CO2-angst als geopolitiek wapen?

Von Clausewitz.

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

In het verleden ondernam men een oorlog om een machtsfactor uit te schakelen. Oorlog was/is een verlengstuk van politiek zoals Von Clausewitz stelde in zijn boek Vom Kriege. Thans vervangen klimaatdoelen via de CO2-doctrine de kanonnen van weleer. Of specifieker gezegd: het Europese geloof in het sprookje van de AGW-hypothese (Anthropogenic Global Warming: door de mens veroorzaakte catastrofale opwarming) is het politieke verlengstuk geworden van een in wezen marxistische politiek. Zie hier en hier.

Immers, klimaatalarmisme is tot een links politiek verlengstuk verheven om de marxistisch doelen van het internationaal socialisme te bereiken. Dit lijkt mij thans uitsluitend haalbaar in Europa daar alle grote opkomende economische machten de klimaatdoelen met een welwillende glimlach aan hun geopolitieke laars lappen en het klimaatgewauwel negeren evenals Greenpeace c.s.

Mij komt het dan ook voor dat het linkse geopolitieke klimaatdoel slechts tot gevolg zal hebben dat Europa zichzelf als geopolitieke macht definitief naar het tweede plan zal brengen door zijn postmoderne antiwetenschappelijke geloof in de klimaatdoelen, Nederland voorop. Nederland is zo obsessief dat het niet beseft dat de hele wereld met verbijstering toekijkt hoe het thans zichzelf om zeep helpt.

Dit is niet verwonderlijk, doordat partijen als GroenLinks en D66 geobsedeerd zijn om de linkse deugmens uit te hangen en het voortbestaan van onze maatschappij – en het belang van onze (klein)kinderen – te respecteren. Het afwijzen van de vigerende energiebronnen en deze verruilen voor inferieure rotzooi als wind, zon en biomassa, leidt evenwel onvermijdelijk tot maatschappelijke teloorgang en dus schade aan onze (klein)kinderen. Dit is de eigen schuld van Europa zolang men toelaat dat Greenpeace c.s. hier de dienst uitmaken. Ik denk dan ook dat hier eerder de directeur van Greenpeace met het VNO het beleid bepalen dan Rutte en zijn Ministers.

Amerika, Australië, heel Zuid-Oost Azië, Latijns Amerika, er is kortom geen weldenkend land dat vindt dat CO2 enig significante rol speelt. Zelfs Japan lijkt tot bezinning gekomen. Zie hier.

De rest van de wereld is, met Trump als spreekbuis, tot het inzicht gekomen, dat het gaat om een hoax van Internationaal Socialistische c.q. Lysenkoïstische makelij dat een poging doet wereldheerschappij te verwerven via de VN, i.c. IPCC, geen wetenschappelijk instituut, maar een politiek verlengstuk om wereldmacht te verwerven.

Alleen Europa is er in getrapt. De rest van de wereld ziet toe (met genoegen?) hoe Europa dan ook zichzelf te gronde richt met zijn klimaatbeleid. Zelfs Iran heeft het vertrouwen in Europa als continent van geopolitieke betekenis opgezegd.

Het wordt derhalve tijd om het IPCC en alle voorstanders van klimaatmaatregelen de deur te wijzen.

CO2 als geopolitiek wapen? Alleen als wapen om er zelfmoord mee te plegen. Dit had zelfs Von Clausewitz zich nooit kunnen voorstellen. Het is immers onvoorstelbaar dat een zo fysisch bewezen onbeduidende menselijke bijdrage aan het atmosferische CO2-gehalte tot een zo irrationele apocalyptische betekenis zou leiden. De mens is helaas overwegend irrationeel en makkelijk beïnvloedbaar, juist voor alarmisme.

Des te meer reden:

Ceterum censeo Legem Caeli delendam esse.

Bron hier.

Door |2018-09-03T18:48:28+00:005 september 2018|78 Reacties

78 Comments

 1. J. van der Heijden 5 september 2018 om 08:26 - Antwoorden

  “Amerika, Australië, heel Zuid-Oost Azië, Latijns Amerika, er is kortom geen weldenkend land dat vindt dat CO2 enig significante rol speelt.”

  Dit natuurlijk in tegen tselling tot alle grote wetenschappelijke verenigingen in de wereld.

  http://www.opr.ca.gov/facts/list-of-scientific-organizations.html

  Dus de politiek wil niet, maar de wetenschap zegt wat anders, jammer dat Jeroen met zijn angst voor links geen rechte oplossing kan bedenken, hij zit met zijn handjes voor zijn ogen heel hard “ik hoor niets” te gillen om vooral maar niet te hoeven accepteren dat er een probleem is

  • Boels 5 september 2018 om 09:04 - Antwoorden

   Zijn “alle grote wetenschappelijke verenigingen in de wereld” links?
   Het zou veel verklaren.
   Bijvoorbeeld, te veel pretwetenschappen.

   • J. van der Heijden 5 september 2018 om 09:13 - Antwoorden

    Nou Boels,

    Zoek het eens uit!

    Maar ik denk dat mensen in de natuurwetenschap eerder rechts dan links zijn

    Pretwetenschappers hebben geen enkele invloed op de wetenschappelijke consensus als het gaat over klimaatwetenschap

    • Cees 5 september 2018 om 09:59 - Antwoorden

     Oh nee? Linkje? Onderbouwing?

     Je zou toch op zijn minst kunnen vaststellen dat communicatiewetenschappers en politicologen etc. aardig weten te verhullen dat er geen wetenschappelijke consensus is en een bepaalde agenda er doorheen weten te drukken/communiceren..

    • Scheffer 5 september 2018 om 12:23 - Antwoorden

     Een niet te overzien aandeel in de sociale “wetenschappen” onderzoek (inclusief economie en sociale-psychologie) is in de eindconclusies niets meer dan een politiek gewenste mening of een verder te onderzoeken hypothese waarvoor verder onderzoeksbudget nodig is.

     Deze onderzoeken zijn vooral academisch-gewenste-politiek gestuurd en als de relatie met klimaat-verandering als onderzoeksthema in de opdracht is verwerkt is er bijna 100% kans op Rijks- en universitaire-subsidie.

     https://www.climategate.nl/?s=sociale+wetenschap

    • Hugo 5 september 2018 om 22:58 - Antwoorden

     J.vdH
     Van consensus is sprake als de leden van een bepaalde groep of gemeenschap gezamenlijk een overeenstemming hebben bereikt. Consensus betekent dus net zoveel als overeenstemming, gelijke visie, alom heersende mening.

     Wetenschappelijke methodes zijn onpersoonlijk. Dus, wat een wetenschapper ook kan doen als wetenschapper, om het even welke andere wetenschapper moet in staat zijn het te herhalen. Wanneer iemand beweert dat hij iets heeft kunnen meten of waarnemen met een zuiver subjectieve methode, en anderen kunnen hetzelfde niet herhalen, dan beoefent die persoon geen wetenschap. Wanneer wetenschappers het werk van een andere wetenschapper niet kunnen reproduceren, dan is dat een duidelijk teken dat de wetenschapper een fout heeft gemaakt in zijn ontwerp, de methodologie, de waarneming, de berekening of de calibratie.
     En daarmee is wetenschappelijke consensus een onmogelijkheid.

     • J. van der Heijden 6 september 2018 om 07:56

      Inderdaad Hugo,

      Ik las pas een interessante wetenschappelijke discussie dat de aarde een blokje was!

      Echt ik had het nog nooit gehoord en daarom was het natuurlijk een interessant artikel!

      /sarc

      Als tientallen wetenschappers geen fout kunnen vinden in elkaars werk dan heeft het weinig zin om hetzelfde nog eens over te doen en ontstaat er dus een consensus, dit is de basis voor verder diepgaand wetenschappelijk onderzoek.

      Maar probeer eens wat aan te tonen en schrijf eens een wetenschappelijk artikel wat de eigenschappen van CO2 onderuit haalt, tenslotte is daar brede wetenschappelijke consensus over, dus moet het een eitje zijn voor jou om aan te tonen dat het niet de eigenschappen heeft waar al die wetenschappers consensus over hebben bereikt!

      Ik wacht af! En in de tussen tijd niet weer allerlei persberichten kopiëren en kritiekloos becommentariëren

    • Boels 6 september 2018 om 09:52 - Antwoorden

     Zie wat ene James Lovelock ooit beweerde naar aanleiding van climategate:
     https://www.climategate.nl/off-topic-linkdump/comment-page-127/#comment-2213677

     Arthur Rörsch heeft gelijk, echte wetenschap behoort door geniale elite beoefend te worden.
     Niet door middelmatigheid want dan wordt consensus te snel als argument gebruikt.

   • Cathrien stroink 5 september 2018 om 20:35 - Antwoorden

    De (menselijke) geest wordt als vanouds te veel macht toe bedeeld. Lichaam en geest zijn EEN, de aarde kan zomaar door ons te gronde gericht worden.

    Dit alles geheel voorbij gaand aan de eigen wetten van lichaam en aarde als zelfstandige entiteiten.

    Er staan niet voor niets zoveel Boedhabeeldjes in Neerlands huis en tuin!

    • David 6 september 2018 om 11:20 - Antwoorden

     [de aarde kan zomaar door ons te gronde gericht worden.] het leven heeft inderdaad veel invloed.
     Eens bevatte de atmosfeer geen zuurstof maar vooral CO2. Planten dumpten zuurstof : agressief afvalproduct van fotosynthese.
     Dat moet alle leven toen hebben vernietigd.

  • Hetzler 5 september 2018 om 22:57 - Antwoorden

   @JvdH Eigenlijk ben jij wel koddig, want ik krijg niet de indruk dat het je om een serieus debat gaat of zelfs maar een gedachtewisseling. Kinderlijk dwarsliggen kenschetst jouw gedrag. Ik zou er niet trots op zijn, maar dit is uiteraard jouw keus. Ik denk daarom ook niet dat het je te doen is om wat feitelijk speelt en wat maatschappelijk van belang is. Jouw obsessief dwarsliggen begint effect te krijgen op de lachspieren en geeft des te meer reden om de aanhangers van de AGW-hypothese niet serieus te nemen. Die worden steeds meer een koddig relikwie van een zo langzamerhand archaïsch planeetreddend gedachtegoed. Zoiets als het leerzame Bommelverhaal van de tijwisselaar: https://nl.wikipedia.org/wiki/De_tijwisselaar
   Het getij denken te kunnen beheersen is net zo onzinnig als het klimaat kunnen beheersen. Het past in de postmoderne maakbaarheidsillusie, maar daarom is het nog geen natuurkundig feit. Succes met het verdedigen van een sprookje dat koddig zou zijn, als het niet onze welvaart te gronde zou richten.

   • Henk dJ 6 september 2018 om 07:03 - Antwoorden

    Hetzler, Eigenlijk ben jij wel pathetisch., want ik krijg niet de indruk dat het je om een serieus debat gaat of zelfs maar een gedachtewisseling. 

    Ik heb al zeker 10x gevraagd voor een onderrbouwing van je beweeing dat “AGW is een weerlegd sprookje”, maar jij weigert dat debat ten gronde aan te gaan. Zie 5 september 2018 om 13:16

   • J. van der Heijden 6 september 2018 om 07:50 - Antwoorden

    Jeroen,

    Ik heb niet het idee dat je ooit jouw mening over de wetenschap ook maar enigszins wetenschappelijk onderbouwt hebt. En dat zou een basis kunnen zijn voor een goede inhoudelijke discussie.

    Maar jij blijft liever leuzen verspreiden en weigert je mening over de wetenschap ook maar enigszins te onderbouwen en dat stel ik dan weer aan de kaak

    een wijs man schreef eens

    Het adagium is immers: wie beweert moet bewijzen. https://www.climategate.nl/2018/08/het-echte-feest/

 2. Aad 5 september 2018 om 08:51 - Antwoorden

  Zuid-Oost moet zijn Zuidoost
  tegen tselling moet zijn tegenstelling

  • J van der Heijden 5 september 2018 om 09:00 - Antwoorden

   Top Aad!

   Bedankt! Ik weegt dat jij veel betere dingen te doen hebt dan mijn spelling te controleren !

   Laat je niet van je werk houden!

   • Boels 5 september 2018 om 09:05 - Antwoorden

    Waarom gebruik je geen stylus i.p.v. de dikke vingers?

   • Aad 5 september 2018 om 09:38 - Antwoorden

    Tussen de bedrijven door.
    weegt moet zijn weet

   • Werff 5 september 2018 om 10:02 - Antwoorden

    @JvdH, jouw werk bestaat kennelijk uit het dagelijks reageren op deze site. Wie is jouw werkgever eigenlijk? Als lezen en schrijven al te moeilijk is voor jou, dan snap ik ook dat begrijpend lezen een brug te ver is. Vandaar ook jouw dagelijks gewauwel.

 3. Marc 5 september 2018 om 09:07 - Antwoorden

  Wat de onderbouwing voor Japan met de uitspraak “er is kortom geen weldenkend land dat vindt dat CO2 enig significante rol speelt. Zelfs Japan lijkt tot bezinning gekomen” is mij volledig onduidelijk. Het bericht gaat over curtailment t.g.v. het opstarten van kernreactoren. In NL heeft kernenergie ook voorrang op het net en ook in Europa mag curtailment toegepast worden indien netstabiliteit in gevaar is.

  Ik moest even opzoeken waarom er Zuid-Oost Azië als voorbeeld gebruikt werd maar snap het nu. China en India liggen niet in Zuid-oost Azië en juist deze 2 landen zijn wel volop bezig met renewables en ondertussen samen verantwoordelijk voor ca. 35% van de mondiale CO2 uitstoot.

  • Hetzler 5 september 2018 om 17:49 - Antwoorden

   @Marc belangwekkende overzichtskaarten met plannen voor kolen- en kerncentrales.. Laten weinig aan de verbeelding over w.b. ‘verduurzaming’. Dank voor de aardrijkskundige correctie.

   • Marc 5 september 2018 om 19:28 - Antwoorden

    En hoe precies haalt een overzicht van in aanbouw zijnde kerncentrales het statement onderuit dat China en India tegelijkertijd volop inzetten op renewables?
    Wist je niet dat China eind 2017 341 GW hydropower, 1463 GW wind en 130 GW PV in bedrijf had?

    • Hetzler 5 september 2018 om 21:01 - Antwoorden

     @Marc Je gelooft toch niet dat die 2 landen volop inzetten op EROI inferieure energiebronnen? Waarom anders zouden ze hun klimaatverplichtingen tot 2030 hebben opgeschort en versneld inzetten op kernenergie en kolencentrales? Tegen die tijd heeft Europa zich als machtsfactor om zeep geholpen door strikte opvolging van het Klimaatakkoord. Hoe naïef om dit niet te doorzien.

     • Marc 6 september 2018 om 06:07

      Dat jij dat niet kan voorstellen betekent niet dat het niet waar is. Misschien moet je je er een keer in verdiepen Jeroen in plaats van door jouw 1 dimensionale fossiele bril te kijken.

     • Chemical 6 september 2018 om 07:38

      Marc, je geeft geen antwoord op de vraag waarom China en India hun klimaat”verplichtingen” (beter is te spreken over “klimaatintenties”), opschorten tot 2030. Overigens ondervindt China ernstige problemen met het inpassen van windenergie in het stroomnet, zie:
      Wind energy rejection in China: Current status, reasons and perspectives, https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.08.008.

     • Hugo 6 september 2018 om 08:00

      Jeroen
      Ik denk dat tegen 2030 China aan de lopende band thoriumcentrales zal bouwen en die duur gaat verkopen. En wie nu groene onzintechniek wil verkopen zal dat ook in eigen land moeten opstellen.

     • J. van der Heijden 6 september 2018 om 08:02

      Chemical,

      dat is nu eenmaal de afspraak en dat heeft ook een goede reden

      https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_carbon_dioxide_emissions_per_capita

     • Boels 6 september 2018 om 08:39

      “dat is nu eenmaal de afspraak”

      En dat is tegen de afspraak “om de verworpenen der aarde te verheffen”.
      Groen is niet links, groen is dom.

  • F.W.Popma 5 september 2018 om 17:51 - Antwoorden

   Marc, hoe denk u een bevolking van bijna 3 miljard mensen, India en China samen, met renewables te laten functioneren. Ik ben nu in Hong King er staat wel geteld een windmolen. 260 miljoen mensen hebben in India te weinig te eten. Ik ben betrokken bij sommige projecten om voedselverspilling tegen te gaan en het op de plaatsen te brengen waar het nodig is. Denkt u nu echt dat dit met zonnepanelen bereikt wordt ? Deze mensen willen op zijn minst een koelkast. En als de zeespiegel stijgt waarom verhoogt men de dijken in Hong Kong, Shanghai of Ningbo niet ? Zij ze gek of zijn wij het ?

   • Hugo 6 september 2018 om 08:04 - Antwoorden

    F.W.Popma
    Omdat gemeten met peilschalen de zeespiegel al heel lang zonder versnelling stijgt en er geen enkele noodzaak is om in paniek te raken.

    • J. van der Heijden 6 september 2018 om 09:34 - Antwoorden

     Hugo,

     of omdat je niet weet war je het over hebt en de peilschalen wel een versnelling laten zien?

     tamino.wordpress.com/2017/01/30/sea-level-acceleration/
     ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter13_FINAL.pdf

     verder laten we het er niet over hebben of de “sceptische” reaguurders op climategate gek zijn, dat wordt een rare discussie.

     Heeft er iemand trouwens al eens geprobeerd om bijvoorbeeld de poreuze ondergrond van florida dicht te krijgen? of is dat gewoon onmogelijk (een beetje een retorische vraag)

     businessinsider.com/miami-floods-sea-level-rise-solutions-2018-4?international=true&r=US&IR=T

     • ronel 6 september 2018 om 10:34

      Page not found
      Jammer, ik zou toch eindelijk wel eens wat peilschaalmetingen willen zien waaruit die versnelling van jou onomstotelijk naar voren komt.

    • Dirk Visser 6 september 2018 om 10:57 - Antwoorden

     Hugo,
     Vooralsnog laten de meetstations aan de kust inderdaad geen versnelling zien van de zeespiegelstijging. Sinds ~1994 wordt ook mbv satellieten gemeten. Die meten op open zee, in kustgebieden kan niet gemeten worden. Het is zonder meer misleiding om die twee meetreeksen aan elkaar te plakken.
     De ‘open mind’ site van tamino is uitermate alarmistisch, op het hysterische af. Kritisch commentaar wordt geweerd.

     • J. van der Heijden 6 september 2018 om 11:12

      Vreemd

      dat wetenschappers wel een stijging zien, maar “sceptici”niet.

      En Tamino is niet “alarmistisch”, maar verwacht dat je een mening onderbouwd met data en niet wat roeptoetert en inderdaad hij blokkeert commentaar van mensen die zo maar wat roepen.

      De data is key

     • ronel 6 september 2018 om 11:50

      Ik zie nog steeds alleen maar bluf.
      Maar geen enkele peilschaal die een versnelling laat zien.

     • J. van der Heijden 6 september 2018 om 12:02

      Ronel,

      Nu ik wacht met smart op een wetenschappelijke publicatie die wat jij ziet bevestigd.

      Maar je zult wel weer alleen maar “zien” wat anderen je vertellen zonder enige wetenschappelijke onderbouwing.

      DH3 dus (wel behoorlijk hoog op deze site)

      Jammer

      http://www.paulgraham.com/disagree.html

     • ronel 6 september 2018 om 12:23

      Je lult je er weer onderuit, trol!! Waar is die peilschaal waar die versnelling uit af te leiden is??

     • J. van der Heijden 6 september 2018 om 12:53

      Ronel,

      je was zo goed opweg! Dit is weer een DH0 argument

      Probeer het eens met wetenschappelijk onderzoek!

      We estimate the rise in global average sea level from satellite altimeter data for 1993–2009 and from coastal and island sea-level measurements from 1880 to 2009. For 1993–2009 and after correcting for glacial isostatic adjustment, the estimated rate of rise is 3.2 ± 0.4 mm year−1 from the satellite data and 2.8 ± 0.8 mm year−1 from the in situ data. The global average sea-level rise from 1880 to 2009 is about 210 mm. The linear trend from 1900 to 2009 is 1.7 ± 0.2 mm year−1 and since 1961 is 1.9 ± 0.4 mm year−1.

      https://link.springer.com/article/10.1007/s10712-011-9119-1

     • Ronel 6 september 2018 om 14:41

      Je begint op onze premier te lijken, trol. Je draait om de hete brij heen.
      Ik vraag (voor de zoveelste keer) aan jou mij hier een peilschaal te tonen (dus een echte meting ter plaatse). Als je dat niet kunt zeg dat dan gewoon. Dus niet aankomen met satelliet sprookjes, zoals hierboven. Je wordt met de dag ongeloofwaardig. Maar ja, daar ben je nou eenmaal een trol voor.

  • bart 5 september 2018 om 18:09 - Antwoorden

   .wederom detailbeschieting marc…mvg..bart

 4. Boels 5 september 2018 om 09:08 - Antwoorden

  Het vervelende is dat de VN voornamelijk bestaat uit schurkenstaten.
  Lees het Handvest en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
  Dan kom je tot dezelfde conclusie.

  • Boels 6 september 2018 om 08:44 - Antwoorden

   De 2 nietleukers hebben het Handvest en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens niet gelezen of zijn het niet eens met de inhoud.

 5. David 5 september 2018 om 10:19 - Antwoorden

  Anno 1970 voorspelden futurologen dat de mensheid zich in het jaar 2000 voornamelijk nog met zang en dans zou vermaken.
  Gerobotiseerde fabrieken zorgden dan voor onze materiële behoeften.
  Blijkbaar is er iets fout gegaan. Mijn kinderen werken nu nog meer dan ik vroeger.
  Jaarlijks struinend over technische beursen of een symposium bezoekend verbaas ik mij over de innovatie op vrijwel alle terreinen.
  In schril contrast hiermee staan de ideeën over onze energievoorziening.
  Dat worden harde lessen. Bovendien voorkomt de mega geldverspilling aan inferieure technologie echte research en innovatie.
  De natuur en ons nageslacht, dus waar wij het voor doen, zijn de pineut. Hoe lang kan ideologische verblinding standhouden?
  Wanneer treft een beeldenstorm de groene kousen kerk en haar valse profeten? Hoe lang nog voordat het klimaatalarmisme wordt bijgezet naast de eugenetica en schedelmetingen? Windmolens tegen klimaatverandering is als aderlaten tegen de mazelen.

  • Cathrien stroink 5 september 2018 om 11:06 - Antwoorden

   Hoelang?

   Er zal weer een muur oid moeten vallen. En dan is inmiddels de volgende ideologie/religie in de mode gekomen…..en zo voort, en zo voort.

   Het capitaal vindt altijd wel weer een of ander gat in de markt!

   • David 5 september 2018 om 17:16 - Antwoorden

    [Het capitaal vindt altijd wel weer een of ander gat in de markt!] precies, dat is de kracht van het kapitalisme.
    Als de staat bepaalt dan verdwijnt de markt en ook de democratie want nu stemmen we elke dag met onze portemonnee.

   • bart 5 september 2018 om 18:14 - Antwoorden

    .daar kan je professionele activisten voor inhuren…cathrien….hebben genoeg ervaring …NAM..Kolencentrales….Kerncentrales…etc…mvg..bart.

    • Cathrien stroink 5 september 2018 om 20:24 - Antwoorden

     Precies. En die heten dan kritisch te zijn, want activistisch. Plus ” moedig” uiteraard!!

 6. Stan 5 september 2018 om 10:43 - Antwoorden

  Ik denk eerlijk gezegd dat de links geopolitiek slechts een speelbal is van de fossiele brandstof industrie. Het eco industrieel complex lijkt mij alsnog slechts een klein deel van de winst te pakken (gezien het kleine aandeel in de totale energievoorziening) en als alle ‘duurzame’ energievoorzieningen straks falen dan valt er voor hen niets meer te halen. Zij zijn denk ik slechts een groep die wij mogen aanwijzen als de grote boosdoener. Uiteraard valt niet te ontkennen dat deze groep op dit moment nog in een goede positie zit. Maar daar waar het faalt vallen al de eerste slachtoffers onder de ondernemers die goed geld hebben verdiend de afgelopen jaren.

  De VS lijken nu als een soort bevrijder van de AGW op te treden. Komt op mij over zoals het tijdens WOII blijkt te zijn gegaan. Eerst een oorlog veroorzaken en dan zogenaamd ons daar weer van bevrijden. Ondertussen mooie winsten pakken, marktaandeel veilig stellen en macht centraliseren.

  Overigens vind ik het verder kwalijk dat milieuproblematiek op deze manier vereenvoudigd wordt tot CO2 uitstoot. We hebben namelijk wel degelijk een impact op de natuur, maar die breng je veel beter in kaart met een levenscyclus analyse. Daarbij is de uitstoot slechts een deel van de factoren die bekeken wordt.

  • Scheffer 5 september 2018 om 12:38 - Antwoorden

   “LEVENSCYCLUS ANALYSE”, is het enige zinnige in je reactie, Stan!

   Daarbij aangevuld, de uiterste voorwaardelijke KETENANALYSE van alle huidige “duurzame” ideologische uitwassen in de klimaatpolitiek, die thans slechts een verplaatsing zijn van alle gepolitiseerde klimaat-/milieu-consideratie, naar meer oneconomisch ineffectief grondoppervlaktegebruik en naar meer milieu-vervuiling bij het delven naar zeldzame grondstoffen/metalen door zogenaamd “duurzaam”.

  • Bart van Oerle 5 september 2018 om 13:15 - Antwoorden

   “Komt op mij over zoals het tijdens WOII blijkt te zijn gegaan. Eerst een oorlog veroorzaken en dan zogenaamd ons daar weer van bevrijden.”

   Heb je ‘From JFK to 911: everything’s a rich man’s trick’ gekeken? Of waar heb je deze info vandaan?

   • Stan 5 september 2018 om 15:10 - Antwoorden

    Ik zal het eens opzoeken. Is al weer een paar jaar geleden dat ik dit zag.

    Het valt mij op dat op deze website vooral de groene industrie het hard te verduren heeft, maar de fossiele industrie gespaard blijft.

    • Hans Labohm (Hoofdredacteur)
     Hans Labohm (Hoofdredacteur) 5 september 2018 om 15:42 - Antwoorden

     Stan,

     Je schrijft: ‘Het valt mij op dat op deze website vooral de groene industrie het hard te verduren heeft, maar de fossiele industrie gespaard blijft.’

     Dat is juist. Waarom? Omdat de fossiele industrie ons reeds meer dan een eeuw van betrouwbare en betaalbare energie voorziet, die een cruciale rol heeft gespeeld in de wereldwijde welvaartsgroei die zonder precedent is in de menselijke geschiedenis. Als de fossiele industrie een ‘sabattical’ zou nemen, zou dat onze samenleving geheel ontwrichten. De hernieuwbare energie kan niet zonder subsidies en heeft een inferieure EROI, waardoor deze nooit de plaats kan innemen van fossiel zonder onvoorstelbare welvaartsverliezen. Op deze website trachten we door publicatie van objectieve informatie tegenwicht te bieden aan de onophoudelijke propaganda en desinformatie vanuit de hernieuwbare sector.

     • Henk dJ 5 september 2018 om 18:44

      De fossiele energie wordt hier wel zeer ééndimensionaal bekeken. De nadelen ervan worden volledig genegeerd. Fijn stof, NOx,… De verborgen kosten ervan worden zelfs niet vermeld. Om maar één aspect re vernoemen: de impact ervan op gezondheid zijn ondubbelzinnig bewezen: verhoogd aantal hartaanvallen en overlijdens bij ouderen, astma, leerachterstand en autisme bij kinderen, ademhalingsproblemen,… Dit alles heeft niet alleen een impact op de gezondheidszorg (en het budget daarvoor), maar ook op het dagelijks leven van vele mensen.

      Maar daar wordt zelfs niet over nagedacht op deze website. Lang leve de luchtvervuiling !

     • Bart van Oerle 5 september 2018 om 22:07

      @Henk dJ

      Nou nou Henk, wat is ’t allemaal verschrikkelijk. Al eens bij stil gestaan hoe we ’t hier op aarde met z’n bijna 8 miljarden kunnen uithouden? Als het niet voor fossiel was geweest dan hadden we nog steeds met slechts 1 miljard hier rondgelopen, zoals rond 1800.
      Dat wil dus zeggen dat 7 op de 8 mensen hier hun leven aan fossiel te danken hebben. Daar vallen jouw nadelen zwaar bij in ’t niet.

     • Henk dJ 5 september 2018 om 22:29

      Bart, je bent weer kortzichtig ééndimensionaal. Je vergeet het effect van gezondheidszorg, proper water, vaccinatie, hygiene, verbeterde landbouw, educatie,… op bevolkingsgroei.

     • Stan 5 september 2018 om 22:38

      Hans en anderen,

      Dank voor de reacties. Ik ben het eigenlijk met alle reacties eens. Ik geloof niet in hernieuwbare energie. Ik realiseer me dat het huidige welvaartsniveau aan fossiele brandstoffen te danken is en niet te bereiken was geweest met windmolens, zon e.d.
      Theo Wolters zijn standpunt over fossiele brandstof in een artikel over kernenergie spreekt mij aan.
      Begrijp me niet verkeerd, ik wil af van geloof in AGW alarmisme en ik wil liever dat we fossiele brandstoffen blijven gebruiken dan dat we overstappen op vormen van energie die niet rendabel zijn en de economie kapot maken (ik geloof overigens niet dat het zo ver zal komen).

      Tegelijk denk ik dat het gevaarlijk is om te veel sympathie te hebben voor fossiele brandstoffen. Die industrie wil ook maar 1 ding en dat is DE grootste speler blijven op de energiemarkt. En in zo’n geval staat dat belang op de allereerste plaats en is al het andere van ondergeschikt belang.
      Dan wil je inzetten op een strategie om die positie voor nu en voor altijd te behouden. En die strategie mag zeker niet falen.
      Het is volgens mij niet heel ingewikkeld om na te gaan hoe dat gebeurt. De basis is denk ik dat je een theorie nodig hebt die zowel voor- als tegenstanders voor je karretje spant. En ik vraag me af of hier mensen zijn die hier ook over nadenken.

      Misschien is het een idee als ik gewoon een paar vragen noem in plaats van te zeggen wat ik meen te zien. Wie weet brengt me dat weer verder.
      – Hoe groot is het percentage energie bedrijven dat zich bezig houdt met hernieuwbare ‘duurzame’ energie ten opzichte van de totale energie markt? Is dit daadwerkelijk een groep die we moeten vrezen omdat hun marktaandeel toeneemt? Zullen zij er over 50 jaar nog zijn?
      – Verdient de olie industrie indirect aan hernieuwbare energie?
      – Stel dat over 2 jaar AGW weerlegt wordt en het inderdaad een hoax bleek te zijn, heeft de fossiele brandstof industrie dan baat gehad bij de gevolgen van AGW alarmisme? Hebben ze bijvoorbeeld tijd gewonnen? Zal de weerlegging van AGW hen een vrijbrief geven om gewoon door te gaan?
      – Stel dat over 10 jaar er een veilige vorm van kernenergie beschikbaar is (of iets anders), moeten we daar dan op overschakelen? Of moeten we daarmee wachten tot alle fossiele brandstoffen op zijn? Indien het laatste, waarom?

      Hier nog een schema van hoe ik het zie:

      groep 1:
      – voorstander AGW –> tegenstander fossiele brandstof –> voorstander hernieuwbare energie

      groep 2:
      – tegenstander AGW –> voorstander fossiele brandstof / kernenergie

      Resultaat groep 1:
      Situatie 1:
      – Zolang niet bewezen is dat hernieuwbare energie niet rendabel is, behoudt fossiele brandstof het grootste aandeel van de energiemarkt.
      Situatie 2:
      – Op het moment dat men beseft dat hernieuwbare energie niet rendabel is, zal men tegen hernieuwbare energie zijn en daarmee vanzelf voor fossiele brandstof. Marktaandeel fossiel blijft behouden.

      Resultaat van groep 2:
      – Fossiele brandstof behoudt grootste aandeel van energiemarkt. Men hoopt op alternatieven in de toekomst, maar ja…

     • Bart van Oerle 6 september 2018 om 02:51

      @Henk dJ

      Nee, Henk, je gaat het pas zien als het doorhebt en jij hebt het blijkbaar nog niet door.

      Al die punten die jij opnoemt, zijn mogelijk gemaakt door fossiele energie. Neem educatie, hoe kan het dat gezinnen hun kinderen naar school konden sturen? Doordat de ouders/de vader al genoeg inkomen voor het gezin konden verdienen. Waardoor? Doordat de goederen goedkoper waren geworden. Waardoor? Door de inzet van machines bij fabrikatie en in de landbouw. Waardoor? Door de toepassing van fossiele energie.

      Zelfde geldt voor wetenschappelijk onderzoek. Doordat de productie in de maatschappij omhoog ging, kwam er tijd en geld vrij voor mensen om onderzoek te doen naar vaccinatie, anti-biotica, belang van hygiëne.
      Nu was het belang van hygiëne mijns inziens al eeuwen bekend, maar hoe leg je riolering en waterleidingen aan én laat je ze functioneren zonder fossiele energie? Dat is niet te doen.

      Ook de informatievoorziening is door fossiele energie in een stroomversnelling gekomen. Kranten werden steeds goedkoper door het gebruik van machines bij het drukken, maar ook bij het maken van het papier etc. etc. etc.

      Je kan dus heel veel ontwikkelingen terugvoeren naar het gebruik van fossiele energie. Natuurlijk is het maar gissen hoe de wereld zich verder ontwikkeld zou hebben zonder die goedkope vormen van energie, maar het lijkt mij geen toeval dat die enorme welvaartstoename tegelijk opgaat met meer en meer gebruik van fossiel.
      Om nog maar eens een sterke correlatie te benoemen trouwens…

     • Boels 6 september 2018 om 07:15

      @Stan 5 september 2018 om 22:38:

      “Stel dat over 10 jaar er een veilige vorm van kernenergie beschikbaar is (of iets anders), moeten we daar dan op overschakelen?”

      Ja.

      “Veilig” is een relatief begrip.
      Er liggen honderden kilometers veilige wegen die onveilig worden gemaakt door drugs- en smartphoneverslaafden.
      Dat soort figuren moet je dus niet inzetten als brug- en sluiswachter of pompbediende.

      Frankrijk produceert voor zo’n 90% aan elektriciteit uit kerncentrales.
      Tsjernobyl werd veroorzaakt door een stupide ambtelijk communistische ingreep waarmee veiligheidsprocedures werden omzeild.
      Fukushima had te maken met aardschokken en een tsunami, zonder deze natuurverschijnselen hadden we nooit gehoord van ontwerpfouten in de koelsystemen (te laag geplaatst en liepen onder water).

      Nuchter beschouwd is kernenergie al veilig, mits strikte veiligheidsnormen in acht worden genomen.

      Groen houdt niet van normen en feiten, want dat zijn ook maar meningen.

     • Henk dJ 6 september 2018 om 19:26

      Bart van Oerle: ik ontken niet dat fossiele brandstof in hetverleden een bijdrage heeft geleverd aan vooruitgang en ontwikkelen. Maar het was zeker niet de enige factor. Maar met die uitleg van jou kun je dus weer mooi negeren hetgeen ik heb aangehaald over fossiel: “de impact ervan op gezondheid zijn ondubbelzinnig bewezen: verhoogd aantal hartaanvallen en overlijdens bij ouderen, astma, leerachterstand en autisme bij kinderen, ademhalingsproblemen,… Dit alles heeft niet alleen een impact op de gezondheidszorg (en het budget daarvoor), maar ook op het dagelijks leven van vele mensen”.

      Alleen maar kijken naar de voordelen en de nadelen negeren, dat is kortzichtig. Maar ik heb nog NOOIT een artikel of reactie op climategate.nl gelezen over deze problemen met fossiel. JIj wel?

     • Bart van Oerle 6 september 2018 om 21:14

      Henk, volgens mij snap je het nog steeds niet helemaal.

      Energie is waar het leven mee begint, het is de ultieme bron. Normalerwijze is het de zon waar we onze energie vandaan haalden, danwel direct of anders in opgeslagen vorm, als biomassa. De hele menselijke maatschappij is gebouwd met energie en heeft ook constant energie nodig om voort te blijven staan en verder te groeien. Meer energie betekent vooruitgang, minder energie betekent stilstand of aftakeling.
      Zo bezien is extra energie, lees fossiel, niet de enige, maar wel factor met verreweg de grootste invloed op met welke snelheid verdere ontwikkeling voort gaat. Alles draait om energie, zonder energie gebeurt er niks.

      Nu draag jij terecht een aantal nadelen aan, inderdaad die moeten we niet ontkennen. Maar door te verzuimen ertegenover te zetten voor hoeveel welvaart fossiele energie gezorgd heeft, creëer je een scheef beeld.
      Als je de balans opmaakt dan zijn de voordelen van fossiele energie vele ordes van grootte groter dan de nadelen. Inderdaad zoals ik schets, bijna 90% van de wereldbevolking heeft zijn leven aan fossiel te danken en dat tegenover een klein percentage mensen die in hun leven te maken krijgen met negatieve gevolgen.
      Als je je dat realiseert, zul je moeten erkennen welk een zegen fossiele energie voor de mensheid was, en nog steeds is.

     • Bert pijnse van der Aa 6 september 2018 om 22:18

      Toevoeging @ Stan : zal zijn , tot de laatste druppel uit de aarde zal zijn geëxtraheerd.

      De ‘ problemen ‘ die hr. Henk aanhaalt zijn juist voorkomen geworden of werden opgelost door de mogelijkheden van fossiele brandstoffen. Op mijn site heb ik in de ‘ energiebibliotheek ‘ een overzicht van die uitvindingen gemaakt . http://www.bureaulesswatts.nl

      Het is daardoor, dat in eerste instantie de wereldbevolking exponentieel toenam door de razendsnel verbeterde voedselvoorziening ( dankzij transport ) en daarna de ontwikkelingen zich razendsnel opvolgden . ( matt Ridley )

      Zoals gesteld zijn ‘ hernieuwbare’ bronnen ook output van fossiele industrie , dus daarmee vervallen ook de argumenten van hr Henk , die overigens vooral tendensieus, misleidend en vooral op de onderbuik gericht zijn en zorgen voor die hyper hysterische wereld van nu . ( in de 19de eeuw hadden ze pas vervuiling , in London bijvoorbeeld ) Sterker: ze worden daardoor verstrekt in een spiraal naar beneden ( of naarboven zo je wilt voor de Henks ) Er is maar één bron die de aarde van energie voorziet en dat is Onze Zon . In de vorm van indirecte energie – fossiele brandstoffen – of directe energie : planten . ( niet biomassa, want dat is de commerciële term voor bedrijven die net doen alsof daarmee fossiele brandstoffen zouden kunnen worden vervangen , maar dat gaat niet als de term ‘tijd ‘in rekening wordt gebracht . E=Pxt : windmolens, zonnepanelen en biomassa maken niet alleen de term (t) kleiner , maar ook de term ( P ) , waardoor er van E weinig meer overblijft en dan ben je inderdaad weer terug in de tijd dat ‘ alles nog goed was ; de tijd van Henk , toen mensen niet ouder werden dan 50 jaar .

    • Boels 5 september 2018 om 16:46 - Antwoorden

     “Het valt mij op dat op deze website vooral de groene industrie het hard te verduren heeft, maar de fossiele industrie gespaard blijft.”

     De “groene industrie” is niet groen.
     Natuur en landschap wordt vernietigd door ideetjes over maakbare natuur en de wens dat fundamentele uitgangspunten van de natuurkunde door de politiek kunnen worden gedefiniëerd..
     Dat is het verheerlijken van cultuswetenschap.
     Geen enkele groene oplossing draagt bij aan de oplossing van de verpolitiseerde klimaatverandering.

     Vooralsnog is fossiel de enige energiedrager die gezorgd heeft voor een voor de mens leefbare wereld.
     Vooralsnog is fossiel de enige energiedrager die gezorgd heeft voor ruimte voor subsidies aan mensvijandige instellingen.

     • Stan 6 september 2018 om 15:14

      @Boels ok duidelijk. Maar wat is dan de rol van fossiel daarin?

    • Bert pijnse van der Aa 5 september 2018 om 18:10 - Antwoorden

     de ironie wil dat ‘groene energie ‘ output is van de fossiele industrie , waardoor de voorraden versneld worden opgesoupeerd en het milieu, dat beschermd moest worden, onevenredig hard wordt vernield met de inzet van natuurlijke grondstoffen, eufemistisch aangeduid met ‘biomassa’ , als vervanging. Dat kan toch geen groen mens redelijkerwijs verdedigen ?

     • Stan 6 september 2018 om 12:53

      @Boels, zou je dit misschien verder kunnen toelichten?

      “Vooralsnog is fossiel de enige energiedrager die gezorgd heeft voor ruimte voor subsidies aan mensvijandige instellingen. “

     • Boels 6 september 2018 om 13:13

      @Stan:
      “mensvijandige instellingen”
      Dat zijn de gesubsidieerde institutionele natuur- en milieuorganisaties die denken in termen van maakbare natuur.
      Dat is een verdienmodel, niet meer en niet minder.

      Echte natuur behoeft geen beheer en is in de aard gruwelijk.
      (Je ziet het na de droge periode die dienst deed als natuurlijke selectie; een paar buitjes en de natuur veert op als nooit te voren)

    • Chemical 6 september 2018 om 20:07 - Antwoorden

     Henk, kun je me studies aanreiken waarin ONOMSTOTELIJK is bewezen dat gebruik van fossiele brandstof heeft geleid tot een toename aan hartaanvallen en “overlijdens” van ouderen, en leerachterstand en autisme bij kinderen?

  • Gert Visser 5 september 2018 om 17:44 - Antwoorden

   “Eerst een oorlog veroorzaken en dan zogenaamd ons daar weer van bevrijden. ‘

   De VS veroorzaakte inderdaad direct de 2e wereldoorlog doordat Amerikaanse banken Nazi Duitsland volop financierden waarna het Amerikaanse bedrijfsleven het konden voorzien wapens, technologische kennis, industrieën en snelwegen. Allemaal om een militaire buffer te vormen tegen de toen boomende Sowjetunie.
   Dat het in 1940 letterlijk de verkeerde kant op escaleerde was niet bedoeld of gewild. Moet je er wel bij zeggen. Intussen is men wel steenrijk geworden van het geweld hier.
   Het verband met de huidige AGW zie ik niet.

   • Cathrien stroink 5 september 2018 om 20:15 - Antwoorden

    Interessant.

   • Scheffer 5 september 2018 om 20:45 - Antwoorden

    “Mijn Strijd” van ene besnorde A.H. ligt in de winkel voor je, Visser!

    • Gert Visser 6 september 2018 om 10:22 - Antwoorden

     Scheffer,
     Off-topic, maar A.H. was de (in eerste instantie nuttige) idioot die met behulp van Amerikaans kapitaal de Duitse wederopbouw mocht verzorgen na het Weimar-drama als nasleep van WO1. Dat meneer al voor 1930 enge dingen in zijn boek had opgeschreven deerde de kapitaal- en technologieverstrekkers niet. Duitsland moest en zou dé antagonist van de Sowjetunie worden. En de strategie van ‘kwaad met kwaad bestrijden’ lukte wonderwel. Pas toen de 2 titanen elkaar zo rond 1944 op sterven na dood hadden kwam de Engels-/Amerkaanse landing in Normandië. Intussen hadden zowel Nazi’s als Sowjets elkaar bestreden m.b.v. Amerikaans kapitaal en Amerikaanse technologie. De return-on-investment kwam in de vorm van Amerikaanse wereldoverheersing/hegemonie die tot op de dag van vandaag voortduurt.

     Dat boek wat je noemt ken ik al lang natuurlijk. Wie de geschiedenis vergeet is gedoemd haar nogmaals mee te maken.

  • bart 5 september 2018 om 18:19 - Antwoorden

   .stan…je hebt n goed inzicht in de ong/bekende hogere machten in de wereld…mvg…bart..

 7. gerard d'Olivat 5 september 2018 om 10:59 - Antwoorden

  Als von Clausewitz nu had geleefd en een hoge functie had gehad binnen het Amerikaanse leger, had zijn bureau vol gelegen met rapporten en verslagen hoe ‘klimaatsverandering’ van directe invloed is op de beslissingen die er worden genomen voor nieuwe strategieën, andere locaties enz.

  https://www.redanalysis.org/2018/06/11/the-u-s-navy-vs-climate-and-ocean-change-insecurity-1/

  En zo zijn er bijna maandelijks studies die op het brueau van de moderne von C. Interessant lees voer hoor Jeroen.

  https://climateandsecurity.org/militaryexpertpanel2018/

  Dan hoor en lees je uit onverdachte bron ook eens hoe onze ‘militair strategen’ erover denken…..

 8. Henk dJ 5 september 2018 om 13:16 - Antwoorden

  “het Europese geloof in het sprookje van de AGW-hypothese”
  Jeroen Hetzler: je verplicht me blijkbaar steeds weer om het te herhalen. Zo vraag ik al weken lang aan Hetzler voor een onderbouwing dat “AGW is een weerlegd sprookje” zou zijn. Ik heb het ondertussen al minstens tienmaal gevraagd, en je negeert het of je draait om de hete brij heen. Maar nooit maar enig bewijs dat die blinde overtuiging van jou ook maar enige kiem van waarheid zou bevatten.

  IK herhaal nog maar eens (climategate.nl/2018/08/76311/#comment-2211997) :
  Hetzler schreef recent: “Gelukkig hoef ik het niet te bewijzen.”
  Jawel Hetzler, je moet nog wel iets bewijzen. Een leugen die jij geregeld schrijft, maar nooit onderbouwt. Iets waar ik al weken naar vraag. Ik wacht nog steeds op jou bewijs dat “AGW is een weerlegd sprookje” zou zijn.(climategate.nl/2018/08/wetenschap-klimatologie-en-ideologie/#comment-2211743)
  Jij schreef dat. Jij hebt dus bewijsplicht. Jij citeerde bovendien zelfs ook “Wie stelt, heeft meteen ook de bewijsplicht.” en “Voor critici is het dus voldoende om aan te tonen dat de voorgestelde theorie de beschikbare waarnemingen onvoldoende verklaart.” En jij schreef zelf ook “Het adagium is immers: wie beweert moet bewijzen.” (climategate.nl/2018/08/het-echte-feest/)
  (einde citaat van 18 augustus)

  Hetzler blijft zich hierover in allerlei bochten wringen, maar het lukt hem niet om zo’n onderbowuing te geven en -belangijker nog- het lukt hem ook niet om toe te geven dat hij dit ook niet kan doen. Hij schreef er enkele dagen geleden zelfs nog een heel artikel over, waarin hij allerlei excuses bovenhaalde om toch maar niet te moeten antwoorden. climategate.nl/2018/08/klimaatmacht/#comment-2212829

 9. Henk dJ 5 september 2018 om 13:48 - Antwoorden

  “dat het gaat om een hoax van Internationaal Socialistische c.q. Lysenkoïstische makelij dat een poging doet wereldheerschappij te verwerven ”
  Recent werd Climategate.nl vergeleken met de complottertjes website wanttoknow.nl. Een volledig niet onderbouwde en van de pot gerukte uitspraak als deze van Hetzler, versterkt natuurlijk die vergelijking.

  Zolang de Hoofdredacteur dergelijke nonsens publiceert, kan hij niet verwachten dat zijn website enige maatschappelijke relevantie zal hebben.

 10. bart 5 september 2018 om 18:21 - Antwoorden

  .er viel weer veel te trollscrollen…mvg…bart…en allen smakelijk eten…en geen nieuws kijken…

 11. Anton Bakker 5 september 2018 om 19:20 - Antwoorden

  Hans L., 3/4 van de reacties slaat helemaal op niets door vdH en consorten of zichzelf meerdere malen. Er gebeurt nu veel in de wereld en het zou beter zijn om elkaar via dit medium op de hoogte te houden zonder dat non-value-adder gedoe van de alarmisten, die alleen reageren om de boel hier te verzieken. Zoals nu Australië met 200-400 jaar schaliegas, Realclimate die elkaar prijzen en geld geven, zoals Mann in 2018, Tony Hller die alles debunked wat temperaturen betreft, etc. Maar ook nu Nederland.

  • hjebbers 6 september 2018 om 01:57 - Antwoorden

   volkomen mee eens.
   ‘tegengeluiden’ zijn goed en nodig, maar zie weinig geen zinvolle tegengeluiden.
   is niet meer als trollenniveau.

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK