Foto: René Hoeflaak.

Een gastbijdrage van Peter van Beurden.

In het plan de planeet te redden, om te beginnen in Nederland, hebben lieden rondom Schiphol het plan opgevat om de velden daar te beplanten met olifantsgras. Zoals inmiddels iedereen weet maakten de ganzen daar, gelokt door het malse gras, door hun gevlieg de luchthaven onveilig. En daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Want behalve ganzengehakt levert het ook kapotte motoren op en in het ongunstigste geval de crash van het vliegtuig.

Olifantsgras
De Miscanthusgroep teelt miscanthus oftewel olifantsgras. Het groeit snel, is elk jaar te oogsten en je kunt er van alles van maken! Verpakkingsmateriaal, bloempotjes, brandstof voor pelletkachels, papier en het is te mengen met beton en resulteert zo in het lichtgewicht beton dat net zo sterk is. Het wordt geteeld onder de vluchtroutes van Schiphol en dat is handig omdat ganzen er niet van houden.

Zie de Elfwegentocht.

Olifantsgras planten dus. Olifantsgras vinden de ganzen niet fijn om in neer te strijken en al helemaal niet om te eten. Het is zoals de naam al doet vermoeden geen inheems gewas en dat heeft grote voordelen. Het trekt hier ook geen ander dier aan. Daarmee is het een uitgelezen voorbeeld van een absolute monocultuur.

En het heeft daarnaast nog een ander voordeel. Het neemt net als elke plant trouwens CO2 op. En dat CO2 is, zoals de presentatrice van de NPO wist te vertellen, een kwalijk goedje dat je op deze manier maar het beste op kon ruimen. Je kunt er bioplastic van maken. Vervolgens kun je er, net als met plastic uit aardolie, van allerlei producten mee maken.

Dat het vervolgens na het korte gebruik ook weer in de verbrandingsoven of op de composthoop beland en het gewoon weer CO2 wordt, daarover werd in alle toonaarden gezwegen.

Maar, toegegeven, Schiphol wordt er in elk geval wel veiliger van. En je hoeft minder olie uit de grond te halen. Bemesting is niet nodig. Zo is het energieneutraal. En het planten dan, en het oogsten dan?

Een andere kanttekening wil ik er overigens nog wel bij maken. Voor een groeiende wereldbevolking heb je wel veel akkerland nodig. Voor het behoud van de biodiversiteit vooral ook planten die passen bij het Nederlandse biotoop. Maar geen nood, we planten hier olifantsgras, kappen oerwoud in Brazilië voor soja en palmolie en redden zo de aarde.

Ik weet niet of ik het zo’n goed idee vind. Het kan er voor Schiphol met al die gevaarlijke ganzen misschien net mee door, maar het lijkt me nauwelijks voor uitbreiding vatbaar.

Op het ene moment proberen we het aantal exoten dat de Nederlandse biotoop binnenkomt te bestrijden op alle mogelijke manieren. Op een ander moment brengen we het met roffelende trom binnen, met als hoger doel het telkens weer met een nieuwe smoes op de kaart zetten van de opwarming waaronder blijkbaar iedereen in deze dagen zucht. Hoewel ik wat dat betreft, op het druk bevolkte strand van Texel toch een totaal andere indruk kreeg. Er wordt geen kans onbenut gelaten om iedereen te indoctrineren en te manipuleren.

Tijdens mijn vakantie heb ik de aller–rustigste momenten te baat genomen de artikelen die op Climategate.nl verschenen zijn over CO2, de forcings en de feedbacks, nog eens aandachtig door te lezen.

https://www.climategate.nl/2017/09/andre-bijkerk/

https://www.climategate.nl/2017/09/70531/

https://www.climategate.nl/2017/09/arthur-rorsch/

https://www.climategate.nl/2017/10/klimaatverandering-invloed-co2/

https://www.climategate.nl/2018/01/klimaat-op-venus-gevolg-broeikasgas-co2/

https://www.climategate.nl/2018/01/bepaling-temperatuur-en-co2-gehalte-aardatmosfeer-verleden/

https://www.climategate.nl/2018/02/twijfel-juistheid-klimaatgegevens-oudheid-behulp-ijskernen/

https://www.climategate.nl/2018/06/co2-is-niet-het-belangrijkste-broeikasgas/

Zeer de moeite waard. Een aanbeveling voor iedereen en vooral voor diegenen die los willen breken uit de verstikkende klimaatbijbel die ons met hel en verdoemenis geselt.

Voorzichtig, om alle tere zielen en kwezels niet te kwetsen, is ook een aanbeveling aan de gelovigen aan CAGW hier op zijn plaats. Probeer eens “Out of the box” te denken. Laat voor even alle geloofsartikelen achter je en probeer zelf te denken en het wijzende vingertje denkbeeldig te amputeren.

Vorm je eigen oordeel zonder in opperste aanbidding achter je Goeroe aan te lopen. Probeer zelf te weerleggen waar je opponent de mist in gaat, of op zijn minst vragen te stellen. Denk zelf in plaats van de ander voor je te laten denken. Ook al staan we allen op de schouders van reuzen, tracht je hun gedachten kritisch eigen te maken en getuig daar ook van zodat je ook bevraagd kunt worden.

Floris Cohen. Foto: De Bibliotheek HLB.

Heel nuttig is in dit opzicht voor degenen die het begrijpend lezen nog niet onder de knie hebben en daarmee de vaardigheid missen de kritische gedachten op schrift te stellen, de lezingenreeks van Floris Cohen over de vorderingen in de wetenschap die met vallen en opstaan werden gemaakt.

Te horen op de LuisterBieb onder de naam “De wetenschappelijke revolutie” Duur 08.44.53.

Uiteindelijk redt de natuur zich wel, met of zonder de mens als toevallige voorbijganger.

The survival of the fittest. Eens was dat misschien de dinosauriër. Nu de mens? Elk organisme probeert het andere organisme te overvleugelen in de strijd om het eigen voortbestaan. Eten en gegeten worden. Om dat mechanisme gaande te houden in alle verschijningsvormen van leven die daar het gevolg van zijn. Valt er ergens een gat, het wordt onmiddellijk opgevuld. De natuur redt zich wel. Zolang het leven op aarde bestaat heeft het zijn weg gevonden door alle onvoorstelbare aanslagen door kou, hitte, meteorieten, vulkanische uitbarstingen heen.

De mens probeert zich een zo comfortabel leven mogelijk te maken door aan allerlei lasten het hoofd te bieden. Op zoek naar een paradijselijk leven waarin niets moet en alles kan. En dat is alleen mogelijk met voldoende energie die daarbij het liefst gratis is. Net als de dagelijkse zonnewarmte. Direct, of in opgeslagen vorm. Wij doen als mensheid niet veel meer dan ná wat de zon eerder vóór deed. Mineralen laten ontstaan uit sterrenstof, waaronder uranium en thorium, planten en dieren laten groeien waaruit gas, olie, steenkool, bruinkool, turf, mest, hout ontstond dat we nu in omgekeerde volgorde opmaken. Totdat we kernfusie, het proces in de zon hier op aarde imiteren.

Peter van Beurden. Foto: auteur.

Hoe minder energie uit planten komt, des te meer is er beschikbaar als voedsel voor andere organismen waaronder de mens. Olifantengras, vergeet het maar, kies een bij ons biotoop passende oplossing zonder uit te wijken naar grootschalige boskap elders. We hebben net voldoende landbouwgrond als we vlees-eten massaal afzweren. Ons hout komt voor 6/7 deel uit andere landen, de massale import van pellets uit waardevolle bossen niet meegeteld. Onder het mom van nieuwe natuur worden bossen hier gekapt om er nieuwe “natuur” van te maken, zonder erbij te vertellen dat tal van Nederlandse gemeenten een leveringscontract hebben met energiecentrales.

Maar inderdaad, op die plaatsen kan de natuur van voor af aan beginnen. Die laat zich niet zo gemakkelijk intomen. Natuur is namelijk wat schijnbaar vanzelf komt aangewaaid of opkomt uit oude zaadbanken of verspreid wordt door andere organismen.

En dat allemaal omdat we van een mug een olifant maken.