Foto: Takver.

Een gastbijdrage van Henk de Jong.

Peter van Beurden heeft mij enkele dagen geleden een uitdaging voor de voeten gegooid:

Henk,
Vooruit dan. Ik hoop voor de laatste keer. Licht er één van de door jou als “leugen” betitelde uitspraak uit. Wijdt er in je eigen woorden een compleet artikel aan. Vergeet het vooral niet goed te onderbouwen en maak je net als degene die je van leugens beticht op een behoorlijke manier bekend. Aan welles/nietes met veel omhaal van woorden zonder enig commentaar waarom je de wetenschappers die je aanhaalt onvoorwaardelijk gelooft, schiet ik in ieder geval niets op. Wil je, of kun je dat niet, dan ben je geen reactie waard.

Zie hier.

Wel, ik ga hier nu in op die uitdaging van Peter! Hier is een duidelijke leugen, recent geschreven door Hans Labohm (hoofdredacteur) nog wel. En niet éénmaal maar minstens tweemaal geschreven in een artikel:

… die verschrikkelijke opwarming van de aarde (die maar steeds niet wil komen), 11 juli 2018

Zie hier.

… die verschrikkelijke opwarming van de aarde (die overigens maar steeds niet wil komen, maar een kniesoor die daarop let), 21 juli 2018

Zie hier.

Maar de hoofdredacteur is zeker niet de enige die die leugen verspreidt. Hetzler schreef het bijvoorbeeld op 1 augustus ook nog eens:

De AGW-hypothese (Anthropogenic Global Warming; door de mens veroorzaakte catastrofale opwarming) is een sprookje, een weerlegde hypothese.

Zie hier.

Grafiek: Roy Spencer. Om misverstand te voorkomen: deze grafiek werd niet door de auteur aangeleverd, maar door de hoofdredacteur bijgevoegd.

Deze uitspraken zijn duidelijk leugens, maar worden frequent op Climategate.nl gepromoot (niet enkel door Hans en Hetzler, maar ook nog door anderen). De opwarming van de aarde is wel degelijk aan de gang, en het is overvloedig “goed te onderbouwen”. Dat kun je zien aan de stijging van de mondiale temperatuur.

Je ziet het niet alleen over het hele jaar maar ook als je alleen kijkt naar de zomers of alleen naar de winters. Dat kan je bovendien ook zien wanneer je naar één bepaalde locatie kijkt, zoals bijvoorbeeld Midden-Nederland of naar België. De reden waarom ik België toevoeg? Het is niet zo ver van De Bilt, en er circuleren hier nog al wat (nooit goed onderbouwde) insinuaties dat het KNMI niet te vertrouwen zou zijn. Maar laten we niet afgeleid worden door andere leugens.

De aanhangers van de “er-is-geen-opwarming”-leugen, baseren zich dan vaak op de “Climategate”-affaire. Volgens deze complottheorie zou de eerste aanwijzing van een recente opwarming gebaseerd zijn op datamanipulatie. Zij baseren zich hiervoor op gelekte e-mails.

Hun visie: als we aantonen dat dit fraude is, dan kunnen we die opwarming negeren. Verder onderzoek van deze affaire heeft echter aangetoond dat er geen enkel bewijs is van datamanipulatie of frauduleus gedrag. Dat stopt echter sommigen (o.a. André Bijkerk) niet om dit onderzoek te omschrijven als “mindguard” (zonder dat hij daarvoor enig bewijs geeft), en zijn overtuiging te baseren op niets meer dan wat er in 2009 en 2010 werd geschreven. EN dit terwijl hij volledig de conclusies van het latere onderzoek met het gebrek aan bewijs van fraude negeert (zie hier).

Maar, stel dat de initiële “hockeystick” toch frauduleus zou zijn geweest (wat het dus niet was!). De denkfout hierin: zelfs indien het fraude is, dan heb je nog steeds geen enkel wetenschappelijk bewijs over wel of geen opwarming. Je staat dus nergens, en je hebt zeker niet bewezen dat er geen opwarming zou zijn. Wetenschappelijk heb je dan niets aangetoond.

Maar nog belangrijker: dit was maar een allereerste studie, in 1998. Ondertussen zijn we weer 20 jaar verder. Er zijn verschillende andere studies die hebben bevestigd dat er wel degelijk een stijging is. We weten ondertussen ook dat 9 van de 10 warmste jaren sinds instrumentale metingen, in de 21ste eeuw liggen. Iets was men natuurlijk nog niet kon weten in 1998, maar dat toch heel mooi bevestigt dat het hockeystick-concept een correct beeld is. Dus, de aarde warmt op, en iets anders beweren is duidelijk een “leugen”.

Een volgend punt: is de opwarming veroorzaakt door de mens? Is het dus AGW (‘antropogenic global warming’)? De conclusie van zo goed als alle studies daarover zijn unaniem: CO2 is een broeikasgas, het stijgt omwille van menselijke activiteit, en dit veroorzaakt de klimaatopwarming. Het is moeilijk om hiervoor te wijzen naar één studie die dit aantoont, er zijn er immers honderden of duizenden.

Maar om het even heel duidelijk te maken: enkele dagen geleden omschreef Hetzler nog prof Lindzen als een “expert” die kritiek heeft op het IPCC. Maar zelfs professor Lindzen geeft toe dat de opwarming een feit is, en dat het door de mens wordt veroorzaakt. Zelfs hij noemt ontkenners van AGW “nutty”. Kortom, twijfelen aan klimaatopwarming en aan AGW is de kop in het zand steken. Het blijven verspreiden van een ontkenning ervan is gewoonweg “leugens” verspreiden.

Dan het volgende punt: is het een “verschrikkelijke” opwarming, of is het “catastrofaal”? Dat zijn subjectieve termen, dus je kunt daar natuurlijk alle kanten mee op. Altijd handig voor stemmingmakerij dus en om je eigen overtuigingen kracht bij te zetten, en daarom waarschijnlijk vaak gebruikt op Climategate.nl.

Om daarover je eigen oordeel te vellen, moet je wel over correcte gegevens beschikken. De grafiek waar ik naar verwees, toont aan dat in de afgelopen 40 jaar, de globale temperatuur met 1 graad is gestegen. Bij stijging van de CO2, zal die temperatuur blijven stijgen. Moeten we het beperken tot 2°C? Of is 4°C of 8°C ook aanvaardbaar?

Wanneer wordt het problematisch? Dat is weerom subjectief. Zelfs bij 8°C zullen er wellicht mensen op deze aarde blijven rondlopen, maar het zal een heel grote impact hebben op de menselijke maatschappij. Om dit te kaderen: het verschil tussen de IJstijd en de pre-industriële periode is ongeveer 4-5°C. Dus enkele graden zullen echt een wereld van verschil maken, waar de maatschappij –nu en in de toekomst- zeker rekening mee moet houden. Voor ons (Peter, ik, Hans Labohm, Hetzler, …, mensen van middelbare leeftijd of hoger), zal het mogelijks best nog meevallen.

Tegen 2040-2050 of zo zijn wij er niet meer en het ergste moet dan nog komen. Maar wat voor onze kinderen en kleinkinderen, die het jaar 2100 nog zullen meemaken? Moeten wij ons dat aantrekken, of zeggen we gewoon zoals Madame de Pompadour: “après nous, le deluge”?

Peter, ik kan helaas niet ingaan op je opmerking “…waarom je de wetenschappers die je aanhaalt onvoorwaardelijk gelooft”. Ik baseer me immers nooit op specifieke wetenschappers om wetenschappelijke argumenten te onderbouwen. Ik baseer me steeds op wetenschappelijke studies. Zich baseren op de ‘wetenschappelijke’ uitspraken van bepaalde personen, is daarentegen eerder iets dat ik vaak tegenkom bij diegenen die ook leugens verspreiden.

Hoe vaak wordt er hier immers niet verwezen naar de ene of de andere ‘wetenschapper’ die iets beweert (meestal in een blog of Youtube, zelden in een wetenschappelijke publicatie). Men noemt dat “appeal to authority”. Je zult mij echter nooit betrappen op een “appeal to authority” waar ik enkel verwijs naar uitspraken van één persoon – ik zal steeds naar een studie verwijzen, of naar een breed gedragen consensus zoals het IPCC rapport. Maar zo’n studie zal ik ook nooit “onvoorwaardelijk” geloven. Ik zal het eerst lezen en nagaan (met mijn wetenschappelijke achtergrondkennis) of het een degelijke studie lijkt, en pas dan er naar verwijzen. Indien iemand echter goede argumenten kan geven waarom die studie onbetrouwbaar zou zijn, dan zal ik bereid zijn mijn standpunt te herzien. Dat moeten natuurlijk goede argumenten zijn, en geen niet-onderbouwde dooddoeners zoals vage kritiek over het toepassen van Bayesiaanse statistiek of homogenisatie of zo.

Ik ben geen klimaatwetenschapper, net zoals alle andere deelnemers aan Climategate.nl (met misschien enkele uitzonderingen, zoals Guido vd Werf). Ik ga er daarom nooit van uit dat ik het beter weet dan klimaatwetenschappers. Wanneer zij harde feiten tonen (klimaatopwarming) en tot een heel brede consensus komen (AGW), dan zie ik geen redenen om daar zomaar aan te twijfelen. Als er zeer goede tegenargumenten zouden worden gepresenteerd, dan zou dat mijn standpunt kunnen veranderen. Maar gewoon een dogmatische leugen van ‘de opwarming die maar niet wil komen’ of ‘AGW is een sprookje, een weerlegde hypothese’, zonder enige onderbouwing, dat vindt ik propaganda.

Peter, ik hoop dat ik voldoende op je uitdaging ben ingegaan, en dat ik het voldoende heb onderbouwd. Ik ben benieuwd naar de reacties op dit artikel. Zal er iemand met goede argumenten kunnen afkomen om te motiveren dat er toch geen opwarming is? Of een degelijke studie dat de opwarming door iets anders is dan door AGW?

Argumenten die het niveau van blogs en Youtube overstijgen, en niet gebaseerd zijn op cherrypicking of amateuristische analyses en misinterpretaties van studies? Zal het weer gaan over de “medieval warm period”, “little ice age” en “Groenland”, zonder echt met betrouwbare studies af te komen, en het negeren dat zo’n ‘argumenten’ niet kunnen ontkrachten dat er AGW is?  Of zullen de reacties – zoals zo vaak – over iets helemaal anders gaan? Of gaat het weer snel degraderen in “ad hominem” aanvallen?

Wat het ook wordt, dit is gewoon de waan van de dag. Over een week kijkt niemand meer naar wat hier werd geschreven. En ik vrees: deze leugens (en vele anderen) zullen in de toekomst nog vaak herhaald worden op Climategate.nl.