Het klimaatschip

Een bijdrage van Jeroen Hetzler. Het wil niet erg vlotten met de plannen voor een concreet beleid om de Parijse klimaatdoelen te bereiken. Dit heeft verschillende oorzaken. Een belangrijke, zo niet de belangrijkste, is de onverenigbaarheid van de beoogde doelen en de betaalbaarheid ervan, alsmede de verdeling van die kosten. Verder leiden de verschillen in [...]

Door |30 september 2018|17 Reacties

Klimaatflagellanten

Nederlanders zijn in het algemeen een nuchter volkje. Maar soms gebeurt er iets geks. Dan laten zij zich meeslepen door een hype en lijken zij in de greep te komen van iets dat niet anders dan hysterie kan worden genoemd: in dit geval die verschrikkelijke opwarming van de aarde (die maar steeds niet wil komen). [...]

Door |30 september 2018|69 Reacties

Kosten windenergie-2: Antwoorden van minister Wiebes

Fred Udo. Een bijdrage van Fred Udo. Er is wat commotie rond het artikel in Climategate over de economische terugverdientijd van windturbines: “Welvaartsverlies door Windenergie – de Sommetjes” Dat artikel wordt verder aangeduid als artikel-1. Achter deze tekst staat een lijst met de gebruikte afkortingen. Artikel-1 beschouwt de windindustrie als een industrie met [...]

Door |29 september 2018|25 Reacties

Sisyphus en CO2

Een gastbijdrage van Bert Pijnse van der Aa. Sisyphus was een sluwe man, maar beging de vergissing de goden uit te dagen. Hij wist telkens aan hen te ontsnappen, maar verergerde hiermee zijn uiteindelijke straf. Die luidde dat hij tot het einde der tijden een rotsblok tegen een berg moest duwen. (Bron: Wikipedia ) Alle [...]

Door |28 september 2018|43 Reacties