Klimaatverandering – vaker ondergelopen tunneltjes?

Een gastbijdrage van leonardo da gioiella.

Er is een soort club hier in mijn Italiaanse commune ter verheffing van het één en ander. Daar heeft een geïmporteerde Greenpeace–activiste – ècht helemaal vanuit Engeland naar Italië overgevlogen om hier Greenpeace te helpen opzetten – een lezing mogen houden over klimaatverandering (door de mens veroorzaakt!).

Die lezing hield ze een dag nadat er een verschrikkelijke regenbui was gevallen, waardoor een tunnel onder het spoor was volgelopen. (Dat is gevaarlijk, want in Rome is niet zolang geleden een vrouw omgekomen die met haar auto zo’n tunneltje inreed.) De club was onmiddellijk bekeerd, zoals Paulus z’n hand niet hoefde om te draaien om in Thessalonica een clubje tot zijn geloof te bekeren.

Ik hoop daar tegenwicht te kunnen bieden, door te vertellen dat je er ook anders naar kunt kijken. Ik ken wat mensen van die club, dus ik heb een voet tussen de deur. Maar ik ben nog lang niet binnen. Mijn verhaal zal er ongeveer als volgt uitzien. Het zal jullie niet vreemd voorkomen, althans niet hen die zo nu en dan mijn ‘postings’ en commentaren hebben gevolgd. Maar het zet de boel op een rijtje.

***

Jullie hebben enige tijd geleden een inleiding aangehoord over klimaatverandering van een actievoerster van Greenpeace. Het mag geen verwondering wekken dat zij erg bang is voor klimaatverandering, en dat zij de mens als schuldige ziet.

Daarmee behoort zij tot de klimaatalarmisten. Deze mensen luiden de alarmklok over een aantal menselijke activiteiten, die ons aan de rand van de afgrond zouden brengen, zo niet tot de verdoemenis van veel zaken die ons lief zijn.

De maatregelen die ze willen nemen, dienen ook door mensen te worden uitgevoerd. Daarover heeft Sir W. Hamilton ooit iets zeer behartenswaardigs gezegd.

They have floundered on from blunder to blunder.

Het is dus denkbaar dat wij, als mensheid, hebben geblunderd gedurende ons voortbestaan, op onze weg naar beschaving en vooruitgang. Dat betekent dat het ook denkbaar is dat we gaan blunderen als we maatregelen willen nemen om die zogenaamde blunders ongedaan te maken.

Wat is wijsheid?

Die wijsheid heb ik niet in pacht, maar ik wil toch een waarschuwend tegengeluid laten horen. Er zijn er meer die dat doen: de zogenoemde klimaatsceptici. En daarmee zijn we midden in de klimaat’oorlog’ beland. Je hebt alarmisten, en je hebt sceptici. De alarmisten denken dat het klimaat naar de sodemieterij gaat en dat dat onze eigen schuld is. De sceptici ontkennen – vandaar dat zij vaak ontkenners worden genoemd – het alarmerende van de ogenschijnlijke verandering van weersomstandigheden – iets vaker een ondergelopen spoortunneltje – van wat de alarmisten klimatologische verandering noemen.

Er zijn diverse alarmisten: redelijke en dogmatische, die voor afvalligen de brandstapel willen. Ik heb ze niet geanalyseerd, maar Charles Moore, een journalist, heeft ze wat mij betreft goed geportretteerd.

The origins of warmism lie in a cocktail of ideas which includes anti-industrial nature worship, post-colonial guilt, a post-Enlightenment belief in scientists as a new priesthood of the truth, a revulsion against the widespread increase in wealth and a belief in world government – protest movements which involve dressing up and disappearing into woods and a dislike of the human race [stating:] the world has cancer and the cancer is man.

Er zijn ook sceptici van divers pluimage, die bonte verzameling van hen die daarvan niet willen weten, of daarover gematigder denkbeelden hebben, of wel vinden dat de mens niet goed omgaat met de aarde, maar andere mechanismes zien, of geen vragen hebben, maar de maatregelen en de arrogantie waarmee die als oplossingen worden aangeduid krankjorum vinden … en ik vergeet vast nog wel een categorie

Ik ben geen echte scepticus, ik ben ook geen ontkenner. Er is één klimaatverandering die we hebben waargenomen: de gemiddelde wereldwijde temperatuur is de laatste decennia iets gestegen. Verder wordt er veel gepraat over hete zomers, zware regenbuien, orkanen, winters zonder sneeuw … en ook wel over ondergelopen spoortunneltjes … ofwel – zoals we vroeger van de Fransen zeiden: men praat graag over het weer. Maar het is praat, en nogal vaak prietpraat.

Voor zover ik scepticus ben, is dat slechts op drie punten:

 • de opvatting dat de mensheid kennis en inzicht heeft in de klimatologische ontwikkelingen,
 • de opvatting dat de mens in staat is om de aarde zodanig te manipuleren, dat de aarde de controle over zichzelf verliest,
 • de opvatting dat de mensheid weet wat ze moet doen om die in gang gezette klimatologische veranderingen terug te draaien.

Ik ben daar niet alleen sceptisch over, ik noem dat hoogmoed.

Mankind has floundered on from blunder to blunder

Nogmaals, wat is wijsheid? Wel, laten we kijken waar de opvatting vandaan komt dat de mens de aarde verontrustend aan het opwarmen is.

Dat is a) op basis van – gereconstrueerde – metingen. Daarbij is vastgesteld dat de gemiddelde wereldwijde temperatuur ietsje is gestegen, en de laatste 170 jaar meer is gestegen dan in voorgaande tijden. Ik zeg: gereconstrueerd. Ten eerste hebben we geen directe mondiale metingen van meer dan zo’n 170 jaar. Die metingen zijn, naar de inzichten van de klimatologische gemeenschap, aangepast. De oudere ‘metingen’ waarmee we vergelijken zijn geen directe metingen, maar proxies, die zijn afgeleid uit ijsboringen, boomstammen, sedimenten e.d.

Het rare is dat wie de temperatuurgrafieken uit het verleden bekijkt, alleen maar fluctuaties of oscillaties ziet. Dus of de huidige fluctuatie verontrustend is, of als één van de vele natuurlijke veranderingen moet worden gezien – wie het weet mag het zeggen. Er zijn er die zeggen het te weten, maar die zeggen niet allemaal hetzelfde.

Daarnaast is b) vastgesteld dat CO2 een broeikasgas is. Dat betekent dat het warmte vasthoudt en doorgeeft. Dat wil zeggen, in een gesloten systeem in een laboratorium. Nu lijkt het dat de mens verantwoordelijk is voor vermeerdering van CO2 in de atmosfeer. Dat gaat dan om een toename van 2 moleculen per jaar op 1 miljoen, en dat bovendien in een niet–gesloten systeem. En daarmee zou de mens de aarde, als een keteltje water op het gas hebben gezet. Daarover heerst verschil van mening.

De meeste klimatologen ‘geloven’ – let wel: hier is werkelijk sprake van geloof – dat er een regelrechte relatie is tussen temperatuur en CO2. Maar niet alle wetenschappers denken daar zo over. Onder de ongelovigen bevinden zich ook prominente klimatologen.

Er zijn ook CO2–deskundigen. Onder hen is het wetenschappelijk vermoeden van JA en het wetenschappelijk vermoeden van NEE wat meer gespreid.

Dan zijn er mensen die geen klimatoloog zijn, maar wel vrolijk meehuppelen met de muziek van het alarmisme. Die willen van deze discussie, van het ontbreken van werkelijk weten, niet horen. Wanneer iemand zijn stem verheft, en daar een vraag over wil stellen, wordt ie neergesabeld, met de opdracht: ga bijlezen, jij ongelovig mensenkind! Maar het rare is, dan ga ik lezen, en nergens vind ik aangetoond dat het waar is wat hierboven staat. Noch het verontrustende van de opwarming wordt helder verwoord, noch de rol van CO2 wordt ondubbelzinnig vastgesteld.

Ik ben niet competent om te arbitreren in deze zaak. Wat mij wel bevreemdt, is de manier waarop de alarmisten proberen de discussie dood te slaan. Alleen al de agressie die daarbij vrijkomt maakte van mij een anti–alarmist. Waarom die agressie tevoorschijn komt is mij volstrekt onduidelijk.

Wat mij anti–alarmist maakt zijn de volgende overwegingen.

 • Wij weten niet alles, en over wat we weten is nogal eens meningsverschil,
 • met dat beperkte weten gaan we een nieuwe richting inslaan,
 • het inslaan van die richting moet uitgevoerd worden door de overheid.

Wat er beweerd wordt over het klimaat (een ongunstige verandering) ‘weten’ we van modellen die op modellen gestapeld worden. Een model is nuttig als onderzoeksinstrument, mits in dat model de wetten zijn vastgelegd waarnaar de te onderzoeken werkelijkheid zich gedraagt. Maar er bestaan geen klimaatwetten. We hebben wel ideeën, we hebben ook een paar aanwijzingen en we hebben proxies. (Zie hier.) Dat lijken veel proxies, maar dat is relatief, zo niet misleidend. Want wat is veel, als je het over het ganse aardoppervlak hebt en vergelijkingen wilt trekken met vroegere klimaten, en niet met 2000 jaar * 365 dagen genoegen kunt nemen.

Die modellen worden state of the art genoemd. En er is nu zelfs een model gesignaleerd, dat neuraal heet – het zou werken zoals de neurale netwerken in onze kop. Nemen jullie me niet kwalijk, toen moest ik echt lachen. Dus we onderzoeken materie waarvan we de bewegingswetten niet kennen met middelen waarvan we niet eens weten waar we over praten.

Er zijn er die daarbij praten over kans. De uitkomsten van die modellen zijn vergelijkbaar, en daar waar die uitkomsten op elkaar lijken wordt er een kansuitspraak gedaan: extremely likely. Dat is natuurlijk geen kansberekening.

De consensus wordt geroemd in die kringen – dat betekent dat de inhoud van die modellen bepaald wordt door zaken waar men het heel erg over eens is. Het enige dat extremely likely is, is dat die uitkomsten van die modellen op elkaar lijken.

Maar goed, we marcheren een nieuwe richting uit. Weten we dan wat we doen, onder leiding van dezelfde soort mens waarmee we de industriële revolutie zijn begonnen, onder leiding van dezelfde soort mens die ons in de oorlog begeleidde met betere wapens dan ze aan de andere kant van de oorlog hadden.

Ik houd het niet voor onmogelijk dat de temperatuur weer omlaag gaat als we de CO2–uitstoot verminderen. Maar is er eigenlijk iemand die dat met zekerheid kan zeggen?

Wat gaan al die velden met zonnepanelen en al die parken met windmolens betekenen voor het milieu? En hoe ontwrichtend kan het zijn voor een samenleving om kolencentrales te sluiten, en op te houden met gasgebruik?

Natuurlijk, lokaal werkt het. En ik weet ook heel zeker, dat als we gaan marcheren, dat die transitie er komt – d.w.z. als iedereen meedoet. Maar met welke maatschappelijke gevolgen? Ik geloof niet dat daar goed over is nagedacht.

En opnieuw, de agressie die vrijkomt als ik die vragen stel, het niet beargumenteerde vertrouwen dat van mij gevraagd wordt – gaat u maar rustig slapen – doet mij de angst om het hart slaan.

En daar komt de grote uitvoerder van deze plannen om de hoek: de overheid. De Volkskrant nam vorige week twee soorten overheid onder de loep – de loep van de Volkskrant wel te verstaan.

In Italië was een brug ingestort. De overheid van vandaag – een hele speciale – wist niets beters te doen dan de overheden van gisteren te beschuldigen, en mensen die namens haar verantwoordelijk zijn voor de infrastructuur.

Sheffield. Foto: New civil engineer.

In Sheffield wil de gemeentelijke overheid 17.000 bomen kappen, omdat sommige stoepranden en hier en daar een stoeptegel opgelicht wordt. Ja, U leest het goed: 17.000 voor het merendeel gezonde bomen. Het publiek is stomverbaasd, en is nu aan het protesteren geslagen.

Eén overheid werd niet genoemd door de Volkskrant en wordt in dit verband nooit ter verantwoording geroepen door deze alarmistische krant. In Nederland is de overheid bezig om van de energiehuishouding een rotzooitje te maken.

Ik ben anti-alarmist, en ik heb daar goede redenen voor. Dus wat mij betreft beantwoord ik de vier relevante vragen als volgt.

Is er klimaatverandering? Ja, die is er. Die is er altijd geweest, en zal er altijd zijn. Maar, je kunt het niet zien, en het laat zich vooralsnog niet in experimenten en observaties vangen. En het heeft niets te maken met ondergelopen spoortunneltjes.

Is er sprake van wereldwijde opwarming? Dat hangt er vanaf wat je bedoelt te vragen en welk waardeoordeel je erbij zet. Maar voor hen die mij schrik aan willen jagen, heb ik een duidelijk antwoord: NEE! Ja, er is sprake van temperatuurfluctuaties. Die zijn er ook altijd geweest en zullen er altijd blijven. Maar niemand die mij kan vertellen of dat dan ontwrichtend is – of dat andere systeeminvloeden daarop hun invloed zullen doen gelden in de nabije of verre toekomst.

Wordt klimaatverandering door de mens veroorzaakt? Dat is een regelrechte hoax. Er zijn modellen die vol zitten met regeltjes die dat vertellen. Of die regeltjes allemaal juist zijn is voor mij geen interessante vraag. Wat belangrijk is: iedere regelrechte observatie ontbreekt.

De laatste vraag is een vraag die niemand zich stelt – maar het is eigenlijk dé vraag. Is klimaatbeheersing door de mens een goede zaak? Kunnen we de wetenschap, die gelijkelijk veel goeds en veel kwaads over ons heeft aangericht, daarin haar gang laten gaan? Het antwoord is: dat gaat een ramp worden. En waarom gaat dat een ramp worden? Wel, dat is hele simpele logica. Alles wat door wetenschap van gisteren is bedacht wordt door wetenschap van morgen bestempeld als niet goed nagedacht, te weinig inzicht in de gevolgen.

Is dat laatste antwoord een kwestie van boerenverstand? Ik begon met

They have floundered on from blunder to blunder.

Die uitspraak is van de Schot Sir William Hamilton, wetenschappelijk gesproken een veelvraat, maar vooral filosoof. Ik citeer het graag om het strompelen van overheden te kenschetsen. Maar de oorsprong is een andere.

Hamilton was ook een anti, zoals ik anti–alarmist ben. Hamilton verwierp frenologie als een

… amalgamation of primitive neuroanatomy with moral philosophy.

Dat verleidde hem tot de zelftypering:

I have undertaken to assassinate phrenology.

leonardo da gioiella.

De hierboven geciteerde uitspraak komt uit zijn ‘Remarks on [the] Morton tables‘, zeg maar zoiets als Mann’s hockeystick, maar dan voor frenologie.

Met een beetje goeie wil mag ik zeggen:

I’m undertaking to assassinate climatology, an amalgamation of primitive meteorology with moral philosophy.

Wel, het zou grootspraak zijn. Maar, eerlijk is eerlijk, ik droom er wel eens van.

Door |2018-08-25T23:47:11+00:0027 augustus 2018|35 Reacties

35 Comments

 1. linkjesman 27 augustus 2018 om 09:19 - Antwoorden

  “Het rare is dat wie de temperatuurgrafieken uit het verleden bekijkt, alleen maar fluctuaties of oscillaties ziet. Dus of de huidige fluctuatie verontrustend is, of als één van de vele natuurlijke veranderingen moet worden gezien – wie het weet mag het zeggen.”

  En dat doen de mensen die het weten dan ook en dan zie je dat het inderdaad verontrustend snel stijgt, jammer zijn er mensen die er totaal geen verstand van hebben die menen dat ze daar ook een mening over mogen hebben.

  http://science.sciencemag.org/content/339/6124/1198/

  “De meeste klimatologen ‘geloven’ – let wel: hier is werkelijk sprake van geloof – dat er een regelrechte relatie is tussen temperatuur en CO2. Maar niet alle wetenschappers denken daar zo over. Onder de ongelovigen bevinden zich ook prominente klimatologen.”

  Nee dat is geen geloven dat is gebaseerd op metingen en wetenschap, iets wat jij niet begrijpt omdat je de terminologie niet begrijpt. Trouwens wie zijn de “prominente klimatologen” die het daar niet mee eens zijn? en waar hebben ze hun mening gepubliceerd?

  “Noch het verontrustende van de opwarming wordt helder verwoord, noch de rol van CO2 wordt ondubbelzinnig vastgesteld.”

  Dat komt omdat je de terminologie niet begrijpt en liever mensen beledigt dan dat je een constructieve discussie begint, verder laat je je voorlichten door mensen die als belangrijkste kwalificatie hebben dat ze aardig zijn. Ja dan mis je een paar eikels die je gewoon de feiten vertellen

  “Waarom die agressie tevoorschijn komt is mij volstrekt onduidelijk.” Dat komt omdat je geen verstand hebt van het onderwerp en je er niet voor wil interesseren maar wel denkt het beter te weten dan de specialisten. Verder zal het jouw tijd wel duren en dat is natuurlijk altijd een goede basis om vooral maar niet te veranderen.

  “Ik houd het niet voor onmogelijk dat de temperatuur weer omlaag gaat als we de CO2–uitstoot verminderen.”

  Nee dat kan niet, de temperatuur gaat pas weer omlaag als de CO2 concentratie in de lucht weer omlaag gaat

  Kort samengevat een mening van Leonardo zonder enig kennis of onderbouwing. Jammer van de tijd die daar in is gaan zitten

  • ducdorleans 27 augustus 2018 om 10:15 - Antwoorden

   “Ik houd het niet voor onmogelijk dat de temperatuur weer omlaag gaat als we de CO2–uitstoot verminderen.”

   Nee dat kan niet, de temperatuur gaat pas weer omlaag als de CO2 concentratie in de lucht weer omlaag gaat

   DAT is pas wetenschap linkjesman !
   iets dat we werkelijk kunnen controleren op waarheid of niet, iets dat we moeten opvolgen ..

   • linkjesman 27 augustus 2018 om 10:40 - Antwoorden

    Duc,

    De temperatuur van de aarde wordt bepaald door 2 variabelen (op hoofdlijnen) de hoeveelheid energie die we krijgen van de zon, en de concentratie van CO2.

    Als we de uitstoot van CO2 stoppen zal de concentratie CO2 niet direct gaan zakken en dus ook niet direct de temperatuur afnemen, verder zijn we nog niet in evenwicht, dus de opwarming zal nog een tijdje doorgaan (wel steeds langzamer)

    nature.com/articles/nclimate3357
    phys.org/news/2017-10-global-doesnt-emissions.html

    Basiskennis zou ik zeggen voor iedereen die zich serieus bezig houdt met het klimaat debat

    Maar ik neem aan dat jij het beter weet dan Thorsten Mauritsen

    Het is een beetje als de verwarming, als je nu de cv uitzet zorgt het warme water in je radiatoren er nog voor dat de kamer toch nog iets verder opwarmt.

    • Boels 27 augustus 2018 om 11:24 - Antwoorden

     @Janos:
     [Co2]
     “verder zijn we nog niet in evenwicht”

     Wat zou dat evenwicht toch zijn?

    • Scheffer 27 augustus 2018 om 12:37 - Antwoorden

     Heyden we hebben inmiddels 12 of 13 klimaatbepalende factoren in het “debat”. Onlangs zijn er nog 7 uitgebreid behandeld. CO2 wordt door opwarmingsangst evangelisten met opzet al 40 jaar te hoog geprojecteerd in geparametriseerde computermodellen en grafieken.
     https://www.climategate.nl/?s=CO2+overdrijving

     • linkjesman 27 augustus 2018 om 13:49

      Welke 13 “klimaatbepalende factoren” heb je het over? Wat hebben die “klimaatbepalende factoren” de afgelopemn 50 jaar gedaan? Welke wetenschappelijke onderzoeken heb jij om de invloed van die “klimaatbepalende factoren” te bepalen?

     • Henk dJ 27 augustus 2018 om 18:36

      Scheffer, en nu eventjes 1 stapje verder gaan: van al die “klimaatbepalende factoren”, welke is diegene die het meeste van de stijging in globale temperatuur van de afgelopen decennia heeft veroorzaakt?

      Ik meen dat er hier recent een nogal vaag artikel over was op CG, zonder dat er ook maar enige kwantificatie was van hoe belangrijk welke factor zou zijn. Maar zo’n vaag ariikel is natuurlijk altijd wel te gebruiken als bliksemafleider, voor de “sceptici” die niets van wetenschap begrijpen maar toch niet willen erkennen dat de stijging inCO2 de belangrijkste factor is.

    • Dirk Visser 27 augustus 2018 om 22:45 - Antwoorden

     Linkjesman 10:40:
     Als de uitstoot van CO2 gestopt wordt, zal de concentratie in de atmosfeer met 2 ppm per jaar dalen, dat is nu de hoeveelheid die opgenomen wordt door de biosfeer en de oceanen. De temperatuur zal ook gaan dalen, de forcering is instantaan. De temperatuur van het oceaanwater kan wellicht door een naijleffect nog wat stijgen, misschien met de zelfde waarde waarin het de afgelopen 50 jaar is gestegen: 0.1 K.
     In de link wordt gesuggereerd dat het diepe oceaanwater warmer zal worden. Dat is alleen mogelijk als er geen zeeijs meer gevormd wordt, dat kan nog enige miljoenen jaren duren. Eerst komen er nog wat glacialen aan, wellicht dat over ~2000 jaar de volgende zich aandient.

  • Anton Bakker 27 augustus 2018 om 10:32 - Antwoorden

   Normaal reageer ik nooit op zulke onzin van alarmisten, zoals linkjesman. Maar jij laat duidelijk zien dat The Science Is Settled en dat is natuurlijk totale nonsens.
   Bovenstaand verhaal is het inzicht van een scepticus, waar ik het met elk woord eens ben. De relatie tussen CO2 en temperatuur is juist andersom als de alarmisten geloven. CO2 gaat omhoog als de temperatuur omhoog gaat met een verschil van honderden jaren, zoals vanuit de ijskernen is vast te stellen over 650.000 jaar. Dat heeft Al Gore in zijn The Inconvenient Truth laten zien. Hij dacht dat CO2 leading was, maar het is net andersom. Nu komen er door de mens hoogstwaarschijnlijk 2 moleculen per 1.000.000 miljoen bij in de lucht (niet bewezen trouwens) en nu is er paniek, omdat de temperaturen wereldwijd gehomogeniseerd worden. Ik heb enkele dagen geleden een link gegeven naar een onderzoek in China dat de temperatuur de laatste 15 jaar niet omhoog is gegaan. Zelfs het IPCC heeft gerapporteerd over een hiatus. Het moge dus duidelijk zijn dat The Science Is NOT Settled!,,

   • linkjesman 27 augustus 2018 om 10:54 - Antwoorden

    Anton,

    “e relatie tussen CO2 en temperatuur is juist andersom als de alarmisten geloven. CO2 gaat omhoog als de temperatuur omhoog gaat met een verschil van honderden jaren, zoals vanuit de ijskernen is vast te stellen over 650.000 jaar. ”

    Nee dat is totale en de groots mogelijke onzin en gebaseerd op het herahlen van talking points van “sceptici” en heeft niets maar dan ook echt helemaal niets met wetenschap te maken.

    Lees Shakun et al. voor wat er echt gebeurt.

    nature.com/articles/nature10915
    youtube.com/watch?v=zQ3PzYU1N7A&t=2s

    Maar verder heb je daar natuurlijk geen inhoudelijk antwoord op en blijf je het nog wat vaker herhalen.

    En inderdaad de science is not settled, net zoals de science over de zwaartekracht not settled is of de science over de evolutie theorie not setlled is.

    Wat natuurlijk wel verstandig is om je te baseren op wetenschappelijk onderzoek en niet op kletspraatjes.

    Dus Anton Bakker kom eens met de wetenschappelijke onderbouwing waarom CO2 niet eerst omhoog kan gaan en dat de temperatuur volgt.

    Iets met onderzoek en niet zomaar wat roeptoeteren (maar dat zal wel de reden zijn waarom je nooit reageert, je hebt geen onderzoek om je mening te verdedigen)

    • Jan 27 augustus 2018 om 19:25 - Antwoorden

     Even reageren op een eerdere reaktie van jou op dit stuk. Zelfs het IPCC gaat ervan uit dat er minstens 12/13 factoren zijn welke (tezamen) het klimaat bepalen. En misschien kennen we ze nog niet eens allemaal. En de focus ligt voor 90% op CO2 simpelweg omdat we van de rest eigenlijk niets afweten. Oke, heel weinig dan.

 2. Kees Van der Nok 27 augustus 2018 om 09:46 - Antwoorden

  Onbegrijpelijk dat Leonardo hier zijn stukjes kan publiceren. Zegt heel veel over Climategate.

  • Bart van Oerle 27 augustus 2018 om 09:54 - Antwoorden

   Wel precies blijven hoor.. ’t is òf onbegrijpelijk dat Climategate dit publiceert.. òf het zegt veel over Climategate en maar dan is het dus wel begrijpelijk… Beide gaan niet samen, Kees.

  • Peter van Beurden 27 augustus 2018 om 11:13 - Antwoorden

   Wil Kees van der Nok zich even voorstellen? Alarmist? Skepticus, Realist? Of roept u maar wat?

   • Kees Van der Nok 27 augustus 2018 om 12:43 - Antwoorden

    Ik roep maar wat. Net als jij trouwens

    • Peter van Beurden 27 augustus 2018 om 22:36 - Antwoorden

     Intelligent commentaar. Nieuwe alias?

 3. Gert Visser 27 augustus 2018 om 09:56 - Antwoorden

  Veel over de psycho-sociale kant van de opwarmingshype de laatste tijd hier, goed zo! Waar komt de manie vandaan, wat is de reden van deze en andere wanen door de eeuwen heen.
  Want de opwarmingswaan is na de ketterwaan en de heksenwaan(middeleeuwen), de tulpenmanie, de Victoriaanse preutsheidsmanie en de rassenwaan uit het midden van de vorige eeuw de zoveelste keer dan alle deskundologen iets ZEKER WETEN. En menen dat er dringend ingegrepen moet worden, zwaar ten koste van de gewone mensen.

  “Wat mij wel bevreemdt, is de manier waarop de alarmisten proberen de discussie dood te slaan. Alleen al de agressie die daarbij vrijkomt maakte van mij een anti–alarmist. Waarom die agressie tevoorschijn komt is mij volstrekt onduidelijk..”

  Ik heb wel een idee. De angst die de laatste 10 jaar in het hart van het grote publiek is gezaaid en zorgvuldig is opgekweekt is behoorlijk kwetsbaar. Een goedgebekte Scepticus op het (wereld-)podium kan onnoemelijk veel schade aanrichten. Dat was vroeger ook al zo: voor Maarten Luther met succes de Roomse dictatoriale poppenkast wist aan te vechten waren er al duizenden geestverwanten levend verbrand, een zwarte bladzijde voor Europa. Maar in het gevecht om macht en geld blijken mensen van toen maar ook nu tot zulke dingen in staat. Men beschermt het vehicle van zijn macht tot het uiterste. Het is naïef te veronderstellen dat de gruwelen van toen, bedreven om het verkrijgen en behoud van macht, zich in onze tijd niet gewoon weer kunnen herhalen.

 4. Peter van Beurden 27 augustus 2018 om 11:29 - Antwoorden

  Guido
  Je hebt uitstekend verwoord hoe ook mijn geloof is. Ik heb al die 1000den wetenschappelijke rapporten niet gelezen en de vele duizenden verwijzingen naar andere rapporten evenmin. Ik ben pas toe aan enige honderden die me met meer vraagtekens achterlieten dan vragen oplosten.

  Het fanatisme waarmee men mij probeert te bekeren tot een ander standpunt maakt me buitengewoon wantrouwig.
  Net als de methodiek die hier met name door alarmisten wordt gebezigd. Die manier van doen overtuigt niet, maar kweekt verzet.

  Het boek van Salomon Kroonenberg “De menselijke maat” daarentegen heeft mij meer overtuigd met zijn realistische manier van benaderen dat het hele geleuter van alle alarmisten bij elkaar.
  Niet de moeite waard erop te reageren. Laat ze eerst maar een opdraven met een eigen verhaal, en eigen, of door door hen goedgekeurde grafiekjes. Laat ze maar eens met CO2 als heet hangijzer beginnen.

  • Paul Bouwmeester 27 augustus 2018 om 12:05 - Antwoorden

   Je bedoelt Leonardo?
   Verder helemaal eens. Uitstekend verwoord door Leonardo, helemaal volgens de regels van de logica.

  • linkjesman 27 augustus 2018 om 12:58 - Antwoorden

   Peter,

   “Het boek van Salomon Kroonenberg “De menselijke maat” daarentegen heeft mij meer overtuigd met zijn realistische manier van benaderen dat het hele geleuter van alle alarmisten bij elkaar. ”

   Blijft de vraag

   “Dat is in vedergeval eerlijk en dan stelt zich direct de volgende vraag, hoe kan je dan de uitspraken van die en gene controleren of ze hout snijden?”

   https://www.climategate.nl/2018/07/75558/comment-page-1/#comment-2206879

   Want op die vraag heb ik nog geen antwoord gezien.

   Kijk en het feit dat jij aangeeft niet over de inhoudelijke kennis te beschikken is prima, maar ik begrijp nog steeds niet hoe je dan kunt beoordelen of iets hout snijdt, en dat kweekt weer verzet aan mijn kant.

   Leg dat eens uit beste Peter

   • Kees Van der Nok 27 augustus 2018 om 14:25 - Antwoorden

    Ik heb al eerder gezegd dat die Peter zich mooier en beter voordoet dan hij is. Wolf in schaapskleren noemen ze dat.

    • Hans Labohm (Hoofdredacteur)
     Hans Labohm (Hoofdredacteur) 27 augustus 2018 om 14:32 - Antwoorden

     Kees van der Nok,

     Dit soort ad hominem commentaren is in strijd met de huisregels. Nog één keer en je wordt geblokkeerd.

     • Peter van Beurden 27 augustus 2018 om 22:42

      Hans Labohm
      Ach Hans, onzin laat je gewoon voor wat het is. Als inhoudelijk commentaar er niet inzit heeft hierna op kees reageren geen zin.

  • Peter van Beurden 27 augustus 2018 om 22:37 - Antwoorden

   Sorry
   Inderdaad Leonardo. Ere wie ere toekomt.

 5. Martin 27 augustus 2018 om 12:04 - Antwoorden

  ” The world has cancer and the cancer is man”

  Dit is gevaarlijk gedachtegoed die de kop ingedrukt moet worden, zachtjes gezegd. Deze vergelijking zet mensen ertoe destructieve maatregelen te nemen tegen de menselijkheid. In de ethiek heeft dit gedachtegoed geen plaats maar helaas zijn de eerste stappen al gezet richting de destructie van de mensheid.

  In de vorm van biobrandstof bijvoorbeeld. De voedselprijzen stegen hierdoor wereldwijd en hierdoor lijden de 1 miljard armen die dagelijks honger hebben nog meer. Het moet verboden worden maar de ogen blijven gesloten voor het leed dat alleen al hierdoor wordt veroorzaakt.

  De industrie moet worden vernietigd om de CO2 uitstoot te neutraliseren is de oplossing van de alarmisten. Natuurlijk treft ook dit alleen maar de minder bedeelde bevolking.

  Wat volgt hierna? Geboortebeperkingen in het kader CO2 reductie? Waanzinnig.

  De verandering begint natuurlijk bij alarmisten zelf. Als zij voordoen hoe de rest zou moeten handelen om de CO2 uitstoot sterk te verminderen dat legt pas zoden aan de dijk. Ophouden met ademen is de oplossing. Een mens ademt immer 100 keer meer CO2 uit dan die inademt.

 6. Scheffer 27 augustus 2018 om 12:30 - Antwoorden

  Ook in Nederland is de “klimaat” voorlichting ronduit subjectief / eenzijdig / Groen_Links gepolitiseerd “duurzaam”, Leonardo!

  Gisteravond naar onze minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat gekeken in “VPRO’s Zomergasten”. Hij presenteerde zich als een aimabele persoon met makkelijk te volgen logica en interessante passende filmfragmenten. Zijn hoofdthema’s waren vooruitgang en (door) economische groei. Als bijna laatste onderwerp kwam “Stoppen met aardgas” aan de beurt.

  Er waren een aantal opvallende issues bij dit Interview bij met de uiterst optimistische denklijn van Wiebes:

  (1) De liberale denktrant van Wiebes stak nogal af tegen een knal rood-groene interviewster (Jannine Abbring), waarbij de laatste alleen bij het Gronings gas haar bitse giftige pijlen kon schieten, vergetend dat het aardgas het fundament van 60-jaar socialistische welvaartsstaat opbouw is geweest.

  (2) Opvallend, het interview ging slechts heel even zijdelings over klimaatverandering, de kern en ideologische grondslag van het klimaat-“probleem” werd zorgvuldig gemeden.

  (3) Ook werd opvallend niet genoemd, dat alle duurzame investeringen (vanuit de belastingbetaler) tot op heden 0% hebben bijgedragen aan klimaatbeheersing.

  (4) De kosten van “van het gas los” zouden volgens Wiebes slechts een druppeltje zijn in de komende 30 jaar 2,5 % jaarlijks groeiende economie, waarbij de interviewster vergat te vragen waar hij dat optimisme op baseerde.

  (5) Opvallend nieuws was Wiebes’ uitspraak, dat vóór 2013 diverse stikstoffabrieken operationeel zijn, die nu al in de stijgers staan? (Stikstof is nodig om aan geïmporteerd LNG toe te voegen om voor aardgas te kunnen doorgaan in de uitgebreide aardgasinfrastructuur). Is bekend of Shell of NAM een order heeft gekregen voor de bouw van vele stikstoffabrieken? Is mij niet bekend!

  (6) Komisch was, dat de interviewster meedeelde 14.000 € aan een warmtepomp te hebben uitgegeven. Wiebes liet minzaam merken dat warmtepompen voor hem pas een passend politiek alternatief te vinden als de kosten ook door de lagere inkomens zonder zware eco-lasten konden worden bekostigd.

  (7) Als laatste het nieuwtje van Wiebes, dat Shell en NAM “tot in eeuwigheid” verantwoordelijkheid blijven voor aardbevingsschade, ook als de aardgaswinning in Groningen na vele jaren totaal op 0% staat.

  Als laatste kanttekening, Leonardo:

  Wiebes is een verademing in vergelijk met de keihard liegende Minister-voorganger Henk Kamp. Henk Kamp heeft het vertrouwen in de politiek door de burger zeer zwaar beschadigd.

  • Peter van Beurden 27 augustus 2018 om 23:02 - Antwoorden

   Scheffer
   Inderdaad, Wiebes, aimabele man. Toegankelijk en gedreven. Toch even anders dan de interviewster die al te nadrukkelijk haar alarmistische insteek liet blijken.
   Mag natuurlijk, maar minder handig als je een interview afneemt. En voor een persoonlijk gesprek weer te weinig.
   Warmtepompen, kalm aan, dan breekt het lijntje niet. Mooi uitproberen in de nieuw te bouwen woningen. Kinderziektes eruit halen en via gestage noodzakelijke woningvervanging uitbreiden. In het licht van de grotere landen tijd genoeg. We slagen er al niet in om voldoende nieuwbouw te realiseren. Er is geen enkele reden ver voor de muziek uit te lopen.

 7. gerard d'Olivat 27 augustus 2018 om 12:41 - Antwoorden

  Leonardo, dat heb je mooi opgeschreven, maar ja ‘meestal’ ben ik net als de meeste mensen maar heel af en toe bezig met het ‘klimaat’. Het is onderdeel van een van de vele verhalen die we elkaar vertellen om een beetje greep te houden op onze toch redelijke betekenisloze en erg tijdelijke aanwezig hier op deze groene planeet.

  Ergens zeg je “….Die modellen worden state of the art genoemd. En er is nu zelfs een model gesignaleerd, dat neuraal heet – het zou werken zoals de neurale netwerken in onze kop. Nemen jullie me niet kwalijk, toen moest ik echt lachen. Dus we onderzoeken materie waarvan we de bewegingswetten niet kennen met middelen waarvan we niet eens weten waar we over praten…”

  Dar kan je wel om lachen en dat doe ik trouwens ook maar toch gebeuren er in dat veld fascinerende zaken, die nog veel complexer zijn dan al die klimaatmodellen en berekeningen met proxy’s en weet ik wat niet meer.

  Neurologische modelling! Dat is het veld en de wereld van de A.I, de chatbot’s, de wereld van Xiaoice’s die inmiddels prachtige gedichten produceert.

  Ook al zo’n wereld waar we ‘bang’ voor zijn. Gaat de A.I ons niet overheersen met al zijn creatieve algoritmes en zelfbedachte associaties. Ik denk het wel en dat denk ik al sinds ik mijn eerste schaakspelletje van een ‘bot’ verloor, terwijl ik toch een redelijke schaker was/ben . Nu worden er inmiddels hele romans geschreven en wetenschappelijke artikelen aan de lopende band geproduceerd!

  Ik zou die wereld maar goed in de gate houden daar gebeuren de mooiste dingen.

  Om je op te vrolijken hier een gedichtje van Xiaoice, schijnt over ‘klimaat alarmisme’ te gaan.

  The World’s Tragic Protagonist

  I have failed to love my own life

  Yet I touched the spirit in your eyes

  My heart lives these times I shall tell the stories of my tears

  Boundless life

  Never saw the recovery of earth

  The world’s tragic protagonist

  The people of those tragic times

  Ze kunnen zich daar in Italië en jouw gespreksgroepjes trouwens beter bezighouden met de problemen van ‘maintenance’ en het reilen en zeilen van de familie Benetton, da’s nog eens andere koek dan een ondergelopen fietstunneltje!

  • leonardo 27 augustus 2018 om 14:53 - Antwoorden

   dank voor de poging tot opmontering, Gerard, maar ’t was niet echt nodig, ik voel me prima.

   nou … prachtige gedichten?
   ik heb mezelf zojuist de verzamelbundel van Komrij kadoo gedaan (ik heb meer bundels hier in mijn huisje staan, dus ik kan meer voorbeelden geven, maar voor mij is het nu even Komrij).
   Ik wil niet overdrijven, maar die van Komrij zijn 10^n beter – over de hoogte van n zal ik me nu even niet uitlaten.

   Je zegt iets over wat de Italiaanse overheid beter kan doen.
   Je praat daarbij de nu zittende overheid (Lega Nord / M5S) na – want dit ongemotiveerde beschuldigen zou bij vorige regeringen, hetzij rechts hetzij links, niet gebeurd zijn.
   En terecht! Laat daarover geen misverstand bestaan. Ik kan je verzekeren: het is met de infrastructuur in Italia uitstekend gesteld.
   Maar, zoals NL Pim Fortuyn had (en Balkenende, moeten we niet vergeten) om fata’s morgana vol puinhopen te schilderen, zo heeft Italia een paar mensen die Fortuyn willen overtreffen.

   Ik wil je wel een mooi verhaal sturen hoor, van een Italiaanse schrijver, die verhaalt hoe een Lega-man Italia gaat doorzagen, ongeveer op de lijn Trastevere – Pescara. Zuid Italia wordt dan een soort vluchtelingenschip dat probeert in allerlei hoeken van de Middellandse Zee aan te meren.
   Helaas, ’t is in het Italiaans.
   Het heet Colpo di Lega. Persoonlijk denk ik dat we in de toekomst nog heel wat gaan horen over wat colpo di Lega gebracht heeft. (Let wel, niet colpa, maar colpo = rumoer/klap, met de gevoelswaarde van rotzooi/misdraging).

   Ik zou zeggen, als jij nu let op Le Pen en Macron, hou ik de boel hier wel in de gaten – dan hebben we allebei onze handen vol.

   • gerard d'Olivat 27 augustus 2018 om 20:16 - Antwoorden

    Leonardo je hebt gelijk…Ach ja het contragewicht. Daar hebben wij als ‘emigrees’ in de breedste zin van het woord behoefte aan. Sao Joao de Pesquiera. ik heb er een tijdje in de buurt gewoond.
    Afijn om even topic te worden. Die Xiaoice is natuurlijk een Aziaat en die houden van Haiku’s. Ik trouwens ook, soms maak ik er een paar na een ochtendwandeling op het plateau. Heel leerzaam, het dwingt je er toe om in enkele lettergrepen tot een soort essentie te komen. Daar is toch vaak wel behoefte aan ook op deze site

    Het IPCC rapport heeft trouwens ook een hele schare Haiku ‘adepten’. Veel slechter kun je ze niet hebben trouwens. In 19! Haiku’s hebben deze ‘dichters’ hun ultieme haiku’s opgepend. Hoe stompzinnig wil je het hebben.
    https://www.sightline.org/2013/12/16/the-entire-ipcc-report-in-19-illustrated-haiku/

    Ik moest er trouwens ook wel om lachen….wat een humorloze zooi

 8. Realist 27 augustus 2018 om 12:49 - Antwoorden

  Hoge en lage waterstanden volgen elkaar inderdaad in cycli op wat met waarnemingen uit het verleden gestaafd kan worden.
  Zie onderstaand artikel over de ‘hunger stones’ in de Elbe in Tsjechië:

  https://www.armstrongeconomics.com/international-news/nature/the-hunger-stones-have-appeared/

  Elke ongeveer 43-44 jaar is het te droog. Klopt ook met Nederland. 1976 was zeer droog en nu 2018 weer.42 jaar verschil.

  • j.e.reinders 27 augustus 2018 om 14:20 - Antwoorden

   realist.
   interessante link!

 9. leonardo 27 augustus 2018 om 14:10 - Antwoorden

  Veel dank voor de waardering die door jullie hier is uitgesproken.

 10. Hetzler 27 augustus 2018 om 16:59 - Antwoorden

  Het is een prachtig evenwichtig betoog van Leonardo dat een gulden middenweg volgt zonder onduidelijk te zijn. Over modellen schreef Pieter Lukkes in zijn boekje:
  Als geograaf geloof ik niet in integrale modellen die bijvoorbeeld de regionale klimaatverscheidenheden en hun toekomst voldoende nauwkeurig kunnen voorspellen. Dit ongeloof is lang geleden al gevoed door B. Greer Wootton, die in een evaluatie van GST (General Systems Theory) opmerkte:
  “Systems that apply to everything are logically empty”. Dit is een trefzeker doordenkertje dat de vraag opwerpt of mondiale allesomvattende klimaatmodellen logischerwijs niet leeg zijn. Dus toepasbaar zijn op alles en op niets?

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK