Kosten kernenergie

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Helaas blijkt dit een onderwerp van discussie dat doet denken aan de eveneens voortwoekerende ‘discussie’ over gesubsidieerde fossiele brandstoffen. Onzin, want ik ken geen ODE (Opslag Duurzame Energie) waaruit kolen of gas worden gefinancierd. Evenmin geldt dit voor kernenergie. Het ligt eraan waar in de wereld namelijk. Zie hier.

Daarom past het om een realistischer beeld te presenteren. Het ging om een reactie op dit artikel. Zie hier

Hieronder staat die betreffende reactie hierop in een artikel op CG van 6 september:

Artikel maakt de kop niet waar.

Inmiddels is het artikel achterhaald.

Ontmanteling Borssele zou 400 miljoen aan niet gereserveerd geld kosten (in tegenstelling tot wat het artikel beweerd).

Hinckley point kost 92,5 pond per Mwh in 2012. In 2025 wordt inbedrijfname verwacht. Bij een gemiddelde inflatie van 2% kost de stroom 11,8 eurocent per kWh. In 2050 (35 jaar contract) kost dat dan 23,6 eurocent per kWh. Vanaf 2025 gaat dat dus ca 3 miljard kosten voor 28 TWh aan stroom bij 90% beschikbaarheid.

Olkiluoto-3, de nieuwe Finse kerncentrale van 1,6 GW die per sept ember 2019 operationeel moet zijn kost ca. 8,5 miljard euro en was begroot op 3 miljard euro. Areva, een Frans staatsbedrijf moet 450 miljoen boete betalen voor de vertragingen.

M.a.w., er moet heel wat gebeuren voordat kernenergie betaalbaar wordt.

De voorbeelden die in deze reactie genoemd worden zijn niet representatief vanwege absurde veiligheidseisen en een halvering van de afschrijvingsperiode naar 30 jaar zoals de investeerders dit eisten. Over de resterende 30 jaar waarin ca. 90% van de kosten zijn weggevallen, zwijgt de reageerder. Areva heeft heel veel kennis verloren door de stilstand van kernenergie. Men doet er verstandiger aan om de strike price te nemen die gangbaar is bij andere investeerders zoals dit voorbeeld laat zien:

Strike price for Wylfa nuclear plant far lower than Hinkley Point. The guaranteed “strike price” for electricity produced by a new nuclear plant in Wales will be around £15 per megawatt hour lower than the deal negotiated for Hinkley Point C, according to people close to the negotiations. 31 mei 2018.

Dit is een hele verbetering. Zie hier en verder hier. In deze laatste link komt Hinkly Point, en zeker Wylfa, stukken lager uit dan wind op zee en op land en zonnepanelen.

Er zijn bovendien grote verschillen met bijvoorbeeld Azië. Europa dreigt zichzelf buiten spel te zetten door irrationele veiligheidseisen en is niet representatief.

Nu dan, hieronder volgt de reactie van een geraadpleegde energie-expert op bovenstaande kritische reactie op CG.

Kernenergie is nog steeds de goedkoopste energiebron voor de productie van “CO2-vrij geproduceerde elektrische energie” (Bedoeld wordt een productiemethode waarbij het proces zelf geen CO2 in de atmosfeer brengt. Voor het maken, opbouwen en onderhouden van de centrale wordt in de huidige omstandigheden natuurlijk nog wel CO2 in de atmosfeer gebracht. Echter voor een centrale die tijdens zijn levensduur zo verschrikkelijk veel elektriciteit produceert is dat, omgerekend per geproduceerde kWh, véél minder dan alle duurzaam genoemde productiemethoden van elektriciteit. Dus CO2-armer dan bijvoorbeeld windenergie, véél CO2-armer dan zonne-energie en ook héél veel CO2-armer dan verreweg de meeste vormen van bio-energie. Alleen energie uit waterkracht is nog gunstiger.

Ook absoluut is kernenergie een goedkope vorm van energie. In landen als China is kernenergie dat nog steeds. In ons vrije Westen is elektriciteit uit kernenergie uit nieuw gebouwde of nieuw te bouwen kerncentrales op dit moment duurder dan elektriciteit uit fossiel, maar altijd nog goedkoper dan elektriciteit uit zon en wind.

De leek vergeet dat je de kostprijs van met de tijd fluctuerende elektriciteit uit wind en zon niet één op één mag vergelijken met vraag–gestuurde continu gegarandeerd geleverde elektriciteit. Toch één op één vergelijken is óf dom óf manipulatief.

Elektriciteit nogmaals uit kernenergie is op dit moment voor nieuw te bouwen centrales inderdaad duur. Al is het zelfs nu nog altijd goedkoper dan energie uit wind en zon, al zal de massa dat niet weten, en zal zeker niemand uit het linkse kamp dat geloven. Triest eigenlijk!

Dat die kernenergie nu zo duur is komt omdat de veiligheidseisen tot extreme hoogte zijn opgevoerd, maar vooral omdat hierdoor financiering zo kostbaar is. Je moet je voorstellen dat je bij de bank een bedrag wilt lenen voor financiering van een kerncentrale, in stappen oplopend tot een bedrag van (bijvoorbeeld) 5 miljard Euro over tien jaar. Dat bedrag kan nog hoger worden en de termijn van tien jaar kan ook langer worden afhankelijk van de medewerking van de vergunningsgever en eventuele aanvullende eisen door die vergunningsgever. Ook afhankelijk van mogelijke procedures en rechtszaken aangespannen door actiegroepen.

De eerste rente en aflossing te betalen na 15 jaar, met een aflossingstermijn van bijvoorbeeld 25 jaar (dus 40 jaar na start), mits alles naar wens verloopt en er geen extra eisen van de overheid tot vertraging leiden en ook geen acties door milieuorganisaties en actiegroepen tot uitstel van inbedrijfstelling leiden. Dan kunnen die termijnen langer worden. Ook stopzetting en dus niet kunnen terugbetalen van de hoofdsom behoort tot de mogelijkheden als er politieke veranderingen komen of nieuwe technische ontwikkelingen er toe leiden dat het ontwerp moet worden aangepast.

Onder die voorwaarden wil niemand je geld lenen. Dan zal een bank die dat toch doet een heel hoge rente verlangen. Die zou starten vanaf tussen 8% en 10% ondanks dat de huidige “normale” rente zo laag is. En dat voor een centrale waarvan de kostprijs van de geproduceerde elektriciteit bijna alleen wordt bepaald door de kapitaalskosten!

Dat is de reden dat de recente grote kerncentrales in Finland en in Groot-Brittannië zulke hoge elektriciteitsprijzen gaan berekenen.

Met de nieuwe ontwikkelingen zoals de kleine standaardcentrales met zeer korte leveringstijd hopen fabrikanten uit de VS deze trend te doorbreken.

