Leon de Winter.

Een gastbijdrage van Leon de Winter.

Sinds de aarde ontstond, miljarden jaren geleden, verandert het klimaat. Continu. De aarde heeft dus niet een vaste temperatuur, of een temperatuur waarop de aarde het best functioneert. De aarde is ooit geheel bedekt geweest met ijs en heeft ook bestaan zonder een grammetje ijs.

Kan de aarde ’koorts krijgen’, zoals klimaatalarmisten beweren? Nee. Want er is geen standaardtemperatuur.

Kortgeleden kon je zonder je voeten nat te maken naar het eiland lopen dat we het Verenigd Koninkrijk noemen. De Amerikaanse continenten zijn bevolkt geraakt door Aziaten die over de droge bodem van wat nu de Beringstraat heet, Noord-Amerika binnen wandelden. Het was namelijk veel kouder dan nu en water lag opgeslagen in gigantische ijslagen. Tijdens ijstijden werd Scandinavië bedekt door een ijslaag ter dikte van soms drie kilometer.

Sinds het einde van de laatste ijstijd leven we in een opvallend mild klimaat. Het ontstaan van de landbouw en daarmee het ontstaan van de eerste nederzettingen hangen sterk samen met het milde klimaat.

Ook hebben we de afgelopen twaalfduizend jaar, sinds het einde van de laatste ijstijd, geen last gehad van gevaarlijke brokstukken in de wolken vol puin die het heelal doorkruisen, waar ons zonnestelsel met een snelheid van 828.000 km/u doorheen knalt.

Meer cijfers? Elk etmaal draait onze planeet om haar as met een snelheid van 1600 km/u. Rond de zon draaien we met een snelheid van 100.000 km/u. Ons Melkwegstelsel beweegt met een snelheid van twee miljoen km/u.

De temperatuur van ons klimaat wordt te hoog, zeggen politici, milieuactivisten, en nu ook zakenmensen. Dat beweren ze op basis van computervoorspellingen en tegenwoordig ook van zoiets als ’extreem weer’, ook al valt dat extreme niet te definiëren. Hun stelling luidt: we moeten de aarde beschermen tegen opwarming van het klimaat.

De kern van hun waarschuwingen betreft de uitstoot van CO2, wat een natuurlijk gas is. Maar we produceren dat gas ook door het verbranden van fossiele brandstoffen zoals steenkool, olie en gas. Dat moet stoppen, zeggen linkse en rechtse klimaatactivisten, en dan houden we het klimaat mooi constant.

Het klimaat is nooit constant geweest, dat kan op geen enkele planeet met leven. Maar het is natuurlijk wel verstandig om door mensen veroorzaakte fluctuaties te voorkomen. Leidt door mensen veroorzaakte CO2-uitstoot tot dramatische temperatuurstijgingen?

Er zijn wetenschappers die dat betwijfelen. Ik heb er jaren geleden voor gepleit om eens een groep geleerde klimaatdissidenten naar het Binnenhof te brengen en hen voordrachten te laten houden over de vraag waarom zij het oneens zijn met de klimaatalarmisten die onze samenleving niet alleen steenkool– maar ook gasvrij willen maken. Is het niet interessant, nee, noodzakelijk om dergelijke geluiden te horen?

Anthony Watts.

’The science is settled’, zeggen de alarmisten. Daar zijn die dissidenten het niet mee eens. Volg voor de lol een tijdje ’s werelds meest gelezen blog van klimaatdissidenten wattsupwiththat.com. Vorige week vond ik daarop een exposé van iemand die een verband legde tussen de bewegingen van de tektonische platen die onze planeet bedekken en de zwalkende bewegingen die de planeet maakt op haar weg door het heelal; de vervormingen die daardoor kunnen optreden in de hete aardkern en de tektonische platen, forceren vulkanische erupties.

De schrijver wees op verhevigde vulkanische activiteit onder delen van de ijskappen, wat zou kunnen leiden tot het smelten van ijs. Ofwel: hij sloot niet uit dat niet CO2, maar geheel andere cyclische ontwikkelingen ons klimaat beïnvloeden.

De mensheid kan nog niet zo gek lang de temperatuur op aarde meten. En dat meten gebeurt slechts beperkt; niet de gehele planeet kunnen we qua temperatuur in beeld brengen. Ook satellietpeilingen zijn niet zaligmakend.

Twee eeuwen geleden verlieten we in ons deel van de wereld een Kleine IJstijd, en sindsdien is er sprake van enige opwarming. Door CO2-uitstoot, of door complexe processen die we nog steeds niet geheel begrijpen? De zeespiegel is de afgelopen twee eeuwen twintig centimeter per eeuw gestegen, en voor zover meetbaar versnelt die stijging niet.

Ondertussen vinden politici, milieuactivisten en zakenlui dat onze energieopwekking totaal moet worden herzien vanwege ongewenste CO2-uitstoot. Onze complexe samenlevingen zijn geheel afhankelijk van de continue beschikbaarheid van grote hoeveelheden goedkope elektriciteit. Daarop berust het moderne bestaan. Maar alles moet anders, want de aarde dreigt koorts te krijgen.

Dat is het heilige argument dat linkse activisten gebruiken om controle over economische activiteiten, en daarmee de overheersing van onze samenleving, af te dwingen: we moeten het klimaat en dus de aarde en de mensheid redden.

Richard Lindzen.

Beste politici: nodig een keer Richard Lindzen uit, atmosferisch natuurkundige, dertig jaar lang hoogleraar geweest aan het MIT. Hij vliegt alleen business class, maar vergeleken met de tientallen miljarden die we aan energietransitie gaan uitgeven, is hij een koopje. Misschien brengt hij jullie aan het twijfelen. Of is het veiliger rotsvast te geloven omdat jullie nu eenmaal leven te midden van klimaatgelovigen?

Bron ‘De Telegraaf’ hier.