Burger dupe van klimaathysterie

Edvard Munch: De schreeuw. Bron afbeelding: Wikimedia commons.

Een gastbijdrage van Cor van Dijk.

Als burgers van Nederland wordt ons constant een hypothese voorgehouden met betrekking tot klimaatverandering.

In Wikipedia valt te lezen:

Een hypothese (Grieks: ὑπόθεσις hupóthesis = veronderstelling) of onderzoeksvraag is in de empirische wetenschap een stelling die (nog) niet bewezen is en dient als uitgangspunt voor een experiment. Het is mogelijk zeer veel aanwijzingen te verzamelen die een hypothese steunen, maar één, reproduceerbaar, negatief uitvallend experiment is voldoende om de hypothese te falsifiëren (onderuit te halen). Volgens, onder anderen, Karl Popper moet een wetenschappelijke hypothese in principe falsifieerbaar zijn: er moeten experimenten denkbaar zijn die de hypothese zouden falsifiëren als de uitkomsten van dat experiment de hypothese weerspreken. Voor heel wat hypothesen is de wetenschap niet ver genoeg gevorderd om experimenteel volledig uitsluitsel te kunnen geven over het wetenschappelijke waarheidsgehalte van de hypothesen.

‘Hypothese’ wordt in het dagelijks spraakgebruik gebezigd in de zin van ‘veronderstelling, aanname’.

Bron hier.

Daarbij wordt systematisch de term ‘opwarming van de aarde’ gebruikt. Deze klimaatverandering wordt veroorzaakt door het als zeer gevaarlijk veronderstelde CO₂ (koolstofdioxide), althans volgens de regeringen van landen die het klimaatakkoord van Parijs hebben ondertekend – zonder dat ze de informatie hebben getoetst op waarheid, en de tegengeluiden, die wetenschappelijk zijn onderbouwd, willen horen.

De opwarming van de aarde (eigenlijk atmosfeer) wordt voorspeld (beter: geprojecteerd) door vele verschillende klimaatmodellen, met ver uiteenlopende uitkomsten, die als basis dienden van de rapporten van het VN-klimaatpanel, ofwel IPCC (‘Intergovernmental Panel on Climate Change‘). Alleen, die modellen zijn niet betrouwbaar. Zij geven niet meer dan een verwachting weer.

Citaat:

Als we het weer van volgende week niet kunnen voorspellen, waarom dan wel het klimaat van de komende honderd jaar?

De mensen op aarde zijn tot de schuldigen van de niet voorspelbare klimaatveranderingen verklaard. Zij veroorzaken de uitstoot van het als zeer gevaarlijk bestempelde CO₂. Maar dit is onjuist. De mens veroorzaakt 3 % van de gehele uitstoot van CO₂ op aarde. De rest wordt veroorzaakt door de aarde zelf waar de mens geen invloed op heeft. Bijvoorbeeld de uitstoot van moerasgebieden, vulkaanuitbarstingen, bosbranden, etc.

Daarnaast heeft CH₄ (methaan) een 23 keer grotere opwarmend effect dan CO₂. En CH₄ wordt grotendeels door de mens veroorzaakt. Bijvoorbeeld de grote hoeveelheid uitstoot van CH₄ door de enorme veestapels op de aarde.

Voorts wordt 67 % (volgens Singer 95%) van het broeikaseffect veroorzaakt door waterdamp (bron hier ).

CO₂ wordt geportretteerd als boosdoener. En deze beeldvorming zorgt ervoor dat de burger opgezadeld wordt met grote financiële lasten om het gevaarlijke CO₂ (slechts 3 % wordt veroorzaakt door de mens) uit de wereld te helpen. En dit om de opwarming van de aarde met 0,000 … en nog wat °C te verminderen tot aan het jaar 2050.

De beeldvorming wordt ook versterkt door het eenzijdig belichten van het onderwerp klimaatverandering. En ja het klimaat op aarde verandert. Dat heeft het altijd gedaan in het bestaan van de aarde. 21.000 Jaar geleden was er de grote ijstijd. In de middeleeuwen was er de kleine ijstijd die ca. 80 jaar heeft geduurd (1570 tot 1650).

Het klimaatbeleid kent een lange traditie. In die periode bestond het uit het doodmartelen en verbranden van onschuldige vrouwen, heksen, alsmede pogingen om met wijwater, processies en gebeden de oprukkende Alpen-gletsjers, extreme hagelbuien, extreme koude, droogte etc. tegen te houden.

IJstijden zijn perioden in het verleden waarin het klimaat veel kouder was dan nu. Vooral de laatste 2,5 miljoen jaar treden ze regelmatig op. IJstijden (ook glacialen genoemd) wisselen af met warmere perioden (interglacialen). Die laatste 2,5 miljoen van de aardgeschiedenis staat bekend als het ijstijdvak of het Kwartair. In het Kwartair zijn er dus meerdere ijstijden geweest. De glacialen zijn vaak langer dan de interglacialen. Bron hier.

Dit soort feitelijke waarnemingen wordt helaas nooit belicht. Wat wel belicht wordt, is de ijsbeer die door opwarming van de aarde langzaam doodgaat. Terwijl het verhaal ook kan zijn dat wanneer een ijsbeer zijn natuurlijke einde nadert een plek zoekt om vreedzaam te sterven. Dit is wat bijna alle dieren in de vrije natuur doen. Nee, er wordt een foto gemaakt en daar wordt een verhaal bij geschreven dat natuurliefhebbers en klimaathysterici graag willen lezen.

Idem het verhaal dat het ijs van de Noordpool langzaam aan het verdwijnen is (hetgeen niet zo is, want het Arctische ijs neemt weer toe krachtens de cyclus bekend als AMO). Er wordt evenmin bijverteld dat het ijs van de Zuidpool aan het toenemen is.

Nu heeft Nederland (niet de burgers maar grote bedrijven en zogenaamde maatschappelijke organisaties) besloten om te zorgen dat, middels een klimaatakkoord, het ‘levensgevaarlijke’ CO₂ te verbannen uit Nederland. En deze CO₂ bijvoorbeeld op te slaan onder de grond – maar hoe dan ook: helemaal terug te dringen. Dit, door de burgers van Nederland op te zadelen met extreem hoge kosten voor het aanpassen van de huizen. Daarbij mogen de burgers de enorme kosten voor de SDE+ subsidies voor duurzame energie, energiebelasting en extra kosten netbeheer opbrengen. Dan met name voor windturbines op land en zee. Dit alles samen, met andere maatregelen om de CO₂-emissies terug te dringen, gaat Nederland honderden miljarden kosten. Wat opgebracht moet worden door de inwoners van Nederland. Niet door de industrie, die heeft aangegeven niets te doen als ze geen subsidie krijgen (uitspraak aan de klimaattafel industrie). En als de industrie hiervoor subsidie zal krijgen, wie mag dat dan betalen?

De scheepvaart en luchtvaart wordt ontzien met maatregelen, met als reden ‘welk land moet de reductie van CO₂ worden toegerekend in de lucht- en scheepvaart?’. Deze laten we dan maar achterwege.

Om het klimaat te redden gaat Nederland zijn best doen om middels zon- en windenergie de benodigde energie op te wekken. Daarbij worden de steenkoolcentrales gesloten en moet Nederland van het gas af, dus ook de gascentrales zullen moeten sluiten. Maar tijdens duisternis en geen wind zal er toch energie nodig zijn, vraag is hoe wordt die dan opgewekt?

Dit kan door onze buurlanden worden opgewekt al dan niet duurzaam. Maar die zitten met hetzelfde probleem. Heel Europa zet in op gas, dat het minste CO₂ uitstoot, behalve Nederland. Het door onze buurlanden geëmitteerde CO₂ stopt kennelijk bij de grenzen van Nederland. Dit CO₂ wordt tegengehouden door een onzichtbare hek tot aan de stratosfeer.

Cor van Dijk. Foto: Auteur

Tijdens een streng geregisseerde voorlichtingsbijeenkomst over het klimaatakkoord in Groningen, die voorgezeten werd door Ed Nijpels, werd de vraag gesteld waarom de burgers van Nederland niet aan klimaattafels zaten? De burgers hadden zichzelf aangemeld om mee te praten. Antwoord van Nijpels was: ‘Ja we moesten keuzes maken en helaas zaten de burgers daar niet bij.’

En om met de woorden af te sluiten zoals door Den Haag wordt gebruikt, ‘over tot de orde van de dag’ en alles gaat gewoon door.

Door |2018-08-11T14:15:54+00:0014 augustus 2018|205 Reacties

205 Comments

 1. Hetzler 14 augustus 2018 om 17:44 - Antwoorden

  Een beslist interessant artikel is dit: https://edberry.com/blog/climate-physics/agw-hypothesis/human-co2-not-change-climate/
  Zo lezen we: In summary, the Model shows human emissions cause 4.4 percent of today’s 410 ppm, or only 18 ppm. Natural emissions cause the 392-ppm level. Even if ALL human emissions were stopped and nature stayed constant, atmospheric carbon dioxide would not fall below 392 ppm.
  En: IPCC (2007) estimates the carbon dioxide flow from land to atmosphere is 56 ppm per year, and from oceans is 42 ppm per year, for a total of 98 ppm per year.

  Dit is iets anders dan het ongebreideld aandikken van menselijke ‘schuld’. Bekend van media en belanghebbenden bij deze weerlegde hypothese.

  • Enzo 14 augustus 2018 om 18:32 - Antwoorden

   Hetzler, jij kwaakt ook alleen maar na wat in je straatje past. Ik kan niet wachten tot Hans Erren je corrigeert met Ferdinand Engelbeen.

   Sceptici maken er onderling ook alleen maar een potje van. Alles met elkaar in tegenspraak.

   • Peter van Beurden 14 augustus 2018 om 20:03 - Antwoorden

    Een nieuw alterego? het schiet op!

   • Hans Erren 15 augustus 2018 om 06:27 - Antwoorden

    Enzo die collegiale correctie is wat node mist bij de alarmisten. Je verdelende opmerkingen kunnen we hier missen als kiespijn. Probeer je intrigant te speken? Dat mislukt dan jamnerlijk.

  • Henk dJ 14 augustus 2018 om 18:34 - Antwoorden

   Hetzler, dit is gewoon weer de zoveelste misleidende blog…
   Het heeft het enkel over emissie, maar niet over opname. Tot zo’n 100 jaar geleden was dat in balans.Er was heel veel natuurlijke emissie, maar evenveel opname. Netto was het zero.

   Nu zitten we met dat extraatje van de mens. Het lijkt niet veel, maar de balans is verstoort. Elk jaar komt er nu netto wat bij. En daardoor stijgt het dus.

   O ja, nog een reden waarom je die blog niet mag vertrouwen: hij baseert zich op een (simplistisch) “model” dat hij zelf heeft uitgewerkt. En elke AGW-negationist ‘weet’ toch dat modellen niet mogen vertrouwd worden, niet?

   NB, Hetzler, ik wacht nog steeds op jou bewijs dat de AGW-theorie een “weerlegd sprookje” zou zijn!

   • Peter van Beurden 15 augustus 2018 om 01:52 - Antwoorden

    Henk dJ
    Komt er elk jaar wat meer bij, of lost er elk jaar wat minder op? Of lost niet alles op wat er bij komt. Bijvoorbeeld door een tekort aan zeer koud zeewater aan de polen. Blijkbaar slinken de polen, dat wordt hier regelmatig opgemerkt. Uiteraard tussen alle fluctuaties die er ook zijn door.
    Uit warm(er) zeewater komt CO2 vrij. Onder welke condities lost het op?

  • Aad Vermeulen 14 augustus 2018 om 23:14 - Antwoorden

   Dank je Hans voor deze link. Ik heb het artikel gelezen evenals de daaropvolgende diskussie. Ik ben benieuwd of ie dit gepubliceerd krijgt, al zou ik niet weten waarom niet. Het is een simpel verhaal, maar wetenschappelijk zeer goed in elkaar gezet. In de reacties toont ie een eindeloos geduld om ieder onderdeel nog eens goed uit te leggen. Nou ja eindeloos? Waar ie bij 1 reageerder genoeg van krijgt is dat die niet wil aantonen waar de fouten in zijn betoog zitten en steeds wil aangeven dat zijn theorie niet deugt.

   Hij beschouwt de atmosfeer als een systeem waar een inflow is van CO2, een evenwichtsconcentratie van CO2 en een ouflow van CO2. Waar de inflow vandaan komt en waar de outflow naar toe gaat is niet van belang voor het systeem atmosfeer. Met de cijfers van het IPCC en vele aangehaalde wetenschappers komt ie idd op een inflow van 98ppm natuurlijke CO2 per jaar en 18ppm anthropogeen CO2 per jaar. De evenwichtsconcentratie is bij deze inflow uiteraard afhankelijk van de outflow. Afgelopen jaren is die outflow kennelijk lager of de inflow is hoger, per saldo is het CO2-gehalte gestegen. Maar de verhouding bij de inflow is niet veranderd. 5% anthropogeen 95% natuurlijk, Haal je die 5% anthropogeen weg dan blijf je nog altijd hangen op die 392ppm. Met de menselijk uitstoot kom je op 410ppm.

   Met andere woorden, als je uitgaat van die natuurlijke inflow van CO2, iets wat IPCC en talloze wetenschapelijke publicaties doen, dan kun je stellen dat de menselijk uitstoot van CO2 niet of nauwelijks invloed heeft op de evenwichtsconcentratie van CO2 in de atmosfeer.

   Bedenk wel dat deze theoretisch verhandeling ingaat op een deelaspect van de klimaatdiskussie. Het gaat niet over de invloed van CO2 op de temperatuur, maar enkel over het antrhopogene aandeel van CO2 in de atmosfeer.

   Ik moet erbij vertellen dat ik een tijd geleden het artikel van Ferdinand Engelbeen heb gelezen en ik vond het erg geloofwaardig. Maar het strookt niet met de bevindingen van Ed Berry. Daar ga ik nog eens nader over buigen. Misschien dat Ferdinand de previeuw voor publikatie ook gelezen heeft en zou ie aan kunnen geven waar zij verschillen. Ik zou het op prijs stellen omdat je zo verder kunt komen in de wetenschap.

   • Hans Erren 15 augustus 2018 om 07:11 - Antwoorden

    Aad het ligt iets genuanceerder dan je schetst
    De uitgassing van de oceanen is 10 ppm oer graad die kan de toename sinds 1958 niet verklaren. Van alle jaarlijks geproduceerde fossiele co2 verdwijnt ook jaarlijks de helft uit de atmosfeer, dat is een opmerkelijke constante waar de alarmisten geen raad mee weten.
    https://klimaathype.wordpress.com/2009/06/06/de-co2-cyclus/

  • Peter van Beurden 15 augustus 2018 om 15:21 - Antwoorden

   Hetzler
   Inderdaad interessant. Een andere totaalvisie op de koolstofkringloop. Ed is wel erg geduldig met David. Helemaal aan het einde schiet hij toch uit zijn slof.
   Overigens terecht. Maar David Appell kom je als gelovige wel vaak tegen. Hij weigert ook in te gaan op argumenten. Zijn gedachtegang moet gevolgd worden. De kwestie langs een andere kant benaderen zit er bij David niet in.

 2. Herman 14 augustus 2018 om 18:08 - Antwoorden

  Dit is altijd zo ongelooflijk vermoeiend. Die ellenlange verhalen die helemaal niks uitleggen. En altijd maar diezelfde onzin over Kleine Ijstijd, het klimaat verandert altijd al…oh wat vreselijk vermoeiend, diezelfde drogredenen om de waarheid maar niet te hoeven zien. Want die is ach en wee zo eng. En dan die anderhalve paginaom uit te leggen wat een hypothese is. Vreselijk gewoon. De arrogantie en het belerende. Afschuwelijk. En het is zo simpel. De aarde warmt op doordat de mens een hoop CO2 heeft laten ontsnappen door fossiele brandstoffen in de fik te steken. Elke koe kan inzien dat dat gevolgen heeft. Kom niet aanzetten met wikipediaverhaaltjes over hypotheses. Vreselijk

  • Peter van Beurden 14 augustus 2018 om 18:48 - Antwoorden

   Herman,
   Ben je écht en koe? Of ben je een stier? Je weet wel die van die rooie lap.

   • Herman 14 augustus 2018 om 19:06 - Antwoorden

    Ah de beroemde “ik-heb-geen-antwoord” reacties komen weer

    • Frans Galjee 14 augustus 2018 om 19:59 - Antwoorden

     Herman,

     “Ah de beroemde “ik-heb-geen-antwoord” reacties komen weer.”

     Nu ik heb ook geen antwoord want in jouw reactie kon ik geen vraag ontdekken.

     • Herman 14 augustus 2018 om 20:45

      De vraag is waarom we toch altijd worden doodgegooid met onzinverhalen over de oorzaken van klimaatverandering terwijl dit toch allang overduidelijk is.

     • Hans Erren 14 augustus 2018 om 21:22

      Herman welkom hier, helaas, het is niet zo simpel als het je wordt voorgespiegeld.

    • Peter van Beurden 14 augustus 2018 om 20:04 - Antwoorden

     Boe, bedoel je?

  • bart 14 augustus 2018 om 19:18 - Antwoorden

   .ik wil de eerste koe nog zien die dat bevestigt..mvg..bart.

  • Bert Pijnse van der Aa 14 augustus 2018 om 19:31 - Antwoorden

   @ Herman , misschien dat u zelf een artikel kunt insturen met uw ‘ oplossing ‘ . Dus niet met uitleg over waarom de atmosfeer opwarmt, want dat weten we zo onderhand wel , maar over hoe u dan willt bereiken dat die wordt gestopt en dan bij voorkeur met een weergave van , wat u doet, voor wie u werkt , wat uw eigen situatie is, alsook de maatregelen die u zelf nam, want dat maakt het altijd extra interessant. ( meestal vallen de mensen dan door de mand omdat blijkt dat ze vooral en alleen hun eigen – niet zelden gesubsidieerde – baan en financiële belangen behartigen . ) Dus ook niet aankomen met windmolens , zonnepanelen, warmtepompen, biomassa , bossen verbranden ( in de fik steken met een 2 keer hogere CO2 uitstoot ) en waterstof, want de hypothese die daaraan ten grondslag ligt , is toch wel afdoende – bewezen- weerlegd geworden.

   • Herman 14 augustus 2018 om 19:52 - Antwoorden

    Ik pretendeer niet een oplossing te hebben. Maar kom gewoon niet met die onzinverhalen aanzetten dat alles een complot is van milieu-idioten. Of “dat het klimaat al eeuwenlang verandert”. Ja dat weten we allemaal wel, je hebt het niet tegen kleine kinderen. Erken gewoon dat er wat aan de hand is. Steek je kop niet in het zand. En verwar klinkklare feiten niet met wat een individu er aan doet. Dat heeft niks met elkaar te maken. Misschien gaan we met zn allen naar de challemiezen, ook prima. Kom gewoon niet met onzin aanzetten

    • Bert Pijnse van der Aa 14 augustus 2018 om 20:28 - Antwoorden

     het is geen complot, maar gewoon industriepololitiek . De uitstoot zal daardoor exponentieel stijgen in plaats van dalen . dat is te zien in de grafieken over CO2 uitstoot en ook logisch . tenslotte zijn alle maatregelen ook output van de fossiele industrie en veroorzaken daarnaast een enorme afvalberg . ( wieken van windmolens) . Dat heeft niets met een complot te maken . maar als u dat een mooie oplossing vindt om de vermeende opwarming tegen te gaan , ook goed . Kost wel een paar centen, maar daar schijnt men dan weer geen probleem mee te hebben , want het milieu mag wat kosten als we de mensen mogen geloven . Alleen bij de supermarkt vallen ze over een dubbeltje en worden de biologische groenten niet verkocht .

     • Herman 14 augustus 2018 om 20:40

      De mens is blijkbaar verslaafd geraakt aan energie. Er wordt zo ontzettend veel rotzooi geproduceerd dat we niet nodig hebben. Als je zo graag energie wil moet ie ook ergens vandaan komen. Je kan ook alles lekker opstoken en vervolgens overgaan op kern-energie. Niet mijn keuze, maar het kan

     • Peter van Beurden 14 augustus 2018 om 21:22

      Herman
      Biecht eens op, hoe basaal leef jij, Je woont in een plaggenhut,of nee in een ton net als Diogenes, je hebt geen auto, je gaat blootsvoets, hebt slechts éen pij. Eet alleen bruine voedzame bonen en drinkt klaar water, je weet niet wat vakantie is, je hebt kind noch kraai, dan ben je vast een minderbroeder of kluizenaar. Best vreemd eigenlijk een kluizenaar achter smartphone of computer.

     • Hans Erren 14 augustus 2018 om 21:25

      Lekker is niet het goede woord Herman, betaalbare energie is bittere noodzaak of wil je dat de mensen die kleinbehuisd en krap bij kas zitten swinters doodvriezen? Vliegen alleen voor de rijken?

     • Herman 14 augustus 2018 om 21:50

      Peter, ah! De plaggenhut wordt weer van stal gehaald! Daar zijn we weer, het cirkeltje is weer rond. Nee natuurlijk woon ik niet in een plaggenhut. Ik koop me ziek aan allerlei onzinnige rotzooi. Heerlijk! Gewoon lekker met zn allen naar de knoppen. Gezellig!

     • Peter van Beurden 15 augustus 2018 om 00:24

      Herman
      Wat een geruststelling. Hoezo met z’n allen naar de knoppen. Ik voel me niet aangesproken. Ik heb gewoon deugdelijk meubilair dat na een opfrisbeurt een mensenleven mee kan. En vergeleken met velen elders in de wereld leven we erg luxueus en het vreemde is dat degenen die dat nog niet kunnen dat allemaal ook willen.

      Blijkbaar gezien de toestroom. Dat laat zich niet zo gemakkelijk keren. Het was misschien niet zo slim dat ik lang deed met mijn verwarmingsketel. Toch maar een HR ketel gekocht na 30 jaar. Toch mooi 25% zuiniger. Maar i.p.v naar anderen te kijken denk ik toch maar liever verbeter de wereld, begin bij jezelf. Het is m.i. net iets te gemakkelijk om over het verspillende gedrag van anderen te fulmineren.

   • Peter van Beurden 14 augustus 2018 om 20:06 - Antwoorden

    Bert, nu vraag je wel erg veel. Nog los van dat je het gaat verstaan. Boe, BOEHH, boeboe, boeoeoe.

    • Herman 14 augustus 2018 om 20:15 - Antwoorden

     Haha een eerste poging tot wat humor in dit gortdroge feuilleton!

  • Frans Galjee 14 augustus 2018 om 19:44 - Antwoorden

   Dit is werkelijk wel de meest wetenschappelijke reactie die ik in tijden ben tegengekomen. Ik zou zeggen de nobelprijs voor Herman.

 3. Scheffer 14 augustus 2018 om 18:59 - Antwoorden

  “En dan die anderhalve pagina om uit te leggen wat een hypothese is”, JaJa, dat is Heyden op z’n best! We hebben hier dagelijks de bekende misleidende blogs van onze trollen. Het is puur gebaseerd op de ideologie van de milieuclubs, die als achterliggende verborgen doelstelling de wereld-economie willen breken in een nieuwe “Verelendung” ten einde “de hele aarde te redden” in Nederland. Het is inderdaad simpel zoals dj dagelijks de (C-)AGW-hypothese verdedigt, ook arrogant in de ad homini die als “wetenschappelijk” antwoord komen op de contra feiten zoals die ruim beschikbaar worden gesteld. De dagelijkse drollen van de trollen, waarvan elke koe kan inzien dat het puur ideologie van de milieuclubs is en dus géén kritische klimaatwetenschap.

  • Herman 14 augustus 2018 om 19:08 - Antwoorden

   Dit is werkelijk wel de meest wetenschappelijke reactie die ik in tijden ben tegengekomen. Ik zou zeggen de nobelprijs voor Scheffer

   • Scheffer 14 augustus 2018 om 19:17 - Antwoorden

    Ik vind hem leuk! Duimpje op!

   • bart 14 augustus 2018 om 19:19 - Antwoorden

    .meer verdiend dan gore al…mvg…bart

   • Peter van Beurden 14 augustus 2018 om 20:09 - Antwoorden

    Herman,
    Dat heet spiegelen. Heeft het geholpen?

 4. bart 14 augustus 2018 om 19:25 - Antwoorden

  .en ik mis jvdh nu al…selectief weren hoort niet bij zo n mooi forum als cg…mvg…bart..

  • Marc 14 augustus 2018 om 19:30 - Antwoorden

   zijn we het al voor de tweede keer eens vandaag bart, moet niet gekker worden 🙂

   • bart 14 augustus 2018 om 19:50 - Antwoorden

    .en gister ook al n btje inzake de aow..mvg..bart..

    • Marc 14 augustus 2018 om 20:01 - Antwoorden

     pas maar op, als je het te vaak met mij eens bent wordt je onderdeel van het eco industrieel complex.

     • bart 14 augustus 2018 om 20:09

      .mij te complex…koot en bie…met vlag en wimpel ..hou t simpel..mvg…bart.

  • bart 14 augustus 2018 om 20:08 - Antwoorden

   .je kan altijd trollscroll doen als je wilt..mvg..bart..

 5. Enzo 14 augustus 2018 om 19:35 - Antwoorden

  Geen idee wat de toegevoegde waarde is van dit artikel. De nieuwswaarde is nul.

  “Als we het weer van volgende week niet kunnen voorspellen, waarom dan wel het klimaat van de komende honderd jaar?”

  Als dit het niveau is van informatie delen dan is de kennisachterstand te groot voor een volwaardige discussie.

  • bart 14 augustus 2018 om 19:52 - Antwoorden

   .wat is je logisch weerwoord?…en svp opschieten want ajax begint zo…mvg..bart.

  • Peter van Beurden 14 augustus 2018 om 20:12 - Antwoorden

   Enzo
   Laat me eens genieten van jouw kennis, of heb je ook allen linkjes in de aanbieding. Of kaarsjes voor in de klimaatkerk.

   • Enzo 14 augustus 2018 om 20:27 - Antwoorden

    Peter wat wil je weten?

    • bart 14 augustus 2018 om 21:25 - Antwoorden

     .rust..2-0..maar geen garantie voor de toekomst..mvg…bart..

   • Peter van Beurden 14 augustus 2018 om 21:07 - Antwoorden

    Enzo
    Doe niet zo eng. Leg nou eens uit hoe het nu precies in elkaar steekt met dat gevaarlijke CO2. Wanneer wordt dat nu gevaarlijk en waarom.
    Uiteindelijk is dat het enige heikele thema. Alls dat niet blijkt te kloppen zijn de rapen gaar. Dus leg de hele koolstofcyclus eens minutieus uit. Platje erbij mag. Wel graag zelf ondertitelen.

 6. Scheffer 14 augustus 2018 om 19:39 - Antwoorden

  Er is dus meer te kritisch lezen over het ozongat, de weersinvloeden en het “succes / effect” van de maatregelen zoals alarmisten beweren.

  “Ozone holes with smaller areas and a larger total amount of ozone are not necessarily evidence of recovery attributable to the expected chlorine decline,” Strahan said in a statement. “That assumption is like trying to understand what’s wrong with your car’s engine without lifting the hood.”

  https://www.yahoo.com/news/hole-ozone-layer-shrinking-because-did-something-000349873.html

 7. bart 14 augustus 2018 om 19:42 - Antwoorden

  .trouwens fvd gemaild om meer werk te maken van de klimaatwaanzin…mn oproepen op cg haalden op franky na niks uit…ik hou jullie op de hoogte..mvg…bart..

 8. Anne 14 augustus 2018 om 19:43 - Antwoorden

  Vliegverkeer, scheepvaart; (persistente) contrails.
  http://www.wantoestandenluchtvaart.nl/index.php?id=blog&nr=279

  • Scheffer 14 augustus 2018 om 19:52 - Antwoorden

   Anne, minder vliegbewegingen bij NL-wet verordonneert impliceert gaan vliegen met super grote vliegtuigen zoals de Airbus A380-900 ; In het ontwerp van Airbus is men er steeds van uitgegaan dat er nog een verlengde versie van het toestel zou kunnen worden uitgebracht. De verlengde versie, misschien Airbus A380-900 of Airbus A380-1000 genoemd, zou 100 passagiers meer kunnen vervoeren, even comfortabel als de A380-800 er 555 vervoert

  • Peter van Beurden 14 augustus 2018 om 21:02 - Antwoorden

   Anne
   Iets om over na te denken. Overigens heb ik altijd de neiging om te kijken waar het bericht vandaan komt en wat de mogelijke onderliggende motivatie is.
   De luchtvaart wordt onder druk gezet om met betere en “schonere” alternatieven te komen. Waterstof uit windmolens als brandstof?

   Of schieten we weer in een kramp, denkend aan de Hindenburg in 1937. Zou het kunnen? Of wil het toestel dan niet meer omhoog door het gewicht van de brandstoftanks. Met waterstof andere vliegtuigbrandstof maken is ook mogelijk, de wind is toch gratis. Hoeft die windenergie als lastpak ook niet meer op het elektriciteitsnet.

   Iedere luchthaven zijn eigen windmolenpark buitengaats en meteen een eiland-luchthaven. Werk voor de baggeraar Boskalis en van Oord. Wat wordt het, een tulp, doe mij maar een roos. Een egelantier dan wel. Klinkt ook mooi. Aan te leggen door een slimme zandmotor met behulp van de baggeraar. Dat is pas reclame voor de B.V. Nederland.

  • Anne 14 augustus 2018 om 23:16 - Antwoorden

   Scheffer, Peter; het ging me eigenlijk om de waterdamp door vliegverkeer (maar ook scheepvaart) in de lucht gebracht.
   Heb de reactie opnieuw geplaatst op de juiste plek verder bovenin het draadje.
   Als je radarbeelden opzoekt dan zie je dat beide nogal wat bewolking veroorzaken.
   Het verschil is evenwel de hoogte. Vliegverkeer zit hoger in de atmosfeer en lijkt me dat dat qua waterdamp een andere impact heeft op de atmosfeer. Maar dat geldt uiteraard ook mogelijk voor CO2 en NOx.
   Sowieso kan ik me druk maken om het buiten beschouwing laten van vliegverkeer en scheepvaart binnen de klimaatafspraken nav IPCC.

   • Scheffer 15 augustus 2018 om 08:45 - Antwoorden

    Vliegverkeer en scheepvaart is de slagader van Nederland. Beide elektrificeren lijkt mij onmogelijk, net zoals zero-CO2-uitstoot wereldwijd. Ook wereldwijd het zelfde probleem met geen oplossing anders dan grote economischhe schade. Atmosferische invloed is van vliegverkeer is bekend, de invloed ook overschat door het klimaatalarmisme?

 9. bart 14 augustus 2018 om 20:12 - Antwoorden

  .op dit forum leer je nog ns wat…mvg…bart.

 10. Peter van Beurden 14 augustus 2018 om 20:44 - Antwoorden

  Hugo
  Dat was me duidelijk. Net als de geringe bijdrage van de mens op het totaal van CO2 uitwisseling. Wat mij intrigeert is het niet opnemen van het surplus dat de mens toevoegt. Dat is weliswaar boekhoudkundig, de natuur maakt geen onderscheid tussen antropogeen en natuurlijk CO2.
  Uit de oceanen komt grosso modo 90 GT vrij, de humane bijdrage is 9 Gt. Waarom wordt het niet opgenomen door de vegetatie of door de oceanen? Eerder heb ik al opgemerkt dat het zou kunnen komen door de slinkende zone extreem koud zeewater bij de noordpool. Maar daar heeft niemand op ingehaakt.

  • Noud Vermeulen 14 augustus 2018 om 22:39 - Antwoorden

   @Peter,
   Hier een overzicht van CO2-huishouding van de aarde. http://www.warwickhughes.com/priem/hpriem.htm Priem heeft daar echt voor doorgeleerd.

   • Peter van Beurden 15 augustus 2018 om 00:42 - Antwoorden

    Noud
    Bedankt. Ik begrijp dat jij garantie geeft op zijn betoog. Maar, tijd om te gaan pitten. Morgen als eerste even lezen, Wel wat beroerd te lezen zo op een breed scherm en die donkere achtergrond. Maar ja je kunt ook niet overal voor doorgeleerd hebben. Heb je voor mij even geverifieerd of mijn vragen daar ook in beantwoord worden?

    Enfin, ik zoek het zelf wel uit. Mocht de commissie van wijzen het schrijfsel onzin vinden dan hoor ik het wel. Bij een oorverdovend ja kan ik me dan de moeite misschien besparen. Wel 10.000 onderzoeken stond hier ergens boven. Dat haal ik nooit meer in.

   • Peter van Beurden 15 augustus 2018 om 09:50 - Antwoorden

    Noud
    Weliswaar een oude (2000) tekst, maar duidelijk is wel dat Priem ook aangeeft dat CO2 waarschijnlijk niet de belangrijke motor achter de opwarming is. Dat onze focus waarschijnlijk een te kort traject bestrijkt. Voorlopig een reden temeer om nog eens kritisch naar te kijken. Ken je recentere publicaties van Priem? De man is nu 85. Hij schreef het artikel na zijn pensioen neem ik aan. Zou het te maken hebben met de vrijheid van spreken die je dan hebt?
    In ieder geval dank voor het bouwsteentje.

 11. bart 14 augustus 2018 om 22:32 - Antwoorden

  3-0…fijne avond allemaal…mvg…bart.

  • Enzo 14 augustus 2018 om 22:37 - Antwoorden

   wat kan jou het klimaat …. schelen ….. joh, als Ajax maar wint….. Komend weekend ….. VVV uit. Altijd lastig ….. mvg Enzo.

 12. bart 14 augustus 2018 om 23:01 - Antwoorden

  .t klimaat kan me helemaal niks schelen want daar kunnen wij mensjes toch geen enkele invloed op uitoefenen…miljarden overboord kieperen doet me wel pijn…mvg…bart..

  • Enzo 14 augustus 2018 om 23:08 - Antwoorden

   Ajax …. kiepert tientallen miljoenen overboord ….. als ze CL niet halen ….. Daar kunnen ….. wij mensjes …… geen enkele invloed …. op uitoefenen ….. En dat maakt ons …. ook … helemaal niets uit … Als ze maar … winnen van VVV… Lekker belangrijk… mvg …. Enzo.

  • Anne 14 augustus 2018 om 23:58 - Antwoorden

   Daar kunnen wij mensjes wel degelijk invloed op uitoefenen Enzo; gewoon niet meer je begeven in stadions…
   Ook geen tv uitzendingen meer bekijken.
   Het lijken af en toe wel Spaanse stierengevechten…
   Gewoon gaan straatvoetballen; op een grasveld ook oke, maar zonder camera…

 13. bart 14 augustus 2018 om 23:17 - Antwoorden

  .ben je toevallig n relativerende hockeyer?…lekker belangrijk enzo…mvg..bart..

  • Anne 15 augustus 2018 om 00:04 - Antwoorden

   En welterusten voor straks Bart, je bent wel een lieverd 🙂

   • bart 15 augustus 2018 om 00:30 - Antwoorden

    .blij dat ik vlak voor t slapen gaan toch nog even aan mn cg verslaving heb toegegeven anne..x..oeps…mvg…bart..

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK