Burgemeester Jan Seton.

Onder de titel, ‘Burgemeester Borger-Odoorn: Tegenwind Veenkoloniën moet achterban in toom houden’, schreef Martijn Volkers voor RTV Noord:o: J

Burgemeester Jan Seton van de gemeente Borger-Odoorn roept tegenstanders van het windpark in de Drentse Monden op te stoppen met dreigbrieven en andere acties. Ook wijst hij Tegenwind Veenkoloniën op haar verantwoordelijkheid haar achterban in toom te houden.

Volgens Seton moet dit, om zo het gesprek tussen voor en tegenstanders van windmolens in het gebied weer mogelijk te maken.

Opnieuw in gesprek

‘De afgelopen periode heb ik onder meer gebruikt voor luistersessies, waarbij ik met name het verhaal van tegenstanders aanhoorde’, zegt Seton. ‘Na de zomer willen we het initiatief nemen om met voor- en tegenstanders in gesprek te gaan. Dat plan is concreet, na de zomer komen we daar mee naar buiten.’

Tegenwind ter discussie

Seton stelt ook de rol van de actiegroep Tegenwind Veenkoloniën ter discussie. Volgens hem zouden de actiegroep en voorman Jan Nieboer er meer aan kunnen doen om de manier van protest tegen de windmolens in te dammen.

‘De manier waarop de heer Nieboer reageert, door vaak in eerste instantie afstand te nemen van de acties, maar daarna wel olie op het vuur te gooien, daar houd ik niet van.’ Volgens Seton zouden Nieboer en de mensen van Tegenwind Veenkolonien de tegenstanders moeten oproepen hun acties gericht tegen windboeren te stoppen.

‘Ze luisteren toch niet’

Jan Nieboer zegt dat hij zijn achterban probeert in toom te houden, maar dat hem dit niet lukt. ‘Ik probeer de boel te sussen, te zeggen: ‘Doe dat nou niet.’ Maar dan krijg ik als reactie: ‘Jan, ze luisteren toch niet naar ons’.

Volgens Nieboer zijn hij en Seton in het verleden vaker gebotst. ‘We hebben vaker contact gehad en ik heb hem op zijn verantwoordelijkheid gewezen. De heer Seton heeft zijn rol in dit dossier niet goed vervuld. Hij zou moeten opkomen voor de belangen van de inwoners, die niet op deze windmolens zitten te wachten. De mensen hier voelen zich compleet gepakt.’

Actievoerders in beeld

Seton geeft aan dat het Openbaar Ministerie en de politie de groep rond Tegenwind Veenkoloniën en Platform Storm in beeld heeft. De burgemeester geeft aan dat er een klein deel in de Drentse Monden fanatiek tegenstander is, maar dat zij niet de mening van alle inwoners verkondigen.

Jan Nieboer.

Daarop kwam de volgende reactie van Jan Nieboer van ‘Tegenwind’.

Als  woordvoerder van Tegenwind Veenkoloniën en van Platform Storm stel ik namens de actiegroepen vast dat Burgemeester Seton, met zijn uitspraak op RTV Noord dat Tegenwind Veenkoloniën en Platform Storm ‘in beeld zijn bij het Openbaar Ministerie  en de politie’ ervoor kiest om niet de overheid en de windboeren, maar ons als de aanstichters van alle kwaad neer te zetten, terwijl de stichtingen zich van deze acties uitdrukkelijk distantiëren en er niks mee te maken hebben.

Hetgeen ik heb gezegd is dat ik er begrip voor heb dat mensen na een achterbaks ondemocratisch proces en na vals gebleken inspraak-mogelijkheden boos worden en in hun onmacht, nu de overheid hen op alle fronten in de steek laat, zelf alles aangrijpen om hun bezit, gezondheid, welvaart en leefomgeving te beschermen. De stichtingen herkennen het gevoel van onmacht in de regio, maar keuren de gebeurtenissen zeker niet goed. Ik verwijs naar onze statuten, waarin staat dat wij een juridische procedure voeren door middel van inspraak, rede en overleg.

Dat hij naar RTV Noord onze actiegroepen op een lijn zet met de mensen die in hun onmacht naar ook door ons als ongewenst gekwalificeerde acties grijpen, is niet alleen een slag in ons gezicht. Burgemeester Seton gaat er tegelijkertijd ook aan voorbij dat ik in de omgeving, niet alleen hier maar ook rond Meeden deze dingen hoor uit de mond van inwoners en daaraan een oprechte waarschuwing verbind, die luidt: ”Stop nu het nog kan met de windplannen in Groningen en Drenthe, want ik weet dat het hier anders echt fout gaat”.

Anders dan zijn gemeenteraad, zijn twee voorgangers en zijn wethouder Buijtelaar heeft Seton zich echter nog nooit ingezet voor zijn door de windplannen belaagde inwoners. Dit terwijl hij weet dat meer dan 80% van de inwoners tegen het met windturbines bezetten van hun woonomgeving zijn en de veel betere en ruim binnen de duurzaamheidsdoelstelling passende alternatieven, wel met steun van de inwoners en met vele malen meer opbrengsten en amper kosten, hier over elkaar heen buitelen.

We hebben ook niets aan een Burgemeester die in gesprek wil met voor- en tegenstanders en daarbij zijn belaagde burgers criminaliseert. Dat is na alle eerdere resultaat loze spreeksessies pas echt olie op het vuur gooien. Wij voelen ons dan ook verraden met deze uitspraak van Burgemeester Seton, die ten koste van veel burgers kennelijk liever met de windmolenbezitters heult, dan zich voor ons als inwoners in te spannen, waardoor onze achterban hem de titel “Windturbineburgemeester” toedichtte.

Met vriendelijke groet,

J.L. Nieboer

Woordvoerder Tegenwind Veenkoloniën