Warmt de aarde op?

Foto: Takver.

Een gastbijdrage van Henk de Jong.

Peter van Beurden heeft mij enkele dagen geleden een uitdaging voor de voeten gegooid:

Henk,
Vooruit dan. Ik hoop voor de laatste keer. Licht er één van de door jou als “leugen” betitelde uitspraak uit. Wijdt er in je eigen woorden een compleet artikel aan. Vergeet het vooral niet goed te onderbouwen en maak je net als degene die je van leugens beticht op een behoorlijke manier bekend. Aan welles/nietes met veel omhaal van woorden zonder enig commentaar waarom je de wetenschappers die je aanhaalt onvoorwaardelijk gelooft, schiet ik in ieder geval niets op. Wil je, of kun je dat niet, dan ben je geen reactie waard.

Zie hier.

Wel, ik ga hier nu in op die uitdaging van Peter! Hier is een duidelijke leugen, recent geschreven door Hans Labohm (hoofdredacteur) nog wel. En niet éénmaal maar minstens tweemaal geschreven in een artikel:

… die verschrikkelijke opwarming van de aarde (die maar steeds niet wil komen), 11 juli 2018

Zie hier.

… die verschrikkelijke opwarming van de aarde (die overigens maar steeds niet wil komen, maar een kniesoor die daarop let), 21 juli 2018

Zie hier.

Maar de hoofdredacteur is zeker niet de enige die die leugen verspreidt. Hetzler schreef het bijvoorbeeld op 1 augustus ook nog eens:

De AGW-hypothese (Anthropogenic Global Warming; door de mens veroorzaakte catastrofale opwarming) is een sprookje, een weerlegde hypothese.

Zie hier.

Grafiek: Roy Spencer. Om misverstand te voorkomen: deze grafiek werd niet door de auteur aangeleverd, maar door de hoofdredacteur bijgevoegd.

Deze uitspraken zijn duidelijk leugens, maar worden frequent op Climategate.nl gepromoot (niet enkel door Hans en Hetzler, maar ook nog door anderen). De opwarming van de aarde is wel degelijk aan de gang, en het is overvloedig “goed te onderbouwen”. Dat kun je zien aan de stijging van de mondiale temperatuur.

Je ziet het niet alleen over het hele jaar maar ook als je alleen kijkt naar de zomers of alleen naar de winters. Dat kan je bovendien ook zien wanneer je naar één bepaalde locatie kijkt, zoals bijvoorbeeld Midden-Nederland of naar België. De reden waarom ik België toevoeg? Het is niet zo ver van De Bilt, en er circuleren hier nog al wat (nooit goed onderbouwde) insinuaties dat het KNMI niet te vertrouwen zou zijn. Maar laten we niet afgeleid worden door andere leugens.

De aanhangers van de “er-is-geen-opwarming”-leugen, baseren zich dan vaak op de “Climategate”-affaire. Volgens deze complottheorie zou de eerste aanwijzing van een recente opwarming gebaseerd zijn op datamanipulatie. Zij baseren zich hiervoor op gelekte e-mails.

Hun visie: als we aantonen dat dit fraude is, dan kunnen we die opwarming negeren. Verder onderzoek van deze affaire heeft echter aangetoond dat er geen enkel bewijs is van datamanipulatie of frauduleus gedrag. Dat stopt echter sommigen (o.a. André Bijkerk) niet om dit onderzoek te omschrijven als “mindguard” (zonder dat hij daarvoor enig bewijs geeft), en zijn overtuiging te baseren op niets meer dan wat er in 2009 en 2010 werd geschreven. EN dit terwijl hij volledig de conclusies van het latere onderzoek met het gebrek aan bewijs van fraude negeert (zie hier).

Maar, stel dat de initiële “hockeystick” toch frauduleus zou zijn geweest (wat het dus niet was!). De denkfout hierin: zelfs indien het fraude is, dan heb je nog steeds geen enkel wetenschappelijk bewijs over wel of geen opwarming. Je staat dus nergens, en je hebt zeker niet bewezen dat er geen opwarming zou zijn. Wetenschappelijk heb je dan niets aangetoond.

Maar nog belangrijker: dit was maar een allereerste studie, in 1998. Ondertussen zijn we weer 20 jaar verder. Er zijn verschillende andere studies die hebben bevestigd dat er wel degelijk een stijging is. We weten ondertussen ook dat 9 van de 10 warmste jaren sinds instrumentale metingen, in de 21ste eeuw liggen. Iets was men natuurlijk nog niet kon weten in 1998, maar dat toch heel mooi bevestigt dat het hockeystick-concept een correct beeld is. Dus, de aarde warmt op, en iets anders beweren is duidelijk een “leugen”.

Een volgend punt: is de opwarming veroorzaakt door de mens? Is het dus AGW (‘antropogenic global warming’)? De conclusie van zo goed als alle studies daarover zijn unaniem: CO2 is een broeikasgas, het stijgt omwille van menselijke activiteit, en dit veroorzaakt de klimaatopwarming. Het is moeilijk om hiervoor te wijzen naar één studie die dit aantoont, er zijn er immers honderden of duizenden.

Maar om het even heel duidelijk te maken: enkele dagen geleden omschreef Hetzler nog prof Lindzen als een “expert” die kritiek heeft op het IPCC. Maar zelfs professor Lindzen geeft toe dat de opwarming een feit is, en dat het door de mens wordt veroorzaakt. Zelfs hij noemt ontkenners van AGW “nutty”. Kortom, twijfelen aan klimaatopwarming en aan AGW is de kop in het zand steken. Het blijven verspreiden van een ontkenning ervan is gewoonweg “leugens” verspreiden.

Dan het volgende punt: is het een “verschrikkelijke” opwarming, of is het “catastrofaal”? Dat zijn subjectieve termen, dus je kunt daar natuurlijk alle kanten mee op. Altijd handig voor stemmingmakerij dus en om je eigen overtuigingen kracht bij te zetten, en daarom waarschijnlijk vaak gebruikt op Climategate.nl.

Om daarover je eigen oordeel te vellen, moet je wel over correcte gegevens beschikken. De grafiek waar ik naar verwees, toont aan dat in de afgelopen 40 jaar, de globale temperatuur met 1 graad is gestegen. Bij stijging van de CO2, zal die temperatuur blijven stijgen. Moeten we het beperken tot 2°C? Of is 4°C of 8°C ook aanvaardbaar?

Wanneer wordt het problematisch? Dat is weerom subjectief. Zelfs bij 8°C zullen er wellicht mensen op deze aarde blijven rondlopen, maar het zal een heel grote impact hebben op de menselijke maatschappij. Om dit te kaderen: het verschil tussen de IJstijd en de pre-industriële periode is ongeveer 4-5°C. Dus enkele graden zullen echt een wereld van verschil maken, waar de maatschappij –nu en in de toekomst- zeker rekening mee moet houden. Voor ons (Peter, ik, Hans Labohm, Hetzler, …, mensen van middelbare leeftijd of hoger), zal het mogelijks best nog meevallen.

Tegen 2040-2050 of zo zijn wij er niet meer en het ergste moet dan nog komen. Maar wat voor onze kinderen en kleinkinderen, die het jaar 2100 nog zullen meemaken? Moeten wij ons dat aantrekken, of zeggen we gewoon zoals Madame de Pompadour: “après nous, le deluge”?

Peter, ik kan helaas niet ingaan op je opmerking “…waarom je de wetenschappers die je aanhaalt onvoorwaardelijk gelooft”. Ik baseer me immers nooit op specifieke wetenschappers om wetenschappelijke argumenten te onderbouwen. Ik baseer me steeds op wetenschappelijke studies. Zich baseren op de ‘wetenschappelijke’ uitspraken van bepaalde personen, is daarentegen eerder iets dat ik vaak tegenkom bij diegenen die ook leugens verspreiden.

Hoe vaak wordt er hier immers niet verwezen naar de ene of de andere ‘wetenschapper’ die iets beweert (meestal in een blog of Youtube, zelden in een wetenschappelijke publicatie). Men noemt dat “appeal to authority”. Je zult mij echter nooit betrappen op een “appeal to authority” waar ik enkel verwijs naar uitspraken van één persoon – ik zal steeds naar een studie verwijzen, of naar een breed gedragen consensus zoals het IPCC rapport. Maar zo’n studie zal ik ook nooit “onvoorwaardelijk” geloven. Ik zal het eerst lezen en nagaan (met mijn wetenschappelijke achtergrondkennis) of het een degelijke studie lijkt, en pas dan er naar verwijzen. Indien iemand echter goede argumenten kan geven waarom die studie onbetrouwbaar zou zijn, dan zal ik bereid zijn mijn standpunt te herzien. Dat moeten natuurlijk goede argumenten zijn, en geen niet-onderbouwde dooddoeners zoals vage kritiek over het toepassen van Bayesiaanse statistiek of homogenisatie of zo.

Ik ben geen klimaatwetenschapper, net zoals alle andere deelnemers aan Climategate.nl (met misschien enkele uitzonderingen, zoals Guido vd Werf). Ik ga er daarom nooit van uit dat ik het beter weet dan klimaatwetenschappers. Wanneer zij harde feiten tonen (klimaatopwarming) en tot een heel brede consensus komen (AGW), dan zie ik geen redenen om daar zomaar aan te twijfelen. Als er zeer goede tegenargumenten zouden worden gepresenteerd, dan zou dat mijn standpunt kunnen veranderen. Maar gewoon een dogmatische leugen van ‘de opwarming die maar niet wil komen’ of ‘AGW is een sprookje, een weerlegde hypothese’, zonder enige onderbouwing, dat vindt ik propaganda.

Peter, ik hoop dat ik voldoende op je uitdaging ben ingegaan, en dat ik het voldoende heb onderbouwd. Ik ben benieuwd naar de reacties op dit artikel. Zal er iemand met goede argumenten kunnen afkomen om te motiveren dat er toch geen opwarming is? Of een degelijke studie dat de opwarming door iets anders is dan door AGW?

Argumenten die het niveau van blogs en Youtube overstijgen, en niet gebaseerd zijn op cherrypicking of amateuristische analyses en misinterpretaties van studies? Zal het weer gaan over de “medieval warm period”, “little ice age” en “Groenland”, zonder echt met betrouwbare studies af te komen, en het negeren dat zo’n ‘argumenten’ niet kunnen ontkrachten dat er AGW is?  Of zullen de reacties – zoals zo vaak – over iets helemaal anders gaan? Of gaat het weer snel degraderen in “ad hominem” aanvallen?

Wat het ook wordt, dit is gewoon de waan van de dag. Over een week kijkt niemand meer naar wat hier werd geschreven. En ik vrees: deze leugens (en vele anderen) zullen in de toekomst nog vaak herhaald worden op Climategate.nl.

Door |2018-08-07T09:28:31+00:007 augustus 2018|171 Reacties

171 Comments

 1. Henk dJ 8 augustus 2018 om 17:21 - Antwoorden

  Na zo’n 140+ reacties op mijn artikel, volgt hier een korte samenvatting:

  Ik stelde in het artikel dat Hans Labohm en Jeroen Hetzler leugens verspreiden met hun (herhaaldelijke) beweringen “die verschrikkelijke opwarming van de aarde (die maar steeds niet wil komen)” en “De AGW-hypothese […] is een sprookje, een weerlegde hypothese”.

  Wat hebben we uit de 140+ reacties geleerd?
  1/ Niemand heeft ook maar een poging gedaan om met degelijke argumenten aan te tonen dat dit geen leugens zijn.

  2/ Opvallend: ook Labohm en Hetzler, die beiden wel een korte maar irrelevante reactie hebben geplaatst, probeerden niet om te onkennen dat dit een leugen is. Dit impliceert volgens mij dat zij wel degelijk beseffen dat dit leugens zijn. Als je geschoren wordt, dan moet je stilzitten!

  3/ Een paar mensen geven wel toe dat er de afgelopen decennia een globale klimaatopwarming is. Maar toch, geen van hen wil daar dan het logische gevolg uit trekken dat de uitspraak van Labohm een leugen is! Blijkbaar is het belangirjker om Labohm niet voor het hoofd te stoten, dan om een logische conclusie te bevestigen!

  4/ Niemand is met degelijke argumenten ingegaan op de antropogene contributie in deze opwarming. Niemand die zelfs maar een poging deed om te onderbouwen dat de AGW-theorie weerlegd zou zijn. Men kan natuurlijk geen argument vinden om AGW te ontkennen, AGW past echter niet in de blinde overtuiging, dus een discussie hierover wordt gewoon genegeerd. De leugen mag verder regeren!

  5/ Ik stel dus vast dat de climategate.nl-gemeenschap er geen probleem mee blijkt te hebben dat er flagrante leugens worden gepresenteerd.

  6/ Verder is het ook duidelijk dat de climategate.nl-gemeenschap niet in staat is om een duidelijk, gemeenschappelijk antwoord te bekomen op een eenvoudig basisuitgangspunt : warmde de aarde in de afgelopen decennia op of niet? Er wordt enorm veel gepalaverd, maar er kan geen eensgezindheid worden bekomen in het in te nemen standpunt. En dit niettegenstaande de data ondubbelzinnig aantonen dat er een opwarming is. Als je zelfs over zo’n basisuitgangspunt geen duidelijk (en onderbouwd) standpunt kunt innemen, wat voor nut heeft dan al het palaver over IPCC, beleid en politiek? Het is hier gewoon een nutteloze praatbarak waar nooit een duidelijke, degelijk onderbouwde, eensgezinde conclusie uit komt.

  Verder vraag ik me af: hoeveel dagen zal het duren voordat men mijn artikel en al die reacties hier vergeten is en er weer iemand zal beweren dat de aarde niet opwarmt of dat AGW een “weerlegde hypothese” is?

  • Hans Erren 8 augustus 2018 om 17:33 - Antwoorden

   Ik ben dus niemand volgens Henk. Dat vat het wel goed samen denk ik.
   Als je opponenten als niemanden afschildert, is er dus geen dialoog mogelijk.

   Bedankt Henk.

   • Scheffer 8 augustus 2018 om 17:41 - Antwoorden

    We laten de ad homini aan de alarmistische klimaat-zeloten, zoals dj en Heyden, toch? Daar zijn ze excellent in, wat duidelijk scheef afsteekt met de wetenschappelijke inhoudelijke kwaliteit van hun reacties.

   • Henk dJ 8 augustus 2018 om 17:48 - Antwoorden

    Hans Erren, je bent eigenlijk alleen maar afgekomen met een opmerking over de relevantie of niet van het woord “verschrikkelijk”. Maar jij bent niet ingegaan op een eenvoudig basisuitgangspunt : warmde de aarde in de afgelopen decennia op of niet? Jij bent telkens weer die dialoog uit de weg gegaan toen ik er om vroeg.

    • Hans Erren 8 augustus 2018 om 18:24 - Antwoorden

     En ais de opwarming niet verschrikkelijk is maar gering en gunstig (zoals ik heb aangetoond) is er dus géén klimaatprobleem waar wat aan gedaan zou moeten worden.

     • Henk dJ 8 augustus 2018 om 18:30

      Nee, dat heb je niet aangetoond. Je hebt enkel veel gepalaverd over dat woord “verschrikkelijk”. Lees gewoon je eigen reacties nog eens!

     • Hans Erren 8 augustus 2018 om 18:33

      Kom eens uit je bubbel Henk.

  • Hans Labohm (Hoofdredacteur)
   Hans Labohm (Hoofdredacteur) 8 augustus 2018 om 17:57 - Antwoorden

   Henk dJ,

   Je schrijft: ‘Verder vraag ik me af: hoeveel dagen zal het duren voordat men mijn artikel en al die reacties hier vergeten is en er weer iemand zal beweren dat de aarde niet opwarmt of dat AGW een “weerlegde hypothese” is?’

   Ik ben je graag van dienst. De aarde is opgewarmd. Niemand die dat ontkent. Maar die opwarming fluctueert binnen de grenzen van de natuurlijke variabiliteit. De afgelopen twee jaar is de gemiddelde temperatuur op aarde, gemeten via satellieten, weer behoorlijk gedaald: ongeveer 0,5 – 0,6 graden Celsius, terwijl de CO2-concentratie is gestegen (niemand die dat laatste ontkent). Dat is vreemd gezien de bewering dat CO2 een dominante opwarmende factor zou zijn.

   Het onomstotelijke bewijs van AGW is nooit geleverd. We hebben het vaak aan overtuigde AGW’ers gevraagd (bijvoorbeeld aan een voormalig directeur van het KNMI), maar, evenals Marohasy (eerder genoemd in de commentaren), daar nooit antwoord op gekregen.

   Het klimaatbeleid is dus op zijn minst gebaseerd op een onbewezen hypothese (geen theorie dus!). Sterker nog, bij toepassing van de wetenschappelijke methode (à la Popper) zijn er talloze ‘anomalieën’ (volgens het jargon van Thomas Kuhn) gevonden, ofwel waarnemingen die strijdig zijn met de hypothese. In dat geval dient de hypothese te worden verworpen.

   Het klimaatbeleid kost astronomische bedragen. Maar volgens de klimaatmodellen van de mainstream zal dit zelfs in het jaar 2100 geen aantoonbaar effect hebben op de gemiddelde wereldtemperatuur. Ergo, het klimaatbeleid dient z.s.m. te worden beëindigd.

   Dit is de essentie. De rest bestaat uit rookgordijnen en zijpaden.

   • Henk dJ 8 augustus 2018 om 18:27 - Antwoorden

    “”De afgelopen twee jaar is de gemiddelde temperatuur op aarde, gemeten via satellieten, weer behoorlijk gedaald: ongeveer 0,5 – 0,6 graden Celsius, terwijl de CO2-concentratie is gestegen (niemand die dat laatste ontkent). Dat is vreemd gezien de bewering dat CO2 een dominante opwarmende factor zou zijn”

    Aha, de aap komt uit de mouw: nu is het duidelijk waarom jij die grafiek hebt toegevoegd aan mijn artikel. Ik had wel al een vermoeden, toen ik schreef “Misschien heeft hij deze geselecteerd omdat hier er een klein knikje naar omlaag is op het einde?” https://www.climategate.nl/2018/08/warmt-de-aarde-op/comment-page-1/#comment-2210281
    Dat kleine dipje op het einde van die grafiek is gewoon korte-termijn variatie. Je zag het bvb ook in 2011 en daarna ging het weer omhoog. Maar ik besef dat de negationisten graag zich op die variatie blindstaren en doen alsof het heel belangrijk en significant is, om hun overtuiging te kunnen beleiden. Hoe denk je dat de grafiek er volgend jaar zal uitzien, na de warme maand juli in Europa, Noord Amerika, Japan, Australië,…? Maar dan ben je wellicht niet meer geïnteresseerd in deze grafiek en heb je wellicht een ander excuus gevonden om je overtuiging te verdedigen.

    Kijk gewoon ook eens naar de grafiek in de link die ik gaf. Dan is het duidelijk dat je weer iets verkeerd schrijft (liegt?): het is helmaal niet zo dat “die opwarming fluctueert binnen de grenzen van de natuurlijke variabiliteit.”. De afgelopen 20 jaar zijn de warmste sinds instrumentale metingen. Weerom kom je niet met degelijke argumenten af. En ga je het dan nu hebben over de “Medieval warm period”? Dat was inderdaad een periode van relatief warm weer. Maar toon eens aan dat het duidelijk vergelijkbaar was met wat we nu meten, om aan te tonen dat we nu nog steeds “binnen de grenzen” zitten, in plaats van te proberen je argument te winnen me allerlei vage beweringen die je niet onderbouwt.

    Zo merk ik ook op dat je geen enkele onderbouwing geeft van weerlegging van AGW. IK trap niet in mooie praatjes over Popper of Kuhn.

    “Het klimaatbeleid kost astronomische bedragen.” Inderdaad. Maar het is duidelijk dat de climategate.nl-gemeenschap geen nuttige bijdrage kan leveren in het debat of dit terecht besteed wordt of niet, aangezien er zelfs geen gemeenschappelijk antwoord kan bekomen worden op een eenvoudig basisuitgangspunt.

    • Hans Labohm (Hoofdredacteur)
     Hans Labohm (Hoofdredacteur) 8 augustus 2018 om 19:05 - Antwoorden

     Henk dJ,

     Je schrijft: ‘Hoe denk je dat de grafiek er volgend jaar zal uitzien, na de warme maand juli in Europa, Noord Amerika, Japan, Australië,…?’

     De juli-maand is al meegenomen in de grafiek. Niets alarmerends!

     Voorts schrijf je: ‘En ga je het dan nu hebben over de “Medieval warm period”? Dat was inderdaad een periode van relatief warm weer. Maar toon eens aan dat het duidelijk vergelijkbaar was met wat we nu meten, om aan te tonen dat we nu nog steeds “binnen de grenzen” zitten, in plaats van te proberen je argument te winnen me allerlei vage beweringen die je niet onderbouwt.’

     Mijn beweringen zijn niet vaag en niet onderbouwd, zoals je stelt, maar gebaseerd op talloze metingen die zijn gepubliceerd in de ‘peer-reviewed’ literatuur. Voor de Middeleeuwse warmteperiode verwijs ik naar:

     https://www.climategate.nl/2015/12/middeleeuwse-warmteperiode-wel-degelijk-warm-en-wereldwijd/

     • Henk dJ 8 augustus 2018 om 19:48

      “De juli-maand is al meegenomen in de grafiek. Niets alarmerends!”
      Toch wel, het stijgt weer! 🙂

      Kijk gewoon ook eens even naar de volgende grafieken:
      https://skepticalscience.com/pics/mann08_s6e_eivGLlandocean.png
      http://www.pnas.org/content/pnas/105/36/13252/F3.large.jpg?width=800&height=600&carousel=1
      https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c1/2000_Year_Temperature_Comparison.png/1280px-2000_Year_Temperature_Comparison.png

      In deze “talloze metingen die zijn gepubliceerd in de ‘peer-reviewed’ literatuur” die in deze figuur zijn verwerkt, zie jij er eentje die…
      1/ een temperatuur heeft zo hoog als in het jaar 2000? (en de recentere, nog hogere jaren zitten zelfs niet in die grafieken!)
      2/ ZIe jij ergens een sprong van 0.8°C in een periode van enkele decennia?

     • Hans Labohm (Hoofdredacteur)
      Hans Labohm (Hoofdredacteur) 8 augustus 2018 om 21:51

      Henk dJ,

      je schrijft: ‘In deze “talloze metingen die zijn gepubliceerd in de ‘peer-reviewed’ literatuur” die in deze figuur zijn verwerkt, zie jij er eentje die…
      1/ een temperatuur heeft zo hoog als in het jaar 2000? (en de recentere, nog hogere jaren zitten zelfs niet in die grafieken!)
      2/ Zie jij ergens een sprong van 0.8°C in een periode van enkele decennia?

      Temperaturen hoger dan in 2000 zijn eerder voorgekomen volgens temperatuurreconstructies gepubliceerd in de ‘peer-reviewed’ literatuur.

      Zie bijvoorbeeld:

      https://www.climategate.nl/2015/12/middeleeuwse-warmteperiode-wel-degelijk-warm-en-wereldwijd/

      Grote temperatuursprongen in relatief korte perioden zijn ook eerder voorgekomen.

      Maar is dat een bewijs voor AGW? Kom nou! Laten we serieus blijven.

     • Henk dJ 8 augustus 2018 om 21:42

      Opmerkelijk hoe Hans reageert op mijn samenvatting van 8 augustus 2018 om 17:21…
      Uit zijn acties leer ik in ieder geval veel over cognitieve dissonantie.

      Zijn recente beweringen zijn volgens hem “gebaseerd op talloze metingen die zijn gepubliceerd in de ‘peer-reviewed’ literatuur”, maar ik zie ze niet in de zelf-citerende link die hij geeft (waarin dan weer links staan naar de blogs van allerei pals).

      En ik heb de indruk dat hij schrik heeft van de argumenten die ik heb aangehaald, want er zijn er veel waar hij bljkbaar niet op ingaat of op subtiele wijze probeert te verdoezelen. Komop, toon eens grafieken van verschillende publicaties, die aantonen dat de MWP warmer was dan de afgelopen 10 jaar!

     • Hans Labohm (Hoofdredacteur)
      Hans Labohm (Hoofdredacteur) 8 augustus 2018 om 22:00

      Henk,

      Ja je hebt me werkelijk laten schrikken. Oei! En ik heb nu ook weer iets over cognitieve dissonantie geleerd. Dank daarvoor!

      Maar ik wil je niet teleurstellen. Zie:

      https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/medieval-warm-period

      Maar ook al zou de afgelopen periode warmer zijn geweest dan eerder het geval was (hetgeen waarschijnlijk niet het geval is), wat zegt dat dan over AGW?

      Kortom, rookgordijnen en zijpaden, zoals we van je gewend zijn.

     • Henk dJ 8 augustus 2018 om 22:10

      Aha, eindelijk een links naar wat ‘studies’. Spijtig genoeg geen studies “die zijn gepubliceerd in de ‘peer-reviewed’ literatuur”, maar in boeken van het “lobbyclubje”.

     • Boels 8 augustus 2018 om 22:30

      “ZIe jij ergens een sprong van 0.8°C in een periode van enkele decennia?”

      Dat lijkt mij moeilijk tijdens de gegevensverminkingprocedure via etmaal-, maand en jaargemiddelden

  • Werff 8 augustus 2018 om 22:42 - Antwoorden

   Merkwaardige reacties van HdJ, als Hetzler en Labohm stellen dat die verschrikkelijke opwarming er maar steeds niet wil komen en HdJ noemt dat een leugen, dan kan ik maar één conclusie trekken n.l. HdJ is van mening dat er werkelijk sprake is van een verschrikkelijke opwarming. In al de reacties van HdJ op dit artikel wordt dit op geen enkele manier onderbouwd. Dus excuses aan Hetzler en Labohm zou op zijn plaats zijn.

 2. Cornelis van den Berg 8 augustus 2018 om 17:50 - Antwoorden

  Las kort geleden dat ontdekt is dat plastic onder invloed van de zon grote hoeveelheden methaan afgeeft. Of het waar is weet ik niet. Ik heb helemaal geen kennis op dit terrein. Mijn indruk is dat er maar op 1 punt overeenstemming bestaat: het wordt de laatste tijd een beetje warmer. Waardoor? Dat weet niemand (zeker). Er zijn allerlei theorieën met momentele dominantie voor de AGW. Maar zolang niet alle factoren en interacties van het klimaat perfect in kaart zijn gebracht, is elk oordeel in deze kwestie prematuur. We komen er dus nooit achter en uit. Leuk voor al die wetenschappers die dankzij dit eeuwig durende gebrek aan kennis tot aan het einde der tijden werk en brood op de plank hebben. De strijd over de kwestie haalt niets uit. In allerlei landen gaat men gewoon door met het bouwen van kolencentrales. Dat leidt er misschien toe dat een groot gedeelte van de mensen door hitte zal omkomen. Of dat erg is weet ik niet. Heel naar voor die mensen maar misschien heel goed voor de aarde. En als dat niet het toekomstperspectief is, dan is het bouwen van kolencentrales geen slecht idee. Kerncentrales zouden natuurlijk te prefereren zijn. Maar daarover praten politici niet, want die hebben andere belangen. De mens is dom en een leugenbeest. Je daarover opwinden heeft geen zin.

  • Eddy 8 augustus 2018 om 22:51 - Antwoorden

   Beste Cornelis erg nuchtere samenvatting, kan ik me volledig in vinden. Volgens mij hebben de meeste mensen geen flauw idee wat er in de echte economie op het gebied van fossiel gebeurd, dat is gigantisch zowel olie, gas als steenkool technologie millioenen tonnen en miljarden euro’s voor nieuwe capaciteit. Wat dat plastic betreft kan ik vanuit mijn wetenschappelijke achtergrond, kennis en ervaring zeggen dat “grote hoeveelheden metaan uit plastic onder invloed van zonlicht” onzin is. De economie moet en zal groeien of we het daar mee eens zijn of niet. Soms denk ik ook wel ergens moet een grens zijn, uiteindelijk zal die grens niet door milieu activisten of dergelijken bepaald worden maar regelt het systeem altijd zichzelf. Jammer dat de massa niet beseft dat men wordt meegesleurd in een hype die gebaseerd is op zeer dubieuze wetenschap, dat het een geld machine is waar heel veel geld naar toe stroomt.

 3. Hugo 9 augustus 2018 om 22:53 - Antwoorden

  Ik heb je een link gestuurd.
  Global Warming — The Current Status: The Science, the Scandal, the Prospects for a Treaty
  Speaker/Performer: Richard Muller, Professor, Dept. of Physics, UC Berkeley

  Nog geen reactie gezien,

  7 augustus 2018 om 21:01 – Antwoorden
  Beste Henk kijk/luister eens naar het verslag van dit congres.
  Graag een inhoudelijke reactie gezien het bovenstaande
  https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_916464&feature=iv&src_vid=8BQpciw8suk&v=VbR0EPWgkEI

  • Henk dJ 10 augustus 2018 om 07:02 - Antwoorden

   zo een youtube filmpje kan overtiigend lijken, maar is nooit een wetenschappelijk bewijs.

   Toon eens de studies waarop hij zich baseert!

  • J. van der Heijden 10 augustus 2018 om 07:43 - Antwoorden

   Hugo,

   Muller heeft zelf ook onderzoek gedaan, daarna is de toon van het verhaal wel wat veranderd

   youtube.com/watch?v=Sme8WQ4Wb5w

   En het onderzoek

   static.berkeleyearth.org/papers/Results-Paper-Berkeley-Earth.pdf

   En de uitleg

   carbonbrief.org/best-the-science-behind-richard-mullers-conversion

   En natuurlijk de houding van de “sceptici”

   skepticalscience.com/the-best-kind-of-skepticism.html

   Ik hoop dat dit inhoudelijk genoeg is voor Hugo en Henk

   Wel veel lees werk natuurlijk maar weinig video

 4. STENDEC 14 augustus 2018 om 12:35 - Antwoorden

  Reacties gericht aan ‘vd Heijden; janos; HenkdJ; enz., enz., is verspilde moeit, dus zonde van de energie.

Geef een reactie

Solve : *
25 × 27 =


Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK