Hoe ziet Nederland eruit na het Klimaatakkoord?

Een gastbijdrage van Kees Pieters.

Op 10 juli 2018 zijn de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord gepresenteerd. In dit stuk beschouw ik de gevolgen van de paragraaf: Hernieuwbare Elektriciteit op land.

Huidige productie elektriciteit uit zon en wind op land

De bestaande capaciteit van wind op land is een vermogen van 3,3 GW en geeft een jaarlijkse productie van 6,3 TWh (TeraWattuur) (CBS). Dit impliceert 1900 vollasturen.

Het huidige jaarlijkse verbruik aan zonnestroom is 2,1 Twh (CBS).

De jaarlijks opgewekte elektriciteit uit zon en wind op land bedraagt dus 8,4 TWh.

Taakstelling

De taakstelling voor hernieuwbare elektriciteit op land in het Klimaatakkoord is in totaal een productie van 35 TeraWattuur per jaar. Dit moet worden gerealiseerd door windenergie op land of zonne-energie. Het land wordt opgedeeld in 30 regio’s. Elke regio mag dan zelf invullen op de elektriciteit door wind of zon wordt opgewekt. De hoeveelheden op te wekken stroom zijn echter zo gigantisch dat beide alternatieven een ontwrichtende werking zullen hebben op het landschap en het draagvlak in de samenleving.

De huidige productie is 8,4 TWh. De taakstelling voor zon en wind op land uit het Klimaatakkoord is dus 35 minus 8,4 is 26,6 TWh.

We gaan nu uit van twee scenario’s:

 1. De regio’s kiezen voor uitsluitend windenergie
 2. De regio’s kiezen voor uitsluitend zonne-energie

Daarmee kan een ieder zelf bedenken wat de gevolgen zijn indien wordt gekozen voor een mix van beide scenario’s.

Scenario 1: Windenergie

Bij een aantal vollasturen per jaar van 1900 is een vermogen nodig van 14 GW om de taakstelling van 26,6 TWh per jaar te halen. Uitgaande van windmolens van 3 MW zijn er in totaal 4667 nieuwe windmolens nodig om dit te realiseren. De reeds bestaande capaciteit van 3,3 GW staat gelijk aan 1100 windmolens van 3 MW. Het totaal aantal windmolens op land in Nederland wordt dan 4667 + 1100 = 5767.

Wat betekent dit voor de ruimte in Nederland? De totale oppervlakte van Nederland is 41.543 km2. Dat betekent dat gemiddeld op elke 7,2 km2 een windmolen staat, ook in de Waddenzee, het IJsselmeer, op de Veluwe en in de Binnenstad van Amsterdam. Dat betekent dat zowel in noord-zuid richting als in oost-west richting de windmolens 2,7 km uit elkaar staan. (zie ook figuur: Windmolens op land volgens Klimaatakkoord 2018)

De huidige windmolens van 3 MW zijn ongeveer 200 meter hoog. Bij helder weer kun je vanuit een open veld een object van 200 meter zien tot een afstand van 50 kilometer. Dat betekent dat je, wanneer je in een open veld staat met helder weer, na realisatie van het Klimaatakkoord, gemiddeld 988 windmolens ziet staan.

Als we de Waddenzee, het IJsselmeer, de binnenwateren, bos en natuurterreinen en de bebouwde omgeving willen vrijwaren van windmolens, dan blijft er 26.186 km2 over voor windmolens. In dat geval staat op elke 4,5 km2 een windmolen en staan de molens op 2,1 kilometer van elkaar.

Scenario 2: Zonne-energie

Volgens een onderzoek van Universiteit Wageningen levert een zonneweide van 1 ha 500 MWh per jaar op. (zie hier pag. 9).

Kees Pieters.

Om de extra productie van 26,6 TWh per jaar te halen moet er 532 km2 aan zonneweiden worden ingericht met zonnepanelen. Dat is 1,6 procent van het totale landoppervlak van Nederland. Als we er van uitgaan dat de panelen worden opgesteld in zonneweiden, die alleen worden gerealiseerd op grond met een agrarische bestemming, dan moet 2,3 procent van het agrarisch areaal van Nederland worden opgeofferd aan zonneweiden. In oppervlakte is dat ongeveer de helft dan alle huidige verkeersterreinen in Nederland (alle wegen, bermen, op- en afritten, verkeersknooppunten, spoorwegen, spoorwegknooppunten en emplacementen, civiele en militaire luchthavens en bijbehorende terreinen.)

Conclusie

Het Klimaatakkoord zadelt de 30 regio’s op met een bijna onmogelijke keuze. Ofwel: tover het gehele land om in een industrieel landschap dat totaal wordt gedomineerd door windturbines van 200 meter hoog, ofwel: offer 2,3 procent van alle agrarische grond op.

Aldus ir. Kees Pieters.

Door |2018-07-17T23:01:28+00:0019 juli 2018|67 Reacties

67 Comments

 1. J. van der Heijden 19 juli 2018 om 08:27 - Antwoorden

  Of wel we zetten in op zonnepanelen op bestaande daken en dan hoeven we niet iets op te offeren,

  of wel we kiezen voor grotere turbines (minder nodig) of we kiezen voor lagere (minder zichtbaar) of we gaan eens kijken in Noordwijk waar de windmolens nauwelijks zichtbaar op 23km voor de kust staan (3MW turbines met een as hoogte van 81m en een bladlengte van 55 meter totale hoogte 136 meter en geen 200) en stoppen met scaremongering als het niet nodig is.

  Ik ken nog iemand die ooit eens schreef

  ““Inderdaad, het klimaatdebat is vaak chaotisch en wetenschappelijke, politieke en ideologische elementen lopen door elkaar heen. Wederzijdse karaktermoorden van AGWers op klimaatsceptici en omgekeerd zijn heel normaal, net zoals ‘cherry picking’, ‘spindoctoring’ en ‘scaremongering’.
  Ik vind dat onwenselijk en probeer mij daarvan verre te houden, zonder dat het mij overigens altijd lukt. Maar ernstiger is de vervuiling/politisering van de wetenschap.”

  Wie schreef dat ook al weer Hans?

  http://web.archive.org/web/20131006105800/http://www.nrc.nl/klimaat/2012/07/24/het-ene-misbruik-is-het-andere-niet/

  • willy 19 juli 2018 om 10:16 - Antwoorden

   Eindelijk nog eens een bijdrage van een realist-ingenieur.

   J.,
   >> ofwel we zetten in op zonnepanelen op bestaande daken en dan hoeven we niet iets op te offeren

   Zal niet gaan, er is een bepaalde mix zon/wind nodig

   >>of wel we kiezen voor grotere turbines (minder nodig) of we kiezen voor lagere (minder zichtbaar) of we gaan eens kijken in Noordwijk waar de windmolens nauwelijks zichtbaar op 23km voor de kust staan

   Minder maar groter, meer maar kleiner: effect blijft hetzelfde!
   23km voor de kust? In hetzelfde plan staat de Noordzee al vol, zal dus ook niet gaan.

   Wat gaan we doen bij de jaarlijkse vogeltrek? Wegwijzertjes zetten voor de vogels?

   • J. van der Heijden 19 juli 2018 om 10:46 - Antwoorden

    Dus we kunnen geen zonnepanelen zetten op bestaande daken want we moeten ook windmolens neerzetten

    /sarc

    Logica van een “scepticus”

    “Zal niet gaan, er is een bepaalde mix zon/wind nodig”

    Inderdaad en dan krijgen we dus minder windmolens dan wordt aangegeven door ir. Kees Pieters en zie je dus ook minder windmolens en zie je er dus ook minder.

    Verder zijn hebben nieuwe windmolens ook een betere opbrengst dan oude, en staan molens normaal in groepen en niet elke 2,1 km.

    Als je gaat KIJKEN in Noordwijk dan staan daar al windmolens (die hoeven we dus niet meer te plaatsen) en die zijn alleen zichtbaar aan de horizon als het goed weer is en dus niet elke dag, het schrikbeeld van 988 windmolens in het zicht is dus pure onzin en ik snap niet dat een Delfts ingenieur zulke onzin uit zijn pen kan laten vloeien (al is het alleen maar dat er in het volgebouwde Nederland nergens 50 km zicht is)

    Het verhaal van ir. Kees Pieters is dus typisch scaremongering

    • willy 19 juli 2018 om 12:18 - Antwoorden

     >>al is het alleen maar dat er in het volgebouwde Nederland nergens 50 km zicht is

     Logica van een “urbane groen bevlogene” : Als het niet in het zicht is van de stadsbewoner, is alles oké. De vogels en de mensen op het platteland zullen er vet mee zijn.

     Ergens heeft u wel gelijk met uw Noordwijkverhaal. Waarom voorziet het klimaatplan niet enkel in off-shore windindustrieparken? Nederland heeft veel meer zee-oppervlak dan land, tussen al die geplande off-shore windindustrieparken moet er toch nog wel érgens plaats overblijven voor een 5.000-tal extra zwaaipalen?

     • willy 19 juli 2018 om 12:21

      / sarc vergeten op het einde

     • J. van der Heijden 19 juli 2018 om 14:04

      Willy,

      Kees Pieters is aan het stropopjes bouwen om tot de door hem gewenste conclusie te komen dat je van uit elk punt van Nederland 988 windmolens gaat zien

      1, Het zicht in Nederland is in het algemeen << 50 km
      2. De windmolens worden niet 200 meter hoog dus niet zichtbaar vanaf 50 km
      3, Windmolens komen in groepen en niet individueel op 2 km uit elkaar
      4. Er komen niet alleen windmolens maar ook zonnepanelen dus minder windmolens
      5.Het aantal aangenomen vollast uren is hoger dan aangenomen dus minder windmolens

      Maar dat vind Willy allemaal niet interessant want ik als nadenkend stadsbewoner weet dat je bijna nergens in Nederland 50km uitzicht hebt omdat er nog wel eens een flat, zo'n vieze stink boerderij, een bedrijventerrein, een bos, een rij bomen of een stad voor staat, terwijl ik vanaf het strand op 200 meter van mijn huis de windmolens bij Noordwijk 23km verderop alleen bij heel goed weer kan zien en meestal gewoon niet.

     • Lo 19 juli 2018 om 14:53

      https://pure-energie.nl/klantenservice/info/hoe-belangrijk-is-de-hoogte-van-een-windmolen

      Citaat uit bovenstaande brochure.
      “Tegenwoordig staat er in Nederland al een windmolen met een tiphoogte van 200 meter. En het duurt niet lang meer voordat in Nederland (veel) meer van dit soort windmolens worden gebouwd.”
      Tevens een foto van een molen van 200 meter.

      Misschien kan iemand even een aanklacht schrijven dat dit wel bedrog moet zijn want “windmolens worden niet 200 meter hoog” volgens ene J v d Heijden.

     • willy 19 juli 2018 om 15:02

      Bent u geen zelf stropopjes aan het bouwen?

      1.en 2. Hier werd berekend: 988 BINNEN een straal van 50km, niet OP een straal van 50km! Dat wil zeggen : windmolens zo ver het oog reikt, van dichtbij tot waar de zichtbaarheid toelaat.
      3.Minimum afstand tussen twee windmolens is 800 m, dus kan het wel zijn dat ze hier en daar ietsje dichter bij elkaar kunnen staan en verderop wat verder uiteen. Er zijn waarschijnlijk ook natuurgebieden en stedelijk gebied in Nederland waar geen zwaaipalen welkom zijn en waar hierboven nog geen rekening mee is gehouden.
      4. Mix wind-zon:
      Er moet 4x meer windproductie zijn dan zonneproductie, om seizoensopslag zoveel mogelijk te beperken (cijfer van KIVI). Dus zonneproductie is een must maar mag ook niet meer zijn dan 1/4 wind.
      5.Die vollasturen zijn inderdaad hoger bij reuze-windmolens(200m hoog) maar dat is dan weer in tegenspraak met uw punt 2. De correctie van Marc was: dat als men met 200m hoge windmolens rekent, er minder nodig zijn.

      >>terwijl ik vanaf het strand op 200 meter van mijn huis de windmolens bij Noordwijk 23km verderop alleen bij heel goed weer kan zien en meestal gewoon niet.

      Tja, u woont letterlijk met uw rug naar het land gekeerd, dat verklaart misschien waarom het u allemaal niet zo kan schelen.

     • J. van der Heijden 19 juli 2018 om 17:20

      Willy,

      Kees Pieters schreef het volgende

      “Dat betekent dat je, wanneer je in een open veld staat met helder weer, na realisatie van het Klimaatakkoord, gemiddeld 988 windmolens ziet staan.”

      Dus volgens Kees moet je ze kunnen ZIEN

      En dat betekend dus niet at ze er staan maar dat je ze ziet en dat is dus de grote vraag want de meeste sullen verdwijnen achter een bedrijven terrein, snelweg, stinkboerderij of gewoon onzichtbaar zijn vanwege een kleine beetje bewolking.

      En nee ik fiets met enige regelmaat door de duinen langs het strand door het spuuglelijke Noordwijk of met ze achterlijke voetbal hotels naar de langevelderslag Zandvoort en zie dan op zee niet of nauwelijks een paar sierlijke windturbines. Afhankelijk van het weer. Jammer dat er op het land van die lelijke kolossen (hotels) zijn gebouwd die ik vanuit Scheveningen duidelijk kan zien liggen.

      Lo inderdaad er zijn windmolens die tot 200 meter hoogte komen, vraag is worden alle 5767 (of hoeveel gaan we er eigenlijk plaatsen????) 200 meter hoog? Of komen er 4MW turbines (en dus 30% minder)

     • willy 19 juli 2018 om 17:53

      Met een beetje bewolking ziet u er nog altijd een stuk of 600 ipv de 988. Alleen bij dikke mist zult u er geen meer zien!

    • Hetzler 19 juli 2018 om 19:29 - Antwoorden

     @JvdH Ik verblijf zeer frequent in Noordwijk. Wat er nu staat is nog maar het begin. En nu al is het een plee-gezicht en horizonvervuiling. Dit zeker vanaf het huis op het duin. Bovendien markeren rode knipperlichten in het donker die inferieure energiebronnen die onze maatschappij naar de knoppen helpen.
     Ik zou als ik jou was een minder denigrerende toon aanslaan. Vooral als jij de sommetjes kennelijk niet kunt weerleggen. Het aloude verhaal: grote mond en te grote broek. Jij bent het boegbeeld van de alarmistische wereld. Knappe prestatie.

     • J van der Heijden 19 juli 2018 om 19:44

      Ja ja Jeroen

      Ok weet dat hè je er aan stoort ok zeg drink een kopje thee, slik een pilletje en haal een keer diep adem dan komt alles goed

      Nu nog even uitleggen hoe we Nederland zo plat krijgen als een pannenkoek, alle huizen bomen fabrieken stink boerderijen en lelijke voetbal hotels gaan afbreken zodat we inderdaad 50 km zicht hebben naar alle kanten

      Tot die tijd heeft er maar een man een grote mond en een veeel te grote broek en dat ben jij Jeroen

    • Hans Erren 19 juli 2018 om 20:02 - Antwoorden

     JvdH, Scaremongering zijn degenen die bang zijn voor kernenergie en een beetje kooldioxide in de atmosfeer, waarvan wij al vaker hebben geconstateerd dat de verschrikkelijke opwarming maar niet wil komen. Windmolens zijn dus overbodig.

     Je bent een neomalthusiaanse doemdenker.

     • Ronald 19 juli 2018 om 20:41

      Hans, die verschrikkelijke opwarming komt er volgens jou ook. Waarschijnlijk niet deze eeuw, maar dan toch wel de volgende. Jij bent immers de grote verkondiger van de 1.3 graden opwarming bij verdubbeling van CO2: http://www.sciencebits.com/OnClimateSensitivity.

      Dus is het een kwestie van voldoende CO2 de atmosfeer in pompen en dan komt die 4 graden opwarming er vanzelf. Sooner or later.

 2. Marc 19 juli 2018 om 08:54 - Antwoorden

  Maar in hoeverre is het realistisch dat alleen voor windmolens of alleen voor PV wordt gekozen?

  Antwoord: Zowel scenario 1 als scenario 2 zal in de praktijk niet realistisch zijn. Er zal altijd sprake zijn van een combinatie waarbij in de gebieden met gemiddeld minder wind wellicht meer voor PV gekozen zal worden.

  Is de berekening van het aantal vollasturen correct?

  Antwoord: Nee. Volgens het CBS: http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=71227NED&D1=a&D2=a&D3=24-27&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T was in 2017 het aantal vollasturen voor windmolens met een ashoogte groter dan 95m 2375 uur. Dus als je beweerd dat de windmolens ingevuld worden met exemplaren van 3MW met een hoogte van meer dan 200m dan moet je ook het bijbehorende vollasturen aantal nemen.

  Is de berekening van de opbrengst per ha bij zonne-energie correct?

  Antwoord: Wel volgens de bron. Echter, het gaat om de periode 2012 – 2014 waar 230WP panelen werden gebruikt. Tegenwoordig zijn de rendementen van zonnepanelen gestegen wat resulteert in panelen van meer dan 300WP met hetzelfde oppervlak. Daarnaast zijn technologieën als PERC geïntroduceerd die leiden tot hogere rendementen bij bewolking. Een zonneweide met hedendaagse zonnepanelen kan dan ook gemakkelijk 30% meer opbrengst halen dan de genoemde 500 MWh per ha.

  Bedreigd het gebruiken van landbouwgrond de voedselvoorziening?
  Antwoord: Niet in Nederland. Nederland exporteert een groot deel van de opbrengsten van akkerbouw naar het buitenland.

  • F.W.Popma 19 juli 2018 om 09:00 - Antwoorden

   Export van agrarische producten levert geld op en banen. Wie gaat er nog naar de Hoge Veluwe als deze volstaat met windmolens. Wat doet dat voor het toerisme ? Wat doet dat met de wildstand ?

  • Marc 19 juli 2018 om 09:20 - Antwoorden

   Aanvulling, Nederland heeft bijna 900 km² dakoppervlak geschikt voor zonnepanelen: https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/data-analytics/articles/zonnepanelen.html
   Voldoende om de 532 km² in te vullen waarvan is vastgesteld dat de 532 km² aan de hoge kant is gezien het uitgangspunt van 230WP panelen. Alles wat op het dak geïnstalleerd wordt zal niet ten koste gaan van landbouwgrond.

   • Martijn 19 juli 2018 om 09:50 - Antwoorden

    Als je rondrijdt in Nederland zie je overal weilanden vol met zonnepanelen en er komen er nog veel meer bij. Dit is financieel veel aantrekkelijker dan het plaatsen van panelen op je dak.
    Er is dus geen beleid!

  • Leen 19 juli 2018 om 20:26 - Antwoorden

   In 2016 was de windopbrengst en productiefactor veel lager dan in 2017.

   Na het klikken op de CBS-link en vergelijken met twee grote windparken in de Polder, krijg ik sterke twijfels bij de CBS cijfers, want de prestaties daarvan, neem Kubbeweg en Sternweg, liggen structureel ver onder deze cijfers van het CBS.
   Bijvoorbeeld windpark Sternweg (9x 3MW, 108m mast, 149m tip) productiefactor in 2016: 19,9% en in 2017 20,8% terwijl CBS 21,6% resp. 27,1% rapporteert.

   De opbrengst van Sternweg wijkt in 2017 dus 30% af van de CBS-cijfers.
   De productiecijfers van beide windparken worden per minuut gemeten en gepubliceerd, dus ik beschouw deze als correct.
   De cijfers van het CBS worden per maand / kwartaal / jaar (?) samengesteld, ik weet het niet.

   Als de cijfers van CBS te positief zijn, dan zijn er nog meer windmolens nodig dan Kees becijfert.

 3. Leen 19 juli 2018 om 08:59 - Antwoorden

  In elk scenario, dus los van waar deze (wind/zon) elektriciteitsopwekkers zouden worden neerzet, zijn ook nog locaties nodig voor de uitbreidingen van het elektriciteitnet, zoals, transformatoren, hoogspanningsmasten, interconnects en backup-centrales (met hout, pumped-storage, H2, autoaccu’s, fietsaccu’s, of accu-pakketten, vul maar in…).

  En alleen al van dat geld kun je een next-gen.kernenergiereseach-programma draaien met een miljarden budget.
  Vroeg of laat, hier of vanuit het oosten, zal blijken dat er maar 1 manier is om iedereen van energie te voorzien: zoals de zon dat doet of met een variant daarop.

 4. Scheffer 19 juli 2018 om 09:16 - Antwoorden

  Het geeft aan de pure idiotie van dit deel van het RutteIII-klimaat-akkoord: “Hernieuwbare Elektriciteit op land”

  Rekening houdend met groeiende weerstand vanuit de bevolking / gemeentes / provincies is dit in welke variant ook onhaalbaar. En het klimaat wordt en niet kouder of warmer van, maar de bevolking wordt BOOS!

  Volkskrant: Steeds meer weerstand tegen windmolens

  De laatste twee jaar zijn in Nederland meer dan 135 stichtingen en actiecomités opgericht die strijden tegen de aanleg van windmolenparken in hun omgeving. De omwonenden komen in verzet tegen de geluidsoverlast, horizonvervuiling en de daling van de waarde van hun woning door de bouw van hoge windmolens.

  https://www.nrc.nl/nieuws/2017/08/21/wind-is-voor-zuid-holland-nu-een-besmette-term-12619960-a1570634

  NRC: Wind is voor Zuid-Holland nu een besmette term

  In 2020 moeten windmolens op land Nederland 6.000 megawatt aan energie opleveren. Nu al is duidelijk dat dit doel niet wordt gehaald. Waar ging het mis?

  Het wachten is nog op de doorrekening in het evaluatierapport door het “duurzaam” gepolitiseerde PlanBureau van de Leefomgeving (PBL), dat het RutteIII-klimaat-akkoord mag doorrekenen:

  Verwachtte conclusie / aanbeveling door het PBL: “Yes we can”

  • Hugo 19 juli 2018 om 14:04 - Antwoorden

   Scheffer
   6000MW opgesteld windvermogen op het land met een gemiddelde productiefactor van 21 leveren bruto net zoveel als een doordraaiende centrale van 1260 MW. Deze molens pieken bij veel wind met 6000 MW bij heel weinig wind onder windkracht 4 komt er nauwelijks stroom uit en de helft van de tijd leveren al die molens < dan 20% van dit opgestelde vermogen. Een groot deel van de levering tussen windkracht 4 en 6 pieken van bijna niets tot het opgestelde vermogen.
   Voor de energieproductie is dit waanzin je moet centrales achter da hand houden waarvan een deel als spinning reserve. De inpassingsverliezen veroorzaken aan de centrale kant extra CO2 uitstoot.
   Ik denk dat op deze wijze bij een toenemend aandeel wind de CO2 reductie tot bijna niets is teruggelopen.
   Een ander plan is dan om het aandeel hernieuwbare energie te winnen met biomassa in centrales. Nu is dat nog meer dan 60% va het aandeel hernieuwbaar.
   Houtstook levert 20% meer CO2 per kWh dan kolenstook en 50% meer dan gasgebruik.
   Het hernieuwbare is ook ver te zoeken als het kappen veel sneller gaat dan het aanplanten dat betekent dat dit beleid totaal gezien meer CO2 produceert per kWh dan een energievoorziening op efficiënt draaiende gascentrales. En neem je daarbij het waanzin verhaal dat warmtepompen die in de winter voornamelijk op centralestroom draaien, centrales met een gemiddeld rendement van 40% inclusief transportverliezen een efficiëntere vorm van verwarming is dan gasketels met een rendement van 93%.
   Daarbij wordt opgemerkt dat luchtwarmtepompen het gedeeltelijk laten afweten boven – 15 en bij -20 niets meer leveren dan zit er geen energie meer in de koude lucht.
   Dat krijg je als je inspraak door slecht geïnformeerde mensen, scorende politici met een alfa achtergrond en het bedrijfsleven met een gigantische geldhonger het beleid laten bepalen.
   Energietechniek is techniek en dat berust op werktuigbouwkunde en natuurkundige wetten.
   Inspraak op deze wijze is technisch gezien waanzin en de parlementaire enquête die zeker eens zal volgen zal uiteindelijk duidelijk maken wie hier de verantwoordelijkheid voor dragen. De windmolen bouwers die donder goed weten wat voor onzin ze verkopen, windmolens zijn niet energie intensief genoeg, de politiek die achter de waan van de dag en de lobby lopen en de natuurclubs die eigen belang nastreven en als laatste het PBL dat beleid maakt op basis van partijprogramma's in plaats van realisme.
   Zo wordt meer dan 300 miljard van de burger uitgegeven het zal duidelijk zijn dat we als maatschappij zijn opgelicht. En als we daar ook allemaal achter zijn vraag ik me af of we de toegezegde subsidie dan blijven betalen. Ook in Spanje was met daar al eerder achter en met een pennestrssk was al de subsidie gestopt iets om over na te denken voor we ons pensioengeld in deze bodemloze put gaan storten.

 5. Bert Pijnse van der Aa 19 juli 2018 om 09:21 - Antwoorden

  welbeschouwd wordt Nederland een soort ‘apparaat’ -device- waar bedrijven en mensen zijn ingeplugd.

 6. Martijn 19 juli 2018 om 09:34 - Antwoorden

  Het totale finale energiegebruik per jaar van Nederland is ongeveer 2119 PJ. De huidige taakstelling van 35 TWH is gelijk aan 126PJ. Aangezien met het idee heeft dat we in 2050 volledig van zon en wind kunnen leven zal het aantal windmolens en zonnepanelen uit dit rekenvoorbeeld met een factor 20 vergroot moeten worden. Succes!
  Hoe denkt men trouwens met de taakstelling van 35TWh in 2030 een Co2 reductie van 49% te gaan realiseren?

  • Scheffer 19 juli 2018 om 09:53 - Antwoorden

   “Hoe denkt men trouwens””………………….

   Onze dagelijkse alarmistische trollen geloven er heilig in, Martijn, dat het RutteIII-klimaat-akkoord een nuttige / zinvolle / effectvolle doelstelling is: dus …………….”Yes we can” namens hen.

   Dat is ongeveer het dagelijkse gebruikelijke reactie-niveau van ze, als ze geen ad hominem plegen!

  • J. van der Heijden 19 juli 2018 om 09:57 - Antwoorden

   Maar dan reken je de omzettingsverliezen niet mee,

   Dus die kolencentrale met een rendement van 50% zet 2PJ aan kolen om in 1 PJ aan electriciteit, we hoeven dus niet de volle 2119 PJ te compenseren. Als we eindelijk eens die tochtige jaren 70 hut van Scheffer gaan isoleren dan gaat hij minder energie verbruiken, zetten we er dan ook nog een warmtepomp is wordt het nog minder.

   En daar houden de “sceptici” geen rekening mee met hun gegooi met getalletjes

   • Martijn 19 juli 2018 om 10:14 - Antwoorden

    Volgens mij heb je het niet goed begrepen Van der Heijden. Het finale energieverbruik is 2119 PJ. Het totale primaire energiegebruik per jaar is 3150 PJ. Dus er is al rekening gehouden met het rendementsverlies van de centrales.

    Je hebt wel gelijk dat isoleren het meeste bijdraagt. Echter huishoudens gebruiken maar een klein gedeelte van het totale energieverbruik. Het effect zal dus gering zijn.

    • J. van der Heijden 19 juli 2018 om 10:53 - Antwoorden

     Sorry heb de bron van het CBS verkeerd gelezen

     Blijft het feit dat er behoorlijke besparingen mogelijk zijn en dat bijvoorbeeld benzine wel meetelt en dat een lectrische auto veel efficiënter is

     • Martijn 19 juli 2018 om 11:15

      Besparen op energie is altijd goed. Echter dan vraag ik mij af of de elektrische auto een goed voorbeeld is. Hoe gaan we de elektriciteit opwekken? Vooralsnog zal dit voornamelijk door fossiele centrales zijn. En met die taakstelling van 35TWH wind- en zonne-energie in 2030 gaan we het zeker niet redden.
      Los daarvan zijn er heel veel accu’s nodig voor elektrische auto’s. Ook een grote belasting voor het millieu.

      Het wordt tijd dat Wiebes met een gefundeerd plan komt en hier ook een kostenplaatsje aan hangt. Een hele uitdaging!

   • Aad 19 juli 2018 om 11:18 - Antwoorden

    Ja maar, ik weet het beter. Echt waar. Want het is echt niet zo. Heus. Geloof mij maar.
    Trouwens, ik heb altijd gelijk. Dat vind ik al jaren. Van de week ook nog. Daar had niemand iets van terug. Dat weet ik nog zo goed!
    En als ik geen gelijk heb, dan zeg ik het gewoon nog een keer. Echt, het werkt!. Daar hebben ze niet van terug.
    Die lui hebben er ook geen verstand van het is allemaal gelogen!. Ik kan werkelijk geen enkele uitspraak onderschrijven.
    Want ja, ik weet alles het beste.
    En 17 x 18 = 306. Dat weet ik heus wel hoor!

 7. David 19 juli 2018 om 09:55 - Antwoorden

  De realiteit is natuurlijk veel erger. Hier wordt met gemiddeldes gerekend maar dat impliceert de bewerking “optellen”
  = opslag. Zonder opslag zijn zon en wind slechts parallelle energiesystemen.
  Er zijn dus vele fabrieken nodig voor waterstof, methaan….
  Ook is de opgewekte energie totaal onvoldoende voor de bevolkingsomvang. Er zijn plm 100000 windmolens vereist.

 8. j.e.reinders 19 juli 2018 om 10:35 - Antwoorden

  mr. Pieters.
  U noemt een capaciteit voor windmolens op land van 14 GW op land bij 1900 vollast uren .
  Zonne energie zou dan een capaciteit moeten hebben van 27 GW om te leveren bij 1000 productie uren.
  Dat is veel meer dan ons huidige elektriciteits verbruik. Er ontstaat dus een fors overschot.
  Een deel van die panelen afzetten als de zon schijnt??????

 9. Michel Simons 19 juli 2018 om 11:58 - Antwoorden

  Uw berekeningen kloppen helaas niet. Als u windstats en statline (CBS) benut als bronnen kom je met huidig aanbod op 13,7 TWh uit. Dat is een hele andere basis om verder te rekenen..

 10. lennert goemans 19 juli 2018 om 12:02 - Antwoorden

  Beetje raar om vollasturen uit het verleden te projecteren op techniek tot 2030. Rekenen met 3.000 vollasturen of 3.500 op land is veel realistischer. Ook 3 MW is erg conservatief. Realistischer is 4 MW. En dan kom je bij 35 TWh eerder uit op 1.900-2.217 turbines. En dat is dan inclusief de turbines die er bij moeten komen tot 2020 (Energieakkoord).

  Er zijn nu ongeveer 2.000 turbines in NL (zie http://www.windstats.nl voor actueel en let op is incl op zee). Je kunt beide getallen niet zomaar optellen, want er is vaak sprake van repoweren, waarbij er dus oude molens gesaneerd worden en nieuwe worden teruggezet.

  Kortom, er wordt (bewust?) een schrikbeeld neergezet.

  ruimtelijk experts hebben vanuit een onafhankelijke rol de ruimtelijke impact van het hele klimaatakkoord beschouwd. hun rapport vind je hier: https://cloud.generation.energy/index.php/s/jtTBgTXqdwNqCqm

  • Boels 19 juli 2018 om 14:20 - Antwoorden

   Het is NU helemaal nada voor windenergie volgens windstats.nl

   Dat noem ik nog eens een schrikbeeld 😉

  • Ronald 19 juli 2018 om 19:12 - Antwoorden

   Uiteraard wordt hier een schrikbeeld neergezet. Dat is de functie van een propaganda site. Reken er ook maar niet op ir. Kees Pieters zal reageren op de hem hier gratis aangeleverde input. Geen dank-u-wel kan ervan af. Een rectificatie van de tekst of naschrift al helemaal niet. Kees Pieters is columnist voor The Post Online, een opiniewebsite van rechtse signatuur (https://nl.wikipedia.org/wiki/ThePostOnline). Hij treft een warm bad alhier.

   • Boels 20 juli 2018 om 00:00 - Antwoorden

    100% “Hernieuwbaar” IS een schrikbeeld.

    Daarom en om economische/technische redenen is het gedoemd te mislukken.

    Het is stuitend dat de 2 ex-parlementariërs zich hebben opgesteld als beroerdgangers in lijn met Mao
    .

 11. Scheffer 19 juli 2018 om 12:48 - Antwoorden

  Airco’s en ventilatoren verkopen als zoete broodjes!

  Elektronicaketens en webwinkels kunnen de stormloop bijna niet meer bijhouden dezer dagen. Ook Bol.com merkt een forse stijging sinds de hitte in het land is.

  “In vergelijking met begin vorige week is de verkoop van die producten verviervoudigd”, klinkt het. Met nog enkele heel warme weken in het vooruitzicht, verwachten de winkelketens dat de verkoop van airco’s en ventilatoren nog zal stijgen.

 12. Ivo 19 juli 2018 om 13:50 - Antwoorden

  Je kan rekenen wat je wilt, maar de basis is 24/7 elektriciteit. Wat gebruiken we als het niet waait en de zon niet schijnt? Of gaan we maar wat rekenen om de lol van het rekenen.

  • Boels 19 juli 2018 om 14:07 - Antwoorden

   @Ivo:

   Dat houdt in dat er tenminste een op fossiel/kernenergie gebaseerde backup moet zijn, voldoende voor de piekbelasting van een regio.

   Ook als men allerlei hoogspanningsleidingen kriskras door het continent aan zou leggen (smart-grid) waarmee overtollige wiebelstroom aan de markt wordt gebracht.

   Ik heb het vaker aangestipt: het argument dat het altijd wel ergens waait is niet altijd waar en als het wel waar is moet het gebied waar het wel waait een capaciteit hebben die voldoende is voor windarme gebieden.
   Gemiddeld moeten windparken dan ook altijd meer kunnen produceren dan de vraag.

   • Ivo 19 juli 2018 om 14:31 - Antwoorden

    Mee eens, dus eerst het plaatje 24/7 elektriciteit met welke productiemiddelen kan dat gegarandeerd technisch geleverd worden inclusief een paar alternatieven. Daarna rekenen wat het kost aan geld, ruimte enzovoort en dan pas een oordeel en besluit.

    • David 19 juli 2018 om 14:48 - Antwoorden

     Ja zo zou het moeten. Maar dan was er ook nooit aan begonnen.
     De technologie voor een energietransitie bestaat nog niet. Verwend door een vlekkeloos werkende energievoorziening denken bevolking en bestuurders dat voor elk probleem slechts een blik techneuten hoeft te worden opengetrokken. Dat wordt flink schrikken.

 13. Maup 19 juli 2018 om 16:38 - Antwoorden

  GESTOORD !!!!!!!!

  Zijn die plannen, USA doet niet mee dus wat heeft het voor zin.
  het gaat totaal niets uitmaken en er blijft niks meer van ons land over.

  Word ook niet over opslag van energie gesproken dus de vraag
  gaat op het aanbod afgestemd worden.

  dag vrijheid

  Wegwezen dus

 14. Scheffer 19 juli 2018 om 19:20 - Antwoorden

  Trollen “down-playen” alle kritisch commentaren van het effectloze klimaat-akkoord, is niet opmerkelijk, doen ze dagelijks, als al ze geen ad homimen plegen.

  “Of komen er 4MW turbines (en dus 30% minder)” is een dergelijk voorbeeld van Heyden.

  Onze pittoreske Nederlandse kerktorens zijn zelden hoger dan 100 meter. Ze zijn op 10 ~ 15 km te zien.

  Ik zat op Kaag-eiland bij Het Kompas en zag de pittoreske kerktoren van Sassenheim,

  Stel je voor dat daar 100 windturbines van 100 meter hoof tussen had gestaan.

  Niet erg vindt Heyden………………….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Hebben we nog passende woorden voor het down-playen………………….. van dergelijk ineffectieve klimaat-akkoord waanzin?

  • J van der Heijden 19 juli 2018 om 19:49 - Antwoorden

   Leg eens uit waar ik dat zeg ?

   Oh nee stropop natuurlijk al weer

   Een schrijver beweer dat we bijna 1000 windturbines gaan zien

   Dat is onzin

   Volgende vraag waar komen ze wel ? Of wat is een alternatief om het klimaat accoord te vaan halen

   Nee geen kerncentrale want dan had je voor subsidies moeten zijn en natuurlijk niet agw moeten ontkennen

   Maar analoog aan Boels ik denk dat jij het allemaal wel best vind die windturbines en al die subsidies anders had je wel degelijke en opbouwende kritiek gehad

   • Scheffer 19 juli 2018 om 20:45 - Antwoorden

    Je argumenten worden steeds slechter Heyden, dat valt op.

    • willy 19 juli 2018 om 21:01 - Antwoorden

     Ik hoop dat er een windmolen komt tussen zijn villaatje en het strand van Noordwijk (op die 200 m moet dat zeker lukken). Daar zal hij zeker niet op tegen zijn.

   • Boels 19 juli 2018 om 23:51 - Antwoorden

    “Maar analoog aan Boels..”

    ??
    Over “hernieuwbaar” is geen opbouwende kritiek mogelijk gezien de massadestructie van resources, milieu en mensen.
    Het wiebelt ook nog.

   • Maup 20 juli 2018 om 15:29 - Antwoorden

    Wat Ben je toch een TROL Van Der Heijden, lekker afleiden.
    Het gemier hoeveel zwaaipalen je gaat zien, 30 of 100 .

    Ik wil geen een van die krengen zien !!

   • Stan de Vries 24 juli 2018 om 16:03 - Antwoorden

    Reageer nu niet op wat vd heijden allemaal beweert! Hij krijgt betaald voor z’n reacties om op die manier elke tegenbeweging te frustreren. Op de inhoud proberen overtuigen heeft geen zin als er geld bij komt kijken. Daar is het klimaatbeleid tenslotte ook op gebaseerd.

    • Hans Erren 24 juli 2018 om 16:58 - Antwoorden

     Nee hoor hij wordt niet betaald, hoe kom je daar bij?
     26×13=338 @#€&

 15. Frans Galjee 19 juli 2018 om 20:20 - Antwoorden

  Al die windturbines en zonnepanelen wat zullen die een effect hebben op het klimaat.
  Windenergie aftappen verstoort in ieder geval lokaal de energiebalans en al die zonnepanelen zullen hun invloed hebben op de albedo. Misschien zijn die nog onvoorziene gevolgen voor het klimaat wel ernstiger dan een stijging van het CO2 gehalte in de atmosfeer waar die ook vandaan mag komen.

  • Boels 19 juli 2018 om 23:47 - Antwoorden

   En de e[g|c]ologen zwijgen over de invloed van zonneparken op de ondergrond.
   Laffe sukkels.

  • David 20 juli 2018 om 10:34 - Antwoorden

   Het maffe is dat de groene apostelen van mening zijn dat het 5 voor 12 is maar de productie van windmolens en zonnepanelen op mega schaal kan blijkbaar wel. CO2 ontstaan door staalproductie voor windmolens daar doet de natuur een oogje bij dicht.
   Dit n.a.v. mijn vraag aan Diederik Samsom of hij MSR technologie overweegt. Antwoord: “dat komt te laat”.

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK