Demonisering en onwaarheid: een Siamese tweeling

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Onlangs nam Rusland een drijvende kerncentrale, eigenlijk 2, in gebruik om een afgelegen gebied in het noorden van elektriciteit te voorzien (zie eerdere bijdrage vandaag). Het gaat hier om 2 SMR-centrales (‘Small Modulair Reactors’). Geschikt voor stroomvoorziening in afgelegen gebieden, zoals al meer van toepassing bijvoorbeeld in Alaska en Argentinië.

Dit is weer een mooie ontwikkeling in het toepassen van kernenergie dat steeds noodzakelijker wordt. Kernenergie is immers niet alleen de goedkoopste, maar ook de veiligste energiebron van allemaal. Bovendien, kernenergie stoot geen significante hoeveelheden CO2 uit in de levenscyclus. Dit laatste is belangrijk te weten voor hen die menen dat er een klimaatprobleem is vanwege CO2.

Opmerkelijk is evenwel hierbij te constateren hoe sterk ook de journalistiek is misleid door jarenlange irrationele demonisering van deze energiebron. Vooral vanuit de hoek van Greenpeace die er systematisch op uit was, en nog steeds is, om kernenergie uitgebannen te krijgen om ‘redenen’ die geen zinnig mens zou kunnen begrijpen. Niet om de mensheid te behoeden voor gevaren of op enig andere rationele grond, maar uit eigenbelang. Greenpeace gaat hierbij geen middel uit de weg om door desinformatie (nepnieuws) de burger en de journalistiek te misleiden en onterecht bang te maken om zo haar doel te bereiken. Dit krantenbericht is een goed voorbeeld van deze praktijk. Zie hier.

Zie alleen al de kop en het taalgebruik daarin. We lezen Tsjernobyl. In het artikel wordt gesproken over omstreden drijvende kerncentrale. Nergens is te bespeuren op grond waarvan deze centrale omstreden zou zijn. China bouwt nu aan de lopende band kerncentrales. Allemaal omstreden? Ik dacht het niet. Immers de ontwerpen voldoen aan alle moderne veiligheidseisen. ‘Omstreden’ bestaat derhalve slechts in het, vermoedelijk door Greenpeace geïndoctrineerde, hoofd van de betreffende verslaggever die kennelijk niet de moeite heeft genomen zich in deze materie te verdiepen.

Akademik Lomonosov.

Het gaat hier blijkbaar om decennialange stemmingmakerij om de eigen ideologie door te drukken, niet om objectieve informatie. Het woord Tsjernobyl en de associatie met Rusland immers zijn onterecht en opzichtig kwaadwillend suggestief. Het is bekende postmoderne, anti Verlichte, emotie zonder inhoudelijke kennis van zaken of de moeite van objectieve journalistieke informatievoorziening. Immers, het gaat hier om een totaal ander type reactor dan die van Tsjernobyl, aldus het artikel. Het gaat om twee aangepaste kLT-405-reactoren die ook in ijsbrekers hun diensten ruimschoots hebben bewezen. Beproefde installaties dus. in het artikel in Kernvisie wordt dit bericht alsmede de informatie over deze kerncentrale wel objectief toegelicht.

Dat soort ongefundeerde stemmingmakerij daarentegen, zo niet demonisering, is het abjecte anti Verlichte beleid van organisaties zoals Greenpeace die in de suggestieve berichtgeving de hand heeft gehad zoals het artikel in Kernvisie aangeeft. Dit is overigens schering en inslag in het hedendaagse politiek correcte debat over het niet bestaande klimaat- en energieprobleem. Wat Greenpeace eigenlijk stelt is dat ‘een busongeluk in 1987 het bewijs is dat er in 2018 geen nieuwe treinen mogen rijden’, aldus het artikel in Kernvisie. Mee eens.

Dezelfde hypocrisie geldt voor het negeren van de chemische ramp van Bhopal die, i.t.t. de 3 nuclaire incidenten, vele duizenden doden en een veelvoud aan gewonden eiste. Alle chemische fabrieken dan maar sluiten? GP is selectief stil. Vanzelfsprekend, omdat het niet in de ideologische strategie past: wie de energie beheerst, beheerst de natie.

Wij kunnen dan ook stellen dat het klimaat- en energiedebat om niets anders dan postmoderne onwetenschappelijke onzin draait teneinde ideologisch macht en een verdienmodel veilig te stellen. Analoog kun je stellen dat het collectieve klimaatgeloof zich op hetzelfde niveau bevindt als het geloof in heksen van vóór de Verlichting i.c. postmodern. Een intellectuele blamage voor de AGW-hypothese (‘Anthropogenic Global Warming’: door de mens veroorzaakte catastrofale opwarming), het IPCC en al die andere gefaalde doempredikers!

Gegeven het gebrek aan natuurwetenschappelijke kennis bij onze bewindslieden wekt dit geen verbazing, al blijft het steeds weer verontrustend dat bewindslieden als Nijpels, Rutte, Wiebes c.s. er blijk van geven geen idee te hebben waar ze het over hebben. Zij voegen zich kritiekloos en uit onkunde bij het Orwelliaanse systeem dat klimaatbeleid heet, maar dat de burger steeds verder onderdrukt, keuzemogelijkheden ontneemt en op exorbitante kosten jaagt zonder enig effect.

Hoe policor moreel arrogant moet je bovendien zijn om welvaart te onthouden aan de ontwikkelingslanden door de bouw van elektriciteitscentrales (kern en gas) te blokkeren? Jaarlijks overlijden 4 miljoen mensen door het geen toegang krijgen tot betaalbare stroom. Naar mijn mening zou dat eerste faciliteren punt nummer één moeten zijn op de prioriteitenlijst van ontwikkelingshulp, zoals dit ook geldt voor genetisch aangepaste gewassen. Ik bespeur hier niets van. Naar mijn mening een aan misdadigheid grenzende nalatigheid.

Organisaties als Greenpeace en Milieudefensie grijpen evenwel terug naar hun ideologisch fossiele tijdperk van vóór de val van de Muur. Zij begrijpen niets van onze maatschappij, de uitdagingen, of wat hier voor moet doorgaan, de moderne wetenschappelijke ontwikkelingen en lijken ieder verantwoordelijkheidsgevoel voor onze kleinkinderen te negeren, ingekapseld als zij zijn in hun bekrompen conservatieve ideologie die niet meer van deze tijd is. Hun irrationele commentaren op de drijvende kerncentrale illustreren dit.

Het Kernvisie-artikel besluit dan ook met de wijze woorden: ik vrees dat het pure gemakzucht is om zich te voegen naar het anti nucleaire sentiment. Een journalistiek advies dat ook de NPO zich ter harte zou moeten nemen, alsmede AD en Trouw.

Ceterum censeo Legem Caeli delendam esse.

Door |2018-07-08T18:29:56+00:009 juli 2018|80 Reacties

80 Comments

 1. leonardo 10 juli 2018 om 18:07 - Antwoorden

  Wat een paternalistische, en ook wel denigrerende en minachtende houding van Guido. In minachting en denigreren doet ie eigenlijk niet onder voor die van Van der Heijden of De Jong!
  Wel, laten we één van de alarmisten dan maar eens voor het voetlicht halen.
  HenkdJ.

  Wat zei die 2de ouderling ook weer?

  “Er zijn meer wetenschappers die aannemen dat AGW er is, dan die vinden dat er geen sprake van is. Dat betekent: “de science is settled”.!”

  Wat zei De Jong tegen mij, toen ie dat gelezen had? Ik citeer:
  [… ik ben] bang dat Leonardo ze uit zijn dikke duim gezogen heeft. Het is toch overduidelijk dat dit geen quotes zijn? Het is gewoon een klassieke truc van volksmennerij: leg je tegenpartij woorden in de mond, en beschuldig die tegenpartij dan dat zijn (nooit uitgesproken) “worden” (sic) pure leugens zijn. Immers, eenieder die ook maar een klein beetje van de wetenschappelijke methode zou afweten, weer dat [dat] gewoonweg niet de manier is waarop wetencshap (sic) werkt.

  Wel, wel, dat was HenkdJ donderdag 5 juli om 19.27, van wie ook de quote vol uitroepvraagtekens was. “Al die loze beweringen?”.

  Wat zegt de Jong dinsdag 26 juni om 22.29 tegen Leonardo, nauwelijks een week eerder? Ik citeer:
  er zijn […] meer wetenschappers die aannemen dat AGW er is, dan die vinden dat er geen sprake van is. […] Dat betekent: “de science is settled”.

  Daar staan nog teksthaken, die in mijn tekst lelijk zouden hebben gestaan.
  Heeft daar misschien iets gestaan, wat de uitspraak conditioneert, wat de uitspraak een heel andere wending geeft?
  Nee, ik liet iets weg, dat voor mijn verhaal niet essentieel was, maar wel de uitspraak nog versterkte.

  Hier is de hele tekst van De Jong: “er zijn inderdaad meer wetenschappers die aannemen dat AGW er is, dan die vinden dat er geen sprake van is.” Leonardo, ik ben het met je eens, maar je conclusie is verkeerd. Dat betekent immers niet “consensus”. Dat betekent: “de science is settled”.

  Dat De Jong vergeten is wat ie gezegd heeft, soit, hij zegt zoveel. Maar dat hij, in plaats van te gaan zoeken in de comments, omdat ie zo langzamerhand toch wel weet dat ik precies weet wat ik doe, glashard gaat ontkennen – en als het ware gaat verloochenen wat z’n eerste gedachten zijn als ie opstaat en z’n laatste gedachten als ie naar bed gaat. En hij zal ze ook nog wel dromen.

  Mann mann. Op ons dorp zeiden we dan: en je kon nog wel zo goed leren, jongen.

  PS
  Niet ongerust worden Van der Heijden, jij komt ook aan de beurt. Dat je daar zeker van mag zijn moge blijken uit het feit dat ik je alvast ga vragen naar wat ik op dit moment maar misleiding noem.
  Als onderdeel van deze affaire zei je dat AGW niet alleen bewezen is, maar ook gemeten, en stuurde de metingen mee, althans dat zei je. Ik heb dat document ook maar doorgeploegd. Maar ik kon nergens vinden met welk instrument die metingen zijn verricht. Misschien dat ik een instrument-naam voor acroniem aanzie? Kun je me even helpen, zodat ik me nog beter kan voorbereiden.

  • J van der Heijden 10 juli 2018 om 18:38 - Antwoorden

   https://www.climategate.nl/2018/06/klimaat-in-het-eerste-millennium/#comment-2206592

   Quote komt dus hier vandaan voor de nieuwsgierige lezertjes

   Oh en de instrumenten staan op pagina 1

   “The changes of the outgoing longwave radiation (OLR) in clear-sky conditions have been calculated using High Resolution Infrared Radiation Sounder (HIRS) observations from 1979 to 2004. ”

   Zie je observations staan?

   Maar ik zit al weer te wachten op een stevige afstraffing van je Leonardo!

   Ik kan niet wachten!

   • leonardo 10 juli 2018 om 20:05 - Antwoorden

    Er staat “calculated”, Van der Heijden, niet gemeten.
    Moet ik nu begrijpen dat dat zoiets is als: iemand calculeert dat de hoogte van de Domtoren in Utrecht, na langdurige droogte, 0.0987654321 km is, dus de hoogte van de Domtoren is nu eindelijk definitief vastgesteld?

    • J van der Heijden 10 juli 2018 om 20:29 - Antwoorden

     Inderdaad het is duidelijk Meinardi kan niet kritisch lezen

     Je gaat eerst meten en met die metingen ga je rekenen

     Maar jij hebt vast een ander intiligent en wetenschappelijke onderbouwde verklaring voor de metingen ?

   • J. van der Heijden 18 juli 2018 om 07:21 - Antwoorden

    HenkdJ,

    reageer je hier nog ?

    • Henk dJ 18 juli 2018 om 09:16 - Antwoorden

     JvdH: ik heb niet gereageerd omdat Guido een moratorium had voorgesteld (Guido 10 juli 2018 om 17:50)

     Ik citeer gewoon even wat Sandra Kronenberg heeft geschreven. Zij rond haar scriptie af met de hoop dat er “een tijd komt waarin er een integer en open debat gevoerd kan worden tussen hen, de wetenschap en de politiek, waarin naar elkaar geluisterd wordt”.
     https://www.climategate.nl/2018/07/wie-twijfel-zaait-zal-inzicht-oogsten/comment-page-1/#comment-2208241

     De reacties van Leonardo, zowel hier als in de ‘discussie’ onder de tekst over Kronenberg, tonen aan dat er nog een lange weg te gaan is….

     Hij geraakt blijkbaar niet verder dan persoonlijke aanvallen op Guido, jou, mij,… Om nog maar eens Kronenberg te citeren: “Klimaatsceptici nemen in feite de wetenschap niet serieus.” Hie kun je dan een integer debat voeren?

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK