Klimaatakkoord: gasverbruiker betaalt straks de rekening

Hans de Kok, Pricewise.

Wie niet de middelen heeft om over te stappen op stroom, gaat straks fors meer betalen.

Een persbericht van Pricewise.

In het op dinsdag gepresenteerde Klimaatakkoord is de doelstelling om minder CO2 uit te stoten fors aangescherpt; naar 49% in 2030. Dat is een stuk hoger dan de afspraken in het Klimaatakkoord van Parijs (40%) of het huidige Regeerakkoord. Om deze doelstelling te realiseren, zijn grote investeringen nodig in duurzame energiebronnen, zoals windparken. Mkb en industrie moeten fors investeren in het elektrificeren van installaties of het overstappen op waterstofgas. Hiervoor willen bedrijven een miljardensubsidie. Tot slot, worden zowel de bouwsector als consumenten gestimuleerd om van het gas af te gaan en zo veel mogelijk energiebesparende maatregelen te nemen. Wie gaat de rekening betalen? Minister Wiebes benadrukte dat de burger niet de dupe mag zijn van de overgang naar een CO2-neutrale samenleving.

Grote vraag die Pricewise stelt: hoe realistisch is het dat de consument niet extra gaat betalen? Onafhankelijke energievergelijker Pricewise heeft de nu bekende energiebelastingmaatregelen uit het gepresenteerde Klimaatakkoord doorberekend en naast het huidige Regeer- en Energieakkoord gelegd. Op veel vlakken is het Klimaatakkoord nog onduidelijk, maar wel is duidelijk dat vooral de gasverbruiker straks de rekening gaat betalen.

Energiebelasting gas twee keer zo duur, elektriciteitsbelasting daalt met ruim 75%
Om voor 2050 alle Nederlandse woningen van het gas af te krijgen, stelt het Klimaatakkoord dat de gasbelasting in 2020 met € 0,055 en vervolgens tegen 2030 met € 0,20 per kubieke meter omhoog moet. Om de overstap naar stroom te motiveren, daalt de elektriciteitsbelasting de komende jaren met € 0,027 per kWh. Deze wijzigingen lijken bovenop de wijzigingen te komen in het huidige Regeerakkoord: een stijging van de gasbelasting met € 0,03 per kubieke meter gas en een daling van de elektriciteitsbelasting van € 0,0072 per kWh. Hier tegenover staat de in het Regeerakkoord aangekondigde reductie op de belastingvermindering van € 51,- vanaf 2019. En vervolgens de verhoging van € 81,- naar 2030 in het Klimaatakkoord.

Gasrekening van gemiddeld huishouden met ruim € 400,- omhoog
Omgerekend gaat de jaarlijkse gasrekening van een gemiddeld huishouden, met een verbruik van 1.500 m3 gas, omhoog met € 408,-. Dit komt door een stijging van de gasbelasting van € 472,- naar € 880,- in 2030. De jaarlijkse stroomrekening van een gemiddeld huishouden, op basis van 3.500 kWh, daalt in dezelfde periode met € 352,-. Een huishouden dat in 2030 helemaal is overgestapt op stroom, bespaart op basis van een toegenomen stroomverbruik van 10.000 kWh per jaar een bedrag van € 710,- incl. btw per jaar op de energiebelasting.

Hans de Kok, directeur van Pricewise: “Dit is zonder eventuele wijzigingen in een stijgende ODE na 2020, of een mogelijke stijging van de energieprijzen de komende jaren door bijvoorbeeld de toenemende olieprijzen. Ook de netwerkkosten zullen naar verwachting gaan stijgen. Met name voor gas, omdat de totale netwerkkosten door een steeds kleinere groep consumenten gedragen moet worden. Maar ook voor stroom, vanwege de grote ‘druk’ op het net vanwege zonne-energie en elektrische voertuigen. Onze conclusie is dan ook dat de (gas)verbruiker uiteindelijk de rekening gaat betalen. Dat geldt vooral voor mkb en industrie. Maar ook voor de consument. Krijgt de industrie een miljardensubsidie en gaat de ODE nog veel harder omhoog, dan worden ook deze kosten uiteindelijk door de belastingbetaler gedragen. Kortom, het is dus maar de vraag hoe de energierekening er in de komende jaren uit gaat zien en wat het totale effect is van de aangekondigde energiebelastingmaatregelen.”

Consument moet zelf investeren in overstap naar 100% (groene) stroom
Om van het gas af te komen en te profiteren van de lagere elektriciteitsbelasting, moeten consumenten zelf gaan investeren. Hoewel de lage rente op deze investeringen ook fiscaal aftrekbaar is, is het alsnog de vraag of alle huishoudens in staat zijn om deze investeringen te dragen. De laagste inkomens betalen nu al relatief het meest aan klimaatbeleid. Ook is onduidelijk hoe het zit met de twee miljoen huurwoningen in Nederland.

Nog veel onduidelijkheden
“Er zijn nog veel onduidelijkheden in het huidige Klimaatakkoord. Wat is bijvoorbeeld het effect op stadswarmte, waarvan de prijs nu nog is gekoppeld aan de gasprijs? Het werkt natuurlijk niet motiverend om mensen over te laten stappen naar warmtenetten waarvan de prijs alsnog even hard stijgt als de gasprijs. Daarnaast moet eigen opwek van zonne-energie nog doorberekend worden. Omdat de belasting op stroom fors daalt, verdampt ook het salderingsvoordeel grotendeels. Hoewel de salderingsregeling en met name eigen zonneproductie de komende jaren worden aangepast, zijn we benieuwd naar de implicatie hiervan op de terugverdientijd voor huizenbezitters met zonnepanelen. Hoewel het Klimaatakkoord een grote stap voorwaarts is richting een CO2-neutrale samenleving, is de kostenimplicatie ervan heel erg afhankelijk van de verdere uitwerking,” aldus De Kok.

Aldus het persbericht van Pricewise.

Voor gedetailleerde tabellen zie hier.

Door |2018-07-12T10:02:16+00:0012 juli 2018|57 Reacties

57 Comments

 1. Peter van Beurden 12 juli 2018 om 21:50 - Antwoorden

  Wij kunnen hier tot St. Juttemis bezig zijn elkaar in ons gelijk te bevestigen. Maar dat zal weinig helpen denk ik. Ik begreep dat er zo tussen de 9000 en 4000 volgers zijn, maar misschien is dat geflatteerd omdat het afhangt van het aantal keren dat je per dag achter je PC kruipt en nog eens een oogje waagt aan Climategate. Het is noodzaak meer mensen te bereiken, maar ik heb er geen idee van hoe dat moet. Daarbij moet je met gezag spreken en kunnen doordringen tot de politiek. Anders houden we elkaar hier aardig bezig en van de straat, we steken iets van elkaar op en dragen dat vervolgens weer aan medestanders uit, Maar we moeten het van de tegenstanders hebben. Niet van de geharnaste, want die weten het allemaal wel. Volg de linkjes, maar geen eigen verhaal.

  Nee, wel van de geïndoctrineerde volgers van de mainstream die tot nu toe alles aannamen van hun voormannen in de politiek, in de media en de milieuorganisaties. De laatsten, de staat in de staat. Veel leden, zoals in het interview door diezelfde organisaties tegen Sommers werd gezegd én het comfort van geen verantwoording. Niet op het pluche gezet door te kiezen, maar geadoreerd door de boodschap “wij gaan samen de aarde redden, Leve Moeder Gaia”.

  Doe iets. Dring door tot de politiek, de media.

  • Marjan Waldorp 12 juli 2018 om 22:34 - Antwoorden

   Ik ben het helemaal met Peter eens.
   We moeten wat doen, maar wat?

   Ik heb enkele kamerleden “The Politically Incorrect Guide for Climate Change”
   van Marc Morano gestuurd. Hoor je nooit meer wat van. Oud papierbak?

   Het is te hopen, dat er bij enkele redelijke politieke partijen verzet van binnen
   uit gaat komen.

   Het zeer ondoordachte “Van Gas los” plan gaat als een boemerang op de
   politiek terugslaan. Wiebes praat onzin als hij zegt, dat de rekening niet bij
   de burger terecht mag komen. Die rekening komt bij de burger!
   Er is nl geen alternatief. Als grote bedrijven zwaar belast gaan worden,
   zullen velen vertrekken incl. werkgelegenheid. De overheidsschuld mag niet
   oplopen, dus waar moet het geld dan vandaan komen?

   De politiek vergist zich in het engagement van de gemiddelde burger.
   Ga even de snelweg op, en zie hoe milieubewust de gemiddelde burger rijdt.
   Niet dus!

   Maar kom niet aan de portemonnaie! Dan komt er opstand!
   1 op de 6 Nederlanders zit nu al in een schuldenpositie.
   Hoe moet dat, als de energiekosten fors hoger worden?
   Wie kan de huur nog betalen, wanneer de transitiekosten doorberekent worden?

   Bovendien heeft de overheid een slechte reputatie met projectmanagement.
   Vrijwel geen project bleef binnen budget:
   – Betuwelijn: zware overschrijding
   – Metro A’dam en Den Haag: 2x zo duur!
   enz.

   De overheid is niet eens in staat haar belastingdienst goed te laten functioneren!
   En Wiebes heeft het nog erger gemaakt, door met een afvloeiingsregeling de
   goede mensen te laten vetrekken!
   Als beloning is hij daarom gepromoveerd van staatssecretaris naar minister.

   En deze minister moet de klimaatprojecten nu in goede banen gaan leiden.
   Er is maar een uitkomst mogelijk:
   Dit hele klimaatbeleid wordt in de uitvoering een totaal debacle!!
   Ik denk, dat dit kabinet de rit niet uit gaat zitten!

   • David 12 juli 2018 om 22:50 - Antwoorden

    Misschien is Wiebes wel slimmer dan wij denken. Want met de uitspraak dat de kosten niet bij de burger terecht mogen komen, zet je de uitvoering op slot.
    Nijpels voorspelt pijn.

  • David 12 juli 2018 om 22:47 - Antwoorden

   1.TV spotje : groep harkende landarbeiders , dan 1 tractor.
   Tekst eronder:
   1 tractor doet het werk van 2000 landarbeiders.
   Welke toekomst wenst u voor uw kinderen?

   2. TV spotje met station
   Info bord: “de intercity zal rijden vanaf windkracht 5”.

   Advertentie in kranten kan ook.

   • Peter van Beurden 13 juli 2018 om 00:52 - Antwoorden

    Creatieve gedachte, maar met de windmolens zijn we al terug in de middeleeuwen. Maar niet iedereen is het daarover eens. Bas Eickhout europarlementarier en GroenLinks vindt windmolens hypermodern en kernenergie oude techniek. Bas zal zeggen, “In de moderne middeleeuwen hebben we weer alle tijd”.Lees zijn boek “Klimaatmores” maar erger je vooral niet.

    • David 13 juli 2018 om 18:56 - Antwoorden

     Net terug van dagje fietsen in ons fraaie polderland en onderweg een (museum) molen bezocht. Indrukwekkend bouwsel van onze voorouders. Gesprek met de molenaar leverde wat leerzame getallen op: spanwijdte wieken 25m, levert energie boven windkracht 4, maximaal 60KWh waar na aftrek van wrijving 20pk van overblijft.
     Zo’n 10% van de windenergie wordt dus geoogst. Deze molen stond in serie met 3 andere voor de bemaling.
     Een niet tijdkritische toepassing.
     Indertijd een geduchte innovatie vergeleken met het paard ook omdat zo’n beest veel meer land vergt.

     • David 13 juli 2018 om 18:57

      tikfoutje: 60Kwh moet natuurlijk 60KW zijn.

    • David 13 juli 2018 om 22:23 - Antwoorden

     Een eeuw geleden was 40% van de Engelsen bediende. Dat is dus ook wat energieschaarste teweegbrengt.
     Hoeveel energie kost ons onderwijsstelsel wel niet: jonge mensen 15 jaar of langer aan het arbeidsproces onttrekken.
     Er is veel kritiek op ons onderwijs mogelijk maar het is een geweldige prestatie om het mogelijk te maken (los van wat wordt onderwezen)

    • Scheffer 13 juli 2018 om 22:55 - Antwoorden

     Mexico werkt het meeste uren. Luxemburg is kampioen GDP. Vrouwen component is volstrekt weggelaten
     https://www.daskapital.nl/5137932/lijstje_in_welke_landen_zijn_w/

    • David 13 juli 2018 om 22:56 - Antwoorden

     Voor nieuwe medicijnen worden toegelaten zijn er uitgebreide proeven verricht. Voor de toepassing van nieuwe technologie zijn vergunningen nodig.
     Niet als het klimaat moet worden gered. (niemand weet wat dat inhoudt, “klimaattransitie” hoorde ik een hotemetoot op de TV zeggen )
     De technologie voor een energietransitie bestaat (nog) niet. Nergens is bewezen dat een moderne maatschappij kan draaien op de power van zon en wind. Nergens worden windmolens en zonnepanelen anders gefabriceerd dan met kolen en gas.
     Kunnen we straks nog asfaltwegen aanleggen (olieproduct)
     Het maakt kennelijk niet uit: plank gas , het stuur vastgezet.
     Hoe moet je dit gedrag noemen? (zorgplicht volgens Urgenda)

 2. Jan Pel 13 juli 2018 om 00:44 - Antwoorden

  Reclameslogan: ‘Kan niet schelen hoe ze over je lullen, ALS ze maar over je lullen!!!
  Dit gebeurt nu niet met de goedwillende(wij dus).
  Leuke,humoristische campagnes lijken een must; overal in NL
  Tevens veel echte, eerlijke en simpele informatie.
  Mensen worden pas actief als hun portemonnee GEPLUNDERD wordt.
  Ik doe mee, wie nog meer?

  Jan Pel

  • Jan 13 juli 2018 om 11:23 - Antwoorden

   Je hebt overduidelijk vertrouwen in de mensheid, ik heb dat -voornamelijk doordat ik zie wat voor asociaal achter het stuur append volk we geworden zijn in een paar jaar tijd- al lang niet meer. Politiek gezien veranderd er bij plundering van de portemonnee niks. Is de pvda weer een tijdje uit, stemt men groen links of d66. Vice versa vvd/cda/christen unie.

   Men schreeuwt moord en brand, maandenlang!! over Fred Teeven die een crimineel 2 miljoen gulden terugbetaalt/laat houden, maar 80-100 miljard voor totaal nutteloze windmolens is een hamerstuk en heel politiek den Haag staat met tranen in de ogen, een bevolking van 0,25% op wereldschaal gaat de Aarde redden, en dat in een luttele 12 jaar tijd!! Het zou komisch zijn als het niet zo in en in triest was.

   De media helpt absoluut niet mee, RTL is zo mogelijk nog een grotere usefull idiot dan de publieke omroep. Na een dagelijkse barrage van RTL van “zo gaan WE van het gas af/koken op gas is mijn guilty pleasure”etc. etc. ben ik gestopt met het tot mij nemen van nieuws via RTLnieuws.nl, ook door de combinatie met “shownieuws” die er tegenwoordig bij schijnt te moeten horen.

   Ondertussen is het net, als ik naar de windvaan buiten het raam kijk, windkracht 0,5 geworden.

   • David 13 juli 2018 om 18:08 - Antwoorden

    De klimaatwet is een roofoverval op klaarlichte dag.

  • Jan 13 juli 2018 om 11:36 - Antwoorden

   Wanneer is er voor het laatst een demonstratie geweest anders dan van extreem rechtse gestoorden of voor een betere CAO/meer loon? Ik ben in de 40 en heb nog nooit van mijn leven gedemonstreerd.

   De gedachte met hooivorken en fakkels naar het Binnenhof kan wel leven in je hoofd, maar dan sta je daar met 5 man en komt iemand tot de conclusie dat die fakkel CO2 uitstoot.

   We zijn doodgepolderd in dit land, een trieste constatering maar wel waar.

 3. Johan Dijkman 13 juli 2018 om 22:49 - Antwoorden

  Het is niet anders als in de Middeleeuwen en eerder: Je praat het volk angst aan voor de ondergang (opwarming van de aarde) en voor de duivel (CO2). Als je je zondige gedrag niet veranderd zul je branden in de hel (ook een temperatuursverhoging). Maar je kan je schuldige ziel redden door aflaten (belastingen te betalen) te kopen van de kerk (de groenlinkse overheid). Ondertussen laat je de mensen ontspannen door ze totale leegte aan te bieden in de vorm van sport, rappers, drugs en games. De Romeinen wisten al dat ‘brood en spelen’ nodig waren om het plebs rustig te houden. Nothing changes really….

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK