Hoe vaak wordt de politiek in ons land en vele andere landen niet bekritiseerd omdat politici zich niet aan hun verkiezingsbeloften houden. Zijn zij dus onbetrouwbaar?

Ik denk het niet. Het is een kenmerk van onze meer–partijendemocratieën dat politici zich in de verkiezingsstrijd profileren met allerlei vurige wensen. Maar in de daarop volgende coalitieonderhandelingen moet iedereen weer water bij de wijn doen. En daarnaast is er ook de harde werkelijkheid, die de verwezenlijking van vele aanvankelijk zo veelbelovende plannen onmogelijk maakt.

Zo werkt het systeem nu eenmaal. In de VS ligt dat een tikkeltje anders. Daar heeft president Trump een aantal verkiezingsbeloften gedaan, die hij inmiddels ook heeft waargemaakt, in het bijzonder op het gebied van het klimaat.

Onder de titel, ‘WINNING! An astounding document from the EPA: Promises Made, Promises Kept’, schreef Anthony Watts:

EPA’s own view of its first 500 days, and this comes in an email from the EPA itself.

I never thought I’d see such a thing, it’s as if the once feared and draconian agency has actually become an ally of the American people, as opposed to an ally for green group special interests. The email comes from

Elizabeth Tate Bennett
Associate Administrator for Public Engagement & Environmental Education
Office of the Administrator
U.S. Environmental Protection Agency

It lists the promises and how they have been kept.

The way the PDF document is formatted, it is difficult to reproduce here without a huge amount of reformatting, but here are the promises made, followed by a list of how the promises were kept which is in the PDF document.

1. Withdraw From The Paris Climate Accords

2. Ensure Clean Air & Water

3. Reduce Burdensome Government Regulations

4. Repeal The So Called “Clean Power Plan”

5. Repeal The Waters of The United States Rule

6. Promote Energy Dominance

7. Promote Science Transparency

8. End Sue & Settle

9. Promote the Auto Industry

De betrokken PFD is hier te vinden.

Joe Bast.

Een aantal respondenten op dit blog heeft voortdurend kritiek geuit op het Heartland Instituut, dat door de jaren heen een soort thuishonk is geworden voor klimaatsceptici, die voorheen slechts sporadisch contact met elkaar hadden. Critici kwalificeerden het Heartland Instituut als een een lobby club voor de fossiele brandstofindustrie. Wie de lijsten met regelmatige sprekers bestudeert en de video’s van hun voordrachten bekijkt, weet dat dit onjuist is – niet meer dan een opzichtige poging om deze pro-markt denktank om politieke redenen in een kwaad daglicht te stellen.

Zie bijvoorbeeld hier en hier.

Anthony Watts:

Credit for much of this goes to Joe Bast, of The Heartland Institute, who has been a key player in helping EPA administrator Scott Pruitt tame the rogue organization. That fact is currently driving more than a few climate warriors nuts, as some recent articles attest. From CBS News:

EPA cooperated with group that dismisses climate change, emails show

Newly released emails show senior Environmental Protection Agency officials working closely with a conservative group that dismisses climate change to rally like-minded people for public hearings on science and global warming, counter negative news coverage and promote Administrator Scott Pruitt’s stewardship of the agency.

Bron hier.

Dit is weer typisch een voorbeeld van vooringenomen journalistiek van een auteur die onzorgvuldig met de feiten omgaat. Er is niemand die ‘dismisses climate change’. Klimaatverandering is de norm. Het gaat erom of CO2, en dan vooral de menselijke bijdrage daaraan, een significante invloed uitoefent op de ontwikkeling van de temperatuur.

Ondertussen kan men zich moeilijk aan de indruk onttrekken dat er een heksenjacht tegen Scott Pruitt gaande is door rabiate protagonisten van AGW (‘Anthropogenic Global Warming’), die zich met hand en tand verzetten tegen de door deze door Trump benoemde directeur van EPA ingezette koerswending van het klimaatbeleid van de regering Obama.

Onder de titel, ‘Judge Orders EPA to Produce Science behind Pruitt’s Warming Claims’, schreef Scott Waldman voor E&E News.

EPA must produce the opposing body of science Administrator Scott Pruitt has relied upon to claim that humans are not the primary drivers of global warming, a federal judge has ruled.

The EPA boss has so far resisted attempts to show the science backing up his claims. His critics say such evidence doesn’t exist, even as Pruitt has called for greater science transparency at the agency.

Now, a court case may compel him to produce research that attempts to contradict the mountain of peer-reviewed studies collected by the world’s top science agencies over decades that show humans are warming the planet at an unprecedented pace through the burning of fossil fuels.

Not long after he took over as EPA administrator, Pruitt appeared on CNBC’s “Squawk Box,” where he was asked about carbon dioxide and climate change. He said, “I would not agree that it’s a primary contributor to the global warming that we see.” ….

Lees verder hier.

Het verzet tegen de het klimaatbeleid van de regering Trump is uniek. Wederom wordt een rechter ingeschakeld om uitspraak te doen in een kwestie die van wetenschappelijke aard is. Met alle respect voor de rechterlijke macht, daar zijn rechters niet voor opgeleid.

En sinds wanneer geldt ’the mountain of peer–reviewed studies collected by the world’s top science agencies over decades that show humans are warming the planet at an unprecedented pace through the burning of fossil fuels’, als wetenschappelijk bewijs, terwijl de waarnemingen dat niet bevestigen?

Klimaatsceptici hebben vaak aan AGW–protagonisten verzocht slechts één studie te overleggen waarin AGW onomstotelijk werd bewezen. De reactie bleef altijd uit. En hoe komt het dat de AGW–protagonisten niet op de hoogte zijn van de berg aan ‘peer-reviewed’ studies die kritiek hebben op AGW? Cognitieve dissonantie? Tunnelvisie? Groepsdenken? Ideologische vooringenomenheid? Republikeinen–haat?

These versus antithese: deze dialectiek is onmisbaar voor de vooruitgang van de wetenschap. Zou dit mechanisme nu opeens niet meer opgaan – sterker nog: verboden moeten worden – voor een jonge wetenschap als de klimatologie?