Overigens zal een grote kerncentrale die helemaal door de overheid wordt gefinancierd met lage rente ook een lage kostprijs voor de geleverde elektriciteit hebben. In onze Westerse maatschappij is dat echter nog niet denkbaar. Alleen in China en landen met een rechts regime kan dit nog en gebeurt dit ook.

(Opmerking: zou je echt geloven in catastrofale opwarming van de aarde door CO2, dan zou de enige methode om die catastrofe te voorkomen zijn de bouw van veel grote kerncentrales onder de paraplu van de staat tegen de rente die de staat zelf ook betaalt. Dan heb je veel en echt goedkope CO2-vrije energie tegen een echt lage prijs.)

Ik wijs graag op een interessant recent artikel in de NRC. Zie hier.

Reactie op het commentaar op het artikel van 12 september 2014 op de site van De Groene Rekenkamer.

“Artikel maakt de kop niet waar.”

Kop en inhoud van het artikel zijn in overeenstemming. Hij bedoelt dat hij het niet eens is met kop en inhoud.

“Inmiddels is het artikel achterhaald.”

Ondanks dat het artikel al van 4 jaar geleden dateert is de inhoud nog steeds correct. Wel zijn er daarna ontwikkelingen gekomen die de indruk wekken dat kernenergie duur moet zijn. Degene die dit commentaar geeft heeft niet door wat er gaande is.

Ontmanteling Borssele zou 400 miljoen aan niet gereserveerd geld kosten (in tegenstelling tot wat het artikel beweerd).

Er is door de Kerncentrale Borssele geld gereserveerd overeenkomstig met hetgeen door de kernenergiewet wordt voorgeschreven. Het gaat om een aanzienlijk bedrag, waarvan ik niet weet of dat openbaar is, dus hier niet kan noemen. In ieder geval heel erg veel hoger dan die hier genoemde 400 miljoen. Het gereserveerde bedrag bestaat uit een deel dat aangewezen is voor de ontmanteling en een deel dat is aangewezen voor de eindberging van het langdurig radioactieve materiaal. Ontmanteling zal duurder uitvallen dan oorspronkelijk ingeschat was, maar voor de eindberging is veel meer gereserveerd dan nodig is. Het totaal van de reservering zou toereikend moeten zijn. Dus conform het artikel uit 2014.

“Hinckley point” en “Olkiluoto-3”

Olkiluoto-3.

Deze kerncentrales in resp. Groot-Brittannië en Finland zijn inderdaad erg duur uitgevallen. In beide gevallen zijn de eisen van de vergunninggever tijdens de rit veranderd. Een kwestie van onvoldoende dichttimmeren van het eisenpakket voordat de eerste definitieve stap voor de bouw is gestart. Dat was onverstandig (precies hetzelfde is gebeurd bij de aanleg van de Betuwelijn, maar dat is geen reden om nooit meer een spoorweg aan te leggen).

Het verhaal over de invloed van inflatie op de kostprijs van geleverde elektriciteit is volslagen onzin. In de regel werkt die inflatie juist andersom, natuurlijk afhankelijk van de gekozen vorm van financiering.

“M.a.w., er moet heel wat gebeuren voordat kernenergie betaalbaar wordt.”

De anti-kernenergie bewegingen hebben het inderdaad gepresteerd dat er zoveel onzekerheden bij de bouw en inbedrijfstelling van kerncentrales zijn dat de financiering extreem duur is geworden (door hoge rente op de financiering). Voor een lange periode vol onzekerheden moet een miljardenbedrag gefinancierd worden, waarvoor pas na een lange periode van 10 tot 15 jaar, en wellicht langer, de eerste rente en de eerste afbetalingen volgen. Voor zo’n lange periode met zoveel onzekerheden staat geen bank te springen om de financiering te leveren. Aangezien de kostprijs van de te produceren elektriciteit nagenoeg alleen bepaald wordt door de kapitaalslasten leidt dit tot een veel hogere prijs dan nodig zou zijn.

Een oplossing is gevonden met de ontwikkeling van kleine kerncentrales, met korte leveringstijd, standaard te leveren “van de plank” (zoals je ook je auto koopt). In Amerika is die ontwikkeling vergevorderd. Meer kleine standaard centrales in een park van meerdere eenheden biedt trouwens vele voordelen. Al met al is, blijft en wordt kernenergie de goedkoopste vorm van energie voor de productie van elektriciteit. Het enige echte alternatief voor de toekomst.

Conclusie

De kostprijs van Europese kernenergie is moedwillig en op irrationele gronden opgeschroefd, maar staat niet in relatie tot de werkelijkheid van aanvaardbaar risico.

Door |2018-09-14T19:07:32+00:0014 september 2018|68 Reacties

68 Comments

 1. J. van der Heijden 14 september 2018 om 08:29 - Antwoorden

  Wyfla heeft een voorlopig (want nog niet bevestigde strike price van GBP 75 MWh / EUR 84 MWh) daarmee zijn de kosten niet 1/.6 van de kosten van Hinckley point maar natuurlijk ongeveer 5/6, of hier ook inflatie correctie zal worden toegepast is onduidelijk (en antuurlijk is er nog geen deal dus is het allemaal nog onzeker)

  Maar goed, feiten en getalletjes zijn natuurlijk lastige zaken voor een Wageningse bosbouweconoom

  Oh en de strikeprise voor windpark Borssele is EUR 55 MWh

  windpoweroffshore.com/article/1486358/borssele-iii-iv-reaches-financial-close

  In mijn boekje is 55 minder dan 85 en is wind dus goedkoper dan kern

  “Kop en inhoud van het artikel zijn in overeenstemming. Hij bedoelt dat hij het niet eens is met kop en inhoud.”

  Nee want in het hele artikel wordt de prijs van kernenergie niet genoemd, dus Marc had gelijk en Jeroen Hetzler begrijpt het niet helemaal

  ” Degene die dit commentaar geeft heeft niet door wat er gaande is.”

  Inderdaad wind is goedkoper dan kern en dat blijft gewoon een feit

  “Het verhaal over de invloed van inflatie op de kostprijs van geleverde elektriciteit is volslagen onzin. ”

  Nee dat is de overeengekomen prijs, het contract tussen de engelse overheid en Ariva (wat weer eens laat zien dat er been de groenerekenkamer geen experts zitten die ook maar iets van het thema begrijpen maar goedgelovige wensdenkers)

  “Een oplossing is gevonden met de ontwikkeling van kleine kerncentrales, met korte leveringstijd, standaard te leveren “van de plank” (zoals je ook je auto koopt).”

  Dat zou inderdaad een oplossing kunnen zijn, maar die zijn nog niet beschikbaar, hebben nog geen Europese goedkeuring en hebben dus ook nog geen definitieve prijs per MWh

  “De kostprijs van Europese kernenergie is moedwillig en op irrationele gronden opgeschroefd, maar staat niet in relatie tot de werkelijkheid van aanvaardbaar risico.”

  En de conclusie is dus weer eens niet onderbouwt door het artikel.

  Jammer dat Jeroen Hetzler weer eens door de mand valt als goedgelovige

  En nee ik ben niet tegen kernenergie, wel tegen het verdraaien van feiten

  Oh en nog iets bij de huidige electrictietsprijzen krijgt Borselle geen subsidie

  apxgroup.com/market-results/apx-power-nl/dashboard/

  • Marjan Waldorp 14 september 2018 om 11:53 - Antwoorden

   @vdHeijden
   “In mijn boekje is 55 minder dan 85 en is wind dus goedkoper dan kern”

   Dat zijn de bruto kosten.
   Weersafhankelijke energiebronnen mag je niet zo met vraaggestuurde energiebronnen
   vergelijken. Dat weet vdHeijden heel goed!

   Eenzijdige en/of onjuiste voorstelling van zaken.
   Keer op keer en willens en wetens!
   (Want hier vaak genoeg op aangesproken!)

   Kortom een strijder, die bewust vals speelt.
   Is dat een strijder voor een goede zaak?

   • J. van der Heijden 14 september 2018 om 14:28 - Antwoorden

    Nou Marjan,

    wat zijn de kosten voor back up van de kerncentrale in Wyfla? En de aansluitkosten?

    Het enige wat ik vergeten ben is de 1,4 ct/kWh voor de aansluiting resultaat EUR 69 /MWh nog steeds goedkoper dan Wyfla (het enige prijspunt waar Jeroen mee komt)

    Dus

    Voor Jeroen geld

    Eenzijdige en/of onjuiste voorstelling van zaken.
    Keer op keer en willens en wetens!
    (Want hier vaak genoeg op aangesproken!)

    Kortom een strijder, die bewust vals speelt.
    Is dat een strijder voor een goede zaak?

    • Jeroen 14 september 2018 om 16:05 - Antwoorden

     Voor Jeroen geld? Erg sympathiek van je, Janos!
     Gegevens staan links boven. Giften zijn fiscaal aftrekbaar.

    • Marjan Waldorp 14 september 2018 om 19:47 - Antwoorden

     Hoezo backup voor een kerncentrale?
     Sinds wanneer levert een kerncentrale geen stroom als de wind niet waait en/of
     de zon niet schijnt?

     Je weet heel goed, dat dat het probleem van wind- en zonne-energie is!
     Daar is hier al diverse keren over gediscussieerd.

     • J van der Heijden 14 september 2018 om 19:54

      Ja Marjan, maar een kerncentrale wordt ook regelmatig onderbouwen, en natuurlijk kan een kerncentrale uitvallen als er ene trafo uitfikt, als de koelwater te warm wordt of een leiding breekt

      Ja en als je dan niet in het donker wil zitten heb je back uw nodig

      Daar is hier al diverse keren over gediscussieerd

    • Marjan Waldorp 14 september 2018 om 20:16 - Antwoorden

     Nee, vd Heijden,
     Storing en onderhoud is van een heel andere orde!

     Als 1 windmolen in storing is, draaien de anderen gewoon door.
     Storing en onderhoud zijn normaal voor iedere installatie.
     Daar kun je rekening mee houden.

     Volgens mij weet jij dit allemaal heel goed!
     Je hebt jezelf niet voor niets “Linkjesman” genoemd.
     Je kent alle bronnen, je bent heel goed op de hoogte
     zowel van het klimaat- als van het energiedossier.

     Welke agenda’s jij probeert na te jagen weet ik niet.
     Maar onnozel ben je niet.

     • J van der Heijden 15 september 2018 om 08:44

      Marjan,

      Inderdaad wind en zon zijn voorspelbaar en kunnen dus ingepland worden, als er een transformator uit fikt en een hele centrale offline moet kun je dat niet plannen en er moet dus altijd voldoende capaciteit meedraaien om een uitvallende kerncentrale moet kunnen opvangen

      Dat geld natuurlijk ook voor het uitvallen van een windturbine (of een zonnepaneel) de vraag is wat heeft meer effect, het uitvallen van een 6MW windmolen of een zonneweide van 50 MW, maar hoeveel moet er stand by staan voor een kerncentrale van 1600MW?

     • Boels 15 september 2018 om 10:00

      “Inderdaad wind en zon zijn voorspelbaar ..”

      De stand van de zon is uit te rekenen; daarmee is de opbrengst te voorspellen (niet uit te rekenen want de niet te voorspellen bewolking speel ook een rol)

      Wind is niet te voorspellen op dit moment; daarvoor is het aantal meetpunten op rotorhoogte te beperkt.

      Er zijn apps voor Gemini, Eneco, Westermeerwind, ..
      Daarmee is de actuele productie te zien; kijk een paar minuten en vraag je af of het wiebelen van de productie te voorzien was.

    • Marjan Waldorp 15 september 2018 om 11:06 - Antwoorden

     @vd Heijden

     Dus jij bent ook van oordeel dat zon- en windenergie een aanvulling
     kunnen zijn op conventionele energiebronnen,
     maar deze niet volledig kunnen vervangen!

     M.a.w. kolen- gas- en kernenergie -kiezen naar believen- zijn
     onmisbare energiebronnen in de energiemix.

     • J van der Heijden 15 september 2018 om 11:22

      Nee Marjan, dat heb ik dus weer nergens geschreven

      En Boels, ja ja het is inderdaad dat een apje van een windpark een definitieve antwoord is op de vraag of wind voorspelbaar is

      Gemini is nog niet operationeel, hoe kun je daar de productie van controleren

      Westermeerwind is 1 windpark, Eneco laat individuele windparken zien, en natuurlijk niet het verschil tussen voorspelde productie en en gerealiseerde productie.

      En natuurlijk houd het er ook al geen rekening mee dat windparken moeten voorspellen wat ze gaan leveren en dat niet leveren consequenties heeft.

      Maar Boels roept wat en dus is het waar

     • Boels 15 september 2018 om 12:05

      “Maar Boels roept wat en dus is het waar”
      Inderdaad: als ik iets roep dan is het waar!
      Gemini niet operationeel?

      8 mei 2017:
      “Vandaag heeft John Brace, voorzitter van de Raad van Bestuur van het
      mega-offshore windpark Gemini, het windpark officieel in gebruik genomen. Het mega-windpark, één van de grootste windparken ter wereld, voegt 600MW toe aan de duurzame energie productiecapaciteit van Nederland.”
      https://www.geminiwindpark.nl/nieuws_opening.html
      En de app is ook operationeel (nu ~200 MW, opgestedl 600 MW).

      Je daast over voorspelbaarheid van de windsterkte; elke alarmist voorspelt zich suf aan het onvoorspelbare.

      Ga toch eens je schoolgeld terughalen, ga wat leren in plaats van nepfeiten te verkopen.
      Sukkel.

     • J van der Heijden 15 september 2018 om 12:15

      Ja hoor Boels,

      Je hebt gelijk Gemini is open, verkeerde site gevonden, blijft het feit dat je nog steeds gene verschil kunt laten zien tussen de voorspelde en de gerealiseerde productie.

      Dus tot die tijd, stop met het gebruiken van DH0 argumenten, Andre Bijkerk zou dat afkeuren

     • Boels 15 september 2018 om 12:51

      Westermeerwind laat wel degelijk een prognose zien (onder historie, jaar).
      En die loopt behoorlijk voor op de productie.
      Wind is onderdeel van het “weer” en dat is niet te voorspellen.
      Want anders hadden de wetenschappers de extra warme dagen in juli en augustus wel aangekondigd.

     • Ronald 15 september 2018 om 13:06

      Maanden vooruit voorspellen is niet nodig, een goede verwachting voor een paar dagen tot één dag vooruit is genoeg voor de windenergie sector om eventueel maatregelen te treffen. En die verwachting voor een paar dagen vooruit is al best goed en wordt steeds beter. Dus Boels, blijf svp de nuance zoeken en niet onnodig paniek zaaien.

     • Enzo 15 september 2018 om 21:42

      Maar Boels @[15 september 2018 om 12:05] waarom ga jij niet eens wat nuttigs doen met je leven i.p.v de hele dag achter je schermpie te hangen in een verwoede poging je gelijk te halen, maar het nooit zult krijgen. De frustratie druipt er vanaf. Zonde om daar zoveel tijd aan te verdoen. Waarom je gelijk willen halen als je toch al weet dat je gelijk hebt? Get a life, maak er wat van. Is toch zonde als je er over 10 jaar achter komt dat het niets heeft opgeleverd.

      Nee, dan heb ik meer respect voor de Vos en Crok. Die doen tenminste iets. En wat daarvan (hun homogenisatie werk) de uitkomst ook is, het heeft sowieso wat opgeleverd. Daarmee komen we wél verder.

     • Boels 15 september 2018 om 22:33

      @Ronald:
      Daarom schreef ik op 15 september 2018 om 10:00

      “Wind is niet te voorspellen op dit moment; daarvoor is het aantal meetpunten op rotorhoogte te beperkt.”

      Dat lijkt mij toch redelijk genuanceerd.Alles is te voorspellen; het gaat er om of het meer dan een beetje uitkomt.

      @Enzo:
      Maak je niet druk over mijn tijdsbesteding, dat zit wel goed.
      En ook ik heb respect voor de Vos en Crok.

     • Ronald 15 september 2018 om 23:12

      Nee hoor Boels, meetpunten zat op rotorhoogte.

  • Hetzler 14 september 2018 om 17:19 - Antwoorden

   @Heijden Je hebt hier eindelijk eens een punt, want het is inderdaad 15 pound LAGER dus 80 pound. Aan de aandacht ontsnapt. Al met al wel een hele verbetering, ook die van Borssele.

   • J van der Heijden 15 september 2018 om 08:28 - Antwoorden

    En ik vraag me af waarom het originele stukje wordt aangepast zonder dat er ook maar een note wordt gegeven aan het einde dat het stukje is aangepast nadat het geplaatst is, daardoor lijkt commentaar niet te passen bij het stukje.

    Goed dat het aangepast is maar het is normaal dat het even wordt vermeld

    Kan je ook even kijken wat er is aangepast en daar weer commentaar op leveren

    • J van der Heijden 15 september 2018 om 08:33 - Antwoorden

     En dan staat het nog wel met de originele tekst op de groenrekenkamer

     ” Dit is 1/6e van die van Hinkley Point dat de reageerder ten onrechte als representatief presenteert. Zie hier.
     Dit laatste is de werkelijke situatie onder de gebruikelijke omstandigheden, zoals die gelden voor de bouw van kernreactoren in ZO-Azië , Korea, China etc. Europa dreigt zichzelf buiten spel te zetten door irrationele veiligheidseisen, die niet representatief zijn.”

     https://web.archive.org/web/20180915063112/https://www.groenerekenkamer.nl/7202/kosten-kernenergie/

 2. Guido 14 september 2018 om 09:27 - Antwoorden

  Zonder de gebruikelijke niet-onderbouwde tirade van Jeroen tegen AGW is zo’n stuk toch een heel stuk leesbaarder en geloofwaardiger. Mooi om in het NRC stuk ook nog even iets van Joris van Dorp te horen, en een zin van Shellenberger om over na te denken: “.. hij noemde kernafval „het mooiste afval dat er is”, omdat het, in tegenstelling tot de CO2 uit gas- en kolencentrales, is in te kapselen.”

  • Peter van Beurden 14 september 2018 om 10:06 - Antwoorden

   Guido
   Vreemd om uit de mond van iemand die zich met de effecten van bosbouw en de verbranding daarvan bezig houdt, CO2 een afvalgas te horen noemen.
   Zeker in de tijd dat Cradle to Cradle tot na te streven principe is verheven en afval tot grondstof is benoemd. Of ben je een andere Guido die ik voor heb?

   • Guido 14 september 2018 om 10:27 - Antwoorden

    Het is een quote Peter, zie het NRC artikel uit het verhaal van Jeroen. Ik denk dat je wel weet wat Shellenberger er mee bedoelt.

    • Peter van Beurden 14 september 2018 om 20:03 - Antwoorden

     Guido
     Maar mag ik aannemen dat het aanhalen van een Quote voor jou ook een bepaald doel dient. Ik ken de Quote niet. Daarmee blijft het voor mij een raadsel.

 3. j.e.reinders 14 september 2018 om 09:38 - Antwoorden

  Ben benieuwd naar de bouwkosten van een kerncentrale in b.v. China , India of Rusland.
  Die kan ik niet vinden. Wie wel?.

  • Boels 14 september 2018 om 10:23 - Antwoorden

   Verenigde Arabische Emiraten
   Naamplaat capaciteit: 5380 MW
   Kosten: $25 miljard
   https://en.wikipedia.org/wiki/Barakah_nuclear_power_plant

   • Boels 14 september 2018 om 18:25 - Antwoorden

    For example, the Barakah Nuclear Plant, construced by KEPCO, is about to bring its first 1400MW unit online after a 6-year construction period (compared to Vogtle’s 10-11 years) and at a cost of $6 Billion per reactor (with an LCOE of $69 per MWh, half the LAZARD predictions). Its second reactor will be finished later this year, its 3rd next year, and 4th in 2020. It is expected to produce 25% of the UAE’s fossil fuel.
    ..
    A similarly priced 10 reactor unit has just been announced in Indonesia (not constructed by KEPCO, Rosatom is building this one), which will be the largest powerplant in the world, at over 10 GW. It is expected to cost about 25 Billion, for an LCOE of $39 per MWh. That’s lower than Solar and comparable to wind.

    https://energynews.us/2018/03/22/midwest/xcel-nuclear-bill-critic-says-upgrades-would-hurt-regions-wind-prospects/

   • Marjan Waldorp 14 september 2018 om 20:03 - Antwoorden

    Interessante wiki pagina.
    Bouw lijkt ook voorspoedig te verlopen.
    Unit 1 in test fase, binnenkort operationeel.
    De andere 3 units in een vergevorderd stadium.
    Fabrikant uit Zuid-Korea.
    Zouden die Koreanen op kerncentrales ook zeven jaar garantie geven?

 4. Matthijs 14 september 2018 om 10:10 - Antwoorden

  Thorium, nog goedkoper, veiliger, etc. etc..

 5. Scheffer 14 september 2018 om 10:33 - Antwoorden

  Los van de positieve / negatieve kostenvergelijking is wiebelstroom (= zon- en windenergie) een sociale, economische en technische “Cul-de-sac”. Met slechts maximaal 40% energielevering per jaar blijft back-up door niet-duurzaam geproduceerde energie nodig. Zowel de milieuvervuiling als de afbraakkosten reeds na 15 jaar van duurzame wind en zonne-installaties wordt geweerd uit de kostenvergelijkingen. Deze “duurzame” Cul-de-sac wordt ook nooit economisch rendabel.

  “Duurzaam” biomassa (het opstoken van zeldzame natuur) is al veroordeeld te sterven in lelijkheid, juist door aanhoudend “duurzaam” ideologisch groen-gekibbel.

  Nieuwe kernenergie R&D (naar Thorium MSR techniek) is een zeer nuttige investering. Als die R&D nu start kunnen de zonnepaneelhouders over 20 jaar thuis ook ’s nachts de diepvriezer en huisverwarming van stroom voorzien.

  ‘Ben benieuwd naar wat 3de dinsdag in september te melden heeft over het alarmistische PBL en hun “narekening” van de nog alarmistischer gehypte klimaat-tafels.

  • Cees 14 september 2018 om 11:28 - Antwoorden

   Uit het geciteerde NRC – artikel: “Pro-kernactivist Michael Shellenberger sprak zich vorige week in Amsterdam expliciet uit tegen thoriumtechnologie, vanwege de milieu-onvriendelijke zouten die worden gebruikt.”

   Weet iemand iets over die milieu-onvriendelijke zouten?

  • Scheffer 14 september 2018 om 12:40 - Antwoorden

   Cees, deze pdf vertelt over de voor-nadelen van MSR.

   http://www.janleenkloosterman.nl/reports/thesis_pool_2014.pdf

   • Cees 14 september 2018 om 13:47 - Antwoorden

    Hartelijk dank!

    Zeer interessant, het onderzoekswerk van prof. Kloosterman mbt MSR-technologie aan de TU Delft.

   • Peter van Beurden 15 september 2018 om 09:28 - Antwoorden

    Scheffer
    Misschien heb ik er overheen gelezen. Maar in het overigens duidelijke overzicht zie ik geen vergelijking over de leveringszekerheid en back-up kosten van de drie vergeleken energiesystemen. Dat lijkt me gezien de fluctuerende opbrengsten van wind toch noodzakelijk. Kun je daar zelf een aanvulling op geven? Jan doet het heel flauw af met het feit dat elk systeem een vorm van back-up nodig heeft maar dat is bij wind toch van een andere orde.

    • J van der Heijden 15 september 2018 om 09:39 - Antwoorden

     Ja Peter,

     Ieder systeem heeft back up nodig en natuurlijk zijn daar kosten aan verbonden, we moeten het natuurlijk niet ontkennen en natuurlijk de kosten niet overdrijven. Net zo goed als we de kosten van wind energie niet moeten overdrijven.

     Maar wind is voorspelbaar net zo als de zon, dus we kunnen voorspellen of het waait of niet, maar we zouden bijvoorbeeld aan demand side management kunnen doen, of batterij opslag, of groen gas.

     En zoals gewoonlijk is het niet simpel maar gecompliceerd, dus we zullen het maar niet proberen het aan Peter uit te leggen

     • Peter van Beurden 15 september 2018 om 15:22

      J van der Heijden
      Zou je nu eens niet eindelijk op kunnen houden met je denigrerende betweterige gesneer zonder inhoud. Geef maar liever de kosten op die samenhangen met de backup die nodig is als we in Nederland gebruik zouden gaan maken van kernenergie vergeleken met de backup die nodig is om de windflauwe periodes door te komen zowel de kortere als de langere. Uiteraard zonder terug te vallen op fossiele energie. Het verschil lijkt me te zitten in het uitvallen van alle windmolens bij te weinig wind terwijl niet alle kerncentrales gelijktijdig of kort na elkaar uitvallen.

      Vanuit welke overtuiging wil je een geavanceerde samenleving de beperkingen opleggen die met demand side management samenhangen.

      Zodra je dat gaat doen om windmolens op land aan de man te brengen ben je appels met peren aan het vergelijken. Waarom blijf je zo krampachtig vasthouden aan je denkbeelden? Ik verfoei windmolens in het Nederlandse landschap. In of aan de rand van bossen en heiden. Waar sta jij in dit opzicht. Of ligt dat te gevoelig en mag je daar van de club die je vertegenwoordigt géén uitspraak over doen.

      Geef jij dus a.u.b.. een reële schatting van de kosten zonder je opponenten die wél met een, volgens hun reële, schatting komen meteen op een uiterst ergerlijke manier af te katten en niet met cijfers aan te tonen dat de kosten overdreven worden. Let wel, als de wind niet waait, waait het vrijwel nergens in Nederland en ook niet bij de buren. Weerleg anders nu eens eindelijk het betoog van Hans Werner Sinn.

     • J. van der Heijden 18 september 2018 om 17:17

      Peter,

      “Zou je nu eens niet eindelijk op kunnen houden met je denigrerende betweterige gesneer zonder inhoud. ”

      Dat is goed, Peter, maar dan verwacht ik ook wel wat van jou en dat is dat je stopt met de nar uithangen en uiteindelijk eens stelling neemt en je best doet + alle uitstaande vragen beantwoord. Bovendien had ik in het vorige draadje mijn best gedaan om een antwoord op te zoeken op een voor jou brandende vraag, als dank kreeg ik een sneer, hoe denk je dat dat motiverend werkt voor het antwoorden van volgende vragen van jouw hand?

      Dus

      1. Plaats een kritische post zoiets al

      Het is me duidelijk geworden dat Marc en Jan gelijk hadden dat kernenergie niet goedkoop is en waarschijnlijk duurder dan de energie uit wind. Jeroen Hetzler en de “energie expert” van de groenerekenkamer hebben duidelijk geen verstand van energie. Hans kan je trouwens nog even duidelijk weergeven dat deze post na de 1e plaatsing is veranderd? Dat is namelijk wel zo netjes!

      2. Ga je best eens doen en begin je eens te verdiepen in de onderbouwing van een ander, stel je eens kwetsbaar op en stel eens gerichte vragen tot verduidelijking, wat ik verwacht van jouw kant heb ik ook al eens geschreven https://www.climategate.nl/2018/08/klimaatconferentie-in-porto-portugal/#comment-2211738

      En als je daar toch bent verwacht ik ook nog dat je Hugo er even fijntjes en inhoudelijk op wijst dat hij geen verstand heeft van Antarctisch landijs

      En tot die tijd kan je van mij veel verwachten maar zeker geen antwoord op vragen (wel af en toe een welverdiende sneer maar die is gratis)

     • J. van der Heijden 18 september 2018 om 17:19

      Ik sluit me aan bij Marc 17 augustus 2018 om 07:49

      “Het is mij duidelijk, niets maar dan ook helemaal niets laat Peter overtuigen. Iedere poging om wat uit te leggen is niet goed genoeg voor Peter, niet simpel genoeg en als klap op de vuurpijl wordt ook nog verwacht dat we een artikel schrijven om het nog maar eens uit te leggen.

      Ik heb nieuws voor jou. Dat artikel komt er niet, ik leg mij neer bij het feit dat jij AGW niet accepteert gezien het feit dat voor jou alleen uitleg van de AGW ontkenners als Hetzler en Matthijs jou kan bekoren en dat zonder dat ze van jou een heel artikel moeten schrijven of zonder dat de onderbouwing klopt.

      Succes met grafieken kijken die voor jou bevestigen dat er geen correlatie is tussen CO2 en T en schreeuw het van de daken, AGW is een complot, it’s the sun stupid. Van mij krijg je geen uitleg meer behalve wanneer ik vind dat je weer wat fouts zegt. Dat is dan niet voor jou maar om anderen te laten zien waar je de mist in gaat want ik zal toch geen eigen verhaal hebben en heb de neiging om mijn verhaal te ondersteunen met linkjes naar mensen met meer autoriteit en in jouw ogen is dat helemaal fout.

      Laatste tip, de ‘leg het in je eigen woorden uit’ en ‘schrijf een artikel’ want anders geloof ik je niet is een super irritante houding. Niemand is jou wat verontschuldigd en wat meer dankbaarheid voor de oneindige pogingen die gedaan zijn om jou wat uit te leggen zou meer op zijn plaats zijn.”

      https://www.climategate.nl/2018/08/klimaatconferentie-in-porto-portugal/

 6. Anton Bakker 14 september 2018 om 10:38 - Antwoorden

  Een heel compleet artikel over de huidige kosten van de bestaande kerncentrales. De nieuwe kleine kerncenrales zullen waarschijnlijk nog de oude technologie hebben met Uranium als grondstof. Ik dacht dat de toekomst Thorium is met veel minder kernafval, grote hoeveelheid grondstof ter beschikking en mogelijkheid tot zeer kleine centrales of “motoren”. Het zou interessant zijn om ook deze in te schatten kosten mee te nemen in de kosten van kernenergie. Volgens Einstein is E=mc2 en is de efficiëntie van de huidige kerncentrales bijzonder klein. Bij Thorium centrales is dat vele malen hoger. De toekomst is dus Thorium.

  • Peter van Beurden 15 september 2018 om 09:43 - Antwoorden

   Anton Bakker
   Thorium komt er in het rapport dat Scheffer hierboven aanreikte als 2e beste uit. Maar de vraag is hoeveel Thorium is beschikbaar voor hoe lang en tegen aanvaardbare kosten om fossiele brandstof totaal te vervangen. Op zich lijkt het me een mooie manier om aan energie te komen. Alleen al omdat we thorium verder nergens anders voor kunnen gebruiken naar het zich nu laat aanzien.

   Dat is anders dan voor fossiele grondstoffen die je voor een veelheid van toepassingen kunt gebruiken. Maar dan moet er wel genoeg thorium zijn om er lang mee voorruit te kunnen. Zonne-energie, op basis van hoogrendement zonnepanelen, lijkt me daarnaast samen met een betaalbare en recyclebare accu een prima alternatief voor de stedelijke omgeving. Mits architectonisch goed ingepast. Van mij mogen zonnepanelenweiden en windmolenparken in het buitengebied op land overal verboden worden. Alle steun dus aan de op land windmolenbestrijders

 7. Marc 14 september 2018 om 16:09 - Antwoorden

  Ah, een heel artikel vanwege een reactie van mij zonder dat mijn naam genoemd wordt. Maar goed, ik was dus de “reageerder”.

  Hier staat de reactie en wat extra reacties: https://www.climategate.nl/2018/09/klimaatbeleid-macron-onder-vuur/#comment-2213729

  Hetzler vindt de kosten blijkbaar niet representatief dus ik had al eerder gevraagd: “Noem eens een representatief voorbeeld van de LCOE van een recent gebouwde kerncentrale die voldoet aan de huidige veiligheidseisen.”
  In plaats daarvan schrijft Hetzler dat ik gezegd zou hebben dat de kosten voor HP representatief zouden zijn. Nee, ik schreef dat de kosten van recente voorbeelden hoog zijn en er nog heel wat moet gebeuren voor kernenergie concurrerend zou zijn.

  Het voorbeeld waar Hetzler nu mee komt is Wylfa waarop ik reeds eerder reageerde:
  “Ja, 1,68 eurcent korting per kWh t.o.v. Hinkley Point omdat de overheid actief deelneemt in het project en financiering. Nog steeds boven de 10 cent”
  Hetzler denkt blijkbaar dat boven de 10 cent 1/6 van de kostprijs van HP is. Begrijpend lezen is lastig ….

  Maar goed, Hetzler heeft blijkbaar een energieexpert ingeschakeld waarvan de naam niet genoemd wordt maar wel zaken zegt als:

  “Elektriciteit nogmaals uit kernenergie is op dit moment voor nieuw te bouwen centrales inderdaad duur. Al is het zelfs nu nog altijd goedkoper dan energie uit wind en zon, al zal de massa dat niet weten, en zal zeker niemand uit het linkse kamp dat geloven. Triest eigenlijk!”

  Geen idee waarom politieke kleur erbij gehaald wordt. Verder is een deel uit mijn reactie waar het artikel over gaat weggelaten waar ik grofweg laat zien dat je tegen die tijd dat opslag een dingetje wordt je met waterstof generatie en wind goedkoper uit zou kunnen zijn dan de kernenergie uit HP.

  ik quote mezelf maar weer eens:
  “Ter vergelijking, wanneer je 20 GW aan windmolens op zee (40% rendement) zet tegen een LCOE van 5 cent per kWh en je zou 30% van de productie aanwenden voor waterstof creatie die je gebruikt om met omgebouwde gascentrales elektriciteit op te wekken dan zou bij 1 miljard kosten per jaar voor elektrolyse , 85% electrolyse rendement, 90% drukverhoging, 50% rendement gascentrale, de kosten per kWh maar 9,5 cent zijn en daarmee goedkoper dan kernenergie. Dat is inclusief 1,3 cent transportkosten per kWh.
  Bij 50% van de productie voor omzetting in waterstof kost het 11,2 cent per kWh en nog steeds goedkoper dan de kernenergie in Engeland.” (exclusief kosten ombouwen gascentrale op waterstof)

  en aanvullend inzake kosten waterstofelectrolyse:

  sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319917339435

  Daarin worden verschillende manieren van waterstofelectrolyse methoden vergeleken (alkaline (AEC), proton exchange membrane (PEMEC) and solid oxide electrolysis cell (SOEC)) en zijn experts uit de industrie en uit de academische wereld gevraagd wat de verwachte kosten in 2030 zijn, wat de levensduur en welke efficiencies gehaald kunnen worden.

  AEC is de meest volwassen technologie en afhankelijk van de mate van R&D en de afzet is een prijs van 500 euro per kW mogelijk. Voor 5 miljard heb je dan een 10 GW AEC installatie dat meer dan voldoende is om een groot percentage van de windstroom om te zetten in waterstof en te gebruiken voor omgebouwde gascentrales in de windarme perioden.

  Maar de grote vraag is natuurlijk, is dat voor 2030 op die grote schaal al nodig.
  —-

  Over de kosten van de ontmanteling van Borssele, dat is allemaal openbaar, er zat in 2016 200 miljoen in de pot en er is 600 miljoen nodig bij ontmanteling. Zie wisenederland.nl/borssele-maakt-winst-hoe-zit-dat

  Over inflatie en HP. Het is zeer gebruikelijk om in overeenkomsten prijzen te indexeren op basis van inflatiecijfers of andere indicatoren. Sterker nog, HP is gecontracteerd met een indexatiemechanisme. Blijkbaar is de zogenaamde energie expert niet op de hoogte van contracteringsmogelijkheden. Alleen voor kortdurige contracten spreek je vaste prijzen af, voor langdurige contracten spreek je indexering af om het risico te verlagen en daarmee de risico opslag op de vaste prijs te verkleinen. Er zullen maar weinig leveranciers zijn die voor 35 jaar een vaste prijs willen afspreken zonder indexeringsmogelijkheid.

  Resumerend:
  Erkend wordt dat kernenergie duur is
  Goedkopere financiering zoals in Wylfa gebeurd is leidt slechts tot 1,68 eurocent korting per kWh t.o.v. HP
  Volgens Hetzler en de expert zijn de beveiligingseisen te hoog zonder dat aangegeven wordt welke dat zijn en of het realistisch is dat die eisen verlaagd worden. Als de beveiligingseisen niet lager gaan worden betekent dat dat kernenergie duur blijft.

  • Scheffer 14 september 2018 om 17:04 - Antwoorden

   Marc, heb je zelf wèl de indruk dat je reactie wordt gelezen?

   • Marc 14 september 2018 om 18:56 - Antwoorden

    Als je er niks van snapt kan je ook gewoon vragen om verduidelijking in plaats van een sneer plaatsen.

   • Scheffer 14 september 2018 om 20:07 - Antwoorden

    Volgens mij te lang, onoverzichtelijk, te breedvoerig, de kern stelling niet voorop gesteld. Dat wordt als elementair communicatie techniek aangeleerd aan beginners in de journalistiek.

    • Marc 14 september 2018 om 20:24 - Antwoorden

     Vooruit daar heb je een punt. Ik heb wel eens overzichtelijker reacties geschreven maar voornoemde reactie was slechts bedoeld als snelle reactie op het artikel om iets meer context geven.

     De kern is dat er selectief een deel van mijn reactie wordt uitgepikt, het artikel fouten bevat en de zogenaamde energiedeskundige geen verstand van contractering heeft.

     Ik hoop dat je voortaan net zo kritisch bent op de vele onoverzichtelijke artikelen alhier waar van alles bijgesleept wordt om een reeds eerder gemaakt punt nogmaals te vertellen.

     • Scheffer 15 september 2018 om 15:19

      Liever niet ideologisch snel, maar vooral gedegen kritisch klimaatwetenschappelijk, zonder alarmisme, Marc!

  • Boels 14 september 2018 om 17:53 - Antwoorden
   • Boels 14 september 2018 om 17:57 - Antwoorden

    Zijn de transportkosten opgenomen in de LCOE?

  • Henk dJ 14 september 2018 om 19:07 - Antwoorden

   Marc, welkom in het clubje van reageerders die een heel artikel kregen van Hetzler, waarmee hij probeert een antwoord te geven op je opmerkingen, maar waar hij in werkelijkheid volledig de mist in gaat! 🙂

   Ook ik werd niet bij naam genoemd, maar mijn reactie werd volledig getoond: climategate.nl/2018/08/klimaatmacht/
   EN zoals je van Hetzler kunt verwachten, was er heel wat insinuatie en loze beweringen, maar geen inhoudelijk weerwoord. climategate.nl/2018/08/klimaatmacht/#comment-2212829

   JIj toont weer mooi aan hoe Hetzler heel selectief omgaat met wat hij wel en niet wil weten, en hoe hij telkens weer zaken verdraait en misinterpreteert.

   • Scheffer 14 september 2018 om 20:11 - Antwoorden

    Continu de waarde en juistheid bepalen van de hypothese is de kern van de wetenschap, je selecteert de onzin eruit na de herbeoordeling van gegevens. Dat is altijd zo geweest in de niet-ideologische maar kritische wetenschap.

   • Marc 14 september 2018 om 20:17 - Antwoorden

    Ik stond wel perplex, Hetzler heeft een fout toegegeven. Benieuwd of het artikel een update krijgt met de opmerking wat in een eerdere versie fout was. Maar dat zal wel teveel gevraagd zijn.

  • J van der Heijden 15 september 2018 om 09:23 - Antwoorden

   Over Wyfla

   https://www.theguardian.com/environment/2018/jun/04/uk-takes-5bn-stake-in-welsh-nuclear-power-station-in-policy-u-turn

   Inderdaad ook nog eens financieel support van de engelse regering om het voor elkaar te krijgen

   Het is natuurlijk dat Jeroen tegen overheidssteun is (behalve natuurlijk als het even niet zo is) ook is hij natuurlijk tegen een dwingende staat is (behalve natuurlijk als de UAE en China een goedkopere kerncentrale kunnen bouwen zonder iets te vragen aan hun inwoners)

 8. Marc 14 september 2018 om 20:30 - Antwoorden

  Speciaal voor de energiedeskundige die niets begrijpt van indexering door het uiten van de volgende zin:
  “Het verhaal over de invloed van inflatie op de kostprijs van geleverde elektriciteit is volslagen onzin. In de regel werkt die inflatie juist andersom, natuurlijk afhankelijk van de gekozen vorm van financiering.”

  bron: http://www.world-nuclear-news.org/NP-Hinkley-Point-C-contract-terms-08101401.html

  quote
  “If wholesale prices rise above an agreed ‘strike price’, payments from the generator will be returned to consumers. If they fall below this price, the generator will receive a top-up payment. Customers pay nothing until the power plant is operational.

  The strike price for Hinkley Point C remains set at £92.50/MWh or £89.50/MWh if the planned new nuclear power plant at Sizewell goes ahead. These figures are in 2012 prices. If it does go ahead, there will be a payment from Sizewell C to Hinkley Point C equivalent to £3/MWh upon the final investment decision being taken with respect to Sizewell C reflecting the fact that the first-of-a-kind costs of EPR reactors are shared across the Hinkley Point C and Sizewell C sites.

  The Hinkley Point C contract will last for 35 years, the strike price is fully indexed to inflation through the Consumer Price Index and the project will be protected from certain changes in law.”

  • Marc 15 september 2018 om 13:44 - Antwoorden

   Woohoo, 3 minkudos voor het melden van feiten.

 9. jim 15 september 2018 om 02:05 - Antwoorden

  wie voor kernenergie is moed in fukushima logeren om ruim kosten geschat op1000000000mijard euro

  • Boels 15 september 2018 om 06:36 - Antwoorden

   Eigen schatting?

 10. Hetzler 15 september 2018 om 08:07 - Antwoorden

  @Marc Die inflatie treft alle vormen van energieopwekking, Met name de kapitaalintensieve. Dus niet exclusief kernenergie.
  Wat concurrerend genoemd wordt aan ‘duurzaam’ is concurrentievervalsing met marktverstorende subsidies en absurde belastingen en regelgeving. Concurrerend? Ja ja, herverdelen van investeringskosten, maar nog steeds 100% ten koste van de belastingbetaler. Boerenbedrog dus. Concurrerend? Onzin want waarom stijgt de energierekening dan jaar in jaar uit? Vreemd feest voor de portemonnee. Er waren geen ODE en dergelijke voor dat die duurzaamheidshysterie begon. Toen bestond kernenergie echter al lang.
  Wat moet gebeuren is deregulering (waar Trump mee is begonnen), afschaffen van al die onzinnige duurzaamheidsmaatregelen en afschaffing Klimaatwet. Pas dan krijg je een echt duurzame maatschappij.

  • J van der Heijden 15 september 2018 om 08:19 - Antwoorden

   Jeroen,

   Maar de prijsgarantie voor kernenergie is inflatie gecorrigeerd en die voor windenergie niet, en negeren van de inflatie correctie terwijl het gewoon op Wikipedia staat en het vervolgens ontkennen getuigd niet van kennis op het terrein

   • Hetzler 16 september 2018 om 22:50 - Antwoorden

    @Heijden Je kletst uit je nek en verzint maar wat. Wikipedia? De meest gemanipuleerde informatiebron op dit gebied. Kennelijk heeft de site van je vriendjes van de Mann-kliek hier geen antwoord op. Je weet gewoon niet waar je het over hebt en begrijpt kennelijk niets van de financiering van kerncentrales. Voor de goede orde wat betreft Hinkley Point zal de Britse Overheid de subsidie over de eerste 35 jaar geheel teniet doen in de jaren erna. Windmolens halen de 15 jaar niet eens maar wel met een economische afschrijving van tenminste 36 jaar. Als jij deze maatschappelijk negatieve discrepantie niet begrijpt zou ik je niet in de discussie mengen

    • J van der Heijden 18 september 2018 om 02:57 - Antwoorden

     Jeroen,

     Geef nu gewoon toe dat jij en je energie expert gewoon geen enkel verstand hebbenvan energie…..

     Wat er over 35 jaar gaat gebeuren is totaal onduidelijk, de inflatie correctie was voor echt iedereen die zich langer dan 3 minuten heeft ingelezen in het onderwerp.

     De kosten en de risico’s voor het onderhoud van de windturbine zijn voor de exploitant dus als deze na 15 jaar afgeschreven is en niet rendabel dan is dat niet het probleem van de belastingbetaler, verder heb ik meer vertrouwen in het beoordelingsvermogen van Shell als het gaat over de haalbaarheid van een miljarden investering dan in de mening van iemand die denkt dat 85 minder is dan 55

  • Marc 15 september 2018 om 13:42 - Antwoorden

   Doelpalen verzetten! Moeilijk hè om toe te geven dat de energiedeskundige een domme opmerking maakte over indexering.

   • Hetzler 15 september 2018 om 21:49 - Antwoorden

    @Marc Wat een slap verweer. Dat krijg je als je bluft zonder onderbouwing.

  • Boels 15 september 2018 om 14:21 - Antwoorden

   @Hetzler 15 september 2018 om 08:07
   “Onzin want waarom stijgt de energierekening dan jaar in jaar uit?”

   Door de bezorgkosten van wiebelstroom.
   De productieprijs van energie is niet doorslaggevend, net zo min als de kostprijs van de energiedrager (fossiel, nucleair, wind, zon, ..).

   Het gaat om de totale kostprijs op de plaats waar de energie wordt verbruikt.
   In de LCOE zijn de bezorgkosten niet opgenomen.

   Het zal duidelijk zijn dat de transmissiekosten van 1000 5MW windturbines hoger zijn dan die van een 5GW kernreactor.

 11. jim 17 september 2018 om 06:46 - Antwoorden

  borrelen heeft een maand stil gestaan levert maar 1.5 % procent ja anderhalf procent 5 wind molens leveren meer.

  • Boels 17 september 2018 om 06:52 - Antwoorden

   Drank maakt meer stuk dan je lief is.

 12. jim 24 september 2018 om 22:15 - Antwoorden

  heb het over schoon maak kosten 10000000miljard hele zee dood tussen Japan en Amerika dat mee geteld en af val water die ze niet kwijt kunnen en branden nog steeds dus lang niet voorbij tel dat maar eens op wind molen heeft geen rest afval dat is al goed koper

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK