Een nar vraagt meer…

Een gastbijdrage van Peter van Beurden.

In de Balie was er onlangs een bijeenkomst met een aantal sprekers, die moesten becommentariëren of van het gas af in het tempo dat de regering voor ogen stond wel haalbaar was. Zie hier.

Tijdens die bijeenkomst kwam de opmerking voor de zoveelste maal voorbij: het methaan van de veestapel is de grootste boosdoener… Die oprisping van iemand met een Duits accent – want onze oosterburen liggen blijkbaar mijlenver op ons voor als het om de bescherming van “moeder Aarde” gaat – schoot me in het verkeerde keelgat.

Ja, we hebben een grote veestapel wereldwijd zo’n 65 miljard dieren. Daarvan zijn mooie staatjes met hoeveel vlees– en hoeveel melkrunderen, hoeveel geiten, schapen, varkens, kippen, ganzen etc.

Nou hebben de runderen en vooral het melkvee blijkbaar de onhebbelijke gewoonte methaanboeren en methaanscheten te laten. Die kunnen daar niet zoveel aan doen, want die worden daartoe aangezet door de methaanproducerende bacteriën die het gras helpen verteren dat wij niet kunnen eten. Daarna genieten wij het vlees en de melk.

Wie kan me helpen? Is het niet zo dat als dat gras niet gegeten wordt het afhankelijk van de plaats waar het staat bij het vergaan van het gras en bladeren in hun levenscyclus óók worden omgezet in CO2 of in CH4 en dat runderen geen houtige gewassen eten die CO2 meerjarig kunnen opslaan?

Hoort die hele riedel van bezwaren niet naar het rijk der fabelen te worden verwezen en is het niet zo dat de bacteriën / schimmels er buiten of ín het vee voor zorgen dat de planten die dieren en mensen eten direct of indirect weer hapklaar in CO2 worden omgezet zodat de planten in de gematigde zone weer in het volgende jaar aan een nieuwe cyclus kunnen beginnen?

Tegen de tijd dat we koeien en de rest van de veestapel steenkool voeren verandert dat misschien, maar voorlopig hangt alles samen met de koolstofcyclus waaraan wij mensen ons bestaan te danken hebben. Waar zit mijn denkfout? Waarom wordt het CO2 niet opgenomen in het systeem? Zijn we misschien wat ongeduldig?

Door het verstoken van fossiele brandstof komt er meer CO2 in de koolstofcyclus. Die is zoekende naar een nieuw evenwicht waarbij er evenveel in de korte of lange koolstofkringloop wordt opgenomen dan er wordt afgevoerd.

Ook CH4 wordt weer omgezet in CO2. Hoeveel tijd daarmee heen gaat is me niet duidelijk. De getallen daaromtrent verschillen nogal. Roept u maar!

Uiteindelijk leidt het allemaal naar meer CO2 waardoor de aarde vergroent. Meer mensen vragen méér planten en/of dieren. Dat kun je éénjarig doen of méérjarig. Heidevelden in stand houden op plaatsen waar ze niet thuishoren is dus een toeristische aangelegenheid en werkt tegen de échte natuur in. Maar in het stadium van verdwazing waarin we bijna collectief meegaan noemen we dat “Nieuwe natuur”.

Nederland was een hout/bosland, van oudsher, al voor de laatste ijstijd toen het zich kon vestigen op de sedimenten van het oude Hercynische gebergte waarvan we de resten nu de Ardennen noemen. De aarde red zich wel. Maar mensen hebben voedsel nodig en eten zelden gras of boombladeren. Realiseren we ons wel dat een bos meer is dan een bomenplantage. Dat daar allerlei dieren en mensen hun kostje scharrelen en daarbij voedsel omzetten in CO2/methaan.

Rudy Rabbinge.

Bos laten groeien met bomen die CO2 langjarig in hun hout opslaan lijkt me dus een uitstekend idee. Oerwouden laten staan en dus niet opstoken in een vlaag van verstandsverbijstering nog een beter idee. Maar blijkbaar ligt het rapport van de KNAW hierover rustig te verstoffen in de bekende bureaulade of het verticale archief.

Opstoken dat we dan ook nog onderbouwen met een dubieuze boekhouding van circulair CO2. Wat je uiteindelijk oogst aan hout moet je dan wel meteen grootschalig herplanten. Het is nog een beter idee als je de kap gepaard laat gaan met een langjarige opslag van het hout in gebouwen, meubelen, etc. En dat weer laten volgen door recycling tot er tenslotte na een zo lang mogelijke cyclus allen te verbranden rest worden omgezet in energie. De bosbouwer en de bosbrandexpert in ons gezelschap kunnen daar vast zinnige opmerkingen over kwijt.

Donna Laframboise.

Waar het misgaat in de wetenschap is in het op een gedegen manier bijeenbrengen van de diverse gescheiden inzichten van allerlei groepjes op deelgebieden gespecialiseerde klimaatwetenschappers”. Het bij elkaar brengen van die gewaardeerde en hopelijk objectieve wetenschappelijke inzichten laten we over aan de bovenlaag in het IPCC, een belanghebbende politieke bovenlaag met bijbehorende politieke agenda. Daarvan kun je weinig wijsheid en véél propaganda verwachten. Lees het boek “The delinquent teenager van Donna Laframboise. Mogelijk vallen je dan alweer en aantal schellen van de ogen.

Asscher en Klaver bij Jinek.

En onze politici moeten het doen met een samenvatting door het KNMI van ik meen 60 – van een IPCC rapport van 6000 pagina’s. Maar ze informeren zich gelukkig ook buiten die samenvatting. Wat moge blijken uit hun reacties op een opmerking van Eva Jinek die zij in een recent praatprogramma maakte over een Ethiopische koeienscheet en de catastrofale gevolgen daarvan.

Die heugelijke avond waren er vier politieke leiders bij Jinek. Jesse Klaver, Gert Jan Seghers, Alexander Pechtold en Lodewijk Ascher. Zij waren daar in verband met het bekrachtigen van de klimaatwet. Euforie alom! Jinek vroeg of de aanwezige politici diezelfde avond vlees hadden gegeten en of ze met de auto waren gekomen, een nieuw pak hadden gekocht en of ze wel wisten wat of hun ecologische voetafdruk was.

Boosdoener CO2 en CH4 dus weer in de beklaagden bank. Vervolgens werd in opperste verbazing de enorme vervuiling van de Ethiopische koeienscheet aan de kaak gesteld en neigden de heren er toe om het vlees eten eraan te geven als dat zo’n enorme vervuiling met zich bracht. (Zie hier, vanaf 18.35 min.)

Door |2018-07-07T08:45:36+00:007 juli 2018|195 Reacties

195 Comments

 1. Peter van Beurden 8 juli 2018 om 13:48 - Antwoorden

  Mensen die de kwalificatie dom gebruiken dragen mijns inziens slechts iets bij aan de opwarming van het gespreksklimaat hier. En die opwarming kan ik niet als positief duiden. Geduldig uitleggen kost meer tijd maar maakt de materie ook toegangkelijker voor alle anderen die ook vragen hebben en net als ik wel een voorzichtige mening hebben maar elk argument welwillend willen wegen. Daarnaar was ik op zoek.
  Naar beneden trappen om hoger op de apenrots te komen kan ik niet zo waarderen,

  Mijn dank voor alle positieve opmerkingen en links, maar die lappen tekst met formules moet ik in hapklare brokjes tot me nemen. Daar is dus nu even het wachten op.

  • Scheffer 8 juli 2018 om 16:06 - Antwoorden

   Ik ben het ad hominem “dom” niet tegengekomen, van Beurden. Doortrapt werd ook nog niet genoemd………, maar dat is wel een punt voor een positieve kritische discussie…… over groene ideologie, klimaatalarmisme. actie-wetenschap door de milieu-beweging en politiek effectloos dwaalbeleid omtrent “duurzame” energie en hun steeds hogere eco-lasten.

  • Ronald 8 juli 2018 om 22:05 - Antwoorden

   Nou Peter, dan kun je lang wachten. Beter dan (Ronald 8 juli 2018 om 11:46) krijg je het niet. Als je het vertikt om daarop te reageren, dan ben je verdere reacties niet waardig. Met een dergelijke passieve houding schiet je jezelf danig in de eigen voet.

   • Peter van Beurden 9 juli 2018 om 02:27 - Antwoorden

    Ronald,
    Geloof het of niet, maar ik heb ook nog iets anders te doen. Ik neem aan dat je het niet erg vind dat ik er eerst goede notie van neem voor ik er op een zinnige manier op kan reageren. En de ene reactie heeft meer voorkennis nodig dan de andere.

 2. Scheffer 8 juli 2018 om 19:58 - Antwoorden

  En gelukkig is er nog Elsevier / Syp Wynia…………

  Voor de burgers van Nederland is het natuurlijk niet nieuw dat ze worden overvallen door maat­regelen waar ze niet om hebben gevraagd, die ze op kosten jagen en waarvan de doelmatigheid dubieus is. Zo zijn de Nederlandse burgers murw gebeukt. ‘Het zal mijn tijd wel duren, ze doen toch waar ze zin in hebben, dit overleven we ook wel weer’ – dat werk.

  Je kunt het hoofd ook te snel laten hangen. Daarom in dit ­Zomernummer een opgewekte oppepper in zesvoud, tegen het gasverbod dat aan Nederland en de Nederlanders wordt op­gelegd, te beginnen met het gasverbod voor nieuwbouw dat deze zomer is ingegaan. Dat gasverbod werkt contraproductief, wordt met valse argumenten aan de man gebracht, is schijnheilig, peperduur en autoritair en het product van irrationele getuigenispolitiek. Kijk maar……..

  column van Syp Wynia: Politici duiken weg voor hun eigen gasverbod

  Eén: Het gasverbod is contraproductief

  Als het tot doel heeft de uitstoot van CO2 in Nederland te reduceren omwille van het klimaat, dan deugt het niet. De Groningse hoogleraar Machiel Mulder heeft overtuigend uitgerekend dat het afsluiten van ­Nederlandse huizen van het gas leidt tot een hogere gasconsumptie, omdat de elektriciteitscentrales voor meer stroom moeten zorgen, die alleen met gas kan worden opgewekt. Zon en wind zijn immers onzeker en ontoereikend als stroombron, opslag van stroom zit er nauwelijks in en kolen, kernenergie en hout mogen niet meer of zijn viezer dan gas.

  Twee: Het gasverbod wordt met drogredenen aan de man gebracht

  De indruk wordt gewekt dat het afsluiten van woningen van gas een noodzakelijk, of zelfs ‘solidair’ gevolg is van het geleidelijk stoppen van de aardgaswinning in Groningen. Gesuggereerd wordt dat het niet willen accepteren van het nationale gasverbod een harteloze houding is, zonder enig medeleven met getroffen Groningers en harteloos jegens ‘volgende generaties’ bovendien. Het is agitprop, volgens de slechtste ondemocratische tradities. Gas komt niet uitsluitend uit Groningen. Er is voor vele, vele eeuwen aardgas in de ­wereld en het is overal populair, omdat het schoner en klimaatvriendelijker is dan enige andere beschikbare brandstof.

  De rest achter de betaalmuur:

  https://www.elsevierweekblad.nl/nederland/opinie/2018/07/zes-redenen-om-gasverbod-niet-voor-lief-te-nemen-630249/

  • Scheffer 8 juli 2018 om 20:03 - Antwoorden

   Wat een zooitje amateurs daar in het kabinet en 2de Kamer. Allemaal achter de groene rattenvangers Klaver en Pechtold aanhollen……….

  • Cathrien stroink 8 juli 2018 om 23:27 - Antwoorden

   De truck van de chantage rond Groningergas wordt door Naomi Klein in haar boek: De Shockdoctrine uitgebreid beschreven.

  • Anne 8 juli 2018 om 23:33 - Antwoorden

   De gemiddelde Nederlander heeft zeker zijn/haar verstand al lang geleden verloren; en maar blijven geloven in msm sprookjes…

 3. Cathrien stroink 8 juli 2018 om 23:19 - Antwoorden

  “Voor de Noordpool is het te laat”

  deelde Bernice Notenboom vanavond op tv rond de Friese jeugdactiviteiten (om de klimaatverandering te stoppen) .

  Zou ze dit zelf nog steeds geloven?

  • Anne 8 juli 2018 om 23:35 - Antwoorden

   Nee, maar je hebt mensen die zeer goed kunnen liegen.

   • Cathrien stroink 9 juli 2018 om 12:53 - Antwoorden

    De vraag was een grapje. Haar bewering kwam er moeizaam uit. Alsof ze op de plee zat.

  • Michiel de Pooter 9 juli 2018 om 13:32 - Antwoorden

   “Voor de Noordpool is het te laat”

   Leuk voor die zwetende mensen achter de klimaattafels.

 4. Anne 8 juli 2018 om 23:41 - Antwoorden

  Ik ga nog steeds voor hoop op en in het gezonde verstand én gevoel.
  Ook op dit blog.
  Dat de wetenschappelijke inbreng alhier (of het nu de alarmist of de scepticus is) vooral de mensen mag en moet informeren in kader transparantie. Transparantie is een eerst noodzakelijke stap tot waarheid uberhaupt.

 5. Aad Vermeulen 9 juli 2018 om 00:36 - Antwoorden

  @ Roland
  ìk wil graag een mechanisme zien hoe die 1784oC tot stand komt.

  Ik wil niet dat je de bal ongevraagd terugkaatst. Het is jouw redenering dat CO2 zorgt voor opwarming van de atmosfeer. Mijn rekensom die is gebaseerd op jouw uitleg is vrij simpel. 999440 : 560 ppm is de verhouding tussen het aantal delen dat 1oC opgewarmd moet worden en het CO2-deel dat die warmte moet opleveren. Die verhouding is 1784. Dat betekent dat 1 CO2 molekule de temperatuur van 1784oC moet hebben om de rest van de atmosfeer 1oC op te warmen.

  Waar in de natuurkundeles heb je geleerd dat 1 molekuul CO2 een temperatuur kan hebben van 1784oC? Temidden van 999440 molekulen die een temperatuur hebben van laten we zeggen 15oC?

  Verder moet je me ook nog uileggen dat als CO2 de lucht opwarmt door het invangen van IR-straling wat er dan met die warmte gebeurd. Is het niet zo dat in de atmosfeer die extra warmte wordt afgevoerd dmv verhoogde evaporatie, conductie of convectie? Of blijft die warmte hangen terwijl processen als conductie, convectie en evaporatie dan ineens stil gaan staan?

  • Ronald 9 juli 2018 om 09:45 - Antwoorden

   Tja Aad, zoals jij het voorstelt werkt het natuurlijk ook niet: “1 CO2 molekule de temperatuur van 1784oC moet hebben”.

   Hoe het wel werkt? Hier wordt het allemaal netjes uitgelegd en zoals je nogmaals kunt lezen, spelen de andere (dan CO2 en CH4 in mindere mate) 999600 moleculen geen enkele rol van betekenis in het broeikas verhaal; N2 en O2 zijn doorzichtig voor warmtestraling.

   https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/achtergrond/hoe-warmen-broeikasgassen-de-aarde-op

   Ik had het niet beter kunnen uitleggen. Vind je dit wel een geloofwaardig mechanisme van hoe de opwarming tot stand komt?

   • Marleen 9 juli 2018 om 10:36 - Antwoorden

    Ronald,

    “Op die grotere hoogte is het echter kouder dan -18ºC. De aarde straalt dan volgens de wet van Stefan-Boltzmann minder warmtestraling uit.”

    Ik ga deze wet zeker niet betwisten, maar je zou verwachten dat als het op grotere hoogte kouder is, dat er op die hoogte meer warmtestraling zou zijn. Een groter verschil in temperatuur betekent een sterker temperatuurgradiënt dus een grotere temperatuuroverdracht = relatief meer warmtestraling. Als dat zo is, zou de toename van broeikasgassen niets uit moeten maken voor het broeikaseffect, ook al klinkt dat tegenstrijdig.

   • Erik 9 juli 2018 om 18:36 - Antwoorden

    Ronald,

    waarom werkt het niet zoals Aad stelt?
    We zien een CO2 stijging met circa 2 ppm per jaar. Deze 2 ppm worden verondersteld de atmosfeer zodanig op te warmen dat er een meetbare temperatuur toename ontstaat, van bijv 0,5 graad per eeuw, of door homogenisatie van circa 1 graad per eeuw.
    Het stukje vh KNMI is wel aardig geschreven, maar geen antwoord op de beschouwing van Aad.

   • Dirk Visser 9 juli 2018 om 21:38 - Antwoorden

    Ik heb nooit de inconsequente redenering kunnen volgen waarom de oppervlakte temperatuur -18ºC is bij afwezigheid van broeikassen. Als er geen waterdamp in de atmosfeer is, is er ook geen sneeuw, ijs of wolkvorming. De albedo van de aarde is dan 0.1 en niet de 0.3 waarvan uitgegaan wordt bij de berekening van die -18ºC.
    Gebruik je een albedo van 0.1 zonder broeikasgassen, dan wordt de oppervlakte temperatuur -2ºC. Het netto broeikaseffect is dan slechts 17 graden in plaats van 33 graden. Water in de hoedanigheid van vnl wolken zorgt voor een negatieve terugkoppeling van 16 graden.
    Zou, als je het broeikaseffect versterkt met extra CO2, water opeens voor een positieve terugkoppeling kunnen zorgen?

    • Ronald 10 juli 2018 om 00:13 - Antwoorden

     Dirk, als je het effect van alleen broeikasgassen wilt bepalen, dan moet je alle andere factoren constant houden. Ijs, sneeuw, wolken en albedo zijn geen broeikasgassen.

     • Dirk Visser 10 juli 2018 om 10:54

      Ik vind het nogal een abstracte redenering om alleen de gasvorm van water te overwegen. In de atmosfeer kun je waterdamp en wolken niet als onafhankelijke forceringen beschouwen. Ik denk dat dit toch gedaan wordt omdat met wolkvorming niet goed rekening kan worden gehouden, of in ieder geval niet goed geparametriseerd kan worden in de klimaatmodellen.

     • Ronald 10 juli 2018 om 14:32

      Dirk,
      Ik vind het eigenlijk heel consequent zoals men te werk gaat. En uiteraard zijn waterdamp en wolken aan elkaar gekoppeld.

      “Ik vind het nogal een abstracte redenering om alleen de gasvorm van water te overwegen.”
      Dat gebeurt dus ook niet.

      In de berekening worden wolken, ijs en sneeuw vertegenwoordigd door de albedo en waterdamp als broeikasgas. Alle aggregatietoestanden van water worden dus netjes meegenomen. De gemiddelde, ijs-, sneeuw en wolkenbedekking is vrij goed bekend. Dit alles staat dan ook los van wolken parameterisatie in klimaatmodellen.

 6. Anne 9 juli 2018 om 01:55 - Antwoorden

  Wat ik als een probleem vind en ervaar is dat wetenschappers van sceptische en alarmistische zijde, naast andere professionals en/of onderzoekers van het klimaat, in een behoorlijke spagaat liggen. Wie heeft de waarheid in pacht? De wetenschapper loopt in beginsel altijd achter de feiten aan. Dus de waarheid kan ten allen tijde gekeerd. In kader de klimaathysterie hebben we te maken met modellenmakers die op basis van model A t/m Z mogelijke scenarioos weergeven. Het is een soort van casinospel op de (vermeende) waarheid.
  Wie zet in tegen de hoogst mogelijk te winnen prijs.

 7. Anne 9 juli 2018 om 02:03 - Antwoorden

  En de prijs zou waarheid moeten zijn, maar is het niet.
  We zijn mede door AGW en het achterlijke politiek ingestelde IPCC feitelijk in een waarheidsoorlog beland wat het klimaat betreft.
  En wie spint garen?
  Ik mag hopen dat betrokkenen zich beseffen waartoe ze verleid zijn.

 8. Anne 9 juli 2018 om 02:28 - Antwoorden

  Ik persoonlijk geloof dat de mens een invloed heeft op zijn/haar omgeving.
  Echter niet in apocalyptische zin van klimaat hysterische invloeden op de wereldtemperatuur.
  Wat ik wel geloof is dat mensen in al hun gedoe door intentie hun omgeving beinvloeden en realiseren.
  Ik kan het niet wetenschappelijk aantonen, maar ik weet meer dan zeker dat de intentie invloed heeft op de uitkomst.
  Quantumfysica zou daar een uitkomst kunnen bieden omdat deze feitelijk zegt dat de waarnemer de uitkomst beinvloed.

 9. bart 9 juli 2018 om 11:27 - Antwoorden

  .ronald…druk weekend gehad….als ik het goed begrijp volgde eerst de co2 de temperatuur…dat is onomstreden…toch?…volgens sommigen/velen zelfs op 800 jaar…dan komt t industriele mensje zo rond 1850 en hoeps die 800 jaar wordt binnen n oogwenk ingehaald en co2 ipv van volgend leidend……ik kan er met mn simpele pet niet bij…mvg..bart

  • Erik 9 juli 2018 om 11:47 - Antwoorden

   Ik kan er ook niet bij Bart. Ik zie alleen dat een toename vd temperatuur gevolgd wordt door een toename van CO2. Op alle tijdschalen. In de ijstijden soms 1000 jaar verschil, nu een paar maanden tot een half jaar.
   CO2 komt grotendeels uit de oceanen bij opwarming, groot verschil in tijd tussen transport uit de diepzee en transport vanaf lagen dichtbij het oppervlak.

   • J van der Heijden 9 juli 2018 om 12:03 - Antwoorden

    Erik,

    Ga eens onderzoek LEZEN en proberen te begrijpen in plaats van dogmatisch je mening te herhalen.

    Ik kan je Shakun et al 2012 aanbevelen.

    Heb je dat in de tussentijd al gedaan?

    Veel nuttiger dan WFT grafiekjes maken

    http://www.atm.damtp.cam.ac.uk/mcintyre/shakun-co2-temp-lag-nat12.pdf

    • Erik 9 juli 2018 om 14:03 - Antwoorden

     Jan

     Gaarne jouw mening, kort en kernachtig samengevat. Niet iedereen heeft tijd om jouw linkjes te lezen.

     • J. van der Heijden 9 juli 2018 om 17:02

      Erik,

      Jij claimt ” In de ijstijden soms 1000 jaar verschil,”

      Wat natuurlijk complete kolder is omdat je ALLEEN maar naar VOSTOK wil kijken en dat is 1 plek op Antarctica. Dus als je nu eens iets zou LEZEN (en je zou kunnen beginnen met de Summary aan het begin

      “support the conclusion that an antiphased hemispheric
      temperature response to ocean circulation changes superimposed on globally in-phase warming driven by increasing
      CO2 concentrations is an explanation for much of the temperature change at the end of the most recent ice age.”

      Dus de opwarming komt voor ene groot deel door CO2.

      en als je dan nog eens kijkt naar figuur 2 kijkt dan zie je dat op het noordelijk halfrond Co2 eerst stijgt voordat de Temperatuur stijgt.

      Mooier kan ik het niet maken. Het LEZEN van wetenschappelijk onderzoek is aan te bevelen in plaats van het eindeloos herhalen van verhaaltjes van “sceptici”

      Oh en wetenschappers weten dat ook al sinds de jaren 70

      Oh en hier nog een keertje veel duidelijker samengevat dan ik het ooit zou kunnen

      https://www.youtube.com/watch?v=zQ3PzYU1N7A

      En ook deze heb ik al meer dan 1 keer gepost. En verklaard heel goed het hoe en waarom van het probleem en van jouw verwarring.

     • Marleen 9 juli 2018 om 23:37

      Jan van der Heiden, je zegt “en als je dan nog eens kijkt naar figuur 2 kijkt dan zie je dat op het noordelijk halfrond Co2 eerst stijgt voordat de Temperatuur stijgt.”

      Wat je in werkelijkheid ziet Jan, zijn een reeks geplotte proxies en gegevens van simulaties.

     • Erik 10 juli 2018 om 13:10

      Jan

      Wat natuurlijk complete kolder is omdat je ALLEEN maar naar VOSTOK wil kijken en dat is 1 plek op Antarctica.

      Vostok lijkt me een aanzienlijk betere proxy dan veel van jouw reconstructie data, vaak gebaseerd op twijfelachtige boomringen enz.
      Maar misschien wil jij Vostok wel verklaren, uitgaande van jouw CO2 inzicht.

     • J. van der Heijden 10 juli 2018 om 15:42

      Erik,

      Als je nu het onderzoek had GELEZEN in plaats van alleen maar mijn commentaar had gelezen dan had je ook een onderzoek kunnen doen naar de gebruikte proxies. (Ook de supplemetary information had ik al eens eerder geplaatst)

      Die staat hier

      https://media.nature.com/original/nature-assets/nature/journal/v484/n7392/extref/nature10915-s1.pdf

      En dan had je kunnen LEZEN dat de proxies vooral niet uit boomringen bestaat. En dat er van iedere proxie een wetenschappelijke studie is gemaakt en dat die ook nog allemaal keurig netjes gerefereerd staan. Ik vind het dan ook wel erg makkelijk om de bal terug te spelen. Je wil zelf helemaal niet doen. Het beste wat ik je kan aandragen is vooral om het videootje te bekijken en heel goed te luisteren.

      Jij verwacht dat iedereen alles tot in detail op Jip en Janneke niveau uitlegt en dat jij gewoon je standpunt kunt vasthouden totdat een ander er 100-en uren in heeft gestoken en het precies op het niveau uitlegd met voldoende detail en onderbouwing zodat jij tevreden bent.

      Wetenschappers zijn jaren bezig met wetenschappelijk onderzoek, maar Erik is klaar nadat hij weigert te lezen en gewoon zegt “Vostok lijkt me een aanzienlijk betere proxy dan veel van jouw reconstructie data,” onderbouwing 0.

      Om dat te typen heeft hij voldoende tijd, om het 100 keer te herhalen heeft hij ook voldoende tijd, om te proberen een wetenschappelijk onderzoek te lezen, geen tijd, filmpje kijken waar het in wordt uitgelegd, geen tijd.

      Kort samen gevat de opwarming is onmogelijk te verklaren zonder CO2.

     • Erik 12 juli 2018 om 00:29

      Jvdh

      Toch wacht ik (volgende week) nog op een verklaring van temperatuur en CO2 gemeten aan de Zuid Pool nabij Vostok.

    • Marleen 9 juli 2018 om 14:31 - Antwoorden

     J van der Heijden,

     Het abstract vermeldt het volgende:

     “Here we construct a record of global surface temperature from 80 proxy records and show that
     temperature is correlated with and generally lags CO2 during the last (that is, the most recent) deglaciation”

     “generally”, dat betekent zoiets als “in het algemeen”, “doorgaans”. Het betekent ook “niet altijd”. Maar misschien ging het jou wel om heel andere beweringen die in dit artikel gedaan worden. Zolang je niet samenvat waar het je om te doen is kan niemand er wat mee.

     • Guido 9 juli 2018 om 16:39

      Dit is altijd een lastig concept tot je het gaat ontleden in hapklare brokken

      1) De hoeveelheid CO2 dat water kan bevatten is afhankelijk van de temperatuur. De uitwisseling tussen atmosfeer en oceaan gaat langzaam, je kan een gevoel krijgen over de orde van grootte door de afwisseling glaciaal en interglaciaal te bekijken. Verschil in CO2 concentratie ongeveer 100 ppm en verschil in temperatuur ongeveer 6 graden dus orde van grootte 17 ppm per graad. Tijdschaal is eeuwen.
      2) Wij stoten CO2 uit door de verbranding van fossiele brandstoffen en ontbossing, tegenwoordig ongeveer 11 Petagram koolstof oftewel ruim 5 ppm per jaar. Tijdschaal jaren.
      3) Van onze uitstoot wordt ongeveer de helft opgenomen, de processen zijn redelijk bekend maar de lokaties niet
      4) De natuurlijke koolstofuitwisseling tussen land en oceaan enerzijds en atmosfeer anderzijds is vele malen groter dan de uitstoot door fossiele brandstoffen maar in het algemeen is de afgifte en opname in evenwicht
      5) Zowel de opname als afgifte van punt 4 kan veranderen door veranderingen in o.a. temperatuur. Een bekend voorbeeld is El Nino, zorgt voor warm water in de stille oceaan en droogte in een deel van de tropen waardoor er meer CO2 de atmosfeer gaat dan er opgenomen wordt. Het effect hiervan is ongeveer 1 ppm, dit is het verschil tussen de jaarlijkse toename in een El Nino jaar (3 ppm) en een La Nina jaar (2 ppm). Tijdschaal maanden

      Het probleem is natuurlijk dat al deze processen tegelijk werken, toch is het niet zo heel lastig als je er rustig over nadenkt. Komt ie:
      – wij stoten CO2 uit en de CO2 concentratie gaat omhoog
      – dit zorgt uiteraard voor opwarming, CO2 is een broeikasgas (temperatuur volgt CO2)
      – de toename die we nu zien (120 ppm toename bij 1 graad opwarming) is vele malen groter dan wat je verwacht op basis van oceaanuitstoot vanwege opwarming (17 ppm per graad)
      – sterker nog, de oceanen nemen nu CO2 op ook al warmer ze op omdat de gradient van atmosfeer naar oceaan zo groot is geworden
      – de natuurlijke koolstofuitwisseling gaat gewoon door, dus soms stijgt de CO2 concentratie wat harder en soms wat langzamer (CO2 volgt temperatuur)
      – tijdens de afwisseling glacialen en interglacialen was er natuurlijk geen uitstoot, daar volgde in het algemeen CO2 de temperatuur en aangezien CO2 een broeikasgas is versterkte het de afwisselingen in temperatuur

     • Erik 9 juli 2018 om 18:48

      Guido,

      bedankt, ik moet er nog verder over nadenken. Wel even een wft fig gemaakt van jaar en maand data van CO2. 5 ppm lijkt me wel erg hoog.

      http://woodfortrees.org/plot/esrl-co2/from:1990/compress:12/derivative/plot/esrl-co2/from:1990/mean:12/derivative/scale:12

     • Guido 9 juli 2018 om 18:59

      Zie punt 3 Erik

     • Erik 12 juli 2018 om 16:59

      Guido

      even antwoord. Je mag er een week over denken. Bijv gaande van ijstijd naar Eemien een stijging vd temperatuur met circa 12 graden, en een volgende CO2 toename met 100 ppm. Dus in jouw termen CO2 toename circa 8 ppm per temperatuur toename in graad C. Dus de huidige opwarming van circa 1 graad voegt weinig CO2 toe. Dus beetje eens hierover. De huidige opwarming stelt niet veel voor.

      DeltaF= 5,35ln(C/CO2). Dus in de ijstijd is de forcering 5,35*ln(280/180)=2,36 Watt/m^2
      Uitgaande ve klimaat gevoeligheid van circa 1 graad bij 3,7 Watt/m^2 levert de stijging van 180 naar 280 ppm CO2 dus
      een temperatuur stijging van (2,36/3,7)=0,64 graad. Ten opzichte van de grote temperatuur verschillen bij overgang van glaciaal naar interglaciaal is dit verwaarloosbaar. (als je al ve klimaat gevoeligheid mag spreken bij volgen van CO2 en leiden van de temperatuur)
      Conclusie: De bijdrage van CO2 is verwaarloosbaar tov de grote bijdrage van Milankovic in de ijstijden.
      De hoeveelheid CO2 die nu de temperatuur volgt is zeer bescheiden met circa 8 ppm toename, verwaarloosbaar tov de 120 ppm toename, in de tijdspanne dat de temperatuur met 1 graad steeg.

      Dit alles dus vanuit de aanname dat CO2 de temperatuur beinvloedt, zowel nu als in het verleden. Nu is de directe invloed dan groot en Milankovic verwaarloosbaar, in het verre verleden is het net andersom, Milankovic stuurt dan de temperatuur en CO2 invloed is verwaarloosbaar.

 10. bart 9 juli 2018 om 12:41 - Antwoorden

  .tja..sterk spul dat co2…ik moet er van huilen…

 11. bart 9 juli 2018 om 12:48 - Antwoorden

  .overigens…als dat spul echt zo sterk is hoe zijn dan de omslagen in de miljoenen/miljarden? jaren voor 1850 te verklaren…ik leer graag…mvg…bart.

 12. Scheffer 9 juli 2018 om 15:52 - Antwoorden

  “Save the planet” by George Carlin

  https://www.youtube.com/watch?v=7W33HRc1A6c

 13. Scheffer 9 juli 2018 om 17:59 - Antwoorden

  Lineair denken in de politiek en lineair projecteren met klimaatcomputermodellen bij het VN-IPCC was en is nog steeds altijd de sterke troef van het klimaatalarmisme met de mens als hoofdschuldige, terwijl al deze NATUURLIJKE processen (zgn. klimaatfactoren, ook de menselijke invloed) tegelijk (op elkaar in) werken!

  Dat erkennen van het op elkaar inwerken is wel winst in het tot op heden alarmistische klimaat debat, Guido.

  De zekerheid omtrent die onderlinge inwerking is tot op heden giswerk en géén zekerheid, evenzo de klimaatgevoeligheid voor CO2 en is daarmede HET onderdeel van het klimaatdebat als deel de fysische wetenschap, zoals diversen bijdragen van o.a. Arthur Rörsch dat diverse keren heeft onderstreept.

  https://www.climategate.nl/?s=R%C3%B6rsch

  Het GEPOLITISEERDE klimaatalarmisme, en / of (C-)AGW-hypothese van het VN-IPCC daarop gebaseerd, gaat slechts op voor een hele korte meetperiode van 20 jaren tussen 1978 en 1998.

  Daarvoor niet, daarna ook niet. Dat is het debat!

 14. bart 10 juli 2018 om 08:02 - Antwoorden

  .maar.co2 is blijkbaar niet zo sterk dat het de omslag van warm naar koud kon tegenhouden terwijl er veel meer in de lucht zat dan nu…of heb ik dat fout?….mvg…bart…

 15. Rob 10 juli 2018 om 09:52 - Antwoorden

  Hopelijk lezen de ZON en de OCEANEN ook de “Klimaatwet”, want de invloed van zon en oceanen op de CO2 is gigantisch.
  Voor de aarde en de aardbewoners is het zeer te hopen dat die reductie met 95% bij verre NIET gehaald gaat worden daar CO2 een niet mis te verstane rol speelt bij het groeien van GROEN en alles wat daaronder valt.
  Maar in het zeer onwaarschijnlijke geval dat men daar wel in zou slagen lost het probleem zichzelf wel op omdat het merendeel van de wereldbevolking sterft als gevolg van gebrek aan voedsel.
  Voor zover dit onrealistische doel (Klimaatwet) er staat en politici blijkbaar niet in staat zijn om hier serieus over na te denken blijft over dat het een zeer goed verdienmodel is, jammer alleen dat ook de “verdieners” eraan zullen moeten geloven als dit ook maar enigszins gerealiseerd gaat worden en tot die tijd blijft het een uitstekend verdienmodel dat blijft voortduren omdat realisatie verre van mogelijk is……

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK