Zo maar wat vragen en gedachten (van een werktuigbouwer)

Frits Koene. Foto: auteur.

Een gastbijdrage van Frits Koene.

Om de zaak maar meteen duidelijk te maken: ik geloof niet dat de mens het klimaat kan beïnvloeden en/of kan sturen. Als werktuigbouwer ben ik de mening dat het klimaat/de natuur zeer wel in staat is om zelf corrigerende en passende maatregelen te nemen om zaken die het natuurlijke proces in onbalans dreigen te brengen te herstellen. Het klimaat verandert altijd, dat is al miljoenen jaren het geval, daar heeft de mens nooit invloed op gehad en zal het ook nooit krijgen.

Tijdens mijn arbeidzame leven was ik eigenaar van een ingenieursbureau actief op het gebied van gas/vloeistof- en vloeistof/vloeistof separatoren. Deze producten werden en worden geleverd aan de gas-, olie- en chemische industrie.

Foto: Unifly, DK.

Voor het ontwikkelen van deze producten (R&D) werd door ons intensief gebruik gemaakt van CFD (Computational Fluid Dynamics) simulaties. Vanuit die achtergrond las ik enige tijd geleden met extra interesse in een off-shore vakblad een artikel over hoe windmolens op zee elkaar luchtstromingtechnisch negatief kunnen beïnvloeden door de zogenaamde Wake (een zog achter de molen veroorzaakt door de draaiende wieken). Op basis van CFD-simulaties is vastgesteld dat molens op een zekere minimum afstand van elkaar moeten staan om een onderlinge beïnvloeding (dus vermogensverlies) te voorkomen.

Volksverlakkerij
Luchtfoto’s van off-shore molenparken laten zien dat windmolens op zee op grote afstand van elkaar staan, veel groter dan die op het land. De uitkomsten van deze simulaties zijn dus waarschijnlijk bij het plaatsen van de off-shore molens ter harte genomen. On-shore staan de molens veel dichter bij elkaar. Dit kan natuurlijk ook met het vermogen te maken hebben, maar mijn gevoel als technicus – met de voornoemde informatie in het achterhoofd – zegt dat ze wel heel erg dicht bij elkaar staan. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat we, zeker in ons land, een gebrek aan ruimte hebben. Het heeft er dus alle schijn van dat de resultaten van CFD simulaties niet of nauwelijks worden toegepast bij on-shore windparken.

Op Climategate.nl zijn veel mensen die sommetjes maken betreffende het totaal geleverde vermogen van een on-shore molenpark. Die sommetjes bestaan gemakshalve uit het aantal molens maal het vermogen per molen. Zou de negatieve beïnvloeding van molens die onderling (te) dicht bij elkaar staan ook in de berekening worden opgenomen, dan zou de toch al lage bijdrage van windmolens aan onze totale energiebehoefte nog eens extra naar beneden moeten worden bijgesteld.

De overheden die de beslissingen nemen met betrekking tot het plaatsen van deze horizonvervuilers, gaan er slinks van uit dat de burger niet bekend is met de Wake. Het gaat hen om de optiek en de illusie dat wij goed bezig zijn. Volksverlakkerij derhalve.

Gratis wind
Nu we het toch over CFD simulaties hebben: is er wel eens onderzoek gedaan naar de invloed op water- en luchtstromingen van al die rijen palen en de effecten daarvan? Wat is de invloed van deze honderd meter en tegenwoordig soms wel tweehonderd meter hoge gedrochten op de plaatselijke wind en als afgeleide daarvan op het weer?

Foto: Deltares.

En nog iets anders: Als zich een storing voordoet bij een windmolen op het land of er moet onderhoud worden gepleegd, dan komt er een busje voorrijden met personeel, gereedschap en onderdelen en wordt het klusje gefikst. Op zee is daar een fors schip voor nodig, voorzien van nogal wat technische hoogstandjes, zoals een loopbrug om personeel en materiaal naar de molen te brengen en een slim schroevensysteem om het schip precies op zijn plek te kunnen houden. De loopbrug is hydraulisch en computergestuurd en is in staat golfhoogtes (ik meen tot drie meter) compenseren.

Er zijn vaartuigen nodig zijn om de fundatiepalen de zeebodem in te slaan. En vaartuigen met voldoende capaciteit om de mast, de gondel en de wieken van een molen te plaatsen. Kostbare investeringen en slechts geschikt voor dat ene doel: het plaatsen en draaiend houden van windmolens. Naar mijn mening dient deze vloot inclusief bemanning, materialen en instrumentatie in het ‘milieuplaatje’ te worden opgenomen. De gemiddelde burger zal er echter geen weet van hebben en krijgen. Die wordt zoet gehouden met de illusie van gratis wind.

Foto: WUWT.

In werkelijkheid is wind als energiebron peperduur. Op de website van Klimaatgek is een foto te vinden van een windmolen waarvan de wieken met behulp van een helikopter de-iced worden. Van de luchtvaart weten we dat het de-icen van één vliegtuig al duizenden euro’s kost. En dat de gebruikte vloeistof schadelijk is voor het milieu. En dat gaan we in de winter dus grootschalig sproeien over de landerijen waar ons vee graast en het water waarin onze vissen zwemmen.

Een natte spons
Op mijn bootje gebruik ik al jaren een klein 24Wp zonnepaneel voor het (druppel)laden van de boordaccu. Het is opvallend hoe snel de capaciteit terugloopt wanneer het oppervlak (onder een hoek van 45 graden) vervuild is door zand en stof. Een natte spons doet dan wonderen. Maar ga maar eens dagelijks met een spons zo’n gigantisch park met zonnepanelen te lijf. Of iedere ochtend met een ladder het dak op. En toch zou dat moeten, alleen al gezien het feit dat er frequent ladingen woestijnzand over ons land worden uitgestort. Ik wil er maar mee zeggen dat ook deze kosten in het ‘zonne-energie plaatje’ opgenomen moeten worden. En dat we ons rekenschap moeten geven, dat als dit noodzakelijke en kostbare onderhoud niet of te weinig wordt gepleegd, het toch al lage rendement van zonnepanelen in de berekeningen naar beneden moet worden bijgesteld

Carnalvalskraker
In de werktuigbouw hebben wij een belangrijk adagium: ‘Alles wat ingewikkeld is, werkt niet’. Of zoals de Amerikanen zeggen: ‘Keep it simple and stupid’. Pas die wetmatigheid toe op de zogenoemde Energietransitie die dezer dagen zo ongeveer heilig is verklaard en ik stel vast dat deze meer dan ingewikkeld is en voor de meeste mensen niet te bevatten en dus nooit zal werken.

Zolang kern- cq thoriumcentrales niet als vertrekpunt worden genomen voor een energietransitie, is het juist een heilloos plan. Het stilleggen van onze moderne en goed functionerende kolen- en gascentrales is een gigantische verspilling van kennis, materiaal en energie. En het is tevens een vernietiging van een betrouwbare bron van energieopwekking.

De kreet ‘Nederland van het gas af’ heeft naar mijn mening de diepgang van een carnavalskraker.

Stof tot nadenken
Met mijn buurman, een gepensioneerde onderzoeker/wetenschapper aan de Universiteit van Wageningen, heb ik regelmatig gesprekken over het klimaat en andere prangende vragen des levens. Op mijn vraag waarom het in discussies over het klimaat eerst en vooral over de invloed van CO2 gaat, antwoordde hij: ‘CO2 is een gas dat zich vrij eenvoudig in modellen laat verwerken, terwijl dat met andere gassen en waterdamp veel lastiger is. Wat je noemt stof tot nadenken.

En dat is ook wat ik met dit artikel wil bereiken. Aan de hand van een paar praktische zaken die in de maatschappelijke discussie onderbelicht blijven, niet zelden willens en wetens.

Er zou mijns inziens meer gesproken moeten worden over de gigantische hoeveelheden staal, koper en kunststof die nodig zijn om plannen uit te voeren waarvan nut en rendement nog niet bewezen zijn. En de gigantische hoeveelheid energie die nodig is om windmolens op te richten en zonneparken in te richten. Apparaten die ook nog eens een beperkte levensduur hebben, waardoor ze nooit de kans zullen krijgen om uit hun aanvankelijke negatieve energiebalans te geraken.

En komen de gebruikte materialen bij woningisolatie wel uit hun negatieve energiebalans wanneer we er het energieverbruik van de noodzakelijke mechanische ventilatie bij optellen? Ik betwijfel het. Nog even los van de gezondheidsrisico’s om mensen permanent in hun eigen adem te laten leven. Kwesties die een veel belangrijkere rol zouden moeten spelen bij de beleidsmakers en transparanter gemaakt zouden moeten worden voor de burgers die het betreft. Daarom mijn advies als meer pragmatisch ingestelde werktuigbouwer: Niet doen en onmiddellijk stoppen met deze zeer kostbare waanzin.

Vooruit, nog eentje dan: Wat weet u van fijnstof? Ja, dat het slecht is voor je longen. Maar niet dat er telkens wanneer een auto over een verkeersdrempel rijdt er een wolk fijnstof wordt geproduceerd. Daarvan liggen er in Nederland ten behoeve van de verkeersveiligheid naar schatting vijftigduizend. Tel uit je winst.

Door |2018-08-08T09:32:18+00:0010 augustus 2018|130 Reacties

130 Comments

 1. Peter van Beurden 10 augustus 2018 om 08:19 - Antwoorden

  Heerlijk nuchter en relativerend. Met véél stof tot nadenken. Inderdaad laten we dat eens gaan doen. Vooral aan de Haagse burelen.

  • J. van der Heijden 10 augustus 2018 om 08:31 - Antwoorden

   Peter,

   er staat nog een vraag uit van mij naar jou al sinds je eerste stukje

   “” Mijn natuurkundige en scheikundige kennis is vrijwel nul. ”

   Dat is in vedergeval eerlijk en dan stelt zich direct de volgende vraag, hoe kan je dan de uitspraken van die en gene controleren of ze hout snijden?”

   Ik vind het erg onbeleefd dat ik nog steeds geen antwoord heb ontvangen.

   • Frans Galjee 10 augustus 2018 om 12:50 - Antwoorden

    JvdH

    “Peter,
    er staat nog een vraag uit van mij naar jou al sinds je eerste stukje

    “ Mijn natuurkundige en scheikundige kennis is vrijwel nul. ” “

    JvdH je heb helemaal gelijk te veel bescheidenheid uiten gaat zich tegen je keren. Nog erger is echter is het uitdragen van jouw probleem dat zich het best laat samenvatten als:

    “ Mijn natuurkundige en scheikundige kennis is vrijwel oneindig”

    • Peter van Beurden 10 augustus 2018 om 13:11 - Antwoorden

     Frans,
     Mijn hartelijke dank voor het hart onder de riem. Als ik de “Naam Van Je WEET WEL” zie denk ik,nog steeds NEGEREN.

     • J. van der Heijden 10 augustus 2018 om 13:20

      Ja inderdaad Peter, je negeert vragen en dan verwacht je dat ik beleefd blijf en blijf verduidelijken terwijl jij lekker een beetje tekst blijft schrijven en vragen blijft stellen.

      En inderdaad je negeert me al vanaf het begin.

  • Geert Veldhuis 10 augustus 2018 om 11:17 - Antwoorden

   Wat een populistisch gelul Peter.

   • Peter van Beurden 10 augustus 2018 om 13:12 - Antwoorden

    Geert
    Verklaar je nader.

  • AdamSmith1775 10 augustus 2018 om 17:29 - Antwoorden

   Inderdaad een nuchter betoog en nog waar ook. Geen spelt tussen te krijgen.

   Deze vermaledijde Energie Transitie heeft maar twee begunstigers. Dat zijn de Energie Maatschappijen en de Overheidsbelastingen. De Verliezers is de Natuur en de Burgers die op een schandalige wijze worden opgelicht.
   Wat mij weer opvalt is dat eenieder wel iets heeft te vertellen maar het fijne, en dan bedoel ik niet alleen de Werktuigbouwkundige correct factoren benoemd door Frits Koene maar ook nog de nuchter realiteit fijne als de Natuurkundige wetten als Aerodynamica die met dit soort apparaten om d hoek komt kijken, maar niet te spreken van de verstoren van de Zee en Windstromingen veroorzaakt door de Opgestelde restricties.

   Sorry Peter toch maar weer Copy-Past om getal Reynolds kenbaar te maken wat ook op Windmolens van invloed is op Waterstromingen en luchtstromingen. Hierbij toename van Condensaat in de Luchtstroming.
   Het Reynolds getal, soms getal van Reynolds, is een dimensie loze grootheid uit de stromingsleer. Het wordt gebruikt om te bepalen of een stroming laminair is of turbulent, maar ook om similariteit tussen twee verschillende stromingen weer te geven.

   Dit kan nuttig zijn als men het gedrag van een vliegtuigvleugel of een waterstelsel wil onderzoeken met een schaalmodel.

   Het flowprofiel
   http://www.flowmeters.nl/relevantezaken/flowprofiel
   Het flowprofiel kan een belangrijke invloed hebben op een flowmeter. De meeste flowmeters zijn snelheidsmeters. Afhankelijk van het meetprincipe heeft dat flowprofiel een grotere of kleinere invloed.
   Wanneer een gas of vloeistof door een rechte, gesloten, ronde leiding stroomt ontstaat na veel rechte lengtes een ontwikkeld flowprofiel. Dat betekent dat het flowprofiel, de snelheidsverdeling van het medium over de doorsnede van de leiding, zich niet meer wijzigt. Niet na een extra 10D leiding, niet na 100D of langer. Het snelheidspatroon is bovendien symmetrisch, zonder swirl of crossflow.
   Wanneer het dimensieloze Reynolds getal (Re) lager is dan 2300 is een ontwikkeld flowprofiel laminair. Het profiel ziet er parabolisch uit. Het laminair flowgedrag is uit te leggen als een oneindig aantal laagjes die langs elkaar afglijden. Het is te visualiseren door bijvoorbeeld water langzaam door een plexiglas leiding te laten stromen en op een bepaald punt inkt te injecteren. Men neemt dan een dunne streep inkt waar die zich met het water door de leiding verplaatst.
   Wanneer de stromingssnelheid langzaam opgevoerd wordt komt er een moment waarop het stromingsgedrag turbulent wordt. Het streepje inkt wordt dan sterk vermengd met het water, en het water verkleurt in zijn geheel achter het injectiepunt.
   Het turbulente gedrag doet zich voor bij een Re > 4000. In het gebied 2300 < Re < 4000 is er een overgangsgebied. Het flowprofiel kan daar laminair zijn, maar niet stabiel.
   Laminair flowprofiel
   Het laminaire flowprofiel is parabolisch. Een ander kenmerk van dit flowprofiel is dat de maximumsnelheid in het exacte midden van de leiding 2 x de gemiddelde snelheid is in de leiding. Ofwel:
   Vmax = 2 x Vgem
   Turbulent flowprofiel
   Het turbulent flowprofiel is veel vlakker. Hoe turbulenter, des te vlakker. Het profiel kenmerkt zich doordat de snelheid van het medium op een bepaald punt op een bepaald moment alle richtingen kan hebben, maar in de tijd gezien gemiddeld wel in de stromingsrichting in de leiding. Het flowprofiel is niet geheel vlak, en de maximale snelheid is 1,1 tot 1,15 maal de gemiddelde stromingssnelheid, ofwel:
   Vmax = ca. 1,13 x Vgem
   Tot zover mijn bescheiden bijdrage in deze inmiddels tot zinloze verworden heen en weer beschuldigen aan elkaars uitspraken.

   Tot slot:
   Ik ben maar een bescheiden mens met o.a. als achtergrond Meet en Regeltechniek beoefend binnen de Olie, Gas en Energie Techniek.

   Ik zal nooit durven pretenderen de suprême kennis te hebben van iets wat niet direct binnen mijn Opleiding en Vakgebied thuishoort.

   Dus schrijvers matig Uw toon als U geen idee hebt wat de Verborgen Agenda is van deze Politiek gewenste Energie Transitie.

   Puur een Politiek “Verdien Model” aangepraat door de Club van Rome met Margaret Thatcher als spreekbuis door El GORE opgepakt als Geldbron door de EU blindelings overgenomen ook te dienen als nieuw “Verdien Model”.

   Vult U zelf maar in Wie en Welke Instellingen dat dan zijn
   Zonder dat er ooit door wie dan ook daadwerkelijke Fysische en Werktuigbouwkundige onderzoeken hebben plaatsgevonden.
   De noodzakelijk onderzoeken om te onderbouwen dat een geboden stelling de ‘Energie Transitie” waar en correct is.

   Dat is wat Frits Koen hier heeft gesteld: Perfect, correct, waar en niet te bestrijden.

   PS: Uw vrouw heeft een Staaf Mixer? Ja toch? Waarvoor gebruikt uw Vrouw deze Staafmixer? Juist.
   Goed zo, dat doet een Windmolen ook.

   Luctor et Emergo

 2. J. van der Heijden 10 augustus 2018 om 08:25 - Antwoorden

  “ik geloof niet dat de mens het klimaat kan beïnvloeden en/of kan sturen. ”

  En geloof hoort achter de voordeur thuis, heb je er ook nog iets van een wetenschappelijke onderbouwing bij?

  Maar de rest van het stukje gaat verder in dezelfde trant, uiteindelijk zijn het allemaal onderbuikgevoelens zonder onderbouwing.

  Wat natuurlijk de makkelijkste manier is om te kijken wat de voordeligste manier is om de CO)2 uitstoot te verminderen is natuurlijk een stevige belasting op CO2 uitstoot die direct hoofdelijk wordt verdeeld over de mensen.

  Kan de markt lekker beslissen wat voordeliger is, windmolens of kerncentrales.

  Ben bang dat iedereen het antwoord wel weet en dat daarom de “sceptici” er niet aan willen.

  Voorstanders oa. Richard Toll en James Hansen (ook voorstander van kerncentrales)

  Over het sponsje en de zonnepanelen

  trouw.nl/groen/zonnepanelen-wassen-lijkt-vooral-een-wassen-neus~a27d784e/

  • Matthijs 10 augustus 2018 om 11:28 - Antwoorden

   Ja hoor, de theorie breekt met de fundamentele wetten van de thermodynamica.

   • J. van der Heijden 10 augustus 2018 om 11:50 - Antwoorden

    Nee dat doet hij niet en het is je intussen al 200 keer uitgelegd, maar ergens wil je het niet begrijpen

    https://www.skepticalscience.com/Second-law-of-thermodynamics-greenhouse-theory.htm

    • Matthijs 10 augustus 2018 om 14:27 - Antwoorden

     Oh kijk een John Cook linkje, wat leuk,.
     En nu bestaat er in ene in de realiteit een twee stromen model.
     Het staat immers op het internet, dus is het waar.
     Al leg je het 2000x uit, het blijft een kul verhaal dat geen plek heeft in de realiteit.
     Vandaar ook dat er zelfs op SkS zoveel discussie over is, gelukkig.

     Talk is cheap btw, laat maar eens een experiment zien dat aantoont dat het éénstroom model achterhaald is.

     • J. van der Heijden 10 augustus 2018 om 16:10

      https://www.youtube.com/watch?v=Ot5n9m4whaw

      Maar jij hebt natuurlijk een andere verklaring voor de waarnemingen

     • Matthijs 12 augustus 2018 om 10:44

      Dit toont aan dat een gas beter warmte geleidt dan een vacuum.
      DUH
      Probeer nog eens.

  • Ivo 10 augustus 2018 om 11:42 - Antwoorden

   Geachte heer Van der Heijden,
   U beklaagt zich geregeld over mensen die geen antwoord geven op eerdere vragen of uw eerdere commentaar niet ter harte nemen. U bent er meerdere maken, ook door mij, op gewezen dat windturbines en kerncentrales geen uitwisselbare productievormen zijn. Immers, een kerncentrale levert 24/7 energie en een windturbine maar 30-40% van de tijd.
   Waarom blijft u, ondanks deze wetenschap, dan toch steeds windturbines en kerncentrales met elkaar vergelijken alsof ze uitwisselbaar zijn?

   • J. van der Heijden 10 augustus 2018 om 11:57 - Antwoorden

    Ivo,

    ook een kerncentrale levert geen 24/7 energie, en ja ik begrijp dat een kerncentrale en een windturbine niet 1 op 1 te vergelijken zijn.

    En ik heb zelfs niets tegen kerncentrales, de energie is wel 3 keer zo duur als die van een windturbine. Dat geeft niet, maar het argument van Frits Koene was

    “In werkelijkheid is wind als energiebron peperduur.”

    En dat is het dus niet, kernenergie is veel duurder.

    https://reneweconomy.com.au/nuclear-power-takes-a-hit-as-european-heatwave-rolls-on-87477/

   • Hugo 10 augustus 2018 om 12:11 - Antwoorden

    Ivo
    De productiefactor van alle windmolens op het land is gemiddeld 21%

    • Marc 10 augustus 2018 om 12:18 - Antwoorden

     In 2016. In 2017 was die 24,2%. Daarbij aangetekend, 2016 was extreem laag, 2010 nog lager met 19% en 2017 extreem hoog wanneer je naar de periode 2010 – 2017 kijkt.

     Bron: http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=70960ned&D1=a&D2=a&D3=20-27&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T

     • Peter van Beurden 10 augustus 2018 om 22:49

      Marc
      Tel het beperkte aantal jaren bij elkaar en middel dat. 24,2 + 19 = 43,2 : 2 = 21,6% misschien valt het gemiddelde gunstiger of nadeliger uit als je alle getallen neemt. Maar dit is vast niet je bedoeling. Maar Ivo zat dis aardig in de richting zou ik denken en beschikt waarschijnlijk over álle jaarcijfers. Ik zal het wel te simpel stellen, maar dan is dus in 78,4% van de tijd meer of minder back-up nodig die je in de kosten moet verdisconteren, Als het niet klopt verbetert Ivo me wel.

    • David 10 augustus 2018 om 14:00 - Antwoorden

     Bij een vraaggestuurd energiesysteem is windenergie zonder opslag altijd surplus.

     • Marc 10 augustus 2018 om 14:07

      Wat een onzin. Wist je niet dat je fossiele centrales op en af kan regelen en brandstof bespaart als een fossiele centrale minder output hoeft te produceren doordat er een fors aandeel windenergie het net op gestuurd wordt?

      En ja, ik weet dat de efficientie dan wat lager wordt maar brandstof bespaard wordt er.

     • David 10 augustus 2018 om 18:07

      @Mark
      wat zijn de vaste- en wat de variabele kosten van een centrale?
      Nog wat: de bedoeling is transitie = geen fossiele centrales meer,

     • Peter van Beurden 10 augustus 2018 om 23:03

      Marc
      Volgens mij vergeet je iets essentieels. Het gaat om CO2 besparing, Dus brandstofbesparing én om de kosten van het totaal.
      Windenergiecentrale met alle kosten + standby staande én eventueel ingeschakelde back-up centrale +alle kosten. Mooi dat je brandstof bespaart, maar waarom poets je die andere kosten weg? Het gaat hier over de energieprijs afgezet tegen het gewenste doel CO2 vermindering en het uiteindelijke doel, bestrijden van de opwarming. Die zou voor Nederland bij uitvoering van de bestaande plannen tot 2100 op 0,0003 gr C uitkomen. Daarvan neemt windenergie dus nog geen 0,0001 gr C voor zijn rekening.
      Als ik er helemaal naast zit zie ik graag een berekening.

 3. Marc 10 augustus 2018 om 08:53 - Antwoorden

  Ik vind het allemaal weinig concreet. Geen enkele poging om te kwantificeren wat dan die energiekosten van onderhoud zijn, of het de-icen ook in Nederland gebeurd bij nieuwe windparken, een uitspraak over peperduur zonder onderbouwen, de suggestie dat de schepen voor onderhoud en bouwen heel duur zijn wat volstrekt irrelevant is bij de huidige systematiek waar windparken in concessie verleend worden en de burger geenszins risico loopt t.a.v. de bouwkosten.

  Ik lees alleen twijfels en dat terwijl er legio onderzoeken zijn over energetische terugverdientijden. Als die niet zouden kloppen had ik toch minimaal een sommetje verwacht ter onderbouwing of een hint waar die onderzoeken de mist in gaan. Niets van dat alles.

  Dan ook nog een vage bewering over mechanische ventilatie. Wat voor soort ventilatie, systeem C of systeem D. Een wereld van verschil. Zo moeilijk is het niet om de 30 m3 per uur per bewoner ventilatiedebiet om te zetten naar het stroomverbruik van moderne BLDC ventilatoren en te laten zien wat het verbruik is en hoe zich dat verhoud met niet kierdichte oude woningen. Ik kan je vertellen, gaat nergens over want ventilatiesystemen gebruiken nauwelijks stroom. Het standby verlies van allerlei settopboxen in huis is hoger.

  Ik heb sterk de indruk dat dit weer het zoveelste verhaaltje is met als basisgedachte windenergie is fout, laten we maar eens wat nadelen verzinnen om de basisgedachte kracht bij te zetten. Het was pas waardevol geweest wanneer de nadelen gekwantificeerd waren.

  • Marc 10 augustus 2018 om 09:04 - Antwoorden

   Ik heb het zelf maar uitgezocht wat de de-icen betreft. Zie https://energiforskmedia.blob.core.windows.net/media/21261/airborne-de-icing-solutions-for-wind-turbines-energiforskrapport-2016-300.pdf

   De CO2 uitstoot van het de-icen is in 4.2 uur windmolenproductie gecompenseerd. Zie vanaf pagina 24 in de link. Het alternatief, wachten tot alles gesmolten is en tot die tijd de windmolen stil zetten.

   • Matthijs 10 augustus 2018 om 11:28 - Antwoorden

    Als je molens stilzet dan kromt de as, not done,.

   • Peter van Beurden 10 augustus 2018 om 14:50 - Antwoorden

    Marc
    Niet zo aangebrand a.u.b. en niet zo ongeduldig. Blijkbaar heb je een kort lontje.
    Om te beginnen zit ik nog net niet de hele dag achter mijn computer. Ik wandel met andere natuurminnaars regelmatig door de nu nog fraaie Nederlandse natuurgebieden. Mogelijk worden die in de gekte van het moment binnenkort opgeofferd aan de windmolenhausse. Daarvan ben ik geen voorstander zoals je al enige tijd weet. Jij blijkbaar ook niet als het om wind op land gaat en dan bevind je je in het toenemende gezelschap van velen. Gelukkig deelt natuurmonumenten tot nu toe mijn standpunt, maar Staatsbosbeheer is inmiddels om. Met het opzij schuiven van de Crisis en herstelwet zouden de andere natuurverenigingen snel kunnen, of gedwongen moeten, volgen.
    Ik kon je dus op het punt van de-icen niet stante pede beantwoorden. Mooi dat je één aspect hebt belicht, terwijl Rien daar meteen op in heeft gespeeld. Een kostenpost minder en meteen ook weer een erbij. Mogelijk is het per saldo goedkoper én beter. Of heb je voor dat de-icen óók een back-up nodig? Geen probleem, accutje erbij!
    Blijkbaar ben je wel een voorstander van wind op zee en in dat geval waarschijnlijk goed op de hoogte van alle kosten die daarmee gepaard gaan. Fluitje van een cent om dat dan hier meteen te openbaren. Ik heb het gemakkelijk ik vind windmolens gewoon ondingen vanuit mijn natuurminnaarshart. Ik heb een emotionele weerstand tegen die molens. Ik hoef dus niet te rekenen. Tenzij, de aarde echt versneld opwarmt en daarvan heb ik ook na die 140 mails geen echt bewijs gezien. Blijft over zekerheidshalve toch maar iets doen? Het voorzorgsbeginsel voor mijn/ons nageslacht. Ik houdt namelijk ook niet zo van hitte en ik ben evenmin een waterrat.
    Dus het voorzorgsbeginsel van stal halen om de klimaatwinst van 0,0003 procent te halen?
    Wat mij betreft nu even niet. Het braafste jongetje van de klas te zijn past me niet. Nou ja, één nadeel heb ik op zijn minst, van grove taal houd ik niet zo.

    • J. van der Heijden 10 augustus 2018 om 15:05 - Antwoorden

     Laat ik nu ook het standpunt van natuurmonumenten delen op het gebied van windenergie!

     Zijn we het toch nog ergens over eens!

     “Windmolens bij en rondom bedrijventerreinen en grootschalige infrastructurele voorzieningen passen vaak goed. Ook ziet Natuurmonumenten mogelijkheden in het buitengebied, zoals in de jonge agrarische landschappen.”

     https://www.natuurmonumenten.nl/standpunten/windmolens

  • Peter van Beurden 10 augustus 2018 om 09:04 - Antwoorden

   Marc
   Denk mee doe een poging. Is je antwoord niet minstens even vaag? Zet jij de voordelen en de nadelen ter compensatie op deze nuchter gestelde vraag nu eens keurig uiteen. Voor je begint met een windenergiesysteem of ander “duurzaam systeem” op te tuigen lijkt het me nuttig alle kosten én baten zorgvuldig aan de betaler (de beste brave burger) van al dat “moois”voor te rekenen. Ik zie graag je verwijzing naar een dappere poging van onze overheid om dat minutieus te doen. Daar ontbreekt het aan. We horen alleen ronkende verhalen.

   • Marc 10 augustus 2018 om 09:23 - Antwoorden

    Wie stelt die bewijst. Ik ben niet de schrijver van het artikel dus er is geen enkele reden dat ik nu huiswerk krijg. En waarom denk jij dat de schrijver gelijk heeft en dat soort zaken nooit onderzocht zijn? Heb je zelf gezocht of is de basisaanname dat de overheid een stelletje prutsers zijn wanneer het over het windmolens gaat en zo ja, waarom denk je dat? Toch niet vanwege de niet onderbouwde twijfels mag ik hopen?

    Bovendien heb ik al huiswerk voor de auteur gedaan. Binnen 10 minuten kon ik vertalen dat het de-icen geen negatief CO2 effect heeft. Had de auteur ook kunnen doen en die nogal relevante informatie kunnen melden. Maar dat zou ten koste gaan van de boodschap, windenergie is slecht. En zo beste Peter, onderscheidt je stemmingmakerij artikelen van waardevolle artikelen zoals die gisteren van Rypke.

    • Peter van Beurden 10 augustus 2018 om 15:07 - Antwoorden

     Marc,
     Nog sterker, als fervent voorstander heb jij die informatie neem ik aan onder handbereik.
     Of niet? Kunnen we het er dan over eens zijn dat onze overheid die informatie niet transparant met jou gedeeld heeft? En ook niet met vele anderen blijkbaar. Degene die de berekeningen wel heeft mag er mee komen. Maar ik heb van Hans Labohm begrepen dat ik morgen op mijn wenken bediend word.
     Hoe lang ben je al actief op deze site? Ik pas kort en ik heb al regelmatig cijfers van Hugo voorbij zien komen die weliswaar wel betwist zijn, maar niet éven grondig herberekend dor degenen die kritiek hadden. Heb je dáár dan al niet een steek laten vallen. Of ben je zo idolaat van windmolens dat wanneer er kritiek op komt meteen in een kramp schiet. In eerdere reacties had je het over de opbrengsten die niet werden afgetrokken. Werkgelegenheid is in dit opzicht voorlopig een slecht argument, omdat het slechts een middel is tot inkomensherverdeling en ook leidt tot verdringing elders.
     Ben nog steeds benieuwd naar je oordeel dat het artikel stemmingmakerij zou zijn. Zou het ook aan jouw invalshoek kunnen liggen?

   • J. van der Heijden 10 augustus 2018 om 09:24 - Antwoorden

    Peter,

    de vraag is waarom moet Marc veel tijd steken in het formuleren van de juiste vraag? En alles te onderbouwen? Waarom is het de juiste weg voor Frits Koene om een hoop spaghetti naar de muur te gooien en te kijken wat blijft plakken? Waarom moeten “alarmisten” altijd het uitzoekwerk doen?

    Oh en waar heb ik je onheus bejegend? Die vraag staat ook nog uit. En natuurlijk de vraag ” waarom is een eigen mening belangrijker dan de mening / conclusie van een relevante wetenschappelijke publicatie?” Ook zo’n vraag die maar niet beantwoord wordt. Jammer!

    Al weer wat ouder maar nog steeds een goed antwoord op al die vragen

    sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421513003856

    EROEI wind 18
    EROEI Zonnepanelen 10

    EROEI Energy Return On Energy Invested

    Voor wind geld dus dat er 18x meet energie uitkomt dan dat er is ingestoken.

    En dan natuurlijk de kosten

    lazard.com/media/450337/lazard-levelized-cost-of-energy-version-110.pdf

    Wind 3 – 6 ct/kWh
    Zon 5 ct/kWh
    Kolen 6 – 15 ct/kWh
    Kernenergie 11-18 ct/kWh

    Alles natuurlijk uitgaand van een nieuwe centrale

    • Boels 10 augustus 2018 om 10:29 - Antwoorden

     Uren vollast per jaar zijn bepalend voor “hernieuwbaar”.
     Dat is minder dan het aantal uren per jaar.
     Daarom moet wiebelstroom gecompenseerd worden met kern of fossiel.

     • Boels 10 augustus 2018 om 10:44

      In De Bilt is de windsnelheid ~45% van de tijd kleiner dan 3,5 m/s, de cut-in snelheid van windturbines.

      De gemiddelde zonnestand is in NL ~0,4 graden boven de horizon, de gemiddelde insolatie is ~112 W/m2.

      Verklaarbaar dat “hernieuwbaar” blijft wiebelen,

     • Marc 10 augustus 2018 om 10:59

      Mij ontgaat geheel wat jouw reactie met de reactie van Jan van der Heijden te maken heeft. Dat windenergie en zonne-energie volatiel zijn weten we allemaal.

     • Matthijs 10 augustus 2018 om 11:38

      Het gaat er dus niet om hoeveel eruit komt, het gaat erom wanneer het eruit komt.
      En als het allemaal zo’n walhalla is, waarom moet er dan nog subsidie op? Waarom moet het dan voorrang krijgen op het net? En waarom wordt het op de markt negatief verhandelt?
      Als het allemaal zo’n walhalla is, dan zou het toch juist los van deze dingen kunnen bestaan?

     • Marc 10 augustus 2018 om 11:59

      @Mathijs
      waarom moet er dan nog subsidie op?

      Omdat de overheid een doelstelling heeft voor CO2 reductie en dat heeft een prijskaartje. De subsidie wordt overigens steeds minder omdat hernieuwbaar aantoonbaar goedkoper is geworden. De doelstelling voor CO2 reductie is ingegeven door zorgen over het klimaat. Daar kan je het eens of oneens mee zijn maar dat is de reden.

      Waarom moet het dan voorrang krijgen op het net?

      EU-regelgeving. In geval van bedreiging van de netstabiliteit mag een windpark of zonnepark tijdelijk afgesloten worden. Doel is om in eerste instantie fossiele centrales te laten terugschakelen teneinde CO2 uitstoot te verminderen.

      En waarom wordt het op de markt negatief verhandelt?

      Dat gebeurd incidenteel op de spotmarkt wanneer er teveel windenergie is en er teveel kolencentrales stroom blijven produceren. Slechts een klein deel van de stroombehoefte wordt via de spotmarkt verhandeld. Meestal wordt stroom voor een langere periode tegen een vaste prijs gecontracteerd. Een kolencentrale is niet gemakkelijk uit te zetten en kost dagen om weer op temperatuur te komen, daarom blijven deze centrales stroom produceren ondanks dat er genoeg windstroom is. Kolencentrales vervangen door gascentrales zou dat probleem aanzienlijk verminderen. Ander aspect is het gebrek aan interconnectiviteit om het surplus aan windstroom te transporteren naar bijvoorbeeld het zuiden van Duitsland. Met de Noord Zuid verbinding in Duitsland zou dat opgelost moeten worden.

      Als het allemaal zo’n walhalla is, dan zou het toch juist los van deze dingen kunnen bestaan?
      Niemand zegt dat het een walhalla is maar het is allemaal niet zo negatief als sommigen ons willen doen geloven. Om daar achter te komen moet je kritische vragen durven te stellen maar dat wordt op climategate.nl niet zo gewaardeerd.

     • Peter van Beurden 10 augustus 2018 om 13:23

      Marc
      Begin jij nu ook al. Volgens mij is dat gewoon om de hete brij heendraaien. Kom Marc gooi de kennis eens in de strijd en overtuig de beste brave burger eens van de heilzame windmolens. Dat ik het alleen al op grond van de horizonvervuiling en de noodzakelijke back-up ondingen vind daar heb ik nog nooit een geheim van gemaakt.Tel daar de dooie vogels en vleermuizen bij op en de van overheidswege ontbrekende sommetjes dan heb ik zonder te rekenen mijn keuze al gemaakt. Maar je mag proberen mij met jouw sommetjes te overtuigen.

     • Peter van Beurden 10 augustus 2018 om 13:25

      Marc lijkt het je dan niet normaal die back-up kosten bij de berekening van windenergie in rekening te brengen?

     • J. van der Heijden 10 augustus 2018 om 13:37

      Peter,

      je hebt je nog nooit laten overtuigen door feiten, ergo je bent begonnen met een vaste mening tussen je oren.

      Bijvoorbeeld vogel slachtoffers per jaar

      https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_impact_of_wind_power#Birds

      Katten zijn bijvoorbeeld een veel groter probleem.

      En ik ben van mening dat windmolens geen horizon vervuiling zijn.

     • J. van der Heijden 10 augustus 2018 om 13:39

      “Marc lijkt het je dan niet normaal die back-up kosten bij de berekening van windenergie in rekening te brengen?”

      Zal ik je wat verklappen Peter, dat gebeurt al.

      Maar niet verder vertellen, anders kom je geïnformeerd over en dat zouden we natuurlijk niet willen.

     • Marc 10 augustus 2018 om 14:02

      @Peter, ik ben hier niet om jou te overtuigen.
      Ik geef terecht een inhoudelijk kritische reactie die niet aan jou gericht was en het enige waar jij mee komt is foei Marc, reken het voor mij uit terwijl mijn primaire kritiek was dat er GEEN onderbouwing was met GEEN berekeningen. Ik zoek notabene nog uit hoeveel energie het de-icen kost en hoe snel de energie terugverdient wordt en daar reageer je dan weer niet op van wow, interessant, dat is toch anders dan de auteur ons wil doen geloven.

      M.a.w., jij gelooft mij toch niet en ik kan rekenen wat ik wil maar horizonvervuiling of dode vogeltjes ga ik niet voor jou wegtoveren met een magisch sommetje. Iemand die van zichzelf zegt geen bèta te zijn, niet kan signaleren dat een column als deze inhoudelijk helemaal niets vertelt wat nog niet bekent was, verontwaardigd is als ik daar kritisch over ben en standaard reageert alsof ik dan maar even sommetjes ga maken terwijl ik die al meer dan genoeg gemaakt heb en jij daar toch niet op reageert, waarom zou ik dan de illusie hebben jou te overtuigen?

      Ik heb jou verder al meer dan genoeg van inhoudelijke reacties voorzien en ik heb nog nooit de indruk gehad dat jij dat waardevol vond, er iets van opgestoken had of dat je gelooft dat mijn reacties integer zijn. Mijn indruk van jou is dat jij denkt dat ik een of andere alarmist bent die maar een beetje onzin praat omdat je gewoon niet begrijpt wat ik te melden heb. Dan heb ik nieuws voor jou, ik heb NUL emotie bij het klimaatdebat net zoals ik nul emotie heb bij dode vogeltjes of horizonvervuiling. Ik heb alleen maar emotie bij een onjuiste weergave van zaken wat hier aan de orde van de dag is.

      Zolang jij niet kritisch genoeg bent ten aanzien hetgeen hier geschreven wordt, of niet door hebt dat de primaire boodschap is dat windmolens kut zijn en daar iedere keer een halfslachtig verhaaltje omheen geschreven wordt, is het compleet zinloos om mijn energie daaraan te verspillen.

      Dus ik pas. Ik meld mij wel weer als iemand wat stoms zegt en wens jou succes met het afstellen van jouw bullshitdetector.

      Last but not least, ik herinner jou aan deze reactie: https://www.climategate.nl/2018/07/windmolens-ja-nee/#comment-2207319
      Zo zit ik in de wedstrijd.

     • Matthijs 10 augustus 2018 om 14:31

      @Marc

      Dus omdat de overheid het wil?
      De overheid voert de wil van het volk uit.
      De wil van het volk is geen windmolens en zonnepanelen, want anders hadden ze het zonder subsidie wel gedaan.
      Dus is het niet de wil van het volk en zal het als sneeuw voor de zon verdwijnen zodra het volk blut is.

      Zo gaat het eigenlijk altijd met socialisme/communisme.

     • Marc 10 augustus 2018 om 14:40

      @Matthijs, was je tevreden met mijn antwoorden?

      Het democratisch gehalte van onze democratie is een andere discussie en daar waag ik mij niet aan. Al vind ik wel eens dat democratie overgewaardeerd is terwijl ik geen ander systeem zou willen hebben op een beslissend referendum na dan.

     • Matthijs 10 augustus 2018 om 14:51

      @Marc

      Je kan het er niet los van zien, aangezien we zonder socialisme/communisme geen windmolen of zonnepaneel zouden hebben gehad.

    • Frans Galjee 10 augustus 2018 om 13:58 - Antwoorden

     “ Wind 3 – 6 ct/kWh
     Zon 5 ct/kWh
     Kolen 6 – 15 ct/kWh
     Kernenergie 11-18 ct/kWh. “

     Gaan we van deze cijfers uit als juist dan kun je ook de volgende cijfers presenteren:

     Wind + Zon + Kolen (als backup). 14 – 26 ct/kWh
     Kernenergie. 11 – 18 ct/kWh

     Is kernenergie goedkoper en is continuïteit energievoorziening verzekerd en is er bovendien veel minder ruimte nodig.

     • J. van der Heijden 10 augustus 2018 om 14:14

      En de onderbouwing Frans

      Oh nee jij bent een “scpeticus” en hoeft geen onderbouwing te geven.

      En even voor de goede orde, de groenerekenkamer is geen betrouwbare bron

     • Frans Galjee 10 augustus 2018 om 16:39

      Jvdh.

      Het zijn jouw cijfers dus zal het met de onderbouwing wel goed zitten. Verder is het logisch nadenken. Of moet ik dat ook onderbouwen? En voor goede orde alleen bronnen die jouw mening ondersteunen zullen betrouwbaar zijn, toch?

     • J. van der Heijden 10 augustus 2018 om 16:47

      Oh Frans jij produceert 3 kWh als er maar 1 nodig is?

      Dus niet logisch nadenken, valse informatie verspreiden.

      Solar + back up van batterijen 8ct/kWh

      Dat is volgens mijn bron en iet volgens de dikkie duim van ene Frans Galjee

     • Frans Galjee 10 augustus 2018 om 21:25

      JvdH,

      “ Oh Frans jij produceert 3 kWh als er maar 1 nodig is? “

      Ja ik ben (te) gul. Toegegeven, je rekenen is beter dan je taal.

     • Boels 10 augustus 2018 om 22:34

      De kWh-prijs is nauwelijks interessant.

      Zon- en windenergie zijn “gratis”, de bezorgkosten niet.
      Die worden een veelvoud van de bestaande kosten.

   • Hans Labohm (Hoofdredacteur)
    Hans Labohm (Hoofdredacteur) 10 augustus 2018 om 13:11 - Antwoorden

    Peter,
    Je schrijft: ‘Voor je begint met een windenergiesysteem of ander “duurzaam systeem” op te tuigen lijkt het me nuttig alle kosten én baten zorgvuldig aan de betaler (de beste brave burger) van al dat “moois”voor te rekenen. Ik zie graag je verwijzing naar een dappere poging van onze overheid om dat minutieus te doen. Daar ontbreekt het aan. We horen alleen ronkende verhalen.’

    Ja, die berekening hebben we nog van de overheid tegoed. Maar dat kan nog even duren.

    Tjerk Veenstra heeft de sommetjes echter al gemaakt. Morgenochtend op Climategate.nl!

    • Peter van Beurden 10 augustus 2018 om 13:33 - Antwoorden

     Hans
     Ik wacht met spanning af.
     Vooral de zure reacties doen me deugd. Een beetje zelfkwelling moet kunnen. Sommigen zijn me daarin al jaren voorgegaan als ik terugkijk in de annalen van Climategate.nl. Zelfs als ze van kleur of naam verschieten blijven ze doorgaan.

     • J. van der Heijden 10 augustus 2018 om 14:10

      Peter,

      Ik probeerde al de discussie aan te gaan in Hans zijn DDS tijd. Met een beetje handigheid kan je daar ook heel veel niet beantwoorde vragen van mijn kant zien.

      Allemaal On Topic vragen waar het antwoord op ontbreekt.

      Bijvoorbeeld hier

      web.archive.org/web/20150605090840/http://www.dagelijksestandaard.nl/2011/09/klimaatmodellen-en-hun-tekortkomingen

      En daar is Hans bijvoorbeeld hier nog eens op aangesproken

      sargasso.nl/kleine-ijstijd-op-komst/#comment-818819

      “gelukkig blijft “de modellen doen het niet goed” een gouwe ouwe voor de klimaat “scpetci” en ook de oregon petitie is natuurlijk een classic

      climategate.nl/2018/01/feitenvrije-klimaatanalyse-franse-filosoof-bruno-latour/

      Maar natuurlijk is het proberen van het voeren van een inhoudelijke discussie voor een duur van 7 jaar geen goede reden om uit je slof te mogen schieten.

      Ik moet begrijpen dat je als “scepticus” nooit je mening hoeft aan te passen als de feiten anders zijn

 4. Rien Boluijt 10 augustus 2018 om 09:33 - Antwoorden

  Voor zover ik weet is de-icen bij moderne windturbines niet meer nodig, men heeft verwarming in de wieken gemaakt.
  Wat betreft het elkaar beïnvloeden van turbines die dicht op elkaar staan heb ik ook mijn twijfels. Zie eens naar windpark Krammer. ( waarom heet dat altijd park?) Een betrekkelijk klein oppervlak met maar liefst 34 enorme windturbines. Ook ik ben niet deskundig maar het lijkt me sterk dat ze op enig moment elkaar niet de wind uit de zijlen halen. Zoek eens op internet en zie wat voor enorme hoeveelheden materiaal hiervoor benodigd zijn, moet ook nog eens allemaal van ver komen.

  • Guus derksen 10 augustus 2018 om 10:07 - Antwoorden

   Rien Boluijt,
   Achter elk voorwerp in de wind ontstaan wervelstromingen. Op de eerste foto boven dit artikel, ná die van de auteur, is bij de tweede molen van links duidelijk een hele reeks van die wervels te zien. Deze wervels veroorzaken een wisselende kracht op de volgende molen(s).
   Meer algemeen, deze wervels treden o.a. ook op achter een vliegtuig en achter een hoog gebouw. Het is bekend dat dat nog al consequenties heeft voor de afstand tussen vliegtuigen en voor de sterkteberekeningen van vooral hoge gebouwen als ze te dicht bij elkaar staan.
   Over die negatieve beïnvloeding, waarvoor de auteur ook nog eens een bron noemt, hoef je dus niet te twijfelen.

  • David 10 augustus 2018 om 11:24 - Antwoorden

   [de-icen] Bij windstilte + kou gebruiken die molens dus energie.

 5. Hugo 10 augustus 2018 om 09:35 - Antwoorden

  Goed stuk
  Legt de vinger op de zere plek.

  Op het moment dat het energiebeleid bepaald wordt door de partijprogramma’s die het PBL als uitgangspunt neemt voor de advisering. En de burger mag meepraten en daarbij het beeld mee krijgen dat ze de wereld kunnen redden kun je je voorstellen wat een zooi dat wordt.

  En even ter vergelijking CO2 nu 405 ppm een toename sinds het begin van de industriële revolutie met 125 ppm. We hebben veel geluk gehad bij ongeveer 150 ppm is er geen leven meer mogelijk. De CO2 kringloop is de “bloedsomloop” van alles wat leeft.
  Waterdamp het belangrijkste broeikasgas gemiddeld 4000 ppm in de lucht met pieken tot 40.000 ppm. ongeveer 2/3 van alle broeikaswerking in de atmosfeer wordt door waterdamp geregeld . Maar waterdamp doet veel meer waaronder wolkvorming natadiabatische afkoeling etc.
  En dan komt de grootste blunder. Als je na jaren studie niet in staat ben om alle processen rondom waterdamp en wolken inzichtelijk te krijgen hoe kun je dan met droge ogen met klimaatmodellen voorspellingen doen waarop een miljarden beleid is gebouwd. zie onderstaande tekst:
  “Klimaatmodel
  Een klimaatmodel kan geen rekening houden met het type bewolking, stelt Jonker: “Zo’n model rekent met roostercellen van ongeveer 50 km. Wij werken op een kleinere schaal, we kijken bijvoorbeeld naar een gebied van 50 km met roostercellen van 50 meter. We rekenen in drie dimensies en ook nog in de tijd, dus dat vergt veel rekenkracht, maar daarmee kunnen we het proces van wolkenvorming nauwkeurig volgen. Zo gaan we na wat het effect is op de wolkvorming als je de zeewatertemperatuur met één graad verhoogt. Een van de belangrijkste factoren waar we naar kijken, is of de reflectie van het wolkendek in zo’n geval toe- of afneemt.”
  https://www.surf.nl/kennisbank/2014/best-practice-wolkvorming-de-grote-onbekende-in-het-klimaatonderzoek.html

  Frits Bedankt

  • Marc 10 augustus 2018 om 09:45 - Antwoorden

   Wat is dan die zere plek? Dat de energiekosten van bouw en onderhoud onvoldoende zijn meegenomen in EROEI studies? En zo ja, waar blijkt dat dan uit?

   • Hugo 10 augustus 2018 om 12:21 - Antwoorden

    Marc
    We hebben in 2020 6000 MW op het land staan en met een gemiddelde productiefactor van 21% leveren die exclusief inpassingsverliezen net zoveel stroom per jaar als een doordraaiende basislast centrale van 1260 MW. Bij windkracht 6 en hoger pieken die molens met 6000MW als het niet waait komt er niets uit. Tot windkracht 4 kun je de echte levering wel vergeten. windenergie blijft afhankelijk van back up capaciteit zie dit Duitse filmpje https://www.youtube.com/watch?v=9P1atl55YbM
    Kijk je naar de levering van wind in windarme gebieden zoals bij Emmen dan kom je net aan een productiefactor van 10%
    De overheid kijkt niet naar inpassingsverliezen die helaas toenemen naarmate het percentage wind op het net toeneemt. zie https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2011/221

  • J. van der Heijden 10 augustus 2018 om 09:58 - Antwoorden

   “Als je na jaren studie niet in staat ben om alle processen rondom waterdamp en wolken inzichtelijk te krijgen hoe kun je dan met droge ogen met klimaatmodellen voorspellingen doen waarop een miljarden beleid is gebouwd. ”

   Als je na jaren klagen en zeuren de basis nog niet snapt wat geeft jou dan met droge ogen het recht om überhaupt een mening te mogen hebben over de klimaatwetenschap?

 6. David 10 augustus 2018 om 10:06 - Antwoorden

  Precies, de burger en de industrie worden gemaand tot zuinigheid terwijl energieopwekking met zon en wind het honderdvoudige aan materialen kost.
  Geneesmiddelen worden pas tot de markt toegelaten na uitgebreide tests, maar de energietransitie dendert voorwaarts terwijl er geen enkele fabriek (staal, steen, glas, beton, chemie) bestaat die op zon of wind draait.
  Nergens is bewezen dat met de energie van met zon en wind de infrastructuur is te handhaven waarmee deze apparaten werden geproduceerd.
  Intussen wijst de rechter de staat op zijn zorgplicht om de industrie af te breken en een krakkemikkige energievoorziening af te dwingen.
  Wij zijn knettergek geworden.

  • Marc 10 augustus 2018 om 10:09 - Antwoorden

   Wat snapt David niet aan EROEI? Wat bedoelt David met “terwijl energieopwekking met zon en wind het honderdvoudige aan materialen kost”? Waarom denkt David dat de energiekosten van de materialen niet terugverdiend worden met de energieopbrengsten van PV en wind?

   • Michiel de Pooter 10 augustus 2018 om 11:25 - Antwoorden

    Marc,
    Terugverdientijd van PV en wind is niet zozeer het probleem, maar het lange tijdvenster waarin dat gebeurt. Dat heeft te maken met lage energiedichtheden van die technologieën. Ook de surplus energy ratio’s (EROEI) van dat soort technologieën is veel te laag, om complexe technosamenlevingen op de been te houden, met banken, universiteiten, ziekenhuizen, snelwegsystemen en luchthavens. Dat laatste is ook de fragmentatiebom die onder de energietransitie ligt.

    • Marc 10 augustus 2018 om 11:43 - Antwoorden

     Op climategate heb ik regelmatig voorbij zien komen dat een EROEI tenminste 7 moet zijn. Zowel van moderne windmolens en moderne PV is die hoger dan 7 mits opgesteld in respectievelijk een gebied met voldoende hoge gemiddelde windsnelheid en een goede oriëntatie t.o.v. de zon.

     Dat dat vroeger met oudere zonnepanelen niet het geval was geloof ik gelijk maar dat is helemaal niet relevant. Het gaat om de zonnepanelen die anno nu geplaatst worden die een hogere opbrengst per m2 hebben en kwalitatief beter zijn geworden (ja ik ken het EROEI onderzoek waar PV negatief uit kwam maar dat ging over PV van meer dan 10 jaar geleden).

     Wat doet jou overigens denken dat PV en windmolens geproduceerd in 2018 niet een levensduur van 25 jaar zou kunnen halen? Het is niet zo dat de sector stil heeft gezeten en niet geleerd heeft van slijtage van windmolens en degradatie van PV.

     • Peter van Beurden 10 augustus 2018 om 13:45

      Marc
      Als jij me voor zonne-energie kunt voorrekenen dat het zonder externe back-up en zonder enige vorm van saldering kan, dan ben ik voor de stedelijke omgeving je man. Ook zonnestroom die op piekmomenten aan het net wordt teruggeleverd zou op grond van een overaanbod en negatieve prijs moeten opleveren. Zoals dat met overtollige windenergie in Duitsland gebeurd.

     • J. van der Heijden 10 augustus 2018 om 13:49

      Peter,

      als je van kernenergie kunt voorrekenen dat het zonder externe back-up kan heb je een relevante vraag.

      https://reneweconomy.com.au/nuclear-power-takes-a-hit-as-european-heatwave-rolls-on-87477/

      Geen enkele energie bron kan zonder back up.

      Je stelt dus een vraag waar geen antwoord op is, je bouwt dus een stropop.

   • David 10 augustus 2018 om 14:04 - Antwoorden

    Tja, als je per huishouden 1000 euro per maand voor geleverde energie rekent dan verdien je die windmolens terug?
    Klimaatwet = roofoverval op klaarlichte dag.

    • Marc 10 augustus 2018 om 14:20 - Antwoorden

     Dacht al dat er geen serieus antwoord zou komen en de doelpalen verzet zouden worden van energetische terugverdientijd naar financiële terugverdientijd. En dat gepaard met een uit de duim gezogen bedrag van 1000 euro per maand.

     • Peter van Beurden 10 augustus 2018 om 17:47

      Marc
      Beide lijken me van belang, Blijkbaar ben jij aan zonnepanelen begonnen en misschien ben je superenthousiast. Zou je er zonder salderingsregeling, zonder teruglevermogelijkheid, ook aan begonnen zijn? En waarom dan wel?
      Ik heb het overwogen en ben afgehaakt in verband met vele bijkomende kosten en de onzekerheid van de salderingsregeling en het lage rendement en het tekort aan garantie op de omvormer, de mogelijke vervuiling en de kosten van reiniging van een PV installatie.

      Nogmaals Windenergie op land vind ik een onbegaanbare weg door de vele en groeiende protesten die er zijn en groeien. Blijkbaar wil je het verlies aan natuurwaarden niet in de rekensom betrekken. Ik zie Nederland onder het mom van een parlementaire democratie niet graag afglijden naar een ja-knik dictatuur. Reken de burger op een transparante manier voor wat die transitie naar zgn. duurzaam kost. Dat is de taak van de overheid die daar een leger ambtenaren voor in dienst heeft. Laat daar door een onafhankelijke kundige partij naar kijken. Handel daarna naar bevind van zaken en vergeet vooral niet je oorspronkelijke doel, het veranderende klimaat in te tomen, te bereiken.

     • David 10 augustus 2018 om 18:10
   • Hetzler 10 augustus 2018 om 18:36 - Antwoorden

    Interessant over EROI is deze posting: https://www.climategate.nl/2014/08/volgende-groene-droom-spat-uiteen-energie-opslag-maakt-groei-duurzame-energie-steeds-duurder/?utm_source=Climategate.nl%20Nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=c90cb1453a-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_term=0_987b838f61-c90cb1453a-280854869

    http://theenergycollective.com/barrybrook/471651/catch-22-energy-storage
    De sleutel vormt immers de noodzaak tot opslag van stroom. Die mogelijkheid ontbreekt. Uranium, kolen, gas, olie en biomassa vormen hun eigen opslag. Vervolgens komt dan de vermogensdichtheid om de hoek kijken. Dan blijkt dat die voor biomassa het laagst is (niet verwonderlijk) gevolgd door wind en zon.
    Men kan ook zijn gezond verstand gebruiken en constateren dat mede door fossiel en kern onze maatschappelijke welvaart een gigantische vooruitgang heeft geboekt zonder dat allerlei belastingmaatregelen nodig waren. Wat in een eerdere reactie op dit artikel over EROI en kosten/MWh is dan ook misleidend en onjuist. Het is eenvoudig: opheffen van ODE, SDE+, geforceerde belastingen op de energierekening en extra kosten netbeheer. Eens Einde windmolens &c. Opheffen belastingvoordelen Exxon en Shell: verplaatsing hoofdzetel. Met dat schermen met subsidies op fossiel en kern maakt men zich belachelijk.

 7. Bert Pijnse van der Aa 10 augustus 2018 om 10:09 - Antwoorden

  Dit artikel is me uit het hart gegrepen . Een andere uitspraak in die lijn is: ” don’t touch a working thing ‘ , toegepast op de energievoorziening. Ingewikkkeld maken van simpele zaken is een beproefde truc van wetenschappers en hoogleraren . Zij zijn de ‘experts ‘ die door de media worden geconsulteerd. En zo kan het gebeuren dat we tenenkrommend hun geleuter aanhoren en dat de volgende dag, als zout in de wonde, ingewreven te krijgen door de opponenten. ( en dan kan je beter eieren voor je geld kiezen )

  Er zijn ook mensen die blindelings geloven in de technologie van morgen en verder alles om zich heen vergeten of bagatelliseren. Innoveren om het innoveren In hun kielzog de politici en beleidsmakers die koers moeten houden om geloofwaardig te blijven . Die mensen bouwen vliegtuigen zonder dat ze weten waardoor een vliegtuig kan vliegen: die laat je met een gerust hart sleutelen aan de 747, vlak voor de start.

 8. j.e.reinders 10 augustus 2018 om 10:20 - Antwoorden

  Ik zie op deze blog een schip voor onderhoud dat duidelijk als krachtbron fossiele
  energie gebruikt. Wat een IRONIE. Duidelijk is dat een zeilschip niet volgens een vast staand
  schema kan werken, net als die windmolens.

 9. Frank 10 augustus 2018 om 11:06 - Antwoorden

  Waarom wordt toch aan iedereen die ook maar één kritische vraag durft te stellen meteen gevraagd om wetenschappelijke onderbouwing? Om ingewikkelde berekeningen die de kritische noot ondersteunen? Zou het niet zo moeten zijn dat de wetenschappers en media die apocalyptische toekomstbeelden schetsen een en ander eens beter uit zouden moeten kunnen leggen? In ieder geval begrijpelijker dan ‘de wetenschappers zijn het erover eens’, dus ‘slikken of stikken’! Het grootste deel van het volk slikt alles voor zoete koek en de overheid gaat er vanuit dat daarmee de financiële offers ook wel door de strot geduwd kunnen worden. Maar iedereen denkt er het zijne/hare van en gaat gewoon door met leven zonder zich veel aan te trekken van het CO2 geneuzel. We vliegen gewoon naar onze vakantiebestemming (en vaker dan ooit), rijden massaal naar Zuid-Frankrijk op en neer en slaan grootschalig airco’s in als we een hete zomer hebben.
  Ik vind deze bijdrage uiterst nuttig en het geeft stof tot nadenken. Intelligente mensen gebruiken hun verstand en denken nu eenmaal wel eens na! Niet alles is meteen een complottheorie. Het zou de wetenschappers en sommige reageerders, die elke kritische bijdrage per definitie onderuit schoppen, sieren als ze er eens serieus op in zouden willen gaan en echt uitleggen waarom de auteur het verkeerd ziet, anders dan dat de wetenschap het nu eenmaal bewezen heeft en dat we dom zijn als we dat niet snappen.

  • Matthijs 10 augustus 2018 om 11:30 - Antwoorden

   Omdat in de kopjes van deze onnozelen alleen een autoriteit een mening mag hebben waar waarde aan gehecht dient te worden.
   Waarschijnlijk omdat ze het sprookje van de kleren van de keizer niet kennen.

  • Marc 10 augustus 2018 om 11:33 - Antwoorden

   Omdat het stemmingmakerij is zonder ook maar 1 enkele onderbouwing die je wel zou mogen verwachten van iemand die zich presenteert als werktuigbouwkundige met verstand van fluid dynamics. De lat ligt nou eenmaal hoger voor mensen die middels een column hun gedachten willen delen op een platform en daarmee hopen een bijdrage te kunnen leveren aan het debat.

   En ja, we moeten net zo kritisch zijn over media met apocalyptische toekomstbeelden. Ook daar verwachten intelligente mensen een onderbouwing en haten we allemaal out of context geleuter.

   Wat jij zegt in jouw reactie is dat het helemaal niet boeit wat er in een artikel geschreven is en dat het aan de reageerder is om er serieus op in te gaan en uit te leggen waarom het verkeerd is. Ondertussen mogen er geen kritische vragen gesteld worden en moeten we allemaal de fluwelen handschoen aandoen. Dat is pas dom.

   • Peter van Beurden 10 augustus 2018 om 14:00 - Antwoorden

    Mark,
    Leg eens even uit dat een kritische vraag meteen stemmingmakerij is.
    Het lijkt me volstrekt legitiem dat burgers vragen waarom de windmolens voor hun energie moeten gaan zorgen terwijl het hun omgeving naar hun beleving verpest. Jij vind die windmolens misschien een toonbeeld van schoonheid, maar velen denken daar blijkbaar anders over.
    Het gaat dus niet over out of context geleuter, het gaat gewoon om sommetjes waarin alle aspecten zijn meegenomen. Gewoon om een scheve voorstelling van zaken te voorkomen.
    Kom op, doe je best of verwijs naar een controleerbare eerlijke berekening waarin alle kosten en baten zijn meegenomen. Dus ook sloop en recycling na ca. 25 jaar. Kosten daarvoor bij bouw van het systeem te reserveren of bij een grote verzekeraar als risico onder te brengen. Hoe dat moet weet Hans Labohm je als econoom vast wel voor te rekenen. Vind ook jij niet dat de burger daar vooraf recht op heeft?

    • Marc 10 augustus 2018 om 14:14 - Antwoorden

     Voor de honderdmiljoenmiljardste keer, windenergie krijgt een garantieprijs. Kosten zijn voor de concessiehouder die ook verantwoordelijk is voor onderhoud en afbraak van het park. Dus compleet irrelevant die kosten baten analyse zoals jij hem wil zien. Verdiep je eens in SDE+ of subsidieloos windpark, transportkosten etc i.p.v mij om sommetjes te vragen.

     • J. van der Heijden 10 augustus 2018 om 14:28

      He he, niet overdrijven !

      Zelfs ik heb nog geen honderdmiljoenmiljard reacties op mijn naam staan hier!

      Wel bijna 😉

     • Marc 10 augustus 2018 om 14:33

      :-D, ik ben geïnspireerd door kabouter Wesley: https://www.youtube.com/watch?v=4N6F5aBbbHw
      100miljoenmiljard …

     • Hugo 10 augustus 2018 om 15:25

      Marc
      En naarmate er meer windmolens op het net gezet worden neemt, als het fors waait, de prijs voor de geleverde windstroom af. Het is een kwestie van tijd en de marktprijs is regelmatig lager dan de garantieprijs. Ook de windparken die nu zogenaamd geen subsidie nodig hebben gaan de susbidiepot aanspreken
      En zo gaan de SDE+ kosten gigantisch uit de hand lopen

     • Peter van Beurden 10 augustus 2018 om 15:36

      Marc je bent kort van memorie, enige tijd geleden hadden we nog een inhoudelijk gesprek over de transitiekosten vaneen tussenwoning weet je nog? Ik prees je daar nog. Vergeten?
      En is die garantieprijs concurrerend met andere vormen van energie? Of was die bedoeld om het aantrekkelijk te maken. Garantieprijzen zijn nodig om iets wat risicovol is toch interessant te maken. Waarom moet ik immers opcenten Duurzame energie mét daarover BTW betalen op mijn basisprijs energie? Juist, omdat de klimaatdoelen gehaald moeten worden. Omdat het afgesproken is, Met wie ook al weer? Met de burgers op basis van deugdelijke voorlichting, meen je dat nou? Hoe gaan we die klimaatdoelen halen, met 0,0003 gr C tot 2100. Klopt het of klopt het niet? Mag je de uitvoering van een plan gaande de rit tegen het licht houden? Nee hoor, pet over de ogen en oren en doordouwen.

     • J. van der Heijden 10 augustus 2018 om 15:47

      ” Met wie ook al weer? Met de burgers op basis van deugdelijke voorlichting, meen je dat nou?”

      Ja Peter, dat is afgesproken met de burger. Er is zo iets raars in dit land, dat heet de 2e kamer, daar mag je op stemmen. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt? Daar was natuurlijk ook ooit eens een meerderheid voor een nieuwe kerncentrale, dat waren de VVD het CDA en een clubje met 1 lid, jammer genoeg bleek toen dat er ook voor kernenergie SUBSIDIE nodig was. Dat kabinet ging roemloos ten onder omdat de club met 1 lid niet echt lekker wilde meespelen.

      Maar Peter je kunt inderdaad altijd wat doen en natuurlijk ook de plannen bijstellen door mensen te overtuigen

      1. Leer natuurkunde en ontken AGW niet, dat stoot mensen af die wel een fatsoenlijke achtergrond hebben en een klein beetje natuurkunde begrijpen
      2. Kom met een alternatieve oplossing en overtuig mensen dat die oplossing binnen de afgesproken doelstelling te realiseren is

      Alternatief

      1. Publiceer wetenschappelijk onderzoek wat AGW weerlegd.

      Rondhangen op een blogje en weigeren antwoord te geven op simpele open vragen en weg rennen van een discussie betelend dat je het er eigenlijk wel mee eens bent met het beleid zoals dat nu gevoerd is

     • David 10 augustus 2018 om 18:15

      relevant is op de eerste plaats of ze genoeg energie kunnen leveren om onze vrijheid en welvaart te garanderen.
      Dat kunnen ze niet. Op zon en wind zal dramatisch welvaartsverlies optreden.
      Bedenk dat 1 tractor 2000 landarbeiders vervangt, Spierkracht hoeft niet naar school.
      Exit onderwijssysteem.

  • J. van der Heijden 10 augustus 2018 om 11:36 - Antwoorden

   “Waarom wordt toch aan iedereen die ook maar één kritische vraag durft te stellen meteen gevraagd om wetenschappelijke onderbouwing? ”

   Vragen stellen is prima, waarom worden er conclusies getrokken zonder dat er de juiste onderbouwing is?

   Waar is de vraag hier

   “ik geloof niet dat de mens het klimaat kan beïnvloeden en/of kan sturen.”

   of hier

   “In werkelijkheid is wind als energiebron peperduur.”

   of hier

   “Zolang kern- cq thoriumcentrales niet als vertrekpunt worden genomen voor een energietransitie, is het juist een heilloos plan. ”

   “Het zou de wetenschappers en sommige reageerders, die elke kritische bijdrage per definitie onderuit schoppen, sieren als ze er eens serieus op in zouden willen gaan en echt uitleggen waarom de auteur het verkeerd ziet”

   Dat heb ik dan ook gedaan, resultaat tot nu toe? 7 minnetjes zonder inhoudelijk antwoord

   • Matthijs 10 augustus 2018 om 11:40 - Antwoorden

    In plaats van te vragen naar een autoriteit, kun je ook met iemand in gesprek gaan.
    Je zou bijvoorbeeld de vraag kunnen stellen;
    Op welk moment bent u dit gaan geloven?
    Of waarom gelooft u hierin?

    Eigenlijk zeg je met je vraag; je bent dom, ik wil dat een slim iemand dit zegt.
    Vandaar de minnen.

    • J. van der Heijden 10 augustus 2018 om 12:07 - Antwoorden

     Matthijs,

     Oh dus als jij weer eens wat roeptoetert en als feit een leugen produceert moet ik in gesprek gaan om te vragen waarom jouw geloof doorslaggevend is in plaats dat jij je mening keurig onderbouwd? En als jij dezelfde leugen 20 keer herhaald en niet vatbaar bent voor argumenten moet ik dan toch blijven vragen?

     Weet je waar ik een staart van krijg? Vraag ik om onderbouwing dan zegt Marleen

     “Je zult echt zelf moeten uitzoeken of iemand terecht iets beweert of niet in plaats van meteen een linkje te eisen.”

     https://www.climategate.nl/2018/08/nutatie-een-van-de-mogelijke-oorzaken-van-regionale-klimaatverandering/comment-page-1/#comments

     Kom ik met onderbouwing moet ik gaan vragen waarom iemand iets vind en dus naar onderbouwing vragen volgens Matthijs en het gesprek aan gaan.

     Kan iemand me een definitieve aanwijzing geven wat ik nu moet doen? Wel of niet om de achtergronden vragen?

     En inderdaad als jij denkt dat ik van mening ben dat jij dom bent heb je gelijk een slim iemand informeert zich namelijk eerst voordat hij zijn mond open trekt en laat zijn twijfel zien voordat hij iets als feit presenteert.

     • Matthijs 10 augustus 2018 om 14:36

      Jup, als het je werkelijk interesseert wel, als je gewoon punten wil scoren dan niet.

      Mijn onderbouwing zijn de wetten van thermodynamica en de algemene gaswetten.

      Iedere leek kan zien dat de atmosfeer geen werk verricht en daardoor niets kan opwarmen met IR, zoals iedereen hier en bij het warmistakamp propageert. Eerst dient er bewijs te komen dat het éénstroommodel niet klopt en dat het tweestroommodel aannemelijker is (is er niet). Daarna dienen de algemene gaswetten weerlegd te worden zodat het aannemelijker is dat de atmosfeer de aarde opwarmt en niet andersom. Dan pas kunnen we het er over hebben waarom ik de wetenschap ontken.

      Tot die tijd ben jij de ontkenner.

     • J. van der Heijden 10 augustus 2018 om 14:47

      Inderdaad, en daarna komt Matthijs die gaat uitleggen dat een trui niet helpt als je het koud hebt !

      Het bewijs is geleverd en natuurlijk ook gemeten en al meerdere keren gedeeld.

      En toen kwam Matthijs met het briljante antwoord, maar die meters zijn daarvoor ontworpen dus dat telt niet

      http://www.drroyspencer.com/2012/03/slaying-the-slayers-with-the-alabama-two-step/

     • Matthijs 10 augustus 2018 om 14:59

      Een trui beperkt convectie en isoleert een actieve energiebron, daardoor wordt je warmer dan zonder trui. Heeft niets met ‘backradiation’ van de trui te maken.
      Het bewijs is nimmer geleverd, al meerdere keren met Spencer ook over gehad.
      Hij heeft het bewijs geleverd dat wanneer je een AGW-o-meter in de lucht steekt, hij AGW’s meet. Dit is cirkel redenatie. Een pyrgeometer is jezelf voor de gek houden. Je meet helemaal de straling niet die de oppervlakte ontvangt, je meet de straling die het instrument ontvangt als je een schild aanbrengt dat de straling van de oppervlakte tegenhoudt. Je hebt geenszins bewezen dat er een tweestromenmodel is, juist het tegenovergestelde, je meet één stroom. Daarnaast wordt er niets gemeten, maar afgeleid en zo’n ding moet ‘gecalibreerd’ worden. Zit ook cartridge in die de lucht droog maakt, om meer AGW’s te meten.
      Het is complete bullshit.
      Sorry dat ik je heilige relikwie heb beledigd.

     • J. van der Heijden 10 augustus 2018 om 15:09

      Inderdaad Matthijs, je hebt gelijk!

      Aan de ene kant 1000-en natuurkundigen die met wat Matthijs zegt wat niet bestaat en dat prima theoretisch kunnen verklaren, en aan de andere kant Matthijs die er verder ook niet voor heeft doorgeleerd!

      Een moeilijke keuze !

     • Matthijs 10 augustus 2018 om 17:55

      Weet je hoe je kan zien dat ze vul met bullahit zitten?
      Ze reageren met drogredenen als;
      Wij zijn met 1000
      Wij hebben diploma’s

      Als ze een punt hadden, was dat niet nodig.

    • Peter van Beurden 10 augustus 2018 om 14:06 - Antwoorden

     Matthijs
     Daar sluit ik me van harte bij aan. De zelf benoemde geleerden kunnen dan hun geleende feiten met eigen woorden formuleren en kunnen daarop vervolgens bevraagd worden. Je kwetsbaar opstellen heet dat.

     • J. van der Heijden 10 augustus 2018 om 14:21

      Peter,

      stel jij je eens kwetsbaar op en onderbouw je mening eens en beantwoord eens beleefd gestelde vragen.

      Maar zo kwetsbaar wil je je niet opstellen (natuurlijk niet)

      Jij hebt gelijk omdat jij het zegt. Waarom? Omdat het jouw mening is.

      Dat is dus Peter die zich kwetsbaar opstelt.

      Want als Peter de vraag moet beantwoorden hoe hij dat weet moet hij geen thuis geven.

      Jammer, wel een grote broek zou Jeroen zeggen

     • Matthijs 10 augustus 2018 om 14:38

      @Joris
      Ik weet niet waarom je je zo opstelt, ben je gekrenkt in je geloof?

    • Peter van Beurden 10 augustus 2018 om 15:41 - Antwoorden

     Matthijs
     Van jou steek ik tenminste iets op. Dat doet de gewone burger goed. Het geroeptoeter van de geleende linkjes zonder de van enig inzicht getuigende boodschap, daarmee heb ik het inmiddels wel gehad.

     • J. van der Heijden 10 augustus 2018 om 15:49

      Waaruit blijkt dat Matthijs inzicht heeft? En natuurlijk hoe kan jij dat beoordelen? Jij hebt geen verstand van natuurkunde?

     • Matthijs 10 augustus 2018 om 17:58

      Het blijkt uit het feit dat er geen inhoudelijk repliek op komt.
      Dan blijft het punt staan.
      Dus, uit welk te observeren fenomeen blijkt dat het éénstroommodel niet bestaat?

 10. Dirk Boon 10 augustus 2018 om 12:36 - Antwoorden

  Net terug van een mooie rit door o.a. Zweden en Noorwegen zie ik hier weer een zinloze discussie tussen voor en tegen van windenergie. In Zweden en Noorwegen weinig windmolens en zonnepanelen gezien, wel veel houtkachels. Blijkbaar kijken ze daar toch wat anders naar de problemen met het klimaat. De komende 30 jaar gaan wij veel geld verliezen aan dure maatregelen , terwijl er verder op in de wereld volop ingezet wordt op Kernenergie ( ook Thorium ) Ook de koude kernfusie ( E-cat) komt er aan , ik ga dit jaar nog een goede fles wijn overhouden aan een weddenschap 🙂

  • Guus derksen 10 augustus 2018 om 12:42 - Antwoorden

   Dirk Boon,

   Ook de hete kernfusie is weer een stapje verder, met demovideo:
   http://generalfusion.com/technology-magnetized-target-fusion/

   • Peter van Beurden 10 augustus 2018 om 16:19 - Antwoorden

    Guus
    Mooi om te zien,
    Weet je ook hoeveel vorderingen er na deze video zijn gemaakt?
    Deze ongetwijfeld slimme man legt zijn idee ook nog eens goed en enthousiast uit.
    Ben benieuwd wat dat gaat worden,

   • Dirk Boon 10 augustus 2018 om 16:40 - Antwoorden

    Dank Guus
    Ziet er indrukwekkend uit. Hoop dat het gaat lukken.

  • Peter van Beurden 10 augustus 2018 om 14:10 - Antwoorden

   Dirk,
   Wat doet je zo geloven in koude kernfusie. Ik las hoofdzakelijk vele zeer kritische kanttekeningen. Eerst maar eens goed onderzoeken voor we weer in een geldverslindend project terecht komen

   • Dirk Boon 10 augustus 2018 om 15:12 - Antwoorden

    Hoi Peter

    Ja , wat doet mij in koude kernfusie geloven ? Een jaar of acht geleden hoorde ik voor het eerst over koude kernfuisie en kwam ik de naam dr Andrea Rossi tegen. Veel over hem gelezen o.a. over zijn besmette verleden uit z’n geboorteland Italie. Maar zijn verhaal over zijn uitvinding , de E-cat , liet mij niet meer los en ben ik blijven volgen. Op dit moment volg ik het verhaal op http://e-catworld.com/ en Rossi Blog Reader. En ik ben er van overtuigd dat dit wat moois gaat opleveren. Zo ver als ik het weet heeft dit de gemeenschap geen geld gekost en de hoop is dat er aan het eind van het jaar witte rook is . Vandaar Peter 🙂

    • Peter van Beurden 10 augustus 2018 om 15:42 - Antwoorden

     Dirk
     Dank. Ik zoek het op en lees het na.

  • Frans Galjee 10 augustus 2018 om 15:12 - Antwoorden

   Dirk Boon,

   “ Zweden en Noorwegen weinig windmolens en zonnepanelen gezien, wel veel houtkachels. Blijkbaar kijken ze daar toch wat anders naar de problemen met het klimaat.“

   Of komt het doordat deze landen verder van evenaar liggen ( minder PV ) en in de gelukkige omstandigheden verkeren van veel waterkracht, olievoorraden en er nogal wat bomen staan?

   • Peter van Beurden 10 augustus 2018 om 18:00 - Antwoorden

    Frans,
    zo doe je dat, je blijft dicht bij huis en je gebruikt wat je hebt en voorlopig kan dat dank zij die kleine bevolking in dat t.o.v. Nederland enorme land.
    Moet ik nu ook een gesubsidieerde pelletkachel aan gaan schaffen om daarin Noors of canadees hout te verbranden om lekker circulair bezig te zijn.
    Voor de Noren is gas en olie toch vooral waar om te verkopen. Waterkracht plenty. Iets waar Duitsland graag gebruik van zou maken

 11. Frans Galjee 10 augustus 2018 om 12:37 - Antwoorden

  Frits,

  “ Op basis van CFD-simulaties is vastgesteld dat molens op een zekere minimum afstand van elkaar moeten staan om een onderlinge beïnvloeding (dus vermogensverlies) te voorkomen. “

  Alweer 15 jaar geleden is er bij ECN een programma ontwikkeld voor optimale plaatsing van windturbines in parken. Of dat op basis van CFD is gedaan weet ik niet.

 12. Peter van Beurden 10 augustus 2018 om 13:13 - Antwoorden

  Geert,
  Sommetje?

 13. Wim van Dijk 10 augustus 2018 om 13:27 - Antwoorden

  wat ik mis in de discussie is het niveau van besluitvorming bij het tot stand komen van windturbineindustrieparken, want dat lijkt me een juiste benaming.De politiek maakt ten onrecht gebruik van de Crisis- en herstelwet om de energietransitie, zoals zij die voor ogen hebben er door te drukken. De lagere overheden(provincies en gemeenten) worden buiten spel gezet. Den Haag beslist!En aan de toekomstige slachtoffers (de bevolking dicht bij de turbines wonend) wordt al helemaal niets gevraagd. Bewoners van de getroffen dorpen worden blijk gemaakt met een bijdrage aan het zwembad of het dorpshuis, terwijl de windboeren slapend rijk worden. Over eerlijke verdeling van de lusten en de lasten gesproken!!! Verder worden geluidsnormen aangepast op een zodanige manier, dat ze niet worden overschreden. De schade die laagfrequente trillingen kunnen veroorzaken worden van de tafel geveegd, ondanks het feit, dat steeds meer studies de risico’s voor de gezondheid aantonen. Nog even aan het slot:als door deze stalinistische besluitvorming de democratie ernstig wordt aangetast is het einde zoek!

 14. Marjan Waldorp 10 augustus 2018 om 15:09 - Antwoorden

  Waarom leren politici en bestuurders niets van ervaringen elders opgedaan?

  Waarom denken politici in Nederland en Belgie, dat zij de z.g. energietransistie
  tot een succes kunnen maken, waar de Energiewende in Duitsland totaal mislukt is?

  Ook de mooie duurzame job-creatie gaat in Duitsland steeds meer in rook op.
  Bosch -de grootste zonnepanelen bouwer in Duitsland- trok zich in 2013 volledig
  uit de markt terug. Weg banen in de voormalige DDR!

  De investeringen in nieuwe windparken zijn met 75% gedaald!
  Ook hier al banen weg.

  300.000 Duitsers zijn van het net afgesloten. Konden de rekening niet meer betalen.
  Ja, zo goedkoop is de z.g. hernieuwbare energie!

  Vanuit Rusland wordt er een nieuwe gasleiding naar Duitsland gelegd.
  Ze gaan dus meer fossiele brandstoffen gebruiken, niet minder!

  Duitsland wekt nog steeds -ondanks de Energiewende- haar elektriciteit op met
  25% bruinkool en 15% steenkool.
  Hele dorpen worden voor de bruinkoolwinning gesloopt.

  Ja, die Energiewende is een eclatant succes!

  Maar in Nederland kijken we naar een piepklein Deens eilandje met 4000 inwoners.
  Dat is het geweldige voorbeeld voor een compleet land met 17 mln inwoners.

  Onze politici zijn volledig mataklap geworden.
  De publieke omroep huilt kritiekloos mee.

  Hoe lang kan dit nog goed gaan?

  Wat mij betreft is niet de vraag hoe de wereld gered moet worden,
  maar hoe wij gered kunnen worden uit de klauwen van de wereldverbeteraars.

  • Peter van Beurden 10 augustus 2018 om 15:51 - Antwoorden

   Marjan
   Zo beleef ik dat nu ook. Meerder keren heb ik verschillende lezingen van Hans Werner Sinn gevolgd. Die legt volgens mij heel duidelijk uit waar de schoen wringt. Toch ondersteunt hij de gedachte dat de aarde versneld opwarmt. Hij ziet zonne-en windenergie niet als een begaanbare weg als energievoorziening voor een moderne staat.

  • Marjan Waldorp 10 augustus 2018 om 16:18 - Antwoorden

   En,
   Met het failliet van de Duitse zonne industrie
   gingen niet alleen 30.000 banen verloren,
   maar verdampte ook meteen 500 mln Euro
   subsidies.
   Ja, hernieuwbaar gaat altijd hand in hand
   met gratis geld!

   • Peter van Beurden 11 augustus 2018 om 00:34 - Antwoorden

    Marjan
    Je bedoelt waarschijnlijk 25 miljard per jaar 520 miljard in totaal.

 15. Hugo 10 augustus 2018 om 16:20 - Antwoorden

  Marjan
  Voor heel veel mensen is dit een ver van mijn bed show.
  Ondertussen gaat het als het ware als een veenbrand de overheid geeft SDE+ nu subsidiebeschikkingen af voor weinig energie intensieve weer afhankelijke wind en zonnestroom.
  Daar merkt de burger nog niets van tot de zogenaamde duurzame rommelstroom op het net kom dan moet de “subsidie”direct via de stroomrekening worden opgehaald. Ook moeten de aansluitingen van de nieuwe windparken uit de netwerkkosten komen. Zo lijkt het dat windstroom goedkoper wordt
  Dan is er nog 20 miljard netwerkuitbreiding nodig die via de post netwerkkosten eveneens bij de burger wordt opgehaald. Als de projecten op stoom komen kan de SDE+ subsidie worden opgehaald via de post opslag duurzame energie.

  En dan wordt de burger wakker Er blijkt een gigantische hap uit hun gezinsbudget gehaald te worden een groot deel van de gezinnen zit nu al in de knel zorgverzekering, hogere BTW , stijgende prijzen en een grote groep beneden modaal kunnen nu al amper het hoofd boven water houden .

  En wat krijgen we er voor stroom is stroom dat is niet anders alleen de kans dat er regelmatig geen stroom meer is wordt groter.
  En waar we het over hebben een voorbeeld het gemini windpark de grootste op zee daarvoor is een subsidie van 3,5 miljard gereserveerd. 600 MW opgesteld windvermogen, weerafhankelijke stroom. De productiefactor is ongeveer 40% het park levert stroom voor 780.000 huishoudens en dat lijkt gigantisch veel. De praktijk is anders, alle 7,7 miljoen huishoudens gebruiken 4% van het totale finale energiegebruik in de vorm van stroom. Dat windpark levert dan in de praktijk iets meer dan 0,4% van ons totale finale energiegebruik.
  En als er niet of weinig wind is komt er niets uit, waait het boven windkracht 6 dan piekt dat windpark met 600 MW
  Voor die “rommel” wordt 3,5 miljard subsidie opgehaald.

  • Peter van Beurden 10 augustus 2018 om 18:05 - Antwoorden

   Hugo
   Zou het kloppen dat ik al die potentiële rekenwonderen op afstand nu hoor roepen “Ja maar alle beetjes helpen”

   • Hugo 10 augustus 2018 om 18:27 - Antwoorden

    Peter
    Als die beetjes samen met niet werkende warmtepompen meer dan 300 miljard gaan kosten en dat geld zal worden opgehaald bij de huishoudens dan helpen die beetjes alleen de projectontwikkelaars off shore bouwers, de windmolen bouwer etc. Weet wel dat de bouwers precies weten hoe die dingen werken en dat ze niet energie intensief genoeg zijn.
    Dat betekent een complete ineenstorting van de Nederlandse economie. Waanzin iets anders kun je er niet van maken.
    De Nederlandse huishoudens gebruiken ongeveer 20% van de gasproductie en de afgelopen 20 jaar is het huishoudelijk gasgebruik met 18% afgenomen terwijl het aantal huishoudens veel groter is geworden. Aardgas CH4 is de schoonste fossiele brandstof het grootste deel wat uit de schoorsteen komt is waterdamp en toch worden alle huishoudens opgezadeld met warmtepompen en moeten daarvoor inclusief isolatie minimaal 30.000 euro lenen. Wie kan dit geen waanzin noemen

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK