Keerpunt in de maatschappelijke klimaatdiscussie?

In de ban van klimaathysterie heerste er tot voor kort alom euforie over de ontwerp–klimaatwet, waarover een kamermeerderheid van zeven politieke partijen onlangs een akkoord heeft bereikt.

De meeste mainstream media hebben gedurende tientallen jaren actief meegeholpen aan de verspreiding van de angst voor die verschrikkelijke opwarming van de aarde (die maar steeds niet wil komen). Alle dissidente opvattingen van klimaatsceptici en kritische burgers, die afbreuk zouden hebben kunnen doen aan het maatschappelijke draagvlak voor het klimaatbeleid, werden stelselmatig geweerd. Maar langzaamaan begint het besef door te dringen dat het klimaatbeleid niet effectief is en pijn … heel veel financiële pijn gaat doen. En zie! Plotseling verschijnen er ook kritische artikelen in de media, waaruit blijkt dat het gezond verstand terrein wint. Het is alsof Doornroosje eindelijk uit haar diepe slaap is ontwaakt en zich verwilderd afvraagt wat er al die tijd dat zij lag te slapen is gebeurd.

Jan Paul van Soest.

Zo schreef Jan Paul van Soest (de auteur van ‘De twijfelbrigade’, waarmee hij de klimaatsceptici bedoelde) onder de titel, ‘Koning klimaatbeleid heeft geen kleren aan’, in de NRC van 9 juni:

Meer windmolens erbij remt de stijging van de concentratie broeikasgassen niet. Die is alleen te stoppen door de uitstoot van CO2 te bestraffen.

De aandacht voor klimaatverandering en –beleid is op zichzelf goed nieuws: de gevolgen van opwarming met meer dan twee graden Celsius zijn een gegronde reden die opwarming beperkt te houden, zoals in 2015 in het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken.

Maar schijn bedriegt: de wereldwijde uitstoot van CO2 is na een paar jaar stabilisatie vorig jaar weer met 2 procent gestegen. Nederland doet het niet veel beter; vorig jaar daalde de uitstoot maar een klein beetje en na eerdere stijging. In de grafieken die de ontwikkeling van de concentratie van broeikasgassen laten zien is er geen enkel effect van de jaarlijkse klimaat–topconferenties te bespeuren.

Deze constatering staat haaks op het beeld dat regeringen, gemeenten, provinciebesturen, maatschappelijke organisaties en bedrijven oproepen door elkaar in doelstellingen te overbieden: halvering van de uitstoot in 2030! Energieneutraal in 2035! Klimaatneutraal in 2040! Volledig duurzaam in 2050! Er wordt beleid gemaakt dat het een aard heeft. Er is een veelheid van plannen en maatregelen, die gericht zijn op een grote verscheidenheid van subdoelen en opties.

En toch daalt de CO2-uitstoot niet of nauwelijks. Hoe kan dat?

Volgens van Soest is er een veelheid aan instrumenten, maar het meest effectieve instrument ontbreekt: de bestraffing van CO2–uitstoot. Zal die er komen? ‘Don’t hold your breath.’

[Het huidige beleid] leidt tot ambitieuze doelstellingen in klimaatwetten, hoofdlijnakkoorden en plannen, en tot een boel bestuurlijke drukte, wat de indruk wekt dat er grote vooruitgang wordt geboekt. Maar Koning Klimaat blijkt naakt. Alle plannen en akkoorden zijn machteloos zolang er op de verkeerde grootheden wordt gestuurd, onvoldoende rekening wordt gehouden met het bestaande systeem, en er geen of alleen heel zwakke instrumenten zijn die het hoofddoel naderbij brengen: minder broeikasgassen, en rap een beetje.

In dit licht hoeft het niet te verbazen dat ondanks alle mooie woorden de CO2–concentratie in de atmosfeer vorig jaar zelfs sneller gestegen is dan in de hele meetperiode sinds 1957 het geval is geweest.

Aldus Jan Paul van Soest.

Bron hier.

Willem Melching.

Onder de titel, ‘Van het gas af? Dat pikt de kiezer niet’, schreef Willem Melching (historicus) in Volkskrant–Opinie op zondag:

… het politieke bedrijf en het publieke debat lijken in de greep van de hang naar zuiverheid. Wanneer irrationele motieven de overhand krijgen dan is het democratische proces in gevaar. Immers: omdat de ‘zuiveren’ de waarheid in pacht hebben en de wereld van de ondergang moeten redden met hun superieure levensstijl, lappen ze de democratische spelregels aan hun laars.

Dat proces zien we treffend gedemonstreerd in de recente ‘van-hetgas-af-beweging’. Geen enkele partij voerde campagne voor het slopen van goed werkende cv-ketels en de gedwongen installatie van peperdure warmtepompen. Maar de verkiezingen waren nog niet voorbij of de politici verklaarden parmantig en zonder enig zakelijk argument dat ze Nederland van het gas zouden halen. De Tweede Kamer biedt geen enkel weerwerk en kan dat ook niet. Er zitten maar vijf leden in met een bèta-achtergrond, de andere 145 hebben geen idee waar het over gaat. In de gemeenteraden is het al niet veel beter.

Voor een breed maatschappelijk debat of een democratisch referendum is in deze discussie geen enkele ruimte, want stel je voor dat de meerderheid zijn gezond verstand volgt en de ‘van-het-gas-afbeweging’ ordinair terugfluit. Wanneer de redding van de wereld op het spel staat, moet de democratie maar even wijken.

Zonder serieus debat en zonder enige wetenschappelijke onderbouwing worden uit naam van de zuiverheid de burgers overrompeld en krijgen zij ook nog de rekening gepresenteerd. Gas moet worden vervangen door stroom, maar helaas weet niemand waar al die stroom vandaan moet komen. Terug naar de natuur lijkt het motto: wind en zon als energiebronnen. Maar dat het vaak ook niet waait en de zon niet schijnt als het donker is, lijkt niemand te interesseren.

Een mystieke afkeer van wetenschap, vooruitgang en democratie bedreigen de samenleving. Misdadige ouders laten hun kinderen sterven uit naam van hun zuiverheidsideaal. Maar ook de politiek richt grote schade aan uit naam van een mystiek ideaal. Wanneer Nederland werkelijk van het gas af zou gaan, kost dat heel veel geld.

De kosten zullen onvermijdelijk – net zoals nu al in Duitsland gebeurt – op gigantische wijze uit de hand lopen. Maar de politieke schade is nog veel ernstiger. Het resultaat zal niet een schoner milieu zijn, maar een fundamentele vertrouwensbreuk tussen kiezer en politiek. Uitgerekend de populisten zullen garen spinnen bij de overspannen klimaatpolitiek. Zij zullen dit beleid bestrijden en zo nóg populairder worden. Populisten hebben niet zo veel met het klimaat. …

Aldus Willem Melching (historicus).

Bron hier.

Remco de Boer.

Ook de Telegraaf zet zich af tegen de Klimaatwet. Onder de titel, ‘Energiedeskundige vreest voor afkalvend draagvlak Klimaatwet. Wat kost het CO2–plan?’, gaf deze krant podium aan Remco de Boer.

Het draagvlak voor de Klimaatwet onder burgers en bedrijven zal snel afkalven als mensen doorkrijgen wie de rekening moet betalen voor de ambitieuze milieudoelen van het kabinet.

Die vrees spreekt ingenieur en energiedeskundige Remco de Boer uit. „Zijn wij bereid een deel van onze welvaart op te geven voor mensen in China, India en Afrika waar de uitstoot nog jaren mag stijgen om de bevolking uit de armoede te halen? We zeggen allemaal dat we het belangrijk vinden. Tot iemand zegt dat je over vijf jaar tienduizend euro moet lenen plus rente.”

Volgens De Boer is de Klimaatwet, waarin de overheid zich verplicht de CO2–uitstoot in 2050 met 95% te reduceren, ontworpen voor de bühne. “Nederland wil vooroplopen in de wereld. Wat helemaal niet kan en ook niet gaat gebeuren.”

Morgen worden de eerste inhoudelijke klimaatplannen aan het kabinet gepresenteerd. Het gaat om een waaier van mogelijkheden om de CO2–reductie te kunnen behalen, zoals het verplicht isoleren van huizen, het verhogen van de gastaks en het stimuleren van elektrisch rijden, mogelijk over de rug van benzine– en dieselrijders. De hamvraag zal zijn: wie betaalt de rekening?

Bron hier.

En op 10 juli rapporteerde de Telegraaf de uitkomst van een brede enquête onder de titel: ‘Deelnemers vrezen rigoureuze, dure maatregelen.’

Ik pik er een aantal elementen uit.

Benauwend klimaatplan.

Ruim negen op de tien stellingdeelnemers (94%) vinden de klimaatplannen te ambitieus. „Ooit Nederland op de wereldkaart zien liggen? En dat puntje op de kaart moet zorgen voor een beter klimaat? Laat me niet lachen!” zo klinkt het in de reacties.

Velen zijn benauwd voor rigoureuze maatregelen in het klimaat– en energieakkoord dat vandaag wordt gepresenteerd. En vooral dat die ten koste gaan van de eigen portemonnee. „Miljarden euro’s worden hier het raam uitgegooid en de hoeveelheid CO2 blijft wereldwijd hetzelfde. Komt er gewoonweg op neer dat wij als burger weer mogen betalen”, stelt iemand. …

Vier op de tien deelnemers (44%) vinden het de hoogste tijd het tij te keren. Ook al betekent dat ingrijpende maatregelen. Voorbode is wat dat betreft de strenge Klimaatwet van eind juni. De coalitie, met ’het groenste kabinet ooit’ en drie linkse oppositiepartijen hebben vastgelegd dat dat de overheid in 2050 de uitstoot van broeikasgas (CO2 en waterdamp) met maar liefst 95% heeft teruggedrongen.

„Onrealistisch” en „een wet voor de bühne” oordeelden deskundigen al. En daar zijn de deelnemers het in grote getalen (ook 94%) mee eens. „De doelstellingen zijn mooi, maar ik verwacht daar wel een zeer grote handreiking van de overheid voor”, benadrukt iemand. ,Miljarden steken in windparken en ’zonneweides’, prima. Maar pas als de energiekosten flink dalen, zullen mensen erin mee willen gaan: het moet ons ook wat opleveren!”

„Het is weer eens onrealistisch en hysterisch gedrag’, klinkt het op voorhand. „Aardgas uit Rusland importeren en dan in normaal tempo investeren in realistische maatregelen en innovatie. Een paar schone thorium–kerncentrales bouwen en presto…”

Begrip voor milieumaatregelen is er zeker, maar verdwijnt als sneeuw voor de zon als er betaald moet worden. „Onze arrogante regering in samenwerking met de linkse zooi hebben dingen voor ogen die de burgers veel geld gaan kosten en die wereldwijd nauwelijks van betekenis zijn. Niet gek dat het draagvlak verdwijnt …”

Aldus de Telegraaf.

Het gezond verstand wint langzaam terrein op collectieve verdwazing.

Door |2018-07-10T19:18:24+00:0011 juli 2018|89 Reacties

89 Comments

 1. leonardo 11 juli 2018 om 08:08 - Antwoorden

  Normaal gesproken is dit Van der Heijden z’n stekkie, het eerste comment, om iemand denigrerend te behandelen of van leugens te betichten.
  Laat mij vandaag de eerste zijn, niet om iemand te beledigen, maar om enige woorden van mijzelf terug te nemen. Woorden van respect die ik heb uitgesproken.
  En om excuses aan te bieden.

  Ik heb hier, op deze site, woorden van respect gesproken voor Guido van der Werf, URC hoogleraar aan de Vrije Universiteit, in de mening dat iedereen dat verdient, en Guido zeker, omdat ie zich bij wijze van spreken in het hol van de leeuw begaf.
  Ik neem die woorden terug, ze zijn onverdiend uitgesproken.

  En ik bied mijn excuses aan, aan het Climategate publiek – dat met zeer minachtende woorden, met een dedain van heb ik jou daar, gisteren over één kam is geschoren door deze zelfde Guido – dat ik die woorden van respect heb uitgesproken.

  Hij heeft zich niet alleen neerbuigend, denigrerend uitgelaten over het publiek hier en over de site van Hans Labohm, hij heeft zich ook omringd met mensen die dat gewoon zijn te doen.

  Een vriendin van mij zei laatst: als ik jou was zou ik het niet voor onmogelijk houden dat die trollen uit de klas van Guido komen, en door Guido naar de site van Labohm zijn gestuurd.
  Ik vond het wel een goeie bak, maar het woord trol is iets wat ik niet in de mond neem – ook onaangename mensen mogen hun mening verkondigen.
  Ik houd het nu inderdaad voor mogelijk dat mijn vriendin gelijk had. Laat ik dan toch maar voor één keer het woord in de mond nemen: Guido van der Werf, URC hoogleraar aan de Vrije Universiteit, heeft zich omringd met een bende trollen.
  Dat is kennelijk de manier, ook voor Guido van der Werf, waarop je probeert het geluid van hen die met jou van mening verschillen, te overschreeuwen en te onderdrukken.

  Ausschließen kann man gar nichts in diesen verrückten Zeiten.

  • Hans Erren 11 juli 2018 om 08:45 - Antwoorden

   Leonardo, alarmisten zijn genoeg van zichzelf gemotiveerd dat ze uit eigen beweging hier reageren, daar hoeft een complottheorie niet bij.

  • Hans Labohm (Hoofdredacteur)

   Leonardo,

   Ik ken Guido persoonlijk en waardeer hem zeer.

   Ik vind zijn bijdragen aan de discussie zeer waardevol.

   Hij doet dat altijd op correcte wijze. Trolgedrag of aanzetten tot trolgedrag is niet zijn stijl.

   Dus ik denk dat je je een beetje door je fantasie hebt laten meeslepen.

   • leonardo 11 juli 2018 om 10:32 - Antwoorden

    Hans en Hans, Jullie hebben gelijk – het grijpt mij teveel aan. Maar ik ben dan ook alarmist geworden – alarmist van de doordenderende alarmistische trein. Ik maak me echt grote zorgen. Dus ik doe er zeer verstandig aan om hiermee op te houden. Ik ga het boek van Climategate en de Climate Wars dichtslaan.

    • Hans Labohm (Hoofdredacteur)

     Leonardo,

     Dat was nu ook weer niet de bedoeling. Blijf die boeken lezen en lever je waardevol commentaar.

    • Cathrien stroink 11 juli 2018 om 13:43 - Antwoorden

     Schrijf er zelf een boek over?

    • Tije 11 juli 2018 om 13:50 - Antwoorden

     Beste Leonardo,1
     Blijf alsjeblieft vooral je bijdragen leveren, er zijn volgens mij genoeg mensen die ze waarderen!

     Op deze site heb je inderdaad ook te maken met mensen van een lager allooi. Dat is niet erg, misschien gewoon nog steeds wennen voor jou. Zie er de jeu van in!
     Neem bijvoorbeeld J. van der Heiden; de man kent naar mijn idee totaal geen scrupules en heeft licht masochistische trekken. Dat betekent dat dus dat je volledig los kan gaan op hem, hij vindt dat helemaal niet erg, misschien zelfs fijn. De volgende dag meldt hij zich gewoon weer – geen gewetenswroeging immers- kun je weer genadeloos los gaan. Mooi toch?!

    • David 11 juli 2018 om 14:03 - Antwoorden

     Ja, dat is de kunst in het leven: te blijven lachen.
     Dus regelmatig even wat heel anders doen.

  • Geert 11 juli 2018 om 09:37 - Antwoorden

   Leonardo, ga je een Rypke doen? Hij brandde op het laatst ook iedereen af en was zeer grof en beledigend. Je weet wat er van hem geworden is.
   Hier is hij niet meer aanwezig. Excuses lijken me op zijn plaats.

   • Erik 11 juli 2018 om 10:46 - Antwoorden

    Geert

    ben verbaasd over je reactie. Jij bent toch ook iemand van de bende van 5? Waarom ben je hier dan nog. Of vergis ik me.

    • Geert 11 juli 2018 om 12:50 - Antwoorden

     Bende van 5! haha

   • Tije 11 juli 2018 om 13:38 - Antwoorden

    Rypke afgebrand? Nee man, hij schrijft gewoon verder op zijn eigen site, interessantetijden.nl. Daar kan hij ook zijn eigen commentbeleid voeren, vond ie belangrijk.
    Hij was ook helemaal niet grof en beledigend, maar dat zal jij misschien anders ervaren, waarschijnlijk vanuit je dogmatiek. Ryke had/heeft daar een broertje dood aan, pakt mensen die in herhaling vallen en niet luisteren genadeloos aan.

    • David 11 juli 2018 om 14:05 - Antwoorden

     [Hij was ook helemaal niet grof en beledigend]
     oef, dan las ik dat zeker altijd verkeerd!

     • Tije 11 juli 2018 om 15:21

      Nee hoor, maar je kan het best zo ervaren hebben.

 2. leonardo 11 juli 2018 om 08:10 - Antwoorden

  En wie mag zich een gewaardeerd lid noemen van de Guido-bende?
  Henk de Jong, een man die liegt en draait.

  (Als Petrus Jezus drie maal mocht verloochenen, mag ik De Jong op deze plek zichzelf wel drie maal doen verloochenen.)

  Ik legde een ouderling in mijn post hel en verdoemenis de volgende woorden in de mond: “Er zijn meer wetenschappers die aannemen dat AGW er is, dan die vinden dat er geen sprake van is. Dat betekent: “de science is settled”.!”

  Wat schreef De Jong toen hij deze woorden las: [… ik ben] bang dat Leonardo ze uit zijn dikke duim gezogen heeft. Het is toch overduidelijk dat dit geen quotes zijn? Het is gewoon een klassieke truc van volksmennerij: leg je tegenpartij woorden in de mond, en beschuldig die tegenpartij dan dat zijn (nooit uitgesproken) “worden” (sic) pure leugens zijn. Immers, eenieder die ook maar een klein beetje van de wetenschappelijke methode zou afweten, weer dat [dat] gewoonweg niet de manier is waarop wetencshap (sic) werkt.

  En waar haalde ik die woorden letterlijk vandaan?
  Uit een comment van De Jong, van dinsdag 26 juni om 22.29 tegen Leonardo – let wel: nauwelijks een week eerder?
  Ik citeer: “er zijn inderdaad meer wetenschappers die aannemen dat AGW er is, dan die vinden dat er geen sprake van is.” Leonardo, ik ben het met je eens, maar je conclusie is verkeerd. Dat betekent immers niet “consensus”. Dat betekent: “de science is settled”.”

  Henk de Jong, een man die liegt en draait als het hem zo uitkomt, zoals ie dat wel vaker doet, zoals indertijd over het toepassen van de Bayesiaanse methode.
  Henk de Jong, een gewaardeerd lid van de bende van Guido.

 3. Scheffer 11 juli 2018 om 08:28 - Antwoorden

  Schokkend was Nijpels gisteravond bij Jinek te zien draaien om de hete brei, in “Yes we can” modes. Wie gaat het gelach betalen?.

  Wiebes was nog zo flink om aan de aanhoudend vragende Jinek te bevestigen, dat de industrie de hoofdmoot moet betalen. Dat het draagvlak bij de bevolking de kern van het succes wordt.

  (We weten dat de industrie haar internationale concurrentie positie niet gratis gaat weggeven aan RutteIII, er ligt nu al een claim van minimaal 1 miljard €)

  De grote afwezige bij Jinek waren de groeiend in aantal wetenschappelijke critici en journalisten, maar ook de bewoners en consumenten uit de laagste inkomensklassen, die het dwaalbeleid als uitkomst van deze “van de pot los” klimaattafelen zouden kunnen kritiseren.

  Misschien morgen bij Jinek…………………?

  (BTW: Guido is een gepolitiseerde alarmist die jarenlang het lineaire CO2-opwarmingsdenken heeft verdedigd)

 4. Frans 11 juli 2018 om 08:54 - Antwoorden

  En weer wordt het klimaat en milieu op een hoop gegooid, terwijl het heel verschillende dingen zijn. Aan het milieu kan je veel doen, maar aan het klimaat kun je niets doen, dat verandert al zolang de Aarde bestaat !

  • Gerard 11 juli 2018 om 10:33 - Antwoorden

   Ja, maar….. Religies zijn gebaseerd op dingen die niet bestaan maar waarvan wordt beweerd dat je er wat aan kunt doen. Als christen weet je bijna zeker dat je later in de hel komt, maar als je heel braaf leeft, dan is er een klein kansje dat je in de hemel komt. De grote massa trapt daar met open ogen in.

 5. bert Pijnse van der Aa 11 juli 2018 om 09:21 - Antwoorden

  Het artikel van Melching had ik geplaatst op Linked-in (en ook hier) Geen belangstelling. Het verhaal van Jan Paulus van Soest evenmin. Probleem bij zijn stelling is wel, dat dan zijn energietransitie forse boetes zal oplopen met de bouw van installaties die veel meer CO2 uitstoot veroorzaken ten opzichte van de huidige situatie.

  ‘Last but not least’ Remco de Boer in energie communicatieland. Verdedigt gewoon de bouw van waterstoffabrieken ‘omdat die windmolens er toch al waren’. Logisch natuurlijk dat hij netjes in de pas loopt, want anders is het gelijk afgelopen met het communiceren .

  Keerpunt? Zeker. De storm gaat langzamerhand over in een briesje en kunnen de bedrijven aan de slag zonder al dat gehijg in de nek. Over een aantal jaar is de parlementaire enquête pas gepland.

  Vers van de pers: Rijkswaterstaat gaat samenwerken met een bedrijf dat wegen en dijken gaat volleggen met zonnepanelen. (Dat wordt wel veel CO2 boete voor Jan.)

  https://www.seac.cc/en/rijkswaterstaat-and-seac-launch-the-national-consortium-pv-in-the-infrastructure/

  • Peter van Beurden 11 juli 2018 om 11:02 - Antwoorden

   Bert,
   Ik maak dankbaar gebruik van je linkjes die je vooraf laat gaan aan een korte persoonlijke samenvatting. Ook van je link naar het artikel van Melching.
   De nieuwe link naar Rijkswaterstaat doet me denken aan de tekeningen van de gebroeders Das. Welke vorm van energie voorziening er komt zal me worst wezen. Maar een goed werkend betaalbaar systeem om zeep helpen en daar een torenhoge rekening naast leggen met de boodschap dat anders de aarde naar de knoppen gaat, is onverantwoord demagogisch gedrag dat een overheid zich niet kan veroorloven. Kosten en baten graag voorrekenen en daar hoort ook het landschapsbederf bij door windmolens en zonnepanelen.

   Goed en architectonisch verantwoord inpassen in de stedelijk omgeving is prima, Kan dat niet, niet doen en zoeken naar een betere goedkopere oplossing dan de huidige. Geen stap terug, maar vooruit. En daarbij roepen “maar het schept toch werkgelegenheid” is een drogreden. Dan weet je namelijk dat je energie alleen maar duurder wordt en iedereen meer moet gaan betalen, terwijl energie de belangrijkste basisvoorziening is voor iedereen.

 6. j.e.reinders 11 juli 2018 om 09:44 - Antwoorden

  Enthousiasme voor groene energie en woningen van het gas af bij de burger zal er niet zijn
  als blijkt dat dat geld kost.
  En aangezien de politiek afhankelijk is van de burger bij verkiezingen zal het met dat klimaat/energie
  akkoord niet zo’n vaart lopen.

  Een lesje uit de zonne panelen manie.
  Toen de terugverdientijd nog meer dan 15 jaar was zag je ze bijna niet, enkel bij een idealist.
  Nu er geld aan te verdienen valt schitteren vele daken er van.

 7. Peter van Beurden 11 juli 2018 om 10:28 - Antwoorden

  Een reeks van mensen maakt zich hier kenbaar met een link naar hun site. Anderen doen dat door zich nadrukkelijk voor te stellen en een artikel te schrijven en duidelijk te maken waar zij precies staan of welke beweegredenen zij hebben. Helaas zijn er ook anderen waaruit door hun manier van schrijven blijkt dat het enige doel van hun aanwezigheid hier lijkt te zijn de discussie te frustreren en verwarring te stichten. Verdeel en heers is daarbij het beproefde concept. Ondergraaf met goedgekozen linkjes het gesprek dat gevoerd wordt en snoer zo iedereen de mond. Ga niet in discussie en roep alleen dat het niet zo is. Al dan niet verpakt in denigrerende teksten, maar zonder eigen samenvatting van hoe het dan wel is. de strategie is: “Niet doen, dat maakt je onnodig kwetsbaar. Daarom snap ik het idee van dat complot van Leonardo.

  Dat gedrag en de ergernis die daaruit voortkwam én de onzekerheid die ik als doodgewone burger had en heb over de juistheid van alle beweringen, bracht me op deze site. In de hoop dat een bescheiden bijdrage mijnerzijds er toe zou kunnen bijdragen dat het gesprek over het klimaat en wat er als lust of last mee samenhangt op een verstaanbare, niet wijsneuzerige, niet arrogante manier zou kunnen worden gevoerd. Zodat een breed publiek zich kan informeren over de standpunten pro en contra. Dat zo niemand schroomt een vraag te stellen en er een bredere beweging op gang kan komen om het, in het artikel hierboven terecht geconstateerde proces van erosie van de democratie, aan de kaak te stellen.

  Er is namelijk nauwelijks een boek in het Nederlands te vinden dat de opvattingen pro en contra over de mogelijke versnelling van de klimaatverandering begrijpelijk en zonder alarmistische toon samenvat. Mocht iemand denken dat zo’n actueel boek er wel is, Ik houd me aanbevolen.

  • Martin Horsten 11 juli 2018 om 11:35 - Antwoorden

   Dag Peter,

   Voor mij is het boekje “Klimaatverandering Op Een Waterplaneet” (ISBN: 9085710243) nog steeds een compacte aanrader. Ook al is het iets ouder nog steeds relevant.

   Groeten,
   Martin Horsten.

   • Peter van Beurden 11 juli 2018 om 17:51 - Antwoorden

    Martin, bedankt voor de tip. Niet in de bibliotheek in NOB. wel 1 exemplaar in Nederland. ik zag wel een verwijzing naar de rekenkamer. Via bol.com niet leverbaar. Ik zoek verder. misschien via boekwinkeltjes.nl

  • bert Pijnse van der Aa 11 juli 2018 om 11:47 - Antwoorden

   @ hr van Beurden , het is niet de bedoeling dat we na lang polderen uiteindelijk in slaap gesust zijn, zoals gewoonlijk met polderen.

   Het moet gaan over feiten, niet meningen. Als de feiten leidraad waren geweest was er nooit een debat over ‘ hernieuwbare’ energie gekomen überhaupt, want dat bestaat niet . Voor zover het wel zou bestaan is op deze site inmiddels voldoende aangetoond dat daarmee geen energievoorziening van een land kan worden gebouwd en vooral niet dat daarmee een oplossing zou bestaan voor het onderliggende probleem dat daarvoor de wereld werd ingeholpen namelijk, dat de atmosfeer zou opwarmen als gevolg van de oplopende CO2 concentratie. Daar gaat deze site over. In meerdere publicaties alhier is, naar mijn mening, overtuigend aangetoond dat CO2 geen broeikasgas KAN zijn. Kortom, bezorgde en gewone burgers zouden op basis van feiten en informatie, die op deze site wordt gebracht – door zeer gerespecteerde wetenschappers met indrukwekkende carrières – al jaren geleden gerustgesteld hebben kunnen zijn geweest. Dat mensen kennelijk een andere uitkomst willen horen heeft te maken met de psychologie van het gouden Kalf (en dat van het verdronken kalf).

   Uw boek bestaat wel. Hr Hans Labohm noemt het in het artikel hierboven. ‘De twijfelbrigade” door Jean Paulus van der Soest. Klimaat-alarmisticus en vooral groene entrepreneur. Eerder bracht hij al het boek “Klompen in de machine ‘ uit, uit frustratie. Over sceptici die voortdurend zijn handel in de weg staan.

   • Hans Erren 11 juli 2018 om 11:58 - Antwoorden

    ” In meerdere publicaties alhier is, naar mijn mening , overtuigend aangetoond dat CO2 geen broeikasgas KAN zijn. ”

    Helaas dat is de opinie van de dragonslayers, Judith Curry, Nir Shaviv en Roy Soencer zijn het niet met je eens.

     • Hans Erren 11 juli 2018 om 14:53

      Nee, dat is helemaal niks.

     • Anne 11 juli 2018 om 15:29

      Hans, wat wordt van de menselijke uitstoot als antropogeen aangemerkt?
      Alleen de fossiele verstoking?

     • Hans Erren 11 juli 2018 om 15:43

      Fossiele brandstoffen en kalksteen.
      Lees Ferdinand Engelbeen, wij zitten op dezellfde lijn en hij kan het veel beter uitleggen
      http://www.drroyspencer.com/2009/01/the-origin-of-increasing-atmospheric-co2-a-response-from-ferdinand-engelbeen/

     • Anne 11 juli 2018 om 18:01

      Bedankt Hans, kom er nog op terug.
      Neem aan dat je met kalksteen bedoeld dat CO2 daarin wordt vastgelegd?
      https://www.dekennisvannu.nl/site/artikel/CO2-vastleggen-in-steen/6570

     • Dirk Visser 11 juli 2018 om 21:23

      Anne,
      De 0.5 GtC/jaar wat de mensheid uitademt aan CO2 wordt niet meegenomen in de koolstofbalans, het wordt in ~1 jaar opgenomen in de landbouwgewassen.
      De 1 GtC/jaar aan CO2 wat vrijkomt bij de cementproductie wordt wel meegenomen. Het verse cement neemt in de loop der tijd CO2 op, maar dat duurt enige jaren.
      Het gebruik van hout als biobrandstof zou dan ook in de koolstofbalans moeten worden opgenomen, de omlooptijd van CO2 naar hout is ~35 jaar.

      Het gebruik van olivijn om CO2 te binden werd al in 2009 door Schuiling voorgesteld. De hoeveelheid gesteenten die CO2 kunnen binden zijn vrijwel onuitputtelijk.
      De kalksteenpakketten in de aardkorst bevatten ~20 000 keer de hoeveelheid CO2 die nu in de atmosfeer zit.

     • Anne 11 juli 2018 om 21:53

      Bedankt voor de aanvulling Dirk; dan heb ik de reactie van Hans qua kalksteen verkeerd geinterpreteerd.
      Maar blijft staan dat steen CO2 opneemt en hoe dit uiteindelijk in de CO2 boekhouding terecht komt, want dat is mijn feitelijke punt. Dus wat wordt weggeschreven aan/op uitstoot natuurlijk menselijk CO2 en wat wordt weggeschreven aan/op antropogeen CO2.
      En dit weer in kader van de kosten/besparing op natuurlijke menselijk CO2 die door antropogeen CO2 vervangen zijn. Denk aan afvalverwerking voedselresten, sanitaire voorzieningen middels riolering en zuivering, afvalwaterzuivering. Stel dat we nog bosjesmannen waren als mensheid, dan kwamen deze zaken allemaal weer in de natuur terecht en dus natuurlijke CO2 maar ook methaan uitstoot.
      Aangezien de mensheid ook een diersoort is, is het volgende artikel wellicht interessant.
      “De evolutie van de eerste dieren op aarde meer dan 500 miljoen jaar geleden veroorzaakte het broeikaseffect, blijkt uit nieuw onderzoek.”
      https://earth819384224.wordpress.com/2018/07/09/worlds-first-animals-likely-caused-global-warming/

     • Anne 11 juli 2018 om 22:44

      Nog een paar artikelen van bovenvermelde site die misschien de moeite waard zijn.
      earth819384224.wordpress.com/2018/07/07/greenhouse-gases-were-the-main-driver-of-climate-change-in-the-deep-past/
      earth819384224.wordpress.com/2018/07/10/expansion-of-agricultural-land-reduces-carbon-dioxide-absorption/

     • Anne 11 juli 2018 om 23:19

      Boekhouding is tevens een metafoor; natuurlijk en antropogeen is als het ware bank- en kasboek en dit in kader zwart en wit geld. In beide boeken kunnen je als je accountant bent nog redelijk zwart omzetten naar wit, maar dat is wel oppassen geblazen. Het kasboek geeft nog genoeg vrije ruimte tot interpretatie en inwisseling, want je hoeft niet alles te vermelden als iets onderling afgesproken is…

     • Anne 11 juli 2018 om 23:53

      Maw oa hebben we het in kader de klimaatwet het over een kasboek…

     • Anne 12 juli 2018 om 00:02

      Verkeerde draadje, opnieuw…
      En uiteraard is er nog geen sprake van een kasboek, want de wet is nog geen feit. Er wordt wel gespeculeerd op de kasboekconstructie. Maar kasboekgeld gaat weggeboekt worden als de Klimaatwet wel in operatie is; inclusief de fooien vooraf…

     • Anne 12 juli 2018 om 00:30

      Word een beetje simpel, weer verkeerd draadje, dus weer opnieuw…
      Wat ik dus wil, is eerst de antropogene versus natuurlijke CO2 boekhouding op de rij.
      Daarnaast de financieele zwart/wit boekhouding op de rij.

     • Anne 12 juli 2018 om 00:35

      En bedenk allen dat boekhoudtechnisch gezien er zoveel gemanipuleerd kan worden.
      Daarom is transparantie als onderdeel van waarheid van belang.

     • Anne 12 juli 2018 om 00:44

      En sorry Hans en Dirk dat ik in het draadje feitelijk zaken heb aangehaald die apart besproken moeten worden.
      Ik verwacht een respons van jullie op basis van het onderwerp van het draadje.
      De rest is ter overdenking haha.
      En zonodig een nieuw draadje als iemand zich aangesproken voelt de boekhouding op een breder plan te bespreken. Ik ben voor deze bespreking, maar dat spreekt voor zich, anders had ik het niet aangehaald…

     • Anne 12 juli 2018 om 00:52

      Blijft overeind in dit draadje de antropogene versus natuurlijke CO2 boekhouding.
      Daar wil ik antwoord op.

     • Dirk Visser 12 juli 2018 om 10:51

      Anne,
      Ik heb de artikelen bekeken waarnaar je verwees.
      Het eerste artikel heeft betrekking op de ‘cambrische explosie’ en de wellicht daaraan gerelateerde stijging van CO2 (van grofweg 5000 naar 7000 ppm). Die stijging had weinig effect op het klimaat, die al in een hothouse fase was.
      Het tweede artikel over het klimaat optimum in het Eoceen is interessant, maar ik kan het belang ervan niet beoordelen, er wordt veel gepubliceerd over het Eoceen klimaat, mn het PETM. Maar het is leuk te lezen dat er, naast alkenon37 en IP25 er nog meer lipides zijn die gebruikt kunnen worden als temperatuur proxy.

      Voorlopig laat ik het hierbij,btw het is me niet helemaal duidelijk wat je bedoelt met het onderscheid tussen natuurlijk menselijk en antropogeen CO2.

    • Peter van Beurden 11 juli 2018 om 17:23 - Antwoorden

     Anne,
     Cementproductie, rijstcultuur, veeteelt.

    • Peter van Beurden 11 juli 2018 om 17:31 - Antwoorden

     Hans,
     Gedownload, De naam Ferdinand Engelbeen kwam ik regelmatig tegen op de site van Judith Curry. Fijn dat het in het Nederlands is. dat leest toch gemakkelijker voor mij, al gaat het inmiddels stukken beter. Allen de technische termen en afkortingen blijven voorlopig nog wel even een probleem.

    • Anne 12 juli 2018 om 00:01 - Antwoorden

     En uiteraard is er nog geen sprake van een kasboek, want de wet is nog geen feit. Er wordt wel gespeculeerd op de kasboekconstructie. Maar kasboekgeld gaat weggeboekt worden als de Klimaatwet wel in operatie is; inclusief de fooien vooraf…

    • Anne 12 juli 2018 om 00:16 - Antwoorden

     Wat ik dus wil, is eerst de antropogene versus natuurlijke CO2 boekhouding op de rij.
     Daarnaast de financieele zwart/wit boekhouding op de rij.

   • Peter van Beurden 11 juli 2018 om 17:00 - Antwoorden

    Bert
    Hernieuwbare energie bestaat niet. Dat ben ik niet met je eens, tenzij je bedoelt dat de zon een keer ophoudt met stralen, Nee, dat bedoel je niet, je bedoelt dat het niet lukt om op die manier een moderne samenleving van voldoende betaalbare energie te voorzien zonder het land naar de gallemiezen te helpen. Dat het ook niet voor een deel zou kunnen lukken, ben ik niet met je eens.

    Dat de ingeslagen weg niet de juiste lijkt te zijn is duidelijk. Een goed werkend energie systeem op ondemocratische wijze afschaffen door de burger eerst de mogelijkheid tot bezwaar te ontnemen en vervolgens een klimaatwet te regelen en daarbovenop ook nog het raadgevend referendum af te schaffen deugt van geen kanten. Daarover kunnen we het eens zijn.

    MSR centrale zou mooi zijn, als het allemaal uitpakt zoals Cloosterman dat voor zich ziet. Maar dat duurt dus nog wel zo’n 25 jaar. Dus onderzoek hiernaar moet prioriteit krijgen.

    Als zonne-energie tegen dezelfde kosten en zonder subsidie geleverd kan worden door zonnepanelen op mijn dak en randapparatuur met een lange levensduur en betaalbare opslag en vergelijkbare leveringszekerheid, is dat voor mij een optie. Niet voor de industrie.

    Daarbij natuurlijk een warmtepomp met een vergelijkbaar of beter rendement als mijn huidige Hr-ketel, geluidsarm en met weinig ruimte beslag en zonder dat ik ook nog extra moet isoleren.

    Bij de huidige plannen wordt me een systeem door de strot gewrongen dat inferieur is en veel meer kost aan energie dan het huidige. Tenminste dat lijkt vooralsnog zo want de overheid heeft dat eventjes voor ons geregeld en deed daarbij óf ze aan het polderen was en vergat de berekeningen te overleggen. Zie de samenstelling van de huidige gasprijs op Klimaatgek.nl.
    En neem de kale gasprijs als referentie voor het nieuwe “prachtige geldopleverende” systeem waarvan de berekening nog onderweg is. Volksverlakkerij dus. En dat allemaal om de aarde te redden. Of was het de mensheid?

    Het lijkt erop of we in een oorlogseconomie zij beland.

    Ik ben het graag met je eens dat de periode van mest, hout, turf voorbij is. Dat opnieuw hout gaan stoken onder het mom van hernieuwbaar een slecht idee is. Net als het idee van biobrandstof omdat het een concurreert met natuur en het ander met voedsel.

    Terug naar de literatuur waarom ik vroeg. De boeken van Jan Paul van Soest stonden al op mijn lijstje. Maar wat ik erover las geeft me de indruk dat het boeken zijn waarbij ik mijn ergernis doorlopend moet onderdrukken. Maar verplichte lectuur omdat ik me heb voorgenomen zowel pro als contra te lezen bij gebrek aan een objectieve wetenschappelijke benadering die beide kanten laat zien. Zonder de wetenschappers op deze site te kort te doen. Ik zal hun artikelen op deze site nogmaals lezen. Misschien is een samenvatting van alle onderwerpen een idee om beginners net als ik op deze site snel van informatie te voorzien, Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. De jeugd kan na de lawine van propaganda die ze over zich heen kreeg wel een tegengeluid gebruiken. Lees ter leeringhe ende vermaeck “Het hebzuchtgas van Jan Terlouw”of bekijk school TV over het onderwerp.

    Waarom je denkt dat de boeken van van Soest nu echt spekkie voor mijn bekkie waren is me een raadsel. Plagerijtje?

    Dank aan allen die me ook een advies voor een boek aan de hand deden.

    • bert Pijnse van der Aa 11 juli 2018 om 19:51 - Antwoorden

     dat was inderdaad een plagerijtje hr van Beurden ! We zijn allemaal fan van jean paulus van Soest .
     Ik begrijp dat u oprecht op zoek bent naar informatie die u een evenwichtig beeld kan geven van hoe een en ander in elkaar steekt en dat is best ingewikkeld geworden door de jaren heen omdat wij mensen hoogopgeleid zijn en dat betekent in veel gevallen dat ogenschijnlijk super simpele zaken zo ingewikkeld worden gemaakt dat de domme burger wel moet denken dat ie er niets van snapt . Voor ‘ gewone mensen is het niet meer mogelijk nog te bepalen wat waar of niet waar is . Machtige bedrijven en organisaties bepalen het denken van de mensen. De media verspreiden hun verhalen want de zijn in eigenom van die bedrijven.

     In de eerste plaats mag ik dan het boek ” de rationele optimist ” van Matt Ridley aanbevelen en verder de transcriptie van deze indrukwekkende lezing van de voormalige president en oprichter van Greenpeace Patrick Moore. Dan begrijpt u wellicht ook dat ‘ alle energie toch echt afkomstig is van onze zon ” . Ook zogenoemde ‘hernieuwbare’ energie. De energie die onze zon als 4,5 miljard jaar naar de aarde zendt heeft in voorgaande geologische tijdperken, met name in het Carboon ( vandaar de naam ) via het proces van fotosynthese, biomassa gevormd dat we nu kennen als kolen, olie en gas . Met de uitvinding van de stoommachine werd het mogelijk de energie daarin weer vrij te maken en om te `zetten in mechanische arbeid. Dankzij die uitvinding tikken we nu teksten naar elkaar via internet . De voorraden zijn indirecte zonne energie die in 100den miljoenen jaren werd gevormd (herhaal : 100 den miljoenen jaren ) die kunen niet worden vervangen door ‘ directe energie : hernieuwbare energie die in een jaar moet worden gevormd. Een klein beetje rekenwerk leert dat dan tekorten onstaan, dus dat is geen optie . Beweren dat het wel kan, zou betekenen dat het perpetuum mobile toch bestaat. Windmolens, zonnepanelen en de gehele energietransitie is, net als alle andere producten of diensten, dus output van fossiele industrie, zoals het was sinds de stoommachine. Bedrijven hadden echter nieuwe mogelijkheden om hun producten af te zetten en voor de overheid is werkgelegenheid het belangrijkste onderwerp , anders worden haar burgers boos . Zo worden alle partijen in de houdgreep gehouden , maar gaat ondertiussen het milieu naar de kloten en neemt het gebruik van fossiele energie en grondstoffen juist exponentieel toe tov van een situatie waarin geconsolideerd en/ of efficiëncy verbetering zouden zijn doorgevoerd. Ofwel, wanneer de aanbevelingen van het Bruntland rapport zouden zijn opgevolgd . Tenslotte nogmaals, hetgeen ook Patrick Moore uitlegt in zijn toesparaak, werd de grondslag voor het nemen van de maatregelen gebaseerd op een hypothese , op deze site het hoofdonderwerp , die nooit bewezen werd !. Dus op basis van iets wat men niet zeker weet worden zelfs wetten gemaakt .

     https://www.technocracy.news/former-president-of-greenpeace-scientifically-rips-climate-change-to-shreds/

     • Peter van Beurden 11 juli 2018 om 23:25

      Bert,
      Dank voor het uitgebreide antwoord, Het boek van Matt Ridley heb ik met genoegen al eerder gelezen. De lezing heb ik gedownload. Lees ik binnenkort.
      Dat e.e.a. niet van hout kan komen of andere gewassen is duidelijk. Die leggen maar een heel klein deel van de zonne-energie vast Ik meen iets in de orde van grootte van 0,1% van de invallende zonne-energie. Alleen met de anders terug stralende energie kun je wat doen.

      Zonne-panelen concurreren met voedsel al ze buiten de stenige omgeving worden gebruikt of met natuur of wat daar voor door moet gaan.
      Wind is misschien een optie, maar gezien de back-up die niet geregeld is voorlopig dwaasheid. Zeker op land niet doen. in steden kan het niet, op land verpest het het landschap. Blijft over zonne-energie op daken. Met een héél belangrijke mits. de opslag én het rendement dat voor noordelijke streken veel te laag is. dus nu nog een speeltje.Maar desondanks wordt het er dagelijks in geramd. Vanavond alweer na Nieuwsuur. Elektrische auto’s helemaal schoon. Zonne-akkers die het landschap verpesten. Hoezo energie, Ten koste waarvan.
      Zou nou niemand in de gaten hebben hoe die elektriciteit wordt gemaakt. Weer voor 98% volksverlakkerij. En dat gaat maar door.

     • Peter van Beurden 12 juli 2018 om 03:17

      Bert,
      Nogmaals zeer bedankt voor de link naar de lezing van Patrick Moore. Ik heb hem gelezen en herlezen en ik roep iedereen op dit verhaal vertaald een ereplaats op deze site te geven. Kernachtig wordt hier een duidelijke visie uitgedragen met de verwijzingen naar andere geologische perioden die de visie ondersteunen.

      En ik daag iedereen op deze site uit de vinger te leggen bij die passages die onjuist zijn en die van een gedegen tegencommentaar te voorzien.

      Daarmee kan een begin gemaakt worden met de bewering of het bewijs dat CO2 leidend in plaats van volgend is geworden. Graag niet met een verwijzing, maar aan de hand van een logisch betoog met verwijzing(en).

  • Marleen 11 juli 2018 om 12:16 - Antwoorden

   Ik ben Peter van Beurden zeer dankbaar voor zijn artikelen, vooral “Een nar vraagt meer…” dat duidelijk liet zien wat voor gekkenhuis het is geworden in de politiek en de maatschappij (op tv). Ik heb dankzij dit artikel ook (als een nar) meer gevraagd dan mijn gewoonte was en dat heeft geholpen. Het heeft laten zien dat veel “alarmisten” hun eigen links niet goed lezen en er overtrokken conclusies aan verbinden in tegenstelling tot de auteurs zelf die onderstrepen dat er nog veel onderzoek nodig is om over het onderwerp meer duidelijkheid te krijgen.
   Guido heeft mijn vragen altijd netjes beantwoord en dat waren altijd duidelijke antwoorden (ook al moet er van hem kennelijk bijgezet worden dat het om “hapklare brokken” gaat), maar zijn laatste comment was inderdaad zeer denigrerend en het leek ook gedaan helemaal zonder aanleiding.

   • Frans Galjee 11 juli 2018 om 15:44 - Antwoorden

    Hallo Marleen,

    “…..en het leek ook gedaan helemaal zonder aanleiding.”

    Idd hier zonder aanleiding maar ik vermoed dat er sprake is van oud zeer.
    Mvg,
    Frans

  • leonardo 11 juli 2018 om 14:51 - Antwoorden

   Peter, mijn complimenten voor de manier waarop jij die kerels aanpakt – ik heb er bewondering voor.

   • Frans Galjee 11 juli 2018 om 15:35 - Antwoorden

    Hallo Leonardo,

    Ik heb mij bewust een beetje op de achtergrond gehouden omdat ik mij indirect schuldig voel aan de felheid van jouw reacties. Mede ook omdat je ook reageerde op de wijze waarop ik werd aangepakt en het voor mij opnam. Beste Leonardo trek je deze zaken niet zo aan. Voor mijzelf is het zo dat ik weet dat ik ook niet altijd even vriendelijk reageer dus moet je ook kunnen incasseren. Nu na discussies op verschillende blogs en over verschillende onderwerpen denk ik mijzelf wel te kunnen verweren. Dwz ik krijg klappen maar deel ze ook uit (denk ik) maar vooral leer ik steeds bij en dat is mijn doel.
    Leonardo blijf schrijven en deelnemen op dit forum. Anders zou ik je wijsheid te veel gaan missen.
    Mvg,
    Frans

    • leonardo 11 juli 2018 om 16:37 - Antwoorden

     dankjewel voor je vriendelijke woorden, Frans

    • Peter van Beurden 11 juli 2018 om 17:05 - Antwoorden

     Die oproep wil ik van harte ondersteunen. Iemand die zijn nek uitsteekt verdient support. Ga door Leonardo.

   • Peter van Beurden 11 juli 2018 om 17:19 - Antwoorden

    Jij kunt er anders ook wat van. En ja, soms zit ook ik me te verbijten om de dooddoeners die maar een doel lijken te dienen. De boel frustreren hier.
    Ik kan je tegengeluid wel gebruiken. Ga dus gewoon door.

 8. willy 11 juli 2018 om 15:10 - Antwoorden

  https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2018/07/10/hoofdlijnen-compleet

  Lees vooal het pdf-document.
  Het zijn wel een 80tal bladzijden. Maar het is Verplichte leesvoer, wil men ook maar een idee hebben hoe een ‘hernieuwbare maatschappij’ eruit zou moeten zien.

  Wat een avontuur!!
  Aan alles werd gedacht, zelfs aan het opleiden van gemeentelijke ambtenaren om om te gaan met maatschappelijke weerstand (blz 74).
  Een financiële onderbouwing? Daar zullen ze zich later wel eens over buigen.

  • willy 11 juli 2018 om 15:26 - Antwoorden

   Het komt er dus allemaal op neer dat men de maatschappij, vanuit het voorzorgsprincipe, op de schop wil nemen met maatregelen waarvan men noch het uiteindelijke resultaat, noch de uiteindelijke prijs kent. Héél vooruitziend!

  • Hans Erren 11 juli 2018 om 15:30 - Antwoorden

   We hebben dus een klimaatakkoord en een klimaatwet, maar geen klimaatplan en geen klimaatbegroting.

   Het klimaatakkoord is opgesteld net als de Vrede van Utrecht in 1713: “Bij u, over u en zonder u”

   Ik ben neel benieuwd naar de volgende verkiezingen.

  • Peter van Beurden 11 juli 2018 om 17:08 - Antwoorden

   willy
   Gedownload. zal het op een rustiger tijdstip lezen.

 9. Scheffer 11 juli 2018 om 15:17 - Antwoorden

  Jarenlang heeft J.P. van Soest (als “koortsige” alarmistische klimaat-rattenvanger) gepleit voor meer “duurzame” energie, met name windenergie, zonne-energie, biofuels voor in de auto en biomassa voor in de kolencentrales.

  Hij was destijds mede-eigenaar aandeelhouders van het door zijn wanbeleid failliet gegane Bioshape, het Nederlandse bedrijf dat in Tanzania jatropha probeerde te verbouwen (= feitelijk voedingscapaciteit opstoken in je auto), “om het klimaat en de aarde te redden”.

  Alhier wordt al jarenlang bewezen / onderstreept dat deze zogenaamd duurzame alternatieven géén van alle CO2-uitstoot besparen, maar wel ernstig het milieu vervuilen, de natuur vernietigen, voedselprijzen opdrijven en dat J.P. van Soest een klimaatalarmistische profiteur is, die de CO2-schuldtheorie verkondigt dat de menselijke CO2-uitstoot de schuld is van alles.

  Na lang inbeuken (o.a. alhier) op de botte ideologische misvormde hersens van J.P. van Soest blijkt hij toch een andere mening te hebben over “duurzaam”: “Meer windmolens erbij remt de stijging van de concentratie broeikasgassen niet. Die is alleen te stoppen door de uitstoot van CO2 te bestraffen.”

  Waaaaaaaaaat, géén windmolens meer bijplaatsen? Hebben ze je niet uitgenodigd bij het RutteIIII-klimaat-tafelen van Soest…………………?

  Nijpels wil namens de de RutteIII-klimaat-tafels het hele Nederlandse deel van de Noordzee vol plaatsen met gratis windturbineparken en zonder subsidie, want het mag niks kosten voor het draagvlak onder de bevolking?

  Het huidige Gemini-windpark kost in exploitatie nu 300 miljoen per jaar en levert 60 banen op. % miljoen kosten per baan. En wie betaalt dat? Juist, de consument krijgt dat doorberekend in de stroomtarieven.

  https://www.climategate.nl/?s=van+Soest

  Vuilnisman mogen de klimaattafels en Nijpels ook mee…………..?

  • Peter van Beurden 11 juli 2018 om 17:15 - Antwoorden

   Scheffer
   Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Misschien volgt er ook nieuw inzicht bij de nieuwe dwaling. Eerst zien, dan geloven, dan bewijzen. in welke fase zou Jan. oh ja welke Jan ook weer, zitten.

  • Frans Galjee 11 juli 2018 om 19:37 - Antwoorden

   Scheffer,

   Was ik net van plan mij te laten leeglopen op van Soest ben jij mij voor.
   Misschien is van Soest net als Luttikhuis bekeerd tot de twijfelbrigade of is er sprake van een nieuwe strategie in het geld verdienmodel.
   Ik wacht het af en je weet natuurlijk bij twijfel niet inhalen of beter nog twijfel is de basis voor meer inzicht. Nu dat laatste kunnen beide heren wel gebruiken.
   Mvg,
   Frans

 10. Peter van Beurden 11 juli 2018 om 17:43 - Antwoorden

  David
  gedownload ik ga het lezen, Iedere AGWer zal meteen zeggen bij de eerste blik, ja maar antropogene CO2 stapelt zich op. Kijk maar de hoeveelheid CO2 is gestegen van 280 ppm naar 410 ppm. Dus moeten we wat doen. Mijn vraag zou zijn, waarom is het gehalte aan CO2 al heel lang op dat niveau en niet op een ander niveau zoals in andere perioden terwijl ook toen leven in allerlei vormen zeer uitbundig was. Wat maakt het dan ineens zo bedreigend dat bijna iedereen op tilt slaat,

 11. cathrien 11 juli 2018 om 18:28 - Antwoorden

  Nou. Keerpunt?

  Ik mag het hopen. Huilen jullie even mee?

  Op minuut 32 zegt Bernice Notenboom hieronder nl. dat ze denkt dat het voor de Noordpool echt al te laat is……..

  https://www.npostart.nl/straks-elfwegentocht/08-07-2018/POW_03870418

  Die hele transitie troep en van gas af moet van de baan wat mij betreft, Alle discussie erover raakt kant nog wal omdat er geen noodzaak is en de winst (minder dan?) nul is.

  Hergebruik van materialen, kringloopwinkels etc: prima, maar dit is finaal doorgeschoten, puur om de staatskas te spekken.

  • Gerard 11 juli 2018 om 19:02 - Antwoorden

   Vergeet nooit dat religie en vergelijkbare vormen van angst aanjagen de slaven onder de duim houdt in de democratie. Stel je voor dat wij echt vrij zouden zijn, dat is onverdraaglijk voor de psychopaten.

  • Peter van Beurden 11 juli 2018 om 23:35 - Antwoorden

   Cathrien
   Elfwegentocht, wat zouden ze gekregen hebben om die volstrekt onzinnige programmareeks te maken? Van begin tot eind propaganda voor “de goeie” zaak.
   Een bron van ergernis. Voorlichting noemen ze dat. Daarom moet een site als deze dáár wat aan doen. Deze site moet toegankelijk zijn voor iedereen. Hoort zegt het voort.
   Niet alleen een site voor specialisten die elkaar op de hoogte houden.

 12. Dick Thoenes 11 juli 2018 om 19:28 - Antwoorden

  Het is goed om er op te wijzen dat de ambitieuze “klimaatdoelstellingen” van het kabinet krankzinnig veel geld gaan kosten. Maar we moeten ook vaststellen dat ze NIETS kunnen opleveren, noch op het gebied van het klimaat, noch op het gebied van energiebesparing.
  Het idee van Van Soest om CO2 uitstoot te beboeten zal alleen de staatskas spekken, maar zal geen enkele invloed hebben op ons energieverbruik.
  Elektrisch verwarmen kost driemaal zoveel energie als verwarmen met gas.
  Elektrische auto’s verbruiken meer energie dan benzine- of dieselauto’s.
  Voor de enorme hoeveelheid elektriciteit die dan moet worden opgewekt kunnen we alleen gebruik maken van centrales die gestookt worden met aardgas, aardolie of steenkool. Voor de toekomst is kernenergie natuurlijk het enige verstandige alternatief.
  En wat het klimaat betreft weten we nu dat beperking van de CO2-uitstoot geen merkbare invloed op het klimaat kan hebben. Zelfs niet als de hele wereld dat zou doen, wat zeker niet zal gebeuren. Maar al helemaal niet wanneer alleen Nederland dat gaat doen, met 0,2% van de wereldbevolking. Toch zijn we hier zo gek om dat te willen. Maar daarmee zullen we onze economie ruineren.

  • Frans Galjee 11 juli 2018 om 19:53 - Antwoorden

   Dick,

   “Het is goed om er op te wijzen dat de ambitieuze “klimaatdoelstellingen” van het kabinet krankzinnig veel geld gaan kosten. Maar we moeten ook vaststellen dat ze NIETS kunnen opleveren, noch op het gebied van het klimaat, noch op het gebied van energiebesparing.”

   Precies, maar hoe maak je dat duidelijk aan degenen die niet geremd door kennis van zaken een wanbeleid tav energietransitie voeren?

   “Het idee van Van Soest om CO2 uitstoot te beboeten zal alleen de staatskas spekken, maar zal geen enkele invloed hebben op ons energieverbruik. “

   Weer vrees ik dat je gelijk hebt. Het idee is niet nieuw en komt altijd weer als simpele ‘oplossing’ naar voren als of ‘echte oplossingen’ niet werken of dat er oplossingen worden gezocht voor een niet bestaand probleem. Dan maar eraan verdienen dan ga niet helemaal af als ‘deskundige’.

   • Scheffer 11 juli 2018 om 20:41 - Antwoorden

    Nieuw (winst?) is, dat klimaat-alarmistische ideologisch dwaallicht en klimaat-subsidie-jager Van Soest van zijn eerdere dogma “windenergie is goed voor het klimaat” terug komt, Galjee.

    Dat zie je bij dwaallichten als Niet Gekozen Organisatie (NGO) GreenPeace ook met hun historische inhumane ban op DDT en hun historische blunder van promotie van Biomassa “om het klimaat te redden”, maar beide op deze dogma’s zijn teruggekomen nadat ze voor vele honderden miljarden aan schade hebben berokkend aan milieu, natuur en mensheid.

    • Frans Galjee 11 juli 2018 om 21:37 - Antwoorden

     Scheffer,

     “Nieuw (winst?) is, dat klimaat-alarmistische ideologisch dwaallicht en klimaat-subsidie-jager Van Soest van zijn eerdere dogma “windenergie is goed voor het klimaat” terug komt, Galjee.“

     Ja dat had ik ook al gelezen mijn ‘niet nieuw’ slaat dus op het plan (idee van Soest) CO2 uitstoot te gaan beboeten.

     • Scheffer 11 juli 2018 om 22:06

      The effects of tax increases have seldom positive effects.

  • Peter van Beurden 11 juli 2018 om 23:53 - Antwoorden

   Dick Thoenes
   We zaten in een economische crisis. Er zaten miljarden in de pensioenpotten. En de burgers op hun spaargeld. Rutte zei windmolens draaien op subsidie. De werkloosheid liep op en de verzorgingsstaat werd onbetaalbaar. Alarm. Angst is een “goede” raadgever. Houdt jij ze dom, dan houd ik ze, maak ik ze arm. Werkgelegenheid, tot welke prijs en zoals Bert hierboven al zei, landschap verpest. En Rutte draaide om als een blad aan een boom en als de wiek van een molen. Er was wat aan te verdienen. De polderaars draaiden mee. Werkgelegenheid, de vakbonden draalden mee, milieubewegingen dachten aan nieuwe leden en hoefden niet te draaien alleen te incasseren. Etc. Noem mij één niet belanghebbende.

   Maar wie doet er wat aan. Frans Galjee gaf een voorzet, een ander wilde meer diplomatie, de volgende wetenschappelijke onderbouwing. Wie steken de koppen bij elkaar om een petitie te schrijven? Wie heeft de beste toegang tot de politiek en de partijen die dit bekokstooft hebben. Wie verkeert in wetenschappelijke kringen. Laten we iets doen.

 13. cathrien 11 juli 2018 om 23:22 - Antwoorden

  Over “progressieve” mainstream en werkt de onderliggende democratie wel voldoende bij de hoofdpunten:

  euro, vluchtelingen en klimaat. Hieronder Martin Sommer in gesprek met Roderick Veelo.

  Vanaf minuut 11.50 en later over van het gas af gaan, v/a 18.11
  Dan weer om minuut 22.19 heel eventjes klimaat gerelateerd.

  https://www.rtlz.nl/opinie/volkskrant-columnist-sommer-milieuclubs-hebben-te-veel-macht

  • Peter van Beurden 12 juli 2018 om 00:35 - Antwoorden

   Cathrien
   Dank voor je link. Een uitstekend interview met een goede analyse van Sommer. Een analyse die ik deel. Eindelijk een ander geluid. Maar het blijft, qua verspreiding en impact, net als deze site te beperkt. Durven we dit ook in eigen kring uit te dragen? Of zijn we bang besmet te raken. Scott Pruitt van de EPA is door doodsbedreigingen teruggetreden. Een van de vele voorbeelden van mensen die in hun bestaan worden bedreigd. De te grote macht van milieu-organisaties heeft mij doen besluiten mijn vele lidmaatschappen grotendeels op te zeggen. Weg bij Greenpeace etc.

   Waarom? Omdat men van “volgens mij” oprechte zorg naar ongebreideld alarmisme is opgeschoven. Nalaat gedegen voorlichting te geven en zich verlaagt tot het verspreiden van propaganda door goedgekozen alarmistische plaatjes met daarbij een niets zeggend prietpraatje. Dat is nu echt informatie op kleuterniveau

 14. jan 11 juli 2018 om 23:46 - Antwoorden

  Vandaag weer langs windmolenpark NOP gefietst.
  Twee molens in het IJsselmeer stil. Bootje erbij, is 3 man.
  Drie molens op het land stil. Met deze keer 7 enercon busjus er onder, 14 man….totaal vandaag 17 man.

  Het info centrum aan de Domineesweg bezocht.
  Mooie boerderij winkel, maar het gedeelte over het windpark zat dicht.
  Alleen open voor groepen op afspraak en dan krijg je er een toelichting van een gids bij.
  De gids was er niet.

  Ze willen wel open doen voor één persoon, maar zonder toelichting van de gids heeft dat weinig zin. Aldus de verkoopster van de boerderij winkel.
  Entree is drie euro. Je zou denken dat zo iets vrij toegankelijk is. Maar nee.

 15. Peter van Beurden 12 juli 2018 om 00:01 - Antwoorden

  Jan
  En terwijl je er al voor betaald hebt. stond er ook buiten bij hoeveel energie er al mee opgewekt was en wat de stand-by gascentrale had gekost terwijl de molen niet draaide?
  En dat die gascentrale eigenlijk een beter werkend systeem was en die molen een overbodig extra speeltje.Wilden de koeien onder de molen grazen of was het intussen alleen nog windhandel vanwege gestoorde koeien. Of hadden de koeien gehoorbescherming?

  • jan 12 juli 2018 om 11:11 - Antwoorden

   Peter.

   Ben ook niet naar binnen geweest om de reden die jij aanhaalt.
   Deze vragen wilde ik ook stellen, maar er was niemand om ze te beantwoorden.

   Heb één vraag aan de verkoopster van de boerderij winkel gesteld.
   Zij wist er echt niks van. Dus dat had geen zin.

   Heb door de glazen toegangsdeur naar binnen gekeken.
   De site van windmolenpark NOP nog weer eens goed bestudeerd.

   Mijn indruk is dat dit infocentrum wordt gebruikt om vooral schoolgaande klassen te hersenspoelen van hoe goed en duurzaam windenergie wel niet is.

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK