Klimaatakkoord: gasverbruiker betaalt straks de rekening

Hans de Kok, Pricewise.

Wie niet de middelen heeft om over te stappen op stroom, gaat straks fors meer betalen.

Een persbericht van Pricewise.

In het op dinsdag gepresenteerde Klimaatakkoord is de doelstelling om minder CO2 uit te stoten fors aangescherpt; naar 49% in 2030. Dat is een stuk hoger dan de afspraken in het Klimaatakkoord van Parijs (40%) of het huidige Regeerakkoord. Om deze doelstelling te realiseren, zijn grote investeringen nodig in duurzame energiebronnen, zoals windparken. Mkb en industrie moeten fors investeren in het elektrificeren van installaties of het overstappen op waterstofgas. Hiervoor willen bedrijven een miljardensubsidie. Tot slot, worden zowel de bouwsector als consumenten gestimuleerd om van het gas af te gaan en zo veel mogelijk energiebesparende maatregelen te nemen. Wie gaat de rekening betalen? Minister Wiebes benadrukte dat de burger niet de dupe mag zijn van de overgang naar een CO2-neutrale samenleving.

Grote vraag die Pricewise stelt: hoe realistisch is het dat de consument niet extra gaat betalen? Onafhankelijke energievergelijker Pricewise heeft de nu bekende energiebelastingmaatregelen uit het gepresenteerde Klimaatakkoord doorberekend en naast het huidige Regeer- en Energieakkoord gelegd. Op veel vlakken is het Klimaatakkoord nog onduidelijk, maar wel is duidelijk dat vooral de gasverbruiker straks de rekening gaat betalen.

Energiebelasting gas twee keer zo duur, elektriciteitsbelasting daalt met ruim 75%
Om voor 2050 alle Nederlandse woningen van het gas af te krijgen, stelt het Klimaatakkoord dat de gasbelasting in 2020 met € 0,055 en vervolgens tegen 2030 met € 0,20 per kubieke meter omhoog moet. Om de overstap naar stroom te motiveren, daalt de elektriciteitsbelasting de komende jaren met € 0,027 per kWh. Deze wijzigingen lijken bovenop de wijzigingen te komen in het huidige Regeerakkoord: een stijging van de gasbelasting met € 0,03 per kubieke meter gas en een daling van de elektriciteitsbelasting van € 0,0072 per kWh. Hier tegenover staat de in het Regeerakkoord aangekondigde reductie op de belastingvermindering van € 51,- vanaf 2019. En vervolgens de verhoging van € 81,- naar 2030 in het Klimaatakkoord.

Gasrekening van gemiddeld huishouden met ruim € 400,- omhoog
Omgerekend gaat de jaarlijkse gasrekening van een gemiddeld huishouden, met een verbruik van 1.500 m3 gas, omhoog met € 408,-. Dit komt door een stijging van de gasbelasting van € 472,- naar € 880,- in 2030. De jaarlijkse stroomrekening van een gemiddeld huishouden, op basis van 3.500 kWh, daalt in dezelfde periode met € 352,-. Een huishouden dat in 2030 helemaal is overgestapt op stroom, bespaart op basis van een toegenomen stroomverbruik van 10.000 kWh per jaar een bedrag van € 710,- incl. btw per jaar op de energiebelasting.

Hans de Kok, directeur van Pricewise: “Dit is zonder eventuele wijzigingen in een stijgende ODE na 2020, of een mogelijke stijging van de energieprijzen de komende jaren door bijvoorbeeld de toenemende olieprijzen. Ook de netwerkkosten zullen naar verwachting gaan stijgen. Met name voor gas, omdat de totale netwerkkosten door een steeds kleinere groep consumenten gedragen moet worden. Maar ook voor stroom, vanwege de grote ‘druk’ op het net vanwege zonne-energie en elektrische voertuigen. Onze conclusie is dan ook dat de (gas)verbruiker uiteindelijk de rekening gaat betalen. Dat geldt vooral voor mkb en industrie. Maar ook voor de consument. Krijgt de industrie een miljardensubsidie en gaat de ODE nog veel harder omhoog, dan worden ook deze kosten uiteindelijk door de belastingbetaler gedragen. Kortom, het is dus maar de vraag hoe de energierekening er in de komende jaren uit gaat zien en wat het totale effect is van de aangekondigde energiebelastingmaatregelen.”

Consument moet zelf investeren in overstap naar 100% (groene) stroom
Om van het gas af te komen en te profiteren van de lagere elektriciteitsbelasting, moeten consumenten zelf gaan investeren. Hoewel de lage rente op deze investeringen ook fiscaal aftrekbaar is, is het alsnog de vraag of alle huishoudens in staat zijn om deze investeringen te dragen. De laagste inkomens betalen nu al relatief het meest aan klimaatbeleid. Ook is onduidelijk hoe het zit met de twee miljoen huurwoningen in Nederland.

Nog veel onduidelijkheden
“Er zijn nog veel onduidelijkheden in het huidige Klimaatakkoord. Wat is bijvoorbeeld het effect op stadswarmte, waarvan de prijs nu nog is gekoppeld aan de gasprijs? Het werkt natuurlijk niet motiverend om mensen over te laten stappen naar warmtenetten waarvan de prijs alsnog even hard stijgt als de gasprijs. Daarnaast moet eigen opwek van zonne-energie nog doorberekend worden. Omdat de belasting op stroom fors daalt, verdampt ook het salderingsvoordeel grotendeels. Hoewel de salderingsregeling en met name eigen zonneproductie de komende jaren worden aangepast, zijn we benieuwd naar de implicatie hiervan op de terugverdientijd voor huizenbezitters met zonnepanelen. Hoewel het Klimaatakkoord een grote stap voorwaarts is richting een CO2-neutrale samenleving, is de kostenimplicatie ervan heel erg afhankelijk van de verdere uitwerking,” aldus De Kok.

Aldus het persbericht van Pricewise.

Voor gedetailleerde tabellen zie hier.

Door |2018-07-12T10:02:16+00:0012 juli 2018|57 Reacties

57 Comments

 1. Leen 12 juli 2018 om 08:46 - Antwoorden

  En de slotzin is de belangrijkste: “Hoewel het Klimaatakkoord een grote stap voorwaarts is richting een CO2-neutrale samenleving, is de kostenimplicatie ervan heel erg afhankelijk van de verdere uitwerking,” aldus de Kok.

  Is het Klimaatakkoord een grote stap voorwaarts in de richting van een CO2-neutrale samenleving? Nee.

 2. Boels 12 juli 2018 om 09:06 - Antwoorden

  Het blijft bizar dat de hogere kosten van netbeheer (de bezorgkosten) kennelijk buiten het zicht gehouden worden.
  Denkend als AGW-er (niet voor lang) is besparing op het verbruik de minst ingrijpende maatregel (isolatie, enz.).
  Maar als de bezorgkosten plus de belastingen/heffingen tegen de 90% van de energierekening gaan uitmaken is er nauwelijks reden om 10% minder te gebruiken; dat zal dan slechts 1% zijn op de jaarafrekening.

 3. Scheffer 12 juli 2018 om 09:26 - Antwoorden

  In Frankrijk zijn de buitengebieden overwegend niet aangesloten op het gasnet.

  Waar mogelijk in Nederland voor losstaande woningen, boerderijen voor huisverwarming los van het gasnet en CV ombouwen naar propaangas. Bij elke camping stacaravan staat dergelijke propaangas systeem. Kosten factor 100 minder dan “warmtepompen”. Butaan is minder geschikt omdat het kan bevriezen.

  https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/techniek/energiebronnen/propaan-en-butaangas/propaan-versus-butaan/

  • Marjan Waldorp 12 juli 2018 om 16:59 - Antwoorden

   Of stookolie.
   Veel veiliger dan gas!
   Prijs vd stookolie (mazout) in Belgie is ongeveer gelijk aan aardgas.

 4. Marcos 12 juli 2018 om 09:28 - Antwoorden

  De fundamentele vraag blijft: is CO2 echt de boosdoener waar het nu in allerlei bewoordingen voor wordt uitgemaakt? Als er nu eerst eens serieus werk van wordt gemaakt deze cruciale vraag te beantwoorden, dan is er wellicht ook een begin van een oplossing te bedenken. Alle zeer kostbare en ingrijpende plannen zijn gebaseerd op de los zand aanname dat CO2 verantwoordelijk zou zijn voor een temperatuurstijging zonder dat daar overtuigend bewijs voor is, want dagelijks lees ik dat dit nog steeds in twijfel getrokken wordt. In mijn wereld kom je een probleem tegen waar een oplossing voor gevonden moet worden. Na grondige analyse van het probleem kies je dan voor een oplossing die gebaseerd is op feiten en meestal tot maatregelen die dan ook goed uitpakken. Ik begrijp dat het een complexe materie is, maar in deze discussie zit zoveel onduidelijkheid en ongefundeerde aannames dat ik ernstig twijfel of de gekozen maatregelen ook echt tot een oplossing gaan leiden die alle maatschappij ontwrichtende maatregelen de moeite waard maken.

  • Anton Bakker 12 juli 2018 om 09:43 - Antwoorden

   Marcus’, welkom in de realistische wereld, echter de politici leven in een onrealistische wereld! Gewoon de volgende keer stemmen op een partij, die het licht weer ziet. Ik hoop dat de VVD en het CDA dat gaan doen naar aanleiding van de opgestane Telegraaf met haar aanval op de activistische gedachte achter het hele klimaatdebat.

   • Erik 12 juli 2018 om 15:23 - Antwoorden

    Anton,

    Al die maatregel overziende is de conclusie: alleen idioten stemmen nu nog op cda, vvd of links. Met de huidige regering heeft Nederland geen vijand meer nodig. Die zitten in den Haag.

    Laten we maar hopen dat ooit het verstand weer doorbreekt, en dat de schade verhaald kan worden op de klimaattafel deelnemers.

   • Erik 12 juli 2018 om 15:51 - Antwoorden

    Anton

    In een vorige draad gaf ik je antwoord. Is je misschien ontgaan.

    https://www.climategate.nl/2018/07/een-nar-vraagt-meer/comment-page-1/#comment-2207836

  • Hetzler 12 juli 2018 om 17:22 - Antwoorden

   @Marcos Hier is een uitleg:

   En weer komen we hem tegen, onuitroeibaar:
   De gemiddelde wereldtemperatuur zonder broeikasgassen zou -18°C zijn. Met bovengenoemde broeikasgassen is de gemiddelde wereldtemperatuur + 15°C.
   En weer: , maar nee dat is onjuist. begrijpelijke fout. Dat zou alleen waar geweest zijn wanneer de aarde een perfecte “grey body” zou zijn geweest met een emissivity van 70%. Het vereist bijvoorbeeld dat de warmtegeleiding oneindig is en dat alle warmtestraling die binnenkomt onmiddellijk over het gehele oppervlak zou worden verspreidt.
   De elementen die dit onjuist maken, zijn A: dat de aarde eerder een perfecte isolator is van warmte, B dat de aarde draait en C dat de aarde een atmosfeer heeft, die zonder broeikaseffect een warmte-“sink” wordt. Het warmt wel op door geleiding en convectie maar het koelt niet af langs dezelfde weg. Zonder broeikasgassen zou de atmosfeer van de aarde ongecontroleerd opwarmen. Uitleg hier. Met broeikasgassen kan de atmosfeer de warmte wel uitstralen. Ergo: afkoeling is wellicht een belangrijker functie van het broeikaseffect dan opwarming.
   (André Bijkerk), en:

   To finish with the math, by calculating the product of the adjusted CO2 contribution to greenhouse gases (3.618%) and % of CO2 concentration from anthropogenic (man-made) sources (3.225%), we see that only (0.03618 X 0.03225) or 0.117% of the greenhouse effect is due to atmospheric CO2 from human activity. Zie: https://www.geocraft.com/WVFossils/greenhouse_data.html

  • Herman 12 juli 2018 om 23:23 - Antwoorden

   CO2 is zeker niet de grootste boosdoener voor de opwarming. Tijdens de laatste warmere periode (Eemien) 120.000 jaar geleden kwam de zeespiegel 6 m hoger dan nu en het CO2 gehalte was 290 ppm.

 5. Scheffer 12 juli 2018 om 09:39 - Antwoorden

  De gezamenlijke alarmistische RutteIII-klimaattafels-profiteurs zijn overtuigd een zogenaamde “klimaatoplossing” bedacht te hebben vorige week. Lachwekkend als het niet zo droevig was.

 6. Peter van Beurden 12 juli 2018 om 11:24 - Antwoorden

  Deze post plaatste ik al eerder, nu enigszins aangepast.

  We zaten in een economische crisis. Er zaten miljarden in de pensioenpotten. En de burgers op hun spaargeld. Rutte zei windmolens draaien op subsidie. De werkloosheid liep op en de verzorgingsstaat werd onbetaalbaar. Alarm. Angst is een “goede” raadgever. Houdt jij ze dom, dan houd ik ze, maak ik ze arm. Werkgelegenheid, tot elke prijs en landschap verpest. En Rutte draaide om als een blad aan een boom en als de wiek van een molen bij orkaankracht. Er was wat aan te verdienen. De polderaars draaiden mee. Werkgelegenheid, de vakbonden draalden mee, milieubewegingen dachten aan nieuwe leden en hoefden niet te draaien alleen van dolgedraaide leden te incasseren. Etc. Noem mij één niet belanghebbende.

  Medebezitter van een windmolen, de boer die zijn land laat misbruiken tegen een stevige betaling, de investeerder in groen, de netbeheerder die het gas- elekticiteitsnet met een aangeleverde smoes met subsidie kan versterken. De banken die de leningen gaan verstrekken, de installateurs, de zonnepaneelboeren, de Chinezen die denken ach jullie doen maar, wij kolencentrales en jullie de torenhoge rekening voor “hernieuwbaar”. Enz, enz.

  Maar wie doet er wat aan. Frans Galjee gaf een voorzet, een ander wilde meer diplomatie, de volgende wetenschappelijke onderbouwing. Wie steken de koppen bij elkaar om een petitie te schrijven? Wie heeft de beste toegang tot de politiek en de partijen die dit bekokstooft hebben. Wie verkeert in wetenschappelijke kringen. Laten we iets doen.

 7. Hugo Matthijssen 12 juli 2018 om 11:36 - Antwoorden

  Peter
  In 2016 was het totale finale energiegebruik 2070PJ niet meer dan 30 PJ kwam van windmolens en 6,7 PJ van zonnepanelen en toch zijn er veel mensen inclusief de 2e kamer die geloven dat we met wind en zon onze energievoorziening kunnen opbouwen. van waandenkbeeld naar luchtkasteel. Met dank aan de media

  Zie ook de laatste info https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/22/aandeel-hernieuwbare-energie-5-9-procent-in-2016

  • Peter van Beurden 12 juli 2018 om 12:54 - Antwoorden

   Hugo
   Al zet je nog zoveel windmolens neer, het blijft in mijn ogen een inferieur systeem dat het landschap verpest en in elke uithoek van Nederland heel verticaal en potent en lawaaierig uitroept “Hier ben ik” alom aanwezig. Nederland als volledig Nederland dekkend industriegebied. Plemp maar vol. Toch zijn er bosjes van ingenieurs die het allemaal geweldig vinden en wijzen op torenhoge rekeningen voor schaars gas. Met 23.000 windmolens in het vooruitzicht vind ik het een totale gekte. Laat iedereen die daar aardigheid in heeft zijn eigen dak, op architectonisch verantwoorde wijze en zonder voorrangslevering op het net, zonder subsidie en salderingsregeling, bedekken met zonnepanelen een geruisloze warmtepomp aanschaffen. Maar dring de rest van de burgers geen inferieur energiesysteem op door methoden te gebruiken die op chantage lijken en eufemistisch sturende maatregelen worden genoemd of in Haags jargon “doorpakken”.

   Die bevlogenen hebben de oren laten hangen naar de milieuclubs die intussen overal aanschuiven. (Interview Sommers de Volkskrant gisteren door iemand aangereikt in een post), en overal geïnfiltreerd zijn, of het nu IPCC, regering of media heet.. Probeer met de kennis die jullie in huis hebben het tij te keren. Zorg dat je gehoord wordt. Jullie hebben gezag waaraan ik in mijn stoutste dromen niet kan tippen. Jullie kennen de weg en hebben de connecties. Ik ben maar een eenvoudige ziel die een petitie kan lezen en ondertekenen.

   • cathrien 12 juli 2018 om 15:29 - Antwoorden

    “” Die bevlogenen hebben de oren laten hangen naar de milieuclubs die intussen overal aanschuiven???

    Ze bepalen de hele boel!! Er zijn veel meer mensen lid van dit soort clubs dan van politieke partijen.

    Hier dus nog maar ff weer:

    Interview Sommers de Volkskrant/RTL Z, met Roderick Veelo.

    https://www.rtlz.nl/opinie/volkskrant-columnist-sommer-milieuclubs-hebben-te-veel-macht

    • willy 12 juli 2018 om 16:07 - Antwoorden

     In datzelfde interview: “wie heeft de macht?” Antwoord Sommers: “Shell, Esso…”( min 21.00).
     Diegenen die de agenda bepalen zullen ook de grote winnaars zijn.
     Zat er aan de klimaattafel ook iemand die het over kernenergie had? Ik vrees van niet.

     • Werff 12 juli 2018 om 21:04

      Waar zaten de gewone burgers, die straks voor de kosten opdraaien? Ik denk alleen maar thuis aan tafel.

    • Scheffer 12 juli 2018 om 17:03 - Antwoorden

     Goed interview van Sommers.

     Ik deel maar gedeeltelijk zijn respect voor Trump, maar herken in Trump de zelfde archetype actievoerder als bij GreenPeace. ……….. :

     De media trucs zijn het zelfde : Dreigen, chanteren, infiltratie, schofferen, confronteren, blokkeren, bluffen, overdrijven, opinie maken met nep-nieuws, de waarheid aan je kant wanen ………, en vervolgens de kranten / media inpakken met jouw boodschap, de hele agenda bepalen en je succes binnen halen. Zoveel verschil is er eigenlijk niet.

     De meeste politici in Den Haag zijn onwetende incompetente leeghoofden te bang om kritiek te uiten op de “consensus” van de uit de hand gelopen klimaathype en het voor CO2-reductie / klimaatbeheersing volstrekt effectloze klimaat-tafelen-akkoord.

 8. salvar 12 juli 2018 om 11:46 - Antwoorden

  een vulkaan moet daar een kurk in gestopt worden?
  zouden er tegen die tijd geen bosbranden meer zijn?
  dit hele klimaat gedoe is shit.
  ik wist het allang de wereld wordt geregeerd door gekken.

  nog een fijne toekomst allemaal

 9. David 12 juli 2018 om 12:14 - Antwoorden

  Wederom wordt aan de kernvraag voorbijgegaan: “is met windmolens en zonnepanelen een energietransitie mogelijk?”
  Het antwoord daarop is nee. Alle verdere discussie is flauwekul.

  • Marjan Waldorp 12 juli 2018 om 17:22 - Antwoorden

   Waarom geen kernenergie?

   In “The Age of Global Warming” betoogt Rupert Darwall, dat de
   milieu-activisten o.a. gedreven worden door de Malthusiaanse angst
   voor de uitputting van bronnen.
   Zij willen de industriele maatschappij terugbouwen naar een soort
   neo-pre-industriele samenleving, die geheel zelfvoorzienend moet zijn.
   Het klimaatalarmisme is het breekijzer om deze transitie af te dwingen.

   In hun depletie angst vergeten zij, dat de industriele samenleving
   gebaseerd is op toegepaste wetenschap, en daardoor steeds nieuwe bronnen
   aanboort. Kernenergie is de volgende stap in de technologische reeks
   hout, kolen, olie en gas.

   Kernenergie blokkeert de hervormingsplannen van de milieu-activisten.
   De door hun zo gehate industriele kapitalistische maatschappij kan
   met kernenergie immers gewoon zijn loop vervolgen.

   • Hans Erren 12 juli 2018 om 17:41 - Antwoorden

    Mensen zijn bang voor straling, tegenwoordig zelfs ook voor onschuldige 50 Hz wisselstroom, RTL-nieuws is goed bezig de angst te voeden.
    Het kan nog leuk worden als Nederland straks verplicht van het gas af gaat en geen enkele buurt de noodzakelijke hoogspanningsleiding in de achtertuin wil.

   • David 12 juli 2018 om 17:51 - Antwoorden

    Soms bekruipt je de gedachte dat kernenergie gedemoniseerd wordt omdat het werkt. Met energie van zon en wind ontstaat een nieuwe onderklasse van energie armen. Dat lijkt de bedoeling.
    Niks milieu, niks menselijk welzijn, maar de machtsgreep van een nieuwe elite.

 10. Peter van Beurden 12 juli 2018 om 12:24 - Antwoorden

  Hugo
  Een helder betoog, maar hoe zorgen wij ervoor dat dit doordringt bij de politieke partijen die dit bekokstooft hebben en het Haagse poldercircuitje. Zou dat nog lukken zonder gezichtsverlies van de hoog gezeten dames en heren. Als er iets erg is in het Haagse circuit én in de eraan gelieerde media is het gezichtsverlies. Bang om van incompetentie of draaikonterij beticht te worden.

  Hun devies is nu, “Houd de gelederen gesloten, zeg dat het niet zo is, verspreidt propaganda en misbruik daartoe alle middelen die je hebt via de Staatsomroep NPO. simplificeer en herhaal het alarmistische verhaal: De aarde gaat eraan, je kinderen zitten straks op een verdroogde verzengende aarde, we worden overlopen door klimaatvluchtelingen, enz.

  Misschien, als de media niet langer aan de leiband van de Haagse babbelaars lopen, komt er héél misschien een kentering. Maar zolang het pluche blijft lonken heb ik er een hard hoofd in. Misschien kan Climategate.nl, gesteund door vooral degenen met een staat van dienst in wetenschap en techniek die de erbij behorende kanalen weten te gebruiken, het verschil maken. Wij kunnen hier gezamenlijk van alles vinden en bewijzen, maar als het niet op de bestemde plaats komt en diplomatiek verpakt wordt komen we nergens.

  Noot moderator. Het betoog van Hugo is hier verwijderd. Het zal volgens plan maandag op de hoofdpagina worden geplaatst.

  • David 12 juli 2018 om 12:44 - Antwoorden

   Interessant is wie al die onzin heeft bedacht.
   Ik vermoed: de milieubewegingen met voornamelijk Greenpeace.
   Volgende vraag is hoe dit ongefundeerde gedachtengoed zich zo diep in de samenleving heeft kunnen verankeren.
   De wal zal nu het schip keren. Voordat ouders hun kinderen weer laten vaccineren is een polio uitbraak nodig.
   Voordat kolen- en gascentrales weer als teken van welvaart worden beschouwd is een langdurige blackout nodig.
   De natuur is niet lief maar vijandig.
   Vooruitgang komt steevast neer op verminderde afhankelijkheid van land en natuur.
   Mijn favoriete uitspraak: “de moderne mens beschouwt de techniek zoals een wilde de natuur” .
   220Volt als natuurconstante.

 11. Ivo 12 juli 2018 om 12:44 - Antwoorden

  “De laagste inkomens betalen relatief het meeste aan klimaatbeleid”. Nogal wiedes. Ze betalen relatief ook het meeste aan brood en melk. Maak het expliciet. De laagste inkomens worden het hardst getroffen door pijsverhogingen van gas of verhoging van ODE heffing.

 12. Jacobus 12 juli 2018 om 12:52 - Antwoorden

  Belasting op stroom omlaag betekent dat de salderingsregeling voor zonnecel gebruikers minder gunstig wordt, de terugverdientijd wordt langer. Zo weet het kabinet deze kosten handig te drukken over de rug van de consument. Vreemd dat niemand hier over klaagt.

  • Peter van Beurden 12 juli 2018 om 13:09 - Antwoorden

   Jacobus,
   Het wordt tijd dat de echte kosten die ontstaan door de voorrangsregeling op het net voor “duurzame energie”aan de zonne-aanbidders wordt doorberekend. Of nog sterker, je mag je eigen stroom gebruiken, maar aan terugleveren doen we niet langer omdat het de kosten opjaagt van een goed werkend systeem dat nog jaren meekan. Pas als onomstotelijk is aangetoond dat CO2 en CH4 de grote boosdoeners zijn die ervan gemaakt zijn doen we de dan noodzakelijke dingen als dijkverhoging, waterberging etc.
   Intussen gaan we op zoek naar een werkend systeem die het kan overnemen als Fossiel uitgeput dreigt te raken. Onafhankelijke studieclubs die niet hoeven te schooien om onderzoeksgeld lijken mij daarbij en belangrijke voorwaarde. Wiens brood men eet….

   • Jacobus 13 juli 2018 om 10:23 - Antwoorden

    Dat de salderings-regeling waanzin is daar ben ik het helemaal mee eens. Maar dat het kennelijk niet eens doordringt dat deze regeling wordt uitgekleed geeft mijns inziens alleen maar aan hoe gedachteloos de huidige bezitters van zonnepanelen bezig zijn.

    • David 13 juli 2018 om 18:45 - Antwoorden

     Ik heb een paar bijeenkomsten bezocht van een plaatselijke energieclub. Bij aanvang was er een kennismakingsrondje en daar noemden mensen na hun naam meteen het aantal zonnepanelen op hun dak.

  • Boels 12 juli 2018 om 15:06 - Antwoorden

   @Jacobus 12 juli 2018 om 12:52

   De salderingsregeling was en is een monster (naast de BTW-ontheffing).

   Het terugleveren levert/leverde problemen op (stabilisatie en overcapaciteit) en de kosten worden/werden verhaald op alle consumenten (ook die geen eigen productie kunnen hebben).

   Wiebelstroom kan alleen maar zinvol(!) zijn als de productie-eenheid wordt voorzien van een backup; alle andere oplossingen vergen meer van het uiterste van de solidariteit van niet-producenten.

   • Peter van Beurden 12 juli 2018 om 16:02 - Antwoorden

    Boels,
    Laat iedereen die dat leuk vindt maar wiebelen met zijn eigen stroom i.p.v. de ander ermee op te zadelen. Zijn eigen opslag regelen met de duur betaalde, niet gesubsidieerde, eigen elektrische zgn. schone auto. Kennelijk hebben nog weinig mensen in de gaten dat die auto alleen schoon is als de energie ook schoon is opgewekt. En wanneer is dat?

    Volgens de zelf aangelegde normen als die energie niet fossiel wordt opgewekt en de zonnepanelen met windenergie of zonnepanelen worden gefabriceerd, Nog niet vertoond. En wat heet schoon als je de achtergrond van de winning van de mineralen er niet bij betrekt. ik ben niet tegen schonere lucht in binnensteden en ook geen favoriet van het rijden achter een slecht afgestelde diesel.

    Maar ik heb de pest aan de halve waarheden waar we elke dag in de media geconfronteerd worden.
    Pure propaganda. Nu de censuur nog om de operatie “wereld, aarde, Gaia redden” te laten slagen.

 13. Mart Hagen 12 juli 2018 om 15:43 - Antwoorden

  Zelfs met het zeer kleine aandeel ‘wind’ valt mij op dat Nederland er afschuwelijk uit gaat zien. Als zeiler in de Zeeuwsche Delta schieten die oer-lelijke zwaaipalen als paddestoelen uit de grond, echt een ramp voor het landschap.
  Dat juist de millieu activisten dit nu allemaal voor zoete koek slikken vind ik onbegrijpelijk. Ze hebben hun ziel verkocht aan een nieuwe lobby of beter gezegd hobby, serieus beleid is het in ieder geval niet.

 14. bart 12 juli 2018 om 18:23 - Antwoorden

  .ff buiten alles om….ik ben op zoek naar t elsevier zomernummer met de 6 punten tegen gas los van syp wynia maar kan t nergens mrijgen..wie helpt?…mvg..bart

 15. Paul Bouwmeester 12 juli 2018 om 19:36 - Antwoorden

  Niemand het RTL4 nieuws van 11 juli gezien?
  https://www.rtl.nl/video/31dfec78-f503-4b36-9558-0ac2992aeb6c/

  kijk vanaf plm minuut 8.
  David Smeulders TU Eindhoven (Groenlinkser) keert zich tegen van-‘t-gas-af.
  Heeft het over een nieuwe techniek, waar ik niets van weet. Gas omzetten zonder dat er CO2 vrijkomt.

  Iemand?

  • willy 12 juli 2018 om 20:01 - Antwoorden

   “Er is een soort duurzaamheidsreligie ontstaan waarin rationele argumenten niet meer worden gehoord”

   https://www.cursor.tue.nl/nieuws/2018/juli/week-1/energieprof-smeulders-laat-gas-nog-niet-los/

  • Peter van Beurden 13 juli 2018 om 00:38 - Antwoorden

   Paul Bouwmeester
   Interessant. Geen idee hoe het werkt die directe omzetting naar electriciteit. Mogelijk vergelijkbaar met een brandstocel. Maar waar blijft dan de koolstof uit het gas? Ook geen idee van de kosten. Belangrijk is wel dat we zo tijd kopen voor gedegen onderzoek naar de opwarming die misschien nooit komt of gewoon past in de natuurlijke fluctuaties. Corbijn zegt dat het kouder wordt en Hansen dat het warmer wordt. Wie heeft het bij het rechte eind. Dat blijkt misschien over 15 jaar. En dan blijft nog de vraag kun je er wat aan doen als het warmer of kouder wordt. Ik denk het niet. En de weigerachtige houding van veel AWGers om in gesprek te gaan met een opponent doet me vermoeden dat ze niet zo sterk staan, Onafhankelijk onderzoek lijkt me geboden.

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK