De toekomst hangt af van wat je nu aan het doen bent

Gandhi.

Een bijdrage van Ap Cloosterman.

De titel boven deze bijdrage is afkomstig van Mahatma Gandhi (1869-1948).

Gedurende haar bestaan heeft de Aarde voortdurend klimaatverandering gekend. Een glaciale periode werd altijd opgevolgd door een interglaciale (warme) periode en omgekeerd.

De mens, nog maar een nieuwkomer op deze Aarde, reageert gelijk een eendagsvliegje. Dit in de lente geboren vliegje reageert panisch op de overgang van de lente naar de zomer: klimaatverandering!

Elf duizend jaar geleden eindigde de ijstijd abrupt en in een tijdsbestek van enkele decennia steeg de gemiddelde aardse temperatuur met zo’n 9°C. Vanaf het begin van de industriële revolutie is daar nog eens 1,2°C bijgekomen. De emissie van CO2 heeft zou hieraan 0,23°C hebben bijgedragen en daarmee was de rol van CO2 uitgespeeld.

De reactie van de menselijke eendagsvlieg? Reductie en terugdringen van de CO2 uitstoot, want anders slaat het klimaat op hol.

Maatregelen: kolencentrales sluiten – van het gas af – windturbines en zonnepanelen – geothermische warmte – biomassa – elektrische auto’s – geen kerncentrales.

Waar haalt de mens de kapsones vandaan om te denken dat hij/zij het klimaat kan beheersen en sturen? Dezelfde mens is nauwelijks in staat om het weer voor de komende weken te voorspellen.

De mens gaat zeker niet vrij uit: overmatige en illegale boskap, verstedelijking, roetuitstoot enz. zijn zaken die van invloed zijn op het klimaat.

Resultaat in 2050:

 • Een aantal landen zijn vrij van CO2-emissie.
 • De gemiddelde aardse temperatuur is zo’n 0,1 °C lager.
 • Kostenpost: enkele duizenden miljarden Euro’s.
 • De inzet die CO2-vrije landen hebben moeten doen heeft kostenverhogend gewerkt op hun producten, waardoor hun concurrentiepositie in gevaar is gekomen.
 • Oliemaatschappijen, die een groot deel van hun investeringen nog in de bodem hebben zitten, zullen in de problemen komen en mensen moeten ontslaan.
 • De Aarde is inmiddels overwoekerd met windturbines, zonnepanelen en aardwarmtepompen.
 • Met de energieopbrengst van windturbines, zonnepanelen en warmtepompen is het onmogelijk om aan de steeds groter wordende energievraag te voldoen.
 • Armoede en kou staan ons te wachten!

Overigens wordt het nadelige effect van warmtepompen zwaar onderschat. In Limburg (Grubbenvorst) zijn twee aardwarmte projecten stilgelegd vanwege het “knisperen” van de ondergrond (lichte aardbevingen). Immers, als je warmte onttrekt vindt er krimp plaats. In Nederland zijn er momenteel 18 geothermieprojecten, waarvan de helft al is stilgelegd vanwege problemen. (Bron: Financieel Dagblad, 2-10-18.)

Met de huidige bevolkingsgroei zal er in het jaar 2100 5x zo veel energie nodig zijn als we nu gebruiken. Geboortebeperking, hoe moeilijk het ook klinkt voor bepaalde religies, zal onvermijdelijk zijn. Als we willen zorgen voor de energiebehoefte van de kleinkinderen van onze kinderen dan zijn er totaal andere voorzieningen nodig.

Er is een enorme ompoling van het wereldwijde beleid nodig om het welzijn van de mens in de toekomst te waarborgen.

Ap Cloosterman.

Hierbij enkele persoonlijke suggesties voor een stappenplan, waarbij ook aandacht is gegeven aan het tegengaan van emissie van milieugevaarlijke stoffen:

 • Gascentrales, voornamelijk gestookt met buitenlands gas, operationeel houden.
 • Huishoudens niet langer “van het gas af”.
 • Stoppen met het plaatsen van windturbines op land.
 • Beperken van het plaatsen van windturbines op zee.
 • Het plaatsen van zonnepanelen uitsluitend op gebouwen.
 • Meer aanplant van bossen en parken.
 • Het gebruik van zware stookolie tot een minimum beperken en op langere termijn verbieden.
 • Particulier vuurwerk verbieden.
 • Productie van harddrugs i.v.m. illegale lozingen van afval sneller opsporen, ontmoedigen en veel strenger bestraffen.
 • Ontwikkeling van de nieuwe generatie gesmolten zout reactoren (Thorium) versnellen door het inzetten van meer mankracht en subsidie en/of (meer) samenwerking met landen die verder gevorderd zijn.
 • Gebruik van niet afbreekbare plastics ontmoedigen en op langere termijn verbieden.
 • De productie van waterstof als vervanger voor huishoudelijk methaangas vergroten: dus gasleidingen intact houden! (Nadeel is dat de verbrandingswarmte van waterstof een factor 4 kleiner is dan aardgas.)
 • Productie van waterstof voor de toekomstige brandstofcelauto’s.
 • Afvalwarmte van industrieën en centrales gebruiken voor vraag naar warmte.
 • Productie van dakpannen met zonnecellen sneller ontwikkelen en op de markt brengen.
 • Klimaatwet aanpassen.
 • Bouwen en in bedrijf nemen van 4 à 5 nieuwe generatie gesmolten zout kerncentrales.
 • Radioactief afval (Plutonium), dat nu in grote hoeveelheden ligt opgeslagen kan in de nieuwe generatie kerncentrales mee opgestookt worden.
 • Overschakeling naar een brandstofcelauto ofwel de waterstofauto. Dit geldt ook voor vrachtverkeer.
 • De vraag is of dit voor het vliegverkeer en de scheepvaart ook mogelijk is.
 • Wereldwijde samenwerking om Helium-3 te ontginnen op de Maan en te transporteren naar de Aarde.
 • Kernfusiecentrales bouwen met Helium-3 als brandstof. (Hierover later.)
 • Oude Uranium centrales ontmantelen.

In een volgende publicatie zal een nieuwe toekomstige ontwikkeling aan de orde komen: kernfusiecentrales bouwen met Helium-3 als brandstof.

 

 

 

 

Door |2018-10-23T13:04:48+00:0023 oktober 2018|72 Reacties

72 Comments

 1. Gert Visser 23 oktober 2018 om 09:34 - Antwoorden

  Cloosterman schetst hier wat ook zo’n beetje mijn economische idee is voor de komende zeg 100 jaar. Onze energievoorziening zou moeten drijven op molten saltreactors, schoon, veilig on onuitputtelijk. Het kernfusie-gebeuren lijkt me te hoog gegrepen voor ons, na al die jaren van trial-error wil het nog steeds maar niet lukken om daar wat van te maken. En dat zelfde geldt natuurlijk voor molens en panelen.

 2. Scheffer 23 oktober 2018 om 09:38 - Antwoorden

  Dank Cloosterman, druk de feiten nog eens onder de neus van de nietsvermoedende burgers / kiezers.

  Rampzalige politieke “klimaat”-ambitie van Nijpels-klimaattafels/RutteIII/EU/VN/VN-IPCC. CO2 besparing op papier, klimaat “winst” van onmeetbaar tot ineffectief. “Klimaat”-kosten van dit megalomane vooral ideologisch project loopt wereld wijd in de triljoenen USD, wat een a-sociale vernietiging is van schaars belastinggeld (volgens sociaal-econoom Bjorn Lomborg). Windturbineparken zorgen voor klimaatverandering door hun verstoring van de lagere luchtlagen en besparen nauwelijks tot geen CO2. Biomassa is natuur-/milieuramp van de toekomst evenzo met de biofuels, geen CO2-besparing maar CO2 toename. Windturbines. zonnepanelen en elektrische mobiliteit (auto’s) is een aanslag op het milieu en de voorraad van schaarse aardmetalen en mineralen, vervuiling vooral elders op de wereld uit het zicht van de Milieuclubs. Deze aanstaande ramp is in de maak geheel op basis van een dogmatische klimaat-ideologie en via gemanipuleerde historische klimaatcijfers en gepolitiseerde alarmistische prognoses door het wetenschappelijk onbetrouwbare IPCC.

 3. Anton Bakker 23 oktober 2018 om 09:48 - Antwoorden

  De titel is perfect en de waarheid. In het lijstje wat wij nu moeten gaan doen, zitten vele bekende maatregelen. Maar hoe krijgen wij beweging in de huidige situatie. Trump is goed bezig, maar de mensen (zelfs mijn zonen)denken dat Trump het woord Hoax heeft ingeslikt en dat hij om is. Dat heeft in alle kranten gestaan. Alles wordt verdraaid, alles begint fake news te worden, maar wat kunnen wij daar nu aan doen? Elke dag wordt hier van alles aangehaald wat er zou moeten gebeuren. Dan komen Jan, Henk en consorten de boel verzieken en 80% van de reacties slaan daarom helemaal op niets. Wat nu, was al mijn vraag enkele dagen geleden, maar wat nu??

  • Hermie 23 oktober 2018 om 10:00 - Antwoorden

   Die vraag heb ik even gemist Anton, wat bedoel je met de vraag “wat nu?”

   • Anton Bakker 23 oktober 2018 om 10:39 - Antwoorden

    Hermie, allles stoomt maar alarmistisch door met duizenden miljarden per jaar wereldwijde investeringen, die helemaal geen effect hebben. Dat geld kan aan betere dingen gespendeerd worden, echter de trein gaat maar door en wij kunnen geen beweging krijgen in een andere richting. Wat wij hier ook doen al sinds 10 of meer jaren. Ook Ap vandaag probeert beweging te krijgen met zijn artikel, maar ik denk dat dat jammergenoeg erg weinig invloed heeft. Merkel wil nu ineens de dieselmotoren gaan beschermen, zoals zij ook ineens de kerncentrales ging sluiten, http://www.thegwpf.com/attack-on-greens-angela-merkel-aims-to-ward-off-diesel-car-ban-in-desperate-attempt-to-stay-in-power/ . Overal komt een beetje beweging, maar in Nederland zijn de politici nog aan het slapen en weten niet beter.

  • J. van der Heijden 23 oktober 2018 om 10:53 - Antwoorden

   Anton,

   jij bent dus van mening dat 80% van de reacties nergens op slaan en dus zet je er maar eentje bij die ook nergens op slaat?

   Ik probeer een inhoudelijke discussie te voeren, helaas ben jij daar niet toe in staat omdat je je bij de neus laat nemen door de “sceptici”

   • Theo 23 oktober 2018 om 13:17 - Antwoorden

    Maar goed dat jij overal voor instaat bent, jij bent de Messias onder de wetenschappers, alle anderen hebben het mis!
    Is dit een hypothese of de waarheid?

    • Struikrover 23 oktober 2018 om 17:24 - Antwoorden

     Theo, de Heijden is wetenschapper noch academicus. Bovendien stelt hij hierboven dat iemand alleen maar een inhoudelijke discussie met hem zou kunnen voeren wanneer deze persoon het niet met Van der Heijden oneens is.

     • J van der Heijden 23 oktober 2018 om 17:30

      Inderdaad ik ben geen wetenschapper en geen academicus !

      En als je geen inhoudelijke argumenten hebt is discussie inderdaad zinloos

      Als jij van mening bent dat dat betekend dat iedereen die het niet met me eens is zijn argumenten niet kan onderbouwen dan moet ik toegeven dat je inderdaad gelijk hebt

     • Theo 23 oktober 2018 om 18:09

      Struikrover, dat wist ik dus niet.
      Maar wat erg voor hem dat die zo gevangen zit in zijn eigen bekrompen wereld, alleen maar co2 en onderbouwen!

     • J van der Heijden 23 oktober 2018 om 18:47

      Ja Theo

      Heel erg dat ik het bij de feiten houdt en niet houd van mensen die sprookjes verkopen zodat oude grijze mannen lekker kunnen slapen

  • Theo 23 oktober 2018 om 13:12 - Antwoorden

   Burgers op de hoogte zien te krijgen over deze onzin wat gaande is.
   En zoeken naar duurzamere energie bronnen, en niet ons in een koelcel laten wonen met een warmtepomp van 4 kw en rendement van 25%.
   Nogmaals ik ben voor milieu behoud, maar wel op een goede manier.
   Technisch is veel op te lossen, kijk alleen al eens wat de cv industrie heeft berijkt in de afgelopen 25 jaar, en nog steeds speuren ze naar nog betere rendementen.

   • J van der Heijden 23 oktober 2018 om 17:40 - Antwoorden

    Het rendement van een warmte pomp is ergens rond de 300%

 4. Hermie 23 oktober 2018 om 09:57 - Antwoorden

  Dat is toch een lijst met interessante voorstellen. Laten we beginnen met het verbieden van vuurwerk voor particulieren, dat is de makkelijkste, dat kan dit jaar nog geregeld worden. Hoe denken andere sceptici over vuurwerk eigenlijk? Het zou mooi zijn als we al gesmolten zout kerncentrales konden bouwen maar daar is eerst nog veel onderzoek voor nodig. In die onderzoeken zou gerust meer tijd en geld gestoken mogen worden.

  • Scheffer 23 oktober 2018 om 10:47 - Antwoorden

   Ik hou van vuurwerk in het klimaatdebat, Hermie. R&D in MSR-centrales kan alsnog in de verbeterde versie van de klimaattafels worden opgenomen als we meer debat vuurwerk laten doordringen in de MSM.

   • Hermie 23 oktober 2018 om 11:11 - Antwoorden

    Scheffer, misschien moet je wat vaker een MSM krant lezen dan zou je weten dat dit jaar het PBL de regering advies heeft gegeven kerncentrales te bouwen. Deze MSM krant staat er uitgebreid bij stil of we kernenergie wel buiten de deur kunnen houden. https://www.nrc.nl/nieuws/2018/09/07/het-moet-co2-vrij-maar-over-kernenergie-hebben-we-het-even-niet-a1615713 Het advies MSR te bouwen kan helaas niet gegeven worden. Het is slechts een oplossing in de ontwerp en test fase.

   • Scheffer 23 oktober 2018 om 14:01 - Antwoorden

    Over beetje vuurwerk afsteken (6 uur per jaar) heb ik niet echte een harde “klimaat” mening, mag weg van mij vanwege lawaai overlast. Nederlandse gemeentes moeten doortastend optreden tegen elke overlast ook vuurwerk. Ik ben ook tegen oorlog, maar schietoefeningen door defensie lijken mij wel zinvol, toch?

    Ik bedoel eerst R&D doen, Hermie, in MSR centrales, een pilot op kleien schaal, zoals TU-Delft al |in geheeim” doet, dat is nodig wil je überhaupt deze typologie kunnen bouwen voor veilige lage straling en overvloedige voorraden Thorium voor MSR centrales.

    Dat betekent dat TU-Delft / Twente / Eindhoven etc. z.s.m. grote sommen subsidie moeten ontvangen voor R&D in MSR centrales om ze in volgende kabinetten veilig te kunnen bouwen.

    Dat betekent dat de huidige directie van ECN van hun ideologisch selectieve “duurzaam” verdwazing af moeten in hun adviezen aan de regering en niet opschrijven in hun advies dat kernenergie geen optie is.

    Verder ben ik het eens met Cloosterman voor geleidelijk afbouw / afbraak van oude Plutonium centrales.

    Ik ben bepaald niet onder de indruk (= understatement) van het PBL (en hun “duurzame” energie- adviseur ECN), die de klimaat oprispingen door de Nijpels-klimaattafels en de RutteIII klimaatdoelstellingen onderschrijft als “haalbaar”. Gekkenwerk! Oogkleppen! Verstandsverbijstering!

    Het klimaat wordt onmeetbaar weinig beter van de RutteIII klimaatdoelstellingen van 2030 ~ 2050, alleen op papier voor EU wordt boekhoudkundig gescoord, en dat tegen 50 miljard € per jaar voor MKB en consument, met door de EU goedgekeurde als “duurzaam” Biomassa en Biofuels, die slechts extra CO2 uitstoten.

    Zeg eens au, Hermie!

    • J van der Heijden 23 oktober 2018 om 18:27 - Antwoorden

     En die 50 miljard is natuurlijk een rechts duimzuigseltje wat je niet wil begrijpen

     Maar verder heb je ook geen punt wat ook niet vreemd wat je bent ideologisch volkomen blind voor feiten

     • Scheffer 23 oktober 2018 om 23:53

      Je hebt stro van je ideologische stropoppen in je hoofd, Heyden.

    • Hermie 24 oktober 2018 om 00:46 - Antwoorden

     Scheffer, Ook als snap ik niet waarom, ik wil best au! zeggen als ik je daar mee kan plezieren. Ik heb nog een vraag. Je hebt niets met MSN media, maar waar haal jij dan je informatie vandaan?

  • Theo 23 oktober 2018 om 13:21 - Antwoorden

   Daar heb je gelijk in vuurwerk is van de zotte, alleen al om de metalen wat er in zitten, en dan heb ik het nog niet eens over het dierenleed enz.
   Ho zie je ik durf wat toe te geven, maar dit zijn dan ook duidelijke fijten.

   • J van der Heijden 23 oktober 2018 om 19:17 - Antwoorden

    Co2 zorgt voor opwarming

    Ook een duidelijk feit wat je niet wil geloven

 5. Ivo 23 oktober 2018 om 10:00 - Antwoorden

  Nog een paar no-regretmaatregelen
  – 2-taktmotoren verbieden (brommers, boten)
  – oude auto’s verbieden (bv 15 jaar of ouder / euro 3 of ouder)
  – wegenbelasting laten oplopen met ouderdom van de auto
  – voor de echte liefhebbers zullen old-timers blijven bestaan. Dan deze niet meer laten rijden tussen oktober en april (om te voorkomen dat er toch dagelijks verkeer met te oude, vervuilende auto’s plaatsvindt.

  Natuurlijk is het vervelend voor mensen die graag in ouder auto’s rijden, maar de vervuiling en het brandstofverbruik mogen we als samenleving aan banden leggen. Voor de liberalen onder ons: iedereen mag altijd blijven rijden, alleen niet op een manier die te vervuilend voor anderen is.

  • Gerard 23 oktober 2018 om 12:21 - Antwoorden

   Kijk ook even naar wat de scheepvaart en het luchtverkeer aan vervuiling produceren, dan kan je het in perspectief zetten.

  • Peerke 23 oktober 2018 om 16:10 - Antwoorden

   Ivo,

   heb je in de gaten dat jouw maatregelen de mensen met een kleine beurs (brommertjes en oude auto’s) treffen en dat de rijkelijk van poen voorziene burger met meerdere nieuwe auto’s en een oldtimer als toegift ontzien wordt?

   • Ivo 23 oktober 2018 om 20:42 - Antwoorden

    Je kan een opkoopregeling voor 2-takt brommers organiseren. Zo ook voor oude auto’s. Een kleine beurs mag geen excuus zijn voor vervuiling.

    • Aad Vermeulen 24 oktober 2018 om 19:44 - Antwoorden

     Ivo,
     wat heb ik aan een opkoopregeling? Krijg ik dan de dagwaarde terug? Dat betekent dat ik niet meer zou kunnen rijden, want ik heb zo´n oud brikkie. Terwijl ik weinig kilometers maak weet ik zeker dat ik op jaarbasis heel wat minder uitstoot dan al die Tesla´s die me af en toe om de oren vliegen. Wat dacht je dat die SUV´s verbruiken. Ook maar een opkoopregeling voor maken? Een kleine beurs mag geen excuus zijn voor vervuiling, maar met een grote beurs mag het wel?

 6. David 23 oktober 2018 om 10:08 - Antwoorden

  Grappig: mijn dagblad wijdt een pagina aan de theologen Arminius en Gomaris die anno 1600 ruzieden over de mate waarin de mens over vrije wil zou beschikken. Zijn de klimaatsceptici en klimaatalarmisten van nu de nieuwe remonstranten en contraremonstranten?

 7. Peter van Beurden 23 oktober 2018 om 10:45 - Antwoorden

  Ap
  Een uitstekende samenvatting. Alleen nu de op hol geslagen kudde nog tot staan brengen, Want dat is wat er gebeurd door angst. Vrijwel iedereen slaat op hol en volhardt daarin tot hij/zij er bij neervalt. Ik heb niet zoveel met media als Twitter etc. Maar misschien is dat wel het meest probate middel

 8. J. van der Heijden 23 oktober 2018 om 10:50 - Antwoorden

  “De emissie van CO2 heeft zou hieraan 0,23°C hebben bijgedragen en daarmee was de rol van CO2 uitgespeeld.”

  Niet onderbouwde onzin en daar heeft Ap Cloosterman al lang inhoudelijk commentaar op gehad, vreemd genoeg gaat hij daar nooit op in en blijft hij het verder herhalen.

  Enige wetenschappelijke onderbouwing voor die onzin heeft hij natuurlijk niet, maar dat mag de pret niet drukken, als je de leugen maar vaak genoeg herhaalt ……

  climategate.nl/2016/11/62359/#comment-1927138

  Maar Ap heeft natuurlijk wel gelijk want hij kan beter spellen dan ik! (Sorry Ap dat ik aan je twijfelde)

  climategate.nl/2018/03/ijs-op-groenland-smelt-gevolgen-deel-ii/comment-page-1/#comment-2199704

  “Bouwen en in bedrijf nemen van 4 à 5 nieuwe generatie gesmolten zout kerncentrales.”

  Goed plan! Jammer genoeg zal het nog wel 25 jaar duren voordat de eerste daarvan kan draaien, tot die tijd graag een andere oplossing om de uitstoot van CO2 te verminderen

  “Vandaag heb ik nog een nieuw artikel ingestuurd en dat zal ook mijn laatste zijn.”

  climategate.nl/2018/08/nutatie-een-van-de-mogelijke-oorzaken-van-regionale-klimaatverandering/comment-page-1/#comment-2210455

  Jammer ……

 9. Theo 23 oktober 2018 om 12:57 - Antwoorden

  Sceptisch, word ik steeds meer.
  Van de bevingen bij Grubbenvorst Venlo heb ik al eerder bericht gedaan.
  Maar na het lezen van onderstaande link kun je echt zien hoe verschillend wetenschappers zijn in hun bevindingen.
  Zo word er door de zee alleen al GIGA TONNEN CO2 geproduceerd.
  Het wordt tijd dat eindelijk het grote plubliek eens op de hoogte word gesteld hoe ze voor de gek worden gehouden.
  Er zouden meer mensen zich eens een beetje moeten inlezen over deze materie.

  https://klimaatgek.nl/wordpress/co2/

  • J. van der Heijden 23 oktober 2018 om 15:56 - Antwoorden

   Theo,

   Inderdaad ga je eens inlezen en laat klimaatgek links liggen

  • Anne 24 oktober 2018 om 00:11 - Antwoorden

   Theo , ik denk dat mensen die iets meer willen weten over het klimaatvraagstuk en deels ingewijd of feitelijk nieuw in de materie zijn, er inderdaad goed aan doen om artikelen op klimaatgek te lezen. Maar ook voor meelezers in het algemeen alhier die misschien wel willen reageren maar zien hoe het er op een blog als deze toegaat. Ik denk dat veel mensen wel willen reageren maar beducht zijn om afgeserveerd te worden en voor dom te worden aangezien.
   Ik citeer uit colofon: groenerekenkamer.nl/download/GRK-rapport-KNMI-scenarios-def.pdf:
   “Rob de Vos is geograaf en ondernemer en al geruime tijd woonachtig in het zuiden van het land. Als geograaf
   – gespecialiseerd in klimaat en landschapsgenese – is hij vele jaren werkzaam geweest als docent aardrijkskunde
   in het voortgezet onderwijs. Hij heeft zijn leerlingen naast kennis en inzicht in geografische processen
   ook altijd een kritische houding ten opzichte van informatie proberen bij te brengen. Uit de behoefte
   van zijn leerlingen aan een betrouwbare informatiebron over klimaatverandering komt de website www.
   klimaatgek.nl voort, waarvan hij redacteur is. In eerste instantie opgezet als hulp en naslagwerk voor examenkandidaten
   is de website inmiddels uitgegroeid tot een veelgelezen kritische klimaatblog.”
   Aanbevelenswaardig dus, met uitroepteken 😉

   • J van der Heijden 24 oktober 2018 om 07:04 - Antwoorden

    Waarom is een blog van een aardrijkskunde leraar aanbevolen door een ngo lezenswaardig ?

    Geeft het goede informatie? Heb je de informatie nagekeken of het klopt met de stand van de wetenschapppelijke literatuur?

    Of bevestigd het gewoon wat jij denkt en is het daarmee ok ?

  • Anne 24 oktober 2018 om 00:24 - Antwoorden

   En als we dan allemaal op de hoogte en goed geinformeerd zijn met degelijke basiskennis dan pas gaan we vragen of Van der Heijden alsjeblieft zijn selectie aan hoogwaardige peer reviewed en IPCC ondersteunende artikelen wil uitwisselen met een volledige bijdrage zijnerzijds uiteraard in de abonnementskosten om de wetenschappelijke artikelen te mogen inzien.
   Maar misschien beter dat Van der Heijden zijn lijstje alvast kenbaar maakt; weten we ook waar we aan toe zijn; kunnen we onze agenda’s alvast inplannen om in te schatten hoeveel duizenden aan pagina’s belangrijke literatuur onze betrekkelijke beperkte vrije tijd gaat kosten om op het niveau van Van der Heijden goed te kunnen doen 😉

   • J van der Heijden 24 oktober 2018 om 07:08 - Antwoorden

    Anne

    Je komt vanzelf bij de hoeveelheid kennis die je nodig hebt door kritisch te kijken naar de artikelen die hier staan en vervolgens te vragen “ hoe weten die mensen dat “ waar halen ze hun informatie vandaan “ ?

    En dan de linkjes lezen en dan weer vragen stellen

    Dus als Ap iets baselr over maximaal 0,23 c vraag je om de wetenschappelijke onderbouwing of je gaat zelf zoeken

    Maar als je dat niet doet moet je dan ook niet zeuren als ik van mening ben dat je slecht geïnformeerd bent en goedgelovig achter mensen aanloopt

  • Anne 24 oktober 2018 om 00:59 - Antwoorden

   Laat me raden, twee duimpjes; Henk en Jan zijn nog wakker 😉
   Slapen mannen zou ik zeggen, spaar je misgenoegen en zoek waar het vandaan komt…
   Op oudere leeftijd zou het zomaar je dood kunnen betekenen namelijk.
   Draag nog eens wat positiefs bij; schijnt bij te dragen aan de levensduur 😉

 10. Cees 23 oktober 2018 om 14:51 - Antwoorden

  Gisteravond in Pakhuis de Zwijger ging het over kernernergie. Ecomodernist Michael Schellenberger en prof Kloosterman van TU Delft. Pleiten voor Kernergie als we schone/CO2 – vrije energie willen. Zet vooral in op bestaande technologie, dus kernreactoren die hun werking al bewezen hebben. Bouwen duurt 10 jaar, maar dan heb je ook wat. Nieuwe Thoriumtechnologie duurt nog weer langer, heeft zich nog niet bewezen. Klinkt aannemelijk.

  Overigens stond nut en noodzaak van CO2-reductie niet ter discussie, IPCC lijn werd gevolgd.

  • J. van der Heijden 23 oktober 2018 om 15:56 - Antwoorden

   Er is Geen “IPCC lijn”

   er is de stand van de wetenschap zoals deze wordt samengevat door het IPCC elke 6 jaar of zo en aan de andere kant heb je clowns en fantasten die sprookjes verkopen. Verstandige mensen luisteren naar de specialisten op een bepaald gebied

  • Peter van Beurden 23 oktober 2018 om 17:58 - Antwoorden

   Cees
   Dat is niet zo vreemd. CO2 dreiging is een geweldig argument om kernenergie opnieuw op de kaart te zetten. De beste kruiwagen die je jezelf wensen kunt in deze barre tijden waarin ongelooflijk veel geld naar hernieuwbare energie gaat.

   Wolfgang Thüne doet daarover een boekje open. Maar hetzelfde is al eerder onder Margaret Thatcher gebeurd toen ze de macht van de mijnwerkers wilde breken. Kernenergie als breekijzer. Maar net als Thune lijkt mij kernenergie voor zowel voor als tegenstanders van de AGW-theorie de enige oplossing om fossiele energie op termijn te verruilen voor een andere energievorm. Zelfs Jim Hansen is voorstander. Eerst de kleinere in serie te bouwen reactoren waarmee ze momenteel in de VS doende zijn en daarna de thorium- en eventueel fusiereactoren. Probleem is wel dat er nog steeds afval met een vrij lang stralingstraject overblijft. Weliswaar minder dan bij de huidige reactoren het geval is en ook veel minder langdurig. Maar het zou mooi zijn als dat traject verder verkort kan worden.
   https://www.youtube.com/watch?v=c31E4SRY72Y

  • David 23 oktober 2018 om 18:02 - Antwoorden

   Ecomodernisten heb je, net als vegetariërs, in diverse smaken. (wel/ geen klimaatalarmisme)

 11. Aad Vermeulen 23 oktober 2018 om 14:54 - Antwoorden

  Voor de liefhebber.

  https://www.youtube.com/watch?v=c7baTdyHv8g

  Het gaat in dit filmpje niet alleen om de techniek van gesmolten zoutreactoren, maar zijdelings wordt ingegaan op de enorme energiehonger die we hebben en hoe we dat het hoofd kunnen bieden.

  • Theo 23 oktober 2018 om 17:30 - Antwoorden

   Je moet eens kijken wat het gebruik aan energie kost om de kryptocurrency in stand te houden.
   En de data centers van google, die straks ook vertrekken als we geen stabiele netspanning meer hebben.

 12. Peter van Beurden 23 oktober 2018 om 16:53 - Antwoorden

  Aad Vermeulen
  En ook op hoe China en India het voortouw nemen in de ontwikkeling van thoriumcentrales die ze straks probleemloos koppelen aan de nu te bouwen kolen- en gascentrales. Terwijl wij die sluiten willen en overschakelen op zgn. hernieuwbare energie.

  Een voordeel zit er dan wel weer aan, over 25 jaar kan dat allemaal weer verschroot worden en hopelijk gerecycled zonder al te veel milieuproblemen. We zijn dan wel vele miljarden armer en hebben nauwelijks geld meer over om die thoriumcentrales bij de Chinezen en Indiërs van de plank te kopen. Hopelijk worden we eerder wijzer en pragmatischer.

  Hopelijk bereikt de oproep van Ap de Haagse klimaattafels.

  • J van der Heijden 23 oktober 2018 om 18:42 - Antwoorden

   Dat wordt natuurlijk niets want de Haags klimaattafels haken af bij het lezen van onzin zoals normaal verspreid op climutgeet.nl

   Dus 0,23c erbij door CO2 daar overtuig je alleen een PVV-er mee

 13. Hetzler 23 oktober 2018 om 17:59 - Antwoorden

  @Ap Je schittert weer als vanouds! Prima verhaal. Jammer dat aan de klimaattafels kernenergie (ook MSR en de reeds bestaande modulaire reactoren) kennelijk niet bespreekbaar is. Die lopen nu eenmaal aan de leiband van NGO’s. Niet verstandig, want die NGO’s volgen niet de wetenschap maar het quasi wetenschappelijke dictaat van het IPCC gebaseerd op de ideologie van Maurice Strong: hoe help ik een moderne geïndustrialiseerde maatschappij om zeep door de burgers de stuipen op het lijf te jagen?

  • J van der Heijden 23 oktober 2018 om 18:31 - Antwoorden

   Jeroen

   En het is prima want ?

   Het bevestigd wat jij toch al dacht ?

   Maar goed feiten zijn dan ook niet belangrijk voor de man voor wie 69 meer is dan 85

   Wat een econoom !

 14. herman 23 oktober 2018 om 18:17 - Antwoorden

  (…) en in een tijdsbestek van enkele decennia steeg de gemiddelde aardse temperatuur met zo’n 9°C.

  Ap, let op, de jaartallen onderaan de grafiek die je hebt gebruikt zijn waarschijnlijk in duizendtallen.
  Het kan ook zijn dat de letter K toegevoegd is, dat betekent hetzelfde.
  Als het een grafiek van een econoom was (te herkennen aan het getal 1998 in de linkeronderhoek),
  dan betreft het de totale stijging sinds de vorige eeuw en dat is 0.9°C, geen 9°C. Geen paniek!

  • Ap j.h.g. Cloosterman 24 oktober 2018 om 09:57 - Antwoorden

   Beste Herman
   Je hebt gelijk. Op de X-as is de afstand tussen 2 streepjes 10.000 jaar. Dat de opwarming in enkele decennia heeft plaats gevonden is dus onjuist. Op de verticale as staat overigens degrees C.
   Dank voor je opmerking..
   .

 15. gerard d'Olivat 23 oktober 2018 om 18:39 - Antwoorden

  @Ap je moet naar Frankrijk emigreren.

  Daar zijn de meeste van je wensen al in vervulling gegaan! We draaien op kernenergie, gascentrales worden bijgebouwd, vuurwerk is streng verboden! Behalve voor shows Lekker rustig. Kernfusie tja daar zijn ze druk mee enz. enz.
  Wat let je het is vlakbij. Maar eh… als je denkt dat er hier geen problemen hebt met de toekomst van betaalbare energie dan vergis je je toch.
  Maar je bent welkom om er eens rustig hier over te komen diskussieren. Wijntje erbij, 8kw zonnepanelen op mijn dak. Interessante hydro om de hoek. Pompage turbinage projecten etc.

  http://www.hydrelect.info/articles.php?lng=fr&pg=1181
  Die toekomst voor de komende honderd jaar! bestaat hier al….

  Oh ja wat ook een echt goede maatregel is die hier al ingevoerd is. Je mag nergens! maar dan ook echt nergens (behalve op de ‘betaalwegen’) harder rijden dan 110!! erg goede maatregel. Zouden ze in Nederland ook moeten doen Scheelt brandstof, fijnstof en verkeersslachtoffers.

  Wees welkom Ap

  • Noud Vermeulen 23 oktober 2018 om 19:38 - Antwoorden

   Mooi Gerard, dat je je zo op je gemak voelt tussen stokbrood, wijn en Frans vernuft.
   Wanneer een groot deel van het volk noodgedwongen zichzelf moet bedruipen, krijg je vanzelf oplossingen die gebruik maken van de (lokale) omstandigheden. Voeg daarbij een sterke staat et voila, alles wordt geregeld.
   Wat is er terecht gekomen van liberté, egalité en fraternité? Voorzover ik kan overzien is samenwerken zeldzaam in jouw Arcadië en om het pleit te beslechten is van tijd tot tijd een Sterke Man nodig, die nu Macron heet. Engeland staat bekend als een rangen- en standen maatschappij, maar de Fransen kunnen er ook wat van. En de vrijheid wordt ingeperkt door een bureuacratisch staatsapparaat dat waarschijlijk alleen door het Italiaanse wordt overtroffen.
   Toch zweren jij en Leonardo bij hun nieuwe Heimat; dat zal het klimaat wel zijn en het plezier in het omzeilen van de regels.

   Het huidige NL steekt daar schril bij af, dat ben ik helemaal met je eens. Hier worden heel lang geen beslissingen genomen, maar het klimaat is een uitzondering. Daar spat de daadkracht vanaf en het dondert niet wat het kost, want we moeten de planeet redden.
   Zoveel naïviteit is ook heel Hollands.
   Maar daar komt bij dat het vernuft is uitgerangeerd. Bij EDF hebben de ingenieurs nog steeds een dikke vinger in de pap. De NL energiesector is geheel in buitenlandse handen en daar hebben economen en juristen het voor het zeggen. De CEO’s laat zich trakteren op een zeiltochtje naar de Noordpool en dan zeggen in koor dat het ijs smelt.

   Die rare fratsen zijn afgedwongen door de EU, die een blind geloof in marktwerking heeft. En dan loopt het braafste jongetje van de klas harder dan nodig en gewenst is. Dat doen de Fransen veel beter: ze zeggen ja, maar trekken hun eigen plan. Of het nu gaat om staatsschuld, liberalisatie van markten of staatssteun, ja zeggen en nee doen is typisch Frans.
   Op dat gebied kunnen we nog veel van ze leren……………

   • leonardo 23 oktober 2018 om 20:42 - Antwoorden

    oh Noud, wat maak je me nou

    Dat komt binnen hoor: plezier in het omzeilen van de regels.

    ’t Is waar, ik hou niet van regeltjes. Maar ik ben een brave oppassende democraat, die netjes belasting betaalt – en ook nog op tijd! – en ik heb de bevolking van NL uitgebreid, en dat zijn ook burgers geworden waar nog niemand zich over beklaagd heeft. ’t Is bijna saai te noemen.
    En dan betoon ik me zo nu en dan ook nog betrokken – al zullen sommigen hier dat als bemoeizucht ervaren.

    Omzeilen van de regeltjes, hm.

    Er is geen ideaal land, Noud, er is geen ideaal landschap – aan de Oosterschelde was het ook goed vertoeven, en Amsterdam is een prachtige stad om in te wonen – en sinds de climate wars weet ik dat we ook het klimaat niet meer ideaal mogen noemen: daar moet nodig wat aan gedaan worden.

    Over angst voor het klimaat gesproken. Als door een wonder ben ik gespaard gebleven bij de ramp in 1953. Mijn wieg stond daar waar kerels hebben staan duwen tegen de vloedplanken, boordevol angst in hun donder. Anderhalf jaar later, december 1954 was er weer een stevige storm. Het water stond op het haventerrein, de vloedplanken waren gezet. Daar stond een pishokje, voor de havenarbeiders. Dat werd een speelbal van de golven. En iedere keer als er een golf tegenaan sloeg, en het hokje wat losser op de poten kwam te staan, brulden die kerels “heueueueueu” en hadden pret voor tien.

    Toen deeën we nog normaal, zal ik maar zeggen.

    • Noud Vermeulen 23 oktober 2018 om 21:01 - Antwoorden

     Omzeilen van de regels is in Italië openlijk volksvermaak, zie de houding van de boven jou gestelden (de Italiaanse dan) ten opzichte van de EU en haar begrotingsregels. En dat is niet verwonderlijk zolang de EU Italië en zijn vluchtelingen in de steek laat. Over samenwerking gesproken.
     Ik kan me niet voorstellen dat iets van die mentaliteit ook niet bij jou is binnengeslopen.

     En inderdaad, doeners zijn even hard nodig als denkers.

  • Ap j.h.g. Cloosterman 24 oktober 2018 om 09:41 - Antwoorden

   Beste Gerard
   Aangenaam verrast was ik door jouw reactie. Dank voor je uitnodiging. Als je wat dichter bijwoonde zou ik je komen opzoeken. But you never know.
   Het ga je goed en geniet van het leven in het mooie Auvergne.
   Ap.
   .

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK