijnselen moet overleven.

En zo is het heden ten dage, anno 2018, nog steeds. Sommige mensen denken dat binnenkort de wereld zal vergaan, als we niet oppassen. Of daar het overgeven aan de genietingen van muziek en wijn, en de lusten die daar vandaan komen de reden van is, is nog niet direct duidelijk – dat zal over een paar duizend jaar zo geschilderd worden – maar het zijn misdragingen van de mens dat het samenspannen van verschillende natuurverschijnselen oproept, uitmondend in één grote kladderadatsch en allerlei bijverschijnselen, de één nog minder controleerbaar dan de ander – behalve dan dat het allemaal in kleine handige computertjes met geinige schermpjes zichtbaar gemaakt kan worden.

Daar houdt de samenzweringstheorie niet op. Er zijn geleerden – die hadden ze in de tijd van Noah nog niet – die zeggen dat je dat niet zomaar kunt zeggen: die worden betaald door machtige en rijke ontkenners. Dus het Heartland Institute, aldus gefinancierd, doet mee aan de samenzwering. Er is de GWP Foundation, waarin eigenaren van kolenmijnen zijn verenigd. In de woorden van de onderzoeker van het hier beschreven verschijnsel, en één van de AGW-protagonisten: vested interests have managed to reshape the conservative identity with “ignorance-building strategies”.

In Australië hebben ze godbetert zelfs het uitbrengen van een boek gefinancierd CLIMATE CHANGE: THE FACTS 2017 waarin fake news als facts worden verkocht, feiten die haaks staan op wat die geinige computerschermpjes laten zien.

Het is één en al samenzwering.

Is het dus vreemd dat er onderzoek is gedaan naar de gevoeligheid voor complottheorieën onder AGW-protagonisten en naar hun geestelijke gesteldheid vanwege een buitenproportionele gevoeligheid voor onheilsboodschappen?

Nee, dat zou niet vreemd moeten zijn. Behalve dan dat het vreemde is: dat onderzoek is niet gedaan.

En wat nog vreemder is: dat soort onderzoek is wel gedaan, maar dan naar de mindsetting van hen die niet zo gevoelig zijn voor al die paniekverhalen. Onder de verdenking dat deze mensen don’t spontaneously feel the need to reject climate science; they only do so when they are taking their cues from conservative elites.

Dus is aan een heleboel mensen op de wereld gevraagd wat ze vinden van de bovengenoemde complottheorieën, waarna ze de vraag is voorgelegd om aan te geven wat ze dachten van de oorzaken van climate change: helemaal man made of helemaal niet man made, met daar tussenin een paar overstapjes.

Opdat duidelijk zou worden dat het ontkennen van klimaatproblemen en het geloven in complotten samen zou gaan – ook zo’n verhaal dat op die geinige computerschermpjes af te lezen valt.

Wat bleek: die veronderstelde samenhang is ook al grote flauwekul. En die flauwekul heeft onze wetenschapper, Matthew Hornsey, besmet met het virus van het AGW-protagonisme, willen detecteren met nog grotere flauwekul: hij heeft een Papoea de vraag voorgelegd, 20 jaar na dato: wat vindt U van de dood van Princess Di. Wat een gotspe!

De resultaten van het onderzoek zijn een kleine maand geleden gepubliceerd.

Waarom hebben ze dat onderzocht?

Wel, ooit hebben twee broers, de Hoofnagles, die ook wat gestudeerd hadden en besmet zijn met het AGW-virus, wat criteria opgesteld om denialism te herkennen. Belangrijkste kenmerk: gevoelig voor samenzweringsverhalen. Twee anderen, Diethelm en McKee, ook gestudeerd, ook besmet met het AGW-virus, hebben die opvatting, via een publicatie in European Journal of Public Health, cachet proberen te geven.

Het hielp niet veel dat ene Andy West, antecedenten mij onbekend, daarover een zeer kritische beschouwing heeft geschreven op het blog van Judith Curry: de wijze waarop hij die kritiek heeft opgebouwd en verwoord spreekt mij zeer aan – maar het was kennelijk paarlen voor de zwijnen van de AGW-bollebozen die zich op aanpalende wetenschappelijke terreinen manifesteren, zoals sociologie en psychologie.

Ik ben nu met mijn milde verontwaardiging bezig. Je kunt er om lachen. Maar er is toch wel één ding dat een belangrijke vraag en grote boosheid oproept.

Ruim een week geleden, zaterdag 9 juni, schreef Robbert Dijkgraaf in de NRC over de groeiende ongelijkheid bij de verdeling van een ander soort inkomen: geld dat ter beschikking wordt gesteld om onderzoek te doen. Toponderzoekers van topinstituten krijgen steeds meer geld om onderzoek te doen en de eenvoudige onderzoeker aan het niet zo bekende instituut moet het doen met de kruimkens van ’s Heeren tafel.

Wel, er is hier geen sprake van een toponderzoeker. Wèl is hier sprake van een duur onderzoek: researchers zijn de wereld rondgestuurd.

Waarom heeft deze man geld gekregen om een zeer subjectief gevoelde, door vooroordelen gedreven stelling te onderzoeken? Vested interests have managed to reshape the world?

leonardo da gioiella.

Mag ik van deze gelegenheid gebruik maken om één keertje, één keertje maar, iets heel lelijks te zeggen over de vested interests van een paar dames en heren, die zich liberaal en progressief noemen, feeding the need to spontaneously feel the reason to believe in climate change bij een hele grote groep, een prominente groep believers.

Daar komt Al Gore om de hoek. Als senator, Vice President en presidentskandidaat kende hij een paar gevaren die de wereld daadwerkelijk bedreigen. Hij kende ze vanuit dossiers die op zijn bureau terecht kwamen, hij kende ze vanuit officiële beraadslagingen waarin die zaken aan de orde kwamen, én hij kende ze vanuit brieven die hij kreeg van mensen die zich zorgen maken. Grote gevaren voor de wereld, en ook voor Amerikanen in het bijzonder:
– het militair industrieel complex;
– als de Amerikanen iedereen op de aarde zouden gunnen, en daartoe de gelegenheid zouden geven, om te leven zoals de Amerikanen dat zelf doen, hebben we 10 aardes nodig;
– Israël dat toestemming krijgt van de Verenigde Staten, niet alleen van Trump maar ook van Obama en Hillary Clinton, om zich naar believen te gedragen in het Midden Oosten, dat daarmee steeds op het randje van een ontploffing zit.

En wat heeft deze man ons gebracht: the climate wars!

Onze onderzoeker, professor Hornsey: In the US people advertise their climate scepticism like they’re advertising their political gang colours. Nou ja, kan het nog zouter! Deze AGW-protagonist probeert ons het climate scepticism te verkopen als kuddegedrag van conservatieven.

Die hele grote en belangrijke groep van AGW-protagonisten, de USA liberals, die kleedt zich in de kleuren van haar political gang, aangevoerd door Al Gore. Uit mijn regelmatige omgang met Democraten weet ik dat they only do so because they are taking their cues from progressive elites.

Liberated? Helemaal niet. Believers zijn het. En de ouderlingen die daarmee uitgezet zijn, de zeloten … dat zijn de ergste.