Klimaatbeleid en theocratie

Spinoza.

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Niet zelden bekruipt mij de indruk dat er nogal wat analogie is tussen een premoderne theocratie en het klimaat- en energiebeleid. De eerste is immers een autoritair systeem dat het leven van de onderdanen tot in alle facetten beheerst, voorschrijft en beheerst. David Pinto bezigt een model (fijnmazige F vs. grofmazige G cultuur) om het verschil tussen premoderne en moderne, verlichte waarden te onderscheiden. F kenmerkt zich door sterke hiërarchie, intolerantie, ongenuanceerdheid zoals man vs. vrouw, gelovigen vs. ongelovigen, hetero vs. homo. G-culturen kenmerken zich door genuanceerdheid, denken in brede contouren, vrijheid voor individuele invulling en tolerantie. Het is niet verwonderlijk dat tussen de beide stelsels van culturele waarden een diepe kloof gaapt.

Premoderne, dus F, culturen kenmerken zich door 2 staat-religieverhoudingen:

 • Politiek atheïsme: men heeft niet de keuze om in vrijheid een religie al dan niet aan te hangen, en
 • Theocratie: het ongekeerde van de vorige, maar ook hier ontbreekt vrije keuze om een andere religie aan te hangen

Moderne, dus G, culturen kennen 3 vormen:

 • Staatsgodsdienst: de staat kiest wel een politiek leidende religie, maar staat keuzevrijheid toe (verbrandt geen ketters of stenigt geen overspeligen).
 • Multiculturalisme: de Staat steunt diverse religies.
 • Laïcité of secularisme: de staat steunt geen enkele godsdienst, maar beschermt de individuele keuze(mogelijkheid).

Spinoza schreef: religies en ideologieën die individuele vrijheid inperken, leiden tot despotisme.

Als ik de ontwikkelingen wat betreft het klimaatbeleid bezie, dan valt de stapsgewijze zich verhevigende dwang ervan op. Dit begon bij het Rapport aan de Club van Rome en vervolgens via de inspanningen van Maurice Strong bij de oprichting van het IPCC als een wereldregering voor klimaat- en energiebeleid met als doel de geïndustrialiseerde maatschappij te gronde te richten, het optreden van Al Gore (‘Inconvenient Truth’ als verdienmodel) en de ondeugdelijke hockeystick van Mann als basis voor Kyoto en Parijs om de feitelijke weerlegging te verhullen van de AGW-hypothese.

Judith Curry.

Het klimaat- en energiebeleid kenmerkt zit door afnemende realiteitszin, toenemende religieuze trekken zoals dogmatisme, naam en blaam voor wie al dan niet uit de pas loopt, verkettering en zelfs buitensluiting. Wie kent niet de scheldwoorden ontkenner en platte-aarde-aanhanger? Wie kent niet de geruchtmakende ontslagen of het wegpesten van weermannen, wetenschappers als Curry en onlangs Peter Ridd? Zie hier. Is dit het topje van de ijsberg? Kan zijn, want dit laat één vraag duidelijk open: hoe vrij ben je werkelijk als klimaatwetenschapper in je keuze? Hier zijn vraagtekens bij te zetten zoals de praktijk dus laat zien.

De ontwikkelingen van de afgelopen decennia laten zien dat klimaat- en energiebeleid in versneld tempo onze maatschappij tot in alle facetten begint te beïnvloeden. Wat moet ik denken van eerst een verkennend voorstel om all electric te gaan dat binnen enkele weken tot dwingend beleid van-gas-los is geworden?

Wij zien thans dat klimaat- en energiebeleid is doorgedrongen tot in alle gremia van onze maatschappij: bestuur, beleid, de Tweede Kamer en vooral de media, die zich ongegeneerd bezondigen aan ongenuanceerdheid. De media met name onthouden de burger de noodzakelijke genuanceerdheid en stellen zich hierdoor, nota bene vrijwillig! op een a priori gekozen standpunt op (zie NPO). Onafhankelijke journalistiek op zijn kop, slechts in dienst van het IPCC van Maurice Strong.

Heeft de burger nog wel keuzevrijheid in deze? Ik vrees dat deze vrijheid steeds meer wordt ondergraven. Te vaak, en meer dan mij lief is, hoor en lees ik het woord ‘moeten’. Ook binnen liberale kringen. Het liberalisme heeft zich laten intimideren door premoderne belijders van de klimaatreligie.

Veel van de motivatie voor de keuze voor een klimaat- en energiebeleid houdt afwijzing van de Verlichting in en hiermee afwijzing van correcte wetenschapsbeoefening. Zie hier en hier.

Hiernaast treedt ook het verschijnsel op van klimaatreductionisme, wat wil zeggen dat alle verschijnselen van het weer, veranderingen in de natuur, oorlogen et cetera aan door de mens veroorzaakte catastrofale klimaatopwarming worden toegeschreven. Vooral Urgenda maakt zich hieraan schuldig alsmede de media die dit kritiekloos overnemen. Deze verkokerde visie is niet bevorderlijk voor objectieve informatie, maar slechts misplaatste overdramatisering.

Naar mijn mening vinden er 2 hand-in-hand-gaande fenomenen plaats.

 • Het eerste is gericht op de ondermijning van de culturele waarden van onze verlichte maatschappij die onze moderne identiteit bepalen, verwoord als de moord op Spinoza. Postmodern policorisme en cultuurmarxisme voeren deze moord thans uit.
 • Het tweede is de gelijktijdige ondermijning van de moderne welvaart, waar overigens de zich thans ontwikkelende landen het grootste slachtoffer van zullen worden! Kennelijk wordt welvaart/kapitalisme beschouwd als verderfelijk zoals vanuit linkse ideologie wordt beleden. “Maurice Strong zei: “If we don’t change, our species will not survive. Frankly, we may get to the point where the only way of saving the world will be for industrial civilization to collapse.” Zie hier. En Figures: This is the first time in the history of mankind that we are setting ourselves the task of intentionally, within a defined period of time, to change the economic development model that has been reigning for at least 150 years, since the Industrial Revolution. Zie hier.”

Christiana Figueres.

Wat beide fenomenen kenmerkt, is premodern paternalisme en de claim op morele superioriteit. Policorisme en cultuurmarxisme zullen onvermijdelijk botsen met de feodaliteit van de culturen die onze multiculturele voorvechters nu juist trachten te verdedigen. Het klimaat- en energiebeleid zal, om dezelfde reden van onbegrip en vooringenomenheid, te pletter slaan op de rots van de natuurwetten. Ik hoop dat de burger als slachtoffer van dit onverantwoord flirten met de premoderne Groene Religie al eerder in opstand zal komen, al lijkt dit wensdenken vanwege de ongenuanceerde media als slippendragers van de premoderne klimaattheocratie.

Al met al zakt onze verlichte maatschappij dieper in het premoderne moeras zowel cultureel als materieel als laïcité.

Bron hier.

Door |2018-06-08T10:58:28+00:009 juni 2018|38 Reacties

38 Comments

 1. Henk dJ 9 juni 2018 om 10:49 - Antwoorden

  En Jeroen laat met dit artikel weer eens zien dat hij vol met nonsens zit. We wisten al dat hij niets afwist van klimaatwetenschap. Nu zien we dat hij vol leugens en misvattingen zit over politiek en beleid. Een greep uit de absurde beweringen die hij maakt:

  “het IPCC als een wereldregering voor klimaat- en energiebeleid met als doel de geïndustrialiseerde maatschappij te gronde te richten” Een holle bewering die past in zijn visie van de wereld, maar helemaal op niets is gestoeld. Jeroen, kun je ook maar enige onderbouwing geven voor dat “wereldregereing” en dat “doel” van “te gronde te richten”?

  “de ondeugdelijke hockeystick van Mann” Eén van de mantras van de AGW-negationisten, alhoewel die leugen al meermaals ontkracht is.

  “De media met name onthouden de burger de noodzakelijke genuanceerdheid” Nog z’n mantra, die op niets gestoeld is. De media onthoudt nonsens. Toon aan dat je visie geen nonsens is, en de media zal er aandacht aan besteden!

  Het politiek recupereren van het ontslag van Ridd (die de gedragsregels van de universiteit niet respecteerde) als zijnde despotisme

  “Heeft de burger nog wel keuzevrijheid in deze? Ik vrees dat deze vrijheid steeds meer wordt ondergraven.” Toch wel, je hebt nog steeds de keuze om AGW-negationistische nonsens te verkondigen op allerlei websites. Je hebt de keuze om de wetenschappelijke feiten te negeren. Je wordt daar helemaal niet voor vervolgd. Je moet er natuurlijk wel mee kunnen leven dat je door mensen zoals ik, JvdH, Ronald,.. constant in je blootje wordt gezet….

  “alle verschijnselen van het weer, veranderingen in de natuur, oorlogen et cetera aan door de mens veroorzaakte catastrofale klimaatopwarming worden toegeschreven.” Euuh, nee… wat ik bij elk extreem weerfenomeen telkens opnieuw lees, is dat men juist zegt dat het onmogelijk is om een specifiek verschijnsel toe te schrijven aan AGW. Het is enkel een jarenlange trend die men kan toeschrijven. Lees gewoon ten gronde de kwaliteitskrant of luister correct naar het nieuws in plaats van leugens te verkondigen!

  En dan is er de beschuldiging van “claim op morele superioriteit”. Kijk eens in de spiegel: met je pseudo-fiolosofische verwijzingen naar Spinoza, probeer je je eigen overtuiging een “claim op morele superioriteit” te geven….

  “zakt onze verlichte maatschappij dieper in het premoderne moeras” Ja, met meer en meer mensen die zich afkeren van kennis, die de wetenschappelijke feiten negeren, die populisme nastreven, die een beleid van niets-doen verkiezen, … als je het zo bekijkt, dan heb je wel gelijk!

  • bart 9 juni 2018 om 14:18 - Antwoorden

   .welke regels heeft ridd exact overtreden ?…mvg…bart

   • J van der Heijden 9 juni 2018 om 14:52 - Antwoorden

    Je had het natuurlijk kunnen lezen

    Maar onderzoek doen is zo alarmistisch als echte “scepticus” laat je je liever informeren door mensen die iets vertellen wat je wil horen

    • R kif 9 juni 2018 om 16:53 - Antwoorden

     O vertel ons nog eens wat toekomst beelden ? grote waarzegger !!

   • Henk dJ 9 juni 2018 om 19:09 - Antwoorden

    Bart, iemand wordt ontslagen. Waarom denk je dan dat hij geen regels heeft overtreden? Een vooringenomenheid dat het wel zo moet zijn omdat het zo binnen je blinde overtuiging past?

 2. Scheffer 9 juni 2018 om 11:09 - Antwoorden

  Democratie is een uiterst kwestbare staatsvorm, die kan worden uitgehold door perfide kwaadwilligen maar ook door onwetende onkritische goedwilligen.

  De eersten zijn vaak de meest kwaadaardigen en de meer effectieve vernietigers van de kritische gebalanceerde democratie en economie, doordat ze met valse eenzijdige ideologische propaganda via politiek ingekapselde media en journalistiek en met gepolitiseerde onwetenschappelijke publicaties de goedwillende politici en burgers aan zich binden voor de gedroomde “Nieuwe Wereldorde” (Lees: klimaat-wereld-communisme).

  Het is het huidge beeld van de huidige gepolitiseerde klimaathype waar crony kapitalisten meerijdend op de klimaatbandwagon op investeren en speculeren, ten koste van de economie kracht en de welzijnszorg.

  Het gaat ten koste van de kritisch zeggenschap door de burgers en hun maatschappelijke welgesteldheid, burgers die nog slechts op het internet gefundeerde kritiek op de huidige politieke klimaathype kunnen aantreffen. De journalistiek is geheel ingekapseld in de religieuze dogma’s van politieke klimaatactivisten met hun valse doemvoorspellingen.

  Zijn we zo gek dat we de 500 tot 1000 miljard Euro weggegooid eco-belastinggeld / energielasten in de 21ste eeuw voor een klimaatbeheersing-winst van slechts 0.0003 gr. Celsius gaan betalen, burgers?

  Onze dagelijkse klimaatactivistische trollen vinden dat vooral een zeer “nuttige” klimaatbesteding en een evenzeer gewenste “nieuwe wereldorde”. Lees hun listige de kern ontwijkende commentaren.

  Een immer groeiende groep wetenschappelijke critici en kritische burgers vinden dat dus niet.

  • Henk dJ 9 juni 2018 om 18:58 - Antwoorden

   Je hebt natuurlijk ook veel “onwetende onkritische goedwilligen”, die er blindelings van overtuigd zijn dat de wereld geregeerd wordt door “perfide kwaadwilligen” omdat ze de “valse eenzijdige ideologische propaganda” geloven. En zo’n mensen kun je dan wijsmaken dat de conclusies van de klimaatwetenschap louter een “gepolitiseerde klimaathype” is. Zo’n mensen gaan dan fulmineren op het internet. Maar wat ze in realiteit doen, is reacties plaatsen die niet meer zijn dan “listig de kern ontwijkende commentaren”. Deze “onwetende onkritische goedwilligen” zijn zo overtuigd van hun eigen groot gelijk, dat ze de fouten niet (willen) inzien van hun eigen populisme.

   • willy 9 juni 2018 om 21:51 - Antwoorden

    Spiegeltje, spiegeltje aan de wand….

  • David 11 juni 2018 om 15:28 - Antwoorden

   [democratie] Inderdaad, we zien hier het falen van ons democratische systeem waarbinnen we ons zo veilig waanden.
   Want het is querulanten gelukt de bevolking de stuipen op het lijf te jagen. Beroepspolitici zien hun kans met het bieden van (schijn) oplossingen en de commercie grijpt zijn kansen bij afwezigheid van kritisch vermogen.
   Want in de kern gaat het erom dat de juiste beslissingen worden genomen: juist is dan : in het algemeen belang en gericht op overleving en welvaart.

 3. nikos 9 juni 2018 om 11:36 - Antwoorden

  “De media met name onthouden de burger de noodzakelijke genuanceerdheid en stellen zich hierdoor, nota bene vrijwillig! op een a priori gekozen standpunt op (zie NPO). ”

  In het geval van de NPO is het niet ‘vrijwillig’ maar ingegeven door financiële afhankelijkheid.

  • Anton Bakker 9 juni 2018 om 13:14 - Antwoorden

   In het geval van de media ligt het aan de abonnees die acuut opzeggen. Onbegrijpelijk, maar waar, want zij denken dat alles rondom AGW waar is. Ik merk het elke dag met vrienden.

 4. Niek 9 juni 2018 om 14:27 - Antwoorden

  “Je moet er natuurlijk wel mee kunnen leven dat je door mensen zoals ik, JvdH, Ronald,.. constant in je blootje wordt gezet….”

  Wij kunnen er uitstekend mee leven, vind het zelfs eigenlijk wel komisch dat er van die sukkels bestaan die dag in dag uit hier op deze site hun geloof verkondigen, houd de discussie levendig en kan ik gelukkig mijn sarcasme af en toe kwijt.

  • J van der Heijden 9 juni 2018 om 14:50 - Antwoorden

   Ja want je weigert te lezen wat er gezegd wordt

   Is natuurlijk een goede manier om vooral niets bij te leren

   Ik hoop dat dit kort genoeg was zodat je het in ieder geval leest

  • Niek 9 juni 2018 om 18:37 - Antwoorden

   Nee hoor, ik lees regelmatig de artikelen en de reacties. Alleen jou reacties zijn volledig irrelevant, ik weet hoe de AGW gelovigen aan kijken tegen de opwarming en ja ik leer nog iedere dag bij alleen is jou bijdrage voor mij totaal nutteloos.

   • Henk dJ 9 juni 2018 om 18:51 - Antwoorden

    Niek, ik vind het eerder triestig dat er “sukkels bestaan die dag in dag uit hier op deze site hun geloof verkondigen”, maar die telkens weer in hun blootje worden gezet omdat blijkt dat hun geloof gebaseerd is op een samenraapsel van overtuigingen, leugens, verdraaiingen, insinuaties, en die weigeren ook maar iets te leren van hun eigen fouten.

    Ze blijven maar leugens verspreiden dat het doel van de IPCC is “de geïndustrialiseerde maatschappij te gronde te richten”, dat de hockeystick niet deugt, dat modellen niet kloppen, dat er geen AGW is, maar ze hebben voor geen enkele van die beweringen ook maar enig bewijs. En ze negeren natuurlijk het bewijs van het tegendeel.

    Triestig dat zij niet in staat blijken om in te zien dat hun overtuigingen niet kloppen met de werkelijkheid….

  • Maup 9 juni 2018 om 20:55 - Antwoorden

   Ha Niek,

   Misschien worden ze er wel voor betaald !!??
   Hintje : Soros , Common Purpose ,Urgenda (zit ook in de zonnecellen handel) ,

   windmolen lobby ,https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/de-klimaatlobby-kreeg-een-flinke-klap-van-de-wind-molen-en-maakt-van-klimaat-religie~bc8f78a4/

   Crowds on Demand ( https://www.vice.com/en_us/article/exmgzk/its-now-possible-to-hire-fake-protesters)

   En natuurlijk het nieuwste : De warmtepomp lobby :https://www.geenstijl.nl/5141425/verhit-debat-over-warmtepomp/

   En het past natuurlijk perfect in de postmodernist / neo Lenin / marxistische agenda want ROOD is GROEN geworden
   en een aantal mensen word gebruikt als “useful idiots ” die als eerste worden opgeruimd als de situatie
   “genormaliseerd” gaat worden , deze man Yuri Bezmenov kan je er alles over vertellen : https://www.youtube.com/watch?v=LSz_nks0Yuk&t=13s , lange zit maar ik denk dat het de moeite waard is.

   Maar gelukkig er is hoop , Jordan Peterson will strait you out.

   https://www.youtube.com/watch?v=_qJeArNa18c
   https://www.youtube.com/watch?v=8lXrTIghkfQ

   groet
   maup

   • c.w. schoneveld 9 juni 2018 om 21:35 - Antwoorden

    straiten you out

    • Chris Schoneveld 10 juni 2018 om 00:22 - Antwoorden

     Straighten you out

 5. P. van Toorn 9 juni 2018 om 18:05 - Antwoorden

  Jeroen,
  Ik ben niet zo pessimistisch voor de lange termijn. Politici en hun eco-kerk vrienden kunnen wetten (klimaatwet en zo) maken. Dat valt nu niet meer tegen te houden. Het zal wel vele slordige tientallen miljarden euro kosten tot de maatschappij wakker wordt, omdat het licht uitgaat.

  Je zegt het zelf zeer kernachtig : “Het klimaat- en energiebeleid zal, ——-, te pletter slaan op de rots van de natuurwetten”

 6. Hetzler 9 juni 2018 om 18:23 - Antwoorden

  Diverse commentaren bevestigen de analogie tussen enerzijds cultuurrelativisten en occidentofoben met hun afkeer van de waarden en normen van onze Verlichte Westerse maatschappij en succesvolle kapitalistische markteconomie, en anderzijds de aanhangers van de CAGW-hypothese met hun zelfde afkeer van onze Westerse maatschappelijke welvaart. Ook waar het het gebruik van in linkse kringen in zwang zijnde debatmodel van demoniseren, framen, veel misbaar maken en elke gelegenheid te baat nemen alles tot een ramp op te blazen -methode van rupsje-nooit-genoeg de milieubeweging-. Net zoals ze met woorden als islamofoob, racist en fascist elk debat proberen dood te slaan en te de ander proberen te intimideren, zo vindt dit ook in het klimaatdebat – of wat hier voor moet doorgaan- plaats. Klimaatontkenner -ridicule term overigens-, plat-lander en misdadiger tegen de menselijkheid. Toe maar. Grote mond, grote broek.
  Immers, ze kunnen niet verhullen dat het circus rond de AGW-hypothese wetenschappelijk ontoereikend is. Klimaatvoorspellingen -de modellen- over een periode van vele decennia onthult het gebrek aan realiteitszin, wetenschappelijk denken en concrete kennis. Wederom: grote mond, grote broek. Cultureel terug naar de premoderne tijd, economisch terug naar het pre-industriële tijdperk. De twee gaan hand in hand en zijn geheel in handen van links.

  • Henk dJ 9 juni 2018 om 19:06 - Antwoorden

   Hetzler, ik merk op dat jij niet reageert op mijn commentaar van 9 juni 2018 om 10:49. Blijkbaar kun je geen weerwoord geven op mijn conclusie dat je hele artikel nonsens is!
   Door telkens weer kritiek te blijven ontwijken, toon jij gewoon maar aan dat je een “grote mond” hebt.

   Ik herhaal mijn vraag nog even over het IPCC: “Jeroen, kun je ook maar enige onderbouwing geven voor dat “wereldregering” en dat “doel” van “te gronde te richten”?”

   Komop, probeer voor één keer eens eerlijk te zijn: ofwel onderbouw je je beweringen, ofwel geef je toe dat je wat te hard van stapel bent gelopen.

   • Hetzler 9 juni 2018 om 22:30 - Antwoorden

    @Hdj Wat doet jou eisen dat ik zou moeten reageren op de veronderstellingen die jij te berde brengt? Draai het eens om zoals het behoort en onderbouw de flauwekul die jij en al die andere alarmisten lopen uit te kramen. Niet al die bluf dus. Je overschreeuwd jezelf.

    • Hetzler 9 juni 2018 om 22:44 - Antwoorden

     @Hdj Kom eerst maar eens met het onomstotelijke bewijs dat de menselijke CO2-emissie verantwoordelijk is voor een ongekende opwarming alvorens zo hoog van de toren te blazen. Ten tweede, geef een sluitende wetenschappelijke verklaring voor de klimaatveranderingen van de afgelopen 420.000 jaar aan de hand van die door jullie zo perfect geachte klimaatmodellen.
     Als dit jullie niet lukt, zou ik inbinden met al dat klimaatgelovige blaasgekakel. Cultuurmarxisme en grootspraak, vrees ik.

     • Henk dJ 10 juni 2018 om 08:49

      Hetzler, je probeert weer eens met een afleidingsmanoeuvre alles om te draaien, om toch maar geen onderbouwing van je loze beweringen te moeten geven.
      Wie geeft er hier nooit bewijs, jij of ik? Kijk eens even terug naar de vraag wat de bijdrage is van windenergie in Denemarken. Is het 0,07% (jou bewering) of 42% (wat ik aantoon)? https://www.climategate.nl/2018/05/groensters/#comment-2203886. IK geef gedetailleerde berekende onderbouwing. Jij geeft niets om jouw bewering te staven, jij geeft niets om mijn berekening in twijfel te kunnen trekken, en jij bent ook niet integer genoeg om je eigen fout te erkennen.

      Dus, stop met om de hete brei te draaien. Ik gaf op 9 juni 2018 om 10:49 een hele lijst van loze beweringen van jou in het artikel hierboven. IK vroeg je om er ééntje te onderbouwen. Je doet het niet. Dat doe jij immers nooit. Je probeert weerom om de discussie te vermijden.

      Ik herhaal mijn vraag nog even over het IPCC: “Jeroen, kun je ook maar enige onderbouwing geven voor dat “wereldregering” en dat “doel” van “te gronde te richten”?”

     • Hetzler 10 juni 2018 om 21:16

      @Henkdj Ik had het je al eens uitgelegd, maar goed. Opnieuw. Kennelijk is het niet zo makkelijk het een en ander duidelijk te maken. Jouw Wikipedia is nu niet bepaald een objectieve bron van informatie. Ik lees: Wind power produced the equivalent of 42.1% of Denmark’s total electricity consumption in 2015, Zie: https://en.wikipedia.org/wiki/Wind_power_in_Denmark
      Ten eerste is dit de bruto productie van stroom en niet van energie zonder de concrete match tussen vraag en aanbod. In de praktijk is dit minder dan 0,2%, en dit geldt ook voor Denemarken, en dan nog door toeval. http://www.cafeweltschmerz.nl/kees-de-lange-interviewt-fred-udo-het-sprookje-dat-windenergie-heet/
      Als je dan rekent met grofweg 30% door stroom van de totale energiebehoefte, dan kom je aardig in de buurt. Stroom is echt iets anders dan energie.

     • Henk dJ 11 juni 2018 om 22:12

      “Ik had het je al eens uitgelegd”
      Nee Hetzler, je hebt het nog steeds niet uitgelegd. Als je het wel had uitgelegd, dan had je hier wel een linkje gegeven naar je uitleg.

      Wat je wel al hebt gedaan is alleen maar reageren door te negeren wat niet in je plaatje past. Je geeft kritiek omdat het percentage dat ik citeerde van 42,1% niet betrouwbaar zou zijn, maar je zegt helemaal niets over waarom het volgens jou dan 0,07% zou moeten zijn.

      Maar je negeert volledig dat ik dat percentage heb bevestigd door een een tweede website te citeren. En je negeert dan ook nog dat ik daarbovenop ook nog een gedetailleerde beschrijving heb gegeven van een berekening, gebaseerd op een website die JIJ ZELF hebt opgegeven. En je negeert dat geen van deze drie resultaten (die alle drie vrij gelijkaardig zijn) ook maar enigszins in de buurt komen van de 0,07% die jij beweerde. En je negeert ook maar weer eens dat je beweert dat je die 0,07% had bekomen uit een berekening, maar dat je nog steeds niet hebt kunnen uitleggen hoe je die berekening foutloos zou hebben gedaan.

      Kortom, je blijft rond de hete brei draaien over die fout van een factor x6100.

      En je blijft ook dit negeren: Ik herhaal mijn vraag nog even over het IPCC: “Jeroen, kun je ook maar enige onderbouwing geven voor dat “wereldregering” en dat “doel” van “te gronde te richten”?”

 7. Cornelis van den Berg 9 juni 2018 om 22:51 - Antwoorden

  De waarheid is soms eenvoudig. Achter het rond het klimaat gecreëerde bedrog en de hele huidige maatschappelijk ontwikkeling zit de stuwende kracht van het belangennetwerk van de elite, dat ook vrijwel de hele politiek, media, het onderwijs en de wereld van de adviseurs en consultants omvat of in zijn greep heeft gekregen. Ter wille van de winsten van de grote bazen worden de gewone burgers als een dweil uitgewrongen. Leugen en waarheid verwisselen van stoel. De vrijheid verdwijnt. Armoede rukt op. Maar de mensen blijven, zolang het lukt de ogen te sluiten, in het sprookje geloven. Wie de luchtbel van dat sprookje komt doorprikken, komt op recepties en op feestjes nog maar moeilijk aan gesprekspartners, wordt steeds minder uitgenodigd en zelfs meewarig bekeken, alsof die lijdt aan een besmettelijke ziekte. Als er nog redding is uit deze misère, komt die van buiten.

  • David 11 juni 2018 om 15:22 - Antwoorden

   Redding komt van een nieuwe kleine ijstijd. Wel slecht voor onze portemonnee.

 8. Frans Galjee 10 juni 2018 om 20:11 - Antwoorden

  Allereerst Jeroen als geheel een goed stuk waar ik mij voor zeer groot deel in kan vinden. Echter er zijn ook aanmerkingen te maken. Je analyse en beschrijving van hoe het allemaal zo is gekomen en waar het heengaat richting toekomst is misschien grotendeels juist maar heeft geen toegevoegde waarde, leidt af en biedt helaas ook geen houvast voor een oplossing uit de chaos.

  Recentelijk heb ik voorgesteld onze krachten te bundelen en met onze grieven of zorgen naar buiten te treden in vorm van een open brief. Een concept van zo’n brief ga ik aan Hans sturen via mail in de hoop dat hij wellicht dit initiatief wil oppakken.

  • cathrien 10 juni 2018 om 22:01 - Antwoorden

   De Volkskrant weet het “mooi” te brengen: KANS dat het klimaat een splijtzwam wordt? Dat IS het al.

   Er zou van echt inzicht en begrip sprake zijn, en echt hoopgevend KUNNEN zijn, als de achterliggende, best wel behoorlijk valse voorwendselen van de energietransitie in onderstaand artikel ook tersprake kwamen in onderstaand artikel.
   Het belangrijkste, nl dat er helemaal geen klimaatprobleem en/of energieschaarste IS (slechts regionaal milieu maatregelen/aanpassingen nodig zijn) wordt achter gehouden, onder het tapijt geveegd, weg gekeken van. Goh, Waar hebben we dat nog meer gezien?!

   Links is toch zeker Naomi Kleins Shockdoctrine boek niet vergeten? WAT een geheugen.

   https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/verdeel-de-lusten-en-de-lasten-van-de-groene-revolutie-eerlijk~bca80bdf/

   • David 12 juni 2018 om 18:00 - Antwoorden

    @Cathrien. Niet het klimaat wordt de splijtzwam maar het afgeleide energiebeleid. Als duidelijk wordt dat de energietransitie een suïcidale onderneming is dan zal het vertrouwen in regeringen een forse deuk oplopen.

  • Hetzler 11 juni 2018 om 17:50 - Antwoorden

   @Frans Bedankt voor je attente opmerking.

 9. cathrien 10 juni 2018 om 23:37 - Antwoorden

  “Nederlands gasbeleid is ‘totaal hypocriet’: ‘Burger moet van gas af terwijl de staat Russisch gas verhandelt’ Aldus Syp Wynia.”

  https://www.nporadio1.nl/wnl-opiniemakers/onderwerpen/459041-nederlands-gasbeleid-is-totaal-hypocriet-burger-moet-van-gas-af-terwijl-de-staat-russisch-gas-verhandelt

  • Anne 10 juni 2018 om 23:41 - Antwoorden

   Er spelen belangen die wij niet mogen weten.
   Het hele klimaathysterie gedoe wordt gebruikt om dit allemaal te verdoezelen.
   Hoezo Bilderberg?

  • Anne 10 juni 2018 om 23:50 - Antwoorden

   En Shell is crimineel numero uno.
   Denk aan oa het verkwanselen van Moerdijk, denk aan de Oekraine met schaliegasbelangen (MH17), denk aan de divendbelasting….
   Denk aan Ruute als voormalig trouw dienaar en andere trouwe dienaren.
   Denk aan het partijkartel wat regeert en waar geen ontkomen aan is.

   • David 11 juni 2018 om 15:20 - Antwoorden

    Die mening deel ik niet. N.m.m. is de Shell een zeer “groen” bedrijf: CO2 bevordert de plantengroei en de concentratie is historisch laag. Als de Shell (cs) de kraan dichtdraait dan gaan wij allemaal dood. Fossiele brandstoffen zijn de basis van onze vrijheid. Vervanging bestaat (nog lang) niet).. Voorbarige afbouw van fossiel zal een onvrije en nare wereld opleveren met grote sociale ongelijkheid. Vergelijk het met Mao’s culture revolutie.
    En wat de Oekraïne en de dividentbelasting hier nu weer mee te maken hebben ontgaat mij.
    Energie is zeer goedkoop, vergelijk maar met arbeidsloon.

 10. David 11 juni 2018 om 13:22 - Antwoorden

  Precies, de verlichting wordt de rug toegekeerd.
  Een paar opmerkingen:
  Religie is (oa) het antwoord op vragen over het onbekende. Omgekeerd: als wij uitspraken doen over onbekende fenomenen dan bewegen wij ons op religieus terrein. Kerkelijke stellingen worden waarheid door consensus, autoriteit en dwang. (vandaar de vervolging van ketters)
  Nu kan t.a.v. religies tolerantie worden betracht zolang de individuele vrijheid niet wordt bedreigd.
  Bij een transitie van de landelijk energievoorziening is dat niet mogelijk. Een foutieve keuze zal een ieder treffen.
  De huidige situatie en beleid zijn volkomen onbegrijpelijk en getuigen van gevaarlijke ideologische verblinding.
  Nergens is immers nog bewezen dat een moderne industriële samenleving kan functioneren op de energie van zon en wind.
  Nergens worden mineralen gedolven, staal bereid, stenen gebakken etc. zonder fossiele brandstoffen.
  Nergens is aangetoond dat windmolens en zonnepanelen zonder fossiele brandstoffen gefabriceerd kunnen worden.
  Elektriciteit op zich is geen energie maar een overbrengingsmechanisme zoals een fietsketting. Grootschalige opslag bestaat niet.
  De situatie is te vergelijken met de productie van auto’s terwijl het wiel nog niet is uitgevonden.
  Conclusie: collectieve gekte is uitgebroken. Dat worden harde lessen.

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK