Een bijdrage van Arthur Rörsch.

Bij een Brexit dient de EU van het VK te eisen te stoppen met de export van klimaatverandering.

De directe aanleiding is de onaangename hittegolf waaronder we de afgelopen maand hebben geleden. Die is veroorzaakt door een te lang persisterend hoge drukgebied boven het Britse eiland dat de aanvoer verhinderde van koude anticyclonen uit het poolgebied die daar regelmatig worden gevormd, en die na over West Europa te zijn gestreken, daarna stuk lopen het Noord Afrikaanse Atlas gebergte.

Ter nadere toelichting: eerst een herinnering uit de geschiedenis ophalend. Toen het machtige Verenigd Koninkrijk nog echt bestond was het gebruikelijk dat bij optredende mist boven de Noord Zee het Met-Office berichtte: ‘Fog in Channel. Continent isolated’. Een typisch staaltje van Britse arrogantie dat met een stijve bovenlip aan de dag werd gelegd.

Na ons verlies van de vierde Engelse oorlog is onze relatie langzaam aan verbeterd en werden we in daarop volgende wereldoorlogen zelfs bondgenoten. Maar het bleef toch nog altijd een beetje een soort Goliath David verhouding. Tot dat men in Westminster besloot tot de opvolger van de Europese Kolen- en Staalgemeenschap, de EEG, toe te treden. Die zich in ons Generaliteitsland België met een hoofdkantoor te Brussel vestigde. ‘Brave’ (moedig) Engeland (zoals het in China wordt genoemd) werd vervolgens een brave volgeling van een verzameling merkwaardige Europese milieumaatregelen die voor een belangrijk deel door ons als gidsland werden gepropageerd.

De dwaasheid daarvan is men pas in ons overzeese buurland recent gaan inzien. Na de Brexit horen we waarschijnlijk ook weer het Engelse weerbericht zoals hier boven aangehaald. Wat we ook van dit uittreden denken – door velen, hoewel niet ter zake doende bij herhaling op Climategate.nl besproken, mij hoort U daar niet over – ,ik constateer slechts een mogelijk meteorologische misvatting over de oorzaak van en de schuld aan ‘mist’.

De westenwinden die de Britten aan ons doorgeven en die daarna over de Noord Zee strijken, bederven regelmatig ons ‘klimaat’. En vorige maand dus op een andere manier met het hogedrukgebied dat ‘Londen’ toeliet om zich boven haar grondgebied te ontwikkelen.

Daar moet met inbreng van het IPCC zo spoedig mogelijk iets aan gedaan worden.

Of denkt de lezer dat zo iets tot de onmogelijkheden behoort? Daar kan ik wel in meevoelen maar vergelijk zo’n poging nu eens met de wijsheid die in de op stapel staande klimaatwet in ons land impliciet wordt verkondigd met als grondslag dat we het ‘klimaat’ zouden moeten kunnen beheersen. Overigens vreemd dat men meent voorgenomen maatregelen van bestuur in een ‘wet’ te moeten vastleggen. Het wijst er op dat men in politieke kring, naast volhouden aan een aan de dag gelegd volledig gebrek aan kennis van oorzaken van klimaatverandering, staatsrechtelijk in dit opzicht ook een wonderlijk spoor gaat volgen. Of heb ik het nu helemaal mis?

Het Britse Met-office, met de BBC als spreekbuis, munt beslist niet uit wat betreft aan de dag gelegde wetenschappelijke competentie. Naar hun geluiden hoeven we ook niet te blijven luisteren. Maar ik hoop wel dat we na de Brexit goede relaties zullen blijven houden met de echte wetenschappers die nog steeds in de Britse colleges van universiteiten (Cambridge, Oxford, Edinburgh, etc.) huizen en die proberen in een doorgedraaid politiek/wetenschap wereldje oude wetenschappelijke tradities in stand te houden. Die met hun typisch gevoel voor humor en een stijve bovenlip onder de aandacht durven te brengen dat ze er niets aan kunnen doen dat onprettige weerswisselingen naar het Europese vaste land worden doorgegeven. (‘We are not amused’).