Waardoor ‘hernieuwbaar’ onze maatschappij te gronde richt

‘Gapminder’-grafiek van Hans Rosling.

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Het menselijk broeikaseffect, ofwel ‘Anthropogenic Global Warming’ (AGW), is een hypothese. Als deze hypothese correct zou zijn, dan zouden alle natuurlijke invloeden op de klimaatschommelingen van vóór 1850 tot tenminste het einde van de jongste grote ijstijd moeten kunnen worden uitgefilterd, zodat een rechte lijn overblijft. Die poging is gedaan door Michael Mann met zijn hockeystick-grafiek. Naderhand bleek de curve te berusten op statistische manipulatie, maar de geest ervan vinden we terug in de klimaatdoelen. Wij weten door empirisch bewijs dat dit niet het geval is en dat er schommelingen plaatsvonden tussen +4°C en –6°C.

Dit nu geldt ook voor de opwarming na 1850, omdat in weerwil van sterk gestegen CO2–emissie, er zich temperatuurschommelingen bleven voordoen. Na 1998 is de gemiddelde stijging vrijwel gestopt en zit de temperatuur thans op het niveau van 1988 (volgens de UAH-satellietmetingen)

Tevens lopen de temperaturen steeds verder achter bij de klimaatmodellen. Het is bedenkelijk dat het IPCC, het klimaatpanel van de VN, ons wil doen geloven dat het voor 95% zeker is dat de mens voor ten minste 50% verantwoordelijk is voor de temperatuurstijging van na 1950. Die 50% is uit de lucht gegrepen.

We zien een opwarming van ongeveer een halve graad tussen 1915 tot 1945, dan lichte afkoeling tot 1975 en daarna weer opwarming. Aangezien er tussen 1950 en 1975 geen opwarming was, zegt het IPCC in feite dat tenminste de helft van de opwarming sinds 1975 door de mens komt. Die opwarming bedroeg ongeveer 0,6 graden. Sinds 1850 hebben we ongeveer 0,8 graden opwarming gehad. Vertaald naar de hele periode zegt het IPCC daarom dat zij het extreem waarschijnlijk vindt dat tenminste 0,3 van de 0,8 graden (dat is nog geen 40%) opwarming door de mens komt. Zij sluit dus niet uit dat ruim 60% van de opwarming sinds 1850 door andere (natuurlijke) oorzaken kan komen. Stel je voor dat het IPCC het zo geformuleerd zou hebben: wij kunnen niet uitsluiten dat ruim 60% van de opwarming sinds 1850 door andere factoren dan de mens veroorzaakt is.

Eerder heb ik uitvoerig aandacht besteed aan de toepassing van nepstatistiek wat die 95% betreft. Het IPCC en de klimaatmodellen pretenderen bovendien meer te weten dan wiskundig thans mogelijk is. Zie hier.

De conclusie is dus dat het IPCC dramatiseerde. Onwetenschappelijk! Dit alles laat concluderen dat er geen reëel klimaatprobleem is, slechts een imaginair in de vorm van ideologie en een verdienmodel van het Eco Industrieel Complex.

Voor het verdienmodel hoeven wel slechts naar de bankrekening van Al Gore te kijken en de gehele ‘duurzaamheids’industrie, die veel geld verdienen aan de energierekeningen van de huishoudens.

Ter illustratie: de windplannen van het Energieakkoord van 2013 kosten tenminste € 73 miljard voor een povere 3% van het Nederlandse energieverbruik. Per huishouden komt dit op € 52/maand. Trekken wij dit door naar de 49% van het Regeerakkoord, dan wordt dit dus € 850 per maand per huishouden.

Subsidieloze windmolens is dus helaas en valse voorstelling van zaken, omdat veel kosten van de investeerder/exploitant worden overgeheveld naar Netbeheer. De post Netbeheer op uw energierekening zal dus fors stijgen. Zie hier en hier

Energieprobleem?

Is er een energieprobleem? Het antwoord is: Nee. Anders zouden de huidige fossiele brandstoffen nu al onbetaalbaar zijn. Aan bewezen voorraden is er genoeg voor honderden jaren. Volgens de energieprojecties van het ‘International Energy Agency’ (IEA) zal de bijdrage van ‘hernieuwbaar’ in de komende 25 jaar nauwelijks veranderen. De oorzaken zijn duidelijk. Deze energiebronnen zijn namelijk inferieur zowel qua vermogensdichtheid als qua leveringszekerheid. Vermogensdichtheid kan worden uitgedrukt in aantal Watt geleverde energie per in beslag genomen oppervlak (oppervlak windpark, zonnepanelen, energiecentrale e.d.).

Tevens zijn vooral wind en zon van het weer afhankelijk. De leveringszekerheid (iets anders dan productiefactor) qua vereist vol vermogen blijkt amper de 5% te halen en dan nog op niet te plannen momenten. Kern– en fossielgestookte centrales hebben een leveringszekerheid van 95% en een levensduur tot wel 60 jaar; windmolens 15 jaar en zonnepanelen 25 jaar.

Pessimistisch wereldbeeld

Velen van ons hebben een sterk verouderd en zeer pessimistisch beeld van de stand van onze beschaving en die van de planeet. Helaas doen velen, NGO’s, media, milieubeweging en onwetende journalisten, verwoede pogingen dit pessimistische beeld in stand te houden. De feiten vertellen echter een andere verhaal. Zie bijvoorbeeld Hans Rosling en zijn Gapminder op internet).

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacybeleid.
I Accept

 

De negatieve beeldvorming is mede de grootste bedreiging voor correcte beleidsvorming, zoals bij het klimaat– en energiebeleid. Kijken wij namelijk naar het begrip EROI (Energy Return on Energy Invested, zie toelichting hier) dan kunnen we constateren dat wij de moderne of opkomende maatschappijen, die het leeuwendeel van alle landen omvatten, nooit in stand zullen kunnen houden met inferieure energiebronnen als windmolens, zonnepanelen en biomassa.

Wij kunnen inmiddels een patroon ontdekken in de maatschappelijke discussie over energie. Eerst demonisering van kerncentrales, vervolgens, kolencentrales en thans het gas. Dus de energiemix wordt beperkt tot olie en hernieuwbaar als voornaamste stroomleveranciers. We hebben gezien dat dit niet realiseerbaar en betaalbaar is. Het is bovendien hoogst onverantwoord, omdat energie de achilleshiel vormt van elke beschaving, zoals de historie aantoont.

Conclusies

 1. Er bestaat geen klimaat– en energieprobleem.
 2. Het IPCC presenteert een vertekend, overgedramatiseerd beeld van klimaatverandering.
 3. De media houden een sterk verouderd wereldbeeld in stand om angst in te boezemen. Vooral de milieubeweging, NGO’s en instituties als Urgenda versterken dit beeld door het angstinstinct te bespelen met onjuiste ‘voorspellingen’ over uitstervende ijsberen, afsmeltende ijskappen en wat dies meer zij, terwijl empirisch het tegenovergestelde blijkt.
 4. ‘Hernieuwbare’ energie is niet in staat onze moderne maatschappij in stand te houden.
 5. Het klimaat– en energiebeleid berust op de weerlegde AGW-hypothese, onjuiste cijfers door manipulatie, overdramatisering en misplaatst pessimisme, waarbij we kunnen vaststellen dat wetenschap (empirie, logica en wiskunde) hier geen rol van betekenis in speelt.
Door |2018-06-13T20:25:47+00:0014 juni 2018|134 Reacties

134 Comments

 1. J. van der Heijden 14 juni 2018 om 08:41 - Antwoorden

  https://www.youtube.com/watch?v=KMu8vckLvnE

  Jeroen HEtzler heeft gesproken! Vragen naar onderbouwing is alarmistisch! Woordelijk geloven is de ultieme vorm van scepsis!

  • Niek 14 juni 2018 om 12:14 - Antwoorden

   Kleuter

   • Geert 14 juni 2018 om 17:20 - Antwoorden

    Jezus Niek, kan het nog lager

    • Niek 15 juni 2018 om 10:11 - Antwoorden

     Jazeker wel, klik maar eens op het linkje bij van der Heijden, een nogal infantiel filmpje.

     • J. van der Heijden 15 juni 2018 om 12:08

      Niek

      Ik probeer al jaren een fatsoenlijke en inhoudelijek discussie te voeren met Jeroen Hetzler

      dit draadje was een van de succesvolste pogingen in die richting

      https://www.climategate.nl/2018/06/guus-berkhout-denken-over-klimaat-verbreding-van-de-horizonten/

      Kort samengevat de positie van Jeroen Hetzler?

      ” Grote mond, ontbrekende kennis, en dus een te grote broek dus.”

      Maar geen enkel inhoudelijk tegen argument.

      Ondanks dat ik 6 inhoudelijke fouten uit het artikel van Guus Berkhout had gehaald. Toegeven dat zo iets mogelijk zou kunnen zijn is onmogelijk voor Jeroen, aangeven waar ik er naast zit? Ook niet, geen enkel inhoudelijk argument.

      Wel stukjes schrijven en lezingen geven en doen alsof hij ergens verstand van heeft, dat dan weer wel.

      Het infantiele filmpje is de enige juiste weergave van het gedrag van Jeroen Hetzler.

      Als je het daar niet mee eens bent (en dat mag natuurlijk Niek)

      Graag dan even het volgende

      1. Bewijs dat Jeroen serieus en inhoudelijk in gaat op kritiek
      2. Stilletjes zijn mening aanpast na inhoudelijke kritiek.

      Maar het geeft niet hoor als je dat niet kunt vinden, ik kan het me namelijk ook niet herinneren.

 2. Frans 14 juni 2018 om 08:51 - Antwoorden

  Ik dacht vanmorgen toch echt aan een 1 Aprilgrap toen ik dit las op Teletext. Iemand met een beetje kennis prikt hier toch zo doorheen !

  Smeltend Zuidpoolijs verdrievoudigd

  De zeespiegel stijgt nog sneller dan onderzoekers dachten, doordat het ijsverlies bij Antarctica de afgelopen tien jaar is verdrievoudigd. Dat blijkt uit onderzoek van een internationaal team van 84 wetenschappers.

  De laatste 25 jaar heeft het afsmelten van Antarctica bijgedragen aan een zeespiegelstijging van 8 millimeter. De onderzoekers zeggen dat Antarctica Groenland aan het inhalen is als grootste bijdrager aan de stijging.

  Het snellere smelten komt doordat het oceaanwater onder de ijsplaten steeds warmer wordt. Dat ligt aan onder meer de uitstoot van broeikasgassen als CO2.

  • Marcos 14 juni 2018 om 09:35 - Antwoorden

   @Frans: de ondertoon en conclusie was dan ook: er moet meer geld voor onderzoek komen, bijvoorbeeld voor onderzeeërs die het smelten aan de onderkant kunnen onderzoeken: drijf ijs dus wat na smelten niet bijdraagt aan stijging van de zeespiegel. Als je dan ook in aanmerking neemt dat recent is ontdekt dat er tientallen vulkanen staan te pruttelen onder de Antarctische ijskap dan wordt het toch een beetje hilarisch en lastig om dit soort artikelen serieus te nemen. Helemaal eens dus.
   Ik heb het genoegen gehad Antarctica te kunnen bezoeken en heb genoten van dit ongerepte continent. Ik ben daardoor ook tot de conclusie gekomen dat de studies over dit soort veraf gelegen oorden (inclusief tropische eilanden waar geen hond komt en dus nauwelijks te verifiëren onpartijdige verhalen over verschijnen) vooral gericht zijn op fondsen werving voor nog meer gesubsidieerd kul-onderzoek.
   En wat Heyden betreft: don’t feed the trolls !!

  • J. van der Heijden 14 juni 2018 om 09:37 - Antwoorden

   Frans,

   En waarom zou iemand met een beetje kennis er zo doorheen prikken?

   Ik zie geen enkele inconsistentie met wat reeds lang bekend is en het enige nieuws is natuurlijk dat we iets beter weten hoeveel ijs er af smelt

   • John 14 juni 2018 om 09:44 - Antwoorden

    Omdat: “Het snellere smelten komt doordat het oceaanwater onder de ijsplaten steeds warmer wordt. Dat ligt aan onder meer de uitstoot van broeikasgassen als CO2.”

    Hoe kan iets wat in de atmosfeer zit (ong. 0,04%) het ijs vanonder verwarmen…

    • Erik 14 juni 2018 om 21:02 - Antwoorden

     John,

     Het is nog erger. De CO2 toename wordt verondersteld de opwarming te veroorzaken. We hebben het dus over 2 ppm, dus 0,0002% per jaar.

   • Boels 14 juni 2018 om 10:22 - Antwoorden

    ???
    Warmer water onder het ijsveld doet de zeespiegel stijgen?

    Het ijsveld drijft (naar ik aanneem op water) en kan dan toch niet bijdragen aan een zeespiegelstijging?

    • Marc 14 juni 2018 om 10:32 - Antwoorden

     Ooit van afkalving gehoord?

     • Boels 14 juni 2018 om 11:06

      Het drijvende ijsveld moet ergens vandaan komen.
      Dat is niets nieuws.

      Het gaat er om of een drijvend ijsveld dat smelt bijdraagt aan de zeespiegelstijging.
      Dat doet het niet; ook niet als er warm(er) water onder door stroomt.

      En omdat die/de ijsvelden al sinds mensenheugenis aanwezig zijn is alarmisme niet op z’n plaats.

      Ik hoop wel dat ze er inmiddels zijn achter gekomen dat Antarctica een archipel is en geen continent in de gebruikelijke zin van het woord.

     • J. van der Heijden 14 juni 2018 om 12:16

      Ik hoop dat Boels er een keer achter komt dat ijs niet altijd drijft (het kan ook staan op de zeebodem) en bij voldoende afsmelten wel kan gaan drijven.

      Er zijn altijd drie mogelijkheden

      1. De wetenschappers zijn onbekwaam
      2. Het is allemaal een groot complot
      3. De wetenschappers weten iets wat Boels et al niet weten

      In alle gevallen kies ik optie 3

     • Twan Hendriks 14 juni 2018 om 12:30

      Ijs kan staan op de zeebodem???

      Wanneer ijs al zou staan op de zeebodem dan zou het dus vast moeten zitten. Wanneer dat ijs dan zou smelten zou de massa gelijk blijven maar het volume krimpen. Het zou dus minder ruimte innemen en de zeespiegel zou dalen!

     • Boels 14 juni 2018 om 12:41

      @Janos:

      Het gaat hier om een ijsveld dat smelt omdat er warm(er) water ONDERDOOR stroomt.

     • J van der Heijden 14 juni 2018 om 12:49

      Boels

      Er kan ook iets onder mijn stoel door dat betekend nog niet dat mijn stoel zweeft

    • Erik 14 juni 2018 om 13:00 - Antwoorden

     Boels, de zeespiegel zal dalen, doordat het warme water onder het ijs afkoelt.

  • Ronald 14 juni 2018 om 11:35 - Antwoorden

   hé jongens, zullen we niet eerst gewoon even het artikel afwachten en lezen voordat we het al helemaal geanalyseerd hebben en volledig afgebrand. De stappen in de goede volgorde doen is wel een vereiste voor een zinvolle discussie.

  • André Bijkerk 14 juni 2018 om 11:37 - Antwoorden

   De grillen van de West Antarcticaanse poolkap zijn welbekend. Zo’n negen tot vijftienduizend jaar geleden was tie nog kleiner.
   phys.org/news/2018-06-wrinkle-history-west-antarctic-ice.html\

   Als het ijs nu harder smelt dan aangroeit kan dat zomaar dezelfde oorzaak hebben. Meer zon bijvoorbeeld.

  • Erik 14 juni 2018 om 16:22 - Antwoorden

   Frans

   De zeeijs trend vanaf 1980 is nog steeds positief, dus zuidpool zeeijs neemt toe. Wel een dip zichtbaar door de El Niño, maar dat zal waarschijnlijk snel ongedaan gemaakt worden door de temperatuur daling na de El Niño.

   http://woodfortrees.org/plot/nsidc-seaice-s/from:1979.62/every:12/plot/nsidc-seaice-s/plot/nsidc-seaice-s/from:1979.07/every:12/plot/nsidc-seaice-s/trend

 3. Scheffer 14 juni 2018 om 09:22 - Antwoorden

  De vraag die voorligt is, waar eindigt ideologisch / naief enthousiasme voor “duurzaam” en begint politieke volksverlakkerij door afscherming van de werkelijke cijfers ?

 4. David 14 juni 2018 om 09:36 - Antwoorden

  Al Gore heeft zijn autoriteit misbruikt en bureaucraten op het spek gebonden. Want de redding van de planeet is een dermate verheven onderneming dat kritiek en analyse overbodig worden geacht, ja zelfs ongepast wordt bevonden. Het gevolg is dat bureaucraten met ongelimiteerde bedragen kunnen schuiven zonder verantwoording af te hoeven leggen. Ook verkrijgen regeringen veel meer macht ten koste van burgerlijke vrijheden.
  En over Greenpeace en Urgenda? Het moet maar eens gezegd worden, dat is heilig schorum.
  Jaarlijks wandel ik een paar duizend kilometer in diverse natuurgebieden en overal staan de bomen en planten er prachtig bij. Alpenweiden bloeien.
  Maar Urgenda projecteert op de wanden van Pakhuis de Zwijger metersgrote foto’s van uitgedroogde meren, karkassen van dieren en dorre struiken zonder één blad. Jonge moeders vragen aan activist W. van Dieren met afgeknepen stem hoe ze hun kinderen moeten uitleggen in wat voor vreselijke wereld ze zijn geboren. Hoe gek kan je iemand maken?

 5. Geert 14 juni 2018 om 09:41 - Antwoorden

  @Frans, waarom zouden we dat stuk dat in Nature komt niet serieus moeten nemen? Jij schrijft: iemand met een beetje kennis prikt er zo door heen.
  Misschien kun je dat uitleggen en dan misschien ook waarom het dan toch in Nature komt.

  • j.e.reinders 17 juni 2018 om 15:26 - Antwoorden

   @ Willy.
   Uit een studieboek voor scheeps olie motoren..
   Bij een compressie druk van 10 bar is de temperatuur van de lucht gestegen tot 310 graden C ofwel 585 graden Kelvin.
   Dus verdubbeld.
   Na afkoelen tot de omgevings temperatuur is de druk gedaald , volgens de formule, P x V / T (in graden Kelvin) = constant.
   De druk is gedaald tot 5 bar. Volgens de formule voor een isotherme compressie ( P x V = constant) is het volume onder de zuiger 20 % van de begin situatie.
   Als ik van de zelfde cilinder zonder de zuiger in te drukken de temperatuur had verdubbeld was de druk tot 2 bar gestegen.
   Ben je er nu uit?

   • willy 17 juni 2018 om 17:14 - Antwoorden

    Ja zeker, ik ben eruit, dacht ik toch. Voor de eenvoud heb ik wel de adiabatische constante, warmtecapaciteiten, disipatie en dergelijke buiten beschouwing gelaten.
    Slechts een verdubbeling van absolute temperatuur voor 10 bar? Bent u zeker? Ik had dat al bij 2 bar.

    • j.e.reinders 17 juni 2018 om 20:47 - Antwoorden

     @ Willy
     Hier een lijstje uit het studieboek scheeps olie motoren en gasturbines.

     compressie eind druk in bar. Eind temperatuur compressie in graden C
     10 310
     15 370
     20 430
     25 470
     30 510
     35 540
     40 570
     45 595
     50 620
     Als u op compressievoud zoekt vind u heel wat, onder andere over gassen.

     • j.e.reinders 17 juni 2018 om 20:50

      De spatie tussen de druk en temperatuur is weg gevallen Dus 10——-310 enz..

     • willy 17 juni 2018 om 21:17

      j.e.reinders, bedankt voor de reacties. Scheepsoliemotoren blijken toch niet het ideale te zijn om denkexperimenten mee uit te voeren 😉 .

 6. Matthijs 14 juni 2018 om 09:59 - Antwoorden

  Broeikaseffect bestaat niet.
  CO2 verricht geen werk en andere broeikasgassen ook niet, dus het kan de oppervlakte niet opwarmen.
  Wat de atmosfeer wel doet is door haar massa zorgen voor autocompressie. Meer moleculen, meer kinetische energie per volume (hogere temperatuur). Daarnaast zorgt het voor een afstemming van de mate van verandering, massa maakt dingen namelijk traag.
  Dit zit niet in de IPCC modellen, die gaan allemaal uit van de onnatuurlijke ‘backradiation’. Vandaar dat ze er 100% naast zitten.

  • Geert 14 juni 2018 om 10:14 - Antwoorden

   Goh Matthijs, dat ze daar bij het IPCC nou niet aan gedacht hebben….

   • Erik 14 juni 2018 om 12:54 - Antwoorden

    Geert

    Ik ben benieuwd naar jouw inzichten. Afkraken en op de man spelen is niet moeilijk, zoals jij hier etaleert.

    • Geert 14 juni 2018 om 13:09 - Antwoorden

     Erik,

     Kom steeds minder op deze site. Toen Rypke hier nog actief was lag het niveau behoorlijk wat hoger met ook meer diversiteit in het aanbod.
     Nu is het niet veel meer. Ook zijn er minder mensen die serieus ergens op ingaan. Als VdHeijden en Dj de Jong niet meer zouden reageren zou het zo gedaan zijn met de reacties. Het is nu alleen maar gehakketak.
     Men zou moeten overwegen de mogelijkheid tot reageren uit te schakelen. Als genuanceerde mensen zoals DeJong reageren dan krijgen ze steevast een duimpje naar beneden. Het lijkt vaak wel los van de inhoud te staan.
     Lees eens op NRC en Volkskrant. Daar staan goede en kritische artikelen over het brede onderwerp klimaatverandering en energietransitie. Dat niveau is veel hoger. Het zou mooi zijn als dit hier ook mogelijk zou zijn.

     • David 14 juni 2018 om 15:10

      [NRC en Volkskrant. Daar staan goede en kritische artikelen over het brede onderwerp klimaatverandering en energietransitie]
      aahhh daar staat wat u wilt horen 🙂

      Helaas, er is geen energietransitie. Kolen, olie, gas en uranium zijn energievoorraden. Waar is dat vat, dat bunkertje of de silo met nieuwe energie voor de komende 2 maanden? Nergens toch !

      De Volkskrant begrijpt van energie helemaal niets. Begrippen stroom en spanning alsmede energie en vermogen worden willekeurig door elkaar gehaald. Maar wat wil je ook als zelfs ons eigen ECN met droge ogen houtpellets aanbeveelt en beweert dat opslag van energie overbodig is bij realisatie van een Europees koppelnet. Dan heb je de eerste les kansrekening al niet begrepen. (2/3 kans dat het niet waait, 4/9 kans dat het op 2 onafhankelijke weergebieden niet waait, 8/27 kans bij 3…….) Simpel toch.
      Dan heb je de sukkels die mij met productiefactoren om de oren slaan, Let op: stel dat een windmolen maximaal draait, noem die productie eenheid 1 (volle werkdag) In drie dagen is de productie 1 want 2 dagen is er geen wind. Nu stelt mijn opponent: er is altijd wel een beetje wind. Welnu, bij halve windkracht is de opbrengst 1/8, dus 3 dagen halve wind levert 3/8, nog slechter dan mijn 1. De groene apostelen willen of kunnen niet rekenen.

     • cathrien 14 juni 2018 om 16:05

      Elders schreef ik, geloof ik, al:

      Er zou van echt inzicht en begrip sprake zijn, en echt hoopgevend KUNNEN zijn, als de achterliggende, best wel behoorlijk valse voorwendselen van de energietransitie in onderstaand artikel ook tersprake kwamen in onderstaand artikel.
      Het belangrijkste, nl dat er helemaal geen klimaatprobleem en/of energieschaarste IS (slechts regionaal milieu maatregelen/aanpassingen zijn nodig) wordt achter gehouden, onder het tapijt geveegd, weg gekeken van. Goh, Waar hebben we dat nog meer gezien?!

      Links en rechts maken gretig misbruik van (Naomi Kleins boek) Shockdoctrine: Groningse aardbevingen. Jan Rotmans vond het goed uitkomen, al had hij een pietsie moeite om dat toe te geven.

      https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/verdeel-de-lusten-en-de-lasten-van-de-groene-revolutie-eerlijk~bca80bdf/

      https://www.youtube.com/watch?v=_FfJrqnGji0

     • Ronald 14 juni 2018 om 16:20

      David, statistiek van de koude grond?
      “2 onafhankelijke weergebieden”. Weer is een gekoppeld dynamisch systeem. Hoe ver moeten weergebieden volgens jou uit elkaar liggen om als onafhankelijk getypeerd te kunnen worden? Op Europese schaal lijkt me dat een hachelijke zaak. Sterker, een foute aanname. Dus misschien goed je sommetje nog eens opnieuw te doen voor een realistisch scenario op Europese schaal?

      Wat is je bron voor: 2/3 kans dat het niet waait?
      En sinds wanneer waait het in Europa overal even hard?

     • David 14 juni 2018 om 17:31

      @Ronald
      [Hoe ver moeten weergebieden volgens jou uit elkaar liggen om als onafhankelijk getypeerd te kunnen worden?]
      Zie weerberichten. (huiswerk)
      [Op Europese schaal lijkt me dat een hachelijke zaak] Gaarne verklaring. Of is naar uw mening het weer overal en altijd in Europa hetzelfde?
      [Wat is je bron voor: 2/3 kans dat het niet waait?]
      Zie productiefactor windturbines.
      [En sinds wanneer waait het in Europa overal even hard?]
      Sinds Pasen en Pinksteren op 1 dag vallen?
      Klinkt wel gewichtig: “gekoppeld dynamisch systeem”, buzz generator gebruikt?
      Voorvoegsels als “quantum”, “gedifferentiëerd” of “integraal” doen het ook altijd goed.

     • Marc 14 juni 2018 om 18:35

      Valt me tegen van die kolenstoker/wiskundeleraar David dat hij niet begrijpt wat de productiefactor van een windmolen is en niet begrijpt dat waaien geen binair begrip is.

     • David 14 juni 2018 om 18:53

      @Marc: windmolens zijn (bijna) binaire (aan-uit) apparaten omdat het vermogen met de derde macht van de windsnelheid afhangt.
      Berekening hier: http://www.davdata.nl/domme-media.html

     • Ronald 14 juni 2018 om 19:37

      Grappig. David die de Volkskrant verwijt: “Begrippen stroom en spanning alsmede energie en vermogen worden willekeurig door elkaar gehaald”. En vervolgens op zijn eigen websitetje spreekt van “windkracht van vijf meter per seconde”. Op een subpagina genaamd /domme-media.html pagina nog wel. haha.

      Van meteorologie heeft David in ieder geval helemaal niets begrepen. Waarom niet even de ECMWF reanalysis gebruikt? Dan kun je op Europese schaal (globale schaal, zo je wilt) heel nauwkeurig de opbrengst inschatten. ERA bevat vele decennia aan data. Kun je ook mooi de windvariabiliteit inschatten en op basis daarvan een risico inschatting maken. Allemaal zaken die door de ECN’s van deze wereld wel netjes worden gedaan terwijl David nog aan het stoeien is met 2-VWO sommetjes.

      Sorry David, maar je bent nog niet geheel toe aan de grote mensenwereld. Eerst dat VWO maar eens afronden.

     • Ronald 14 juni 2018 om 21:58

      Helemaal mee eens Geert. De enige scepticus hier die ik nog een beetje serieus neem is Hans Erren. De rest schiet inhoudelijk schromelijk tekort. Het niveau van de reacties daalt met de dag. Als Hans Labohm niet snel ingrijpt dan wordt het een verzamelplaats van boze witte mannen. Het klimaatdebat is er niet mee gediend, aan welke kant je ook staat. Het moet Hans pijn doen te zien wat hier gebeurt.

     • David 14 juni 2018 om 22:13

      De een roept om onderbouwing, de ander beweert dat ik er niets van begrijp of dat het niveau daalt.
      Ik zie uit naar een artikel van uw hand. Leer ik misschien weer wat bij.
      Maar leg mij maar uit waarom het verkeerd is dat een windmolen gemiddeld 2/3 van de tijd stilstaat.
      Mij dunkt dat je daar helemaal geen kennis van meteorologie voor hoeft te hebben.

     • Ronald 14 juni 2018 om 22:41

      Vertel mij eerst maar eens de bron voor jouw uitspraak: “dat een windmolen gemiddeld 2/3 van de tijd stilstaat”

     • Erik 15 juni 2018 om 01:08

      Ronald

      Helemaal mee eens Geert. De enige scepticus hier die ik nog een beetje serieus neem is Hans Erren. De rest schiet inhoudelijk schromelijk tekort.

      Dat is nou niet aardig Ronald, we doen hier allen ons stinkende best om de klimaat wetenschap te controleren. Wij zijn de peer reviewers, sommige iets meer dan andere. Maar we zijn allen voldoende geschoold om de vinger op de zere plek te leggen en aan de wetenschappers te vragen waarom ze tot bepaalde conclusies komen.
      Het zal duidelijk zijn dat dit belangrijk is omdat de klimaat wetenschap zich in het verleden nou niet altijd overeenkomstig de wetenschappelijke mores heeft gedragen. Helaas, het vertrouwen is verdwenen en het wantrouwen is groot, vooral richting diegenen die namens de wetenschap in de media berichten.

   • Matthij 16 juni 2018 om 10:12 - Antwoorden

    Precies, daar denken ze alleen aan IR.
    Zie het model van Trenbeth.
    Zij gaan uit van ‘backradiation’, wat dat ook mag zijn. Het is een verzonnen term die nooit is aangetoond en ook niet te observeren is.

  • willy 15 juni 2018 om 11:34 - Antwoorden

   Dag Matthijs,

   Heel interessante theorieën die van de ‘Slayers’. Hebben ze de adiabatiek opnieuw uitgevonden of is er hier meer aan de hand? Ik kan daar uren over zitten nadenken (in het echte leven kan ik daar natuurlijk met niemand over discussieren).
   Het vraagstuk sluit naadloos aan bij die van de fohnwind. Wind gaat normaal van hogedrukgebied naar lagedrukgebied, fohnwind gaat van lage druk naar hoge druk, dat leek me eerst onmogelijk maar ondertussen begrijp ik dat.

   Uw definitie van temperatuur, ‘Meer moleculen, meer kinetische energie per volume (hogere temperatuur)’, is intuitief ook de mijne.
   Nochtans, volgens de wiki, is temperatuur natuurkundig gezien ‘een maat voor de gemiddelde chaotische bewegingsenergie per molecuul, plus de beweging van atomen in moleculen’, dus onafhankelijk van de dichtheid.
   Wat zou er gebeuren met een mens in de termosfeer (500°C in de schaduw van zijn ruimtevoertuig): wordt ie gaargekookt of drooggevroren? Ik persoonlijk denk het laatste en dat dus ‘onze’ definitie van temperatuur de meest gepaste is.

   • Erik 15 juni 2018 om 13:28 - Antwoorden

    Willy

    Uw definitie van temperatuur, ‘Meer moleculen, meer kinetische energie per volume (hogere temperatuur)’, is intuitief ook de mijne.
    Nochtans, volgens de wiki, is temperatuur natuurkundig gezien ‘een maat voor de gemiddelde chaotische bewegingsenergie per molecuul, plus de beweging van atomen in moleculen’, dus onafhankelijk van de dichtheid.

    Interessant. Ik heb ooit geleerd dat de temperatuur gelijk is aan, dwz bepaald wordt door, de kinetische energie van een molecuul, 1/2 m v^2 dus. De energie die gepaard gaat met ‘aangeslagen’ toestanden van een molecuul of atoom speelt daarin geen rol. Dat is een kwantummechanisch begrip, vrij vaag, waardoor de interne energie hoger of lager kan zijn. Bij atomen bevindt het elektron zich dan in een hogere of lagere mogelijk baan/ niveau. De massa vh atoom verandert niet door ‘aanslaan’. En zijn snelheid ook niet. De temperatuur blijft dan dus hetzelfde.
    Bij hogere druk van bijv moleculen zou je de gaswet PV=RT kunnen gebruiken. P evenredig met T. Dus hogere druk geeft hogere temperatuur.

    • Aad Vermeulen 15 juni 2018 om 20:14 - Antwoorden

     Eric, zo heb ik eigenlijk nooit gekeken naar temperatuur. Klopt het dan dat een aangeslagen CO2 molekuul niet direkt bijdraagt tot temperatuur? Maar dat alleen de mogelijkheid om energie af te staan via botsing of foton groter wordt? Ik ben er altijd vanuit gegaan dat een CO2 molekuul na opnemen van een foton sneller werd door die aangeslagen toestand. Dat zou je kunnen vertalen naar temperatuursstijging, maar zo´n CO2 molekuul zal zo snel botsen met een zuurstof of stikstof dat dat maar een minuscule momentopname is.

     • Erik 16 juni 2018 om 00:20

      Aad

      Een massaloos energiebezittend deeltje, een infrarood foton, wordt geabsorbeert door een CO2 molecuul. Daardoor wordt het CO2 aangeslagen, komt het in een hogere interne energie toestand. De snelheid en de massa vh molecuul verandert daardoor niet, en de temperatuur blijft dan hetzelfde.
      Men gaat er vanuit dat de aangeslagen toestand, een soort van buig en/ of torsie resonantie, bij botsing met een naburig molecuul in staat is de energie uit de resonantie over te dragen op dat molecuul, die daardoor een hogere snelheid kan krijgen. Ook bestaat de mogelijkheid dat het CO2 molecuul weer in de oorspronkelijke toestand terugkeert onder uitzending van een zelfde ir foton. Het molecuul kent zo waarschijnlijk discrete energie niveaus, waarvan het verschil gelijk is aan de energie van specifieke ir fotonen.

    • willy 15 juni 2018 om 21:18 - Antwoorden

     Stel voor een cilinder gevuld met lucht met zuiger. Duw de zuiger in tot de helft. De absolute temperatuur van de lucht is nu verdubbeld.
     Is die verdubbeling nu te danken aan een dubbele snelheid vd moleculen (wiki-definitie) of aan de dubbele dichtheid met onveranderde snelheid vd moleculen (Matheus/willy-definitie 😉 )? Of iets tussenin?
     Iemand?

     • Hans Erren 15 juni 2018 om 23:34

      En dan dissipeert de warmte.

     • Erik 16 juni 2018 om 00:30

      Willy,

      lijkt mij dat de moleculen door meer botsingen bij hogere druk ook sneller gaan bewegen. Die snelheid is een maat voor de temperatuur die daardoor dan stijgt.

      Macroscopisch gezien verricht je (uitwendige) arbeid door het gas samen te persen. Die toegevoerde energie vd arbeid vertaalt zich in een hogere temperatuur vh gas.

     • willy 16 juni 2018 om 10:03

      Hans, bedankt, in het echte leven natuurlijk wel. Maar voor mijn denkoefening wil ik de cilinder zélf buiten beschouwing laten (dus volmaakt geïsoleerde cilinder enz)

      Erik, bedankt,

      Ik heb dus de zuiger de helft ingedrukt, de moleculen die tijdens deze beweging tegen de zuigerwand botsten hebben de snelheid waarmee ik de zuiger indrukte toegevoegd aan hun eigen snelheid. Dus de theorie is dat aan het einde van de rit alle moleculen gemiddeld precies aan dubbele snelheid bewegen, ongeacht wat hun oorspronkelijke snelheid ook was en ongeacht wat de sneheid was waarmee ik de zuiger induwde.
      Jammer dat ik geen wiskundige ben om dat snel snel na te rekenen.
      En als niet-natuurkundige is de eenvoudige gedachte dat de temperatuur precies verdubbeld is omdat er stomweg precies dubbel zoveel moleculen per eenheid volume is, heel aantrekkelijk.

     • j.e.reinders 16 juni 2018 om 13:46

      @Willy.
      Die verhoogde temperatuur tijdens compressie wordt niet veroorzaakt door de hogere dichtheid van het gas.
      Maar door verrichtte arbeid van de zuiger.
      Denk eens aan een fles druklucht met een druk van 200 bar. Die is niet heet.
      De lucht direct na de compressor, nodig voor het vullen van de flessen wel.
      Dit is een eenvoudig voorbeeld uit de praktijk.
      De theorie is best complex, een natuurkunde boek bij de studie energie techniek besteed daar zomaar 30 pagina’ aan.

     • willy 16 juni 2018 om 20:06

      Reinders, bedankt voor de reactie.
      Nogmaals ik wil de denkoefening heel eenvoudig en puur laten.

      Ook u zegt dat temperatuur niets met dichtheid te maken heeft en hoe meer ik erover nadenk, begin ik daar de logica van in te zien. Maar volledig ben ik er nog niet uit.
      Jammer dat wetenschap niet met consensus werkt (dat zou mij veel tijd kunnen besparen), en zelfs al zou dat zo zijn, zou het bij mij niet werken.

      Het is misschien een beetje té off topic voor deze blog …. en mijn vraag zal hier sowieso snel ‘ondergesneeuwd’ raken.

     • willy 17 juni 2018 om 11:45

      Ik ben eruit, eigenlijk was dit nog een gemakkelijke.
      De definitie ‘Meer moleculen, meer kinetische energie per volume (hogere temperatuur)’ is onjuist, de wiki-definitie is correct. Intuitie kan tricky zijn.
      Dus in een perfect adiabatische verdichting van gas van een bepaald volume naar de helft van dat volume, verdubbelt de absolute temperatuur, niét omdat de moleculen ( elk met hun oorspronkelijke kinetische energie) nu dubbel zo dicht op elkaar zitten, maar omdat de oorspronkelijke energie van elke molecule afzonderlijk wel degelijk verdubbeld is, wars van de dichtheid.
      Wat wél waar is (en mits perfecte adiabatische verdichting), er is een correlatie van 1 op 1 tussen dichtheid en temperatuur (maar correlatie is geen…).

      Kan nu beter gewapend overgaan naar stap twee van mijn speurtocht, maar ik vrees dat daar niemand zit op te wachten 😉 .

 7. nikos 14 juni 2018 om 10:20 - Antwoorden

  Dit artikel is weer een herhaling van zetten, complete zinloos.

  • Marc 14 juni 2018 om 10:38 - Antwoorden

   Inderdaad.
   * AGW bestaat niet – check
   * NGO liegen – check
   * hernieuwbaar is kut – check
   * nul onderbouwing – check
   * iedereen is gek behalve wij – check

   • Geert 14 juni 2018 om 12:36 - Antwoorden

    Marc nog niet vaak gezien hier. Behoorlijke aanwinst met zeer goede bijdrage.
    Past hier uitstekend…

    • Marc 14 juni 2018 om 13:33 - Antwoorden

     Ach Geert, het is vrij zinloos om op de 13 uit 1 dozijn meningen van Hetzler inhoudelijk te reageren. Ik heb het wel eens geprobeerd om de fouten aan te tonen maar Hetzler is doofstom voor kritiek met als gevolg dat dezelfde onzin keer op keer wordt herhaald. Tegenwoordig vind ik het bijna komisch om de gedachtekronkels en de kritiekloze reacties van zijn fanboys tot mij te nemen dus dan kan je er maar beter de draak mee steken.

     • Henk dJ 14 juni 2018 om 19:37

      Misschien wel zinloos, maar toch wel leuk, vind ik.
      Ik vind het in het bijzonder leuk om te blijven herhalen dat hij (of Hans Labohm of anderen) een joekel van een fout heeft gemaakt, en dan te zien hoe hij zick blijft kronkelen om toch maar te doen alsof hij gelijk heeft. Kijk maar eens op https://www.climategate.nl/2018/06/klimaatbeleid-als-theocratie/#comment-2205366

      Ik vraag me af wat er tussen zijn twee oren omgaat, aangezien hij blijkbaar al jaren zo bezig is. Een serieus geval van cognitieve dissonantie, veronderstel ik 🙂

     • Niek 15 juni 2018 om 10:25

      Inderdaad Henk hetzelfde syndroom waar Sacharov ook aan leed. Hij is (gedwongen) opgenomen geweest in een psychiatrische inrichting. Het schijnt dat de Russen in de Sovjet tijd daar goede ervaringen mee hebben opgedaan. Wellicht een idee om skeptici gedwongen op te nemen, want je moet natuurlijk wel knettergek zijn wanneer je er een andere mening op na houdt.

     • Henk dJ 15 juni 2018 om 12:34

      Niek, het gaat hier niet over “een andere menig er op na houden” maar over “een joekel van een fout”, “doofstom voor kritiek” en “nul onderbouwing”.

      wat jij hier dus schreeft, valt daardoor mooi onder “kritiekloze reacties van zijn fanboys”

  • Ronald 14 juni 2018 om 10:56 - Antwoorden

   Tja, net als de roddelrubrieken. Die moeten ook iedere dag gevuld worden.

  • David 14 juni 2018 om 11:23 - Antwoorden

   Helaas niet.
   De situatie is volkomen absurd.
   Nieuwe geneesmiddelen vergen eindeloze testfasen alvorens ze op de markt worden toegelaten.
   Maar ons efficiente en betrouwbare energiesysteem wordt afgebroken voor onbewezen en onbetrouwbare technologie.
   Nergens ter wereld worden mineralen gedolven, staal bereid of stenen gebakken met de energie van zon of wind.
   Nergens worden windmolens of zonnepanelen gefabriceerd met windmolens of zonnepanelen.
   De focus is op huishoudens, maar die consumeren alleen en produceren niks.
   Het is noodzakelijk deze waarheden voortdurend te herhalen.
   Eenzelfde geldt voor de demonisering van kernenergie.

 8. Scheffer 14 juni 2018 om 12:29 - Antwoorden

  Het wacht is altijd op stommiteiten van Heyden en zakt nu hij zelf door het ijs…… wat een prut van hem! Ijs heeft lager soortelijke gewicht (0,9) dan water en dus ijs drijft 10% boven water.

 9. j.e.reinders 14 juni 2018 om 13:25 - Antwoorden

  Mr.J.Hetzler noemt de kosten van groene energie die stijgen en ons arm zullen maken.
  Maar ook de kosten voor het wonen indien de huizen van het gas af moeten, isoleren, verbouwen, warmtepompen etc liegen er niet om.
  De volgende oplossing kan ook
  Stel een huishouden verbruikt 1200 kuub gas per jaar, stook kosten 840 euro per jaar..
  Vervang de centrale verwarming door olie gevulde radiatoren en/of infrarood panelen.
  De warmte van het gas wordt nu vervangen door de warmte van 1200 x 7,5 kw uur = 9000 Kw uur per jaar.
  Bij de huidige energie prijs zijn de stook kosten nu 9000 x 0,2 = 1800 euro per jaar.
  Beleg de uitgespaarde verbouwings, isolatie kosten etc a 30.000 euro nu in aandelen Shell.
  Het gemiddelde dividend rendement is 6 %. Jaarlijkse opbrengst dus 1800 Euro. Stook kosten nu 0 euro.
  Energie neutraal? NEE.
  Ik denk dat veel mensen zullen kiezen voor de voordeligste optie bij afsluiting van het gas.
  Het streven van de overheid naar gasbesparing is voor deze woning mislukt,
  de centrale verstookt meer gas om die 9000 kw uur dan de gasketel in de woning deed.

  • Marc 14 juni 2018 om 13:54 - Antwoorden

   En dan maar hopen dat Shell niet meer participeert in windparken op zee of CCS want dan zit je daar als anti transitie aandeelhouder in een bedrijf dat volop kansen ziet in de energie-transitie.
   https://www.shell.nl/energy-and-innovation/make-the-future/energietransitie.html

   Verder, investeer € 10.000 in een warmtepomp met een SCOP van 4 => 2250 kWh per jaar à 20 cent = € 450,- Besparing gas 1200 * 0,65 + 230 vastrecht e.d. = € 1010,- => besparing € 560 netto. Rendement netto 5,6% Netto rendement op shell na aftrek dividend belasting maar 4,5% terwijl je daar de hogere energiekosten van zou willen betalen dus eigenlijk op een negatief rendement uitkomt. Dus jouw advies is wat onnozel.

   • j.e.reinders 14 juni 2018 om 14:11 - Antwoorden

    Het lijkt mij algemeen bekend dat isoleren, vloerverwarming, balans ventilatie, warmtepomp etc voor een doorsneewoning al gauw 30.000 euro kost, bij de bouwverenigingen met oudere woningen rekenen ze met 40 a 50.000 euro.
    Dat zijn de kosten door aannemers uitgevoerd

   • j.e.reinders 15 juni 2018 om 16:25 - Antwoorden

    @ Marc. 14 juni 13-54.
    Wat een vreemd rekensommetje maak jij. Door enkel de energiekosten te berekenen krijg je een vals beeld. Je weet heus wel dat een warmtepomp in 15 a 20 jaar afgeschreven moet worden, dat er rente en onderhoudskosten op de rekening verschijnen. Als je die werkelijke kosten meetelt, klopt er geen jota van jouw berekening. Heb je soms een tunnelvisie?

    • Marc 15 juni 2018 om 17:25 - Antwoorden

     Oh, was jouw rekensom wel serieus dan? Dacht dat het een grap was. Maar zoals je weet heb ik hier ook wel eens serieuzere sommen gemaakt. Zie https://www.climategate.nl/2018/05/groensters/#comment-2203857 Mijn advies, gasketel voorlopig laten hangen, geen Shell aandelen kopen of voor elektrische verwarming gaan (echt een dom plan) en de eerstkomende verbouwing in ogenschouw nemen of je tegelijkertijd kan isoleren en lagetemperatuurverwarming kan aanleggen.

   • Aad Vermeulen 15 juni 2018 om 17:37 - Antwoorden

    Marc,
    Laat je niet in de luren leggen door Shell. Shell investeert maar 4 a 5 % van zijn investeringspost in windmolens, laadpalen, zonneparken en wat dies meer zij. De rest wordt geinvesteerd in fossiel, dat is en blijft hun business.
    Waarom zou Shell niet investeren in zonneparken en windmolens. Kost ze bijna niks en met de subsidies verdienen ze er ook nog aan, net zo goed als de windmolenbusiness en zonnepaneelbusiness. Ze slaan zo 2 vliegen in 1 klap. Shell weet als geen ander dat met de uitbreiding van wind- en zonneenergie de afzet van fossiel verzekerd blijft. Voor ieder windmolenpark kan er weer een gascentrale bijgebouwd worden.
    Voor CCS geldt precies hetzelfde. Ze stonden direct vooraan om CO2 onder Barendrecht te pompen. Daarmee sloegen ze tegelijkertijd meerdere vliegen in 1 klap. Door het afvoeren van CO2 kregen ze meer ruimte om door te gaan met fossiel. Bijkomstigheid was dat ze wel een bedrijf kende dat voor die ondergrondse opslag kon zorgen, nl Shell. Daarmee hadden ze er door de subsidie weer een verdienmodel bij. Een 3e vlieg was dat onder Barendrecht er gas was opgepompt door Shell. Met het terugbrengen van de nodige druk met CO2 zou eventueel verzakkingsgevaar ook duidelijk verminderen. En dat allemaal grotendeels vergoed door de staat, lees de belastingbetaler.
    Waarom denk je dat Shell wel investeert in een groen imago, maar niet in bijvoorbeeld kernenergie? Juist, omdat fossiel hun core-business is en dat zal altijd zo blijven.

  • David 14 juni 2018 om 14:25 - Antwoorden

   Ik kies dan voor kolenstook. Tijdens wandeltochten in Wales overnacht in boerderijen met kolen CV. Werkte prima.
   gas kost plm 7ct/KWh kolen 3ct/KWh.

   • Gert Visser 14 juni 2018 om 15:26 - Antwoorden

    Mijn idee. Maar de Overheid zou de Overheid niet zijn als er al niet stiekem gewerkt werd aan een verbod op zoiets.

 10. cathrien 14 juni 2018 om 14:47 - Antwoorden

  Jullie hadden ze vanmorgen moeten horen! Pikant detail: Ghislaine Plag versprak zich (0f juist niet….?) door ipv meteorologisch, theologisch inzicht te zeggen. Weliswaar gecorrigeerd door de tv dominees, maar hoe dicht bij de waarheid was ze even!

  De indoctrinatie lag er weer kilometers dik bovenop. Daar kan de islam en menig gristenhond een puntje aan zuigen.

  Kortom, het was fantastisch paniek zaaien geblazen en oproepen de aarde te redden door het klimaat tegen te houden. Want niet onze kleinkinderen of kinderen zouden “het” (verdrinken van de aarde?) meemaken, nee, wij zelf nog. Zo sprak een “deskundige” van de Universiteit Groningen.

  Als ik daar had gezeten had ik naar details gevraagd WAT er precies allemaal zou gebeuren en genieten van het verdere gehakkel.

  Het moest “tastbaar” gemaakt worden voor de mensen. Aldus een weervrouw Helga. Ik zou zeggen: steek de dijken door en redt vervolgens de boel. Dat kweekt helden, met een perfecte shockdoctrine dankzij Groninger aardbevingen!

  Die weerbarstige werkelijkheid toch.

  https://www.nporadio1.nl/spraakmakers/onderwerpen/459608-stand-nl-de-gevolgen-van-de-opwarming-van-de-aarde-worden-nog-steeds-onderschat

  • Hetzler 14 juni 2018 om 19:04 - Antwoorden

   @Catrien Leuk om te lezen: https://wattsupwiththat.com/2018/06/14/good-news-99-989-of-the-antarctic-ice-sheet-didnt-melt/
   Het begint eentonig en sneu te worden al die paniekzaaierij. Postmoderne policor.

  • Hetzler 14 juni 2018 om 19:16 - Antwoorden

   @Catrien Deze is ook leuk: https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/plots/8518750_meantrend.png
   Niets aan de hand dus met zeespiegelstijging. Wederom rondje alarmisme van onze Kim Jong Un- staatstelevisie het NOS-journaal.

  • Geert 14 juni 2018 om 19:29 - Antwoorden

   Nog nooit zo weinig zee-ijs bij Spitsbergen gemeten – http://nos.nl/l/2236518

   Nee hoor er is niets aan de hand…

   • willy 14 juni 2018 om 19:45 - Antwoorden

    Het ijs in mijn frigo is deze ochtend ook gesmolten. Zouden de alarmisten dan toch gelijk hebben?

   • Boels 15 juni 2018 om 07:49 - Antwoorden

    NPO/NOS is bezig om de hofnarren te paaien.
    Ze hebben niet genoeg aan €800 miljoen per jaar.

    Zelf doen ze niets aan het “klimaatprobleem”: het op zwart zetten van NL2 en NL3 lijkt mij een goed idee.
    En niet alleen vanwege het “klimaatprobleem”.

    • nikos 15 juni 2018 om 08:44 - Antwoorden

     Het mooiste was een of ander NPO huppetrutje een tijd geleden die zei dat ze de wereld over was gevlogen om de mensen bewust te maken van de AGW.
     LOL

 11. Hetzler 14 juni 2018 om 19:28 - Antwoorden

  @allen De moeite van het kijken waard temidden van de klimaatgekte:
  https://www.youtube.com/watch?v=-JBHui6soko

  • Erik 17 juni 2018 om 11:10 - Antwoorden

   Om een klein beetje energie op te wekken willen de provinciale milieu criminelen kennelijk alle natuurschoon opofferen. Leuk voor hun kinderen en kleinkinderen.

 12. willy 14 juni 2018 om 22:06 - Antwoorden

  Hetzler, ik heb die gapminder-grafiek opgezocht. Echt reuze interessant. Ben vandaag uren bezig geweest met de tool.
  Een echte aanrader voor iedereen.
  https://www.gapminder.org/tools/#$chart-type=bubbles

  • Hetzler 14 juni 2018 om 22:34 - Antwoorden

   @Willy Veel dank en een bittere noodzaak als tegenwicht aan de apocalyptische waanbeelden van Urgenda en Greenpeace.

  • Hans Erren 15 juni 2018 om 06:57 - Antwoorden

   Ja het schijnt een toekomstige ramp de zijn voor de ecofanaten dat arme mensen zich ontworstelen uit armoede. De waanidee begon allemaal met silent spring.

 13. Wiersma 15 juni 2018 om 05:04 - Antwoorden

  Ik sluit me even aan bij de heersende consensus: 0,01% materie, in dit geval CO2, zorgt voor 1 graad C. – of méér! – extra opwarming van de aarde. Dat komt ongeveer overeen met kippengaas wat een factor 100 is uitgerekt of zo.

  Ik ben dus van plan om een laag kippengaas op mijn dak te leggen om:
  A: de aarde te redden.
  B: zelf minder energie te gebruiken.
  C: sociaal motief: het is uiteraard een redelijk goedkope manier om je huis te isoleren, dus ook arme mensen kunnen hieraan meedoen! #inclusiviteit!
  (hoewel gaas gemaakt van kippen niet echt diervriendelijk is, maar je moet toch wat om de aarde te redden!)

  Je vraagt je echt af waarom de politiek alleen maar met problemen komt en verdorie nooit met oplossingen!

  Terwijl het zo simpel is!
  Bijvoorbeeld: mijn vrouw , ik, onze kinderen en alle buren inmiddels, dragen ’s winters allemaal een pleister op onze rechter knie. Als permanente isolatie. Kan de kachel gelijk ook een graadje of twee zachter!
  We overwegen zelfs om komende winter ook op onze linker knie een pleister te plakken: kan de kachel gelijk 4 graden lager! #jemoetermaaropkomen!

  Verder vragen ons ook af hoeveel onzinnige discussies, TV programma’s etc over het klimaat het klimaat hebben opgewarmd. Want ja, ook computers, TV’s en het internet draaien niet op gratis kokoksnoten zoals we hier altijd zeggen!

  • Hans Erren 15 juni 2018 om 06:24 - Antwoorden

   Nee Wiersma zo werkt het niet. Ziek eens op wat een Dobson-eenheid is.

  • Hans Erren 15 juni 2018 om 06:53 - Antwoorden

   En heel jammer dat je het werk van serieuze klimaatskeptici zoals Lewis op deze manier belachelijk maakt. Wie heeft dan nog alarmisten nodig als Lewis ook al vanuit het skeptische kamp wordt afgefakkeld.

 14. Henk dJ 15 juni 2018 om 08:06 - Antwoorden

  We zullen nog maar eens de leugens en verdraaiingen in een artikel van Hetzler oplijsten, om weer maar eens aan te tonen dat hij ofwel er echt niets van snapt, ofwel o(om onduidleijke redenen) probeert om doelbewust leugens te blijven verspreiden:

  “AGW hypothese”. Nee, het is geen hypothese. Het is een theorie. En het woord “theorie” moet je begrijpen in de wetenschappelijke betekenis van het woord, zoals de evolutie-theorie”, de “Big-Bang theorie”, de “theorie van de zwaartekracht”, … niet in het algemeen taalgebruik van “ik heb daar een theorietje over…”. Een “wetenschappelijke theorie” is een overkoepelende verklaring voor een hele hoop experimenten, metingen, bewezen hypothesen, die allemaal compatibel zijn met de theorie. Een wetenschappelijke theorie is zo goed onderbouwd, dat het zo goed als onmogelijk is dat die verkeerd is.

  “hockeystick-grafiek. Naderhand bleek de curve te berusten op statistische manipulatie”. Nee, er is NOOIT sprake geweest van manipulatie. Er was vanaf dag 1 een volledig transparantie methode beschreven. Je kon het niet eens zijn dat dit een correcte methode was, maar ze was wel duidelijk en expliciet beschreven in meerdere wetenschappelijke publicaties. En de essentie van die analyse is sindsdien al tig keer bevestigd, met andere datasets, andere methodes, addiitonele metingen, een extra 20 jaar van temperatuurdata enz. Maar toch blijven AGW-negationisten dit allemaal ontkennen…

  “Na 1998 is de gemiddelde stijging vrijwel gestopt” Nee, ze is blijven stijgen. Niet altijd even snel, maar we zitten ondertussen 0,4°C hoger dan in 1998. http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/mean:36/from:1950

  Drie blunders, en we zijn 2 paragrafen ver. Om de reactie niet te lang te maken, zal ik nu maar stoppen. Mijn tekst zou langer worden dan zijn artikel…

  • Erik 15 juni 2018 om 12:25 - Antwoorden

   Henk

   een figuur met unadjusted.hadcrut tot 2014,5 en daarna hadcrut4. Tevens uah6.
   De feiten spreken voor zich, kloppen niet zo erg met die van jou.. Geen middeling van maanddata. Jouw presentatie is cherrypicked en zowiezo veel te kort.

   http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/mean:1/from:2014.5/plot/hadcrut3gl/mean:1/from:1950/plot/uah6/mean:1/from:1950/offset:0.3/plot/uah6-land/from:1998/to:2015/trend/offset:0.3

   We hebben in totaal slechts 167 jaar aan data. Ook dat is te kort en de trends zijn ook hier afhankelijk van begin en einddatum. Voor een trend bepaling moet je er ook opletten dat je bij dezelfde fase vd 60 jarige cyclus start en eindigt.

   • Henk dJ 15 juni 2018 om 12:46 - Antwoorden

    1 kleine aanpassing aan jouw grafiek: ik heb de “tot 2015” weggehaald
    http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut3gl/mean:1/from:1950/plot/uah6/mean:1/from:1950/offset:0.3/plot/uah6-land/from:1998/trend/offset:0.3
    En dan zie je wel een stijgende trend!

    waarom nam je 2015? “Jouw presentatie is cherrypicked” !!!

    • Erik 15 juni 2018 om 13:48 - Antwoorden

     Henk,

     ik nam begin El Niño naar begin El Niño. Dan krijg je een vlak stuk. Maar ik ben het met je eens. Het blijft natuurlijk kersen plukken. We hebben te maken met een 60 jarige cyclus gesuperponeerd op een min of meer lineair stijgende trend (de trend is zelfs licht parabolisch, zoals je kunt zien als je voor de 60 jarige cyclus corrigeert. De licht krommende trendlijn is in overeenstemming met een stijgend stukje van de circa 1000 jarige cyclus)

   • J. van der Heijden 15 juni 2018 om 13:08 - Antwoorden

    Erik,

    en natuurlijk of je een fysische verklaring hebt voor je 60 jarige cyclus en niet denkt dat je wat ziet en er velvolgens niet onderbouwde conclusies aan verbind.

    Maar zelfs met jouw “60 jarige cycclus”in het achter hoofd zie je dat de opwarming steeds sneller gaat

    1958-nu 0.154 ±0.021 °C/decade (2σ
    1948-2008 0.126 ±0.021 °C/decade (2σ)
    1938-1998 0.066 ±0.023 °C/decade (2σ)
    1928 1988 0.052 ±0.021 °C/decade (2σ)
    1918 – 1978 0.043 ±0.021 °C/decade (2σ)

    Jouw 60 jarige cyclus warmt dus ook steeds sneller op, zonder enge verklaring van jouw kant waarom

    Maar we weten jij constateert alleen maar en trekt geen conclusies (behalve natuurlijk dat het absoluut nooit en te nimmer CO2 geweest zou kunnen zijn)

    • willy 15 juni 2018 om 14:05 - Antwoorden

     J.,
     opwarming:
     1918/1978-> +0.043°C -> 1928/1988 -> +0.052°C -> 1938/1998 -> +0.066°C -> 1948/2008 -> +0.126°C -> 1958/nu -> 0.154°C
     dus trend:
     1918/1978-> +0.009°C -> 1928/1988 -> +0.014°C -> 1938/1998 -> +0.04°C -> 1948/2008 -> +0.028°C -> 1958/nu
     Het tabelleke is niet perfect maar ik hoop dat ge begrijpt wat ik bedoel (0.009= 0.052-0.043 enz).
     trend:
     0.009
     0.014
     0.04
     kentering
     0.028

     Ik zie het wel opwarmen, maar versneld…?

     • J. van der Heijden 15 juni 2018 om 14:28

      Nee Willy je begrijpt het niet

      Je ziet de opwarmings trend per 10 Jaar over de genoemde periode van 60 jaar dus

      Tussen 1958 en nu is de opwarming 6 * .154 = 0.924 C of natuurlijk ruim 1.5C per eeuw
      Tussen 1948 en 2008 is de opwarming 6 * .126 = 0.756 C of natuurlijk ruim 1.26C per eeuw

      Dus duidelijk een versnelling van de trend waarneembaar

     • willy 15 juni 2018 om 14:58

      Ah ja, ik zie het al. Ook de trend versnelt, ge hebt gelijk.
      Wat ik zag was dat de snelheid waarmee die trend versnelt…vertraagt. Maar dat was uw punt niet, sorry.

    • Erik 16 juni 2018 om 11:40 - Antwoorden

     Maar zelfs met jouw “60 jarige cycclus”in het achter hoofd zie je dat de opwarming steeds sneller gaat

     1958-nu 0.154 ±0.021 °C/decade (2σ
     1948-2008 0.126 ±0.021 °C/decade (2σ)
     1938-1998 0.066 ±0.023 °C/decade (2σ)
     1928 1988 0.052 ±0.021 °C/decade (2σ)
     1918 – 1978 0.043 ±0.021 °C/decade (2σ)

     Dat klopt Jan. Zoals ik eerder al aangaf hebben we een cyclus gesuperponeerd op de trend. Echter de onderliggende trend is enigszins parabolisch. Je kunt dit zien mbv een 60 jarig running mean, waarbij je de 60 jarige cyclus verwijderd of in excel waarbij blijkt dat de parabolische trend veel beter correleert dan de lineaire. Als je beide resultaten in excel uitzet vallen ze ze bijna samen.

     De parabool trend klopt ook goed met mijn gedachte over de circa 1000 jarige cyclus. Als we die eenvoudigheidshalve even sinusvormig veronderstellen houd dit in dat we in de onderste helft van een opgaande tak van die 1000 jarige cyclus bevinden. Dus het opwarmen zal nog wel even doorgaan, wel met ups en downs vd 60 jarige cyclus.Ik schat op grond van een inpassing van 160 jaar hadcrut resultaten dat we het maximum ergens in 2200 zullen bereiken.

     • Ronald 16 juni 2018 om 14:35

      En hoe hoog is dat maximum, volgens jouw berekeningen?

     • Ronald 17 juni 2018 om 12:58

      Erik, dat klopt niet. Uitgaande van een 1000-jarige cyclus met lokaal maximum in het jaar 2200 zit het buigpunt op 1950. Dan zouden we nu dus niet in de “onderste helft van een opgaande tak” zitten, maar juist in de bovenste helft. Hier valt jouw theorie in duigen.

     • J van der Heijden 17 juni 2018 om 13:30

      Ronald,

      Wat natuurlijk helemaal de doodssteek is voor het idee van Erik is natuurlijk het feit dat het 1000 jaar geleden helemaal niet warmer was dan nu, en dat hij nog steeds geen enkele verklaring heeft waar de energie vandaan zou moeten komen om de boel op te warmen.

      Hij laat keurig energie uit het niets ontstaan

     • Erik 17 juni 2018 om 15:19

      En Jan heeft nog steeds geen verklaring dat er 1000 jaar geleden overal hogere boomgrenzen waren dan nu en dat er landbouw was op Groenland. Komt natuurlijk door CO2.

     • Erik 17 juni 2018 om 15:36

      Ronald

      Circa een jaar geleden een berekening gemaakt. Een lin trend bepaald door hadcrut 4 , en eenzelfde tijdslengte gekozen van een superpositie van 2 sinussen. Door de laatste ook een lin trend en geschoven met een aantal parameters totdat beide trendlijnen praktisch samenvielen.

      https://www.dropbox.com/s/6ec8h89hf0w5r3s/Screenshot%202018-06-17%2015.25.02.png?dl=0

     • Ronald 17 juni 2018 om 16:26

      Erik,
      1. ik neem aan dat het eens bent met mijn vorige opmerking?
      2. ik neem aan dat je weet dat je een 1000-jarige cyclus niet kunt bepalen op basis van 170 jaar aan data?
      3. de gemiddeld globale daling van 0.1 graad in jouw reconstructie vanaf 2000 tot nu zien we nergens terug in de waarnemingen.
      4. als je terug gaat in de tijd loopt jouw reconstructie volledig spaak met de geaccepteerde reconstructies. Jan heeft daar gewoon gelijk. Wetenschappelijk gezien is er geen enkele consensus dat het rond 1200, gemiddeld gobaal, warmer was dan nu. En dat zou wel moeten volgens jouw reconstructie.

      Kortom, leuk hoor, dit soort berekeningen, maar je loopt continu spaak in je eigen beweringen en aannames. Dit model heeft dan ook geen enkele voorspellende waarde voor toekomstig en verleden klimaat.

     • Erik 17 juni 2018 om 18:58

      Ronald

      1. ik neem aan dat het eens bent met mijn vorige opmerking?
      2. ik neem aan dat je weet dat je een 1000-jarige cyclus niet kunt bepalen op basis van 170 jaar aan data?
      3. de gemiddeld globale daling van 0.1 graad in jouw reconstructie vanaf 2000 tot nu zien we nergens terug in de waarnemingen.
      4. als je terug gaat in de tijd loopt jouw reconstructie volledig spaak met de geaccepteerde reconstructies. Jan heeft daar gewoon gelijk. Wetenschappelijk gezien is er geen enkele consensus dat het rond 1200, gemiddeld gobaal, warmer was dan nu. En dat zou wel moeten volgens jouw reconstructie.

      1) Buigpt in 1950 OK. Wel 100 jaar hc4 data voor dit buigpt.

      2) dat weet ik niet. Je krijgt in ieder geval wel een indruk van het cyclus verloop. Natuurlijk wordt in dit stadium geen exacte weergave geclaimd.

      3) Het betreft een globale beschouwing die geen rekening houdt met tijdelijke uitschieters van korte termijn. Het is de lange termijn waarnaar we kijken.

      4) Misschien zijn de geaccepteerde reconstructies wel niet zo goed. Ik zou de gehanteerde methode wel eens los willen laten op de data van Mann, vd hockey stick curve.
      En Ronald, Jan heeft veel kritiek, echter zelden gelijk. En consensus is een niet wetenschappelijk argument. Waardoor waren er hogere boomgrenzen dan nu, waardoor floreerde de landbouw op Groenland?

     • Henk dJ 17 juni 2018 om 19:01

      “dat er landbouw was op Groenland.”
      Een bewering die gretig door de sceptici wordt verspreid. Maar was dat ook zo? Ik heb in de aflopen dagen naar bewijs daarvoor zitten zoeken, en uiteindelijk geen enkel overtuigend bewijs gevonden. Er bestaat 1 tekst van in de 13e eeuw die daar iets schrijft dat aanduid dat het werd geprobeerd. Archeologische onderzoeken hebben wel wat suggestieve zaken gevonden, maar geen ondubbelzinnig bewijs van echte landbouw.

      Mogelijks heeft men gedurende enkel decennia hard geprobeerd om een redelijke oogst te bekomen. Mogelijks was er net voldoende om te overleven. Maar kun je een schamele oogst ook “landbouw” noemen? Alleen maar als je er van overtuigd bent, veronderstel ik…

     • Hans Erren 17 juni 2018 om 19:31

      http://sciencenordic.com/vikings-grew-barley-greenland
      Is archeologisch bewijs niet goed genoeg Henk?

     • Ronald 17 juni 2018 om 20:02

      ad1. Dan ben je het automatisch ook eens dat jouw bewering dat “we in de onderste helft van een opgaande tak zitten” een fout was.
      ad2. dat lijkt me logisch. Je kunt even goed een 500-jarige of 2000-jarige cyclus construeren aan zo’n korte tijdreeks.
      ad3. ok
      ad4. en juist omdat het een globale beschouwing is (jouw woorden) zegt Groenland niet zo veel. Wat zeggen een paar lokale hotspots over de gemiddelde globale temperatuur? Niets.

      “Misschien zijn de geaccepteerde reconstructies wel niet zo goed”. Je snapt zelf ook wel dat dit geen sterk argument is zonder krachtige onderbouwing. En ja, ik ken de kritiek op Mann, maar het staat nog altijd als een huis. Henk dJ schreef vandaag al terecht: “de essentie van die analyse is sindsdien al tig keer bevestigd, met andere datasets, andere methodes, additionele metingen, een extra 20 jaar van temperatuurdata enz.”

      Dus sorry Erik, je verhaal wankelt aan alle kanten. Wat mij bertreft is het allang omgevallen.

     • J van der Heijden 17 juni 2018 om 20:53

      Erik,

      ” Jan heeft veel kritiek, echter zelden gelijk.”

      Nou dat is dan heel makkelijk voor Je Erik, zodra als ik iets schrijf met een bron er bij ga ja die bron controleren of hij zegt dat ik zeg wat hij zegt en als dat niet zo is moet ik mijn woorden natuurlijk intrekken een andere optie is natuurlijk om met ander wetenschappelijk onderzoek te komen dat jouw mening bevestigt

      Jij schreef
      ” We hebben dan heden ten dage te maken met CO2 uitstoot als gevolg van de warme middeleeuwen, die wel 2 tot 3 graden warmer waren dan nu.”

      https://www.climategate.nl/2018/06/grote-schoonmaak-bij-environmental-protection-agency-epa/

      Dan neem ik gewoon aan dat jij daar een wetenschappelijke onderbouwing van hebt, zo niet is het een loze opmerking en ben je dus af

     • Erik 17 juni 2018 om 21:32

      Ronald

      ad1. Dan ben je het automatisch ook eens dat jouw bewering dat “we in de onderste helft van een opgaande tak zitten” een fout was.
      ad4. en juist omdat het een globale beschouwing is (jouw woorden) zegt Groenland niet zo veel. Wat zeggen een paar lokale hotspots over de gemiddelde globale temperatuur? Niets.

      “Misschien zijn de geaccepteerde reconstructies wel niet zo goed”. Je snapt zelf ook wel dat dit geen sterk argument is zonder krachtige onderbouwing.

      1) Het gaat over de hc4 data, die zitten bijna voor de helft in de onderste tak van het opgaande deel.
      4) globaal kun je op 2 manieren opvatten. Ik gebruik een andere betekenis dan jouw letterlijke.
      Kijk naar de hogere boomgrenzen en landbouw op groenland.

     • Erik 17 juni 2018 om 21:36

      Jan,

      Jij schreef

      ” We hebben dan heden ten dage te maken met CO2 uitstoot als gevolg van de warme middeleeuwen, die wel 2 tot 3 graden warmer waren dan nu.”

      Dan neem ik gewoon aan dat jij daar een wetenschappelijke onderbouwing van hebt, zo niet is het een loze opmerking en ben je dus af

      Een feitelijke onderbouwing, kijk maar naar de ijstijden. Naijlen van CO2 met 800 tot 1000 jaar op de temperatuur.

     • Henk dJ 17 juni 2018 om 21:45

      Hans Erren, de link die jij geeft had ik al gelezen in mijn onderzoek. Die past perfect in hetgeen ik schreef: “Archeologische onderzoeken hebben wel wat suggestieve zaken gevonden, maar geen ondubbelzinnig bewijs van echte landbouw.” Ze vinden wat geroosterde zaadjes gerst op Groenland, vinden het onwaarschijnlijk dat die geïmporteerd werden, en leiden daaruit af dat er landbouw was.

      Doe nog eens wat verder onderzoek, en je zult vaststellen dat het dieet van die Groenlanders voor 80% uit vis en vlees bestond. dus veel graan zullen ze niet hebben kunnen groeien.

     • J van der Heijden 17 juni 2018 om 21:52

      Erik,

      Die 2-3C heb je daar onderbouwing van?

      Nope dacht het niet

      En heb je Shakun et al gelezen?

      https://www.nature.com/articles/nature10915

      Oh en dan natuurlijk nog het onzinnige idee dat de toename van CO2 niet antropogeen is.

      Wetenschappelijke onderbouwing?

      Dus iets van een wetenschappelijke studie en niet het woord van Erik Jan Zuidema?

      Nope natuurlijk niet maar we moeten je wel geloven want jij zegt het!

     • Ronald 17 juni 2018 om 22:28

      Tja Jan, wat Erik hier doet is feitelijk data manipulatie om zijn eigen theorietje bevestigd te krijgen. Gewoon fraude dus. Maar a la, het is maar climategate, dus lekker laten gaan.

     • Hans Erren 17 juni 2018 om 22:39

      Wat ik dus constateer Henk, je verwerpt de waarnemingen van archeologisch onderzoek omdat het niet in je model past.

      Wel eens van Popper gehoord, Henk?

     • Ronald 17 juni 2018 om 23:01

      Nou Hans, de onzekerheidsmarge rondom deze ene waarneming is dusdanig groot dat een theorie verworpen op basis van deze ene waarneming wel heel erg ver gaat. Ik vermoed dat Popper daar wel in mee kan gaan.

     • Henk dJ 18 juni 2018 om 04:16

      Hans Erren, ik verwerp de waarnemingen niet. Ik plaats ze in context.

      Maar nu je het hebt over “verwerpen […] van onderzoek omdat het niet in je model past”, dat is toch de standaard strategie van AGW-negationisten, niet? Je moet niet verder kijken voor voorbeeldjes hiervan naar mijn reacties in dit draadje “15 juni 2018 om 08:06” “15 juni 2018 om 18:35” “15 juni 2018 om 12:46”

  • Hetzler 15 juni 2018 om 17:42 - Antwoorden

   @Hdj Ik vrees dat van jouw betoog het enige correcte is dat je het verschil in de wetenschap tussen theorie en hypothese kent.

   • Henk dJ 15 juni 2018 om 18:35 - Antwoorden

    Hetzler, Ik heb ondertussen vastgesteld dat jou overtuigingen gebaseerd zijn op cognitieve dissonantie (zie 14 juni 2018 om 19:37)

   • J van der Heijden 17 juni 2018 om 13:32 - Antwoorden

    Jeroen,

    zelfs als dat waar zou zijn heeft hij in ieder geval 1 feit meer correct weergegeven dan jij in de afgelopen 3 maanden.

 15. Scheffer 15 juni 2018 om 08:28 - Antwoorden

  Klimaatalarmist NPO-weerman Peter Kuipers-Munneke mocht gisteravond emotioneel helemaal los bij Jinek. Hij was op Zuidpool geweest en daardoor nu vegan-preacher geworden. Hij wees op rode vlekken op de kaart van Antarctica waar het volgens hem verontrustend opwarmde onder het ijs.

  Jinek vergat hem te vragen om de de plekken van de 91 vulcanen onder de ijskap van Antarctica aan te wijzen. Die liggen precies onder de rode vlekken op de klimaat-alarmistische kaart van Kuipers-Munneke.

  NPO-journalisten doen hun kritische werk niet, want ze zijn of politiek “groen” volledig ingebed en/of geheel ondeskundig.

  https://www.sciencenewsforstudents.org/article/giant-volcanoes-lurk-beneath-antarctic-ice

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK